logo_misterne

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka


Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487
KRS 0000016891

Będziemy wdzięczni za 1%

 

logo2009

  Pod Honorowym Patronatem
Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny
Krzysztof Penderecki

Laureaci XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009”

Fragment Koncertu Galowego  XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009”

 

 

Posiedzenia Jury XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009”
odbywającego się w dniach 20 – 24.05.2009r. w Białymstoku

Jury w składzie:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
2. prof. Łesia Diczko
3. prof. Povilas Gylis
4. Olga Janum
5. prof. Bożenna Sawicka
6. prof. Boris Sieliwanow
7. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 23 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

• Chórowi „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej z Bugulmy (Republika Tatarstan – Rosja) pod dyrekcją Walentyny Zołotuchinoj

oraz

• Chórowi Kościoła Chrześcijan Baptystów z Białegostoku pod dyrekcją Ligii Hnidec

II miejsce przyznano:

• Chórowi Parafii Greckokatolickiej z Vranov (Słowacja) pod dyrekcją Jany Wisznowskiej i Marii Szandrowej

I miejsce przyznano:

• Chórowi Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy) pod dyrekcją Boriany Cerreti-Wieliczkowej

Kategoria chórów amatorskich świeckich

III miejsce przyznano:

• Chórowi Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica z Białegostoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

• Chórowi Mieszanemu „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa pod dyrekcją Adama Korzeniowskiego

oraz

• Kameralnemu Chórowi „Renesans” z Jużnoukraińska (Ukraina) pod dyrekcją Natalii Ursuł

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

• Studenckiemu Chórowi „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Pawła Szepielewa

oraz

• Żeńskiemu Chórowi „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii z Kiszyniowa (Mołdawia) pod dyrekcją Swietłany Wiesiełowskiej

Kategoria chórów dziecięcych

II miejsce przyznano:

• Wzorcowemu Chłopięcemu Chórowi Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska (Białoruś) pod dyrekcją Galiny Urjewskoj-Jewsiukowoj

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

• Dziewczęcemu Chórowi „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Swietłany Stiepanienko

oraz

• Dziecięcemu Chórowi Państwowego Konserwatorium im. S.Rachmaninowa z Rostowa (Rosja) pod dyrekcją Siergieja Tarakanowa

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

• Dziewczęcemu Chórowi „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Luizy Kowalenko

II miejsce przyznano:

• „Scholi Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry) pod dyrekcją Gyorgy’a Philipp’a

I miejsce przyznano:

• Chórowi Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium im. N.Rimskiego-Korsakowa z Sankt-Petersburga (Rosja) pod dyrekcją Antona Maksimowa

Kategoria chórów profesjonalnych

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

• Państwowemu Kameralnemu Chórowi „Polifonia” z Szaulaj (Litwa) pod dyrekcją Giadyminasa Ramanauskasa

oraz

• Państwowemu Chórowi Kameralnemu Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy z Czernihowa (Ukraina) pod dyrekcją Mariny Gonczarenko

I miejsce oraz nagrodę przyznano:

• Państwowej Akademickiej Kapełły Chóralnej Rosji im. A. Jurłowa z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Gienadija Dmitraka

 

Ponadto Jury przyznaje dwa wyróżnienia:

• Pani Luizie Kowalenko dyrygentowi Dziewczęcego Chóru „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina)

oraz

• Pani Darii Kowtun solistce Dziewczęcego Chóru „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina)

 

Jury z dużą satysfakcją stwierdza wysoki poziom artystyczny zespołów biorących udział w tegorocznym Festiwalu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt obecności wielu chórów dziecięcych i młodzieżowych, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość wykonawstwa muzyki cerkiewnej. Efektem tego było rozszerzenie formuły Festiwalu o dwie nowe kategorie – chóry dziecięce i chóry uczelni muzycznych. Podobnie jak w poprzednich latach Festiwal stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

Jury serdecznie dziękuje Organizatorom za zaangażowanie włożone w realizację Festiwalu, w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk.

Cieszymy się, że XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009” zyskał silne i życzliwe wsparcie, począwszy od najwyższych władz: państwowych, miejskich i wojewódzkich, mediów: radia, telewizji i prasy oraz innych instytucji.

Przepiękne głosy chórzystów z Chóru Politechniki Białostockiej pod dyr. Violetty Miłkowskiej i Akademickiego Kameralnego Chóru im. W. Pałkina Filharmonii w Charkowie (Ukraina) pod dyr. Andrija Sirotienko rozpoczęły w środowe popołudnie Koncert Inauguracyjny XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku. Zgodnie z wieloletnią tradycją jako pierwszy wykonano hymn „Gaude Mater Polonia”.

0

Licznie zgromadzoną podczas koncertu publiczność, która dosłownie wypełniła salę Filharmonii i Opery Podlaskiej przy ul. Podleśniej, aż po brzegi, powitał Mikołaj Buszko, dyrektor MFMC.

1

W tegorocznych przesłuchaniach konkursowych, przed międzynarodowym Jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego, wystąpią 23 chóry z: Białorusi, Estonii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i oczywiście Polski. Ważną dla nas zasadą festiwalu jest otwartość w doborze wykonawców na rożne środowiska i konfesje, tak więc i w tym roku muzykę cerkiewną wykonywać będą: Prawosławni, Staroobrzędowcy, Katolicy, Grekokatolicy, Protestanci i chóry świeckie. Chórzyści wystąpią w kategoriach: amatorskich - parafialnych i świeckich, dziecięcych, uczelni i szkół muzycznych i profesjonalnych – powiedział Mikołaj Buszko.

Miłe słowa do organizatorów festiwalu skierowali w odczytanych podczas koncertu listach Marszałek Sejmu RP oraz Ambasador Ukrainy w RP. Ponadto podczas środowego koncertu nie zabrakło przedstawiciela Metropolity Białostockiego abp. Edwarda Ozorowskiego i korpusu dyplomatycznego konsulatu Białorusi, a także Grzegorza Seroczyńskiego, konsula RP w Charkowie.

Koncert Inauguracyjny uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in. Ewa Legutko - dyrektor gabinetu Wojewody Podlaskiego, Tadeusz Truskolaski - prezydent miasta Białegostoku oraz Jarosław Dworzański - Marszałek Województwa Podlaskiego. Ci ostatni podziękowali organizatorom MFMC za trud włożony w przygotowanie imprezy i złożyli życzenia powodzenia występującym podczas rywalizacji konkursowej chórom.

2

Mówi się, że ten, kto śpiewa modli się dwa razy – powiedział Tadeusz Truskolaski.

4d

Myślę, że Kościół śpiewa, bo samo słowo do modlitwy nie wystarczy - uzupełnił Jarosław Dworzański, oficjalnie otwierając imprezę słowami – Uważam XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku za otwarty.

Wśród publiczności znaleźli się również przedstawiciele środowisk naukowych – profesor Andrzej Sadowski i profesor Antoni Mironowicz.

Po uroczystych wystąpieniach dostojnych gości, chórzyści Akademickiego Kameralnego Chóru im. W. Pałkina Filharmonii w Charkowie (Ukraina), pod dyr. Andrija Sirotienko, przejmująco wykonali pieśń „Mirna Ektenia” (Wielka Litania) część wielkiego dzieła „Liturgia Uroczysta” wybitnej ukraińskiej kompozytorki Łesi Diczko. Wybór tego wybitnego dzieła nie był przypadkowy. Organizatorom festiwalu, podobnie jak w poprzednich latach zależało na zaprezentowaniu twórczości kompozytorki, która w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia.

Łesia Diczko jest pierwszą kompozytorką w porewolucyjnej historii Ukrainy, która odważyła się otworzyć swoje serce muzyce cerkiewnej – powiedział o artystce podczas przemówienia powitalnego Mikołaj Buszko, dyrektor festiwalu.

Oprócz „Mirna Ektenia”, liczna publiczność usłyszała całą liturgię, czyli m.in. „Błahosłowy, dusze moja, Hospoda. Mała Ektenia” (Błogosław, duszo moja, Pana. Mała Litania), „Chwały, dusze moja, Hospoda” (Chwal, duszo moja, Pana) i „Ałyłuja” (Alleluja). Widzowie byli wręcz zachwyceni wykonaniem tego dzieła, zwłaszcza wspaniałymi występami czterech solistów. Wystąpili: Maryna Ciżenko – mezzosopran, Tatiana Gamdia – sopran, Władimir Kozłow – baryton, Aleksandr Bondarczuk – tenor.

5

Po zakończeniu występu chóru z Ukrainy, na scenę filharmonii wkroczyła sama Łesia Diczko. Nie kryjąc łez wzruszenia podziękowała chórzystom, organizatorom imprezy i zgromadzonej publiczności, która nagrodziła ją gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Ostatnim punktem Koncertu Inauguracyjnego był wyśpiewana przez cztery chóry pieśń „Zriaszczie mia biezgłasna” („Widząc mnie milczącego”) prawie już zapomnianego polskiego kompozytora Konstantego Gorskiego. Warto dodać, że w tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin tego artysty.

- To kolejny „odkrywany” na Festiwalu polski kompozytor tworzący również muzykę cerkiewną. Długi okres jego życia i twórczości upłynął w Charkowie – powiedział Mikołaj Buszko, dodając, że wspólne wykonanie „Zriaszczie mia biezgłasna” przez chóry z Ukrainy (Akademicki Kameralny Chór im. W. Pałkina Filharmonii w Charkowie), Białorusi (Chór Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku), Rosji (Chór Konserwatorium w St. Petersburgu) i Polski (Chór Politechniki Białostockiej), to symbol drogi życiowej i twórczej kompozytora. To absolutnie niecodzienne zjawisko również z uwagi na to, iż pieśń tą wykonało w sumie około 150 chórzystów!

 

Koncert Inauguracyjny zakończyło wspólne wyśpiewanie serdecznych życzeń „Mnohii lita”. Do wykonania tej pieśni, oprócz chórzystów wszystkich chórów włączyli się również niektórzy widzowie. Owacjom na stojąco nie było końca!

15

GALERIA

Po absolutnie wyśmienitym Koncercie Inauguracyjnym rozpoczynającym XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009’ w Białymstoku, nadszedł czas na zmagania konkursowe. Pierwszego dnia przesłuchań, na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku swoje umiejętności zaprezentowało siedem chórów. Cztery z nich oceniane były w kategorii chóry parafialne, a trzy – amatorskie świeckie.

Trzeba przyznać, że oczekiwania oraz wymagania i jurorów, i publiczności po wysłuchaniu podczas Koncertu Inauguracyjnego dzieła „Liturgia Uroczysta” wybitnej ukraińskiej kompozytorki Łesi Diczko i wyśpiewanej przez około 150 chórzystów „Zriaszczie mia biezgłasna” („Widząc mnie milczącego”) Konstantego Gorskiego, były ogromne.

Tegoroczny Koncert Inauguracyjny był niezwykle okazały. Można go zaliczyć do jednego z najlepszych, jakie miały miejsce na przestrzeni tych 28 lat istnienia festiwalu. Szczególne wrażenie zrobiło na mnie wykonanie liturgii napisanej przez Łesię Diczko. Pamiętajmy, że jeszcze do 1880 roku, kobiety nie mogły śpiewać w chórach cerkiewnych. A co dopiero komponować! To dzieło niezwykłe, na wskroś współczesne– powiedział ks. Jerzy Szurbak, dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny laureat MFMC i jednocześnie juror.

W czwartek muzykę cerkiewną można było usłyszeć w filharmonii już od godziny 14, gdyż wówczas rozpoczęły się próby poszczególnych chórów. Co ciekawe, niektóre z nich obserwowali, oprócz przyjaciół i znajomych artystów, również białostoczanie i miłośnicy muzyki cerkiewnej, którzy w Sali koncertowej zaczęli się gromadzić na długo przed rozpoczęciem właściwych przesłuchań.

Jako pierwszy na scenie pojawił się Dziecięcy Chór Staroobrzędowców „Rusalia” z Estonii. Pod dyr. Mariny Awdiejewej wykonał pięć pieśni anonimowych twórców. Na wpół dziecięce, ale już dojrzale głosy rozbrzmiały w natchnionej modlitwie. Partie solowe w pieśni „Stich duszepoleznyj” wykonała dyrygentka.

Na ten występ ks. Jerzy Szurbak czekał w sposób szczególny. – Byłem pełen nadziei, gdyż chciałem wysłuchać monodii w ich wykonaniu. Szczególnie w pamięci utkwiły mi pieśni: „Christos i samarianka” i „Był u Christa mładienca sad” – powiedział duchowny.

Zupełnie inaczej niż poprzednicy zaprezentowali się artyści z niewielkiego, bo liczącego kilkanaście osób Chóru Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela z Visaginas (Litwa), w którego skład wchodzą wykładowcy i uczniowie szkoły muzycznej. Pod dyr. Iriny Zacharenko, swój występ rozpoczęli spokojnym wykonaniem kolędy w opr. N. Awieriny „Niebo i ziema”. Następnie wykonali utwory: „Pomiłuj nas, Gospodi” - F. Władimirski; „Dostojno jest”; „Swiatyj Boże” Pjuchtickaja; „Chwalitie imia Gospodnie - G. Stupnicki”; „Okom błagoutrobnym” - I. Denisowa.

Jako trzeci na scenie filharmonii pojawili się chórzyści z Chóru „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej z Bugulmy (Tatarstan-Rosja), którym dyrygowała Walentyna Zołotuchina. Co ciekawe, chór ten powstał na początku lat 80-tych XX wieku, kiedy po czasach władzy radzieckiej, w Bugulmie został na nowo otwarty dom modlitwy. W sumie chór z Republiki Tatarstan wykonał sześć pieśni m.in. Zadostojnik Paschi „Angieł wopijasze” - P. Czajkowski; fragmenty nabożeństwa Paschalnego „ipakoi, kondak i tropar” P. Czesnokow; „Nynie otpuszczajeszi” i „Mnogoletije” - A. Kastalski.

- Mam wrażenie, ze chórzyści sięgnęli po zbyt ambitny repertuar, którego nie udźwignęli np. utwór Rachmaninowa. Być może gdyby artystów było więcej, efekt byłby inny – ocenił występ chóru ks. Jerzy Szurbak.

Jako ostatni przed przerwą, swój występ rozpoczęli artyści z Chóru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku (Polska). Jako jedni z nielicznych wykonali aż cztery pieśni w języku polskim: „Dziękuję Tobie Zbawco!” - D. Bortniański; „Panie mój, wysłuchaj. Psalm 102.” - A. Archangielski; „Ojcze nasz” - A. Yefimoff i „Modlitwa wieczorna. Psalm 141.” anonimowego autorstwa. Co ciekawe chór ten jest najstarszym, spośród ocenianych pierwszego dnia przesłuchań konkursowych. Założył go jeszcze w 1926 roku ówczesny pastor - Gabriel Bołtniew. Podczas przesłuchania, chórem dyrygowała Ligia Hnidec.

- Obecność tego chóru na MFMC to absolutne novum. Dotychczas – przez 28 lat istnienia tej imprezy, na jej scenie nie występowali bowiem baptyści – powiedział ks. Jerzy Szurbak.

