okładka strona

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego


ppl

 

TAMPON_cd1

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

okładka WSIAKOJE DYCHANIJE


  

Laureaci XXXIV Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015”
w Białymstoku

 

Zakończenie XXXIV Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015” w Białymstoku

 

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2015”

odbywającego się w dniach 19 – 24.05.2015 r. w Białymstoku

Jury w składzie:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący

2. prof. Łesia Dyczko

3. Anatolij Kisielow

4. prof. Bożenna Sawicka

5. ks. Jerzy Szurbak

6. doc. Dymitr Dymitrow

7. dr Jewgienij Ustinskow

po przesłuchaniu 22 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Miejsko – Parafialnemu Chórowi „Schola Cantorum Maximilianum” z Józefowa (Polska) pod dyr. Zbigniewa Siekierzyńskiego

 • Chórowi Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy (Białoruś) pod dyr. Lubow Gałkinej

II miejsce przyznano:

 • Chórowi Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z Dubna (Ukraina) pod dyr. Olega Kriwienczuka

I miejsce przyznano:

 • Męskiemu Chórowi Metropolitalnemu „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja) pod dyr. Serafima Dubanowa

Kategoria chórów amatorskich świeckich

III miejsce przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Angeł Manołow” z Sofii (Bułgaria) pod dyr. Dareny Popowej

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi „Megiddo” z Megiddo (Izrael) pod dyr. Pniny Inbar

 • Chórowi Męskiemu „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina (Polska) pod dyr. Jacka Kraszewskiego

I miejsce przyznano:

 • Ludowej Kapeli Chóralnej „Ranica” Narodowego Centrum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Mińska (Białoruś) pod dyr. Wiktora Maslennikowa

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

III miejsce przyznano:

 • Narwskiemu Młodzieżowemu Chórowi Kameralnemu „Vaimustus” z Narwy (Estonia) pod dyr. Michaiła Goriuszyna

II miejsce przyznano:

 • Chórowi Młodzieżowemu „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół nr 1 z Olsztyna (Polska) pod dyr. Joanny Muśko

I miejsce przyznano:

 • Starszemu Chórowi Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży z Zielenogradu – Moskwy (Rosja) pod dyr. Jurija Sukolenowa

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

 • Kameralnemu Żeńskiemu Chórowi „Concertino” Mińskiego Państwowego College’u Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Aleksieja Snitko

II miejsce przyznano:

 • Kapeli Chóralnej „Oswita” Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka z Ternopola (Ukraina) pod dyr. Anatolija Oronowskiego

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Kameralnemu Akademii Muzycznej z Katowic (Polska) pod dyr. Krzysztofa Dudzika

Kategoria chórów zawodowych

II miejsce przyznano:

 • Chórowi Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” z Częstochowy (Polska) pod dyr. Janusza Siadlaka

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Julii Tkacz

 • Chórowi Kameralnemu Państwowej Filharmonii z Czelabińska (Rosja) pod dyr. Olgi Selezniewej

W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych, a także o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk.

Miło nam, że XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2015” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

Godnym podkreślenia jest Koncert Inauguracyjny, dedykowany prof. Romualdowi Twardowskiemu z okazji Jego 85. urodzin. Młodzi ukraińscy wykonawcy Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” zaprezentowali wysoki poziom sztuki wokalnej, potwierdzając tym samym tytuł laureata Festiwalu MFMC „Hajnówka 2014”.

Gratulujemy prof. Romualdowi Twardowskiego przyznania Nagrody Specjalnej przez MKiDN. Orderem Rady Naukowej Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie, przyznawanej wybitnym twórcom kultury muzycznej uhonorowano prof. Romualda Twardowskiego oraz Dyrektora Festiwalu Mikołaja Buszko.

Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

Międzynarodowy Festiwal Muzyka Cerkiewnej – „Hajnówka 2015” w Białymstoku organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki. Festiwal realizowany jest przy współpracy Stołecznej Estrady w Warszawie oraz partnerstwie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

W Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” dotychczas wzięły udział 752 chóry z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. W konkursie muzykę cerkiewną wykonywały chóry niezależnie od wyznania i narodowości : prawosławni, staroobrzędowcy, katolicy, grekokatolicy, protestanci, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu.

W tegorocznym Festiwalu weźmie udział 27 chórów z 11 państw (Europy i Azji). Zmagania konkursowe Festiwalu odbędą się w 5. kategoriach chórów: parafialnych, amatorskich świeckich, dziecięco-młodzieżowych, uczelni muzycznych i chórów zawodowych.

Międzynarodowemu jury przewodniczył będzie Romuald Twardowski, wybitny polski kompozytor i pedagog, obchodzący w tym roku 85. rocznicę urodzin. Pracami jury kieruje niemal od zarania Festiwalu bo od 1983 roku. W skład jury wchodzą współcześni wybitni kompozytorzy, których muzyka cerkiewna jest często wykonywana i dyrygenci, dotychczasowi zwycięzcy Festiwalu z Polski, Bułgarii Łotwy, Rosji i Ukrainy, .

Uroczystość otwarcia Festiwalu i Koncert Inauguracyjny odbędzie się we wtorek 19 maja 2015 roku. Wykonaniem hymnu „Gaude Mater Polonia” rozpocznie ją zeszłoroczny laureat Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku dyrygowany przez Barbarę Kornacką. Kijowski Chór „Sofia” wraz z dyrygentem Aleksiejem Szamryckim odpowie poprzednikom Stichirą „Ziemle Ruskaja”, by wspólnie zaśpiewać radosną paschalną pieśń „Chrystos Uwaskros” z muzyką współczesnego białoruskiego kompozytora i wokalisty, Alega Zieletniowa, także laureata Festiwalu. Podczas Koncertu Inauguracyjnego nazwanego „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” a dedykowanego Romualdowi Twardowskiemu zostaną wykonane również premierowe utwory Łesi Dyczko (Ukraina), Anatolija Kisielowa (Rosja) i Władimira Czołaka (Mołdawia) skomponowane specjalnie na tę uroczystość. Koncert zaprezentuje laureat ubiegłorocznego festiwalu Kijowski Kameralny Chór „Sofia” (patronowany przez Narodowy Związek Kompozytorów Ukrainy) prowadzony przez Aleksieja Szamryckiego. Wykonane zostaną także dwie kompozycje Jubilata, w tym premierowe dzieło: „Boże, wo Imia Twoje”.

Przesłuchania konkursowe Festiwalu odbywać się będą przez trzy dni: 21 maja (czwartek), 22 maja (piątek) i 23 maja (sobota) 2015 roku.

Ogłoszenie wyników, Gala Wręczania Nagród i Koncert Galowy nastąpią w niedzielę 24 maja 2015 roku.

Ogłoszenie wyników, ponownie tradycyjnie, zostanie poprzedzone wspólnym wykonaniem kilkusetosobowego grona chórzystów i widzów „Gaude Mater Polonia” i Stichiry „Ziemla Russkaja” . Hymnów symbolizujących jedność kultur Wschodu (Wielkie Księstwo Litewskie) i Zachodu (Korona) złączonych Rzeczpospolitą.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Festiwalowi towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia: koncert w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, koncerty w trzech różnych salach koncertowych Warszawy, X Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej w Białowieży, koncert muzyki żydowskiej w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka cerkiewna Tradycje i teraźniejszość” w Białymstoku organizowana z naszą współpracą przez Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, a także lokalne koncerty min. w Bielsku Podlaskim…

Uczestników „Festiwalu Śpiewającej Duszy” nieodmiennie łączy wyjątkowość muzyki cerkiewnej – duchowość , artyzm i uniwersalizm.

 

Serdecznie zapraszamy

Международный фестиваль церковной музыки – „Хайновка 2015″ в Белостоке организует Фонд «Церковная музыка” в Хайновке. Фестиваль реализуется в сотрудничестве со Столичной Эстрадой в Варшаве и Воеводским Центром Культуры и Подляшским Музеем в Белостоке.

В Международном фестивале церковной музыки „Хайновка” до сих пор приняли участие 752 хора из 36 стран Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии:, Армении, Австралии Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Кипра, Чешской Республики, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Израиля, Сербии, Казахстана, Кении, Кореи, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, России, Словакии, Швейцарии, Швеции, Украины, США, Венгрии и Италии. Во время конкурсов православную церковную музыку исполняли хоры независимо от вероисповедания и национальности: православные, старообрядцы, католики, греко-католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи.

В этом году в Фестивале примут участие 27 хоров из 11 стран (Европа и Азия). Конкурсные слушания будут проходить в пяти хоровых категориях: приходские, любительские светские, детские и молодёжные, музыкальных школ и профессиональные хоровые коллективы.

Международное жюри под председательством Ромуальда Твардовского, знаменитого польского композитора и педагога, который в этом году празднует свое 85-летие. Ромуальд Твардовкий председательствует жюри почти с начала Фестиваля с 1983 года. Жюри состоит из знаменитых современных популярных композиторов церковной музыки и дирижёров, победителей предыдущих Фестивалей из Польши, Болгарии Латвии, России и Украины.

Церемония открытия Фестиваля и торжественный концерт состоится во вторник 19 мая 2015 года. Исполнением Гимна „Gaude Mater Polonia” начнёт победитель прошлого года Хор Молодежного Дома Культуры Белостока, дирижёр Барбара Корнацкая. Киевский хор „София” с дирижером Алексеем Шамрыцким ответит Стихирой «Земле Руская», после чего два хора вместе исполнят радостное пасхальное песнопение „Хрыстос Уваскрос” на музыку современного белорусского композитора и исполнителя Олега Зелетнёва, также лауреата Фестиваля. Во время инаугурационного концерта под названием „Церковная Музыка – от источника в современность”, исполняемого в честь Ромуальда Твардовского также будут исполнены новые песни Лесu Дычко (Украина), Анатолия Киселёва (Россия) и Владимира Чолака (Молдова), написанные специально для этой церемонии. Концерт исполнит победитель прошлогоднего Фестиваля, Киевский Камерный хор „София” (покровительствуемый Национальным союзом композиторов Украины) во главе с Алексеем Шамрыцким. Во время концерта также прозвучат две композиции, написанные юбиляром, в том числе премьера произведения «Боже, во имя Твое».

Конкурсные слушаания будут проходить в течение трех дней: 21 мая (четверг), 22 мая (пятница) и 23 мая (суббота) 2015 года.

Подведение итогов, Торжественное награждение лауреатов и Гала-Концерт состоятся в воскресенье, 24 мая 2015 года.

Подведению итогов, традиционно, будет предшествовать совместное исполнение группой хоров и зрителей «Gaude Mater Polonia» и Стихиры «Земле Русская», Гимнов, символизирующих единство культур Востока (Великое княжество Литовское) и Запада (Корлевство Польское) объединённых в Речь Посполитую.

Как и в предыдущие годы, Фестиваль будут сопровождать дополнительные мероприятия: концерт в Европейском музыкальном центре Кшиштофа Пендерецкого в Люславицах, концерты в трёх разных концертных залах Варшавы, X Беловежские Дней Духовной Музыки в Беловеже, концерт еврейской музыки в Большой синагоге в Тыкотине, Международная научная конференция «Церковная музыка – традиции и современность» в Белостоке, организованая в сотрудничестве с нами Музыкальным Университетом имени Фредерика Шопена, а также местные концерты, например, в Бельску Подляшским…

Участников «Фестиваля Поющей Души» неизменно объединяет уникальность православной музыки – духовность, артистизм и универсализм.

Сердечно приглашаем

International Orthodox Church Music Festival „Hajnowka 2015” in Bialystok is organized by the „Orthodox Church Music” Foundation from Hajnowka. The Festival is realized with cooperation with Stoleczna Estrada in Warsaw and the Regional Cultural Animation Center and Podlachian Museum in Bialystok.

So far, the International Orthodox Church Music Festival has drawn the participation of 752 choirs from 36 countries in Europe, Asia, North America, Africa, and Australia: Armenia, Australia, Belgium, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, India, Iran, Israel, Serbia, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldavia, Germany, Poland, Russia, Romania, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, the United States, Hungary, and Italy. There were choirs that performed orthodox church music in the contest regardless of religion and nationality: Orthodox Christians, Old Believers, Catholics, Greek Catholics, Protestants, and also Muslims, Buddhist, and Judaists.

This year’s festival will include 27 choirs from 11 countries (in Europe and Asia). The Festival’s competition will take place in 5 choir categories: parish, amateur secular, youth, music school, and professional choirs.

The international jury will be headed by Romuald Twardowski, a preeminent Polish composer and pedagogue, celebrating his 85th birthday this year. He has been directing the jury’s work almost since the start of the Festival — since 1983. The jury consists of prominent modern composers, whose orthodox church music is frequently performed, and conductors — former Festival winners from Poland, Bulgaria, Latvia, Russia, and Ukraine.

The Festival opening ceremony and the Inaugural Concert will take place on Tuesday, 19 May 2015. It will begin with the performance of the „Gaude Mater Polonia” hymn by last year’s laureate, Youth Cultural House Choir from Bialystok conducted by Barbara Kornacka. Kiev „Sofia” Choir will answer their predecessors with the „Ziemle Ruskaja” Stichira, to then jointly sing the joyous paschal song „Chrystos Uwaskros” with music from modern Belarusian Composer and singer Aleg Zieletniov, also a Festival laureate. The Inaugural Concert, named „Orthodox Church music — from sources to modern times” and dedicated to Romuald Twardowski, will also see the premiere performances of Lesya Dychko (Ukraine) Anatoliy Kisielov (Russia) and Vladimir Cholak (Moldavia), composed especially for this occasion. The concert will be presented by last year’s festival laureate, the Kiev Cameral Choir „Sofia” (under the patronage of the National Composer Association of Ukraine) conducted by Oleksiy Shamrytskyy. Two of the Jubilee’s compositions will also be performed, including the premiering piece „Bozhe wo Imia Twoje.”

The Festival’s competitive auditions will take place over three days: 21 May (Thursday), 22 MAy (Friday), and 23 May (Saturday) of 2015.

The results announcement, the Awards Gala, and the Gala Concert will take place on Sunday, 24 May 2015.

The results announcement will, once again, traditionally, be preceded by a joint performance by a group of several hundred choir singers and viewers of „Gaude Mater Polonia” and „Ziemla Russkaja” Stichira — hymns that symbolize the unity of the cultures of the East (Great Kingdom of Lithuania) and West (the Crown) joined into the Commonwealth.

Similarly to previous years, the Festival will be accompanied by additional events: A concert in the Krzysztof Penderecki European Music Center in Luslawice, concerts in three different concert halls in Warsaw, X Bialowieza Days of Sacral Music in Bialowieza, Jewish music concert in the Great Synagogue in Tykocin, the International Science Conference „Orthodox Church Music — Traditions and Present Day” in Bialystok organized by the Fryderyk Chopin Musical University with our cooperation, as well as local concerts, for example in Bielsk Podlaski….

Participants in the „Singing Spirit Festival” are invariably united by the uniqueness of orthodox church music — its spirituality, artistry, and universalism.

You are cordially invited

 

INAUGURACJA FESTIWALU

 

19 maja 2015. godz. 19.00

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

 

OTWARCIE FESTIWALU

 

Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

pod dyr. Barbary Kornackiej

Kijowski Kameralny Chór „Sofia”

Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

 

 KONCERT INAUGURACYJNY

 

„Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności”

dedykowany Romualdowi Twardowskiemu z okazji Jubileuszu 85-lecia

Koncert wykonuje:

Kijowski Kameralny Chór „Sofia”

Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

 
 

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

 

21.05.2015 (czwartek) godz. 17.00

1. Chór Żeński „Dimitrios”– Poráč (Słowacja)

2. Chór Żeński– Orsza (Białoruś)

3. Chór „Capella Orientalis”– Budapeszt (Węgry)

4. Chór „Schola Cantorum Maximilianum” – Józefów (Polska)

5. Chór Kameralny „Łybid” – Kijów (Ukraina)

6. Chór Dziecięcy – Świetłogorsk (Białoruś)

7. Chór Kameralny „Rapsodia” – Kiszyniów (Mołdawia)

8. Akademicki Chór „Angeł Manołow” – Sofia (Bułgaria)

 

22.05.2015 (piątek) godz. 17.00

1. Chór Dziecięcy „Cantare” – Orsza (Białoruś)

2. Młodzieżowy Chór Kameralny „Vaimustus” – Narwa (Estonia)

3. Chór Dziecięcy „Lel” – Zielenograd – Moskwa (Rosja)

4. Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” – Olsztyn (Polska)

5. Chór „Megiddo”Megiddo (Izrael)

6. Chór „Ranica”– Mińsk (Białoruś)

7. Chór Męski „Simwoł Wiery” – Woroneż (Rosja)

8. Chór Męski „Słowiki 60” – Szczecin (Polska)

 

23.05.2015 (sobota) godz. 16.00

1. Zespół Wokalny Uczelni Muzycznej – Kłajpeda (Litwa)

2. Chór „Concertino” College’u Muzycznego – Mińsk (Białoruś)

3. Chór Kameralny Akademii Muzycznej – Katowice (Polska)

4. Chór „Oswita” Uniwersytetu Pedagogicznego – Ternopol (Ukraina)

5. Chór Prawosławnego Duchowieństwa– Dubno (Ukraina)

6. Chór Kameralny „Classic” – Mińsk (Białoruś)

7. Chór Filharmonii „Collegium Cantorum” – Częstochowa (Polska)

8. Chór Państwowej Filharmonii – Czelabińsk (Rosja)

9. Chór Narodowego Radia Ukrainy – Kijów (Ukraina)

 

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

 

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

24.05.2015 (niedziela)

godz. 14.00 – Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00 – Koncert Galowy

 

KONCERTY I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 

LUSŁAWICE

17 maja 2015 (niedziela), godz. 19.00

Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” w wykonaniu Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy, pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

 

WARSZAWA

21 maja 2015 (czwartek), godz. 18.00

Koncert muzyki żydowskiej dedykowany „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata” w wykonaniu Chóru „Megiddo” z Izraela

Społeczność Chrześcijańska, Warszawa, ul. Puławska 114

 

22 maja 2015 (piątek), godz. 18.00

XXIV Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej, organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. św. Trójcy w Warszawie, Plac Małachowskiego 1

 

BIELSK PODLASKI

23 maja 2015 (sobota), godz. 19.00

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 pod dyr. Joanny Muśko, Olsztyn (Polska)

Bazylika Mniejsza Parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, ul. Kościelna 4A

 

BIAŁOWIEŻA

22-23 maja 2015 (piątek – sobota), godz. 18.00

X Dni Muzyki Sakralnej w Białowieży organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży

Kościół p.w. Świętej Teresy w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 2

 

TYKOCIN

23 maja 2015 (sobota), godz. 18.00

Koncert muzyki żydowskiej i izraelskiej w wykonaniu Chóru „Megiddo” z Izraela

Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Tykocin, ul. Kozia 2

 

MICHAŁOWO

23 maja 2015 (sobota), godz. 18.00

Męski Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery” pod dyr. Serafima Dubanowa, Woroneż (Rosja)

