logo_misterne

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka

Będziemy wdzięczni za 1%

KRS 0000016891

Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

 

 

 

logo2008

 Laureaci XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2008”

 

 

 

Pod Honorowym Patronatem
Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny
Krzysztof Penderecki

list01 list02 list03

PROTOKÓŁ

Posiedzenia jury XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej –
„Hajnówka 2008”
odbywającego się w dniach 20 – 25 .05. 2008 r. w Białymstoku

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski –przewodniczący
 2. prof. Violetta Bielecka
 3. Mykoła Gobdycz
 4. prof. Roman Grucza
 5. prof. Povilas Gylis
 6. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 22 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Męskiemu Ch órowi „Świętego Jakuba”z Preszowa (Słowacja)
 • Chórowi Szawnawadzkiego Monasteru Św. Jerzego z Tbilisi (Gruzja)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Parafii Prawosławnej p.w. Św. Męczennika Dmitra z Kiszyniowa (Mołdowa)
 • Dziecięcemu Chórowi „Komitas”Cerkwi p.w. Chrystusa Zbawiciela z Isfahanu (Iran)

 

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Soboru Narodzenia Chrystusa z Rygi (Łotwa)

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Wyróżnienie przyznano:

 • Zespołowi „Vox Cantabilis” z Jirkova (Czechy)
 • Żeńskiemu Zespołowi Chóralnemu „Saratowska Polonia” z Saratowa (Rosja)
 • Żeńskiemu Kameralnemu Chórowi „Namysto” z Przemyśla

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Dziecięcemu Wzorcowemu Chórowi „Lira” z Mińska (Białoruś)
 • Chórowi Akademickiemu Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Bel Canto” Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP z Olsztyna
 • Chórowi „Zemgale” z Jełgawy (Łotwa)

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Mozaika” Państwowej Uczelni Muzycznej z Mohylewa (Białoruś)
 • Chórowi Kameralnemu Akademii Medycznej z Wrocławia

Kategoria chórów zawodowych

III miejsce przyznano:

 • Galicyjskiemu Chórowi Kameralnemu ze Lwowa (Ukraina)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Lipieckiemu Municypalnemu Kameralnemu Chórowi z Lipiecka (Rosja)
 • Chórowi „Avedis” Telewizji Ormiańskiej z Armenii


I miejsce przyznano:

 • Chórowi Radia i Telewizji Mołdowy Capella „Mołdowa” z Kiszyniowa (Mołdawia)

Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie –prof. Romana Grucza przyznano:

 • Dyrygentce Akademickiego Chóru „Mozaika” Państwowej Uczelni Muzycznej z Mohylewa (Białoruś) – Pani Żanettcie Jełfimowej.

Jury pragnie z przyjemnością odnotować wysoki poziom prezentowany przez chóry w czasie tegorocznych przesłuchań konkursowych, co wpłynęło na niezwykle wyrównany poziom artystyczny całego Festiwalu.

Jury serdecznie dziękuje Organizatorom za zaangażowanie włożone w realizację Festiwalu, w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego –Pani Irenie Parfieniuk.

Muzyka cerkiewna w szczególny sposób pozwala dotrzeć do uczuć słuchaczy, jest płaszczyzną porozumienia między przedstawicielami wielu narodów i kultur.

Cieszymy się, że XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2008” zyskał silne i życzliwe wsparcie, począwszy od najwyższych władz: państwowych, wojewódzkich i miejskich, mediów: radia, telewizji i prasy, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz innych instytucji.

Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego idea oparta na otwartości dla wszystkich stała się swego rodzaju muzycznym międzynarodowym dialogiem kulturowym.

    XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008”, który trwać będzie w dn.20-25.05.2008r. w Białymstoku jest realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz roku Jubileuszu 75 lecia Krzysztofa Pendereckiego.
W organizowanym przez nas Festiwalu, który od początku istnienia tj. od 1982 roku jest przykładem dialogu między ludźmi różnych kultur, ras, światopoglądów i religii wezmą udział chóry akceptujące tę ideę. Chóry, które łączy zachwyt dla piękna muzyki cerkiewnej w jej duchowym i artystycznym wymiarze.
Mając na uwadze rok Jubileuszu K. Pendereckiego realizujemy cel dalszej popularyzacji Jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem muzyki cerkiewnej.
Te dwie idee znajdą również odzwierciedlenie w merytorycznym kształcie tegorocznego Festiwalu. Symbolem i przesłaniem całej imprezy będzie Uroczysta Inauguracja.
Tak jak w poprzednim dwudziestosześcioleciu istnienia Festiwalu „Hajnówka” uroczystość Inauguracji rozpocznie się średniowiecznymi hymnami. „Ciesz się matko Polsko” wykona Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku prowadzony przez prof. Violettę Bielecką, zaś Hymn – Stichirę – „Ku czci świętych Ziemi Ruskiej” Chór „Vilnius” pod dyr. prof. Povilasa Gylisa.
Hymny, to symbole Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego złączonych przez wieki w Rzeczypospolitej Wielu Narodów, do której tradycji odwołujemy się organizując Festiwal.
Kolejnym symbolem będzie Koncert Inauguracyjny, w którym utwory wybitnych kompozytorów: „Pieśń cherubinów”

fot01

Chór „Vilnius”

