DOFINANSOWANIE  FESTIWALU:

 1. Ministerstwo Kultury
 2. Fundacja im. Stefana Batorego
 3. TVP  SA  Warszawa
 4. Polskie Radio SA w Warszawie
 5. Zarząd Miasta Białystok

PATRONAT: Minister Kultury

PATRONAT  TELEWIZYJNY: Telewizja Polska SA Oddział w Białymstoku

PATRONAT  RADIOWY: Polskie Radio SA, Radio Białystok SA

REGIONALNY  PATRONAT  PRASOWY: „Gazeta Współczesna”

Opracowanie programu: Maria Bołtromiuk

Projekt okładki: Władysław Pietruk

Skład i druk: Hajnowski Dom Kultury

ISBN  83-907893-1-0

Wydawca: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce 
Nr konta: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK  SA w Krakowie I O w Hajnówce
Nr 11101170-401170000650

ORGANIZATORZY:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnowski Dom Kultury

Współorganizator:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Konsultacje artystyczne:

Prof. Romuald Twardowski, prof. Bożena Sawicka,

Andrzej Dyrdał, Jerzy Zawisza

Konsultacje repertuarowe i inne: Anna Sidoruk,

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Dyrektor Artystyczny: Prof. Romuald Twardowski

Biuro Organizacyjne Festiwalu:
ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 20 89; 0048 85 682 32 02; 0048 85 32 03
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl;
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Festiwalowe wydawnictwa, nagrania, zabezpieczenie techniczne: Włodzimierz Gredel

Reżyseria Festiwalu: Mikołaj Buszko

Organizacja koncertów: Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk

Imprezy plenerowe: Piotr Karpiuk, Janusz Antipow

Prowadzenie koncertów: Wacław Panek, Mikołaj Buszko, Paweł Straszewski, Małgorzata Prokopiuk, Wiesław Miedźwiedź

  JURY  FESTIWALU:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący

– kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej

w Warszawie (Polska)

2. prof. Wiktor Rowdo  – dyrygent Państwowego Chóru

Radia i Telewizji Białoruś  – Mińsk (Białoruś)

3. prof. Borys Tewlin – kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej

Konserwatorium Moskiewskiego – Moskwa (Rosja)

4. prof. Bożena Sawicka

– dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku, dyrygent Chóru

Akademii Medycznej w Białymstoku (Polska)

5. Dymitr Dymitrow – dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego (Bułgaria)

6. Jerzy Zawisza – sekretarz, przedstawiciel Ministerstwa Kultury

– muzyk, dyrygent, – Warszawa (Polska)

7. Lesia Diczko – kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów

Ukrainy  – Kijów (Ukraina)

 

INAUGURACJA  FESTIWALU

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 28 (wtorek), godz. 18.00

 1. Otwarcie Festiwalu
 2. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Laureata XVIII i XX MFMC – Hajnówka 1999 i 2001,Męskiego Chóru „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru p.w. św. Dymitra Dońskiego z Rostowa n/Donem(Rosja) pod dyrekcją Siergieja Piwowarowa

PRZESŁUCHANIA  KONKURSOWE

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 29 (środa), godz. 17.00

 1. Chór „Saghmos” Związku Młodzieży z Jrvezh  przy Apostolskiej Ormiańskiej Cerkwi Prawosławnej – Erewań (Armenia)
 2. Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej – Niżny Nowgorod (Rosja)
 3. Chór Cerkwi Prawosławnej – Tampere (Finlandia)
 4. Chór „Zumoro” Prawosławnego Seminarium Teologicznego – Kottayam – Kerala (Indie)
 5. Katedralny Chór „Carmen“ – Białystok (Polska)

2002. 05. 30 (czwartek), godz. 17.00

 1. Metropolitalny Chór Soboru p.w. św. Mikołaja – Omsk (Rosja)
 2. Chór Lubjatowskiej  Cerkwi p.w. św. Mikołaja – Psków (Rosja)
 3. Chór „Cantemus” – Mińsk (Białoruś)
 4. „Ukraińskije Kozaki” – Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)
 5. Chór „Harmonia” – Sofia (Bułgaria)
 6. Chór im. M. Berezowskiego – Legnica (Polska)

2002. 05. 31 (piątek), godz. 17.00

 1. Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk (Polska)
 2. Chór Kameralny „Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)
 3. Chór Żeński „Rustiko” – Skopje (Macedonia)
 4. Ludowa Kapela Chóralna „Dziannica” Państwowego Uniwersytetu w  Homlu (Białoruś)
 5. Chór „Dr Mladen Stojanovic” – Prijedor (Bośnia i Hercegowina)
 6. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” – Wrocław (Polska)

2002. 06. 01. (sobota), godz. 15.00

 1. Chór Kameralny „Brevis” – Wilno (Litwa)
 2. Chór Kameralny „Krieszczatik” – Kijów (Ukraina)
 3. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej – Saratow (Rosja)
 4. Męski Narodowy Chór Estonii – Tallin (Estonia)

ZAKOŃCZENIE  FESTIWALU

2002. 06. 02. (niedziela)

godz. 11.00 – Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

– ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród,

godz. 13.00 – Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

– I Koncert Galowy,

godz. 18.00 – Filharmonia Białostocka

– II Koncert Galowy.

KONCERTY  FESTIWALOWE

Data / Chór Miejsce koncertu Godzina
2002. 05. 29 (środa)
Męski Chór „Swietilen” z Rostowa n/Donem (Rosja) Aula Wielka Akademii Medycznej,b. Pałac Branickich w Białymstoku 19.00
„Ukraińskije Kozaki” Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina) Bazylika Mariacka – Kraków 19.30
2002. 05. 30 (czwartek)
Męski Chór „Swietilen” z Rostowa n/Donem (Rosja) Kościół św. Piotra i Pawła- Kraków 20.00
Chór „Dr Mladen Stojanovic”– Prijedor (Bośnia i Hercegowina) Katedra p.w. Św. Piotra i Pawła w Gliwicach 19.30
2002. 05. 31 (piątek)
1. „Ukraińskije Kozaki” Męski Chór SiłZbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)

2. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej

– Saratow (Rosja)

3. Męski Narodowy Chór Estonii

– Tallin (Estonia)

Kościół Ewangelicko – Augsburskiw Warszawie, ul. Kredytowa 4 18.00
Chór Kameralny „Cantemus” – Mińsk (Białoruś) Kościół  O.O. FranciszkanówPlac Wszystkich Świętych w Krakowie 20.00
1. Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w.Zaśnięcia MB – Niżny Nowgorod (Rosja)

2. Chór Cerkwi Prawosławnej – Tampere (Finlandia)

3. Chór „Zumoro” – Kottayam-Kerala (Indie)

4. Chór Lubjatowskiej Cerkwi p.w. św. Mikołaja

– Psków (Rosja)

5. Chór Kameralny „Krieszczatik” – Kijów (Ukraina)

Aula Wielka Akademii Medycznej,b. Pałac Branickich w Białymstoku 19.00
2002. 06. 01 (sobota)
1. Chór Żeński „Rustiko” – Skopje (Macedonia)2. Chór Kameralny „Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)

3. Ludowa kapela Chóralna „Dziannica”

Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś)

4. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego

– Wrocław (Polska)

Aula Wielka Akademii Medycznej,b. Pałac Branickich w Białymstoku 19.00

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE

WYSTAWA

XX  Jubileuszowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2002

Ludzie Festiwalu l Dokumenty l Koncerty l Kontakty

Komisarz wystawy: Wiktor Kabac

Jury MFMC z satysfakcją odnotowuje wysoki poziom artystyczny i organizacyjny tegorocznej edycji festiwalu i stwierdza, że znakomita frekwencja na wszystkich przesłuchaniach i koncertach festiwalowych jest niezbitym dowodem na to, iż społeczeństwo Hajnówki popiera ideę MFMC w jego dotychczasowym kształcie. Podejmowane ostatnio próby zastąpienia festiwalu tzw. Hajnowskimi Dniami Muzyki Cerkiewnej, organizowanymi przez krąg osób, niekoniecznie będących wybitnymi znawcami muzyki cerkiewnej, są smutnym przykładem podważania 20-letniego dorobku i autorytetu MFMC, który jak dobrze wiadomo, przyczynił się do popularyzacji w naszym kraju wielu dzieł wybitnych twórców muzyki cerkiewnej i powstania dziesiątków nowych zespołów śpiewaczych z udziałem młodzieży. Zapoznanie słuchaczy innych wyznań z całym bogactwem nauki Prawosławia jest kolejnym trwałym osiągnięciem festiwalu. Wyrażam nadzieję, że w przyszłości – zgodnie z wolą wyrażoną na piśmie przez setki obywateli Hajnówki – festiwal będzie mógł odbywać się nadal we wnętrzu soboru św. Trójcy. Zamknięcie drzwi tej świątyni przed uczestnikami festiwalu – publicznością i wykonawcami – jest przejawem dyskryminacji wobec tych, którzy chcą podziwiać piękno i bogactwo kultury muzycznej Prawosławia. MFMC od 20 lat stwarza im tę możliwość, przyczyniając się jednocześnie do lepszego zrozumienia i integracji tutejszej społeczności. A zatem do zobaczenia na przyszłym XXII MFMC !!!

Chóry oceniało międzynarodowe jury, w składzie: prof. Romuald Twardowski, przewodniczący komisji, kompozytor i wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie, oraz: prof. Bożenna Sawicka, dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku, prof. Wiktor Rowdo, kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru Radia i Telewizji Białoruś, Borys Tewlin, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium Moskiewskiego, Dymitr Dymitrow, dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego, Jerzy Zawisza, sekretarz, przedstawiciel Ministerstwa Kultury, muzyk i dyrygent oraz Lesia Diczko, kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy.

Przyznano:

W kategorii chórów parafialnych:

I nagroda  Chór „Saghmos” z Jrvezh – Erewań (Armenia)
Katedralny Chór „Carmen” z Białegostoku.
II nagroda Chór Cerkwi Prawosławnej z Tampere (Finlandia)
Wyróżnienia Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej – Niżny Nowgorod (Rosja)
Chór „Zumoro” – Kottayam – Kerala (Indie)

W kategorii chórów amatorskich świeckich

I nagroda  Chór Żeński „Rustiko” ze Skopje (Macedonia)
II nagroda Chór im. M. Berezowskiego z Legnicy
Wyróżnienia Chór Kameralny „Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)
Ludowa Kapela Chóralna „Dziannica” Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś)
Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk (Polska)
Wyróżnieniespecjalne, za wieloletnie prezentowanie muzyki cerkiewnej w kraju i za granicą Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” – Wrocław (Polska)

W kategorii chórów zawodowych kameralnych:

I nagroda  Chór „Cantemus” z Mińska (Białoruś)
II nagroda Chór Kameralny „Krieszczatik” z Kijowa (Ukraina)
Wyróżnienia Chór Lubjatowskiej  Cerkwi p.w. św. Mikołaja w Pskowie (Rosja)
Nagroda specjalna za upowszechnianie muzyki cerkiewnej w środowisku wojskowym Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy „Ukraińskije Kozaki”

W kategorii chórów zawodowych dużych:

I nagroda  Chór Kameralny „Brevis” z Wilna (Litwa)
II nagroda Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej z Saratowa (Rosja)
Męski Narodowy Chór Estonii z Tallina (Estonia)

Nagrody otrzymali także najlepsi, zdaniem jury, soliści (trzy osoby).


INAUGURACJA

We wtorek, 28 maja 2002,
rozpoczął się XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002.

Uroczystość inauguracji, po raz pierwszy miała miejsce nie w cerkwi przy ulicy
Dziewiatowskiego (obecnie sobór Św. Trójcy), a w sali kolumnowej Hajnowskiego
Domu Kultury. Koncert inauguracyjny wykonał laureat XVIII i XX MFMC Hajnówka
1999 i 2001, Męski Chór „Swietilen” z Rostowa nad Donem, pod dyrekcją
Siergieja Piwowarowa.

 
Przed inauguracją


Koncert inauguracyjny wykonał laureat XVIII i XX
MFMC Hajnówka 1999 i 2001, Męski Chór „Swietilen” z Rostowa nad Donem, pod
dyrekcją Siergieja Piwowarowa.

Poza liczną rzeszą mieszkańców Hajnówki, na
podniosłe spotkanie, do Hajnowskiego Domu Kultury, przybyli goście: Marian
Świerszczyński, proboszcz parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża
Świętego w Hajnówce, Ojciec Kirił, proboszcz Armeńskiej Cerkwi Apostolskiej,
Anatol Borowik, dyrektor gabinetu Wojewody Podlaskiego, Grażyna Wiśniewska,
dyrektor departamentu kultury i edukacji artystycznej podlaskiego Urzędu
Marszałkowskiego, Barbara Pacholska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku, Eugeniusz Saczko, przewodniczący Rady Miasta
Hajnówka, radni powiatowi i miejscy, Eugeniusz Wappa, przewodniczący Związku
Białoruskiego w RP, Oleg Łatyszonek, przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa
Historycznego, Eugeniusz Kabatc, pisarz, Jan Suchodoła, dyrektor BPH PBK
o/Hajnówka.


Wśród gości, w sali kolumnowej zasiedli m.in.
Marian Świerszczyński, proboszcz parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce, Anatol Borowik, dyrektor gabinetu Wojewody
Podlaskiego, Barbara Pacholska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku, Eugeniusz Saczko, przewodniczący Rady Miasta
Hajnówka, Grażyna Wiśniewska, dyrektor departamentu kultury i edukacji
artystycznej podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Uroczyste spotkanie w sali kolumnowej HDK
prowadził Mikołaj Buszko, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej.


Mikołaj Buszko, dyrektor Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

– Od najdawniejszych czasów
stykały się tu wpływy wielu kultur. Kultury Wschodu i Zachodu, bardzo bogatej
mozaiki narodowościowej: Polaków, Białorusinów, Litwinów, Żydów, Ukraińców,
Tatarów, a także mozaiki religijnej: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu. To
tutaj spotkały się ze sobą wpływy Kościoła Zachodniego – Rzymskiego i
Wschodniego – Bizantyjskiego. Żywą pozostałością są istniejące,
niejednokrotnie blisko siebie, kościoły i cerkwie oraz wyznawcy Katolicyzmu i
Prawosławia. Cechą charakterystyczną obrządku Kościoła Prawosławnego jest
m.in. przebogata, przeważnie wielogłosowa muzyka cerkiewna – powiedział
Mikołaj Buszko. – Dwadzieścia lat temu, w 1982 roku, cytatem z wydanego
wówczas folderu, rozpoczynaliśmy I Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 1982.
Dzisiaj, uważamy za stosowne, przytoczyć ten cytat. Witam Państwa bardzo
serdecznie na inauguracji XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
Hajnówka 2002. Festiwalu, organizowanego przez fundację „Muzyka Cerkiewna” i
Hajnowski Dom Kultury, współorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku. Nasz Festiwal, od ubiegłego roku, stałym patronatem
odjął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski. W tym
roku, po raz kolejny, swój patronat potwierdził minister kultury, Andrzej
Celiński. Festiwal jest organizowany także pod patronatem Telewizji Publicznej
z Warszawy i Białegostoku, Polskiego Radia w Warszawie i Radia Białystok oraz
Gazety Współczesnej. Mam przyjemność przywitać gości przybyłych na naszą
uroczystość.

Na inaugurację przybyli również jurorzy
tegorocznego, XXI MFMC. Przewodniczącym komisji od dwudziestu lat jest prof.
Romuald Twardowski, kompozytor i wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie. W
jury zasiedli: prof. Bożena Sawicka, dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku,
prof. Wiktor Rowdo, kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru Radia i Telewizji
Białoruś, Borys Tewlin, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium
Moskiewskiego, Dymitr Dymitrow, dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego, Jerzy Zawisza, sekretarz,
przedstawiciel Ministerstwa Kultury, muzyk i dyrygent oraz Lesia Diczko,
kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy.