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19

 

BIAŁYSTOK

21-22.05.2015 (czwartek – piątek)

Międzynarodowa Konferencja „Muzyka cerkiewna – tradycje i teraźniejszość”

(wykłady, Masterclass, koncerty)

Miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku,

ul. Kawaleryjska 5

Organizator – zakład Dyrygentury Chóralnej UMFC w Białymstoku

Współorganizator – Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

 

WARUNKI WSTĘPU

 

Koncert Inauguracyjny — 19.05.2015 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): bezpłatne karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Przesłuchania konkursowe — 21-23.05.2015 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): wstęp wolny

Koncert Galowy — 24.05.2015 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Koncert — 17.05.2015 (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach) — więcej informacji na www.penderecki-center.pl

Koncert muzyki żydowskiej dedykowany „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata” — 21.05.2015 (Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, ul. Puławska 2a): wstęp wolny

XXIV Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej – 22.05.2015 (Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. św. Trójcy w Warszawie, Plac Małachowskiego 1): wstęp wolny

X Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej — 22-23.05.2015 (Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 2): wstęp wolny

Koncert Chóru Młodzieżowego „Collegium Juvenum” — 23.05.2015 (Bazylika Mniejsza Parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, ul. Kościelna 4A): wstęp wolny

Koncert muzyki żydowskiej i izraelskiej w wykonaniu Chóru „Megiddo” — 23.05.2015 (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Tykocin, ul. Kozia 2): wstęp wolny

INAUGURACJA FESTIWALU

19 maja 2015. godz. 19.00

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

 

OTWARCIE FESTIWALU

Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

pod dyr. Barbary Kornackiej

Kijowski Kameralny Chór „Sofia”

Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

 

 KONCERT INAUGURACYJNY

Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności”

dedykowany Romualdowi Twardowskiemu z okazji Jubileuszu 85-lecia

Koncert wykonuje:

Kijowski Kameralny Chór „Sofia”

Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

 

Program Koncertu Inauguracyjnego

dedykowanego Romualdowi Twardowskiemu

z okazji Jubileuszu 85-lecia

Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności”

1. Romuald Twardowski – Błagosławi, dusze moja…

2. Jurij Falik – Gospodi, wozzwach k Tiebie

3. Mykoła Dylecki – Sława Otcu i Synu

4. Anatolij Kisielow – W mirach swiatie

5. Symeon Pekałycki – Chieruwimskaja

6. Tatiana Jaszwili – Otcze nasz

7. Siergiej Rachmaninow – Tiebie pojem

8. Władimir Czołak – Molitwa priepodobnogo Jefrema Sirina

9. Łesia Dyczko – Błagosłowi, dusze moja…

10. Irina Aleksiejczuk – Moj gołos k Gospodu

11. Siergiej Rachmaninow – Dnies’ spasienija

12. Siergiej Rachmaninow – Tropar” Woskres iz groba”

13. Siergiej Rachmaninow – Wzbrannoj wojewodie

14. Romuald Twardowski – Boże, wo Imia Twoje

15. Romuald Twardowski – Mnogaja leta

 

Kijowski Kameralny Chór „Sofia”

Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Aleksiej Szamrycki


XIA

   Historia Kameralnego chóru „Sofia” rozpoczyna się w październiku 2007 r. Chór specjalizował się wówczas w muzyce dawnej, ale z czasem repertuar znacznie się zmienił. W 2009 r. kierownictwo nad chórem obejmuje laureat I miejsca V Ukraińskiego konkursu dyrygentów chóralnych – Aleksiej Szamrycki, asystent w Państwowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego. W 2011 roku, Kameralny Chór „Sofia” nagrał pierwszą płytę CD pt. „Liturgia”, która zawiera najbardziej znane utwory Rachmaninowa, Czajkowskiego, Czesnokowa, Sznittke i innych kompozytorów. Chór składa się z ok. 30 wysoko wykwalifikowanych młodych śpiewaków, absolwentów i studentów.

   Repertuar chóru zawiera ponad 100 utworów różnych epok, od muzyki dawnej do współczesnej muzyki Europy Zachodniej, muzyki ukraińskiej i rosyjskiej. W ostatnich latach chór koncertował w całej Ukrainie i za granicą, jest w ścisłej współpracy z różnymi agencjami rządowymi, fundacjami charytatywnymi i ośrodkami badawczymi.

 

Szamrycki

Laureat MFMC „Hajnówka 2014”

Aleksiej Szamrycki w 1995 r. rozpoczął naukę w Kijowskiej średniej szkole muzycznej na wydziale dyrygentury chóralnej, którą ukończył z wyróżnieniem. W 2001 r. rozpoczął naukę w klasie Dyrygentury Chóralnej Zasłużonego Artysty Ukrainy, profesora Wiktora Petryczenko. W 2005 r. dyrygując Państwową Orkiestrą Symfoniczną został laureatem konkursu „Nowe nazwy Ukrainy” . W 2006 r. rozpoczął naukę w Państwowej Akademii Muzycznej Ukrainy. W 2011 r. ukończył Akademię (dyplom z wyróżnieniem).

Otrzymał rekomendację na stanowisko asystenta i rozpoczął asystenturę w Akademii Muzycznej Ukrainy. W 2011 r. został laureatem I miejsca V Ukraińskiego Konkursu dyrygentów chóralnych. Od 2009 r. jest kierownikiem artystycznym Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia”.

Mikolaj Buszko dyrektor festiwalu
Mikolaj Buszko dyrektor festiwalu

Szanowni Państwo,

   W imieniu organizatorów, mam niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na wielkie chóralne święto muzyki cerkiewnej. XXXIV Międzynarodowy Festiwal „Śpiewającej duszy”- „Hajnówka 2015ˮ z udziałem 27 chórów z 11 państw Europy i Azji, odbędzie się w dniach 19-24 maja 2015 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku. W tym gościnnym od lat dla nas miejscu odbędą się koncerty Inauguracyjny i Galowy Festiwalu, przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników.

   Koncert Inauguracyjny Festiwalu zatytułowany „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesnościˮ dedykowany jest współczesnemu polskiemu kompozytorowi i pedagogowi Romualdowi Twardowskiemu, obchodzącemu 85. lecie urodzin. Długoletni przyjaciel Festiwalu, pełniący od 1983 roku honory szefa międzynarodowego jury jest również od wielu lat Prezesem Fundacji „Muzyka cerkiewnaˮ.

   Romuald Twardowski jest twórcą o wielorakim spektrum zainteresowań muzycznych. Pasjonuje go zakres muzyczny od opery i baletu po kompozycje instrumentalne, orkiestrowe i chóralne. Jest jednym z nielicznych, po Feliksie Nowowiejskim -„Teka białowieskaˮ, autorem chóralnych pieśni o Puszczy Białowieskiej – „Echa Bialowieżyˮ. Dostojny Jubilat komponuje również muzykę religijną w tym wybitne dzieła muzyki cerkiewnej, oddające jej charakter, a jednocześnie wzbogacone współczesną paletą brzmieniową. Powszechnie znana jest „Mała liturgia prawosławnaˮ, zaś utwory napisane z myślą o chórach stanowią stały ich repertuar w Polsce i za granicą. Są to m.in. „Alliłujaˮˮ, „Chwalitie Imia Gospodinaˮ, „Wsjakoje dychanieˮ, „K Tiebie Władykaˮ, „Wo carstwii Twojemˮ, „Chwali dusze mojaˮ, ˮCarice Mójˮ, a także wspaniała Prawosławna „Liturgia Kijowskaˮ.

   Podczas koncertu inaugurującego XXXIV MFMC zostaną wykonane premierowe dzieła współczesnych twórców, a skomponowane rozmyślnie ku uczczeniu dostojnego Jubilata i Jego twórczości. Kompozycje Łesi Dyczko z Ukrainy, Anatolija Kisielowa z Rosji i Władimira Czołaka z Mołdawii zaprezentuje laureat ubiegłorocznego festiwalu Kijowski Kameralny Chór „Sofiaˮ Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy pod batutą Aleksieja Szamryckiego. Chór wykona także dwie kompozycje Romualda Twardowskiego, z których „Boże, wo Imia Twojeˮ skomponowana specjalnie na tegoroczny Festiwal, zabrzmi również po raz pierwszy. Dziękując i gratulując Jubilatowi najserdeczniej życzymy „Mnohaja letaˮ!

   Ideą naszego Festiwalu jest propagowanie muzyki cerkiewnej oraz tworzących i wykonujących ją ludzi. Obecność współczesnych kompozytorów na Festiwalu nie dziwi zatem, a i wspominanie tych, którzy zapisali się w pamięci słuchaczy swymi niebywałymi i urokliwymi dziełami, stało się już zauważalną tradycją.

   Pamiętamy o twórcy współczesnej muzyki ormiańskiej, mnichu i muzykologu Komitasie Wardapet (1869-1935) i kompozytorze bułgarskim Dobri Christowie (1875-1941). Wspominamy pochodzących z Ukrainy wybitnych kompozytorów Mikołaja Dyleckiego (1630-1690) i Dmitrija Bortniańskiego (1751-1825), oraz z Rosji : Gawriiła Łomakina (1812-1885), Piotra Czajkowskiego (1840-1893), Grigorija Lwowskiego (1830-1894), Wasilija Zinowiewa (1874-1925), Borysa Ledkowskiego (1894-1975), Gieorgija Swiridowa (1915-1998), Siergieja Trubaczowa (1919-1995). Zapomnieć nie możemy także o Rosjaninie Nikołaju Kiedrowie (1871-1940). Z radością odnotowujemy fakt, że jego wnuk Aleksander Kiedrow obchodzący w tym roku 50-lecie urodzin z kierowanymi przez siebie zespołami był trzykrotnym uczestnikiem i jest Laureatem naszego Festiwalu. Kompozycje wymienionych twórców wykonywane były podczas różnych odsłon naszego Festiwalu. Zabrzmią także podczas tegorocznej edycji.

   Festiwalowi towarzyszyć będą wydarzenia w innych miasta Polski. W Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbędzie się koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesnościˮ, w Warszawie XXIV Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej oraz koncert muzyki żydowskiej „Sprawiedliwym wśród narodów świataˮ, w Wielkiej Synagodze w Tykocinie koncert muzyki żydowskiej i izraelskiej, w Białowieży „X Dni Muzyki Sakralnejˮ, w Bielsku Podlaskim koncert chóru uczestniczącego w konkursie festiwalowym, a prowadzonego przez dyrygentkę Joannę Muśko, pochodzącą z tego miasta. Przy naszym współudziale odbędzie się także Międzynarodowa Konferencja „Muzyka cerkiewna – tradycje i teraźniejszość ˮ na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku.

   Festiwal Śpiewającej Duszy, tak jak dotychczasowe, jest otwarty na wszystkich wykonawców złączonych duchowością i pięknem płynącym z muzyki cerkiewnej. Radość ogarnia nas na myśl, że ponownie wśród uczestników Festiwalu są chóry prawosławne, katolickie, greckokatolickie i świeckie, a w kategoriach konkursowych zmagań wezmą udział chóry parafialne, amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe, uczelni muzycznych i (nieobecne, w konkursach innych festiwali) chóry zawodowe. W Festiwalu zaprezentują się chóry mistrzowskie. Cieszymy się, że jak nigdy dotychczas, we wszystkich kategoriach konkursowych wezmą udział chóry z Polski.

   Festiwal jest wynikiem złożonej i wytężonej – koronkowej pracy organizatorów, wspartej życzliwością i pomocą. Serdeczne dziękujemy wszystkim sprzyjającym nam, duchowo i finansowo, osobom i organizacjom.

   Pozostajemy z nadzieją, że chóry sprawią nam wszystkim wspaniałą duchową i artystyczną ucztę. Obecnością swą zaś tylko potwierdzą, że muzyka cerkiewna łączy wbrew wszystkim organizacyjnym i politycznym przeciwnościom.

    Życząc słuchaczom głębokich przeżyć duchowych i artystycznych, serdecznie zapraszam.

Mikołaj Buszko

Pomysłodawca, inicjator i Dyrektor

Festiwalu

Inauguracja Festiwalu

Kompozycje Romualda Twardowskiego, tegorocznego Jubilata, obchodzącego 85. rocznicę urodzin, zabrzmiały w czasie koncertu „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności”. Koncertem tym został zainaugurowany XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015” w Białymstoku. Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego (laureat poprzedniej edycji) w programie Koncertu Inauguracyjnego przedstawił także premierowe wykonania utworów dedykowanych Jubilatowi i specjalnie skomponowanych przez współczesnych twórców. Romualda Twardowskiego uhonorowali, obecni na sali, Łesia Dyczko utworem „Błogosławi, dusze moja…” i Anatolij Kisielow kompozycją „W mirach swiatie”. Natomiast atencja mołdawskiego twórcy Władimira Czołaka w postaci utworu „Modlitwa priepodobnogo Jefrema Sirina” została przekazana poprzez wykonawców.

.

Festiwal Śpiewającej Duszy, na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej, wykonaniem hymnów „Gaude Mater Polonia” i „Ziemle Russkaja” rozpoczął Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, dyrygowany przez Barbarę Kornacką i Kijowski Kameralny Chór „Sofia” wraz z Aleksiejem Szamryckim. W paschalnej atmosferze oba chóry, już tylko pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego, zaśpiewały współczesną kompozycję białoruskiego kompozytora „Chrystos Uwaskros”.


 Inauguracja 34. MFMC „Hajnówka 2015” – Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod dyr. Barbary Kornackiej wykonuje „Gaude Mater Polonia”
Inauguracja 34. MFMC „Hajnówka 2015” – Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod dyr. Barbary Kornackiej wykonuje „Gaude Mater Polonia”
Inauguracja 34. MFMC „Hajnówka 2015” – Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy wykonuję Stichirę „Ziemle Ruskaja”
Inauguracja 34. MFMC „Hajnówka 2015” – Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy wykonuję Stichirę „Ziemle Ruskaja”

Festiwalowa publiczność od wielu lat tradycji tej hołduje.


Publiczność 34. MFMC „Hajnówka 2015” w Białymstoku
Publiczność 34. MFMC „Hajnówka 2015” w Białymstoku

Galę otwarcia Festiwalu prowadzili Dyrektor Mikołaj Buszko i dziennikarz Radosław Dąbrowski.

Radosław Dąbrowski konferansjer
Radosław Dąbrowski konferansjer

Została przypomniana idea festiwalowa, przedstawiony pomysł tegorocznej edycji oraz wymienione patronaty.


Mikolaj Buszko dyrektor festiwalu
Mikolaj Buszko dyrektor festiwalu

Dyrektor Festiwalu wyraził swój szacunek wobec, od lat wiernej Festiwalowi i pełnej szczerej pasji do muzyki cerkiewnej, licznie zabranej publiczności. Ukłonił się białostoczaninom i hajnowianinom przybyłym tego wieczoru do filharmonii.


Publiczność 34. MFMC „Hajnówka 2015” w Białymstoku
Publiczność 34. MFMC „Hajnówka 2015” w Białymstoku

Inaugurację Festiwalu zaszczycił swoją obecnością Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP, a także gospodarze miasta i regionu, m.in. Renata Przygodzka Wiceprezydent Miasta Białegostoku i Ewa Wojewódko Dyrektor Generalna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP wśród publiczności 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP wśród publiczności 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Ewa Wojewódko Dyrektor Generalna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wśród publiczności 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Ewa Wojewódko Dyrektor Generalna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wśród publiczności 34. MFMC „Hajnówka 2015”

Przypomniano publiczności laureatów poprzedniej edycji Festiwalu prezentując kilkuminutową filmową relację.

Zaproszona następnie na scenę Renata Przygodzka Wiceprezydent Miasta Białegostoku dokonała oficjalnego otwarcia Festiwalu, aby za moment oddać scenę w posiadanie głównemu wykonawcy Koncertu Inauguracyjnego.


Renata Przygodzka Wiceprezydent Miasta Białegostoku ogłasza rozpoczęcie 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Renata Przygodzka Wiceprezydent Miasta Białegostoku ogłasza rozpoczęcie 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Renata Przygodzka Wiceprezydent Miasta Białegostoku oraz Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu
Renata Przygodzka Wiceprezydent Miasta Białegostoku oraz Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu

Piętnaście utworów dawnej i współczesnej muzyki cerkiewnej, a także premierowy utwór „Boże, wo imia Twoje” Romualda Twardowskiego, w koncercie Jemu dedykowanym, chórzyści „Sofii” wykonali w modlitewnym skupieniu nad wyraz urzekająco , jednocześnie tkliwie i żarliwie. Muzyka tak przedstawiona wypełnia słuchacza radością, ale też uwzniośla.


Koncert Inauguracyjny 34. MFMC „Hajnówka 2015” wykonuje Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego
Koncert Inauguracyjny 34. MFMC „Hajnówka 2015” wykonuje Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego
Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Sofia” podczas 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Sofia” podczas 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Soliści Kameralnego Chóru „Sofia”
Soliści Kameralnego Chóru „Sofia”
Kijowski Kameralny Chór „Sofia” – koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej 19 maja 2015 r.
Kijowski Kameralny Chór „Sofia” – koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej 19 maja 2015 r.
Chórzyści Kameralnego Chóru „Sofia” biorący udział w inauguracji Festiwalu Śpiewającej Duszy 2015
Chórzyści Kameralnego Chóru „Sofia” biorący udział w inauguracji Festiwalu Śpiewającej Duszy 2015
Chórzyści Kameralnego Chóru „Sofia” biorący udział w inauguracji Festiwalu Śpiewającej Duszy 2015
Chórzyści Kameralnego Chóru „Sofia” biorący udział w inauguracji Festiwalu Śpiewającej Duszy 2015

Kijowski Kameralny Chór „Sofia” zaśpiewał także m.in. takie kompozycje klasyków, jak: „Jedinorodnyj synie” Mykoły Dyleckiego, „Chieruwimskaja” Symeona Pekałyckiego, „Tiebie pojem” Siergieja Rachmaninowa (w partii solowej jedna z sióstr bliźniaczek – sopran Ira Pacula), „Gospodi, wozzwach k Tiebie” Jurija Falika (w partii solowej druga siostra bliźniaczka – sopran Jula Pacula) oraz współczesnych ukraińskich twórczyń ”Moj gołos k Gospodu” Iriny Aleksiejczuk (w partiach solowych Jula Pacula sopran i Alona Gorajnowa alt) i „Otcze nasz” Tatiany Jaszwili.

Dyrygent Aleksiej Szamrycki wraz z Kameralnym Chórem „Sofia”
Dyrygent Aleksiej Szamrycki wraz z Kameralnym Chórem „Sofia”
Aleksiej Szamrycki dyryguje chórem podczas Koncertu Inauguracyjnego
Aleksiej Szamrycki dyryguje chórem podczas Koncertu Inauguracyjnego
Aleksiej Szamrycki przedstawia chór festiwalowej publiczności
Aleksiej Szamrycki przedstawia chór festiwalowej publiczności
Aleksiej Szamrycki przedstawia chór festiwalowej publiczności
Aleksiej Szamrycki przedstawia chór festiwalowej publiczności
Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” Festiwal Śpiewającej Duszy 2015
Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” Festiwal Śpiewającej Duszy 2015
Dyrygent Aleksiej Szamrycki dziękuje za gorące przyjęcie występu
Dyrygent Aleksiej Szamrycki dziękuje za gorące przyjęcie występu

Publiczność owacjami na stojąco nagrodziła ucztę muzyczną przedstawioną przez wykonawców.


