logo_misterne

   

XXIII Międzynarodowy FestiwalMuzyki Cerkiewnej- Hajnówka 2004

 

25 – 30. 05. 2004 r.Białystok

 

 

 

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Dotychczas Festiwal odbywał się pod Stałym Patronatem Prezydenta RP, Patronatem Ministra Kultury RP a od 2003 r. pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.
W jury dotychczasowych edycji Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zasiadali między innymi: prof. Romuald Twardowski, prof. Stanisław Krukowski, prof. Kazimierz Górski, ks. dr Mikołaj Lenczewski, ks. Jerzy Szurbak, Marczella Erigina, Jan Łukaszewski, prof. Bożenna Sawicka, Jerzy Zawisza (Polska), Guy Picardo, dr Dimitrij Oikonomou (Anglia), prof. Wiktor Rowdo (Białoruś), prof. Dymitr Dymitrow(Bułgaria), prof. Nicolai Ossorguin (Francja), prof. Borys Tewlin, prof. A. Kożewnikow (Rosja), dr Anna Derevjanikowa (Słowacja), Peter Vitovec (Szwajcaria), Arcybiskup Ionafan, Igor Cyklińskij, prof. Łesia Diczko (Ukraina), oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.
Organizatorem Festiwalu Muzyki Cerkiewnej jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna”. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej jest organizowany w cyklu corocznym od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 473 chóry z 30 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki. Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

 • w kategorii chórów parafialnych wiejskich:
  Chóry Parafii Prawosławnych z: Lachowicz (Białoruś), Białowieży, Fast, Narewki i Zabłudowa(Polska), Jarabiny (Słowacja), Moszny (Ukraina),
 • w kategorii chórów parafialnych miejskich:
  Chóry Parafii Prawosławnych z: Białegostoku, Hajnówki, Lublina, Sanoka, Warszawy, Wrocławia, Katedralny Chór „Carmen” z Białegostoku (Polska), Chór „Saghmos” z Erewania (Armenia), Oulu, Tampere (Finlandia), Belgradu (Jugosławia), Kondopogi, Swibłowa (Rosja), Parafii p.w. Św. Zofii ze Sztokholmu (Szwecja), Zołotonoszy (Ukraina),
 • w kategorii chórów parafialnych innych:
  Chóry: Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), Monasteru z Kykkos (Cypr), Egipski Chór Koptyjski z Gizy (Egipt), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium Teologicznego Kottayam-Kerala(Indie), „Mokranjac” z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” przy Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej ze Skopje (Macedonia), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy (Polska), Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu(Rosja), „Corala Patriarhei Romane” z Bukaresztu, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iassy (Rumunia), „Romeiko” z Filadelfii (USA), Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, „Oranta” z Łucka (Ukraina),
 • w kategorii chórów świeckich amatorskich:
  Chóry: Młodziezowy „Dietstwo” z Borysowa, „Raduga” z Baranowicz, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, Akademicki z Homla, Pałacu Kultury Związków Zawodowych z Mińska, Kameralny z Nowopołocka (Białoruś), Chłopięcy Zespół „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), Młodzieżowy Żeński Chór Studio „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” Republikańskiego Kolegium Muzycznego im St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdawia), Akademii Medycznej z Białegostoku, Bydgoski Kameralny z Bydgoszczy, Akademicki Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, Akademii Medycznej, Kameralny Uniwersytetu Gdańskiego z Gdańska, Akademicki Politechniki Śląskiej z Gliwic, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Lublina, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego, Górniczy Politechniki Wrocławskiej z Wrocławia (Polska), „Collegium Musicum” Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia i Czarnogóra), Capella Russian Male Chorus z Nowego Yorku(USA), „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego i ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola (Ukraina),
 • w kategorii chórów zawodowych:
  Chóry: Chór im. Ter-Oganisjana z Erewania (Armenia), Kameralny z Grodna, Chór Filharmonii z Homla, „Cantemus”, Państwowy Chór Radia i TV Białorusi, Państwowy Chór im. G. Szyrmy , Chór Akademii Muzycznej, Chór Męski „Radziwiły” Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Wsiech Skorbiaszczich Radost'” ku czci Ofiar Czarnobyla z Mińska (Białoruś), „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii(Bułgaria), Męski Narodowy Chór Estonii z Tallina (Estonia), Kameralny Chór „Orowela” z Tbilisi(Gruzja), „Brevis” z Wilna (Litwa), Zespół Muzyki Cerkiewnej z Rygi (Łotwa), Chór Metropolii Prawosławnej „Credo” z Kiszyniowa (Mołdawia), Chór Polskiego Radia i TV z Krakowa (Polska), Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego, „Drewnierusskij Raspiew”, Państwowy Akademicki Rosyjski Chór im. Świesznikowa i Państwowy Rosyjski Chór Akademicki, „Wiwat” z Moskwy, Męski Chór „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela z Sankt-Petersburga, Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej z Saratowa, Kameralny Chór im. S. Rachmaninowa z Tambowa (Rosja), Kameralny „Krieszczatik”, Państwowy Chór Kameralny „Kijów” z Kijowa, Kapela Chóralna „Oreja” z Żytomierza (Ukraina), Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry).

 

W Festiwalu wzięły dotychczas udział 473 chóry z 30 krajów Europy, Ameryki Płn., Azji i Afryki, a mianowicie: Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Jugosławii, Kenii, Korei Płn., Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, USA i Węgier.

festiwal_mapa

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89 
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Fotoreportaż z XXIII MFMCFilharmonia Białostocka

Filharmonia BiałostockaPałac Branickich

Pałac Branickich

XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2004 odbył się w dniach 25-30.05.2004 r. w Białymstoku w Filharmonii Białostockiej i Pałacu Branickich.

:: Rozpoczęcie ::


Uroczystość rozpoczął Chór Kameralny „Błagowiest” z Rygi pod dyr. Aleksandra Brandawsa utworem „Gaude Mater”

:: Otwarcie Festiwalu ::Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

Janusz Krzyżewski – Marszałek Województwa Podlaskiego


List od Krzysztofa Pendereckiego – Patrona Artystycznego Festiwalu

:: Koncert Inauguracyjny ::

dedykowany wejściu Polski do Unii Europejskiej

w programie:


              1. Wolfgang Amadeusz Mozart – Ave Verum
              2. Aleksander T. Greczaninow – Liturgia św. Jana Złotoustego „Domestica” op. 79


Chór Kameralny „Błagowiest” z Rygi (Łotwa)

Orkiestra „Sinfonia Concertante” Łotewskiej Akademii Muzycznej w RydzeChór Kameralny „Błagowiest” i Orkiestra „Sinfonia Concertante” Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze pod dyr. Aleksandra BrandawsaAleksander Brandaws – dyrygent Chóru Kameralnego „Błagowiest” z Rygi (Łotwa)


:: Koncert Autorski Sir Johna Tavenera ::

z okazji Jubileuszu 60 -lecia kompozytora

Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego i wiolonczelista Jewgienij Rumiancew pod dyr. prof. Borysa Tewlinaprof. Borys Tewlin – dyrygent Chóru Kameralnego Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego

:: Jury Festiwalu ::Od lewej: prof. Czesław Freund (Polska), prof. Borys Tewlin(Rosja), prof. Bożenna Sawicka (Polska), prof. Romuald Twardowski – przewodniczący Jury (Polska), prof. Dymitr Dymitrow (Bułgaria), Mykoła Gobdycz (Ukraina), Aleksander Brandaws (Łotwa)

:: Laureaci ::

        – Chóry Parafialne

 • Chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego „Podworja” – Moskwa (Rosja)
 • Dyrygent: Igor Stułow
 • III miejsce


 • Chór Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja)
 • Dyrygent: dr Anna Derevjanikova
 • II miejsce


 • Chór Cerkwi Św. Mikołaja – Tallin (Estonia)
 • Dyrygent: Igor Wrona
 • I miejsce

 •         – Chóry amatorskie świeckie

 • Chór Politechniki Gdańskiej – Gdańsk
 • Dyrygent: Mariusz Mróz
 • III miejsce

 • Zespół Wokalny „Molitva” – Roosdaal (Belgia)
 • Dyrygent: Hugo Smekens
 • III miejsce

