LOGO MFMC 2017

XXXVI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2017”
w Białymstoku
24-28.05.2017 r.

 


 

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

ppl

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Zakończenie XXXVI Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku

 

Laureaci XXXVI Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku

 

Szanowni Państwo

Z największą przyjemnością zapraszam do uczestnictwa w XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”. Tegoroczne spotkania to 36 rok prezentacji i popularyzacji duchowości, artyzmu i uniwersalności muzyki cerkiewnej. Wymyślona przeze mnie i konsekwentnie realizowana formuła świeckiej imprezy artystycznej sprawdziła się. Z małego konkursu parafialnych chórów „okraszonego” koncertem jedynego wówczas w Polsce prowadzonego przez ks. Szurbaka profesjonalnego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej — stała się znaczącym, cenionym i rozpoznawalnym w świecie Festiwalem chóralnym. Muzyka cerkiewna połączyła na Festiwalu około 800 chórów z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii. Jej obecna ranga i znaczenie możliwe było dzięki otwartej formule, pozwalającej starać się o udział każdemu chórowi bez względu na przynależność religijną, narodowość i rasę. Ku naszej satysfakcji gościliśmy dotychczas wspaniałe chóry świeckie, ale również przedstawicieli wielu Kościołów: prawosławnych, staroobrzędowców, katolików, grekokatolików, protestantów, wyznawców islamu i judaizmu. Nasze wieloletnia praca pozwoliła usłyszeć muzykę cerkiewną chórów z większości krajów Europy, ale również Amerykanów, Koreańczyków, Australijczyków i …Kenijczyków. Ci ostatni w roku 1996 wywołali zainteresowanie największe. Z pewną obawą czekałem, jak zostanie przyjęta, jak się okazało wokalno- taneczna, prezentacja ich muzyki cerkiewnej przez naszą publiczność, a zwłaszcza przez gospodarza Soboru Św.Trójcy w Hajnówce. Otóż i publiczność, i wielce nam życzliwy Wielki człowiek jakim był ks. Proboszcz Antoni Dziewiatowski, przyjęli występ naszych gości z Afryki z życzliwym zaciekawieniem. Inaczej było kilka lat później z Hindusami. Byliśmy zaskoczeni, że gdzieś w Indiach w morzu buddyzmu, żyją prawosławni. Okazało się, że jest to wcale liczny, jeden z najstarszych bo założony przez Św. Tomasza Kościół prawosławny. W jakże inny sposób wykonali swoje modlitwy, a wśród nich po raz pierwszy w dziejach Festiwalu modlitwę zachowaną przez wieki w języku staroaramejskim, języku Chrystusa. Ani nam ani publiczności nie przeszkadzało, że chórzystki ubrane były w sari. Zauważył to jednak na „in minus” nowy proboszcz, dostrzegając u którejś z nich nie do końca przykryty narodowym strojem fragment ciała. Był to jeden z bzdurnych zarzutów powodujących przeniesienie Festiwalu do Białegostoku. Nowe (z konieczności) warunki pozwoliły nam na zaprezentowanie właściwie wszystkich rodzajów muzyki cerkiewnej, z wokalno-instrumentalną włącznie – tworzoną w przeszłości przez wybitnych kompozytorów: Czajkowskiego, Greczaninowa, Rachmaninowa, Strawińskiego….. czy wartościowe utwory tworzone współcześnie, również przez wysokich dostojników cerkiewnych, jak Pasja wg Świętego Mateusza – dzieło Metropolity Hilariona i tak dla nas już oczywiste utwory Romualda Twardowskiego (Mała Liturgia Prawosławna) czy Krzysztofa Pendereckiego (Hymn do Św.Daniiła i Jutrznia z jej białostocką i rosyjską, w St. Petersburgu, prapremierą). Ci ostatni w okresie festiwalowym stworzyli również nowe utwory, które zostały tu wykonane. Im też dedykowane, z naszej inicjatywy, powstały nowe utwory skomponowane przez kompozytorów innych krajów. Być może z inspiracji naszą imprezą tworzenia muzyki cerkiewnej podjęli się również inni polscy kompozytorzy, jak min. Piotr Jańczak czy Paweł Łukaszewski. Za swoją zasługę poczytujemy również odkrycie i wykonania nieznanych utworów muzyki cerkiewnej autorstwa kompozytorów polskich, m.in. S. Moniuszki, J Kozłowskiego, K. Szymanowskiego, K. Gorskiego, M. Rogowskiego. Udało nam się również, za wiedzą i zgodą wybitnego angielskiego kompozytora Johna Tavenera doprowadzić do premierowego w Polsce pełnego koncertu Jego muzyki cerkiewnej, a po Jego śmierci, także po raz pierwszy w Polsce, utworów z Liturgii Prawosławnej, które w języku kompozytora wykonał chór z Australii. Wiele z tych wybitnych dzieł można było wykonać właśnie dzięki niezależności i świeckości imprezy. Dzięki Festiwalowi powstało również wiele nowych chórów. Wzorując się na naszej inicjatywie, pionierskim i sprawdzonym modelu merytorycznym i organizacyjnym, powstały podobne festiwale w Polsce i na świecie. Dzięki naszej wieloletniej pracy prężne środowisko chóralne Białegostoku i Podlasia ma, jak rzadko kto, doroczną szansę kontaktu z najlepszymi chórami świata, a Białystok za sprawą obecnego tu od 34 lat Festiwalu „Hajnówka” jest postrzegany jako znaczące centrum światowej chóralistyki.

Mając nadzieję, że tegoroczny Festiwal dołoży swoją cegiełkę do naszych dotychczasowych dokonań, zapraszam do skorzystania z rzadkiej okazji doznania niecodziennych , wyjątkowych, duchowych i artystycznych wrażeń.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Buszko

 

 

 

Rozpoczął się XXXVI Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej ponownie będą gościć chóry z całego świata, które zaprezentują wspaniałe utwory przed, jak zawsze, licznie zgromadzoną publicznością.

Inauguracja 36. MFMC-„Hajnówka-2017”-publiczność festiwalu

 

Na scenie podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina. Koncert rozpoczął się tradycyjnie od wykonania przez chór hymnu „Gaude Mater Polonia”, który od lat jest filarem duchowym festiwalu.

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko

Po chwili, gdy wybrzmiały ostatnie nuty utworu, głos zabrał Mikołaj Buszko – dyrektor oraz pomysłodawca festiwalu. Powitał wszystkich obecnych w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wymienił także patronów, opiekunów medialnych oraz przedstawił jury festiwalu, dziękując wszystkim za wsparcie.

Festiwal jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego, a także Związku Kompozytorów Polskich. Patronami medialnymi festiwalu są: Telewizja Polska S.A. (patronat korporacyjny), Polskie Radio S.A. Warszawa (patronat korporacyjny), Dwumiesięcznik ArtPost. Regionalne patronaty medialne nad festiwalem sprawują: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok S.A., Tygodnik „Niwa”, Tygodnik „Nasze słowo”, Radio Racja, Radio JARD 89,2 FM Białystok, TV JARD Białystok, TVK Hajnówka, TV Podlasie.

Dyrektor festiwalu przedstawił również jury festiwalu, w którym zasiadają: prof. Romuald Twardowski, prof. Łesia Dyczko, Anatolij Kisielow, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, ks. Jerzy Szurbak.

Jury festiwalu

Jury festiwalu – prof. Romuald Twardowski

Jury festiwalu (od prawej): ks. Jerzy Szurbak, Anatolij Kisielow, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. Romuald Twardowski, prof. Łesia Dyczko

Jury festiwalu -prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Zaprezentował także program tegorocznego festiwalu, w którym udział weźmie 26 chórów reprezentujących 8 różnych krajów.
Na sali przy ul. Podleśnej nie zabrakło również ważnych osobistości z województwa podlaskiego. Mikołaj Buszko powitał Wojciecha Przygońskiego – reprezentującego Wojewodę Podlaskiego, Wiceprezydenta Białegostoku – Rafała Rudnickiego, Edytę Mozyrską – dyrektor Departamentu Kultury Miasta Białystok, Anatola Wapa – dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Eugeniusza Szpakowskiego – dyrektora TVP Białystok, Wojciecha Straszyńskiego – Prezesa Zarządu Radia Białystok, Andrzeja Dyrdała – byłego wieloletniego dyrektora WOAK i dyrektora Podlaskiej Oktawy Kultur, Cezarego Mielko – obecnego dyrektora WOAK, Alicję Twardowską oraz Grzegorza Czerniaka – reżyserów i realizatorów filmu o Romualdzie Twardowskim, gospodarzy Filharmonii, przedstawicieli służb mundurowych, grono współorganizatorów, patronów, sponsorów, a także opiekunów medialnych.

Wojciech Przygoński – pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

 

Anatol Wap – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rafał Rudnicki – wiceprezydent Białegostoku wśród publiczności

Edyta Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Sportu Miasta Białystok

Eugeniusz Szpakowski – dyrektor TVP Białystok

Andrzej Dyrdał – były dyrektor WOAK i obecny dyrektor Podlaskiej Oktawy Kultur

prof. Jerzy Nikitorowicz z organizatorami festiwalu – Ireną Parfieniuk i Mikołajem Buszko

Wspomniał również nieobecnych – zmarłych niedawno przyjaciół Festiwalu, a wśród nich – ks. Leonida Szeszko i ks. Arcybiskupa Jeremiasza. Ich pamięć chór uczcił modlitwa „Wiecznaja pamiat”.

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – chór wykonuje „Wiecznaja pamiat”

Na zakończenie przywitał i podziękował za obecność wszystkim zgromadzonym.

Inauguracja 36. MFMC „Hajnówka 2017” – publiczność

Później w   przygotowanym specjalnie na tą okazję materiale filmowym publiczność mogła zobaczyć ubiegłorocznych zwycięzców festiwalu.

Uczestników  i publiczność w imieniu Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego przywitał także Wice Prezydent Rafał Rudnicki.

– Cieszę się niezmiernie, że mogę Państwa powitać po raz kolejny w Białymstoku. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej to dla nas okazja, by wysłuchać muzyki na najwyższym poziomie, a z drugiej strony, aby pokazać nasze miasto tym wszystkim, którzy przez  kilka dni będą u nas gościć – mówił Rafał Rudnicki.  Dokonał on również oficjalnego otwarcia festiwalu.

Rafał Rudnicki i Mikołaj Buszko

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie ponownie pojawił się Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina. Koncert  rozpoczął się od wykonania utworu „Christos woskriesie” Aleksandra Kastalskiego, a poprowadził i przedstawił zaproponowany przez siebie program ks. Jerzy Szurbak. Podczas występu mogliśmy usłyszeć również  utwory obecnych na sali wybitnych kompozytorów i jurorów Łesi Dyczko, Anatolija Kisielowa i  Romualda Twardowskiego.

ks. Jerzy Szurbak

Dmitrij Oniegin

Chór wykonał w sumie piętnaście przepięknych pieśni dawnej, a także współczesnej muzyki cerkiewnej. Ich znakomite i żarliwe wykonanie  sprawiło, że widzowie siedzieli oczarowani głosami młodych wykonawców. Tak pięknie i doniosłe wykonanie sprawiło, że na zakończenie koncertu chór został przez gromadzoną publiczność nagrodzony owacjami na stojąco.  Chórzyści zrewanżowali się publiczności dostojnym i  brawurowo wykonanym utworem – życzeniem ”Mnogaja leta”


Był to początek niesamowitej uczty muzycznej. Od czwartku do soboty przy ul. Podleśnej będą się odbywać konkursowe przesłuchania.
       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

Festiwal trwa. Za nami pierwszy dzień przesłuchań konkursowych. Festiwalową publiczność powitał dyrektor Festiwalu.

Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

– Miło mi powitać Państwa w pierwszym dniu festiwalowych przesłuchań konkursowych 36. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku. Festiwal organizuje Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnówce w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku oraz Muzeum Podlaskim – mówił Mikołaj Buszko.

Jury festiwalu (od prawej): ks. Jerzy Szurbak, Anatolij Kisielow, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. Romuald Twardowski, prof. Łesia Dyczko

  

Publiczność festiwalu

Jury Festiwalu

Koncert poprowadził Radosław Dąbrowski – dziennikarz TVP Białystok oraz Radia Racja.

– Wszyscy przyszliśmy tutaj dziś, żeby posłuchać muzyki cerkiewnej. Przed nami trzy dni przesłuchań konkursowych. Dziś swoje umiejętności zaprezentuje siedem zespołów wokalnych i chórów – zapowiedział Radosław Dąbrowski.

Radosław Dąbrowski – prowadzący festiwalowy koncert

Pierwszego dnia przesłuchań na deskach sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku zaśpiewały chóry z Rosji, Rumunii, Mołdawii i Białorusi.

Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyrygenturą Władimira Skuncewa

 

Jako pierwszy na scenie pojawił się Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyrygenturą Władimira Skuncewa. Muzycy otworzyli  kategorię chórów parafialnych. Zespół wywodzi się ze społeczności Kozaków staroobrzędowców. Jak mówią o sobie, ich celem jest zachowanie ciągłości tradycji śpiewu opartego m.in. na „kriukowej notacji”. Zespół nie tylko gromadzi materiały muzyczne i etnograficzne na temat Kozaków, ale również koncertuje na całym świecie zdobywając uznanie na licznych festiwalach. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” zespół zaprezentował następujące utwory: „Cariu Niebiesnyj”, „Wieliczanieje św. Nikołaju”, Duchownyj stich – „W okiean-morie kamień leżit”, „Swietie tichij”, „Dostojno jest”, „Woskriesienija dień”, „Stichira Paschie”, „Swietisia, swietisia”, „Mnogolietije”.

Dyrygent Władimir Skuncew.

Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy

Jako drugi na festiwalowej scenie pojawił się chór „Nicolae Bogdan” z miejscowości Sighisoara w Rumunii.

Reprezentował on kategorię chórów amatorskich świeckich. Nazwa tego zespołu pochodzi od jego założyciela i pierwszego dyrygenta. Po śmierci profesora Nicolae Bogdana opiekę nad chórem przejęła jego uczennica,profesor Elisabeta Anda Moldowa – wokalistka, aranżer i kompozytor. Chór w swoim repertuarze posiada liczne pieśni ludowe, religijne, klasykę oraz muzykę pop. Muzycy często występują na różnego rodzaju festiwalach zarówno w kraju, jak i zagranicą. Na scenie w Operze i Filharmonii Podlaskiej mogliśmy usłyszeć takie utwory jak: Mnich Filotei – „Pripeală” (Bizantyjski kant o Narodzeniu Matki Bożej), Paul Constantinescu – „Doamne miluieşte” (Panie, zmiłuj się),  Gheorghe Cucu – „Miluieşte-mă, Dumnezeule” (Boże, zmiłuj się nade mną), Marin Dârvă – „Către tine, Doamne, am strigat” (Do Ciebie, Panie, wołałem), Nicolae Lungu – „Cămara Ta, Mântuitorul meu” (Twoja skarbnica, mój Odkupicielu).

Profesor Elisabeta Anda Moldowa

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z miejscowości Klimowsk w Rosji

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z miejscowości Klimowsk w Rosji pojawił się na festiwalowej scenie jako trzeci z kolei. Zespołem dyryguje Jelena Nozdriewatych, która jest absolwentką Państwowego Konserwatorium w Saratowie, a także nauczycielem w Dziecięcej Szkole Muzycznej w Klimowsku. Chór wykonuje głównie muzykę cerkiewną, klasykę oraz opracowania pieśni ludowych. Młodzi muzycy są uczestnikami i laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów w Rosji i na Węgrzech. Młodzi wokaliści zaprezentowali się jako pierwsi w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć takie utwory jak: „Koncert „Gospodi, kto obitajet w żyliszcze Twojem” Dmitrij Bortniański, opr. A. Nozdrewatych, „Wieliczit dusza moja Gospoda” Aleksandra Frunza, „Ot swiatyja ikony” Jurij Falik,a także trzy utwory, których autorem jest Paweł Czesnokow: „Dusze moja”, „Dostojno jest”, „Zastupnice usierdnaja”.

Dyrygentka Jelena Nozdriewatych

Chór „Rapsodia” Narodowego Teatru Opery i Baletu Mołdawii

Ion Kika-Koaneszt – „Tatel nostru” („Otcze nasz” w j. mołdawskim), Romuald Twardowski – „Woskriesienije Christowo widiewsze”, Konstantin Szwedow – „Godpodi, spasi błagoczestiwyja i Tryswiatoje”, Dmitrij Bortniański – „Spasi ludi twoja, Gospodi” (fragm. koncertu „Tiebie Boga chwalim”), Dobri Christow – „Tebe Poem” to utwory, które zaprezentował chór „Rapsodia” Narodowego Teatru Opery i Baletu Mołdawii. Zespół istnieje od 1996 roku. Na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej wystąpił w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Muzycy są laureatami wielu festiwali chóralnych m.in.: w Grecji, Polsce, Bułgarii, Rosji, Rumunii i na Ukrainie. Wśród repertuaru chóru znaleźć można muzykę sakralną, klasyczną, folklor mołdawski, jazz oraz pieśni autorskie. Wykonuje on utwory w różnych językach m.in. po polsku, bułgarsku, rosyjsku, w jidysz, a także po japońsku. Chórem dyryguje: Natalia Barabanszczikowa, a chórmistrzem jest Nadieża Płakidina.


Chórem dyryguje Natalia Barabanszczikowa

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Białorusi

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Białorusi, , którym dyryguje Tatiana Silczenko pojawił się jako kolejny z uczestników w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Dyrygentka jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Białorusi. Prowadzi ona wiele dziecięcych i dorosłych chórów na Białorusi i w Rosji. Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” został założony w 2003 roku. W swoim repertuarze posiada utwory światowych klasyków, kompozytorów współczesnych, muzykę sakralną oraz opracowania pieśni ludowych. W chórze występują uczniowie klas 5-11. Młodzi wykonawcy pod dyr. Tatiany Silczenko wykonali następujące utwory: Pridwornyj napiew – „Christos woskriesie”,  Mikoła Rawieński – „Daj, dobry Boża”, Iwan Flegmienko – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Alfred Schnittke – „Molitwa Strannika”, Michaił Rieczkunow – „Jedinorodnyj Synie”, Jurij Tugarinow – „Sławoslowije”.

Dyrygentka Wzorcowego Dziecięcego Chóru „Minskije zori z Białorusi – Tatiana Silczenko

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. W. Rowdo z Białorusi, dyrygent Nikołaj Gańkow

Jako szósty na scenie przy Podleśnej pojawił się Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. W. Rowdo z Białorusi. Zespół powstał w 1984 roku. Jest laureatem wielu festiwali, w tym MFMC „Hajnówka 99”. Chór wykonuje zarówno pieśni sakralne, jak i świeckie. Opiekunami zespołu są Nikołaj i Anna Gańkowy. Podczas Festiwalu Muzyki Cerkiewnej chór wykonał: Podlaski napiew – „Prad Taboju, moj Boh”, Melodia tradycyjna – „Sudzi mianie”,  Mikoła Kulikowicz – „Swiaty Boża”, Mikoła Butoma – „Malitwu zaniasu”, Alieksiej Lwow – „Wieczieri Twojeja”, Piotr Czajkowski – „Dostojno jest”,  Piotr Turczaninow – „O Tiebie radujetsia”, dyrygował: Nikołaj Gańkow.