Owacje na stojąco wyrażone przez festiwalową publiczność
Owacje na stojąco wyrażone przez festiwalową publiczność
Publiczność festiwalowa – 2015
Publiczność festiwalowa – 2015
Przedstawiciele rządu i władz lokalnych na Koncercie Inauguracyjnym 34. MFMC
Przedstawiciele rządu i władz lokalnych na Koncercie Inauguracyjnym 34. MFMC

Po koncercie został zaproszony na scenę Dostojny Jubilat, któremu Łesia Dyczko wręczyła Order przyznany przez Narodową Akademię Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie, a Dyrektor Festiwalu odczytał listy gratulacyjne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Związku Kompozytorów Polskich.


Romuald Twardowski przyjmuje List Gratulacyjny Związku Kompozytorów Polskich z rąk Dyrektora Festiwalu
Romuald Twardowski przyjmuje List Gratulacyjny Związku Kompozytorów Polskich z rąk Dyrektora Festiwalu
Prowadzący 34.Festiwal Śpiewającej Duszy
Prowadzący 34.Festiwal Śpiewającej Duszy
Łesia Dyczko wygłasza laudację o Romualdzie Twardowskim
Łesia Dyczko wygłasza laudację o Romualdzie Twardowskim
Romuald Twardowski chwilę po otrzymaniu z rąk Łesi Dyczko Orderu Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie
Romuald Twardowski chwilę po otrzymaniu z rąk Łesi Dyczko Orderu Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie
Anatolik Kisielow składa życzenia Romualdowi Twardowskiemu z okazji 85.lecia urodzin
Anatolik Kisielow składa życzenia Romualdowi Twardowskiemu z okazji 85.lecia urodzin
Łesia Dyczko i Anatolij Kisielow – kompozytorzy i jurorzy 34 . Festiwalu Śpiewającej Duszy 2015
Łesia Dyczko i Anatolij Kisielow – kompozytorzy i jurorzy 34 . Festiwalu Śpiewającej Duszy 2015

Dyrektora Festiwalu Mikołaja Buszko udekorowano Orderem Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie. Ponad to Dyplomy Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie wręczono Irenie Parfieniuk Dyrektor Biura Festiwalowego i Mikołajowi Buszko.


Łesia Dyczko wręcza Order Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie Mikołajowi Buszko Dyrektorowi Festiwalu
Łesia Dyczko wręcza Order Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie Mikołajowi Buszko Dyrektorowi Festiwalu

Chór pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego zakończył swój koncert dwukrotnym zaśpiewaniem kompozycji Romualda Twardowskiego „Mnogaja leta”. Jubilat nie krył wzruszenia.


„Mnogaja leta” Romualda Twardowskiego w wykonaniu Kameralnego Chóru „Sofia”
„Mnogaja leta” Romualda Twardowskiego w wykonaniu Kameralnego Chóru „Sofia”
Chór „Sofia” wykonuje „Chrystos Uwaskros”
Chór „Sofia” wykonuje „Chrystos Uwaskros”

„Chrystos Uwaskros” – kompozycja współczesnego białoruskiego twórcy – wybrzmiała na zakończenie koncertu stając się w ten sposób symbolem dawnego i współczesnego, tradycji i współczesności.


Kijowski Kameralny Chór „Sofia” kłania się festiwalowej publiczności
Kijowski Kameralny Chór „Sofia” kłania się festiwalowej publiczności


Przygotowała Joanna Wysocka

Pierwszy dzień przesłuchań 21 maja 2015 r.

Chór Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy na Białorusi rozpoczął przesłuchania konkursowe. Wystąpił w kategorii chórów parafialnych. W chórze śpiewają nauczyciele szkół artystycznych i ogólnokształcących oraz pracownicy różnych instytucji państwowych. Lubow Gałkina dyrygentka chóru jest absolwentką m.in. Witebskiej Uczelni Muzycznej i Leningradzkiego Konserwatorium.


Chór Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy
Chór Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy

Chór uczestniczy w nabożeństwach także w innych świątyniach miasta, Dekanatu i różnych miast diecezji. Chór w konkursowym programie wykonał osiem kompozycji.


Występ Chóru Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
Występ Chóru Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
Chórzyści podczas występu
Chórzyści podczas występu

Rozpoczynając modlitwą „Jedinorodnyj Synie” Archimandryty Matfieja, przeprowadził słuchaczy w absolutnym modlitewnym skupieniu poprzez kolejne modlitwy m.in. „Chieruwimskaja piesń” Arcybiskupa Jonafana, „Carice moja Prebłagaja” (obichodnyj napiew) z partią solową Jeleny Larionienko. Urzekająco wybrzmiał w utworze „Dni moi” (duchownyj stich) ze słowami Andreja Łogowinowa i z muzyką Iriny Denisowej (Laureatki naszego Festiwalu), a wykonanym z udziałem solistów – Iriny Turinowej (alt) i Witalija Łynnikowa (bas).


Kompozycja z partiami solowymi
Kompozycja z partiami solowymi
Chórowi towarzyszył Ojciec Dziekan Walerij Sierko
Chórowi towarzyszył Ojciec Dziekan Walerij Sierko
Dyrygentka Lubow Gałkina i Witalij Łynnikow udzielają wywiadu po występie
Dyrygentka Lubow Gałkina i Witalij Łynnikow udzielają wywiadu po występie

Drugim chórem, występującym także w kategorii chórów parafialnych, był Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum”, który funkcjonuje przy parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe i Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum” z Józefowa
Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum” z Józefowa
Chór „Schola Cantorum Maximilianum” podczas występu
Chór „Schola Cantorum Maximilianum” podczas występu

Chór prowadzi jego założyciel Zbigniew Siekierzyńskiabsolwent Akademii Muzycznej i Ogólnopolskiego Studium Chórmistrzowskiego w Warszawie. W konkursowym repertuarze przedstawione sześć kompozycji m.in. „Iże Chieruwimy” Dymitra Bortniańskiego, „Bogorodice diewo” Siergieja Rachmaninowa, czy Romualda Twardowskiego „Alliłuja” i „Woskriesienije Christowo” pokazały skalę możliwości ponad trzydziestoosobowego chóru.

Chórzystki „Schola Cantorum Maximilianum” w kuluarach filharmonii
Chórzystki „Schola Cantorum Maximilianum” w kuluarach filharmonii
Chórzyści w z Józefowa w oczekiwaniu na swój występ
Chórzyści w z Józefowa w oczekiwaniu na swój występ
Chór „Schola Cantorum Maximilianum” podczas występu
Chór „Schola Cantorum Maximilianum” podczas występu

A wykonanie „Radujsia Bogorodice” Zapro Zaprowa (kompozytor macedoński), Laureata i nie tak dawno też jurora festiwalu, utwierdziło słuchaczy w radosnej mijającej paschalnej atmosferze. Partię solową wykonała w tym utworze Agnieszka Banach.

Wykonanie „Radujsia Bogorodice”
Wykonanie „Radujsia Bogorodice”

Zbigniew Siekierzyński przypomniał w rozmowie bezpośredniej, że osiemnaście lat wcześniej chór brał udział w festiwalu i zaznaczył, że dużej części aktualnego składu chóru nie było jeszcze wtedy na świecie. Ujmując wprost – rosną kolejne pokolenia chórzystów.

Kompozycją Mykoły Dyleckiego „Priiditie, pokłonimsia” rozpoczął swój występ ukraiński Chór Kameralny Łybid z Kijowa, zmagający się w kategorii chórów amatorskich świeckich.


Chór Kameralny „Łybid” z Kijowa
Chór Kameralny „Łybid” z Kijowa

Repertuar chóru składa się z rosyjskich i zagranicznych utworów klasycznych, muzyki sakralnej, także ludowych pieśni ukraińskich. Chór prowadzi Swietłana Obruczewa, absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego, dyrygent chóralny z ponad 40.letnim stażem.

Dyrygent Swietłana Obruczewa
Dyrygent Swietłana Obruczewa

Dwunastoosobowy chór wykonując sześć kompozycji klasyków i współczesnych twórców, m.in. takich jak: „Priiditie, ubłażim losifa” Pawła Czesnokowa czy „Kamo pojdu ot lica Twojego, Gospodi” Mykoły Łysenko wyeksponował w ten sposób także przywiązanie do kraju i tradycji.

Koncert Chóru „Łybid”
Koncert Chóru „Łybid”

A szacunek do Ukrainy, nie obojętny też polskiej, białostockiej, festiwalowej publiczności, w wykonaniu chóru umiłowanie także do Niej, zostało wyrażone w ostatniej wykonanej przezeń pieśni – hymnie Mykoły Łysenko „Molitwa za Ukrainu”. Przy pierwszych dźwiękach utworu widzowie Podlaskiej Filharmonii powstali z miejsc.

Publiczność festiwalowa podczas wykonania „Molitwa za Ukrainu”
Publiczność festiwalowa podczas wykonania „Molitwa za Ukrainu”
Publiczność festiwalowa podczas wykonania „Molitwa za Ukrainu”
Publiczność festiwalowa podczas wykonania „Molitwa za Ukrainu”
Chórzyści „Łybid” po zakończonym koncercie
Chórzyści „Łybid” po zakończonym koncercie

Zaszczyt i hołd złożony Ukrainie. Ale dla słuchacza przede wszystkim poruszenie najdelikatniejszych i najczulszych strun emancypacji ludzkiej.

Wzorcowy Chór Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk z Białorusi zaprezentował się w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Ponad dwudziestoosobowa urzekająca grupa dziewcząt przedstawiła program składający się z pięciu kompozycji.


Chórzystki w oczekiwaniu na swój występ
Chórzystki w oczekiwaniu na swój występ
Chórzystki w oczekiwaniu na swój występ
Chórzystki w oczekiwaniu na swój występ
Wzorcowy Chór Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk z Białorusi
Wzorcowy Chór Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk z Białorusi
Chór wykonuje swój program
Chór wykonuje swój program

Bardzo subtelnie, delikatnie, modlitewnie zaśpiewane zostały m.in. „Dusze moja” Pawła Czesnokowa, „Ot junosti mojeja” Iwana Ozierowa. Pięknie zabrzmiały głosy dziewczęce, anielskie (szukając porównań) w utworach Dymitra Bortniańskiego „Da isprawitsa molitwa moja” i „Bogorodice Diewo, radujsia” Siergieja Rachmaninowa.

Dyrygentka Regina Kotwickaja
Dyrygentka Regina Kotwickaja

Dyrygentka chóru Regina Kotwickaja, zaznaczyła, że: – „Dziewczęta, dorastają, ale wolę śpiewania muzyki cerkiewnej mają niezmienną.” Oksana Maskaliewa, koncertmistrz chóru dodała: – „Staramy się uczestniczyć w wielu konkursach, aby przygotowywać dziewczęta do dużych scen, aby pokonywały stres, przede wszystkim, żeby nie bały się świata.”

Akademicki Chór „Angeł Manołow” z bułgarskiej stolicy Sofii wystąpił na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej jako ostatni uczestnik zmagań konkursowych tego wieczoru. Chórem, uczestniczącym także w kategorii chórów amatorskich świeckich, dyryguje od 1998 r. absolwentka Akademii Muzycznej w Sofii, Darena Popowa, uważana za najlepszą dyrygent w Sofii. Chór założył w 1933 r. obecny jego patron maestro Angeł Manołow.


Chór „Angeł Manołow”
Chór „Angeł Manołow”

W chórze występują studenci i absolwenci wyższych uczelni funkcjonujących w Sofii. Chór wykonał sześć kompozycji brzmiąc nad wyraz charakterystycznie i uderzająco, nie rzadko, w subtelne i bliskie sercu odbiorcy partie.

Chór „Angeł Manołow” prezentuje repertuar wraz z solistką Mariną Uzonową
Chór „Angeł Manołow” prezentuje repertuar wraz z solistką Mariną Uzonową

Kunszt i profesjonalność chóru pokazana, już od pierwszych dźwięków wybrzmiałych w anonimowym utworze „Tiebie pojem”, poprzez „Nynie otpuszczajeszyi” Aleksadra Archangielskiego, także dwie kompozycje Dobri Christowa „Chwalitie imia Gospodnie” i „Chieruwimskaja”, a na koniec „Wieruju” Piotra Czajkowskiego, była oczywista.

Chór „Angeł Manołow”
Chór „Angeł Manołow”
Dyrygent Darena Popowa wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Festiwalu
Dyrygent Darena Popowa wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Festiwalu

Dwukrotna, spontaniczna i niespodziewana reakcja publiczności, pomimo wcześniej poczynionych próśb, aby nagradzać brawami uczestników konkursu po całościowej prezentacji, potwierdziła miarę wykonawcy.
Piękny koncertowy wieczór minął. Jeszcze przed publicznością dwa dni festiwalowych przesłuchań.

A przed Jury jeszcze wystąpi kilkanaście chórów.


Jurorzy (od prawej) ks. Jerzy Szurbak, doc. Dymitr Dymitrow, Anatolij Kisielow, dr Jewgienij Ustinskow
Jurorzy (od prawej) ks. Jerzy Szurbak, doc. Dymitr Dymitrow, Anatolij Kisielow, dr Jewgienij Ustinskow

 

 

Przygotowała Joanna Wysocka

Drugi dzień przesłuchań 22 maja 2015 r.

Drugiego dnia przesłuchań konkursowych zaprezentowały się chóry w trzech kategoriach. Cztery chóry zmagały się w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, trzy – w kategorii amatorskich świeckich i jeden – w parafialnej.
Koncert rozpoczął Dziecięcy Wzorcowy Chór „Cantare” z Orszy na Białorusi prezentując program właśnie w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Chórem dyryguje Walentina Karżyckaja absolwentka Uczelni Muzycznej i Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu Kultury. Chór rozpoczął występ delikatnie snując modlitwę „Otcze nasz” Nikołaja Kiedrowa, a następnie zaprezentował z większą pewnością i bardzo uroczo „Jedinorodnyj Synie” (znamiennowo raspiewa). Wykonał osiem kompozycji m.in. „Bogorodice Diewo, Radujsia” Siergieja Rachmaninowa, „Błażen muż” Pawła Czesnokowa, „Tropar 6-go głasa” z koncertu „Czasosław” Michaiła Gogolina. Chór pokazał w swych wykonaniach, to co słuchaczom na ogół umyka, mianowicie, że muzyka brzmi także w tych niepozornych i prawie nie zauważalnych ciszach – pauzach, sekundach i wstrzymania oddechu, aby za moment móc zaakcentować frazę. Delikatne dziecięce głosy na koniec występu przedstawiły radosne „Chwalitie imia Gospodnie” Aleksieja Liubimowa.

Chórzystki przed wyjściem na scenę
Chórzystki przed wyjściem na scenę
Dyrygent Walentina Karżyckaja wraz z Chórem „Cantare”
Dyrygent Walentina Karżyckaja wraz z Chórem „Cantare”
Prezentacja chóru
Prezentacja chóru

Narwski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vaimustus – Wdochnowienije” z Narwy w Estonii pod dyrekcją Michaiła Goriuszyna, jako drugi w tej samej kategorii, przedstawił swój konkursowy repertuar. Chór istnieje od ponad roku i śpiewają w nim mieszkańcy Narwy i Sillamäe w Estonii – autentyczni miłośnicy chóralnego śpiewu.

Chórzyści przed wejściem na scenę
Chórzyści przed wejściem na scenę
Dyrygent Michaił Goriuszyn wraz z chórem
Dyrygent Michaił Goriuszyn wraz z chórem
Prezentacja chóru
Prezentacja chóru
Dyrygent Michaił Goriuszyn
Dyrygent Michaił Goriuszyn

Wykonali uroczo na początku tak, jak i ich poprzednicy, „Otcze nasz” Nikołaja Kiedrowa. Jednakże głosy tych chórzystów wyśpiewywały modlitwy dużo silniej i tak też zabrzmiały „Bogorodice Diewo, Radujsia” Siergieja Rachmaninowa i „Jedinorodnyj Synie” Pawła Czesnokowa. Chór wykonał w ogóle osiem kompozycji, m.in. „Tiebie pojem” Siergieja Rachmaninowa, „Błogosławi, dusze moja, Gospoda” Michaiła Ippolitowa-Iwanowa, a także (choć nieco z falstartem) piękny utwór „Swietie tichij” współczesnego kompozytora Iliji Czełnokowa.

Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Zielenogradzie w Moskwie także zaprezentował się w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Chórem, istniejącym od 1998 r., kieruje Jurij Sukolenow absolwent Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, kierownik Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel”, założyciel i dyrygent wielu chórów. Ponad trzydziestoosobowa grupa dziewcząt, niezwykle pięknie i elegancko prezentująca się na scenie, od razu na wstępie ujęła publiczność pierwszym wykonaniem.


Prezentacja chóru
Prezentacja chóru

„Agni Parfene” Świętego Nektariusza z Eginy – hymn używany w liturgii bizantyjskiej – chórzystki wykonały trzymając w dłoniach zapalone małe lampeczki imitujące światło świec. Pieśń radości o „świetle świata” zauroczyła publiczność, była snuta jak delikatna jedwabna nić z każdym obrotem nabierająca sprężystości. A modlitwa wędrująca po świecie coraz odważniej i dalej dociera. I chór zaśpiewał tak na początek, że potem można było się spodziewać tylko pewnie i jasno wykonanych pozostałych utworów. Stało się tak z kompozycjami m.in. Aleksandra Lwowa „Wieczeri twojeja tajnyja”, Wiktora Lirina „Chwalitie Boga” oraz dwóch jurorów naszego festiwalu – Anatolija Kisielowa „Błagosławi, dusze moja, Gospoda” i „Triswiatoje”, a także Romualda Twardowskiego „Otcze nasz”. Publiczność nagrodziła dziewczęta szczerymi i długotrwającymi brawami

Chór „Lel”
Chór „Lel”

– „Z ciekawością jechałyśmy na festiwal.” – opowiadały chórzystki – „Ucieszyłyśmy się, że możemy sprawdzić się na nim. A teraz z niecierpliwością będziemy czekały na wyniki obrad jury.”

Dyrygent Jurij Sukolenow wraz chórem
Dyrygent Jurij Sukolenow wraz chórem

– „Widać bardzo wysoki poziom i kulturę obyczaju.” – zauważył dyrygent Jurij Sukolenow i podzielił się wrażeniami po koncercie mówiąc – „Wychodząc na scenę dziewczęta się stresowały, ale od razu poczuliśmy wsparcie ze strony sali. Bardzo to nam pomogło. Dzięki Bogu za taki festiwal.”

