LOGO MFMC 2016

XXXV Jubileuszowy Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2016”
w Białymstoku
17-22.05.2016 r.

 

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

ppl

 

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

 

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Zakończenie Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku

 

Laureaci XXXV Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku

 

PROGRAM FESTIWALU

INAUGURACJA FESTIWALU

17 maja 2016. godz. 19.00

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

OTWARCIE FESTIWALU

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej

KONCERT INAUGURACYJNY

Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności”

w wykonaniu

Chóru Narodowego Radia Ukrainy im. P.Majborody

pod dyr. Julii Tkacz

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

19.05.2016 (czwartek) godz. 17.00

.1 Chór Psalmistów Staroobrzędowców Parafii w Jekabpiłs i Rydze – Jekabpiłs (Łotwa)

2. Chór „Św. Zlata Meglenska” – Skopje (Macedonia)

3. Chór Księży Diecezji Koszyckiej – Koszyce (Słowacja)

4. Chór Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” – (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

5. Chór „Prieobrażenije”– Borisow (Białoruś)

6. Chór Diecezji Australijsko -Nowozelandzkiej – Sydney (Australia)

7. Chór Młodzieżowego Domu Kultury – Białystok (Polska)

8. Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego – Mińsk (Białoruś)

9. Ukraiński Chór Męski „Żurawli” – Warszawa (Polska)

10. Chór Akademii Muzycznej „Gaudeamus” – Płovdiv (Bułgaria)

20.05.2016 (piątek) godz. 17.00

1. Dziewczęcy Chór „Wohnyk” – Kijów (Ukraina)

2. Wzorcowy Chór Chłopięcy – Swietłogorsk (Białoruś)

3. Dziecięcy Chór „Raduga” – Tallin (Estonia)

4. Chór Dziecięcej Kapełły Chóralnej – Wielikij Nowgorod (Rosja)

5. Dziecięcy Chór Radia i Telewizji Litwy – Wilno (Litwa)

6. Chór „Radost`” – Moskwa (Rosja)

7. Chór „Św. Stefan z Decani” – Nowi Sad (Serbia)

8. Chór Parafii Grekokatolickiej – Vranov (Słowacja)

9. Chór Bułgarskiej Akademii Nauk – Sofia (Bułgaria)

10. Chór Politechniki Świętokrzyskiej – Kielce (Polska)

11. Chór Politechniki Gdańskiej – Gdańsk (Polska)

12. Kowieński Chór „Kamertonas” – Kowno (Litwa)

21.05.2016 (sobota) godz. 15.00

1. Chór „Modo Maiorum” – Warszawa (Polska)

2. Chór Państwowego Koledżu Muzycznego – Grodno (Białoruś)

3. Chór Uczelni Muzycznej im. S. Broka – Daugavpils (Łotwa)

4. Chór Państwowej Wyższej Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” – Nikołajew (Ukraina)

5. Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych – Moskwa (Rosja)

6. Bizantyjski Chór „Domestikoi of Drama” – Drama (Grecja)

7. Państwowy Chór Kameralny Białorusi – Mińsk (Białoruś)

8. Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” – Budapeszt (Węgry)

9. Chór Kameralny „Legenda” – Drohobycz (Ukraina)

10. Państwowy Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki Rumunii – Bukareszt (Rumunia)

11. Państwowy Moskiewski Chór Kameralny – Moskwa (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

22.05.2016 (niedziela)

godz. 14.00 – Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00 – Koncert Galowy

INAUGURACJA FESTIWALU

17 maja 2016 r. godz. 19.00

Opera i Filharmonia Podlaska

Białystok, ul. Podleśna 2

OTWARCIE FESTIWALU

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody

w Kijowie

pod dyr. Julii Tkacz

KONCERT INAUGURACYJNY „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności”

Koncert wykonuje:Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody

w Kijowie

pod dyr. Julii Tkacz

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody Kijów, Ukraina Dyryguje: Julia Tkacz

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Julia Tkacz

Julia Tkacz
Julia Tkacz

Założony w 1932 r. wykonał do­tychczas wiele tysięcy koncer­tów, ponad tysiąc koncertów radio­wych, ponad 10 tys. nagrań, w tym z muzyką filmową. Repertuar chóru jest uniwersalny: od folkloru, mu­zyki sakralnej, klasyki światowej, po utwory współczesne: oratoria, opery, kantaty, symfonie, koncerty chóralne… Zespół związany jest z największymi ukraińskimi artystami XX-XXI.: G. Taranowem, O. Miń­kowskim, W. Mińko, J. Taraczenko, G. Kuliabi, W. Malcewem, P. Mu­rawskim, W. Skoromnym. Stworzył unikalną kolekcję nagrań „Złoty Fundusz Państwa”. Współpracuje z najlepszymi chórami i orkiestrami symfonicznymi, a także ze Związ­kiem Kompozytorów Ukrainy co pozwala na prawykonania ich naj­nowszych dzieł. Nagrał i wydał wiele CD. Koncertował i uczestni­czył w wielu prestiżowych między­narodowych festiwalach, Ukrainy, Węgier, Francji, Włoch Hiszpanii, Jugosławii, Niemiec, Holandii i Pol­ski – zdobywca I nagrody w katego­rii chórów zawodowych w XXXIV MFMC „Hajnówka 2015”. Od 2010 roku Głównym dyrygentem i Dy­rektorem artystycznym jest Zasłużona Artyst­ka Ukrainy, wykładow­ca w Narodowej Aka­demii Muzyki Ukrainy, Julia Tkacz

PROGRAM KONCERTU INAUGURACYJNEGO

„Muzyka Cerkiewna – od źródeł do współczesności”

1. Mykoła Werbyckij – Christos woskresie

2. Arabska modlitwa dziękczynna – Atarifu Lerabbi solo – Łarisa Guziej (mezzosopran)

3. Supraski Irmologion – Pod krow Twoj, Władyczyce

4. Raspiew Kijewo-Pieczerskoj Ławry – S nami Bog

5. Maksim Berezowskij – Radujtiesia prawiednii

6. Dmitrij Bortniańskij – koncert „Woskliknitie Gospodiewi”

7. Artemij Wedel – Koncert „Gospodi, Boże moj”

8. Mykoła Lysenko – Kamo pojdu ot lica Twojego Gospodi

9. Aleksandr Archangielskij – Wieruju solo – Leonid Zawiriuchin (bas-baryton)

10. Siergiej Rachmaninow – Woskriesienije Christowo widiewsze

11. Paweł Czesnokow – Błażen muż solo – Leonid Zawiriuchin (bas-baryton)

12. Kiriłł Stecenko – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

13. Michaił Strokin – Nynie otpuszczajeszi solo – Leonid Zawiriuchin (bas-baryton)

14. Romuald Twardowski – Wo Carstwii Twojem

15. Anatolij Kisielow – Angieł wopijasze solo – Tetiana Korobko (sopran)

16. Lesia Dyczko – Nechaj powni budut` usta naszi

17. Mykoła Leontowicz – Mnohaja lita

M.Buszko
Mikolaj Buszko dyrektor festiwalu

     Z wielką radością zapraszam Państwa na spotkanie z przepiękną muzyką cerkiewną w ramach XXXV Jubileuszowego Festiwalu.

     Tegoroczna edycja wieńczy 35 lat istnienia pionierskiej i pierwszej na świecie imprezy prezentującej światowe dziedzictwo muzyki śpiewającej duszy. Nosiła ona kolejno nazwy; „Dni Muzyki Cerkiewnej”, „Ogólnopolskie Dni Muzyki Cerkiewnej” i od 25 lat „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej”, zawsze z nazwą „Hajnówka”, miasta, w którym powstała, przez 21 lat była realizowana i nadal jest tworzona.      Rozpoznawalny i ceniony w świecie Festiwal „Hajnówka” w duchowym i artystycznym zachwycie, tu na Podlasiu jednał dotychczas 776 chórów z 37 krajów świata.     Otwartość świeckiej imprezy i uniwersalność muzyki cerkiewnej zbratały wykonawców wielu narodów, ras i religii: Chrześcijan (Prawosławni, Katolicy, Grekokatolicy, Protestanci), wyznawców Islamu i Judaizmu. Przed międzynarodowym Jury prezentowały się chóry amatorskie ( parafialne, świeckie, dziecięce ), uczelni muzycznych oraz (co stanowi światowy ewenement) znakomite chóry profesjonalne. Podobnie będzie i w tym roku. W Jubileuszowej imprezie wystąpią w większości jej laureaci i będzie to jedyna okazja do spotkania z najlepszymi dotychczas chórami. Rozpoczną ją również nasi laureaci: Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i ubiegłoroczny najlepszy chór profesjonalny, Narodowy Chór Radia Ukrainy, który wykona również Koncert Inauguracyjny. Tytuł koncertu ‘‘Muzyka cerkiewna od źródeł do współczesności” znakomicie odzwierciedla jego repertuar. Wszystkie utwory są godne najwyższego zachwytu, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę na niektóre „perełki”, jak chociażby prawosławną arabską modlitwę z Nazaretu czy utwór z Irmologionu supraskiego.      Usłyszymy również utwory obecnych na sali kompozytorów Ł. Dyczko, A. Kisielowa i R. Twardowskiego. To m.in. oni pod przewodnictwem wymienionego już prof. Twardowskiego wyłonią najlepszych wykonawców trzydniowych przesłuchań konkursowych. Zaproszenia wystosowane przez obchodzącą w tym roku 20 lecie Fundację „Muzyka Cerkiewna”- potwierdziło 35 chórów z Australii, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Macedonii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pisząc o Jubileuszach, z wdzięcznością zauważamy 25 – lecie pracy w Jury będącego z nami od początków imprezy ks. Jerzego Szurbaka.     To On w 1982 roku przewodniczył pierwszemu Jury, uświetnił skromną wówczas imprezę koncertem jedynego wówczas w Polsce profesjonalnego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, a jego dotychczasowe zaangażowanie i pomoc dla nas jest nieoceniona. Serdecznie mu dziękujemy.

     Jubileuszowa edycja to również okazja przypomnienia doświadczanej od lat aprobaty wyrażanej przez najwyższe autorytety kraju. Honorowe Patronaty sprawowane od 17 lat przez Prezydentów RP, od 25 lat Ministrów Kultury, od 5 – Prezydenta Białegostoku i od 14 lat Patronatu Artystycznego Krzysztofa Pendereckiego. Rangę imprezy Patronatami Korporacyjnymi od wielu lat potwierdzają również Polskie Radio i Telewizja oraz Związek Kompozytorów Polskich.     W tegorocznej edycji imprezy zabrzmi historyczna pełnia repertuarowa. Od modlitw w języku Chrystusa, po współczesne wykonane w kilkunastu językach świata. Kolejny raz zabrzmi również muzyka kompozytorów polskich, w tym Józefa Kozłowskiego i Michała Rogowskiego.     Poprzez wykonywany repertuar, wykonawców , Jurorów i Gości, Festiwal kolejny raz potwierdza status Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu.     Wspólne kilkusetosobowe wykonanie Hymnu „Gaude Mater Polonia” rozpocznie w dn. 22 maja uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, a zaraz potem Wielki Koncert Galowy zakończy tegoroczny Festiwal.     W czasie jego trwania odbędą się również liczne koncerty towarzyszące.

     Trzydzieści pięć lat Festiwalu to ogromny wysiłek nas – organizatorów. Cieszymy się, że mimo wielu przeciwności, Festiwal przetrwał, trwa i rozwija się. Było i jest to możliwe dzięki pomocy, życzliwości i dobrej woli wielu, wielu ludzi.     Bardzo serdecznie im dziękujemy.

    Życząc głębokich duchowych i artystycznych przeżyć, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa w festiwalowych koncertach.

Mikołaj Buszko

Pomysłodawca, inicjator i Dyrektor

Festiwalu

XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku rozpoczęty! Gości zgromadzonych na sali Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku powitał Mikołaj Buszko – inicjator i dyrektor Festiwalu. Podziękował wszystkim za liczne przybycie, powitał honorowych gości, wymienił wszystkich patronów Festiwalu oraz sponsorów, którymi są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Białegostoku, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Telewizja Polska S.A., Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Lotto.

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof.Bożenny Sawickiej i Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody dyrygowany przez Julię Tkacz otworzyły Festiwal wykonaniem hymnu „Gaude Mater Polonia” oraz hymnu Wielkiego Księstwa Litewskiego, natomiast później przepiękny i bardzo trudny wokalnie koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” dał Chór Narodowego Radia Ukrainy. To była prawdziwa uczta dla duszy, podczas której można było wysłuchać utworów z bardzo różnych epok, które łączy jednak wielka duchowa wrażliwość, tak charakterystyczna dla muzyki cerkiewnej. Pięknie brzmiały głosy solistów – bas-baryton Leonida Zawiriuchina i sopran Tetiany Korobko. Specjalnie dla Przewodniczącego Jury Festiwalu, prof. Romualda Twardowskiego, zabrzmiał utwór jego autorstwa „Wo Carstwii Twojem”. Było też tradycyjne „Mnohaja lita” – dla Festiwalu oczywiście.

Na Koncert Inauguracyjny przybyli licznie honorowi goście: wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku reprezentował dyrektor Cezary Mielko. Gościem koncertu był również Damian Tanajewski, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował Anatol Wap, dyrektor Departamentu Kultury UMWP. Koncert poprowadził Marcin Tomkiel.

Chór zaśpiewał m.in. arabską modlitwę dziękczynną „Atarifu Lerabbi solo”, supraski Irmologion „Pod krow Twoj, Władyczyce”, „Woskriesienije Christowo widiewsze” Rachmaninowa czy utwór kompozytorki Lesi Dyczko „Nechaj powni budut` usta naszi”.

Koncert bardzo podobał się licznie zebranej publiczności, która gromkimi brawami nagradzała każdą pieśń, a na koniec urządziła chórzystom owację na stojąco.
Inauguracja Festiwalu za nami, od czwartku rozpoczynają się przesłuchania konkursowe.
– W tegorocznej edycji Festiwalu zabrzmi historyczna pełnia repertuarowa. Od modlitw w języku staroaramejskim, a więc w języku Chrystusa, po współczesne, wykonane w kilkunastu językach świata. Co ważne, kolejny raz usłyszymy muzykę kompozytorów polskich – m.in. Józefa Kozłowskiego i Michała Rogowskiego. Na naszym festiwalu łączy się Wschód z Zachodem – podkreśla Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu.

Ogłoszenie wyników konkursu – w niedzielę.


Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej zaśpiewał "Gaude Mater Polonia"
Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej zaśpiewał „Gaude Mater Polonia”
Julia Tkacz, dyrygentka Chóru Narodowego Radia Ukrainy w Kijowie, z solistą Leonidem Zawiriuchinem
Julia Tkacz, dyrygentka Chóru Narodowego Radia Ukrainy w Kijowie, z solistą Leonidem Zawiriuchinem
Chór Narodowego Radia Ukrainy w Kijowie podczas Koncertu Inauguracyjnego
Chór Narodowego Radia Ukrainy w Kijowie podczas Koncertu Inauguracyjnego
XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2016" w Białymstoku otwierali m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki
XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku otwierali m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki
Mikołaj Buszko, dyrektor XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2016" w Białymstoku z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim.
Mikołaj Buszko, dyrektor XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim.
Koncert Inauguracyjny poprowadził Marcin Tomkiel.
Koncert Inauguracyjny poprowadził Marcin Tomkiel.

IMG_3088-2


Dziesięć wspaniałych chórów zaprezentowało się w czwartek podczas pierwszego dnia przesłuchań konkursowych XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. Sala Opery i Filharmonii Podlaskiej znów się wypełniła. Publiczność oklaskiwała chóry z tak egzotycznych (dla muzyki cerkiewnej) państw jak Australia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale w czwartek wystąpił też jedyny reprezentant gospodarza – czyli miasta Białystok – podczas tegorocznego konkursu: chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Zaśpiewali również staroobrzędowcy.

– Zespoły występujące podczas pierwszego dnia przesłuchań reprezentowały bardzo ciekawy poziom, niektóre dobrały też szczególnie interesujący repertuar. Cieszę się, że bardzo ładnie wypadły zespoły polskie – chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku oraz chór śpiewaków ukraińskich, działający w Warszawie – „Żurawli” – powiedziała nam na koniec czwartkowego koncertu prof. Wioletta Miłkowska, członkini jury festiwalu, dyrygentka Chóru Politechniki Białostockiej i Komendy Wojewódzkiej Policji.

Jako pierwszy zaprezentował się Chór Psalmistów Staroobrzędowców Parafii w Jekabpiłs i Rydze z Łotwy. Otworzył on kategorię chórów parafialnych w tegorocznym konkursie. Zespół psalmistów łotewskich wspólnot staroobrzędowców działa od 2002 r., a specjalizuje się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej monodycznej tzw. „znamiennego raspiewu”. Kierują nim: ojciec Wasilij Wołkow i Andrejs Selickis – „gołowszcziki” wspólnot staroobrzędowców w Ry¬dze i Jekabpiłsie.
Chór zaprezentował: Tropariony Paschy: z pomorskiego zbioru śpiewów, w języku łotewskim, z Dwojeznamiennika z XIX w., znamiennyj raspiew, znamiennyj raspiew tradycji staroobrzędowej, wielki śpiew neumatyczny z pomorskiego zbioru z anenajkami, śpiew grecki, Stichiry Paschy z troparionem Paschy – Staropomorska naonna tradycja, Stichiry Paschy wraz z troparionami Paschy – Śpiew grecki, Zadostojnik Paschy – Śpiew bułgarski tradycji staroobrzędowej, Zadostojnik Paschy – Prosty śpiew pomorski

Drugi był Kameralny Chór „Św. Zlata Meglenska”, ze Skopje w Macedonii, dyrygowany przez Letkę Dimovską Polizową (kategoria: chóry parafialne). Chór składa się z młodych kobiet rozmiłowanych w muzy¬ce cerkiewnej Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej. W sposób autentycz¬ny prezentują i popularyzują mace¬dońską tradycję chóralną i muzykę cerkiewną. Chórzystki zaśpiewały: Risto Awramowskai – Hymn ku czci Św. Cyryla i Metodego, Dragan Szuplewski – Otcze nasz, Michaił Iwanow – Iże Chieruwimy, Dmitrij Bortniański – Pod Twoju Miłost`, Zapro Zaprow – Alliłuja

Trzeci zaprezentował się Chór Księży Diecezji Koszyckiej ze Słowacji, dyrygowany przez ks. Daniela Porubeca (kategoria: chóry parafialne).
– Jaki wspaniały nastrój, jaki wspólny zaśpiew – zachwycił się księżmi prof. Romuald Twardowski, przewodniczący festiwalowego jury.
Ten chór powstał jesienią 2007 r. z inicjatywy samych księży, a jego repertuar składa się głów-nie z czterogłosowych chóralnych kompozycji różnych autorów chrze¬ścijańskiego Wschodu. Mogliśmy więc wysłuchać: Kijowski raspiew – Eksapostilarij Wielkiego Piątku, Grecki raspiew – Chieruwimskaja piesń, Piotr Czajkowski – Jedinorodnyj Synie, Hieromnich Nafanaił – Polijelej, Iwan Gardner – Sława w wysznich Bogu, Dmitrij Bortniański – Otcze nasz, Dmitrij Bortniański – Pod Twoju miłost`

Chór Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, był czwartym reprezentantem kategorii chórów parafialnych. Dyrygował nim ks. Paily George Mammoottil. Do vhóru należy około 50 śpiewaków mieszka¬jących w Dubaju, a pochodzących ze stanu Kerala w Indiach. Sobór Św. Tomasza w Dubaju jest jedną z największych świątyń Prawosławnej Cerkwi w Indiach, założonej przez Apostoła Tomasza, której historia sięga do 52 roku n.e. Chór co tydzień uczestniczy w Liturgiach, odprawianych w ich ojczystym malajalamskim języku oraz w języku syryjskim. W jego wykonaniu usłyszeliśmy utwory: Tradycyjna pieśń syryjska – Swietom Twoim, Ignatius Yakkoob – O Błagosłowiennaja Mat`, Pieśń o Niedzieli Palmowej (w jęz. malajalamskim), Tradycyjna pieśń syryjska – Otcze nasz (w jęz. wsch.aramejskim), Trad.pieśń syryjska – Na powitanie biskupa (w jęz. wsch.-aramejskim), Tradycyjna pieśń – Christos woskresie (w jęz. malajalamskim).