Dyrygent Chóru – Nikołaj Gańkow

 

Pierwszy dzień przesłuchań zakończył występ Wzorcowego Dziecięcego Chóru „Kastalija” z Rosji. Dyryguje nim laureatka wielu nagród, w tym Nagrody „Grant Moskwy”, Marina Kuzniecowa. Chór powstał w 1989 roku. Dzieci przyjmowane są do zespołu bez wstępnej selekcji. Każdy z młodych wykonawców ma szansę odkryć w sobie zainteresowania do estetyki, duchowego piękna muzyki i śpiewu chóralnego. Chociaż zespół składa się z bardzo młodych wykonawców występuje na prestiżowych salach koncertowych Moskwy. Jego wyjątkowość została również doceniona na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych. Podczas przesłuchań Białymstoku usłyszeliśmy w ich wykonaniu następujące utwory: Aleksandr Kastalski – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Paweł Czesnokow – „Priiditie, ubłażim Iosifa”, oraz „Da isprawitsia molitwa moja” tegoż autora, Aleksandr Żarow – „Chieruwimskaja piesń”, Michael Rojtersztejn – „Molitwa Jekatieriny Sijenskoj”.

Dyrygentka Wzorcowego Dziecięcego Chóru „Kastalija” z Rosji – Marina Kuzniecowa

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija” z Rosji

– Na festiwal przychodzę już od wielu lat. Jest to stały punkt w moim kalendarzu. Dzisiaj szczególnie zachwyciły mnie dwa chóry, które występowały na końcu (Raduga i Kastalija). Prezentowały chyba najwyższy poziom. Ale bardzo interesujący był też występ staroobrzędowców – mówi pani Maria.

To nie koniec festiwalowych atrakcji. Przed publicznością i jury jeszcze dwa dni konkursowych przesłuchań. Czwartkowy koncert dostarczył wielu pozytywnych emocji nie tylko publiczności, ale również samym wykonawcom.

Tego samego dnia o godzinie 20.00 w Sali Kameralnej odbyła się prapremiera filmu o wieloletnim jurorze festiwalu prof. Romualdzie Twardowskim pt: „Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki”. Twórcami filmu są Alicja Twardowska, żona kompozytora oraz Grzegorz Czerniak.

Alicja Twardowska i Grzegorz Czerniak na prapremierze filmu o Romuladzie Twardowskim

Podczas rozmowy Alicja Twardowska powiedziała, że z pomysłem stworzenia filmu nosiła się już od dłuższego czasu, ale nie trafiła na odpowiedniego filmowca. Dopiero kiedy spotkała się z Grzegorzem Czerniakiem – reżyserem i operatorem, który zainteresował się tym tematem postanowiła stworzyć planowaną od dawna ekranizację.

– Przez trzy lata zbieraliśmy materiały, jeździliśmy do Wilna między innymi i do wszystkich ludzi, do których mogliśmy dotrzeć i okazali nam życzliwość. Ponieważ znam środowisko muzyków i jestem z mężem 35 lat uważałam się za osobę kompetentną, żeby stworzyć ten film. – mówiła Alicja Twardowska. – Moim celem było pokazanie przekroju różnorodnych gatunków jego twórczości.

Alicja Twardowska zdradziła nam, że na początku Romuald Twardowski był sceptyczny wobec pomysłu stworzenia filmu, jednak chętnie brał udział w jego tworzeniu.

Publiczność na prapremierze filmu: „Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki”

 

Publiczność obecna na prapremierze była zachwycona pokazem. Jurorzy 36. Festiwalu Muzyki Cerkiewnej również docenili kunszt obrazu, zwracając uwagę na zamkniętą kompozycję filmu, ilość osób, które brały udział w jego realizacji, a także to, że zawierał w sobie sporo muzyki, dzięki której możemy poznać lepiej różnorodną twórczość Romualda Twardowskiego.

Premiera kinowa filmu planowana jest na jesień tego roku.

       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

Publiczność festiwalu zasłuchana podczas występu chóru

Drugi dzień przesłuchań koncertowych minął w akompaniamencie przepięknych wykonań dziesięciu chórów, które wystąpiły w różnych kategoriach.

Ks. Jerzy Szurbak na promocji książki o nim samym

Zanim jednak rozpoczął się koncert w Foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej odbyła się promocja książki o ks. Jerzym Szurbaku pt: „Życie wypełnione śpiewną modlitwą”. Wieloletni juror festiwalu spotkał się z miłośnikami muzyki i chętnie podpisywał publikację.

Ks. Jerzy Szurbak podpisuje książkę pt. „Życie wypełnione śpiewną modlitwą”

Radosław Dąbrowski – prowadzący koncert

Po oficjalnym rozpoczęciu koncertu, na scenie pojawił się pierwszy z zespołów, czyli Międzyparafialny Chór „KAMERTON” z Giżycka. Dyryguje nim Wiktoria Petiuk – absolwentka Państwowego Uniwersytetu w Równem. Chór wystąpił w kategorii chórów parafialnych.

Międzyparafialny Chór KAMERTON z Giżycka

Zespół powstał w 2008 roku. Jego członkowie są potomkami ludzi, którzy zostali przesiedleni w wyniku Akcji „Wisła”. Wokaliści należą do mniejszości ukraińskiej i są wiernymi parafii greckokatolickich Mazur. Uwielbiają muzykę chóralną i cerkiewną. Chór w swoim repertuarze posiada ukraińskie pieśni sakralne i świeckie, kolędy, pastorałki oraz pieśni ludowe.
Podczas przesłuchania konkursowego, chór wykonał dziewięć pieśni, wśród których znalazły się takie utwory jak: Mychajło Werbyckyj – „Otcze nasz”, Stanisław Czujenko – „Jedynorodnyj Synu”, Jakiw Jacynewycz – „Cheruwymska”, Aleksandr Archangelskij – „Swietie tichij”, Dmytro Kotko – kant „Czerez pole szyrokeje”, Hryhorij Dawydowskyj – „Dostojno je”, Ihor Sonewycky, opr. Rostysław Demczyszyn – „Pid Twoju Mylist”, Mychajło Werbyckyj – „Chwalite Hospoda z nebes”, Dmitrij Bortniański – „Is połła eti despota”.
Festiwal jest wspaniały, to również niesamowita organizacja. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być, ponieważ marzyliśmy o tym całe życie. Wokaliści naszego chóru nie kończyli żadnej szkoły muzycznej – jesteśmy samoukami. Oczywiście dużo nam daje Pani Wiktoria, która przyjechała z Ukrainy i kieruje zespołem, jako że ma muzyczne wykształcenie. – powiedziała Marzena Bojarska jedna z wokalistek giżyckiego chóru.

Dyrygentka Wiktoria Petiuk

Drugi na scenie pojawił się Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska na Białorusi.

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu Srietienije Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska na Białorusi

Olga Suares, która dyryguje chórem, jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Białorusi, absolwentką i wykładowcą Mińskiej Prawosławnej Uczelni Teologicznej. Wielokrotnie nagradzana przez metropolitę oraz uhonorowana przez władze Białorusi Orderem Matki.
Chór wykonał dziewięć utworów: Polifoniczne opr. znamiennego raspiewu (śr. XVIII w.) – „S nami Bog”, Znamiennyj raspiew, głas 4 – Tropar Rożdiestwa Christowa, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Priiditi e pokłonimsia”, Strocznoje mnogogołosije – „Tia, pacze uma…”, Znamiennyj raspiew – „Wo Carstwii Twojem”, Napiew z Żyrowickiego Irmołogionu – „Zwiezda zwiezdam Priedtiecza”, Znamiennoje dwuchgołosije – Wieliczanije Rożdiestwu Bogorodicy, Znamiennyj raspiew, opr. Olga Bejszer – „Siedie Adam”, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Mnogaja leta”.
Zespół za cel obrał propagowanie staroruskiej sztuki śpiewu w tym również w salach koncertowych i wprowadzanie jej do praktyki liturgicznej. W repertuarze chóru można znaleźć utwory od monodycznych, poprzez okres wczesnoruskiej polifonii, po utwory liturgiczne z zachowanych rękopisów XVI–XIX w.

Dyrygentka Olga Suares

Zespół Wokalny „Melizma” z miejscowości Skopje w Macedonii

Melodia bizantyjska – „Psalm 135”, Dymitr Bortniański – „Pod Twoju miłost”, Atanas Badew – „Chieruwimskaja piesń”, Siergiej Rachmaninow – „Bogorodice Diewo radujsia”, Piotr Dinev – „Dostojno jest”, Zapro Zaprow – „Alliłuja” – te utwory mogliśmy usłyszeć podczas występu trzeciego z kolei chóru. Był to Zespół Wokalny „Melizma” z miejscowości Skopje w Macedonii, który wystąpił w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespołem dyryguje Marija Andonowa, absolwentka wydziału dyrygentury, która brała udział w kilku międzynarodowych festiwalach i konkursach. Chór powstał w 2015 roku, jako cel przyjmuje sobie rozpowszechnianie muzyki chóralnej na najwyższym poziomie w kraju i na całym świecie. Czerpią oni z różnych gatunków i kultur, czemu przypisują osiągane przez siebie sukcesy. Jak mówią o sobie, swoją muzyką chcą dotknąć każdego ludzkiego serca. Z pewnością, występ chóru poruszył festiwalową publiczność, która nagrodziła go gromkimi brawami.

Dyrygentka Marija Andonowa

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina na Białorusi

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina na Białorusi pojawił się na scenie jako czwarty. Występujący w kategorii chóry amatorskie świeckie, zespół zaprezentował jurorom i publiczności następujące utwory: Diemiestwienno-partesnyj koncert – „Apostoli”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Dmitrij Bortniański – „Woskriesni Boże”, Michaił Ippolitow-Iwanow, opr. Kiedrowa syna – Psalm 133 „Sie nynie”, Paweł Czesnokow – „W pamiat’ wiecznuju”, Wiktor Sacharuk – „Usłyszi Gospodi”, Napiew Optinoj pustyni – „Wieliczyt dusza moja Gospoda”, Opr. siostry Ijulianiji – „Swiatyj Boże”, Ks. Aleksandr Szaszkow, opr. Łarisy Ikonnikowej – „Kaliadnaja Prydniaprouskaja”, Ks. Andriej Bondarenko – „Tropar Kresta Gospodnia”. Chór został utworzony w 1997 roku i składa się wyłącznie z kobiet. W swojej twórczości skupia się on na prezentowaniu wartości duchowych i artystycznych arcydzieł światowej klasyki, twórczości współczesnych kompozytorów oraz muzyki ludowej. Dyrygentka Jelena Rutkiewicz jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu Kultury Białorusi, instrumentalistką i pedagogiem oraz dyrektorem Dziecięcej Szkoły Sztuki w Ostrinie. Chór jest laureatem wielu festiwali na Białorusi, ale także w Polsce.

Dyrygentka Jelena Rutkiewicz

Żeński Chór Akademicki „Melodia” z miejscowości Iwano-Frankowsk na Ukrainie

Kolejnym, który pojawił się w kategorii zespołów amatorskich świeckich, był Żeński Chór Akademicki „Melodia” z miejscowości Iwano-Frankowsk na Ukrainie. Dyryguje nim Jarema Kowal – absolwent Państwowego Konserwatorium we Lwowie, pedagog, autor wielu opracowań i aranżacji chóralnych. Chór powstał w 2008 roku. W jego skład wchodzą nauczyciele szkół ogólnokształcących i muzycznych, wykładowcy wyższych uczelni, lekarze oraz przedstawiciele innych profesji. Zespół jest bardzo aktywny i oprócz działalności koncertowej, często bierze udział w różnego rodzaju miejskich uroczystościach. Podczas drugiego dnia przesłuchań konkursowych chór wykonał takie utwory jak: „Swiatyj Boże” autorstwa jurorki festiwalu Łesii Dyczko, Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie, wospoim”, cz. 1, Bułgarski raspiew, opr. Michaił Popow-Płatonow – „Wsiech skorbiaszczich radostie”, Alfred Sznittke – „Tri duchownych chora”, Jewstafij Aziejew – „Chieruwimskaja piesń”.

Dyrygent Jarema Kowal

Sopocki Chór Kameralny „Continuo”

Szósty na scenie pojawił się Sopocki Chór Kameralny „Continuo” z Sopotu, występujący również w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespół istnieje od 1986 roku. Członkowie chóru są przedstawicielami różnych zawodów, których połączyła miłość do muzyki. Zespół wystąpił na licznych zagranicznych koncertach w Niemczech, Holandii, Rosji, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Litwie, Anglii, Walii, Szkocji, Węgrzech, Meksyku, Brazylii i Ekwadorze. Chór ma na swoim koncie około 800 koncertów. Tym razem zawitali do Białegostoku i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne wykonując następujące utwory na festiwalowej scenie: Siergiej Trubaczow – „Bogorodice”, Gienadij Łapajew – „Chieruwimskaja piesń”, Roman Ledieniow – „Wzbrannoj wojewodie”, Paweł Czesnokow – „Miłost’ mira” nr 27, Gienadij Łapajew – „Triswiatoje”.
Chór ma w swoim dorobku albumy m.in. z kolędami polskimi i z różnych stron świata, z muzyką meksykańską, aztecką i kolumbijską a także nagraną z „Cappellą Gedanensis” płytę z „Mszą Góralską” T. Maklakiewicza, poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

Dyrygent Mariusz Mróz

Chórem od 2015 r. kieruje dr Mariusz Mróz. Jest on wybitnym dyrygentem, laureatem licznych prestiżowych konkursów (w tym MFMC „Hajnówka”) oraz jurorem wielu konkursów chóralnych.

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z miejscowości Winnica

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z miejscowości Winnica na Ukrainie był siódmym zespołem, który pojawił się podczas drugiego dnia przesłuchań. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Jest to jeden z najstarszych chórów występujących na festiwalu, ponieważ istnieje od 1958 roku. Pedagog Olga Baboszina dyryguje chórem od 2004 roku. Dyrygentka jest absolwentką Państwowego Instytutu Sztuki w Charkowie, a także laureatką krajowego konkursu dyrygentów chóralnych Ukrainy. Zespół może pochwalić się bogatym repertuarem, w którym znajdziemy chóralne utwory światowej klasyki, kompozytorów ukraińskich XIX-XXI wieku, muzykę cerkiewną oraz opracowania ludowych pieśni ukraińskich. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć w wykonaniu chóru takie pieśni jak: Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim ludije”, Michaił Szuch – „Tichaja molitwa”, Bohdana Filc – „Presławna Diwo, Bohorodyce”, Romuald Twardowski – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Łesia Dyczko – „Wo Carstwii Twojem”. Chór cieszył się ogromnym poparciem festiwalowej publiczności, która doceniła jego starania

Dyrygenta Olga Baboszina

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z Warszawy z dyrygentką

Po raz kolejny na festiwalowej scenie tego dnia pojawił się polski zespół. Był to Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z Warszawy. Kieruje nim Joanna Korczago, która jednocześnie pełni funkcję dyrygenta i dyrektora artystycznego chóru. Natomiast, kształceniem techniki wokalnej zajmuje się Bogumiła Dziel-Wawrowska. Zespół składa się ze studentów i absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aktywnie bierze udział w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez tą uczelnię, tworząc oprawę muzyczną. Chór może się również pochwalić tym, że jest inicjatorem i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Cantat viWAT.

Dyrygentka Joanna Korczago

– Bierzemy udział w festiwalu, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego jury Pana Romualda Twardowskiego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tu z chórem przyjechać i poznać wspaniałą muzykę wschodnią, cerkiewną, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Mogliśmy również popracować nad różnymi szczegółami w stylu emisji głosu trochę innej, zawężonej i poznać nowe utwory – mówiła Joanna Korczago dyrygentka chóru. Dodała również, że bardzo pozytywnie ocenia festiwal.
Podczas piątkowego występu chór zaprezentował następujące pieśni: Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Piotr Czajkowski – „Swiatyj Boże”, Piotr Czajkowski – „Miłost’ mira”, Aleksandr Archangielski – „Swietie tichij”, Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”.

Dyrygent Povilas Gylys

Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna na Litwie

Wspaniałe męskie głosy zaprezentował festiwalowej publiczności i jury Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna na Litwie. Wystąpił on w kategorii chórów świeckich amatorskich. Povilas Gylys, który dyryguje chórem to zasłużony Pracownik Sztuki Litwy, Kawaler Orderu Wielkiego Księcia Giedymina. Jest on także absolwentem i wieloletnim prorektorem Litewskiej Akademii Muzyki, a także laureatem i jurorem konkursów chóralnych w kraju i za granicą w tym także MFMC „Hajnówka”. Pod jego kierownictwem chór wykonał następujące utwory: Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Artemij Wedel – „Pokajanija”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Paweł Czesnokow – „Da isprawitsia molitwa moja”, Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”. Chór powstał w 2016 roku, a w jego składzie znajdują się przedstawiciele różnych środowisk i zawodów – byli chórzyści chłopięcego i młodzieżowego chóru „Ąžuoliukas“. Zespół bardzo często koncertuje w prestiżowych salach koncertowych Litwy.

 

Dyrygent Irina Duszejko

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko

Jako ostatnia na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej przy ul. Podleśnej pojawiła się Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko z Kijowa na Ukrainie. Jest to najstarszy chór, który występuje na tegorocznym festiwalu. Został utworzony w 1843 roku przy uniwersytecie. Pierwotnie był chórem cerkiewnym. Założycielami grupy byli kompozytor Mykoła Łysenko i pisarz Mychajło Starycki. W repertuarze chóru znajdują się utwory krajowych i światowych klasyków, liturgiczne dzieła, ukraińskie pieśni ludowe i muzyka współczesną. Zespół został doceniony na wielu festiwalach na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, w Polsce, Niemczech, we Włoszech i Francji. Obecna dyrygentka Irina Duszejko, która jest absolwentką Kijowskiego Instytutu Muzycznego i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, prowadzi chór od 2009 roku.
Na zakończenie drugiego dnia przesłuchań konkursowych mogliśmy usłyszeć utwory: Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”; „Priiditie pokłonimsia”; „Swiatyj Boże”, Maksim Berezowski – „Radujtiesia prawiednii”, Wiktoria Polowa – „Błagago Caria Błagaja Mati”; „Tropar Christu”, Iwan Nebesnyj – „Dostojno je”, Igor Tylyk – „Pokajanija widkryj meni dweri, Żyttiedawcze”.

Uważam, że chór z Winnicy zaśpiewał doskonale. Również chór z Kijowa (Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko) brzmiał przepięknie. Także chór dziewczęcy z Ukrainy bardzo mi się podobał. Przypadł mi do gustu również chór pod dyrygenturą Pani Olgi Suares. Męski chór z Wilna był doskonały, gdybym mogła, pojechałabym jutro do Sejn i przeżyła to jeszcze raz. – zachwycała się Pani Urszula Pawłowska, która na festiwal przyjechała z Wałbrzycha.
To nie koniec festiwalowych emocji. Przed nami kolejny dzień przesłuchań konkursowych. Wszyscy czekają na niego z zapartym tchem.