– Krzysztofa Pendereckiego i „Całonocne czuwanie” – Aleksandra Archanielskiego wykona wspomniany już litewski Chór „Vilnius” z Wilna – laureat ubiegłorocznej XXVI edycji Festiwalu – „Hajnówka 2007”.

fot02

Chór prowadzony jest przez prof. Povilasa Gylisa – Prorektora Litewskiej Akademii Muzyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chęć udziału w tegorocznym Festiwalu zgłosiły chóry parafialne i świeckie z 20 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej.
Organizatorzy wybrali i zaproponowali udział chórom najlepszym. Którym z nich uda się pokonać wszystkie przeszkody i dotrzeć do symbolicznej artystycznej „Hajnówki” – pokaże Festiwal.
XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008”organizowany jest pod:

 • Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
 • Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego

  Uznanie dla Festiwalu potwierdziły media podtrzymując:
 • TV Polska – Patronat Korporacyjny
 • Polskie Radio – Patronat Korporacyjny
 • Media lokalne

 

 Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal jest organizowany w cyklu corocznym od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 574 chórów z 34 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki – Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Dotychczas Festiwal odbywał się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, a od 2003 r. również pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

W jury dotychczasowych edycji Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zasiadali między innymi: : M. Erigina, Prof. Cz. Freund, , Prof. K. Górski, Prof. E. Kulikowski, Prof. S. Krukowski, Ks. Dr M. Lenczewski, Prof. J. Łukaszewski, Prof. R. Twardowski, Prof. B. Sawicka, Ks. J. Szurbak, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo, (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo (Białoruś), prof. D. Dymitrow, Ks. Aleksander Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), A. Brandaws(Łotwa), prof. W. Bołdurat (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, Ks. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Diczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

        Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:


1. w kategorii chórów amatorskich:

        — parafialnych wiejskich: 
Chóry Parafii Prawosławnych z: Lachowicz (Białoruś), Białowieży, Fast, Narewki i Zabłudowa (Polska), Jarabiny (Słowacja), Moszny (Ukraina),

        — parafialnych miejskich:

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Tallina (Estonia), ), Oulu, Tampere (Finlandia), Belgradu (Jugosławia), Parafii Prawosławnych z: Białegostoku, Hajnówki, Lublina, Sanoka, Warszawy, Wrocławia (Polska), Kondopogi, Swibłowa (Rosja), Parafii p.w. Św. Zofii ze Sztokholmu (Szwecja), Zołotonoszy (Ukraina),

        — parafialnych innych:

Chóry: Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Koptyjski z Gizy (Egipt), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru „Św. Teodora” z Kiszyniowa (Mołdawia), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), Bracki Chór Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Dzięcięcy Chór Katedralny z Winnicy (Ukraina),

— świeckich:

Chóry: „Molitva” z Roosdaal (Belgia), Młodzieżowy „Dietstwo” z Borysowa, „Raduga” z Baranowicz, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, Akademicki z Homla, Dziecięcy „Cantare” z Orszy, Pałacu Kultury Związków Zawodowych i „Ranica” z Mińska, Kameralny z Nowopołocka (Białoruś), Chłopięcy „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), Żeński „Na’ama” z Givat Ada (Izrael), Młodzieżowy Kameralny „Accolada” z Rygi (Łotwa), Żeński Studio „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” Republikańskiego Kolegium Muzycznego im St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdawia), Akademickie: Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Akademicki Politechniki Częstochowskiej, Politechniki, „Kameralny”, Uniwersytetu i Gdańskiego, Akademii Medycznej – z Gdańska, Akademicki Politechniki Śląskiej z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena” i „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego, Górniczy Politechniki Wrocławskiej – z Wrocławia (Polska), Akademicki Państwowego Uniwersytetu w Omsku (Rosja), „Collegium Musicum” Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia i Czarnogóra), Capella Russian Male Chorus z Nowego Yorku”, Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa (Ukraina),


2. w kategorii chórów zawodowych:

