posted in: Bez kategorii | 0

K O M U N I K A T

 

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Regulaminu zakończyła się rekrutacja uczestników tegorocznej edycji Festiwalu.

Udział w konkursie potwierdziło 29 chórów z 15 krajów świata, t.j.: Angoli, Białorusi, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski.

//////////////////////

 

A N N O U N C E M E N T

 

We kindly inform, that pursuant to the Regulations, the recruitment of participants of this year’s Festival has been completed.

Participation in the competition was confirmed by 29 choirs from 15 countries: Angola, Belarus, Bulgaria, Greece, India, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Russia, Romania, Slovakia, Spain, Ukraine and Poland.

 

///////////////////////////////

О Б Ь Я В Л Е Н И Е

 

Cообщаем, что в соответствии с Регламентом набор участников Фестиваля в нынешнем году завершен.

Свое участие в конкурсе подтверждило 29 хоров из 15 стран мира: Ангола, Беларусь, Болгария, Греция, Испания, Индия, Литва, Латвия, Македония, Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Польша.

 

posted in: Bez kategorii | 0

 

15.05.2019 r.   godz.19.00
Uroczyste Otwarcie  i Koncert Inauguracyjny
„Arcydzieła europejskiej muzyki cerkiewnej”
w wykonaniu Państwowego Chóru Naddniestrzańskiego z Tyraspola (Mołdawia) – Laureata 37. edycji Festiwalu
16-17.05. 2019 r.    godz.17.00
Przesłuchania  konkursowe
18.05.2019 r.    godz.15.00
Przesłuchania konkursowe
19.05.2019 r.
Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród – godz. 14.00
Koncert Galowy – godz. 16.00

 

posted in: Bez kategorii | 0

RAMOWY  PROGRAM

XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

„Hajnówka 2019” w Białymstoku

Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, ul. Podleśna 2

15.05.2019 r.   godz.19.00

 

Uroczyste Otwarcie  i Koncert Inauguracyjny

  1. „Arcydzieła europejskiej muzyki cerkiewnej”

w wykonaniu Państwowego Chóru Naddniestrzańskiego z Tyraspola (Mołdawia) – Laureata 37. edycji Festiwalu

16-17.05. 2019 r.    godz.17.00

 

Przesłuchania  konkursowe

18.05.2019 r.    godz.15.00

 

Przesłuchania konkursowe

19.05.2019 r.

 

Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród – godz. 14.00

Koncert Galowy – godz. 16.00

Uwaga:

- Wstęp na Koncert Inauguracyjny 15.05.2019 r. – za okazaniem bezpłatnych kart wstępu, które można będzie pobrać  w kasach

Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 w terminie od 15 kwietnia 2019 r.

- Wstęp na przesłuchania konkursowe – wolny

- Wstęp na Koncert Galowy – za okazaniem płatnych kart wstępu, które będą do nabycia w kasach

Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 w terminie od 15 kwietnia 2019 r.

Drugi dzień przesłuchań 26.05. 2017r.

posted in: Bez kategorii | 0

Publiczność festiwalu zasłuchana podczas występu chóru

Drugi dzień przesłuchań koncertowych minął w akompaniamencie przepięknych wykonań dziesięciu chórów, które wystąpiły w różnych kategoriach.

Ks. Jerzy Szurbak na promocji książki o nim samym

Zanim jednak rozpoczął się koncert w Foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej odbyła się promocja książki o ks. Jerzym Szurbaku pt: „Życie wypełnione śpiewną modlitwą”. Wieloletni juror festiwalu spotkał się z miłośnikami muzyki i chętnie podpisywał publikację.

Ks. Jerzy Szurbak podpisuje książkę pt. „Życie wypełnione śpiewną modlitwą”

Radosław Dąbrowski – prowadzący koncert

Po oficjalnym rozpoczęciu koncertu, na scenie pojawił się pierwszy z zespołów, czyli Międzyparafialny Chór „KAMERTON” z Giżycka. Dyryguje nim Wiktoria Petiuk – absolwentka Państwowego Uniwersytetu w Równem. Chór wystąpił w kategorii chórów parafialnych.

