LOGO MFMC 2017

XXXVII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2018”
w Białymstoku
16-20.05.2018 r.

 

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018

ppl




 

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

 

 
 

Laureaci XXXVII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku

 
 

Zakończenie XXXVII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku


 
 

„Iże Chieruwimy” Krzysztofa Pendereckiego w roku Jego Jubileuszu
85-lecia wykonują: Kameralny Chór „Sofia” z Kijowa (Ukraina), Chór
Narodowej Akademii Muzyki im. Nieżdanowej z Odessy (Ukraina), Chór
„Aukuras” z Kłajpedy (Litwa), Chór St. Petersburskiej Metropolii z
Rosji. Dyryguje Aleksiej Szamrickij.

 

Dostojni goście, Szanowni Państwo!

Z największą przyjemnością witam wszystkich przybyłych na naszą imprezę. Witam dostojnych gości, jurorów, publiczność oraz wykonawców, którzy zaszczycą tegoroczną XXXVII edycję Festiwalu. Do grona dotychczasowych 838 chórów z 38 krajów świata  dołączy w tym roku kolejne  31 z  11 krajów Europy i Azji, tj. Polski,  Białorusi, Bułgarii,  Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy oraz po raz pierwszy z  Libanu i Wielkiej Brytanii. Międzynarodowe Jury, któremu od 36 lat przewodniczy nasz Wielki przyjaciel Romuald Twardowski  wybierze spośród nich najlepsze. Jako organizatorzy staramy się, aby chóry uczestniczące w konkursie miały jak najlepsze możliwości zaprezentowania duchowości i artyzmu wyjątkowej muzyki, która sprowadziła je  do Polski, na Podlasie, do Białegostoku. Od lat konkursowe wykonania oceniane są w kategoriach chórów o  zbliżonych możliwościach wykonawczych. We wszystkich kategoriach chórów: parafialnych, amatorskich świeckich, dziecięco-młodzieżowych, uczelni muzycznych i profesjonalnych wystąpią chóry najlepsze, wybrane spośród innych. Zaprezentują one pełną gamę wykonawczą muzyki cerkiewnej, od początków chrześcijaństwa po utwory współczesne. Duchowość i artyzm muzyki cerkiewnej  kolejny raz zjednoczy wykonawców: różnego  wieku, religii,  narodowości i kultur. Tegoroczny Festiwal w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowany jest pod hasłem „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej”. Chóry z krajów tworzących w przeszłości Rzeczpospolitą wielu narodów wykonają modlitwy z muzyką rodzimych twórców, ale także kompozytorów polskich. W tegorocznych działaniach festiwalowych zauważamy Jubileusz ks. Szurbaka i wybitnych kompozytorów, w tym Krzysztofa Pendereckiego oraz 15-lecie Jego Patronatu Artystycznego nad naszym Festiwalem. Czynimy starania, aby kolejny raz  Maestro pozwolił nam wszystkim „pobyć” nie tylko ze swoją muzyką, ale także ze sobą. Cieszymy się, że znaczenie i rangę tegorocznego wydarzenia  potwierdził swoim Specjalnym Jubileuszowym Patronatem Prezydent RP, Związek Kompozytorów Polskich, Prezydenci Białegostoku i Warszawy,  Patronatami Korporacyjnymi Polskie Radio i Telewizja Polska w Warszawie oraz media lokalne. Kilkudniowy festiwal to zwieńczenie co najmniej rocznego trudu wykonawców i organizatorów wspartych przez sponsorów oraz życzliwością i  pomocą wielu instytucji i dobrych ludzi. Serdecznie im za to dziękuję. Państwu zaś życzę najlepszych festiwalowych wrażeń.

Z wyrazami szacunku Mikołaj Buszko

Uroczystym otwarciem i Koncertem inauguracyjnym rozpoczął się XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Jest to wydarzenie o charakterze globalnym, dlatego co roku biorą w nim udział najznamienitsze chóry z różnych krajów i kontynentów.

Mikołaj Buszko, pomysłodawca i dyrektor festiwalu, witając gości odczytał Adresy, które organizatorzy otrzymali z Kancelarii Prezydenta RP i od Marszałka Sejmu. Powiedział również, że konkursie tegorocznej edycji festiwalu, zaprezentuje się 30 chórów z jedenastu krajów, które wykonają około dwustu utworów z muzyką stworzoną przez blisko 100 kompozytorów z 15 krajów świata. Wskazał również, że po raz pierwszy festiwal będzie gościć artystów z Libanu i Wielkiej Brytanii. Na koniec swojego wystąpienia, życzył wszystkim zebranym najlepszych i niezapomnianych wrażeń.

 

Mikołaj Buszko – dyrektor i pomysłodawca Festiwalu
Mikołaj Buszko – dyrektor i pomysłodawca Festiwalu

 

Radosław Dąbrowski, dziennikarz TVP Białystok oraz Radia Racja i Mikołaj Buszko, prowadzili uroczystość inauguracyjną Festiwalu

W uroczystym otwarciu XXXVII edycji festiwalu „Hajnówka” wzięło udział wielu gości. Wśród nich byli m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Stefan Krajewski – członek zarządu województwa podlaskiego i Rafał Rudnicki – wiceprezydent Białegostoku, Cezary Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury i Edyta Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miasta Białystok. Na uroczystości byli również obecni przedstawiciele duchowieństwa, media, laureaci poprzednich edycji, a także artyści, których będzie można usłyszeć w części konkursowej.

– Festiwal ma charakter wielonarodowy, wielowyznaniowy i wielokulturowy – podkreślał Stefan Krajewski. – Taki charakter ma również nasz wspaniały region. Dlatego warto nim się chwalić. A to wydarzenie, które właśnie inaugurujemy, zdecydowanie temu sprzyja.

Tuż po Stefanie Krajewskim głos zabrał Rafał Rudnicki.

– Festiwal jest wyjątkowy, ponieważ łączy dwie sfery – artystyczną i duchową – mówił wiceprezydent. – Z jednej strony jesteśmy świadkami wspaniałych przeżyć, jakie wywołuje muzyka, a z drugiej widzimy, jak bardzo uczestnicy konkursu miłują Boga. Uzyskanie takiego połączenia w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, dlatego chciałbym podziękować osobom zaangażowanym w organizację festiwalu, za ich trud i całoroczną pracę.

Prezydent Rudnicki dokonał również symbolicznego otwarcia Festiwalu.

Od lewej: Rafał Rudnicki, Stefan Krajewski i Mikołaj Buszko

Zaraz po tym, prowadzący Koncert Mikołaj Buszko poinformował zebranych, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński w uznaniu wieloletniej działalności artystycznej oraz propagowania muzyki cerkiewnej w Polsce i na świecie,  z okazji 75 urodzin uhonorował ks. Jerzego Szurbaka – dyrygenta i kierownika artystycznego Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Złotym Medalem  „Gloria Artis”. Odznaczenia księdza Szurbaka dokonał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

– Jestem bardzo wdzięczny ministerstwu za przyznanie mi złotego medalu – mówił z uśmiechem ks. Jerzy Szurbak. – Otrzymałem go za 52 lata pracy chórmistrzowskiej i 41 lat prowadzenia zespołu muzyki cerkiewnej. Nagroda jest również wyrazem uznania dla wszystkich moich koleżanek i kolegów, z którymi miałem przyjemność współpracować. Uroczystość podczas której ją otrzymałem jest wyjątkowa, gdyż to festiwal śpiewanej modlitwy. To właśnie ona odrywa człowieka od zmartwień i sprawia, że unosi on swój umysł, duszę i serce do Boga, swego Stwórcy.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski odznacza ks. Jerzego Szurbaka Złotym Medalem „Gloria Artis”

Od lewej: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, ks. Jerzy Szurbak i Mikołaj Buszko

Po tych słowach, gratulacjach i burzy oklasków ze strony publiczności rozpoczął się Koncert Inauguracyjny „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej”, który wykonał Akademicki Chór Kameralny „Chreszczatyk” z Kijowa – zwycięzca ubiegłorocznej edycji w kategorii chórów zawodowych.

 

–  Bardzo się cieszę, że ponownie możemy wystąpić na tej scenie – przyznaje Pawło Struć, dyrygent i kierownik artystyczny chóru. – Wspaniała publiczność, która ciepło nas przyjęła, świetna akustyka i piękne miasto sprawiają, że chętnie tu wracamy.

Chór rozpoczął koncert wchodząc na scenę z Troparionem „Christos Woskesie”, wykonanym w języku greckim, łacińskim i scs. Jako pierwsza zabrzmiała modlitwa ze słynnego Irmologionu supraskiego. Po tym utworze, prowadzący koncert poprosił publiczność o chwilę zadumy, poświęconą osobom duchownym i świeckim, których nie ma wśród nas, a  które żyją w naszych myślach. To także wielcy twórcy zostawili swój dorobek dla przyszłych pokoleń. To dzięki nim słuchamy i przeżywamy. Winniśmy im pamięć. Pamięć wieczną… Po tych słowach chór wykonał modlitwę „Wiecznaja pamiat”.

Chór przed zebraną w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej publicznością wykonał trzynaście kompozycji. Wśród nich były także m. in. utwory z muzyką kompozytorów polskich: K. Szymanowskiego, R. Rogowskiego, K. Pendereckiego,  a także Łesi Dyczko i Romualda Twardowskiego – członków tegorocznej komisji konkursowej.

Oprócz nich, w jury zasiadają Anatolij Kisielow, prof. Wioletta Miłkowska i ks. Jerzy Szurbak.

 

Łesia Dyszko

 

prof. Wioletta Miłkowska

Uroczystość została rozpoczęta przepięknie wykonanym hymnem Korony „Gaude Mater”, śpiewanym po łacinie i po polsku, a zakończyła się Stichirą „Swiatym Ziemle Ruskoj”  uważaną przez wielu za hymn Wielkiego Księstwa Litewskiego. Później, prowadzący koncert Mikołaj Buszko, podziękował wszystkim osobom wspomagającym organizację Festiwalu. Do wyrazów wdzięczności dołączył się chór pod batutą Pawło Strucia i wykonał „Mnohaja lita”. Utwór ten wywołał wzruszenie i kilkuminutowe owacje na stojąco. W odpowiedzi na reakcję publiczności, chór ponownie wykonał utwór. Koncert inauguracyjny był wydarzeniem, które z pewnością zapisze się w pamięci wszystkich na nim obecnych.

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego, a także Związku Kompozytorów Polskich.

 

Za nami pierwszy dzień przesłuchań XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 zaprezentowało się dziesięć chórów w czterech kategoriach. Obecnych gości, a także wykonawców powitał Radosław Dąbrowski dziennikarz TVP Białystok i Radia Racja. Chwilę później rozpoczęła się część konkursowa.

Radosław Dąbrowski

Gromadząca się publiczność festiwalu

– Chórem, który zaprezentuje się dziś jako pierwszy jest Chór Diecezji Grekokatolickiej z Koszyc na Słowacji – zapowiedział artystów Radosław Dąbrowski. – Powstał on z inicjatywy duchownych i składa się z chórzystów, których łączy miłość do Kościoła, bizantyjskiej duchowości i śpiewu

Nie był to debiut duchownych na białostockiej scenie – w roku 2016, czyli podczas XXXV MFMC „Hajnówka” zajęli oni zaszczytne trzecie miejsce. Chór składa się z siedmiu chórzystów, którym dyryguje ks. Daniel Porubec. Przed zgromadzonymi na widowni osobami, wykonał siedem  utworów: „Błażen muż, znamiennyj raspiew”, „Swietie tichyj”, „Spodobi Gospodi”, „Nynie otpuszczajeszi, kijewskij raspiew”,  „Dostojno jest”, „Triswiatoje”, „Błagosławi dusze moja, Gospoda”.

Chór Diecezji Grekokatolickiej z Koszyc na Słowacji

ks. Daniel Porubec

Jako drugi w tej samej kategorii  wystąpił „Mały Chór Bazylego Wielkiego” pod batutą Jaryny Czepihy – kierownika i wykładowcy Kijowskiego Instytutu Muzyki Narodowej, Akademii Muzycznej w Kijowie, a także kompozytora i organizatora konkursów muzycznych. Zespół działa przy Cerkwi św. Bazylego Wielkiego w Kijowie. Podczas pierwszego dnia konkursowych zmagań wykonał: „Agne Parfienie” – hymn do Matki Bożej, „W Tobi Boże switło” (w aranżacji Jaryny Czepihy), „Chieruwimskaja”, „Po swiatyj gori – Starowynny kant”, „Błażenni miłoserdny”. Na twarzach chórzystów malowała się cała gama emocji, jakie towarzyszyły im podczas konkursowego występu. Tym, a także wspaniałym występem urzekli publiczność i otrzymali od niej gromkie brawa.

– Festiwal to wspaniałe wydarzenie – mówiła Jaryna Czepiha. – Wystąpiliśmy na nim po raz pierwszy, ale nie ostatni. To bardzo ważne doświadczenie dla naszego chóru, tym bardziej, że jesteśmy młodą grupą, która cały czas się rozwija. Mamy nadzieję, że publiczności nasz występ się podobał.

 

„Mały Chór Bazylego Wielkiego” pod batutą Jaryny Czepihy (czwarta od lewej)

Jaryna Czepiha

Kolejnym chórem, który wziął udział w XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” był Żeński Chór „Christina Morfowa”. Chórzystki oraz ich dyrygent – Tania Niklewa-Władewa do Białegostoku przyjechały z Sofii (Bułgaria). Repertuar, który wykonują stanowią utwory z różnych epok i stylów – od chóralnych miniatur, poprzez formy oratoryjne aż po barok i współczesność. Chór reprezentował kategorię chórów amatorskich świeckich. Podczas Festiwalu wykonał siedem utworów: „Christos Wsokriesie”, „Gospodi pomiłuj”, „Jegda ot Wawiłona, Prestani gorce”, „Tiebie pojem”, „Bogorodice Diewo”, „Mironosicam”, „Isusowa Molitwa” i „Radujtiesia”.

– Ktoś kiedyś powiedział, że praca z samymi kobietami jest bardzo trudna. I miał rację – przyznała z uśmiechem Tania Niklewa-Władewa. – Każda z nich ma inny charakter, styl i temperament. Dlatego trzeba włożyć wiele wysiłku w to, aby osiągnąć jak najlepszy efekt, poza tym potrzebne są wzajemny szacunek i sympatia.

Tania Niklewa-Władewa dyryguje chórem od 1996 roku. Mimo wielu lat pracy, nie zamieniłaby jej na żadną inną.

 

– Największą radość czuję, gdy udaje się nam przejść przez wszystkie etapy opracowywania utworów i możemy zaprezentować je przed publicznością. Jest to długi proces, ponieważ najpierw poznajemy tekst, próbujemy zrozumieć przesłanie jakie ze sobą niesie i ustalić to, co chcemy za jego pośrednictwem przekazać słuchaczom. Następnie pracujemy nad dynamiką, tempem i innymi ważnymi elementami wykonania. Najpiękniejszy jest jednak moment, kiedy po zejściu ze sceny mamy poczucie, że zaprezentowałyśmy utwór tak jak tego pragnęłyśmy.

Żeński Chór „Christina Morfowa”

Tania Niklewa-Władewa

Jako czwarty swój kunszt zaprezentował Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum  – Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki pod dyrekcją Pawła Szepielewa. W tym roku obchodził on pięćdziesięciolecie istnienia. Obecny skład chóru stanowią chłopcy i młodzi mężczyźni w wieku od 10 do 18 lat. Swoim występem otworzyli oni kategorię Chórów dziecięco-młodzieżowych.

– Pół roku pracowaliśmy nad doborem repertuaru, a później skupiliśmy się nad jego wykonaniem – wskazał Paweł Szpielew. – To dla nas zaszczyt wystąpić wśród tak wspaniałych chórów i przed tak znamienitym jury. Daliśmy z siebie maksimum, chociaż nie wszystko poszło do końca po naszej myśli.

Chórzyści na białostockiej scenie wykonali: „Otcze nasz”, „Ne rydaj mienie, Mati”, „Bogorodzice”, „Preswiataja Bogorodice”,  koncert polskiego kompozytora Konstantego Gorskiego „Zriaszcze mia biesgłasno” i pierwszą część koncertu nr 9 Dymitra Bortniańskiego.

Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki

Paweł Szepielew

Po chórze z Mińska wystąpił moskiewski Młodzieżowy Chór „Annino”, który również reprezentował kategorię Chórów dziecięco-młodzieżowych. Chór istnienie od 2006 roku. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów. Jego dyrygentem jest Piotr Woronow – Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, a także dyrygent  chóru „Siniaja ptica”. Młodzi artyści pod jego batutą wykonali sześć utworów: „Tiebie pojem”. „Osłabi, ostawi, prosti, Boże”, „Dostojno jest”, „W modlitwach  nieusypajuszczuju Bogorodicu”, „Sowiet prewiecznyj” i „Żertwa wieczerniaja”.

Młodzieżowy Chór „Annino”  i solistka Diana Obojeńskaja

Piotr Woronow

Piątym chórem, który od publiczności otrzymał gromkie brawa był Chłopięco-Młodzieżowy Chór Municypalnej Akademickiej Męskiej Kapeli Chóralnej im. Lwa Rewuckiego. Chórzyści oraz pani dyrygent, a zarazem założycielka chóru – Aida Zajcewa przyjechali z Kijowa. Chór istnieje od 1988 roku i jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali. Dotychczas wydał pięć płyt i uczestniczył w realizacji wielu filmów. Obecnie śpiewa w nim ponad 100 chórzystów w wieku od 4 do 30 lat.

Młodzieżowy Chór Municypalnej Akademickiej Męskiej Kapeli Chóralnej im. Lwa Rewuckiego

Aida Zajcewa

Następnym chórem, który został bardzo ciepło powitany przez publiczność był Chłopięco-Młodzieżowy Chór „Ażuoliukas”, który jest chóralną wizytówką Litwy. Utwory, które wyśpiewuje pod dyrekcją Linasa Balandisa, pochodzą z różnych epok – od Renesansu po muzykę współczesną. Chór podczas przesłuchania zaprezentował się w kategorii Chórów dziecięco-młodzieżowych i wykonał pięć utworów – „Carice moja Prebłagaja”, „Pomyszliaju dzień straszny”, „Bogorodice Diewo radujsia”, „Tiebie Boga chwalim” i „Bogorodice Diewo”.  Publiczność zachwyciła energia, z jaką zaprezentował się na scenie chór z Litwy.                                                              Chór tworzą ludzie młodzi, ambitni i pełni zapału do pracy. Dlatego bije od nich tyle pozytywnej energii – wskazał Linas Balandis. – Są w różnym wieku, a mimo to z łatwością się dogadują, ponieważ porozumiewają się językiem muzyki. A ona przecież jest w stanie pokonać każdą barierę.

Chłopięco-Młodzieżowy Chór „Ażuoliukas”

Linas Balandis

Siódmym chórem, którego występ  mieli przyjemność wysłuchać miłośnicy muzyki cerkiewnej, był Żeński Chór Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury pod batutą Jeleny Chawliny, adiunkt wydziału, laureatki wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. Panie otrzymały gromkie brawa za przepiękne wykonanie pięciu utworów – „Dnieś wsiąka twar”, „ K Iwierskoj Ikonie Preswiatoj Bogorodicy”, „Priiditie ubłażim losifa”, „Riecze Gospod” i „Angieł wopijasze”.

Chór z Krasnodaru (Rosja) jest młody, ponieważ działa dopiero od dwóch lat. Mimo to, ma na swoim koncie nagrody zdobyte podczas wielu prestiżowych konkursów. W repertuarze, który wykonuje ma utwory różnych epok i stylów.  Podczas XXXVII edycji Festiwalu „Hajnówka”  zaprezentował się w kategorii Chórów uczelni muzycznych.

Żeński Chór Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury

Jelena Chawlina

  Po tym występie na scenę wyszedł Koncertowy Chór Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki. On także należy do kategorii Chórów uczelni muzycznych. Chórzyści pod dyrekcją Aleksieja Snitko wykonali następujące utwory: „Dostojno jest”, „K Bogorodice prileżno”, białoruskiego kompozytora Mikoły Kulikowicza „Ciełam zasnuwszy”, „Nienaczajemaja żitija radi” z cyklu Supraskiej Madonnie, „Wo Carstwii Twojem”, „Chwalitie Gospoda s niebies”. Chór istnieje od 1928 roku. Wykonywany przez niego repertuar obejmuje średniowieczne monodie, jak i utwory kompozytorów XXI wieku. Szczególnie ważne miejsce w jego twórczości zajmują opracowania białoruskich pieśni ludowych i autorskie wykonania rodzimych kompozytorów. Konkursowa prezentacja chóru została znakomicie przyjęta przez zachwyconą publiczność.

Koncertowy Chór Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki

Aleksiej Snitko

Ostatnim chórem, który zaprezentował się podczas pierwszego dnia przesłuchań, był Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. Antoniny Nieżdanowej. Jego chórmistrzem i dyrygentem jest Galina Szpak – absolwentka i docent Odeskiego Konserwatorium, dyrygentka znaczących chórów świeckich i cerkiewnych,  jurorka konkursów, a także autorka artykułów aranżacji i przekładów. Chór na scenie przy ul. Podleśnej wykonał pięć kompozycji – „Ti moja kripkost’ Gospodi”, „K Bogorodice prileżno”, „Otcze nasz”, „Swiat, Swiat, Swiat Gospod Sawaof” i „Błagosłowi, dusze moja Gospoda”. Publiczność pożegnała chór burzą oklasków.
Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. Antoniny  Nieżdanowej pod batutą Galiny Szpak

Galina Szpak

Członkowie jury Festiwalu

 – Dzisiejszy koncert był pełen emocji – powiedział ks. Jerzy Szurbak, członek jury. – Ogromne wrażenie zrobił na mnie Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki. Śpiewali bardzo ambitny repertuar. Pięknie wykonali utwór „Nie rydaj mienie, Mati”. Znakomicie zaprezentował się również chór z Litwy. Bardzo ładnie zaśpiewali utwory Aleksandra Archangielskiego i Dymitra Bortniańskiego. W kategorii Chórów uczelni muzycznych, gwiazdą wieczoru był dla mnie chór z Krasnodaru, pod batutą Jeleny Chawaliny, która wspaniale dyrygowała. Pięknie wykonały utwór Stiepana Diegtiarewa „Dnieś wsiąka twar”. Pozytywne wrażenie wywarł na mnie również Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. Antoniny Wasiliewny Nieżdanowej, który pięknie się prezentował i tak samo śpiewał. Ogromnie cieszy mnie fakt, że na scenie przy ul. Podleśnej pojawia się coraz więcej młodych wykonawców. To napawa radością, dumą, a także nadzieją na to, że ci ludzie nie pozwolą by muzyka cerkiewna przestała rozbrzmiewać na świecie.

Ks. Jerzy Szurbak

– Występy dane dzisiejszego dnia bardzo mnie poruszyły – mówiła pani Lidia, która na przesłuchania przyszła razem z mężem. – Najbardziej podobał mi się repertuar zaprezentowany przez chór z Krasnodaru i Odessy.
Wykonania chórzystów zachwyciły publiczność i wprawiły ją w zadumę

Późnym wieczorem zakończył się drugi dzień przesłuchań, odbywających się w ramach XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Na scenie przy ul. Podleśnej zaprezentowało się dziesięć chórów.

– Wrażenia z dzisiejszego dnia są lepsze niż z poprzedniego – stwierdził prof. Romuald Twardowski, przewodniczący jury. – Chóry przedstawiły ciekawszy repertuar. Poza tym, utwory były dobrze skontrastowane. Po raz pierwszy pojawiło się nazwisko Aleksandra Zakrewskiego, którego utwór znakomicie wykonał Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Rosji. Pozostałe chóry również prezentowały wysoki poziom. Zaskoczył mnie zespół z Warszawy, ponieważ brzmiał bardzo wysublimowanie.

Prof. Wioletta Miłkowska i prof. Romuald Twardowski – członkowie jury na chwilę przed konkursowymi przesłuchaniami

Prowadzący przesłuchania Radosław Dąbrowski, jako pierwszy na scenę zaprosił Zespół Cerkwi p. w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej z miasta Homel na Białorusi. Istnieje on od 2002 roku. Dyrygują nim Lili Syczewa i Natalia Kozłowska. Razem występują podczas festiwali międzynarodowych, wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych, a także duchowo-edukacyjnych wystawach i jarmarkach. Podczas XXXVII MFMC „Hajnówka” zespół zaprezentował się w kategorii  chórów parafialnych. Dyrygowała Natalia Kozłowska. Przed zebraną publicznością wykonał siedem utworów: „Ojciec – Otcze nasz”, „Ot junosti mojeja” Pawła Czesnkowa, której partię solową wykonał Andriej Gawrilienko, Kondak Ikonie Matki Bożej Iwierskiej „Aszcze i w morie”, „Wielikoje Sławosłowije”, „O, Wsiepietaja Mati” – Kondak Akafista Pokrowi Bogorodicy, „So wsiakoju skorbiju”, i „Wo Carstwii Twojem”. Za swój występ otrzymali od publiczności gromkie brawa, które przez dłuższy czas nie miały końca.

Zespół Cerkwi p. w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej

Natalia Kozłowska

Jako drugi swój konkursowy repertuar wykonał Zespół Chóralny Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni. Stanowią go studenci wydziału i pani dyrygent – Ihumenia Jelizawieta. Wśród pieśni, które wykonują są utwory liturgiczne, koncerty muzyki cerkiewnej, harmonizacje znamiennego  i innych raspiewów, a także muzyka świecka. Zespół jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali – w Rosji, Białorusi i Bułgarii. Podczas drugiego dnia przesłuchań zaprezentował się w kategorii Chórów parafialnych i wykonał sześć utworów: „Wsopojtie, ludije” Dymitra Bortniańskiego, „Jedinorodnyj Synie”, „Wołchwy piersidskije”, „Płlotiju usnów” Arcybiskupa Jonafana, „Nie imamy inyja pomoszczi” i „Dostojno jest’”.

Zespół Chóralny Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni chwilę po swoim występie

Ihumenia Jelizawieta

Kolejnym chórem z tej samej kategorii był Arcybiskupi Chór Katedralnego Soboru Zaśnięcia N. M. P z Włodzimierza w Rosji. W tym roku obchodzi on dwudziestolecie swojego istnienia. Przez ten cały czas jego dyrygentką jest Tatiana Oganjan, będąca zarazem jego założycielką. Chórmistrzyni jest także pedagogiem, wokalistką i skrzypaczką odznaczoną Orderem Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Olgi. Chór przez nią prowadzony jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali muzyki cerkiewnej. Wydał dotychczas dwie płyty z muzyką cerkiewną. Przed publicznością zgromadzoną w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej wykonał siedem utworów: „Topar Sw. Kniaziu Władimiru”, „Jedinorodnyj Synie” i „Wnuszi Boże, modlitwu moju” Aleksandra Greczaninowa, „Pod Twoju miłost”, koncert „Wozniesu Tia, Boże mój” i „Nynie otpuszczajeszi”. Ostatnią pieśnią, po której chór otrzymał ogromne brawa, była „Dostojno jest’” Wiktora Bargari.

Arcybiskupi Chór Katedralnego Soboru Zaśnięcia N. M. P

Tatiana Oganjan

Czwartym chórem, który wziął udział w konkursowych zmaganiach był Młodzieżowy Chór chłopięco-młodzieżowej Szkoły Chóralnej pod batutą ks. Wadima Machnowskiego. Artyści do Białegostoku przyjechali z Konakowa w Rosji. Reprezentowali kategorię Chórów uczelni muzycznych. Zaprezentowali w sumie pięć utworów: „Błagosłowi dusze moja, Gospoda”, „Angieł wopijasze” Anatolija Kisielowa, „Srichira Russkim Swiatym” Siergieja Trubaczowa, „Zastupnice usierdnaja” i „Chwali, dusze moja, Gospoda” Natalii Machnowskiej. W chórze śpiewają chłopcy w wieku od 13 do 18 lat. Dyrygujący nimi ks. Machnowski został uhonorowany tytułem Zasłużonego pracownika wychowania Federacji Rosyjskiej. Chór po wykonaniu ostatniej pieśni, otrzymał od publiczności intensywne brawa. Trwały one nawet po jego wyjściu z sali!

Młodzieżowy Chór chłopięco-młodzieżowej Szkoły Chóralnej

ks. Wadim Machnowski

Tuż po chórze z Konakowa, przed publicznością wystąpił Chór „Ave Musica” Chrześcijańskiego Uniwersytetu Humanitarno – Ekumenicznego. Jego dyrygentem od jedenastu lat, czyli od początku istnienia, jest Siergiej Sawienko – chórmistrz, nauczyciel, zwycięzca ukraińskich i międzynarodowych konkursów. Chór koncertował w Macedonii, na Łotwie i Litwie, w Polsce i Rumunii. W 2014 roku nagrał swoją pierwszą płytę. Do jego repertuaru należy rosyjska i zagraniczna klasyka, adaptacje pieśni ludowych oraz muzyka współczesna. Podczas konkursu zaprezentował pięć utworów: Koncert I Gawriła Muziczesku, „Błagosławi dusze moja, Gospoda”, „Sowiet prewiecznyj”, w którym partię solową wykonała Świetłana Proba, „Otcze nasz” Łesi Dyczko i „Swiatyj Boże” Kiryła Stecenki. Występ chóru z Odessy również nie przeszedł bez echa. Publiczność odebrała go bardzo pozytywnie i doceniła brawami.

– Festiwal wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie – powiedział Siergiej Sawienko. – Udział w nim to dla nas ogromne przeżycie, gdyż jest to bardzo ważne i prestiżowe wydarzenie. Już same zakwalifikowanie się do niego było sukcesem. Dlatego, aby dać z siebie wszystko, intensywnie przygotowywaliśmy się przez ponad pół roku.

wystąpił Chór „Ave Musica” Chrześcijańskiego Uniwersytetu Humanitarno – Ekumenicznego w Odessie

Siergiej Sawienko

Jako szósty na scenie pojawił się Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros”. Reprezentował on kategorię Chórów amatorskich świeckich. Jego kierownikiem artystycznym jest dr Jan Połowianiuk, wykładowca dyrygentury na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W repertuarze zespołu, który wystąpił w kategorii Chórów amatorskich świeckich, znajduje się głównie klasyka muzyki cerkiewnej.

– Razem z kilkoma chórzystami nie po raz pierwszy bierzemy udział w Festiwalu – wskazał  Jan Połowianiuk. – Przyjeżdżaliśmy tutaj z moim drugim chórem „Bel Canto”. Jednak dzisiaj po raz pierwszy jesteśmy jako zespół kameralny. Gratuluję organizatorom tego, że udało im się ściągnąć do Białegostoku tyle znakomitych zespołów. Tegoroczną edycję mogę określić jako zlot mocarzy, dlatego bardzo współczuję jurorom, którzy będą musieli wyłonić zwycięzców.

Podczas XXXVII MFMC zespół zaprezentował następujące utwory: „Dostojno jest” i I cz. koncertu nr 15 „Priiditie wospoim ludije” Dymitra Bortniańskiego, „Wnuszi Boże molitwu moju” i „Błażeni jaże izbrał” z Liturgii czernobylskiej. Ostatnią pieśnią, którą wykonał przed publicznością zgromadzoną w Białymstoku, była „Woskresienije Christowo”. Po niej chórzyści otrzymali ogromne brawa.

Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros” z Olsztyna

Jan Połowianiuk

Kolejnym chórem, który wziął udział w części konkursowej Festiwalu „Hajnówka” był Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy pod batutą Arija Szkepasta. Tworzą go najlepsi śpiewacy amatorskich i profesjonalnych chórów Łotwy. Misją chóru jest dbanie o duchowy i kulturowy stan swoich rodaków. Istnieje on zaledwie od sześciu lat, a już ma na swoim koncie sukcesy w kraju i poza jego granicami. Na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej, wykonał pięć utworów: „Christos Woskriesie”, „Hymn do Matki Bożej” Johna Tavenera, „Priiditie, wozradujemsia Gospodiewi” i IV cz. koncertu Alfreda Sznitke.

– Głównym nurtem naszej twórczości jest muzyka katolicka i luterańska – powiedział Arij Szkepast. – Nieco mniej uwagi poświęcamy muzyce cerkiewnej. Mimo to, udało nam się dostać do konkursu i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi.

Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy

Arij Szkepast

Podczas drugiego dnia przesłuchań, na scenie wystąpił Akademicki Chór „Biełaja Wieża” Państwowej Politechniki Brzeskiej pod dyrekcją Iriny Angoluk. Został on założony w 2012 roku. Ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas konkursów i festiwali w Białorusi, Polsce i Francji. Za swoje sukcesy i popularyzację tradycji narodowych, Ministerstwo Kultury Białorusi, nadało chórowi tytuł „Ludowy”. Przed widownią zgromadzoną przy ul. Podleśnej, chór zaprezentował siedem utworów: „Kyrie elejson”, „Błagosłowi dusze moja, Gospoda” Iwana Flegmienko, „Ot junosti mojeja” Jeleny Junek, „Bogorodice Diewo z Wsienocznogo bdienija”, „Swietie tichij”, „Woskriesienije Christowo widiewsze”. Ostatnią pieśnią, jaka znalazła się w jego repertuarze była „Wo Carstwii Twojem”.  Zespół zaprezentował się w kategorii Chórów amatorskich świeckich.

– Kiedy dowiedzieliśmy się, że weźmiemy udział w konkursie, nie mogliśmy powstrzymać wzruszenia  – mówiła Irina Angoluk. – Dzięki temu, że tu jesteśmy, możemy zobaczyć ludzi, dla których również ważna jest muzyka cerkiewna, a także spróbować swoich sił.

Akademicki Chór „Biełaja Wieża” Państwowej Politechniki Brzeskiej

Irina Angoluk

Dziewiątym chórem, biorącym udział w XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej był Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury. Chórzyści oraz ich dyrygent – Jurij Nikiforow, przyjechali z miejscowości Wielikij Nowgorod w Rosji i zaprezentowali się w kategorii Chóry amatorskie świeckie. Ich repertuar obejmuje muzykę sakralną i klasyczną, opracowania pieśni ludowych, utwory rosyjskich i zagranicznych kompozytorów, również współczesnych. Podczas przesłuchania chór wykonał sześć utworów: „Christos Woskriesie” Aleksandra Zakrewskiego, „Bogorodice Diewo, radujsa”, „Szestopsalmije”, „Sławwa…Jedinorodnyj…”, „Polijelej. Chwalitie Imia Gospodnie” i „Alliłuja” Romualda Twardowskiego.

Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Nowgorodu

Jurij Nikiforow

Chórem, który wystąpił na końcu, był Warszawski Chór Międzyuczelniany. Istnieje on od 1964 roku przy Kościele Akademickim św. Anny. Śpiewają w nim studenci oraz absolwenci stołecznych uczelni, a od trzech lat dyryguje nimi Borys Somerschaf – kompozytor, wokalista i aranżer. Repertuar chóru stanowią utwory sakralne i świeckie różnych stylów i epok. Występował on na największych światowych festiwalach muzycznych, współpracował z krajowymi filharmoniami, teatrami muzycznymi i musicalowymi oraz orkiestrami. Przed miłośnikami muzyki cerkiewnej wykonał pięć utworów: „Bogorodice Diewo”, „Tiebie pojem”, w którym partię solową wykonała Monika Sokołowska, „Cheruwimskaja” i koncert „Torżestwujtie dnies’” Dymitra Bortniańskiego. Utworem kończącym występ Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, a zarazem zamykającym drugi dzień konkursowych przesłuchań, był „W modlitwach nieusypajuszczuju Bogorodicu”. Tuż po wybrzmieniu ostatnich dźwięków, publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Warszawski Chór Międzyuczelniany

Borys Somerschaf

Festiwalowa publiczność

Rozgrzewka jest punktem obowiązkowym przed każdym występem

Zakończyły się przesłuchania XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Niezapomnianych wrażeń  publiczności dostarczyło dziesięć, wspaniale śpiewających chórów.

Po raz pierwszy na festiwalowej scenie wystąpił Koptyjski Chór „St. Kyrel” z Wielkiej Brytanii  pod dyrekcją Michaela Heneina. Chór jest częścią organizacji charytatywnej, której celem jest wspieranie startu zawodowego koptyjskich uczniów i studentów w Egipcie. Jego pierwszy koncert odbył się właśnie w tym państwie, w 2000 roku. Kolejne miały miejsce w Londynie, Paryżu,  Szwecji, Mediolanie. Przed publicznością zgromadzoną w gmachu budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej, artyści zaprezentowali się w kategorii chórów parafialnych i wykonali utwory skomponowane przez swojego dyrygenta: „Wielbimy Boga Światłości (w j. koptyjskim), „Niewidzialny Bóg” (w j. angielskim), „Twoja jest siła, chwała i majestat (w j. koptyjskim), „O Jednorodzony Synie” (w. j. greckim i angielskim), „Golgota” (w j. koptyjskim), „Kto ma uszy, niech słucha, co rzecze Duch Święty” (w j. koptyjskim) i „Syn Boży przyszedł na świat (w j. angielskim i francuskim).  Ostatnią pieśnią, którą wykonał chór, była „Alleluja”. Tuż po jej zakończeniu, otrzymał od publiczności gromkie brawa.

– Jestem zachwycony pięknem kraju, cerkwi, które miałem przyjemność obejrzeć i otwartych, wspaniałych, uduchowionych ludzi – powiedział Michael Henein. – Cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w festiwalu i mam nadzieję, że nie był to ostatni raz.

Koptyjski Chór „St. Kyrel” z Wielkiej Brytanii

Michael Henein

Jako drugi, w tej samej kategorii, zaprezentował się Żeński Chór Sankt Petersburskiej Metropolii z Rosji. Tworzą go miłośniczki śpiewu chóralnego, a dyryguje nimi Igor Matiuchow – Zasłużony Działacz Kultury Białorusi, dyrektor artystyczny Światowego Konkursu Chóralnego dzieci i młodzieży w St. Petersburgu. Chór jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali w Rosji, Estonii i Białorusi. Podczas przesłuchań konkursowych wykonał siedem utworów: „Dostojno jest’”, „Pod Twoju miłost”,  „Angieł wopijasze”, Siergieja Trubaczowa, „Zastupnice usierdnaja”, „Bogorodice Diewo, radujsia”, „Starannoje Rożdżestwo widiewsze” Gierorgija Swiridowa oraz „Alleluja” Romualda Twardowskiego. Panie swoim występem tak zachwyciły publiczność, że ta nagrodziła je burzą oklasków.

Żeński Chór Sankt Petersburskiej Metropolii

Igor Matiuchow

W kategorię amatorskich chórów świeckich, podczas ostatniego dnia przesłuchań otworzył Męski Zespół Wokalny „Kairos” z Lublina. Jego założycielem i dyrygentem jest Borys Somerschaf. Chór wykonuje muzykę kościołów Wschodu, dawne śpiewy liturgiczne i ludowe Armenii, Gruzji, Grecji, utwory polskie i hebrajskie, a także pieśni Europy Zachodniej i negro spirituals. Podczas swojej działalności wydał trzy płyty CD: z muzyką Nikodemowicza, Grudzińskiego i Parta, ze swoimi najciekawszymi utworami, a także  z ormiańskimi i gruzińskimi śpiewami cerkiewnymi.

Podczas Festiwalu „Hajnówka”, chór wykonał sześć utworów: „Otcze nasz”  Nikołaja Kiedorowa, melodię z Kijewo-Pieczerskiej Ławy – „Błażen muż”, „Tiebie pojem”, „Żeny mironosicy” Pawła Łukaszewskigo, „Wieczeri Twojeja tajnyja” oraz pieśń „Gandatldi Ahalo lerusaalimo”. Swoim występem wzruszył i zachwycił widzów. Dlatego został nagrodzony mnóstwem oklasków.

Męski Zespół Wokalny „Kairos”

Borys Somerschaf

Czwartym chórem, który wystąpił na scenie przy ul. Podleśnej, był Kameralny Chór „Swietocz” z Mińska na Białorusi. Jego dyrygentem jest Andriej Kuncewicz. Razem ze swoim zespołem, który stanowią miłośnicy śpiewu chóralnego w różnym wieku, wykonuje utwory białoruskich, rosyjskich, polskich, europejskich, a także latynoamerykańskich kompozytorów oraz opracowania pieśni ludowych różnych krajów. Podczas przesłuchań chór wykonał: „Błażen muż”, „Swietie tichij”, „Otcze nasz” Aleksieja Lachowicza, „K Tiebie, Władyko” Romualda Twardowskiego, „Stichira samogłasa Czudotwornoj ikonie Preswiatoj Bogorodicy Kołożskoj” oraz „Molitwę Angiełu Chranitielu”. „Swietocz” zaprezentował się w kategorii Chórów amatorskich świeckich. Schodził ze sceny w towarzystwie gromkich braw.

Kameralny Chór „Swietocz”

Andriej Kuncewicz

W kategorii Chórów amatorskich świeckich. Zaprezentował się także Chór „Ars Cantandi”  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyryguje nim Anna Grabowska-Borys. W jego repertuarze znajdują się utwory świeckie i religijne różnych epok i gatunków muzycznych, kompozytorów polskich i zagranicznych. Chór koncertował w Grecji, Republice Czeskiej, Macedonii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Białorusi i na Ukrainie. Publiczność zgromadzona w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej, usłyszała w jego wykonaniu sześć utworów: „Jedinorodnyj Synie” Nikołaja Dileckiego, „Błażen muż”, w którym partię solową wykonał Jerzy Butryn, „Chwalitie Imia Gospodnie” i „Bogorodice Diewo” Alfreda Sznitke. Ostatnią wykonaną pieśnią była „Wsiakoje dychanie” Romualda Twardowskiego. Po jej ostatnich dźwiękach, rozległy się ogromne brawa!

– Zawsze marzyłam o tym, żeby przyjechać ze swoim zespołem na ten festiwal – wskazała Anna Grabowska – Borys. – W tym roku nareszcie się to udało. Dla takiego zespołu jak mój, muzyka cerkiewna jest przepięknym repertuarem, a zarazem bardzo trudnym. W związku z tym, udźwignięcie go wokalnie i kondycyjnie było ogromnym wyzwaniem. Cieszymy się jednak, że udało się mu podołać.

Chór „Ars Cantandi”  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Anna Grabowska-Borys

Szóstym zespołem, który wziął udział w Festiwalu „Hajnówka” był Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes” z Poznania. Jego założycielem i kierownikiem artystycznym jest Michał Łaszewicz, pochodzący z Białegostoku wokalista, chórmistrz, aranżer i kompozytor. W repertuarze zespołu znajdują się monodie, anonimowa wczesna polifonia słowiańska oraz rzadko wykonywane utwory wielkich kompozytorów. Podczas ostatniego dnia festiwalowych przesłuchań wyśpiewał: „Błażen muż” – Śpiew Kijowsko-Pieczerskiejj Ławry, „Pomyszlaju dień strasznyj” – partię solową w tym utworze wykonał Łukasz Kocur, „Wieliczajem Tia, Żywodawcze Christie”, „Da isprawitsia  modlitwa moja” – z solowym występem Mateusza Draba, „Swietie tichij” – znamiennyj raspiew i „Priiditie ubłażym Josifa”. Zespół za swój występ, w kategorii Chórów profesjonalnych, otrzymał oklaski trwające aż do jego zejścia ze sceny.

Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”

Michał Łaszewicz

Po raz pierwszy podczas na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej wystąpił zespół z Libanu, a dokładnie z Bejrutu. Prawosławny Chór „Theotokos” istnieje od 2015 roku. Jego założycielem i dyrygentem jest Ramzi Saad. W trakcie przesłuchań zaprezentował się w kategorii Chórów profesjonalnych i wykonał bizantyjskie echa liturgiczne w języku arabskim i greckim, skomponowane przez bizantyjskich antiocheńskich kompozytorów. Przed publicznością zgromadzoną  w Białymstoku wykonał nastepujące utwory: „Raduj się, Betanio” Metropolity Atanazylego, IV Eothina Doksastikonu, „Wielka Doksologia”, „Godne jest”,  Oda 9 z I Kanonu Zesłania Ducha Świętego i „Kratima” św. Jana Koukouzelisa. Chór został bardzo pozytywnie odebrany przez publiczność. Świadczyły o tym intensywne oklaski, jakie otrzymał po zakończeniu występu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej pierwszej wizyty w Polsce – stwierdził Ramzi Saad. – Spędziliśmy tu wiele wspaniałych chwil. Występ podczas Festiwalu Muzyki Cerkiewnej był dla nas błogosławieństwem, radością i zaszczytem. Wykonaliśmy podczas niego bizantyjskie utwory liturgiczne, które są nam szczególnie bliskie.

Prawosławny Chór „Theotokos”

Ramzi Saad

Po chórze z Libanu, na scenę wszedł Kameralny Chór „Sofia” z Ukrainy. Jego dyrygentem jest Aleksiej Szamrickij, absolwent Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy. W  repertuarze chóru znajdują się monety, madrygały Renesansu, utwory serbskie i ukraińskie, a także kantaty i dzieła oratoryjne, operowe oraz rodzime pieśni ludowe. Nie był to jego pierwszy występ podczas MFMC „Hajnówka”  – w roku 2015 zajął w nim zaszczytne pierwsze miejsce. Podczas tegorocznej edycji chór zaprezentował się w kategorii Chórów profesjonalnych i wykonał pięć utworów: „Wsi jazycy wospieszczite rukamy” Maksyma Bierezowskiego, „Trzy Święte Hymny” Alfreda Sznitke, „Triswiatoje”, „W mire swiatie” Anatolija Kisielowa i „Chwalite Gospoda” Łesi Dyczko. Artyści z Kijowa zeszli ze sceny w towarzystwie gromkich braw od poruszonej publiczności.

– Jesteśmy zadowoleni z naszego występu na Festiwalu – powiedział Aleksiej Szamrickij. – Czujemy się tutaj jak w domu, ponieważ raz byliśmy uczestnikami konkursu, a w kolejnym roku, dzięki temu że wygralimy, mielimy zaszczyt go inaugurować. Każdemu chórowi, który spotykamy na swojej drodze mówimy, że koniecznie muszą wziąć w nim udział, ponieważ żaden inny festiwal nie ma tak wspaniałej atmosfery. Mam nadzieję, że będzie się on odbywał jeszcze przez wiele lat.

Kameralny Chór „Sofia” z Ukrainy. Jego dyrygentem jest

Aleksiej Szamrickij

Jako przedostatni w przesłuchaniach festiwalowych zaprezentował się Kłajpedzki Chór „Aukuras” pod batutą Alfonsasa Lidziunasa. Tworzą go studenci, profesorowie i pracownicy kultury. Podczas występów wykonują utwory pochodzące z różnych epok i stylów, zarówno muzyki sakralnej, jak i światowej. „Aukuras” wykonał dotychczas setki koncertów na prawie wszystkich kontynentach. W tegorocznej edycji Festiwalu „Hajnówka” wystąpił w kategorii Chórów profesjonalnych i zaprezentował pięć utworów, które zdecydowanie przypadły publiczności do gustu. Wśród nich były: „Angieł wopijasze” Modesta Musogorskiego, „Da ispołniatsia usta nasza”, „Błażeni”, „Psałom” Mirosława Skornika i „Sława Gospodu”.

Kłajpedzki Chór „Aukuras”

Alfonsas Lidziunas

Państwowy Chór Naddniestrzański z Tyraspolu w Mołodawi, swoim występem zakończył część konkursową XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Założycielką i dyrygentką chóru jest Tatiana Twierdochlieb. Repertuar, który wspólnie prezentują obejmuje blisko 500 utworów  kompozytorów różnych epok, gatunków i stylów. Współpracują również z Państwową Orkiestrą Symfoniczną. Chór  z Tyraspolu jest laureatem MFMC „Hajnówka 2013”. Przed widownią obecną na przesłuchaniach wykonał  sześć utworów: „Priditie, pokłonimsia”, „Nieodpuszczajeszi” Romualda Twardowskiego, „Swietie tiichij”, „Błażen muż” Siergieja Rachmaninowa i „Alliłuja” Mikołaja  Skornika. Utworem „W niedielu miasopustnuju na utrenii”, w którym partię solową wykonała Ludmiła Gratowa, zakończył się występ mołdawskich artystów, a także ostatni dzień przesłuchań festiwalowych.