Chór „Cantata” Elbląskiej Uczelni Humanistyczno –Ekonomicznej (Polska) był w czwartek oceniany jako pierwszy w kategorii chóry amatorskie świeckie. Istniejący od 20 lat, obecnie skupia ludzi, których łączy wspólna pasja – a mianowicie umiłowanie śpiewu chóralnego. Podczas przesłuchania konkursowego chór z Elbląga zaśpiewał pięć pieśni, w tym dwie autorstwa R. Twardowskiego – „Wo Carstwii Twojem” i „Alliłuja”, którą zakończył swój występ. Chórem dyrygowała Marta Drózda.

Dla Chóru Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku (Polska), występ w ramach MFMC był debiutem w wykonaniu muzyki cerkiewnej.

Muzyka cerkiewna, choć niezwykle piękna i pełna wymowy, jest dla nas również bardzo trudna. Tym bardziej, że w naszym chórze są osoby, które śpiewają od zaledwie kilka miesięcy - powiedziała Anna Olszewska, dyrygentka białostockiego chóru.

W sumie, chór WSAP-u wykonał pięć pieśni. To najmłodszy zespół, który zaprezentował się pierwszego dnia przesłuchań konkursowych.

Pięć pieśni wykonał również Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska (Białoruś), który zaprezentował się jako ostatni pierwszego dnia przesłuchań. Dyrygowani przez Pawła Szepielewa, chórzyści zaśpiewali m.in. „Otcze nasz” - A. Kisielow; „Nie rydaj mienie, Mati” - A. Samusienko; „Pomyszlaju dień strasznyj” - A. Archangielski i Kondak Akafista Bożej Matieri „Utoli moja pieczali” - I. Denisowa.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy brać udział w MFMC, choć wiemy, że nasze umiejętności są dość skromne w porównaniu do profesjonalistów. A w festiwalu uczestniczy wiele profesjonalnych zespołów i dyrygentów. Jesteśmy tu pierwszy raz i jesteśmy pod dużym wrażeniem festiwalu - powiedział Paweł Szepielew, absolwent Wydziału Dyrygentury Akademii Muzyki Białorusi, dyrygent wielu chórów świeckich i cerkiewnych.

Po zakończeniu przesłuchań, członkowie chórów z WSAP w Białymstoku i Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska, podobnie jak wielu widzów i zaproszonych gości, długo nie mogli opuścić filharmonii. Po występach odpoczywali na świeżym powietrzu.

GALERIA

 

Siedem chórów zaprezentowało swoje umiejętności wokalne podczas drugiego dnia rywalizacji konkursowej XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku. Choć piątkowe przesłuchania rozpoczęły się o godz. 15, na długo przed tą godziną można było spotkać na korytarzach Filharmonii i Opery Podlaskiej wyraźnie poruszonych chórzystów. Jeszcze kilka minut przed wyznaczoną porą rozpoczęcia przesłuchań, ich śpiew usłyszeć można było nie tylko na Sali Koncertowej, gdzie odbywały się próby, ale również na korytarzach i wokół budynku.

Próbom tym przesłuchiwała się publiczność, która podobnie jak dzień wcześniej zaczęła się gromadzić w gmachu kilkadziesiąt minut przed gongiem.

Jako pierwszy podczas drugiego dnia przesłuchań konkursowych wystąpił na scenie filharmonii Chór „Melodia” Szkoły Muzycznej im. Hofmana z Kaliningradu (Rosja). Kilkanaście dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat wyśpiewało pod dyr. Jeleny Prokuratowej siedem pieśni. Wyraźnie przejęte, wykonały m.in. „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” - Ippolitow – Iwanow; „Błażen muż” - P. Czesnokow ; „Jedinorodnyj Synie” – Reczkunow; „Bogorodice Diewo, radujsia” S. Smirnow. Chór Z Rosji oceniany jest w kategorii: chory dziecięce.

Niesamowite wrażenie na publiczności wywarł występ Wzorcowego Chóru Chłopięcego Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska (Białoruś), którym dyrygowała Galina Urjewskaja-Jewsiukowa. Zespół ten, do którego należy kilkudziesięciu chłopców, jest jednym z najmłodszych spośród tych, które występują w tegorocznych przesłuchaniach. I to nie tylko pod względem średniej wieku członków, ale również daty założenia. Białoruski chór powstał bowiem 6 lat temu. Mimo to, jest już bardzo ceniony i paradoksalnie - doświadczony. Dowodem na to może być choćby fakt, że chłopcy ani przez chwilę nie sprawiali wrażenia onieśmielonych, przeciwnie - całkowicie skupiali się na wykonywanych pieśniach - w sumie sześciu. W ostatniej – „Utwierdi Boże” – Kosolapow, partie solowe wyśpiewał Jurij Puzyriow.

Jako kolejny na scenie pojawił się Dziewczęcy Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina). Zespół ten, szczyci się prawie 40-letnią tradycją. Został założony w 1970 roku przez obecną dyrygentkę Swietłanę Stepanienko. Chór skupia dziewczęta w wieku od 6 do 20 lat. W trakcie konkursowych przesłuchań wykonał w sumie aż osiem pieśni m.in. „Sława Jedinorodnyj” i „Chieruwimskaja” - D. Bortniański; „Chwalitie Imia Gospodnie” - D. Christow; „Bogorodice Diewo” i „Cariu Niebiesnyj” - B. Filc.

Następnym z występujących w piątek zespołów, był Chór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy). Chór ten, choć złożony z bułgarskich studentów i profesjonalnych wokalistów – działa w Berlinie, gdzie propaguje nie tylko muzykę cerkiewną, ale też bułgarski folklor. Na festiwalu wykonał w sumie siedem pieśni. Partie solowe wyśpiewała dyrygentka Boriana Cerreti – Wieliczkowa.

Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i możemy uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych. To pierwszy festiwal w Polsce, w którym uczestniczymy. Niestety, z uwagi na to, z przyjechałyśmy dopiero w czwartek wieczorem, nie mogłyśmy podziwiać chórów występujących podczas pierwszego dnia przesłuchań. Za to jutro na pewno będziemy w filharmonii - powiedziała po występie Boriana Cerreti – Wieliczkowa.

Jako pierwsi po kilkunastominutowej przerwie, na scenę wkroczyli artyści z Kameralnego Chóru „Renesans” z Jużnoukraińska (Ukraina), noszący od 1996 roku tytuł „Narodowy”. Pod dyr. Natalii Ursuł, chórzyści wykonali osiem pieśni. W sposób szczególny wyróżniało się wykonanie utworu „Swysze prorocy” - M. Bałakirew, wyśpiewanego niezwykle spokojnie, z cichym, modlitewnym skupieniem. Partie solowe w utworze „Sowiet prewiecznyj” - P. Czesnokow, wykonała Oksana Pieczeniuk. Chór oceniany jest w kategorii: chóry amatorskie świeckie.

 

Trzymając w dłoniach palące się świece, jako kolejne na scenę weszły chórzystki z Żeńskiego Chóru „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii z Kiszyniowa (Mołdawia). Przy zgaszonych światłach, tylko w delikatnym blasku płomieni wyśpiewały pieśń „Pieta” anonimowego autora. W sumie, pod dyr. Swietłany Wiesiełowskiej, która założyła zespół 18 lat temu, wykonały siedem utworów. Podczas tegorocznego MFMC zespół oceniany jest w kategorii chóry amatorskie świeckie.

Drugi dzień przesłuchań konkursowych zakończył występ Chóru Mieszanego „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego – Kraków (Polska). Artyści pod dyr. Adama Korzeniowskiego, który jest jednocześnie założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu wykonali pięć utworów. O tym jak bogaty i rozległy jest repertuar chóru świadczy najlepiej fakt, że dotychczas uczestniczył on w wielu festiwalach i konkursach, a także brał udział w oprawie muzycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Absolutną niespodzianką było wkroczenie na scenę, już po zakończeniu przesłuchań, prof. Łesi Diczko – Narodowej Artystki Ukrainy, której „Liturgia Uroczysta” została wyśpiewana podczas Koncertu Inauguracyjnego. Artystka w imieniu swoim i pozostałych członków Jury, złożyła serdeczne życzenia Mikołajowi Buszko, dyrektorowi MFMC, który właśnie tego dnia obchodził imieniny i podziękowała mu za trud, jaki włożył w organizację tej imprezy.

Życzenia te podzieliła cała publiczność, która stojąc, wraz z chórzystami z krakowskiego Chóru Mieszanego „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego i Kameralny Chór „Renesans” z Jużnoukraińska (Ukraina) wyśpiewała „Mnogaja leta”.

Warto dodać, że poziom występujących drugiego dnia przesłuchań zespołów, był bardzo wysoki. –Konkurencja, szczególnie w kategorii chórów amatorskich świeckich, jest niezwykle duża. W tym roku wystąpiło aż sześć chórów akademickich – w tym trzy polskie! A jutro czeka nas jeszcze występ chóru z Rumunii. To fantastyczne, ale przed nami bardzo ciężki wybór. Muszę dokładnie przeanalizować swoje notatki – powiedziała po zakończeniu przesłuchań prof. Bożenna Sawicka, kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku, dwukrotna laureatka MFMC.

Profesor Bożenna Sawicka, w piątek uczestniczyła również w towarzyszącym festiwalowi spotkaniu prof. Ł. Diczko ze studentami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zatytułowanym „Ukraińska muzyka cerkiewna”.

Niestety czas nie pozwolił nam wyczerpać wszystkich tematów. Spotkanie to było bardzo żywe. Studenci mieli wiele pytań i byli niezwykle zadowoleni. W pewien sposób prof. Diczko wyjaśniła nam fenomen ukraińskiej muzykalności. Powiedziała bowiem, że na Ukrainie funkcjonują cztery szkoły śpiewu chóralnego, w których uczy się m.in. świadomości muzycznej i czytania nut nawet czteroletnie dzieci! To w pewien sposób wyjaśnia wysoki poziom chórów ukraińskich – dodała zdumiona prof. Sawicka.

GALERIA

 

 

Trzeci dzień rywalizacji konkursowej XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” był prawdziwą ucztą dla wszystkich miłośników muzyki cerkiewnej. Na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej zaprezentowało się aż dziewięć chórów, z czego trzy oceniane były w kategorii chóry uczelni muzycznych i trzy kolejne - chóry profesjonalne. Poziom artystyczny był więc na najwyższym możliwym poziomie!

- Festiwal, a mogę to stwierdzić na podstawie kilkuletnich obserwacji i doświadczeń jako jurorka, jest na bardzo wysokim poziomie. Występują tu bardzo różnorodne zespoły – dziecięce, parafialne, uczelni muzycznych… Poza tym MFMC to też jeden z nielicznych festiwali konkursowych, gdzie występują również chóry profesjonalne - powiedziała prof. Bożenna Sawicka kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku, dwukrotna laureatka MFMC.

„Twoja dusza” – autorstwa N. Lungu, to pieśń, którą publiczność mogła usłyszeć jako pierwszą podczas sobotnich przesłuchań. Wykonały ją artystki z rumuńskiego Chóru „Primavera” (Gura Humorului). Wzruszająco, z modlitewnym skupieniem chórzystki wyśpiewały w sumie pięć utworów. Chórem dyrygowała prof. Lenuta Beleca, absolwentka Konserwatorium w Iasi. Oceniany jest w kategorii chóry amatorskie świeckie.

Jako ostatni zespół, oceniany w kategorii chóry parafialne, podczas przesłuchań wystąpił Chór Parafii Grekokatolickiej ze Słowacji. Sobotni występ nie był debiutem tego zespołu jeśli chodzi o udział w MFMC. W 2005 roku, w rywalizacji zajął on bowiem III miejsce. W sumie, pod dyr: Jany Wisznowskiej i Marii Szandrowej wykonał sześć pieśni.

- Te chórzystki są naprawdę muzykalne. Dyrygentki stanęły na wysokości zadania – ocenił występ słowackiego zespołu, ks. Jerzy Szurbak, dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny laureat MFMC i jednocześnie juror.

Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium im. S. Rachmaninowa z Rostowa (Rosja), który na scenie filharmonii pojawił się jako kolejny, był jedynym zespołem dziecięcym występującym tego dnia. Co ciekawe, w zespole tym, w dwóch grupach wiekowych – 4-7 i 8-16 lat, śpiewa obecnie ponad 100 dzieci. Podczas MFMC mali chórzyści, pod dyr. Siergieja Tarakanowa, wyśpiewali w sumie osiem pieśni.

- Z czego trzy to bardzo stare utwory – XIII – XIV-wieczne! A te małe dzieci, bardzo przeżywające występ, wyśpiewały je pięknie – powiedział ks. Jerzy Szurbak.

XVIII-wieczną pieśnią „Chwalitie ímia Gospodnie”, swój występ rozpoczęli artyści z Chóru Szkoły Artystycznej „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry). W sumie wykonali siedem utworów.

- Jestem zadowolony z naszego występu – powiedział György Philipp, dyrygent zespołu, absolwent Wydziału Kompozycji Konserwatorium i Wydziału Dyrygentury Akademii Muzyki im. F. Liszta w Budapeszcie. –Jesteśmy chyba jedynym węgierskim chórem, który wykonuje muzykę cerkiewną. To dość trudne wyzwanie, bo na Węgrzech nie ma uczelni, ani nauczycieli, którzy by uczyli wykonywania tego rodzaju muzyki – dodał.

Jako ostatnie przed kilkunastominutową przerwą, na scenie wystąpiły chórzystki z dziewczęcego Chóru „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina). Jeszcze kilka minut przed występem, zarówno dyrygentka - Luiza Kowalenko, jak i chórzystki, z uwagą obserwowały występy innych chórów. I to nie tylko na Sali Koncertowej, ale również poza nią – na zamontowanych na korytarzach monitorach.

Chórzystki z Ukrainy w sumie zaśpiewały pięć pieśni.Partię solową w utworze P. Czesnokowa - "Da isprawitsia molitwa moja" wykonała Daria Kowtun.

Pod dyr. Antona Maksimowa wystąpili chórzyści z Chóru Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium im. N. Rimskiego – Korsakowa z Rosji. Co warte zauważenie, zespół ten powstał w 1925 roku. W sobotę wykonał pięć pieśni. Partie solowe w utworach P. Czesnokowa - „S nami Bog” i S. Rachmaninowa – „Nynie otpuszczajeszi” wykonał Boris Stiepanow, a w pieśni J. Falika – „Gospodi, wozwach k Tiebie” – Elżbieta Swiesznikowa. To nie pierwsze wystąpienie tego chóry w ramach MFMC. W 2006 roku w ramach XXV edycji festiwalu, uczestniczył on w wykonaniu „Jutrzni” K. Pendereckiego w Białymstoku i St. Petersburgu.

Jako pierwszy, oceniany w kategorii: chóry profesjonalne wystąpił Państwowy Chór Kameralny „Polifonia” z Litwy. To jeden z najlepszych zespołów tego kraju. Niemal trzydziestu artystów wykonało w sumie osiem pieśni w tym aż siedem utworów G. Swiridowa m.in.: „Sława” (monastyrskaja), „Pokajanije błudnogo syna”, „Sława” (tichaja), „Pomiłuj nas, Gospodi” i „Strannoje Rożdiestwo widiewszie”. Od trzech lat, zespołem dyryguje docent Szaulajskiego Uniwersytetu – Giadiminas Ramanuskas.