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie wystąpił jako czwarty w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych.

Grupa gimnazjalistów i licealistów stanowi zespół (już z ponad dziesięcioletnią tradycją) powstały z inicjatywy dyrygentki Joanny Muśko, która jest pedagogiem, laureatką również ministerialnych nagród, absolwentką WSP w Olsztynie … a przede wszystkim naszym „lokalsem” – pochodzącym z Bielska Podlaskiego:)


Chórzyści z Olsztyna wraz z dyrygentką Joanną Muśko
Chórzyści z Olsztyna wraz z dyrygentką Joanną Muśko

– „Prestiżowy festiwal. Ogromnym wyzwaniem jest udział w nim, ale i zaszczytem.” – powiedziała dyrygentaka.

Występ chóru „Collegium Juvenum”
Występ chóru „Collegium Juvenum”

– „Fajny festiwal w sumie.” – powiedzieli chórzyści – „Nawet nie bardzo wyobrażaliśmy sobie jak może być na takim festiwalu.”

Występ zespołu był świetny. Nietypowy i inny, mówiąc wprost niezwyczajny w tym konkursie. Prostota przekazu modlitw zaskoczyła w pewnym stopniu publiczność, a jednocześnie otwartą na nowość – uradowała i zachwyciła. Trafił w najczulsze miejsca słuchaczy, wzbudzając reakcje pozytywne, ale też mieszane wykonując (przy charakterystycznej dla siebie choreografii – nieco tanecznej) „Chwalitie Imia Gospodnie” Romualda Twardowskiego, śpiew bizantyjski z XV w. „Dostojno jest’ ”, „Psalm 133” Michaiła Ippolitowa-Iwanowa. A prezentacja „Bogorodice Diewo, radujsia; Gospdi lisusie; Otcze nasz” Alfreda Sznittke utwierdziła publiczność, że oto spotyka się z nowym – innym.

Anatolij Kisielow zauważył – „Wykonania kompozycji czy Twardowskiego, czy Sznittke krystalizują się dopiero podczas takich koncertów, a nie nabożeństw”.


Chórzystki w kuluarach
Chórzystki w kuluarach
Dyrygentka Joanna Muśko z chórem w oczekiwaniu na wyjście na scenę
Dyrygentka Joanna Muśko z chórem w oczekiwaniu na wyjście na scenę

Zapytani po koncercie słuchacze o wrażenia odpowiadali:

– „Dlaczego tańczył ten chór z Olsztyna? Przecież to bałagan!”

– „Super! Jak chór gospel! Można to tańczyć. Przeżywać… a nie stać jak świeca.”

Chór „Megiddo” z Megiddo w Izraelu, zanim wystąpił w konkursie festiwalowym, przedstawił się poprzedniego dnia publiczności warszawskiej koncertem muzyki żydowskiej dedykowanym „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata”.

Koncert wzbudził mnóstwo emocji tak u widzów, jak i chórzystów. Chórem dyryguje Pnina Inbar (Pinkiert), która jako dziecko mieszkała w Polsce i do Izraela wyjechała mają dziesięć lat. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny, zawiera kompozycje z wielu epok zarówno pieśni ludowe, jak i religijne. Przed białostocką publicznością i jurorskim gremium chór, biorący udział w konkursie w kategorii chórów amatorskich świeckich, przedstawił wykonanie m.in. „W pamiat’ wiecznuju budiet prawiednik” Maksyma Berezowskiego, „Chieruwimskaja Pieśń” Pawła Czesnokowa, także kompozycję (rzadziej wykonywaną przez chóry biorące udział w naszym Festiwalu) „Epinikios Imnos” (Hymn Zwycięstwa) Theodore Papakonstantinou, cypryjskiego twórcy i mnicha żyjącego w XX wieku. Zaprezentował również przepiękną kompozycję „Orhnyal e Astvats” Komitasa Wardapeta, genialnego, a nieco zapomnianego ormiańskiego kompozytora. Chór uwiódł publiczność misternym wykonaniem zachwycającego utworu „Alleluja” Zapro Zaprowa z partią solową Aleksandry Privezentsevej. Już po raz drugi, w trakcie Festiwalu, publiczność miała przyjemność wysłuchać dzieła tego współczesnego macedońskiego twórcy. Gwoli przypomnienia – także Laureata i sprzed dwóch lat jurora Festiwalu Śpiewającej Duszy. Występ swój chór zakończył zaśpiewaniem „Chwalitie Imia Gospodnie” Romualda Twardowskiego.


Chórzyści z Megiddo
Chórzyści z Megiddo

– „Większość z nas przyjeżdżała już do Polski. Na Festiwal Muzyki Cerkiewnej, oczywiście po raz pierwszy, choć chóry z Izraela brały już w nim udział.” – opowiadali chórzyści i dzielili się wrażeniami dalej – „Pobyt w Polsce, cały ten przyjazd, jest dla nas szalenie emocjonujący. Koncert w Warszawie i wędrowanie po niej śladami Żydów, a jeszcze jutro koncert w Wielkiej Synagodze w Tykocinie.”

Dyrygentka Pnina Inbar z chórzystami w oczekiwaniu na wejście na scenę
Dyrygentka Pnina Inbar z chórzystami w oczekiwaniu na wejście na scenę
Dyrygentka Pnina Inbar wraz z chórem
Dyrygentka Pnina Inbar wraz z chórem

– „Wysoki poziom reprezentują chóry biorące udział w tym festiwalu.” – powiedziała dyrygentka Pnina Inbar, po czym dodała – „Zaskoczył mnie, choć nie, nie to chciałam powiedzieć.” – zaśmiała się Pnina Inbar i uszczegółowiła – „Radość sprawiło mi zobaczenie młodych chórzystów i śpiewających z takim ogromnym rozumieniem muzyki duchowej.”

Prezentacja chóru
Prezentacja chóru
Prezentacja chóru
Prezentacja chóru

Chór „Megiddo” w sobotę 23 maja wystąpi w tykocińskiej Wielkiej Synagodze z koncertem muzyki żydowskiej i izraelskiej.

Ludowa Kapela Chóralna „Ranica” Narodowego Centrum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Mińska na Białorusi, którą dyryguje Wiktor Maslennikow powstała w 1981 r. Chór wystąpił jako drugi w kategorii amatorskich chórów świeckich tego wieczoru. Chór dotychczas uzyskał prestiżowe nagrody i wyróżnienia nieomal w każdym zakątku świata. Wiktor Maslennikow, pedagog, absolwent Instytutu Sztuki w Ufie, wykładowca dyrygentury chóralnej Katedry Dyrygentury Chóralnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Białorusi w Mińsku jest dyrygentem chóru, kierując nim od 1987 r.


Dyrygent Wiktor Maslennikow wraz z chórem
Dyrygent Wiktor Maslennikow wraz z chórem
Prezentacja chóru
Prezentacja chóru
Natalia Suponienko wykonuje partię solową
Natalia Suponienko wykonuje partię solową

Prezentacja wybranego przez chór repertuaru była wspaniała. Chór uwiódł publiczność festiwalową. Na zakończenie brawa nie milkły – nieomal domagające się bisów. A chór uwiódł publiczność po prostu doskonałym wykonaniem kompozycji takich jak: „Kondak Prawiednomu Joanu Kormianskomu” Andreja Bondarenko, „Swiatyj Boże”Łesi Dyczko z solową partią, nad wyraz silnie brzmiącego, sopranu Natalii Suponienko. Chór zakończył występ „W molitwach nieusypajuszczuju” Siergieja Rachmaninowa pozostawiając publiczność w niedosycie, brawami proszącą o bis.


Chórzystki w kuluarach w oczekiwaniu na swój występ
Chórzystki w kuluarach w oczekiwaniu na swój występ
Uradowane chórzystki po swoim występie
Uradowane chórzystki po swoim występie
Dyrygent Wiktor Maslennikow
Dyrygent Wiktor Maslennikow

Chór „Ranica” tego dnia prezentował się wcześniej podczas trwającej na białostockim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej „Muzyka cerkiewna. Tradycje i teraźniejszość.” zorganizowanej przez Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny przy współpracy Fundacja „Muzyka cerkiewna”.

Wieczór ten zwieńczyły występy dwóch chórów męskich.

Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery” z Woroneża w Rosji zaprezentował się w kategorii chórów parafialnych. Misją, powstałego w 2008 r., jest kontynuacja tradycji śpiewaczej Troicko-Siergiejewskiej Ławry.


Chór „Simwoł Wiery” z Woroneża
Chór „Simwoł Wiery” z Woroneża
Prezentacja chóru – solista Jegor Czubakow
Prezentacja chóru – solista Jegor Czubakow
Koncert chóru
Koncert chóru

Chór założył i nim dyryguje Serafim Dubanow, diakon Katedralnego Soboru Zwiastowania w Woroneżu, będący absolwentem Uczelni Muzycznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Woroneżu oraz Moskiewskiego Uniwersytetu Kultury.

Dyrygent diakon Serafim Dubanow wraz z chórzystami
Dyrygent diakon Serafim Dubanow wraz z chórzystami

W repertuarze chóru szczególną pozycję zajmują sakralne i świeckie dwudziestowieczne kompozycje, także rosyjskie pieśni ludowe.

Dyrygent wraz z solistami
Dyrygent wraz z solistami

– „ Wspaniale, że jest czas dla muzyki duchowej, która nas jednoczy.” – powiedział diakon Serafim Dubanow i dodał – „Ponad podziałami i bez względu na narodowość czy poglądy, mimo też tegorocznego nieporozumienia na płaszczyźnie politycznej pomiędzy Rosją, Europą i Ameryką, muzyka pokazała jeszcze raz, jak przedstawiciele różnych narodów mogą być wspólnie na jednym festiwalu.”

Hołdując tym tradycjom zaprezentowano zatem „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Siergieja Rachmaninowa ( w partii solowej wystąpił tenor Dmitrij Sawienkow), „Nynie otpuszczajeszi” Michała Cajgera, „Błażenni jaże izbrał” Grigorija Lwowskiego, „W molitwach nieusypajuszczuju Bogorodicu” Maksima Kotargowa i „Wieruju” Aleksandra Greczaninowa (z partią solową barytona Jegora Czubakowa).

Chór wzbudził zachwyt i aplauz. Brawa nie milkły nawet po zejściu chóru ze sceny.

Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina, rzeczywiście kończąc przesłuchania drugiego dnia, wystąpił w kategorii chórów amatorskich świeckich. Chór powstał w 2007 r. i jest grupą przyjaciół, których łączy zamiłowanie do śpiewu.


Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina
Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina
Dyrygent Jacek Kraszewski wraz z chórem
Dyrygent Jacek Kraszewski wraz z chórem
Chór „Słowiki 60” kłania się publiczności
Chór „Słowiki 60” kłania się publiczności

Onegdaj Panowie byli chórzystami Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”. Dyrygentem chóru jest Jacek Kraszewski, absolwent i pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Poznaniu, skrzypek, ceniony w świecie muzycznym dyrygent. Chór zaprezentował m.in. kompozycje „Sława wo wysznich Bogu” Dymitra Bortniańskiego, „Dostojno jest’” Nikołaja Gołowanowa, „Miłost’ mira” Pawła Czesnokowa.


Dyrygent Jacek Kraszewski wpisuje się do festiwalowej Księgi Pamiątkowej
Dyrygent Jacek Kraszewski wpisuje się do festiwalowej Księgi Pamiątkowej

– „Wspaniała atmosfera festiwalowa. Tutaj bardzo wyraźnie widać, że muzyka łączy pokolenia. Łączy w jedną wielką rodzinę.” – powiedział po występie dyrygent Jacek Kraszewski.

Zwieńczył występ prezentując „Alliłuja” Romualda Twardowskiego – kompozycję uważaną przez zespoły za swoistego rodzaju hit chóralny.

Przed słuchaczami jeszcze jeden dzień uczty muzycznej z przesłuchaniami konkursowymi.

 Przygotowała Joanna Wysocka

Trzeci dzień przesłuchań 23 maja 2015 r.

Za nami trzeci, ostatni dzień, konkursu. Co za dzień! Wspaniałych prezentacji mistrzowskich chórów. Zachwycających wykonań zespołowych i solowych.

Zaprezentowały się chóry w trzech kategoriach. Cztery chóry – w kategorii chórów uczelni muzycznych, cztery – chórów zawodowych i jeden – parafialnych.

Mieszany Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Uczelni Muzycznej im. Juozasa Karosasa z Kłajpedy na Litwie przedstawił program w kategorii chórów uczelni muzycznych. Chór prowadzi Ina Zagwozdina, absolwentka Uczelni Muzycznej w Kłajpedzie i Wileńskiego Konserwatorium w klasie dyrygentury chóralnej. Niewielki zespół wokalny – raptem ośmioosobowy wraz z dyrygentką – istniejący od trzech lat i wykonujący utwory z szerokiego zakresu muzycznego, przedstawił program, w którym nie zabrakło kompozycji klasycznych, współczesnych, też napiewów.


Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Uczelni Muzycznej
Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Uczelni Muzycznej

Kompozycje m.in. takie jak: „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Michaiła Ippolitowa-Iwanowa, „Wieczerni twojeja tajnyja” Aleksieja Lwowa, „Wo carstwii Twojem” Aleksandra Szyszkina zabrzmiały uroczo i delikatnie, a jednocześnie urokliwie i dostojnie. „Zadostojnik Strietienija” (wałaamski napiew) czy „Tropar woskresnyj” (stołpowoj raspiew) niezwykle ujmująco wykonane zauroczyły publiczność.

Prezentacja repertuaru przez Chór z Kłajpedy
Prezentacja repertuaru przez Chór z Kłajpedy

– „Obawiałam się tej sceny, nasz zespół jest taki mały.” – powiedziała po koncercie dyrygentka Ina Zagwozdina i dodała – „Cały wczorajszy dzień myślałam o tym, jak się mamy ustawić, żeby dobrze zabrzmieć.” – a po małym wahaniu przyznała – „Zależało nam bardzo na tym, aby słuchacze w Polsce śpiew nasz, nasze modlenie się, usłyszeli.”

Dyrygentka Ina Zagwozdina
Dyrygentka Ina Zagwozdina

Następnie na scenie zaprezentował się, także w kategorii chórów uczelni muzycznych, Kameralny Żeński Chór „Concertino” Mińskiego Państwowego College’u Muzycznego im. M. Glinki na Białorusi.

Chórzystki z „Concertino”
Chórzystki z „Concertino”

Chórem dyryguje Aleksiej Snitko, absolwent i doktorant Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki.

Dyrygent Aleksiej Snitko
Dyrygent Aleksiej Snitko

Przedstawiono utwory festiwalowych jurorów. Kompozycja Romualda Twardowskiego „Alliłuja”, która zabrzmiała podczas przesłuchań już kilkakrotnie, okazał się swoistym „przebojem” bardzo dobrze rozpoznawanym i lubianym przez białostocką publiczność o czym można było przekonać się po koncercie w kuluarach.

Prezentacja repertuaru Chóru „Concertino”
Prezentacja repertuaru Chóru „Concertino”


Utwór Anatolija Kisielowa „Angieł wopijasze” nie jest jeszcze może tak charakterystyczny, jak wyżej wspomniany, ale bardzo się podoba, a w tym wykonaniu zabrzmiał nad wyraz pięknie. Chórzyści z wielkim uczuciem zaśpiewali także m.in. Pokajanija otwierzi mi dwieri” Pawła Czesnokowa i „Piesnopienije w czest’ Jefrosinii Połockiej” Ludmiły Szleg, które szczególnie poruszyło słuchaczy.

– „Nie słyszałam wcześniej tej kompozycji. A taka niezwykła.” – mówiono po występie.

– „Przyjechałyśmy i zaśpiewałyśmy, jak najlepiej potrafimy.” – mówiły chórzystki –„Mamy nadzieję, że trafiłyśmy do serc słuchaczy.” – dodały.


– „Bardzo chciałem zaprezentować nasz chór na tym niezwykłym festiwalu.” – powiedział dyrygent Aleksiej Snitko – „Bardzo wysoki poziom występów. Widziałem zdenerwowanie swoich chórzystek, ale zaśpiewaliśmy dobrze.” – podsumował.

Dyrygent Aleksie Snitko
Dyrygent Aleksie Snitko


Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach dyrygowany przez Krzysztofa Dudzika zaprezentował się w kategorii chórów uczelni muzycznych jako trzeci uczestnik konkursu.

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach wraz z dyrygentem Krzysztofem Dudzikiem
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach wraz z dyrygentem Krzysztofem Dudzikiem

W chórze śpiewają studenci i absolwenci różnych kierunków studiów i specjalności. Repertuar chóru jest rozległy. Chór do 2013 r. prowadził nieodżałowany prof. Czesław Freund. Obecnie dyrygentem jest Krzysztof Dudzik, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, wokalista i nauczyciel, także dyrygent innych chórów. Chór wykonał program składający się z pięciu kompozycji m.in. „Szestopsalmije” Siergieja Rachmaninowa, „Swiatyj Boże” Romualda Twardowskiego, „Otcze nasz” Jewhena Stankowycza, „Chieruwimskaja pieśń” Anny Hawrylec. Wspaniały i modernistyczny chór zainteresował publiczność i jednogłośnie przez słuchaczy określany był „nowym powiewem w chóralistyce spotykanej podczas tego festiwalu”.

– „To zaszczyt uczestniczyć w tym festiwalu.” – powiedzieli chórzyści – „Ciepło byliśmy przyjęci przez publiczność. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie przeżyć muzyczne chwile.”

Dyrygent Krzysztof Dudzik zapytany o to dlaczego w repertuarze znalazł się utwór Romualda Twardowskiego odpowiedział –„Kompozycje Twardowskiego są piękne, ale też wybraliśmy go przez sentyment z racji sympatii łączącej kompozytora i Czesława Freuda.”

Kapela Chóralna „Oswita” Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka z Ternopola na Ukrainie zaprezentowała się jako ostatnia w kategorii chórów uczelni muzycznych.

Chór „Oswita” wraz z dyrygentem Anatolijem Oronowskim
Chór „Oswita” wraz z dyrygentem Anatolijem Oronowskim

Chór funkcjonujący od 1992 r., prowadzi Anatolij Oronowskij, który jest tenorem, pedagogiem, chórmistrzem, także wykładowcą Wydziału Dyrygentury Chóralnej w Ternopolskim Państwowym Studium Muzycznym oraz na Wydziale Sztuk Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Chór wykonał pięć kompozycji m.in. „Chieruwimskaja” Artema Wedela z partiami solowymi zaśpiewanymi przez urokliwie brzmiący soprany Inny Fedorij i Wiktorii Horiaczko, ujmujący alt Oksany Szuflit i nie mniej zachwycające tenory Pawła Wanżuka i Myhajło Kuszlyka.

Prezentacja Chóru „Oswita”
Prezentacja Chóru „Oswita”

Chór „Oswita” na scenie
Chór „Oswita” na scenie

„Chwalitie Gospoda s niebies” Mychajło Werbyckiego wybrzmiało z partiami solowymi Inny Fedorij i Oksany Szuflity. A „Wo carstwii Twojem” Romualda Twardowskiego zakończyło prezentację.