        —kameralnych

Chór Męski „Radziwiłły” Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Wsiech Skorbiaszczich Radost'”, „Cantemus” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, Kameralny „Aliłuja”, „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” – z Sofii (Bułgaria), „Zespół Kiedrowa” z Paryża (Francja), „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), Zespół Muzyki Cerkiewnej z Rygi (Łotwa), „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa (Mołdawia), „Drewnierusskij raspiew” z Moskwy, Męski „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa (Rosja), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Krieszczatik” z Kijowa (Ukraina), Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry),

— dużych 

Chóry: im. Ter-Oganisjana z Erewania (Armenia), Kameralny z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. G. Szyrmy , Akademii Muzycznej, , Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała, Żeński „Elegia” – z Mińska (Białoruś), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), Kameralny Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis” i „Vilnius” z Wilna (Litwa), Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych, Żeński „Renesans”, Kameralny Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej „Credo” – z Kiszyniowa, (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, , ZMC Warszawskiej Opery Kameralnej, ZMC ks. J. Szurbaka z Warszawy (Polska), „Kameralny Miasta Kaługi”, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego, Państwowy Akademicki Rosyjski im. „Świesznikowa”, „Państwowy Rosyjski Akademicki”, Państwowy Moskiewski Kożewnikowa, „Wiwat” – z Moskwy, „Uralski Państwowy Kameralny” z Permu, Państwowa Kapella im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, „Kameralny im. S. Rachmaninowa” z Tambowa, „Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu” w Tomsku, „Niżnij Nowgorod” (Rosja), „Corala Patriarhei Romana” z Bukaresztu (Rumunia), Kameralny „Kijów”, Kameralny Chór „Kredo” – z Kijowa, Kapela Chóralna „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola (Ukraina).

festiwal_mapa

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

 

Szanowni Państwo

Dwudziesty siódmy raz witam Państwa na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka”.
Rok bieżący ma dla Organizatorów wymiar szczególny. Rada Europy ogłosiła go Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Takie uznanie wagi dialogu jest dla nas potwierdzeniem słuszności idei i formuły organizowanego przez nas Festiwalu.
Idea Festiwalu oparta na otwartości dla wszystkich bez względu na światopogląd, religię czy narodowość sprawdziła się. W muzycznym dialogu kulturowym, który dawno przekroczył granice Europy uczestniczyło dotychczas około 600 chórów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki.
W tym roku spodziewamy się kolejnych chórów z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Są to chóry wybrane, którym mam nadzieję uda się sprostać wszystkim problemom i wziąć udział. Myślimy o tym z troską bowiem tej miary Impreza rządzi się swoimi prawami.
Tegoroczny Festiwal to „Muzyczny świat muzyki cerkiewnej”. Oprócz krajów gdzie muzyka cerkiewna jest często wykonywana propagujemy ją w krajach gdzie jest mało znana, jak: Czechy, Łotwa, Litwa. W czasie przesłuchań konkursowych usłyszymy pełnie wykonawczą jeśli chodzi o rodzaje chórów: dziecięce, żeńskie, męskie, mieszane w dwóch zasadniczych kategoriach: amatorskie i zawodowe, świeckie i parafialne. Wszystkie są jednakowo ważne i wszystkie serdecznie witam.
Witam również międzynarodowe Jury, gości i publiczność. Wszystkim życzę dobrego pobytu i satysfakcjonującego uczestnictwa.
Dziękuję również wszystkim ludziom, dzięki pomocy których realizujemy tegoroczną XXVII edycję Festiwalu.
Z wyrazami szacunku
Mikołaj Buszko
Inicjator i Dyrektor
MFMC – „Hajnówka”

ZAKOŃCZENIE
– KONCERT GALOWY

Wyśmienitym wykonaniem hymnów „Gaude Mater” i „Ziemla
Russkaja”, Akademicki Chór „Bel Canto’ z Olsztyna
(Polska) i Akademicki Chór „Mozaika” z Mohylewa
(Białoruś), rozpoczęły Koncert Galowy XXVII edycji Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008” w
Białymstoku. Na ostatnim w tym roku, spotkaniu w Operze i Filharmonii
Podlaskiej, swoje umiejętności jeszcze raz zademonstrowało
kilkanaście chórów biorących udział w rywalizacji.