Państwowy Chór Naddniestrzański

 

Tatiana Twierdochlieb

 – Jak aniołowie zlecieli się do Białegostoku na że tegoroczny Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” artyści z różnych stron świata  – powiedział ks. Jerzy Szurbak, juror festiwalu. – Śpiewali i wychwalali Boga w różnych językach. Dzisiejsze przesłuchania rozpoczął chór z Wielkiej Brytanii, którego członkowie są pochodzenia koptyjskiego. Wykonał on monodie skomponowane  przez swojego dyrygenta – Michaela Heinena. Cześć pieśni zaśpiewał w języku koptyjskim, dzięki czemu mogliśmy się poczuć jak na Bliskim Wschodzie w początkach Chrześcijaństwa. Później dość ładnie zaprezentował się Żeński Chór Sankt Setersburskiej Metropolii. Ciekawy występ dał zespół „Kairos”, którym dyryguje Borys Somerschaf. Rewelacyjnie wykonali utwór gruziński z XIII w. „Ganatldi  Ahalo lerusalimo”, czyli Świeć, Nowa Jerozolimo. Następnie wystąpił Kameralny Chór „Swietocz” z Białorusi, którym bez partytury dyrygował Andrierj Kuncewicz. Pięknie zaśpiewał „Otcze nasz” Aleksieja Lachowicza i „K Tiebie, Władyko”, Romualda Twardowskiego. Kolejnym chórem był „Ars Cantandi” z Wrocławia. Składał się on z 25 pań i 16 panów. Moim zdaniem genialnie wykonał utwór Iriny Denisowej „Cheruwimskaja Pieśń”. Z wielką ikrą, na koniec występu, artyści zaprezentowali utwór Romualda Twardowskiego, „Wsiakoje dychanije”. Podczas ostatniego dnia przesłuchań, jako oktet zaprezentował się Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”. Na szczególną uwagę zasłużył utwór „Pomyszlaju dień straszny”, w którym partię solową wykonał Łukasz Kocur. Równie pięknie wyszła im pieśń „Da isptawwitsia molitwa moja”. Kolosalne wrażenie zrobił na mnie chór „Theotokos” z Libanu. Śpiewali bardzo precyzyjnie. Płynnie przechodzili z jednego języka na drugi, co przecież nie jest łatwe. Piękny program zaprezentował także ukraiński chór „Sofia”. Świetnie wykonał utwory Maksyma Bierezowskiego i Anatolija Kisielowa. Mniej podobały mi się „Trzy Święte Hymny”. Chór „Aukuras” też pokazał bardzo dobry repertuar, mimo że niektóre wykonane przez niego utwory nie powinny pojawić się na festiwalu muzyki cerkiewnej, gdyż ich kompozytorzy zmienili teksty modlitw. Jako ostatni na festiwalu wystąpił chór z Mołdawii. Bardzo ładnie zaśpiewał  utwory „Priiditie, pokłonimsia” i „Swietie tichij” z kwartetem solistów.

Festiwalowa publiczność

 




PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2018”

odbywającego się w dniach 16 – 20.05.2018 r. w Białymstoku

 

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. Łesia Dyczko
 3. Anatolij Kisielow
 4. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 5. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 30 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

 

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Zespołowi Chóralnemu Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni ze Smoleńska (Rosja) pod dyr. Ihumenii Jelizawiety
 • Męskiemu Chórowi Diecezji w Koszycach (Słowacja) pod dyr. Daniela Porubeca

 

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Żeńskiemu Chórowi Sankt Petersburskiej Metropolii z Sankt Petersburga (Rosja) pod dyr. Igora Matiuchowa
 • Zespołowi Cerkwi p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej z Homla (Białoruś) pod dyr. Natalii Kozłowskiej i Lili Syczewej

 

I miejsce  przyznano:

 • Arcybiskupiemu Chórowi Katedralnego Soboru Zaśnięcia N.M.P. z Włodzimierza (Rosja) pod dyr. Tatiany Oganjan

 

Wyróżnienie specjalne przyznano:

 • Koptyjskiemu Chórowi „St. Kyrel” z Londynu (Wielka Brytania) pod dyr. Michaela Heneina

Za kultywowanie i propagowanie wspaniałych tradycji śpiewu Kościoła Koptyjskiego w Europie

 

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Biełaja Wieża” Państwowej Politechniki Brzeskiej z Brześcia (Białoruś) pod dyr. Iriny Angoluk
 • Warszawskiemu Chórowi Międzyuczelnianemu z Warszawy (Polska) pod dyr. Borysa Somerschafa

 

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi (Łotwa) pod dyr. Arija Szkepasta
 • Chórowi „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia (Polska) pod dyr. Anny Grabowskiej-Borys

 

I miejsce przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Wielkiego Nowgorodu (Rosja) pod dyr. Jurija Nikiforowa

 

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

III miejsce przyznano:

 • Młodzieżowemu Chórowi „Annino” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Piotra Woronowa

 

II miejsce przyznano:

 • Chórowi Chłopięco-Młodzieżowemu Gimnazjum – Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Pawła Szepielewa

 

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Chłopięco – Młodzieżowemu Chórowi „Ąžuoliukas” z Wilna (Litwa) pod dyr. Linasa Balandisa
 • Chłopięco-Młodzieżowemu Chórowi Municypalnej Akademickiej Kapeli Chóralnej im. L. Rewuckiego z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Aidy Zajcewej

 

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

 • Młodzieżowemu Chórowi chłopięco-młodzieżowej Szkoły Chóralnej z Konakowa (Rosja) pod dyr. ks. Wadima Machnowskiego

 

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Koncertowemu Chórowi Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Aleksieja Snitko
 • Żeńskiemu Chórowi Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury z Krasnodaru (Rosja) pod dyr. Jeleny Chawliny

 

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. A. W. Nieżdanowej z Odessy (Ukraina) pod dyr. Galiny Szpak

 

Kategoria chórów zawodowych

III miejsce przyznano:

 • Męskiemu Kameralnemu Zespołowi Śpiewu Cerkiewnego „Partes” z Poznania (Polska) pod dyr. Michała Łaszewicza

 

II miejsce przyznano:

 • Kłajpedzkiemu Chórowi „Aukuras” z Kłajpedy (Litwa) pod dyr. Alfonsasa Vildziunasa

 

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Państwowemu Chórowi Naddniestrzańskiemu z Tyraspola (Mołdawia) pod dyr. Tatiany Twierdochlieb
 • Kameralnemu Chórowi „Sofia” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

 

Wyróżnienie specjalne przyznano:

 • Prawosławnemu Chórowi „Theotokos” z Bejrutu (Liban) pod dyr. Ramziego Saada

Za wybitną prezentację muzyki cerkiewnej Libanu

 

Ponadto wyróżniono dyrygentów:

 • Ramziego Saada z Bejrutu (Liban)
 • Michaela Heneina z Londynu (Wielka Brytania)

oraz

 • Jelenę Chawliną z Krasnodaru (Rosja)
 • Irinę Angoluk z Brześcia (Białoruś)
 • Borysa Somerschafa z Lublina (Polska)
 • Ihumenię Jelizawietę ze Smoleńska (Rosja)

nagrodami pieniężnymi w wysokości po 1.000,00 zł ufundowanymi przez Dyrektora Festiwalu

 

            W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, a różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

          Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w  realizację tegorocznej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk.

           Miło nam, że XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2018” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

           Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

 

Za nami XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki  Cerkiewnej, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Duchowość Rzeczpospolitej w Muzyce Cerkiewnej”. Jego uroczyste zakończenie odbyło się podczas koncertu galowego w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej.

Rozpoczął się on Hymnami krajów tworzących Wielką Rzeczpospolitą Korony „Gaude Mater Polonia”, wykonanym przez Chór „Ars Cantandi”  Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia pod batutą Anny Grabowskiej – Borys i uważanym za hymn Wielkiego Księstwa Litewskiego –  Stichirą „Ziemle Russkaja”, zaśpiewaną przez Kameralny Chór „Sofia” z Kijowa pod dyrekcją Aleksieja Szamrickiego.

Chór „Ars Cantandi”

Chór „Ars Cantandi” z Wrocławia i Chór „Sofia” z Kijowa

– Z największą przyjemnością witam Państwa na koncercie laureatów XXXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku powiedział Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu. – Dziękuję za przybycie przedstawicielom władz lokalnych, gronu profesorskiemu, z którym od lat współpracujemy i wszystkim, którzy cenią muzykę cerkiewną.

Na koncercie galowym byli obecni m. in. Wojciech Przybylski, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, Kazimierz Dudziński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku, Jarosław Borowski – burmistrz Bielska Podlaskiego,  Wiktor Szwed – wybitny poeta białoruski, Damian Tanajewski – dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, a także duchowni i reprezentanci mediów.

Następnie Dyrektor Buszko przybliżył zebranym Festiwal w liczbach. Wskazał, że w tegorocznej edycji wzięło dział 31 chórów z 11 krajów Europy i Azji. Na scenie zaprezentowało się około tysiąca chórzystów, którzy wykonali około 200 utworów muzyki cerkiewnej autorstwa anonimowych twórców i 95 kompozytorów z 15 krajów świata , które zabrzmiały  w 12 językach. Oprócz koncertu inauguracyjnego i przesłuchań koncertowych, chóry wykonały 18 koncertów dodatkowych w różnych miastach, miasteczkach i wsiach naszego kraju.

Chwilę później Dyrektor odczytał protokół konkursu i oddał głos prowadzącym koncert galowy –   Ilonie Karpiuk i Magdalenie Gołaszewskiej. One zaś zaprosiły na scenę Zespół Chóralny Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni pod dyrekcją Ihumenii Jelizawiety, który zajął III miejsce w kategorii chórów parafialnych. Wykonał on utwór „Dostojno jest’”.

Od lewej: Ilona Karpiuk, Magdalena Gołaszewska i Dyrektor Mikołaj Buszko

Zespół Chóralny Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni

 

Jako trzeci podczas koncertu galowego wystąpił Zespół p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej z Homla (Białoruś), pod dyrekcją Natalii Kozłowskiej i zaśpiewał „O, Wsiepietaja Mati”. Zajął on II miejsce w kategorii chórów parafialnych

 

Zespół p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej

 

Zespół p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej

Tuż po nim na scenie pojawił się Młodzieżowy Chór chłopięco-młodzieżowej Szkoły Chóralnej z Konakowa (Rosja) – laureat trzeciego miejsca w kategorii chórów uczelni muzycznych. Pod batutą ks. Wadima Machnowskiego wykonał przed zebraną publicznością „Chwali, dusze moja, Gospoda” z muzyką Natalii Machnowskiej.

Młodzieżowy Chór chłopięco-młodzieżowej Szkoły Chóralne z Konakowa

Piątym chórem, który wystąpił podczas koncertu finałowego, był Warszawski Chór Międzyuczelniany. Pod batutą Borysa Somerschafa zaśpiewał koncert Dymitra Bortniańskiego „Torżestwujtie dnieś”. Warszawiacy zajęli III miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich.

Warszawski Chór Międzyuczelniany

Jako szósty wystąpił laureat drugiego miejsca w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych – Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki w Mińsku (Białoruś). Pod dyrekcją Pawła Szepielewa wykonał on I część koncertu nr 9 „Siej dień” Dymitra Bortniańskiego.

Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki w Mińsku

 

Kolejnym chórem był Arcybiskupi Chór Katedralnego Soboru Zaśnięcia N. M. P. z Włodzimierza (Rosja) pod dyrekcją Tatiany Oganjan. Chór wyśpiewał sobie pierwsze miejsce w kategorii chórów parafialnych. Podczas koncertu galowego  wykonał „Wozniesu Tia Boże mój”  Bortniańskiego.

Arcybiskupi Chór Katedralnego Soboru Zaśnięcia N. M. P.

 

Ósmym chórem, który tak jak pozostałe, zachwycił widownię, był Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes” z Poznania. Zajął on trzecie miejsce w kategorii chórów zawodowych. Pod dyrekcją Michała Łaszewicza wykonał „Błażen Muż”-  Śpiew Kijowsko-Pieczerskiej Ławry.

Zespół „Partes” z Poznania

Tuż po nim na scenę wyszedł laureat drugiego miejsca w kategorii chórów amatorskich świeckich – Chór „Ars Cantandi”. Przed publicznością zgromadzoną przy ul. Podleśnej,  wykonał „Pieśń Cherubinów” Iriny Denisowej

Chór „Ars Cantandi” z Wrocławia

 

Żeński Chór Państwowego Uniwersytetu Kultury z Krasnodaru (Rosja) został laureatem drugiego miejsca w kategorii chórów uczelni muzycznych. Pod dyrekcją Jeleny Chawliny wykonał utwór „Dnieś wsiaka twar” Stiepana Diegtiarewa.

Żeński Chór Państwowego Uniwersytetu Kultury z Krasnodaru

Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Wielkiego Nowogrodu dyrygowany przez Jurija Nikiforowa, był kolejnym, który wystąpił na białostockiej scenie. Zwycięzca w kategorii chórów amatorskich świeckich, podczas koncertu galowego wykonał pieśń „Alliłuja”,  obecnego na widowni autora Romualda Twardowskiego.

Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury

Ostatnim zespołem, który zaprezentował się w pierwszej części koncertu był Kameralny Chór „Sofia” z Kijowa. Razem ze swoim dyrygentem – Aleksiejem Szamryckim, uplasował się na pierwszym miejscu w kategorii chórów zawodowych. Podczas koncertu znakomicie zaśpiewał pieśń Maksyma Bierezowskiego – „Wsi jazycy wospleszczite rukamy”.

Aleksiej Szamricki  – dyrygent Kameralnego  Chóru „Sofia”

 

Pierwszym chórem, który wystąpił po przerwie, był Żeński Chór St. Petersburskiej Prawosławnej  Metropolii (Rosja). Zespół zajął drugie miejsce w kategorii chórów parafialnych i wykonał modlitwę  „Zastupnice usierdnaja” z muzyką Michała Malewicza. Dyrygował  Igor Matiuchow.

 

Żeński Chór St. Petersburskiej Metropolii Prawosławnej

Kolejnym zespołem, który zaprezentował się w drugiej części, był Akademicki Chór „Biełaja Wieża” Politechniki brzeskiej (Białoruś) – laureat trzeciego miejsca w kategorii chórów amatorskich świeckich. Pod dyrekcją Iriny Angoluk zaśpiewał pieśń „Bogorodice Diewo” z muzyką  Metropolity Hilariona.

Akademicki Chór „Biełaja Wieża” z Brześcia

 

Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi, pod batutą Arija Szkepasta, zajął II miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich. Podczas koncertu finałowego wykonał w języku angielskim Hymn do Matki Bożej wybitnego angielskiego kompozytora Ser Johna Tavenera.

Dyrygent Chóru „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy

Chłopięco-Młodzieżowy Chór „Ażouliukas” z Wilna, razem z dyrygentem Liniasem Balandisem zwyciężył w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Przed publicznością wykonał „Bogorodice Diewo” Siergieja Rachmaninowa.

Chłopięco-Młodzieżowy Chór „Ażouliukas”

 

Koncertowy Chór  Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś), laureat II miejsca w kategorii chórów uczeni muzycznych, pod dyrekcją Aleksieja Snitko, wykonał utwór „Chwalitie Gospoda s niebies” Pawła Czesnokowa.

Koncertowy Chór  Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki

Prawosławny Chór „Theotokos” z Bejrutu (Liban), który otrzymał Specjalne  wyróżnienie za wybitną prezentację muzyki cerkiewnej Libanu, pod dyrekcją Ramziego Saada, wykonał w języku arabskim i greckim „Wielką Doksologię” Andraosa Moajkela.

Prawosławny Chór „Theotokos” z Bejrutu

Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. A. W. Nieżdanowej z Ukrainy zwyciężył w kategorii chórów uczelni muzycznej. Podczas koncertu galowego, pod batutą Galiny Szpak zaśpiewał „Ti moja kripkost Gospodi” Artemia Wedela i „Błogosławi, dusze moja, Gospoda” z muzyką obecnej na sali kompozytorki Łesi Dyczko.

Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. A. W. Nieżdanowej

Kłajpedzki Chór „Aukuras” (Litwa) pod dyrekcją Alfonsasa Vildziunasa został laureatem drugiego miejsca w kategorii chórów zawodowych. Na białostockiej scenie wykonał utwór „Błażeni” Władimira Martynowa.