Międzyparafialny Chór KAMERTON z Giżycka

Zespół powstał w 2008 roku. Jego członkowie są potomkami ludzi, którzy zostali przesiedleni w wyniku Akcji „Wisła”. Wokaliści należą do mniejszości ukraińskiej i są wiernymi parafii greckokatolickich Mazur. Uwielbiają muzykę chóralną i cerkiewną. Chór w swoim repertuarze posiada ukraińskie pieśni sakralne i świeckie, kolędy, pastorałki oraz pieśni ludowe.
Podczas przesłuchania konkursowego, chór wykonał dziewięć pieśni, wśród których znalazły się takie utwory jak: Mychajło Werbyckyj – „Otcze nasz”, Stanisław Czujenko – „Jedynorodnyj Synu”, Jakiw Jacynewycz – „Cheruwymska”, Aleksandr Archangelskij – „Swietie tichij”, Dmytro Kotko – kant „Czerez pole szyrokeje”, Hryhorij Dawydowskyj – „Dostojno je”, Ihor Sonewycky, opr. Rostysław Demczyszyn – „Pid Twoju Mylist”, Mychajło Werbyckyj – „Chwalite Hospoda z nebes”, Dmitrij Bortniański – „Is połła eti despota”.
Festiwal jest wspaniały, to również niesamowita organizacja. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być, ponieważ marzyliśmy o tym całe życie. Wokaliści naszego chóru nie kończyli żadnej szkoły muzycznej – jesteśmy samoukami. Oczywiście dużo nam daje Pani Wiktoria, która przyjechała z Ukrainy i kieruje zespołem, jako że ma muzyczne wykształcenie. – powiedziała Marzena Bojarska jedna z wokalistek giżyckiego chóru.

Dyrygentka Wiktoria Petiuk wpisuje się do księgo pamiątkowej MFMC

Drugi na scenie pojawił się Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska na Białorusi.

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu Srietienije Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska na Białorusi

Olga Suares, która dyryguje chórem, jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Białorusi, absolwentką i wykładowcą Mińskiej Prawosławnej Uczelni Teologicznej. Wielokrotnie nagradzana przez metropolitę oraz uhonorowana przez władze Białorusi Orderem Matki.
Chór wykonał dziewięć utworów: Polifoniczne opr. znamiennego raspiewu (śr. XVIII w.) – „S nami Bog”, Znamiennyj raspiew, głas 4 – Tropar Rożdiestwa Christowa, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Priiditi e pokłonimsia”, Strocznoje mnogogołosije – „Tia, pacze uma…”, Znamiennyj raspiew – „Wo Carstwii Twojem”, Napiew z Żyrowickiego Irmołogionu – „Zwiezda zwiezdam Priedti ecza”, Znamiennoje dwuchgołosije – Wieliczanije Rożdiestwu Bogorodicy, Znamiennyj raspiew, opr. Olga Bejszer – „Siedie Adam”, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Mnogaja leta”.
Zespół za cel obrał propagowanie staroruskiej sztuki śpiewu w tym również w salach koncertowych i wprowadzanie jej do praktyki liturgicznej. W repertuarze chóru można znaleźć utwory od monodycznych, poprzez okres wczesnoruskiej polifonii, po utwory liturgiczne z zachowanych rękopisów XVI–XIX w.

Dyrygentka Olga Suares

Zespół Wokalny „Melizma” z miejscowości Skopje w Macedonii

Melodia bizantyjska – „Psalm 135”, Dymitr Bortniański – „Pod Twoju miłost”, Atanas Badew – „Chieruwimskaja piesń”, Siergiej Rachmaninow – „Bogorodice Diewo radujsia”, Piotr Dinev – „Dostojno jest”, Zapro Zaprow – „Alliłuja” – te utwory mogliśmy usłyszeć podczas występu trzeciego z kolei chóru. Był to Zespół Wokalny „Melizma” z miejscowości Skopje w Macedonii, który wystąpił w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespołem dyryguje Marija Andonowa, absolwentka wydziału dyrygentury, która brała udział w kilku międzynarodowych festiwalach i konkursach. Chór powstał w 2015 roku, jako cel przyjmuje sobie rozpowszechnianie muzyki chóralnej na najwyższym poziomie w kraju i na całym świecie. Czerpią oni z różnych gatunków i kultur, czemu przypisują osiągane przez siebie sukcesy. Jak mówią o sobie, swoją muzyką chcą dotknąć każdego ludzkiego serca. Z pewnością, występ chóru poruszył festiwalową publiczność, która nagrodziła go gromkimi brawami.