Stosunkowo młody, bo założony w 2004 roku Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Ukrainy z Czernihowa (Ukraina), swój występ w ramach przesłuchań konkursowych rozpoczął brawurowym wykonaniem pieśni - „Iże obrazu Twojemu” M. Dileckiego. Ostatnim wyśpiewanym utworem była natomiast część „Uroczystej Liturgii” prof. Ł. Diczko – „Chwali, dusze moja, Gospoda”. Chórem dyryguje od początku jego założenia Marina Gonczarenko, absolwentka Charkowskiego Instytutu Sztuki, Zasłużona Artystka Ukrainy.

Jako ostatnia podczas rywalizacji konkursowej na scenie zaprezentowała się Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa z Moskwy (Rosja). Pod dyr. Zasłużonego Działacza Sztuki Rosji - Gienadija Dmitriaka, chórzyści swój występ rozpoczęli od „Koncertu ku czci zwycięstwa pod Połtawą na chór 12-sto głosowy” Wasilija Titowa. Podczas swego występu wykonali również trzy fragmenty z „Całonocnego czuwania” S. Rachmaninowa. Partie solowe wyśpiewała Polina Szamajewa.

Wstępy chórów podziwiało i oceniało profesjonalne Jury w składzie: prof. Romuald Twardowski – przewodniczący, prof. Łesia Diczko, prof. Povilas Gylis, Olga Janum, prof. Bożenna Sawicka, prof. Boris Sieliwanow i ks. Jerzy Szurbak oraz licznie zgromadzona na Sali Koncertowej – publiczność, która entuzjastycznie oklaskiwała wszystkie występy.

GALERIA

Dźwiękami staropolskiego hymnu „Gaude Mater” wykonanego przez Chór „Educatus” z Krakowa pod dyrekcją Adama Korzeniowskiego, rozpoczęło się niedziele spotkanie w ramach XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009”. Tuż po nim, Sala Koncertowa Filharmonii i Opery Podlaskiej wypełniła się głosami artystów z Chóru Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Pawła Szepielewa, którzy wyśpiewali pieśń „Stichira Swiatym”.

Te dwie, jakże ważne pieśni, poprzedziły jeden z najważniejszych dla uczestników konkursowej rywalizacji momentów – ogłoszenie werdyktu jury, które obradowało w składzie: prof. Romuald Twardowski – przewodniczący, prof. Łesia Diczko, prof. Povilas Gylis, Olga Janum, prof. Bożenna Sawicka, prof. Boris Sieliwanow i ks. Jerzy Szubak.

Werdykt ustalony po trzech, jakże bogatych dniach przesłuchań, podczas których wystąpiły aż 23 zespoły, ogłosił przewodniczący – prof. Romuald Twardowski.

W kategorii chórów parafialnych przyznano dwa III miejsca ex aequo: Chórowi „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej z Bugulmy (Republika Tatarstan – Rosja). Nagrodę odebrała dyrygentka Walentyna Zołotuchina.

10

W kolejnej kategorii - chórów dziecięcych II miejsce przyznano: Wzorcowemu Chłopięcemu Chórowi Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska (Białoruś) pod dyrekcją Galiny Urjewskoj-Jewsiukowoj.

11

Natomiast dwa I miejsca ex aequo zajęły: Dziewczęcy Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Swietłany Stiepanienko.

12

Oraz Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium im. S.Rachmaninowa z Rostowa (Rosja) pod dyrekcją Siergieja Tarakanowa.

13

W przedostatniej kategorii - chórów uczelni muzycznych przyznano trzy nagrody. III miejsce zajął: Dziewczęcy Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Luizy Kowalenko.

14Natomiast II nagroda powędrowała do: „Scholi Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry) pod dyrekcją Gyorgy’a Philipp’a.

15Wśród chórów uczelni muzycznych za najlepszy uznano Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa z Sankt-Petersburga (Rosja) pod dyrekcją Antona Maksimowa.

16Jak zwykle, wiele emocji wzbudziła rywalizacja chórów profesjonalnych, które rzadko występują na festiwalach o charakterze konkursowym. W kategorii chórów profesjonalnych Jury XXVIII MFMC przyznało dwa II miejsca ex aequo. Otrzymały je: Państwowy Kameralny Chór „Polifonia” z Szaulaj (Litwa) pod dyrekcją Giadyminasa Ramanauskasa

17Oraz Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy z Czernihowa (Ukraina) pod dyrekcją Mariny Gonczarenko.

18

Za najlepszy chór profesjonalny Jury uznało Państwową Akademicką Kapełłę Chóralną Rosji im. A. Jurłowa z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Gienadija Dmitruka.

19Jednak to nie wszystkie wyróżnienia, które jurorzy festiwalu przyznali podczas tegorocznej edycji. W sposób szczególny docenili Luizę Kowalenko dyrygentkę Dziewczęcego Chóru „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina) oraz Darię Kowtun solistkę tegoż zespołu.

Na zakończenie ceremonii ogłoszenia wyników, prof. Romuald Twardowski, w imieniu Jury wygłosił krótkie przemówienie: Jury z dużą satysfakcją stwierdza wysoki poziom artystyczny zespołów biorących udział w tegorocznym Festiwalu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt obecności wielu chórów dziecięcych i młodzieżowych, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość wykonawstwa muzyki cerkiewnej. Efektem tego było rozszerzenie formuły Festiwalu o dwie nowe kategorie – chóry dziecięce i chóry uczelni muzycznych. Podobnie jak w poprzednich latach Festiwal stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów. Jury serdecznie dziękuje Organizatorom za zaangażowanie włożone w realizację Festiwalu, w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk. (…) – powiedział profesor R. Twardowski.

W nagrodę za jego słowa zgromadzone na widowni chóry wraz z publicznością wyśpiewały w czterech językach „Sto lat”.

25

Ostatnie spotkanie w ramach XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku, rozpoczęło się dwiema doniosłymi pieśniami: „Gaude Mater”, którą wyśpiewali artyści z Chóru Mieszanego „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa (Polska) i „Stichira Swiatym....” wykonaną przez Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska. Znamienne jest, że oba zespoły przebywały na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej jednocześnie.

1

Zgodnie z tradycją, podczas Koncertu Galowego, swoje umiejętności zaprezentowały najlepsze chóry całego festiwalu. Jako pierwsi na scenie pojawili się artyści z trzech zespołów: Chóru „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii z Kiszyniowa, Dziecięcego Chóru Państwowego Konserwatorium z Rostowa i Chłopięcego Chóru Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska. Każdy z nich wykonał po jednym utworze. Były to odpowiednio:„Pieta” (Błagoczestije), „Christos woskriesie!” i „Otcze nasz”.

2

Następnie pieśń „Zlituj się nade mną, Boże!” wykonały chórzystki z Chóru „Primavera” z Gury Humorului z Rumunii.

3

Zupełną niespodzianką było pojawienie się na scenie, tuż po zakończeniu występu chóru z Rumunii, Jerzego Uklańskiego -przedstawiciela Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odczytał on list napisany przez Głowę Państwa i w jego imieniu serdecznie podziękował organizatorom MFMC za propagowanie muzyki cerkiewnej w Polsce.

- Z przyjemnością objąłem patronatem honorowym Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – napisał w swoim liście Lech Kaczyński.

4

Następnie wystąpiły: Kameralny Chór „Renesans” z Jużnoukraińska, który wykonał pieśń „Dostojno jest”.

5

Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa, który wyśpiewał utwór „Molitwa za Ukrainu”.

6

Chór Mieszany „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa z pieśnią „Iże Chieruwimy”.

7

Chór Uczelni Artystycznej „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu, który wykonał pieśń „Świat, Świat, Świat” .

8

Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska z pieśnią „Wieruju

9

I jako ostatni przed przerwą Chór Kameralny Wojsk Ukrainy z Czernihowa z pieśnią „Chwali dusze moja, Gospoda

10

Drugą część Koncertu Galowego rozpoczął występ Chóru „Lira” z Kiszyniowa, który tym razem wyśpiewał pieśń „Rastigniera”( Raspiatije).

11

Następnie wystąpił Chłopięcy Chór Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska z utworem „Utwierdi Boże”, w którym partie solowe wykonał Jurij Puzyriow.

12

A także: Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów z Białegostoku z pieśnią „Straszno buszujet żytiejskoje morie

13

Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium z Rostowa, który przepięknie wyśpiewał pieśń „Chwalitie Gospoda s niebies

14

Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa. Partie solowe pieśni „Da isprawitsia molitwa moja”, zaśpiewała wyróżniona przez Jury Daria Kowtun

15

Chór Sankt-Petersburskiego Konserwatorium z St. Petersburga, który wykonał dwie pieśni: „S nami Bog” oraz „Nynie otpuszczajeszi”. Partie solowe wykonał Boris Stiepanow.

16

Państwowy Chór Kameralny „Polifonia” z Szaulaj, który również zaprezentował wykonanie dwóch utworów: „Priiditie, pokłonimsia...” i „Strannoje Rożdiestwo widiewszie”.

17

I Chór „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej z Bugulmy (Tatarstan-Rosja) z pieśniami „Nynie otpuszczajeszi” oraz „Dostojno jest

18

Występ kolejnego chóru – zwycięzcy w kategorii zespołów profesjonalnych - Państwowej Akademickiej Kapełły Chóralnej Rosji im. A.Jurłowa z Moskwy, tak zachwycił publiczność, że chórzyści, po wykonaniu dwóch utworów zmuszeni byli zaśpiewać jeszcze raz. Jako dodatkową wykonali pieśń „Bogorodice diewo radujsia”. Wyraźnie wzruszony dyrygent - Gienadij Dmitriak, podziękował organizatorom i publiczności za możliwość udziału w festiwalu i jego przygotowanie.

19

Niesamowite wrażenie wywarło pojawienie się na scenie ponad stu chórzystów z trzech zespołów: Chóru Sankt-Petersburskiego Konserwatorium z St. Petersburga, Chóru „Cantus Juventae” z Mińska oraz Chóru Kameralnego Wojsk Ukrainy z Czernihowa, którzy wspólnie, pod dyr. Anton Maksimow, przepięknie wykonali utwór „Zriaszcze mia biezgłasna

Koncert Galowy zakończył występ pod dyr. Gienadija Dmitriaka czterech zespołów: Chóru Sankt-Petersburskiego Konserwatorium z St. Petersburga, Chóru „Cantus Juventae” z Mińska, Chóru Kameralnego Wojsk Ukrainy z Czernihowa i Państwowej Akademickiej Kapełły Chóralnej Rosji im. A. Jurłowa z Moskwy. Wspólnie z publicznością wyśpiewały one życzenia „Mnogaja leta”, po których Mikołaj Buszko, dyrektor festiwalu wypowiedział słowa: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku uważam za zamknięty.

GALERIA

Dźwiękami staropolskiego hymnu „Gaude Mater” wykonanego przez Chór „Educatus” z Krakowa pod dyrekcją Adama Korzeniowskiego, rozpoczęło się niedziele spotkanie w ramach XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009”. Tuż po nim, Sala Koncertowa Filharmonii i Opery Podlaskiej wypełniła się głosami artystów z Chóru Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Pawła Szepielewa, którzy wyśpiewali pieśń „Stichira Swiatym”.

Te dwie, jakże ważne pieśni, poprzedziły jeden z najważniejszych dla uczestników konkursowej rywalizacji momentów – ogłoszenie werdyktu jury, które obradowało w składzie: prof. Romuald Twardowski – przewodniczący, prof. Łesia Diczko, prof. Povilas Gylis, Olga Janum, prof. Bożenna Sawicka, prof. Boris Sieliwanow i ks. Jerzy Szubak.

Werdykt ustalony po trzech, jakże bogatych dniach przesłuchań, podczas których wystąpiły aż 23 zespoły, ogłosił przewodniczący – prof. Romuald Twardowski.

W kategorii chórów parafialnych przyznano dwa III miejsca ex aequo: Chórowi „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej z Bugulmy (Republika Tatarstan – Rosja). Nagrodę odebrała dyrygentka Walentyna Zołotuchina.

10

W kolejnej kategorii - chórów dziecięcych II miejsce przyznano: Wzorcowemu Chłopięcemu Chórowi Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska (Białoruś) pod dyrekcją Galiny Urjewskoj-Jewsiukowoj.

11

Natomiast dwa I miejsca ex aequo zajęły: Dziewczęcy Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Swietłany Stiepanienko.

12

Oraz Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium im. S.Rachmaninowa z Rostowa (Rosja) pod dyrekcją Siergieja Tarakanowa.

13

W przedostatniej kategorii - chórów uczelni muzycznych przyznano trzy nagrody. III miejsce zajął: Dziewczęcy Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Luizy Kowalenko.

14Natomiast II nagroda powędrowała do: „Scholi Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry) pod dyrekcją Gyorgy’a Philipp’a.

15Wśród chórów uczelni muzycznych za najlepszy uznano Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa z Sankt-Petersburga (Rosja) pod dyrekcją Antona Maksimowa.

16Jak zwykle, wiele emocji wzbudziła rywalizacja chórów profesjonalnych, które rzadko występują na festiwalach o charakterze konkursowym. W kategorii chórów profesjonalnych Jury XXVIII MFMC przyznało dwa II miejsca ex aequo. Otrzymały je: Państwowy Kameralny Chór „Polifonia” z Szaulaj (Litwa) pod dyrekcją Giadyminasa Ramanauskasa

17Oraz Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy z Czernihowa (Ukraina) pod dyrekcją Mariny Gonczarenko.

18

Za najlepszy chór profesjonalny Jury uznało Państwową Akademicką Kapełłę Chóralną Rosji im. A. Jurłowa z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Gienadija Dmitruka.

19Jednak to nie wszystkie wyróżnienia, które jurorzy festiwalu przyznali podczas tegorocznej edycji. W sposób szczególny docenili Luizę Kowalenko dyrygentkę Dziewczęcego Chóru „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa (Ukraina) oraz Darię Kowtun solistkę tegoż zespołu.

Na zakończenie ceremonii ogłoszenia wyników, prof. Romuald Twardowski, w imieniu Jury wygłosił krótkie przemówienie: Jury z dużą satysfakcją stwierdza wysoki poziom artystyczny zespołów biorących udział w tegorocznym Festiwalu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt obecności wielu chórów dziecięcych i młodzieżowych, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość wykonawstwa muzyki cerkiewnej. Efektem tego było rozszerzenie formuły Festiwalu o dwie nowe kategorie – chóry dziecięce i chóry uczelni muzycznych. Podobnie jak w poprzednich latach Festiwal stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów. Jury serdecznie dziękuje Organizatorom za zaangażowanie włożone w realizację Festiwalu, w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk. (…) – powiedział profesor R. Twardowski.

W nagrodę za jego słowa zgromadzone na widowni chóry wraz z publicznością wyśpiewały w czterech językach „Sto lat”.

25

Ostatnie spotkanie w ramach XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku, rozpoczęło się dwiema doniosłymi pieśniami: „Gaude Mater”, którą wyśpiewali artyści z Chóru Mieszanego „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa (Polska) i „Stichira Swiatym....” wykonaną przez Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska. Znamienne jest, że oba zespoły przebywały na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej jednocześnie.