       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

 

Rozpoczęcie koncertu, prowadzący Radosław Dąbrowski

Publiczność 36. MFMC

Zakończył się dzień trzeci i jednocześnie ostatni przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”. Przed, jak zawsze, licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się dziewięć chórów.

Dyrygent Oksana Szełudiakowa

Chór „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej Sztuki Śpiewu Uralskiego Państwowego Konwersatorium im. M. Musorgskiego z Jekaterynburga w Rosji

Na początku koncertu usłyszeliśmy Wałaamskij raspiew, opr. Siergiej Trubaczow – „Swietie tichij”, Irina Denisowa – „Okom błagoutrobnym, Gospodi”, Grieczeskij raspiew – „Wzbrannoj wojewodie”, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Triswiatoje”, Bizantyjski raspiew, opr. Olga Anufrijewa – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Piotr Dinev – „Priednaczinatielnyj psałom”, Św. Dmitrij Rostowski – „Rożdiestwienskaja drama” w wykonaniu Chóru „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej Sztuki Śpiewu Uralskiego Państwowego Konwersatorium im. M. Musorgskiego z Jekaterynburga w Rosji. Pojawił się on na scenie w kategorii chórów uczelni muzycznych.  Zespołem dyrygowała Oksana Szełudiakowa oraz młoda dyrygentka Oksana Uldanowa. Zespół w swoim repertuarze posiada głównie utwory dawnej Rosji: różne raspiewy, śpiew liniowy (strocznoje pienije), wczesny wielogłos.

Dyrygentka chóru Oksana Szełudiakowa, która jest również profesorem konserwatorium i kierownikiem Wydziału Dyrygentury Seminarium Duchownego, została uhonorowana za swój profesjonalizm, pedagogiczny kunszt i dorobek naukowo-metodyczny odznaką „Honorowego Pracownika Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej”.

Znamy ten festiwal od dawna. Kiedy dowiedzieliśmy się, że udało nam się do niego zakwalifikować byliśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni organizatorom. Uczestnictwo w tym festiwalu to również możliwość, aby nasz zespół mógł poznać inne chóry. – mówiła Oksana Szełudiakowa.

Drugi z kolei na scenie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej pojawił się Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyrygenturą Tatiany Gordiejewej. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Zespół zachwycił publiczność swoim wykonaniem następujących utworów: Troparion Paschy w j. greckim – „Christos anesti”, Mykoła Dileckij – „Jedinorodnyj Synie”, Wiktor Kalinnikow – „Swiatyj Boże”, Władimir Fajner – „Wo Carstwii Twojem”, Hanna Hawrylec – „Bohorodyce Diwo, radujsia”, Łesia Dyczko – „Dostojno je”.

Dyrygent Tatiana Gordiejewa

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyrygenturą Tatiany Gordiejewej

 

Chór ma w swoim dorobku artystycznym dziesiątki opracowań ukraińskich pieśni ludowych, muzyki sakralnej, utworów muzyki klasycznej i ukraińskich kompozytorów współczesnych. Zespół bardzo często uczestniczy w artystycznych i twórczych spotkaniach swojego regionu. Wielokrotnie doceniany na konkursach i festiwalach na Ukrainie. Od 2000 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest utalentowany chórmistrz i pedagog Tatiana Gordiejewa.

– Festiwal może pochwalić się naprawdę wysokim poziomem, jest piękny i ma wspaniałą organizację. Jesteśmy pierwszy raz na tego rodzaju wydarzeniu. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez Polaków. Wszyscy są naprawdę wspaniali i interesują się nami. Mamy wspaniałego pilota. Chciałam również podziękować organizatorom za miłe przyjęcie. – komplementowała MFMC Tatiana Gordiejewa.

Jako trzeci na festiwalowej scenie pojawił się Żeński Chór „Mirum” Państwowego Koledżu Muzycznego z Nowopołocka na Białorusi. Alieksiej Lwow – „Chieruwimskaja piesń”, Giuseppe Sarti – „Radujtiesia ludije”, Aleksandr Łabinskij – „Tiebie pojem”, Anatolij Kisielow – „Angieł wopijasze”, Zapro Zaprov – „Wospoitie”. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Zespołem dyryguje nim Swietłana Truszina, absolwentka Państwowego Konserwatorium Białorusi, wokalistka, pedagog, kierująca Wydziałem Dyrygentury Chóralnej Koledżu, nagrodzona Honorową Odznaką Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś.

Swietłana Truszina dyrygentka chóru „Mirum”

Żeński Chór „Mirum” Państwowego Koledżu Muzycznego z Nowopołocka na Białorusi

Jest to chór, który może się pochwalić bogatym repertuarem, od klasyki, poprzez muzykę sakralną, po jazz i muzykę współczesną. Ich kunszt artystyczny jest dostrzegany na licznych krajowych konkursach chórów szkolnych Białorusi. Publiczność na festiwalu również doceniła chór, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyrygenturą Julii Iwanowej, która jest absolwentką i wykładowcą macierzystej uczelni, kompozytorem, autorką opracowań i aranżacji chóralnych, zaprezentował na scenie następujące utwory: Walentina Martyniuk – „Monastyrskyj ostriw. Wizantijskyj chrest”, Aleksandr Archangielskij – „Pomyszlaju dień strasznyj”, Jelena Juniek – „Ot junosti mojeja”, Artemij Wedel – Koncert Nr 6 „K Tiebie, Gospodi, wozzowu”, Łesia Dyczko – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”.

Dyrygent Julia Iwanowa

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyrygenturą Julii Iwanowej

Słyszeliśmy, że MFMC szczyci się długą tradycją oraz że biorące w nim udział chóry prezentują bardzo wysoki poziom. Bardzo się cieszymy, że takie festiwale istnieją. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu możemy uczyć się od innych zespołów – powiedziała dyrygentka Julia Iwanowna.

Dyrygent Kęstutis Jakeliūnas

Kowieński Wokalny Zespół Acusto z Litwy

Siergiej Rachmaninow – „Woskries iz groba”,  Siergiej Rachmaninow – „Wzbrannoj Wojewodie”,  Alfred Schnittke – „Otcze nasz”, Aleksandr Aleksandrow – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Romuald Twardowski – „Wsiakoje dychanie” to utwory, które na festiwalowej scenie zaprezentował Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Litwy. Występujący na festiwalu w kategorii chórów profesjonalnych. Zespół powstał w 2010 roku, ma za sobą występy na różnych krajowych konkursach i festiwalach. Jak mówią o sobie nie boją się wyzwań i cały czas doskonalą swoje umiejętności. Repertuar grupy to arcydzieła epoki renesansu, romantyzmu niemieckiego, współczesnej litewskiej i łotewskiej muzyki oraz aranżacje litewskich pieśni ludowych wykonywanych w stylu jazz. Dyrygentem i założycielem grupy jest Kęstutis Jakeliūnas, laureat MFMC „Hajnówka”.

Dyrygenci Natalia i Władimir Iwanyk

Katedralny Chór „Znamiennia” z miejscowości Równe na Ukrainie

Jako szósty na festiwalowej scenie pojawił się Katedralny Chór „Znamiennia” z miejscowości Równe na Ukrainie. Wystąpił on w kategorii chórów parafialnych. Grupa założona została w 1997 r. Dyrygentami zespołu są: Natalia i Władimir Iwanyk. Oboje są pedagogami i naukowcami, prowadzą inne chóry, które są laureatami wielu krajowych i zagranicznych konkursów. Byli uhonorowani wieloma nagrodami oraz cerkiewnymi i świeckimi odznaczeniami.

Katedralny Chór Znamiennia

W  Katedralnym Chórze Rowieńskiej Diecezji Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu śpiewają chórzyści Swiato-Pokrowskiego i Swiato-Woskresienskogo Soboru. Chór często uświetnia swoją obecnością ważne uroczystości religijne. Jest również laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Rosji.

W ciągu całej swojej działalności chóralnej zespół zaprezentował różnorodność programów – od prastarych melodii do kompozycji współczesnych..

Podczas trzeciego dnia przesłuchań chór zaśpiewał następujące pieśni: Znamiennyj raspiew, opr. Natalia Iwanyk – „Archangielskij głas”, Artemij Wedel – „Swietie tichij”, Natalia Iwanyk – „U Carstwii Twojem”, Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim”,  Poczajewskoje – „Wieliczanije na Pokrowu”, Łesia Dyczko – Fragmenty „Liturgii św. Jana Złotoustego”

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi wystąpił w kategorii chórów profesjonalnych. Dyrygował nim  wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność Siergiej Liszczenko – dyrektor Instytucji Kultury „Miejska Kapełła Mohylewa”.

Grupa istnieje od 1989 r. Jest to pierwszy zespół w Mohylewie, który wprowadził do swojego repertuaru muzykę sakralną. W jego repertuarze możemy znaleźć dawne psalmy, motety, kanty oraz duchowne koncerty chóralne wielu wybitnych kompozytorów.

Podczas 36. MFMC zaprezentował następujące utwory:  Aleh Chadoska – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Karol Szymanowski – „Nynie otpuszczajeszi”, Anna Kazłowa – „Bogorodice Diewo”, Piotr Czajkowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Aleksandr Archangielskij – „K Bogorodice prileżno”, Aleksandr Turankou – „Wzbrannoj Wojewodie”, Paweł Czesnokow – „Sowiet priewiecznyj”, Mikoła Rawienski – „Simwoł wiery”.

Chór jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali na Białorusi oraz na Słowacji, w Bułgarii, na Łotwie w Niemczech i Polsce, w tym także Laureatem MFMC „Hajnówka 1995”.

– Ostatni raz byliśmy na festiwalu 22 lata temu. Wtedy przesłuchania odbywały się w cerkwi w Hajnówce. Teraz, gdy festiwal odbywa się w filharmonii mam wrażenie, że poziom jest jeszcze wyższy. Przyjechaliśmy na festiwal, ponieważ zadzwonił do mnie dyrektor tego przedsięwzięcia Mikołaj Buszko, zapraszając mnie i mój chór do Białegostoku – mówił Siergiej Liszczenko.

Dyrygent Siergiej Liszczenko

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi z dyrygentem Siergiejem Liszczenko

 

Dyrygent prof. Konstantin Jakobson

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem”z Krasnojarska w Rosji

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem”z Krasnojarska w Rosji zaprezentował się w kategorii chóry profesjonalne. Zespół powstał w 1991 r. W jego skład wchodzą profesjonalni śpiewacy i chórmistrzowie. Ich repertuar skupia się wokół utworów muzyki sakralnej, operowej i ludowej rosyjskich i zachodnioeuropejskich kompozytorów. Szczególną formą twórczości zespołu, wzbogaconą o choreografię i grę sceniczną, jest teatr chóralny.

Chór ten jest laureatem znaczących festiwali w Rosji oraz w Argentynie, Francji, byłej Jugosławii, Holandii, Meksyku, Polsce, Serbii, Szwajcarii i USA. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Zasłużony Artysta i Działacz Sztuki Rosji, pedagog i naukowiec, wieloletni rektor Krasnojarskiej Akademii Muzyki prof. Konstantin Jakobson./p>

Podczas przesłuchań zespół zaprezentował takie utwory jak: Piotr Czajkowski – „Tiebie pojem”, Dmitrij Bortniański – Koncert nr 6 „Sława wo wysznich Bogu”, Siergiej Rachmaninow – „Szestopsałmije” Nr 7, Paweł Czesnokow – „Chwalitie Gospoda s niebies” Nr 9, Anatolij Kisielow – „Bogorodice Diewo, radujsia”, Anatolij Kisielow – „Błażen muż”.

Dyrygent Pawło Struc’

Akademicki  Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie

Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie, którym dyryguje Pawło Struc’ zakończył swoim występem przesłuchania konkursowe prezentując takie pieśni jak: Artemij Wedel – „K Tiebie Gospodi wozzowu”, Ap. Nikołajew-Strumskij – „Wielikoje Sławosłowije”, Romuald Twardowski – „Boże, wo Imia Twoje”, Wiktor Tymożynskyj – „Psalm 103”, Łesia Dyczko – „Dostojno jest”.

Chór powstał w 1994 roku. Jego nazwa to jednocześnie nazwa głównej ulicy i serca Kijowa. W repertuarze zespołu możemy znaleźć różne programy koncertowe należące do światowego dziedzictwa kulturowego. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem grupy jest absolwent, doktorant i wykładowca Wydziału Dyrygentury Chóralnej Narodowej Akademii Muzyki w Kijowie, zasłużony Artysta Ukrainy Pawło Struc’, a dyrektorem i pomysłodawcą stworzenia teatru chóralnego – Andrij Wojinow. Natomiast wokaliści grupy to zawodowi muzycy, absolwenci czołowych krajowych uczelni muzycznych.

Był to ostatni dzień przesłuchań konkursowych. Już w niedzielę (28 maja) poznamy zwycięzców 36. MFMC „Hajnówka”.

Jury i dyrektor festiwalu (od lewej), prof. Łesia Dyczko, prof. Romuald Twardowski, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, dyrektor festiwalu – Mikołaj Buszko, ks. Jerzy Szurbak, Anatolij Kisielow

Zasiadająca w jury prof. dr hab. Wioletta Miłkowska podsumowała dla nas tegoroczną edycję MFMC.

W tegorocznej edycji festiwalu brało udział wiele zespołów w różnych kategoriach. Były to chóry parafialne, dziecięco-młodzieżowe, chóry uczelni muzycznych, świeckie i profesjonalne. W każdej  z kategorii zaprezentowały się chóry, które z pewnością zapisały się w pamięci słuchaczy ze względu na repertuar i sposób jego wykonania np.  Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” i niezwykle ciekawy Katedralny Chór „Znamiennia” czy Zespół Sztuki śpiewu „Srietienije”.

Wystąpiły zespoły jednorodne i mieszane. Na pewno swoim występem  artystycznym uwagę zwrócił zespół dziecięcy z Moskwy czy tez  chór męski z Wilna. Wspaniałe umiejętności  wokalne wykazały  chóry w kategoriach uczelni muzycznych oraz  zespołów profesjonalnych.

W czasie czterech koncertów festiwalowych  publiczność miała okazję wysłuchania ogromnej ilości interpretacji muzyki cerkiewnej z różnych epok aż po czasy współczesne. Mieliśmy możliwość percepcji utworów, których kompozytorami są jurorzy obecnej XXXVI edycji MFMC: Łesi Diczko,  Anatolija Kisielowa oraz Romualda Twardowskiego.

Usłyszeliśmy wiele zespołów, które prezentują nie tylko bardzo wysoki poziom wykonawczy i artyzm, a przede wszystkim świadomość  duchowego przesłania muzyki cerkiewnej – powiedziała jurorka.

       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

 

Zakończył się XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”. Do ostatniej chwili wszystkim towarzyszyły ogromne emocje.  W napięciu oczekiwaliśmy na werdykt jury, które miało niełatwe zadanie. Musiało wybrać najlepsze chóry z 26 zespołów, które na festiwal przyjechały do Białegostoku z Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Polski, Rumunii i Macedonii.

 O godzinie 14  kilkuset osobowy chór złożony z wypełniających salę chórzystów i publiczność pod dyrekcją   Mariusza Mroza – dyrygenta Sopockiego Chóru Kameralnego „Continuo” wspólnie wykonał hymn „Gaude Mater Polonia”, nieodłączny element każdej edycji festiwalu. Tak rozpoczęła się uroczystość ogłoszenia wyników.

 Mikołaj Buszko wraz z przewodniczącym jury, prof. Romualdem Twardowskim wspólnie ogłosili tegorocznych laureatów XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Odczytywaniu wyników towarzyszyły żywe reakcje widowni i gromkie brawa. Nagrody wręczał prof. Romuald Twardowski.

Podsumował On również tegoroczną edycję festiwalu, odczytując wspólną opinię jury:

 – W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, a różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

        Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk – mówił przewodniczący jury.

            Miło nam, że XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2017” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

        Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym – zakończył swoją wypowiedź profesor Twardowski.

Następnie Mikołaj Buszko w imieniu organizatorów podziękował wszystkim chórom za udział w festiwalu. … Gratuluję i dziękuję wszystkim chórom. Wszyscy jesteście znakomici a Jury wybrało najlepszych z najlepszych. Dziękuję Wam bardzo. To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy Was gościć na tegorocznym festiwalu.

Ten sam chór , zgromadzonym na scenie Laureatom wykonał na zakończenie uroczystości hymn – życzenie „Mnogaja leta „  Zbiorowym chórem dyrygował tym razem Laureat I nagrody pośród chórów zawodowych  Pawło Struć z Kijowa.

 

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2017” odbywającego się w dniach 24 – 28.05.2017 r. w Białymstoku

 

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. Łesia Dyczko
 3. Anatolij Kisielow
 4. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 5. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 26 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Zespołowi Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Władimira Skuncewa
 • Międzyparafialnemu Chórowi „Kamerton” z Giżycka (Polska) pod dyr. Wiktorii Petiuk

II miejsce przyznano:

 • Zespołowi Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska (Białoruś) pod dyr. Olgi Suares

I miejsce przyznano:

 • Katedralnemu Chórowi „Znamiennia” z Równego (Ukraina) pod dyr. Natalii

i Władimira Iwanyk

Kategoria chórów amatorskich świeckich

III miejsce przyznano:

 • Sopockiemu Chórowi Kameralnemu „Continuo” z Sopotu (Polska) pod dyr. Mariusza Mroza

II  miejsce przyznano:

 • Męskiemu Chórowi „Ąžuolų klubas“ z Wilna (Litwa) pod dyr. Povilasa Gylysa

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Akademickiemu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy (Polska) pod dyr. Joanny Korczago
 • Narodowej Kapełły Chóralnej „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Iriny Duszejko

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

III miejsce przyznano:

 • Chórowi „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Podolska (Rosja) pod dyr. Jeleny Nozdriewatych

II miejsce przyznano:

 • Wzorcowemu Chórowi „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy z Baranowicz (Białoruś) pod dyr. Nikołaja Gańkowa

I miejsce przyznano:

 • Wzorcowemu Dziecięcemu Chórowi „Kastalija” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Mariny Kuzniecowej

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

 • Żeńskiemu Chórowi Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogienki z Żytomierza (Ukraina) pod dyr. Tatiany Gordiejewoj

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. N. Leontowicza z Winnicy (Ukraina) pod dyr. Olgi Baboszinej
 • Chórowi „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej sztuki śpiewu Uralskiego Państwowego Konserwatorium im. M. Musorgskiego z Jekaterynburga (Rosja) pod dyr. Oksany Szełudiakowej

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Dniepropietrowska (Ukraina) pod dyr. Julii Iwanowej

Kategoria chórów zawodowych

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Kameralnemu Chórowi „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Mohylewa (Białoruś) pod dyr. Siergieja Liszczenko
 • Kowieńskiemu Wokalnemu Zespołowi „Acusto” z Kowna (Litwa) pod dyr. Kęstutisa Jakeliūnasa

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Chóralnemu Zespołowi Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska (Rosja) pod dyr. Konstantina Jakobsona
 • Akademickiemu Kameralnemu Chórowi „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Pawło Strucia

 

Ponadto wyróżniono dyrygentów:

 • Jelenę Nozdriewatych z Podolska (Rosja)
 • Povilasa Gylysa z Wilna (Litwa)
 • Olgę Suares z Mińska (Białoruś)

 
 
 

     
 
 

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

Publiczność na Koncercie Galowym

Koncert Galowy XXXVI MFMC ”Hajnówka 2017”  w Białymstoku  tradycyjnie  rozpoczęto wykonaniem dwóch  Hymnów: „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu  połączonych  Chórów: WAT z Warszawy i „Continuo” z Sopotu pod dyr. Mariusza Mroza oraz „Swiatym Zemle Ruskoj” w wykonaniu  połączonych Chórów „Kapełła Mohylewa” z Białorusi i  „Chreszczatyk” z Ukrainy po dyr. Siergieja Liszczenko.To były Hymny Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego na których tradycję powołują się organizatorzy Festiwalu.