Kameralny Chór „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia i Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Borisowa na Białorusi także wystąpił w kategorii chórów parafialnych. Dyrygował nim ks. Siergij Prokopczik. Chór zaprezentował: Wałaamski napiew – Zadostojnik na Swiatuju Paschu, Aleksandr Jegorow – Wzbrannoj Wojewodie, Piotr Samarin – Prednaczinatielnyj psałom, Iwan Kolczin – Razbojnika błagorazumnago, Znamiennyj raspiew – Dogmatik 2 głasu, Iulianija Denisowa – Wo Carstwii Twojem, Natalija Bohodajewa – Nynie otpuszczajeszi, Bołgarskij raspiew – Wsiech skorbiaszczich radostie, Grieczeskij raspiew – O Tiebie radujetsia (opr. Julianiji-Denisowej)
To był ważny występ do białoruskich śpiewaków. Natalia Gawriłowa, kierownik Kameralnego Chóru „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia i Dziecięcej Szkoły Muzycznej, była pod ogromnym wrażeniem festiwalu: – Jestem szczęśliwa, że mogę tu być. Tak wielu ludzi z tak różnych krajów, z tyle stron świata – i wszyscy całym sercem pozdrawiają nasz chór – to jest wspaniałe!

Tego dnia kategorię chórów parafialnych zamykał Chór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney, Australia. Dyrygował nim Andriej Łaptiew. Po występie powiedział: – Przyjechaliśmy tutaj, żeby nasi chórzyści zyskali najwspanialsza motywację do dalszego rozwoju. Wasz festiwal taką motywację daje. U nas w kraju też jest festiwal pieśni cerkiewnych, ale Wasz jest unikalny w skali światowej.
Chór zaprezentował: Piotr Raspopov – Swietie tichij, Wasilij Titow – Jedinorodnyj Synie, Aleksandr Nikolskij – Sowiet Priewiecznyj, Anastasia Pahos – Ektenija, Maksim Berezowski – Chwalitie Gospoda s Niebies, Paweł Czesnokow – K Bogorodice prileżno, Wasilij Titow – Angieł wopijasze

Po australijskim chórze zaprezentował się jedyny białostocki zespół – Chór Młodzieżowego Domu Kultury pod dyr. Barbary Kornackiej (kategoria: chóry dziecięco-młodzieżowe). Chór ten powstał w 1999r. W Chórze śpiewają amatorzy – ucznio¬wie gimnazjum, szkół średnich i wyższych. W repertuarze znajdu¬ją się utwory od średniowiecza do współczesności, muzyka sakralna i świecka. Chór dużo koncertuje, uświetniając wiele uroczystości w Białymstoku. Występował także w wielu miastach Polski i na Litwie. Chórzysci wystąpili z bardzo ambitnym repertuarem. Zaśpiewali: Anonim XVII w. – Swiatyj Boże, Dmitrij Bortniański – Tiebie pojem, Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz, Sergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo, Romuald Twardowski – Alliłuija, Jelena Juniek – Ot junosti mojeja, Irina Denisowa – Dni Moi, Irina Denisowa – Okom błagoutrobnym Gospodi

Chór Studentów Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego „Cantus Juventae” z Mińska na Białorusi startuje w kategorii chórów amatorskich świeckich. Dyryguje nim Paweł Szepielew. Chór ten w swoim repertuarze posiada utwory białoru¬skich, rosyjskich i radzieckich kom¬pozytorów, dzieła klasyków, formy kantatowo-oratoryjne, suity i ludo¬we pieśni różnych narodów wyko¬nywane w 14 językach. W czwartek usłyszeliśmy: Michaił Ippolitow-Ivanow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Siergiej Bugasow – Dusze moja, Anatolij Kisielow – Otcze nasz, Irina Denisowa – Stichira na pohrebienije „Priiditie, priiditie…”, Gieorgij Riutow – Sie nynie, Arvo Pärt – Bogorodice Diewo, radujsia

Ukraiński Chór Męski „Żurawli” to chór śpiewaków ukraińskich, ale działający w Polsce. Obecnie dyryguje nim Jarosław Wujcik. Jest to zespół, który nie ma swojej stałej siedziby. Jak żura¬wie, od których wzięła się nazwa zespołu, zlatują się raz w miesiącu na próby i koncerty. Są wśród nich le¬karze, prawnicy, nauczyciele i stu¬denci. Łączy ich śpiew. Repertuar Chóru to: kozackie dumy, pieśni historyczne, pieśni ludowe, arcydzieła muzyki cerkiewnej w tym kolędy i szczedriwki. Program zaprezentowany w czwartek: Śpiew pidhirski XVIIw. – Rożdestwo Twoje, Chryste, Artem Wedel – Swite Tychyj, Ks. Mychajło Werbycki – Swiatyj Boże, Kyryło Stecenko – Razbojnyka błahorazumnaho, Petro Honczarow – Krestu Twojemu, Ks. Bohdan Mojsej Drozd – Płotiju usnuw, Ołeksander Tarasenko – Chrystos Woskres

Czwartkowy koncert zamknął Chór Akademii Muzycznej „Gaudeamus” z Plovdiv, Bułgaria. Dyrygowała nim Vesela Geleva. Chór startuje w kategorii: chóry uczelni muzycznych. Usłyszeliśmy: Wasilij Titow – Dostojno jest`, Paweł Czesnokow – Sowiet priewiecznyj, Peter Dinew – Angieł wopijasze, Konstantin Szwiedow – Miłost` mira; Tiebie pojem, Władimir Fajner – Chieruwimskaja piesń, Gieorgij Popow – Gospodi usłyszi mia.


Chór Psalmistów Staroobrzędowców Parafii w Jekabpiłs i Rydze, Łotwa
Chór Psalmistów Staroobrzędowców Parafii w Jekabpiłs i Rydze, Łotwa
Chór "Św. Zlata Meglenska" ze Skopje, Macedonia
Chór „Św. Zlata Meglenska” ze Skopje, Macedonia
Chór "Św. Zlata Meglenska" ze Skopje, Macedonia
Chór „Św. Zlata Meglenska” ze Skopje, Macedonia
Chór Księży Diecezji Koszyckiej, SłowacjaChór Księży Diecezji Koszyckiej, Słowacja
Chór Prawosławnego Soboru Św. Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty ArabskieChór Prawosławnego Soboru Św. Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chór Prawosławnego Soboru Św. Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty ArabskieChór Prawosławnego Soboru Św. Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chór Prawosławnego Soboru Św. Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty ArabskieChór Prawosławnego Soboru Św. Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chór "Prieobrażenije" z Borisowa, BiałoruśChór „Prieobrażenije” z Borisowa, Białoruś
Chór "Prieobrażenije" z Borisowa, BiałoruśChór „Prieobrażenije” z Borisowa, Białoruś

5chor-borisow4

Chór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney, AustraliaChór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney, Australia
Chór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney, AustraliaChór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney, Australia
Chór Młodzieżowego Domu Kultury w BiałymstokuChór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku
Chór "Cantus Juventae" Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, Mińsk, BiałoruśChór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, Mińsk, Białoruś
Chór "Cantus Juventae" Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, Mińsk, BiałoruśChór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, Mińsk, Białoruś
Ukraiński Chór Męski "Żurawli" z WarszawyUkraiński Chór Męski „Żurawli” z Warszawy
Chór Akademii Muzycznej "Gaudeamus" z Plodiv w BułgariiChór Akademii Muzycznej „Gaudeamus” z Plodiv w Bułgarii
Jury Festiwalu razem z dyrektorem Festiwalu Mikołajem BuszkoJury Festiwalu razem z dyrektorem Festiwalu Mikołajem Buszko

Drugi dzień przesłuchań konkursowych zdominowały chóry dziecięce, młodzieżowe i akademickie. Wystąpiło aż 12 chórów, wszystkie reprezentowały naprawdę wysoki poziom. Przypomnijmy, że na tegorocznym, jubileuszowym festiwalu goszczą najlepsi z najlepszych – czyli chóry będące laureatami poprzednich edycji festiwalu.
– To jest naprawdę wspaniały festiwal, jedyny taki w Europie, najlepszy ze wszystkich, kultywujący piękną tradycję śpiewu chóralnego cerkiewnego. Serdecznie dziękuję tym, którzy się w to piękne dzieło kultywowania muzyki i organizowania festiwalu angażują.. Jestem całym sercem za Waszym festiwalem i cała Ukraina jest z nim również! – powiedziała nam prof. Łesia Dyczko, członkini Jury Festiwalu, prof. Ukraińskiej Akademii Muzycznej. W piątek pani profesor Dyczko wysłuchała wielu swoich utworów, część chórów miała je bowiem w swoim repertuarze – podobnie jak utworzy autorstwa prof. Romualda Twardowskiego, przewodniczącego Jury. Profesor przysłuchiwał się występom z dużym zadowoleniem:
– Ten festiwal ma już 35 lat i w tym roku wyraźnie widać, że wysiłek podjęty przed 35 laty przez dyrektora Mikołaja Buszko przyniósł owoce – w tym roku w konkursie prezentują się bowiem nasi laureaci z poprzednich lat, także z szalenie odległych krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Australia. To świadczy o przyciągającej sile naszego Festiwalu – jest on tak atrakcyjny, że śpiewacy nie wahają się przed podjęciem trudu, fatygi, by tu przyjechać i zaszczycić nas swoją obecnością – mówił prof. Twardowski. – Słuchając chórów mam taką refleksję: otóż gratuluję Cerkwi prawosławnej takich chórów parafialnych. Te chóry osiągają naprawdę bardzo ciekawy poziom artystyczny. Kościół katolicki pod tym względem jest niestety daleko w tyle i to my, katolicy, powinniśmy brać przykład z Cerkwii prawosławnej w tej dziedzinie.

Jako pierwszy wystąpił Dziewczęcy Chór „Wohnyk” Kijewskiego Pałacu Dzieci i Młodzieży, Kijów, Ukraina, pod dyr. Switłany Stepanenko. Chór istnieje od 1970 roku. W czasie swej działalności został laureatem wielu międzynarodowych i państwowych festiwali i konkursów, przygotował dziesiątki koncertowych programów, brał udział w audycjach radiowych narodowego radia, wydał trzy płyty CD, zbiory nutowe z chóralnymi utworami z repertuaru zespołu „Spiwaje Wohnyk”. Duża część repertuaru Chóru to muzyka zachodnio¬europejska, jednak główną rolę wciąż odgrywa muzyka duchowna, którą „Wohnyk” wykonuje w salach koncertowych, a także w soborach i cerkwiach Kijowa i wielu innych miastach.
Program: Dmitrij Bortniański – Jedinorodnyj Synie, Dmitrij Bortniański – Da isprawitsia molitwa moja (trio), Bogdana Filc – Bohorodyce, Diwo!, Lesia Dyczko – Prijdit`, pokłonimos` No 8, Mykoła Łysenko – Molytwa za Ukrainu

Następnie zaprezentował się Wzorcowy Chór Chłopięcy Dziecięcej Szkoły Sztuki, Swietłogorsk, Białoruś, dyrygowała nim Galina Uriewskaja-Jewsiukowa. Przedstawił on następujący repertuar: Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz, Aleksandr Archangielskij – O wsiepietaja Mati, Paweł Czesnokow – Dostojno jest`, Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie, Dmitrij Bortniański – Koncert „Gospodi siłoju Twojeju wozwiesielitsa Car”

Dziecięcy Chór „Raduga” przyjechał do Białegostoku z Tallina w Estonii. Tworzą go dzieci od 2 do 18 roku życia, pracują¬ce w 5 wiekowych grupach. Chórem dyryguje Natalia Kuzina. Ogromne znaczenie w życiu Chóru odgrywa duchowy związek z Estońską cerkwią prawosławną. Od 24 lat Chór uczestniczy w nabożeństwach Soboru Św. A. Newskiego w Tallinie a także Monasterów w Piuchticach i Pskowie. Program zaprezentowany na Festiwalu to klasyczna muzyka cerkiewna: Bizantijskij raspiew – Alliłuia, Dobri Christow – Swiatyj Boże, Bizantijskij raspiew – Swiatyj Boże, Napiew Woskriesienskogo monasteru – Bogorodice, Diewo, Serbski napiew – Dostojno jest`, Serbski i bizantyjski raspiew – Tropariony Paschi

Po Estończykach wystąpił Starszy Koncertowy Chór Dziecięcej Kapełły Chóralnej, Wielki Nowgorod, Rosja. Dyrygował nim Jurij Nikiforow. Program: Aleksandr Kastalski – Christos woskriesie, Oleg Leonow – Swietie tichij, Anatolij Kisielow – Angieł wopijasze, Anna Jewstafjewa – Bogorodice Diewo, Aleksandr Ladow – Sława w wysznich Bogu, Władimir Polakow – Chieruwimskaja piesń
Dziecięcy Chór Radia i Telewizji Litwy, Wilno, Litwa, występujący jako piąty, zaprezentował m.in. utwór Romualda Twardowskiego „Wo Carstwii Twojem”, a także pieśni: : Dmitrij Bortniański – Jedinorodnyj Synie, Piotr Czajkowski – Dostojno jest`, Sergiej Rachmaninow – Chieruwimskaja piesń, Dobri Chrisow – Chwalitie Imia Gospodnie, Jurij Falik – K Iwierskoj Ikonie Prieswiatoj Bogorodicy. Chórem dyryguje Regina Maleckaite.

Jako szósty zaprezentował się Chór „Radost`”, Moskwa, Rosja. Dyryguje nim Tatiana Żdanowa. To jeden z najbardziej znanych chórów Moskwy. Repertuar Chóru zawiera rosyjską i zachodnioeuropejską muzykę klasyczną, sakralną i muzykę współczesnych kompozytorów. Ważną część repertuaru stanowią kompozycje a capella. Na festiwalu wystąpił z następującym programem: Stepan Diegtiarow – Duchownyj koncert „Wielikij Gospod`”, Anatolij Kisielow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Bożonarodzeniowa Kolęda – Nowa radost` stała, Paweł Czesnokow – Swietie tichij, Paweł Czesnokow – Pokajanija otwierzi mi dwieri Żyznodawcze, Greczeskoje piesnopienije – Bogorodice Diewo, radujsia, Stepan Diegtiarow – Prikłoni, Gospodi

Chór „Św. Stefan z Decani”, Nowi Sad, Serbia to chór występujący w kategorii: chóry uczelni muzycznych. Dyryguje nim Tamara Adamow Petijevic. Gromadzi on studentów oraz profesjonalnych doświadczonych muzyków regular¬nie śpiewających na mszach w cerkwiach przez prawie 30 lat, konty¬nuując w ten sposób bogatą i długą tradycję serbskich chórów w regio¬nie. Program ich występu: Stevan St. Mokranjac – Dostojno jest`, Stevan St. Mokranjac – Wieliczanije Św. Sawy, Miloje Milojević – z Panichidy: Boga czełowiekom, Kir Stefan, opr. T.A. Petijevic – Nynie siły, Paweł Czesnokow – Chieruwimskaja piesń (Staro-Simonowskaja), Svetolik Pašćan – Widiechom swiet istinnyj

Chór Parafii Grekokatolickiej z Vranova na Słowacji to chór parafialny. Działa od 1990 r., a dyryguje nim Maria Szandrowa. Program: Piotr Czajkowski – Swiat, Swiat, Swiat, Paweł Czesnokow – Tiebie pojem, Aleksander Czesnokow – Jedinorodnyj Synie, Siergiej Rachmaninow – Chieruwimskaja piesń, Piotr Czajkowski – Dostojno jest`, Dmitrij Bortniański – Koncert No 3, cz.1

Chór Kameralny Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria, którym dyryguje Maria Wałchanowa-Lubenowa, tworzą młodzi na¬ukowcy, doktoranci, pracownicy i przyjaciele Akademii działający w różnych dziedzinach nauki. Początkowo celem Chóru było wykonywa¬nie i nagrywanie utworów badanych przez współczesnych naukowców. Obecnie repertuar Chóru obejmu¬je utwory z różnych epok i stylów muzycznych. Na Festiwalu zaprezentowali następujące pieśni: Konstantin Szwedow – Swiatyj Boże, Nikoła Wałchanow – Dusze moja, głas 6, Aleksander Tekelijew – Dostojno jest`, Romuald Twardowski – Nynie otpuszczajeszi, Władimir Fajner – Wnuszi Boże molitwu moju

Tego dnia zaprezentowały się również dwa chóry polskie. Pierwszy z nich to Chór Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, Polska. Dyryguje nim Małgorzata Banasińska-Barszcz.
– Festiwal cechuje nie tylko wyśmienita atmosfera, ale też znakomita organizacja. Kto tu przyjedzie, zawsze będzie chciał wrócić – powiedziała nam Małgorzata Banasińska-Barszcz, gdy zapytaliśmy ją o festiwalowe wrażenia. – Nie można też zapominać o niezwykle wysokim poziomie artystycznym wszystkich uczestników konkursu.
Chór Politechniki Świętokrzyskiej zaprezentował następujące utwory: Paweł Czesnokow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Artemij Wedel – Da ispołniatsa usta nasza, Paweł Czesnokow – Chwalitie Gospoda s niebies, Aleksandr Archangielskij – Gospodi usłyszi molitwu moju, Romuald Twardowski – Alleluja
Drugim chórem polskim tego dnia był Chór Politechniki Gdańskiej. Dyryguje nim Mariusz Mróz. Chór oficjalnie działa od 1965 r., a tworzą go studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej. Program festiwalowy: Znamiennyj raspiew (opr.: Irina Denisowa ) – Iże Chieruwimy, Alfred Schnittke – Hymn II, Paweł Czesnokow – Zastupnice usierdnaja, Siergiej Rachmaninow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Romuald Twardowski – Nynie otpuszczajeszi

Jako ostatni występował Kowieński Chór Mieszany ”Kamertonas”, Kowno, Litwa, pod dyr. Kestutisa Jakeliunasa. To był naprawdę świetny, bardzo nastrojowy występ, o wysokich walorach artystycznych. Nic dziwnego – jest to jeden z najlepszych chórów Litwy. Chórzyści zaśpiewali: Wiktor Kalinnikow – Swietie tichij, Siergiej Rachmaninow – Bogorodice, Diewo, radujsia, Dmitrij Bortniański – Chieruwimskaja piesń No 7, Romuald Twardowski – Alleluja, Maksim Berezowskij – Radujtiesia prawiednii, Arvo Pärt – Bogorodice Diewo.