Akademicki
Chór „Bel Canto’z Olsztyna (Polska)

Akademicki
Chór „Mozaika”z
Mohylewa (Białoruś)

Najlepszym
pieśniom, przysłuchiwała się zgromadzona w Sali Koncertowej publiczność, wśród
której nie zabrakło Jarosława
Dworzańskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, Macieja
Żywno – Wojewody Podlaskiego, Tadeusza Truskolaskiego –
Prezydenta Białegostoku, a także parlamentarzystów –posłów i
senatorów. Koncertowi przysłuchiwali się również przedstawiciele firm
i instytucji, które otoczyły festiwal patronatem medialnym lub
współfinansowały go, m.in. TVP Oddział Białystok, Radia Białystok
oraz Wydawnictwa Prasa Podlaska. Nie zabrakło wśród zebranych także
jurorów, w tym przewodniczącego prof. Romualda Twardowskiego i ks.
Jerzego Szubak, dobrego ducha imprezy.

Ciepłe słowa do organizatorów i publiczności skierował Bronisław
Komorowski, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji,
którego list przeczytał Mikołaj Buszko, pomysłodawca i organizator
MFMC.

– Muzyka sakralna w wyjątkowy sposób pozwala dotrzeć do uczuć
słuchaczy, pokazać głębię duchowości. W swojej uniwersalnej wymowie
przekracza czas i przestrzeń. Jest doskonałą płaszczyzną porozumienia
między przedstawicielami różnych kultur i narodów. Sądzę, że właśnie
ten niezwykły klimat co roku przyciąga, nawet z odległych zakątków
świata na Festiwal szerokie grono miłośników muzyki cerkiewnej.
Niestety nie mogę wraz z Państwem uczestniczyć w tym pięknym,
artystycznym wydarzeniu. Zatem tą drogą, chcę życzyć wszystkim
przybyłym do Białegostoku na Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Cerkiewnej niepowtarzalnych chwil, wielu wzruszeń, a przede wszystkim
poczucia wspólnoty – napisał w swoim liście Bronisław Komorowski

Mikołaj Buszko, pomysłodawca i organizator MFMC, przeczytał list od
Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VI
kadencji

Po części oficjalnej, na scenie filharmonii pojawiły się dwa
dziecięce chóry – „Lira” – z Mińska
(Białoruś) – laureat III miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie
świeckie oraz Chór „Komitas” Cerkwi p.w. Wszystkich
Świętych Isfahan (Iran) – laureat II miejsca ex aequo kategorii
chóry parafialne. Śpiewacy trzymając w dłoniach zapalone świece, przy
blasku fleszy i kamer, wykonały pieśni „Otcze nasz” A.
Kisielewa i „Qristos I Mej Mer Haytnetsav” K. Vardapeta.
Później wystąpiły także: Chór Parafii Prawosławnej p.w. Św.
Męczennika Dmitra – Kiszyniow (Mołdawia) – laureat II
miejsca ex aequo kategorii chóry parafialne, Akademicki Chór „Bel
Canto” – Olsztyn (Polska) – laureat II miejsca ex aequo
kategorii chóry amatorskie świeckie, Chór Telewizji Ormiańskiej
„Avedis” – Erewań (Armenia) – laureat II
miejsca ex aequo kategorii chóry zawodowe, Lipiecki Chór Kameralny –
Lipieck (Rosja) – laureat II miejsca ex aequo kategorii chóry
zawodowe, który na koniec, wyśmienicie wykonał wzruszająca pieśń
„Otcze nasz” P. Czajkowskiego.

Dziecięcy
Chór „Lira” –Mińsk (Białoruś) –
laureat III miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie świeckie

Dziecięcy
Chór „Komitas” Cerkwi p.w. Wszystkich
Świętych Isfahan (Iran) –laureat II miejsca ex aequo kategorii
chóry parafialne

Chór
parafii prawosławnej p.w. Św. Męczennika Dmitra –
Kiszyniow (Mołdawia) –laureat II miejsca ex aequo kategorii
chóry parafialne

Akademicki
Chór „Bel Canto” –Olsztyn (Polska) –
laureat II miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie świeckie,

Chór
Telewizji Ormiańskiej „Avedis” – Erewań
(Armenia) – laureat II miejsca ex aequo kategorii chóry
zawodowe, dyrygenci –Niery Bardakian i Karlen Alexanian

Lipiecki
Chór Kameralny – Lipieck (Rosja) –laureat II
miejsca ex aequo kategorii chóry zawodowe

Po krótkiej przerwie na scenie ponownie pojawił się Dziecięcy Chór
„Komitas” Cerkwi p.w. Wszystkich Świętych Isfahan (Iran)
– laureat II miejsca ex aequo kategorii chóry parafialne, który
rozpoczął tę część koncertu od przepięknej, pochodzącej jeszcze z V
wieku pieśni „Jrorhnyats Sharakanner” K. Vardapeta.
Następnie wystąpił Męski Chór Uniwersytetu w Witebsku (Białoruś),
Żeński Zespół Chóralny „Saratowska Polonia” –
Saratow (Rosja), Mieszany Chór „Zemgale” – Jełgawa
(Łotwa) – laureat II miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie
świeckie i Akademicki Chór „Mozaika” – Mohylew
(Białoruś) – laureat I miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie
świeckie.