Chóry rozpoczynające Koncert Galowy pod dyr. Mariusza Mroza

Chóry rozpoczynające Koncert Galowy  dyr. Siergiej Liszczenko

Po tym przepięknym wstępie rozpoczął się ostatni z koncertów tegorocznego festiwalu. Towarzyszyły mu wielkie emocje, nie zabrakło też kilku niespodzianek. Koncert Galowy prowadziły: Magdalena Gołaszewska i Ilona Karpiuk-Dąbrowska. Przypomniały one, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego, a także Związku Kompozytorów Polskich.  Prowadzące wymieniły również patronów medialnych festiwalu, którymi są: Telewizja Polska S.A. (patronat korporacyjny), Polskie Radio S.A. Warszawa (patronat korporacyjny), Dwumiesięcznik ArtPost. Natomiast regionalne patronaty medialne na festiwalu mają: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok S.A., Tygodnik „Niwa”, Tygodnik „Nasze słowo”, Radio Racja, Radio JARD 89,2 FM Białystok, TV JARD Białystok, TVK Hajnówka, TV Podlasie.

Prowadzące Koncert Galowy: Magdalena Gołaszewska i Ilona Karpiuk-Dąbrowska

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Po chwili na scenie pojawił się Mikołaj Buszko, który  zgromadzonej na sali Opery i Filharmonii Podlaskiej publiczności odczytał protokół z werdyktem jury. Dyrektor festiwalu przedstawił również Jurorów oraz przywitał przybyłych gości.

Cieszymy się ogromnie, że dzień dzisiejszy zaszczyciła swoją obecnością Pani Agnieszka Komar-Morawska – Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – powiedział  m in.  Dyrektor Festiwalu.

Pani Agnieszka Komar-Morawska

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Komar-Morawska.

Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kraju i śmiem twierdzić także w Europie – mówiła Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego wręczyła organizatorom festiwalu  odznaczenia za zasługi dla polskiej kultury.

Irena Parfieniuk otrzymuje odznaczenie z rąk Agnieszki Komar-Morawskiej

Dyrektor Biura Organizacyjnego Irena Parfieniuk została nagrodzona Odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  natomiast pomysłodawca i Dyrektor Festiwalu Mikołaj Buszko otrzymał z rąk Agnieszki Komar-Morawskiej Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Mikołaj Buszko został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”


 

Ten moment zaakcentował również  Chór z Mohylewa  dedykując odznaczonym  piękny utwór – życzenie –„Mnohaja leta”.

Dyrektor Festiwalu w kilku pięknych słowach podziękował za odznaczenie i oddał głos konferansjerkom  Magdalenie Gołaszewskiej i Ilonie Karpiuk-Dąbrowskiej. Panie zaprosiły na scenę laureatów, by po raz ostatni w tym roku zaprezentowali swoje umiejętności przed publicznością XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”.

Koncert rozpoczął laureat trzeciego miejsca w kategorii chórów parafialnych, Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyr. Władimira Skuncewa wykonując Duchownyj stich – „W okiean-morie kamień leżit”.


Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyr. Władimira Skuncewa

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy  z miejscowości Baranowicze na Białorusi pod dyr. Nikołaja Gańkowa, który zajął drugie miejsce w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, wykonał kompozycję Mikoła Kulikowicza – „Swiaty Boża”.

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy pod dyr. Nikołaja Gańkowa

Laureat trzeciego miejsca w kategorii zespołów amatorskich świeckich, Sopocki Chór Kameralny „Continuo” pod dyr. Mariusza Mroza, zaprezentował utwór „Wzbrannoj wojewodie” Romana Ledieniowa.

Sopocki Chór Kameralny „Continuo”

Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Litwy pod dyr. Kęstutisa Jakeliūnasa, który zajął drugie miejsce ex aequo w kategorii chórów zawodowych  wykonał  „Chwalitie Imia Gospodnie” autorstwa Aleksandra Aleksandrowa.

Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Litwy pod dyr. Kęstutisa Jakeliūnasa

Zwycięzca w kategorii chórów parafialnych: Katedralny Chór „Znamiennia” z Równego na Ukrainie pod dyr. Natalii i Władimira Iwanyk zachwycił publiczność wykonaniem Koncertu „Priiditie wospoim” – Dmitrija Bortniańskiego.

Katedralny Chór „Znamiennia” z Równego na Ukrainie pod dyr. Natalii i Władimira Iwanyk

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyr. Tatiany Gordiejewoj zaśpiewał przed publicznością utwór autorstwa jurorki festiwalu Łesi Dyczko – „Dostojno je”.  Zespół ten zajął na 36. MFMC trzecie miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych.

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyr. Tatiany Gordiejewoj

Jako kolejny na scenie pojawił się Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi pod dyr. Siergieja Liszczenko, który jest laureatem drugiego miejsca w kategorii chórów zawodowych.  Zespół zaśpiewał  „Nynie otpuszczajeszi” Karola Szymanowskiego oraz Simwoł wiery”  Mikoła Rawienski.

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi pod dyr. Siergieja Liszczenko

Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie pod dyr. Pawło Strucia

Jako ostatni w pierwszej części koncertu galowego pojawił się Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie pod dyr. Pawło Strucia, który zaprezentował następujące utwory: Artemij Wedel – „K Tiebie Gospodi wozzowu”, Romuald Twardowski – „Boże, wo Imia Twoje”, Ap. Nikołajew-Strumskij – „Wielikoje Sławosłowije”. Grupa otrzymała ex aequo pierwsze miejsce w kategorii chórów zawodowych. Na zakończenie występu chór otrzymał żywiołowe owacje na stojąco od publiczności.

W drugiej części koncertu mogliśmy zobaczyć laureatów kolejnych kategorii. Jako pierwszy pojawił się zajmujący drugie miejsce w kategorii chórów parafialnych Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela z Mińska, pod dyr. Olgi Suares. Chór wykonał Znamiennyj raspiew, opr. Olga Bejszer – „Siedie Adam”.

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela z Mińska, pod dyr. Olgi Suares

Z kolei Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Podolska w Rosji pod dyr. Jeleny Nozdriewatych zaprezentował utwór „Zastupnice usierdnaja” Pawła Czesnokowa. Zespół na festiwalu uplasował się na trzecim miejscu w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych.

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Podolska w Rosji pod dyr. Jeleny Nozdriewatych

Zdobywca drugiego miejsca ex aequo w kategorii zespołów uczelni muzycznych, Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z Winnicy na Ukrainie pod dyr. Olgi Baboszinej zaśpiewał Koncert „Priiditie wospoim ludije” Dmitrija Bortniańskiego

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z Winnicy na Ukrainie pod dyr. Olgi Baboszinej

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Ukrainy pod dyr. Iriny Duszejko wykonała dwa utwory:

– Iwan Nebesnyj – „Dostojno je”

– Maksim Berezowski – „Radujtiesia prawiednii”. Zespół został uhonorowany przez jury jako jeden ze zwycięzców w kategorii chórów amatorskich świeckich.

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Ukrainy pod dyr. Iriny Duszejko

Laureat drugiego miejsca w kategorii chórów amatorskich świeckich Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna pod dyr. Povilasa Gylysa wykonał utwór Michaiła Ippolta-Iwanowa – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”.

Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna pod dyr. Povilasa Gylysa

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyr. Julii Iwanowej zaprezentował na scenie utwór „Pomyszlaju dień strasznyj” Aleksandra Archangielskiego. Zespół został laureatem pierwszego miejsca w kategorii chórów uczelni muzycznych.

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyr. Julii Iwanowej

Zdobywca pierwszego miejsca ex aeuquo w kategorii chórów zawodowych Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska w Rosji pod dyr. Iriny Poliakowej – zastępcy dyrygenta zaprezentował aż dwa utwory:

– Siergiej Rachmaninow – „Szestopsałmije” Nr 7

– Anatolij Kisielow – „Błażen muż”.

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska w Rosji

Konferansjerki zaprosiły na scenę księdza Jerzego Szurbaka, który podziękował swoim przyjaciołom za wydanie książki o nim. Wśród wymienionych przez jurora osób znaleźli się: Ludmiła Krupa, która była pomysłodawcą wydania, Doktor Krupa, Adam Dobroński, profesor Zaniewska, Michał Maszewicz, Anna Romańczyk, Jerzy Andrejuk, Józef Pisanko, Doroteusz Fionik, Barbara Babulewicz, Piotr Stawicki, Mikołaj Buszko oraz Edward Kozera.

Ks. Jerzy Szurbak

Mikołaj Buszko – Dyrektor i pomysłodawca MFMC

Zabierający następnie głos Dyrektor  festiwalu  powiedział:

– Proszę Państwa kończy się Koncert Galowy XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku. Za nami koncert inauguracyjny, za nami przesłuchania konkursowe 26 chórów i 24 koncerty towarzyszące, które wypełniły muzyką duchowością i artyzmem miasta, miasteczka i wsie w całym naszym kraju. Za nami także prapremiera filmu o prof. Romualdzie Twardowskim i promocja książki o ks. Jerzym Szurbaku. Pozostało mi tylko podziękować wykonawcom, współpracownikom i ich rodzinom, jurorom, sponsorom, dyplomatom RP, mediom, publiczności oraz wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli, którzy nimi kierują dzięki których życzliwości, mogliśmy doprowadzić kolejny 36. festiwal do finału.  Dziękuję również firmie Hi-Endpol, która od kilkudziesięciu lat rejestruje koncerty i dzięki której wydajemy płyty, a także telewizji kablowej i Jarkowi Kirylukowi, który kieruje ekipą rejestrującą, a później retransmitującą koncerty. Pozostaje mi jeszcze podziękować: ks. Jerzemu Szurbakowi, Ilonie Dąbrowskiej, Magdalenie Gołaszewskiej, Barbarze Pacholskiej, Radosławowi Dąbrowskiemu, Michałowi Straszewskiemu, ks. Jarosławowi Stefaniakowi i  innym, którzy prowadzili tegoroczne festiwalowe koncerty. Do moich podziękowań dołączają się najlepsi z najlepszych. Przed Państwem laureaci tegorocznej edycji festiwalu – mówił Mikołaj Buszko, zapowiadając wielki finał Koncertu Galowego.

Publiczność 36. MFMC na Koncercie Galowym

Laureaci XXXVI MFMC Hajnówka 2017

Na scenie pojawiły się  chóry:  „Tiebie pojem” z Krasnojarska, „Znamiennia” z Równego, „Raduga” z Baranowicz, „Dnipro” z Kijowa, chór z Dniepropietrowska,  „Chreszczatyk” z Kijowa i „Kozaczij Krug” z Moskwy które w połączonym składzie wykonały „Mnogaja leta”. Dyrygował Pawło Struc’.

Wielki Finał Koncertu Galowego MFMC Hajnówka 2017

XXXVI. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku uważam za zakończony – tymi słowami Mikołaj Buszko zamknął tegoroczną edycję wydarzenia, a my mogliśmy raz jeszcze usłyszeć najlepsze chóry wykonujące pieśń „Mnogaja leta”.

Kolejny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej już za rok.

     
 
 

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

PROGRAM FESTIWALU

XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

INAUGURACJA FESTIWALU

 

24 maja 2017. godz. 19.00
OTWARCIE FESTIWALU
KONCERT INAUGURACYJNY
„Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej”
w wykonaniu
Akademickiego Chóru Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki
im. Gniesinych z Moskwy
pod dyr. Dmitrija Oniegina
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 

25.05.2017 (czwartek) godz. 17.00
1. Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” – Moskwa (Rosja)
2. Chór „Nicolae Bogdan” – Sighisoara (Rumunia)
3. Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej Klimowsk (Rosja)
4. Dziecięco-młodzieżowy Chór „Rapsodia” Narodowego Teatru Opery i Baletu Mołdawii Kiszyniów (Mołdawia)
5. Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” – Mińsk (Białoruś)
6 .Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. W. Rowdo – Baranowicze (Białoruś)
7. Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija” – Moskwa (Rosja)

 

26.05.2017 (piątek) godz. 17.00
1. Chór „Kamerton” – Giżycko (Polska)
2. Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” – Mińsk (Białoruś)
3. Zespół Wokalny „Melizma” – Skopje (Macedonia)
4. Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” – Szczuczin (Białoruś)
5. Żeński Chór Akademicki „Melodia” – Iwano-Frankowsk (Ukraina)
6. Sopocki Chór Kameralny „Continuo” – Sopot (Polska)
7. Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza – Winnica (Ukraina)
8. Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego – Warszawa (Polska)
9. Męski Chór „Ąžuolų klubas“ – Wilno (Litwa)
10. Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko – Kijów (Ukraina)

 

27.05.2017 (sobota) godz. 15.00
1. Chór „Sogłasije” Uralskiego Państwowego Konserwatorium im. M. Musorgskiego Jekaterynburg (Rosja)
2. Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. I. Ogijenko – Żytomierz (Ukraina)
3. Żeński Chór „Mirum” Państwowego Koledżu Muzycznego – Nowopołock (Białoruś)
4. Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki – Dniepropietrowsk (Ukraina)
5. Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” – Kowno (Litwa)
6. Katedralny Chór „Znamiennia” – Równe (Ukraina)
7. Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” – Mohylew (Białoruś)
8. Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” – Krasnojarsk (Rosja)
9. Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” – Kijów (Ukraina)

 

 

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

 
28.05.2017 (niedziela)
 
godz. 14.00  Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród
godz. 16.00  Koncert Galowy

 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

 

ИНАУГУРАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

24 мая 2017 г. в 19.00

Опера и Филармония Подляска, Бялысток, ул. Подлесьна 2

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ИНАУГУРАЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ

«Шедевры Церковной Музыки»

в исполнении

Академического Хора Российской Академии музыки им. Гнесиных

из Москвы

под рук. Дмитрия Онегина

ПРОСЛУШИВАНИЯ

Опера и Филармония Подляска, Бялысток, ул. Подлесьна 2

25.05.2017 (четверг) в 17.00

26.05.2017 (пятница) в 17.00

27.05.2017 (суббота) в 15.00

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

 

Опера и Филармония Подляска, Бялысток, ул. Подлесьна 2

28.05.2017 (воскресенье)

14.00 – Объявление вердикта Жюри и церемония награждения

16.00 – Гала-концерт

FESTIVAL PROGRAM

 

FESTIVAL INAUGURATION

24 May 2017, 19.00

Podlasie Opera and Philharmonic, Białystok, Podleśna 2

FESTIVAL OPENING

INAUGURATION CONCERT

„Masterworks of Orthodox Church Music”

performed by

Academic Choir of Gnessis State Musical College from Moscow
under the direction of Dmitry Oniegin

COMPETITION AUDITIONS

Podlasie Opera and Philharmonic, Białystok, Podleśna 2

25.05.2017 (Thursday) at 17.00

26.05.2017 (Friday) at 17.00

27.05.2017 (Saturday) at 15.00

 

FESTIVAL CONCLUSION

Podlasie Opera and Philharmonic, Białystok, Podleśna 2

28.05.2017 (Sunday)

14.00 – Announcement of Jury’s verdict and award ceremony

16.00 – Gala Concert

 

Rozpoczęcie koncertu, prowadzący Radosław Dąbrowski

Publiczność 36. MFMC

Zakończył się dzień trzeci i jednocześnie ostatni przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”. Przed, jak zawsze, licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się dziewięć chórów.

Dyrygent Oksana Szełudiakowa

Chór „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej Sztuki Śpiewu Uralskiego Państwowego Konwersatorium im. M. Musorgskiego z Jekaterynburga w Rosji

Na początku koncertu usłyszeliśmy Wałaamskij raspiew, opr. Siergiej Trubaczow – „Swietie tichij”, Irina Denisowa – „Okom błagoutrobnym, Gospodi”, Grieczeskij raspiew – „Wzbrannoj wojewodie”, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Triswiatoje”, Bizantyjski raspiew, opr. Olga Anufrijewa – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Piotr Dinev – „Priednaczinatielnyj psałom”, Św. Dmitrij Rostowski – „Rożdiestwienskaja drama” w wykonaniu Chóru „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej Sztuki Śpiewu Uralskiego Państwowego Konwersatorium im. M. Musorgskiego z Jekaterynburga w Rosji. Pojawił się on na scenie w kategorii chórów uczelni muzycznych.  Zespołem dyrygowała Oksana Szełudiakowa oraz młoda dyrygentka Oksana Uldanowa. Zespół w swoim repertuarze posiada głównie utwory dawnej Rosji: różne raspiewy, śpiew liniowy (strocznoje pienije), wczesny wielogłos.

Dyrygentka chóru Oksana Szełudiakowa, która jest również profesorem konserwatorium i kierownikiem Wydziału Dyrygentury Seminarium Duchownego, została uhonorowana za swój profesjonalizm, pedagogiczny kunszt i dorobek naukowo-metodyczny odznaką „Honorowego Pracownika Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej”.

Znamy ten festiwal od dawna. Kiedy dowiedzieliśmy się, że udało nam się do niego zakwalifikować byliśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni organizatorom. Uczestnictwo w tym festiwalu to również możliwość, aby nasz zespół mógł poznać inne chóry. – mówiła Oksana Szełudiakowa.

Drugi z kolei na scenie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej pojawił się Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyrygenturą Tatiany Gordiejewej. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Zespół zachwycił publiczność swoim wykonaniem następujących utworów: Troparion Paschy w j. greckim – „Christos anesti”, Mykoła Dileckij – „Jedinorodnyj Synie”, Wiktor Kalinnikow – „Swiatyj Boże”, Władimir Fajner – „Wo Carstwii Twojem”, Hanna Hawrylec – „Bohorodyce Diwo, radujsia”, Łesia Dyczko – „Dostojno je”.

Dyrygent Tatiana Gordiejewa

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyrygenturą Tatiany Gordiejewej

 

Chór ma w swoim dorobku artystycznym dziesiątki opracowań ukraińskich pieśni ludowych, muzyki sakralnej, utworów muzyki klasycznej i ukraińskich kompozytorów współczesnych. Zespół bardzo często uczestniczy w artystycznych i twórczych spotkaniach swojego regionu. Wielokrotnie doceniany na konkursach i festiwalach na Ukrainie. Od 2000 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest utalentowany chórmistrz i pedagog Tatiana Gordiejewa.