W sobotę ostatni dzień przesłuchań konkursowych – początek o godz. 15.00, wstęp wolny. Natomiast ogłoszenie wyników konkursu – już w niedzielę o godz. 14.00! Dwie godziny później zaś rozpocznie się Koncert Galowy, zamykający tegoroczny Festiwal.


Za nami trzeci, ostatni dzień przesłuchań konkursowych XXXV Międzynarodowego festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. 11 chórów – te reprezentujących uczelnie wyższe oraz chóry profesjonalne – sprawiły, że znaleźliśmy się na artystycznych wyżynach. Owacjom nie było końca.
– Tegoroczny festiwal jest unikatowy, bo biorą w nim udział laureaci poprzednich edycji, czyli sama śmietanka chórzystów. Chórzyści starają się wykonać muzykę, która jest modlitwą, uwielbieniem Boga w Trójcy jedynego. Starają się zrobić to jak najpiękniej – a nie jest to rzecz prosta. Artyści czasem występują po bardzo długiej podróży, nie zawsze mają czas na regenerację, ale na scenie muszą wydobyć 100 procent swoich możliwości. Można powiedzieć, że tak jak ptaki zlatują do gniazd, tak te chóry przyleciały tutaj, by w okresie paschalnym wielbić zmartwychwstałego Jezusa. To niejako druga Pascha dla prawosławnych – mówił nam ks. Jerzy Szurbak, członek Jury Festiwalu, dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej. – Dziękuję organizatorom za ogromny wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie festiwalu – dziękuję zwłaszcza inicjatorowi i dyrektorowi festiwali Mikołajowi Buszko, pani Irenie Parfieniuk, oraz wielu innym osobom, bez których ten festiwal nie mógłby się odbyć.

Przesłuchania konkursowe podsumował też Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu:
– Muzyka łączy – a najpiękniej łączy muzyka cerkiewna, bo to muzyka i modlitwa. Niektórzy mówią, że to muzyka śpiewającej duszy – cieszę się, że właśnie ona połączyła na tegorocznym festiwali muzyków z ponad 20 krajów świata. Mieliśmy znakomite chóry, znakomitych wykonawców, znakomitą muzykę i znakomitą publiczność – czego chcieć więcej? Do tego pełnia repertuarowa: od utworów wykonywanych w języku staroaramejskim, czyli w języku Chrystusa, po kompozycje współczesne; modlitwy w wielu językach świata, wykonawcy z wielu regionów – od najlepszych chórów polskich po chóry z tak egzotycznych państw jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Australia.

Sobotni koncert rozpoczął warszawski chór „Modo Maiorum” przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Trójcy, pod dyr. Michała Straszewskiego. Chór powstał w 2005 r. W swoim repertuarze posiada msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne. Występuje w swojej świątyni oraz innych warszawskich kościołach różnych wyznań. Ja Festiwalu chórzyści zaprezentowali: Anatolij Ladow – Iże Chieruwimy, Siergiej Rachmaninow – Tiebie pojem, Arvo Pärt – Bogorodice Diewo, radujsia, Anonim – Wsiech skorbiaszczich, Aleksandr Archangielskij – Błażeni jaże izbrał, Moskowskoje (Bolszoje) – Mnogaja leta

Jako drugi prezentował się Żeński Chór Kameralny Państwowego Koledżu Muzycznego z Grodna na Białorusi, dyrygowała Łarisa Ikonnikowa. Program: Dmitrij Bortniańskij – Sława wo wysznich Bogu, Aleksandr Szaszkow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Paweł Czesnokow – Gospodi, spasi; Triswiatoje, Serbski napiew – Dostojno jest`, Zapro Zaprow – Wospojtie.

Po śpiewaczkach z Białorusi wystąpił chór Uczelni Muzycznej im. Stanisława Broka z Daugavpils na Łotwie, pod dyr. Jewgienija Ustinskowsa. W chórze śpiewają studenci różnych wydziałów: dyry¬genci chóralni, wokaliści, pianiści i inni. Repertuar zespołu to utwory łotewskich, rosyjskich i europej¬skich kompozytorów. Program: Aleksandr Archangielskij – Nynie otpuszczajeszi, Piotr Czajkowski – Swiatyj Boże, Konstantin Szwedow – Błagosłowi, dusze moja Gospoda, Gieorgij Pelecis – Bogorodice Diewo, radujsia, Jewgienij Ustinskows – Otcze nasz, Aleksandr Bordak – Angieł wopijasze.
Jako czwarty wystąpil Chór Państwowej Wyższej Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa na Ukrainie, dyrygowany przez Jurija Czerepuchina. Chór skupia nauczycieli i uczniów Koledżu Muzycznego w mieście Nikołajew. Program: Gruzinskij raspiew – Christos woskriesie, Aleksiej Lwow – Wieczeri Twojeja Tajnyja, Jurij Czerepuchin – Sławimo, Michaił Szuch – Molitwa ko Swiatoj Troicy, Oleg Taganow – Woskriesienije Christowo widiewsze, Lesia Dyczko – Szczedriwka.

Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy w Rosji wystąpił w dniu szczególnym dla swojego dyrygenta – Dmitrij Oniegin kończył właśnie 60 lat! Przed występem chórzyści odśpiewali mu „Mnogaja leta”, a podczas występu dali z siebie wszystko, bo festiwalowa nagroda byłaby najlepszym prezentem urodzinowym dla prof. Dmitrija Oniegina. Program wykonany przez chórzystów: Nikołaj Gołowanow – op. No 4: Nynie siły niebiesnyja, Władimir Ponomariow – Wskuju Gospodi, Cezar Cui – Koncert: Radujtiesia prawiednii o Gospodie, Józef Kozłowski – Płaczu i rydaju, Wasilij Zołotoriow – Chieruwimskaja piesń

Bizantyjski Chór „Domestikoi of Drama” to jedyny na tegorocznym Festiwalu chór z Grecji. Dyryguje nim Grigoris Papaemmanouil. Chór ten otworzył kategorię chórów profesjonalnych. W założonym w 1996 roku przez wykładowców muzyki bizantyjskiej, braci Grigorisa i Pe¬trosa Papaemmanouil, greckim i bi¬zantyjskim Chórze śpiewa około 50 chórzystów. Podczas 20 lat istnienia Chór wykonał ponad 200 koncertów w Grecji i za granicą: w Turcji, Egip¬cie, Bułgarii, we Włoszech i Polsce. Program: Melodia św. Góry Atos – Christos Anesti, ton 1 plagalny, Chourmuzios Chartofilaks – Nad rzekami Babilonu, Ps. 137, ton 3, Petros Bereketis – 4 cz. Bądź pozdrowiona Bogarodzico Dziewico, ton 4, Charilaos Taliadoros – Hymn z Niedzieli o Paralityku, ton 1 plagalny, Grigorios Protopsaltis – Wielka Doksologia, ton 4 plagalny.

Jako siódmy wystąpił Państwowy Kameralny Chór Republiki Białoruś z Mińska na Białorusi. Dyryguje nim Natalia Michajłowa. Chór ten ma w swoim repertuarze ponad 700 utworów – muzykę dawną i białoruską muzykę cerkiewną XVI – XVIII w., utwo¬ry Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, białoruską i rosyjską mu¬zykę cerkiewną oraz wielkie dzieła na chór i orkiestrę zachodnioeuro¬pejskich klasyków. Na festiwalu chórzyści zaprezentowali: Aleksandr Sziszkin – Christos woskriesie, Romuald Twardowski – Boże, wo Imia Twoje, Gawriił Popow – Gospodi, usłyszi molitwu moju, Oleg Chodosko – Błagosłowi, dusze, Ks. Andriej Bondarenko – Stichira, Aleksiej Astafjew – Duch twoj błagij.

Bardzo oryginalny był występ Bizantyjskiego Zespołu Męskiego „Św. Efraim” z Budapesztu, Węgry. Dyryguje nim Tamas Bubno. Zespół liczy 12 śpiewaków. Pra¬cują oni jednocześnie w Operze lub w innych chórach zawodowych, np. w Filharmonii Narodowej. Głównym celem chóru jest prezentacja węgierskiej, bizantyjskiej tradycji chóralnej pra¬wosławnej i grekokatolickiej oraz innych kościołów prawosław¬nych. Zaprezentowany program: Serbski napiew, opr. Mark Bubno – Triswiatoje, Piotr Dinew – Angieł wopijasze, Siergiej Rachmaninow – Sława w wysznich Bogu, Laszlo Sary – Énekeljetek az Úrnak (Chwalmy Pana), Lesia Dyczko – Wo Carstwii Twojem.

Z ukraińskiego Drohobycza przyjechał do Białegostoku Municypalny Chór Kameralny „Legenda” pod dyr. Natalii Samokiszyn. Re¬pertuar chóru obejmuje utwo¬ry współczesnych kompozytorów ukraińskich, kompozytorów euro¬pejskich oraz utwory religijne, ukra¬ińskie pieśni ludowe, pieśni innych narodów i muzykę popularną. Program: Aleksandr Archangielskij – Wskuju mia otrinuł jesi, Iwan Flegmienko – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Kiriło Stecenko – Chwali, dusze moja, Gospoda; Jedinorodnyj Synie, Romuald Twardowski – Wo Carstwii Twojem, Mykoła Leontowicz – Tiebie Boga chwalim, Alfred Sznitke – Otcze nasz.

Państwowy Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki to profesjonalny chór z Bukaresztu w Rumunii. Dyryguje nim Voicu Enachescu. Repertu¬ar chóru zawiera dzieła muzyki klasycznej, romantycznej i współ¬czesnej. Kompozycje rumuńskie i zagraniczne wykonywane są w ję¬zykach narodowych. W piątek usłyszeliśmy: Nicolae Lungu – Stichira z Wieczernii, Ioan Dumitru Kiresku – Kamara ta Mintuitorul meu, Ioan Dumitru Kiresku – prawosławny hymn „Heruvicul“, Paul Constantinescu – prawosławny hymn “Axionul”, Aleksandr Archangielski – Cu glasul meu (Głasom moim).

Tegoroczny konkurs zamykał Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny Chór, dyrygowany przez Władimira Minina.
– Mam pełną świadomość tego, jakie wysiłek, trudy i przeszkody musi pokonać pan Buszko, żeby kontynuować i chronić ten festiwal. Mam świadomość tego, że w ostatnich czasach relacje między naszymi krajami nie są najlepsze – podzielił się z nami swoimi refleksjami Władimir Minin. – Jednak jest takie stare przysłowie: „Kiepski pokój lepszy od dobrej kłótni.” Widownia białostocka, która nas przyjęła tak wielkimi owacjami oraz bardzo pozytywne przyjęcie nas przez widownię na koncercie Warszawie, napawają optymizmem, a we mnie pozostawiają najradośniejsze i najjaśniejsze wrażenia.
Chór zaprezentował następujące pieśni: Znamiennyj raspiew XVII w. – Stiepienna, Sergiej Rachmaninow – Gospodi spasi i Swiatyj Boże, Sergiej Rachmaninow – Miłost` mira, Sergiej Rachmaninow – Tiebie pojem, Aleksandr Greczaninow – Wieruju.

Ogłoszenie wyników – w niedzielę o godz. 14.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Podleśna 2. Dwie godziny później zaś rozpocznie się Koncert Galowy.


Wielkie emocje towarzyszyły chórom i dyrygentom oczekującym na werdykt Jury XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. Otrzymanie nagrody na naszym festiwalu jest bowiem wielkim wyróżnieniem dla chóru na poziomie europejskim, a nawet światowym. Było więc na co czekać!
Publiczność zebrana w sali filharmonii przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu została poproszona o wykonanie hymnu „Gaude Mater Polonia”, który zawsze towarzyszy galom wręczenia laurów zwycięzcom tego Festiwalu. Wielkim „chórem” dyrygował ze sceny Mariusz Mróz, dyrygent Chóru Politechniki Gdańskiej.
Chwilę później Mikołaj Buszko dyrektor Festiwalu i przewodniczący Jury prof. Romuald Twardowski ogłosili werdykt.
– W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów – mówił prof. Romuald Twardowski, przewodniczący Jury Festiwalu, odczytując werdykt. – Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej, jubileuszowej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk. Miło nam, że XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2016” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji. Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

PROTOKÓŁ

 

Posiedzenia Jury Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2016”

odbywającego się w dniach 17 – 22.05.2016 r. w Białymstoku

 

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. Łesia Dyczko
 3. Anatolij Kisielow
 4. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 5. ks. Jerzy Szurbak
 6. ks. dr Ivan Moody

po przesłuchaniu 33 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

 

Kategoria chórów parafialnych

Wyróżnienia przyznano:

 • Chórowi „Modo Maiorum” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy z Warszawy (Polska) pod dyr. Michała Straszewskiego
 • Chórowi Parafii Grekokatolickiej z Vranova (Słowacja) pod dyr. Marii Szandorowej
 • Chórowi Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) pod dyr. ks. dr M.P. George

III miejsce przyznano:

 • Chórowi Księży Diecezji Koszyckiej z Koszyc (Słowacja) pod dyr. ks. Daniela Porubeca

II miejsce przyznano:

 • Kameralnemu Chórowi „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia i Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Borisowa (Białoruś) pod dyr. ks. Siergija Prokopczika

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney (Australia) pod dyr. Andrieja Łaptiew

 

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Wyróżnienia przyznano:

 • Ukraińskiemu Chórowi Męskiemu „Żurawli” z Warszawy (Polska) pod dyr. Jarosława Wujcika
 • Chórowi Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc (Polska) pod dyr. Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz
 • Chórowi Studentów Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego „Cantus Juventae” z Mińska (Białoruś) pod dyr. Pawła Szepielewa

III miejsce przyznano:

 • Chórowi Kameralnemu Bułgarskiej Akademii Nauk z Sofii (Bułgaria) pod dyr. Marii Wałchanowej Lubenowej

II  miejsce przyznano:

 • Kowieńskiemu Chórowi Mieszanemu „Kamertonas” z Kowna (Litwa) pod dyr. Kestutisa Jakeliunasa

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Politechniki Gdańskiej z Gdańska (Polska) pod dyr. Mariusza Mroza

 

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

Wyróżnienia przyznano:

 • Dziecięcemu Chórowi „Raduga” z Tallina (Estonia) pod dyr. Natalii Kuzinej
 • Chórowi Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) pod dyr. Barbary Kornackiej

III miejsce przyznano:

 • Dziecięcemu Chórowi Radia i Telewizji Litwy z Wilna (Litwa) pod dyr. Reginy Maleckaite

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Dziewczęcemu Chórowi „Wohnyk” Kijewskiego Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Switłany Stepanenko
 • Starszemu Koncertowemu Chórowi Dziecięcej Kapełły Chóralnej z Wielkiego Nowgorodu (Rosja) pod dyr. Jurija Nikiforowa

I miejsce przyznano:

 • Chórowi „Radost’” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Tatiany Żdanowej

 

Kategoria chórów uczelni muzycznych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Żeńskiemu Chórowi Kameralnemu Państwowego Koledżu Muzycznego z Grodna (Białoruś) pod dyr. Łarisy Ikonnikowej
 • Chórowi „Św. Stefan z Decani” z Nowego Sadu (Serbia) pod dyr. Tamary Adamow Petijevic

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Państwowej Wyższej Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa (Ukraina) pod dyr. Jurija Czerepuchina
 • Chórowi Uczelni Muzycznej im. Stanisława Broka z Daugavpils (Łotwa) pod dyr. Jewgienija Ustinskowa

I miejsce przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy (Rosja) pod dyr. Dmitrija Oniegina

 

Kategoria chórów zawodowych 

Wyróżnienia przyznano:

 • Municypalnemu Chórowi Kameralnemu „Legenda” z Drohobycza (Ukraina) pod dyr. Natalii Samokiszynej
 • Bizantyjskiemu Chórowi „Domestikoi of Drama” z Dramy (Grecja) pod dyr. Grigorisa Papaemmanouila

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Bizantyjskiemu Zespołowi Męskiemu Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry) pod dyr. Tamasa Bubno
 • Państwowemu Chórowi „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu (Rumunia) pod dyr. Voicu Enachescu

II miejsce przyznano:

 • Państwowemu Kameralnemu Chórowi Republiki Białoruś z Mińska (Białoruś) pod dyr. Natalii Michajłowej

I miejsce przyznano:

 • Moskiewskiemu Państwowemu Akademickiemu Kameralnemu Chórowi z Moskwy (Rosja) pod dyr. Władimira Minina

 

Chór Politechniki Gdańskiej oraz Państwowy Chór Kameralny Białorusi z Mińska wspólnie zainaugurowały na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Koncert Galowy XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. To ostatni, zamykający tegoroczny Festiwal koncert – nic więc dziwnego, że towarzyszyło mu mnóstwo emocji, radości i pożegnań oraz wzruszeń artystycznych. Były też miłe niespodzianki.