 • Chór Politechniki Białostockiej – Białystok
 • Dyrygent: Violetta Miłkowska
 • II miejsce

 • Wzorcowy Chór Dziecięcy „Cantare” Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych – Orsza (Białoruś)
 • Dyrygent: Walentyna Karżickaja
 • II miejsce

 • Chór „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • Dyrygent: Włodzimierz Siedlik
 • I miejsce

 •         – Chóry zawodowe kameralne

 • Kameralny Chór Miasta Kaługi (Rosja)
 • Dyrygent: Lilia Afanasjewa
 • III miejsce

 • Chór Kameralny „Aliłuja” – Sofia (Bułgaria)
 • Dyrygent: Stojan Babekow
 • III miejsce

 • Chór Kameralny „Legenda” – Drohobycz (Ukraina)
 • Dyrygent: Igor Cykliński
 • I miejsce

 •         – Chóry zawodowe

 • Mieszany Chór „Aukuras” Centrum Muzycznego w Kłajpedzie (Litwa)
 • Dyrygent: Alfonsas Vildźiunas
 • III miejsce

 • Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja)
 • Dyrygent: prof. Witalij Sotnikow
 • III miejsce

 • Chór Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych – Kiszyniów (Mołdawia)
 • Dyrygent: Ilona Stepan
 • II miejsce

 • Chór Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała w Mińsku (Białoruś)
 • Dyrygent: Jelena Dichtijewskaja
 • I miejsce


 • prof. Witalij Sotnikow – dyrygent Kapeli Chóralnej Państwowego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja) – laureat dyplomu Jury
  Lubomir Trifunowski – dyrygent Chóru Mieszanego „Stiv Naumov” z Bitoli (Macedonia) – laureat dyplomu Jury
  Wystawa „Mandale 2004” prof. Andrzeja Strumiłło
  prof. Andrzeja Strumiłło

  Festiwalowa publiczność


  Koncerty towarzyszące

  odbyły się w Choroszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Łomży, Siemiatyczach, Toruniu, Wasilkowie, Wrocławiu i w Warszawie

  Koncert Muzyki Cerkiewnej w Warszawie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

  Za wsparcie finansowe Festiwalu dziękujemy:


 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego
 • Zarządowi Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Zarządowi Miasta Białystok,
 • Polskiemu Radiu S. A. w Warszawie,
 • PZU Życie S. A.,
 • BPH PBK S. A.,
 • Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie,
 • Przedsiębiorstwu „Polmos” Białystok S. A.,
 • Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku,
 • TUiR „WARTA” S. A. Oddział Podlaski,
 • Zakładowi Energetycznemu Białystok S. A.,
 • Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu,
 • Kancelarii Notarialnej Stefana Wasiluka,
 • Michałowi Aleksiejczykowi,
 • Wandzie Dunin – Szpotańskiej


 • Rozmiar: 11958 bajtów

  Rozmiar: 21549 bajtów

  Rozmiar: 21955 bajtów

  Rozmiar: 7805 bajtów


  BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

  ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
  tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89 
  e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl
  Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

  P R O T O K Ó Ł

  Posiedzenia Jury XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2004 zorganizowanego w dniach 25-30.05. w Białymstoku

  Jury w składzie:
  prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
  Aleksander Brandaws
  prof. Dymitr Dymitrow
  prof. Czesław Freund
  Mykoła Gobdycz
  prof. Bożenna Sawicka
  prof. Borys Tewlin
  po przesłuchaniu 19 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące miejsca:

  w kategorii chórów parafialnych

  III miejsce Chórowi Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego „Podworja” z Moskwy (Rosja).
  II miejsce Chórowi Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).
  I miejsce Chórowi Cerkwi Św. Mikołaja w Tallinie (Estonia).

  w kategorii chórów amatorskich świeckich

  Dwa III miejsca ex equo Chórowi Politechniki Gdańskiej z Gdańska (Polska) oraz Zespołowi Wokalnemu „Molitva” z Roosdaal (Belgia).
  Dwa II miejsca ex equo Chórowi Politechniki Białostockiej z Białegostoku (Polska) i Wzorcowemu Chórowi „Cantare” Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych z Orszy (Białoruś).
  I miejsce Chórowi „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Polska).

  w kategorii chórów zawodowych kameralnych

  Dwa III miejsca ex equo Kameralnemu Chórowi Miasta Kaługi (Rosja) oraz Chórowi Kameralnemu „Aliłuja” z Sofii (Bułgaria).
  I miejsce Chórowi Kameralnemu „Legenda” z Drohobycza” (Ukraina).

  w kategorii chórów zawodowych

  Dwa III miejsca ex equo Mieszanemu Chórowi „Aukuras” Centrum Muzycznego w Kłajpedzie (Litwa) i Kapeli Chóralnej Państwowego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja).
  II miejsce Chórowi Mieszanemu Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych w Kiszyniowie (Mołdawia).
  I miejsce Chórowi Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała w Mińsku (Białoruś).

  Ponadto Jury przyznało dyplom prof. Witaliju Sotnikowu dyrygentowi Kapeli Chóralnej Państwowego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja) oraz dyplom Lubomirowi Trifunovskiemu dyrygentowi Chóru Mieszanego „Stiv Naumov” z Bitoli (Macedonia).

  Jury z satysfakcją odnotowuje wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji Festiwalu i sprawną organizację przebiegu koncertów i przesłuchań, za co składa podziękowanie dyrektorowi Mikołajowi Buszko i jego współpracownikom.
  Serdeczne podziękowanie Jury kieruje pod adresem władz wojewódzkich i samorządowych Białegostoku za życzliwe wsparcie organizacji Festiwalu.
  Godny odnotowania jest również liczny udział w koncertach festiwalowych publiczności, od początku do końca tłumnie wypełniającej sale koncertowe.
  Stwierdzamy zatem, iż Festiwal stał się najważniejszą imprezą artystyczną Białegostoku i Podlasia.

  BIAŁYSTOK, 30 MAJA 2004 r.

  XXIII
  MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
  MUZYKI CERKIEWNEJ
  HAJNÓWKA 2004

  pod stałym
  Patronatem
  PREZYDENTA
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Aleksandra Kwaśniewskiego

  FESTIWAL FINANSUJE
  Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

  DOFINANSOWANIE
  1. Ministerstwo Kultury
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  3. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy
  4. Zarząd Miasta Białystok
  5. PZU Życie S. A.
  6. BPH PBK S. A.
  7. Ambasada Brytyjska w Warszawie
  8. Polskie Radio S. A. w Warszawie


  PATRONAT
  Minister Kultury


  PATRONAT ARTYSTYCZNY
  prof. Krzysztof Penderecki


  PATRONAT TELEWIZYJNY
  Telewizja Polska S. A. Oddział w Białymstoku
  Telewizja Polska Wrocław


  PATRONAT RADIOWY
  Polskie Radio S. A.
  Polskie Radio Białystok S. A.
  PATRONAT PRASOWY
  Tygodnik "Polityka"
  Tygodnik "Niwa"
  REGIONALNY PATRONAT PRASOWY
  "Gazeta Współczesna"

  Opracowanie programu:
  Mikołaj Buszko, Anna Katarzyna Jakimiuk
  Projekt okładki: Jarosław Wrażeń (agencja reklamowa ADMIS)
  Skład: Wiesław Miedźwiedź
  ISBN 83-907893-1-0
  Wydawca:
  Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce
  Nr konta:
  BPH PBK S. A. Oddział w Hajnówce
  Nr 10 1060 0076 0000 4011 7000 0650

  ORGANIZATOR:
  Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

  WSPÓŁPRACA:
  Filharmonia Białostocka

  Konsultacje artystyczne:
  prof. Romuald Twardowski (Polska), dr Aleksandrel Barnea (Rumunia), Aleksander Brandaws (Łotwa), prof. Łesia Diczko (Ukraina), Levko Dowhowycz (Czechy), prof. Dymitr Dymitrow (Bułgaria),
  Jonas Frickun (Węgry), Mykoła Gobdycz (Ukraina),
  dr Larisa Gustowa (Białoruś), Arne Johansson (Szwecja), prof. Darinka Matic-Marovic (Serbia i Czarnogóra), Walerij Pietrow (Estonia), Siergiej Piwowarow (Rosja),
  prof. Wiktor Rowdo (Białoruś), Aleksander Rudniewskij (Rosja),
  prof. Bożenna Sawicka ( Polska), prof. Ants Soots (Estonia), prof. Borys Tewlin (Rosja), Gintautas Venislovas (Litwa), prof. Zapro Zaprov (Macedonia) i inni.

