PROMOTOR POLSKI


Organizator:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. T. Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000016891

tel. +48 85 682 20 89
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

Miejsce realizacji Festiwalu:
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
ul. Podleśna 2 

 

 
 

LOGO MFMC 2019

XXXIX      Międzynarodowy

Festiwal  Muzyki  Cerkiewnej

2020 w BIAŁYMSTOKU

XXXIX  International  Festival

of    Orthodox    Church   Music

17-20.09.2020 r

 

 Patronat Honorowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

ppl

 

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego (2003-2020)

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

   


SPONSOR GŁÓWNY

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie dla
PKN ORLEN za wsparcie finansowe FestiwaluPROMOTOR POLSKI 2019


† W pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego
Wiecznaja Pamiat’
w latach 2003 – 2020 Patron Artystyczny Festiwalu
Więcej…


Szanowni Państwo,
Po raz 39. zapraszam Państwa na spotkanie z przepiękną i uduchowioną muzyką cerkiewną. Po raz pierwszy czynię to we wrześniu, a nie jak dotychczas – w maju. Jest to nasza druga próba przeprowadzenia tegorocznego święta muzyki cerkiewnej. Pierwsze zamiary miały być zrealizowane tradycyjnie w maju. Swój udział w Festiwalu potwierdziło wówczas 30 wybranych chórów z: Angoli, Bułgarii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski. Konkursowe programy przed międzynarodowym Jury miały zaprezentować chóry we wszystkich regulaminowych kategoriach wykonawczych czyli ze wszystkich środowisk chóralnych. Poczynając od chórów parafialnych po zawodowe. Festiwal Koncertem Inauguracyjnym z arcyciekawym programem ułożonym przez obchodzącego swój Jubileusz 90-lecia RomualdaTwardowskiego miał rozpocząć najlepszy chór zawodowy ubiegłorocznej edycji, syberyjski Chór „Młada” z Permu w Rosji. W trakcie organizacji było ponad 20 koncertów towarzyszących w wielkich i mniejszych miastach i wsiach naszego kraju. Rozpoczął się proces otrzymywania wiz i przygotowania materiałów do druku. I…. wtedy ogłoszono stan pandemii. W tej nieoczekiwanej i nieznanej dla nikogo sytuacji w uzgodnieniu z dyrygentami chórów przenieśliśmy Festiwal na wrzesień. I jakby tego było mało, 29 marca odszedł nasz wielki przyjaciel, którego życzliwości i Patronatu Artystycznego doświadczaliśmy, Krzysztof Penderecki. Jest to ogromna i niepowetowana strata dla kultury światowej, polskiej, kultury Podlasia, dla muzyki cerkiewnej, wschodu. Zgasły moje nadzieje na kolejne kompozycje muzyki cerkiewnej. Niedokończonym pozostał obiecany jeszcze swojemu ojcu i rozpoczęty utwór „Na riekach wawiłońskich” (przed kilku laty, na prośbę Maestro o przypomnienie treści, posłałem mu słowa tego Psalmu). Było nam bardzo smutno i wydawało się, że życie kulturalne w kraju zamarło nie tylko z powodu pandemii ale również z powodu odejścia Maestro. Zaprzestały pracy chóry, a świat chóralistyki zamarł w oczekiwaniu na bezpieczną normalność. Niestety tak się nie stało. Zamknięcie szkół, uczelni i instytucji kultury spowodowało zawieszenie działalności chórów dziecięcych, amatorskich świeckich, uczelni muzycznych i zawodowych. W mniejszym stopniu pandemia dotknęła chórów parafialnych, które trwały niosąc posługę religijną. Zamknięto granice. Zaczęły do nas napływać wiadomości o chorobach chórzystów i dyrygentów, a także wątpliwości, czy wrześniowy czas pozwoli zrealizować imprezę. Ta niepewność trwa do chwili obecnej, bo nawet „najpewniejsze” chóry w trosce o swoje zdrowie, a czasami przez nagłe zamknięcie granic nie mają pewności, co do możliwości uczestnictwa. Rozumiemy i szanujemy ich decyzje. Nie mamy takiej pewności i my organizatorzy. Tegoroczne przesłuchania konkursowe są ilościowo skromne ale zaśpiewają w nich reprezentanci środowisk chóralnych, które powoli wznawiają swoją działalność. W konkursie wezmą udział chóry parafialne (prawosławne, protestanckie i grecko-katolickie), amatorskie świeckie i profesjonalne. Te ostatnie, zarówno w konkursie, jak i koncertach towarzyszących. Ponadto wykonane zostaną Koncert Inauguracyjny dedykowany Jubilatowi 90-lecia Romualdowi Twardowskiemu i Koncert Galowy poświęcony Pamięci Krzysztofa Pendereckiego. W obu przypadkach wykonawcami będą znakomite chóry profesjonalne z Polski – Polski Chór Kameralny z Gdańska oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej. Oba stanowią czołówkę najlepszych chórów w Polsce. Pełni optymizmu (bo bywało,chociaż z innych powodów, również trudno), mamy nadzieję, że mimo czasu pandemii, imprezę uda się przeprowadzić po naszej myśli. Dziękując wszystkim za życzliwość i okazywaną nam dotychczasową pomoc zapraszam Państwa na festiwalowe koncerty.
 
 
Z wyrazami szacunku
Mikołaj Buszko

 

KONCERT INAUGURACYJNY

dedykowany Romualdowi Twardowskiemu
w roku Jubileuszu 90-lecia
Polski Chór Kameralny
Schola Cantorum Gedanensis

Gdańsk, Polska

Dyryguje: Jan Łukaszewski

 