Dyrygent Chóru „Aukuras”

 


Państwowy Chór Naddniestrzański z Tyraspola (Mołdawia) zajął pierwsze miejsce w kategorii Chórów Zawodowych. Pod batutą Tatiany Twierdochlieb zaśpiewał pieśni: „Błażen Muż” Siergieja Rachmaninowa oraz „Priiditie, pokłonimsia” mołdawskiego kompozytora  – Władimira Czolaka.

Państwowy Chór Naddniestrzański z Tyraspola

Wspaniałą niespodzianką było zbiorowe wykonanie przez cztery chóry utworu „Iże Chieruwimy” Krzysztofa Pendereckiego. Przyczynkiem do tego były 85 urodziny Maestra, który od 15 lat patronuje Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” .

Kompozytor niestety nie mógł być obecny podczas tegorocznej edycji, ale przesłał list, w którym zawarł pozdrowienia skierowane do uczestników festiwalu, a także podziękowania organizatorom.

Chóry „Aukuras z Litwy, St. Peterburga z  Rosji oraz z Odessy i Kijowa z  Ukrainy  dyrygowane przez Aleksieja Szammryckiego z

– Bardzo dziękuję organizatorom, sponsorom, patronom, Dyplomatom RP na świecie, dyrygentom, chórom, prowadzącym koncerty współorganizatorom koncertów  towarzyszących… oraz wszystkim ludziom okazującym nam życzliwość i wsparcie – powiedział Mikołaj Buszko.

 XXXVII MFMC zwieńczyła pieśń „Mnohaja leta”, w wykonaniu ośmiu najlepszych chórów Festiwalu.  Ich występ był spektakularny. Swoimi pięknymi głosami wprawili publiczność w zachwyt. Po długich i huraganowych brawach na stojąco, ten ogromny chór prowadzony przez Tatjanę Twerdochleb z Tyraspola  powtórzył  pieśń. Po dalszych oklaskach, Dyrektor Festiwalu Mikołaj Buszko słowami – XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku uważam za zamknięty – oficjalnie zakończył Festiwal.

Zdjęcie 21] Wszystkie chóry obecne na koncercie galowym wykonały pieśń „Mnogaja leta”

– Koncert galowy bardzo mnie wzruszył – powiedziała pani Anna. – Udało mi się również być na dwóch dniach przesłuchań. Wśród nagrodzonych byli moi faworyci, także z przyjemnością ponownie obejrzałam ich występy. Mam nadzieję, że następna edycja Festiwalu będzie równie udana.

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” został wyróżniony Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego, a także Związku Kompozytorów Polskich. Odbył się we współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki. Jego partnerem był również Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Patronat medialny sprawowały Telewizja Polska S. A. (patronat korporacyjny), Polskie Rado S. A. Warszawa, (patronat korporacyjny), Dwumiesięcznik ArtPost. Natomiast regionalne patronaty pełniły: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok S. A., Tygodnik „Niwa”, Tygodnik „Nasze słowo”, Radio Racja, Radio JARD 89,2 FM Białystok, TV JARD Białystok i TVK Hajnówka.

Festiwalowa publiczność


Śmiało można powiedzieć, że Białystok był przez parę majowych dni, muzyczną stolicą Polski. A to za sprawą XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, podczas którego wystąpiły najlepsze chóry z kraju i ze świata.

Festiwal odbywał się między 16 a 20 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej. To właśnie ostatniego dnia, tuż po godzinie 14 poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji. Wyłoniło ich jury, w skład którego weszli prof. Romuald Twardowski – przewodniczący, prof. Łesia Dyczko, Anatolij Kisielow, prof. Wioletta Miłkowska i ks. Jerzy Szurbak.

Na sali zgromadzili się artyści, którzy podczas przesłuchań zaprezentowali się w pięciu kategoriach. Pod batutą Borysa Somerschafa – dyrygenta Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego i Męskiego Zespołu Wokalnego „Kairos” – wykonali wspólnie hymn „Gaude Mater Polonia” . Tym utworem rozpoczęła się uroczystość ogłoszenia wyników.

Tuż po powitaniu zebranych, Mikołaj Buszko, Dyrektor Festiwalu, odczytał protokół z posiedzenia jury. Towarzyszył mu i wręczał nagrody prof. Twardowski. Na scenę kolejno wychodzili dyrygenci zespołów, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz tych, które zostały wyróżnione. Przy wyczytywaniu każdego nagrodzonego chóru, prezentowany był na ekranie fragment jego występu. Dzięki temu wszyscy obecni mogli raz jeszcze wysłuchać przepięknie wykonanej przez niego pieśni.

Najpierw zebrani poznali laureatów w kategorii chórów parafialnych. Później w amatorskich świeckich i dziecięco-młodzieżowych. Następnie wyczytane zostały najlepsze zespoły w kategorii chórów uczelni muzycznych i chórów zawodowych. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić dyrygentów: Ramziego Saada z Bejrutu (Liban), Michaela Heneina z Londynu (Wielka Brytania), Jelenę Chawliną z Krasnodaru (Rosja), Irinę Angoluk z Brześcia (Białoruś), Borysa Somerschafa z Lublina (Polska) oraz Ihumenię Jelizawietę ze Smoleńska (Rosja).

Specjalne wyróżnienie jury przyznało Prawosławnemu Chórowi „Theotokos” z Bejrutu (Liban) pod dyr. Ramziego Saada za wybitną prezentację muzyki cerkiewnej Libanu.

Zespół Chóralny Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni pod dyrekcją Ihumenii Jelizawiety zajął III miejsce w kategorii chórów parafialnych

Borys Schomerschaf z rąk Romualda Twardowskiego otrzymał wyróżnienie, a także nagrodę dla swojego chóru z Warszawy

Wyróżniona Jelena Chawlina z Krasnodaru

Tym, co na długo pozostanie w pamięci organizatorów, uczestników festiwalu, widzów i jury, to niewątpliwie ogromne emocje, jakie towarzyszyły odczytywaniu wyników. Przez salę co chwilę przechodziła ogromna fala radości i oklasków. Pojawiały się również wiwaty i łzy szczęścia. Po zaprezentowaniu i uhonorowaniu laureatów, głos  zabrał prof. Twardowski, który przedstawił zebranym opinię sporządzoną przez komisję konkursową.

Prof. Romuald Twardowski i Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

Dyrygenci chórów, wyróżnieni przez komisję konkursową

Gala uroczystego wręczenia nagród

– W ocenie jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, a różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

Prof. Twardowski w imieniu swoim i pozostałych członków jury podziękował organizatorom, a w szczególności panu Mikołajowi Buszko – Dyrektorowi Festiwalu oraz Pani Irenie Parfieniuk – Dyrektor Biura Organizacyjnego – za trud włożony w przygotowanie XXXVII edycji tego wyjątkowego wydarzenia.

– Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim chórom za udział w Festiwalu – powiedział Mikołaj Buszko. – Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że gościliśmy najwspanialsze zespoły. Niestety wszyscy nie mogą zwyciężyć, ale przecież śpiewamy nie dla nagród – chociaż one są też ważne – a z miłości do muzyki.

Na zakończenie uroczystości ogłoszenia wyników, każdy chór odśpiewał pieśń z życzeniami w swoim języku.

– Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Aleksiej Szamrycki dyrygent Kameralnego Chóru „Sofia” z Kijowa, który zwyciężył w kategorii chórów zawodowych. – Cieszę się, że mogłem ponownie wystąpić na tej scenie i raz jeszcze zwyciężyć.

Radości nie krył również Arij Szekepast, dyrygent Chóru „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi, który zajął II miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich.

– Bardzo się cieszę, z tego, że udało się nam zająć tak wysokie miejsce. Występ podczas festiwalu był ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem – podkreślił dyrygent.

Publiczność żywo reagowała na odczytywanie wyników konkursu

Chór z Libanu był dumny z otrzymanego wyróżnienia

Po odczytaniu wyników, zebrani wykonali  Patriarsze „Mnohaja łeta” pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego

Aleksiej Szamrycki

Każdy chór odśpiewał pieśń z życzeniami – czyli odpowiednik polskiego „Sto lat” w swoim ojczystym języku

 

 

 

Zdjęcia autorstwa Justyny Paszko i Radosława Kamińskiego

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki

Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Partner: Opera i Filharmonia Podlaska
Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2



PROGRAM FESTIWALU


OTWARCIE FESTIWALU

16 maja 2018 r. godz. 19.00
KONCERT INAUGURACYJNY
„Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej”
w wykonaniu
Akademickiego Chóru Kameralnego „Chreszczatyk” z Kijowa
pod dyr. Pawło Strucia

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

17.05.2018 (czwartek) godz. 17.00

 

1.Męski Chór Diecezjalny – Koszyce (Słowacja)

2.„Mały Chór Bazylego Wielkiego” – Kijów (Ukraina)

3. Żeński Chór „Christina Morfowa” – Sofia (Bułgaria)

4. Chłopięcy Chór Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Akademii Muzyki – Mińsk (Białoruś)

5. Młodzieżowy Chór „Annino” – Moskwa (Rosja)

6. Chłopięcy Chór Męskiej Kapełły Chóralnej im. L. Rewuckiego – Kijów (Ukraina)

7. Chłopięcy Chór „Ąžuoliukas”Wilno (Litwa)

8. Chór Państwowego Uniwersytetu Kultury – Krasnodar (Rosja)

9. Chór Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki – Mińsk (Białoruś)

10. Chór Narodowej Akademii Muzyki – Odessa (Ukraina)

 

 

18.05.2018 (piątek) godz. 17.00

 

1. Chór Parafii Prawosławnej – Homel (Białoruś)

2. Chór Uczelni Teologicznej – Smoleńsk (Rosja)

3. Chór Parafii Prawosławnej – Włodzimierz (Rosja)

4. Młodzieżowy Chór Szkoły Chóralnej – Konakowo (Rosja)

5. Chór „Ave Musica” Chrześcijańskiego Uniwersytetu Humanitarno-Ekonomicznego – Odessa (Ukraina)

6. Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros” – Olsztyn (Polska)

7. Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy – Ryga (Łotwa)

8. Akademicki Chór „Biełaja Wieża” Państwowej Politechniki Brzeskiej – Brześć (Białoruś)

9. Akademicki Chór Centrum Kultury – Wlk. Nowgorod (Rosja)

10. Warszawski Chór Międzyuczelniany – Warszawa (Polska)

 

19.05.2018 (sobota) godz. 15.00

 

1. Koptyjski Chór „St. Kyrel” – Londyn (Wielka Brytania)

2. Żeński Chór Metropolii St. Petersburg – St. Petersburg (Rosja)

3. Męski Zespół Wokalny „Kairos” – Lublin (Polska)

4. Kameralny Chór „Swietocz” – Mińsk (Białoruś)

5. Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego – Wrocław (Polska)

6. Męski Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”- Poznań (Polska)

7. Prawosławny Chór Theotokos” – Bejrut (Liban)

8. Kameralny Chór Sofia” – Kijów (Ukraina)

9. Kłajpedzki Chór „Aukuras” – Kłajpeda (Litwa)

10. Państwowy Chór Naddniestrzański – Tyraspol (Mołdawia)

 


ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

20.05.2018 (niedziela)

 

godz. 14.00  Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00  Koncert Galowy

 

WARUNKI WSTĘPU

 

Koncert Inauguracyjny – 16.05.2018 ((Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): bezpłatne karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1)

 

Przesłuchania konkursowe – 17 – 19.05.2018 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): wstęp wolny

 

Koncert Galowy – 20.05.2018 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): karty wstępu w cenie 50 zł do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1

 
 

OTWARCIE FESTIWALU

16 maja 2018 r. godz. 19.00
KONCERT INAUGURACYJNY
„Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej”
w wykonaniu
Akademickiego Chóru Kameralnego „Chreszczatyk” z Kijowa
pod dyr. Pawło Strucia

PROGRAM KONCERTU INAUGURACYJNEGO „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej”

 1. Priczastien z Supraślskiego Irmologionu – Wkusitie i widitie
 2. Dymitr BortniańskiDa woskresniet Bog Koncert
 3. Mykoła ŁysenkoKamo pojdu ot lica Twogo Gospodi Paweł CzesnokowAngieł wopijasze;       solo: Oksana Dondyk
 4. Ludomir Rogowski Swiatyj Boże
 5. Karol Szymanowski Nynie otpuszczajeszi
 6. Romuald Twardowski Boże wo Imia Twoje
 7. Symeon Piekałyckij Chieruwimska
 8. Krzysztof Penderecki – Iz głubiny wozzwach k Tiebie Gospodi Apostoł Nikołajew Strumskij Wielikoje Sławosłowie; solo: Konstantin Mozkowyj i Ołena Kraweć
 9. Artemij WedelK Tiebie Gospodi wozzowu Koncert
 10. Łesia Dyczko Dostojno je
 11. Napiew Kijewo-Pieczerskoj Ławry Ziemle Russkaja

 KONCERTY TOWARZYSZĄCE

13 maja (niedziela)

LUSŁAWICE, godz. 19.00

Akademicki Chór Kameralny „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina)

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

14 maja (poniedziałek)

KRAKÓW, godz. 18.30

Akademicki Chór Kameralny „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina)

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

15 maja (wtorek)

LEGIONOWO, godz. 19.00

Akademicki Chór Kameralny „Chreszczatyk” z Kijowa (Ukraina)

Kościół Św. Ducha

18 maja (piątek)

WARSZAWA, godz. 18.00

XXVII Warszawski Koncert Muzyki Cerkiewnej organizowany pod Patronatem

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

– Żeński Chór Metropolii St. Petersburg (Rosja)

– Prawosławny Chór „Theotokos” z Bejrutu (Liban)

– Kłajpedzki Chór „Aukuras” z Kłajpedy (Litwa)

– Chór Narodowej Akademii Muzyki im. Nieżdanowej z Odessy (Ukraina)

Kościół Ewangelicko-Augsburski, pl. Małachowskiego

SOKOLE, godz. 18.00

– Mały Chór Bazylego Wielkiego z Kijowa (Ukraina)

Dom Ludowy

NAREW, godz. 18.00

– Młodzieżowy Chór „Annino” z Moskwy (Rosja)

Biblioteka

HAJNÓWKA, godz. 10.30

– Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej

  Białoruskiej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś)

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

BIELSK PODLASKI, godz. 19.00

Koncert ph. „Chłopięca modlitwa”

– Chłopięco-Młodzieżowy Chór Męskiej Kapeli im.Rewuckiego z Kijowa (Ukraina)

– Chłopięco-Młodzieżowy Chór „Ąžuoliukas” z Wilna (Litwa)

– Chór Chłopięco-Młodzieżowy przy Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś)

Dom Kultury

WASILKÓW, godz. 18.00

– Żeński Chór Państwowego Uniwersytetu Kultury z Krasnodaru (Rosja)

Kościół N.M.P

MICHAŁOWO, godz. 18.00

 Koncert Pamięci Tamary Sołoniewicz

– Koncertowy Chór Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki   z Mińska (Białoruś)

Gminny Ośrodek Kultury

KRYNKI, godz. 18.30 

Koncert Pamięci Sokrata Janowicza

– Żeński Chór “Christina Morfowa” z Sofii (Bułgaria)

Synagoga

KRAKÓW, godz. 18.30

– Państwowy Chór Naddniestrzański z Tyraspola (Mołdawia)

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

19 maja (sobota)

BIAŁOWIEŻA, godz. 18.00

XIII Białowieski Dni Muzyki Sakralnej    Koncert Pamięci dr Czesława Okołowa

– Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi (Łotwa) – Akademicki Chór Państwowej Politechniki Brzeskiej “Biełaja Wieża” z Brześcia (Białoruś)

– Akademicki Chór Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Wlk. Nowgorodu (Rosja)

– Warszawski Chór Międzyuczelniany

Kościół p.w. Św. Teresy

CIECHANOWIEC, godz. 18.00

– Zespół Chóralny Prawosławnej Uczelni ze Smoleńska (Rosja)

Muzeum Rolnictwa

SEJNY, godz. 19.00

– Koncertowy Chór Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś)

Kościół p.w. NMP

CZEREMCHA, godz. 19.00

– Chór Narodowej Akademii Muzyki im. Nieżdanowej z Odessy (Ukraina)

Dom Kultury

SZCZUCZYN, godz. 18.00

-Młodzieżowy Chór chłopięco – młodzieżowej Szkoły Chóralnej z Konakowa (Rosja)

Biblioteka

STUDZIANKI, godz. 18.00

– Żeński Chór “Christina Morfowa” z Sofii (Bułgaria)

Dom Kultury

1.-Twardowskimaly

prof. Romuald Twardowski – Przewodniczący Jury; kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Warszawa.