1

Zgodnie z tradycją, podczas Koncertu Galowego, swoje umiejętności zaprezentowały najlepsze chóry całego festiwalu. Jako pierwsi na scenie pojawili się artyści z trzech zespołów: Chóru „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii z Kiszyniowa, Dziecięcego Chóru Państwowego Konserwatorium z Rostowa i Chłopięcego Chóru Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska. Każdy z nich wykonał po jednym utworze. Były to odpowiednio:„Pieta” (Błagoczestije), „Christos woskriesie!” i „Otcze nasz”.

2

Następnie pieśń „Zlituj się nade mną, Boże!” wykonały chórzystki z Chóru „Primavera” z Gury Humorului z Rumunii.

3

Zupełną niespodzianką było pojawienie się na scenie, tuż po zakończeniu występu chóru z Rumunii, Jerzego Uklańskiego -przedstawiciela Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odczytał on list napisany przez Głowę Państwa i w jego imieniu serdecznie podziękował organizatorom MFMC za propagowanie muzyki cerkiewnej w Polsce.

- Z przyjemnością objąłem patronatem honorowym Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – napisał w swoim liście Lech Kaczyński.

4

Następnie wystąpiły: Kameralny Chór „Renesans” z Jużnoukraińska, który wykonał pieśń „Dostojno jest”.

5

Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa, który wyśpiewał utwór „Molitwa za Ukrainu”.

6

Chór Mieszany „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa z pieśnią „Iże Chieruwimy”.

7

Chór Uczelni Artystycznej „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu, który wykonał pieśń „Świat, Świat, Świat” .

8

Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego z Mińska z pieśnią „Wieruju

9

I jako ostatni przed przerwą Chór Kameralny Wojsk Ukrainy z Czernihowa z pieśnią „Chwali dusze moja, Gospoda

10

Drugą część Koncertu Galowego rozpoczął występ Chóru „Lira” z Kiszyniowa, który tym razem wyśpiewał pieśń „Rastigniera”( Raspiatije).

11

Następnie wystąpił Chłopięcy Chór Szkoły Artystycznej ze Swietłogorska z utworem „Utwierdi Boże”, w którym partie solowe wykonał Jurij Puzyriow.

12

A także: Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów z Białegostoku z pieśnią „Straszno buszujet żytiejskoje morie

13

Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium z Rostowa, który przepięknie wyśpiewał pieśń „Chwalitie Gospoda s niebies

14

Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej z Kijowa. Partie solowe pieśni „Da isprawitsia molitwa moja”, zaśpiewała wyróżniona przez Jury Daria Kowtun

15

Chór Sankt-Petersburskiego Konserwatorium z St. Petersburga, który wykonał dwie pieśni: „S nami Bog” oraz „Nynie otpuszczajeszi”. Partie solowe wykonał Boris Stiepanow.

16

Państwowy Chór Kameralny „Polifonia” z Szaulaj, który również zaprezentował wykonanie dwóch utworów: „Priiditie, pokłonimsia...” i „Strannoje Rożdiestwo widiewszie”.

17

I Chór „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej z Bugulmy (Tatarstan-Rosja) z pieśniami „Nynie otpuszczajeszi” oraz „Dostojno jest

18

Występ kolejnego chóru – zwycięzcy w kategorii zespołów profesjonalnych - Państwowej Akademickiej Kapełły Chóralnej Rosji im. A.Jurłowa z Moskwy, tak zachwycił publiczność, że chórzyści, po wykonaniu dwóch utworów zmuszeni byli zaśpiewać jeszcze raz. Jako dodatkową wykonali pieśń „Bogorodice diewo radujsia”. Wyraźnie wzruszony dyrygent - Gienadij Dmitriak, podziękował organizatorom i publiczności za możliwość udziału w festiwalu i jego przygotowanie.

19

Niesamowite wrażenie wywarło pojawienie się na scenie ponad stu chórzystów z trzech zespołów: Chóru Sankt-Petersburskiego Konserwatorium z St. Petersburga, Chóru „Cantus Juventae” z Mińska oraz Chóru Kameralnego Wojsk Ukrainy z Czernihowa, którzy wspólnie, pod dyr. Anton Maksimow, przepięknie wykonali utwór „Zriaszcze mia biezgłasna

Koncert Galowy zakończył występ pod dyr. Gienadija Dmitriaka czterech zespołów: Chóru Sankt-Petersburskiego Konserwatorium z St. Petersburga, Chóru „Cantus Juventae” z Mińska, Chóru Kameralnego Wojsk Ukrainy z Czernihowa i Państwowej Akademickiej Kapełły Chóralnej Rosji im. A. Jurłowa z Moskwy. Wspólnie z publicznością wyśpiewały one życzenia „Mnogaja leta”, po których Mikołaj Buszko, dyrektor festiwalu wypowiedział słowa: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2009” w Białymstoku uważam za zamknięty.

GALERIA

 

Szanowni Państwo

Mam przyjemność powitać Państwa i zaprosić na XXVIII spotkanie z muzyką cerkiewną w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - „Hajnówka 2009” w Białymstoku.

W przesłuchaniach konkursowych, przed międzynarodowym Jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego, wystąpią 23 chóry z: Białorusi, Estonii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i oczywiście Polski. Ważną dla nas zasadą festiwalu jest otwartość w doborze wykonawców na rożne środowiska i konfesje, tak więc i w tym roku muzykę cerkiewną wykonywać będą: Prawosławni, Staroobrzędowcy, Katolicy, Grekokatolicy, Protestanci i chóry świeckie. Chórzyści wystąpią w kategoriach: amatorskich - parafialnych i świeckich, dziecięcych, uczelni i szkół muzycznych i profesjonalnych.

Od wielu lat, w ramach festiwalu, prezentujemy wybitne dzieła kompozytorów, posiadających w swojej twórczości kompozycje muzyki cerkiewnej. Po kompozytorach rosyjskich (P.Czajkowski, S.Rachmaninow...), angielskich (J.Tavener), estońskich (A.Pärt), polskich (St.Moniuszko, M.Rogowski, K.Szymanowski, R.Twardowski, K.Penderecki) czas na kompozytorów Ukrainy.

W tym roku naszym gościem będzie obchodząca Jubileusz 70 lecia, wybitna ukraińska kompozytorka Łesia Diczko. W czasie Inauguracji Festiwalu zabrzmi jej dzieło – „Liturgia Uroczysta”. Wykona ją jeden z najlepszych chórów ukraińskich – Chór Filharmonii w Charkowie pod kierownictwem Andrieja Sirotienko. Ł.Diczko jest pierwszą kompozytorką w porewolucyjnej historii Ukrainy tworzącą muzykę cerkiewną.

W czasie Koncertu Inauguracyjnego wykonany zostanie również „Zriaszczie mia biezgłasna” („Widząc mnie milczącego”) Konstantego Gorskiego. W tym roku obchodzimy bowiem 150 rocznicę urodzin tego wybitnego, choć nieco zapomnianego kompozytora. To kolejny „odkrywany” na Festiwalu polski kompozytor tworzący również muzykę cerkiewną. Długi okres jego życia i twórczości upłynął w Charkowie. Utwór Konstantego Gorskiego razem z filharmonikami charkowskimi wykonają chóry z Białorusi, Rosji i Polski. Takie wykonanie to symbol drogi życiowej i twórczej kompozytora.

W tegorocznym Festiwalu, stawiamy na przyszłość muzyki cerkiewnej, dlatego większość wykonawców uczestniczących w imprezie to chóry dziecięce i młodzieżowe.

Ogłoszenie wyników trzydniowych przesłuchań konkursowych i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24.05.2009r. W tym samym dniu, w ramach Koncertu Galowego, przedstawimy chóry najlepsze. Festiwal to efekt całorocznego trudu organizacyjnego i życzliwości wielu ludzi. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Dziękuję również dostojnym Patronom i sponsorom. Wszystkim chórom, które w tym roku zaszczycą nas swoją artystyczną obecnością życzę dobrego i satysfakcjonującego pobytu. Jurorom – spokojnej pracy oraz trafnego werdyktu, a przesympatycznej publiczności, wspaniałych duchowych i artystycznych doznań.

Serdecznie zapraszam

Mikołaj Buszko

Dyrektor Festiwalu

   Dear Sir or Madam

I am honoured to invite you to the XXVIIIth  meeting with the orthodox church choir music which will be held as a part of the International Festival of The Orthodox Church Choir Music – “Hajnówka 2009”. The Festival will take place on 20- 24th May in the  Concert Hall  of the  Podlaska Opera and Philharmonic in Białystok.

Twenty eight choirs from Belarus, Estonia, Iran, Israel, Lithuania, Moldova, Germany, Poland, Russia, Romania, Slovakia, Ukraine, Uzbekistan, Hungary, and Italy were qualified and invited to perform on the 21-23 May  in the Competition, before the international Jury chaired by Professor Romuald Twardowski.

  One rule of the festival is its openness on different environments and confessions of the  performers, so in this year the orthodox music will be performed by: The Orthodox, The Old Believers, The Catholics, The Greco Catholics, The Protestants as well as secular choirs. The singers will perform in the following categories: amateur- parochial and secular, university and musical school, professional.

For few years, within the festival, we have presented works of the outstanding composers, who have orthodox music compositions in their artistic work. After presenting composers from Russia ( P.Czajkowski, S.Rachmaninow), England (J.Tavener), Estonia (A.Part), and Poland (St.Moniuszko, M.Rogowski, K.Szymanowski, R.Twardowski, K.Penderecki) it is time for the Ukrainian ones.

  This year we have invited the eminent Ukrainian composer Łesia Diczko. During the Inauguration of the Festival  on the 20 May we will hear her masterpiece: “Solemn Liturgy”. It will be performed by one of the best Ukrainian choirs- The National Philharmonic Choir in Charków, conducted by Andriej Sirotienko. Ł.Diczko was the first woman in the post revolutionary history of Ukraine, who devoted herself to Orthodox Church music. The “Solemn Liturgy”  is one of the three Liturgies  created by the composer.

During the Inauguration  concert  of this year’s edition of the Festival we will also listen to “Zriaszczie mia biezgłasna” by Konstanty Gorski. This year we are celebrating the 150th  birth anniversary of  this eminent, although  a little forgotten, Polish composer. A long period of his work took place in Charkow. Today the memory of this figure and his artistic work is being brought back for us, with the attempts of Grzegorz Seroczynski the General Consul of Polish Republic in Charkow. The work of Konstanty Gorski will be performed by choirs from Ukraine, Belarus and Russia.

In this year’s edition of Festival we are counting on future. As never before we made it possible to participate in the festival to children and youth choirs. Most of the performers belong to these categories.

The results of the three day  audition will be announced on 24 May 2009. On the same day, during The Gala Concert we will introduce the best choirs. Moreover, during the Festival traditionally concerts in other cities will take place: on 21 and 23 May in Cracow, and on 22 May in Warsaw. The last one – XVIII in a row, will be  held under the Patronage of the President of Warsaw.

With cordial invitation

Mikołaj Buszko

Director of the Festival

Уважаемые Господа

Имею честь пригласить Вас на XXVIII встречу с церковной музыкой в рамках Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувка 2009”. Фестиваль состаятся 20 - 24 мая в Подляшской Опере и Филармонии в Бялымстоку.

К участию в Конкурсе (21 - 23 мая) для выступления перед международным жюри под предводительством проф. Ромуальда Твардовского мы заквалифицировали и пригласили 28 хоров из Беларуси, Эстонии, Ирана, Израиля, Литвы, Молдавии, Германии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Узбекистана, Венгрии и Италии. Согласно принятому принципу, фестиваль открыт на разные сообщества и конфессии, поэтому в 2009 году церковную музыку исполнят православные, староверы, католики, греко-католики, протестанты и светские хоры. Хористы выступят в категориях: любительские - приходские и светские, хоры музыкальных школ и учебных заведений, а также профессиональные хоры.

На протяжении нескольких лет в рамках фестиваля мы представляем произведения выдающихся композиторов, которые своё творчество посвятили также церковной музыке. Звучали уже произведания русских композиторов (П. Чайковского, С. Рахманинова...), английских (Й. Тавэнэра), эстонских (А.Парта), польских (Ст. Монюшко, М. Роговского, К.Шимановского, Р.Твардовского, К. Пендерецкого), сегодня пришло время композиторов Украины.

В этом году нашим гостем будет выдающийся украинский композитор Лэся Дичко. Во время открытия Фестиваля (20 мая) в исполнении одного из лучших украинских хоров - Хора Государственной Филармонии в Харькове под руководством Андрея Сиротенко - позвучит её произведение - „Торжественная Литургия”. Л. Дичко - первая женщина в послереволюционной истории Украины, которая посвятиля себя церковной музыке. „Торжественная Литургия” - одна из трёх Литургий, созданных композитором.

Во время торжественного концерта прозвучит также „Зряще мя бесгласна” Константина Горского. В этом году мы отмечаем 150-ю годовщину со Дня рождения этого выдающегося, хоть и призабытого польского композитора. Долгий период его жизни и творчества связан с Харьковом. Сегодня, благодаря усилиям Григория Сэрочинского, Генерального Консула РП в Харькове, память об этом человеке и его творчестве восстанавливается. Произведение Константина Горского исполнят совместно хоры из Украины, Беларуси и России.

В Фестивале этого года мы ставим ударение на будущем. Как никогда ранее мы создали возможность участвовать детским и молодёжным хорам. Большинство исполнителей XXVIII Фестиваля – это именно такие хоры.

Результаты трёхдневных конкурсных прослушиваний будут объявлены 24.05.2009 г., в этот же день в завершающем Гала-концерте выступят лучшие хоры Фестиваля. Кроме того, в рамках Фестиваля традиционно состаятся концерты в других городах Польши: 21 и 23 мая в Кракове и 22 мая в Варшаве. Концерт в Варшаве будет уже восемнадцатым па счёту и пройдёт под патронажем Президента столичного города Варшавы.