Jurorzy. Przewodniczącym komisji od dwudziestu
lat jest prof. Romuald Twardowski, kompozytor i wykładowca Akademii Muzycznej
w Warszawie (pierwszy z prawej). Obok siedzi Jerzy Zawisza, sekretarz,
przedstawiciel Ministerstwa Kultury, muzyk i dyrygent, członek jury.

Dyrektor XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej, Mikołaj Buszko, przeczytał zebranym listy m.in. od Bartolomeusza,
patriarchy Konstantynopola, biskupa drohiczyńskiego, Dydycza oraz Michasia
Aleksiejczyka, konsula generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku.

List od Sławomira Zgrzywy, marszałka województwa
podlaskiego, skierowany do Mikołaja Buszko, odczytała Grażyna Wiśniewska,
dyrektor departamentu kultury i edukacji artystycznej podlaskiego Urzędu
Marszałkowskiego. Marszałek napisał m.in.: „Po raz dwudziesty pierwszy
spotykamy się na niepowtarzalnym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
w Hajnówce.” „Dzięki Festiwalowi muzyka cerkiewna stała się bliska tysiącom
słuchaczy z kraju i z zagranicy. Dociera też do środowisk nie związanych z
Cerkwią Prawosławną, znajduje poczesne miejsce w repertuarze coraz większej
rzeszy muzyków. Słuchając muzyki cerkiewnej stajemy się lepsi. Szanowny Panie
dyrektorze, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za kontynuowanie tej
przepięknej idei. Słuchaczom i wykonawcom życzę wielu niezapomnianych wrażeń i
przeżyć.”


List od Sławomira Zgrzywy, marszałka województwa
podlaskiego, skierowany do Mikołaja Buszko, odczytała Grażyna Wiśniewska,
dyrektor departamentu kultury i edukacji artystycznej podlaskiego Urzędu
Marszałkowskiego

Czytając list od prof. Aleksandra Grygorowicza z
Politechniki Poznańskiej, twórcy wspaniałego hajnowskiego soboru  Św. Trójcy,
Mikołaj Buszko powiedział: „Sobór był natchnieniem do powstania Festiwalu, a
Aleksander Grygorowicz, jest to osoba, bez której być może nie byłoby
Festiwalu”.

– Koncertem inauguracyjnym w wykonaniu naszych
gości z Rostowa, dwukrotnych laureatów Festiwalu, rozpoczniemy XXI edycję,
zorganizowaną w dotychczasowej formule, sprawdzonej i uznanej przez świat
duchowny i świecki – powiedział Mikołaj Buszko. – Festiwal jest otwarty dla
wszystkich, bez względu na rasę, wyznanie i narodowość. Udział w tegorocznym
Festiwalu potwierdziło ponad dwadzieścia chórów z Polski i jedenastu krajów
świata. Są to chóry parafialne i świeckie. Wszystkie znakomite. Po raz
pierwszy w historii Festiwalu nie uczestniczą i wydaje się nam, że nie z
własnej woli, chóry cerkiewne z naszego kraju. Również po raz pierwszy,
przesłuchania konkursowe obędą się, z konieczności, poza świątynią. Jest to
wynik wielkiego nieporozumienia. Wierzę, że jest to nieporozumienie chwilowe i
że w następnych latach, będziemy jak dotychczas, gościć najlepsze chóry
cerkiewne również z Polski.

Wszystkich wykonawców i
uczestników dotychczasowych dwudziestu edycji Festiwalu, chciałbym przeprosić
za niemiłe słowa i niesprawiedliwe osądy, kierowane pod ich adresem. Choć nie
jesteśmy autorami tych ocen, ale jako organizatorzy i gospodarze Festiwalu,
uważamy za stosowne, przeprosić. Jako mieszkańcy Hajnówki, przepraszamy
również za to, że zabrakło dzisiaj gospodarza miasta. Okazało się, że impreza,
która rozsławiła Hajnówkę, nie jest godna uwagi i czasu jej burmistrza. Życzę
wszystkim wykonawcom dobrego śpiewania, jurorom sprawiedliwego werdyktu, zaś
publiczności – wspaniałych przeżyć duchowych i artystycznych. Ogłaszam XXI
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002, za rozpoczęty.


Mikołaj Buszko, dyrektor Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

Poza koncertem inauguracyjnym, fundacja „Muzyki
Cerkiewnej” przygotowała również wystawę z XX Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej, której autorem jest znany hajnowski plastyk, Wiktor Kabac. 

Ukazały się także dwie nowe płyty CD: z XX MFMC
i najlepszą muzyką cerkiewną z dotychczasowych edycji Festiwalu. Wydany został
również zbiorek nutowy z muzyką wykonywana podczas Festiwalu, wyboru utworów
dokonał prof. Romuald Twardowski.


Publiczność

Krystyna
Kościewicz – Soft-AS

 

 

Środa,
29 maja 2002r., była pierwszym dniem przesłuchań konkursowych, XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002. Festiwal organizowany jest przez
Fundację „Muzyka Cerkiewna” i Hajnowski Dom Kultury, a współorganizowany
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Festiwal
organizowany jest pod stałym, nadanym nam w ubiegłym roku patronatem
prezydenta naszego kraju, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. W roku bieżącym,
tradycyjnie, swoim patronatem objął także minister kultury Andrzej Celiński.
Patronat medialny sprawują: Telewizja Regionalna w Warszawie i Telewizja Polska
oddział w Białymstoku, Polskie Radio S.A. w Warszawie, Radio Białystok oraz
Gazeta Współczesna.

W
tym roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej wsparło Ministerstwo
Kultury, Fundacja im. Stefana Batorego, Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A.,
Zarząd Miasta Białystok, a także Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Narodowy
Bank Polski z Warszawy, „Karmel” z Hajnówki, Maria Kiszkiel oraz Mirosław
Filipiuk z Hajnówki

– Znakomitymi gośćmi
pierwszego dnia przesłuchań są: ojciec Rintu Risto, przedstawiciel Fińskiej
Cerkwi Prawosławnej, ojciec Kirił, z Apostolskiej Cerkwi Armenii i Eugeniusz
Kabatc, pisarz, który jest członkiem Rady Programowej Fundacji „Muzyka
Cerkiewna” – powiedział Mikołaj Buszko, dyrektor XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002. – Jest wśród nas także dr Łarysa
Gustawa, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku,
Republice Białoruś oraz konsultant naszego festiwalu, doc Mikołaj Denisow z
Konserwatorium Moskiewskiego, znawca dawnej muzyki cerkiewnej, w tym również
muzyki wykonywanej przez wyznawców Kościoła Staroobrzędowego. To dzięki nim
możemy po raz pierwszy w historii MFMC gościć chór Kościoła Staroobrzędowego.

Międzynarodowemu
jury, już od dwudziestu lat przewodniczy prof. Romuald Twardowski, kompozytor i
wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie, dyrektor artystyczny XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002.


Jurorzy

W
skład komisji weszli: prof. Wiktor Rowdo, kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru
Radia i Telewizji Białoruś, wielokrotny laureat MFMC, Borys Tewlin, kierownik
Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium Moskiewskiego, Dymitr Dymitrow,
dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Sofijskiego, kilkakrotny laureat MFMC, Jerzy Zawisza, reprezentant Ministerstwa
Kultury, muzyk i dyrygent oraz Lesia Diczko, najwybitniejsza współczesna
kompozytor ukraińska, sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy (w ciągu 20 –
letniej historii MFMC, wiele chórów wykonywało jej utwory) i prof. Bożena
Sawicka, dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku, dyrygentka chóru Akademii
Medycznej w Białymstoku, dwukrotna laureatka MFMC.

Chóry,
które przyjechały na przesłuchania, uczestniczą również w koncertach
festiwalowych. W środę, 29 maja 2002, w Krakowie, o godzinie 20, rozpoczął
się koncert w wykonaniu Męskiego Chóru Sił Zbrojnych Ukrainy – „Ukraińskija
Kozaki”. O godzinie 19, w Białymstoku, w wielkiej auli Akademii Medycznej,
rozpoczął się koncert inaugurujący białostocką edycję XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002. Białostockie koncerty MFMC, będą
również w piątek i sobotę. Zarówno na przesłuchania, jak koncerty – wstęp
wolny. Karty wstępu na koncerty galowe są do nabycia w Hajnowskim Domu
Kultury, Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, a także w
czasie koncertów w wielkiej auli Akademii Medycznej, w sklepie muzycznym „Amadeus”
i w Filharmonii Białostockiej. Po raz pierwszy w dziejach Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej odbędzie się też koncert na wolnym powietrzu, pod
hasłem „Na narodową nutę”. Koncert będzie miał miejsce w najbliższą
sobotę, w amfiteatrze w Parku Miejskim w Hajnówce. Wystąpi kilka najlepszych
chórów, które przedstawią swój narodowy repertuar. Miłośnikom muzyki zaśpiewają
goście z Bośni i Hercegowiny, z Rosji i Ukrainy. Sobotnie spotkania poprowadzi
Małgorzata Prokopiuk, prezenterka Telewizji Polskiej, pochodząca z Bielska
Podlaskiego.

Pierwszego
dnia przesłuchań konkursowych, wystąpiły cztery chóry. – Na prośbę
naszych gości z Indii, którzy dosłownie przed chwilą przyjechali z lotniska
w Warszawie i muszą trochę odpocząć, zmieniliśmy nieco program Festiwalu w
ten sposób, iż chór „Zumoro” z Indii wystąpi w dniu jutrzejszym, tj. w
czwartek, 30 maja – poinformował zebranych Mikołaj Buszko .

Pierwszy
dzień przesłuchań prowadził Paweł Staszewski, lektor Telewizji Polskiej.


Paweł Staszewski

Na
scenie Hajnowskiego Domu Kultury wystąpił chór „Saghmos” Związku Młodzieży
z Jrvezh przy Apostolskiej Ormiańskiej Cerkwi Prawosławnej w Erewaniu w
Armenii.


Chór „Saghmos” 

Chór
„Saghmos” istnieje od jedenastu lat, działa przy jedynej, ocalałej po
epoce komunizmu cerkwi, wykonuje pieśni w czasie nabożeństw oraz koncertów.
Chórem dyryguje Lilit Sargasyan.


Chór „Saghmos”

Słuchaczy
zachwyciła przede wszystkim muzyka dawna, sięgającą nawet IV wieku, a także
wspaniały głos solistki, 24 – letniej Anny Mayilyan. – Śpiewam już
dziewięć lat. Jestem muzykiem, gram na pianinie i jestem nauczycielką w
klasie fortepianu, natomiast śpiew jest moim zamiłowaniem. W mojej rodzinie śpiewała
także mama i ciocia, a brat niestety nie śpiewa. Głos jest darem od Boga i jeśli
ma się takie możliwości, należy właśnie w ten sposób chwalić Pana.

Jako
drugi, wystąpił Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej
z Niżnego Nowogrodu w Rosji.


Chór Staroobrzędowców

Chórem
dyryguje Aleksiej Szaszkow. – Korzystamy ze starych, pochodzących nawet z IX
wieku ksiąg, z zapisem nutowym zupełnie innym niż tradycyjny, pięcioliniowy
– powiedział Aleksander Lebiediew. – Jesteśmy wielkimi miłośnikami muzyki,
dlatego kontynuujemy tradycje cerkiewnego śpiewu starej Rosji. Przede wszystkim
interesuje nas modlitwa. Śpiewam w cerkwi od 1945 roku. Gdy zaczynałem, miałem
osiem lat. 

 

Pochodzące z IX
wieku księgi

Trzeci
z kolei, na scenie HDK, zaprezentował się Chór Cerkwi Prawosławnej w Tampere
(Finlandia), istniejący od ponad trzydziestu lat. Chór z Tampere uczestniczy w
nabożeństwach, a także koncertuje w Finlandii i za granicami kraju (Rosja,
Grecja, Ukraina).


Chór Cerkwi Prawosławnej w Tampere

Dyrygentem
chóru jest Pasi Torhamo. Hajnowskiej publiczności zaprezentował przede
wszystkim kompozycje A. Archangielskiego i P. Czesnokowa.

Pierwszy
dzień przesłuchań zakończył występ Katedralnego Chóru „Carmen”
z Białegostoku.


Chór „Carmen”

Chórem
dyryguje Bożena Bojaryn – Przybyła. Chór istnieje czternaście lat.


Chór „Carmen”

Dużo
koncertuje, również za granicą (Niemcy, Włochy). W 1994r., na Festiwalu
Muzyki Chrześcijańskiej w Mohylewie (Białoruś) białostocki chór zdobył I
nagrodę. – Na codzień śpiewamy w katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Białymstoku – powiedział Krzysztof Pogorzelski, student III
roku na wydziale historii Uniwersytetu w Białymstoku. – Jesteśmy przede
wszystkim studentami, uczniami szkół średnich, ale są też osoby pracujące.
Wykonujemy głównie muzykę sakralną różnych wyznań. Nasz śpiew kierujemy
na chwałę Bożą. Jesteśmy pewnie pierwszym chórem katolickim, występującym
w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

Krystyna
Kościewicz – Soft-ASDo nabycia nagrania i wydawnictwa w HDK


Miejsce wystawy fotograficznej z historii festiwalu

Czwartek, 30 maja, był
trzecim dniem XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Był to
jednocześnie drugi dzień konkursowy.

 • Wystąpił Chór "Zumoro" – Kottayam – Kerala
  (Indie)

 • Chór Lubjatowskiej 
  Cerkwi p.w. św. Mikołaja – Psków (Rosja)

 • Chór "Cantemus" – Mińsk (Białoruś)

 • "Ukraińskije Kozaki" Męski Chór Sił
  Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)

 • Chór im. M. Berezowskiego – Legnica (Polska)

Chóry ocenia międzynarodowe
jury, w składzie: prof. Romuald Twardowski, przewodniczący komisji,
kompozytor i wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie, oraz: prof. Bożenna
Sawicka, dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku, prof. Wiktor Rowdo,
kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru Radia i Telewizji Białoruś, Borys
Tewlin, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium Moskiewskiego,
Dymitr Dymitrow, dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego, Jerzy Zawisza, sekretarz,
przedstawiciel Ministerstwa Kultury, muzyk i dyrygent oraz Lesia Diczko,
kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy.

Piękna, słoneczna pogoda,
dzień wolny od pracy, bo to wszak Boże Ciało, a przede wszystkim plejada
znakomitych wykonawców, sprawiły, że Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu
Kultury, gdzie w tym roku odbywają się przesłuchania konkursowe, niemal
„pękała w szwach”. Wielu miłośników muzyki cerkiewnej słuchało występów
chórów na świeżym powietrzu.

Jako pierwszy, wystąpił Chór "Zumoro", z
Prawosławnego Seminarium Teologicznego w miejscowości Kattayam w stanie
Kerala (Indie). 


Chór "Zumoro" – Indie – z Mikołajem
Buszko, dyrektorem MFMC

Następnie, swoje umiejętności interpretacyjne pieśni
cerkiewnych zaprezentowały chóry kameralne: Chór Lubjatowskiej  Cerkwi p.w. św. Mikołaja – z Pskowa (Rosja), Chór "Cantemus"
– Mińsk (Białoruś), na co dzień również pracujący przy świątyni
prawosławnej, Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy "Ukraińskije
Kozaki" z Lwowa (Ukraina) oraz Chór im. M. Berezowskiego – z Legnicy
(Polska). Spotkanie z chórami prowadził Paweł Staszewski.