łesia Dyszko

prof. Łesia Dyczko – kompozytor, Zasłużona Artystka Ukrainy, profesor Ukraińskiej Akademii Muzycznej, Sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy – Kijów (Ukraina).

Anatolij Kisielow

Anatolij Kisielow – kompozytor, Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, Sekretarz Związku Kompozytorów Rosji, laureat i juror międzynarodowych konkursów – Moskwa (Rosja).

W. Miłkowska

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska – profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, dyrygentka Chóru Politechniki Białostockiej, wielokrotna Laureatka MFMC „Hajnówka” – Białystok.

J.-Szurbak-male
 

Jerzy Szurbak – dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny Laureat MFMC „Hajnówka” – Warszawa.

 


Akademicki Chór Kameralny „Chreszczatyk”

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Pawło Struć

Premierowe wystąpienie chóru odbyło się w 1994 r. Od tej pory rozpoczęła się jego twórcza droga związana z życiem artystycznym Kijowa i muzyką współczesnych kompozytorów ukraińskich. Nazwa chóru to również nazwa głównej ulicy i serca stolicy Kijowa. Śpiewacy chóru to zawodowi muzycy, absolwenci czołowych uczelni muzycznych Ukrainy. Repertuar zespołu zawiera różne programy koncertowe należące do światowego dziedzictwa kulturalnego, jednak zarówno publiczność, jak i chór najbardziej lubią autorskie spektakle teatru chóralnego. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest absolwent, doktorant i wykładowca Wydziału Dyrygentury Chóralnej Narodowej Akademii Muzyki w Kijowie, Zasłużony Artysta Ukrainy Pawło Struć, a dyrektorem i pomysłodawcą stworzenia teatru chóralnego – Andrij Wojnow.

 

 


Chór Diecezji Grekokatolickiej

Koszyce, Słowacja

dyryguje: Daniel Porubec

Kategoria: Chóry parafialne

 

Chór powstał w 2007 r. z inicjatywy duchownych i składa się z chórzystów, których łączy miłość do kościoła, bizantyjskiej duchowości i śpiewu. Chór został stworzony w celu umocnienia wspólnoty kapłańskiej i przyczynienia się do rozwoju życia duchowego. Chór uczestniczył w różnych wydarzeniach organizowanych zarówno przez Kościół, jak i władze świeckie. Jest laureatem III miejsca na XXXV Jubileuszowym MFMC „Hajnówka 2016”. Repertuar chóru obejmuje czterogłosowe kompozycje chóralne kompozytorów chrześcijańskiego Wschodu. O charakterze chóru w początkach jego działalności stanowił absolwent konserwatorium i dyrygent Teatru Państwowego w Koszycach – Šimon Marinčák, którego dzieło kontynuuje Daniel Porubec.

Program:

 1. Piotr Czajkowski Błażen muż, znamiennyj raspiew
 2. Aleksander NikolskiSwietie tichyj
 3. kijewskij raspiew Spodobi Gospodi
 4. Aleksander GreczaninowNynie otpuszczajeszi, kijewskij raspiew
 5. Nikołaj Kiedrow ojciecDostojno jest’
 6. Aleksander ArchangielskiTriswiatoje
 7. Ippolitow – IwanowBłagosłowi dusze moja, Gospoda

„Mały Chór Bazylego Wielkiego”

Kijów, Ukraina

dyryguje: Jaryna Czepiha

Kategoria: Chóry parafialne

Kameralny Zespół istnieje przy Cerkwi św. Bazylego Wielkiego w Kijowie. Repertuar zespołu to dzieła klasycznych i współczesnych kompozytorów ukraińskich i zagranicznych, w tym utwory sakralne, ludowe, różnych stylów i gatunków. W 2016 roku zespół nagrał płytę CD. Dyrygentem zespołu jest absolwentka i wykładowca: Kijowskiego Instytutu Muzyki, Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie Wydziału Teologii Kijowskiego Instytutu Nauk Religijnych, wykładowca muzyki na uczelni muzycznej w Iwano-Frankowsku i w Kijowskim Seminarium Duchownym, kompozytor, aranżer i organizator konkursów muzycznych – Jaryna Czepiha.

Program:

 1. Nektariusz EgińskiAgne Parfienie – hymn do Matki Bożej
 2. Aranż. Jaryna Czepiha – W Tobi Boże switło
 3. Starokijowski raspiew – Chieruwimskaja
 4. Mariczka Czaban Po swiatyj gori – Starowynny kant
 5. Jakub Blicharz Błażenni miłoserdny

Żeński Chór „Christina Morfowa”

Sofia, Bułgaria

dyryguje: Tania Niklewa-Władewa

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór noszący imię słynnej bułgarskiej śpiewaczki operowej Christiny Morfowej istnieje od 1936 r. Repertuar chóru stanowią utwory różnych epok i stylów, od chóralnych miniatur, poprzez formy oratoryjne, aż po barok i współczesność. Pod kierownictwem pierwszej dyrygentki prof. Lilii Giulewej chór stał się jednym z najlepszych w Bułgarii. Koncertował w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Niemczech, Holandii, Włoszech, Grecji, Izraelu, Rumunii, Belgii, Austrii i innych krajach. Jest laureatem międzynarodowych festiwali w: Anglii, Bułgarii, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii i Turcji. Nagrał płyty m.in. w Bułgarii, Niemczech Holandii. Dyrektorem Artystycznym chóru jest obecnie prof. Emil Janew, nauczycielem śpiewu – Georgi Pietkow, akompaniatorem – Iwan Żekow, a Dyrygentem od 1996 r. absolwentka Wydziału Dyrygentury Narodowej Akademii Muzycznej w Sofii, laureatka międzynarodowych konkursów – Tania Niklewa – Władewa.

Program:

 1. Anton Arenski Christos Woskriesie
 2. AnonimGospodi pomiłuj – grecki raspiew
 3. Tamara LiwanowaJegda ot Wawiłona, Prestani gorce
 4. Stojan BabekowTiebie pojem
 5. Arvo PartBogorodice Diewo, aranż. na chór żeński Emil Janew
 6. Paweł ŁukaszewskiMironosicam, jeże radujtiesia
 7. AnonimIsusowa Molitwa, aranż. na chór żeński Tania Niklewa
 8. Piotr DiniewRadujtiesia, liudije

 

Участие хора „Христина Морфова” реализированно с финансовой помочью программу „Мобильность” Национального фонда „Культура” – Болгария.

Participation of the „Christina Morphova” Choir is supported by the „Mobility” program of the „Culture” National  Fund – Bulgaria.

 
 


Chór Chłopięco-Młodzieżowy Gimnazjum-Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki

Mińsk, Białoruś

dyryguje: Paweł Szepielew

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór został założony w 1968 r. przez absolwenta Moskiewskiego Konserwatorium – Igora Żurawlenko. Na przestrzeni lat chórem kierowali wybitni dyrygenci Białorusi. Chór koncertował i jest laureatem międzynarodowych festiwali w: Anglii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Łotwie, Rosji i Chinach. Od 2011 r. dyrygentem chóru jest absolwent Białoruskiej Akademii Muzyki, dyrygent wielu znakomitych chórów m.in. Uniwersytetu Lingwistycznego i Państwowego Chóru Radia i Telewizji, Laureat MFMC – Paweł Szepielew.

Program:

 1. Nikołaj KiedrowOtcze nasz
 2. Siergiej SamusienkoNe rydaj mienie, Mati
 3. Arvo PartBogorodice Diewo
 4. Irina DenisowaPreswiataja Bogorodice
 5. Konstanty Gorski – Zriasze mia biesgłasno – koncert
 6. Dymitr Bortniański Siej dień – I cz. koncertu nr 9

Młodzieżowy Chór „Annino”

Moskwa, Rosja

dyryguje: Piotr Woronow

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór „Annino” Muzyczno-Chóralnego Studio działającego przy Moskiewskim Dziecięco-młodzieżowym Centrum „Wiktoria” istnieje od 2006 r. Chór jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów. Dyrygentem jest Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, kierujący i wykładowca dziecięcej szkoły chóralnej „Sołowuszka”, dyrygent chóru „Siniaja ptica” w Moskwie – Piotr Woronow.

Program:

 1. Anatolij KisielowTiebie pojem
 2. Walerij Grigorenko Osłabi, ostawi, prosti, Boże
 3. Piotr CzajkowskiDostojno jest
 4. Siergiej RachmaninowW molitwach nieusypajuszczuju Bogorodicu
 5. Paweł CzesnokowSowiet prewiecznyj
 6. Paweł CzesnokowŻertwa wieczerniaja

Chłopięco-Młodzieżowy Chór

Municypalnej Akademickiej Męskiej Kapeli Chóralnej

im. Lwa Rewuckiego

Kijów, Ukraina

dyryguje: Aida Zajcewa

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór istnieje od 1988 roku a obecnie śpiewa w nim ponad 100 chórzystów w wieku 4 – 30 lat. Repertuar obejmuje pieśni ludowe, msze, kantaty i miniatury chóralne, klasykę krajową i światową oraz dzieła kompozytorów ukraińskich. Na przestrzeni lat młodzi chórzyści wspólnie z najwybitniejszymi chórami i orkiestrami Ukrainy i zagranicy wykonywali oratoria, kantaty i opery m.in. w Polsce „Król Roger” K. Szymanowskiego – z Chórem Opery
Narodowej. Chór koncertował i jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali: Anglia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, USA, Węgry, Włochy i Polska. O działalności chóru informują krajowe i zagraniczne media. Chór wydał 5 płyt i uczestniczył w realizacji wielu filmów. Założycielką, stałym kierownikiem i dyrygentem chóru jest absolwentka St. Petersburskiego Konserwatorium, „Zasłużona Artystka Ukrainy” Aida Zajcewa.

Program:

 1. Mykoła DyleckijJedinorodnyj Synie
 2. Pilip Kozickij Christos Woskriesie
 3. Maksym KuczmietChieruwimskaja
 4. Arvo PartBogorodice Diewo, radujsia
 5. Gienadij ŁapajewPriiditie, pokłonimsia
 6. Arcybiskup JonafanPłotiju usnuw
 7. Łesia DyczkoOtcze nasz

Chłopięco-Młodzieżowy Chór „Ąžuoliukas”

Wilno, Litwa

dyryguje: Linas Balandis

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Założony w 1959 r przez Hermana Perelsteina “Ąžuoliukas” (w j. litewskim – dąb.) jest chóralną wizytówką Litwy na świecie i jedną z największych muzycznych marek w kraju. Repertuar to utwory z różnych epok, od Renesansu poprzez Barok, aż do muzyki współczesnej. Chór występował z wybitnymi muzykami i dziesiątkami litewskich i zagranicznych orkiestr kierowany przez słynnych dyrygentów. Koncertuje oraz bierze udział w musicalach i produkcjach filmowych w kraju i na świecie (USA, Kanada, Japonia, Słowenii, Niemcy, Rosja, Szwecja, Dania, Francja i Grecja), nagrał ponad 100 koncertów i utworów radiowych oraz 35 płyt winylowych i 20 CD. “Azuoliukas“ to nie tylko chór, ale również kształcąca chórzystów Szkoła Muzyczna. W chórze śpiewało dotychczas tysiące chórzystów, a wielu z nich to dzisiaj znani dyrygenci, soliści i instrumentaliści. Chórem dyryguje absolwent Litewskiej Akademii Muzyki, akompaniator, instrumentalista, chórzysta i dyrygent wielu chórów, pedagog, laureat nagrody artystycznej Prezydenta Litwy i wielu chóralnych festiwali – Linas Balandis.

Program:

 1. Anonim XVII w.Carice moja Prebłagaja
 2. Aleksander Archangielski Pomyszliaju dień straszny
 3. Alfred SznitkeBogorodice Diewo radujsia
 4. Dymitr BortniańskiTiebie Boga chwalim
 5. Siergiej RachmaninowBogorodice Diewo

Żeński Chór Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury

Krasnodar, Rosja

dyryguje: Jelena Chawlina

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Żeński Chór Wydziału Dyrygentury Chóralnej Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury został założony 2 lata temu. W skład chóru wchodzą studenci wydziału pod kierownictwem adiunkta wydziału, laureatki wielu krajowych i zagranicznych konkursów – Jeleny Chawliny. Chór jest zdobywcą wielu nagród. Repertuar stanowią utwory różnych stylów: renesans, rosyjska muzyka sakralna, dzieła współczesnych rosyjskich i zagranicznych kompozytorów.

Program:

 1. Stiepan DiegtiarewDnieś wsiaka twar przekład: L. Żukowa
 2. Jurij FalikK Iwierskoj Ikonie Preswiatoj Bogorodicy
 3. Paweł CzesnokowPriiditie ubłażim Iosifa
 4. Siergiej JekimowRiecze Gospod’
 5. Gienadij BiełowAngieł wopijasze

Koncertowy Chór

Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im M. Glinki

Mińsk, Białoruś

dyryguje: Aleksiej Snitko

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór istnieje od 1928 r. Repertuar obejmuje od średniowiecznych monodii, po utwory kompozytorów XXI w. Szczególne miejsce w repertuarze chóru zajmują opracowania białoruskich pieśni ludowych i autorskie wykonania rodzimych kompozytorów. Wykonuje również duże formy muzyczne jak: liturgie, msze, requia. Chór uczestniczy i jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali (Anglia, Francja, Niemcy, Polska, Rosja, Ukraina). Dyrygentem chóru jest zastępca dyrektora i wykładowca dyrygentury chóralnej swojego Koledżu, kierujący międzynarodowymi projektami oświatowymi, działacz społeczny, laureat wielu międzynarodowych konkursów – Aleksiej Snitko.

Program:

 1. Dymitr Bortniański Dostojno jest
 2. Aleksander ArchangielskiK Bogorodice prileżno
 3. Mikoła Kulikowicz Ciełam zasnuwszy
 4. Eugeniusz PopławskiNienaczajemaja żitija radi z cyklu Supraskiej Madonnie
 5. Romuald TwardowskiWo Carstwii Twojem
 6. Paweł CzesnokowChwalitie Gospoda s niebies

Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki

im. Antoniny Wasiliewny Nieżdanowej

Odessa, Ukraina

dyryguje: Galina Szpak

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór został założony w 1936 r. przez prof. Konstantina Pigrowa. Na przestrzeni lat chórem dyrygowali wybitni uczniowie założyciela. W repertuarze chóru znajdują się utwory światowej i ukraińskiej klasyki. Chór jest uczestnikiem i laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali Ukrainy, Austrii, Szwajcarii, Niemiec i Bułgarii. Chór wydał 2 płyty CD. Chórmistrzem i dyrygentem Chóru jest absolwentka i docent Odeskiego Konserwatorium, dyrygentka znaczących chórów świeckich i cerkiewnych, laureatka wielu nagród, autorka artykułów aranżacji i przekładów, juror konkursów – dr Galina Szpak.

Program:

 1. Artemi WedelTi moja kripkost’ Gospodi
 2. Ałeksander GreczaninowK Bogorodice prileżno
 3. Mykoła LeontowiczOtcze nasz
 4. Irina Aleksijczuk Swiat, Swiat, Swiat Gospod’ Sawaof
 5. Łesia DyczkoBłagosłowi, dusze moja, Gospoda

Zespół Cerkwi p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej

Homel, Białoruś

dyryguje: Natalia Kozłowska i Lili Syczewa

Zespół został założony w 2002 r. Regularnie bierze udział w wielkanocnych i bożonarodzeniowych festiwalach, a także w duchowo-edukacyjnych wystawach i jarmarkach artystycznych Diecezji Homelskiej. Z sukcesem uczestniczył także w międzynarodowych festiwalach w Grodnie i Mohylewie. Zespół został wyróżniony listem dziękczynnym Arcybiskupa Homelskiego i Żłobińskiego – Arystarcha. W 2010 r. chór wydał płytę z muzyką cerkiewną. Już w 2002 r. dyrygowanie chórem Proboszcz Parafii O. Gieorgij Tur powierzył Lili Syczewoj.