– Festiwal może pochwalić się naprawdę wysokim poziomem, jest piękny i ma wspaniałą organizację. Jesteśmy pierwszy raz na tego rodzaju wydarzeniu. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez Polaków. Wszyscy są naprawdę wspaniali i interesują się nami. Mamy wspaniałego pilota. Chciałam również podziękować organizatorom za miłe przyjęcie. – komplementowała MFMC Tatiana Gordiejewa.

Jako trzeci na festiwalowej scenie pojawił się Żeński Chór „Mirum” Państwowego Koledżu Muzycznego z Nowopołocka na Białorusi. Alieksiej Lwow – „Chieruwimskaja piesń”, Giuseppe Sarti – „Radujtiesia ludije”, Aleksandr Łabinskij – „Tiebie pojem”, Anatolij Kisielow – „Angieł wopijasze”, Zapro Zaprov – „Wospoitie”. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Zespołem dyryguje nim Swietłana Truszina, absolwentka Państwowego Konserwatorium Białorusi, wokalistka, pedagog, kierująca Wydziałem Dyrygentury Chóralnej Koledżu, nagrodzona Honorową Odznaką Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś.

Swietłana Truszina dyrygentka chóru „Mirum”

Żeński Chór „Mirum” Państwowego Koledżu Muzycznego z Nowopołocka na Białorusi

Jest to chór, który może się pochwalić bogatym repertuarem, od klasyki, poprzez muzykę sakralną, po jazz i muzykę współczesną. Ich kunszt artystyczny jest dostrzegany na licznych krajowych konkursach chórów szkolnych Białorusi. Publiczność na festiwalu również doceniła chór, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyrygenturą Julii Iwanowej, która jest absolwentką i wykładowcą macierzystej uczelni, kompozytorem, autorką opracowań i aranżacji chóralnych, zaprezentował na scenie następujące utwory: Walentina Martyniuk – „Monastyrskyj ostriw. Wizantijskyj chrest”, Aleksandr Archangielskij – „Pomyszlaju dień strasznyj”, Jelena Juniek – „Ot junosti mojeja”, Artemij Wedel – Koncert Nr 6 „K Tiebie, Gospodi, wozzowu”, Łesia Dyczko – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”.

Dyrygent Julia Iwanowa

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyrygenturą Julii Iwanowej

Słyszeliśmy, że MFMC szczyci się długą tradycją oraz że biorące w nim udział chóry prezentują bardzo wysoki poziom. Bardzo się cieszymy, że takie festiwale istnieją. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu możemy uczyć się od innych zespołów – powiedziała dyrygentka Julia Iwanowna.

Dyrygent Kęstutis Jakeliūnas

Kowieński Wokalny Zespół Acusto z Litwy

Siergiej Rachmaninow – „Woskries iz groba”,  Siergiej Rachmaninow – „Wzbrannoj Wojewodie”,  Alfred Schnittke – „Otcze nasz”, Aleksandr Aleksandrow – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Romuald Twardowski – „Wsiakoje dychanie” to utwory, które na festiwalowej scenie zaprezentował Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Litwy. Występujący na festiwalu w kategorii chórów profesjonalnych. Zespół powstał w 2010 roku, ma za sobą występy na różnych krajowych konkursach i festiwalach. Jak mówią o sobie nie boją się wyzwań i cały czas doskonalą swoje umiejętności. Repertuar grupy to arcydzieła epoki renesansu, romantyzmu niemieckiego, współczesnej litewskiej i łotewskiej muzyki oraz aranżacje litewskich pieśni ludowych wykonywanych w stylu jazz. Dyrygentem i założycielem grupy jest Kęstutis Jakeliūnas, laureat MFMC „Hajnówka”.

Dyrygenci Natalia i Władimir Iwanyk

Katedralny Chór „Znamiennia” z miejscowości Równe na Ukrainie

Jako szósty na festiwalowej scenie pojawił się Katedralny Chór „Znamiennia” z miejscowości Równe na Ukrainie. Wystąpił on w kategorii chórów parafialnych. Grupa założona została w 1997 r. Dyrygentami zespołu są: Natalia i Władimir Iwanyk. Oboje są pedagogami i naukowcami, prowadzą inne chóry, które są laureatami wielu krajowych i zagranicznych konkursów. Byli uhonorowani wieloma nagrodami oraz cerkiewnymi i świeckimi odznaczeniami.

Katedralny Chór Znamiennia

W  Katedralnym Chórze Rowieńskiej Diecezji Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu śpiewają chórzyści Swiato-Pokrowskiego i Swiato-Woskresienskogo Soboru. Chór często uświetnia swoją obecnością ważne uroczystości religijne. Jest również laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Rosji.

W ciągu całej swojej działalności chóralnej zespół zaprezentował różnorodność programów – od prastarych melodii do kompozycji współczesnych..

Podczas trzeciego dnia przesłuchań chór zaśpiewał następujące pieśni: Znamiennyj raspiew, opr. Natalia Iwanyk – „Archangielskij głas”, Artemij Wedel – „Swietie tichij”, Natalia Iwanyk – „U Carstwii Twojem”, Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim”,  Poczajewskoje – „Wieliczanije na Pokrowu”, Łesia Dyczko – Fragmenty „Liturgii św. Jana Złotoustego”

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi wystąpił w kategorii chórów profesjonalnych. Dyrygował nim  wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność Siergiej Liszczenko – dyrektor Instytucji Kultury „Miejska Kapełła Mohylewa”.

Grupa istnieje od 1989 r. Jest to pierwszy zespół w Mohylewie, który wprowadził do swojego repertuaru muzykę sakralną. W jego repertuarze możemy znaleźć dawne psalmy, motety, kanty oraz duchowne koncerty chóralne wielu wybitnych kompozytorów.

Podczas 36. MFMC zaprezentował następujące utwory:  Aleh Chadoska – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Karol Szymanowski – „Nynie otpuszczajeszi”, Anna Kazłowa – „Bogorodice Diewo”, Piotr Czajkowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”, Aleksandr Archangielskij – „K Bogorodice prileżno”, Aleksandr Turankou – „Wzbrannoj Wojewodie”, Paweł Czesnokow – „Sowiet priewiecznyj”, Mikoła Rawienski – „Simwoł wiery”.

Chór jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali na Białorusi oraz na Słowacji, w Bułgarii, na Łotwie w Niemczech i Polsce, w tym także Laureatem MFMC „Hajnówka 1995”.

– Ostatni raz byliśmy na festiwalu 22 lata temu. Wtedy przesłuchania odbywały się w cerkwi w Hajnówce. Teraz, gdy festiwal odbywa się w filharmonii mam wrażenie, że poziom jest jeszcze wyższy. Przyjechaliśmy na festiwal, ponieważ zadzwonił do mnie dyrektor tego przedsięwzięcia Mikołaj Buszko, zapraszając mnie i mój chór do Białegostoku – mówił Siergiej Liszczenko.

Dyrygent Siergiej Liszczenko

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi z dyrygentem Siergiejem Liszczenko

 

Dyrygent prof. Konstantin Jakobson

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem”z Krasnojarska w Rosji

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem”z Krasnojarska w Rosji zaprezentował się w kategorii chóry profesjonalne. Zespół powstał w 1991 r. W jego skład wchodzą profesjonalni śpiewacy i chórmistrzowie. Ich repertuar skupia się wokół utworów muzyki sakralnej, operowej i ludowej rosyjskich i zachodnioeuropejskich kompozytorów. Szczególną formą twórczości zespołu, wzbogaconą o choreografię i grę sceniczną, jest teatr chóralny.

Chór ten jest laureatem znaczących festiwali w Rosji oraz w Argentynie, Francji, byłej Jugosławii, Holandii, Meksyku, Polsce, Serbii, Szwajcarii i USA. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Zasłużony Artysta i Działacz Sztuki Rosji, pedagog i naukowiec, wieloletni rektor Krasnojarskiej Akademii Muzyki prof. Konstantin Jakobson./p>

Podczas przesłuchań zespół zaprezentował takie utwory jak: Piotr Czajkowski – „Tiebie pojem”, Dmitrij Bortniański – Koncert nr 6 „Sława wo wysznich Bogu”, Siergiej Rachmaninow – „Szestopsałmije” Nr 7, Paweł Czesnokow – „Chwalitie Gospoda s niebies” Nr 9, Anatolij Kisielow – „Bogorodice Diewo, radujsia”, Anatolij Kisielow – „Błażen muż”.

Dyrygent Pawło Struc’

Akademicki  Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie

Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie, którym dyryguje Pawło Struc’ zakończył swoim występem przesłuchania konkursowe prezentując takie pieśni jak: Artemij Wedel – „K Tiebie Gospodi wozzowu”, Ap. Nikołajew-Strumskij – „Wielikoje Sławosłowije”, Romuald Twardowski – „Boże, wo Imia Twoje”, Wiktor Tymożynskyj – „Psalm 103”, Łesia Dyczko – „Dostojno jest”.

Chór powstał w 1994 roku. Jego nazwa to jednocześnie nazwa głównej ulicy i serca Kijowa. W repertuarze zespołu możemy znaleźć różne programy koncertowe należące do światowego dziedzictwa kulturowego. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem grupy jest absolwent, doktorant i wykładowca Wydziału Dyrygentury Chóralnej Narodowej Akademii Muzyki w Kijowie, zasłużony Artysta Ukrainy Pawło Struc’, a dyrektorem i pomysłodawcą stworzenia teatru chóralnego – Andrij Wojinow. Natomiast wokaliści grupy to zawodowi muzycy, absolwenci czołowych krajowych uczelni muzycznych.

Był to ostatni dzień przesłuchań konkursowych. Już w niedzielę (28 maja) poznamy zwycięzców 36. MFMC „Hajnówka”.

Jury i dyrektor festiwalu (od lewej), prof. Łesia Dyczko, prof. Romuald Twardowski, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, dyrektor festiwalu – Mikołaj Buszko, ks. Jerzy Szurbak, Anatolij Kisielow

Zasiadająca w jury prof. dr hab. Wioletta Miłkowska podsumowała dla nas tegoroczną edycję MFMC.

W tegorocznej edycji festiwalu brało udział wiele zespołów w różnych kategoriach. Były to chóry parafialne, dziecięco-młodzieżowe, chóry uczelni muzycznych, świeckie i profesjonalne. W każdej  z kategorii zaprezentowały się chóry, które z pewnością zapisały się w pamięci słuchaczy ze względu na repertuar i sposób jego wykonania np.  Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” i niezwykle ciekawy Katedralny Chór „Znamiennia” czy Zespół Sztuki śpiewu „Srietienije”.

Wystąpiły zespoły jednorodne i mieszane. Na pewno swoim występem  artystycznym uwagę zwrócił zespół dziecięcy z Moskwy czy tez  chór męski z Wilna. Wspaniałe umiejętności  wokalne wykazały  chóry w kategoriach uczelni muzycznych oraz  zespołów profesjonalnych.

W czasie czterech koncertów festiwalowych  publiczność miała okazję wysłuchania ogromnej ilości interpretacji muzyki cerkiewnej z różnych epok aż po czasy współczesne. Mieliśmy możliwość percepcji utworów, których kompozytorami są jurorzy obecnej XXXVI edycji MFMC: Łesi Diczko,  Anatolija Kisielowa oraz Romualda Twardowskiego.

Usłyszeliśmy wiele zespołów, które prezentują nie tylko bardzo wysoki poziom wykonawczy i artyzm, a przede wszystkim świadomość  duchowego przesłania muzyki cerkiewnej – powiedziała jurorka.

       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

 

Zakończył się XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”. Do ostatniej chwili wszystkim towarzyszyły ogromne emocje.  W napięciu oczekiwaliśmy na werdykt jury, które miało niełatwe zadanie. Musiało wybrać najlepsze chóry z 26 zespołów, które na festiwal przyjechały do Białegostoku z Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Polski, Rumunii i Macedonii.

 O godzinie 14  kilkuset osobowy chór złożony z wypełniających salę chórzystów i publiczność pod dyrekcją   Mariusza Mroza – dyrygenta Sopockiego Chóru Kameralnego „Continuo” wspólnie wykonał hymn „Gaude Mater Polonia”, nieodłączny element każdej edycji festiwalu. Tak rozpoczęła się uroczystość ogłoszenia wyników.

 Mikołaj Buszko wraz z przewodniczącym jury, prof. Romualdem Twardowskim wspólnie ogłosili tegorocznych laureatów XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Odczytywaniu wyników towarzyszyły żywe reakcje widowni i gromkie brawa. Nagrody wręczał prof. Romuald Twardowski.

Podsumował On również tegoroczną edycję festiwalu, odczytując wspólną opinię jury:

 – W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, a różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

        Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk – mówił przewodniczący jury.

            Miło nam, że XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2017” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

        Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym – zakończył swoją wypowiedź profesor Twardowski.

Następnie Mikołaj Buszko w imieniu organizatorów podziękował wszystkim chórom za udział w festiwalu. … Gratuluję i dziękuję wszystkim chórom. Wszyscy jesteście znakomici a Jury wybrało najlepszych z najlepszych. Dziękuję Wam bardzo. To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy Was gościć na tegorocznym festiwalu.

Ten sam chór , zgromadzonym na scenie Laureatom wykonał na zakończenie uroczystości hymn – życzenie „Mnogaja leta „  Zbiorowym chórem dyrygował tym razem Laureat I nagrody pośród chórów zawodowych  Pawło Struć z Kijowa.

 

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2017” odbywającego się w dniach 24 – 28.05.2017 r. w Białymstoku

 

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. Łesia Dyczko
 3. Anatolij Kisielow
 4. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 5. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 26 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Zespołowi Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Władimira Skuncewa
 • Międzyparafialnemu Chórowi „Kamerton” z Giżycka (Polska) pod dyr. Wiktorii Petiuk

II miejsce przyznano:

 • Zespołowi Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska (Białoruś) pod dyr. Olgi Suares

I miejsce przyznano:

 • Katedralnemu Chórowi „Znamiennia” z Równego (Ukraina) pod dyr. Natalii

i Władimira Iwanyk

Kategoria chórów amatorskich świeckich

III miejsce przyznano:

 • Sopockiemu Chórowi Kameralnemu „Continuo” z Sopotu (Polska) pod dyr. Mariusza Mroza

II  miejsce przyznano:

 • Męskiemu Chórowi „Ąžuolų klubas“ z Wilna (Litwa) pod dyr. Povilasa Gylysa

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Akademickiemu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy (Polska) pod dyr. Joanny Korczago
 • Narodowej Kapełły Chóralnej „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Iriny Duszejko

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

III miejsce przyznano:

 • Chórowi „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Podolska (Rosja) pod dyr. Jeleny Nozdriewatych

II miejsce przyznano:

 • Wzorcowemu Chórowi „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy z Baranowicz (Białoruś) pod dyr. Nikołaja Gańkowa

I miejsce przyznano:

 • Wzorcowemu Dziecięcemu Chórowi „Kastalija” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Mariny Kuzniecowej

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

 • Żeńskiemu Chórowi Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogienki z Żytomierza (Ukraina) pod dyr. Tatiany Gordiejewoj

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. N. Leontowicza z Winnicy (Ukraina) pod dyr. Olgi Baboszinej
 • Chórowi „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej sztuki śpiewu Uralskiego Państwowego Konserwatorium im. M. Musorgskiego z Jekaterynburga (Rosja) pod dyr. Oksany Szełudiakowej

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Dniepropietrowska (Ukraina) pod dyr. Julii Iwanowej

Kategoria chórów zawodowych

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Kameralnemu Chórowi „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Mohylewa (Białoruś) pod dyr. Siergieja Liszczenko
 • Kowieńskiemu Wokalnemu Zespołowi „Acusto” z Kowna (Litwa) pod dyr. Kęstutisa Jakeliūnasa

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Chóralnemu Zespołowi Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska (Rosja) pod dyr. Konstantina Jakobsona
 • Akademickiemu Kameralnemu Chórowi „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Pawło Strucia

 

Ponadto wyróżniono dyrygentów:

 • Jelenę Nozdriewatych z Podolska (Rosja)
 • Povilasa Gylysa z Wilna (Litwa)
 • Olgę Suares z Mińska (Białoruś)

 
 
 

     
 
 

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

Publiczność na Koncercie Galowym

Koncert Galowy XXXVI MFMC ”Hajnówka 2017”  w Białymstoku  tradycyjnie  rozpoczęto wykonaniem dwóch  Hymnów: „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu  połączonych  Chórów: WAT z Warszawy i „Continuo” z Sopotu pod dyr. Mariusza Mroza oraz „Swiatym Zemle Ruskoj” w wykonaniu  połączonych Chórów „Kapełła Mohylewa” z Białorusi i  „Chreszczatyk” z Ukrainy po dyr. Siergieja Liszczenko.To były Hymny Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego na których tradycję powołują się organizatorzy Festiwalu.

Chóry rozpoczynające Koncert Galowy pod dyr. Mariusza Mroza

Chóry rozpoczynające Koncert Galowy  dyr. Siergiej Liszczenko

Po tym przepięknym wstępie rozpoczął się ostatni z koncertów tegorocznego festiwalu. Towarzyszyły mu wielkie emocje, nie zabrakło też kilku niespodzianek. Koncert Galowy prowadziły: Magdalena Gołaszewska i Ilona Karpiuk-Dąbrowska. Przypomniały one, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego, a także Związku Kompozytorów Polskich.  Prowadzące wymieniły również patronów medialnych festiwalu, którymi są: Telewizja Polska S.A. (patronat korporacyjny), Polskie Radio S.A. Warszawa (patronat korporacyjny), Dwumiesięcznik ArtPost. Natomiast regionalne patronaty medialne na festiwalu mają: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok S.A., Tygodnik „Niwa”, Tygodnik „Nasze słowo”, Radio Racja, Radio JARD 89,2 FM Białystok, TV JARD Białystok, TVK Hajnówka, TV Podlasie.

Prowadzące Koncert Galowy: Magdalena Gołaszewska i Ilona Karpiuk-Dąbrowska

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Po chwili na scenie pojawił się Mikołaj Buszko, który  zgromadzonej na sali Opery i Filharmonii Podlaskiej publiczności odczytał protokół z werdyktem jury. Dyrektor festiwalu przedstawił również Jurorów oraz przywitał przybyłych gości.

Cieszymy się ogromnie, że dzień dzisiejszy zaszczyciła swoją obecnością Pani Agnieszka Komar-Morawska – Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – powiedział  m in.  Dyrektor Festiwalu.

Pani Agnieszka Komar-Morawska

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Komar-Morawska.

Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kraju i śmiem twierdzić także w Europie – mówiła Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego wręczyła organizatorom festiwalu  odznaczenia za zasługi dla polskiej kultury.

Irena Parfieniuk otrzymuje odznaczenie z rąk Agnieszki Komar-Morawskiej

Dyrektor Biura Organizacyjnego Irena Parfieniuk została nagrodzona Odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  natomiast pomysłodawca i Dyrektor Festiwalu Mikołaj Buszko otrzymał z rąk Agnieszki Komar-Morawskiej Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Mikołaj Buszko został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”


 

Ten moment zaakcentował również  Chór z Mohylewa  dedykując odznaczonym  piękny utwór – życzenie –„Mnohaja leta”.