Chór „Oswita” kłaniający się publiczności
Chór „Oswita” kłaniający się publiczności

Chór Prawosławnego Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z Dubna na Ukrainie wystąpił, jako jedyny tego dnia, w kategorii chórów parafialnych.

Chór Prawosławnego Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z Dubna na Ukrainie
Chór Prawosławnego Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z Dubna na Ukrainie

Dyrygentem chóru jest Oleg Kriwienczuk, absolwent Uczelni Muzycznej w Żytomierzu i Państwowego Instytutu Kultury w Charkowie.

Dyrygent Oleg Kriwienczuk
Dyrygent Oleg Kriwienczuk

Wspaniale i dostojnie wykonano utwory klasyków m.in. „Cej deń” Dymitra Bortniańskiego, koncert „Gospodi siłoju Twojeju” Dymitra Bortniańskiego, „Jak zhadaju pro deń sudnyj” Artema Wedela. Przepięknie zabrzmiały „Oj zijszła zora” Mykoły Leontowycza z partią solową barytona protodiakona Tarasa Grudowija i lirnicki kant „Czerez pole szyrokie” (opracowany przez Dmytra Kotko) z partią solową tenora protojereja Andrieja Konowała.

Wykonanie kompozycji „Oj zijszła zora” Mykoły Leontowycza – solo protodiakon Taras Grudowij (trzeci od lewej)
Wykonanie kompozycji „Oj zijszła zora” Mykoły Leontowycza – solo protodiakon Taras Grudowij (trzeci od lewej)

Prezentacja utworu „Czerez pole szyrokie” – solo protojerej Andriej Konował (pierwszy od lewej)
Prezentacja utworu „Czerez pole szyrokie” – solo protojerej Andriej Konował (pierwszy od lewej)

Chór Kameralny „Classic” z Mińska na Białorusi rozpoczął swoją prezentacją kategorie chórów zawodowych.

Chór Kameralny „Classic”
Chór Kameralny „Classic”

Istniejącym od 2008 r. chórem dyryguje Kiriłł Nosajew, wykładowca Białoruskiej Akademii Muzycznej.

Dyrygent Kiriłł Nosajew z Chórem „Classic”
Dyrygent Kiriłł Nosajew z Chórem „Classic”

Prezentacja Chóru „Classic” pod kierunkiem dyrygenta Kiriłła Nosajewa
Prezentacja Chóru „Classic” pod kierunkiem dyrygenta Kiriłła Nosajewa

Zespół solistów wykonał „Priechwalni Muczenicy” i „Czto wy nareczemo…” z „Irmologionu Supraskiego”. Bardzo wyraziście pod kierunkiem charyzmatycznego dyrygenta zaśpiewał także „Iże obrazu twojemu…” Mykoły Dyleckiego i „Błagosławi, dusze moja, Gospoda” Andreja Sawrickiego.

Chór „Classic”
Chór „Classic”

– „Dużo koncertujemy i wciąż jesteśmy w podróży.” – powiedział dyrygent Kiriłł Nosajew i dodał – „W przeciągu dwóch tygodni wystąpiliśmy już dziesiąty raz. Ale podoba nam się tutejsza atmosfera, jest wesoło.” – podkreślił.

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” wystąpił jako drugi w kategorii chórów zawodowych.

Chór „Collegium Cantorum”
Chór „Collegium Cantorum”

Chórem dyryguje Janusz Siadlak, pomysłodawca zespołu, absolwent WSP w Częstochowie i Podyplomowego Studium Chórmistrzowstwa w Bydgoszczy.

 „Collegium Cantorum” z dyrygentem Januszem Siadlakiem
„Collegium Cantorum” z dyrygentem Januszem Siadlakiem

Rewelacyjnie i przy bardzo dużych brawach, otrzymanych po koncercie, przedstawione zostały kompozycje m.in. „Ispołnienije wsiech błagich” Michaiła Szucha, „Dostojno jest’” Nikołaja Kiedrowa (syna). Wspaniale zabrzmiały także kompozycje współczesne „Wsiakoje dychanie” Romualda Twardowskiego i „Chieruwimskaja Piesń” Krzysztofa Pendereckiego. Profesjonalizm i miarodajność wykonania, w każdej nucie obecne, dostrzegła i doceniła publiczność filharmoniczna.

– „Udział w Festiwalu jest dla nas zaszczytem i radością.” – powiedzieli chórzyści po występie.

Chórzyści „Collegium Cantorum” w kuluarach
Chórzyści „Collegium Cantorum” w kuluarach

– „Wspaniały chór! Czy będzie można kupić płyty z przesłuchań tego dnia?” – zadawano pytania.

– „A jak dostojnie śpiewał ten chór z Filharmonii Częstochowskiej. Chciałoby się usłyszeć więcej.” – mówiono.

Chór Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska w Rosji zaprezentował się także w kategorii chórów zawodowych.

Chór Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska
Chór Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska


Chórem dyryguje Olga Sielezniowa, absolwentka Państwowego Instytutu Sztuki i Kultury Czelabińska i wykładowca Katedry Dyrgentury tej uczelni.

Dyrygentka Olga Sielezniowa
Dyrygentka Olga Sielezniowa

Z bogatego repertuaru chóru wykonane zostały dzieła klasyków m.in. „Chwalitie Gospoda s niebies” Pawła Czesnokowa, „Da swiatitsia Imia Twoje” Rodiona Szczedrina. Zachwycając publiczność zostało zaśpiewane „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Konstantina Wargina z partiami solistów – Natalii Pugaczowej (sopran) i Gieorgija Dunajewa (tenor).

Chór Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska podczas prezentacji
Chór Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska podczas prezentacji
Chór z Czelabińska prezentuje swój repertuar
Chór z Czelabińska prezentuje swój repertuar

Ogromnymi brawami, po zakończeniu koncertu, publiczność nagrodziła chór, który zaprezentował także dwie kompozycje festiwalowych jurorów – Anatolija Kisielowa „Otcze nasz” i Romualda Twardowskiego „Boże, wo imia Twoje”.

-„ Wspaniała publiczność.” – powiedziała dyrygentka Olga Sielezniowa i dzieląc się wrażeniami dalej dodała – „Wczorajsza publiczność warszawska także wspaniała. (przyp. red. chór brał udział 22 maja br. w XXIV Reprezentacyjnym Koncercie Muzyki Cerkiewnej), choć tak mogę podziękować za to. Ogromne dziękuję za ciepłe przyjęcie i w ogóle doskonałą organizacje wszystkiego, całego naszego pobytu.” – a po chwili jeszcze dorzuciła – „Jury też bardzo dziękuję.”

Dyrygentka Olga Sielezniowa
Dyrygentka Olga Sielezniowa

Trzeci i ostatni dzień przesłuchań zakończył Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa. Julija Tkacz, wykładowca w Narodowej Akademi Muzyki Ukrainy jest także głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru, powstałego w 1932 roku. Prestiżowy chór zaprezentował się z programem pięciu utworów.

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa pod dyrekcją Juliji Tkacz
Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa pod dyrekcją Juliji Tkacz


Dyrygentka Julija Tkacz prowadzi chór podczas prezentacji
Dyrygentka Julija Tkacz prowadzi chór podczas prezentacji


Utwory Maksyma Berezowskiego „Priczastnyj stich Radujtiesia, prawiednii” i Artema Wedela „Gospodi Boże mój, na Tia upowach” zachwyciły i podobnie poruszająco wpłynęły na słuchaczy dzieła współczesnych twórców Alfreda Sznittke „Otcze nasz” i Romualda Twardowskiego „Nynie otpuszczajeszi”. A cudowna, ujmująca, trafiająca wprost do serca kompozycja Łesi Dyczko „Nechaj powni budut’ usta naszi” wprowadziła słuchaczy nieomal w stan uniesienia.

Występ Chóru Narodowego Radia Ukrainy
Występ Chóru Narodowego Radia Ukrainy


Chóru Narodowego Radia Ukrainy prezentuje swój repertuar
Chóru Narodowego Radia Ukrainy prezentuje swój repertuar


– „Rewelacyjny występ chóru. Szkoda, że nie mógł bisować.” – mówiono po koncercie.

– „Na pewno dostaną nagrodę. Przyjdę jutro ich posłuchać na Gali.” – dodawano.

– „Aż mi serce ścisnęło, kiedy zaśpiewały te wszystkie głosy ostatni utwór.” – podawano wrażenia.

Przygotowała Joanna Wysocka

Gala wręczenia nagród

Oczekującym na werdykt Jury XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015” towarzyszyły niemałe emocje.

Rozważania i dyskusje typu kto się komu i dlaczego bardziej podobał nie milkły długo nawet już po wejściu do sali koncertowej. Dyrygenci i chórzyści wzajemnie, i w przyjacielskiej atmosferze wspierali się, ale jednocześnie ściskając palce za siebie i dla siebie, jakby zaczarowując i tak już zapadły werdykt.

Publiczność oczekująca na podanie werdyktu jury,
Publiczność oczekująca na podanie werdyktu jury

Chórzyści oczekujący na rozpoczęcie „Gali wręczenia nagród”
Chórzyści oczekujący na rozpoczęcie „Gali wręczenia nagród”,

Chórzyści oczekujący na rozpoczęcie „Gali wręczenia nagród”, wśród zebranych m.in. Panowie z Chóru „Słowiki 60.”
Chórzyści oczekujący na rozpoczęcie „Gali wręczenia nagród”, wśród zebranych m.in. Panowie z Chóru „Słowiki 60.”

Chórzyści w oczekiwaniu na werdykt
Chórzyści w oczekiwaniu na werdykt

Jury Festiwalowe werdykt ustaliło późną porą, po wysłuchaniu wszystkich biorących udział w konkursie chórów. Jury ustaliło werdykt po burzliwych dyskusjach, ale też parokrotnej jednogłośnej zgodzie.

Jury 34. MFMC „Hajnówka 2015” w składzie: ks. Jerzy Szurbak, dr Jewgienij Ustinskow, prof. Łesia Dyczko, prof. Romuald Twardowski, doc. Dymitr Dymitrow, prof. Bożenna Sawicka, Anatolij Kisielow
Jury 34. MFMC „Hajnówka 2015” w składzie: ks. Jerzy Szurbak, dr Jewgienij Ustinskow, prof. Łesia Dyczko, prof. Romuald Twardowski, doc. Dymitr Dymitrow, prof. Bożenna Sawicka, Anatolij Kisielow

Przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu chórzyści przybyli na ceremonię wręczania nagród wykonali „Gaude Mater Polonia” pod kierunkiem Janusza Siadlaka dyrygenta Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Hymn nieodmiennie, już od wielu lat, stając się tradycją festiwalową, rozpoczyna ogłaszanie werdyktu.

Janusz Siadlak dyryguje chórzystami zebranymi w sali koncertowej
Janusz Siadlak dyryguje chórzystami zebranymi w sali koncertowej

Wykonanie „Gaude Mater”
Wykonanie „Gaude Mater”

Chórzyści wykonujący „Gaude Mater” podczas” Gali wręczenia nagród” 34.MFMC
Chórzyści wykonujący „Gaude Mater” podczas” Gali wręczenia nagród” 34.MFMC

Następnie Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu, prowadzący „Galę wręczenia nagród” i Przewodniczący Jury prof. Romuald Twardowski podali do ogólnej wiadomości, to co Jury XXXIV MFMC „Hajnówka 2015” w Białymstoku zadecydowało.

Przekazywanie wspaniałych i wyczekiwanych wieści, a w następstwie wywołujących ogromny, miejscami wręcz euforyczny aplauz, rozpoczęto od kategorii chórów parafialnych.

Przedstawienie każdego laureata poprzedzone było krótką filmową prezentacją ich koncertu.

Jury przyznało ex aequo dwa trzecie miejsca. Otrzymał je Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum” z Józefowa prowadzony prze Zbigniewa Siekierzyńskiego.

Zbigniew Siekierzyński przyjmuje gratulacje z rąk Przewodniczącego Jury
Zbigniew Siekierzyński przyjmuje gratulacje z rąk Przewodniczącego Jury

A także Chór Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Orszy pod dyrekcją Lubow Gałkinej.

Radość Lubow Gałkinej
Radość Lubow Gałkinej

Radość chórzystów z Orszy
Radość chórzystów z Orszy

Szczęśliwa dyrygentka Lubow Gałkina po otrzymaniu gratulacji z rąk Romulada Twardowskiego
Szczęśliwa dyrygentka Lubow Gałkina po otrzymaniu gratulacji z rąk Romulada Twardowskiego

-„Tyle radości niesie to uznanie.” – powiedziała dyrygentka i dodała – „Festiwal jest oknem na świat.”

– „I my już przez nie wyglądamy.” – dodały radośnie Panie z chóru.

Drugie miejsce zostało przyznane Chórowi Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z Dubna z dyrygentem Olegiem Kriwieńczukiem.

Pierwszym miejscem został uhonorowany Męski Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja) prowadzony przez diakona Serafima Dubanowa.

Radośni chórzyści Chóru „Simwoł Wiery” po usłyszeniu informacji o zajęciu pierwszego miejsca
Radośni chórzyści Chóru „Simwoł Wiery” po usłyszeniu informacji o zajęciu pierwszego miejsca

Diakon Serafim Dubanow odbiera gratulacje na scenie
Diakon Serafim Dubanow odbiera gratulacje na scenie

Trójka dyrygentów chórów – zwycięzców w kategorii parafialnej (od lewej: diakon Serafim Dubanow, Lubow Gałkina, Zbigniew Siekierzyński)
Trójka dyrygentów chórów – zwycięzców w kategorii parafialnej (od lewej: diakon Serafim Dubanow, Lubow Gałkina, Zbigniew Siekierzyński)

Kolejnie przedstawiono laureatów kategorii chórów amatorskich świeckich. Trzecie miejsce otrzymał Akademicki Chór „Angeł Manołow” z Sofii (Bułgaria) pod dyrekcją Dareny Popowej.

Drugie miejsce otrzymał ex aequo – izraelski Chór „Megiddo” dyrygowany przez Pninę Inbar.

Pnina Inbar uhonorowana
Pnina Inbar uhonorowana

Chórzyści m.in. chórów „Megiddo” i Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy oklaskują dyrygentów
Chórzyści m.in. chórów „Megiddo” i Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy oklaskują dyrygentów

-„Kolejne wzruszające chwile… jak ja to przeżyję.” – uśmiechając się mówiła Pnina Inbar – „Przyjechaliśmy, prawie prosto z Tykocina i emocje, i emocje, i emocje. Niezwykłe chwile.”

I drugie miejsce otrzymał ex aequo Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina z dyrygentem Jackiem Kraszewskim.

Dyrygent Jacek Kraszewski przyjmuje gratulacje
Dyrygent Jacek Kraszewski przyjmuje gratulacje

Pierwsze miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich przyznano Ludowej Kapeli Chóralnej „Ranica” Narodowego Centrum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Wiktora Maslennikowa.

Dyrygent Wiktor Maslennikow na scenie
Dyrygent Wiktor Maslennikow na scenie

„Świetnie! Miałyśmy taką nadzieję. Startujemy w konkursach, żeby sprawdzać się, ale i wygrywać.” – mówiły chórzystki i dodały – „A śpiewamy, żeby radować i radować się.”

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych trzecie miejsce zostało przydzielone Narwskiemu Młodzieżowemu Chórowi „Vaimustus” z Narwy (Estonia) z dyrygentem Michaiłem Goriuszynem.

 Dyrygent Michaił Goriuszyn przyjmuje gratulacje
Dyrygent Michaił Goriuszyn przyjmuje gratulacje

Drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół nr 1 z Olsztyna prowadzony przez Joannę Muśko.

Dyrygntka Joanna Muśko przyjmuje gratulacje z rąk Romualda Twardowskiego
Dyrygntka Joanna Muśko przyjmuje gratulacje od Romualda Twardowskiego

Po pierwsze miejsce sięgnął zaś Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży z Zielenogrodu w Moskiwie prowadzony przez Jurija Sukolenowa.

Radość chórzystek po usłyszeniu werdyktu
Radość chórzystów

Dyrygent Jurij Sukolenow na scenie
Dyrygent Jurij Sukolenow na scenie

Kategoria chórów uczelni muzycznych była kolejną, w której ogłoszono przyznane miejsca. Trzecie miejsce zajął Kameralny Żeński Chór „Concertino” Mińskiego Państwowego Colleg’u Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Aleksieja Snitko.

Dyrygent Aleksiej Snitko przyjmujący gratulacje Przewodniczącego Jury
Dyrygent Aleksiej Snitko przyjmujący gratulacje Przewodniczącego Jury

Drugie miejsce, w tej kategorii, przypadło w ocenie jury Kapeli Chóralnej „Oswita” Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka z Ternopola (Ukraina) z dyrygentem Anatolijem Oronowskim.

Radość chórzystów z Ternopola po usłyszeniu informacji o zajęciu drugiego miejsca w swojej kategorii
Radość chórzystów z Ternopola po usłyszeniu informacji o zajęciu drugiego miejsca w swojej kategorii

dyrygent Anatolij Oronowski na scenie
dyrygent Anatolij Oronowski na scenie

Brawa i okrzyki chórzystów „Oswity”
Brawa i okrzyki chórzystów „Oswity”

Najważniejszy laur w tej kategorii zdobył Chór Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic z dyrygentem Krzysztofem Dudzikiem.

Radość chórzystów z Filharmonii Katowickiej
Radość chórzystów z Katowic

Radość chórzystów z Filharmonii Katowickiej
Radość chórzystów z Katowic

Dyrygent Krzysztof Dudzik przyjmuje gratulacje
Dyrygent Krzysztof Dudzik przyjmuje gratulacje

W kategorii chórów zawodowych jury zdecydowało o przyznaniu jednego drugiego i dwóch pierwszych miejsc.

I tak na podium drugiego miejsca znalazł się Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” z dyrygentem Januszem Siadlakiem.

Uradowani chórzyści „Collegium Cantorum”
Uradowani chórzyści „Collegium Cantorum”

Uradowani chórzyści „Collegium Cantorum”
Uradowani chórzyści „Collegium Cantorum”

Dyrygent Janusz Siadlak odbiera gratulacje
Dyrygent Janusz Siadlak odbiera gratulacje

A na pierwszym – dwa chóry ex aequo: Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa z Julią Tkacz, jako dyrygentką

Dyrygentka Julija Tkacz przyjmuje gratulacje oraz Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Czelabińsku (Rosja) z dyrygentką Olgą Selezniową .
Dyrygentka Julija Tkacz przyjmuje gratulacje.