Program:

 1. Nikołaj Kiedrow – Ojciec – Otcze nasz
 2. Paweł CzesnokowOt junosti mojeja, solo – Andriej Gawrilenko
 3. Aleksander AbrosimowAszcze i w morie – Kondak Ikonie Matki Bożej Iwierskiej
 4. Jelena JuniekWielikoje Sławosłowije
 5. Juliania – DenisowaO, Wsiepietaja Mati – Kondak Akafista Pokrowu Bogorodicy
 6. Jekatieryna LewczenkoSo wsiakoju skorbiju
 7. Jekatieryna Lewczenko – Wo Carstwii Twojem

Zespół Chóralny Prawosławnej Smoleńskiej Uczelni

Smoleńsk, Rosja

dyryguje: Ihumenia Jelizawieta

Kategoria: Chóry parafialne

Dydaktyczny chór Wydziału dyrygentury chóralnej istnieje od czasu otwarcia uczelni w 1989 r. W jego skład wchodzą studenci wydziału. Na przestrzeni lat chór stał się dla studentów swoistą bazą dydaktyczną. Repertuar chóru stanowią utwory liturgiczne, koncerty muzyki cerkiewnej, harmonizacje znamiennego i innych raspiewów, a także muzyka świecka: chóralne utwory patriotyczne, opracowania muzyki ludowej rosyjskich i zagranicznych autorów. Chór bierze czynny udział w życiu diecezji, Smoleńska i regionu, organizując m.in. koncerty charytatywne i wieczory muzyczne. Uczestniczy i jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali w Rosji, Białorusi i Bułgarii. Od 11 lat Chórem dyryguje Przełożona Smoleńskiego Monasteru Wniebowzięcia NMP – Ihumenia Jelizawieta (Kisielewa).

Program:

 1. Dymitr BortniańskiWospojtie, ludije
 2. Nikołaj DyleckiJedinorodnyj Synie
 3. Stichira Rożdżestwa, Znamienny raspiewWołchwy piersidskije
 4. Arcybiskup JonafanPłotiju usnuw
 5. Borys LedkowskiNie imamy inyja pomoszczi
 6. Dobri ChristowDostojno jest’

Arcybiskupi Chór Katedralnego Soboru Zaśnięcia N.M.P.

Włodzimierz, Rosja

dyryguje: Tatiana Oganjan

Kategoria: Chóry parafialne

Chór został założony w 1998 r. z błogosławieństwa Arcybiskupa Włodzimiersko-Suzdalskiego Jewłogia. Działalność chóru to uczestnictwo w nabożeństwach, ale również w konkursach i festiwalach. Stale uczestniczy w nabożeństwach katedralnych i Patriarszych. Uczestniczył i jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych festiwali muzyki cerkiewnej w Rosji, Bułgarii i Białorusi. Wydał dotychczas 2 płyty CD z muzyką cerkiewną. Dyrygentką chóru jest jego założycielka i dyrygentka innych chórów cerkiewnych, laureatka międzynarodowych festiwali, pedagog, wokalistka i skrzypaczka, odznaczona Orderem Świętej Równej Apostołem Wielkiej Księżnej Olgi – Tatiana Oganjan. Razem z mężem, ks. Protodiakonem Siergiejem wychowują 6 córek, z których 4 śpiewa w kierowanym przez nią chórze.

Program:

 1. Grigorij LwowskijTropar Sw. Kniaziu Władimiru
 2. Aleksander GreczaninowJedinorodnyj Synie
 3. Paweł CzesnokowPod Twoju miłost’
 4. Dymitr Bortniański Wozniesu Tia, Boże mój koncert
 5. Hierodiakon Spirydon SałtykowNynie otpuszczajeszi
 6. Aleksander GreczaninowWnuszi Boże, molitwu moju
 7. Wiktor BragariDostojno jest’

Młodzieżowy Chór chłopięco – młodzieżowej Szkoły Chóralnej

Konakowo, Rosja

dyryguje: Ks. Wadim Machnowski

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Wchórze śpiewają chłopcy w wieku 13-18 lat. Chór prowadzi profesjonalny muzyk Ks. Wadim Machnowski. Chór jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów. Ks. Machnowski kieruje również uczelnią specjalizująca się w edukacji muzycznej i duchowej chłopców. Jest to jedna z nielicznych szkół w Rosji o takim profilu. Posiada wysoki poziom dydaktyczny i ugruntowane tradycje. Ks. Wadim Machnowski jest uhonorowany tytułem Zasłużonego pracownika wychowania Federacji Rosyjskiej.

Program:

 1. Hieromonach Nafanail Błagosłowi dusze moja, Gospoda
 2. Natalia MachnowskaChwali, dusze moja, Gospoda
 3. Andriej KotowPokajannyj stich
 4. Paweł CzesnokowZastupnice usierdnaja
 5. Anatolij KiesielowAngieł wopijasze

Chór „Ave Musica” Chrześcijańskiego Uniwersytetu Humanitarno-Ekonomicznego

Odessa, Ukraina

dyryguje: Siergiej Sawienko

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór został założony w 2007 r., a jego dyrygentem jest od początku absolwent Państwowej Akademii Muzyki w Odessie – Siergiej Sawienko. Chór aktywnie koncertuje oraz uczestniczy w ukraińskich i międzynarodowych konkursach zdobywając pierwsze nagrody. Koncertował w Macedonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii, a także wziął udział w kilku programach telewizyjnych i projektach społecznych. W 2014 r. chór nagrał pierwszą płytę pt. “Laudate Dominum”. Do repertuaru chóru należy rosyjska i zagraniczna klasyka, a także adaptacje pieśni ludowych oraz muzyka współczesna. Sergiej Sawienko – dyrygent, chórmistrz, nauczyciel, zwycięzca ukraińskich i międzynarodowych konkursów, jest absolwentem Państwowej Akademii Muzycznej w Odessie. Współpracował z wieloma chórami i uczestniczył w wielu projektach chóralnych, nagradzany licznymi nagrodami, dyplomami.

Program:

 1. Gawrił MuziczeskuKoncert I
 2. Dobri ChristowBłagosłowi dusze moja, Gospoda
 3. Paweł CzesnokowSowiet prewiecznyj
 4. Łesia DyczkoOtcze nasz
 5. Kirył StecenkoSwiatyj Boże

Zespół Muzyki Cerkiewnej „Kliros”

Olsztyn, Polska

dyryguje: Jan Połowianiuk

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Zespół powstał w 2013 roku. Zrzesza miłośników śpiewu cerkiewnego. Zainteresowania wykonawcze zespołu, to głównie klasyka muzyki cerkiewnej. W programach koncertowych znajdują się koncerty wokalne Bortniańskiego, Berezowskiego, Wedela, Archangielskiego, Czajkowskiego i innych. W dotychczasowej historii zespół dał kilkadziesiąt koncertów z różnymi programami. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Jan Połowianiuk, wykładowca dyrygentury na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz zespołu „Kliros” prowadzi od ponad 20 lat Olsztyński Chór „Bel Canto”, który jest wielokrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. W 2005 roku z tym chórem poprowadził koncert inauguracyjny festiwalu dokonując polskiego prawykonania „Liturgii św. Jana Złotoustego” opus 45 Piotra Czajkowskiego.

Program:

 1. Dymitr Bortniański Dostojno jest’
 2. Dymitr Bortniański Priiditie wospoim ludije, koncert nr 15, cz. I
 3. Aleksander Archangielski Wnuszi Boże molitwu moju
 4. Arcybiskup JonafanBłażeni jaże izbrał z Liturgii czernobylskiej
 5. Romuald TwardowskiWoskresienije Christowo

Chór „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy

Ryga, Łotwa

dyryguje: Arij Szkepast

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór mieszany “Stars” został założony w 2012 r. przez Arija Szkepasta, który zaproponował w nim udział kilkudziesięciu śpiewakom z najlepszych amatorskich i profesjonalnych chórów Łotwy. Głównym zadaniem i misją chóru Gwardii jest promocja i dbanie o duchowy i kulturowy stan społeczeństwa Łotwy oraz dostarczanie mu cennych artystycznych doznań muzycznych. Chór brał udział w wielu koncertach w kraju i za granicą. Dumą chóru jest uczestnictwo w jubileuszowych uroczystościach Gwardii Narodowej, w koncertach poświęconych pamięci łotewskich strzelców i bojowników o niepodległość państwa. Chór we współpracy z orkiestrą Gwardii Narodowej stworzył program z okazji 25-lecia Łotewskiej Gwardii Narodowej, a także wykonał Koncert Sakralny Duke’a Ellingtona i Requiem Mozarta. Dyrygentem chóru jest absolwent Łotewskiej Akademii Muzycznej, profesjonalny śpiewak Chóru Łotewskiego Radia będącego jednym z najlepszych profesjonalnych chórów w Europie, wykładowca Szkoły Chóralnej w Rydze, kompozytor pieśni ludowych Arij Szkepast.

Program:

 1. Gieorgc PelecicChristos Woskriesie
 2. John TavenerHymn do Matki Bożej
 3. Dymitr BortniańskiPriiditie, wozradujemsia Gospodiewi
 4. Siergiej RachmaninowBłagosłowien jesi Gospodi
 5. Alfred SznitkeKoncert cz. IV

Akademicki Chór Państwowej Politechniki Brzeskiej

“Biełaja Wieża”

Brześć, Białoruś

dyryguje: Irina Angoluk

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Akademicki Chór „Biełaja Wieża” został założony w 2012 r. przy Państwowej Politechnice Brzeskiej. Chór wyróżnia się wysoką kulturą i różnorodnością repertuaru, który oparty jest na utworach sakralnych, opracowaniach białoruskich, narodowych pieśni oraz utworach klasycznych i współczesnych kompozytorów. Chór brał udział zdobywając nagrody i wyróżnienia w lokalnych i krajowych wydarzeniach kulturalnych, w konkursach i festiwalach Białorusi, Polski i Francji. Za osiągnięte sukcesy, popularyzację narodowych tradycji i działalność koncertową w 2016 r. Ministerstwo Kultury Białorusi nadało chórowi Tytuł „Ludowy”. Założycielką i dyrygentką chóru jest absolwentka Państwowego Uniwersytetu Kultury Białorusi Irina Angoluk.

Program:

 1. Irina DenisowaKyrie elejson, bizantyjski raspiew
 2. Iwan FlegmienkoBłagosłowi dusze moja, Gospoda
 3. Jelena JunekOt junosti mojeja
 4. Metropolita Iłarion (Grigorij Alfiejew)Bogorodice Diewo z Wsienocznogo bdienija
 5. Wiktor KalinnikowSwietie tichij
 6. Paweł CzesnokowWoskriesienije Christowo widiewsze
 7. Irina Denisowa Wo Carstwii Twojem

Akademicki Chór

Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury

Wielikij Nowgorod, Rosja

dyryguje: Jurij Nikiforow

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór został założony w 1986 r. przez zasłużonego działacza sztuki Rosji prof. Kiryła Szalennego. Repertuar chóru obejmuje muzykę sakralną i klasyczną, opracowania pieśni ludowych, utwory rosyjskich i zagranicznych kompozytorów, również współczesnych. Chór jest laureatem ogólnorosyjskich i międzynarodowych konkursów w Rosji a także Grecji, Niemczech, Belgii, USA, Francji i Hiszpanii. Od 2016 r. dyrygentem chóru jest absolwent St. Petersburskiego Konserwatorium, Zasłużony Działacz Kultury Rosji, przewodniczący Regionalnego Nowgorodzkiego Oddziału Ogólnorosyjskiego Towarzystwa Chóralnego – Jurij Nikiforow.

Program:

 1. Aleksander ZakrewskijChristos Woskriesie
 2. Władimir DowganBogorodice Diewo, radujsia
 3. Aleksander KastalskiSzestopsalmije
 4. Paweł CzesnokowSława…Jedinorodnyj…
 5. Juliania (Denisowa) Chwalitie Imia Gospodnie
 6. Romuald Twardowski Alliłuja

Warszawski Chór Międzyuczelniany

Warszawa, Polska

dyryguje: Borys Somerschaf

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór istnieje od 1964 r. przy Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie. Śpiewają w nim studenci oraz absolwenci stołecznych uczelni. Inicjatorem powstania chóru i pierwszym dyrygentem był ks. Zbigniew Piasecki. W 1967 r. kierownictwo artystyczne objął Janusz Dąbrowski, który przyczynił się do rozkwitu chóru i jego licznych sukcesów w kraju i na świecie. Kolejno chórem dyrygowali Elżbieta Siczek i Teresa Gręziak. Repertuar zespołu to wartościowe pozycje różnych stylów i epok – kompozycje sakralne i świeckie. Szczególne miejsce w repertuarze zajmuje muzyka cerkiewna. Chór wielokrotnie wykonywał arcydzieła największych mistrzów. Występował na największych festiwalach muzycznych kraju, Europy Zachodniej oraz Ukrainy, Słowacji i Macedonii. Wielokrotnie gościł w Warszawie chóry z Włoch, Jugosławii, Francji, Monaco, Niemiec, Irlandii Północnej, Ukrainy oraz z USA. Chórem dyrygowały wybitne osobowości świata takie jak Ennio Morricone, Henri Seroka, Jose Cura, Ariel Ramirez oraz znakomici polscy dyrygenci. Chór jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Współpracował z krajowymi filharmoniami, teatrami muzycznymi i musicalowymi oraz z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi i zespołami ludowymi Od 2015 r. chórem dyryguje kompozytor, wokalista i aranżer Borys Somerschaf.

Program:

 1. Arvo PartBogorodice Diewo 
 2. Sergiusz RachmaninowTiebie pojem
 3. Paweł CzesnokowCheruwimskaja
 4. Dymitr Bortniański – Koncert Torżestwujtie dnies’
 5. Sergiusz RachmaninowW molitwach nieusypajuszczuju Bogorodicu

Koptyjski Chór „St. Kyrel”

Londyn, Wielka Brytania

dyryguje: Michael Henein

Kategoria: Chóry parafialne

Chór jest częścią organizacji charytatywnej utworzonej w 1994 r. w Wielkiej Brytanii, której celem jest wspieranie startu zawodowego koptyjskich uczniów i studentów w Egipcie. Organizacji udało się dotychczas wykształcić setki studentów, którzy prowadzą obecnie podobną działalność. Jednym ze źródeł dofinansowania i informacji o działalności organizacji były koncerty sakralnej muzyki koptyjskiej. Pierwszy koncert chóru odbył się w Egipcie w 2000 r. W ich ślady poszła społeczność koptyjska Francji i Niemiec. Mieszkający tam czołowy muzyk egipski Osama Fathy założył międzynarodową orkiestrę i zaczął komponować muzykę koptyjską. Koncerty Chóru i orkiestry odbyły się w Londynie, Paryżu i Szwecji. Koncertowali także w Mediolanie i Londynie w obecności Patriarchy Koptyjskiego Tawardosa II i członków Koptyjskiego Synodu. Założycielem i dyrygentem chóru jest profesor kardiologii, pedagog, wokalista i kompozytor, pracujący z chórami w Londynie, Paryżu i Amsterdamie – Michael Henein.

Program:

 1. Michael HeneinWielbimy Boga Światłości (w j. koptyjskim)
 2. Michael HeneinNiewidzialny Bóg (w j. angielskim)
 3. Michael HeneinTwoja jest siła, chwała i majestat (w j. koptyjskim)
 4. Michael HeneinO, Jednorodzony Synie (w j. greckim i angielskim)
 5. Michael Henein – Golgota (w j. koptyjskim)
 6. Michael HeneinKto ma uszy, niech słucha, co rzecze Duch Święty (w j. koptyjskim)
 7. Michael HeneinSyn Boży przyszedł na świat (w j. angielskim i francuskim)
 8. Michael HeneinAlleluja (w j. koptyjskim)

Żeński Chór Sankt Petersburgskiej Metropolii

Sankt Petersburg, Rosja

dyryguje: Igor Matiuchow

Kategoria: Chóry parafialne

Chór powstał w 2012 r z błogosławieństwa Arcybiskupa Peterhofskiego Ambrożego, na bazie Koncertowego Chóru Młodzieżowego Diecezji St. Petersburga. Chór tworzą miłośniczki śpiewu chóralnego. Repertuar obejmuje muzykę sakralną i świecką. Chór jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali w Rosji, Estonii i Białorusi. Dyrygentem chóru jest Laureat MFMC „Hajnówka” Zasłużony Działacz Kultury Białorusi, założyciel i dyrygent m.in. Państwowego Chóru Kameralnego Białorusi, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hercena, dyrektor artystyczny Światowego Konkursu Chóralnego dzieci i młodzieży w St. Petersburgu – Igor Matiuchow.