Chór należy do wąskiego grona światowej elity profesjonalnych chórów kameralnych. Założony w 1978 roku przez Ireneusza Łukaszewskiego, a od 1983 prowadzony jest przez jego brata Jana. W 2018 r. Chór obchodził jubileusz 40-lecia działalności. Repertuar chóru jest niezwykle obszerny – od muzyki a cappella po duże formy oratoryjne, operowe i symfoniczne. Zespół cieszy się opinią niezrównanego wykonawcy muzyki współczesnej, dokonał niemal 660 prawykonań, w tym dzieł takich kompozytorów jak m.in. Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki. Swoje utwory dedykowali chórowi m.in. Wojciech Kilar, Krzysztof Meyer, Krzysztof Penderecki, Paweł Łukaszewski. Niezmienna od lat najwyższa jakość brzmienia Chóru gwarantuje mu współpracę z najlepszymi światowymi orkiestrami oraz znakomitymi dyrygentami chóralnymi. Chór był wielokrotnie zapraszany na międzynarodowe festiwale muzyczne, tournées koncertowe wiodą go po niemal całej Europie, a także do USA, Kanady i Japonii. Oprócz ponad 80 płyt CD, kaset magnetofonowych i video, z których wiele nominowanych było do nagród fonograficznych, Chór nagrywał także dla polskich i zagranicznych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.
Płyty Chóru były 22 razy nominowane do nagrody Fryderyk, a pięciokrotnie ją zdobyły. Dyrygentem i dyrektorem Chóru jest Jan Łukaszewski – wykładowca, profesor sztuk muzycznych, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana, uznawany za jednego z najwybitniejszych w Europie specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej, pedagog, kompozytor, juror konkursów chóralnych, m.in. w Japonii, Walii, na Litwie, we Włoszech, Szwajcarii, w Polsce (w tym MFMC ”Hajnówka”), a także konkursów kompozytorskich w Anglii, Francji, Niemczech i we Włoszech. W 2018 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

 

PROGRAM KONCERTU

 
1. Gaude Mater Polonia
2. Romuald Twardowski – Tiebie pojem
3. Romuald Twardowski – Chwali dusze moja Gospoda
4. Romuald Twardowski – Błagosłowi dusze moja Gospoda
5. Romuald Twardowski – Alliłuja
6. Romuald Twardowski – Nynie otpuszczajeszi
7. Romuald Twardowski – O Tiebie radujetsia
8. Łesia Dyczko – Błagosłowi dusze moja Gospoda
9. Romuald Twardowski – Boże wo Imia Twoje
10. Romuald Twardowski – Osanna II
11. Romuald Twardowski – Wo Carstwii Twojem
12. Romuald Twardowski – Swiatyj Boże
13. Romuald Twardowski – Otcze nasz
14. Romuald Twardowski – Wospojtie Gospodiewi piesń nowu

 

 

prof. Romuald Twardowski – Przewodniczący Jury; kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, uhonorowany odznaczeniem MKiDN Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Warszawa, Polska.

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska – dyrygentka, wykładowca dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina, jurorka krajowych i międzynarodowych konkursów, uhonorowana odznaczeniem MKiDN Zasłużony Kulturze Gloria Artis, dyrygentka Chóru Politechniki Białostockiej, wielokrotna Laureatka MFMC „Hajnówka”. Białystok, Polska.

ks. Jerzy Szurbak – dyrygent i kierownik artystyczny Warszawskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, uhonorowany odznaczeniem MKiDN Zasłużony Kulturze Gloria Artis, wielokrotny Laureat MFMC „Hajnówka”. Warszawa, Polska.

 

 

 

prof. Powilas Gylis – dyrygent, Prorektor Litewskiej Akademii Muzyki, Zasłużony Artysta Litwy, Kawaler Orderu Wielkiego Księcia Giedymina, Laureat MFMC – „Hajnówka”. Wilno, Litwa.

prof. dr hab. Leon Zaborowski – dyrygent, profesor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, kierownik Katedry Edukacji Muzycznej, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Kameralnego „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” w Poznaniu, dyrektor „Międzynarodowych Spotkań z Muzyką Cerkiewną” w Grodzisku Wlkp., uhonorowany odznaczeniem MKiDN Zasłużony Kulturze Gloria Artis, wielokrotny laureat MFMC „Hajnówka”. Poznań, Polska.

 

Chór Cerkwi Uspieńskiej

Warszawa, Polska

dyryguje: Łukasz Rejt
Kategoria: Chóry parafialne

 

Chór powstał w 2000 r. z inicjatywy i pod kierownictwem Łukasza Rejta. Jest jednym z czterech chórów działających przy cerkwi OO Bazylianów. Składa się z mieszkających na stałe w Warszawie Ukraińców, a także z pochodzących spoza stolicy ukraińskich studentów uczelni warszawskich oraz imigrantów z Ukrainy. Chór brał udział w uroczystościach pogrzebowych hr. de Werszowiec-Reya, Aleksandra Małachowskiego oraz Jacka Kuronia; śpiewał też podczas nabożeństw żałobnych odprawianych na Prawosławnym Cmentarzu na Woli w kwaterach żołnierzy ukraińskich poległych w 1920 r. w obronie Warszawy. Koncertował w Akademii Muzycznej w Warszawie, w bazylice Św. Krzyża, Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie. W 2007 r. wziął udział w nagraniach na potrzeby serialu TVP „Plebania”; trzykrotnie występował na Jesiennych Dniach Muzyki Cerkiewnej w Giżycku. W 2008 r. chór nagrał płytę CD „Wydichom swit istynnyj” z muzyką cerkiewną oraz fragmentami Liturgii greckokatolickiej (live). W 2012 r. brał udział w Jutrzni i Liturgii Wielkanocnej, retransmitowanej przez Program 1 TVP. Chór jest laureatem MFMC „Hajnówka 2013”. W tym samym roku wydał również CD z kolędami ukraińskimi „W dalekiej dolinie”, natomiast w 2018 r. — kolejną płytę CD z muzyką cerkiewną oraz fragmentami Liturgii greckokatolickiej (live). Chórem kieruje Łukasz Rejt – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Archieparchialnego Instytutu Regenckiego w Przemyślu, śpiewak wielu chórów. Od 2003 r. pełni funkcję diaka i regenta chóru cerkwi Uspieńskiej w Warszawie.

 

PROGRAM

1. Siergiej Aleksiejew – Tworiaj angieły swoja duchy
2. Jurij Zujew – Tiło Chrystowe
3. Michael Azowski – Triswiatoje
4. Gienadij Łapajew – Mylost’ myra
5. Anonim, opr. Michael Azowski – Iże Cheruwymy
6. Melodia Ilińskiego skitu na górze Atos – Swite tychyj

 

 

Zespół Wokalny „Esperimento”

Białystok, Polska

dyryguje: Barbara Kornacka
Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

 

Zespół powstał na przełomie 2006 i 2007 roku. Działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Repertuar składa się przede wszystkim z kompozycji epok średniowiecza, renesansu i baroku, ale także muzyki cerkiewnej i utworów współczesnych. Zespół uświetnia wiele imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Białegostoku i województwa, koncertuje w kraju i za granicą, bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając tytuły laureata i nagrody. W ramach obchodów jubileuszu 10-lecia działalności artystycznej, zespół wydał swój debiutancki album „Esperimento”. Współpraca z Zespołem Instrumentów Dawnych „Ars Nova” zaowocowała wydaniem kolejnej płyty „Opowieści z karczmy i dworu”. Założycielem, kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem Zespołu jest Barbara Kornacka – absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Poza Zespołem pełni funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku oraz Chóru Dziecięcego. Współpracuje także z grupami teatralnymi. Za swoją działalność artystyczną została wyróżniona nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz dwukrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku, a także otrzymała Stypendium Artystyczne dla Twórców Profesjonalnych.