Сердечно приглашаю

Миколай Бушко

Директор Фестиваля

P R O G R A M   F E S T I W A L U

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, ul. Podleśna 2

INAUGURACJA FESTIWALU 
20.05.2009 (środa), godz. 18.00
(Wstęp wolny)

Otwarcie Festiwalu

Chór Politechniki Białostockiej pod dyr. Violetty Miłkowskiej
Akademicki Kameralny Chór Filharmonii im. W. Pałkina w Charkowie (Ukraina) pod dyr. Andrija Sirotienko

Koncert Inauguracyjny

Łesia Diczko „Liturgia Uroczysta” wykonuje: Akademicki Kameralny Chór Filharmonii im. W. Pałkina w Charkowie (Ukraina)

Konstanty Gorski „Zriaszcze mia biezgłasna” wykonują: Chór Politechniki Białostockiej (Polska), Chór Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku(Białoruś), Chór Konserwatorium w St. Petersburgu (Rosja), Akademicki Kameralny Chór Filharmonii im. W. Pałkina w Charkowie (Ukraina)
Chórami dyryguje:
 Andrij Sirotienko

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
(Wstęp wolny)

21.05.2009 (czwartek) godz. 17.00

 1. Dziecięcy Chór Staroobrzędowców „Rusalia” – Kolkia (Estonia)
 2. Chór Parafii p.w.Św.Jana Chrzciciela - Visaginas (Litwa)
 3. Chór „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej – Bugulma (Tatarstan-Rosja)
 4. Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów – Białystok (Polska)
 5. Chór „Cantata” Elbląskiej Uczelni Humanistyczno –Ekonomicznej - Elbląg (Polska)
 6. Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej – Białystok (Polska)
 7. Chór "Cantus Juventae" Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego - Mińsk (Białoruś)

22.05.2009 (piątek) godz. 15.00

 1. Chór „Melodia” Szkoły Muzycznej im. Hofmana– Kaliningrad (Rosja)
 2. Wzorcowy Chór Chłopięcy Szkoły Artystycznej – Swietłogorsk (Białoruś)
 3. Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży – Kijów (Ukraina)
 4. Chór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej – Berlin (Niemcy)
 5. Kameralny Chór „Renesans”- Jużnoukraińsk (Ukraina)
 6. Chór „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii– Kiszyniow (Mołdawia)
 7. Chór Mieszany „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego – Kraków (Polska)

23.05.2009 (sobota) godz. 15.00

 1. Chór „Primavera” – Gura Humorului (Rumunia)
 2. Chór Parafii Grekokatolickiej – Vranov (Słowacja)
 3. Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium – Rostow (Rosja)
 4. Chór Uczelni Artystycznej ”Schola Cantorum Budapestiensis” – Budapeszt (Węgry)
 5. Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej – Kijów (Ukraina)
 6. Chór Sankt Petersburskiego Konserwatorium – Sankt Petersburg (Rosja)
 7. Państwowy Chór Kameralny „Polifonia” – Szaulaj (Litwa)
 8. Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Ukrainy – Czernihow (Ukraina)
 9. Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa – Moskwa (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
(Karty wstępu do nabycia w kasach
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku,
ul. Podleśna 2 tel. 085 732-23-31)

24.05.2009 (niedziela)

 1. godz. 14.30 – Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród
 2. godz. 16.00 – Koncert Galowy

22.05.2009 (piątek), godz. 10.00

„Ukraińska muzyka cerkiewna”
Spotkanie z kompozytorką - prof. Ł.Diczko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno Pedagogiczny w Białymstoku –
Zakład Dyrygentury Chóralnej
ul. Kawaleryjska 5


Koncerty Festiwalowe

KRAKÓW

21.05.2009 (czwartek), godz. 19.30

Kościół OO Franciszkanów - Plac Wszystkich Świętych

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy – Czernigow (Ukraina)

22.05.2009 (piątek), godz. 19.30

Kościół Mariacki

”Cantus Juventae” Studencki Chór Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego – Mińsk (Białoruś)

WARSZAWA

22.05.2009 (piątek), godz. 18.00

Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. Św. Trójcy
Warszawa, ul. Kredytowa 4

„Schola Cantorum Budapestiensis” - Budapeszt (Węgry)

Chór Sankt Petersburskiego Konserwatorium - Sankt Petersburg (Rosja)

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Ukrainy - Czernigow (Ukraina)

Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa - Moskwa (Rosja)

WĘGRÓW

21.05.2009 (czwartek), godz.19.00

Bazylika

Chór Sankt Petersburskiego Konserwatorium - Sankt Petersburg (Rosja)

bialowieza

INAUGURACJA FESTIWALU

20.05.2009 (środa), godz. 18.00

Opera i Filharmonia Podlaska

 

Otwarcie Festiwalu

Chór Politechniki Białostockiej pod dyr. Violetty Miłkowskiej

Akademicki Kameralny Chór im. W. Pałkina Filharmonii

w Charkowie pod dyr. Andrija Sirotienko

Koncert Inauguracyjny

1. Łesia Diczko - „Liturgia Uroczysta”

Koncert wykonuje:

 

Akademicki Kameralny Chór im. W. Pałkina Filharmonii

w Charkowie pod dyr. Andrija Sirotienko

2. Konstanty Gorski - „Zriaszcze mia biezgłasna” („Widząc mnie milczącego”)

 

Koncert wykonują:

Chór Politechniki Białostockiej (Polska)

Studencki Chór „Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu

Lingwistycznego w Mińsku (Białoruś)

Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium

im. N.Rimskiego – Korsakowa w St. Petersburgu (Rosja)

Akademicki Kameralny Chór im. W. Pałkina Filharmonii

w Charkowie (Ukraina)

Chórami dyryguje:

Andrij Sirotienko

Akademicki Kameralny Chór im. W. Pałkina Filharmonii

w Charkowie (Ukraina)

Dyryguje: Andrij Sirotienko

ekipa

foto

Tradycja koncertowego śpiewu choralnego w Charkowskiej Filharmonii sięga lat 30 XX wieku. Już w 1936r. powstał chór, który prowadzony przez wybitnych ukraińskich dyrygentów istniał do roku 1968.

Obecny chór Filharmonii został założony w 1980r. przez wybitnego przedstawiciela narodowej szkoły dyrygencko-chóralnej - Wiaczesława Pałkina. Poczynając od pierwszego w 1981r. koncertu, występy chóru stały się znaczącymi wydarzeniami w muzycznym życiu miasta. Chór odbywał tourne po Ukrainie, Mołdawii, Łotwie, Gruzji i Rosji. Dzięki intensywnej działalności, profesjonalizmowi i różnorodności repertuarowej w 1991r. otrzymał status Kameralnego Chóru Filharmonii. Pod kierownictwem założyciela chór został laureatem wielu festiwali w kraju i za granicą. W repertuarze chóru znajdują się utwory kompozytorów ukraińskich, rosyjskich, zachodnioeuropejskich. Chór regularnie koncertuje w Sali Kolumnowej Narodowej Filharmonii Ukrainy razem z orkiestrami tej Filharmonii. Z chórem współpracują najwybitniejsi dyrygenci Ukrainy, USA, Austrii, Anglii, Łotwy i Płd. Korei.

Po śmierci W.Pałkina od 2008r. chórem kieruje laureat narodowych ukraińskich konkursów dyrygentów chóralnych – Andrij Sirotienko. Pod jego kierownictwem chór nadal jest uważany za jeden z najlepszych chórów Ukrainy. Krytycy muzyczni zwracają uwagę na wysoką wokalną i sceniczną kulturę oraz przepiękne głosy artystów śpiewających w chórze.

Program Koncertu Inauguracyjnego:

I. Łesia Diczko – „Liturgia Uroczysta”

1. Mirna Ektenia (Wielka Litania)

2. Błahosłowy, dusze moja, Hospoda. Mała Ektenia

(Błogosław, duszo moja, Pana. Mała Litania)

3. Chwały, dusze moja, Hospoda (Chwal, duszo moja, Pana)

4. Jedynorodnyj Synu (Jednorodzony Synu)

5. U Carstwi Twoim (W Królestwie Twoim)

6. Pryjdit’, pokłonimoś (Przyjdźcie z pokłonem)

7. Swiatyj Boże (Święty Boże)

8. Prokymen (Prokimen)

9. Czytannia Apostoła (Czytania Apostolskie)

- Ałyłuja (Alleluja)

10. Potrijna Ektenia (Litania potrójna)

11. Cheruwymśka pisnia (Pieśń Cherubimów)

12. Błahalna Ektenia (Litania błagalna)

13. Wiruju (Wierzę )

14. Mylist myru (Łaska pokoju)

- Tobi spiwajemo (Tobie śpiewamy)

15. Dostojno je (Godnym jest)

16. Otcze nasz (Ojcze nasz )

17. Jedyn Swiat (Jedyny święty)

- Błahosłowen (Błogosławiony)

- My baczyły swit istynnyj (Widzieliśmy światłość prawdziwą)

18. Nechaj powni budut usta naszi (Niech usta nasze)

19. Ektenia podiaky (Litania dziękczynna)

20. Nechaj bude błahosłowenno (Niech będzie błogosławione imię Pańskie)

21. Sława Otciu i Synu (Chwała Ojcu i Synowi )

22. Mnohii lita (Życzenia wielu lat)

II. Konstanty Gorski – Zriaszcze mia biezgłasna” („Widząc mnie

milczącego”)

Honorowy Patronat

Lecha Kaczyńskiego

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Honorowy Patronat

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Patronat Artystyczny

KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

PATRONI MEDIALNI:

PATRONAT TELEWIZYJNY:

Telewizja Polska S.A. – Patronat korporacyjny

TVP Białystok

PATRONAT RADIOWY:

Polskie Radio Białystok S.A.

REGIONALNY PATRONAT PRASOWY:

Dziennik „Gazeta Współczesna”

Tygodnik „Niwa”

minBig patronatpb

Patroni medialni:

tvp3 tvp radbial niva gw

ORGANIZATOR FESTIWALU:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Współpraca:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

- Zakład Dyrygentury Chóralnej,

Stołeczna Estrada w Warszawie

Konsultacje artystyczne:

prof. R.Twardowski (Polska),

prof. D.Kazarian (Armenia), O.Janum, doc. J.Dichtijewskaja i inni (Białoruś), prof. D.Dymitrow, prof. D.Nenow (Bułgaria), prof. M. Koleno (Czechy), Z.Tumanowa, prof. T.Kapten, prof. K.Areng, P.Warunin (Estonia), B.Dżimszelejszwili (Gruzja), E.Plotkin (Izrael), prof. P.Gylis (Litwa), ks. W.Wołkow, ks. I.Szenrok, J.Ustinskow (Łotwa), prof. Z.Zaprow (Macedonia), prof. W.Budilewski, prof. T.Zgurianu (Mołdawia), K.Kowol (Niemcy), ks. J.Szurbak, A.Twardowska, prof. R.Grucza, dr J.Połowianiuk i inni (Polska), prof. W.Minin, doc. A.Rudniewskij, prof. W.Polański, prof. N.Denisow, prof. W.Uspienski, A.Pietrienko, prof.B.Tewlin i inni (Rosja), dr A.Derevjanikowa, M.Szandrowa (Słowacja), prof. Ł.Diczko, M.Gobdycz, dr Z.Hryca, prof. J.Sawczuk i inni (Ukraina), dr T.Bubno (Węgry).

Dyrektor Festiwalu:

Mikołaj Buszko

Dyrektor Biura Organizacyjnego:

Irena Parfieniuk

Scenariusz Festiwalu:

Mikołaj Buszko

Reżyseria Festiwalu:

Irena Parfieniuk

Propozycja Scenografii Festiwalu:

Mikołaj Malesza

Organizacja Koncertów:

Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk

Prowadzenie Koncertów:

Marcin Tomkiel, Małgorzata Prokopiuk, Mikołaj Buszko, Barbara Kędyś

FESTIWAL FINANSUJE:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Organizacja Pożytku Publicznego

DOFINANSOWANIE:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Miasta Białegostoku

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Telewizja Polska S.A.

Wydawnictwo Prasa Podlaska

tvp tvp3 gw bial fundacja wawa podl MKiDN_B_rgb_p_ST

Dziewczęcy Chór Staroobrzędowców „Rusalia”

Kolkia (Estonia)

Dyryguje: Marina Awdiejewa

1

Dziewczęcy Chór „Rusalia” został założony na początku lat dziewięćdziesiątych przez Marinę Awdiejewą - nauczycielkę muzyki gimnazjum w Kolkii, skąd wywodzą się chórzystki. Kolkia to mała miejscowość licząca ok. 500 mieszkańców, w większości Staroobrzędowców. Dlatego też chór specjalizuje się w prezentacji staroobrzędowej tradycyjnej poezji religijnej tzw. „duchownych stichow”. Od wielu lat chór bierze udział w licznych imprezach i uroczystościach na terenie całej Estonii. Wśród słuchaczy chóru nierzadko zdarzali się goście z Norwegii, Szwecji, Niemiec, a także Prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves.

Program:

1. Anonim – „O Zachieje”
2. Anonim – „Awakum i siemja w izgnanii”
3. Anonim – „Stich duszepoleznyj”
4. Anonim – „Christos i samarianka”
5. Anonim – „Był u Christa mładienca sad”

Kategoria: chóry parafialne

Chór Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jana Chrzciciela

Visaginas (Litwa)

Dyryguje: Irina Zacharenko

2

Chór Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela powstał w 1992 roku. Śpiewają w nim wykładowcy i uczniowie szkoły muzycznej. W repertuarze chóru znajdują się: znamienne, kijowskie i greckie napiewy oraz muzyka cerkiewna kompozytorów klasycznych i współczesnych. Zespół występuje na dobroczynnych koncertach, w instytucjach oświatowych i parafiach. Uczestniczył w wielu festiwalach m.in. w XVIII i XX MFMC – „Hajnówka”. Wydał płytę CD „Błogosławi, dusze moja, Gospoda”. Dyrygentką chóru jest Irina Zacharenko.

Program:

1. F. Władimirski - „Pomiłuj nas, Gospodi”
2. Kijewskij raspiew - „Dostojno jest”
3. Pjuchtickaja - „Swiatyj Boże”
4. G. Stupnicki - „Chwalitie imia Gospodnie”
5. I. Denisowa - „Okom błagoutrobnym”

Kategoria: chóry parafialne

Chór „Bogorodiczen”
Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej

Bugulma (Republika Tatarstan - Rosja)

Dyryguje: Walentyna Zołotuchina

3

Historia chóru jest ściśle związana z odrodzeniem życia religijnego w mieście Bugulma - Republiki Tatarstanu. Po czasach władzy radzieckiej i likwidacji wszystkich parafii, w 1980 r. został otwarty dom modlitwy. Rok później dyrygentką chóru została Walentyna Zołotuchina - absolwentka Szkoły Dyrygentów Cerkiewnych Moskiewskiej Akademii Duchownej. Intensywna praca dyrygenta i entuzjazm chórzystów doprowadziły do podniesienia poziomu wykonawczego, a także do rozbudowy chóru o młodych i wykształconych muzycznie ludzi. Chór „Bogorodiczen”, oprócz udziału w nabożeństwach, prowadzi bogatą działalność koncertową w mieście, Republice Tatarstanu, a także w innych miastach Rosji. Jest laureatem Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Bułgarii. W 2006 roku nagrał i wydał płytę CD z muzyką cerkiewną.

Program:

1. P. Czajkowski - Zadostojnik Paschi „Angieł wopijasze”
2. P. Czesnokow - Fragmenty nabożeństwa Paschalnego: „ipakoi, kondak i tropar”
3. A. Kastalski - „Nynie otpuszczajeszi”
4. S. Rachmaninow - „Szestopsalmije”
5. K. Szwiedow - „Dostojno jest”
6. A. Kastalski - „Mnogoletije”

Kategoria: chóry parafialne

Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów

Białystok (Polska)

Dyryguje: Ligia Hnidec

4

Chór zborowy w Białymstoku istnieje od 1926 r. Założył go ówczesny pastor - Gabriel Bołtniew. Repertuar chóru to utwory o treści religijnej różnych kompozytorów: St.Moniuszki, J.Świdra, R.Twardowskiego, J.S.Bacha, W.A.Mozarta, J.Petersona, P.Czajkowskiego, które śpiewane są przeważnie a cappella. Chór brał udział w koncertach muzyki chrześcijańskiej w kraju (m.in. kilkakrotnie w Filharmonii Białostockiej) oraz za granicą (Czechy, Niemcy, Holandia, Białoruś, Ukraina). Obecnie dyrygentem chóru jest Ligia Hnidec - absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.

