Organizator:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. T. Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka

tel./ fax +48 85 682 20 89, +48 85 682 32 02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
e-mail: festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

Miejsce realizacji Festiwalu
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, ul. Podleśna 2