Dyrygentka Marija Andonowa z zespołem

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina na Białorusi

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina na Białorusi pojawił się na scenie jako czwarty. Występujący w kategorii chóry amatorskie świeckie, zespół zaprezentował jurorom i publiczności następujące utwory: Diemiestwienno-partesnyj koncert – „Apostoli”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Dmitrij Bortniański – „Woskriesni Boże”, Michaił Ippolitow-Iwanow, opr. Kiedrowa syna – Psalm 133 „Sie nynie”, Paweł Czesnokow – „W pamiat’ wiecznuju”, Wiktor Sacharuk – „Usłyszi Gospodi”, Napiew Optinoj pustyni – „Wieliczyt dusza moja Gospoda”, Opr. siostry Ijulianiji – „Swiatyj Boże”, Ks. Aleksandr Szaszkow, opr. Łarisy Ikonnikowej – „Kaliadnaja Prydniaprouskaja”, Ks. Andriej Bondarenko – „Tropar Kresta Gospodnia”. Chór został utworzony w 1997 roku i składa się wyłącznie z kobiet. W swojej twórczości skupia się on na prezentowaniu wartości duchowych i artystycznych arcydzieł światowej klasyki, twórczości współczesnych kompozytorów oraz muzyki ludowej. Dyrygentka Jelena Rutkiewicz jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu Kultury Białorusi, instrumentalistką i pedagogiem oraz dyrektorem Dziecięcej Szkoły Sztuki w Ostrinie. Chór jest laureatem wielu festiwali na Białorusi, ale także w Polsce.

Dyrygentka Jelena Rutkiewicz (po prawej) z zespołem

Żeński Chór Akademicki „Melodia” z miejscowości Iwano-Frankowsk na Ukrainie

Kolejnym, który pojawił się w kategorii zespołów amatorskich świeckich, był Żeński Chór Akademicki „Melodia” z miejscowości Iwano-Frankowsk na Ukrainie. Dyryguje nim Jarema Kowal – absolwent Państwowego Konserwatorium we Lwowie, pedagog, autor wielu opracowań i aranżacji chóralnych. Chór powstał w 2008 roku. W jego skład wchodzą nauczyciele szkół ogólnokształcących i muzycznych, wykładowcy wyższych uczelni, lekarze oraz przedstawiciele innych profesji. Zespół jest bardzo aktywny i oprócz działalności koncertowej, często bierze udział w różnego rodzaju miejskich uroczystościach. Podczas drugiego dnia przesłuchań konkursowych chór wykonał takie utwory jak: „Swiatyj Boże” autorstwa jurorki festiwalu Łesii Dyczko, Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie, wospoim”, cz. 1, Bułgarski raspiew, opr. Michaił Popow-Płatonow – „Wsiech skorbiaszczich radostie”, Alfred Sznittke – „Tri duchownych chora”, Jewstafij Aziejew – „Chieruwimskaja piesń”.

Dyrygent Jarema Kowal

Sopocki Chór Kameralny „Continuo”

Szósty na scenie pojawił się Sopocki Chór Kameralny „Continuo” z Sopotu, występujący również w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespół istnieje od 1986 roku. Członkowie chóru są przedstawicielami różnych zawodów, których połączyła miłość do muzyki. Zespół wystąpił na licznych zagranicznych koncertach w Niemczech, Holandii, Rosji, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Litwie, Anglii, Walii, Szkocji, Węgrzech, Meksyku, Brazylii i Ekwadorze. Chór ma na swoim koncie około 800 koncertów. Tym razem zawitali do Białegostoku i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne wykonując następujące utwory na festiwalowej scenie: Siergiej Trubaczow – „Bogorodice”, Gienadij Łapajew – „Chieruwimskaja piesń”, Roman Ledieniow – „Wzbrannoj wojewodie”, Paweł Czesnokow – „Miłost’ mira” nr 27, Gienadij Łapajew – „Triswiatoje”.
Chór ma w swoim dorobku albumy m.in. z kolędami polskimi i z różnych stron świata, z muzyką meksykańską, aztecką i kolumbijską a także nagraną z „Cappellą Gedanensis” płytę z „Mszą Góralską” T. Maklakiewicza, poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

Dyrygent Mariusz Mróz z zespołem

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z miejscowości Winnica

Chórem od 2015 r. kieruje dr Mariusz Mróz. Jest on wybitnym dyrygentem, laureatem licznych prestiżowych konkursów (w tym MFMC „Hajnówka”) oraz jurorem wielu konkursów chóralnych.