Program:

1. D. Bortniański - „Dziękuję Tobie Zbawco!”
2. A. Archangielski - „Panie mój, wysłuchaj. Psalm 102.”
3. A. Yefimoff - „Ojcze nasz ”
4. Anonim - „Modlitwa wieczorna. Psalm 141.”
5. G. Dranienko - „Straszno buszujet żytiejskoje morie”

Kategoria: chóry parafialne

Chór „Cantata”
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Elbląg (Polska)

Dyryguje: Marta Drózda

5

Chór „Cantata” istnieje 20 lat i skupia ludzi, których łączy wspólna pasja – umiłowanie śpiewu chóralnego. Chór należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W repertuarze „Cantaty” znajdują się utwory świeckie i sakralne różnych epok historycznych, standardy jazzowe, gospel, spirituals oraz muzyka ludowa. Zespół występował w Czechach, Francji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech i Szwecji, gdzie zdobywał wysokie nagrody. Dyrygentka - Marta Drózda, ukończyła Muzykologię na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie.

Program:

1. A. Pärt - „Bogorodice Diewo, radujsia”
2. K. Szymanowski - „Nynie otpuszczajeszi”
3. R. Twardowski - „Wo Carstwii Twojem”
4. S. Rachmaninow - „Bogorodice Diewo, radujsia”
5. R. Twardowski - „Alliłuja”

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica

Białystok (Polska)

Dyryguje: Anna Olszewska

6

Chór Akademicki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku powstał w 2001 roku. Chór występował m. in. w Charkowie (Ukraina), Berlinie (Niemcy), Bratysławie (Słowacja), w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (Belgia). W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella i wokalno-instrumentalne. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest dr Anna Olszewska - absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Program:

1. A. Archangielski - „K Bogorodice prileżno”
2. A. Ladow - „Sława w wysznich Bogu”
3. P. Czesnokow - „Zastupnice usierdnaja”
4. A. Pärt - „Bogorodice Diewo, radujsia”
5. R. Twardowski - „Alliłuja”

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Studencki Chór „Cantus Juventae”
Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego

Mińsk (Białoruś)

Dyryguje: Paweł Szepielew

7

„Cantus Juventae“ istnieje od 1986 roku. W chórze śpiewają studenci różnych wydziałów Uniwersytetu. Repertuar chóru składa się z utworów rosyjskich i białoruskich kompozytorów, opracowań pieśni ludowych różnych krajów, utworów zachodnich klasyków. Chór dużo koncertuje i jest laureatem krajowych, a także międzynarodowych festiwali chóralnych (Austria, Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Polska, Turcja). Chórem kieruje absolwent Wydziału Dyrygentury Akademii Muzyki Białorusi, dyrygent wielu chórów świeckich i cerkiewnych - Paweł Szepielew.

Program:

1. A. Kisielow - „Otcze nasz”
2. A. Samusienko - „Nie rydaj mienie, Mati”
3. A. Archangielski - „Pomyszlaju dień strasznyj”
4. I. Denisowa - Kondak Akafista Bożej Matieri „Utoli moja pieczali”
5. D. Bortniański - „Skażi mi, Gospodi, konczinu moju”

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Zespół Wokalny „Melodia”
Szkoły Muzycznej im. Hofmana

Kaliningrad (Rosja)

Dyryguje: Jelena Prokuratowa

8

Zespół wokalny „Melodia” powstał w szkole muzycznej im. Hofmana w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W zespole śpiewają dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Chór propaguje najlepsze wzory muzyki sakralnej, rosyjską i zagraniczną klasykę oraz muzykę współczesną. Niejednokrotnie występował i jest laureatem festiwali w Austrii, Niemczech, Polsce i we Włoszech. Od 2006 roku chórem dyryguje Jelena Prokuratowa.

Program:

1. Makarow - „Zadostojnik Paschi”
2. S. Smirnow - „Chwalitie Gospoda s niebies”
3. Ippolitow - Iwanow - „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”
4. P. Czesnokow - „Błażen muż”
5. Reczkunow - „Jedinorodnyj Synie”
6. S. Smirnow - „Bogorodice Diewo, radujsia”
7. W. Gławacz - „Gimn Kiriłu i Mifodiju”

Kategoria: chóry dziecięce

Wzorcowy Chłopięcy Chór Szkoły Artystycznej

Swietłogorsk (Białoruś)

Dyryguje: Galina Urjewskaja-Jewsiukowa

9

 

Chór został utworzony w 2003r. w Szkole Artystycznej w Swietłogorsku. Repertuar składa się z utworów rosyjskich i zagranicznych kompozytorów oraz muzyki ludowej. Intensywna i systematyczna nauka i praca artystyczna spowodowała, że chór osiągnął znaczące sukcesy. Dzieci aktywnie koncertują i biorą udział w licznych festiwalach i konkursach w Białorusi i Rosji, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Każdego dnia z powodzeniem propaguje sztukę chóralną wśród dzieci i młodzieży. Kierownikiem artystycznym chóru jest Galina Urjewskaja-Jewsiukowa.

Program:

1. N. Kiedrow - „Otcze nasz”
2. A.Chlebnikow - „Nynie otpuszczajeszi”
3. P. Czesnokow - „Sława…Jedinorodnyj Synie”
4. D.Bortniański - „Gospodi siłoju Twojeju wozwiesielitsia car”
5. A. Archangielski - „O wsiepietaja Mati”
6. Kosolapow - „Utwierdi Boże” solista Pawieł Puzyriow - baryton

Kategoria: chóry dziecięce

Dziewczęcy Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży

Kijów (Ukraina)

Dyryguje: Swietłana Stepanienko

10

Chór „Wohnyk” założyła w 1970r. Swietłana Stepanienko – dyrygentka, utalentowany muzyk i doświadczony pedagog. W chórze śpiewają dziewczęta w wieku 6-20 lat. Chór propaguje muzykę wielkich kompozytorów ukraińskich: Ł.Diczko, B.Filc, zagranicznych: W.Mozarta, J.Bramsa, J.Sztrausa i współczesnych autorów. Za oryginalność, profesjonalizm, emocjonalność i aktywną działalność koncertową chór został nagrodzony wieloma nagrodami i dyplomami. Występował m.in. w Belgii, Białorusi, w Bułgarii, Francji, na Litwie, w Mołdawii, Niemczech, Polsce, Rosji, Rumunii, na Ukrainie, we Włoszech.

Program:

1. D. Bortniański - „Sława Jedinorodnyj”
2. D. Bortniański - „Chieruwimskaja”
3. D. Christow - „Chwalitie Imia Gospodnie”
4. B. Filc - „Bogorodice Diewo”
5. B. Filc - „Cariu Niebiesnyj”
6. M. Berezowski - „Swiatyj Boże”
7. N. Lisienko - „Molitwa za Ukrainu”
8. D. Bortniański - „Mnogoletije”

Kategoria: : chóry amatorskie świeckie

Chór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej

Berlin (Niemcy)

Dyryguje: Boriana Cerreti - Wieliczkowa

11

Chór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej w Berlinie został utworzony w 2004 roku przez jego dyrygentkę - Borianę Ceretti-Wieliczkową, absolwentkę Akademii Muzycznej w Plowdiw (Bułgaria). Chór składa się z bułgarskich studentów i profesjonalnych wokalistów, zakochanych w cerkiewnej i chóralnej muzyce oraz bułgarskim folklorze. Jest członkiem Międzynarodowej Wspólnoty Chrześcijańskiej. Repertuar chóru to utwory kompozytorów bułgarskich, a także takich jak: P.Czajkowski, D.Bortniański, P.Czesnokow. Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska bułgarskiego w Berlinie.

Program:

1. Anonim - „Gospodi pomiłuj”
2. D. Christow - „Wo carstwii Twojem”
3. P. Dinew - „Chieruwimskaja Piesń”
4. P. Czesnokow - „Gospodi, spasi błagoczestiwyja”
5. P. Czesnokow - „Miłost mira”
6. A. Archangielski - „Gospodi usłyszi molitwu moju”
7. I. Spassow - „Molitwa”

Kategoria: chóry parafialne

Kameralny Chór „Renesans”

Jużnoukraińsk (Ukraina)

Dyryguje: Natalia Ursuł

12

Kameralny Chór „Renesans” istnieje od 1995 roku przy Pałacu Kultury „Energetyk” Jóżnoukraińskiej Elektrowni Atomowej. W chórze śpiewają pracownicy elektrowni, a także nauczyciele, lekarze i pracownicy różnych miejscowych instytucji. Zespół posiada różnorodny repertuar: muzyka sakralna, utwory kompozytorów klasycznych i współczesnych, pieśni ludowe. W 1996 r. chór otrzymał tytuł „Narodowy”. Jest laureatem wielu festiwali chóralnych, m.in. w Austrii, Bułgarii, Czechach, na Węgrzech. Dyrygentka chóru - Natalia Ursuł, jest absolwentką Państwowego Instytutu Kultury w Czelabińsku.

Program:

1. A. Archangielski - „K Bogorodice prileżno”
2. P. Czesnokow - „Tiebie, nieoborimuju stienu”
3. W. Dowgań - „Bogorodice Diewo, radujsia”
4. W. Korolew - „Dostojno jest”
5. M. Bałakirew - „Swysze prorocy”
6. P. Czesnokow - „Sowiet prewiecznyj”
7. S. Strokin - „Radujutsia wsi Angieli”
8. Ł.Diczko - „ Wiesiełaja nam nowina”

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Żeński Chór „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii

Kiszyniow (Mołdawia)

Dyryguje: Swietłana Wiesiełowskaja

13

Chór „Lira” założyła w 1991r. jego dyrygentka Swietłana Wiesiełowskaja. Tworzą go studenci różnych wydziałów Mołdawskiego Państwowego Uniwersytetu. Repertuar chóru jest różnorodny, składa się z muzyki różnych epok, poczynając od Renesansu i kończąc na współczesnych kompozytorach, włączając muzykę klasyczną, sakralną, ludową. Chór jest laureatem festiwali chóralnych w Bułgarii, Mołdawii, Rumunii. Jest jednym z najlepszych chórów Mołdawii, posiada tytuł „Wzorcowego”. Swietłana Wiesiełowskaja wykłada Teorię muzyki i Dyrygenturę chóralną w Mołdawskim Państwowym Uniwersytecie. Repertuar chóru zawiera również jej własne utwory i aranżacje.

Program:

1. Anonim - „Pieta”(Błagoczestije)
2. W. Ciolac - „Pre Tine Te laudam” (Sława Tiebie Gospodi)
3. M. Berezowski - „Lumina Lina” (Świetie tichij)
4. A. Archangielski - „Gospodi usłyszi molitwu moju”
5. T. Zgureanu - „Rastigniera”( Raspiatije)
6. G. Cucu - „Milueste-ma Dumnezeule”( Pomiłuj nas Gospodi)
7. E. Mandicevski -„Intru Numele Domnului”( Wo imia Twoje Gospodi)

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór Mieszany „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego

Kraków (Polska)

Dyryguje: Adam Korzeniowski

14

Chór Mieszany „Educatus” powstał w 2000 roku. Jego założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Adam Korzeniowski. Zespół w swych szeregach skupia studentów i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych uczelni. Chór uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą (Czechy, Francja, Słowacja, Szwajcaria, Włochy), odnosząc duże sukcesy. W 2002 r. brał udział w oprawie muzycznej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. Adam Korzeniowski posiada kompletne wykształcenie i duże doświadczenie z zakresu dyrygentury, jest Dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego i adiunktem w Uniwersytecie Pedagogicznym i Akademii Muzycznej w Krakowie.

Program:

1. S. Rachmaninow - „Szestopsałmije”
2. P. Czesnokow - „Zastupnice usierdnaja”
3. P. Czajkowski - „Iże Chieruwimy”
4. R. Twardowski - „Nowa radist”
5. R. Twardowski - „Sionnia u mieście Betlejemie”

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór „Primavera”

Gura Humorului (Rumunia)

Dyryguje: Lenuta Beleca

15

Chór „Primavera” Fundacji FAM został założony w 1992 roku. Ideą zespołu jest uczenie dzieci i młodzieży wrażliwości poprzez muzykę, otwieranie ich serc na piękno, stwarzanie im możliwości stania się lepszymi ludźmi. Chór był wielokrotnie nagradzany na festiwalach w Rumunii, Mołdawii, we Włoszech. Występował także w Belgii, Francji i Luksemburgu. Wydał 3 płyty CD i płytę DVD. Dyrygentką jest absolwentka Konserwatorium w Iasi, założycielka i dyrygentka wielu chórów, znakomity pedagog – prof. Lenuta Beleca.

Program:

1. N. Lungu - „Twoja dusza”
2. D. Bortniański - „Do kiedy Boże?”
3. N. Lungu - „Kocham Cię Boże!” - solo: Sabina Cotoara
4. G. Cucu - „Zlituj się nade mną, Boże!”
5. A. Pan - „Trzej Mędrcy”- harmoniz. N. Moldoveamu

Kategoria: : chóry amatorskie świeckie

Chór Parafii Greckokatolickiej

Vranov (Słowacja)

Dyrygują: Jana Wisznowska i Maria Szandrowa

16

Chór Parafii Greckokatolickiej swoją historią sięga roku 1990. Posiada szeroki repertuar cerkiewno-słowiańskich pieśni. Wykonuje utwory liturgiczne oraz cerkiewne, poezję religijną, uczestniczy w mszach i nabożeństwach żałobnych. Chór występował w radio i telewizji, brał udział w różnych uroczystościach cerkiewnych organizowanych w Słowacji, jak również za granicami (Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Włochy, Ukraina). W 2005 roku otrzymał III miejsce w MFMC „Hajnówka”. Chór nagrał płytę CD „Tiebie pojem”. Dyrygentki chóru - Jana Wisznowska i Maria Szandrowa, prowadzą chór od samego początku. Pracują jako nauczycielki w szkole podstawowej.

Program:

1. Driewnij raspiew – „Triswiatoje”
2. D. Bortniański – „Iże chieruwimy”
3. M. Werbickij – „Otcze nasz”
4. N. Kiedrow – „Tiebie pojem”
5. A. Wedel – „Da ispołniatsia”
6. P. Turczaninow – „Sława Jedinorodnyj”

Kategoria: chóry parafialne

Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium im. S. Rachmaninowa

Rostow (Rosja)

Dyryguje: Siergiej Tarakanow

17

Dziecięcy Chór, w którym śpiewają uczniowie szkół ogólnych i muzycznych z regionu Rostowa, powstał w 1998 roku. W chwili obecnej w dwóch grupach wiekowych (4-7 i 8-16 lat) śpiewa ponad 100 dzieci. Chór prowadzi intensywną działalność koncertując w Rosji i za granicą (Bułgaria, Niemcy, Włochy). Uczestniczył w wielu nabożeństwach i jest laureatem rosyjskich i międzynarodowych festiwali chóralnych m.in.: w Rostowie, Moskwie, Niżnym Nowgorodzie i dwukrotnie w Alezzo we Włoszech. Wydali CD z muzyką cerkiewną. Dyrygent i założyciel chóru - Siergiej Tarakanow - jest profesorem Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium w Rostowie.

Program:

1. A. Kastalski - „Christos woskriesie!”
2. Znamiennyj raspiew - Bogorodiczen 7-go głasa-„Mati Ubo po znałasia jesi...”
3. Bogorodiczen 2-go głasa -„Prejdie sień zakonnaja...” (oprac. A.Kastalski)
4. A. Greczaninow - „Nynie otpuszczajeszi...” (opracowanie P. Czesnokowa)
5. D. Bortniański - „Jedinorodnyj Synie...”
6. A. Kastalski -„Wo Carstwii Twojem...”
7. Znamiennyj raspiew - „Dostojno jest”
8. P. Czesnokow - „Chwalitie Gospoda s niebies...”