Dyrektor Festiwalu w kilku pięknych słowach podziękował za odznaczenie i oddał głos konferansjerkom  Magdalenie Gołaszewskiej i Ilonie Karpiuk-Dąbrowskiej. Panie zaprosiły na scenę laureatów, by po raz ostatni w tym roku zaprezentowali swoje umiejętności przed publicznością XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”.

Koncert rozpoczął laureat trzeciego miejsca w kategorii chórów parafialnych, Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyr. Władimira Skuncewa wykonując Duchownyj stich – „W okiean-morie kamień leżit”.


Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” z Moskwy pod dyr. Władimira Skuncewa

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy  z miejscowości Baranowicze na Białorusi pod dyr. Nikołaja Gańkowa, który zajął drugie miejsce w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, wykonał kompozycję Mikoła Kulikowicza – „Swiaty Boża”.

Wzorcowy Chór „Raduga” Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy pod dyr. Nikołaja Gańkowa

Laureat trzeciego miejsca w kategorii zespołów amatorskich świeckich, Sopocki Chór Kameralny „Continuo” pod dyr. Mariusza Mroza, zaprezentował utwór „Wzbrannoj wojewodie” Romana Ledieniowa.

Sopocki Chór Kameralny „Continuo”

Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Litwy pod dyr. Kęstutisa Jakeliūnasa, który zajął drugie miejsce ex aequo w kategorii chórów zawodowych  wykonał  „Chwalitie Imia Gospodnie” autorstwa Aleksandra Aleksandrowa.

Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Litwy pod dyr. Kęstutisa Jakeliūnasa

Zwycięzca w kategorii chórów parafialnych: Katedralny Chór „Znamiennia” z Równego na Ukrainie pod dyr. Natalii i Władimira Iwanyk zachwycił publiczność wykonaniem Koncertu „Priiditie wospoim” – Dmitrija Bortniańskiego.

Katedralny Chór „Znamiennia” z Równego na Ukrainie pod dyr. Natalii i Władimira Iwanyk

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyr. Tatiany Gordiejewoj zaśpiewał przed publicznością utwór autorstwa jurorki festiwalu Łesi Dyczko – „Dostojno je”.  Zespół ten zajął na 36. MFMC trzecie miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych.

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki z Żytomierza na Ukrainie pod dyr. Tatiany Gordiejewoj

Jako kolejny na scenie pojawił się Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi pod dyr. Siergieja Liszczenko, który jest laureatem drugiego miejsca w kategorii chórów zawodowych.  Zespół zaśpiewał  „Nynie otpuszczajeszi” Karola Szymanowskiego oraz Simwoł wiery”  Mikoła Rawienski.

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa” z Białorusi pod dyr. Siergieja Liszczenko

Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie pod dyr. Pawło Strucia

Jako ostatni w pierwszej części koncertu galowego pojawił się Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa na Ukrainie pod dyr. Pawło Strucia, który zaprezentował następujące utwory: Artemij Wedel – „K Tiebie Gospodi wozzowu”, Romuald Twardowski – „Boże, wo Imia Twoje”, Ap. Nikołajew-Strumskij – „Wielikoje Sławosłowije”. Grupa otrzymała ex aequo pierwsze miejsce w kategorii chórów zawodowych. Na zakończenie występu chór otrzymał żywiołowe owacje na stojąco od publiczności.

W drugiej części koncertu mogliśmy zobaczyć laureatów kolejnych kategorii. Jako pierwszy pojawił się zajmujący drugie miejsce w kategorii chórów parafialnych Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela z Mińska, pod dyr. Olgi Suares. Chór wykonał Znamiennyj raspiew, opr. Olga Bejszer – „Siedie Adam”.

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela z Mińska, pod dyr. Olgi Suares

Z kolei Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Podolska w Rosji pod dyr. Jeleny Nozdriewatych zaprezentował utwór „Zastupnice usierdnaja” Pawła Czesnokowa. Zespół na festiwalu uplasował się na trzecim miejscu w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych.

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Podolska w Rosji pod dyr. Jeleny Nozdriewatych

Zdobywca drugiego miejsca ex aequo w kategorii zespołów uczelni muzycznych, Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z Winnicy na Ukrainie pod dyr. Olgi Baboszinej zaśpiewał Koncert „Priiditie wospoim ludije” Dmitrija Bortniańskiego

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z Winnicy na Ukrainie pod dyr. Olgi Baboszinej

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Ukrainy pod dyr. Iriny Duszejko wykonała dwa utwory:

– Iwan Nebesnyj – „Dostojno je”

– Maksim Berezowski – „Radujtiesia prawiednii”. Zespół został uhonorowany przez jury jako jeden ze zwycięzców w kategorii chórów amatorskich świeckich.

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki z Ukrainy pod dyr. Iriny Duszejko

Laureat drugiego miejsca w kategorii chórów amatorskich świeckich Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna pod dyr. Povilasa Gylysa wykonał utwór Michaiła Ippolta-Iwanowa – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”.

Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna pod dyr. Povilasa Gylysa

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyr. Julii Iwanowej zaprezentował na scenie utwór „Pomyszlaju dień strasznyj” Aleksandra Archangielskiego. Zespół został laureatem pierwszego miejsca w kategorii chórów uczelni muzycznych.

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki z Ukrainy pod dyr. Julii Iwanowej

Zdobywca pierwszego miejsca ex aeuquo w kategorii chórów zawodowych Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska w Rosji pod dyr. Iriny Poliakowej – zastępcy dyrygenta zaprezentował aż dwa utwory:

– Siergiej Rachmaninow – „Szestopsałmije” Nr 7

– Anatolij Kisielow – „Błażen muż”.

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska w Rosji

Konferansjerki zaprosiły na scenę księdza Jerzego Szurbaka, który podziękował swoim przyjaciołom za wydanie książki o nim. Wśród wymienionych przez jurora osób znaleźli się: Ludmiła Krupa, która była pomysłodawcą wydania, Doktor Krupa, Adam Dobroński, profesor Zaniewska, Michał Maszewicz, Anna Romańczyk, Jerzy Andrejuk, Józef Pisanko, Doroteusz Fionik, Barbara Babulewicz, Piotr Stawicki, Mikołaj Buszko oraz Edward Kozera.

Ks. Jerzy Szurbak

Mikołaj Buszko – Dyrektor i pomysłodawca MFMC

Zabierający następnie głos Dyrektor  festiwalu  powiedział:

– Proszę Państwa kończy się Koncert Galowy XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku. Za nami koncert inauguracyjny, za nami przesłuchania konkursowe 26 chórów i 24 koncerty towarzyszące, które wypełniły muzyką duchowością i artyzmem miasta, miasteczka i wsie w całym naszym kraju. Za nami także prapremiera filmu o prof. Romualdzie Twardowskim i promocja książki o ks. Jerzym Szurbaku. Pozostało mi tylko podziękować wykonawcom, współpracownikom i ich rodzinom, jurorom, sponsorom, dyplomatom RP, mediom, publiczności oraz wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli, którzy nimi kierują dzięki których życzliwości, mogliśmy doprowadzić kolejny 36. festiwal do finału.  Dziękuję również firmie Hi-Endpol, która od kilkudziesięciu lat rejestruje koncerty i dzięki której wydajemy płyty, a także telewizji kablowej i Jarkowi Kirylukowi, który kieruje ekipą rejestrującą, a później retransmitującą koncerty. Pozostaje mi jeszcze podziękować: ks. Jerzemu Szurbakowi, Ilonie Dąbrowskiej, Magdalenie Gołaszewskiej, Barbarze Pacholskiej, Radosławowi Dąbrowskiemu, Michałowi Straszewskiemu, ks. Jarosławowi Stefaniakowi i  innym, którzy prowadzili tegoroczne festiwalowe koncerty. Do moich podziękowań dołączają się najlepsi z najlepszych. Przed Państwem laureaci tegorocznej edycji festiwalu – mówił Mikołaj Buszko, zapowiadając wielki finał Koncertu Galowego.

Publiczność 36. MFMC na Koncercie Galowym

Laureaci XXXVI MFMC Hajnówka 2017

Na scenie pojawiły się  chóry:  „Tiebie pojem” z Krasnojarska, „Znamiennia” z Równego, „Raduga” z Baranowicz, „Dnipro” z Kijowa, chór z Dniepropietrowska,  „Chreszczatyk” z Kijowa i „Kozaczij Krug” z Moskwy które w połączonym składzie wykonały „Mnogaja leta”. Dyrygował Pawło Struc’.

Wielki Finał Koncertu Galowego MFMC Hajnówka 2017

XXXVI. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku uważam za zakończony – tymi słowami Mikołaj Buszko zamknął tegoroczną edycję wydarzenia, a my mogliśmy raz jeszcze usłyszeć najlepsze chóry wykonujące pieśń „Mnogaja leta”.

Kolejny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej już za rok.

     
 
 

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński

WARUNKI WSTĘPU

 

Koncert Inauguracyjny – 24.05.2017 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2)
–  bezpłatne karty wstępu do nabycia  w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

 

Przesłuchania konkursowe – 25-27.05.2017 (Opera i Filharmonia Podlaska,  ul. Podleśna 2)
– wstęp wolny ( dla grup zorganizowanych z zapewnieniem miejsc siedzących rezerwacja odpłatna )

 

Koncert Galowy – 28.05.2017 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2)
– karty wstępu do nabycia  w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

 
 

INAUGURACJA FESTIWALU

24 maja 2017 r., godz. 19.00
Opera i Filharmonia Podlaska
Białystok, ul. Podleśna 2

OTWARCIE FESTIWALUAkademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki
im. Gniesinych z Moskwy
pod dyr. Dmitrija Oniegina
KONCERT INAUGURACYJNY
„Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej”

Koncert wykonuje:

Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki
im. Gniesinych z Moskwy
pod dyr. Dmitrija Oniegina

Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej
Akademii Muzyki im. Gniesinych
Moskwa, Rosja

dyryguje: Dmitrij Oniegin

Chór powstał w 1948 r. w celu stworzenie studentom możliwości doskonalenia praktycznych umiejętności kierowania, a przede wszystkim dyrygowania chórem. W chórze śpiewają studenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej oraz wykładowcy Akademii. Od początków swojego istnienia Chór prowadzi aktywną działalność koncertową. Dysponując wszelkimi atutami sztuki chóralnej, jest w stanie niezależnie od stopnia trudności wykonać muzykę chóralną różnych epok, form i stylów. Śpiewając na co dzień w chórze, wykonując koncerty dyplomantów, a także podpatrując najwybitniejszych dyrygentów zapraszanych do pracy z chórem, studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności dyrygenckich. Chór wykonuje również wybitne dzieła chóralne z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. Chórem dyrygowali w przeszłości najwybitniejsi rosyjscy dyrygenci, a wśród nich profesorowie: B. Seliwanow, G. Dmitriak i W. Minin – laureaci i jurorzy naszego festiwalu. Od 2012 r. chórem kieruje absolwent wykładowca i pracownik naukowy Akademii, Zasłużony Pracownik Oświaty Rosji, laureat międzynarodowych konkursów – Dmitrij Oniegin. Pod jego kierownictwem chór został laureatem Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Wilnie, a także dwukrotnym zwycięzcą MFMC „Hajnówka” (w 2011 r. i w 2016 r.). W 2011 r. odnalazł i po raz pierwszy w Polsce wykonał na festiwalu „Hajnówka” nieznany utwór muzyki cerkiewnej autorstwa polskiego, żyjącego w latach 1757–1831 kompozytora Józefa Kozłowskiego.

PROGRAM KONCERTU INAUGURACYJNEGO

„Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej”
1. Aleksandr Kastalski – „Christos woskriesie”
2. Aleksandr Andriejew-Oksar – „Wienczalnaja jektienija”
3. Borys Szeremietiew – „Otcze nasz”
4. Siergiej Rachmaninow – „W molitwach nieusypajuszczuju
Bogorodicu”
5. Aleksandr Greczaninow – „K Bogorodice prileżno nynie
pritiecem”
6. Wasilij Samsonienko – „Nynie otpuszczajeszi”
7. Artemij Wedel – „Wsiemirnuju sławu”
8. Józef Kozłowski – „Płaczu i rydaju”
9. Dmitrij Bortniański – „Da woskriesniet Bog”
10. Wasilij Zinowjew – „Wieruju”
11. Giuseppe Sarti – „Nynie siły niebiesnyja”
12. Romuald Twardowski – „O Tiebie radujetsia”
13. Łesia Dyczko – „Dostojno je”
14. Anatolij Kisielow – „Otcze nasz”
15. Maksym Berezowski – „Mnogolietije”

KONCERTY  TOWARZYSZĄCE

 

20 maja 2017 (sobota)

LUSŁAWICE, godz. 19.00

Koncert „Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej”

– Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy (Rosja), pod dyr. Dmitrija Oniegina

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

 

22 maja 2017 (poniedziałek)

KRAKÓW, godz. 18.30

– Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy (Rosja), pod dyr. Dmitrija Oniegina

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Grodzka     

 

23 maja 2017 (wtorek)

LEGIONOWO, godz. 19.00

– Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy (Rosja), pod dyr. Dmitrija Oniegina

Kościół Św. Jana Kantego

 

SOKOLE, godz. 19.00  

– Zespół „Kazaczij Krug” z Moskwy (Rosja)

Dom Ludowy w Sokolu

 

24 maja 2017 (środa)

SUPRAŚL, godz. 19.00

Koncert „Pamięci Wiktora Wołkowa”

– Zespół „Kazaczij Krug” z Moskwy (Rosja)

Dom Ludowy

 

25.05.2017 (czwartek)

KRAKÓW, godz. 18.30

– Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina)

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Grodzka

 

 

 

KAMIENIEC (BIAŁORUŚ), godz. 19.00

– Kameralny Chór „Kapełła Mohylewa” z Mohylewa (Białoruś)

Sala RDK

26.05.2017 (piątek)

NAREW, godz. 18.00

– Dziecięcy Chór „Siem not radugi” z Klimowska (Rosja)

Sala Biblioteki Publicznej

 

STUDZIANKI, godz. 19.00

– Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Rapsodia” z Kiszyniowa (Mołdawia)

Dom Kultury, ul. Podleśna 3

 

MICHAŁOWO, godz. 19.00

Koncert „Pamięci Tamary Sołoniewicz”

– Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Mińska (Białoruś)

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

 

TYKOCIN, godz. 19.00

– Chór „Nicolae Bogdan” ze Sighisoary (Rumunia)

– Wzorcowy Dziecięcy Chór „Raduga” z Baranowicz (Białoruś)

– Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija” z Moskwy (Rosja)

Kościół p.w. Św. Trójcy w Tykocinie

 

WARSZAWA, godz. 18.00

XXVI Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej, organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

– Kowieński Wokalny Zespół „Acusto” z Kowna (Litwa)

– Kameralny Chór „Kapełła Mohylewa” z Mohylewa (Białoruś)

– Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” z Krasnojarska (Rosja)

– Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina)

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie, Aleja Solidarności 74

 

BIELSK PODLASKI, godz. 19.00

Zespół „Kazaczij Krug” z Moskwy (Rosja)

Muszla Koncertowa – Bielski Dom Kultury

27.05.2017 (sobota)

BIAŁOWIEŻA, godz. 18.00

XII Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej w Białowieży. Organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży

– Sopocki Chór Kameralny „Continuo” z Sopotu (Polska)

– Wzorcowy Dziecięcy Chór „Minskije zori” z Mińska (Białoruś)

– Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija” z Moskwy (Rosja)

– Chór Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy (Polska)

Kościół p.w. Świętej Teresy, ul. Park Dyrekcyjny 2, Białowieża

 

BIAŁYSTOK, godz. 18.45

– Chór Państwowej Akademii Muzyki w Dniepropietrowsku (Ukraina)

Kościół p.w. Św. Kazimierza w Białymstoku

 

BIAŁYSTOK, godz. 20.00

Koncert „Pamięci Kazimierza Derkowskiego”

– Zespół „Kazaczij Krug” z Moskwy (Rosja)

„Spodki” WOAK ul. Rocha

 

CIECHANOWIEC, godz. 19.00

Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Rapsodia” z Kiszyniowa (Mołdawia)

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

KRYNKI, godz. 19.00

Koncert „Pamięci Sokrata Janowicza”

– Chór „Nicolae Bogdan” ze Sighisoary (Rumunia)

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach

 

NAREWKA, godz. 18.00

– Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko – Kijów (Ukraina)

Amfiteatr

 

NIEWODNICA, godz. 19.00

– Żeński Chór Akademicki „Melodia” z Iwano-Frankowska (Ukraina)

Świetlica

 

NURZEC-STACJA, godz. 18.00

– Zespół Wokalny „Melizma” ze Skopje (Macedonia)

Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

 

RAJSK, godz. 19.00

– Zespół Sztuki Śpiewu „Srietienije” z Mińska (Białoruś)

Dom Kultury

 

SEJNY, godz. 19.00

Koncert dedykowane prof. Andrzejowi Strumille w Roku Jego Twórczości

– Męski Chór „Ąžuolų klubas” z Wilna (Litwa)

Bazylika Mniejsza p.w. Najświętszej Marii Panny

 

SZCZUCZYN, godz. 16.00

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina (Białoruś)

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie

 

WASILKÓW, godz. 19.00

– Wzorcowy Dziecięcy Chór „Raduga” z Baranowicz (Białoruś)

– Chór Winnickiej Uczelni Muzycznej z Winnicy (Ukraina)

Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, ul. Kościuszki 2 w Wasilkowie

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE

25.05.2017 (czwartek)

BIAŁYSTOK, godz. 20.00

Premiera filmu o prof. Romualdzie Twardowskim

„Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki”

Sala koncertowa, Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

 

24-28.05.2017

BIAŁYSTOK,

Promocja książki o ks. Jerzym Szurbaku

„Życie wypełnione śpiewaną modlitwą”

Foyer, Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

 

Serdecznie zapraszamy!

1.-Twardowskimaly

prof. Romuald Twardowski – Przewodniczący Jury; kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Warszawa.
łesia Dyszko

prof. Łesia Dyczko – kompozytor, Zasłużona Artystka Ukrainy, profesor Ukraińskiej Akademii Muzycznej, Sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy – Kijów (Ukraina).
Anatolij Kisielow

Anatolij Kisielow – kompozytor, dyrygent, Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, Sekretarz Związku Kompozytorów Rosji, laureat, juror i przewodniczący jury międzynarodowych konkursów – Moskwa (Rosja).
W. Miłkowska

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska – dyrygentka Chóru Politechniki Białostockiej i Komendy Wojewódzkiej Policji, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, wielokrotna Laureatka MFMC „Hajnówka” – Białystok
J.-Szurbak-male

ks. Jerzy Szurbak – dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny Laureat MFMC „Hajnówka” – Warszawa.


Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug”

Moskwa, Rosja

dyryguje: Władimir Skuncew

 


 

kategoria: Chóry parafialne

Zespół składa się z profesjonalnych muzyków i autentycznych wykonawców, wywodzących się ze społeczności Kozaków staroobrzędowców. Celem zespołu jest zachowanie ciągłości tradycji śpiewu, opartej m.in. na „kriukowej notacji”. Muzycy aktywnie uczestniczą w nabożeństwach Cerkwi staroobrzędowej. Organizują i uczestniczą w licznych ekspedycjach po Rosji, zbierając materiały muzyczne i etnograficzne Kozaków. Zespół systematycznie koncertuje w Rosji, występował również w Austrii, Australii, Brazylii, Niemczech, Polsce oraz we Francji. Laureat wielu festiwali. Wydał kilka CD. Zespołem kieruje absolwent Instytutu Kultury Rosji, muzyk, etnograf, folklorysta, wybitny znawca kultury muzycznej Kozaków, realizator i laureat wielu festiwali – Władimir Skuncew.

 

Program:

1. „Cariu Niebiesnyj”
2. „Wieliczanieje św. Nikołaju”
3. Duchownyj stich – „W okiean-morie kamień leżit”
4. „Swietie tichij”
5. „Dostojno jest’”
6. „Woskriesienija dień”
7. „Stichira Paschie”
8. „Swietisia, swietisia”
9. „Mnogolietije”

 

 

Chór „Nicolae Bogdan”

Sighisoara, Rumunia

dyryguje: Elisabeta Anda Moldowan

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Pierwszym dyrygentem i założycielem chóru był profesor Nicolae Bogdan. Po jego śmierci dotychczasowi chórzyści i inni pasjonaci śpiewu kontynuowali działalność grupy. Od 2006 r. chór działa pod patronatem domu kultury, a jego dyrygentem jest uczennica założyciela chóru, wokalistka, aranżer i kompozytor prof. Elisabeta Anda Moldowan. Repertuar chóru zawiera pieśni ludowe, pieśni religijne, klasykę oraz muzykę pop. Chór uczestniczył w wielu koncertach i konkursach w kraju i zagranicą. Dyrygentka jest obecnie nauczycielką muzyki w gimnazjum i liceum, gdzie prowadzi chóry dziecięce. Komponuje piosenki dla dzieci, a także opracowuje muzykę chóralną.

 

Program:

1. Mnich Filotei – „Pripeală” (Bizantyjski kant o Narodzeniu Matki Bożej)
2. Paul Constantinescu – „Doamne miluieşte” (Panie, zmiłuj się)
3. Gheorghe Cucu – „Miluieşte-mă, Dumnezeule” (Boże, zmiłuj się nade mną)
4. Marin Dârvă – „Către tine, Doamne, am strigat” (Do Ciebie, Panie, wołałem)
5. Nicolae Lungu – „Cămara Ta, Mântuitorul meu” (Twoja skarbnica, mój
Odkupicielu)

 

Chór „Siem not radugi” Dziecięcej Szkoły Muzycznej

Klimowsk, Rosja

dyryguje: Jelena Nozdriewatych

 


 

kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór istnieje od 2005 roku. Chórzystów łączy wspólna pasja i przekazywane przez dyrygentkę umiłowanie muzyki chóralnej. Są uczestnikami i laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów w Rosji i na Węgrzech. Repertuar chóru to muzyka cerkiewna, klasyka oraz opracowania pieśni ludowych. Chórem dyryguje absolwentka Państwowego Konserwatorium w Saratowie Jelena Nozdrewatych, która jest również nauczycielem w Dziecięcej Szkole Muzycznej w Klimowsku.

 

Program:

1. Dmitrij Bortniański, opr. A. Nozdrewatych – Koncert „Gospodi, kto obitajet w żyliszcze Twojem”
2. Paweł Czesnokow – „Dusze moja”
3. Paweł Czesnokow – „Dostojno jest’”
4. Aleksandr Frunza – „Wieliczit dusza moja Gospoda”
5. Paweł Czesnokow – „Zastupnice usierdnaja”
6. Jurij Falik – „Ot swiatyja ikony”

 

 

 

Dziecięco-młodzieżowy Chór „Rapsodia”

Narodowego Teatru Opery i Baletu

Kiszyniów, Mołdawia

dyryguje: Natalia Barabanszczikowa

 


 

kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Studium „Rapsodia” istnieje od 1996 r. Reprezentujący Mołdawię chór został laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali chóralnych, m.in. w: Grecji, Polsce, Turcji, Bułgarii, Rosji, Rumunii i na Ukrainie. Śpiewa muzykę sakralną, klasyczną, folklor mołdawski, jazz oraz pieśni autorskie wykonując ją również po bułgarsku, polsku, rosyjsku, ukraińsku, węgiersku, japońsku, niemiecku, hebrajsku, w jidysz, i w innych językach. Chór brał udział w dziewięciu spektaklach Opery Narodowej. Nagrywa także dla Radia i TV. Specjalnie dla chóru muzykę tworzy wielu mołdawskich kompozytorów. Chórem dyryguje kompozytor, wokalistka i wykładowca śpiewu, poetka, jurorka – Natalia

Barabanszczikowa. Chórmistrzem jest Nadieżda Płakidina.

 

Program:

1. Ion Kika-Koaneszt – „Tatel nostru” („Otcze nasz” w j. mołdawskim)
2. Romuald Twardowski – „Woskriesienije Christowo widiewsze”
3. Konstantin Szwedow – „Godpodi, spasi błagoczestiwyja i Tryswiatoje”
4. Dmitrij Bortniański – „Spasi ludi twoja, Gospodi” (fragm. koncertu „Tiebie Boga chwalim”)
5. Dobri Christow – „Gospodi, spasi błagoczestiwyja”

 

 

Dziecięcy Wzorcowy Chór „Minskije zori” Średniej Szkoły Nr 159

Mińsk, Białoruś

dyryguje: Tatiana Silczenko

 


 

kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór został założony w 2003 r. Śpiewają w nim uczniowie klas 5–11. W 2008 r. Chórowi przyznano tytuł „Wzorcowy”. Zespół jest laureatem międzynarodowych festiwali muzyki cerkiewnej w kraju oraz w Polsce, Rosji, Serbii, na Ukrainie i na Łotwie. Wykonuje utwory światowych klasyków, kompozytorów współczesnych, muzykę sakralną oraz opracowania pieśni ludowych. Dyrygentką chóru od 2010 r. jest absolwentka Państwowego Konserwatorium Białorusi prowadząca wiele dziecięcych i dorosłych chórów na Białorusi i w Rosji Tatiana Silczenko. Pod jej kierownictwem w 2013 r. chórowi potwierdzono tytuł „Chóru Wzorcowego”. W pracy z chórami wykorzystuje najnowsze zasady i metody białoruskiej i światowej chóralistyki szkolnej.

 

Program:

1. Pridwornyj napiew – „Christos woskriesie”
2. Mikoła Rawieński – „Daj, dobry Boża”
3. Iwan Flegmienko – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”
4. Alfred Schnittke – „Molitwa Strannika”
5. Michaił Rieczkunow – „Jedinorodnyj Synie”
6. Jurij Tugarinow – „Sławoslowije”

 

Wzorcowy Chór „Raduga”

Dziecięcej Szkoły Chóralnej im. Wiktora Rowdy

Baranowicze, Białoruś

dyryguje: Nikołaj Gańkow

 


 

kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór został założony w 1984 r., by już w roku 1986 uzyskać tytuł „Wzorcowy”. Jest laureatem wielu festiwali krajowych i międzynarodowych, m.in.: na Białorusi, w Rosji, Polsce, Austrii, Niemczech, Finlandii, Słowacji, we Włoszech, na Litwie i Ukrainie. Laureat MFMC „Hajnówka 99”. W repertuarze chóru są utwory zarówno świeckie, jak i sakralne. Kierownikami chóru są Nikołaj i Anna Gańkowy.

 

Program:

1. Podlaski napiew – „Prad Taboju, moj Boh”
2. Melodia tradycyjna – „Sudzi mianie”
3. Mikoła Kulikowicz – „Swiaty Boża”
4. Mikoła Butoma – „Malitwu zaniasu”
5. Alieksiej Lwow – „Wieczieri Twojeja”
6. Piotr Czajkowski – „Dostojno jest’”
7. Piotr Turczaninow – „O Tiebie radujetsia”

 

Wzorcowy Dziecięcy Chór „Kastalija”

Moskwa, Rosja

dyryguje: Marina Kuzniecowa

 


 

kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór – powołany do życia w 1989 r. – to jeden z tych zespołów, które konsekwentnie realizują w praktyce zasady ogólnodostępnej edukacji wokalnochóralnej. U wszystkich dzieci, przyjmowanych do chóru bez wstępnej selekcji, odkrywa się ukryte w nich zainteresowania do estetyki, duchowego piękna muzyki i śpiewu chóralnego. Chór, który w 1998 r. uzyskał tytuł „Wzorcowy”, koncertuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Moskwy i jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali. Od 2004 r. kierownikiem szkoły i dyrygentem grupy jest Zasłużony Pracownik Oświaty Federacji Rosyjskiej, laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody „Grant Moskwy”, Marina Kuzniecowa.

 

Program:

1. Aleksandr Kastalski – „Chwalitie Imia Gospodnie”
2. Paweł Czesnokow – „Priiditie, ubłażim Iosifa”
3. Paweł Czesnokow – „Da isprawitsia molitwa moja”
4. Aleksandr Żarow – „Chieruwimskaja piesń”
5. Michael Rojtersztejn – „Molitwa Jekatieriny Sijenskoj”

 

 

Chór „KAMERTON”

Giżycko, Polska

dyryguje: Wiktoria Petiuk

 


 

kategoria: Chóry parafialne

Chór powstał w 2008 r. i zrzesza wielbicieli muzyki chóralnej i cerkiewnej ze środowiska mniejszości ukraińskiej, wiernych parafii greckokatolickich Mazur. Reprezentuje również Mazurski Oddział Związku Ukraińców w Polsce. Repertuar chóru to ukraińskie utwory sakralne i świeckie, kolędy i pastorałki oraz pieśni ludowe. Szczególne miejsce w repertuarze zajmuje muzyka cerkiewna obrządku grekokatolickiego. Chór uświetnia uroczystości religijne i jubileuszowe swoich parafii. Koncertuje i bierze udział w wielu festiwalach i przedsięwzięciach kulturalnych na Mazurach, w innych regionach kraju, a także za granicą (Litwa i Ukraina). Od chwili powstania dyrygentem chóru jest absolwentka Państwowego Uniwersytetu w Równem – Wiktoria Petiuk.

 

Program:

1. Mychajło Werbyckyj – „Otcze nasz”
2. Stanisław Czujenko – „Jedynorodnyj Synu”
3. Jakiw Jacynewycz – „Cheruwymska”
4. Aleksandr Archangelskij – „Swietie tichij”
5. Dmytro Kotko – kant „Czerez pole szyrokeje”
6. Hryhorij Dawydowskyj – „Dostojno je”
7. Ihor Sonewycky, opr. Rostysław Demczyszyn – „Pid Twoju Mylist’”
8. Mychajło Werbyckyj – „Chwalite Hospoda z nebes”
9. Dmitrij Bortniański – „Is połła eti despota”

 

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Mińsk, Białoruś

dyryguje: Olga Suares

 


 

kategoria: Chóry parafialne

Zespół powstał w 2014 roku z błogosławieństwa proboszcza parafi i o. Teodora (Żelengowskiego). Celem realizowanym przez zespół jest propagowanie staroruskiej sztuki śpiewu w tym również w salach koncertowych i wprowadzanie jej do praktyki liturgicznej. Repertuar chóru obejmuje utwory od monodycznych, poprzez okres wczesnoruskiej polifonii, po utwory liturgiczne z zachowanych rękopisów XVI–XIX w. Chórem dyryguje absolwentka Państwowego Konserwatorium Białorusi, absolwentka i wykładowca Mińskiej Prawosławnej Uczelni Teologicznej nagradzana przez metropolitę oraz uhonorowana przez władze Białorusi Orderem Matki – Olga Suares.

 

Program:

1. Polifoniczne opr. znamiennego raspiewu (śr. XVIII w.) – „S nami Bog”
2. Znamiennyj raspiew, głas 4 – Tropar Rożdiestwa Christowa
3. Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Priiditi e pokłonimsia”
4. Strocznoje mnogogołosije – „Tia, pacze uma…”
5. Znamiennyj raspiew – „Wo Carstwii Twojem”
6. Napiew z Żyrowickiego Irmołogionu – „Zwiezda zwiezdam Priedti ecza”
7. Znamiennoje dwuchgołosije – Wieliczanije Rożdiestwu Bogorodicy
8. Znamiennyj raspiew, opr. Olga Bejszer – „Siedie Adam”
9. Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Mnogaja leta”

 

Zespół Wokalny „Melizma”

Skopje, Macedonia

dyryguje: Marija Andonowa

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Zespół powstał w 2015 r., a jego wizją programową jest rozpowszechnienie muzyki chóralnej na najwyższym poziomie nie tylko w kraju, ale również na całym świecie. Swoje sukcesy osiąga, czerpiąc z różnych gatunków muzycznych, a także z różnych kultur, a jego celem jest, aby swoją muzyką dotknąć każdego ludzkiego serca. Chór regularnie uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach w cerkwi św. Eliasza w Skopje. Dyrygentem zespołu jest uczestnicząca w muzyce chóralnej od 13 roku życia, absolwentka wydziału dyrygentury Marija Andonowa. Obecnie pracuje z trzema zespołami. Muzyczne doświadczenia przyniosły jej wiele sukcesów w czasie koncertów ze współczesnym i sakralnym repertuarem w Macedonii i za granicą. Brała udział w kilku międzynarodowych festiwalach i konkursach.

 

Program:

1. Melodia bizantyjska – „Psalm 135”
2. Dymitr Bortniański – „Pod Twoju miłost’”
3. Atanas Badew – „Chieruwimskaja piesń”
4. Siergiej Rachmaninow – „Bogorodice Diewo radujsia”
5. Piotr Dinev – „Dostojno jest’”
6. Zapro Zaprow – „Alliłuja”

 

 

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije”

Rejonowego Centrum Kultury i Sztuki w Szczuczinie, Białoruś

dyryguje: Jelena Rutkiewicz

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Zespół istnieje od 1997 r. W roku 2000 uzyskał zaszczytny tytuł „Ludowy”, który obronił w ubiegłym roku. W grupie śpiewają kobiety, dla których muzyka i wiara stały się nieodłączną częścią i sensem życia. Prezentują wartości duchowe i artystyczne arcydzieł światowej klasyki, twórczości współczesnych kompozytorów oraz muzykę ludową. Uczestniczą w ważnych wydarzeniach artystycznych. Są laureatami festiwali na Białorusi i w Polsce. Założycielką i dyrygentem zespołu jest absolwentka Państwowego Uniwersytetu Kultury Białorusi, instrumentalistka i pedagog, dyrektorka Dziecięcej Szkoły Sztuki w Ostrinie Jelena Rutkiewicz.

 

Program:

1. Diemiestwienno-partesnyj koncert – „Apostoli”
2. Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest’”
3. Dmitrij Bortniański – „Woskriesni Boże”
4. Michaił Ippolitow-Iwanow, opr. Kiedrowa syna – Psalm 133 „Sie nynie”
5. Paweł Czesnokow – „W pamiat’ wiecznuju”
6. Wiktor Sacharuk – „Usłyszi Gospodi”
7. Napiew Optinoj pustyni – „Wieliczyt dusza moja Gospoda”
8. Opr. siostry Ijulianiji – „Swiatyj Boże”
9. Ks. Aleksandr Szaszkow, opr. Łarisy Ikonnikowej – „Kaliadnaja Prydniaprouskaja”
10. Ks. Andriej Bondarenko – „Tropar Kresta Gospodnia”

 

Żeński Chór Akademicki „Melodia”

Centralnego Domu Ludowego

Iwano-Frankowsk, Ukraina

dyryguje: Jarema Kowal

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór istnieje od 2008 r. Śpiewają w nim nauczyciele szkół ogólnokształcących i muzycznych, wykładowcy wyższych uczelni, lekarze oraz przedstawiciele innych profesji. Chór prowadzi aktywną działalność koncertową, bierze również udział w miejskich uroczystościach. Jest uczestnikiem i laureatem wielu festiwali. Od czasu powstania wykonuje muzykę cerkiewną. Założycielem i dyrygentem „Melodii” i innych chórów jest absolwent Państwowego Konserwatorium we Lwowie, pedagog, autor wielu opracowań i aranżacji chóralnych Jarema Kowal.

 

Program:

1. Łesia Dyczko – „Swiatyj Boże”
2. Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie, wospoim”, cz. 1
3. Bułgarski raspiew, opr. Michaił Popow-Płatonow – „Wsiech skorbiaszczich radostie”
4. Alfred Sznittke – „Tri duchownych chora”
5. Jewstafij Aziejew – „Chieruwimskaja piesń”

 

 

Sopocki Chór Kameralny „Continuo”

Sopot, Polska

dyryguje: Mariusz Mróz

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór powstał w 1986 r. Tworzą go przedstawiciele różnych zawodów, których łączy umiłowanie śpiewu. Koncertowali w Niemczech, Holandii, Rosji, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Litwie, Anglii, Walii, Szkocji, Węgrzech, Meksyku, Brazylii i Ekwadorze. We współpracy z chórami i orkiestrami Wybrzeża występowali na scenach teatrów muzycznych Gdyni i Wrocławia oraz w Filharmonii Bałtyckiej. Wykonali dotychczas około 800 koncertów. Nagrali albumy m.in. z kolędami polskimi i z różnych stron świata, z muzyką meksykańską, aztecką i kolumbijską a także nagraną z „Cappellą Gedanensis” płytę z „Mszą Góralską” T. Maklakiewicza, poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Od 2015 r. kierownictwo artystyczne chóru sprawuje dr Mariusz Mróz – wybitny dyrygent, laureat licznych prestiżowych konkursów (w tym MFMC „Hajnówka”) oraz juror wielu konkursów chóralnych.

 

Program:

1. Siergiej Trubaczow – „Bogorodice”
2. Gienadij Łapajew – „Chieruwimskaja piesń”
3. Roman Ledieniow – „Wzbrannoj wojewodie”
4. Paweł Czesnokow – „Miłost’ mira” nr 27
5. Gienadij Łapajew – „Triswiatoje”

 

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza

Winnica, Ukraina

dyryguje: Olga Baboszina

 


 

kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór istnieje od 1958 r. W bogatym repertuarze ma chóralne utwory światowej klasyki, kompozytorów ukraińskich XIX-XXI wieku, muzykę cerkiewną oraz opracowania ludowych pieśni ukraińskich. Wiele koncertuje na Ukrainie, a także w Polsce. Jest laureatem Grand Prix krajowych i międzynarodowych festiwali na Ukrainie. Od 2004 r. chórem dyryguje absolwentka Państwowego Instytutu Sztuki w Charkowie, laureatka krajowego konkursu dyrygentów chóralnych Ukrainy, pedagog Olga Baboszina.