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z miejscowości Winnica na Ukrainie był siódmym zespołem, który pojawił się podczas drugiego dnia przesłuchań. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Jest to jeden z najstarszych chórów występujących na festiwalu, ponieważ istnieje od 1958 roku. Pedagog Olga Baboszina dyryguje chórem od 2004 roku. Dyrygentka jest absolwentką Państwowego Instytutu Sztuki w Charkowie, a także laureatką krajowego konkursu dyrygentów chóralnych Ukrainy. Zespół może pochwalić się bogatym repertuarem, w którym znajdziemy chóralne utwory światowej klasyki, kompozytorów ukraińskich XIX-XXI wieku, muzykę cerkiewną oraz opracowania ludowych pieśni ukraińskich. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć w wykonaniu chóru takie pieśni jak: Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim ludije”, Michaił Szuch – „Tichaja molitwa”, Bohdana Filc – „Presławna Diwo, Bohorodyce”, Romuald Twardowski – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Łesia Dyczko – „Wo Carstwii Twojem”. Chór cieszył się ogromnym poparciem festiwalowej publiczności, która doceniła jego starania

Dyrygenta Olga Baboszina

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z Warszawy z dyrygentką

Po raz kolejny na festiwalowej scenie tego dnia pojawił się polski zespół. Był to Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z Warszawy. Kieruje nim Joanna Korczago, która jednocześnie pełni funkcję dyrygenta i dyrektora artystycznego chóru. Natomiast, kształceniem techniki wokalnej zajmuje się Bogumiła Dziel-Wawrowska. Zespół składa się ze studentów i absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aktywnie bierze udział w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez tą uczelnię, tworząc oprawę muzyczną. Chór może się również pochwalić tym, że jest inicjatorem i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Cantat viWAT.

Dyrygentka Joanna Korczago

– Bierzemy udział w festiwalu, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego jury Pana Romualda Twardowskiego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tu z chórem przyjechać i poznać wspaniałą muzykę wschodnią, cerkiewną, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Mogliśmy również popracować nad różnymi szczegółami w stylu emisji głosu trochę innej, zawężonej i poznać nowe utwory – mówiła Joanna Korczago dyrygentka chóru. Dodała również, że bardzo pozytywnie ocenia festiwal.
Podczas piątkowego występu chór zaprezentował następujące pieśni: Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Piotr Czajkowski – „Swiatyj Boże”, Piotr Czajkowski – „Miłost’ mira”, Aleksandr Archangielski – „Swietie tichij”, Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”.

Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna na Litwie

Wspaniałe męskie głosy zaprezentował festiwalowej publiczności i jury Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna na Litwie. Wystąpił on w kategorii chórów świeckich amatorskich. Povilas Gylys, który dyryguje chórem to zasłużony Pracownik Sztuki Litwy, Kawaler Orderu Wielkiego Księcia Giedymina. Jest on także absolwentem i wieloletnim prorektorem Litewskiej Akademii Muzyki, a także laureatem i jurorem konkursów chóralnych w kraju i za granicą w tym także MFMC-„Hajnówka”. Pod jego kierownictwem chór wykonał następujące utwory: Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Artemij Wedel – „Pokajanija”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Paweł Czesnokow – „Da isprawitsia molitwa moja”, Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”. Chór powstał w 2016 roku, a w jego składzie znajdują się przedstawiciele różnych środowisk i zawodów – byli chórzyści chłopięcego i młodzieżowego chóru „Ąžuoliukas“. Zespół bardzo często koncertuje w prestiżowych salach koncertowych Litwy.

 

Dyrygent Povilas Gylys

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko

Jako ostatnia na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej przy ul. Podleśnej pojawiła się Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko z Kijowa na Ukrainie. Jest to najstarszy chór, który występuje na tegorocznym festiwalu. Został utworzony w 1843 roku przy uniwersytecie. Pierwotnie był chórem cerkiewnym. Założycielami grupy byli kompozytor Mykoła Łysenko i pisarz Mychajło Starycki. W repertuarze chóru znajdują się utwory krajowych i światowych klasyków, liturgiczne dzieła, ukraińskie pieśni ludowe i muzyka współczesną. Zespół został doceniony na wielu festiwalach na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, w Polsce, Niemczech, we Włoszech i Francji. Obecna dyrygentka Irina Duszejko, która jest absolwentką Kijowskiego Instytutu Muzycznego i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, prowadzi chór od 2009 roku.
Na zakończenie drugiego dnia przesłuchań konkursowych mogliśmy usłyszeć utwory: Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”; „Priiditie pokłonimsia”; „Swiatyj Boże”, Maksim Berezowski – „Radujtiesia prawiednii”, Wiktoria Polowa – „Błagago Caria Błagaja Mati”; „Tropar Christu”, Iwan Nebesnyj – „Dostojno je”, Igor Tylyk – „Pokajanija widkryj meni dweri, Żyttiedawcze”.
Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko przed występem
Uważam, że chór z Winnicy zaśpiewał doskonale. Również chór z Kijowa (Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko) brzmiał przepięknie. Także chór dziewczęcy z Ukrainy bardzo mi się podobał. Przypadł mi do gustu również chór pod dyrygenturą Pani Olgi Suares. Męski chór z Wilna był doskonały, gdybym mogła, pojechałabym jutro do Sejn i przeżyła to jeszcze raz. – zachwycała się Pani Urszula Pawłowska, która na festiwal przyjechała z Wałbrzycha.
To nie koniec festiwalowych emocji. Przed nami kolejny dzień przesłuchań konkursowych. Wszyscy czekają na niego z zapartym tchem.