  Dyrektor Festiwalu:
  Mikołaj Buszko

  Dyrektor Artystyczny:
  prof. Romuald Twardowski

  Dyrektor Biura Organizacyjnego:
  Irena Parfieniuk

  Biuro Organizacyjne Festiwalu:
  ul. Białostocka 2 a, 17-200 Hajnówka
  tel./fax 0048 85 682 20 89; 0048 85 682 32 02
  e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
  Internet: www.festiwal-hajnowka.pl
  Scenariusz i Reżyseria Festiwalu:
  Mikołaj Buszko
  Organizacja koncertów:
  Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk
  Prowadzenie koncertów:
  Wacław Panek, Mikołaj Buszko, Paweł Straszewski

  JURY FESTIWALU


  1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
  – kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie

  2. Aleksandr Brandaws
  – dyrygent chóru "Błagowiest", laureat MFMC – Ryga (Łotwa)

  3. prof. Dymitr Dymitrow
  – dyrygent Chórów: Soboru św. Aleksandra Newskiego w Sofii i "Joan Kukuzeł – Angiełogłasniat", wykładowca muzyki cerkiewnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego, laureat MFMC – Sofia (Bułgaria)

  4. prof. Czesław Freund
  – dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, dziekan Akademii Muzycznej w Gliwicach, laureat MFMC – Katowice

  5. Mykoła Gobdycz
  – dyrygent Kameralnego Chóru "Kijów", laureat MFMC – Kijów (Ukraina)

  6. prof. Bożenna Sawicka
  – dyrygent Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku, prodziekan Wydziału Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku, laureat MFMC – Białystok

  7. prof. Borys Tewlin
  – dyrygent Chóru Kameralnego Konserwatorium Moskiewskiego, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium Moskiewskiego, laureat MFMC – Moskwa (Rosja)


  RADA
  MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
  MUZYKI CERKIEWNEJ


  1. prof. Romuald Twardowski – kompozytor – Warszawa
  2. prof. Aleksander Barszczewski – filolog, poeta – Warszawa
  3. Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu – Hajnówka
  4. prof. Czesław Freund – Akademia Muzyczna – Gliwice
  5. Mykoła Gobdycz – dyrygent Kameralnego Chóru „Kijów” – Kijów (Ukraina)
  6. Eugeniusz Kabatc – literat – Warszawa
  7. Karl Kowol – animator kultury – Aachen (Niemcy)
  8. Jarosław Lewków – dyrygent – Legnica
  9. Marcin Nałęcz – Niesiołowski – Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Białostockiej – Białystok
  10. Wacław Panek – muzykolog – Warszawa
  11. Irena Parfieniuk – Dyrektor Biura Organizacyjnego Festiwalu
  12. Jadwiga Rudzińska – Patejuk – b. Burmistrz Hajnówki, radna samorządu miejskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki
  13. dr Jan Połowianiuk – chórmistrz, adiunkt Katedry Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Olsztyn
  14. prof. Bożenna Sawicka – dyrygent, prodziekan Akademii Muzycznej – Białystok
  15. dr Alan Urbanek – dyrygent – Wrocław

  Oto już po raz drugi spotykamy się w gościnnych progach Filharmonii Białostockiej, by wspólnie przeżyć piękno i głębię muzyki Prawosławia. XXIII MFMC zaplanowany z tradycyjnym, jak zwykle, rozmachem przedstawi słuchaczom 23 chóry i zespoły z Polski, Rosji, Ukrainy, Macedonii, Belgii i wielu innych krajów.
  Koncert Inauguracyjny dedykowany historycznemu wejściu Polski do Unii Europejskiej, stanie się muzycznym świętem WSCHODU i ZACHODU: obok uduchowionego AVE VERUM Wolfganga Amadeusza Mozarta zabrzmi wspaniała LITURGIA Aleksandra Greczaninowa dotąd nie wykonywana na naszym Festiwalu. Symboliczna wymowa tego wydarzenia będzie oczywista dla każdego, komu nieobca jest idea ekumenizmu, pojednania obu Kościołów.
  Wydarzeniem szczególnej rangi stanie się koncert autorski Johna Tavenera, czołowego kompozytora angielskiego obchodzącego w bieżącym roku swoje 60-lecie. Od lat związany z Prawosławiem tworzy muzykę wywodzącą się z ducha i tradycji starożytnego Bizancjum. Udział w koncercie kompozytora i Chóru Konserwatorium Moskiewskiego, bohatera ubiegłorocznego Festiwalu, zapewni temu zdarzeniu rangę na skalę europejską.
  Życzliwe poparcie dla idei Festiwalu ze strony władz wojewódzkich i samorządowych, a zwłaszcza błogosławieństwo i życzliwość udzielane mu od lat przez Patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja, sprawia, że Festiwal, przecież już białostocki! uzyskuje szanse stania się platformą porozumienia ludzi WSCHODU i ZACHODU, ludzi różnych wyznań i światopoglądów – ludzi, którym bliskie są ideały pojednania i pokoju.


  ORGANIZATORZY


  INAUGURACJA FESTIWALU

  2004. 05. 25 (wtorek), godz. 18.00
  Filharmonia Białostocka

  Otwarcie Festiwalu

  Otwarcie wystawy "Mandale 2004" prof. Andrzeja Strumiłło

  Koncert Inauguracyjny
  dedykowany wejściu Polski do Unii Europejskiej

  w wykonaniu laureata XIII MFMC – Hajnówka 1994
  Chóru Kameralnego „Błagowiest”
  i Orkiestry „Sinfonia Contertante” Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze
  pod dyr. Aleksandra Brandawsa

  a
  Soliści:
  Wijensturs Jansons – tenor
  Wsiewołod Mielnikow – bas
  Organy:
  Taliwaldis Dieksnis

  Aleksander Brandaws

  Chór Kameralny „Błagowiest” został utworzony w 1990 r. Śpiewają w nim studenci i absolwenci Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Łotewskiego i innych uczelni..
  Chór specjalizuje się w wykonawstwie rosyjskiej muzyki sakralnej i jest często prekursorem przywracającym do życia zapomniane cenne utwory.
  Repertuar chóru zawiera muzyczne kompozycje różnych wieków: zaczynając od najstarszych – znamiennych raspiewów, których historia sięga wiele setek lat – a kończąc na chóralnych koncertach znakomitych rosyjskich kompozytorów 18 i 20 wieku.
  Chór „Błagowiest” odnosił sukcesy uczestniczyąc w wielu międzynarodowych festiwalach i konkursach, m.in. w: Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Chóralnym w Kalundborg (Dania 1992), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (Polska 1994), Międzynarodowym Konkursie Polifonicznym „Guido d?Arezzo” (Włochy 1995), IV Międzynarodowym Chóralnym Festiwalu w Rybińsku (Rosja 1998), Międzynarodowym Festiwalu Rosyjskiej Muzyki Duchownej w Wilnie (Litwa 1999, 2000, 2001, 2003), Międzynarodowym Festiwalu „Eclats de Voix” w Auch (Francja 1999), 37 Międzynarodowym Konkursie Muzyki Chóralnej „Spittal an der Drau” (Austria 2000), VII Międzynarodowym Festiwalu „Riga Dimd” (Łotwa 2001). W 2003 r. Błagowiest zdobył III nagrodę na XXIII Festiwalu Pieśni Łotewskich w grupie najlepszych łotewskich i profesjonalnych chórów.
  Chór wiele koncertuje – wielokrotnie występował w licznych krajach nadbałtyckich, ale również w Rosji, Finlandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Węgrzech, Austrii i Grecji.
  Kierownik artystyczny i założyciel chóru Aleksander Brandaws ukończył w 1993 r. klasę dyrygentury chóralnej u prof. G. Kokarsa na Łotewskiej Akademii Muzycznej im. J. Vitols , a w 2001 r. otrzymał stopień mistrza w klasie prof. L. Amolinsa. Od 1993 r. Aleksander Brandaws współpracuje z Cerkwią św. Trójcy w Rydze.
  Orkiestra „Sinfonia Contertante” została utworzona w 2002 r. Inicjatorem utworzenia orkiestry była utalentowana młoda skrzypaczka Darja Smirnova, laureatka międzynarodowych konkursów i solistka licznych międzynarodowych orkiestr.
  Jednym z zadań orkiestry jest dawanie szansy występu z orkiestrą młodym instrumentalistom oraz solistom.
  Przy wyborze repertuaru orkiestry brani są pod uwagę soliści i możliwości orkiestry.
  Orkiestra współpracuje również z młodymi współczesnymi kompozytorami, dzięki czemu zespół staje się laboratorium twórczych poszukiwań.