Chór "Zumoro", z Indii, istnieje od sześciu
lat. Śpiewacy należą do Prawosławnego Starorosyjskiego Kościoła
Malankara. Ich celem jest popularyzacja liturgicznej muzyki oraz ochrona
dziedzictwa Prawosławia w Indiach. 


Mattutyl George,
dyrygent chóru „Zumoro”

Chór 
"Zumoro" występował podczas przesłuchań XIX Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Otrzymał wówczas wyróżnienie. –
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy ponownie wystąpić podczas Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – powiedział ojciec Mattutyl George,
dyrygent chóru „Zumoro”. – Aby tu przyjechać pokonaliśmy bardzo długą
drogę. Dzięki Bogu wszystko się udało. W Indiach jest około czternastu
milionów chrześcijan. Są wśród nich katolicy, prawosławni i protestanci.
Wyznawców Prawosławia mamy cztery miliony. Na co dzień nasz chór śpiewa w
cerkwi, podczas liturgii. Prezentujemy muzykę syryjską, a śpiewamy po
syryjsku i indyjsku.


Chór Lubjatowskiej 
Cerkwi p.w. św. Mikołaja – Psków (Rosja)

Chór Lubjatowskiej 
Cerkwi p.w. św. Mikołaja – Psków (Rosja). – Dyrygentem chóru jest
Konstantin Popow. – Z Konstantinem Popowem śpiewamy podczas nabożeństw. 
– powiedział Aleksander Lebiediew, członek Chóru Lubjatowskiej 
Cerkwi p.w. św. Mikołaja. – Naszym kierownikiem artystycznym jest
Tatiana Łaptiewa, z którą wyjeżdżamy na koncerty i która także dzisiaj
dyrygowała chórem. Tatiana Łaptiewa należy do Związku Kompozytorów
Rosji. Dzisiaj także śpiewaliśmy jej kompozycję pt. „Pokajanija otwierżi
mi dwiery”. W tym chórze śpiewam sześć lat, a w ogóle trzydzieści sześć.
Zaczynałem jako zupełnie mały chłopiec, w chórze cerkiewnym. Ukończyłem
dyrygenturę, więc mam wyższe wykształcenie muzyczne. Teraz jestem
nauczycielem muzyki, pracuję w szkole. Wszyscy członkowie naszego chóru są
wykształceni muzycznie, większość ukończyła Konserwatorium Muzyczne. W
repertuarze, poza muzyką duchowną, mamy także bardzo dużo utworów świeckich,
szczególnie Europy Zachodniej: angielskiej, niemieckiej. Jest to muzyka
bardzo złożona, dlatego wymaga profesjonalnego przygotowania
interpretacyjnego. Latem wyjeżdżamy na półtoramiesięczne tournee do
Niemiec, Holandii i Anglii. Jest to możliwe dzięki naszemu opiekunowi z
Niemiec, który notabene jest w połowie Polakiem i Rosjaninem. To on
organizuje tam koncerty.


Chór "Cantemus" – z Mińska (Białoruś)

Chór "Cantemus" – z Mińska (Białoruś).
Zespół istnieje od czterech lat. Jest związany z cerkwią p.w. Narodzenia
Chrystusa, w Mińsku. "Cantemus" uczestniczy w wielu koncertach. Śpiewa
muzykę prawosławną, klasyczną i ludową. Dyrygentką i założycielką chóru
jest, zaledwie 29-letnia, Inessa Bodiako, kapelmistrzyni Chóru Radia i
Telewizji Białorusi, a także wykładowca Akademii Muzycznej. – Na co dzień
nie pracujemy razem, ale zbierając się realizujemy swoje plany muzyczne –
powiedziała Inessa Bodiako. -Większość naszych ludzi śpiewa w cerkwi,
wielu mamy także profesjonalnych muzyków oraz studentów Konserwatorium
Muzycznego. Dzięki znakomitemu przygotowaniu muzycznemu zdobyliśmy I nagrodę
na Festiwalu „Mahutny Boża”, Grand Prix Festiwalu Pieśni Prawosławnej w
Mińsku, Grand Prix we Włoszech.


Chór "Cantemus" – z Mińska (Białoruś) z prof. Wiktorem
Rowdo,
kompozytorem, dyrygentem Państwowego Chóru Radia i Telewizji Białoruś, członkiem
jury MFMC.

"Ukraińskije Kozaki" Męski Chór Sił
Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina). – Nasz zespół powstał w 1995 roku –
powiedział Roman Juśkiewicz, dyrygent „Ukraińskich Kozaków”. -Jesteśmy
chórem ogromnego, liczącego osiemdziesięciu ludzi 
Artystycznego Zespołu Wojskowego, w skład którego wchodzi również
balet i orkiestra. Co prawda mamy przygotowanie muzyczne, ale w kierunku
muzyki wojskowej, patriotycznej, narodowej. Muzyka cerkiewna jest naszym
hobby. Prezentując ją przejechaliśmy niemal całą Europę, ale na
konkursie o tak wysokiej randze jak hajnowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Cerkiewnej, jeszcze nie byliśmy. Śpiewaliśmy już w cerkwiach wielu miast
Europy, a wczoraj wieczorem mieliśmy koncert w Krakowie. Do Hajnówki jechaliśmy
całą noc, spaliśmy zaledwie dwie godziny, więc jesteśmy zmęczeni, ale
zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się tak ciepłego przyjęcia w Krakowie,
gdzie Kościół Mariacki był wypełniony po brzegi, a wolą publiczności
musieliśmy bisować. Program pobytu w Polsce mamy bardzo napięty, ponieważ
jutro będziemy koncertować w Warszawie, a potem znowu w Hajnówce, w
amfiteatrze. Mieliśmy trochę problemów, ponieważ przy wyjeździe z Lwowa
zepsuł się nasz autobus i do Hajnówki przyjechaliśmy swoimi samochodami.


"Ukraińskije Kozaki" Męski Chór Sił
Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)


Chór im. Maksima Berezowskiego – Legnica
(Polska)

Chór im. Maksima Berezowskiego – Legnica (Polska). Chór
nie ma swojej siedziby. W jego skład wchodzą ukraińscy studenci, mieszkający
w różnych częściach Polski. Raz w miesiącu przyjeżdżają na próby do
Legnicy. Latem wyjeżdżają na obozy szkoleniowe, podczas których uczą się
repertuaru. Dyrygentem chóru jest Jarosław Lewków, absolwent Konserwatorium
Muzycznego w Kijowie. 


Chór im. Maksima Berezowskiego – Legnica
(Polska)

W ubiegłym roku Jarosław Lewków wystąpił podczas Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej z chórem „Żurawli”. Bardzo dobrze wspominam
przyjazd do Hajnówki w 2001 roku. Jest tutaj miła atmosfera, nikt się nie
śpieszy. Nawet jeżeli chór się spóźni na przesłuchanie, to
organizatorzy robią przerwę. Nie ma tu żadnej presji organizacyjnej. Właśnie
tak powinno być, bardzo swobodnie. Wspólnie z żoną, Wierą Hryhorenko –
Lewków, również zawodowym muzykiem, prowadzimy cztery chóry. Poza Chórem
im. Maksima Berezowskiego, jest to Chór Politechniki Wrocławskiej, Zespół
Wokalny przy Legnickim Centrum Kultury i chór „Żurawli”. Moja żona, wszędzie
gdzie pracuję, jest drugim dyrygentem. Jest odpowiedzialna za emisję, czyli
kształcenie głosów i opracowanie repertuaru. Dyryguję tylko dlatego, że
ona lepiej śpiewa. Mamy bardzo szeroki repertuar, muzyki cerkiewnej i świeckiej.
Rokrocznie staraliśmy się dostać na ten festiwal. W tym roku się udało i
bardzo się z tego cieszę, ponieważ samo zakwalifikowanie się na Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce nie jest taką prostą sprawą.
Niestety, z akustyki nie jestem zadowolony, bo to przecież muzyka cerkiewna,
której nie śpiewa się poza cerkwią. Bardzo ciężko jest wykonywać. Podwójnie
ciężko. Bez przerwy trzeba sobie wyobrażać inne wnętrze, inną akustykę.
To, co się słyszy jest bardzo zwodnicze. Dzisiaj, na przykład, słuchałem
chory, które nie wzięły poprawki na wytłumioną akustykę wnętrza sali i
śpiewały w tak wolnych tempach jak się śpiewa w ogromnej, dobrej
akustycznie cerkwi, gdzie jest pogłos. Publiczność czeka na ożywienie, na
powiew jakiejś świeżości. Myślę, że nam się udało przyspieszyć
tempo, ale zobaczymy, co powiedzą jurorzy.


Widownia

We wczorajszej relacji z
pierwszego dnia przesłuchań, mylnie podałam listę sponsorów tegorocznej
edycji MFMC, pomijając Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce, za
co bardzo przepraszam. XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej wsparło
Ministerstwo Kultury, Fundacja im. Stefana Batorego, Telewizja Polska S.A.,
Polskie Radio S.A., Zarząd Miasta Białystok, a także Bank Spółdzielczy w
Białymstoku, Narodowy Bank Polski w Warszawie, firma „Karmel” z Hajnówki,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, Maria Kiszkiel oraz Mirosław
Filipiuk z Hajnówki.

Krystyna Kościewicz
– Soft-AS

Czwarty dzień XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej (piątek, 31 maja 2002r.) minął z niewielką zmianą
programu. Nie wystąpił Chór Żeński "Rustiko" ze Skopje
(Macedonia). Po raz kolejny została potwierdzona opinia o przyjaznej atmosferze
MFMC. – Poszkodowaliśmy ludzi, którzy kilka tysięcy kilometrów spędzili w
autobusie i przyjechali do nas dzisiaj, około godziny 11, dlatego pozwoliliśmy
im trochę odpocząć, aby w dniu jutrzejszym, zaprezentowali się w pełni sił
– powiedział Mikołaj Buszko, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej.

Trzeci dzień przesłuchań
XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej prowadził Mikołaj Buszko,
dyrektor hajnowskiego Festiwalu. – Każdy z chórów jest pod opieką mieszkańca
Hajnówki, który na czas trwania festiwalu zostawia rodzinę i poświęca kilka
dni na pomaganie tym, którzy do nas przyjeżdżają. Korzystając z okazji,
pragnę serdecznie podziękować opiekunom chórów. To dzięki ich zaangażowaniu,
nasi goście, mam nadzieję, czują się w Hajnówce dobrze.

Trzeciego dnia przesłuchań
konkursowych, na scenie Hajnowskiego Domu Kultury, usłyszeliśmy muzykę
cerkiewną w interpretacji pięciu chórów amatorskich świeckich. Były to:

 1. Chór Kameralny im. Zofii
  Kurowskiej – Słupsk (Polska)

 2. Chór Kameralny
  "Festiwal" – Oriechowo-Zujewo (Rosja)

 3. Ludowa Kapela Chóralna
  "Dziannica" Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś)

 4. Chór "Dr Mladen
  Stojanovic" – Prijedor (Bośnia i Hercegowina)

 5. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego
  "Gaudium" – Wrocław (Polska) 


Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk
(Polska)

Chór Kameralny im. Zofii
Kurowskiej – Słupsk (Polska). Zespół koncertował w Finlandii, Łotwie,
Estonii, Czechach, Słowacji oraz w całej Polsce. Jest zdobywcą „Złotego
Kamertona” na Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’Capella Dzieci i Młodzieży
w Bydgoszczy w 2001r. Chór tworzą absolwenci Licealnego Chóru Młodzieżowego,
którzy po śmierci swojej pierwszej dyrygentki i założycielki, pracującej z
nimi przez trzynaście lat, postanowili założyć Kameralny Chór jej imienia.


Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk
(Polska)

Poproszono mnie, abym został
dyrygentem, a ja się zgodziłem – powiedział dr Roman Illa Drozd, dyrygent,  pracownik naukowy Pomorskiej 
Akademii Pedagogicznej, prowadzący Chór Akademicki, Chór Młodzieżowy
„Cantella”, Chór Parafialny oraz drugi dyrygent Chóru Męskiego.-
Pracujemy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, który udostępnia nam
salę i finansuje. Postanowiliśmy pojechać do Hajnówki, ponieważ chór
bardzo lubi tę muzykę. Nie będę ukrywać, że każde pokolenie ma prawo do
swoistej interpretacji misterium Boga, ponieważ muzyka wschodnia ciągle
jeszcze jest niedoceniona, nieodkryta, chcieliśmy to zrobić właśnie w ten
sposób, jaki zaprezentowaliśmy na scenie Hajnowskiego Domu Kultury. Odważyłem
się skomponować nie tylko utwory, które można było dzisiaj usłyszeć, ale
chór męski nagrał całą moją liturgię. Uważam, że muzyka cerkiewna, w pełnym
tego słowa znaczeniu, powinna być rozwijana. Oczywiście musi zachować
korzenie, ale tak jak powiedziałem, iż każde pokolenie ma prawo do własnej
interpretacji Boga, chcieliśmy wprowadzić coś radośniejszego. Jest nam
przykro, że nie mogliśmy śpiewać w cerkwi. W związku z tym usieliśmy trochę
zmienić program. Tego „Alliluija” miało nie być. Mieliśmy zaśpiewać
„Wiecznuju pamiat’”. Ze względu na krótszą akustykę i charakter wnętrza,
postanowiłem troszeczkę ożywić program. W sali śpiewa się ciężko, trzeba
wydłużać wszystkie frazy. Przeszkodą jest też duchota. Mimo to, atmosfera
pozostała, a w Hajnówce jestem po raz trzeci. Pierwszy raz, gdy byłem małym
chłopcem, z Chórem Licealnym, podczas drugiej edycji Festiwalu. Zajęliśmy
wtedy drugie miejsce Trzy lata temu byłem z Chórem Męskim „Synthagma”, a
w tym roku udało przyjechać po raz kolejny. Sala ma taki walor, że jest
znacznie lżejsza praca dla jury, ponieważ tutaj niestety każdy dźwięk
trzeba przytrzymać. Wokal, z natury ciąży w dół i trzeba, szczególnie z
amatorami, wykonać wiele gestów dogórnych. Intonacja musi być bez zarzutu. W
duchocie, czasami jest nieuchronne, zejście ćwierćtonowe, czy półtonowe,
oczywiście na dłuższym utworze, typu „Wieruju”.


Chór Kameralny "Festiwal" –
Oriechowo-Zujewo (Rosja)

Chór Kameralny
"Festiwal" – Oriechowo-Zujewo (Rosja) – W naszym chórze nie mamy
muzyków profesjonalnych, poza mną i chórmistrzem, natomiast wszyscy są miłośnikami
zarówno muzyki cerkiewnej, jak świeckiej – powiedział dyrygent Walentin Masłowski.
– Wykonujemy rosyjską klasykę, ale także polską. Śpiewamy również pieśni
„narodowe”, głównie rosyjskie, ukraińskie, polskie, białoruskie. Na
pewno w cerkwi, byłoby lżej śpiewać, głównie ze względu na inny rodzaj
akustyki. W świątyni jest też inna duchowość. Tutaj, w sali należy to
sobie wyobrazić. W cerkwi byśmy tworzyli, a tutaj pracowaliśmy. Taka jest różnica.
Jest mi bardzo przykro, że tak się stało, iż Festiwal nie może odbywać się
w soborze, jednak jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom za zaproszenie,
ponieważ jest ono dla nas ogromnym wyróżnieniem. Ten właśnie Festiwal jest
znany z wysokiego poziomu artystycznego, a my zostaliśmy na nim bardzo
serdecznie przyjęci. To niesamowite, że Festiwal, który przecież ma już
dwadzieścia lat, przez cały czas utrzymuje tak wysoki poziom. Przyznam się, iż
nie słyszałem o podobnym przypadku.


