BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

 

ul. T. Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka

Tel. 0048 85 682-20-89

 

e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl

 

 Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce

Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487