Radość chórzystów z Filharmonii Czelabińskiej
Radość chórzystów z Filharmonii Czelabińskiej

Dyrygentka Olga Sielezniewa odbiera nagrodę
Dyrygentka Olga Sielezniewa odbiera nagrodę

Uhonorowani dyrygenci 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Uhonorowani dyrygenci 34. MFMC „Hajnówka 2015”

Dyrygenci- Laureaci wraz z Romualdem Twardowskim, przewodniczącym jury oraz Mikołajem Buszko, Dyrektorem Festiwalu i Ireną Parfieniuk, Dyrektorem Biura Organizacyjnego
Dyrygenci- Laureaci wraz z Romualdem Twardowskim, przewodniczącym jury oraz Mikołajem Buszko, Dyrektorem Festiwalu i Ireną Parfieniuk, Dyrektorem Biura Organizacyjnego

Dyrektor Festiwalu złożył gratulacje i podziękowania wszystkim zebranym chórom, ich dyrygentom, złożył także wyrazy wdzięczności jurorom.

Wszystkie zebrany chóry, ceremonię ich honorowania przypieczętowały wykonaniem Patriarszego „Mnogaja leta” pod dyrekcją Julii Tkacz (dyrygentki Chóru Radia Kijów).

Dyrygentka Julija Tkacz dyryguje publicznością – chórzystami wykonującymi „Mnogaja leta”
Dyrygentka Julija Tkacz dyryguje publicznością – chórzystami wykonującymi „Mnogaja leta”

Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”

Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”

Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”

Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”
Chórzyści śpiewający „Mnoga leta” na zkończenie „Gali wręczania nagród” 34. MFMC „Hajnówka 2015”

Przygotowała Joanna Wysocka

Koncert Galowy

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół nr 1 z Olsztyna prowadzony przez Joannę Muśko i Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży z Zielenogrodu w Moskiwie prowadzony przez Jurija Sukolenowa, wspólnie znaleźli się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, aby zainaugurować Koncert Galowy XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015” w Białymstoku.

Utwory symbolizujące jedność kultur Wschodu i Zachodu, hymny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony — dwóch państw, z których wyłoniła się Rzeczpospolita — „Gaude Mater Polonia” i Stichirę „Swiatym Ziemle Russkoj” chóry zaśpiewały po kolei.

„Collegium Juvenum” i Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” na scenie

„Collegium Juvenum” i Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” na scenie.

Chór „Collegium Juvenum” od dyrekcją Joanny Muśko wykonuje „Gaude Mater Polonia”

Chór „Collegium Juvenum” od dyrekcją Joanny Muśko wykonuje „Gaude Mater Polonia”

Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży z Zielenogrodu w Moskiwie pod dyrekcją Jurija Sukolenowa wykonuje Stichirę „Swiatym Ziemle Ruskoj”

Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży z Zielenogrodu w Moskiwie pod dyrekcją Jurija Sukolenowa wykonuje Stichirę „Swiatym Ziemle Ruskoj”

Koncert Galowy prowadzili Magdalena Gołaszewska dziennikarka TVP Białystok oraz Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu.

Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu podziękował wszystkim sponsorom, współorganizatorom i przyjaciołom Fundacji Muzyka Cerkiewna. Ukłonił się także przed jurorami festiwalu. Przypomniał, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Dyrektor Festiwalu opowiedział o, towarzyszących Festiwalowi tego roku, wydarzeniach, które odbyły się w kilku miejscach Polski. I tak 17 maja w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach Kijowski Kameralny Chór „Sofia” zaprezentował się z koncertem „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności.” A 21 maja w Warszawie Chór „Megiddo” z Izraela występował z koncertem muzyki żydowskiej dedykowanej „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata”. 22 maja natomiast odbył się XXIV Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej, zorganizowany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim p.w. Św. Trójcy w Warszawie i odbywający się pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w którym wzięły udział chóry: Kameralny „Classic” z Mińska, Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Filharmonii Czelabińskiej, Narodowego Radia Ukrainy z Kijowa. 23 maja natomiast w Bazylice Mniejszej Parafii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim koncertował Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” z Olsztyna prowadzony przez Joannę Muśko. W dniach 22-23 maja miały miejsce już „X Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej”, organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży, w których uczestniczyły takie chóry, jak:, Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy, Kameralny „Łybid” z Kijowa, Mieszany Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Uczelni Muzycznej, Wzorcowy Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk, estoński Kameralny „Vaimustus” z Narwy, Dzieci i Młodzieży „Lel” z Moskwy, „Ranica” z Mińska i męski „Słowiki 60.” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina. 23 maja odbył się też Koncert Muzyki żydowskiej i izraelskiej w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, zaprezentowany prze Chór „Megiddo”; oraz występ Męskiego Metropolitarnego Chóru „Simwoł Wiery” w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie. Ponadto 21 i 22 maja odbywała się w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja „Muzyka cerkiewna. Tradycja i teraźniejszość” zorganizowana przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina przy współpracy Fundacji „Muzyka Cerkiewna”. Wszystkie wymienione wydarzenia cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Dyrektor Festiwalu zgromadzoną w filharmonii publiczności zaprosił na ucztę duchową w wykonaniu Laureatów i uczestników XXXIV MFMC „Hajnówka 2015”.

_MG_8313

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_02


Dziecięcy Wzorcowy Chór „Cantare” pod dyrekcją Walentiny Karżyckiej modlitwą „Otcze nasz” Nikołaj Kierowa rozpoczął koncert.

_MG_8326

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_04
Mieszany Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Uczelni Muzycznej im. Juozasa Karosasa z dyrygentką Iną Zagwozdiną wykonał „Psalm 33” Aleksandra Szyszkina.


_MG_8339

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_05
Chór Kameralny „Classic” z Mińska na Białorusi pod dyrekcją Kiriłła Nosajewa przedstawił modlitwy z powstałego w XVI w. „Supraskiego Irmologionu” – „Priechwalnii Muczenicy” i „Czto wy nareczemo…”.


_MG_8357


Narwski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vaimustus” z Estonii wraz dyrygentem Michaiłem Goriuszynem zaprezentował „Mati Bożaja” Pawła Czesnokowa.

_MG_8364

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_10
Chór „Megiddo” z Megiddo w Izraelu pod dyrekcją Pniny Inbar wykonał „Orhnyal e Astvats” Wardapeta Komitasa.


_MG_8378

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_14
Chór Męski „Słowiki 60.” im. Jana Szyrockiego ze Szczecina dyrygowany przez Jacka Kraszewskiego zaśpiewał „Kriestu Twojemu” Piotra Gonaczorwa.


_MG_8387

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_18
Ludowa Kapela Chóralna „Ranica” Narodowego Centrum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Mińska z dyrygentem Wiktorem Maslennikowem zaprezentowała „Sława w wysznich Bogu” Dymitra Bortniańskiego.


_MG_8398

 miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_21

Kapela Chóralna „Oswita” Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka pod dyrekcją Aantolija Oronowskiego wykonała „Chieruwimskaja” Artema Wedela.

_MG_8413

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_22
Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” dyrygowany przez Janusza Siadlaka zaśpiewał „Wsiakoje dychanije” Romualda Twardowskiego.


_MG_8424

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_26
Pierwszą część Koncertu Galowego zakończył występ Chóru Kameralnego Państwowej Filharmonii w Czelabińsku pod dyrekcją Olgy Sielezniowej prezentując „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Konstantina Wargina.


_MG_8443

 miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_29
Druga część Koncertu Galowego rozpoczęła się prezentacją Chóru Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy na Białorusi z dyrygentką Lubow Gałkiną, który wykonał „Carice moja Prebłagaja” (obichodnyj napiew).


_MG_8450

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_32
Wzorcowy Chór Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk i dyrygentka Regina Kotwickaja zaprezentowali „Da isprawitsia molitwa moja” Dymitra Bortniańskiego.


_MG_8455

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_37
Kameralny Żeński Chór „Concertino” Mińskiego Państwowego Coolege’u Muzycznego im. M. Glinki pod dyrekcją Aleksieja Snitko zaprezentował „Piesnopienije w czest’ Jefrosinii Połockoj” Ludmiły Szleg.


_MG_8462

_MG_8469

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_41

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, który prowadzi Joanna Muśko wykonał dwie pieśni. Śpiew bizantyjski z XV w. „Dostojno jest’” zaśpiewali panowie, a wraz z paniami zabrzmiało „Swietie Tichij” Archimandryty Tichona.

_MG_8473
miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_45
Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Zielenogradzie w Moskiwe zaprezentował także dwa utwory – „Triswiatoje” Anatolija Kisielowa i „Zastupnice usierdnaja” Pawła Czsnokowa.

_MG_8479

_MG_8484

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika wykonał „Woskresienije Christowo widiewsze” Siergeja Rachmaninowa.


_MG_8488

_MG_8496

miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_51
Męski Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery” z Woroneża, prowadzony przez diakona Serafima Dubanowa, zaprezentował dwie kompozycje „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Siergieja Rachmaninowa i „Wieruju” Aleksandra Greczaninowa.


_MG_8506

Koncert Galowy zamknął, prezentując dwa utwory, Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa wraz z dyrygentką Juliją Tkacz. Zaśpiewano „Priczastnyj stich Radujtiesia, prawiednii” Maksyma Berezowskiego i „Nechaj powni budut’ usta naszi” Łesi Dyczko.


_MG_8510


miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_59
Do finału koncertu galowego na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zaproszono sześć najlepszych chórów tegorocznego Festiwalu.

_MG_8514

W ich obecności podziękowano wszystkim ludziom i instytucjom dzięki którym odbył się tegoroczny Festiwal.

podpis


miedzynarodowy_festiwal_muzyki_cerkiewnej_woak_24.05.2015_65


Zwołany ad hoc dwustuosobowy chór pod dyrekcją Julii Tkacz dołączył do podziękowań „Mnogaja leta”.

Zachwycona publiczność, nie milknącymi brawami, uzyskała „Mnogaja leta” ponownie zaśpiewane przez ten oryginalny, jedyny w swoim rodzaju i nie powtarzalny skład osobowy chórzystów.
Po oficjalnym zamknięciu tegorocznej edycji Festiwalu, Dyrektor Festiwalu zaprosił na XXXV jubileuszowy Festiwal „Hajnówka 2016″.


Przygotowała Joanna Wysocka

LUSŁAWICE

17 maja 2015 (niedziela), godz. 19.00

Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” w wykonaniu Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy, pod dyr. Aleksieja Szamryckiego

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

WARSZAWA

21 maja 2015 (czwartek), godz. 18.00

Koncert muzyki żydowskiej dedykowany „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata” w wykonaniu Chóru „Megiddo” z Izraela

Społeczność Chrześcijańska, Warszawa, ul. Puławska 114

22 maja 2015 (piątek), godz. 18.00

XXIV Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej, organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. św. Trójcy w Warszawie, Plac Małachowskiego 1

BIELSK PODLASKI

23 maja 2015 (sobota), godz. 19.00

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 pod dyr. Joanny Muśko, Olsztyn (Polska)

Bazylika Mniejsza Parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, ul. Kościelna 4a

BIAŁOWIEŻA

22-23 maja 2015 (piątek – sobota), godz. 18.00

X Dni Muzyki Sakralnej w Białowieży organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży

Kościół p.w. Świętej Teresy, ul. Park Dyrekcyjny 2, Białowieża

TYKOCIN

23 maja 2015 (sobota), godz. 18.00

Koncert muzyki żydowskiej i izraelskiej w wykonaniu Chóru „Megiddo” z Izraela

Wielka Synagoga w Tykocinie, ul. Kozia 2

MICHAŁOWO

23 maja 2015 (sobota), godz. 18.00

Męski Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery” pod dyr. Serafima Dubanowa, Woroneż (Rosja)

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19

BIAŁYSTOK

21-22.05.2015 (czwartek – piątek)

Międzynarodowa Konferencja „Muzyka cerkiewna – tradycje i teraźniejszość”

(wykłady, Masterclass, koncerty)

Miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku,

ul. Kawaleryjska 5

Organizator – Zakład Dyrygentury Chóralnej UMFC w Białymstoku

Współorganizator – Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Chór Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Orsza, Białoruś

Dyryguje: Lubow Gałkina

Chór Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy Orsza, Białoruś Dyryguje: Lubow Gałkina

Chór powstał na początku 2013 roku z błogosławieństwa Ojca Dziekana Walerija Sierko. W chórze śpiewają nauczyciele szkół artystycznych i ogólnokształcących oraz pracownicy różnych instytucji państwowych. Oprócz udziału w służbach i świątecznych nabożeństwach w Soborze, uczestniczą również w nabożeństwach w innych świątyniach miasta, Dekanatu i innych miast Diecezji. Chór brał udział w wielu koncertach i imprezach miejskich, regionalnych i krajowych. Szczególnymi i ważnymi były koncerty Paschalne i Bożonarodzeniowe. Dyrygentką chóru od chwili jego powstania, jest absolwentka Witebskiej Uczelni Muzycznej i Leningradzkiego Konserwatorium oraz Uczelni Teologicznej z uprawnieniami dyrygentki chórów cerkiewnych, śpiewaczka i dyrygentka innych cerkiewnych chórów, Lubow Gałkina.

Program:

1. Archimandryta Matfiej (Mormyl) – Jedinorodnyj Synie

2. Znamiennyj raspiew – Swiatyj Boże (aranżacja D. Bołgarskij)

3. Arcybiskup Jonafan (Jeleckich) – Chieruwimskaja piesn’

4. Siergiej Trubaczow – Miłost’ mira

5. Raspiew cara Fiodora – Dostojno Jest’

6. Obichodnyj napiew – Carice moja Prebłagaja- solo: Jelena Larionienko

7. Anonim – Tropar swiatomu Ioannu Złatoustu

8. Duchowyj stich – Dni moi (sł. Andrej Łogwinow, muz. Irina Denisowa) – solo bas: Witalij Łynnikow, solo alt: Irina Gurinowa

 

Kategoria: Chóry parafialne

Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum

Józefów, Polska

Dyryguje: Zbigniew Siekierzyński

Miejsko-Parafialny Chór „Schola Cantorum Maximilianum” Józefów, Polska Dyryguje: Zbigniew Siekierzyński

Chór istnieje od 1991 r. przy parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe i Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Repertuar chóru obejmuje ok. 150 utworów, począwszy od chorału gregoriańskiego poprzez wielogłosową muzykę dawną, barokową, klasyczną, romantyczną po utwory współczesne. Jest laureatem wielu Międzynarodowych konkursów chóralnych w Polsce m.in. w Warszawie, Będzinie, Myślenicach, Rumii i Gnieźnie, a także za granicą: w Barcelonie (Hiszpania) oraz w Ohridzie (Macedonia). Zespół szczególnie ceni sobie dwukrotny udział w liturgiach sprawowanych przez Ojca Św. Jana Pawła II w Polsce, a także w Mszy Św. sprawowanej przez Papieża Benedykta XVI w Warszawie w 2006 r. Dużym osiągnięciem chóru jest płyta kompaktowa z kolędami „Zaśnij Dziecino”. Założycielem i dyrygentem Chóru jest absolwent Akademii Muzycznej i Ogólnopolskiego Studium Chórmistrzowskiego w Warszawie, nauczyciel muzyki, organista, dyrygent dwóch warszawskich chórów, Zbigniew Siekierzyński.

Program:

1. Dymitr Bortniański – Iże Chieruwimy

2. Paweł Czesnokow – Tiebie pojem

3. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice diewo

4. Romuald Twardowski – Alliłuja

5. Romuald Twardowski – Woskresienije Christowo

6. Zapro Zaprow – Radujsia Bogorodice – solo: Agnieszka Banach

 

Kategoria: Chóry parafialne

 

Męski Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery”

Woroneż, Rosja

Dyryguje: Serafim Dubanow

Męski Chór Metropolitalny „Simwoł Wiery” Woroneż, Rosja Dyryguje: Serafim Dubanow

Chór został powołany w 2008 roku przy Cerkwi Świętej Trójcy w Woroneżu. Pierwszymi chórzystami byli studenci Konserwatorium Muzycznego oraz Państwowej Akademii Sztuk w Woroneżu. Główną misją chóru jest kontynuacja tradycji śpiewaczej Troicko-Siergiejewskiej Ławry, w której uczestnicy i dyrygent się dokształcali . W roku 2011 chór uzyskał tytuł Męskiego Chóru Biskupiego a w 2013 r. Metropolitalnego i nazwę „Simwoł Wiery”. Na repertuar składają się utwory sakralne i świeckie. Szczególną uwagę poświęca się w chórze tradycjom rosyjskiej pieśni ludowej i najlepszym utworom XX wieku. Chór wykonuje również rosyjskie romanse i pieśni wojskowe. Z dużym sukcesem chór koncertował na scenach miast Rosji i Europy uzyskując nagrody i dyplomy międzynarodowych festiwali. Założycielem i dyrygentem chóru jest absolwent Uczelni Muzycznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Woroneżu oraz Moskiewskiego Uniwersytet Kultury, duchowny Katedralnego Soboru Zwiastowania w Woroneżu, diakon Serafim Dubanow.

Program:

1. Siergiej Rachmaninow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda – solo tenor: Dmitrij Sawiennikow

2. Michaił Cajger – Nynie otpuszczajeszi

3. Grigorij Lwowski – Błażenni jaże izbrał

4. Maksim Kotogarow – W molitwach nieusypajuszczuju Bogorodicu

5. Aleksander Greczaninow – Wieruju – solo baryton: Jegor Czubakow

 

Kategoria: Chóry parafialne

Chór Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego

Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej

Dubno, Ukraina

Dyryguje: Oleg Kriwienczuk

Chór Duchowieństwa Dekanatu Dubieńskiego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Dubno, Ukraina Dyryguje: Oleg Kriwienczuk

Celem istniejącego od 1998 roku Chóru jest propagowanie muzyki cerkiewnej: klasycznych utworów liturgicznych, koncertów chóralnych, kolęd i innych. W repertuarze chóru znajdują się m.in. utwory takich kompozytorów jak: D. Bortniański, K. Stecenko, A. Wedel, M. Łysenko, P. Dinew, P. Czajkowski. Chór swoimi koncertami szybko zdobył uznanie na obszarze niemal całego kraju. Koncertował i jest laureatem festiwali na Ukrainie, a także w Polsce, na Słowacji i we Francji.

Dyrygentem chóru jest absolwent Uczelni Muzycznej w Żytomierzu i Państwowego Instytutu Kultury w Charkowie, wieloletni pedagog, Zasłużony Pracownik Kultury Ukrainy, Oleg Kriwienczuk.

Program:

1. Dymitr Bortniański – Cej den’

2. Aleksander Koszyc – Tiło Christowe

3. Mykoła Leontowycz – Oj zijszła zora

4. Artemij Wedel – Jak zhadaju pro den’ sudnyj

5. Lirnicki kant – Czerez pole szyroke (opracowanie Dmytro Kotko)

6. Mykoła Leontowycz – Szczedryk

7. Michaił Reczkunow – Jedinorodnyj Synie

8. Dymitr Bortniański – koncert Gospodi siłoju Twojeju

Kategoria: Chóry parafialne

 

Chór Kameralny „Łybid

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Swietłana Obruczewa

Chór Kameralny „Łybid” Kijów, Ukraina Dyryguje: Swietłana Obruczewa

Zespół został utworzony w 1980 r. Na repertuar Chóru składają się utwory różnych nurtów stylistycznych: sakralne, ukraińskie pieśni ludowe, a także zagraniczna i narodowa klasyka oraz dzieła współczesnych kompozytorów. Chór został laureatem ukraińskich i międzynarodowych konkursów i festiwali min. w Moritzburgu (Niemcy) i „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej.