Chór Kameralny "Festiwal" –
Oriechowo-Zujewo (Rosja)


Ludowa Kapela Chóralna "Dziannica" Państwowego
Uniwersytetu w Homlu (Białoruś).

Ludowa Kapela Chóralna
"Dziannica" Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś).

– W języku białoruskim „narodnaja”
(ludowa), nie jest dokładnie tym, co w języku polskim 
kojarzymy z folklorem. Jest to bardzo ważny, wysoki tytuł honorowy,
nadawany najwybitniejszym zespołom – wyjaśnił Mikołaj Buszko.


Ludowa Kapela Chóralna "Dziannica" Państwowego
Uniwersytetu w Homlu (Białoruś).

– W skład zespołu "Dziannica”
wchodzą studenci i nauczyciele akademiccy – powiedział Mikołaj Kazłow,
dyrygent chóru. – Wielu członków chóru śpiewa również w cerkwi. W
repertuarze mamy bardzo wiele muzyki cerkiewnej, którą wykonujemy również na
koncertach w różnych krajach europejskich, m. in. w Holandii, Wielkiej
Brytanii, we Włoszech, Bułgarii, Rumunii. W Hajnówce jesteśmy po raz
pierwszy, choć nie ukrywam, że staraliśmy się o to od wielu lat. Dzięki
Bogu się udało.


Chór "Dr Mladen Stojanovic" – Prijedor
(Bośnia i Hercegowina)

Chór "Dr Mladen
Stojanovic" – Prijedor (Bośnia i Hercegowina). Nasz chór ma co prawda
dziewiętnastowieczne tradycje, ale ja pracuję z nim od dwóch lat –
powiedział dyrygent Peter Josifoski. – W czasie wojny, która boleśnie dotknęła
nasz kraj, zginęło również wielu chórzystów, dlatego obecny skład chóru
jest znacznie odmłodzony. Są to przede wszystkim studenci najróżniejszych
kierunków, których łączy miłość do muzyki cerkiewnej. W Polsce jesteśmy
po raz pierwszy. Niezmiernie się cieszę, że udało nam się zakwalifikować
do uczestnictwa W Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, jako
że renoma tegoż Festiwalu jest znana w całym świecie. Czujemy się wyróżnieni,
mogąc wystąpić przed tak szacownym jury, jakiego jeszcze nie widziałem i
hajnowską publicznością, wszystko jedno w cerkwi, czy w tu, w Hajnowskim Domu
Kultury.


Chór "Dr Mladen Stojanovic" – Prijedor
(Bośnia i Hercegowina)


Chór Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium"
– Wrocław (Polska)

Chór Uniwersytetu Wrocławskiego
"Gaudium" – Wrocław (Polska). – Nasz chór jest nieprofesjonalny. Śpiewają
w nim profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego, studenci i uczniowie –
powiedział Alan Urbanek, dyrygent chóru. – Muzyka cerkiewna jest w tej chwili
bardzo popularna nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie, podoba się również
mojemu zespołowi. W cerkwi dotychczas nie udało nam zaśpiewać, ponieważ
cerkiew we Wrocławiu jest za mała, ale muzykę cerkiewną, a przede wszystkim
Greczaninowa, trochę nietypową mszę prawosławną, prezentowaliśmy, z
konieczności, w kościołach katolickich. Ta msza, przez wysokie władze Cerkwi
nie została dopuszczona do liturgii, ponieważ jest to utwór nie tylko na głosy
ludzkie, ale również orkiestrę smyczkową, organy i harfy. Mszę nagraliśmy
na płytę kompaktową i szczycimy się tym. 


Chór Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium"
– Wrocław (Polska)

Na
temat akustyki, wypowiadało się wielu dyrygentów tegorocznej edycji Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. – Różnica w akustyce między soborem a salą jest
diametralna. Niebo i ziemia. Prawosławna muzyka musi być zawsze być
wykonywana w cerkwi. Niestety, stało się jak się stało. Wszyscy, którzy
kochamy muzykę cerkiewną, nad tym ubolewamy – powiedział prof. Wiktor Rowdo,
kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru Radia i Telewizji Białoruś, członek
jury MFMC.


Widownia

XXI
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej został dofinansowany przez
Ministerstwo Kultury, z kontraktu rządowego dla województwa podlaskiego,
Fundację im. Stefana Batorego, Telewizję Polską S.A. w Warszawie, Polskie
Radio S.A. w Warszawie, Zarząd Miasta Białystok – Z przykrością przypomnę,
że z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Miasta, czyli burmistrza i z
inicjatywy przewodniczącego Zarządu Powiatu, czyli starosty, zarówno Rada
Miasta, jak Rada Powiatu, podjęła decyzję o niedofinansowaniu XXI edycji,
tegorocznego Festiwalu. Jest to dla nas przykre – powiedział Mikołaj Buszko.
– Jednak na dofinansowanie Festiwalu, uważali za stosowne przekazać swoje środki
takie instytucje, jak: Bank Spółdzielczy w Białymstoku, 
Narodowy Bank Polski w Warszawie, firma „Karmel” z Hajnówki, pani
Maria Kiszkiel oraz Mirosław Filipiuk z Hajnówki, a także Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Hajnówce. Jesteśmy im wdzięczni.

Krystyna
Kościewicz – Soft-AS

1 czerwca 2002r. był piątym
dniem XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, jednocześnie czwartym
dniem przesłuchań konkursowych.

Rozpoczynamy dzisiaj ostatni
dzień przesłuchań konkursowych. Doszliśmy do wniosku, że wystarczy już mężczyzn,
w tegorocznej edycji, zarówno w roli wykonawców jak prezenterów, dlatego
zapraszamy na spotkanie z Żeńskim Chórem "Rustiko" z Macedonii, który
kończy kategorię chórów amatorskich świeckich. Przedstawiam Państwu również
Małgorzatę Prokopiuk, dziennikarkę Telewizji Polskiej, prezenterkę
„Wiadomości”, bielszczankę i Białorusinkę, bo dla niej to jest ważne
– powiedział Mikołaj Buszko, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej.

– Jestem
zaszczycona, że zostałam zaproszona do prowadzenia tak znakomitej imprezy –
powiedziała Małgorzata Prokopiuk.


Małgorzata Prokopiuk i Żeński Chór "Rustiko"
z Macedonii


Małgorzata Prokopiuk i Mikołaj Buszko

1 czerwca 2002
r. wystąpili :

 1. Chór Żeński "Rustiko"
  – Skopje (Macedonia)

 2. Chór Kameralny "Brevis"
  – Wilno (Litwa)

 3. Chór Kameralny "Krieszczatik"
  – Kijów (Ukraina)

 4. Saratowski Teatr Muzyki
  Chóralnej – Saratow (Rosja)

 5. Męski Narodowy Chór
  Estonii – Tallin (Estonia)


Chór Żeński "Rustiko" – Skopje
(Macedonia)

Chór Żeński "Rustiko"
– Skopje (Macedonia)

– Reprezentujemy Studio Chóralne,
w którym pracuje cztery chóry, w tym dwa dziecięce. W jednym śpiewacy mają
od siedmiu do dziesięciu lat, a w drugim od dziesięciu do szesnastu. Jest też
chór żeński młodzieżowy i żeński, gdzie najstarsza członkini ma dwadzieścia
siedem lat – powiedział dyrygent Zapro Zaprow. – Pracuję ze wszystkimi chórami,
ale także komponuję. Dzisiaj można było usłyszeć dwie moje kompozycje: „Alliłuija”
i „Wospoitie”. Mamy ogromnie bogaty i szeroki 
repertuar, z który jeździmy również za granicę. Byliśmy też w
Polsce, m.in. w Olsztynie, Fromborku. Na swoim koncie mamy wiele nagród
internacjonalnych, poza tym krajowych, nazbieraliśmy już siedemdziesiąt
osiem. Nasz chór jest amatorski. Śpiewają w nim dziewczyny, spośród których
wiele zdaje w tym roku maturę, stąd nie mogły przyjechać na hajnowski
Festiwal.


Chór Kameralny "Brevis" – Wilno (Litwa)

Chór Kameralny "Brevis"
– Wilno (Litwa)

Śpiewamy przede wszystkim w
kościołach katolickich – powiedział dyrygent Gintautas Venislovas. –Od dwóch
lat interesujemy się muzyką cerkiewną, ponieważ jest bardzo piękna i wymaga
szczególnego kunsztu artystycznego. Ze swoimi koncertami wyjeżdżamy do różnych
krajów Europy a także Ameryki. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy wystąpić
w Hajnówce, słynnej z renomowanego festiwalu muzyki cerkiewnej.  


Chór Kameralny "Krieszczatik" – Kijów
(Ukraina)

Chór Kameralny "Krieszczatik"
– Kijów (Ukraina)

Dyrygent Łarisa Buchonska
Wcześniej byliśmy chórem amatorskim, a od 1999 roku, jesteśmy chórem
profesjonalnym. Za nasze osiągnięcia artystyczne, m.in. na konkursach i
festiwalach w Irlandii i w Niemczech, otrzymaliśmy status miejskiego chóru
kameralnego. Członkami "Krieszczatika" są studenci, z bardzo dobrym
przygotowaniem muzycznym, zdobywanym zarówno na uniwersytetach, jak w
Konserwatorium. W Kijowie, śpiewamy przede wszystkim w cerkwiach. Szkoda, że
tegoroczny, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, nie mógł
odbyć się w cerkwi. Tam ściany pomagają i jest duchowość odpowiednia do
wykonywania muzyki cerkiewnej. Jednak muzyk musi być profesjonalistą i
powinien umieć zaśpiewać w każdych warunkach. Chociaż, muszę powiedzieć,
iż z początku przestraszyliśmy się sali Hajnowskiego Domu Kultury. Wczoraj
koncertowaliśmy w sali Akademii Medycznej w Białymstoku, jest tam niesamowicie
dobra akustyka. Lepszej sali, nie widziałam w całym swoim życiu, a śpiewam
już bardzo długo.  


Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej – Saratow
(Rosja)

Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej
– Saratow (Rosja)

– Nazywamy się Teatr Muzyki
Chóralnej, ponieważ gro programu, oprócz muzyki cerkiewnej, realizujemy na
scenie. Członkami naszego chóru są absolwenci, studenci i nauczyciele
Konserwatorium. Są to młodzi ludzie, ponieważ chór powinien być młody.
Prawdziwie piękny dźwięk może być tylko w młodym chórze – powiedziała
Ludmiła Licowa, dyrygentka Saratowskiego Teatru Muzyki Chóralnej. – W
Saratowie nie śpiewamy w cerkwi, ponieważ nas tam nie wpuszczają, jednak wcześniej,
gdy był inny proboszcz, Pierej, zapraszał nas na duże nabożeństwa paschalne
i bożonarodzeniowe. Wtedy śpiewaliśmy w cerkwi. Sporo koncertujemy za
granicami. Mieliśmy przyjemność już wielokrotnie być w Polsce. Śpiewaliśmy
na konkursie w Międzyzdrojach, na festiwalu w Bydgoszczy. Dwa razy byliśmy w
Szczecinie, a także Krakowie, Gdyni, Gdańsku. Występowaliśmy również na
festiwalu w Niemczech, na konkursie we Włoszech, Francji, Hiszpanii i w
Ameryce.


Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej – Saratow
(Rosja)


Męski Narodowy Chór Estonii – Tallin (Estonia)

Męski Narodowy Chór Estonii
– Tallin (Estonia) Dyrygent Ants Soots

Chóry
oceniało międzynarodowe jury, pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego,
kompozytora i wykładowcy Akademii Muzycznej w Warszawie. – To, że tegoroczna,
XXI edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej musiała, z konieczności
odbyć się w sali Hajnowskiego Domu Kultury, było na pewno z pewną stratą,
ale też z korzyścią – powiedział Romuald Twardowski. – Strata to fakt, iż
akustycznie sala nie dorównuje soborowi. Sobór Św. Trójcy w Hajnówce jest
znacznie większy, akustycznie bardzo atrakcyjny, no i posiada odpowiednią
atmosferę do tego rodzaju koncertów. Natomiast w sali, publiczność może
wyrażać swoją opinię przy pomocy oklasków. Widać który chór jest
przyjmowany lepiej, a który gorzej. Robi się atmosfera konkursowa. Niestety, w
sobotę, przez pewien moment atmosfera została zakłócona, ponieważ w czasie
występu znakomitego chóru "Krieszczatik" z Kijowa, nie wiadomo
dlaczego, ni stąd, ni zowąd, rozległy się w sąsiednie cerkwi dzwony, które
dosłownie uniemożliwiły wykonanie koncertu duchownego Wedela. Pozostawiam to
bez komentarza. Sala nie może wpływać na poziom występu, ale może wpływać
na odbiór. W tej sali nie ma prawa występu słaby zespół. Akustyka jest
bardzo selektywna i najmniejsze potknięcie chóru wyłazi od razu na wierzch. W
cerkwi jest pogłos, który klajstruje pewne rzeczy, zamazuje je, a tutaj jest
akustyka jak w studiu radiowym, dlatego szanse mają jedynie dobre lub bardzo
dobre zespoły, co jest pewną zaletą. Jest też korzyścią dla nas, jurorów,
bo nic nie da się przed nami ukryć.

Przesłuchaliśmy
absolutnie znakomite zespoły. Była to prawdziwa uczta duchowa. W tym roku,
nasz Festiwal dokonał większej ekspansji na zewnątrz. Mieliśmy wieczory
muzyki cerkiewnej w Białymstoku, Krakowie i Gliwicach. W ten sposób ściśle
wykonujemy nasze założenie, ponieważ chodzi o to, aby muzykę cerkiewną, całe
jej bogactwo, prezentować nie tylko w środowisku prawosławnym, ale środowiskom,
które są dalekie od Prawosławia. Takie miasta jak Kraków czy Gliwice,
niewiele wspólnego mają z Prawosławiem, ale dzięki naszemu festiwalowi, raz
do roku, publiczność może się zebrać. Uczestnictwo jest bardzo liczne,
ponieważ ludzie chcą słuchać dobrej muzyki, w doskonałym wykonaniu. Rozrzut
geograficzny uczestników był w tym roku bardzo duży. Poczynając od chórów
z Białorusi, poprzez Ukrainę, Rosję, zawędrowaliśmy aż na południe Indii.
Ten egzotyczny zespół przyjechał do Hajnówki po raz drugi. Poziom, na ogół
był zróżnicowany, tak jak to wszędzie bywa. Przypuszczam, że w przyszłości
pojawią się nowi wykonawcy, nowe chóry, których jeszcze nie znamy. Zwracam
uwagę, że znakomita większość zespołów, występujących w tym roku, to
zespoły, które tu przyjechały po raz pierwszy. W odróżnieniu od lat ubiegłych,
kiedy to, zawsze w drugim, trzecim dniu przesłuchań, mieliśmy ciągle te same
chóry, które znałem już na pamięć. Najciekawsza rzecz Festiwalu, to że
publiczność nam sekunduje bardzo wiernie, od samego początku. Gdyby nie ten
konkurencyjny koncert, który odbywa się tutaj, pięćdziesiąt metrów obok,
nie wiem kto to wymyślił, czy to przypadek, czy zamierzone, mielibyśmy więcej
publiczności. Niemniej, mamy pełną salę, publiczność reaguje bardzo żywo
i trwa z nami do końca.