Chóry wykonały utwory symbolizujące jedność kultur Wschodu i Zachodu, hymny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony — dwóch państw, z których wyłoniła się Rzeczpospolita Polska — „Gaude Mater Polonia” i „Światym Ziemle” oraz utwór „Christos Woskresie”.
Koncert Galowy prowadziły: Magdalena Gołaszewska i Ilona Karpiuk. Powitały licznie przybyłych słuchaczy muzyki cerkiewnej oraz zaproszonych gości, pośród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych: wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Kazimierz Dudziński wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wicestarosta powiatu hajnowskiego Jadwiga Dąbrowska, grono profesorów, rektorów, przedstawiciele mediów i instytucji kulturalnych.

Mikołaj Buszko, Dyrektor Festiwalu podziękował wszystkim sponsorom, współorganizatorom i przyjaciołom Fundacji Muzyka Cerkiewna. Ukłonił się także przed jurorami festiwalu, którym przewodniczy prof. Romulad Twardowski. Przypomniał, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.
Z bardzo miłą niespodzianką przybył na koncert wicemarszałek województwa Maciej Żywno. Wręczył on bowiem Fundacji „Muzyka Cerkiewna”, organizatorowi Festiwalu – na ręce dyrektora Mikołaja Buszko – Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego, w uznaniu zasług Fundacji na rzecz krzewienia kultury i wysokiego poziomu artyzmu.

Dyrektor Festiwalu przedstawił następnie zgromadzonej w sali publiczności werdykt festiwalowego jury, aby po chwili zaprosić na scenę niekwestionowane gwiazdy tego koncertu — laureatów oraz uczestników XXXIII edycji Festiwalu.
Jako pierwszy wystąpił Chór Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju. Hinduski chór zaśpiewał tradycyjną pieśń syryjską w języku wschodnioaramejskim – czyli języku, w którym mówił Jezus Chrystus, oraz „Pieśń o Niedzieli Palmowej” w języku malajalamskim. Po występie dyrektor chóru ojciec M.P. George, wręczył dyrektorowi Buszko pierwszą hinduską symfonię, kompozycji ojca George`a – pierwsze jej wydanie. To była przemiła niespodzianka.
Następnie wystąpił Chór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney w Australii, pod dyr. Andrieja Łaptiewa – laureat I miejsca w kategorii chórów parafialnych na tegorocznym Festiwalu.
Po egzotycznych dla nas prezentacjach przyszedł czas na reprezentantów gospodarzy – Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, który zaśpiewal utwór Iriny Denisowej „Dni Moi”.

Następnie występowali:
– Dziecięcy Chór Radia i TV Litwy z Wilna – z utworem „Dobri Christow – Chwalite Imia Gospodnie”
– Chór „Cantus Juventae” z Mińska na Białorusi, z utworem A. Kisielowa „Otcze nasz”
– Bizantyjski Chór „Domestikoi of Drama” z Dramy w Grecji, który zaśpiewał tradycyjną melodię z Góry Atos
– Chór Kameralny Bułgarskiej Akademii Nauk z Sofii, z utworem A. Tekelijewa „Dostojno jest”
– Dziewczęcy Chór „Wohnyk z Kijowa”, z utworem autorstwa członkini Jury Festiwalu, prof. Lesi Dyczko „Prijdit`, pokłnimos`”
– Municypalny Chór „Legenda” z ukraińskiego Drohobycza – z utworem M.Leontowicza „Tiebie Boga Chwalim”
– Chór Rosyjskiej Akademii Muzycznej im. Gniesinych z Moskwy – z utworem Józefa Kozłowskiego „Płaczu i rydaju”
– Państwowy Chór „Preludiu” z Bukaresztu w Rumunii, z prawosławnym hymnem „Axionul”.

Po przerwie zaprezentowało się jeszcze dziewięć chórów. Rozpoczął Dziecięcy Chór „Raduga” z Tallina w Estonii, ze wspaniałym wykonaniem serbskiego i bizantyjskiego raspiewu. Po nim białoruski Chór „Prieobrażenije” wykonał utwór I.Denisowa „Wo Carstwii Twojem”. Następnie Chór „Św. Stefan z Decani” z Nowego Sadu w Serbii wykonał – na specjalne życzenie dyr. Festiwalu Mikołaja Buszko – przepiękny, poruszający utwór Michała Ludomira Rogowskiego „Swiatyj Boże”.

Chór Państwowego Koledżu Muzycznego z Grodna na Białorusi zaśpiewał utwór A. Szaszkowa „Błagosławi, dusze moja, Gospoda”, a Bizantyjski Zespół Męski ‘Św. Efraim” z Budapesztu wykonał serbski napiew.
Cztery ostatnie chóry, które zamknęły tegoroczny festiwal, to:
– Chór Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa na Ukrainie, który wykonał Gruzinskij Raspiew „Christos woskiriesie”
– Chór Politechniki Gdańskiej z Gdańska, z utworem Rachmaninowa „Błagosławi, dusze moja, Gospoda”
– Państwowy Chór Kameralny Białorusi z białoruskiego Mińska, z utworem przewodniczącego festiwalowego Jury Romualda Twardowskiego „Boże, wo Imia Twoje”
– oraz państwowy Moskiewski Chór Kameralny z Moskwy, pod dyr. Władimitra Minina, który wykonał cztery utwory – trzy kompozycje S. Rachmaninowa oraz ”Wieruju” A. Greczaninowa.

Na finał zabrzmiało – tradycyjnie już – „Mnogaja leta”, w wykonaniu aż pięciu wspaniałych chórów, laureatów tegorocznego Festiwalu. Śpiewała jednak oczywiście także cała publiczność, śpiewała cała białostocka filharmonia, żegnając się tym samym z naszym Festiwalem.

Do zobaczenia za rok!KONCERTY I IMPREZY TOWARZYSZĄCE

LUSŁAWICE

15 maja 2016 (niedziela), godz. 19.00

Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” w wyko­naniu Chóru Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody w Kijowie, pod dyr.Julii Tkacz

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

WARSZAWA

20 maja 2016 (piątek), godz. 18.00

Jubileuszowy XXV Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej, organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. św. Trójcy w Warszawie, Plac Małachowskiego 1

KRAKÓW

14 maja 2016 (sobota), godz. 19.30

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody w Kijowie, pod dyr.Julii Tkacz

Bazylika Mariacka, Plac Mariacki

18 maja 2016 (środa), godz. 18.50

Chór Akademii Muzycznej „Gaudeamus” – Plovdiv (Bułgaria)

Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Grodzka 52

BIAŁOWIEŻA

21 maja 2016 ( sobota), godz. 18.00

XI Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej w Białowieży. Organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży

Kościół p.w. Świętej Teresy, ul. Park Dyrekcyjny 2, Białowieża

BIAŁYSTOK

19 maja 2016 (czwartek), godz. 10.00 – 14.00

„Festiwalowe reminiscencje filmowe” – projekcja archiwalnych filmów

Sala Kameralna Filharmonii Podlaskiej ul.Podleśna 2

BIELSK PODLASKI

20 maja 2016 (piątek), godz. 18.00

Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych – Moskwa (Rosja)

Bielski Dom Kultury

MICHAŁOWO

20 maja 2016 (piątek), godz. 18.00

Koncert „Pamięci Tamary Sołoniewicz”

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

SOKOLE

20 maja 2016 (piątek), godz. 19.00

Koncert Muzyki Sakralnej

Dom Ludowy w Sokole

SUPRAŚL

20 maja 2016 (piątek), godz. 19.00

Koncert „Pamięci Wiktora Wołkowa”

Kościół p.w. NPM Królowej Polski

TYKOCIN

21 maja 2016 (sobota), godz. 19.00

Koncert Muzyki Sakralnej

Kościół p.w. Św. Trójcy

Chór Psalmistów Staroobrzędowców Parafii w Jekabpiłs i Rydze

Jekabpiłs, Łotwa

Dyryguje: o. Wasilij Wołkow i Andrejs Selickis

Łotwa - Jekabpiłs700

Kategoria: Chóry parafialne

Zespół psalmistów łotewskich wspólnot staroobrzędowców specjalizujący się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej monodycznej tzw. „znamiennego raspiewu” po­wstał w 2002 r. W 2003 r. uświetniał Jubileusz wspólnoty staroobrzędow­ców w Jekabpiłs. W 2004 r. uczestni­czył w Międzynarodowym Zjeździe wykonawców znamiennego raspie­wu w Moskwie. Uczestniczył w VIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Prawosławnej w Mińsku (Białoruś) i MFMC ”Hajnówka 2005”. Ze­społem kierują o.Wasilij Wołkow i Andrejs Selickis – „gołowszcziki” wspólnot staroobrzędowców w Ry­dze i Jekabpiłsie.

Program:

1. Tropariony Paschy: z pomorskiego zbioru śpiewów, w języku łotewskim, z Dwojeznamiennika z XIX w., znamiennyj raspiew, znamiennyj raspiew tradycji staroobrzędowej, wielki śpiew neumatyczny z pomorskiego zbioru z anenajkami, śpiew grecki

2. Stichiry Paschy z troparionem Paschy – Staropomorska naonna tradycja

3. Stichiry Paschy wraz z troparionami Paschy – Śpiew grecki

4. Zadostojnik Paschy – Śpiew bułgarski tradycji staroobrzędowej

5. Zadostojnik Paschy – Prosty śpiew pomorski


Kameralny Chór „Św. Zlata Meglenska”

Skopje, Macedonia

Dyryguje: Letka Dimovska Polizowa

Macedonia700

Kategoria: Chóry parafialne

Chór składa się z młodych kobiet rozmiłowanych w muzy­ce cerkiewnej Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej. W sposób autentycz­ny prezentują i popularyzują mace­dońską tradycję chóralną i muzykę cerkiewną. Są wspierani przez Mi­nisterstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki dyplomatyczne Macedonii za grani­cą. Z macedońską muzyką cerkiew­ną uczestniczyły i są Laureatami wielu festiwali w kraju, a także m.in. w: Anglii, Austrii, Australii, Belgii, Czarnogórze, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Por­tugalii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji we Włoszech i Polsce – Laureat MFMC „Hajnów­ka 2003”. Założycielką, dyrektorem artystycznym i dyrygentką jest lau­reatka wielu krajowych i międzyna­rodowych festiwali i tytułu „Kobieta sukcesu – dyrygentka Macedonii” Letka Dimovska Polizova.

Program:

1. Risto Awramowskai – Hymn ku czci Św. Cyryla i Metodego

2. Dragan Szuplewski – Otcze nasz

3. Michaił Iwanow – Iże Chieruwimy

4. Dmitrij Bortniański – Pod Twoju Miłost`

5. Zapro Zaprow – Alliłuja


Chór Księży Diecezji Koszyckiej

Koszyce, Słowacja

Dyryguje: ks. Daniel Porubec

Słowacja Porać (2)700

Kategoria: Chóry parafialne

Chór Greckokatolickiej Diece­zji Koszyckiej powstał jesienią 2007 r. z inicjatywy księży. Cechą jednoczącą chórzystów jest miłość do Cerkwi, duchowości bizantyj­skiej i śpiewu. Chór został stworzo­ny z zamiarem wzmocnienia wspól­noty kapłańskiej i przyczynienia się do rozwoju życia duchowego. Chór prezentował się na wielu imprezach organizowanych na Słowacji przez kościół jak i lokalne władze kilku re­gionów. Repertuar składa się głów­nie z czterogłosowych chóralnych kompozycji różnych autorów chrze­ścijańskiego Wschodu. Charakter chóru od początku kształtował ab­solwent konserwatorium i dyrygent Teatru Dramatycznego w Koszycach Ks. Doc. Dr Simon Marinčák, pracę którego kontynuuje obecnie ks. Da­niel Porubec.

Program:

1. Kijowski raspiew – Eksapostilarij Wielkiego Piątku

2. Grecki raspiew – Chieruwimskaja piesń

3. Piotr Czajkowski – Jedinorodnyj Synie

4. Hieromnich Nafanaił – Polijelej

5. Iwan Gardner – Sława w wysznich Bogu

6. Dmitrij Bortniański – Otcze nasz

7. Dmitrij Bortniański – Pod Twoju miłost`


Chór Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza”

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dyryguje: ks. Paily George Mammoottil

Dubaj700

Kategoria: Chóry parafialne

Chór powstał w 1990 roku. Do Chóru należy około 50 uta­lentowanych śpiewaków mieszka­jących w Dubaju, a pochodzących ze stanu Kerala w Indiach. Sobór Św. Tomasza w Dubaju jest jedną z największych świątyń Prawosławnej Cerkwi w Indiach, założonej przez Apostoła Tomasza, której historia sięga do 52 roku n.e. Misją Chóru jest wspieranie Kościoła i służba Bogu poprzez pieśni ku Jego czci i chwale. Chór co tydzień uczestniczy w Liturgiach, odprawianych w ich ojczystym malajalamskim języku oraz w języku syryjskim. Uczestni­czy również w ważnych imprezach oraz festiwalach chóralnych. Chór jest zarejestrowany przy „Szkole Muzyki Liturgicznej, Kerala, In­die”, dyrektorem której jest legen­darny duchowny i muzyk, Laureat MFMC „Hajnówka 2002”, Ojciec dr M.P. George.

Program:

W opracowaniu O. M.P. George

1. Tradycyjna pieśń syryjska – Swietom Twoim

2. Ignatius Yakkoob – O Błagosłowiennaja Mat`

3. Pieśń o Niedzieli Palmowej (w jęz. malajalamskim)

4. Tradycyjna pieśń syryjska – Otcze nasz (w jęz. wsch.aramejskim)

5. Trad.pieśń syryjska – Na powitanie biskupa (w jęz. wsch.-aramejskim)

6. Tradycyjna pieśń – Christos woskresie (w jęz. malajalamskim)


Kameralny Chór „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia i Dziecięcej Szkoły Muzycznej

Borisow, Białoruś

Dyryguje: ks. Siergij Prokopczik

Białoruś Borisow (1)700

Kategoria: Chóry parafialne

Chór został założony w 2010r. W repertuarze Chóru są utwo­ry różnych epok, gatunków i sty­lów: cerkiewne – dawnych tradycji (bizantyjskie, greckie, bułgarskie, rosyjskie), kompozytorów klasy­ków i współczesnych, opracowania pieśni ludowych. Od chwil powsta­nia Chór prowadzi aktywną kon­certową i misjonarską działalność w mieście, regionie i kraju. Uczest­niczył w obchodach 1025-lecia Chrztu Rusi oraz licznych Festiwa­lach. Prowadzi także działalność do­broczynną. W 2013r. Chór otrzymał tytuł „Narodnyj”. Inicjatorem, or­ganizatorem i kierownikiem Chóru „Preobrażenije” oraz innych chórów jest duchowny cerkwi Bożego Naro­dzenia Ojciec Siergij Prokopczik.

Program:

1. Wałaamski napiew – Zadostojnik na Swiatuju Paschu

2. Aleksandr Jegorow – Wzbrannoj Wojewodie

3. Piotr Samarin – Prednaczinatielnyj psałom

4. Iwan Kolczin – Razbojnika błagorazumnago

5. Znamiennyj raspiew – Dogmatik 2 głasu

6. Iulianija Denisowa – Wo Carstwii Twojem

7. Natalija Bohodajewa – Nynie otpuszczajeszi

8. Bołgarskij raspiew – Wsiech skorbiaszczich radostie

9. Grieczeskij raspiew – O Tiebie radujetsia (opr. Julianiji-Denisowej)


Chór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej

Sydney, Australia

Dyryguje: Andriej Łaptiew

Australia (2)700

Kategoria: Chóry parafialne

W reprezentacyjnym Chórze Diecezji śpiewają chórzyści wielu parafii Australii, potomkowie emigrantów. Tradycje chóralne Die­cezji sięgają lat 50-tych XX wieku, czasu emigracji prawosławnych ze wszystkich stron świata, szczegól­nie z zachodniej Europy oraz Chin, gdzie w miastach takich jak Char­bin i Szanghaj chóralistyka cerkiew­na była na wysokim poziomie. Chór jest kontynuatorem tych tradycji. Poczynając od lat 90 ub. wieku, chórzyści mają możliwość uczestni­czenia w chóralnych zjazdach i kon­certach w Sydney, Canberra, Bris­bane, Adelaide i Goulburn. Chór jest Laureatem MFMC „Hajnów­ka 2014”. Dyrygent to Absolwent Konserwatorium w Sydney, woka­lista Chóru Australijskiej Opery oraz innych profesjonalnych chórów Sydney i Australii, dyrygent wielu chórów cerkiewnych a od 2014 r. Katedralnego Soboru Św. Piotra i Pawła w Sydney Andriej Łaptiew.

Program:

1. Piotr Raspopov – Swietie tichij

2. Wasilij Titow – Jedinorodnyj Synie

3. Aleksandr Nikolskij – Sowiet Priewiecznyj

4. Anastasia Pahos – Ektenija

5. Maksim Berezowski – Chwalitie Gospoda s Niebies

6. Paweł Czesnokow – K Bogorodice prileżno

7. Wasilij Titow – Angieł wopijasze


Chór Młodzieżowego Domu Kultury

Białystok, Polska

Dyryguje: Barbara Kornacka

Polska MDK700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór Młodzieżowego Domu Kultury powstał w 1999r. W Chórze śpiewają amatorzy – ucznio­wie gimnazjum, szkół średnich i wyższych. W repertuarze znajdu­ją się utwory od Średniowiecza do współczesności, muzyka sakralna i świecka. Chór dużo koncertuje, uświetniając wiele uroczystości w Białymstoku. Występował także w wielu miastach Polski i na Litwie. Jest laureatem wielu konkursów wo­jewódzkich, ogólnopolskich i mię­dzynarodowych – laureat MFMC „Hajnówka 2014”. Dyrygent Bar­bara Kornacka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Cho­pina w Warszawie Filia w Białym­stoku oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich Akademii Mu­zycznej w Bydgoszczy. W Młodzie­żowym Domu Kultury oprócz chóru młodzieżowego, prowadzi również Zespół Wokalny „Esperimento”, Dziecięcy Zespół wokalny oraz chór żeński.