Od początków istnienia, chórem opiekuje się i kieruje niezmiennie jego założycielka, Swietłana Obruczewa, absolwentka Narodowej Akademii Muzyczną Ukrainy im. P. Czajkowskiego, dyrygent chóralny o ponad 40-letnim stażu. Wykładała w Wyższej Szkole Muzycznej w Kijowie oraz pracowała w radio w Niemczech.

Program:

1. Mykoła Dylecki – Priiditie, pokłonimsia

2. Mykoła Łysenko – Kamo pojdu ot lica Twojego, Gospodi

3. Paweł Czesnokow – Priiditie, ubłażim Iosifa

4. Bogdana Filc – Dostojno jest’

5. Romuald Twardowski – Miłost’ mira

6. Mykoła Łysenko – Molitwa za Ukrainu

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Akademicki Chór „Angeł Manołow”

Sofia, Bułgaria

Dyryguje: Darena Popowa

Poland 2011

Założony w 1933 roku przez obecnego patrona maestro Angeła Manołowa Chór jest jednym z pierwszych studenckich chórów Bułgarii, w którym studenci ze wszystkich wyższych uczelni w Sofii prezentują swe muzyczne talenty. Od chwili powstania do dziś w chórze śpiewało ponad 4100 studentów, z których 250 zostało zawodowymi a często wybitnymi muzykami. Repertuar chóru obejmuje różnorodne kompozycje z różnych epok i stylów: bułgarskie i rosyjskie utwory chóralne, muzyka cerkiewna, zachodnioeuropejskie dzieła klasyczne oraz utwory współczesnych kompozytorów Podczas swego ponad 80-letniego istnienia, chór wystąpił z ponad 4000 koncertów w Bułgarii i ponad 350 koncertami za granicą. Jest laureatem wielu festiwali i konkursów, m.in.: na Węgrzech, w Niemczech, Czechach, Grecji, Rosji, Słowacji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Norwegii, we Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Turcji, Ekwadorze i Albanii. Wiele z tych sukcesów zespół zawdzięcza dyrygującej chórem od 1998roku absolwentce Akademii Muzycznej w Sofii, wielokrotnej „Najlepszej Dyrygentce” międzynarodowych konkursów Darenie Popowej.

Program:

1. Anonim – Tiebie pojem

2. Aleksandr Archangielski – Nynie otpuszczajeszyi

3. Nikołaj Liubimow – Błażen muż – solo: Maria Uzonowa

4. Dobri Christow – Chwalitie imia Gospodnie

5. Dobri Christow – Chieruwimskaja

6. Piotr Czajkowski – Wieruju

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

 

Chór „Megiddo”

Yokneam Illit, Izrael

Dyryguje: Pnina Inbar

Chór „Megiddo” Yokneam Illit, Izrael Dyryguje: Pnina Inbar

Chór powstał w 1995 roku. Repertuar Chóru jest zróżnicowany i zawiera formy różnych epok, kompozycje izraelskie, pieśni religijne, utwory ludowe, część których została zaaranżowana przez dyrygentkę.

Chór wykonuje utwory a capella, z akompaniamentem, oraz udziałem solistów. Często występuje w Izraelu. Jest laureatem międzynarodowych festiwali w kraju i za granicą, min. w: Rosji, Austrii, Hiszpanii, Niemczech i Chinach. W 2010 r. wydał dwupłytowy album CD, min. z Mszą Kreolską. Założycielką, dyrygentką i kierownikiem muzycznym chóru jest absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Muzycznego w Tel Awiwie, solistka (sopran), aranżer, nauczycielka śpiewu, laureatka międzynarodowych konkursów Pnina Inbar (Pinkiert). Założyła i prowadziła w latach 2003-2012 dziewczęcy wielokulturowy chór „Shani”, skupiający wykonawców żydowskich, muzułmańskich i arabskich chrześcijan. Założyła i prowadzi jeden z najlepszych obecnie w Izraelu, żeński chór „Naama” (Laureat MFMC ”Hajnówka 2005”).

Program:

1. Maksym Berezowski – W pamiat’ wiecznuju budiet prawiednik

2. Theodore Papakonstantinou – Epinikios Imnos (Hymn Zwycięstwa)

3. Paweł Czesnokow – Chieruwimskaja Piesn’

4. Zapro Zaprov – Alleluja

5. Wardapet Komitas – Orhnyal e Astvats (Bóg jest Błogosławieństwem)

6. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Ludowa Kapela Chóralna „Ranica”

Narodowego Centrum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Wiktor Maslennikow

Ludowa Kapela Chóralna „Ranica” Narodowego Centrum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mińsk, Białoruś Dyryguje: Wiktor Maslennikow

Chór został utworzony w 1981 r. Celem powstania było zapewnienie utalentowanym dzieciom dostępu do muzyki chóralnej. W 1991 r. chór uzyskał miano „Wzorcowego” . Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany. Chór śpiewa a capella współczesną, klasyczną, ludową i cerkiewną muzykę. Koncertował w wielu krajach Europy Zachodniej i w USA. W roku 1996 chór uzyskał tytuł „Ludowy”. W latach 1998-2012 zdobył wiele prestiżowych nagród (I, II) na krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach, min. we Francji, we Włoszech, Belgii, Niemczech, Austrii, Holandii, Polsce (Laureat MFMC), Szwajcarii. Obecnie uważany jest za jeden z czołowych chórów Białorusi. Od 1987 roku chórem kieruje Wiktor Maslennikow, absolwent Instytutu Sztuki w Ufie, pedagog, wykładowca dyrygentury chóralnej Katedry Dyrygentury Chóralnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Białorusi w Mińsku.

Program:

1. Andrej Bondarenko – Kondak Prawiednomu Joanu Kormianskomu

2. Anatolij Kisielow – Otcze nasz

3. Łesia Dyczko – Swiatyj Boże

4. Dymitr Bortniański – Sława w wysznich Bogu

5. Siergiej Rachmaninow – W molitwach nieusypajuszczuju

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego

Szczecin, Polska

Dyryguje: Jacek Kraszewski

Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego Szczecin, Polska Dyryguje: Jacek Kraszewski

Chór powstał w 2007 roku. „Słowiki 60” to grupa śpiewających przyjaciół, byłych chórzystów Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”. Łączy ich zamiłowanie do śpiewu, wciąż chłopięca, jakże wesoła przeszłość chóralna, szacunek i wdzięczność dla profesora Jana Szyrockiego, który swoim kunsztem, pasją, życzliwością a przede wszystkim charyzmą zaszczepił w małych chłopcach, zamiłowanie do śpiewania. Od chwili powstania do listopada 2013 r. dyrygentem był Grzegorz Handke, także „Słowik” z tamtych lat. Chór dużo i to z dobrym skutkiem koncertuje, o czym świadczą występy w Polsce, Niemczech i we Włoszech oraz zdobyte w przeciągu siedmiu lat liczne nagrody i wyróżnienia. Laureat MFMC” Hajnówka 2013”. Dyrygentem zespołu jest obecnie absolwent i pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Poznaniu, skrzypek, znany i ceniony w świecie muzycznym dyrygent, kierujący i współpracujący ze znanymi instytucjami artystycznymi, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, Jacek Kraszewski.

Program:

1. Dymitr Bortniański – Sława wo wysznich Bogu

2. Piotr Gonczarow – Kriestu Twojemu

3. Nikołaj Gołowanow – Dostojno jest’

4. Paweł Czesnokow – Miłost’ mira

5. Romuald Twardowski – Alliłuja

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

 

Wzorcowy Chór Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk

Świetłogorsk, Białoruś

Dyryguje: Regina Kotwickaja

Wzorcowy Chór Państwowej Świetłogorskiej Dziecięcej Szkoły Sztuk Świetłogorsk, Białoruś Dyryguje: Regina Kotwickaja

Chór powstał w 1992 r. na bazie oddziału chóralnego szkoły. Tytuł „Wzorcowy” uzyskał w 2001 r. W zespole prowadzona jest stała, systematyczna edukacyjno-twórcza i wychowawcza praca. Każdego roku repertuar wzbogacany jest o nowe utwory białoruskich i zagranicznych kompozytorów. Doskonali się także mistrzostwo wykonawcze uczniów. Chór jest niezmiennym uczestnikiem koncertów na imprezach organizowanych w Szkole Sztuk, Filharmonii Dziecięcej oraz na estradach miasta i regionu. Corocznie bierze udział w konkursach i festiwalach różnych szczebli. Jest laureatem Krajowych i Międzynarodowych Festiwali na Białorusi, w Bułgarii, Rosji, na Litwie, w Polsce i Ukrainie.

Od 2009 r. chórem kieruje inicjatorka i organizatorka regionalnych, krajowych i międzynarodowych festiwali, konferencji i „Masterclass” Regina Kotwickaja, zaś Koncertmistrzem – Oksana Maskaliewa.

Program:

1. Dymitr Bortniański – Da isprawitsia molitwa moja

2. Paweł Czesnokow – Dusze moja

3. Aleksandr Archangielski – W pamiat’ wiecznuju

4. Iwan Ozierow – Ot junosti mojeja

5. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Dziecięcy Wzorcowy Chór „Cantare”

Orsza, Białoruś

Dyryguje: Walentina Karżyckaja

Dziecięcy Wzorcowy Chór „Cantare” Orsza, Białoruś Dyryguje: Walentina Karżyckaja

Chór powstał w 1998 roku Repertuar chóru to muzyka sakralna, klasyczna i ludowa. miejskich imprez. Prowadzi aktywną działalność koncertową i edukacyjną. Z sukcesami występuje na wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach chóralnych, m.in. w Mohylowie i Orszy (Bialoruś), MFMC „Hajnówka 2004”(Polska), Bałaszichie i Moskwie (Rosja), Paryżu (Francja). W 2003 roku uzyskał tytuł „Wzorcowy”, który niejednokrotnie potwierdzał. Był stypendystą nagrody specjalnej Prezydenta Białorusi.. Organizatorem i kierownikiem Chóru jest Walientina Karżyckaja, pedagog, absolwentka Uczelni Muzycznej oraz Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu Kultury.

Program:

1. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz

2. Znamiennyj raspiew – Jedinorodnyj Synie

3. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo, Radujsia

4. Irina Dienisowa – Kondak akafista swiatoj wielikomuczenice Jekatierinie (transpozycja Żanetty Jełfimowej)

5. Michaił Gogolin – Tropar 6-go czasa z koncertu Czasosłow

6. Bołgarskij raspiew – Swiatyj Boże

7. Paweł Czesnokow – Błażen muż

8. Aleksiej Liubimow – Chwalitie imia Gospodnie

 

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Narwski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vaimustus – Wdochnowienije”

Narwa, Estonia

Dyryguje: Michaił Goriuszyn

Narwski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vaimustus – Wdochnowienije” Narwa, Estonia Dyryguje: Michaił Goriuszyn

Chór powstał w ubiegłym roku z inicjatywy jego obecnego dyrygenta, Michaiła Goriuszyna. W skład chóru wchodzą młodzi miłośnicy chóralnego śpiewu – mieszkańcy Narwy i Sillamäe w Estonii. Do tej pory chór z sukcesem wystąpił w koncertach w ramach imprezy „Narwa – jesienna stolica”, a także z okazji Narodowego święta Estonii. W repertuarze chóru znajdują się utwory estońskich, zachodnio – europejskich i rosyjskich kompozytorów oraz opracowania pieśni ludowych.

Dyrygentem chóru jest Michaił Goriuszyn, wieloletni chórzysta chóru chłopięcego, absolwent Niżegrodzkiej uczelni muzycznej oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej Niżegrodzkiego Państwowego Konserwatorium im. M.I. Glinki. Od 1992 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Chóralnej Szkoły w Narwie gdzie prowadzi chór chłopięcy i młodzieżowy oraz szkoły muzycznej w Sillamäe, kierując tam chórem dziewczęcym.

Program:

1. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz

2. Paweł Czesnokow – Jedinorodnyj Synie

3. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo, Radujsia

4. Michaił Ippolitow-Iwanow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

5. I. Czełnokow – Swietie tichij

6. Paweł Czesnokow – Mati Bożyja

7. Aleksander Lwow – Wieczeri twojeja tajnyja

8. Siergiej Rachmaninow – Tiebie pojem

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

 

Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel”

przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Zielonogradzie

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Jurij Sukolenow

Starszy Chór Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Zielonogradzie Moskwa, Rosja Dyryguje: Jurij Sukolenow

Chór działa od roku 1998 na bazie Zielonogradzkiego Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Moskwie. Na repertuar chóru składa się wiele utworów różnych stylów i kierunków muzyki chóralnej: rosyjskiej i zagranicznej klasyki, ludowej, sakralnej i współczesnej. Koncertuje w najbardziej prestiżowych świątyniach i salach koncertowych Moskwy.

Jest laureatem wielu rosyjskich i zagranicznych festiwali chóralnych, m.in. w Niemczech, Białorusi, we Włoszech, Czechach, Francji, Skandynawii, Hiszpanii, Słowacji, na Węgrzech.

Chórem dyryguje absolwent Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, kierownik Muzyczno-Chóralnego Centrum „Lel”, założyciel i dyrygent wielu chórów, organizator festiwali chóralnych, laureat rosyjskich i zagranicznych festiwali chóralnych, zasłużony pracownik oświaty Rosji – Jurij Sukolenow.

Program:

1. św. Nektariusz z Eginy– Agni Parfene

2. Aleksander Lwow – Wieczeri twojeja tajnyja

3. Anatolij Kisielow – Triswiatoje

4. W. Lirin – Chwalitie Boga

5. Anatolij Kisielow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

6. Paweł Czesnokow – Zastupnice usierdnaja

7. Romuald Twardowski – Otcze nasz

8. Aleksander Greczaninow – Sława… Jedinorodnyj Synie

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum”

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Olsztyn, Polska

Dyryguje: Joanna Muśko

Chór Młodzieżowy „Collegium Juvenum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Olsztyn, Polska Dyryguje: Joanna Muśko

„Collegium Juvenum” to grupa młodych ludzi złączonych pasja śpiewu. Istnieje od 2004r. Repertuar to utwory świeckie i sakralne. Wykonywane są w języku: polskim, łacińskim, angielskim, hebrajskim, rosyjskim, starocerkiewnosłowiańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, dialekcie filipińskim i afrykańskich Chór wykonał dotychczas ponad 250 koncertów: uczestnicząc w radiowych i telewizyjnych nagraniach, uświetniając oficjalne uroczystości, zdobywając najwyższe miejsca, specjalne wyróżnienia i nagrody Grand Prix w wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych w: Sopocie, Olomoucu w Czechach i Luksemburgu. Współpracują i wspólnie koncertują ze znakomitymi dyrygentami, kompozytorami, wokalistami, instrumentalistami oraz chórami i orkiestrą symfoniczną. Inicjatorem, założycielem, opiekunem i dyrygentem Chóru jest, absolwentka WSP w Olsztynie i Studiów Podyplomowych w Warszawie i Bydgoszczy, pedagog, laureatka regionalnych i ministerialnych nagród, Joanna Muśko.

Program:

1. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

2. Dostojno jest’ – śpiew bizantyjski z XV w.

3. Oleg Chodosko – Bogorodice Diewo, radujsia

4. Michaił Ippolitow-Iwanow – Psalm 133

5. Archimandryta Tichon (Liadiczew) – Swietie Tichij

6. Alfred Sznittke – Bogorodice Diewo, radujsia; Gospodi Iisusie; Otcze nasz

7. Paweł Czesnokow – Iże Chieruwimy

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Mieszany Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Szkoły Muzycznej im. Juozasa Karosasa

Kłajpeda, Litwa

Dyryguje: Ina Zagwozdina

Mieszany Zespół Wokalny Kłajpedzkiej Szkoły Muzycznej im. Juozasa Karosasa Kłajpeda, Litwa Dyryguje: Ina Zagwozdina

Zespól wokalny istnieje od trzech lat. Tradycyjny repertuar Zespołu to muzyka klasyczna, jazzowa, autorska i litewska muzyka ludowa. W ostatnim czasie w repertuarze chóru dominują pieśni liturgiczne i muzyka sakralna. Wielokrotnie chór występuje w kościołach i cerkwiach prawosławnych. Bierze również udział w koncertach charytatywnych. Uczestniczył parokrotnie i jest laureatem miejskich, krajowych i międzynarodowych festiwali i konkursów, min.w: Wilnie, Szawlach, Kownie – Litwa, oraz w 2015 r. Międzynarodowym FestiwaluSilver Bells w Daugavpiłs (Dyneburg) – Łotwa.

Dyrygent, Ina Zagwozdina ukończyła Uczelnię Muzyczną w Kłajpedzie i Wileńskie Konserwatorium w klasie dyrygentury chóralnej. Pracowała jako chórmistrz w żeńskim chórze „Deimena”, a od ponad 20 lat, równolegle z pracą pedagogiczną, prowadzi Chór w Cerkwi Prawosławnej w Kłajpedzie.

Program:

1. Michaił Ippolitow-Iwanow – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

2. Starinnyj raspiew – Chwali, dusze moja, Gospoda

3. Aleksandr Szyszkin – Psalm 33

4. Wałaamskij napiew – Zadostojnik Srietienija

5. Stołpowoj raspiew – Tropar woskresnyj

6. Aleksiej Lwow – Wieczeri twojeja tajnyja

7. Arcybiskup Jonafan (Jeleckich) – Jeksapostilarij Paschi

8. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz

9. Aleksandr Szyszkin – Wo carstwii Twojem

 

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

 

Kameralny Żeński Chór „Concertino” Mińskiego Państwowego College’u Muzycznego im. M.Glinki

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Aleksiej Snitko

Kameralny Żeński Chór „Concertino” Mińskiego Państwowego College'u Muzycznego im. M.Glinki Mińsk, Białoruś Dyryguje: Aleksiej Snitko

W 2011 roku na bazie studentów Wydziału Wokalnego College’u powstał Chór mieszany. W 2013 r. zespół przekształcił się w Chór Żeński. Od tego czasu chór uczestniczył m.in. w: Międzynarodowym Białorusko (Mińsk) – Niemieckim (Bonn) Projekcie Edukacyjnym, Republikańskich Warsztatach Śpiewu Chóralnego, Europejskim Forum Prawosławno-Katolickim. W 2013 r. został zwycięzcą Festiwalu Narodowej Muzyki Chóralnej Białorusi. W 2014 r. koncertował w Polsce w ramach Krakowskiego Festiwalu Sztuki.