  Program Koncertu Inauguracyjnego:

  1. Wolfgang Amadeusz Mozart – Ave Verum – na chór i orkiestrę

  2. Aleksander T. Greczaninow – Liturgia św. Jana Złotoustego
  „Domestica” op.79 – na głosy solowe, chór, organy i orkiestrę:
  1. Wielikaja Jektienija (Wielka Litania)
  2. Antyfony I i II (Błogosław, Chwała Ojcu i Synowi)
  3. Trisagion (Boże zbaw, Święty Boże)
  4. Sugubaja Jektienija (Litania żarliwa)
  5. Cheruwimskaja (Pieśń Cherubinów)
  6. Wieruju (Credo)
  7. Miłost? mira (Łaska pokoju)
  8. Dostojno jest? (Hymn do Bogurodzicy)
  9. Otcze nasz (Ojcze nasz)
  10. Chwalitie Gospoda (Chwalcie Pana)
  11. Koniec Liturgii: Błagosławien gradij wo Imia Gospodnie (Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie)
  – Mnogaja leta  2004. 05. 26 (środa), godz. 18.00
  Filharmonia Białostocka

  Koncert autorski
  światowej sławy kompozytora angielskiego
  Sir Johna Tavenera
  Gościa Honorowego Festiwalu


  Urodzony w 1944 r. w szkockiej prezbiteriańskiej rodzinie muzyków, John Tavener ukończył studia w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie u Lennoxa Berkleya. Już w młodym wieku był pod dużym wrażeniem Canticum Sacrum, skomponowanym przez Strawińskiego, w którym ujrzał idealną synkretyzację różnych tradycji – wschodnich i zachodnich, starożytnych i współczesnych, świecką i kościelną.
  Entuzjazm wobec twórczości Strawińskiego, Messinaena i silnie wyrażony postekspresjonizm lat 60. (w młodości był związany ze znaną grupą The Beatles), spowodowały, że pierwsze liturgiczne prace Tavenera, mimo że wywodziły się z tradycyjnych brytyjskich kompozycji, nie były ograniczone przez ewangelicką zasadę kompozycji kanonów. Zainteresowanie rytuałem i mistycyzmem doprowadziło go do muzyki katolickiej i skomponowania łacińskiego Credo (1960), requiem Requiem for Fr. Malachy (1973), jak również kantaty Ultimos ritos (1972) opartej na hiszpańskiej poezji św. Jana od Krzyża.
  W latach 70-tych kompozytora zafascynowało Prawosławie.
  Swoją duchową podróż zakończył w 1977 r. – przyjęciem Prawosławia i kompozycją Liturgii św. Jana Chryzostoma (1978), która jest obecnie powszechnie wykonywana.
  Mimo, że był pod wrażeniem rosyjskich i greckich psalmów, pozostał wierny swoim angloceltyckim korzeniom.
  Wiele prac Tavener komponował na zamówienie. Wykonywane one były przez ewangelickie lub katolickie chóry. Jego antyfony i chorały były komponowane na orkiestrę i na instrumenty tradycyjne – organy, dzwony, symandry. Wiele kompozytor bierze z chóralnej tradycji angielskiej, zwłaszcza w swych późniejszych, typowo prawosławnych, kompozycjach, są to: Kanon św. Andrzeja z Krety (1981), Ojcze Nasz (1982,1983), Nabożeństwo wigilijne (1984), Hymn do Stwórcy (1985), Panichida (1986), Przez wiele lat (1987).
  Tavener nigdy nie twierdził, że jest muzykologiem nasyconym tradycją bizantyjską czy znamiennego razspiewu, chociaż mógł te tradycje adoptować lub ustosunkować się do nich najczęściej w połączeniu ze starymi słowiańskimi lub greckimi tekstami. W jego najbardziej dostępnej dla chórów parafialnych pracy – Liturgia (1978) – tworzy rodzaj numerologicznych śpiewów gregoriańskich, które można by nazwać brytyjskim rodzajem bizantyjskiego śpiewu, nasycony mistycyzmem.
  Rozwój melodii, harmonii i instrumentacji w muzyce Tavenera, sposób rozstawiania sekcji chóralnej ma duży wpływ na jej akustykę. Staje się ona wielowymiarowa.
  Długotrwała choroba Tavenera skłania go do zajęcia się tematem śmierci. Centralną tezą jego kosmologii staje się „umieranie nas samych”, „musimy ukrzyżować siebie przedtem, nim zaczniemy żyć”. Niebo i piekło jest wszędzie wokół nas, w Wiecznej Teraźniejszości, a śmierć jest tylko warunkiem zmartwychwstania. Tavener skupia się nad tym w swych późniejszych chóralnych pracach: Hymn Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Domy Rogatkowe, Apokalipsa, Swiaty Boże (1995), a szczególnie w ostatniej pracy, Uczta Uczt (1996).
  Czy twórczy umysł duchowego pielgrzyma kiedykolwiek odpocznie w poszukiwaniu nowych form wyrazu? Na razie Tavener sięga dalej, do muzyki azjatyckiej i judeochrześcijańskiej, korzysta z legend Islamu. Wiele z tych prac to antyfony koncertowe i muzyka na orkiestrę, nie przeznaczone do użytku liturgicznego.

  Na ile fenomen Tavenera pozostawi swój ślad w wolno zmieniającej się tradycji Prawosławia i jak dalece jego siła przesłania sięgać będzie poza Rzym, Konstantynopol i Jerozolimę?

  Na podstawie artykułu
  Guya Picarda (Londyn) –
  – Gazeta Festiwalowa nr 3 (14) z 1998 r. Tłumaczyła Barbara Polityńska