Kategoria: chóry dziecięce

„Schola Cantorum Budapestiensis”

Budapeszt (Węgry)

Dyryguje: György Philipp

18

Chór Szkoły Artystycznej „Schola Cantorum Budapestiensis” istnieje od 1984 roku. Chór regularnie uczestniczy w koncertach i nabożeństwach w kościołach Budapesztu. Artystyczni liderzy szkoły dr Tamás Bubnó i dr János Mezei, a także dyrygent György Philipp, przygotowują studentów do występów w krajowych i międzynarodowych konkursach. Zespół wykonuje utwory kompozytorów XX wieku i współczesnych (m.in. A. Schnittke, A.Pärt, S.Reich, G.Ligeti, itd.). Jest kameralnym chórem prezentującym profesjonalny poziom. Laureat pierwszych nagród w konkursach w Polsce i Francji. Wydał kilka płyt CD. György Philipp jest absolwentem Wydziału Kompozycji Konserwatorium i Wydziału Dyrygentury Akademii Muzyki im. F.Liszta w Budapeszcie. Od 2003 jest nauczycielem i dyrygentem chóru.

Program:

1. Irmołogion z Sajópalfala, XVIII w. - „Chwalitie ímia Gospodnie”
2. J. Boksaj - „Swiat, swiat, swiat”
3. P. Zombola - „Otcze nasz”
4. A.Greczaninow - „Swiat, swiat, swiat”, „Tiebie pojem”
5. A. Sznitke - „Stichi pokajannyje”
6. A.Greczaninow - „Nynie otpuszczajeszi”

Kategoria: chóry uczelni muzycznych

Dziewczęcy Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej

Kijów (Ukraina)

Dyryguje: Luiza Kowalenko

19

Chór „Jarosławna” istnieje od 2006 roku. W chórze śpiewają studenci wyższych uczelni Kijowa, absolwenci Szkoły Muzycznej. Repertuar to kompozycje współczesnych kompozytorów, opracowania pieśni ludowych, ukraińska, rosyjska i zagraniczna klasyka. Szczególne miejsce w repertuarze zajmuje muzyka cerkiewna. Chór jest laureatem ukraińskich i międzynarodowych festiwali chóralnych. Dyrygentką zespołu jest absolwentka Instytutu Sztuki w Charkowie, pedagog i założycielka wielu chórów akademickich – Luiza Kowalenko.

Program:

1. W. Stecenko - „Gospodi, Boże moj”
2. P. Czesnokow - „Da isprawitsia molitwa moja” - solo: Daria Kowtun
3. Ł. Diczko - „Psałom Nr 67”
4. M. Łysenko - „Kamo pidu ot łycia Twojeho”
5. R. Twardowski - „Alliłuja”

Kategoria: chóry uczelni muzycznych

Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium im. N.Rimskiego - Korsakowa

Sankt-Petersburg (Rosja)

Kierownik artystyczny: prof. Walerij Uspienskij
Dyryguje: Anton Maksimow

20

Chór powstał w 1925 roku. Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą wykonując utwory wszystkich styli, epok i kierunków. Chórzyści to świetnie i wszechstronnie przygotowani profesjonaliści. Chór koncertował w Estonii, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, na Litwie, we Włoszech, w Niemczech. W 2006 roku w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - ”Hajnówka”, uczestniczył w wykonaniu „Jutrzni” K. Pendereckiego w Białymstoku i St. Petersburgu. Jest laureatem wielu festiwali i konkursów. Koncertuje ze słynnymi orkiestrami symfonicznymi pod batutą najsłynniejszych dyrygentów świata. Od 1982 roku chórem kieruje Dziekan Wydziału Kompozycji i Dyrygentury, Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium – prof. Walerij Uspienskij.

Program:

1. P. Czesnokow – „S nami Bog”
2. S. Rachmaninow – „Nynie otpuszczajeszi”
3. S. Rachmaninow – „Błagosłowien jesi”
4. J. Falik – „Biezumnieje okajannie cziełowiecze”
5. J. Falik – „Gospodi, wozwach k Tiebie”

Kategoria: : chóry uczelni muzycznych

Państwowy Kameralny Chór „Polifonia”

Szaulaj (Litwa)

Dyryguje: Giadyminas Ramanauskas

21

Chór „Polifonia” założył w 1974 roku Sigitas Wajczulionis. Repertuar chóru zawiera muzykę od Renesansu i Baroku do muzyki współczesnej, od chóralnych miniatur do utworów wielkich kompozytorów, takich jak J.S.Bach, L.Beethoven, W.A.Mozart... Przez ponad 30 lat istnienia chór wykonał około 2000 koncertów. Jest laureatem międzynarodowych konkursów w Brazylii, Polsce, we Włoszech. Chór koncertował z wieloma znanymi orkiestrami. Jest jednym z najlepszych chórów Litwy. Od 2006 chórem dyryguje docent Szaulajskiego Uniwersytetu – Giadiminas Ramanuskas.

Program:

1. P. Czesnokow - „Chieruwimskaja pieśń”
2. G. Swiridow - „Sława Preswiatoj Trojce”
3. G. Swiridow - „Priiditie, pokłonimsia...”
4. G. Swiridow - „Sława” (monastyrskaja)
5. G. Swiridow - „Pokajanije błudnogo syna”
6. G. Swiridow - „Sława” (tichaja)
7. G. Swiridow - „Pomiłuj nas, Gospodi”
8. G. Swiridow - „Strannoje Rożdiestwo widiewszie”

Kategoria: chóry profesjonalne

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy

Czernihow (Ukraina)

Dyryguje: Marina Gonczarenko

22

Swoją artystyczną działalność ten profesjonalny chór rozpoczął w 2004 roku. Repertuar chóru to utwory klasycznych, współczesnych ukraińskich autorów, muzyka sakralna, ukraińskie narodowe pieśni oraz utwory jazzowe. Zespół regularnie uczestniczy w nabożeństwach oraz prowadzi aktywną koncertową działalność współpracując z wybitnymi współczesnymi kompozytorami. Chórem dyryguje od początku jego założenia absolwentka Charkowskiego Instytutu Sztuki, Zasłużona Artystka Ukrainy - Marina Gonczarenko.

Program:

1. M. Dilecki - „Iże obrazu Twojemu”
2. 3. A. Wedel - „Ty – moja kriepost, Gospodi”
3. M. Wierbicki - Koncert Paschalny „Angieł wopijasze”
4. Ł. Diczko - „Chwali, dusze moja, Gospoda” (z „Uroczystej Liturgii”)
5. M. Berezowski - „Radujtiesia prawiedni”

Kategoria: chóry profesjonalne

Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa

Moskwa (Rosja)

Dyryguje: Gienadij Dmitriak

23

Historia chóru sięga roku 1900 kiedy to słynny wokalista i dyrygent I.Juchow założył amatorski chór, który po 10 latach stał się prywatnym chórem profesjonalnym. W 1918 r. chór został znacjonalizowany i stał się Pierwszym Państwowym Chórem. Na jego bazie utworzono Republikańską Rosyjską Kapełłę, którą kierował wybitny rosyjski chórmistrz A.Jurłow. Jemu przede wszystkim chór zawdzięcza swoje osiągnięcia. W czasach prześladowań religijnych Kapełła pod jego dyrekcją jako pierwsza podjęła się trudu i odwagi wykonania rosyjskiej muzyki cerkiewnej. W 1966r. Kapełła otrzymuje tytuł „Akademickiej”. Po śmierci A.Jurłowa chórem do roku 1981 kierował Jurij Uchow, a następnie do 2004r. prof. Stanisław Gusiew. W 2004 r. kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem został zasłużony Działacz Sztuki Rosji, uczeń A. Jurłowa - Gienadij Dmitriak. Kapełła kierowana przez obecnego dyrygenta znakomicie kontynuuje i rozwija zapoczątkowane Jurłowem tradycje, mistrzowsko wykonując rosyjską muzykę cerkiewną, klasykę chóralną, a także kompozycje współczesne. Kapełła jest uważana obecnie za jeden z najlepszych chórów Rosji.

Program:

1. I. Strawiński – „Wieruju”
2. G. Swiridow – „Bogorodice diewo radujsia”
3. W. Titow – „Rci nam, Bogu duchnowiernyj Dawidie”
4. S. Rachmaninow – „Woskriesienije Christowo, widiewszie”
5. S. Rachmaninow – „Wzbrannoj Wojewodie”

Kategoria: chóry profesjonalne

Koncerty Festiwalowe

 

KRAKÓW

21.05.2009 (czwartek), godz. 19.30

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych  Sił Zbrojnych Ukrainy – Czernihow (Ukraina)

Kościół OO Franciszkanów - Plac Wszystkich Świętych

22.05.2009 (piątek), godz. 19.30

Studencki Chór ”Cantus Juventae” Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego – Mińsk (Białoruś)

Kościół Mariacki

 

WARSZAWA

22.05.2009 (piątek), godz. 18.00

„Schola Cantorum Budapestiensis” - Budapeszt (Węgry)

Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium

im. N.Rimskiego-Korsakowa- Sankt Petersburg (Rosja)

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych

Ukrainy - Czernihow (Ukraina)

Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa

Moskwa (Rosja)

Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. Św. Trójcy

Warszawa, ul. Kredytowa 4

 

WĘGRÓW

21.05.2009 (czwartek), godz.19.00

Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium

im. N.Rimskiego-Korsakowa- Sankt Petersburg (Rosja) 

Bazylika


 

22.05.2009 (piątek), godz. 10.00 – 14.00

„Ukraińska muzyka cerkiewna”

Spotkanie z kompozytorką - prof. Łesią Diczko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalno Pedagogiczny w Białymstoku –

Zakład Dyrygentury Chóralnej

ul. Kawaleryjska 5

Organizatorem „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. 

Festiwal organizujemy w cyklu corocznym od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 596 chórów z 35 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki - Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, a od 2003 r. również pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego. 

W jury dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo(Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. Aleksander Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. P. Gylis (Litwa),prof. N. Ossorguin (Francja), A. Brandaws (Łotwa), prof. W. Bołdurat (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec(Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Diczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

1. w kategorii chórów amatorskich: 

 • parafialnych wiejskich:

Chóry Parafii Prawosławnych z: Lachowicz (Białoruś), Białowieży, Fast, Narewki i Zabłudowa (Polska), Jarabiny (Słowacja), Moszny (Ukraina),

— parafialnych miejskich:

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Tallina (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Belgradu(Jugosławia), Białegostoku, Hajnówki, Lublina, Sanoka, Warszawy, Wrocławia (Polska), Kondopogi, Swibłowa (Rosja), ze Sztokholmu (Szwecja), Zołotonoszy (Ukraina),

— parafialnych innych:

Chóry: Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Metropolitalny z Rygi (Łotwa), Koptyjski z Gizy (Egipt), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi(Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” z Belgradu(Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru „Św. Teodora” z Kiszyniowa (Mołdowa), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa (Słowacja), Bracki Chór Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Dzięcięcy Chór Katedralny z Winnicy (Ukraina),

— świeckich:

Chóry: „Molitva” z Roosdaal (Belgia), Młodzieżowy „Dietstwo” z Borysowa, „Raduga” z Baranowicz, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, Akademicki z Homla, Dziecięcy „Cantare” z Orszy, Pałacu Kultury Związków Zawodowych i „Ranica” z Mińska, Kameralny z Nowopołocka, Akademicki „Mozaika” z Mohylewa(Białoruś), Chłopięcy „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), Żeński „Na’ama” z Givat Ada (Izrael), Młodzieżowy Kameralny „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugapils (Łotwa), Żeński Studio „Rustiko” ze Skopje(Macedonia), „Gloria” Republikańskiego Kolegium Muzycznego im St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdowa), Akademickie: Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej; „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej - z Gdańska, Politechniki Śląskiej z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki z Warszawy; „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki, Kameralny Akademii Medycznej - z Wrocławia (Polska), Akademicki Państwowego Uniwersytetu z Omska (Rosja), „Collegium Musicum” Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia i Czarnogóra), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa(Ukraina),

2. w kategorii chórów zawodowych:

- uczelni muzycznych:

Chór: „Renaissance” Akademia Muzyki z Kiszyniowa (Mołdowa), „Elegia” z Mińska (Białoruś),

 • kameralnych:

Chóry: „Radziwiłły”, „Cantemus” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, Kameralny „Aliłuja”, „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” - z Sofii (Bułgaria), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Muzyki Cerkiewnej z Tallina (Estonia), „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), Muzyki Cerkiewnej z Rygi (Łotwa), „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa (Mołdowa), „Drewnierusskij raspiew” z Moskwy, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa (Rosja), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Krieszczatik” z Kijowa (Ukraina), „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry),

 • dużych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana z Erewania (Armenia), Kameralny z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. G. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała - z Mińska (Białoruś), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), Kameralny Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis” i „Vilnius” z Wilna (Litwa), Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych, Kameralny Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej „Credo”, Chór Radia i Telewizji „Mołdowa” - z Kiszyniowa(Mołdowa), Polskiego Radia i TV z Krakowa, Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej, Zespół Muzyki Cerkiewnej ks. J. Szurbaka z Warszawy (Polska), „Kameralny Miasta Kaługi”, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego, Państwowy Akademicki Rosyjski im. „Świesznikowa”, Państwowy Moskiewski Kożewnikowa, „Wiwat” - z Moskwy, „Uralski Państwowy Kameralny” z Permu, Państwowa Kapella im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, „Kameralny im. S. Rachmaninowa” z Tambowa, „Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu” z Tomska, „Niżnij Nowgorod” (Rosja), „Corala Patriarhei Romana” z Bukaresztu (Rumunia),Kameralny „Kijów”, Kameralny „Kredo” - z Kijowa, Kapella Chóralna „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola (Ukraina).

festiwal_mapa

The organizer of the “Orthodox Church Music” Foundation in Hajnówka.

We held the Festival annually ever since 1982. 596 choirs from 35 countries from Europe, Asia, North America and Africa have participated in the Festival so far. There were choirs from Armenia, Belgium, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, Hungary, Italy, India, Israel, Serbia and Montenegro, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Germany, Poland, Russia, Romania, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, the USA.

The aim of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka”  is to psent the great artistic and spiritual values of Orthodox Church music. Its program creates also the opportunity for discussion, meetings, exchanges of experiences and making  of new relationships among the participants from different environments – and thus, it is equally enriched by the aesthetic and educational objectives.

So far the Festival has taken place under the Patronage of the psident of Poland    as well as the Patronage of the Polish Ministry of Culture and, since 2003, under the Artistic Patronage of prof. K. Penderecki.

Among the members of the jury of the pvious Festivals, one would find such names as: prof. R. Twardowski, W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, rev. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, rev. J. Szurbak, J. Zawisza(Poland),  prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo (Belarus), prof. D. Dymitrow, rev. A. Łaszkow,  W. Nikołow (Bulgaria), dr D. Oikonomou, G. Picardo (England), prof. N. Ossorguin (France), A. Brandaws(Latvia), prof. P. Gylis (Lithuania), prof. W. Bołdurat (Moldova), prof. A. Kożewnikow, rev. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin (Russia),  dr A. Derevjanikowa (Slovakia), P. Vitovec (Switzerland), I. Cyklińskij, prof. Ł. Diczko,  M. Gobdycz, Archbishop Ionafan (Ukraine), and other experts in choral and orthodox church music.