Koncert galowy zakończył występ znakomitego Chóru Radia i Telewizji
Mołdawii „Mołdowa”– Kiszyniow (Mołdawia) –
zwycięzcy kategorii chóry zawodowe. Śpiewacy wykonali trzy utwory.
Dyrygowani przez Walentina Budilewskiego zaśpiewali pieśni „Błażen
muż” gdzie solowe partie wybornie wykonał Valeriu Cojocaru i
kolędę „Zwiedza na niebie wzeszła” D. Staruceanu,
solistka – Alina Gurami, którą zachwycili publiczność tak
bardzo, że ta głośno domagała się bisów.

Dziecięcy
Chór „Komitas”Cerkwi p.w. Wszystkich Świętych
Isfahan (Iran)

Męski
Chór Uniwersytetu w Witebsku (Białoruś)

Żeński
Zespół Chóralny „Saratowska Polonia” –Saratow (Rosja)

Mieszany
Chór „Zemgale” –Jełgawa (Łotwa) – laureat
II miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie świeckie

Akademicki Chór „Mozaika” –Mohylew (Białoruś) –
laureat I miejsca ex aequo kategorii chóry amatorskie świeckie

Chór Radia i Telewizji Mołdawii „Mołdowa”–
Kiszyniow (Mołdawia) –zwycięzca kategorii chóry zawodowe

Na koniec kilka słów wygłosił Mikołaj Buszko. – Cieszę się, że
udało się zrealizować ten festiwal zgodnie z naszymi marzeniami. To
wynik ciężkiej pracy, ale też wsparcia wielu osób. Pozwolicie, że
podziękuję wszystkim ludziom dobrej woli. Dziękuję bardzo –
powiedział.

PRZESŁUCHANIA
KONKURSOWE

DZIEN
TRZECI

Trzy chóry amatorskie – świeckie i pięć zespołów zawodowych
zaprezentowało swoje umiejętności podczas trzeciego, ostatniego dnia
przesłuchań konkursowych XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008” w Białymstoku.
Wszystkie oczarowały publiczność przepięknymi interpretacjami pieśni
cerkiewnych i wspaniałymi głosami. Dlatego, na koniec koncertu brawom
nie było końca.

Od utworu „Swysze prorocy’ M. Balakirewa rozpoczęły swój
występ chórzystki z Żeńskiego Zespołu Chóralnego Saratowska
Polonia” z Saratow (Rosja). Pieśń tę wykonały niezwykle
subtelnie, delikatnie i spokojnie tworząc atmosferę modlitewnego
skupienia. Dwunastoosobowy chór, dyrygowany przez Margaritę
Głazunową, wzruszająco wyśpiewał też m.in. „Wieczieri Twojeja
tajnyja” N. Sokołowa, „Christos woskresie” P.
Czesnokowa i „Tiebie pojem” A. Riaboszkapowa. Jest
oceniany w kategorii: chóry amatorskie, świeckie.

Żeński
Zespół Chóralny „Saratowska Polonia”
–Saratow (Rosja)

Dyrygowany przez Jana Połowianiuka, Akademicki Chór „Bel Canto”
z Olsztyna, który jako drugi pojawił się na scenie filharmonii,
rozpoczął swój występ od pieśni „Christos rażdajetsia”.
Następnie wykonał monumentalny, przyciągający całą uwagę publiczności
„Błażen muż bojajsia Gospoda” D. Bortniańskiego, a także
spokojną, wręcz dostojną pieśń „Wieczery Twojeja tajnyja”
A. Lwowa. Swój występ chór zakończył utworem S. Rachmaninowa
„Błogosłowien jesi Gospodi”. Zespół jest oceniany w
kategorii: chóry amatorskie, świeckie.

– Zespół ten zaprezentował chyba najlepiej ułożony program festiwalu.
Wykonał pieśni stworzone w średniowieczu, klasyczne, romantyczne, a
także współczesne utwory – powiedział prof. Romuald Twardowski,
przewodniczący Jury

Akademicki
Chór „Bel Canto” –
Olsztyn (Polska
)

Od pieśni „Cariu niebiesnyj” rozpoczął swój występ
składający się tylko ze studentów, Akademicki Chór „Mozaika”
z Państwowej Uczelni Muzycznej z Mohylewa (Białoruś). Chórzyści, pod
dyrekcją Żanetty Jełfimowej, znakomitego pedagoga i dyrygenta,
laureatki wielu nagród, w modlitewnym skupieniu, prosto z serca
wyśpiewali następnie pieśń S. Rachmaninowa „W molitwach
nieusypajuszczuju”. Jako ostatni wykonany został utwór „Gospodi
spasi błagoczestiwyja” K. Szwedowa. Zespół jest oceniany w
kategorii: chóry amatorskie, świeckie.