Program:

 1. Car Fiodor Dostojno jest’
 2. Paweł CzesnokowPod Twoju miłost’
 3. Siergiej Trubaczow Angieł wopijasze,, greczeskij raspiew
 4. Michał MalewiczZastupnice usierdnaja
 5. Ałła WinogradowaBogorodice Diewo, radujsia
 6. Gieorgi SwiridowStrannoje Rożdżestwo widiewsze
 7. Romuald TwardowskiAlleluja

Męski Zespół Wokalny „Kairos”

Lublin, Polska

dyryguje: Borys Somerschaf

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Zespół powstał w 1999 r. w Lublinie. Wykonuje muzykę kościołów Wschodu, dawne śpiewy liturgiczne i ludowe Armenii, Gruzji, Grecji, utwory polskie i hebrajskie, a także pieśni Europy Zachodniej i negro spirituals. Brał udział w prawykonaniu utworów Nikodemowicza, a także w lubelskim prawykonaniu Symfonii „Babi jar” Szostakowicza. Uczestniczył w znaczących festiwalach i konkursach chóralnych Polski i Ukrainy. W 2012 roku wydał płytę CD z muzyką Nikodemowicza, Grudzińskiego i Pärta, a w 2013 kolejną, z najciekawszymi swoimi utworami. Występował w wielu prestiżowych salach koncertowych i kościołach w Polsce i za granicą m.in.: w Paryżu, Berlinie, Antwerpii, Lwowie. Brał udział w nagraniach muzyki do wielu filmów oraz CD i teledysków promujących te filmy. Nagrał również płytę zawierającą ormiańskie i gruzińskie śpiewy cerkiewne. W 2009 roku wziął udział w sesji i cyklu koncertów w Paryżu, a rok później miał zaszczyt wystąpić dla Patriarchy Ekumenicznego Bartolomeusza. Zespołem dyryguje jego założyciel, absolwent Konserwatorium w Moskwie i Akademii Muzycznej w Warszawie, wokalista i kompozytor Borys Somerschaf.

Program:

 1. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz
 2. Anonim – Błażen muż – melodia Kijewo-Pieczerskiej Ławry
 3. Wiktor KalinnikowTiebie pojem
 4. Paweł ŁukaszewskiŻeny mironosicy
 5. Aleksiej LwowWieczeri Twojeja tajnyja
 6. Anonim, Gruzja, XIII w.Ganatldi Ahalo Ierusalimo (Świeć, Nowa Jerozolimo)

Kameralny Chór “Swietocz”

Mińsk, Białoruś

dyryguje: Andriej Kuncewicz

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Istniejący od 2001 r. chór składa się z uczniów, studentów oraz ludzi różnych profesji w wieku 16-45 lat. Repertuar chóru obejmuje utwory białoruskich, rosyjskich, polskich, europejskich, a także latynoamerykańskich kompozytorów oraz opracowania pieśni ludowych różnych krajów. Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna. Chór koncertuje, bierze udział i jest laureatem wielu festiwali w kraju i za granicą (Polska, Rosja, Łotwa, Niemcy, Ukraina). Dyrygentem chóru jest absolwent Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki – Andriej Kuncewicz.

 

Program:

 1. Grecki raspiew Błażen muż
 2. Paweł CzesnokowSwietie tichij
 3. Aleksiej LachowiczOtcze nasz
 4. Romuald TwardowskiK Tiebie, Władyko
 5. Protojerej Andriej BondarenkoStichira samogłasa Czudotwornoj ikonie Preswiatoj Bogorodicy Kołożskoj
 6. Swietłana SawielewaMolitwa Angiełu Chranitielu

Chór „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego

Wrocław, Polska

dyryguje: Anna Grabowska – Borys

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór działa od 2004 roku. Śpiewają w nim studenci i absolwenci macierzystej oraz innych uczelni Wrocławia. W repertuarze zespołu znajdują się utwory świeckie i religijne różnych epok i gatunków muzycznych, kompozytorów polskich i zagranicznych. Chór regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych. Koncertował w Grecji, Republice Czeskiej, Macedonii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Białorusi i na Ukrainie. Zespół brał również udział w wydarzeniach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016 wykonując znakomite utwory i koncertując z wybitnymi śpiewakami, jak np. A. Bocellim. Założycielką i Dyrygentem Chóru jest absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy, stypendystka Ministra Kultury oraz Prorektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, pedagog, Kierownik Chóru Opery Wrocławskiej – Anna Grabowska-Borys.

Program:

 1. Nikołaj DileckiJedinorodnyi Synie
 2. Paweł CzesnokowBłażen muż; solo – Jerzy Butryn
 3. Siergiej RachmaninowChwalitie Imia Gospodnie
 4. Irina DenisowaCheruwimskaja Piesń
 5. Alfred SznitkeBogorodice Diewo
 6. Romuald Twardowski Wsiakoje dychanije

Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”

Poznań, Polska

dyryguje: Michał Łaszewicz

 

Kategoria: Chóry profesjonalne

Zespół powstał w 2014 r. Tworzą go profesjonalni wokaliści. Wykonywany repertuar to najlepsze opracowania dawnych monodii, anonimowa wczesna polifonia słowiańska oraz rzadko wykonywane utwory wielkich kompozytorów. Od form jedno i dwugłosowych po męski sześciogłos. Wykonywane modlitwy przeplatane są w czasie koncertów komentarzem o ich historii, znaczeniu i roli w cerkiewnych nabożeństwach, podobieństwach i różnicach w odniesieniu do śpiewu innych kościołów. Zespół aktywnie działa na polu medialnym, realizuje nagrania płytowe oraz audycje radiowe i telewizyjne. Wspiera przedsięwzięcia dobroczynne i edukacyjne. Założycielem i kierownikiem artystycznym jest Białostoczanin, wokalista, aranżer, chórmistrz, kompozytor, pedagog Michał Łaszewicz.

Program:

 1. Śpiew Kijowsko-Pieczerskiej Ławry Błażen muż
 2. Konstanty NikitinPomyszlaju dień strasznyj solo: Łukasz Kocur
 3. Anatolij KonotopWieliczajem Tia, Żywodawcze Christie
 4. Paweł CzesnokowDa isprawitsia molitwa moja solo: Mateusz Drab
 5. Siergiej PanczenkoSwietie tichij – znamiennyj raspiew
 6. Paweł CzesnokowPriiditie, ubłażym Josifa

Prawosławny Chór “Theotokos”

Bejrut, Liban

dyryguje: Ramzi Saad

Kategoria: Chóry profesjonalne

Chór powstał w Bejrucie w 2015 r. Początkowo nosił nazwę “Psaltika” decydując się później na zmianę, na patronkę cerkwi – Matkę Bożą. Wspólną pasją chórzystów pochodzących z różnych środowisk jest śpiew bizantyjski, łączący wykonawców niezależnie od regionu zamieszkania i używanych dialektów. Chór po raz pierwszy wykona “Bizantyjskie Echa z Libanu”, w których zaprezentuje bizantyjskie hymny liturgiczne w języku arabskim i greckim skomponowane przez bizantyjskich antiocheńskich kompozytorów (m.in. Dimitri El-Murr, Elie Khoury). Chór uczestniczył dotychczas w wielu koncertach i festiwalach oraz ważnych wydarzeniach, m.in. wykonywał Liturgię z Jego Świątobliwością Patriarchą Antiochii Janem X. Chór nagrał dotychczas 4 CD m.in. z hymnami i pieśniami Bożonarodzeniowymi. Chórem dyryguje jego twórca, wykładowca szkoły muzyki sakralnej, absolwent Instytutu Muzycznego w Atenach – Ramzi Saad.

Program:

 1. Metropolita Atanazy (Athallah)Raduj się, Betanio – trad. pieśń bizant. na Zmartwychwst. Łazarza i Niedzielę Palmową (j.arabski)
 2. Elie KhouryIV Eothina Doksastikonu (j.arabski)
 3. Andraos MoaikelWielka Doksologia (arabski i grecki)
 4. Dimitri El-MurrGodne jest (j.arabski)
 5. Andraos MoaikelOda 9 z I Kanonu Zesłania Ducha Świętego (j.arabski)
 6. Św. Jan KoukouzelisKratima

Kameralny Chór “Sofia”

Kijów, Ukraina

dyryguje: Aleksiej Szamrickij

Kategoria: Chóry profesjonalne

Chór założony został w 2008 r. przez Iwana Bogdanowa. Poczynając od motetów i madrygałów Renesansu, stopniowo poszerzał repertuar o utwory kompozytorów serbskich i ukraińskich. Reperturar obecny to także, kantaty, dzieła oratoryjne, operowe oraz ukraińskie pieśni ludowe. W 2011 r. chór nagrał płytę CD “Liturgia”. Od 2012 r. chór uczestniczy i jest laureatem festiwali i muzycznych świąt w kraju i za granicą (Węgry, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska). Jako Laureat I nagrody MFMC “Hajnówka 2014” chór wystąpił w 2015 r. w Europejskim Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach. Od 2010 r. chórem dyryguje absolwent Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy – Aleksiej Szamrickij.

Program:

 1. Maksym BierezowskiWsi jazycy wospleszczite rukamy
 2. Alfred SznitkeTrzy Święte Hymny
 3. Tatiana Jaszwili Triswiatoje
 4. Anatolij KisielowW mire swiatie
 5. Łesia DyczkoChwalite Gospoda

Kłajpedzki Chór “Aukuras”

Kłajpeda, Litwa

dyryguje: Alfonsas Vildziunas

Kategoria: Chóry profesjonalne

Chór został założony w 1993 r. W jego skład wchodzą nauczyciele śpiewu, studenci, profesorowie, pracownicy kultury. Repertuar chóru stanowią utwory pochodzące z różnych epok i stylów zarówno muzyki sakralnej jak i światowej. Chór uczestniczy wspólnie z Narodową Litewską Orkiestrą Symfoniczną oraz Orkiestrą Kameralną z Kłajpedy w koncertach muzyki symfonicznej. Chór wykonał dotychczas setki koncertów na prawie wszystkich kontynentach. Jest zwycięzcą wielu międzynarodowych konkursów. Dyrygentem chóru jest absolwent dyrygentury chóralnej Państwowego Konserwatorium Litewskiego oraz Pedagogicznego Instytutu Muzycznego im. Gniesinych w Moskwie – Alfonsas Vildziunas.

Program:

 1. Modest Musorgski – Angieł wopijasze
 2. Siergiej Rachmaninow – Da ispołniatsia usta nasza
 3. Władimir Martynow – Błażeni
 4. Mirosław Skorik – Psałom
 5. Algirdas Martinajtis – Sława Gospodu

Państwowy Chór Naddniestrzański

Tyraspol, Mołdawia

dyryguje: Tatiana Twierdochlieb

Kategoria: Chóry profesjonalne

Państwowy Chór Naddniestrzański powstał w Tyraspolu w 2005 r. Repertuar chóru obejmuje ok. 500 utworów kompozytorów różnych epok, gatunków i stylów. Chór wykonuje zagraniczną i rosyjską klasykę, utwory sakralne, opracowania pieśni i melodii ludowych, utwory współczesnych kompozytorów i zachodnie aranżacje. Współpracuje również z Państwową Orkiestrą Symfoniczną. Państwowy Chór Tyraspola, jest laureatem 14 międzynarodowych festiwali, w tym MFMC „Hajnówka 2013”. Założycielką i niezmienną dyrygentką chóru jest absolwentka dyrygentury chóralnej Instytutu Sztuki w Kiszyniowie, wykładowca chóralistyki, profesor Wydziału Dyrygentury Chóralnej Państwowego Instytutu Sztuki w Tyraspolu oraz innych uczelni Mołdawii i Ukrainy, w przeszłości także dyrygentka znakomitych chórów Mołdawii i Ukrainy, laureatka międzynarodowych konkursów – Tatiana Twierdochlieb.

Program:

 1. Władimir Czolak Priiditie, pokłonimsia
 2. Romuald TwardowskiO Tiebie radujetsia
 3. Artemij Wedel Swietie tichij
 4. Siergiej RachmaninowBłażen muż
 5. Mikoła SkorikAlliłuja
 6. Mikołaj Sidelnikow W niedieliu miasopustnuju na utrenii

 

 

 

Informacja o Festiwalu

 

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 838 chórów z 38 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. V. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylys (Litwa), A. Brandaws, dr J. Ustinskow (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I. Stepan (Mołdawia), ks. dr I. Moody (Portugalia), prof. G. Dmitrak, A. Kisielow, prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Sieliwanow, prof. B. Tewlin (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

 

 

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

 

1. W kategorii chórów amatorskich:

 

a) parafialnych:

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic, Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy, Kameralny „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia z Borisowa (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, „Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Soboru Św. Marii Magdaleny i Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. Św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska, „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa, „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa, Kadedralny „Znamiennia” z Równego (Ukraina), Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

b) świeckich:

Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borisowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka, „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada, „Megiddo” z Megiddo (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego, „Kamertonas” z Kowna (Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki, Uniwersytetu i Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska, Akademicki Męski (MIFI) i Kameralny „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki i Uniwersytetu Kijowskiego „Dnipro” z Kijowa, ”Oriana” z Odessy (Ukraina).

c) dziecięco-młodzieżowych

Chóry: Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i „Lira” z Mińska, (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska), Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka”, „Radost”, „Lel” i „Kastalija” z Moskwy, Dziecięcej Kapeli Chóralnej z Wielkiego Nowgorodu (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

 

Chóry: Żeński College’u Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), Uczelni Muzycznej im. S.Broka z Daugavpils (Łotwa), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic (Polska), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński College’u Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa, Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka, Państwowej Akademii Muzyki z Dniepropietrowska (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

 

3. W kategorii chórów zawodowych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”, Cantemus, „Visson” i Państwowy Kameralny Republiki Białoruś z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych, Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy, Filharmonii Wrocławskiej, „Collegium Cantorum” Filharmonii Częstochowskiej (Polska), „Drewnierusskij Raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa, „Wiwat” i Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny „Minina” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Państwowej Filharmonii z Kostromy, Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska, „Tiebie pojem” z Krasnojarska (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik”, Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego, „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy i Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa, (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

 

Festiwal finansuje:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Dofinansowanie:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Białegostoku
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Telewizja Polska S.A.
Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS
Lotto
Darczyńcy 1% od podatku i inni

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018

ppl


 

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny
Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny Dwumiesięcznik ArtPost

 

Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok
Polskie Radio Białystok S.A.
Tygodnik „Niwa”
Tygodnik „Nasze słowo”
Radio Racja
Radio JARD 89,2 FM Białystok
TV JARD Białystok
TVK Hajnówka


 

 

Regulamin

 

 1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.
 2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:
  1. chóry amatorskie :
  2. a) parafialne
   b) świeckie
   c) dziecięco-młodzieżowe

  3. chóry uczelni muzycznych
  4. chóry zawodowe
 3. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.
 4. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut.
 5. Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym oraz skontrastowanie       temp, dynamiki i form.

  Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2018 r.

 6. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy wysłać na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2017 r.
 7. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2018 r.
 8. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2018 r. następujące dane dotyczące repertuaru:
 9. a) fonetyczne tytuły i czas wykonania poszczególnych utworów
  b) imiona i nazwiska kompozytorów
  c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program

 10. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.
 11. Kryteria oceny :

  a) dobór repertuaru
  b) interpretacja
  c) dyrygowanie
  d) wrażenia artystyczne

 12. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału (w takim samym składzie jak w przesłuchaniach konkursowych) w Koncercie Galowym.
 13. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.
 14. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 20 € (lub równowartość w zł) od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu, na konto organizatora, do 15 lutego 2018 r.
 15. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2018 r. stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.
 16. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.
 18. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.
 19. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:
 20.  

   

   

  Biuro Organizacyjne

  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

  T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka

   

  Tel./ fax 85 682 20 89, 85 682 32 02

  e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

           festiwal-hajnowka@wp.pl

  www.festiwal-hajnowka.pl

   

   

   

   

   

  Dyrektor Festiwalu

  Mikołaj Buszko