       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

2 dzień

posted in: Bez kategorii | 0

Festiwal trwa. Za nami pierwszy dzień przesłuchań konkursowych. Festiwalową publiczność: powitał dyrektor Festiwalu

Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

– Miło mi powitać Państwa w pierwszym dniu festiwalowych przesłuchań konkursowych 36. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku. Festiwal organizuje Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnówce w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku oraz Muzeum Podlaskim – mówił Mikołaj Buszko.

Jury festiwalu (od prawej) ks. Jerzy Szurbak, Anatolij Kisielow, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. Romuald Twardowski, prof. Łesia Dyczko

  

Publiczność festiwalu

Jury Festiwalu

Koncert poprowadził Radosław Dąbrowski – dziennikarz TVP Białystok oraz Radia Racja.

– Wszyscy przyszliśmy tutaj dziś, żeby posłuchać muzyki cerkiewnej. Przed nami trzy dni przesłuchań konkursowych. Dziś swoje umiejętności zaprezentuje siedem zespołów wokalnych i chórów. – zapowiedział Radosław Dąbrowski.

Radosław Dąbrowski – prowadzący festiwalowy koncert

Pierwszego dnia przesłuchań na deskach sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku zaśpiewały chóry z Rosji, Rumunii, Mołdawii i Białorusi.

Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyrygenturą Władimira Skuncewa

 

Dyrygent Władimir Skuncew (po lewej)

Jako pierwszy na scenie pojawił się Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyrygenturą Władimira Skuncewa. Muzycy otworzyli  kategorię chórów parafialnych. Zespół wywodzi się ze społeczności Kozaków staroobrzędowców. Jak mówią o sobie, ich celem jest zachowanie ciągłości tradycji śpiewu opartego m.in. na „kriukowej notacji”. Zespół nie tylko gromadzi materiały muzyczne i etnograficzne na temat Kozaków, ale również koncertuje na całym świecie zdobywając uznanie na licznych festiwalach. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” zespół zaprezentował następujące utwory: „Cariu Niebiesnyj”, „Wieliczanieje św. Nikołaju”, Duchownyj stich – „W okiean-morie kamień leżit”, „Swietie tichij”, „Dostojno jest”, „Woskriesienija dień”, „Stichira Paschie”, „Swietisia, swietisia”, „Mnogolietije”.

Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy

Jako drugi na festiwalowej scenie pojawił się chór „Nicolae Bogdan” z miejscowości Sighisoara w Rumunii. Reprezentował on kategorię chórów amatorskich świeckich. Nazwa tego zespołu pochodzi od jego założyciela i pierwszego dyrygenta. Po śmierci profesora Nicolae Bogdana opiekę nad chórem przejęła jego uczennica, profesor Elisabeta Anda Moldowa – wokalistka, aranżer i kompozytor. Chór w swoim repertuarze posiada liczne pieśni ludowe, religijne, klasykę oraz muzykę pop. Muzycy często występują na różnego rodzaju festiwalach zarówno w kraju, jak i zagranicą. Na scenie w Operze i Filharmonii Podlaskiej mogliśmy usłyszeć takie utwory jak: Mnich Filotei – „Pripeală” (Bizantyjski kant o Narodzeniu Matki Bożej), Paul Constantinescu – „Doamne miluieşte” (Panie, zmiłuj się),  Gheorghe Cucu – „Miluieşte-mă, Dumnezeule” (Boże, zmiłuj się nade mną), Marin Dârvă – „Către tine, Doamne, am strigat” (Do Ciebie, Panie, wołałem), Nicolae Lungu – „Cămara Ta, Mântuitorul meu” (Twoja skarbnica, mój Odkupicielu).

Profesor Elisabeta Anda Moldowa

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z miejscowości Klimowsk w Rosji

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z miejscowości Klimowsk w Rosji pojawił się na festiwalowej scenie jako trzeci z kolei. Zespołem dyryguje Jelena Nozdriewatych, która jest absolwentką Państwowego Konserwatorium w Saratowie, a także nauczycielem w Dziecięcej Szkole Muzycznej w Klimowsku. Chór wykonuje głównie muzykę cerkiewną, klasykę oraz opracowania pieśni ludowych. Młodzi muzycy są uczestnikami i laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów w Rosji i na Węgrzech. Młodzi wokaliści zaprezentowali się jako pierwsi w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć takie utwory jak: „Koncert „Gospodi, kto obitajet w żyliszcze Twojem” Dmitrij Bortniański, opr. A. Nozdrewatych, „Wieliczit dusza moja Gospoda” Aleksandra Frunza, „Ot swiatyja ikony” Jurij Falik, a także trzy utwory, których autorem jest Paweł Czesnokow : „Dusze moja”, „Dostojno jest”, „Zastupnice usierdnaja”.