– To, że XXI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej, musiał, z konieczności odbyć się w sali
Hajnowskiego Domu Kultury na pewno było stratą dla Festiwalu, ale nie do końca
– powiedział Mikołaj Buszko, dyrektor MFMC.- Była to strata części
publiczności, ale najbardziej dotyczyła parafialnych chórów cerkiewnych z
Polski, które po prostu nie skorzystały z możliwości udziału w renomowanym,
XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Chóry te nie mogły skorzystać
z okazji zweryfikowania swoich możliwości przez międzynarodowe jury. Jeśli
chodzi o sam konkurs, przeprowadzany w Hajnowskim Domu Kultury, to warunki są
tutaj jednakie dla wszystkich. Znawcy przedmiotu twierdzą, że jeśli chodzi o
wyłowienie jakichś niedoskonałości, warunki są lepsze niż w soborze, gdzie
jest pogłos, echo i gdzie pewne niedoskonałości można po prostu ukryć. Tu,
w innych warunkach akustycznych, jak twierdzą fachowcy, doskonałe chóry brzmią
dobrze, natomiast łatwiej jest jurorom wychwycić wszelkie niedoskonałości.
Spotkałem się również z dyrygentami i pan Piwowarow, który już trzeci raz
przyjechał do Hajnówki, dwukrotnie występował w soborze, powiedział, że mu
się tutaj lepiej śpiewało niż właśnie w soborze. Chcę podkreślić, iż
Festiwal, to nie tylko przesłuchania i koncert, w tym roku z konieczności w
Domu Kultury, przy poprawionej akustyce. O Festiwalu świadczą również
koncerty, które są organizowane w jego ramach, np. w Warszawie, gdzie przyszło
około tysiąca ludzi, Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie każdego dnia była
około 300-osobowa widownia, w Krakowie, gdzie przybywały tysiące słuchaczy.
A nawet tutaj, choć w innych warunkach, każdego dnia sala jest pełna.
Niestety, obok Domu Kultury, jest huczny festyn, organizowany przez instytucję
miejską. Chcieliśmy również, aby hajnowska publiczność zapoznała się z
narodowym śpiewem chórów uczestniczących w naszym Festiwalu, stąd koncert w
amfiteatrze, organizowany pod hasłem „Na narodową nutę”.

Nikt z władz nie odwiedził
festiwalu, ale przecież każdy działa na swój rachunek. Mamy w tej chwili
wybitnie antymuzyczne władze i mogę zrozumieć, że może się nie podobać
akurat ten rodzaj muzyki, poważnej, jaką jest muzyka cerkiewna, w wykonaniu
najlepszych chórów świata. Jeśli do mnie przyjeżdżają goście, to niezależnie
od tego, czy się podobają, czy nie, jako gospodarz, uważam za swój obowiązek
ich przywitać i okazać jak najdalej idącą serdeczność. Członkowie chórów
są gośćmi wszystkich nas, hajnowian. To mogą być ambasadorzy naszego miasta
w całym świecie. Festiwal jest znakomitą promocją i to z jakim wizerunkiem
miasta i jego gospodarzy, wyjadą nasi goście z kilkunastu krajów świata,
powinno być ważne dla wszystkich mieszkańców.   

Fotoreportaż
z występów w amfiteatrzeChór Żeński "Rustiko" ze Skopje w
Macedonii  wraz ze swoim dyrygentem Zapro ZaprowMęski Chór Sił zbrojnych Ukrainy z Lwowa. Śpiewali
swojskie piosenki, znane  również w Polsce. Publiczność żywo się bawiła,
gromko oklaskiwała. Na zdjęciach  z opiekunką Anną Baran z Hajnowskiego
Domu Kultury.


Chór Lubjatowskiej Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Pskowie
(Rosja), w amfiteatrze, podczas "Koncertu na narodową nutę",
prowadzonego przez Małgorzatę Prokopiuk.

 
PublicznośćBiuro Festiwalowe.

Biuro Festiwalowe zajmuje się
dosłownie wszystkimi sprawami, które dotyczą Festiwalu. Od rezerwacji noclegów,
wyżywienia, poprzez organizację koncertów poza Hajnówką. Pracą Biura
kieruje Irena Parfieniuk, od szesnastu lat związana z Międzynarodowym
Festiwalem Muzyki Cerkiewnej. – Tu następuje spinanie wszystkich spraw
organizacyjnych i wszystkich spraw poszczególnych chórów, po przyjeździe do
nas – mówi Irena Parfieniuk, szefowa Biura Festiwalowego. – Jeśli chór ma
problemy na granicy, wówczas kontaktujemy się ze Strażą Graniczną, a przed
planowanym przyjazdem pomagamy w załatwianiu wiz w konsulatach. Tu, na miejscu,
załatwiamy sprawy bieżące.

Z Biurem Festiwalowym, bardzo
ściśle współpracują wolontariusze, osoby, które opiekują się chórami.
Tych osób jest zawsze tyle, ile chórów, więc każdy goszczący u nas zespół
ma swojego opiekuna. W sztabie organizacyjnym, w czasie Festiwalu są zaangażowani
wszyscy pracownicy Hajnowskiego Domu Kultury. Każdy ma swój przydział zadań.
Ze mną w biurze pracuje Jadwiga Kuczkin, ale poza biurem, każda osoba ma tak
samo ważne obowiązki. Dotyczy to absolutnie wszystkich pracowników, poczynając
od sprzątaczki i portiera, na dyrektorze kończąc. Biuro Festiwalowe współpracuje
także z redaktorem Radia Białystok, bardzo sympatycznym Andrzejem Danilczukiem.

W Hajnowskim Domu Kultury, na
bieżąco, można kupić kasety i płyty CD z nagraniem utworów, które były
wykonywane przez chóry poprzedniego dnia. Tą sprawą, od wielu już lat
zajmuje się Włodzimierz Gredel.

Rzecznikiem prasowym XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej jest Jerzy Chmielewski, redaktor naczelny „Czasopisu”,
dziennikarz prasy lokalnej. – Redaguję „Gazetę Festiwalową” i przy okazji
pełnię obowiązki rzecznika prasowego. Z hajnowskim MFMC ściśle współpracuję
już cztery lata, ale wcześniej także miałem dobre kontakty – powiedział
Jerzy Chmielewski.

Po
koncercie każdego chóru, na scenę wchodzą dwie dziewczyny w kolorowych
strojach, z kwiatami. – Są to oczywiście dziewczyny z Zespołu Pieśni i Tańca
Ludowego: Ania Waśko, uczennica Gimnazjum nr 1 i Lucyna Dawidziuk, tegoroczna
maturzystka Zespołu Szkół Zawodowych. Obie dziewczyny są niezawodne, pomagają
podczas każdego Festiwalu, zawsze można na nie liczyć – mówi Anna Baran,
od 1993 roku prowadząca Zespół Pieśni i Tańca Ludowego przy Hajnowskim Domu
Kultury.

Krystyna
Kościewicz – Soft-AS

a

W niedzielę,
2 czerwca, w Hajnowskim Domu Kultury, zakończył się XXI 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Międzynarodowe jury przesłuchało
19 chórów. Na scenie wystąpiło 594 wykonawców. Chóry były oceniane w
kategorii chórów parafialnych, amatorskich świeckich, zawodowych
kameralnych i zawodowych dużych.


I nagroda

W kategorii chórów
parafialnych I nagrodę zdobył Chór "Saghmos" z Jrvezh – Erewań
(Armenia) oraz Katedralny Chór "Carmen" z Białegostoku. II nagroda
przypadła Chórowi Cerkwi Prawosławnej z Tampere (Finlandia). Wyróżnienia
zdobyli: Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej – Niżny
Nowgorod (Rosja) i Chór "Zumoro" – Kottayam – Kerala (Indie).


Chór Żeński "Rustiko"
ze Skopje (Macedonia)

Wśród chórów
amatorskich świeckich jury najwyżej oceniło Chór Żeński "Rustiko"
ze Skopje (Macedonia). II miejsce zajął Chór im. M. Berezowskiego z
Legnicy. Przyznano trzy wyróżnienia, otrzymały je: Chór Kameralny
"Festiwal" – Oriechowo-Zujewo (Rosja), Ludowa Kapela Chóralna
"Dziannica" Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś) oraz Chór
Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk (Polska). Wyróżnieniem specjalnym,
za wieloletnie prezentowanie muzyki cerkiewnej w kraju i za granicą, jury uhonorowało Chór
Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium" – Wrocław (Polska).


Chór "Cantemus" z Mińska (Białoruś)

W kategorii chórów
zawodowych kameralnych I miejsce uzyskał Chór "Cantemus" z Mińska
(Białoruś). II nagrodę zdobył Chór Kameralny "Krieszczatik" z
Kijowa (Ukraina)

Wyróżnienie
otrzymał Chór Lubjatowskiej  Cerkwi
p.w. św. Mikołaja w Pskowie (Rosja).

W kategorii chórów
zawodowych dużych I nagrodę zdobył Chór Kameralny "Brevis" z
Wilna (Litwa). II miejsce zajęły: Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej z
Saratowa (Rosja) i Męski Narodowy Chór Estonii z Tallina (Estonia).


Z rąk Mikołaja Buszko, goście otrzymali pamiątkowe medale Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej.

Nagrody
otrzymali także najlepsi, zdaniem jury, soliści (trzy osoby).

Międzynarodowe jury, przyznało wyróżnienie także
zespołowi "Ukraińskije Kozaki" Męskiemu Chórowi Sił Zbrojnych
Ukrainy – Lwów (Ukraina). Chórem dyrygował Roman Juśkiewicz. Omyłkowo, w
protokole jury nie ujęło tego świetnego zespołu. Zdaniem wielu słuchaczy
tegorocznej edycji festiwali, "Ukraińskije Kozaki" z pewnością
zdobyłyby nagrodę, gdyby nie fakt, iż przed jury, zaprezentowały się po
nieprzespanej nocy. Tuż za Lwowem zepsuł się im autobus (przypominam) i z
koncertu w Krakowie, do Hajnówki, jechali swoim samochodami. Wystąpili
trzeciego dnia przesłuchań, po zaledwie dwóch godzinach snu.

Chóry
oceniało międzynarodowe jury, w składzie: prof. Romuald Twardowski,
przewodniczący komisji, kompozytor i wykładowca Akademii Muzycznej w
Warszawie, oraz: prof. Bożenna Sawicka, dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku,
prof. Wiktor Rowdo, kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru Radia i Telewizji
Białoruś, Borys Tewlin, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej
Konserwatorium Moskiewskiego, Dymitr Dymitrow, dyrygent, wykładowca muzyki
cerkiewnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego, Jerzy Zawisza,
sekretarz, przedstawiciel Ministerstwa Kultury, muzyk i dyrygent oraz Lesia
Diczko, kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy.


Gościem
koncertu galowego był Ryszard Miazek, prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. w
Warszawie, z małżonką (po środku) oraz Dariusz Ciszewski, marszałek województwa
podlaskiego (pierwszy z prawej). Pierwsza z lewej Lesia Diczko, kompozytor,
sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy, członek jury.

Gościem
koncertu galowego był Ryszard Miazek, prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. w
Warszawie oraz Dariusz Ciszewski, marszałek województwa podlaskiego oraz
Barbara Pacholska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku.


Mikołaj Buszko

Nikt z
miejscowych władz nie odwiedził festiwalu.

Koncert galowy
prowadziła Małgorzata Prokopiuk, dziennikarka Telewizji Polskiej.


Małgorzata Prokopiuk, dziennikarka Telewizji Polskiej.

W
koncercie wzięło udział 15 chórów: 

 1. Chór
  Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej – Niżny Nowgorod
  (Rosja), dyrygent: Aleksiej Szaszkow.

 2. Chór "Saghmos"
  Związku Młodzieży z Jrvezh przy Apostolskiej Ormiańskiej Cerkwi Prawosławnej
  – Erewań (Armenia), dyrygent: Lilit Sargasyan.

 3. Chór
  "Dr Mladen Stojanovic" – Prijedor (Bośnia i Hercegowina), dyrygent:
  Peter Josifoski.

 4. Chór
  Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk (Polska), dyrygent: Roman Ilia Drozd.

 5. Chór
  Kameralny "Festiwal" – Oriechowo-Zujewo (Rosja), dyrygent: Walentin
  Masłowski.

 6. Ludowa
  Kapela Chóralna "Dziannica" Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś),
  dyrygent: Mikołaj Kazłow.

 7. Chór
  Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium" – Wrocław (Polska), dyrygent:
  Alan Urbanek.

 8. Chór Żeński
  "Rustiko" – Skopje (Macedonia), dyrygent: Zapro Zaprov.

 9. "Ukraińskije
  Kozaki" Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina), dyrygent:
  Roman Juśkiewicz.

 10. Chór
  Lubjatowskiej  Cerkwi p.w. św.
  Mikołaja – Psków (Rosja),  dyrygent: Tatiana Łaptiewa.

 11. Chór
  Kameralny "Krieszczatik" – Kijów (Ukraina), dyrygent: Łarisa
  Buchonska.

 12. Chór
  "Cantemus" – Mińsk (Białoruś) dyrygent: Inessa Bodiako.

 13. Saratowski
  Teatr Muzyki Chóralnej – Saratow (Rosja) dyrygent: Ludmiła Licowa.

 14. Chór
  Kameralny "Brevis" – Wilno (Litwa) dyrygent: Gintautas Venislovas.

 15. Męski
  Narodowy Chór Estonii – Tallin (Estonia) dyrygent: Ants Soots.

Podczas
ostatniego dnia XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, prof.
Romuald Twardowski, przewodniczący komisji, powiedział do publiczności:

– Jury Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej z radością odnotowuje wysoki poziom artystyczny
i organizacyjny tegorocznej edycji i stwierdza, że atmosfera na wszystkich
przesłuchaniach i koncertach jest niezbitym dowodem na to, że społeczeństwo
Hajnówki popiera ideę Festiwalu i jego dotychczasowy kształt. Podejmowane
ostatnio próby zastąpienia Festiwalu tak zwanymi Hajnowskimi Dniami Muzyki
Cerkiewnej, organizowanymi przez krąg osób nie koniecznie będącymi
wybitnymi znawcami muzyki cerkiewnej, są smutnym przykładem podważania
dwudziestoletniego dorobku i autorytetu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej, który, jak dobrze wiadomo, przyczynił się do popularyzacji w
naszym kraju wielu dzieł wybitnych twórców muzyki cerkiewnej i powstania
dziesiątków zespołów śpiewaczych, ze znacznym udziałem młodzieży.
Zapoznanie z całym bogactwem muzyki prawosławnej innych wyznań, jest
kolejnym, trwałym osiągnięciem Festiwalu. Wyrażam nadzieję, że w przyszłości,
zgodnie z wolą wyrażoną w piśmie, przez setki obywateli Hajnówki,
Festiwal będzie mógł jednak nadal odbywać się we wnętrzu soboru Świętej
Trójcy. Zamknięcie drzwi tej świątyni, przed uczestnikami Festiwalu, przed
publicznością i wykonawcami, jest przejawem ignorancji wobec tych, którzy
chcą podziwiać piękno i bogactwo kultury Prawosławia. Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej, od dwudziestu lat przyczynia się do lepszego
zrozumienia i integracji tutejszej społeczności. A zatem, do zobaczenia na
przyszłym, dwudziestym drugim Festiwalu muzyki cerkiewnej.

Słowa
profesora, licznie zgromadzona publiczność, nagrodziła gromkimi brawami. 


Prof. Wiktor
Rowdo, kompozytor, dyrygent Państwowego Chóru Radia i Telewizji Białoruś,
ulubieniec hajnowian, ma 81 lat, z tej okazji otrzymał kwiaty.


Wielu
wybitnych osobistości, współpracujących z MFMC otrzymało pamiątkowe
medale. Wśród nich Barbara Pacholska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku oraz Wiktor Rowdo.