 

Program:

1. Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim ludije”
2. Michaił Szuch – „Tichaja molitwa”
3. Bohdana Filc – „Presławna Diwo, Bohorodyce”
4. Romuald Twardowski – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”
5. Łesia Dyczko – „Wo Carstwii Twojem”

 

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej Jarosława Dąbrowskiego

Warszawa, Polska

dyryguje: Joanna Korczago

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Powstały w 2013 r. chór, który w większości tworzą studenci i absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, aktywnie uczestniczy w życiu kulturowym uczelni. Wielokrotnie tworzył oprawę muzyczną wielu uczelnianych uroczystości, uczestniczył w licznych konkursach i festiwalach, jest również inicjatorem i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Cantat viWAT. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru i festiwalu jest jego pomysłodawca Joanna Korczago. Kilkakrotnie prowadziła warsztaty z zakresu śpiewu liturgicznego, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Kształceniem techniki wokalnej chórzystów zajmuje się Bogumiła Dziel-Wawrowska.

 

Program:

1. Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”
2. Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest’”
3. Piotr Czajkowski – „Swiatyj Boże”
4. Piotr Czajkowski – „Miłost’ mira”
5. Aleksandr Archangielski – „Swietie tichij”
6. Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”
7. Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”

 

Męski Chór „Ąžuolų klubas“

Wilno, Litwa

dyryguje: Povilas Gylys

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór został założony w 2016 r. Śpiewają w nim przedstawiciele różnych środowisk i zawodów – byli chórzyści chłopięcego i młodzieżowego chóru „Ąžuoliukas“. Koncertują w prestiżowych salach koncertowych Litwy. Dyrygentem chóru jest absolwent i wieloletni prorektor Litewskiej Akademii Muzyki, dyrygent wielu chórów i orkiestr symfonicznych, które pod jego kierownictwem wykonały ponad 80 koncertów, oratoriów i oper oraz ponad 600 nagrań radiowych uwiecznionych na 18 CD, laureat i juror konkursów chóralnych w kraju i za granicą (MFMC-„Hajnówka”), dyrektor artystyczny i główny dyrygent Litewskiego Festiwalu Folkloru i Tańca oraz Bałtyckiego Studenckiego Festiwalu Pieśni i Tańca „Gaudeamus”, Zasłużony Pracownik Sztuki Litwy, Kawaler Orderu Wielkiego Księcia Giedymina – prof. Povilas Gylys.

 

Program:

1. Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”
2. Artemij Wedel – „Pokajanija”
3. Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest’”
4. Paweł Czesnokow – „Da isprawitsia molitwa moja”
5. Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”

 

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”

Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki

Kijów, Ukraina

dyryguje: Irina Duszejko

 


 

kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Powstały w 1843 roku przy uniwersytecie chór był pierwotnie cerkiewnym. Pierwszy koncert w swojej uczelni – już jako chór świecki – wykonał w 1859 r. Twórcami grupy byli kompozytor Mykoła Łysenko i pisarz Mychajło Starycki. W 1964 r. chórowi nadano tytuł „Narodowy” i obecną nazwę. Repertuar obejmuje utwory krajowych i światowych klasyków, liturgiczne dzieła, ukraińskie pieśni ludowe i muzykę współczesną. Zespół jest laureatem wielu festiwali na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, w Polsce, Niemczech, we Włoszech i Francji. Dotychczas wydał trzy albumy płytowe. Od roku 2009 jest prowadzony przez absolwentkę Kijowskiego Instytutu Muzycznego i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki Irynę Duszejko.

 

Program:

1. Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”; „Priiditie pokłonimsia”; „Swiatyj Boże”
2. Maksim Berezowski – „Radujtiesia prawiednii”
3. Wiktoria Polowa – „Błagago Caria Błagaja Mati”; „Tropar Christu”
4. Iwan Nebesnyj – „Dostojno je”
5. Igor Tylyk – „Pokajanija widkryj meni dweri, Żyttiedawcze”

 

Chór „Sogłasije” Wydziału Staroruskiej Sztuki Śpiewu

Uralskiego Państwowego Konserwatorium im. M. Musorgskiego

Jekaterynburg, Rosja

dyryguje: Oksana Szełudiakowa

 


 

kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Zespół pracuje od 2013 r. W tym czasie został laureatem regionalnych festiwali i konkursów. Niezmiennie uczestniczy również w wydarzeniach Metropolii Prawosławnej Jekaterynburga. W repertuarze zespołu przeważają utwory dawnej Rosji: różne raspiewy, śpiew liniowy (strocznoje pienije), wczesny wielogłos. Profesjonalizm, pedagogiczny kunszt i dorobek naukowo-metodyczny były podstawą uhonorowania dyrygentki chóru, profesora konserwatorium i kierownika Wydziału Dyrygentury Seminarium Duchownego Oksany Szełudiakowej odznaką „Honorowego Pracownika Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej”.

 

Program:

1. Wałaamskij raspiew, opr. Siergiej Trubaczow – „Swietie tichij”
2. Irina Denisowa – „Okom błagoutrobnym, Gospodi”
3. Grieczeskij raspiew – „Wzbrannoj wojewodie”
4. Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Triswiatoje”
5. Bizantyjski raspiew, opr. Olga Anufrijewa – „Chwalitie Imia Gospodnie”
6. Piotr Dinev – „Priednaczinatielnyj psałom”
7. Św. Dmitrij Rostowski – „Rożdiestwienskaja drama”

 

Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki im. Iwana Ogijenki

Żytomierz, Ukraina

dyryguje: Tatiana Gordiejewa

 


 

kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór, będący artystyczną wizytówką swojej uczelni, ma w repertuarze dziesiątki opracowań ukraińskich pieśni ludowych, muzyki sakralnej, utworów muzyki klasycznej i ukraińskich kompozytorów współczesnych. Chór aktywnie uczestniczy w artystycznych i twórczych spotkaniach swojego regionu. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali na Ukrainie. Od 2000 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest utalentowany chórmistrz i pedagog Tatiana Gordiejewa.

 

Program:

1. Troparion Paschy w j. greckim – „Christos anesti”
2. Mykoła Dileckij – „Jedinorodnyj Synie”
3. Wiktor Kalinnikow – „Swiatyj Boże”
4. Władimir Fajner – „Wo Carstwii Twojem”
5. Hanna Hawrylec – „Bohorodyce Diwo, radujsia”
6. Łesia Dyczko – „Dostojno je”

 

 

Żeński Chór „Mirum” Państwowego Koledżu Muzycznego

Nowopołock, Białoruś

dyryguje: Swietłana Truszina

 


 

kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Uczelniany chór Mirum dysponuje bardzo różnorodnym repertuarem, od klasyki, poprzez muzykę sakralną, po jazz i muzykę współczesną. Chór jest laureatem krajowych konkursów chórów szkolnych Białorusi. W 2015 roku zdobył Grand Prix II otwartego konkursu młodych wykonawców „Białoruskie talenty” w Mińsku. Od 1993 roku jego dyrygentem jest absolwentka Państwowego Konserwatorium Białorusi, wokalistka, pedagog, kierująca Wydziałem Dyrygentury Chóralnej Koledżu, nagrodzona Honorową Odznaką Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś Swietłana Truszina.

 

Program:

1. Alieksiej Lwow – „Chieruwimskaja piesń”
2. Giuseppe Sarti – „Radujtiesia ludije”
3. Aleksandr Łabinskij – „Tiebie pojem”
4. Anatolij Kisielow – „Angieł wopijasze”
5. Zapro Zaprov – „Wospoitie”

 

Chór Dniepropietrowskiej Akademii Muzyki im. M. Glinki

Dniepropietrowsk, Ukraina

dyryguje: Julia Iwanowa

 


 

kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór, w którym śpiewają studenci Akademii Muzyki, jest jednym z wiodących akademickich zespołów chóralnych Ukrainy. Wykonywany repertuar zespołu to najwybitniejsze przykłady światowej klasyki chóralnej, muzyka sakralna, opracowania pieśni ludowych oraz chóralne utwory współczesnych kompozytorów. W ostatnich latach grupa zrealizowała wiele znaczących projektów chóralnych wybitnych kompozytorów świata. Prowadzi aktywną działalność koncertową, jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali Ukrainy. Od 2014 r. dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru jest absolwentka i wykładowca macierzystej uczelni, kompozytor, autorka opracowań i aranżacji chóralnych Julia Iwanowa.

 

Program:

1. Walentina Martyniuk – „Monastyrskyj ostriw. Wizantijskyj chrest”
2. Aleksandr Archangielskij – „Pomyszlaju dień strasznyj”
3. Jelena Juniek – „Ot junosti mojeja”
4. Artemij Wedel – Koncert Nr 6 „K Tiebie, Gospodi, wozzowu”
5. Łesia Dyczko – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”

 

 

Kowieński Wokalny Zespół „Acusto”

Kowno, Litwa

dyryguje: Kęstutis Jakeliūnas

 


 

kategoria: Chóry profesjonalne

Acusto to utworzony w 2010 r. młody, energiczny i niebojący się wyzwań zespół. Stale udoskonala swoje umiejętności na kursach prowadzonych przez znakomitych litewskich i zagranicznych dyrygentów. Repertuar grupy to arcydzieła epoki renesansu, romantyzmu niemieckiego, współczesnej litewskiej i łotewskiej muzyki oraz aranżacje litewskich pieśni ludowych wykonywanych w stylu jazz. Większość wykonawców to profesjonalni muzycy. Acusto to laureat licznych konkursów; koncertuje w prestiżowych salach koncertowych w kraju i za granicą. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest dyrygent Państwowego Chóru Kowna, chóru Kamertonas (Laureat MFMC „Hajnówka”), główny dyrygent Kowieńskiego Święta Pieśni Kęstutis Jakeliūnas.

 

Program:

1. Siergiej Rachmaninow – „Woskries iz groba”
2. Siergiej Rachmaninow – „Wzbrannoj Wojewodie”
3. Alfred Schnittke – „Otcze nasz”
4. Aleksandr Aleksandrow – „Chwalitie Imia Gospodnie”
5. Romuald Twardowski – „Wsiakoje dychanie”

 

Katedralny Chór „Znamiennia”

Równe, Ukraina

dyrygują: Natalia i Władimir Iwanyk

 


 

kategoria: Chóry parafialne

W założonym w 1997 r., a noszącym od 2000 r. obecną nazwę Katedralnym Chórze Rowieńskiej Diecezji Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu śpiewają chórzyści Swiato-Pokrowskiego i Swiato-Woskresienskogo Soboru. Chór często uświetnia ważne uroczystości religijne, jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Rosji. W ciągu 20 lat swojej działalności chóralnej zespół zaprezentował różnorodność programów – od prastarych melodii do kompozycji współczesnych. Nagrał sześć płyt. Chórem dyrygują: wokalistka i kompozytor Natalia Iwanyk oraz wykładowca Władimir Iwanyk. Oboje są pedagogami i naukowcami, prowadzą inne chóry, które są laureatami wielu krajowych i zagranicznych konkursów. Byli uhonorowani wieloma nagrodami oraz cerkiewnymi i świeckimi odznaczeniami.

 

Program:

1. Znamiennyj raspiew, opr. Natalia Iwanyk – „Archangielskij głas”
2. Artemij Wedel – „Swietie tichij”
3. Natalia Iwanyk – „U Carstwii Twojem”
4. Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim”
5. Poczajewskoje – „Wieliczanije na Pokrowu”
6. Łesia Dyczko – Fragmenty „Liturgii św. Jana Złotoustego”

 

Kameralny Chór „Miejskiej Kapełły Mohylewa”

Mohylew, Białoruś

dyryguje: Siergiej Liszczenko

 


 

kategoria: Chóry profesjonalne

Chór, istniejący od 1989 r., jako pierwszy w Mohylewie wprowadził do swojego repertuaru muzykę sakralną. W jego wykonaniu rozbrzmiewają dawne psalmy, motety, kanty oraz duchowne koncerty chóralne wielu wybitnych kompozytorów. Chór jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali na Białorusi oraz na Słowacji, w Bułgarii, na Łotwie w Niemczech i Polsce, Laureat MFMC „Hajnówka 1995”. Wydał dwie płyty CD z rosyjską i białoruską muzyką sakralną. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność Siergiej Liszczenko – dyrektor Instytucji Kultury „Miejska Kapełła Mohylewa”.

 

Program:

1. Aleh Chadoska – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”
2. Karol Szymanowski – „Nynie otpuszczajeszi”
3. Anna Kazłowa – „Bogorodice Diewo”
4. Piotr Czajkowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”
5. Aleksandr Archangielskij – „K Bogorodice prileżno”
6. Aleksandr Turankou – „Wzbrannoj Wojewodie”
7. Paweł Czesnokow – „Sowiet priewiecznyj”
8. Mikoła Rawienski – „Simwoł wiery”

 

Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem”

Krasnojarsk, Rosja

dyryguje: Konstantin Jakobson

 


 

kategoria: Chóry profesjonalne

Zespół powstał w 1991 r. Składa się z profesjonalnych śpiewaków i chórmistrzów. Wykonywany repertuar to utwory muzyki sakralnej, operowej i ludowej rosyjskich i zachodnioeuropejskich kompozytorów. Szczególną formą twórczości zespołu, wzbogaconą o choreografię i grę sceniczną, jest teatr chóralny. Chór wiele koncertuje i jest laureatem znaczących festiwali w Rosji oraz w Argentynie, Francji, byłej Jugosławii, Holandii, Meksyku, Polsce, Serbii, Szwajcarii i USA. Wydał kilka płyt z muzyką klasyczną i ludową. Założycielem, kierownikiem artystycznym zespołu i wielu festiwali chóralnych jest Zasłużony Artysta i Działacz Sztuki Rosji, pedagog i naukowiec, wieloletni rektor Krasnojarskiej Akademii Muzyki prof. Konstantin Jakobson.

 

Program:

1. Piotr Czajkowski – „Tiebie pojem”
2. Dmitrij Bortniański – Koncert nr 6 „Sława wo wysznich Bogu”
3. Siergiej Rachmaninow – „Szestopsałmije” Nr 7
4. Paweł Czesnokow – „Chwalitie Gospoda s niebies” Nr 9
5. Anatolij Kisielow – „Bogorodice Diewo, radujsia”
6. Anatolij Kisielow – „Błażen muż”

 

Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk”

Kijów, Ukraina

dyryguje: Pawło Struc’

 


 

kategoria: Chóry profesjonalne

Premierowe wystąpienie chóru odbyło się w 1994 r. Od tej pory rozpoczęła się jego twórcza droga związana z życiem artystycznym Kijowa i muzyką współczesnych kompozytorów ukraińskich. Nazwa chóru to również nazwa głównej ulicy i serca stolicy Kijowa. Śpiewacy grupy to zawodowi muzycy, absolwenci czołowych uczelni muzycznych Ukrainy. Repertuar zespołu zawiera różne programy koncertowe należące do światowego dziedzictwa kulturalnego, jednak zarówno publiczność, jak i chór najbardziej lubią autorskie spektakle teatru chóralnego. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem grupy jest absolwent, doktorant i wykładowca Wydziału Dyrygentury Chóralnej Narodowej Akademii Muzyki w Kijowie, Zasłużony Artysta Ukrainy Pawło Struc’, a dyrektorem i pomysłodawcą stworzenia teatru chóralnego – Andrij Wojinow.

 

Program:

1. Artemij Wedel – „K Tiebie Gospodi wozzowu”
2. Ap. Nikołajew-Strumskij – „Wielikoje Sławosłowije”
3. Romuald Twardowski – „Boże, wo Imia Twoje”
4. Wiktor Tymożynskyj – „Psalm 103”
5. Łesia Dyczko – „Dostojno jest’”

Organizator:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
 
Partnerstwo:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 
Dyrektor Festiwalu:
Mikołaj Buszko
 
Dyrektor Biura Organizacyjnego:
Irena Parfieniuk
 
Konsultacje artystyczne:
prof. R. Twardowski, (Polska), prof. D. Kazarian (Armenia),
L. Dubawiec, W. Bormatow, N. Gromik i inni (Białoruś),
prof. D. Dymitrow, T. Christowa (Bułgaria), prof. M. Koleno (Czechy),
E. Matiaszyna (Dubaj), A. Tskwitinidze, B. Dżimszelejszwili (Gruzja),
Pnina Inbar (Izrael), prof. P. Gylis (Litwa),
prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. T. Zgurianu, W. Czolak,
T. Marian (Mołdawia),
W. Panek, ks. J. Szurbak, A. Twardowska, M. Mróz, P. Skiepko i inni (Polska),
doc. N. Denisow, A. Kisielow, prof. W. Minin,
prof. A. Rudniewskij, prof. W. Uspieński i inni (Rosja),
prof. Ł. Gucanu Stojan (Rumunia), prof. Ł. Dyczko, prof. J. Sawczuk i inni (Ukraina),
dr T. Bubno (Węgry)

 

Konsultacje inne:

Ks. J. Szurbak, A. Twardowska, P. Juszczuk,
M. Bołtromiuk, N. Gierasimiuk, J. Grigoruk,
J. Nazaruk

Festiwal finansuje:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Dofinansowanie:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Urząd Miasta Białegostoku
3. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5. Telewizja Polska S.A.
6. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
7. Lotto
8. Darczyńcy 1% od podatku i inni

Honorowy Patronat

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY

Patronat Artystyczny

KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

Patronat

ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Patronat

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

TADEUSZA TRUSKOLASKIEGO

 

Patronaty medialne:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny

Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny

Dwumiesięcznik ArtPost

Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok

Polskie Radio Białystok S.A.

Tygodnik „Niwa”

Tygodnik „Nasze słowo”

Radio Racja

Radio JARD 89,2 FM Białystok

TV JARD Białystok

TVK Hajnówka

TV Podlasie

 


Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 811 chórów z 38 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

      Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

      W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. V. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylys (Litwa), A. Brandaws, dr J. Ustinskow (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I. Stepan (Mołdawia), ks. dr I. Moody (Portugalia), prof. G. Dmitrak, A. Kisielow, prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Sieliwanow, prof. B. Tewlin (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

 

 

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

 

1. W kategorii chórów amatorskich:

 

 1. a) parafialnych:

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic, Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy, Kameralny „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia z Borisowa (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, „Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Soboru Św. Marii Magdaleny i Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. Św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska, „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa, „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina), Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

 

 1. b) świeckich:

Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borisowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka, „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada, „Megiddo” z Megiddo (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego, „Kamertonas” z Kowna (Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki i Uniwersytetu z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska, Akademicki Męski (MIFI) i Kameralny „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa, ”Oriana” z Odessy (Ukraina).

 

 1. c) dziecięco-młodzieżowych

Chóry: Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i „Lira” z Mińska, (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska), Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka”, „Radost” i „Lel” z Moskwy, Dziecięcej Kapeli Chóralnej z Wielkiego Nowgorodu (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

 

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

 

Chóry: Żeński College’u Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), Uczelni Muzycznej im. S.Broka z Daugavpils (Łotwa), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic (Polska), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński College’u Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa, Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

 

3. W kategorii chórów zawodowych:

 

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”, Cantemus, „Visson” i Państwowy Kameralny Republiki Białoruś z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych, Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy, Filharmonii Wrocławskiej, „Collegium Cantorum” Filharmonii Częstochowskiej (Polska), „Drewnierusskij Raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa, „Wiwat” i Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny „Minina” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Państwowej Filharmonii z Kostromy, Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska, (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik”, Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego, „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy i Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa, (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).