 

PROGRAM

1. Anonim XVII w. – Swiatyj Boże
2. Aleksandr Archangielski – Swietie tichij
3. Dmitrij Bortniański – Tiebie pojem
4. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo
5. Nikołaj Kiedrow – Otcze nasz
6. Jelena Juniek – Ot junosti mojeja
7. Irina Denisowa – Okom błagoutrobnym Gospodi
8. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

 

Kameralny Zespół Wokalny „Modo Maiorum”
Parafii Ewangelicko-Reformowanej

Warszawa, Polska

dyryguje: Michał Straszewski
Kategoria: Chóry parafialne

 

Zespół powstał wiosną 2005 r. Jego łacińską nazwę można tłumaczyć jako: „na sposób przodków”. Zespół ma w repertuarze msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne różnych konfesji: ewangelickiej, prawosławnej, katolickiej i in. Śpiewa też muzykę świecką – renesansowe madrygały, polskie pieśni patriotyczne, pieśni narodów słowiańskich, transkrypcje pieśni solowych i popularnych piosenek, utworów instrumentalnych. W doborze repertuaru Zespół kieruje się pięknem i wysokimi walorami artystycznymi. Laureat licznych festiwali uświetnił swym śpiewem wiele uroczystości Kościelnych – spotkanie z Papieżem
Benedyktem XVI, Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, czy 70-lecie Polskiej Rady Ekumenicznej, i świeckich – inauguracje roku akademickiego, wernisaże malarskie i fotograficzne. Często ozdabia śpiewem nabożeństwa ekumeniczne. Tradycją Zespołu jest wykonywanie w Wielkim Poście koncertu muzyki pasyjnej, a w okresie Bożego Narodzenia – koncertów kolędowych. Z okazji rocznic niepodległościowych chór wykonuje koncerty poezji i muzyki patriotycznej. Motto przewodnie Zespołu to: Kto śpiewa – nie grzeszy. Od początku Zespołem kieruje Michał Straszewski – wszechstronny artysta (skrzypek, wokalista, chórmistrz), założyciel, dyrygent i kierownik artystyczny wielu zespołów wykonujących przede wszystkim muzykę dawną, absolwent Poznańskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec. Po powrocie do Warszawy poświęcił się pracy pedagogicznej, kontynuując działalność koncertową jako skrzypek – kameralista.

 

PROGRAM

1. Michał Straszewski – Swiatyj Boże
2. Anonim – Wsiech skorbiaszczich radost’
3. Dmitrij Bortniański – Da isprawitsia molitwa moja
4. Dmitrij Bortniański – Tiebie pojem
5. Dmitrij Bortniański – Otcze nasz
6. Michał Straszewski – Mnogaja lieta

 

 

Olsztyński Chór „Bel Canto”

Olsztyn, Polska

dyryguje: Jan Połowianiuk
Kategoria: Chóry amatorskie świeckie
Chór powstał w 1996 roku. Wykonał dotychczas ponad 400 koncertów w kraju i za granicą. Uczestniczył w 38 konkursach i festiwalach zdobywając 42 nagrody i  tytuły laureata, w tym MFMC 1997, 2008 i 2011. Poza tym zespół ma na swoim koncie światowe i polskie prawykonania licznych kompozycji. W 2005 roku wykonał koncert inauguracyjny podczas XXIV MFMC dokonując polskiego prawykonania Liturgii św. Jana Złotoustego op. 41. P. Czajkowskiego. Ważnym wydarzeniem było także odczytanie rękopisu kompozytora i prawykonanie dzieła Feliksa Nowowiejskiego „Missa de Lourdes” opus 49. nr 5. w listopadzie 2017 roku. W repertuarze Chór posiada prawie 300 pieśni a cappella oraz 34 dzieła wokalno-instrumentalne. Dużym sukcesem Chóru było znalezienie się w oficjalnej polskiej muzycznej delegacji na uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Watykanie i Rzymie w maju 2011 roku. Wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach chór brał udział we mszy dziękczynnej na placu św. Piotra oraz dokonał światowego prawykonania w rzymskim kościele św. Ignacego kompozycji Michała Lorenca „Missa Magna Beatyficationis”. Chór ma na koncie 3 płyty CD. Za zasługi w upowszechnianiu sztuki muzycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował chór medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Dyrygentem zespołu od początku jego istnienia jest Jan Połowianiuk – profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Instytutu Muzyki, znany olsztyński dyrygent – chórmistrz i animator kultury.

 

PROGRAM

1. Dmitrij Bortniański – Priiditie wospoim ludije, koncert nr 15, część I
2. Giuseppe Sarti – Radujtiesia ludije
3. Dmitrij Bortniański – Dostojno jest’
4. Arcybiskup Jonafan – Błażeni jaże izbrał
5. opr. Romuald Twardowski – Nowa radost’ stała
6. Romuald Twardowski – Alliłuja

Chór Męski Św. Efraim

Budapeszt, Węgry

dyryguje: Tamas Bubno
Kategoria: Chóry profesjonalne

 