Dyrygentem Chóru „Concertino” jest Aleksiej Snitko, absolwent i doktorant Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki, Zastępca dyrektora do spraw naukowych College’u, Kierownik Wydziału Chóralnego Dziecięcej Szkoły Sztuki Muzycznej nr.1 w Mińsku. Kieruje również Wzorcowym Dziecięcym Chórem „Tonika” – laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali.

Program:

1. Jurij Falik – Molitwosłowije swiaszczennomuczeniku mitropolitu Wieniaminu

2. Jurij Falik – Molitwosłowije Andreju Rubliowu, ikonopiscu

3. Ludmiła Szleg – Piesnopienije w czest’ Jefrosinii Połockoj

4. Paweł Czesnokow – Pokajanija otwierzi mi dwieri

5. Anatolij Kisielow – Angieł wopijasze

6. Romuald Twardowski – Alliłuja

 

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

 

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach

Katowice, Polska

Dyryguje: Krzysztof Dudzik

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach Katowice, Polska Dyryguje: Krzysztof Dudzik

Chór Kameralny to jeden z reprezentacyjnych zespołów uczelni. Działalność artystyczną rozpoczął w roku 1998 r. Do roku 2013 kierownikiem artystycznym i dyrygentem był prof. Czesław Freund,, wybitny chórmistrz i pedagog. W chórze śpiewają studenci i absolwenci różnych kierunków studiów i specjalności. Repertuar jest różnorodny ale ze szczególnym zainteresowaniem muzyką sakralną. Zespół ma za sobą wykonania dzieł najznakomitszych kompozytorów: S. Bacha, J.F. Haendla, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Poulenca, E. Bogusławskiego, K. Pendereckiego, czy W. Kilara. Poza koncertami w macierzystej uczelni reprezentuje ją w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach min. w Loreto we Włoszech, w Namestovo na Słowacji, i w Fano we Włoszech. Jest laureatem Festiwali w Rumi, Bielsku Białej, Trnavie (Słowacja) i w Warszawie. Od roku Akad. 2013/2014 dyrygentem Chóru jest absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, wokalista, nauczyciel, dyrygent innych znakomitych chórów, Krzysztof Dudzik. Pracę nad emisją głosu w zespole prowadzi prof. Elżbieta GrodzkaŁopuszyńska .

Program:

1. Anna Hawryłec – Chieruwimskaja piesn’

2. Romuald Twardowski – Swiatyj Boże

3. Jewhen Stankowycz – Otcze nasz

4. Siergiej Rachmaninow – Szestopsalmije

5. Siergiej Rachmaninow – Woskresienije Christowo widiewsze

 

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

 

Kapela Chóralna „Oswita”, Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka

Ternopol, Ukraina

Dyryguje: Anatolij Oronowskij

Kapela Chóralna „Oswita”, Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka Ternopol, Ukraina Dyryguje: Anatolij Oronowskij

Chór powstał w 1992 roku na Wydziale Muzyczno-Pedagogicznym w ramach programu edukacyjnego i popularyzacji sztuki chóralnej. Repertuar obejmuje dużą różnorodność stylów i gatunków muzycznej kultury chóralnej – muzykę XVI wieku, dzieła krajowych i zagranicznych klasyków, utwory współczesnych kompozytorów, opracowania pieśni ludowych, kompozycje sakralne XVI-XXI wieku. „Oswita” aktywnie uczestniczy w różnych koncertach, programach artystycznych, Uniwersytetu, miasta, regionu, kraju, a także za granicą. Jest laureatem międzynarodowych festiwali chóralnych na Ukrainie i w Polsce.

Dyrygentem chóru jest Anatolij Oronowskij, pedagog, pracownik naukowy, juror festiwali wokalnych i chóralnych, chórmistrz, wokalista (tenor), absolwent Państwowego Konserwatorium we Lwowie. Jest wykładowcą Wydziału dyrygentury chóralnej w Ternopolskim Państwowym Studium Muzycznym oraz na Wydziale Sztuk Ternopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Jako chórzysta i solista uczestniczył w wielu koncertach na Ukrainie oraz w Austrii, Anglii, Belgii, na Węgrzech, w Niemczech, Włoszech, Polsce, Francji, Szwajcarii.

Program:

1. Mykoła Dylecki – Jedinorodnyj Synie

2. Artemij Wedel – Chieruwimskaja

3. Mychajło Werbycki – Chwalitie Gospoda s niebies

4. Kyryło Stecenko – Miłost’ miru

5. Romuald Twardowski – Wo carstwii Twojem

 

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór Kameralny „Classic”

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Kiriłł Nosajew

Chór Kameralny „Classic” Mińsk, Białoruś Dyryguje: Kiriłł Nosajew

Chór Kameralny „Classic” istnieje od 2008 roku. Wykonawców chóru łączy wielka miłość do wspólnego chóralnego muzykowania. „Classic” to zespół solistów – charyzmatycznych osobowości, zafascynowanych chóralnym śpiewem. Głównym celem i misją chóru jest przekazanie piękna muzyki chóralnej do KAŻDEJ duszy.

Każdego roku chór bierze udział w religijno-edukacyjnych programach, uświetnia swoimi koncertami wiele ważnych religijnych i świeckich uroczystości w kraju i za granicą. Bierze udział i jest laureatem festiwali chóralnych na Białorusi, w Polsce, Niemczech i Francji. Prasa zachodnia, pisząc o koncertach choru, podkreśla ogromny emocjonalny przekaz wykonawczy.

Dyrygentem chóru jest wykładowca Białoruskiej Akademii Muzycznej, laureat konkursów na Białorusi, we Francji, Polsce, Niemczech, Austrii i Turcji, Kiriłł Nosajew.

Program:

1. Supraslskij irmologion – Priechwalnii Muczenicy

2. Supraslskij irmologion – Czto wy nareczemo…

3. Mykoła Dylecki – Iże obrazu twojemu…

4. Irina Denisowa – Odiejajsia swietom, jako rizoju

5. Andrej Sawrickij –Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

6. Dymitr Bortniański – Koncert nr.24 (fragment)

 

Kategoria: Chóry zawodowe

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”

Częstochowa, Polska

Dyryguje Janusz Siadlak

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” Częstochowa, Polska Dyryguje Janusz Siadlak

Zespół rozpoczął działalność na bazie Akademickiego Chóru „Collegium Cantorum”. Dzięki doświadczeniu dyrygenta Janusza Siadlaka stał się wkrótce chórem profesjonalnym. Zespół dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich A.Koszewskiego, W.Łukaszewskiego, J.Łuciaka, R.Maciejewskiego, M.Bambinowa, E.Bogusławskiego, M.Borkowskiego, M.Jasińskiego, St.Moryty oraz „Mszy” kompozytora argentyńskiego A.Ramireza. Poza programami a capella Chór realizuje również formy wokalno-instrumentalne. Koncertował w Polsce oraz w: Austrii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, na Litwie, Łotwie, Norwegii, Niemczech, na Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Argentynie, Urugwaju, Chinach i w USA. Założycielem i dyrygentem jest absolwent WSP w Częstochowie i Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w Bydgoszczy, inicjator i twórca wielu wydarzeń artystycznych, laureat nagród Prezydenta Częstochowy, Wojewody Śl. oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Janusz Siadlak.

Program:

1. Aleksandr Greczaninow – Nynie otpuszczajeszi

2. Michaił Szuch – Ispołnienije wsiech błagich

3. Romuald Twardowski – Wsiakoje dychanije

4. Nikołaj Kiedrow (syn) – Dostojno jest’

5. Krzysztof Penderecki – Chieruwimskaja Piesn’

 

Kategoria: Chóry zawodowe

Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Czelabińsku

Czelabińsk, Rosja

Dyryguje: Olga Sielezniowa

Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Czelabińsku Czelabińsk, Rosja Dyryguje: Olga Sielezniowa

W 1974 roku dyrygent Walerij Michalczenko na bazie Towarzystwa chóralnego utworzył Czelabiński Chór. Aktywny twórczy wzrost, regularne wzbogacanie repertuaru i intensywna działalność koncertowa, dość szybko wpłynęły na rozpoznawalność chóru i sympatię. Swą filharmoniczną działalność jako Chór Kameralny rozpoczął w 1989 roku i wkrótce stał się czołowym profesjonalnym zespołem południowego Uralu.

Bogaty repertuar zawiera utwory różnych stylów, epok i narodowości: od epoki odrodzenia do najnowszych utworów, zachodnioeuropejska muzykę chóralną XVIII-XIX w., rosyjskie utwory sakralne, w tym rzadko wykonywane dzieła współczesne. Wielokrotnie Chór był odkrywcą i pierwszym w Rosji wykonawcą wielu utworów. Chór wiele koncertował w Rosji, ale także odbył artystyczne tournee we Włoszech, Łotwie, Niemczech i Francji. Dyrygentem chóru od 2013 roku jest, absolwentka Państwowego Instytutu Sztuki i Kultury Czelabińska, i wykładowca Katedry Dyrygentury Chóralnej tej uczelni, laureatka wielu nagród i międzynarodowych konkursów, docent Olga Sielezniowa.

Program:

1. Paweł Czesnokow – Chwalitie Gospoda s niebies

2. Konstantin Wargin – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda

3. Rodion Szczedrin – Da swiatitsia Imia Twoje

4. Anatolij Kisielow – Otcze nasz

5. Romuald Twardowski – Boże, wo Imia Twoje

Kategoria: Chóry zawodowe

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Julia Tkacz

Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody Kijów, Ukraina Dyryguje: Julia Tkacz

Założony w 1932 r. wykonał dotychczas wiele tysięcy koncertów, ponad tysiąc koncertów radiowych, ponad 10 tys. nagrań, w tym ż muzyką filmową. Repertuar chóru jest uniwersalny: od folkloru, muzyki sakralnej, klasyki światowej, po utwory współczesne: oratoria, opery, kantaty, symfonie, koncerty chóralne… Zespół związany jest z największymi ukraińskimi artystami XX-XXI.: G. Taranowem, O. Mińkowskim, W. Mińko, J. Taraczenko, G. Kuliabi, W. Malcewem, P. Murawskim, W. Skoromnym. Stworzył unikalną kolekcję nagrań „Złoty Fundusz Państwa”. Współpracuje z najlepszymi chórami i orkiestrami symfonicznymi, a także z Ukraińskim Związkiem Kompozytorów co pozwala na prawykonania ich najnowszych dzieł. Nagrał i wydał wiele CD. Koncertował i uczestniczył w wielu prestiżowych międzynarodowych festiwalach, Ukrainy, Polski, Węgier, Francji, Włoch Hiszpanii, Jugosławii, Niemiec i Holandii. Od 2010 roku Głównym dyrygentem i Dyrektorem artystycznym jest Zasłużona Artystka Ukrainy, wykładowca w Narodowej Akademii Muzyki Ukrainy, Julia Tkacz.

Program:

1. Maksym Berezowski– Priczastnyj stich Radujtiesia, prawiednii

2. Alfred Sznittke – Otcze nasz

3. Artemij Wedel – Gospodi Boże mój, na Tia upowach

4. Romuald Twardowski – Nynie otpuszczajeszi

5. Łesia Dyczko – Nechaj powni budut’ usta naszi

Kategoria: Chóry zawodowe

1.-Twardowskimaly

prof. Romuald Twardowski – Przewodniczący Jury; kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Warszawa.

2. Ł. Dyczko1

prof. Łesia Dyczko – kompozytor, Zasłużona Artystka Ukrainy, profesor Ukraińskiej Akademii Muzycznej, Sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy – Kijów (Ukraina).

3. A.Kisielow (2)

Anatolij Kisielow – kompozytor, dyrygent, Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, Sekretarz Związku Kompozytorów Rosji, Laureat i juror międzynarodowych konkursów – Moskwa (Rosja).

4male

prof. Bożenna Sawicka dyrygent, Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, dwukrotna Laureatka MFMC „Hajnówka” – Białystok.

6.-J.-Szurbak-male

ks. Jerzy Szurbak – dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny Laureat MFMC „Hajnówka” – Warszawa.

Dymitrow-zdj-male

doc. Dymitr Dymitrow – dyrygent Patriarszego Mieszanego Chóru przy Soborze św. Aleksandra Newskiego w Sofii i „Joan Kukuzeł – Angiełogłasnyj”. Dwukrotny Laureat MFMC „Hajnówka” – Sofia (Bułgaria)

Ustinskowmale

dr Jewgienij Ustinskow – kompozytor, pedagog muzyczny, dyrygent Mieszanego Chóru „Daugava” w Daugavpils, dwukrotny Laureat MFMC „Hajnówka” – Daugavpils (Łotwa)

 

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Współpraca: Stołeczna Estrada w Warszawie

Partnerstwo: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Dyrektor Biura Organizacyjnego: Irena Parfieniuk

Konsultacje artystyczne: prof. R. Twardowski, (Polska), prof. D. Kazarian (Armenia), L. Dubawiec, K. Nasajew, W. Bormatow, Ł. Hustawa, N. Gromik i inni (Białoruś), prof. D. Dymitrow (Bułgaria), prof. M. Koleno (Czechy), Z. Tumanowa, W. Warunin (Estonia), A. Tskwitinidze, B. Dżimszelejszwili (Gruzja), E. Plotkin (Izrael), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaus (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. T. Zgurianu, W.Czolak (Mołdawia), W. Panek, ks. J. Szurbak, A. Twardowska, M. Mróz, S. Łukaszuk i inni (Polska), doc. N. Denisow, prof. W. Minin, A. Pietrienko, O. A. Radin, I. Rojewski, prof. A. Rudniewskij, prof. W. Uspieński i inni (Rosja), prof. Ł. Dyczko, prof. J. Sawczuk i inni (Ukraina), dr T. Bubno (Węgry).

Konsultacje inne: Ks. J. Szurbak, A. Twardowska, M. Bołtromiuk, N. Gierasimiuk

Festiwal finansuje: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Dofinansowanie:

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 2. Urząd Miasta Białegostoku

 3. Stołeczna Estrada

 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 5. Telewizja Polska S.A.

 6. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 7. Lotto

 8. Darczyńcy 1% od podatku i inni

Patronat:

Związek Kompozytorów Polskich

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny

Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny

Dziennik „Metro”

Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok

Polskie Radio Białystok S.A.

Tygodnik „Niwa”

Tygodnik „Nasze Słowo”

Radio Racja

Radio JARD 89,2 FM Białystok

TV JARD Białystok

TVK Hajnówka

TV Podlasie

 

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

ppl

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. Małgorzaty Omilanowskiej

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Tadeusza Truskolaskiego

Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny

Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny

Dziennik „Metro”

Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok

Polskie Radio Białystok S.A.

Tygodnik „Niwa”

Tygodnik „Nasze Słowo”

Radio Racja

Radio JARD 89,2 FM Białystok

TV JARD Białystok

TVK Hajnówka

TV Podlasie

Sponsorzy na www

       Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

       Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięły w nim dotychczas udział 752 chóry z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii : Armenii, Australii,  Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii , Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

       Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych  muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

       Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

       W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaws (Łotwa),  prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I,Stepan (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow, prof. G. Dmitrak, A. Kisielow  (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

 

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

 

1. W kategorii chórów amatorskich:

     

    a) parafialnych :

      Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa),  Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, ”Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii  Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Soboru Św. Marii Magdaleny, Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja), „Sofia”ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina).

 

 b) świeckich:

      Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borysowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, , „Mozaika” z Mohylewa,  Kameralny z Nowopołocka, „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś),  „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja),  „Na’ama” z Givat Ada (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego,  „Kamertonas” z Kowna (Litwa),  „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria”  i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki  z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki  i  Uniwersytetu z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki, i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska,  Akademicki Męski Chór („MIFI) i Kameralny Chór „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z  Moskwy {Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa,  „Szkolnyje Gody” z Symferopola,  Politechniki z Kijowa , „Oriana”  z Odessy (Ukraina).

 c) dziecięcych:

    Chóry: Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i ”Lira” z Mińska, (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) Państwowego Konserwatorium z Rostowa,  „Wiesnianka” i „Radost” z Moskwy, (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

 

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

 

     Chóry: Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Żeński Koledżu Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i  Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński Koledżu Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy  (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych  z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj strum” z Nikołajewa, Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

   

3. W kategorii chórów zawodowych:

 

      Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”,„Cantemus i „Visson” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw , „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael),  Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa),  Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych , Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy, Filharmonii Wrocławskiej,(Polska), „Drewnierusskij raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa i „Wiwat” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu,  „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa,  Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Chór Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Chór Państwowej Filharmonii z Kostromy (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane” , „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie”  z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza,  „Kijów”,  „Kredo”, „Krieszczatik”,  Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego i  „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa (Ukraina),  Bizantyjski  „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

  Regulamin  

 1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.
 2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:
 3. 1. chóry amatorskie :

  a) parafialne

  b) świeckie

  c) dziecięce

  2. chóry uczelni muzycznych

  3. chóry zawodowe

 4. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.
 5. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas  wykonania samej muzyki 18 – 20 minut. Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym. Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2015 r.
 6. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy kierować na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2014 r.
 7. Do karty zgłoszenia należy dołączyć  program i nagrania chóru.
 8. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2015 r.
 9. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2015 r. następujące dane dotyczące repertuaru:
 10. a)  fonetyczne tytuły i czas wykonania poszczególnych utworów

  b)  imiona i nazwiska kompozytorów

  c)  po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program

 11. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.
 12. Kryteria oceny :

  a)  dobór repertuaru

  b)  interpretacja

  c)  dyrygowanie

  d)  wrażenia artystyczne

 13. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału (w takim samym składzie jak w przesłuchaniach konkursowych) w Koncercie Galowym.
 14. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.
 15. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 18 euro od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu na konto organizatora do 15 lutego 2015 r.
 16. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2015 r. stwarza możliwość  zwrotu wniesionego dofinansowania.
 17. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.
 19. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.
 20. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:

Biuro Organizacyjne

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka

 

Tel./ fax 85 682 20 89, 85 682 32 02

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

        festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

   

 
 
Dyrektor Festiwalu

Mikołaj Buszko

KARTA ZGŁOSZENIA

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

1. Nazwa chóru, adres, nr telefonu, e-mail:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko dyrygenta, adres, nr telefonu, e-mail:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3. Instytucja patronująca (adres):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

4. Kategoria, w której chór zgłasza swój udział (wg regulaminu):
……………………………………………………………………………

5. Ilość uczestników (w tym kobiet i mężczyzn):
……………………………………………………………………………

6. Rodzaj transportu, którym chór przyjedzie:
……………………………………………………………………………

7. Przyjmujemy warunki określone w Regulaminie.

8. Załączamy:
– informację o chórze
– życiorys artystyczny dyrygenta
– dobrej jakości zdjęcie chóru (format 9 x 14)
– nagranie dźwiękowe chóru
– inne materiały informacyjne i reklamowe o chórze

 

……………………………………
Pieczęć i podpis
instytucji patronującej

 

…………………………………..
Podpis dyrygenta

 

 


plakat_2015


Program Festiwalu 2015


Inauguracyjny-2015


XXIV koncert w-wa


X Białowieskie Dni muzyki Sakralnej