  Koncert w wykonaniu laureata XXII MFMC – Hajnówka 2003

  Chóru Kameralnego Konserwatorium Moskiewskiego
  im. P. Czajkowskiego z Moskwy

  pod dyrekcją
  prof. Borysa Tewlina


  W 1994 r. został urzeczywistniony pomysł rektora Konserwatorium, A. S. Sokołowa, o stworzeniu chóru kameralnego tej uczelni, którego głównym celem artystycznym byłoby wykonawstwo muzyki współczesnej. W ciągu swej działalności Chór Kameralny Borysa Tewlina przedstawił słuchaczom wiele światowych i rosyjskich prawykonań chóralnych. W swoim repertuarze chór posiada również wielkie dzieła rosyjskiej muzyki religijnej oraz opracowania pieśni ludowych.
  Chór od początku jest uczestnikiem najsłynniejszych międzynarodowych festiwali, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej w Moskwie, Festiwal Sofii Gubajduliny w Zurichu, Moskiewska Jesień, „La fabrica del canto” w Legnano we Włoszech, Arnold Schoenberg in Memoriam”, Wiosna Prokofiewska w Doniecku, Moskiewski Festiwal Paschalny, XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003. Ponadto chór występował jako przedstawiciel Rosji na VI Międzynarodowym Forum Chóralnym w Minneapolis (USA 2002 r.).
  Borys Tewlin, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru, gruntowne wykształcenie muzyczne wyniósł z Konserwatorium Moskiewskiego: dyrygenturę chóralną studiował u prof. Myszkina, grę na organach u prof. Gedicke, aspiranturę odbył u prof. Swiesznikowa.
  Od 1959 r. wykłada w Konserwatorium Moskiewskim. W latach 1957-1993 kierował Moskiewskim Chórem Młodzieżowym, z którym odnosił sukcesy na licznych festiwalach, m.in. w Tallinie, Warnie, Cork, Tuluzie.
  W latach 1979-1991 prof. Tewlin prowadził Akademicki Chór Konserwatorium, gdzie w 1987 r. utworzył klasę mistrzowską „Rosyjski śpiew chóralny” – unikalny zespół mistrzów rosyjskiej dyrygentury chóralnej. W latach 1994-1996 był liderem chóru rosyjsko-amerykańskiego.
  W ostatnich latach Chór Kameralny Borysa Tewlina zdobył główne nagrody na prestiżowych festiwalach, m.in. „Grand Prix” w Riva del Garda we Włoszech , I miejsce i Złoty Medal Festiwalu im. Brahmsa w Wernigerode w Niemczech, „Grand Prix” na Światowej Olimpiadzie Chóralnej w Gomes w Austrii, I nagrodę na XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003.
  Borys Tewlin przewodniczy wielu artystycznym gremiom, posiada tytuł „Narodowy Artysta Rosji”, prowadzi kursy mistrzowskie w wielu krajach. Jest wybitnym artystą światowej miary.
  Zasiadał wielokrotnie w Jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.


  Program Koncertu Autorskiego

  1. Today the Virgin
  2. Two Hymns to the Mother of God
  3. The lamb
  4. Svyati (utwór na chór i wiolonczelę, solista Jewgienij Rumiancew)
  5. Three Antiphons
  6. I will lift up mine eyes unto the hills
  7. As one who has slept
  8. Song for Athene
  9. Love bade me welcome
  10. Ikon of the Nativity

  PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE


  2004. 05. 27 (czwartek), godz. 17.00
  Filharmonia Białostocka

  1. Zespół Wokalny „Con Sono” – Słubice (Polska)
  2. Zespół Wokalny „Molitva” – Roosdaal (Belgia)
  3. Kaliningradzki Chór Kameralny „Credo” – Kaliningrad (Rosja)
  4. Chór Politechniki Białostockiej – Białystok (Polska)
  5. Zespół Śpiewu Starocerkiewnego „Sretienije” – Charków (Ukraina)
  6. Chór Kameralny „Aliłuija” – Sofia (Bułgaria)
  7. Kameralny Chór Miasta Kaługa – Kaługa (Rosja)

  2004. 05. 28 (piątek), godz. 17.00
  Aula Wielka b. Pałacu Branickich

  1. Wzorcowy Chór Dziecięcy „Cantare”
  Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych – Orsza (Białoruś)
  2. Chór Mieszany „Stiv Naumov” – Bitola (Macedonia)
  3. Mieszany Chór Kameralny „Św. Ioan Predtiecza” – Kazanłyk (Bułgaria)
  4. Chór Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie
  – Preszów (Słowacja)
  5. Chór Cerkwi Św. Mikołaja – Tallin (Estonia)
  6. Chór Cerkwi Św. Trójcy – Charków (Ukraina)
  7. Chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego
  Patriarszego „Podworja” – Moskwa (Rosja)

  2004. 05. 29 (sobota), godz. 16.00
  Filharmonia Białostocka

  1. Chór Politechniki Gdańskiej – Gdańsk (Polska)

  2. Chór „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  – Kraków (Polska)

  3. Chór Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała w Mińsku
  – Mińsk (Białoruś)

  4. Chór Kameralny „Legenda” – Drohobycz (Ukraina)

  5. Mieszany Chór „Aukuras” Centrum Muzycznego w Kłajpedzie
  – Kłajpeda (Litwa)

  6. Chór Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych
  – Kiszyniów (Mołdawia)

  7. Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu w Tomsku
  – Tomsk (Rosja)


  ZAKOŃCZENIE FESTIWALU


  2004. 05. 30 (niedziela)
  Filharmonia Białostocka

  godz. 15.30
  ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

  godz. 17.00
  Koncert Galowy


  KONCERTY FESTIWALOWE

  2004.05.28 (piątek)
  Kościół Ewangelicko – Augsburski p. w. św. Trójcy
  ul. Kredytowa 4, WARSZAWA
  pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy


  2004.05.25. (wtorek)
  Dwór Artusa
  TORUŃ

  2004. 05. 26 (czwartek)
  Kościół O. O. Franciszkanów
  pl. Wszystkich Świętych 5, KRAKÓW


  2004.05.26. (środa)
  Katedra p. w. św. Piotra i Pawła
  GLIWICE

  2004.05.27 (czwartek)
  Kościół Uniwersytecki
  WROCŁAW
  Koncert pamięci prof. Stanisława Krukowskiego
  pod Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Telewizji Polskiej Wrocław


  2004.05.28 (sobota)
  Kościół O. O. Dominikanów
  ul. Stolarska 12, KRAKÓW

  2004.05.28 (piątek)
  kościół p.w. Najświętszej Marii Panny (Nowy)
  WASILKÓW


  2004.05.29 (sobota)
  Kościół p. w. św. Brygidy
  GDAŃSK

  2004.05.29 (sobota)
  Kościół p. w. św. Jakuba
  CZĘSTOCHOWA

  2004.05.29 (sobota)
  Dom Kultury
  SIEMIATYCZE

  2004.05.29 (sobota)
  Centrum Katolickie
  ŁOMŻA

  2004.05.29 (sobota)
  Letnia Rezydencja Branickich
  CHOROSZCZ


  2004.05.30. (niedziela)
  Zamek
  MALBORK


  Zespół Wokalny „Con Sono”
  Słubice (Polska)

  Dyryguje: Swietłana Doniec

  Zespół Wokalny „Con Sono” został utworzony w listopadzie 2000 r. Celem założycieli było stworzenie zespołu wykonującego muzykę kameralną, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki cerkiewnej oraz utworów renesansu i baroku. Zespół wykonuje także utwory muzyki rozrywkowej.
  Do tej pory zespół koncertował przede wszystkim na terenie województwa lubuskiego oraz sąsiedniej Brandenburgii, uczestnicząc w licznych uroczystościach sakralnych i świeckich.
  Na przełomie roku 2001/02 zespół otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

  Program:
  1. Chwalitie Imia Gospodnie – znamiennyj raspiew
  (opr. Dimitrij Jaiczkow)
  2. Cariu Niebiesnyj – opr. A. Kotowa
  3. Błażen muż – wersja kijowska
  4. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia
  5. Igor Dworiecki – Wieczieri Twojeja tajnyja


  Zespół Wokalny „MOLITVA”
  Roosdaal (Belgia)

  Dyryguje: Hugo Smekens

  Grupę doświadczonych muzyków poproszono kiedyś o zaśpiewanie Otcze nasz w czasie nabożeństwa. Po tym doświadczeniu zdecydowali się oni kontynuować wykonywanie muzyki prawosławnej, a po sześciu miesiącach intensywnej nauki powołali zespół wokalny „Molitva”. Zespół niedawno wydał swoją pierwszą płytę.
  Celem zespołu jest śpiewanie muzyki prawosławnej w czasie nabożeństw, a także poza nimi.

  Program:
  1. Dnieś Christos w Wiflejemie rożdajetsia – diemiestwiennyj napiew
  2. Megalynarion – opr. D. Guillaume
  3. Dymitr Bortniański – Sława Otcu, Jedinorodnyj Synie
  4. Aleksander Greczaninow – Nynie otpuszczajeszy
  5. Sołowiow-Siedoj – Płotiju usnuw

   

  Kaliningradzki Chór Kameralny „CREDO”
  Kaliningrad (Rosja)

  Dyryguje: Tamara Maksimowa

  Chór został utworzony w 1997 r. W zespole śpiewają muzycy w różnym wieku i różnych profesji (teoretycy, pianiści, wokaliści, estradowcy, akustycy, stroiciele instrumentów muzycznych i dyrygenci). Wielu z nich jest wykładowcami, studentami i absolwentami Kaliningradzkiego College?u im. S. Rachmaninowa.
  W repertuarze chóru znajduje się muzyka cerkiewna oraz światowa klasyka, a także folklor i muzyka współczesna. Chór koncertuje w kraju i zagranicą. W 1999 r. w Gdańsku w rocznicę powstania Opery Leśnej w Sopocie uczestniczył w Jubileuszowym wykonaniu opery R. Wagnera „Latający Holender”. W 1998 r. został laureatem i zdobywcą złotego medalu na VI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnej Muzyki Kościelnej im. Palestriniego w Rzymie. W 2001 r. uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Duchownej w Moskwie.