Najpopularniejsza węgierska grupa wokalna została założona w 2002 roku przez zdobywcę Nagrody Liszta oraz uhonorowanego tytułem Zasłużonego Artysty, Tamása Bubnó. Chór został nazwany na cześć świętego Efraima Syryjczyka. Początkowo Chór specjalizował się w muzyce bizantyjskiej, która przyczyniła się do zagranicznego sukcesu Chóru, który rozpoczął się w 2006 roku na MFMC „Hajnówka” w Białymstoku, gdzie Chór zdobył pierwszą nagrodę w kategorii chórów profesjonalnych. Ta prestiżowa nagroda utorowała drogę do międzynarodowych festiwali i koncertów w całej Europie, a także w Maroku, Indiach, ZEA i Ameryce Południowej. Z kolei zainteresowanie węgierska spuścizną chóralną przywiodło Chór ku liturgii na chór męski greckokatolickiego księdza Jánosa Boksaya, którą odkrył na nowo Tamás Bubnó. Podążając tym śladem, Chór zaczął pracować nad zapomnianymi utworami Franza Liszta i Béli Bartóka. W ten sposób, obok zachowania bizantyjskiego dziedzictwa muzycznego, Chór pielęgnuje męską muzykę chóralną wielkich mistrzów Węgier. Występuje na nabożeństwach, religijnych wydarzeniach muzycznych, na licznych prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach i salach koncertowych. Unikalne brzmienie Chóru stało się znane wielu współczesnym kompozytorom, z których część napisała utwory specjalnie dla zespołu. Chór wydał 13 albumów. Niektórzy członkowie Chóru to początkujący kompozytorzy, często komponują i re-aranżują utwory poszerzając repertuar chóru. Chór jest laureatem Węgierskiej Nagrody Dziedzictwa oraz Nagrody Marki Budapesztu. Jest organizatorem trwającego od 2011 r. corocznego słynnego cyklu koncertów „Orientale Lumen”.

 

PROGRAM

1. Dmitrij Bortniański – Sława w wysznich Bogu
2. Boldizsár Csiky – De-nceputul lumieei dentîiu
3. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
4. János Boksay – Otcze nasz
5. Tamás Bubnó – Rusińska kolęda z Zakarpacia

 

Chór Cerkwi Archanioła Michała

Ryga, Łotwa

dyryguje: Maks Rumski
Kategoria: Chóry parafialne

 

Działalność Chóru to przede wszystkim udział w nabożeństwach cerkiewnych. Repertuar składa się z utworów od znamiennego raspiewu i dawnych pieśni monasterskich po dzieła z XIX-XXI w. Chórem kieruje od 2012 r. Maks Rumski – absolwent dyrygentury chóralnej Łotewskiej Akademii Muzycznej Jazepsa Vitolsa.

 

PROGRAM

1. Gienadij Łapajew – Jedinorodnyj Synie
2. Aleksandr Greczaninow – Chieruwimskaja
3. Bizantyjski raspiew – Chwalitie Imia Gospodnie
4. Siergiej Trubaczow – Ot junosti mojeja
5. Aleksandr Kastalski – W pamiat’ wiecznuju budiet Prawiednik
6. Dmitrij Bortniański – Błażen muż bojajsia Gospoda

 

 

Akademicki Chór

Politechniki Krakowskiej „Cantata”

Kraków, Polska

dyryguje: Marta Stós
Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

 

Chór powstał w 1990 r. Prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar składający się z utworów polskich i zagranicznych, zarówno muzyki dawnej, jak i współczesnej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach polskich i zagranicznych. Od 2001 r. Chór prowadzi Marta Stós – magister sztuki, wykładowca, absolwentka Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Krakowie, ukończyła również studia podyplomowe z Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, uczestniczka licznych seminariów i warsztatów dla dyrygentów.

 

PROGRAM

1. Kirył Stecenko – Błagosłowi dusze moja Gospoda
2. Dobri Christow – Wo Carstwii Twojem solistka: Karina Piętak
3. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo
4. Arvo Pärt – Bogorodice Diewo
5. Nikołaj Lebiediew – Wieliczit dusze moja Gospoda
6. Andriej Makor – Otcze nasz
7. Romuald Twardowski – Alliłuja

 

 

Nektaria Karantzi
i Bizantyjski Chór Żeński “Psaltries”

Pireus, Grecja

dyryguje: Nektaria Karantzi
Kategoria: Chóry parafialne

 

Chór został założony w 2017 r. przez Nektarię Karantzi – wybitną grecką wokalistkę muzyki sakralnej okrzykniętą jednym z najlepszych na świecie żeńskich głosów muzyki bizantyjskiej, doktor nauk prawnych. Nektaria Karantzi uczestniczy w warsztatach organizowanych przez renomowane uczelnie w Europie jak Akademia Liszta, Uniwersytet w Sorbonie, czy hiszpański Uniwersytet w Oviedo. Występowała w obecności najwyższych dostojników kościoła. Jest autorką i wykonawcą ścieżki dźwiękowej do serbskiego filmu „Uzdrowienie”, wzięła udział w wielu programach telewizyjnych, jest założycielką i prezesem „Światowego Stowarzyszenia Kobiety w Muzyce Bizantyjskiej” i prezesem Metropolitan Symphony Orchestra w Atenach. Odznaczona za wkład w rozwój muzyki bizantyjskiej. Nektaria Karantzi współpracuje z wybitnymi postaciami świata muzyki, m.in. pianistą, dyrygentem i kompozytorem – Vassilisem Tsabropoulosem, z którym muzyką bizantyjską łączą Wschód i Zachód. Specjalność Chóru to muzyka bizantyjska w kobiecym ujęciu. Chór należy do „Światowego Stowarzyszenia Kobiety w Muzyce Bizantyjskiej” – pierwszej i największej na świecie oficjalnej takiej organizacji.

 

PROGRAM

1. Psalm Dawida – Chwal duszo moja Pana
2. Hymn bizantyjski – Jakiż Bóg jest równie wielki jak nasz?
3. Hymn bizantyjski – Panie wezwałem Cię
4. Tradycyjne greckie psaltotraguodo – Lamentacja nad upadkiem Konstantynopola
5. Hymny bizantyjskie z Liturgii
6. Pogodna światłości
7. Hymn bizantyjski, aranż. Vasilis Tsabropoulos – Panie Zastępów
8. Wersety z Psalmu 50. w j. aramejskim muz. o. Seraphim Bit-Kharibi
9. Kyrie eleison w j. greckim, rosyjskim, rumuńskim i polskim muz. mnichów z Góry Atos

 

 

Chór Męski „Logos”

Ryga, Łotwa

dyryguje: Jan Szenrok
Kategoria: Chóry profesjonalne

 

Chór powstał w 1989 r. Jego nazwa (z gr. – słowo, idea, nauczanie) symbolizuje jedność artystów i publiczności połączonych podczas koncertu wspólnym, duchowym przesłaniem. Początki działalności Chóru były spierane przez Łotewski Fundusz Kultury, dzięki któremu Chór wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą. Wielkim wówczas sukcesem było wykonanie „Apokalipsy”, monumentalnego dzieła współczesnego rosyjskiego kompozytora Władimira Martynowa, w inscenizacji legendarnego założyciela moskiewskiego Teatru na Tagance – Jurija Lubimowa. Utwór ten został również wykonany w 1997 w czasie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Chór nadal regularnie koncertuje i uczestniczy w liturgiach w katedrze Narodzenia Pańskiego w Rydze. Dyrygentem Chóru jest ks. Jan Szenrok – założyciel Chóru, absolwent Moskiewskiego Seminarium Prawosławnego, Łotewskiej Akademii Muzycznej, a także Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Łotewskiego, gdzie pracował jako wykładowca. Był także pedagogiem w Łotewskiej Akademii Kultury oraz dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Metropolity Łotwy i Ryskiego Chóru Prawosławnego.