Among the award winners of the Festival are:

1. Amateur choirs:

- Village Parish Choirs:

Orthodox Parish Choirs from: Lahovichi (Belarus), Białowieża, Fasty, Narewka, Zabłudów (Poland), Jarabina (Slovakia), Moshna (Ukraine).

                - Town Parish Choirs:

Orthodox Parish Choirs from: Białystok, Hajnówka, Lublin, Sanok, Warsaw, Wrocław (Poland), “Saghmos” from Erevan (Armenia), Tallin (Estonia), Oulu, Tampere (Finland), Belgrade (Yugoslavia), Kondopoga, Sviblov (Russia), “St Sofia” Stockholm (Sweden), Zolotonosha (Ukraine).

Other Parish Choirs:

 

Choirs: of Church of the Icon of the Mother of God "Joy of all in sorrow" from Minsk, Minsk Theological Seminary from Zhirovichy (Belarus), of the Church St. Petka from Plovdiv (Bulgaria), Kykkos Monastery Choir (Cyprus), Coptic from Cairo (Egypt), of the Church   of St. Panteleimon from Tbilisi (Georgia), “Zumoro” Theological Seminary from Kottayam-Kerala (India), "Mokranjac" from Belgrade (Yugoslavia), “St. Zlata Maglenska”,  “St. Kliment Ohridski” from Skopje (Macedonia), of the Monastery of St. Martyr Teodor “Tiron” from Chisinau (Moldova), Priests of the Orthodox Białystok-Gdańsk Diocese,The Cathedral “Carmen” from Białystok, Orthodox Institute of Psalmists from Hajnówka, Christian Academy of Theology from Warsaw (Poland),  Orthodox Church Clergy Academy from Sankt Petersburg, The Schools of Orthodox Church Chant of Kruticky Patriarch „Podworja”of Novospassky Monastery from Moscow, Church Choir from Nizhnij Novgorod, Female Choir from Novgorod (Russia), of Orthodox Theology Faculty of The University from Iassi (Romania), of Orthodox Theology Faculty of The University from psov(Slovakia), Choir from Kijewo – Pieczerska Ławra, of Svyatopokrovsky Monastery from Kharkov, Children Cathedral from Winnica (Ukraine).

 

- Secular Amateur Choirs:

 

„Molitva” from Roosdaal (Belgium), Youth “Dietstwo” from Borysow, “Raduga” from Baranovichi, Railway Cultural Centre from Brest, Academy from Gomel, Trade Union Cultural Centre and “Ranica” from Minsk, Chamber from Novopolatsk, Children “Cantere” from Orsza (Belarus), Male Choral Ensemble "Dariali" from Tibilisi (Georgia), Women’s  “Na’ama” form Givad Ada (Israel), Jouth Chamber “Accolada” from Riga(Latvia), Female “Rustiko” from Studio Skopje (Macedonia), “Gloria” Republikan College of Music  “St. Niaga” from Kishiniev (Moldova); Medical Academy, Academic of the University, Politechnical Institute from Bialystok, Chamber from Bydgoszcz, Częstochowa Politechnical Institute, Medical Academy, Chamber University from Gdańsk, Academic from Śląsk Politechnical Institute from Gliwice, of the Theological Academy from Krakow, of the Catholic University of Lublin, “Bel Canto” from Olsztyn, “Capella Musicae Antique Orientalis” from Poznań, The “Zofia Kurowska” Chamber from Słupsk, The Inter University Academic of Warsaw, “Cansonanza”, “Cantilena”, “Gaudium”, Politechnical Institute Miners' from Wrocław(Poland), Academic State of the University from Omsk (Russia), Academic “Collegium Musicum” from Belgrad (Serbia and Montenegro), Capella Russian Male Chorus from New York, “Romeiko” fromPhiladelphia (USA), “Widrodzennia” from Kriwyj Rih, “Orfeusz”, Lecturers' from the State Musical Secondary School from Lviv, “Szkolnyje Gody” from Simferopol, Politechnical Institute from Kijow(Ukraine).

 2. Professional Choirs:

 Music Academies Choirs:

„Renaissance” of Music Academy from Kiszyniów (Moldova), „Elegia” from Minsk (Belarus).

 Chamber Choirs:

“Radziwiłły”, “Cantemus” from Minsk (Belarus), “Ivan Spasov” and “Filopopolis” from Plovdiv, “Alleluia”, “Joan Kukuzel-Angeloglasniat” from Sofia (Bulgaria), “Kiedrowa Ensample” from Paris (France),“Orovela” from Tibilisi (Georgia), Orthodox Church Music from Riga (Latvia), “Gavriil Musicescu” from Chisinau (Moldova), “Drevnierusski raspew” from Moscow, Male “Svietilen” from Starocherkask Monastery from Rostov (Russia), Dnietropietrowsk Philharmonic, “Legenda” from Drohobych, “Krieshtchatik” from Kijovo (Ukraine), “St. Ephraim” Byzantine Male Ensemble from Budapest (Hungary).

Big Choirs:

“Ter-Oganisjan” from Yerevan (Armenia), Chamber from Grodno, State Philharmonic from Gomel,  State Broadcastings and Television from Belarus, State “G. Shirma”, Music Academy, The Orthodox Church Brotherhood named after “Archstrategist Michael”, and Female “Elegia” from Minsk (Belarus), “Male National” of Estonia from Tallinn (Estonia), “Eufone” (Italy), The National Chamber Theatre of Opera and Ballet from Astana (Kazakhstan), “Aukuras” from Klajpeda“Brevis” and “Vilnius” from Vilnius(Lithuania), Mixed of the Academy of Music, Theatre and Fines Arts, and Female “Renesans” and “Credo”from Chisinau, Chamber  of the National Philharmonic of the Republic (Moldova), Polish Broadcastings and Television Choir from Kraków, Ensemble of Orthodox Church Music of Warsaw’s Chamber Opera, Male Ensemble of Rev. J. Szurbak from Warsaw (Poland), Chamber from Kaluga, Chamber of the Moscow State Conservatory named after P. Tchaikovsky, State Academic “Russian Choir of A. W. Svieshnikov”, “Russian Academic Choir”, “Kozewnikow’s” and "Vivat" from Moscow, “Ural State Chamber” from Perm, State Capella “M. Glinki” from St Petersburg, “Saratov Theatre of Choral Music” from Saratov, “Niżnij Novgorod”,  “Rachmaninov Chamber” from Tambow, “Capella of the University” from Tomsk  (Russia),“Corala Patriarhei Romane” from Bucharest (Romania), Chamber "Kiev", and “Credo” from Kiev, “Oranta” from Luck, “Oreya” from Zhitomir, “Tawriczeskij Błagowiest” from Symferopol (Ukraine).

festiwal_mapa

 Организатором „Международного Фестиваля Церковной Музыки-Хайнувка” является Фонд „Церковная Музыка” в Хайнувке - Польша.

Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувкa” организуем ежегодно с 1982 г. До настоящего времени участвовали в нём 596 хора из 35 стран Европы, Азии, Северной Америки и Африки - Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Босни и Херцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Италии, Израиля, Казахстана, Кипра, Кении, Кореи, Литвы, Латвии, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, США, Украины, Финландии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Югославии (Сербии и Черногоры).

            Целью Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувкa” является представление высоких артистических и душевных ценностей церковной музыки.

Формула фестиваля создающая возможность для дискусии, встреч, обмены опыта и завязывания дружбы между участниками разных сред - обогощает его характер в эстетические и воспитательные цели.

Фестиваль проходит под Патронатом: Президента Польши, Министра Культуры и с 2003 года под Художественным проф. К. Пендерецкого.

В жюри Фестиваля Церковной Музыки до настоящего времени заседали между прочим: проф. Р. Твардовски, проф. В. Белецка, проф. Р. Груча, проф. К. Гурски, М. Эригина, Е. Завиша, проф. С. Круковски, проф. Э. Куликовски, о. доктор М. Ленчевски, Я. Лукашевски, проф. Б. Савицка, проф. Ч. Фрэунд, o. Е. Шурбак, (Польша), проф. Л. Ефимова, проф. В. Ровдо(Беларусь), проф. Д. Димитров, о. А. Лашков, В. Николов, (Болгария), П. Гилис (Литва), А. Брандавс (Латвия), проф. А. Кожевников, о. Никифор, проф. И. Рaевский, проф. Б. Тэвлин(Россия), Н. Гобдыч, проф. Л. Дичко, Архиепископ Ионафан, И. Цыклиньский (Украина), др. Д. Оикономоу, Г. Пикардо (Англия), др. А. Деревяникова (Словакия), П. Витовец (Швейцария), проф. Н. Оссоргуин (Франция), проф. В. Болдурат (Молдова) и другие знатоки хоровой и церковной музыки.

Среди многих лауреатов находятся:

 

 1.       Среди любительских хоров:

 

а) приходских

 

 сельских:

 

Хоры Православного Прихода из: Ляхович (Беларусь), Беловежы, Фаст, Наревки, Заблудова (Польша), Яробины (Словакия), Мошны (Украина),

 

 

 

 городских:

 

Хоры: „Saghmos” из Еревани (Армения), Православного Прихода из: Белостока, Варшавы, Вроцлава, Люблина, Санока, Хайнувки (Польша), из Кондопоги, Свиблова(Россия), из Золотоношы (Украина), из Оулу, Тампэрэ (Финландия), Св. Архангела Гавриила из Белграда (Югославия), из Штокгольма (Швеция), из Таллина (Эстония),

 

 других:

 

Хоры: Прихода в честь иконы Божей Матери „Всех скорбящих Радости” из Минска, Минской Духовной Семинарии из Жирович (Беларусь), Св. Петки из Пловдив (Болгария), Церкви Св. Пантелеймона из Тбилиси (Грузия), Коптийский из Египта, „Зуморо” Православной Семинарии из Коттаям (Индия), Монастыря из Кыккос (Кипр), Митрополичий из Рыги (Латвия), „Св. Злата Магленска” и „Св. Климент Охридзкий” из Скопье, (Македония), Монастыря Св. Теодора из Кишинёва (Молдова), Хрестианской Духовной Академии из Варшавы, Белостоцко-Гданьской Епархии, и „Carmen” из Белостока, Училища Псаломщиков из Хайнувки (Польша), Крутицкого Патриаршего Подвория и Новоспасского Монастыря из Москвы, Старообрядческий из Нижнего Новгорода, Женский из Новгорода, Санкт-Петерсбургской Духовной Академии (Россия), Отделения Православной Теологии Университета в Иаси (Румыния), Отделения Православной Теологии Университета из Прешова (Словакия), Братский Хор Киево – Печерской Лавры, Святопокровский из Харкова, Детский Кафедралный из Винницы (Украина), Поющего Общества „Мокраняц” из Белграда (Югославия),

 

 

б) светских:

 

Хоры: „Детство” из Борисова, „Кантаре” из Оршы, „Дзянница” из Гомеля, Републиканского Дворца Культуры Профсоюзов, и „Раница” из Минска, Дворца Культуры Железнодорожников из Бреста, Камерный из Новополоцка, „Радуга” из Баранович, „Мозайка” из Могилева (Беларусь), ”Молитва” из Роосдаал (Белгия), „Дариали” из Тбилиси (Грузия), „Na’ama” из Гиват Ада (Израил), „Аццолада„ из Рыги, Хор Музыкальной Школы из Даугавпилс (Латвия), „Рустико” из Скопье (Македония), „Глория” из Кишинева(Молдова), „Кантилена”, „Консонанза”, „Гаудиум”, Шахтёрский Политехники, Медыцыньской Академии из Вроцлава, „Капелла Музыка Антиква Ориенталис” из Познани, Академический Учебных Заведений из Варшавы, Камерный”, Университета, Политехники и Медицинской Академии из Гданьска, „Бэль Kанто” из Ольштына, Камерный из Быдгощы, Академические: Университета, Политехники и Медицынской Академии из Белостока, Академический Гливицкой Политехники, Политехники из Ченстоховы, Хор Католического Люблиньского Университета, Папской Теологической Академии из Кракова, им. З. Куровской из Слупска (Польша), Университета из Омска(Россия), „Капелла Руссян Мале Хорус” из Ню Йорка, „Ромэйко” из Филадельфии (США), „Видродження” из Кривого Ригу, „Школьные Годы” из Симферополя, „Орфей” и Препадавателей государственного музыкального училища им. С. Людкевича из Львова, Капелла Киевского Политехнического Унститута (Украина), „Collegium Musicum” Государственного Художественного Университета из Белграда (Югославия),

 

 

 

 

 1.       Среди профессиональных хоров:

 

- музыкальных учебных заведений:

 

Хоры: „Реннаиссансе” Академии Музыки из Кишынёва (Молдавиа), „Элегиа” из Минска (Беларусь),

 

 

-          камерных:

 

Хоры: „Радзивиллы”, „Кантэмус” из Минска (Беларусь), „Иван Спасов” и „Филипополис” из Пловдива, „Аллилуя”, „Иоан Кукузел-Ангелогласнят” из Софии(Болгария), „Св. Ефраим” из Будапеста (Венгрия), „Оровэла” из Тбилиси (Грузия), Церковной Музыки из Рыги (Латвия), „Гавриил Музическу” из Кишинёва (Молдова), „Древнерусский распев” из Москвы, „Светилен” Старочеркасского Свято Доньского монастыра из Ростова на Дону (Россия), „Крещатик” из Киева, „Легенда” из Дрогобыча,Днепропетровской Филармонии (Украина), „Кедрова” из Парижа (Франция), Церковной Музыки из Таллина (Эстония),

 

 

- болших:

 

Хоры: им. Тер-Оганисиана из Еревани (Армения), Камерный из Гродна, Государственнй Беларусского Радио и Телевидения, Государственный им. Р. Шырмы, Музыкальной Академии, „Архистратига Михаила” из Минска, Государственной Филармонии из Гомеля,(Беларусь), Национального Театра Оперы и Балета из Астаны (Казахстан), „Аукурас” из Клайпеды, „Бревис” и „Вильнюс” из Вильнюса (Литва), Православной Митрополии „Credo”, Национальной Филармонии, Академии Искусств и Капелла „Молдова” из Кишинёва (Молдова), Польского Радио и Телевидения из Кракова, Варшавской Камерной Оперы и Мужской о. Е. Шурбака (Польша), „Государственная Капелла им. М.И. Глинки” из Санкт-Петерсбурга, Камерный им. С. Рахманинова из Тамбова, „Виват”, „Государственный Академический Русский им. Свешникова”, Хор Кожевникова и Камерный Хор Московской Консерваторни из Москвы, „Саратовский Театр Хоровой Музыки”, „Капэлла Томского Университета”, Города Калуга, „Государственный” из Перми, „Нижний Новгород” (Россия), „Киев” и „Кредо” из Киева, „Орея” из Житомера, „Оранта” из Луцка, „Таврический Благовест” из Симферополя (Украина), „Национальный Мужской Хор Эстонии” из Таллина (Эстония).

festiwal_mapa