  Program:
  1. Nikołaj Ippolitow-Iwanow – Psalm 133
  2. Paweł Czesnokow – Tiebie pojem
  3. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo
  4. Paweł Czesnokow – Sowiet priewiecznyj
  5. Aleksander Archangielski – Głasom moim – Psalm 141 i 12
  6. Paweł Czesnokow – Wskuju mia


  Chór Politechniki Białostockiej
  Białystok (Polska)

  Dyryguje: Violetta Miłkowska

  Chór Politechniki Białostockiej powstał w 1977 r. jako zespół męski. W 1983 r. jego brzmienie zostało wzbogacone o głosy żeńskie. W ciągu ponad dwudziestoletniej działalności chór wielokrotnie uświetniał uroczystości uczelniane, koncertował w kraju i za granicą. Dokonywał również nagrań radiowych, zdobywał nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach, m.in.: I nagroda na Konkursie Moniuszkowskim w Białym-stoku (1999 r.); I nagroda w Podlaskim Festiwalu Pieśni Sakralnej w Łapach (2000 r.); I miejsce w II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie (2003 r.); III miejsce w kategorii chórów mieszanych w Llangollen International Musical Eisteddfod w Walii (Anglia 2003 r.).

  Program:
  1. Piotr Czajkowski – Błażeni, Jaże izbrał
  2. Sergiusz Rachmaninow – Nynie otpuszczajeszy
  3. Arvo Pärt – Bogorodice Diewo
  4. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
  5. Arcybiskup Jonafan – Wieliczit dusze moja Gospoda


  Zespół Śpiewu Starocerkiewnego „Sretienije”
  Charków (Ukraina)

  Dyryguje: Igor Sachno

  Wokalny Zespół „Sretienije” powstał w 1990 r. jako tercet. Obecnie skład zespołu waha się od 3 do 7 osób.
  Celem dyrygenta i śpiewaków zespołu jest odrodzenie sztuki śpiewu cerkiewnego wyłącznie w oparciu o trzy najstarsze kanoniczne kierunki sztuki śpiewaczej Prawosławnego Wschodu, tj.: Bizancjum, Gruzji i Rusi. Oprócz udziału w nabożeństwach Zespół prowadzi bogatą działalność koncertowo-oświatową. Jest laureatem wielu festiwali, m. in.: laureatem Międzynarodowego Festiwalu im. arcydiakona Rozowa – Moskwa 1993 r. i trzykrotnym laureatem Ogólnoukraińskiego Festiwalu „Głas Pieczerskij” w Kijowie (1999, 2000, 2001).
  Zespół wydał dotychczas 4 płyty CD.

  Program:
  1. Paschalnoje naczało – różne tradycje
  2. Swiatyj Boże – śpiew bizantyjski
  3. Fragment Liturgii – wczesny wielogłos rosyjski
  4. Bogorodice Diewo, radujsia – śpiew ruski, bizantyjski i grecki
  5. Alliłuija – śpiew ruski, bizantyjski i gruziński


  Chór Kameralny „Aliłuja”
  Sofia (Bułgaria)

  Dyryguje: Stojan Babekow

  Twórcą i dyrygentem chóru jest kompozytor prof. Stojan Babekow. Chór Kameralny „Aliłuja” jest pierwszym w Bułgarii prywatnym chórem, w składzie którego śpiewają profesjonalni śpiewacy. Głównym celem chóru jest popularyzacja bułgarskiej muzyki cerkiewnej.
  Chór uczestniczył w wielu festiwalach prawosławnej muzyki cerkiewnej w Bułgarii. Od 1994 do 2000 r. był organizatorem konkursu nowych prawosławnych kompozycji chóralnych. Do swojego repertuaru włączył również utwory innych kompozytorów dawnych i współczesnych: niemieckich, austriackich, rosyjskich i włoskich. Chór jest także popularyzatorem muzyki hiszpańskiej. Stale współpracuje ze Związkiem Kompozytorów Bułgarii i Ministerstwem Kultury. Chór wydał kilka kaset i płytę CD z muzyką cerkiewną. W przygotowaniu są dwie następne.

  Program:
  1. Peter Dinew – Iże Chieruwimy nr 4
  2. Stojan Babekov – Otcze nasz nr 4
  3. Stojan Babekov – „Hymn ku czci Św. Św.Cyryla i Metodego” nr 2
  4. Borys Ibriszimov – Tiebie pojem
  5. Dymitr Bortniański – Allegro maestoso z Koncertu nr 15


  Kameralny Chór Miasta Kaługi
  Kaługa (Rosja)

  Dyryguje: Lilia Afanasjewa

  Chór utworzono w 2001 r. na bazie muzyków Kałużskiej Orkiestry Kameralnej. W skład zespołu studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Muzycznej. Repertuar jest bardzo bogaty i różnorodny. Wykonywana jest rosyjska muzyka cerkiewna, rosyjska i zagraniczna klasyka oraz muzyka współczesna a także opracowania pieśni ludowych.
  Chór jest laureatem m. in.: Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Prawosławnej w Mińsku w 2001 r., Wszechrosyjskiego Konkursu Chórów „Śpiewająca Rosja” w Moskwie 2002 r. oraz Międzynarodo-wego Konkursu Chórów Sztuki Słowiańskiej w mieście Bałaszicha.

  Program:
  1. Aleksandr Tipakow – Prazdnicznyj kant
  2. Paweł Czesnokow – Miłost? mira
  3. Alfred Sznitke – Otcze nasz
  4. Piotr Czajkowski – Legenda
  5. Dymitr Bortniański – Koncert „Tiebie Boga Chwalim”


  Wzorcowy Chór Dziecięcy „Cantare”
  Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych
  Orsza (Białoruś)

  Dyryguje: Walentyna Karżickaja

  Chór „Cantare” powstał w 1998 r. na bazie klasy chóralnej Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych w Orszy. W ciągu roku wykonuje, bądź uczestniczy w około 50 koncertach z muzyką religijną i świecką, bierze udział również w wielu konkursach i festiwalach. Jest m.in. laureatem X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej „Mahutny Boże” w Mohilowie. W repertuarze chóru znajduje się muzyka różnych epok i stylów. Wykonywane są kompozycje białoruskie, rosyjskie, ale również kompozytorów zachodnich, zarówno utwory świeckie, jak i religijne. Ważną pozycję w repertuarze chóru stanowi muzyka cerkiewna.
  W 2003 r. chórowi „Cantare” nadano tytuł Chóru Wzorcowego.

  Program:
  1. J. Czmielow – Małoje sławosłowije
  2. Paweł Czesnokow – Pokajanija otwierżi mi dwiery
  3. Anatolij Kisielow – Priiditie pokłonimsia
  4. Anatolij Kisielow – Angieł wopijasze
  5. Peter Dinew – Dostojno jest?
  6. Peter Dinew – Antyfona pierwsza – stiepienna
  7. Hanna Kozłowa – Bogorodice Diewo
  8. Sergiusz Rachmaninow – Błagosłowien gradyj widichom swiet istinnyj


  Chór Mieszany „Stiv Naumov”
  Bitola (Macedonia)

  Dyryguje: Lubomir Trifunovski

  Chór Mieszany „Stiv Naumov” powstał w 1944 r. i od tego czasu dał ponad 2500 koncertów w kraju i za granicą.
  Chór jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów i festiwali, m. in.: w Anglii, Polsce, Niemczech, Włoszech, Francji, Grecji; jest też jednym z najlepszych chórów w Macedonii – uzyskał najwyższą nagrodę państwową im. „11 Października” przydzielaną przez Rząd Republiki Macedonii za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
  Nagrywa wiele programów telewizyjnych – w tym kompozycje dla Telewizji Skopje, wydaje kasety audio i video, razem z Macedońską Filharmonią wydał również płytę CD.