 

PROGRAM

1. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
2. Romuald Twardowski – Tiebie pojem
3. Gieorgij Izwiekow – Chotiech sliezami omyti
4. Мaksim Kotogarow – Dusze moja
5. Aleksandr Barajew – Nynie pristupich
6. Aleksandr Archangielski – Błażeni razumiewajaj na niszcza i uboga
7. Aleksandr Barajew – Stranen i priszliec jesm

 

Kameralny Chór
„Św. Ioan Kukuzeł – Angiełogłasniat”

Sofia, Bułgaria

dyryguje: Kristian Popow
Kategoria: Chóry profesjonalne
Chór powstał w 1967 r. i był pierwszym wykonawcą dawnej bułgarskiej muzyki cerkiewnej nie tylko na rodzimej scenie, ale i za granicą. Oprócz swojej działalności koncertowej i nagraniowej prowadzi poszukiwania dawnych utworów, które w większości są nie tylko pierwszymi zapisami, ale także pierwszymi współczesnymi wykonaniami dawnych melodii. Chór koncertuje w całej Europie, bierze udział w sympozjach, konferencjach, a także w programach radia i telewizji w kraju, jak np. nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu historycznego. Do najbardziej zaszczytnych koncertów Chóru należą: kilkukrotny występ dla Jana Pawła II w Watykanie, a także w Bułgarii, dla prezydenta Austrii w pałacu Hovburg, prezydenta Włoch w Rzymie, gdzie w 2006 r. z okazji wstąpienia Bułgarii do UE watykańskie radio zarejestrowało koncert Chóru. Kierowany przez Dymitra Dymitrowa został laureatem MFMC ”Hajnówka”. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru od 2015 r. jest Kristian Popow – absolwent dyrygentury chóralnej Narodowej Akademii Muzyki, solista oper i musicali.

 

PROGRAM

1. Bułgarski napiew – Gospodi pomiłuj
2. Anonim – Tiebie pojem
3. Ioan Kukuzeł – Chwalitie Gospoda s niebies solista: Nikoła Antonow
4. Nikołaj Kiedrow (ojciec) – Otcze nasz
5. Kirył Popow – Chwalitie Gospoda s niebies solista: Gieorgi Mikow
6. Grigorij Lubimow – Błażen muż solista: Stiefan Arininski

 

 

KONCERT GALOWY
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

wykonują
laureaci Festiwalu
oraz
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Białystok, Polska

 

Dyryguje: prof. Violetta Bielecka
Chór powstał z inicjatywy prof. Violetty Bieleckiej i Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w marcu 2006 r. Obecnie Chór współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2009–2012 koncertował pod batutą Maestro K. Pendereckiego, z którym wykonał jego dzieła. Chór prowadzi działalność koncertową w kraju i za granicą, występuje w prestiżowych salach koncertowych oraz jest zapraszany do udziału w renomowanych festiwalach. Repertuar obejmuje programy muzyki chóralnej a cappella, oratoryjne, operowe, największe dzieła muzyki sakralnej, wykonywane we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi zespołami i orkiestrami. Chór wielokrotnie brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych, dokonał wielu nagrań płytowych i radiowych, kilkakrotnie został laureatem Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk”. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki Chór został uhonorowany przez Marszałka Województwa Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego (2017). Za album „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego, nagrany z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Chór został laureatem jednej z najbardziej prestiżowych nagród
płytowych świata: ICMA 2018 (International Classical Music Award). Oprócz licznych prezentacji artystycznych związanych z wykonawstwem muzyki a cappella oraz wokalno-instrumentalnej, występuje jako zespół chóralny, dysponujący umiejętnościami w zakresie ruchu scenicznego, aktorstwa oraz układów choreograficznych występując w operach i musicalach. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru jest prof. Violetta Bielecka – wybitny pedagog, w latach 1995–1997 konsultant wokalny Chóru Operowego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. W 2000 r. z rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Jest profesorem Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Wykształciła wielu chórmistrzów, wokalistów chóralnych i śpiewaków solowych, jurorka konkursów, w tym MFMC „Hajnówka”. Uhonorowana licznymi odznaczeniami za dokonania artystyczne, m.in. przez Prezydenta oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2010 r. należy do Akademii Fonograficznej (sekcja muzyki poważnej), która dokonuje oceny wydawnictw fonograficznych oraz wyboru laureatów nagród Fryderyk. Od 2015 r. bierze udział w pracach komisji do spraw przyznawania Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

 

PROGRAM KONCERTU

1. Łesia Dyczko – Pamięci Krzysztofa Pendereckiego
2. Krzysztof Penderecki – Iże Chieruwimy
3. Siergiej Rachmaninow – Wsienocznoje Bdienije op.37
– Szestopsalmie
– Błagosłowien jesi Gospodi
– Sławosłowije Wielikoje
4. Krzysztof Penderecki – Iz głubiny wozzwach
5. Łesia Dyczko – Wielika Jektienija
6. Anatolij Kisielow – Błażen muż
7. Romuald Twardowski – Tiebie pojem

 Po uroczystym odśpiewaniu przez chór hymnu „Gaude Mater Polonia” zebranych słuchaczy powitał dyrektor i pomysłodawca festiwalu Mikołaj Buszko.
Wśród zaproszonych gości nie brakowało osobistości ze świata kultury, władz miasta i regionu.
Byli to m.in. Patron Festiwalu – Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wiesława Burnos z Zarządu Województwa Podlaskiego, Edyta Mozyrska z miejskiego Departamentu Kultury, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej prof. Ewa Iżykowska-Lipińska i dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury Barbara Bojaryn-Kazberuk.Otwarcie tego festiwalu było słodko-gorzkie, co podkreślał w swoim wystąpieniu dyrektor i pomysłodawca festiwalu, Mikołaj Buszko. Słodycz płynie oczywiście z pięknej muzyki, która słuchaczy zachwyca i zachwycać będzie przez kolejne festiwalowe dni. Gorycz wynika oczywiście z niełatwych czasów, w których wszystkim przyszło się mierzyć z epidemią koronawirusa. To właśnie ze względu na nią większość chórów z zagranicy nie mogła dotrzeć na festiwal. Festiwal – który miał odbyć się jak dotychczas, w maju. Przesunięcie daty to również wynik pandemicznych trudności.
Na ekranie zaprezentowano najlepsze chóry ubiegłorocznej edycji Festiwalu
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski.


XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej otworzył uroczysty koncert gdańskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego
Chór od przeszło czterdziestu lat cieszy się opinią jednego z najlepszych i najbardziej wszechstronnych w Europie.
Dowodem mogą być niezliczone nagrody na międzynarodowych, prestiżowych konkursach. Jednak za najwyższy wyraz uznania maestro Jan Łukaszewski (brat założyciela chóru – Ireneusza Łukaszewskiego) uważa gorące owacje publiczności zarówno po wielkich jak i po kameralnych koncertach.
Nie inaczej było w trakcie koncertu inauguracyjnego w białostockiej filharmonii. Oklaskom nie było końca, publiczność nie kryła też wzruszenia spowodowanego doborem repertuaru.
Pierwszy festiwalowy dzień dedykowany był bowiem wybitnemu kompozytorowi, Romualdowi Twardowskiemu w roku jubileuszu dziewięćdziesięciolecia.
Festiwal, jak podkreślał dyrektor Buszko, musiał zmniejszyć swój zakres i rozmach, z którego jest znany. Z około 30 zaproszonych chórów swoją obecność na festiwalu potwierdziło zaledwie dziewięć. Z około 20 koncertów towarzyszących w miastach i wsiach naszego kraju, ich liczba została okrojona do dwóch. Na domiar przykrych informacji, w trakcie finalizowania planowanego na maj Festiwalu, do organizatorów dotarła wieść o śmierci maestro Krzysztofa Pendereckiego, Patrona Artystycznego Festiwalu Śpiewającej Duszy.
Nie ma jednak powodu do wielkiego rozczarowania, bo festiwal, mimo że skromniejszy, nie schodzi ani odrobinę z wysokiego poziomu prezentowanego przez uczestników. Nie mija też pamięć i uznanie dla Krzysztofa Pendereckiego, bo Jemu dedykowany będzie Koncert Galowy zamykający festiwal.Gratulacje z okazji jubileuszu, życzenia jeszcze wielu lat życia i artystycznej aktywności składali  profesorowi Twardowskiemu wielbiciele jego twórczości  i artyści z kraju i z zagranicy.
Szczególne podziękowania złożył jubilatowi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
Gratulacje w specjalnym liście przekazał dostojnemu jubilatowi marszałek Artur Kosicki. List odczytała Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.


Życzenia dwustu lat zaśpiewane wspólnie przez chórzystów, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, prof. Ewę Iżykowską-Lipińską oraz publiczność.
Życzenia od kompozytorów, chórzystów i mieszkańców Litwy złożył prof. Povilas Gylis z Wilna
Życzenia i kwiaty od kierownictwa Festiwalu.


Pierwszego dnia, przed przesłuchaniami zaprezentowano wydany ostatnio przy dofinansowaniu przez Miasto Białystok album „Festiwal śpiewającej duszy” opowiadający o 38 edycjach Festiwalu.

„Jaki krótki program” – taki komentarz wypowiadany szeptem było słychać w korytarzach filharmonii jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań. Względem lat ubiegłych rzeczywiście czuć było różnicę, program krótszy, chórów znacznie mniej.
Odczucie lęku, że to już nie będzie „to” minęło u większości zgromadzonych słuchaczy już po występie pierwszego zespołu – Chóru Cerkwi Uspieńskiej z Warszawy.
Chór Cerkwi Uspieńskiej – Warszawa (Polska)
Łukasz Rejt
Chór wykonał sześć utworów.  W tekstach modlitw wybrzmiał język ukraiński. To za sprawą natury chóru, który pod kierownictwem Łukasza Rejta wykonuje repertuar językowo najbliższy członkom zespołu. Chór Cerkwi Uspieńskiej jest bowiem chórem parafialnym, w którego składzie znajdują się Ukraińcy, którzy z różnych przyczyn swoje życiowe ścieżki skierowali do Warszawy.
Zespół „Modo Maiorum” Warszawa (Polska)
Michał Straszewski
Ze stolicy Polski do stolicy Podlasia przyjechał też Chór „Modo Maiorum”. Chyba najbardziej ekumeniczny, bo wykonujący pieśni obrzędów religijnych wielu wyznań zespół należący do parafii ewangelicko-reformowanej.
Zespół Wokalny „Esperimento” – Białystok (Polska)
Barbara Kornacka
Imię Pana wysławiał też znany doskonale białostockim słuchaczom Chór Esperimento. Młode głosy trenowane przez Barbarę Kornacką wykonały osiem utworów w niebanalnych opracowaniach. Wśród nich wybrzmiała między innymi piękna maryjna pieśń Siergieja Rachmaninowa „Bogorodice Diewo”
Olsztyński Chór „Bel Canto” – Olsztyn (Polska)
Przesłuchania zwieńczył koncert olsztyńskiego „Bel Canto”. Ekspresja dyrygenta, profesora Jana Połowianiuka stworzyła na scenie „duchowe show”. Każda partia wokalna i każdy zawarty w niej dźwięk był poparty wielką emocjonalnością ruchu i mimiki chórzystów. Utwór „Alliłuja” autorstwa jubilata, profesora Romualda Twardowskiego zwieńczył muzyczną ucztę.
prof. Jan Połowianiuk, dyrygent Chóru Bel Canto z Olsztyna)
Pierwszy i jedyny w swoim rodzaju dzień przesłuchań za nami.
Na wygodnych fotelach widowni wymowne wstążeczki – by zachować wymagany dystans. Słuchacze – w maskach.
Taki widok pozornie nie sprzyja duchowym uniesieniom. Jednak nie ma odrobiny kłamstwa w powiedzeniu, że muzyka łagodzi obyczaje . A jeśli jest to tak wyborna muzyka jak ta wykonywana  w piątek, 18 września w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej, można zupełnie zapomnieć  o czasach i warunkach w jakiej się jej słucha.
Odbiór publiczności, którą białostocka filharmonia gościła drugiego dnia festiwalu było czuć od razu. Gromkie brawa pojawiały się po każdym występie, czasem słychać było nawet te „niewskazane”, spontaniczne oklaski w  nieodpowiednim momencie – ale szczere – wynikające z czystego zachwytu.
Odbiór internautów było czuć z opóźnieniem, po transmisji on-line. Okazało się, że choć sala koncertowa przy ul. Podleśnej w Białymstoku była przerzedzona – to festiwal miał naprawdę spore grono słuchaczy, z tym że idących „z duchem czasu”, bo właśnie w takich, wirtualnych czasach przyszło nam funkcjonować.
W każdym z przypadków odbiór był wielce pozytywny.
Sądząc po zadowolonych minach jurorów – poziom prezentacji chórów był wysoki, ale czy wyrównany? O tym – na razie – cicho sza!
Jury w składzie: prof. Povilas Gylis, ks. Jerzy Szurbak, prof. Wioletta Miłkowska, prof. Romuald Twardowski, prof. Leon Zaborowski oraz Dyrektor Festiwalu – Mikołaj Buszko