Dyrygentka Jelena Nozdriewatych wpisuje się do księgi pamiątkowej festiwalu

Chór „Rapsodia” Narodowego Teatru Opery i Baletu Mołdawii

Ion Kika-Koaneszt – „Tatel nostru” („Otcze nasz” w j. mołdawskim), Romuald Twardowski – „Woskriesienije Christowo widiewsze”, Konstantin Szwedow – „Godpodi, spasi błagoczestiwyja i Tryswiatoje”, Dmitrij Bortniański – „Spasi ludi twoja, Gospodi” (fragm. koncertu „Tiebie Boga chwalim”), Dobri Christow – „Tebe Poem” to utwory, które zaprezentował chór „Rapsodia” Narodowego Teatru Opery i Baletu Mołdawii. Zespół istnieje od 1996 roku. Na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej wystąpił w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Muzycy są laureatami wielu festiwali chóralnych m.in.: w Grecji, Polsce, Bułgarii, Rosji, Rumunii i na Ukrainie. Wśród repertuaru chóru znaleźć można muzykę sakralną, klasyczną, folklor mołdawski, jazz oraz pieśni autorskie. Wykonuje on utwory w różnych językach m.in. po polsku, bułgarsku, rosyjsku, w jidysz, a także po japońsku. Chórem dyryguje: Natalia Barabanszczikowa, a chórmistrzem jest Nadieża Płakidina..

Chórem dyryguje Natalia Barabanszczikowa

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Białorusi

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Białorusi, którym dyryguje Tatiana Silczenko pojawił się jako kolejny z uczestników w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Dyrygentka jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Białorusi. Prowadzi ona wiele dziecięcych i dorosłych chórów na Białorusi i w Rosji. Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” został założony w 2003 roku. W swoim repertuarze posiada utwory światowych klasyków, kompozytorów współczesnych, muzykę sakralną oraz opracowania pieśni ludowych. W chórze występują uczniowie klas 5-11.  Młodzi wykonawcy pod dyr. Tatiany Silczenko wykonali następujące utwory: Pridwornyj napiew – „Christos woskriesie”,  Mikoła Rawieński – „Daj, dobry Boża”, Iwan Flegmienko – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Alfred Schnittke – „Molitwa Strannika”, Michaił Rieczkunow – „Jedinorodnyj Synie”, Jurij Tugarinow – „Sławoslowije”.

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Białorusi z dyrygentką Tatiana Silczenko

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. W. Rowdo z Białorusi, dyrygent Nikołaj Gańkow

Jako szósty na scenie przy Podleśnej pojawił się Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. W. Rowdo z Białorusi. Zespół powstał w 1984 roku. Jest laureatem wielu festiwali, w tym MFMC „Hajnówka 99”. Chór wykonuje zarówno pieśni sakralne, jak i świeckie. Opiekunami zespołu są Nikołaj i Anna Gańkowy. Podczas Festiwalu Muzyki Cerkiewnej chór wykonał: Podlaski napiew – „Prad Taboju, moj Boh”, Melodia tradycyjna – „Sudzi mianie”,  Mikoła Kulikowicz – „Swiaty Boża”, Mikoła Butoma – „Malitwu zaniasu”, Alieksiej Lwow – „Wieczieri Twojeja”, Piotr Czajkowski – „Dostojno jest”,  Piotr Turczaninow – „O Tiebie radujetsia”, dyrygował: Nikołaj Gańkow.

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. W. Rowdo z Białorusi

 

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija” z Rosji z dyrygentką Mariną Kuzniecową

Pierwszy dzień przesłuchań zakończył występ Wzorcowego Dziecięcego Chóru „Kastalija” z Rosji. Dyryguje nim laureatka wielu nagród, w tym Nagrody „Grant Moskwy”, Marina Kuzniecowa. Chór powstał w 1989 roku. Dzieci przyjmowane są do zespołu bez wstępnej selekcji. Każdy z młodych wykonawców ma szansę odkryć w sobie zainteresowania do estetyki, duchowego piękna muzyki i śpiewu chóralnego. Chociaż zespół składa się z bardzo młodych wykonawców występuje na prestiżowych salach koncertowych Moskwy. Jego wyjątkowość została również doceniona na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych. Podczas przesłuchań Białymstoku usłyszeliśmy w ich wykonaniu następujące utwory: Aleksandr Kastalski – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Paweł Czesnokow – „Priiditie, ubłażim Iosifa”, oraz „Da isprawitsia molitwa moja” tegoż autora, Aleksandr Żarow – „Chieruwimskaja piesń”, Michael Rojtersztejn – „Molitwa Jekatieriny Sijenskoj”.