  Program:
  1. Atanas Badev – Dostojno jest?
  2. Stefan Mokranjac – Tiebie pojem
  3. Stefan Mokranjac – Akatyst kondak
  4. Todor Skalovski – Wieliczanije Kiriłu i Metodiju
  5. Stefan Mokranjac – Chieruwimskaja pieśń


  Mieszany Chór Kameralny „Św. Ioan Predtiecza”
  Kazanłyk (Bułgaria)

  Dyryguje: Diliana Kolewa

  Mieszany Chór Kameralny „Św. Ioan Predtiecza” powstał w 1991 r. Pierwotnie chórem dyrygowała Wania Moniowa będąca jednocześnie dyrygentem chóru miejskiego. Chór, w którym śpiewali chórzyści chóru miejskiego specjalizował się w wykonywaniu kompozycji znanego bułgarskiego kompozytora Dobri Christowa. W latach 1994-2002 chór poszerzył swój repertuar o utwory innych kompozytorów. Brał udział w licznych festiwalach, m. in. w 2001 r. w Staropłanińskim Chóralnym Soborze w Wielkim Tyrnowie. Od 2002 r. chór pracuje pod kierownictwem dyrygentki Diliany Kolewoj.

  Program:
  1. Dobri Christow – Chieruwimskaja piesń
  2. Dobri Christow – Pod Twoju miłost?
  3. Artemij Wedel – Pokajanija
  4. Dymitr Bortniański – Radujtiesia prawiednii o Gospodie
  5. Dymitr Bortniański – Sława wo wysznich Bogu


  Chór Wydziału Teologii Prawosławnej
  Uniwersytetu w Preszowie
  Preszów (Słowacja)

  Dyryguje: dr Anna Derevjanikova

  Chór utworzony został w 1992 r. Śpiewają w nim studenci teologii, przyszli duchowni. Celem chóru jest m. in. przygotowanie studentów do kierowania ogólnym śpiewem wiernych (typowym w cerkwiach na Słowacji) oraz do prowadzenia chórów. Chór uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Cerkiew oraz w licznych festiwalach, m.in.: w Koszycach, Preszowie, Pradze. W 1999 roku chór wziął udział w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka ?99.
  Chór wykonuje utwory kompozytorów rosyjskich, ukraińskich, greckich, śpiewa również preszowskie napiewy, które opracowuje dyry-gentka dr Anna Derevjanikova – pedagog Uniwersytetu w Preszowie.

  Program:
  1. Paweł Czesnokow – Błagosłowi dusze moja
  2. Sława, Jedinorodnyj – starobułgarski napiew
  3. Paweł Czesnokow – Pod Twoju miłost?
  4. Anna Derevjanikova – Stradalnaja Mati
  5. Arcybiskup Feofan – Wieliczit dusze moja Gospoda
  6. Władimir Pronin – Ot junosti mojeja


  Chór Cerkwi Św. Mikołaja
  Tallin (Estonia)

  Dyryguje: Igor Wrona

  Chór Cerkwi Św. Mikołaja w Tallinie pod kierownictwem Igora Wrony utworzono w 1992 r. Od tej pory chór wielokrotnie uczestniczył w koncertach w Estonii, a także koncertował w Szwecji, Niemczech, Szwajcarii. W 1998 r. chór zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu „Music in world” we Włoszech.

  Program:
  1. Otcze nasz
  2. G. Lange – Bogorodice Diewo
  3. Dostojno jest? – śpiew bizantyjski XV w.
  4. Aleksander Kastalski – Nynie otpuszczajeszi, (solista Indrel Jurczenko)
  5. Priiditie pokłonimsia – śpiew kachetyński
  6. Ot junosti mojeja – śpiew grecki (harm. D. Allemanow)
  7. Jelicy wo Christa krestitisia – wielogłos XII w.


  Chór Cerkwi Św. Trójcy
  Charków (Ukraina)

  Dyryguje: Igor Sachno

  Chór pod kierownictwem Igora Sachno pracuje od 1995 r. jako repre-zentacyjny chór świątyni. W czasie nabożeństw wykonuje wyłącznie śpiew cerkiewny wywodzący się z trzech zasadniczych tradycji kanonicz-nych wschodniego chrześcijaństwa, tj. ruskiej (śpiew stołpowyj), bizan-tyjskiej i gruzińskiej. Dla potrzeb liturgicznych śpiewy gruzińskie i greckie są oparte na tekstach modlitw słowiańskich. Oprócz udziału w nabożeństwach chórzyści uczestniczą w koncertach-wykładach organizo-wanych w celu odrodzenia tradycyjnej sztuki cerkiewnej. Uczestniczy również w wielu festiwalach, zdobywając m.in. I nagrodę Ogólnoukraińs-kiego Festiwalu ” Głas Pieczerskij” w 2001 r. Chór wydał 2 płyty CD.

  Program:
  1. Priczastien Paschy – śpiew bizantyjski w języku starosłowiańskim
  2. Priiditie pokłonimsia – śpiew gruziński
  3. Psalm 103 – tradycyjny śpiew klasztoru w Wałaamie
  4. Pieśń Bogurodzicy – wczesny dwugłos rosyjski
  5. Tropar Rożdżiestwu – rosyjskie, bizantyjskie, gruzińskie
  6. Priczestien Woskriesnyj – dwugłos bizantyjski


  Chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego
  Krutickiego Patriarszego „Podworja”
  Moskwa (Rosja)

  Dyryguje: Igor Stułow

   

  Szkoła Śpiewu Cerkiewnego i chór powstały z inicjatywy i pod kierownictwem prof. Galiny Stułowej w 1993 r. z błogosławieństwa Arcybiskupa Kostromskiego i Galickiego Aleksandra.
  Nauka w szkole trwa 4 lata. Studenci oprócz kształcenia muzycznego przyswajają również wiedzę teologiczną. W chórze kierowanym przez Igora Stułowa śpiewają słuchacze pierwszego, drugiego i trzeciego roku.

  Program:
  1. Błagosłowi dusze moja Gospoda
  2. A. Astafjew – Wiżd? moju skorb?
  3. Stepan Diechtiariow – Tropar Rożdżestwa
  4. Aleksander Archangielski – Nynie otpuszczajeszi
  5. Dymitr Allemanow – Chwalitie Imia Gospodnie
  6. Aleksiej Lwow – Wieczeri Twojeja tajnyja
  7. Ziemle russkaja – stichira ku czci Wszystkich Świętych
  8. Bogorodice Diewo – śpiew grecki
  9. Mnogaja leta – śpiew moskiewski


  Chór Politechniki Gdańskiej
  Gdańsk (Polska)

  Dyryguje: Mariusz Mróz

  Oficjalna rejestracja działalności Chóru Politechniki Gdańskiej nastą-piła w listopadzie 1965 r., kiedy to na Politechnice powstał zespół kameralny pod nazwą „Collegium Academicum Musicae Antiqae”. Kierownictwo artystyczne chóru sprawowali: Andrzej Lewandowski, Jan Łukaszewski, a od 1992 r. zespół prowadzi Mariusz Mróz. Chór tworzą studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej.
  Chór posiada wiele nagród i wyróżnień, m.in.: I miejsce w XIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Religijnej w Rumunii (2001); brązowy dyplom na XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (2002). W ostatnich latach zespół z powo-dzeniem wykonuje muzykę XX w. oraz polską muzykę współczesną, współpracuje także z orkiestrami: Słupską Orkiestrą Kameralną, Orkies-trą Teatru Muzycznego w Gdyni, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Gdańsku, z którymi osiąga swoje największe sukcesy.