W biurze jak
zwykle, praca, pośpiech i tak podczas całego Festiwalu.


Ogłoszenie wyników


Stoisko z wydawnictwami

Krystyna Kościewicz – Soft-AS

XXI
MIĘDZYNARODOWY  FESTIWAL MUZYKI 
CERKIEWNEJ HAJNÓWKA  2002

pod stałym Patronatem PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ
Aleksandra Kwaśniewskiego

Pięknem jest to, co konieczne i co – nadal
wierne swojemu własnemu prawu i jemu tylko jedynemu – jest posłuszne
dobru ( …) We wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne odczucie piękna,
Bóg jest rzeczywiście obecny. Istnieje coś jak gdyby wcielenie Boga w świat,
a piękno jest Jego znakiem …

Simone Weil

        
Muzyka cerkiewna jest nasycona elementami duchowymi, intelektualnymi i
poetyckimi. Harmonia słowa i melodyki pomaga zgłębić tajemnicę Logosu
– słowa. Szczególnie tekst starocerkiewno-słowiański, co podkreśla
Krzysztof Penderecki mówiąc o swej monumentalnej, pełnej rozmachu i blasku
Jutrzni: „Samo brzmienie starocerkiewnosłowiańskiego wiąże się ściśle
z muzyką tego utworu”
.

        
Na MFMC w Hajnówce rozbrzmiewają różnorodne utwory – od
najstarszych zabytków muzyki cerkiewnej do nowoczesnych kompozycji, od utworów
przeznaczonych do śpiewania w czasie Liturgii, do takich, które mają treść
cerkiewną, ale nie mogą być wykonywane w czasie nabożeństwa ze względu na
swoją zbyt rozbudowaną formę i „teatralność” muzyczną.

        
Wszyscy miłośnicy muzyki cerkiewnej znajdują na hajnowskim Festiwalu
„coś dla siebie”. Łączy on wytrawnych melomanów, jak i ludzi, którzy
nie mając zbyt wielkiego wyrobienia muzycznego posiadają głęboką zdolność
odczuwania i silnie przeżywają występy chórów. Swoich wdzięcznych słuchaczy
znajdowały tu zarówno wiejskie chóry parafialne, uduchowione chóry
monasterskie jak i stojące na najwyższym poziomie artystycznym zespoły
akademickie i zawodowe.

        
W rozmowie z Jerzym Nowosielskim pastor protestancki powie-dział:
… prawosławie jest liturgicznym odpowiednikiem Słowa Bożego. Inaczej
– powiedzmy, że jest to Słowo Boże w otoczce kultu. A wszelki
autentyczny kult to sztuka. Można powiedzieć więcej – samo Słowo Boże
to sztuka. Za pomocą sztuki Bóg przemawia do ludzi”
(Jerzy
Nowosielski „Na styku kultur, czyli odrobina kwasu”).

        
Harmonijne połączenie duchowości i sztuki w muzyce cerkiewnej jest źródłem
głębokich przeżyć i budzi refleksję nie nad samą sztuką.

Maria Bołtromiuk

INAUGURACJA  FESTIWALU

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 28 (wtorek), godz. 18.00

1. Otwarcie Festiwalu

2. Koncert Inauguracyjny 

    w wykonaniu Laureata XVIII i XX MFMC – Hajnówka
1999 i 2001,  

    Męskiego Chóru „Swietilen”
Staroczerkaskiego Monasteru 

    p.w. św. Dymitra Dońskiego z Rostowa n/Donem
(Rosja) 

    pod dyrekcją Siergieja Piwowarowa

 

PRZESŁUCHANIA 
KONKURSOWE

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 29 (środa), godz. 17.00

1. Chór „Saghmos”
Związku Młodzieży z Jrvezh 

    przy Apostolskiej Ormiańskiej Cerkwi Prawosławnej

    – Erewań (Armenia)

2. Chór Staroobrzędowców
Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej 

    – Niżny Nowgorod (Rosja)

3. Chór Cerkwi Prawosławnej –
Tampere (Finlandia)

4. Chór „Zumoro”
Prawosławnego Seminarium Teologicznego 

   

Kottayam – Kerala (Indie)

5. Katedralny Chór „Carmen“
– Białystok (Polska)

2002. 05. 30 (czwartek), godz. 17.00

1. Metropolitalny Chór Soboru
p.w. św. Mikołaja – Omsk (Rosja)

2. Chór Lubjatowskiej 
Cerkwi p.w. św. Mikołaja – Psków (Rosja)

3. Chór „Cantemus”
– Mińsk (Białoruś)

4. „Ukraińskije
Kozaki” – Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy

    – Lwów (Ukraina)

5. Chór „Harmonia”
– Sofia (Bułgaria)

6. Chór im. M. Berezowskiego –
Legnica (Polska)

2002. 05. 31 (piątek), godz. 17.00

1. Chór Kameralny im. Zofii
Kurowskiej 

    – Słupsk (Polska)

2. Chór Kameralny
„Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)

3. Chór Żeński „Rustiko”
– Skopje (Macedonia)

4. Ludowa Kapela Chóralna
„Dziannica” Państwowego Uniwersytetu 

    w  Homlu
(Białoruś)

5. Chór „Dr Mladen
Stojanovic” – Prijedor (Bośnia i Hercegowina)

6. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego
„Gaudium” – Wrocław (Polska)

2002. 06. 01. (sobota), godz. 15.00

1. Chór Kameralny „Brevis”
– Wilno (Litwa)

2. Chór Kameralny „Krieszczatik”
– Kijów (Ukraina)

3. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej
– Saratow (Rosja)

4. Męski Narodowy Chór
Estonii – Tallin (Estonia)

ZAKOŃCZENIE  FESTIWALU

2002. 06. 02. (niedziela)

godz. 11.00 – Sala
Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury 

    – ogłoszenie
werdyktu Jury i wręczenie nagród,

godz. 13.00 – Sala
Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury 

    – I Koncert Galowy,

godz. 18.00 – Filharmonia
Białostocka 

    – II Koncert Galowy.

 KONCERTY  FESTIWALOWE

2002. 05. 31 (piątek)

Kościół Ewangelicko- Augsburski p.w. Św. Trójcy

ul. Kredytowa 4, WARSZAWA

2002. 05. 29 (środa), 

2002. 05. 31 (piątek), 

2002. 06. 01 (sobota)

Aula Wielka Akademii Medycznej
b. Pałac Branickich, BIAŁYSTOK

2002. 05. 29 (środa)

Bazylika Mariacka, KRAKÓW

2002. 05. 30 (czwartek)

Kościół św. Piotra i Pawła

ul. Grodzka, KRAKÓW

2002. 05. 31 (piątek)

Kościół O.O. Franciszkanów

Plac Wszystkich Świętych, KRAKÓW

2002. 05. 30 (czwartek)

Katedra p.w. Św. Piotra i Pawła GLIWICE

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE

WYSTAWA

XX  Jubileuszowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2002

l Ludzie Festiwalu l Dokumenty l Koncerty
l Kontakty

Komisarz wystawy: Wiktor KabacMęski Chór "Swietilen"
Staroczerkaskiego Monasteru
p.w. św. Dymitra Dońskiego
ROSTÓW n/Donem (Rosja)
Dyryguje Siergiej Piwowarow

 


 


Chór powstał w 1993 r. Tworzą go wykładowcy i absolwenci konserwatorium w
Rostowie. Uprawia rosyjską muzykę cerkiewną, uczestniczy w Liturgii i świętach
parafialnych. Wiele koncertuje w Rosji i poza jej granicami. W 2001 r. chór
występował na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Dotyk Świętości" w Ilomantsi w
Finlandii oraz uczestniczył w świątecznych nabożeństwach w Uspieńskim Soborze w
Helsinkach. Tam też z powodzeniem koncertował. Dyrygent, Siergiej Piwowarow,
prowadził w br. w Finlandii seminarium dla chórmistrzów. Chór jest dwukrotnym
laureatem I nagrody na MFMC w Hajnówce (1999 i 2001).

 

P r o g r a m:

Gaude Mater Polonia
Bogurodzica
1. Priiditie, pokłonimsia – S. Rachmaninow
2. Błagosłowi,
dusze moja, Gospoda – Ieromonach Nafanaił
3. Błażen muż – napiew Kijewo-Pieczerskiej Ławry
4. Obichod – Moskowskogo napiewa (2-oj głas)
5. O! Presławnogo czudiesie – podobien napiewa Optinoj pustyni
6. Dogmatyk 6-tego głasa – znamiennyj napiew
7. Swietie tichij – znam. rasp. Wałaamskiego monasteru
8. Nynie otpuszczajeszy – S. Trubaczow (zakarpackogo napiewa)
9. Bogorodice Diewo – Ieromonach Nafanaił
10. Sława w wysznich Bogu – S. Trubaczow
11. Chwalitie imia Gospodnie – A. Greczaninow
12. Na riekach Wawiłonskich – A. Nikolski
13. Sie nynie – R. Twardowski
14. Wieliczanije Rożdżestwu Christowu – B. Dodonow solo: Władimir Marczenko
15. Błagosłowien jesi Gospodi – P. Czesnokow
16. Ot junosti mojeja – ławrskoje
17. Woskriesienije Christowo widiewsze – P. Czesnokow
18. Otwierżi usta moja – P. Czesnokow
19. Te apostolit (Swietilen  Uspienia Bogorodicy) – P. Mirolubow
20. Wzbrannoj Wojewodie – S. Trubaczow
21. Mnogaja leta

 


Chór "Saghmos"
Związku Młodzieży z Jrvezh przy
Apostolskiej Ormiańskiej
Cerkwi Prawosławnej
EREWAŃ (Armenia)
Dyryguje Lilit Sargasyan

 


Już w pierwszych wiekach naszej ery Jrvezh było centrum religijnym. Po upadku
Związku Radzieckiego jedyna zachowana cerkiew we wsi Jrvezh została otwarta
ponownie w 1991 r. Przydzielono duchownego i zorganizowano chór z kilku młodych
dziewcząt, które zaczęły uczyć się śpiewu liturgicznego. Stało się to początkiem
ruchu, który zaowocował utworzeniem Związku Młodzieży w Jrvezh. Chór wykonuje
pieśni cerkwi w Jrvezh w czasie nabożeństw jak również w cerkwiach i salach
koncertowych całego kraju. Brał aktywny udział w uroczystościach 1700-nej
rocznicy ogłoszenia chrześcijaństwa religią państwową w Armenii (301 r.).
Solistka chóru – Anna Mayilyan jest sławną sopranistką, która uczestniczyła w
wielu festiwalach i koncertach; studiowała w Europejskiej Akademii Mozarta.
Dyrygentka chóru (od 1997 r.) – Lilit Sargasyan ukończyła z wyróżnieniem szkołę
muzyczną "Sayat Nove" w Erewaniu, odbyła prywatne kursy gitary w Trinity College
of Music w Londynie. Była członkiem Komitetu Światowej Rady Kościołów w Genewie.

P r o g r a m:

1. Karos Khach – anonim, IV w.
2. Sharakan Cycle – Mesrop Mashtots, V w.
3. Astvatsatsin-Zanchareli Luso Mayr – Movses Khorenatsi, V w.
4. Achqn Tzov – Grigor Narekatsi, X w.
5. Steghtsogh Mankants – Nerses Shnorhali, XII w.
6. Ov Zarmanali – Hovhannes Yerznkatsi, XIII w.
7. Ov Partizpan – Arakel Syunetsi, XIV – XV w.
8. Marmin Terunakan – Qristos I’mej – Makar Yekmalyan, XIX w.
9. Ter Voghormya – Komitas, XIX – XX w.
10. Aysor Ton e – anonim
11. Gandz Luso – Vahram Sargsyan;
 


Chór Staroobrzędowców
Cerkwi p/w Zaśnięcia Matki Bożej
NIŻNY NOWGOROD (Rosja)
Dyryguje Aleksiej Szaszkow

 


W połowie XVII w. w cerkwi rosyjskiej nastąpił rozłam. Zwolennicy starych
cerkiewnych obrzędów nie przyjęli reform wprowadzonych w tym okresie. Narazili
się tym samym na prześladowania. Zakładali więc w trudno dostępnych miejscach
osiedla, monastery i świątynie, które niejednokrotnie niszczyło wojsko. Dopiero
w 1945 r. otwarto w Niżnym Nowgorodzie staroobrzędową świątynię. Chór wykonuje
tu całoroczny program nabożeństw "znamiennym", "diemiestwiennym" i "putiewym"
raspiewem, według średniowiecznego ruskiego (kriukowego) zapisu linii
melodycznej unisono, który zasadniczo różni się od nutowego zapisu
pięcioliniowego. Niżnienowgorodcy, wykształceni śpiewacy, znawcy "kriukowej"
notacji, szkolą chórzystów z innych ośrodków. W 2001 r. chór zaproszony na
festiwal w Mińsku, otrzymał I nagrodę i dyplom za najlepsze wykonanie
"znamiennego raspiewu". Dyrygent Aleksiej Szaszkow został "hołowszczikom"
(dyrygentem) w wieku 18 lat. Kształcił się w chórze – na "klirosie".

P r o g r a m:

1. Cariu Niebiesnyj (głos 6)
2. Sławnym Uspienijem Ti (stich. samogł. głos 4)
3. Otcze nasz (diemiestwom)
4. Wsiemirnuju sławu (Dogmatik, głos 1)
5. Swiaszczennomuczeniku Awwakumu (stich. samogłasnyje)
6. Utrienniaja bie rano (głos 4)
7. Pawłowy usta (cztienije)
8. Wielikoje sławosłowije
9. Pried Toboju moj Bog (duchownyj stich)
10. Śnieg biełyj (duchownyj stich)
11. Stichiry Paschi (głos 5)
12. Priiditie (tripostasnom, głos 8)
13. Kondak Swiatoj Troice (głos 8)
14. S nami Bog


Chór Cerkwi Prawosławnej
TAMPERE (Finlandia)
Dyryguje Pasi Torhamo


Chór Cerkwi Prawosławnej w Tampere został utworzony w 1970 roku. Głównym
zadaniem chóru jest uczestnictwo w nabożeństwach oraz pomoc parafianom w
modlitwie i wychwalaniu Boga. Chór wiele koncertuje w Finlandii, jak również i
za granicą, np. w Rosji, Grecji, na Ukrainie. Dzisiaj chór uważany jest za jeden
z najlepszych chórów prawosławnych w Finlandii. Od sierpnia 2000 roku dyrektorem
chóru jest Pasi Torhamo. Reprezentuje on czwarte pokolenie kantorów w jego
rodzinie. Studiował w konserwatoriach w Kuopio i w Tampere.

P r o g r a m:

1. K Bogorodice prileżno – A. Archangielski
2. Błażen muż – A. Archangielski
3. Dostojno jest’ – P. Czesnokow
4. Swietie tichij – P. Czesnokow
5. Błagosłowien jesi Gospodi – P. Czesnokow
6. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda – P. Attinen
7. Wzbrannoj Wojewodie – P. Akimow


Chór "Zumoro"
Prawosławnego Seminarium Teologicznego
KOTTAYAM – KERALA (Indie)
Dyryguje o. M. P. George


Chór powstał w 1996 r. przy Liturgicznej Szkole Muzycznej Prawosławnego
Seminarium Teologicznego w Kottayam. Śpiewacy "Zumoro" należą do Prawosławnego
Starosyryjskiego Kościoła Malankara. Mają na celu popularyzację liturgicznej i
religijnej muzyki oraz ochronę wielowiekowego dziedzictwa prawosławia. Chór
organi-zuje i prowadzi prezentacje, seminaria i rekolekcje muzyczne. Dyrygent,
o. M. P. George jest kompozytorem, wykładowcą muzyki liturgicznej; zorganizował
w 2001 r. Festiwal Starosyryjskiej Muzyki Cerkiewnej w Kottayam Chór brał udział
i został wyróżniony w XIX MFMC – Hajnówka 2000.