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija” z Rosji

– Na festiwal przychodzę już od wielu lat. Jest to stały punkt w moim kalendarzu. Dzisiaj szczególnie zachwyciły mnie dwa chóry, które występowały na końcu (Raduga i Kastalija). Prezentowały chyba najwyższy poziom. Ale bardzo interesujący był też występ staroobrzędowców – mówi pani Maria.

To nie koniec festiwalowych atrakcji. Przed publicznością i jury jeszcze dwa dni konkursowych przesłuchań. Czwartkowy koncert dostarczył wielu pozytywnych emocji nie tylko publiczności, ale również samym wykonawcom.

Tego samego dnia o godzinie 20.00 w Sali Kameralnej odbyła się prapremiera filmu o wieloletnim jurorze festiwalu prof. Romualdzie Twardowskim pt:” Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki”. Twórcami filmu są Alicja Twardowska, żona kompozytora oraz Grzegorz Czerniak.

Alicja Twardowska i Grzegorz Czerniak na prapremierze filmu o Romuladzie Twardowskim

Podczas rozmowy Alicja Twardowska powiedziała, że z pomysłem stworzenia filmu nosiła się już od dłuższego czasu, ale nie trafiła na odpowiedniego filmowca. Dopiero kiedy spotkała się z Grzegorzem Czerniakiem – reżyserem i operatorem, który zainteresował się tym tematem postanowiła stworzyć planowaną od dawna ekranizację.

– Przez trzy lata zbieraliśmy materiały, jeździliśmy do Wilna między innymi i do wszystkich ludzi, do których mogliśmy dotrzeć i okazali nam życzliwość. Ponieważ znam środowisko muzyków i jestem z mężem 35 lat uważałam się za osobę kompetentną, żeby stworzyć ten film. – mówiła Alicja Twardowska. – Moim celem było pokazanie przekroju różnorodnych gatunków jego twórczości.

Alicja Twardowska zdradziła nam, że na początku Romuald Twardowski był sceptyczny wobec pomysłu stworzenia filmu, jednak chętnie brał udział w jego tworzeniu.

Publiczność na prapremierze filmu: Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki

 

Publiczność obecna na prapremierze była zachwycona pokazem. Jurorzy 36. Festiwalu Muzyki Cerkiewnej również docenili kunszt obrazu, zwracając uwagę na zamkniętą kompozycję filmu, ilość osób, które brały udział w jego realizacji, a także to, że zawierał w sobie sporo muzyki, dzięki której możemy poznać lepiej różnorodną twórczość Romualda Twardowskiego.

Premiera kinowa filmu planowana jest na jesień tego roku.

   

 

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

1 dzień

posted in: Bez kategorii | 0

 

Rozpoczął się XXXVI Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej ponownie będą gościć chóry z całego świata, które zaprezentują wspaniałe utwory przed, jak zawsze, licznie zgromadzoną publicznością.

Inauguracja 36. MFMC-„Hajnówka-2017”-publiczność festiwalu

 

Na scenie podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina. Koncert rozpoczął się tradycyjnie od wykonania przez chór hymnu „Gaude Mater Polonia”, który od lat jest filarem duchowym festiwalu.

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko

Po chwili, gdy wybrzmiały ostatnie nuty utworu, głos zabrał Mikołaj Buszko – dyrektor oraz pomysłodawca festiwalu. Powitał wszystkich obecnych w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wymienił także patronów, opiekunów medialnych oraz przedstawił jury festiwalu, dziękując wszystkim za wsparcie.

Festiwal jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego, a także Związku Kompozytorów Polskich. Patronami medialnymi festiwalu są: Telewizja Polska S.A. (patronat korporacyjny), Polskie Radio S.A. Warszawa (patronat korporacyjny), Dwumiesięcznik ArtPost. Regionalne patronaty medialne nad festiwalem sprawują: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok S.A., Tygodnik „Niwa”, Tygodnik „Nasze słowo”, Radio Racja, Radio JARD 89,2 FM Białystok, TV JARD Białystok, TVK Hajnówka, TV Podlasie.

