BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. T. Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka

Tel./ fax 0048 85 682-20-89, 0048 85 682-32-02

e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl

e-mail festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

 Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce

Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487