Po przesłuchaniach konkursowych publiczność mogła udać się do Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej, by wspomnieć minione edycje festiwalu. Umożliwiła to projekcja filmu dokumentalnego dziennikarza, Mikołaja Wawrzeniuka, „Festiwal Śpiewającej Duszy” z 2018 roku.
Film przedstawia historię festiwalu. To nie tylko portret organizatorów i zespołów, które zaprezentowały się na festiwalu przez dziesięciolecia. Film to także, a może przede wszystkim, gruntowne omówienie idei festiwalu i zmierzenie się z pytaniami elementarnymi, takimi jak: „co światu daje chóralna muzyka cerkiewna?”.

Minął drugi, ostatni dzień przesłuchań XXXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”.
Pierwsza prezentacja to siedem utworów w wykonaniu Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod kierownictwem Marty Stós.

Jak mówi dyrygentka:

-Chór istnieje od trzydziestu lat. Ja prowadzę go od dwudziestu i zawsze w repertuarze miałam kilka utworów z zakresu muzyki cerkiewnej. Ze zgłoszeniem na festiwal długo zwlekałam, bo jako filozof uważałam, że wystąpienie na takim konkursie wymaga gruntownego przygotowania z historii tego gatunku muzycznego. Z czasem zrozumiałam jednak, że muzykę cerkiewną pojmuje się przede wszystkim sercem.
dyrygent, Marta Stós

 

Drugi z chórów, który zapowiedział swoją obecność nie zdołał dotrzeć na festiwal ze względu na wzmożone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i zamykanie kolejnych granic. Mowa o Żeńskim Chórze Bizantyjskim „Psaltries”. Do Białegostoku dotarła jedynie jego dyrygentka – Nektaria Karantzi. Oprócz umiejętności dyrygowania, artystka włada niesamowitym głosem. Specjalnie dla białostockiej publiczności dała koncert solo utrzymany w bizantyjskim stylu.

Wzbudziła tym samym zachwyt melomanów obecnych na widowni. Owacjom nie było końca. Artystka bisowała, mimo to niektórzy spośród słuchaczy, zakochanych w tym brzmieniu, mieli ochotę wysłuchiwać śpiewu Nektarii długimi godzinami…
Nektaria Karantzi jest założycielką chóru „Psaltries” i uznaną na całym świecie wokalistką. Jest laureatką wielu nagród, towarzyszyła swoim śpiewem największym dostojnikom kościołów w trakcie ważnych uroczystości. Jest autorką i wykonawczynią ścieżki dźwiękowej do serbskiego filmu „Uzdrowienie”. To również prezeska „Światowego Stowarzyszenia Kobiety w Muzyce Bizantyjskiej”.

Nektaria Karantzi
Przesłuchania zwieńczył koncert Męskiego Zespołu „Św. Ioan Kukuzeł – Angiełogłasniat” z Bułgarii
Chór istnieje od 1967 roku. Był pierwszym wykonawcą dawnej bułgarskiej muzyki cerkiewnej. Chórzyści oprócz ciągłego doskonalenia się w śpiewie prowadzą poszukiwania dawnych utworów. Stąd też w ich repertuarze często pojawiają się pierwsze, zapisane współczesne wykonania dawnych melodii.

dyrygent: Kristian Popow
Chór z Krakowa konkurował w kategorii chórów amatorskich świeckich, zaś męski chór z Bułgarii w kategorii chórów profesjonalnych.

Chóry zmierzające na ogłoszenie wyników.


Wspólne wykonanie Gaude Mater Polonia


Barbara Kornacka
Marta Stós
Kristian Popow
Jan Połowianiuk
Nagrody i wyróżnienia w imieniu organizatorów wręczał ks. Jerzy Szurbak
Wspólne wykonanie „Sto lat” pod dyr. Marty Stós.

Wspólne wykonanie „Mnogaja leta” pod dyr. Kristiana Popowa
dyrygenci i organizatorzy

 

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
 „Hajnówka 2020” odbywającego się w dniach 17 – 20.09.2020 r. w Białymstoku

 

Jury w składzie:
 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 3. ks. Jerzy Szurbak
 4. prof. Povilas Gylys
 5. prof. Leon Zaborowski
po przesłuchaniu 6 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

II miejsce przyznano:

 

 • Kameralnemu Zespołowi Wokalnemu „Modo Maiorum” Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie pod dyr. Michała Straszewskiego

 

I miejsce  przyznano:

 

 • Chórowi Cerkwi Uspieńskiej w Warszawie pod dyr. Łukasza Rejta

 

Kategoria chórów amatorskich świeckich

 

III miejsce przyznano:
 
 • Zespołowi Wokalnemu „Esperimento” z Białegostoku pod dyr. Barbary Kornackiej

 

II miejsce przyznano:

 

 • Akademickiemu Chórowi Politechniki Krakowskiej „Cantata” z Krakowa pod dyr. Marty Stós

 

I miejsce  przyznano:

 

 • Olsztyńskiemu Chórowi „Bel Canto” z Olsztyna pod dyr. Jana Połowianiuka

 

Kategoria chórów zawodowych

 

I miejsce przyznano:

 

 • Kameralnemu Chórowi „Św. Ioan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria) pod dyr. Kristiana Popowa

 

Ponadto Jury przyznało Nagrodę Specjalną Nektarii Karantzi z Grecji za wybitne zasługi w popularyzowaniu i kultywowaniu tradycji śpiewu Kościoła Wschodniego oraz wysoki poziom artystyczny żeńskiego wykonawstwa śpiewu bizantyjskiego.