Dyrektor festiwalu przedstawił również jury festiwalu, w którym zasiadają: prof. Romuald Twardowski, prof. Łesia Dyczko, Anatolij Kisielow, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, ks. Jerzy Szurbak.

Jury festiwalu

Jury festiwalu – prof. Romuald Twardowski

Jury festiwalu – (od lewej) prof. Łesia Dyczko, Anatolij Kisielow i ks. Jerzy Szurbak

Jury festiwalu -prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Zaprezentował także program tegorocznego festiwalu, w którym udział weźmie 26 chórów reprezentujących 8 różnych krajów.>
Na sali przy ul. Podleśnej nie zabrakło również ważnych osobistości z województwa podlaskiego. Mikołaj Buszko powitał Wojciecha Przygońskiego –  reprezentującego Wojewodę Podlaskiego, Wiceprezydenta Białegostoku – Rafała Rudnickiego, Edytę Mozyrską – dyrektor Departamentu Kultury Miasta Białystok, Anatola Wapa-  dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu Marszałkowskiego, Eugeniusza Szpakowskiego – dyrektora TVP Białystok,  Wojciecha Straszyńskiego –  Prezesa Zarządu Radia Białystok, Andrzeja Dyrdała – byłego wieloletniego dyrektora WOAK i  dyrektora Podlaskiej Oktawy Kultur, Cezarego Mielko – obecnego dyrektora WOAK, Alicję Twardowską oraz Grzegorza Czerniaka –  reżyserów i realizatorów filmu o Romualdzie Twardowskim, gospodarzy  Filharmonii,  przedstawicieli służb mundurowych, grono współorganizatorów, patronów, sponsorów, a także opiekunów medialnych.

Wojciech Przygoński – pełnomocnika Wojewody Podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

 

Anatol Wap- dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rafał Rudnicki – wiceprezydent Białegostoku wśród publiczności

Edyta Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Sportu Miasta Białystok

Eugeniusz Szpakowski – dyrektor TVP Białystok

Andrzej Dyrdał – były dyrektor WOAK i obecny dyrektor Podlaskiej Oktawy Kultur

prof. Jerzy Nikitorowicz z organizatorami festiwalu – Ireną Parfieniuk i Mikołajem Buszko

Wspomniał również o nieobecnych- zmarłych  niedawno  przyjaciół Festiwalu a wśród nich – ks. Leonida Szeszko i ks.Arcybiskupa Jeremiasza.  Ich pamięć chór uczcił modlitwa „Wiecznaja pamiat”.

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – chór wykonuje Wiecznaja pamiat

Na zakończenie przywitał i podziękował za obecność wszystkim zgromadzonym.

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – publiczność

Później w   przygotowanym specjalnie na tą okazję materiale filmowym publiczność mogła zobaczyć ubiegłorocznych zwycięzców festiwalu.

Uczestników  i publiczność w imieniu Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego przywitał także Wice Prezydent Rafał Rudnicki.

– Cieszę się niezmiernie, że mogę Państwa powitać po raz kolejny w Białymstoku. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej to dla nas okazja, by wysłuchać muzyki na najwyższym poziomie, a z drugiej strony, aby pokazać nasze miasto tym wszystkim, którzy przez  kilka dni będą u nas gościć – mówił Rafał Rudnicki.  Dokonał on również oficjalnego otwarcia festiwalu.

Rafał Rudnicki i Mikołaj Buszko

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie ponownie pojawił się Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina. Koncert  rozpoczął się od wykonania utworu „Christos woskriesie” Aleksandra Kastalskiego, a poprowadził i przedstawił zaproponowany przez siebie program ks. Jerzy Szurbak. Podczas występu mogliśmy usłyszeć również  utwory obecnych na sali wybitnych kompozytorów i jurorów Łesi Dyczko, Anatolija Kisielowa i  Romualda Twardowskiego.

ks. Jerzy Szurbak

Dmitrij Oniegin

Chór wykonał w sumie piętnaście przepięknych pieśni dawnej, a także współczesnej muzyki cerkiewnej. Ich znakomite i żarliwe wykonanie  sprawiło, że widzowie siedzieli oczarowani głosami młodych wykonawców. Tak pięknie i doniosłe wykonanie sprawiło, że na zakończenie koncertu chór został przez gromadzoną publiczność nagrodzony owacjami na stojąco.  Chórzyści zrewanżowali się publiczności dostojnym i  brawurowo wykonanym utworem – życzeniem ”Mnogaja leta”


Był to początek niesamowitej uczty muzycznej. Od czwartku do soboty przy ul. Podleśnej będą się odbywać konkursowe przesłuchania.