  Program:
  1. Romuald Twardowski – Woskresienije Christowo
  2. Aleksiej Lwow – Wieczieri Twojeja tajnyja
  3. Nikołaj Ippolitow-Iwanow – Błagosłowi dusze moja Gospoda
  4. Sergiusz Rachmaninow – Błażen muż
  5. Dymitr Bortniański – Iże Chieruwimy


  Chór „PSALMODIA”
  Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  Kraków (Polska)

  Dyryguje: Włodzimierz Siedlik

  Chór „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie powstał w 1988 r. w Instytucie Liturgicznym na Wydziale Teologicznym PAT. Od początku istnienia chór bierze czynny udział w uroczystościach uczelni, miasta oraz Kościoła krakowskiego.
  Chór jest laureatem wielu festiwali i konkursów, m. in.: Ogólno-polskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat – nagroda za najlepszy debiut i najlepszą technikę wokalną, XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – wyróżnienie, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach – I miejsce, Małopolskiego Konkursu Chórów w Niepołomicach – I miejsce. Chór uczestniczył także w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Loreto (Włochy).

  Program:
  1. Sergiusz Rachmaninow – Tiebie pojem (solistka siostra Adrianna Miś)
  2. Piotr Czajkowski – Iże Chieruwimy
  3. Paweł Czesnokow – Swiatyj Boże (solistka Adrianna Bujak-Cyran)
  4. Aleksiej Lwow – Wieczieri Twojeja tajnyja
  5. Paweł Czesnokow – Chwalitie Gospoda s niebies


  Chór Prawosławnego Bractwa
  im. Arcystratega Michała w Mińsku
  Mińsk (Białoruś)

  Dyryguje: Jelena Dichtijewskaja

  Chór Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała na stałe uczestniczy w nabożeństwach budowanej przez Bractwo w Mińsku Cerkwi Zaśnięcia Przenajświętszej Marii Panny (Pokrow). Uczestniczył w wielu pielgrzymkach na terenie Białorusi i za granicą. Ważnym wydarzeniem było uczestnictwo chóru w nabożeństwie w Wałaamskim monasterze celebrowanym przez Jego Świątobliwość Patriarchę Wszech Rusi – Aleksija II. Chór jest laureatem IV Festiwalu Prawosławnej Pieśni Cerkiewnej w Mińsku. Wydał 4 płyty CD z muzyką cerkiewną. Dyry-gentka chóru jest docentem Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku. Praktykę dyrygenta zdobywała w świątyniach Moskwy, Sankt Petersburga, Wałaamskiego i Didiejewskiego Monasteru.

  Program:
  1. Paweł Czesnokow – Chwalitie Imia Gospodnie
  2. Anna Korotkina – Priłog k Priepodobnoj Matieri Eufrosinii
  (słowa Św.Symeon Połocki)
  3. Siergiej Trubaczow – Kondak Rożdiestwa Christowa
  4. Nikołaj Kiedrow, ojciec – Triswiatoje
  5. Paweł Czesnokow – Sowiet Priewiecznyj
  6. Paweł Czesnokow – Stichiry Paschy ( śpiew Ławry)


  Chór Kameralny „Legenda”
  Drohobycz (Ukraina)

  Dyryguje: Igor Cyklińskij

  Chór Kameralny „Legenda” powstał w 1970 r. W skład jego wchodzą uczestnicy studenckich, pedagogicznych i muzycznych zespołów miasta Drohobycz. Repertuar chóru obejmuje utwory współczesnych kompozytorów ukraińskich, kompozytorów europejskich oraz utwory religijne, ukraińskie pieśni ludowe oraz pieśni innych narodów. Chór jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów i festiwali, m. in.: w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Słowacji, Austrii i na Węgrzech.

  Program:
  1. Wiktor Stiepurko – Otcze nasz
  2. Romuald Twardowski – Wo carstwii Twojem
  3. Feofan Iwanow – Psalm
  4. Artemij Wedel – Koncert nr 25
  5. Lesia Diczko – Chwali, dusze moja, Gospoda

  Mieszany Chór „Aukuras” Centrum Muzycznego w Kłajpedzie
  Kłajpeda (Litwa)

  Dyryguje: Alfonsas Vildžiunas

  Mieszany Chór „Aukuras” Centrum Muzycznego w Kłajpedzie został utworzony w 1993 r. W jego skład wchodzą nauczyciele śpiewu, studenci, profesorowie, pracownicy kultury. Repertuar chóru stanowią utwory pochodzące z różnych epok i stylów zarówno muzyki sakralnej jak i światowej. Chór uczestniczy wspólnie z Narodową Litewską Orkiestrą Symfoniczną oraz Orkiestrą Kameralną z Kłajpedy w koncertach muzyki symfonicznej. W ciągu dziesięciu lat istnienia chór dał ponad 300 koncertów na Litwie i za granicą, jest laureatem dwunastu międzynarodowych konkursów.

  Program:
  1. Paweł Czesnokow – Wskuju mia otrinuł jesi
  2. Piotr Czajkowski – Dostojno jest’
  3. Maksym Berezowski – Nie otwierżi mienie wo wriemia starosti
  4. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia
  5. Jurij Falik – Błażeni


  Chór Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych
  Kiszyniów (Mołdawia)

  Dyryguje: Ilona Stepan

  Chór Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych został utworzony w 1940 r. jednocześnie z Miejskim Konserwatorium w Kiszy-niowie. Obecnie chór składa się ze studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii. Na repertuar chóru składają się utwory od średnio-wiecznych, renesansowych i cerkiewnych po utwory współczesnych kompozytorów mołdawskich i europejskich.
  Chór często koncertuje w Mołdawii i za granicą (Rumunia, Ukraina). W 2003 r. zdobył II nagrodę za XXVII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Warnie (Bułgaria) i Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Kiszyniowie.
  Program:
  1. Sergiusz Rachmaninow – Sława Otcu
  2. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice, Diewo, radujsia
  3. Sergiusz Rachmaninow – W molitwach nieusypajuszczuju
  4. Dymitr Bortniański – Spasi ludi twoja, Gospodi
  5. Piotr Czajkowski – Chieruwimskaja piesń
  6. Piotr Czajkowski – Angieł wopijasze
  7. Paweł Czesnokow – Tiebie pojem
  8. Gawriił Łomakin – Iże Chieruwimy
  9. Gawriił Musicescu – Lauda Domnului
  10. Gawriił Musicescu – Acum slobozeste
  11. Tudor Jarda – Pogorata, pogorat


  Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu w Tomsku
  Tomsk (Rosja)

  Dyryguje: prof. Witalij Sotnikow

  Kapela Chórlana Państwowego Uniwersytetu w Tomsku

  Kapela powstała w 1959 r. jako zespół prowadzący systematyczną działalność koncertową w Tomsku oraz w innych miastach. W repertua-rze chóru jest muzyka epoki Odrodzenia, kompozycje klasyków, roman-tyków, kompozytorów współczesnych, rosyjska muzyka cerkiewna, a także pieśni narodów świata. Kapela wykonywała takie utwory, jak: Magnificat Bacha, Requiem i Msze Koronacyjne Mozarta, 9. Symfonię Beethovena, Stabat Mater, Msze uroczyste Rossiniego i inne wspaniałe dzieła. Ważne miejsce w repertuarze zajmuje rosyjska muzyka cerkiewna takich kompozytorów, jak: Archangielski, Czesnokow, Czajkowski, Rachmaninow, Falik, Swiridow, Sznitke. Przez wiele lat Kapela uczestni-czyła w nabożeństwach ponownie otwartego Monasteru Św. Aleksego w Tomsku. Kapela jest laureatem wielu konkursów i festiwali w Rosji, Czechach, Mołdawii i na Węgrzech. Od 1966 r. Kapelą kierujezasłużony działacz sztuki Rosji profesor Witalij Sotnikow.


  Program:
  1. Mikołaj Dilecki – Woskriesienskij kanon
  2. Piotr Czajkowski – Dostojno jest?
  3. Sergiusz Rachmaninow – Szestopsalmije
  (fragment „Całonocnego czuwania”)
  4. Gieorgij Swiridow – Modlitwa
  5. Otcze nasz – Alfred Sznitke

  1

  2

  3

  4


  Copyright © Fundacja „Muzyka Cerkiewna”