 

Jury postanowiło wyróżnić dyrygentów:

 

 • Łukasza Rejta z Warszawy
 • Michała Straszewskiego z Warszawy
 • Barbarę Kornacką z Białegostoku
 • Martę Stós z Krakowa
 • Jana Połowianiuka z Olsztyna
 • Kristiana Popowa z Sofii

 

         Podczas tegorocznego Festiwalu publiczność mogła usłyszeć prezentacje artystyczne 6 chórów. Początkowo zaproszenie na Festiwal przyjęło 30 chórów z różnych stron świata. Mimo skomplikowanej sytuacji wynikającej z obecności wirusa Covid-19, do konkursu przystąpiły zespoły z Polski, Grecji i Bułgarii. O tym, że przesłuchania konkursowe cieszą się dużym zainteresowaniem świadczy obecność dużej liczby słuchaczy wypełniającej salę koncertową Opery i Filharmonii Podlaskiej każdego wieczoru festiwalowego.
            Zespoły konkurowały w trzech kategoriach: chórów parafialnych, amatorskich świeckich oraz  zawodowych proponując bardzo różnorodny i interesujący repertuar.
            Zasługą Festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny  muzyki cerkiewnej, ale także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji z tego obszaru twórczości. Znaczącymi wydarzeniami podczas Festiwalu były: Koncert Inauguracyjny dedykowany prof. Romualdowi Twardowskiemu w roku Jubileuszu 90-lecia w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis pod dyr. prof. Jana Łukaszewskiego, a także Koncert Galowy Pamięci Krzysztofa Pendereckiego, w którym wzięli udział laureaci Festiwalu oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją prof. Violetty Bieleckiej.
            Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację tegorocznej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk.
            Miło nam, że XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2020” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.
            Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

 

Publiczność zmierzająca na Koncert Galowy
Wspólne wykonanie Gaude Mater przez Chóry z Białegostoku i Krakowa
Wiecznaja Pamiat’ Krzysztofowi Pendereckiemu w wykonaniu Chóru z Bułgarii

Chór Cerkwi Uspieńskiej
Zespół Wokalny Esperimento
Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”
Chór Św. Ioan Kukuzeł-Angiełogłasniat

Ostatnie festiwalowe spotkanie z muzyką cerkiewną na żywo uświetnił Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, uznany przez środowisko muzyczne za najlepszy chór w Polsce.
Tego miana – po wysłuchanym koncercie – nikt nie odbierze w swej krytyce operowym chórzystom, nikt też nie odmówi kunsztu artystycznego oraz mistrzowskiego podejścia pedagogicznego do swoich uczniów profesor Voletcie Bieleckiej.
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Chór OiFP wykonał koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Pendereckiego (przez kilkanaście lat patrona artystycznego imprezy).
W repertuarze znalazło się siedem utworów, w tym dwa prawykonania, którymi mogli się delektować słuchacze obecni na Sali Koncertowej białostockiej filharmonii i słuchacze śledzący koncert w internecie.
Wśród utworów w interpretacji profesor Bieleckiej nie zabrakło oczywiście kompozycji maestro Krzysztofa Pendereckiego. Pojawiły się również pieśni autorstwa Lesi Dychko, Anatoliya Kiselova, Sergeia Rachmaninowa i profesora Romualda Twardowskiego.

Koncert zachwycił, zdaje się, każdego spośród słuchających. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pokazał najwyższy poziom chóralistyki, broniąc tym samym tytułu najlepszego profesjonalnego chóru w Polsce. Dowodem artystycznego poruszenia były gromkie brawa, owacje i… niekryte wzruszenie słuchaczy, wśród których znajdowali się najwięksi znawcy muzyki chóralnej z kraju. Wzruszenia nie kryła także prof. Violetta Bielecka, która po fenomenalnie poprowadzonym koncercie uroniła kilka łez.
Tak pięknymi emocjami zakończył się XXXIX Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020” w Białymstoku. Festiwal – niełatwy. Cztery dni owiane były niepewnością, czy zespoły dotrą, czy nie zostaną zamknięte kolejne granice. Dodatkowym bodźcem do poczucia pustki było poczucie, że wśród dostojnych jurorów i słuchaczy nie ma maestro Krzysztofa Pendereckiego.
Pięknie – i optymistycznie – skwitował zakończenie festiwalu jego dyrektor Mikołaj Buszko mówiąc, że pamięć o Krzysztofie Pendereckim trwa, ale nie można zapominać o żywych, którzy tworzą i dokładają wszelkich starań dla rozwoju chóralistyki w Polsce i na świecie.
Toteż wzbudziło w fanach Festiwalu Muzyki Cerkiewnej nadzieję, że przyszły, jubileuszowy, czterdziesty festiwal odbędzie się w znacznie szerszym gronie, że zaprezentują się na nim wszystkie zgłoszone chóry, a radość z motywacji artystów, by śpiewać najpiękniej spójnym głosem wielu dusz będzie trwać kolejne dziesięciolecia.
Mnogaja Leta w wykonaniu laureatów, Chóru OiFP i publiczności
 

Organizator:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
 
Partner:
Województwo Podlaskie


 

SPONSOR GŁÓWNY


 

Festiwal finansuje:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

 

Dofinansowanie:
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Urząd Miasta Białegostoku
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Partner
4. PKN Orlen – Sponsor Główny
5. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
6. Telewizja Polska S.A.
7. Stowarzyszenie Autorów ZaiKS
8. Darczyńcy 1% od podatku i inni

Patronat Honorowy
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

 

Patronat Artystyczny
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO (2003-2020)

 

Patronat
ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

 

Patronat
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Tadeusza Truskolaskiego

 

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny
Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny
Dwumiesięcznik ArtPost

 

Regionalne patronaty medialne:
TVP3 Białystok
Polskie Radio Białystok S.A.
Tygodnik „Niwa”
Radio Racja
TVK Hajnówka