P r o g r a m:

1. Tau Bashlom – autor nieznany
(pieśń powitalna w języku starosyryjskim)
2. Kolo: Mar Thoma Sleeha – malajski
(wstawiennictwo do św. Ap. Tomasza)
3. Einyono: Dhanyan Vinman Visikale – malajski
(pieśń rozpoczynająca św. Sakrament małżeństwa)
4. Kolo: Naswaramam Veete – malajski
(pieśń śpiewana podczas ceremonii pogrzebowej księży)
5. Kolo: Indiayil Ninnu – malajski
(pieśń śpiewana w czasie święta Wniebowzięcia NMP)
6. Pathivruthayam papripavana
7. Akhilam njan Aranjittum
8. Ha Balaheenan Njan
9. Sraphikale Kandesaya
10. Mizhikal atachu ekagramai
(nieliturgiczna pieśń śpiewana na początku rekolekcji)
 


Katedralny Chór "Carmen"
BIAŁYSTOK (Polska)
Dyryguje Bożena Bojaryn – Przybyła

 


Chór powstał przy białostockiej prokatedrze w 1988 r. Uświetnia uroczystości
kościelne i patriotyczne w Białymstoku i okolicach. Towarzyszy wielu imprezom,
np. Katedralnym Koncertom Organowym, Moniuszkowskim Festiwalom Podlasia. Chór
koncertował na Litwie, Białorusi, w Rosji, we Włoszech, w Austrii, w Niemczech.
Uczestniczył w festiwalach muzyki religijnej w Rzymie i w Rumii. Na Festiwalu
Muzyki Chrześcijańskiej w Mohylewie (Białoruś) zdobył w 1994 r. I nagrodę.

P r o g r a m:

1. Kamieni zapieczatanu – anonim
2. Dostojno jest’ – D. Bortniański
3. Gospodi, spasi błagoczestiwyja – K. Szwiedow
4. Gospodi, usłyszy molitwu moju (Psalm 101) – A. Archangielski
5. Woskriesienije Christowo – R. Twardowski

 

Chór Lubjatowskiej Cerkwi
p/w św. Mikołaja
PSKÓW (Rosja)
Dyryguje Konstantin Popow

 

Chór powstał w 1996 r. Ma w repertuarze ponad 100
utworów różnych rodzajów i epok, głównie rosyjskich kompozytorów. Ważną częścią
repertuaru jest świecka klasyka chóralna i opracowania rosyjskich pieśni
ludowych. Mimo śpiewania nabożeństw chór intensywnie koncertuje. W 2000 roku
uczestniczył w czterech festiwalach. Chór odbył turnee artystyczne w Niemczech,
gdzie zdobył entuzjastyczne recenzje oraz nagrał dwa CD. Także w 2000 r. chór
nagrał CD z nowym programem, do którego weszły kompozycje kierownika
artystycznego chóru, Tatiany Łaptiewej.

P r o g r a m:

1. Tiebie, Boga, chwalim – D. Bortniański
2. Wieczeri Twojeja tajnyja – A. Lwow
3. Otcze nasz – N. Kiedrow
4. Angielskij Sobor – P. Czajkowski
5. Jedinorodnyj Synie – P. Czesnokow
6. Woskriesienije Christowo – P. Czesnokow
7. Bogorodice Diewo – A. Pärt
8. Wieruju – I. Strawiński
9. Pokajanija otwierżi mi dwiery – T. Łaptiewa
10. Alliłuija – R. Twardowski

 


Chór "Cantemus"
MIŃSK (Białoruś)
Dyryguje Inessa Bodiako

 


Chór powstał w 1998 r. przy cerkwi Narodzenia Chrystusa w Mińsku w celu
uczestniczenia w nabożeństwach. W 1999 r. rozpoczął aktywną działalność
koncertową, która zaowocowała nagrodami, np.: I nagroda Festiwalu "Mahutny
Boża"; Grand Prix Festiwalu Pieśni Prawosławnej w Mińsku; Grand Prix we
Włoszech. Od 2000 r. chór występuje pod nazwą "Cantemus". Śpiewa muzykę
prawosławną, klasyczną i ludową. Inessa Bodiako – założycielka i dyrygentka
chóru – jest kapelmistrzem Chóru Radia i Telewizji Białorusi, wykłada w Akademii
Muzycznej. Na XVI MFMC w Hajnówce dyrygowała chórem uczelnianym, będąc
studentką. Chór otrzymał I nagrodę w swojej kategorii.

P r o g r a m:

1. Jawlenije ikony Bożijej Matieri Kazanskoj – A. Korotkina
(piesnopienije)
2. Błażen muż – W. Kalinnikow
3. Skażi mi, Gospodi – N. Butoma
4. Da woskriesniet Bog (koncert nr 34) – D. Bortniański
5. Kondak Rożdżiestwu Christowu – S. Trubaczow
6. Angieł wopijasze – A. Kisielow

"Ukraińskije Kozaki"
Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy
LWÓW (Ukraina)
Dyryguje Roman Juśkiewicz


Chór istnieje od 1937 r. jako część wojskowego zespołu pieśni i tańca. Jego
członkami są wojskowi muzycy. Samodzielne występy chóru rozpoczęły się w 1995 r.
od uczestnictwa w festiwalu w Hiszpanii. Chór dużo koncertuje, uczestniczy w
uroczystych nabożeństwach. Występował z programem muzyki religijnej i świeckiej
w Pradze, Rzymie, Wiedniu i Krakowie. Zdobył uznanie publiczności i wysoką ocenę
znawców śpiewu chóralnego. Dyrygent chóru, Roman Juśkiewicz, jest także
dyrygentem Państwowej Filharmonii Czerkaskiej.

P r o g r a m:

1. Czertog Twoj wiżu – D. Bortniański
2. Nie otwierżi mienie wo wremia starosti – M. Berezowski
3. Tiebie pojem – M. Berezowski
4. Da ispołnitsia usta nasza – A. Wedel
5. Gospodi, siłoju Twojeju – D. Bortniański
Koncert nr 3


Chór "Harmonia"
SOFIA (Bułgaria)
Dyryguje Tatiana Koczewa-Christowa

 


Chór "Harmonia" powstał w 1991 r. jako kontynuator założonego w 1950 r. chóru "Majakowski".
Chór otrzymał ogromną ilość nagród m.in. na festiwalach we Włoszech, w Polsce,
Irlandii, Hiszpanii, Grecji, Szwajcarii. Został odznaczony Orderem Cyryla i
Metodego. Repertuar chóru obejmuje zarówno pieśni jak i oratoria różnych epok i
stylów. W ciągu półwiecza chór dał ponad 2000 koncertów. Ma wiele nagrań.
Dyrygentka – Tatiana Koczewa-Christowa – od 1977 r. kierowała chórem "Majakowski"
a następnie chórem "Harmonia". Wykreowała mieszaną formację wokalną
"Prawosławie". Naucza w szkole i na uniwersytecie.

P r o g r a m:

1. Gospodi pomiłuj
2. Tiebie pojem
3. Wo carstwii Twojem – Dobri Christow
solo: Spaska Panajotowa
4. Chieruwimskaja pieśnia Nr 4 – Dobri Christow
5. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda – Cenko Minkin
6. Iże Chieruwimy – Cenko Minkin
7. Otcze nasz – Cenko Minkin
8. Sława wo wysznich Bogu – D. Bortniański
Koncert Nr VI

Chór
im. M. Berezowskiego
LEGNICA (Polska)
Dyryguje Jarosław Lewków

 

Chór im. M. Berezowskiego jest zespołem bez adresu. Skupia młodych Ukraińców, w
większości studentów, mieszkających w różnych częściach Polski. Chór stale
podróżuje, aby mogło dojść do próby czy koncertu, za każdym razem pokonuje setki
kilometrów. Ten wyjątkowy status chóru tłumaczyć można prawdziwą miłością do
pieśni ukraińskiej i wiernością rodzimej tradycji. Dyrygentem chóru od momentu
jego powstania (1998) jest Jarosław Lewków, absolwent renomowanej Akademii
Muzycznej w Kijowie. Jedyna jak dotychczas prezentacja konkursowa zespołu w
ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat 1999" zaowocowała
wyróżnieniem.

P r o g r a m:

1. Czaszu spasienija pryjmu – M. Berezowski
2. Radujtiesia prawiednii – M. Berezowski
3. Swiatyj Boże – M. Berezowski
4. Axion (rumuńskie) – M. Ieromonahul
5. Tiebie pojem – O. Koszyc
6. Błogosłowi, dusze moja, Gospoda – K. Stecenko
7. Otcze nasz – M. Leontowycz


Chór Kameralny
im. Zofii Kurowskiej
SŁUPSK (Polska)
Dyryguje Roman I. Drozd

 


Chór powstał w 1997 r., z inicjatywy członków chóru "Kantele". Po śmierci swojej
pierwszej dyrygentki przyjął jej imię. Zespół koncertował w Finlandii, Łotwie,
Estonii, Czechach, Słowacji oraz na terenie całej Polski. Wykonuje dzieła
Moniuszki, Verdiego, Haydna, Mendelsohna-Bartholdy’ego, Händla, Drozda, muzykę
filmową Preisnera, utwory Bortniańskiego. Na Ogólnopolskim Konkursie Chórów
a’Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w 2001 r. zdobył główną nagrodę w swej
kategorii – "Złoty Kamerton", nagrodę dla dyrygenta i inne wyróżnienia.
Nagrodzony też został na Bydgoskich Impresjach Muzycznych.

P r o g r a m:

1. Dostojno jest’ woistinu – R. I. Drozd
2. Wozniesu Tia, Boże moj (Koncert nr 16) – D. Bortniański
3. Wiecznaja pamiat’ – R. I. Drozd
4. Wieruju – N. Kiedrow (ojciec)
5. Alliłuija – R. Twardowski
6. Usłyszi, Gospodi, głas moj (Koncert nr 30) – D. Bortniański


Chór Kameralny "Festiwal"
ORIECHOWO-ZUJEWO (Rosja)
Dyryguje Walentin Masłowski

 


Amatorski Kameralny Chór "Festiwal" powstał w 1985 r. Od tego czasu jego
dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Walentin Masłowski – doświadczony
kapelmistrz i wykładowca dyscyplin chóralnych. Zespół trzykrotnie był laureatem
międzynarodowego konkursu "Śpiewająca Rosja", zdobywał nagrody i dyplomy w
innych konkursach. Śpiewał muzykę ludową i klasyczną na festiwalu "Biełooziero
2000". Uczestniczył w wielkich uroczystościach państwowych jak np.: obchody
200-lecia urodzin Puszkina, 70-lecie moskiewskiej obłasti. W 1989 r. chór
otrzymał tytuł "Narodnyj" (Ludowy). Jego dyrygentowi przyznano odznakę "Za
osiągnięcia w kulturze".

P r o g r a m:

1. K Bogorodice prileżno nynie pritiecem – A. Kopyłow
2. Wskuju unywajuszczi dusze moja – A. Lwow
3. Wieczieri Twojeja tajnyja – A. Lwow
4. Wozwiedoch oczi moi w gory (Koncert nr 24) – D. Bortniański
5. Otcze nasz – A. Kisielow
 

Chór Żeński "Rustiko"
SKOPJE (Macedonia)
Dyryguje Zapro Zaprow

 


Chór powstał w 1972 r. Część chórzystek pochodzi z chóru dziecięcego "Razwigorce".
Zespół wykonuje muzykę najwybitniejszych kompozytorów swego kraju i
zagranicznych. Znaczną część repertuaru stanowi muzyka współczesna. W ciągu 30
lat chór dał ponad 1500 koncertów. Otrzymał wiele znaczących nagród, jak I
Nagroda i Złoty Medal w Celje (Słowenia), I nagroda i nagroda artystów w Arnhem
(Holandia), Specjalna Nagroda za wykonanie muzyki współczesnej w Middelsborough
(Wielka Brytania), Złoty Medal za wykonanie muzyki współczesnej i Srebrny za
wykonanie muzyki ludowej w Linz (Austria). Dyrygent, Zapro Zaprow, komponuje i
aranżuje muzykę chóralną. W 1985 r. stworzył Studio "Rustiko", w którym pracuje
chór żeński i dwa chóry dziecięce.


P r o g r a m:

1. Alliłuija – Z. Zaprow
2. Liturgia św. Jana Złotoustego – A. Badew
diakon: Slobodan Sardelich
3. Sława Otcu – J. Kukuzeł
4. Pod Twoju miłost’ – D. Bortniański
solo: Aleksandra Duketovska
5. Tiebe pojem – S. Mokranjac
6. Otcze nasz – A. Wujik
7. Wospoitie – Z. Zaprow


Ludowa Kapela Chóralna "Dziannica"
Państwowego Uniwersytetu
w HOMLU (Białoruś)
Dyryguje Mikołaj Kazłow
 


Kapela powstała w 1989 r. jako chór klubu studenckiego przy Państwowym
Uniwersytecie im. Franciszka Skaryny w Homlu. Od początku kieruje nią Mikołaj
Kazłow.
Charakterystyczną cechą M. Kazłowa jest nowatorstwo a jednocześnie szacunek dla
muzycznego dziedzictwa, co wyraża się w realizacji koncertów teatralizowanych i
przypominaniu osiągnięć białoruskiej i rosyjskiej chóralistyki XVII – XVIII w.
Dzięki współpracy z Londyńską Biblioteką im. F. Skaryny repertuar kapeli
znacznie się wzbogacił.
Kapela jest uczestnikiem i laureatem licznych konkursów i festiwali. Wielkie
projekty koncertowo – edukacyjne przedstawiła m.in. w Holandii, Niemczech, we
Włoszech. Reprezentowała Białoruś na festiwalu w Szkocji z okazji 50-lecia ONZ.

P r o g r a m:

1. Otcze nasz – M. Niebiero
2. Wskuju mia otrynuł jesi – A. Archangielski
3. Tiebie pojem – A. Łabieński
4. Wzbrannoj Wojewodie – A. Turenkow
5. Małoje sławosłowije – anonim


Chór "Dr Mladen Stojanovic"
PRIJEDOR (Bośnia i Hercegowina)
Dyryguje Peter Josifoski

 


Długa i bogata historia chóru rozpoczęła się ponad wiek temu – w roku 1885.
Pierwsza nazwa chóru brzmiała "VILA". Jest on jednym z pierwszych chórów
utworzonych na terytorium Bośni i Hercegowiny. Repertuar chóru zawiera utwory
muzyki religijnej i sakralnej, znaną światową muzyczną literaturę wszystkich
stylów i okresów.
Dyrygentem chóru jest Peter Josifoski, który ukończył studia muzyczne w
Belgradzie i odbył studium podyplomowe w Moskwie u prof. Gienadija
Rożdziestwienskiego.