Program:

1. Anonim XVII w. – Swiatyj Boże

2. Dmitrij Bortniański – Tiebie pojem

3. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz

4. Sergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo

5. Romuald Twardowski – Alliłuija

6. Jelena Juniek – Ot junosti mojeja

7. Irina Denisowa – Dni Moi

8. Irina Denisowa – Okom błagoutrobnym Gospodi


Chór Studentów Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego

„Cantus Juventae”

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Paweł Szepielew

Białoruś Cantus Juventae700

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór studentów Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku istnieje od 1986 roku. W repertuarze posiada utwory białoru­skich, rosyjskich i radzieckich kom­pozytorów, dzieła klasyków, formy kantatowo-oratoryjne, suity i ludo­we pieśni różnych narodów wyko­nywane w 14 językach. Od 1998 r. Chór aktywnie koncertuje w kraju i za granicą, jest laureatem wielu fe­stiwali chóralnych w Białorusi, Ho­landii, Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Turcji, Litwie i Polsce – jest Laureatem MFMC „Hajnów­ka 2009”. Od 2005 r. dyrygentem jest absolwent Białoruskiej Akade­mii Muzyki, pedagog, jako dyry­gent Chóru Radia i TV Białorusi Laureat MFMC ”Hajnówka 2011” Paweł Szepielew, chórmistrzem zaś Swietłana Piercewa.

Program:

1. Michaił Ippolitow-Ivanow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

2. Siergiej Bugasow – Dusze moja

3. Anatolij Kisielow – Otcze nasz

4. Irina Denisowa – Stichira na pohrebienije „Priiditie, priiditie…”

5. Gieorgij Riutow – Sie nynie

6. Arvo Pärt – Bogorodice Diewo, radujsia


Ukraiński Chór Męski „Żurawli”

Warszawa, Polska

Dyryguje: Jarosław Wujcik

Polska Żurawli700

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Żurawli – reprezentacyjny Chór Związku Ukraińców w Polsce, powstał w 1972 r. Inicjatorem po­wstania zespołu był Michał Stru­miński. Jego współzałożycielem i pierwszym dyrygentem był Jarosław Polański. Od 1983 roku Chórem dyrygowali: Roman Rewakowicz, Roman Radziwonowicz, Jarosław Lewków a obecnie Jarosław Wuj­cik. „Żurawli” to zespół, który nie ma swojej stałej siedziby. Jak żura­wie, od których wzięła się nazwa ze­społu, zlatują się raz w miesiącu na próby i koncerty. Są wśród nich le­karze, prawnicy, nauczyciele i stu­denci. Łączy ich śpiew. Repertuar Chóru to: kozackie dumy, pieśni hi­storyczne, pieśni ludowe, arcydzieła muzyki cerkiewnej w tym kolędy i szczedriwki. Uczestniczyli w reali­zacji kilkudziesięciu nagrań radio­wych i TV oraz filmu dokumental­nego. Są laureatem wielu festiwali za granicą i w Polsce: III Dni Mu­zyki Cerkiewnej – „Hajnówka 1984” oraz MFMC „Hajnówka 2011”.

Program:

1. Śpiew pidhirski XVIIw. – Rożdestwo Twoje, Chryste

2. Artem Wedel – Swite Tychyj

3. Ks. Mychajło Werbycki – Swiatyj Boże

4. Kyryło Stecenko – Razbojnyka błahorazumnaho

5. Petro Honczarow – Krestu Twojemu

6. Ks. Bohdan Mojsej Drozd – Płotiju usnuw

7. Ołeksander Tarasenko – Chrystos Woskres


Chór Akademii Muzycznej „Gaudeamus”

Plovdiv, Bułgaria

Dyryguje: Vesela Geleva

Bułgaria Plovdiv 2700

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór został utworzony w 2006 roku. Prowadzi aktywną dzia­łalność koncertową, wykonując mu­zykę cerkiewną, kantaty i oratoria. Bierze udział w licznych festiwalach chóralnych, krajowych i zagranicz­nych min w: Belgii, Francji, Gre­cji, Macedonii, USA, na Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Koncertuje w bułgarskim radiu. W 2014 roku Chór zdobył najwyż­szą nagrodę muzyczną w Bułgarii – „Muzyk Roku”. We współpracy z orkiestrą Chór wykonywał m.in. msze Mozarta, Haydna, Cimarosy, opery Purcella, Haendla, a także da­wał premiery dzieł współczesnych kompozytorów. Chórem dyryguje absolwentka Państwowej Akade­mii Muzyki w Sofii, autorka wielu publikacji i artykułów, wykładow­ca Dyrygentury chóralnej i Śpiewu Akademii, dyrygent Chóru Opery Narodowej i Cerkwi „Św. Trójcy” w Plovdiv, juror i laureat międzynaro­dowych konkursów, profesor Vesela Geleva.

Program:

1. Wasilij Titow – Dostojno jest`

2. Paweł Czesnokow – Sowiet priewiecznyj

3. Peter Dinew – Angieł wopijasze

4. Konstantin Szwiedow – Miłost` mira; Tiebie pojem

5. Władimir Fajner – Chieruwimskaja piesń

6. Gieorgij Popow – Gospodi usłyszi mia


Dziewczęcy Chór „Wohnyk” Kijewskiego Pałacu Dzieci i Młodzieży

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Switłana Stepanenko

Ukraina Wohnyk (1)700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór został założony w 1970 roku. Założycielem, artystycz­nym kierownikiem i dyrygentem jest Zasłużony Pracownik Kultury Ukra­iny, nagrodzona orderem Św. Bar­bary – Switłana Stepanenko. Chór działa na zasadzie studium chó­ralnego na podstawie autorskiego, kompleksowego programu kierow­nika zespołu i ma trzy składy: młod­szy, grupa przyszłych absolwentów, skład koncertowy. W czasie swej działalności został laureatem wielu międzynarodowych i państwowych festiwali i konkursów, przygotował dziesiątki koncertowych programów, brał udział w audycjach radiowych narodowego radia, wydał trzy pły­ty CD, zbiory nutowe z chóralnymi utworami z repertuaru zespołu „Spi­waje Wohnyk”. Chór stale występuje w najlepszych salach koncertowych Ukrainy i za granicą. Jest Laure­atem MFMC „Hajnówka 2009”. Jakkolwiek w repertuarze Chóru spory udział ma muzyka zachodnio­-europejska, jednak główną rolę w twórczym rozwoju Chóru odgrywa muzyka duchowna, którą „Wohnyk” wykonuje w salach koncertowych, a także w soborach i cerkwiach Kijo­wa i wielu innych miastach.

Program:

1. Dmitrij Bortniański – Jedinorodnyj Synie

2. Dmitrij Bortniański – Da isprawitsia molitwa moja (Trio)

3. Bogdana Filc – Bohorodyce, Diwo!

4. Lesia Dyczko – Prijdit`, pokłonimos` No 8

5. Mykoła Łysenko – Molytwa za Ukrainu


Wzorcowy Chór Chłopięcy Dziecięcej Szkoły Sztuki

Swietłogorsk, Białoruś

Dyryguje: Galina Uriewskaja – Jewsiukowa

Białoruś Swietłogorsk700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór został założony w 2003 roku. W repertuarze posiada utwory białoruskich i zagranicz­nych kompozytorów oraz muzykę ludową. W ciągu 10 lat istnienia wykonał i wziął udział w ponad 200 koncertach. Jest laureatem wielu festiwali w kraju i zagranicą min. w: Szwajcarii, Rosji, Bułgarii, Niemczech i Polsce, a także MFMC ”Hajnówka 2009”. W czasie swojej działalności nagrał 4 płyty CD. W 2006 roku otrzymał Honorowy tytuł „Wzorcowy”. Laureat wyróżnień i nagród Prezydenta Republiki Biało­rusi. Kierownikiem Chóru jest Lau­reatka wielu festiwali, konkursów i nagród Galina Uriewskaja – Jew­siukowa, a akompaniatorem – Irina Czernoiwanienko.

Program:

1. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz

2. Aleksandr Archangielskij – O wsiepietaja Mati

3. Paweł Czesnokow – Dostojno jest`

4. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

5. Dmitrij Bortniański – Koncert „Gospodi siłoju Twojeju wozwiesielitsa Car”


Dziecięcy Chór „Raduga”

Tallin, Estonia

Dyryguje: Natalia Kuzina

Estonia 2700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór powstał w 1971 r. Pracuje na zasadzie szkoły-studio. Two­rzą go dzieci od 2 do 18 lat pracują­ce w 5 wiekowych grupach. Podsta­wą muzycznego wychowania dzieci jest międzynarodowa metodyka wo­kalno-chóralna połączona z ogrom­nym doświadczeniem pedagogów. Ogromne znaczenie w życiu Chóru odgrywa duchowy związek z Estoń­ską cerkwią prawosławną. Od 24 lat Chór uczestniczy w nabożeństwach Soboru Św. A. Newskiego w Tallinie a także Monasterów w Piuchticach i Pskowie. Utytułowany „1 kategorią chóralną Estonii”. Zespół to stały uczestnik i laureat znaczących im­prez muzycznych i międzynarodo­wych festiwali kraju i Europy w tym MFMC ”Hajnówka 2013”. Stale nagrywa w radio i telewizji. Wydał kilka płyt CD. Założycielką Chóru i głównym dyrygentem jest laureat­ka wielu konkursów, wybitna peda­gog Natalia Kuzina, Chórmistrzem Jelena Orłowa a akompaniatorem Irina Ijewlewa.

Program:

1. Bizantijskij raspiew – Alliłuia

2. Dobri Christow – Swiatyj Boże

3. Bizantijskij raspiew – Swiatyj Boże

4. Napiew Woskriesienskogo monasteru – Bogorodice, Diewo

5. Serbski napiew – Dostojno jest`

6. Serbski i bizantyjski raspiew – Tropariony Paschi


Starszy Koncertowy Chór Dziecięcej Kapełły Chóralnej

Wielki Nowgorod, Rosja

Dyryguje: Jurij Nikiforow

Rosja Nowgorod (3)700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Starszy Koncertowy Chór powstał w 1972 roku. W ciągu ostatnich lat Chór został laureatem i zwycięz­cą wielu chóralnych festiwali i kon­kursów: Grand Prix I, II i III miejsca na Wszechrosyjskich i Międzynaro­dowych Festiwalach w Rosji (Wiel­ki Nowgorod, Sankt Petersburg, Moskwa ) a także na Łotwie (Fe­stiwal „Silver bells” w Daugavpils). Dyrygentem Chóru jest absolwent Państwowego Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureat między­narodowych konkursów dyrygentów chóralnych Jurij Nikiforow.

Program:

1. Aleksandr Kastalski – Christos woskriesie

2. Oleg Leonow – Swietie tichij

3. Anatolij Kisielow – Angieł wopijasze

4. Anna Jewstafjewa – Bogorodice Diewo

5. Aleksandr Ladow – Sława w wysznich Bogu

6. Władimir Polakow – Chieruwimskaja piesń


Dziecięcy Chór Radia i Telewizji Litwy

Wilno, Litwa

Dyryguje: Regina Maleckaite

VKC LRT Chór dziecięcy700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór założony w 1979 roku przez Arvydasa Girdzijauskasa gru­puje dzieci w wieku szkolnym, śpie­wających w czterech grupach wieko­wych. Repertuar Chóru to głównie muzyka współczesnych kompozy­torów litewskich. Chór trzykrotnie wyróżniono jako najlepszy dziecięcy chór Litwy. Uczestniczył i jest lau­reatem wielu krajowych i między­narodowych konkursów chóralnych m.in w: Niemczech, Francji, Bel­gii, USA, Kanadzie, Japonii, Ro­sji, Słowacji, Holandii, Węgrzech, Szwajcarii i Polsce – jest dwukrot­nym Laureatem MFMC ”Hajnów­ka 2010 i 2011”. Otrzymał nagrodę ”Aukso paukste” („Złoty Ptak”)nadawaną najlepszym chórom Li­twy. Od 1979r. dyrygentem a od 1992r. Głównym Dyrygentem i Dy­rektorem Artystycznym Chóru jest absolwentka Litewskiej Akademii Muzyki, laureatka wielu międzyna­rodowych konkursów, odznaczona „Orderem za zasługi dla Litwy” Re­gina Maleckaite.

Program:

1. Dmitrij Bortniański – Jedinorodnyj Synie

2. Piotr Czajkowski – Dostojno jest`

3. Sergiej Rachmaninow – Chieruwimskaja piesń

4. Dobri Chrisow – Chwalitie Imia Gospodnie

5. Jurij Falik – K Iwierskoj Ikonie Prieswiatoj Bogorodicy

6. Romuald Twardowski – Wo Carstwii Twojem


Chór „Radost`”

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Tatiana Żdanowa

Rosja Radost700

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór Centrum rozwoju twór­czego i edukacji muzycz­nej „Radost” został założony w 1980r. Od tego czasu stał się jednym z czołowych chórów Moskwy. Chór koncertował i jest laureatem wie­lu krajowych i międzynarodowych festiwali dziecięcych i młodzieżo­wych – MFMC „Hajnówka 2014”. Repertuar Chóru zawiera rosyjską i zachodnioeuropejską muzykę kla­syczną, sakralną i muzykę współcze­snych kompozytorów. Ważną część repertuaru stanowią kompozycje a capella. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest laureatka wielu nagród, absolwentka Moskiewskie­go Konserwatorium, Zasłużony Ar­tysta Rosji, Zasłużony Pracownik Rosyjskiego Towarzystwa Muzycz­nego Tatiana Żdanowa. Chórmi­strzem i akompaniatorem jest Za­służony Pracownik Edukacji Rosji, Zasłużony Pracownik Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego, laureat konkursu “Moscow grant” – Jekate­rina Dunajewa, zaś Chórmistrzem – Tatiana Chailowa

Program:

1. Stepan Diegtiarow – Duchownyj koncert „Wielikij Gospod`”

2. Anatolij Kisielow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

3. Bożonarodzeniowa Kolęda – Nowa radost` stała

4. Paweł Czesnokow – Swietie tichij

5. Paweł Czesnokow – Pokajanija otwierzi mi dwieri Żyznodawcze

6. Greczeskoje piesnopienije – Bogorodice Diewo, radujsia

7. Stepan Diegtiarow – Prikłoni, Gospodi


Chór „Św. Stefan z Decani”

Nowi Sad, Serbia

Dyryguje: Tamara Adamow Petijevic

Serbia (3)700

Kategoria: : Chóry uczelni muzycznych

Założony w 1987 r. jako Kate­dralny Chór Młodzieżowy w Nowym Sadzie. Zespół gromadzi studentów oraz profesjonalnych doświadczonych muzyków regular­nie śpiewających na mszach w cer­kwiach przez prawie 30 lat, konty­nuując w ten sposób bogatą i długą tradycję serbskich chórów w regio­nie. Chór występuje też na koncer­tach publicznych, w telewizji i ra­dio w Serbi i za granicą, gdzie był doceniany i nagradzany. Repertuar to – prawosławna muzyka cerkiewna wielu narodów wszystkich okresów: wczesno-bizantyjska; polifoniczna muzyka dawna; XVIII i XIX-wiecz­ne aranżacje oraz utwory współ­czesnych kompozytorów. Chór był pierwszym wykonawcą muzycznych rękopisów z biblioteki Serbskiej Akademii Nauki: rzadkiego przywi­leju chórów. Dyrygentem Chóru od 1992 r. jest dyrygentka wielu chó­rów i orkiestr symfonicznych Tama­ra Adamow Petijevic.

Program:

1. Stevan St. Mokranjac – Dostojno jest`

2. Stevan St. Mokranjac – Wieliczanije Św. Sawy

3. Miloje Milojević – z Panichidy: Boga czełowiekom

4. Kir Stefan, opr. T.A. Petijevic – Nynie siły

5. Paweł Czesnokow – Chieruwimskaja piesń (Staro-Simonowskaja)

6. Svetolik Pašćan – Widiechom swiet istinnyj


Chór Parafii Grekokatolickiej

Vranov, Słowacja

Dyryguje: Maria Szandrowa

Słowacja Vranov700

Kategoria: Chóry parafialne

Chór Parafii Greckokatolickiej swoją historią sięga roku 1990. Posiada szeroki repertuar cerkiew­no-słowiańskich pieśni. Wykonuje utwory liturgiczne oraz cerkiew­ne, poezję religijną, uczestniczy w mszach i nabożeństwach żałobnych. Chór występował w radio i telewizji, bierze udział w różnych uroczysto­ściach cerkiewnych organizowanych w Słowacji, jak również za granicą (Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Włochy, Ukraina). Jest Laureatem MFMC „Hajnówka 2005 i 2009”. Chór nagrał płytę CD „Tiebie po­jem”. Dyrygentki Chóru – Jana Wisznowska i Maria Szandrowa, prowadzą Chór od samego począt­ku. Pracują jako nauczycielki w szkole podstawowej.

Program:

1. Piotr Czajkowski – Swiat, Swiat, Swiat

2. Paweł Czesnokow – Tiebie pojem

3. Aleksander Czesnokow – Jedinorodnyj Synie

4. Siergiej Rachmaninow – Chieruwimskaja piesń

5. Piotr Czajkowski – Dostojno jest`

6. Dmitrij Bortniański – Koncert No 3, cz.1


Chór Kameralny Bułgarskiej Akademii Nauk

Sofia, Bułgaria

Dyryguje: Maria Wałchanowa Lubenowa

Bułgaria BAS700

Kategoria: : Chóry amatorskie świeckie

Chór powstał w 2008 roku. Wykonawcami są młodzi na­ukowcy, doktoranci, pracownicy i przyjaciele Akademii działający w różnych dziedzinach nauki. Począt­kowo celem Chóru było wykonywa­nie i nagrywanie utworów badanych przez współczesnych naukowców. Obecnie repertuar Chóru obejmu­je utwory z różnych epok i stylów muzycznych. W swojej krótkiej hi­storii Chór uczestniczył i jest lau­reatem wielu prestiżowych festiwali w kraju, a także w Grecji, Macedo­nii, Serbii i Turcji. Od 2008 roku Chórem dyryguje inicjatorka jego powstania, absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej w Sofii, dyry­gentka, instrumentalistka (honoro­wa członkini kwartetu smyczkowe­go „Frosch) i muzykolog, laureatka wielu krajowych i zagranicznych konkursów, dyrygentka Chóru Cer­kwi Św. Mikołaja w Sofii, dr Maria Wałchanowa Lubenowa.