Akademicki
Chór „Mozaika” –
Mohylew (Białoruś)

Jako pierwszy chór zawodowy, podczas przesłuchania konkursowego
zaprezentował się powstały sześć lat temu, Wokalny Zespół Kameralny
„Canzona” z Warszawy. Chórzyści pod dyr. Macieja
Cegielskiego, wieloletniego kierownika Chóru Teatru Wielkiego w
Warszawie, a obecnie kierownika Chóru Opery na Zamku w Szczecinie,
rozpoczęli swój występ od utworu „Wieruju” A. Gnatyszyna
i „Dostojno jest”, którego partie solowe wykonali:
Ludmiła Lewicka (alt), Feliks Gałecki (tenor), Jerzy Ostapiuk (bas)
oraz Elżbieta Kijewska (sopran). „Canzona” swój występ
zakończyła utworem R. Twardowskiego „Alliłuja”.

Wokalny
Zespół Kameralny „Canzona” –Warszawa (Polska)

Piękną i wzruszającą pieśnią „Amen, Hayr surp” rozpoczęli
swój występ śpiewacy z Chóru Telewizji Ormiańskiej „Avedis”
założonego cztery lata temu w stolicy Armenii. Wszystkie wykonane
przez nich utwory m.in. „Surp, surp” i „Ter
voghormea”, tchnęły spokojnym rozmodleniem. Chórzyści byli
dyrygowani przez Niery Bardakiana i Karlen Alexanian. Są oceniani w
kategorii: chóry zawodowe.

– Co charakterystyczne, „Avedis” wykonał aż pięć utworów
stworzonych przez Komitasa, ormiańskiego kompozytora z początku XX
wieku. Zespół chce w ten sposób pokazywać i promować dorobek
ormiańskiej muzyki – – powiedział prof. Romuald Twardowski,
przewodniczący Jury

Chór
Telewizji Ormiańskiej „Avedis”
– Erewań (Armenia), dyrygenci –Niery Bardakian i Karlen
Alexanian.

Dwa utwory P. Czajkowskiego rozbrzmiały na początku występu
Lipieckiego Chóru Kameralnego z Lipiecka (Rosja). Szczególnie drugi
„Otcze nasz” wyśpiewany został z niezwykłym spokojem i
łagodnością, wzruszając zgromadzoną w filharmonii publiczność. Co
ciekawe, chórzyści dyrygowani przez Igora Cilina, absolwenta
Państwowego Konserwatorium w Kazaniu, kompozytora i Zasłużonego
Artysty Rosji, zakończyli swój występ utworem noszącym taki sam tytuł
(„Otcze nasz”), ale stworzonym przez A. Sznitke i
kończącym się podniosłym, niemal gwałtownym wołaniem. Zespół jest
oceniany w kategorii: chóry zawodowe.

Lipiecki
Chór Kameralny – Lipieck (Rosja)

Również od doniosłego, monumentalnego wołania „Psałom 53”
rozpoczęli swój występ chórzyści z kolejnego, przedostatniego zespołu
– Galicyjskiego Chóru Kameralnego z Lwowa (Ukraina). Dyrygowani przez
Wasyla Jacyniaka, zasłużonego działacza kultury Ukrainy, wyśmienicie
wykonali m.in. utwory: „Bogorodica” P. Grebienszczikowa i
„Alleluja” R. Twardowskiego, którym zakończyli swój
występ.

Galicyjski
Chór Kameralny – Lwów (Ukraina)

Na koniec trzeciego i zarazem ostatniego dnia przesłuchań konkursowych, wystąpił
Chór Radia i Telewizji Mołdawii „Mołdowa” z Kiszyniowa (Mołdawia). Jako pierwsza
wyśpiewana została, rozpoczynająca również koncert inauguracyjny XXVII edycji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – wzruszająca ale jednocześnie
bardzo trudna „Pieśń Cherubinów” K. Pendereckiego. Dyrygowani przez Walentina
Budilewskiego chórzyści, zaśpiewali też pieśni „Otcze nasz”: D. Stauceanu,
której partie solowe wykonała Luba Ramaniesku i na koniec: „Błażen muż” Czesnokowa
podczas której zachwycił swoim głosem solista – Valeriu Cojocaru.