P r o g r a m:

1. Swiatyj Boże – S. Stojanovic, Mokranjac
2. Dostojno i Swiat – S. Stojanovic, Mokranjac
3. Tiebie pojem – S. Stojanovic, Mokranjac
4. Akafist Bogorodice – S. Stojanovic, Mokranjac
5. Tiebie, Boga, chwalim – S. Stojanovic, Mokranjac
6. Sława Otcu i Synu – S. Stojanovic, Mokranjac
7. Dostojno jest’ – K. Stankovic
8. Otcze nasz – J. Marinkovic
9. Chieruwimskaja pieśń – M. Tajcevic


Chór Uniwersytetu Wrocławskiego
"Gaudium"
WROCŁAW (Polska)
Dyryguje Alan Urbanek

 

Chór skupia śpiewaków z całego środowiska akademickiego Wrocławia. W dorobku
zespołu znajduje się ok. 300 pozycji z muzyką chóralną a’capella oraz wielkie
formy wokalno-instrumentalne. Ostatnio z Fliharmonią Wrocławską wykonał Sabat
Mater K. Szymanowskiego pod batutą Marka Pijarowskiego. Jednym z głównych nurtów
działalności chóru jest prezentacja dzieł rzadko w Polsce wykonywanych, jak
Misterium Krzyża Świętego A. Nikodemowicza, Litania do Ducha Świętego Z. Kozuba,
Requiem c-moll L. Cherubiniego. Chór uczestniczył w wielu festiwalach, m.in. w
Atenach (Srebrny Medal), w Tours, Wiedniu, Budapeszcie (Brązowe Dyplomy). W 2001
r. został laureatem Wrocławskiej Nagrody Muzycznej.

P r o g r a m:

1. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda – P. Dinew
2. Razbojnika błagorozumnago – P. Dinew
solo: Bogdan Makal
3. Ipakoj (z Kanonu Wielkanocnego) – oprac. S. Trubaczow
4. Molitwu proliju – oprac. S. Bowtraczuk
solo Bogdan Makal
5. Chwalitie imia Gospodnie – Dobri Christow
solo: Bogdan Makal
6. Sława wo wysznich Bogu – D. Bortniański
 

Chór Kameralny "Brevis"
WILNO (Litwa)
Dyryguje Gintautas Venislovas

 


W 1990 r. przy kościele św. Casimira w Wilnie powstał dziecięcy zespół wokalny.
W 1993 r. przekształcił się w chór kameralny. Śpiewają w nim studenci i
absolwenci Akademii Muzycznej. Repertuar zawiera muzykę religijną katolicką i
prawosławną oraz świecką. Chór nagrał bożonarodzeniowe i wielkanocne kompozycje
dla radia i telewizji. Występuje na koncertach z dziećmi oraz z muzykami pop i
rock. Chór zdobył liczne nagrody. W 1996 r. nazwano go absolutnym zwycięzcą w
konkursie chórów w Maribor (Słowenia). Pierwsze miejsca przyznano chórowi w
Maasmechelen w Belgii, w Tolosa w Hiszpanii, w Miltenberg w Niemczech, a w 1998
r. w Litewskim Konkursie Chórów – Grand Prix, oraz pierwszą nagrodę dla chóru
kameralnego i nagrodę specjalną. Podobnie w Arezzo we Włoszech. Dyrygent chóru,
Gintautas Venislovas, jest kompozytorem i aranżerem, uczy dyrygentury. W 2001 r.
pracował w jury konkursu w Arezzo.

P r o g r a m:

1. Chieruwimskaja pieśń – N. Kiedrow (syn)
2. Dostojno jest’ – N. Kiedrow (syn)
3. Bogorodice Diewo – S. Rachmaninow
4. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda – P. Czesnokow
5. Chwalitie Gospoda wsi jazycy – A. Pärt (Psalm 117)
Gospodi, nie wozniesiesia sierdce moje – A. Pärt (Psalm 131)
6. Tiebie pojem – A. Łabinski
7. Chwalitie Gospoda s niebies – P. Czajkowski


Chór Kameralny "Krieszczatik"
KIJÓW (Ukraina)
Dyryguje Łarisa Buchonska

 


Chór powstał w 1994 r. jako zespół amatorski. W 1999 roku otrzymał status
miejskiego chóru kameralnego. Na jego repertuar składa się ponad 300 utworów:
ukraińska muzyka cerkiewna oraz rosyjska i zachodnia muzyka religijna. Znaczną
część repertuaru stanowi muzyka ludowa i utwory współczesne. Chór nagrywał dla
radia ukraińskiego i BBC. Otrzymał Grand Prix w Irlandii, I nagrodę za folkowy
program w Niemczech, II nagrodę na Węgrzech. Uczestniczył w festiwalach w
Niemczech, Danii, Francji, Polsce, Rosji. Koncertuje w soborach Kijowa i w
filharmonii. Dyrygentka, Ł. Buchonska, ma bogaty dorobek artystyczny z chórami
amatorskimi i zawodowymi. Wykładała dyrygenturę chóralną.

P r o g r a m:

1. Dostojno jest’ – znam. raspiew, głos 4
(oprac. O. Rylcowa)
2. Chieruwimska – S. Piekalicki
3. W molitwach nieusypajuszczuju Bogorodicu – A. Wedel
Koncert nr 1
4. Kamo pojdu ot lica Twojego – M. Łysienko
Koncert
5. Błagosłowi, dusze moja, Gospoda – W. Timożynski
6. Dostojno jest’ – Ł. Dyczko

Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej
SARATOW (Rosja)
Dyryguje Ludmiła Licowa

 Chór powstał w 1991 r. z inicjatywy L. Licowej, która jest jego kierownikiem
artystycznym i głównym dyrygentem. Jest to zespół solistów, który może wykonywać
dzieła różnych stylów o największym nawet stopniu trudności. W swoim repertuarze
chór ma ponad 300 utworów, wśród nich Stworzenie świata Haydna, msze Mozarta,
Requiem Berlioza, finał IX symfonii Bethowena. Szczególne miejsce w repertuarze
zespołu ma muzyka rosyjska, głównie perły muzyki duchownej oraz utwory
współczesnych kompozytorów rosyjskich. Chór występował z najlepszymi orkiestrami
i dyrygentami. Dokonał wielu nagrań. Uczestniczył w 25 festiwalach, w 2000 r.
odbył turnee artystyczne po USA, a w br. koncertował w Hiszpanii. Dyrygent
Ludmiła Licowa jest natchnioną artystką, wspaniałą profesjonalistką.

P r o g r a m:

1. Da, woskriesniet Bog – D. Bortniański
Koncert nr 34
2. Otcze nasz – P. Czajkowski
Angieł wopijasze
3. Strastnaja Siedmica – A. Greczaninow
Swietie tichij
4. Chóralny cykl "Modlitwy": – J. Falik
– Widia wdowicu,
– Dnieś lik swiatych
5. Sława Otcu i Synu – W. Rabow


Męski Narodowy Chór Estonii
TALLIN (Estonia)
Dyryguje Ants Soots

 


Chór został założony w 1944 r. przez legendarnego chórmistrza i kompozytora
Gustawa Erneskasa, który swoje najlepsze utwory napisał specjalnie dla tego
chóru. W ciągu ponad 50 lat istnienia chór dał przeszło 5200 koncertów w
Europie, Kanadzie, Izraelu, USA i całym byłym Związku Radzieckim. Wśród
ostatnich wyjazdów należy podkreślić wizytę w USA w 1996 r., która objęła 8
koncertów w Centrum Muzycznym Los Angeles. Zespół współpracował z wieloma
wybitnymi dyrygentami, jak: Riccardo Muti, Gienadij Rożdżestwieńskij, Krzysztof
Penderecki, Leo Krämer i inni. Repertuar chóru jest niezwykle bogaty i
różnorodny, obejmuje muzykę chóralną różnych epok, stylów i krajów. Oratoryjno –
kantatową różnorodność repertuaru charakteryzują takie nazwiska kompozytorów i
tytuły dzieł, jak: Cherubini – Requiem, Bethoven – Missa Solemnis, Penderecki –
Bramy raju, utwory Szostakowicza, Sibeliusa, Schöenberga i kompozytorów
estońskich, a ostatnio muzyka Japonii, Ameryki Łacińskiej i gregoriańskie
psalmy.
Chór wiele nagrywa. Od niedawna nagrania stały się znaczącą częścią działalności
chóru.

P r o g r a m:

1. Ot junosti mojeja – znamiennyj raspiew
2. No 2 – Greczeskij raspiew – N. Kiedrow (syn)
3. Chieruwimskaja pieśnia – starinnyj napiew
4. Kanon Pokajanija – A. Pärt
5. No 7 – Kijewo-Pieczerskiej Ławry – A. Fatiejew
6. Psalm 137 – Cyrillus Kreek
7. Otcze nasz – N. Kiedrow

1

2

3

4


Copyright © Fundacja „Muzyka Cerkiewna”


 

DOFINANSOWANIE  FESTIWALU:

 

 1. Ministerstwo Kultury
 2. Fundacja im. Stefana Batorego
 3. TVP  SA  Warszawa
 4. Polskie Radio SA w Warszawie
 5. Zarząd Miasta Białystok

PATRONAT: Minister Kultury

PATRONAT  TELEWIZYJNY: Telewizja Polska SA Oddział w Białymstoku

PATRONAT  RADIOWY: Polskie Radio SA, Radio Białystok SA

REGIONALNY  PATRONAT  PRASOWY: „Gazeta Współczesna”

Opracowanie programu: Maria Bołtromiuk

Projekt okładki: Władysław Pietruk

Skład i druk: Hajnowski Dom Kultury

ISBN  83-907893-1-0

Wydawca: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce 
Nr konta: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK  SA w Krakowie I O w Hajnówce
Nr 11101170-401170000650

ORGANIZATORZY:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnowski Dom Kultury

Współorganizator:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Konsultacje artystyczne:

Prof. Romuald Twardowski, prof. Bożena Sawicka,

Andrzej Dyrdał, Jerzy Zawisza

Konsultacje repertuarowe i inne: Anna Sidoruk,

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Dyrektor Artystyczny: Prof. Romuald Twardowski

Biuro Organizacyjne Festiwalu:
ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 20 89; 0048 85 682 32 02; 0048 85 32 03
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl;
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Festiwalowe wydawnictwa, nagrania, zabezpieczenie techniczne: Włodzimierz Gredel

Reżyseria Festiwalu: Mikołaj Buszko

Organizacja koncertów: Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk

Imprezy plenerowe: Piotr Karpiuk, Janusz Antipow

Prowadzenie koncertów: Wacław Panek, Mikołaj Buszko, Paweł Straszewski, Małgorzata Prokopiuk, Wiesław Miedźwiedź

  JURY  FESTIWALU:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący

– kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej

w Warszawie (Polska)

2. prof. Wiktor Rowdo  – dyrygent Państwowego Chóru

Radia i Telewizji Białoruś  – Mińsk (Białoruś)

3. prof. Borys Tewlin – kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej

Konserwatorium Moskiewskiego – Moskwa (Rosja)

4. prof. Bożena Sawicka

– dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku, dyrygent Chóru

Akademii Medycznej w Białymstoku (Polska)

5. Dymitr Dymitrow – dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego (Bułgaria)

6. Jerzy Zawisza – sekretarz, przedstawiciel Ministerstwa Kultury

– muzyk, dyrygent, – Warszawa (Polska)

7. Lesia Diczko – kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów

Ukrainy  – Kijów (Ukraina)

 

INAUGURACJA  FESTIWALU

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 28 (wtorek), godz. 18.00

 1. Otwarcie Festiwalu
 2. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Laureata XVIII i XX MFMC – Hajnówka 1999 i 2001,Męskiego Chóru „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru p.w. św. Dymitra Dońskiego z Rostowa n/Donem(Rosja) pod dyrekcją Siergieja Piwowarowa

PRZESŁUCHANIA  KONKURSOWE

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 29 (środa), godz. 17.00

 1. Chór „Saghmos” Związku Młodzieży z Jrvezh  przy Apostolskiej Ormiańskiej Cerkwi Prawosławnej – Erewań (Armenia)
 2. Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej – Niżny Nowgorod (Rosja)
 3. Chór Cerkwi Prawosławnej – Tampere (Finlandia)
 4. Chór „Zumoro” Prawosławnego Seminarium Teologicznego – Kottayam – Kerala (Indie)
 5. Katedralny Chór „Carmen“ – Białystok (Polska)

2002. 05. 30 (czwartek), godz. 17.00

 1. Metropolitalny Chór Soboru p.w. św. Mikołaja – Omsk (Rosja)
 2. Chór Lubjatowskiej  Cerkwi p.w. św. Mikołaja – Psków (Rosja)
 3. Chór „Cantemus” – Mińsk (Białoruś)
 4. „Ukraińskije Kozaki” – Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)
 5. Chór „Harmonia” – Sofia (Bułgaria)
 6. Chór im. M. Berezowskiego – Legnica (Polska)

2002. 05. 31 (piątek), godz. 17.00

 1. Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk (Polska)
 2. Chór Kameralny „Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)
 3. Chór Żeński „Rustiko” – Skopje (Macedonia)
 4. Ludowa Kapela Chóralna „Dziannica” Państwowego Uniwersytetu w  Homlu (Białoruś)
 5. Chór „Dr Mladen Stojanovic” – Prijedor (Bośnia i Hercegowina)
 6. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” – Wrocław (Polska)

2002. 06. 01. (sobota), godz. 15.00

 1. Chór Kameralny „Brevis” – Wilno (Litwa)
 2. Chór Kameralny „Krieszczatik” – Kijów (Ukraina)
 3. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej – Saratow (Rosja)
 4. Męski Narodowy Chór Estonii – Tallin (Estonia)

ZAKOŃCZENIE  FESTIWALU

2002. 06. 02. (niedziela)

godz. 11.00 – Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

– ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród,

godz. 13.00 – Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

– I Koncert Galowy,

godz. 18.00 – Filharmonia Białostocka

– II Koncert Galowy.

KONCERTY  FESTIWALOWE

Data / Chór Miejsce koncertu Godzina
2002. 05. 29 (środa)
Męski Chór „Swietilen” z Rostowa n/Donem (Rosja) Aula Wielka Akademii Medycznej,b. Pałac Branickich w Białymstoku 19.00
„Ukraińskije Kozaki” Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina) Bazylika Mariacka – Kraków 19.30
2002. 05. 30 (czwartek)
Męski Chór „Swietilen” z Rostowa n/Donem (Rosja) Kościół św. Piotra i Pawła- Kraków 20.00
Chór „Dr Mladen Stojanovic”– Prijedor (Bośnia i Hercegowina) Katedra p.w. Św. Piotra i Pawła w Gliwicach 19.30
2002. 05. 31 (piątek)
1. „Ukraińskije Kozaki” Męski Chór SiłZbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)2. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej- Saratow (Rosja)

3. Męski Narodowy Chór Estonii

– Tallin (Estonia)

Kościół Ewangelicko – Augsburskiw Warszawie, ul. Kredytowa 4 18.00
Chór Kameralny „Cantemus” – Mińsk (Białoruś) Kościół  O.O. FranciszkanówPlac Wszystkich Świętych w Krakowie 20.00
1. Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w.Zaśnięcia MB – Niżny Nowgorod (Rosja)2. Chór Cerkwi Prawosławnej – Tampere (Finlandia)3. Chór „Zumoro” – Kottayam-Kerala (Indie)

4. Chór Lubjatowskiej Cerkwi p.w. św. Mikołaja

– Psków (Rosja)

5. Chór Kameralny „Krieszczatik” – Kijów (Ukraina)

Aula Wielka Akademii Medycznej,b. Pałac Branickich w Białymstoku 19.00
2002. 06. 01 (sobota)
1. Chór Żeński „Rustiko” – Skopje (Macedonia)2. Chór Kameralny „Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)3. Ludowa kapela Chóralna „Dziannica”Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś)

4. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego

– Wrocław (Polska)

Aula Wielka Akademii Medycznej,b. Pałac Branickich w Białymstoku 19.00

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE

WYSTAWA

XX  Jubileuszowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2002

Ludzie Festiwalu l Dokumenty l Koncerty l Kontakty

Komisarz wystawy: Wiktor Kabac