Program:

1. Konstantin Szwedow – Swiatyj Boże

2. Nikoła Wałchanow – Dusze moja, głas 6

3. Aleksander Tekelijew – Dostojno jest`

4. Romuald Twardowski – Nynie otpuszczajeszi

5. Władimir Fajner – Wnuszi Boże molitwu moju


Chór Politechniki Świętokrzyskiej

Kielce, Polska

Dyryguje: Małgorzata Banasińska-Barszcz

Polska Kielce700

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór powstał w grudniu 1998 roku. W skład Chóru wcho­dzą, oprócz studentów Politechni­ki Świętokrzyskiej studenci innych kieleckich uczelni. W repertuarze Chóru znajduje się muzyka sakral­na i świecka różnych epok. Zespół chętnie też sięga po opracowania przebojów muzyki rozrywkowej oraz muzykę ludową. Chór wciąż dyna­micznie się rozwija o czym świad­czą nagrody i wyróżnienia na kon­kursach i festiwalach chóralnych. Jest laureatem MFMC „Hajnówka 2008”. Kilkakrotnie występował w Filharmonii Świętokrzyskiej towa­rzysząc solistom i orkiestrze w pro­gramach operowych i operetkowych. Często uczestniczy w koncertach i imprezach organizowanych przez Miasto Kielce. Inicjatorem i dyry­gentem Chóru jest Małgorzata Ba­nasińska – Barszcz – wykładowca akademicki na Politechnice Święto­krzyskiej.

Program:

1. Paweł Czesnokow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

2. Artemij Wedel – Da ispołniatsa usta nasza

3. Paweł Czesnokow – Chwalitie Gospoda s niebies

4. Aleksandr Archangielskij – Gospodi usłyszi molitwu moju

5. Romuald Twardowski – Alleluja


Chór Politechniki Gdańskiej

Gdańsk, Polska

Dyryguje: Mariusz Mróz

Polska Gdańsk700

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Oficjalna rejestracja działalności Chóru nastąpiła w listopadzie 1965 r. Kierownictwo artystyczne Chóru sprawowali: Andrzej Le­wandowski, Jan Łukaszewski, a od 1992 r. zespół prowadzi Mariusz Mróz – laureat ogólnopolskiego konkursu młodych dyrygentów w Poznaniu, odznaczony Honorową Odznaką PZCHiO Złotą z Wień­cem Laurowym. Chór tworzą stu­denci i absolwenci Politechniki Gdańskiej. Zespół prowadzi działal­ność nie tylko muzyczną, ale również społeczno-kulturalną organizując koncerty i wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty na cele charyta­tywne, cykliczne koncerty oratoryj­ne oraz festiwale chórów akademic­kich. Każdy rok działalności Chóru przynosi kolejne sukcesy odnoszone na festiwalach i tournee w Polsce i za granicą. Jest laureatem MFMC „Hajnówka 2004”. W ostatnich la­tach zespół z rosnącym powodze­niem wykonuje muzykę XX wieku oraz polską muzykę współczesną.

Program:

1. Znamiennyj raspiew (opr.: Irina Denisowa ) – Iże Chieruwimy

2. Alfred Schnittke – Hymn II

3. Paweł Czesnokow – Zastupnice usierdnaja

4. Siergiej Rachmaninow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

5. Romuald Twardowski – Nynie otpuszczajeszi


Kowieński Chór Mieszany ”Kamertonas”

Kowno, Litwa

Dyryguje: Kestutis Jakeliunas

Litwa Kamertonas (1)700

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór został założony w 1995 roku przez dyrygenta Romual­dasa Misiukeviciusa i piosenkarza Vytautasa Normantasa. W Chórze śpiewają amatorzy – przedstawi­ciele różnych zawodów. Od 1996 r. Chór wiele koncertuje. Jest stałym uczestnikiem i laureatem muzycz­nych festiwali Litwy i świata m.in w: Austrii, Australii, Czechach, Hiszpanii, Indiach, Łotwie, Niem­czech, Rosji, Republice Południo­wej Afryki, Słowacji, USA, Mek­syku i Polsce – Laureat MFMC ”Hajnówka 2014”. Dotychczas Chór wydał 4 CD. ”Kamertonas” kierowa­ny jest od 2003 roku przez absol­wenta Akademii Muzyki i Teatrów Kownie, laureata wielu międzyna­rodowych konkursów, wybitnego tenora śpiewającego w najlepszych profesjonalnych chórach Litwy Ke­stutisa Jakeliunasa stał się jednym z najlepszych chórów Litwy.

Program:

1. Wiktor Kalinnikow – Swietie tichij

2. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice, Diewo, radujsia

3. Dmitrij Bortniański – Chieruwimskaja piesń No 7

4. Romuald Twardowski – Alleluja

5. Maksim Berezowskij – Radujtiesia prawiednii

6. Arvo Pärt – Bogorodice Diewo


Chór „Modo Maiorum” przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Trójcy

Warszawa, Polska

Dyryguje: Michał Straszewski

Polska Modo Maiorum700

Kategoria: : Chóry parafialne

Chór powstał w 2005 r. Główne założenie programowe to wy­konywanie najwybitniejszych dzieł dawnych mistrzów renesansu i ba­roku w estetyce zbliżonej do orygi­nału. W swoim repertuarze posiada msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne. Występuje w swojej świątyni oraz innych warszawskich kościołach różnych wyznań. Swo­im śpiewem uświetniał uroczystości Kościoła Ewangelicko – Augsbur­skiego takie, jak Synod Kościoła i ingres bpa Jerzego Samca oraz nabożeństwa ekumeniczne, w tym spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Laureat MFMC „Hajnówka 2014”. Od początku Chórem kieruje doświadczony dyrygent i pedagog, znawca muzyki dawnej – Michał Straszewski, prowadzący również Chór „Patrium Carmen” w Łomian­kach.

Program:

1. Anatolij Ladow – Iże Chieruwimy

2. Siergiej Rachmaninow – Tiebie pojem

3. Arvo Pärt – Bogorodice Diewo, radujsia

4. Anonim – Wsiech skorbiaszczich

5. Aleksandr Archangielskij – Błażeni jaże izbrał

6. Moskowskoje (Bolszoje) – Mnogaja leta


Żeński Chór Kameralny Państwowego Koledżu Muzycznego

Grodno, Białoruś

Dyryguje: Łarisa Ikonnikowa

Białoruś Grodno700

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór istnieje od 1969 roku. W repertuarze posiada muzykę cerkiewną klasyków i współcze­snych kompozytorów białoruskich. Prowadzi aktywną działalność kon­certową wykonując w ciągu roku ponad 30 koncertów. Jest uczest­nikiem i laureatem wielu festiwali chóralnych w kraju (Żodino, Grod­no, Mohilou, Mińsk) i za granicą (Ukraina, Litwa, Łotwa, Polska ) Laureat MFMC „Hajnówka 2010„. Od 1982 roku Chór prowadzi dyrygentka wielu chórów (z Chó­rem „Grodnieńskaja Kapełła” zo­stała laureatką MFMC „Hajnówka 2007”) pedagog, pracownik nauko­wy, juror festiwali chóralnych, lau­reatka Nagrody Prezydenta Repu­bliki Białoruś, „Zasłużony działacz kultury Republiki Białoruś”, docent Łarisa Ikonnikowa.

Program:

1. Dmitrij Bortniańskij – Sława wo wysznich Bogu

2. Aleksandr Szaszkow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

3. Paweł Czesnokow – Gospodi, spasi; Triswiatoje

4. Serbski napiew – Dostojno jest`

5. Zapro Zaprow – Wospojtie


Chór Uczelni Muzycznej im. Stanisława Broka

Daugavpils, Łotwa

Dyryguje: Jewgienij Ustinskows

Łotwa Daugavpils 2700

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór został założony w 1923r. pod kierownictwem Paulsa Krumińsza. Profil Chóru to twórcze laboratorium dyrygentów chóral­nych. Obecnie w Chórze śpiewają studenci różnych wydziałów: dyry­genci chóralni, wokaliści, pianiści i inni. Repertuar zespołu to utwory łotewskich, rosyjskich i europej­skich kompozytorów. Chór jest lau­reatem wielu festiwali chóralnych na Łotwie, Litwie, a także w Rosji, Białorusi i Polsce – Laureat MFMC ”Hajnówka 2006”. Od 1995 r. Chór prowadzi dyrygent, kompozytor, Kierownik Wydziału Dyrygentu­ry Chóralnej, Dyrektor artystyczny Festiwalu muzyki sakralnej „Silver Bells”, koncertujący z różnymi ze­społami m.in. w: Rosji, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpa­nii, we Włoszech, Austrii, na Wę­grzech, Ukrainie, Białorusi, Polsce, Holandii, Macedonii – dr nauk pedagogicznych Jewgienij Ustinskows.

Program:

1. Aleksandr Archangielskij – Nynie otpuszczajeszi

2. Piotr Czajkowski – Swiatyj Boże

3. Konstantin Szwedow – Błagosłowi, dusze moja Gospoda

4. Gieorgij Pelecis – Bogorodice Diewo, radujsia

5. Jewgienij Ustinskows – Otcze nasz

6. Aleksandr Bordak – Angieł wopijasze


Chór Państwowej Wyższej Uczelni Muzycznej

„Soniacznyj Strum”

Nikołajew, Ukraina

Dyryguje: Jurij Czerepuchin

Ukraina Nikołajew (1)700

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Akademicki Chór „Soniacz­nyj strum” skupia nauczycieli i uczniów Koledżu Muzycznego w mieście Nikołajew. W 1984 roku Chór został laureatem Międzyna­rodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Chóralnej im. B.Bartoka w Debreczynie na Węgrzech, lau­reatem Konkursu im. M. Leonto­wicza w Kijowie, „Jużnaja Palmi­ra” w Odessie, „Praga Mozarta” w Czechach, w XXI Międzynarodo­wym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej w Nemestowie na Sło­wacji, Laureat MFMC „Hajnów­ka 2013” oraz Międzynarodowego Festiwalu-Konkursu „Ave Verum Baden” (Austria). Dyrygent – Jurij Czerepuchin, absolwent Narodowe­go Konserwatorium w Odessie, jest kierownikiem wydziału dyrygentu­ry chóralnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Nikołajewie. Akompaniator: Irina Bielajewa.

Program:

1. Gruzinskij raspiew – Christos woskriesie

2. Aleksiej Lwow – Wieczeri Twojeja Tajnyja

3. Jurij Czerepuchin – Sławimo

4. Michaił Szuch – Molitwa ko Swiatoj Troicy

5. Oleg Taganow – Woskriesienije Christowo widiewsze

6. Lesia Dyczko – Szczedriwka


Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Dmitrij Oniegin

Rosja Gniesinych700

Kategoria: : Chóry uczelni muzycznych

Akademicki Chór Wydziału Dyrygentury Chóralnej został założony w 1948 r. dla polepszenia profesjonalnego kształcenia przy­szłych chórmistrzów. Absolwenci dyrygentury i chóralistyki otrzymali możliwość stanąć za dyrygenckim pulpitem i pogłębić w praktyce wie­dzę, otrzymaną na zajęciach ze spe­cjalizacji. Znaczącymi wydarzeniami w życiu Chóru są doroczne występy prezentujące różnorodne progra­my, włączając duże chóralne utwory rosyjskich i zachodnio europejskich kompozytorów. Profesjonalizm dy­rygenta, natchnienie studentów i ciągłe szukanie prawidłowej intona­cji – wszystkie te zasady wpłynęły na wysoką ocenę profesjonalistów i amatorów chóralnej sztuki w Rosji i za jej granicami – m.in. Laureat MFMC „Hajnówka 2011”. Obecnie Chórem dyryguje wykładowca kate­dry dyrygentury, laureat międzyna­rodowych konkursów – prof. Dmi­trij Oniegin.

Program:

1. Nikołaj Gołowanow – op. No 4: Nynie siły niebiesnyja

2. Władimir Ponomariow – Wskuju Gospodi

3. Cezar Cui – Koncert: Radujtiesia prawiednii o Gospodie

4. Józef Kozłowski – Płaczu i rydaju

5. Wasilij Zołotoriow – Chieruwimskaja piesń


Bizantyjski Chór „Domestikoi of Drama”

Drama, Grecja

Dyryguje: Grigoris Papaemmanouil

Grecja700

Kategoria: Chóry profesjonalne

W założonym w 1996 roku przez wykładowców muzyki bizantyjskiej, braci Grigorisa i Pe­trosa Papaemmanouil, greckim i bi­zantyjskim Chórze śpiewa około 50 chórzystów. Podczas 20 lat istnienia Chór wykonał ponad 200 koncertów w Grecji i za granicą: w Turcji, Egip­cie, Bułgarii, we Włoszech i Polsce. Wydał 5 płyt CD. Chór jest Laure­atem wielu wyróżnień i Festiwali w tym MFMC „Hajnówka 2006”. Od 1997 roku działa pod opieką Jego Świętobliwości Patriarchy Ekume­nicznego Bartłomieja. Chórem dy­ryguje współtwórca Szkoły muzyki greckiej i bizantyjskiej, śpiewak i psalmista świątyń Dramy, Kon­stantynopola, Aleksandrii i Kairu, naukowiec, pedagog – wykładowca Konserwatorium w Salonikach, Ka­walii Thermi, założyciel „Festiwalu Chórów bizantyjskich”, odznaczony najwyższymi tytułami cerkiewnymi Grigoris Papaemmanouil.

Program:

Wykonanie w języku greckim

1. Melodia św. Góry Atos – Christos Anesti, ton 1 plagalny

2. Chourmuzios Chartofilaks – Nad rzekami Babilonu, Ps. 137, ton 3

3. Petros Bereketis – 4 cz. Bądź pozdrowiona Bogarodzico Dziewico, ton 4

4. Charilaos Taliadoros – Hymn z Niedzieli o Paralityku, ton 1 plagalny

5. Grigorios Protopsaltis – Wielka Doksologia, ton 4 plagalny


Państwowy Kameralny Chór Republiki Białoruś

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Natalia Michajłowa

Białoruś Państwowy700

Kategoria: : Chóry profesjonalne

Główny cel działalności istnie­jącego od 1988 roku Chóru to zachowanie i odrodzenie naro­dowych tradycji oraz popularyzacja utworów współczesnych kompozy­torów białoruskich. Repertuar za­wierający ponad 700 utworów, to muzyka dawna i białoruska muzyka cerkiewna XVI – XVIII w., utwo­ry Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, białoruska i rosyjska mu­zyka cerkiewna oraz wielkie dzieła na chór i orkiestrę zachodnioeuro­pejskich klasyków. To także współ­czesna chóralna muzyka białoruska i rosyjska, opracowania białoruskich pieśni ludowych i muzyki popular­nej. Chór koncertował i jest laure­atem festiwali w Belgii, Białorusi, Bułgarii, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Litwie, Szwecji, Esto­nii, Rosji, Serbii, Ukrainie i Polsce MFMC ”Hajnówka”. Od 2000 r. chórem dyryguje absolwentka Bia­łoruskiego Konserwatorium, juror­ka międzynarodowych konkursów, „Zasłużona Artystka Republiki Białoruś”, Natalia Michajłowa.

Program:

1. Aleksandr Sziszkin – Christos woskriesie

2. Romuald Twardowski – Boże, wo Imia Twoje

3. Gawriił Popow – Gospodi, usłyszi molitwu moju

4. Oleg Chodosko – Błagosłowi, dusze

5. Ks. Andriej Bondarenko – Stichira

6. Aleksiej Astafjew – Duch twoj błagij


Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim”

Budapeszt, Węgry

Dyryguje: Tamas Bubno

Węgry700

Kategoria: Chóry profesjonalne

Zespół liczy 12 śpiewaków. Pra­cują oni jednocześnie w Operze lub w innych chórach zawodowych, np. w Filharmonii Narodowej. Jest to zespół niezależny, popierany przez grecko-katolicki kościół parafialny w Budapeszcie – Rózsak oraz pa­rafialny kościół św. Trójcy w Buda­peszcie – Casepel. Głównym celem Chóru jest prezentacja węgierskiej, bizantyjskiej tradycji chóralnej pra­wosławnej i grekokatolickiej oraz innych kościołów prawosław­nych. Zespół co miesiąc uświet­nia swym śpiewem liturgię patro­nackich kościołów. Jest też stałym uczestnikiem węgierskiego życia koncertowego. Laureat MFMC „Hajnówka 2003 i 2006”. Założy­cielem i dyrektorem artystycznym jest Tamás Bubnó – wokalista i dy­rygent chóralny, uhonorowany Na­grodą Liszta.

Program:

1. Serbski napiew, opr. Mark Bubno – Triswiatoje

2. Piotr Dinew – Angieł wopijasze

3. Siergiej Rachmaninow – Sława w wysznich Bogu

4. Laszlo Sary – Énekeljetek az Úrnak (Chwalmy Pana)

5. Lesia Dyczko – Wo Carstwii Twojem


Municypalny Chór Kameralny „Legenda”

Drohobycz, Ukraina

Dyryguje: Natalia Samokiszyn

Ukraina legenda700

Kategoria: : Chóry profesjonalne

Chór Kameralny „Legenda” po­wstał w 1970 r. W skład jego wchodzą uczestnicy studenckich, pedagogicznych i muzycznych ze­społów miasta Drohobycz. Re­pertuar Chóru obejmuje utwo­ry współczesnych kompozytorów ukraińskich, kompozytorów euro­pejskich oraz utwory religijne, ukra­ińskie pieśni ludowe, pieśni innych narodów i muzykę popularną. Chór jest laureatem wielu międzynarodo­wych konkursów i festiwali, m. in.: na Węgrzech, w Niemczech, Belgii, Francji, Słowacji, Austrii, Hiszpanii, w Polsce – Laureat MFMC „Haj­nówka 2004”. Chór „Legenda” jest założycielem Wielkanocnego Festi­walu Muzyki Chóralnej „Chwalitie Gospoda s Niebies” (Drohobycz, Ukraina). Dyrygentem i artystycz­nym kierownikiem Chóru jest Na­talia Samokiszyn – wykładowca dyrygentury w Pedagogicznym Uni­wersytecie im. I.Franka w Droho­byczu, założycielka chóru „Błago­wiest”, uhonorowana odznaką Św. Katarzyny za zasługi dla Cerkwi Prawosławnej.