– Wydaje się, że to właśnie ten chór jest pretendentem do dobrego
miejsca. Choć repertuar nie był zbyt atrakcyjny, chórzyści pokazali
ładne, miękkie brzmienie – powiedział prof. Romuald Twardowski,
przewodniczący Jury.

Chór
Radia i Telewizji Mołdawii „Mołdowa”–
Kiszyniow (Mołdawia) – dyrygent Walentin Budilewski, solista –
Valerijn Kożokaru

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

DZIEN
DRUGI

Dziecięce głosy chórzystów
z Iranu rozpoczęły drugi dzień przesłuchań konkursowych XXVII edycji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka
2008” w Białymstoku. Wzruszające, liryczne pieśni w ich
wykonaniu dosłownie porwały publiczność zgromadzoną w Sali Opery i
Filharmonii Podlaskiej, która trwała do końca koncertu,
słuchając w skupieniu wszystkich siedmiu chórów
demonstrujących tego dnia swoje umiejętności. A zespoły
zaprezentowały naprawdę wysoki poziom.

Pierwszą wykonaną przez
Dziecięcy Chór „Komitas” Cerkwi p.w. Wszystkich
Świętych w Isfahanie, była pieśń „Qristos I Mej Mer Haytnetsav”
K. Vardapeta. Już od pierwszych dźwięków, młodzi wykonawcy pod
dyr. Armena Amirchaniana, oczarowali publiczność. Choć było ich tylko
nieco ponad dwudziestu, momentami miało się wrażenie, że utwory
wykonuje liczący setki osób, zespół dojrzałych muzyków.
Chórzyści z niebywałą powagą wykonali m.in. pochodzącą z V
wieku pieśń „Jrorhnyats Sharakanner” K. Vardapeta oraz
XII-wieczną „Aravot Lusoy” N. Slmorhali, którą
zakończyli swój występ.

– Co bardzo ważne, chórzyści
nie krzyczeli, jak to często zdarza się w przypadku zespołów
dziecięcych, ale świadomie modlili się – uważa prof. Violetta
Bielecka, prodziekan białostockiego Wydziału
Instrumentalno-Pedagogicznego Akademii Medycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.

Zespół z Iranu, jest
oceniany w kategorii; chóry parafialne.

Dziecięcy
Chór „Komitas”Cerkwi p.w. Wszystkich Świętych
w Isfahanie (Iran)

Jako drudzy na scenie
filharmonii pojawili się śpiewacy z Chóru Parafii Prawosławnej
p.w. Świętego Męczennika Dmitra z Kiszyniowa (Mołdawia). Pod dyr.
absolwentki Akademii Teologicznej i studentki Kiszyniowskiej Akademii
Muzyki – Diany Dreguce, wykonali na początek trzy utwory
Ymperate czeresk. Urzekli zebranych młodymi, silnymi glosami, które
wielu oczarowały energią i dynamizmem. Szczególnie pięknie,
momentami lirycznie i subtelnie, a chwilami głośno i doniośle
wyśpiewali dwa utwory autorstwa Kemera Ta. Zespół został
założony w 1990 roku z inicjatywy ks. Pawła Barszczewskiego. Jest
oceniany w kategorii; chóry parafialne.

Chór
Parafii Prawosławnej p.w. Świętego Męczennika Dmitra z Kiszyniowa (Mołdawia)

Od donośnego, solowego
wyśpiewania kilku fraz pieśni „Christos woskres”
rozpoczęli swój występ, specjalizujący się w wykonawstwie
gruzińskiej, monasterskiej muzyki cerkiewnej śpiewacy z Chóru
Szawnawadzkiego Monasteru Św. Jerzego z Tbilisi. Zaprezentowali
repertuar mało zróżnicowany, jednak nie przeszkodziło im to
wywrzeć wielkiego wrażenia na publiczności i jurorach zauroczonych
głębokimi, męskimi głosami. Monotonne, spokojne słowa kolejnych
pieśni – modlitw, stworzyły niezapomnianą atmosferę. Chórem,
ocenianym w kategorii: chóry parafialne, dyrygował absolwent
tbiliskich szkół muzycznych – Bekar Ruszadze.

Chór
Szawnawadzkiego Monasteru Św. Jerzego z Tbilisi (Gruzja)

Wzruszająca modlitwa „Otcze
nasz” A Kisielewa, zabrzmiała jako pierwsza podczas występu
kolejnego, biorącego udział w przesłuchaniu zespołu –
Dziecięcego Wzorcowego Chóru „Lira” z Mińska
(Białoruś), dyrygowanego przez Jelenę Łacapniewę, absolwentkę
Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku. Śpiewacy z nabożeństwem i
skupieniem, a także bardzo dojrzale wykonali sześć pieśni m.in.
„Utoli moja pieczali”, „Priiditie ubłażim Iosifa”
i „Wo Carstwii Twojem”. Zespół jest oceniany w
kategorii; chóry amatorskie, świeckie.