Program:

1. Aleksandr Archangielskij – Wskuju mia otrinuł jesi

2. Iwan Flegmienko – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

3. Kiriło Stecenko – Chwali, dusze moja, Gospoda; Jedinorodnyj Synie

4. Romuald Twardowski – Wo Carstwii Twojem

5. Mykoła Leontowicz – Tiebie Boga chwalim

6. Alfred Sznitke – Otcze nasz


Państwowy Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki

Bukareszt, Rumunia

Dyryguje: Voicu Enachescu

Rumunia (1)700

Kategoria: Chóry profesjonalne

Pierwszy koncert amatorskiego wówczas Chóru miał miejsce w Bukareszcie w 1972 r. Repertu­ar Chóru zawiera dzieła muzyki klasycznej, romantycznej i współ­czesnej. Kompozycje rumuńskie i zagraniczne wykonywane są w ję­zykach narodowych. Chór wyko­nał dotychczas ponad 1500 kon­certów na znaczących scenach w Rumunii, ale także Nowego Jorku, Paryża, Rzymu (Watykan), Sztok­holmu, Hiszpanii i Niemiec. Jest Laureatem MFMC „Hajnówka 2012”. Kierujący Chórem Voicu Enachescu jest absolwentem Aka­demii Muzycznej w Bukareszcie, przewodniczył Narodowemu To­warzystwu Chóralnemu Rumunii, a także był członkiem Rady Nadzor­czej RiTV Rumunii. Kawaler wielu odznaczeń, juror konkursów i festi­wali.

Program:

1. Nicolae Lungu – Stichira z Wieczernii

2. Ioan Dumitru Kiresku – Kamara ta Mintuitorul meu

3. Ioan Dumitru Kiresku – prawosławny hymn „Heruvicul“

4. Paul Constantinescu – prawosławny hymn “Axionul”

5. Aleksandr Archangielski – Cu glasul meu (Głasom moim)


Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny Chór

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Władimir Minin

Rosja Minin (2)700

Kategoria: : Chóry profesjonalne

Istniejący od 1972 roku jest jed­nym z najlepszych zespołów chó­ralnych w Rosji i w Europie. Reper­tuar Chóru to utwory dużej formy zachodnioeuropejskich klasyków i innowacyjne utwory współczesnych kompozytorów, interpretacje rosyj­skiej muzyki ludowej oraz pieśni radzieckich kompozytorów. Zespół wykonuje premiery lub rzadko wy­konywane utwory oraz: opery, ora­toria, poematy muzyczne, kantaty, musicale, koncerty dobroczynne. Z ogromnymi sukcesami Chór kon­certował na wszystkich konty­nentach świata oprócz Australii, prezentując rzadko wykonywane utwory rosyjskich kompozytorów. W czasach kiedy to było jeszcze zabronione Chór prezentował mu­zykę cerkiewną. W kraju i zagra­nicą występował i współpracował z najlepszymi orkiestrami i solistami. Był wykonawcą Hymnu Federacji Rosyjskiej na zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Dysko­grafia Chóru liczy ponad 40 płyt CD. O Chórze zrealizowano dwa filmy. Założycielem i niezmiennym Dyrektorem Artystycznym Chó­ru jest Narodowy Artysta ZSRR, laureat najwyższych odznaczeń i nagród Państwowych, wielki i nie­kwestionowany autorytet, profesor Władimir Minin.

Program:

1. Znamiennyj raspiew XVII w. – Stiepienna

2. Sergiej Rachmaninow – Gospodi spasi i Swiatyj Boże

3. Sergiej Rachmaninow – Miłost` mira

4. Sergiej Rachmaninow – Tiebie pojem

5. Aleksandr Greczaninow – Wieruju

1.-Twardowskimaly

prof. Romuald Twardowski – Przewodniczący Jury; kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Warszawa.
łesia Dyszko

prof. Łesia Dyczko – kompozytor, Zasłużona Artystka Ukrainy, profesor Ukraińskiej Akademii Muzycznej, Sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy – Kijów (Ukraina).
Anatolij Kisielow

Anatolij Kisielow – kompozytor, dyrygent, Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, Sekretarz Związku Kompozytorów Rosji, laureat, juror i przewodniczący jury międzynarodowych konkursów – Moskwa (Rosja).
W. Miłkowska

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska – dyrygentka Chóru Politechniki Białostockiej i Komendy Wojewódzkiej Policji, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, wielokrotna Laureatka MFMC „Hajnówka” – Białystok
J.-Szurbak-male

ks. Jerzy Szurbak – dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny Laureat MFMC „Hajnówka” – Warszawa.
Ivan Moody

ks. dr Ivan Moody – kompozytor, dyrygent, współpracuje z wieloma chórami w Europie i Ameryce, muzykolog i naukowiec, Protoprezbiter Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola w Diecezji Hiszpanii i Portugalii – Lizbona (Portugalia).

Organizator:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Współpraca:

Stołeczna Estrada w Warszawie,

Partnerstwo:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Dyrektor Festiwalu:

Mikołaj Buszko

Dyrektor Biura Organizacyjnego:

Irena Parfieniuk

Konsultacje artystyczne:

prof. R. Twardowski, (Polska), prof. D. Kazarian (Armenia),

L. Dubawiec, K. Nasajew, W. Bormatow, Ł. Hustawa, N. Gromik i inni (Białoruś),

prof. D. Dymitrow (Bułgaria), prof. M. Koleno (Czechy),E.Matiaszyna (Dubaj),

Z. Tumanowa, W. Warunin (Estonia), A. Tskwitinidze, B. Dżimszelejszwili (Gruzja),Pnina Inbar (Izrael), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaus (Łotwa),

prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. T. Zgurianu, W.Czolak (Mołdawia),

W. Panek, ks. J. Szurbak, A. Twardowska, M. Mróz, M. Abijski, D. Sawicki P. Skiepko i inni (Polska), doc. N. Denisow, A.Kisielow, prof. W. Minin, A. Pietrienko, O. A. Radin, I. Rojewski, prof. A. Rudniewskij, prof. W. Uspieński i inni (Rosja), Ł. Gucanu Stojan (Rumunia), prof. Ł. Dyczko, prof. J. Sawczuk i inni (Ukraina), dr T. Bubno (Węgry).

Konsultacje inne:

Ks.J. Szurbak, A. Twardowska, P. Juszczuk,

M. Bołtromiuk, N. Gierasimiuk, J. Grigoruk


Festiwal finansuje:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Dofinansowanie:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Urząd Miasta Białegostoku
3. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5. Telewizja Polska S.A.
6. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
7. Lotto
8. Darczyńcy 1% od podatku i inni

Honorowy Patronat

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY

Patronat

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Patronat Artystyczny

KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Patronat

Tadeusza Truskolaskiego

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Patronat:

Związek Kompozytorów Polskich

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny

Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny

Dziennik „Metro”

Dwumiesięcznik ArtPost

Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok

Polskie Radio Białystok S.A.

Tygodnik „Niwa”

Tygodnik „Nasze słowo”

Radio Racja

Radio JARD 89,2 FM Białystok

TV JARD Białystok

TVK Hajnówka

TV Podlasie

patronaty

Informacja o Festiwalu

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięły w nim dotychczas udział 776 chórów z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii : Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaws, dr J. Ustinskow (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I,Stepan (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow, prof. G. Dmitrak, A. Kisielow (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

1. W kategorii chórów amatorskich:

a) parafialnych :

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, ”Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Soboru Św. Marii Magdaleny i Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska, „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa, „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina).

b) świeckich:

Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borysowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska, „Ranica” z Mińska (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada, „Megiddo” z Megiddo (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego, „Kamertonas” z Kowna (Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki i Uniwersytetu z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki, i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska, Akademicki Męski („MIFI) i Kameralny „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy {Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa ,”Oriana” z Odessy (Ukraina).

c) dziecięco-młodzieżowych

Chóry: Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i ”Lira” z Mińska, (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka”, „Radost” i „Lel” z Moskwy (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

Chóry: Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Żeński College’u Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic (Polska), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński College’u Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj strum” z Nikołajewa, Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

3. W kategorii chórów zawodowych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”,„Cantemus i „Visson” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw , „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych , Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy , Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” z Częstochowy (Polska), „Drewnierusskij raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa i „Wiwat” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Chór Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Chór Państwowej Filharmonii z Kostromy, Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane” , „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik”, Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego i „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa, Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

 

Regulamin

 1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.

 2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:

1. chóry amatorskie :

a) parafialne

b) świeckie

c) dziecięco młodzieżowe

2. chóry uczelni muzycznych

3. chóry zawodowe

 1. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.

 2. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut.

Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym.

Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2016 r.

 1. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy kierować na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2015 r.

 2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć program i nagrania chóru.

 3. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2016 r.

 4. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2016 r. następujące dane dotyczące repertuaru:

a) fonetyczne tytuły i czas wykonania poszczególnych utworów

b) imiona i nazwiska kompozytorów

c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program

 1. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.

Kryteria oceny :

a) dobór repertuaru

b) interpretacja

c) dyrygowanie

d) wrażenia artystyczne

 1. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału (w takim samym składzie jak w przesłuchaniach konkursowych) w Koncercie Galowym.

 2. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.

 3. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 20 € od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu na konto organizatora do 15 lutego 2016 r.

 4. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2016 r. stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.

 5. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

 7. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.

 8. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:

 

Biuro Organizacyjne

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka

Tel./ fax 85 682 20 89, 85 682 32 02

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

   

 
 
Dyrektor Festiwalu

Mikołaj Buszko

Regulations

 1. We have organized the International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka” every year in May since 1982.
 2. Mixed, male and female choirs (max. 35 singers in choir) both from Poland and from abroad participate in the Festival in the following categories:

1. amateur choirs:

a) parish choirs

b) secular choirs

c) children’s choirs

2. music academies choirs

3. professional choirs

 1. The category and the authenticity of each amateur choir should be confirmed by its artistic manager.

 2. The repertoire should contain no less than five Orthodox Church music pieces, while the time to perform them should be about 18-20 minutes.

The organizers recommend selecting repertoire from different historical periods.

Any changes in the repertoire should be reported till March 15, 2016.

 1. Applications should be sent to the Organizers’ Office by 15 December 2015.

 2. The applications should be supplemented by program and records (audio or video) of the choir.

 3. The organizers will inform choirs about the qualification to the Festival till the end of January 2016.

 4. Qualified choirs, invited to participate in the Festival, are requested to submit the following data till the end of February 2016. 

a) phonetic titles with duration time of each composition

b) full names of their composers

c) notes of all the compositions in the program.

 1. The performances of the choirs are estimated by the international jury presided by Prof. Romuald Twardowski on the basis of the following criteria:

a) choice of repertoire

b) interpretation

c) conducting

d) artistic impression

10. All participating choirs will be granted commemorative diplomas. The best choirs will be awarded prizes. The choirs appointed by the jury are obliged in the same composition as during the qualifying auditions. to take part in Gala Concert.

11. Organizers cover lodging and sustenance (3 meals a day).

12. Qualified participants cover their travel expenses and are to partly finance their visit by making the transfer of money (20 EURO per person – daily) onto the organizers’ bank account before 15 of February 2016.

13.The written resignation from the participation in the Festival before March 01, 2016, enables the possibility of the return of the carried funds.

14.During the Festival the choirs have an opportunity to give additional concerts (also with a different repertoire).

15.The organizers reserve unlimited right for recording, duplication and distribution of recorded concerts. The choirs and their conductors do not receive any fees for participation in the concerts or for eventual radio or TV recordings made during the Festival.

16.All decisions of the regulations are final. 

17.Applications and any additional information may be obtained from:

Managing Office

of International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka”

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17- 200 Hajnówka, Poland

tel./ fax. 0048 85 682 20 89 or 0048 85 682 32 02

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

Director  of the Festival           

Mikołaj Buszko           

Pегламент

 1. Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувка” организуем ежегодно в мае с 1982 г.

 2. В Фестивале могут принимать участие хоры смешаные, мужские и женские (не более 35 хористов) в следующих категориях:

1. любительские хоры:

а) приходские

б) светские

в) детские

2. музыкальных учебных заведений

3. профессиональные хоры

 1. Категорию и аутентичность любительского хора подтверждает лично руководитель хорового коллектива.

 2. Программа должна состоять не менее чем из пяти (5) произведений, исключительно из православной, церковной музыки.

Время исполнения самой музыки 18 – 20 минут. Желательно, чтобы репертуар хора был богат, программа разнообразная с исторической точки зрения. Изменения в программе возможны до 15.03.2016 г.

 1. Заявление об участии” в Фестивале нужно отправлять по адресу организатора до 15 декавря 2015 г.

 2. К заявке нужно приложить программу и запись хора.

 3. pOешении квалификации хора организатор сообщает к концу января 2016 г.

 4. Заквалифицированные и приглашенные на Фестиваль хоры, должны прислать до конца февраля 2016 г. следующие данные:

а) фонетические названия со временем исполнения каждого произведения

б) имена и фамилии композиторов

в) ноты программных произведений (по одному экземпляру)

 1. Прослушивание хоров будет оценивать международнoе жюри под руководством проф. Ромуальда Твардовского.

Критерии оценки:

а) подбор репертуара,

б) интерпретация,

в) дирижирование,

г) артистическое впечатление.

10. Все хоры получают на память дипломы, а самые лучшие будут награждены. Xоры,выбранные жюри, в таком же составе, как во время конкурсных выступлений должны обязательно принять участие в Торжественным Концерте в конце Фестиваля.

11. Организаторы обеспечивают участников ночлегами и трёх разовым питанием.

12. Участники оплачивют путевые расходы и частично своё пребывание (20 € за человека в сутки), сумму необходимо вплатить на счёт организатора до 15 февраля 2016 после квалификации.

13. Письменный отказ от принятия участия в Фестивале, заявлен организаторам Фестиваля до 01 марта 2016 даёт возможность возврата дофинансирования.

14. Кроме участия в Фестивале организаторы предусматривают участие хоров в сопутствующих концертах (также с другой программой).

15. Организаторы сохраняют за собой неограниченное право записи выступлений хоров и её распространение разными способами.Участие в концертах, запись на радио и телестудии, распостранение записей, сделанных на Фестивале организатором не оплачиваются. Хоры и дирижеры не получают гонорара.

16. Все правила распорядка будут безусловно выполняться.

17. Заявление о желании принять участие в Фестивале или получить о нем сведения можно по адресу:

Бюро

Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувка”

ул. Т. Солоневич 2,

17-200 Хайнувка, Польша

тел./факс 0048 85 682 20 89, 0048 85 682 32 02

email: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

Директор Фестиваля          

Миколай Бушко          

Za nami trzeci, ostatni dzień przesłuchań konkursowych XXXV Międzynarodowego festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. 11 chórów – te reprezentujących uczelnie wyższe oraz chóry profesjonalne – sprawiły, że znaleźliśmy się na artystycznych wyżynach. Owacjom nie było końca.
– Tegoroczny festiwal jest unikatowy, bo biorą w nim udział laureaci poprzednich edycji, czyli sama śmietanka chórzystów. Chórzyści starają się wykonać muzykę, która jest modlitwą, uwielbieniem Boga w Trójcy jedynego. Starają się zrobić to jak najpiękniej – a nie jest to rzecz prosta. Artyści czasem występują po bardzo długiej podróży, nie zawsze mają czas na regenerację, ale na scenie muszą wydobyć 100 procent swoich możliwości. Można powiedzieć, że tak jak ptaki zlatują do gniazd, tak te chóry przyleciały tutaj, by w okresie paschalnym wielbić zmartwychwstałego Jezusa. To niejako druga Pascha dla prawosławnych – mówił nam ks. Jerzy Szurbak, członek Jury Festiwalu, dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej. – Dziękuję organizatorom za ogromny wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie festiwalu – dziękuję zwłaszcza inicjatorowi i dyrektorowi festiwali Mikołajowi Buszko, pani Irenie Parfieniuk, oraz wielu innym osobom, bez których ten festiwal nie mógłby się odbyć.

Przesłuchania konkursowe podsumował też Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu:
– Muzyka łączy – a najpiękniej łączy muzyka cerkiewna, bo to muzyka i modlitwa. Niektórzy mówią, że to muzyka śpiewającej duszy – cieszę się, że właśnie ona połączyła na tegorocznym festiwali muzyków z ponad 20 krajów świata. Mieliśmy znakomite chóry, znakomitych wykonawców, znakomitą muzykę i znakomitą publiczność – czego chcieć więcej? Do tego pełnia repertuarowa: od utworów wykonywanych w języku staroaramejskim, czyli w języku Chrystusa, po kompozycje współczesne; modlitwy w wielu językach świata, wykonawcy z wielu regionów – od najlepszych chórów polskich po chóry z tak egzotycznych państw jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Australia.

Sobotni koncert rozpoczął warszawski chór „Modo Maiorum” przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Trójcy, pod dyr. Michała Straszewskiego. Chór powstał w 2005 r. W swoim repertuarze posiada msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne. Występuje w swojej świątyni oraz innych warszawskich kościołach różnych wyznań. Ja Festiwalu chórzyści zaprezentowali: Anatolij Ladow – Iże Chieruwimy, Siergiej Rachmaninow – Tiebie pojem, Arvo Pärt – Bogorodice Diewo, radujsia, Anonim – Wsiech skorbiaszczich, Aleksandr Archangielskij – Błażeni jaże izbrał, Moskowskoje (Bolszoje) – Mnogaja leta

Jako drugi prezentował się Żeński Chór Kameralny Państwowego Koledżu Muzycznego z Grodna na Białorusi, dyrygowała Łarisa Ikonnikowa. Program: Dmitrij Bortniańskij – Sława wo wysznich Bogu, Aleksandr Szaszkow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Paweł Czesnokow – Gospodi, spasi; Triswiatoje, Serbski napiew – Dostojno jest`, Zapro Zaprow – Wospojtie.

Po śpiewaczkach z Białorusi wystąpił chór Uczelni Muzycznej im. Stanisława Broka z Daugavpils na Łotwie, pod dyr. Jewgienija Ustinskowsa. W chórze śpiewają studenci różnych wydziałów: dyry¬genci chóralni, wokaliści, pianiści i inni. Repertuar zespołu to utwory łotewskich, rosyjskich i europej¬skich kompozytorów. Program: Aleksandr Archangielskij – Nynie otpuszczajeszi, Piotr Czajkowski – Swiatyj Boże, Konstantin Szwedow – Błagosłowi, dusze moja Gospoda, Gieorgij Pelecis – Bogorodice Diewo, radujsia, Jewgienij Ustinskows – Otcze nasz, Aleksandr Bordak – Angieł wopijasze.
Jako czwarty wystąpil Chór Państwowej Wyższej Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa na Ukrainie, dyrygowany przez Jurija Czerepuchina. Chór skupia nauczycieli i uczniów Koledżu Muzycznego w mieście Nikołajew. Program: Gruzinskij raspiew – Christos woskriesie, Aleksiej Lwow – Wieczeri Twojeja Tajnyja, Jurij Czerepuchin – Sławimo, Michaił Szuch – Molitwa ko Swiatoj Troicy, Oleg Taganow – Woskriesienije Christowo widiewsze, Lesia Dyczko – Szczedriwka.

Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy w Rosji wystąpił w dniu szczególnym dla swojego dyrygenta – Dmitrij Oniegin kończył właśnie 60 lat! Przed występem chórzyści odśpiewali mu „Mnogaja leta”, a podczas występu dali z siebie wszystko, bo festiwalowa nagroda byłaby najlepszym prezentem urodzinowym dla prof. Dmitrija Oniegina. Program wykonany przez chórzystów: Nikołaj Gołowanow – op. No 4: Nynie siły niebiesnyja, Władimir Ponomariow – Wskuju Gospodi, Cezar Cui – Koncert: Radujtiesia prawiednii o Gospodie, Józef Kozłowski – Płaczu i rydaju, Wasilij Zołotoriow – Chieruwimskaja piesń

Bizantyjski Chór „Domestikoi of Drama” to jedyny na tegorocznym Festiwalu chór z Grecji. Dyryguje nim Grigoris Papaemmanouil. Chór ten otworzył kategorię chórów profesjonalnych. W założonym w 1996 roku przez wykładowców muzyki bizantyjskiej, braci Grigorisa i Pe¬trosa Papaemmanouil, greckim i bi¬zantyjskim Chórze śpiewa około 50 chórzystów. Podczas 20 lat istnienia Chór wykonał ponad 200 koncertów w Grecji i za granicą: w Turcji, Egip¬cie, Bułgarii, we Włoszech i Polsce. Program: Melodia św. Góry Atos – Christos Anesti, ton 1 plagalny, Chourmuzios Chartofilaks – Nad rzekami Babilonu, Ps. 137, ton 3, Petros Bereketis – 4 cz. Bądź pozdrowiona Bogarodzico Dziewico, ton 4, Charilaos Taliadoros – Hymn z Niedzieli o Paralityku, ton 1 plagalny, Grigorios Protopsaltis – Wielka Doksologia, ton 4 plagalny.

Jako siódmy wystąpił Państwowy Kameralny Chór Republiki Białoruś z Mińska na Białorusi. Dyryguje nim Natalia Michajłowa. Chór ten ma w swoim repertuarze ponad 700 utworów – muzykę dawną i białoruską muzykę cerkiewną XVI – XVIII w., utwo¬ry Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, białoruską i rosyjską mu¬zykę cerkiewną oraz wielkie dzieła na chór i orkiestrę zachodnioeuro¬pejskich klasyków. Na festiwalu chórzyści zaprezentowali: Aleksandr Sziszkin – Christos woskriesie, Romuald Twardowski – Boże, wo Imia Twoje, Gawriił Popow – Gospodi, usłyszi molitwu moju, Oleg Chodosko – Błagosłowi, dusze, Ks. Andriej Bondarenko – Stichira, Aleksiej Astafjew – Duch twoj błagij.

Bardzo oryginalny był występ Bizantyjskiego Zespołu Męskiego „Św. Efraim” z Budapesztu, Węgry. Dyryguje nim Tamas Bubno. Zespół liczy 12 śpiewaków. Pra¬cują oni jednocześnie w Operze lub w innych chórach zawodowych, np. w Filharmonii Narodowej. Głównym celem chóru jest prezentacja węgierskiej, bizantyjskiej tradycji chóralnej pra¬wosławnej i grekokatolickiej oraz innych kościołów prawosław¬nych. Zaprezentowany program: Serbski napiew, opr. Mark Bubno – Triswiatoje, Piotr Dinew – Angieł wopijasze, Siergiej Rachmaninow – Sława w wysznich Bogu, Laszlo Sary – Énekeljetek az Úrnak (Chwalmy Pana), Lesia Dyczko – Wo Carstwii Twojem.

Z ukraińskiego Drohobycza przyjechał do Białegostoku Municypalny Chór Kameralny „Legenda” pod dyr. Natalii Samokiszyn. Re¬pertuar chóru obejmuje utwo¬ry współczesnych kompozytorów ukraińskich, kompozytorów euro¬pejskich oraz utwory religijne, ukra¬ińskie pieśni ludowe, pieśni innych narodów i muzykę popularną. Program: Aleksandr Archangielskij – Wskuju mia otrinuł jesi, Iwan Flegmienko – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Kiriło Stecenko – Chwali, dusze moja, Gospoda; Jedinorodnyj Synie, Romuald Twardowski – Wo Carstwii Twojem, Mykoła Leontowicz – Tiebie Boga chwalim, Alfred Sznitke – Otcze nasz.

Państwowy Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki to profesjonalny chór z Bukaresztu w Rumunii. Dyryguje nim Voicu Enachescu. Repertu¬ar chóru zawiera dzieła muzyki klasycznej, romantycznej i współ¬czesnej. Kompozycje rumuńskie i zagraniczne wykonywane są w ję¬zykach narodowych. W piątek usłyszeliśmy: Nicolae Lungu – Stichira z Wieczernii, Ioan Dumitru Kiresku – Kamara ta Mintuitorul meu, Ioan Dumitru Kiresku – prawosławny hymn „Heruvicul“, Paul Constantinescu – prawosławny hymn “Axionul”, Aleksandr Archangielski – Cu glasul meu (Głasom moim).

Tegoroczny konkurs zamykał Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny Chór, dyrygowany przez Władimira Minina.
– Mam pełną świadomość tego, jakie wysiłek, trudy i przeszkody musi pokonać pan Buszko, żeby kontynuować i chronić ten festiwal. Mam świadomość tego, że w ostatnich czasach relacje między naszymi krajami nie są najlepsze – podzielił się z nami swoimi refleksjami Władimir Minin. – Jednak jest takie stare przysłowie: „Kiepski pokój lepszy od dobrej kłótni.” Widownia białostocka, która nas przyjęła tak wielkimi owacjami oraz bardzo pozytywne przyjęcie nas przez widownię na koncercie Warszawie, napawają optymizmem, a we mnie pozostawiają najradośniejsze i najjaśniejsze wrażenia.
Chór zaprezentował następujące pieśni: Znamiennyj raspiew XVII w. – Stiepienna, Sergiej Rachmaninow – Gospodi spasi i Swiatyj Boże, Sergiej Rachmaninow – Miłost` mira, Sergiej Rachmaninow – Tiebie pojem, Aleksandr Greczaninow – Wieruju.

Ogłoszenie wyników – w niedzielę o godz. 14.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Podleśna 2. Dwie godziny później zaś rozpocznie się Koncert Galowy.


Wielkie emocje towarzyszyły chórom i dyrygentom oczekującym na werdykt Jury XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. Otrzymanie nagrody na naszym festiwalu jest bowiem wielkim wyróżnieniem dla chóru na poziomie europejskim, a nawet światowym. Było więc na co czekać!
Publiczność zebrana w sali filharmonii przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu została poproszona o wykonanie hymnu „Gaude Mater Polonia”, który zawsze towarzyszy galom wręczenia laurów zwycięzcom tego Festiwalu. Wielkim „chórem” dyrygował ze sceny Mariusz Mróz, dyrygent Chóru Politechniki Gdańskiej.
Chwilę później Mikołaj Buszko dyrektor Festiwalu i przewodniczący Jury prof. Romuald Twardowski ogłosili werdykt.
– W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów – mówił prof. Romuald Twardowski, przewodniczący Jury Festiwalu, odczytując werdykt. – Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej, jubileuszowej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk. Miło nam, że XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2016” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji. Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

PROTOKÓŁ

 

Posiedzenia Jury Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2016”

odbywającego się w dniach 17 – 22.05.2016 r. w Białymstoku

 

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. Łesia Dyczko
 3. Anatolij Kisielow
 4. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 5. ks. Jerzy Szurbak
 6. ks. dr Ivan Moody

po przesłuchaniu 33 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

 

Kategoria chórów parafialnych

Wyróżnienia przyznano:

 • Chórowi „Modo Maiorum” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy z Warszawy (Polska) pod dyr. Michała Straszewskiego
 • Chórowi Parafii Grekokatolickiej z Vranova (Słowacja) pod dyr. Marii Szandorowej
 • Chórowi Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) pod dyr. ks. dr M.P. George

III miejsce przyznano:

 • Chórowi Księży Diecezji Koszyckiej z Koszyc (Słowacja) pod dyr. ks. Daniela Porubeca

II miejsce przyznano:

 • Kameralnemu Chórowi „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia i Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Borisowa (Białoruś) pod dyr. ks. Siergija Prokopczika

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney (Australia) pod dyr. Andrieja Łaptiew

 

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Wyróżnienia przyznano:

 • Ukraińskiemu Chórowi Męskiemu „Żurawli” z Warszawy (Polska) pod dyr. Jarosława Wujcika
 • Chórowi Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc (Polska) pod dyr. Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz
 • Chórowi Studentów Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego „Cantus Juventae” z Mińska (Białoruś) pod dyr. Pawła Szepielewa

III miejsce przyznano:

 • Chórowi Kameralnemu Bułgarskiej Akademii Nauk z Sofii (Bułgaria) pod dyr. Marii Wałchanowej Lubenowej

II  miejsce przyznano:

 • Kowieńskiemu Chórowi Mieszanemu „Kamertonas” z Kowna (Litwa) pod dyr. Kestutisa Jakeliunasa

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Politechniki Gdańskiej z Gdańska (Polska) pod dyr. Mariusza Mroza

 

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

Wyróżnienia przyznano:

 • Dziecięcemu Chórowi „Raduga” z Tallina (Estonia) pod dyr. Natalii Kuzinej
 • Chórowi Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) pod dyr. Barbary Kornackiej

III miejsce przyznano:

 • Dziecięcemu Chórowi Radia i Telewizji Litwy z Wilna (Litwa) pod dyr. Reginy Maleckaite

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Dziewczęcemu Chórowi „Wohnyk” Kijewskiego Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Switłany Stepanenko
 • Starszemu Koncertowemu Chórowi Dziecięcej Kapełły Chóralnej z Wielkiego Nowgorodu (Rosja) pod dyr. Jurija Nikiforowa

I miejsce przyznano:

 • Chórowi „Radost’” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Tatiany Żdanowej

 

Kategoria chórów uczelni muzycznych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Żeńskiemu Chórowi Kameralnemu Państwowego Koledżu Muzycznego z Grodna (Białoruś) pod dyr. Łarisy Ikonnikowej
 • Chórowi „Św. Stefan z Decani” z Nowego Sadu (Serbia) pod dyr. Tamary Adamow Petijevic

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Państwowej Wyższej Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa (Ukraina) pod dyr. Jurija Czerepuchina
 • Chórowi Uczelni Muzycznej im. Stanisława Broka z Daugavpils (Łotwa) pod dyr. Jewgienija Ustinskowa

I miejsce przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy (Rosja) pod dyr. Dmitrija Oniegina

 

Kategoria chórów zawodowych 

Wyróżnienia przyznano:

 • Municypalnemu Chórowi Kameralnemu „Legenda” z Drohobycza (Ukraina) pod dyr. Natalii Samokiszynej
 • Bizantyjskiemu Chórowi „Domestikoi of Drama” z Dramy (Grecja) pod dyr. Grigorisa Papaemmanouila

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Bizantyjskiemu Zespołowi Męskiemu Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry) pod dyr. Tamasa Bubno
 • Państwowemu Chórowi „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu (Rumunia) pod dyr. Voicu Enachescu

II miejsce przyznano:

 • Państwowemu Kameralnemu Chórowi Republiki Białoruś z Mińska (Białoruś) pod dyr. Natalii Michajłowej

I miejsce przyznano:

 • Moskiewskiemu Państwowemu Akademickiemu Kameralnemu Chórowi z Moskwy (Rosja) pod dyr. Władimira Minina

 

Chór Politechniki Gdańskiej oraz Państwowy Chór Kameralny Białorusi z Mińska wspólnie zainaugurowały na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Koncert Galowy XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku. To ostatni, zamykający tegoroczny Festiwal koncert – nic więc dziwnego, że towarzyszyło mu mnóstwo emocji, radości i pożegnań oraz wzruszeń artystycznych. Były też miłe niespodzianki.

Chóry wykonały utwory symbolizujące jedność kultur Wschodu i Zachodu, hymny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony — dwóch państw, z których wyłoniła się Rzeczpospolita Polska — „Gaude Mater Polonia” i „Światym Ziemle” oraz utwór „Christos Woskresie”.
Koncert Galowy prowadziły: Magdalena Gołaszewska i Ilona Karpiuk. Powitały licznie przybyłych słuchaczy muzyki cerkiewnej oraz zaproszonych gości, pośród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych: wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Kazimierz Dudziński wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wicestarosta powiatu hajnowskiego Jadwiga Dąbrowska, grono profesorów, rektorów, przedstawiciele mediów i instytucji kulturalnych.

Mikołaj Buszko, Dyrektor Festiwalu podziękował wszystkim sponsorom, współorganizatorom i przyjaciołom Fundacji Muzyka Cerkiewna. Ukłonił się także przed jurorami festiwalu, którym przewodniczy prof. Romulad Twardowski. Przypomniał, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.
Z bardzo miłą niespodzianką przybył na koncert wicemarszałek województwa Maciej Żywno. Wręczył on bowiem Fundacji „Muzyka Cerkiewna”, organizatorowi Festiwalu – na ręce dyrektora Mikołaja Buszko – Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego, w uznaniu zasług Fundacji na rzecz krzewienia kultury i wysokiego poziomu artyzmu.

Dyrektor Festiwalu przedstawił następnie zgromadzonej w sali publiczności werdykt festiwalowego jury, aby po chwili zaprosić na scenę niekwestionowane gwiazdy tego koncertu — laureatów oraz uczestników XXXIII edycji Festiwalu.
Jako pierwszy wystąpił Chór Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju. Hinduski chór zaśpiewał tradycyjną pieśń syryjską w języku wschodnioaramejskim – czyli języku, w którym mówił Jezus Chrystus, oraz „Pieśń o Niedzieli Palmowej” w języku malajalamskim. Po występie dyrektor chóru ojciec M.P. George, wręczył dyrektorowi Buszko pierwszą hinduską symfonię, kompozycji ojca George`a – pierwsze jej wydanie. To była przemiła niespodzianka.
Następnie wystąpił Chór Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney w Australii, pod dyr. Andrieja Łaptiewa – laureat I miejsca w kategorii chórów parafialnych na tegorocznym Festiwalu.
Po egzotycznych dla nas prezentacjach przyszedł czas na reprezentantów gospodarzy – Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, który zaśpiewal utwór Iriny Denisowej „Dni Moi”.

Następnie występowali:
– Dziecięcy Chór Radia i TV Litwy z Wilna – z utworem „Dobri Christow – Chwalite Imia Gospodnie”
– Chór „Cantus Juventae” z Mińska na Białorusi, z utworem A. Kisielowa „Otcze nasz”
– Bizantyjski Chór „Domestikoi of Drama” z Dramy w Grecji, który zaśpiewał tradycyjną melodię z Góry Atos
– Chór Kameralny Bułgarskiej Akademii Nauk z Sofii, z utworem A. Tekelijewa „Dostojno jest”
– Dziewczęcy Chór „Wohnyk z Kijowa”, z utworem autorstwa członkini Jury Festiwalu, prof. Lesi Dyczko „Prijdit`, pokłnimos`”
– Municypalny Chór „Legenda” z ukraińskiego Drohobycza – z utworem M.Leontowicza „Tiebie Boga Chwalim”
– Chór Rosyjskiej Akademii Muzycznej im. Gniesinych z Moskwy – z utworem Józefa Kozłowskiego „Płaczu i rydaju”
– Państwowy Chór „Preludiu” z Bukaresztu w Rumunii, z prawosławnym hymnem „Axionul”.

Po przerwie zaprezentowało się jeszcze dziewięć chórów. Rozpoczął Dziecięcy Chór „Raduga” z Tallina w Estonii, ze wspaniałym wykonaniem serbskiego i bizantyjskiego raspiewu. Po nim białoruski Chór „Prieobrażenije” wykonał utwór I.Denisowa „Wo Carstwii Twojem”. Następnie Chór „Św. Stefan z Decani” z Nowego Sadu w Serbii wykonał – na specjalne życzenie dyr. Festiwalu Mikołaja Buszko – przepiękny, poruszający utwór Michała Ludomira Rogowskiego „Swiatyj Boże”.

Chór Państwowego Koledżu Muzycznego z Grodna na Białorusi zaśpiewał utwór A. Szaszkowa „Błagosławi, dusze moja, Gospoda”, a Bizantyjski Zespół Męski ‘Św. Efraim” z Budapesztu wykonał serbski napiew.
Cztery ostatnie chóry, które zamknęły tegoroczny festiwal, to:
– Chór Uczelni Muzycznej „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa na Ukrainie, który wykonał Gruzinskij Raspiew „Christos woskiriesie”
– Chór Politechniki Gdańskiej z Gdańska, z utworem Rachmaninowa „Błagosławi, dusze moja, Gospoda”
– Państwowy Chór Kameralny Białorusi z białoruskiego Mińska, z utworem przewodniczącego festiwalowego Jury Romualda Twardowskiego „Boże, wo Imia Twoje”
– oraz państwowy Moskiewski Chór Kameralny z Moskwy, pod dyr. Władimitra Minina, który wykonał cztery utwory – trzy kompozycje S. Rachmaninowa oraz ”Wieruju” A. Greczaninowa.

Na finał zabrzmiało – tradycyjnie już – „Mnogaja leta”, w wykonaniu aż pięciu wspaniałych chórów, laureatów tegorocznego Festiwalu. Śpiewała jednak oczywiście także cała publiczność, śpiewała cała białostocka filharmonia, żegnając się tym samym z naszym Festiwalem.

Do zobaczenia za rok!KARTA ZGŁOSZENIA

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

1. Nazwa chóru, adres, nr telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Imię i nazwisko dyrygenta, adres, nr telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Instytucja patronująca (adres):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4.  Kategoria, w której chór zgłasza swój udział (wg regulaminu):

…………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Ilość uczestników (w tym kobiet i mężczyzn):

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Rodzaj transportu, którym chór przyjedzie:

…………………………………………………………………………………………………………….

7. Przyjmujemy warunki określone w Regulaminie.

8.Załączamy:
– informację o chórze
– życiorys artystyczny dyrygenta
– dobrej jakości zdjęcie chóru (format 9 x 14)
– nagranie dźwiękowe chóru
– inne materiały informacyjne i reklamowe o chórze.

 


……………………………………
Pieczęć i podpis
instytucji patronującej
 
…………………………………..
Podpis dyrygenta