Dziecięcy
Wzorcowy Chór „Lira”z Mińska (Białoruś)

Tylko kilka, ale jakże
wspaniałych utworów wyśpiewali członkowie Chóru
„Zemgale” z Jełgawy (Łotwa). Rozpoczęli swój
występ pieśnią: „Gospodi Isusie Christie” z cyklu „Tri
duchownych Chora”. Śpiewali z pasą, żywiołowo i dynamicznie,
jednocześnie nie zatracając subtelności i liryczności niezbędnej do
prawidłowego zinterpretowania muzyki cerkiewnej. Zespół z
Łotwy, pod dyr. Meri Ajgars i Smiłga Laura, jest oceniany w
kategorii; chóry amatorskie, świeckie.

Chór „Zemgale”z
Jełgawy (Łotwa)

Jako przedostatni na scenie
filharmonii pojawił się w piątek Męski Chór Państwowego
Uniwersytetu w Witebsku (Białoruś), który wystąpił pod dyr.
Tatiany Zacharowej, laureatki wielu nagród i szanowanego
pedagoga, a jednocześnie założycielki zespołu. Śpiewacy wykonali
cztery opracowane przez dyrygentkę utwory m.in. „Okom
błagoutrobnym” i „Blażeny” przerywany solowymi
frazami, oraz kilka innych pieśni m.in.: „Chwalitie Imia
Gospodnie”. Zespół jest oceniany w kategorii chóry
amatorskie, świeckie.

6.
Męski Chór Państwowego Uniwersytetu w Witebsku (Białoruś)

Ostatni, swoje umiejętności
zaprezentował Chór Studentów Narodowego Uniwersytetu
im. Karazina w Charkowie (Ukraina). Zespół, którego
tradycje sięgają jeszcze 1854 roku, kiedy to z inicjatywy Arcybiskupa
Inokientija, powstał wydział Śpiewu Cerkiewnego, był dyrygowany przez
Andrieja Sirotienka. Swój występ rozpoczął od doniosłego,
rozdzierającego wezwania pieśni „U Carstwi Twoim”, po
którym przyszedł czas na spokojny utwór „Swite
tichyj”. Atrakcją tego zespołu były występy solistów, a
także pieśni wyśpiewane z podziałem na głosy męskie i żeńskie. Swój
występ, a równocześnie cały drugi dzień przesłuchań
konkursowych zespół zakończył utworem „Alliłuja”
I. Sachno.

Chór z Ukrainy jest
oceniany w kategorii: chóry amatorskie, świeckie.

Chór Studentów
Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie (Ukraina)

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

DZIEN
PIERWSZY

Od
lirycznych, delikatnych i spokojnych modlitw, do doniosłej, niemal
wykrzyczanej pieśni Romualda Twardowskiego „Chwalitie imia
Gospodnie” poprowadziły publiczność zgromadzoną w Sali Opery i
Filharmonii Podlaskiej, chóry, które wystąpiły podczas pierwszego
dnia przesłuchań konkursowych XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008” w Białymstoku. Choć
większość z siedmiu zespołów była oceniana w kategorii amatorskiej,
Jury i publiczność była zachwycona niezwykle wysokim poziomem jaki
zaprezentowały, a także niepowtarzalnymi wrażeniami estetycznymi.

Jako
pierwsze na scenie filharmonii pojawiły się chórzystki z Żeńskiej
Kapełły Chóralnej „Elegia”, założonej ponad 20 lat temu w
Łobni (Rosja). Od niemal dekady chórem kieruje Swietłana Bojcowa –
wokalistka i kompozytor, absolwentka Moskiewskiej Akademii Chóralnej
im. A. Swiesznikowej. Chórzystki wykonały pięć utworów: „Sława
i nynie” D. Bortniańskiego, „Dostojno jest” P.
Czajkowskiego oraz „Swietie tichij” i „Wzbrannoj
Wojewodie” P. Czesnokowa. Szczególnie wzruszająco, z
modlitewnym skupieniem i spokojem wyśpiewana została pieśń „Tiebie
pojem” G. Łomakina. Zespół jest oceniany w kategorii: chóry
amatorskie, świeckie.

Żeńska Kapełła Chóralna
„Elegia”, Rosja

Od
krótkiego, ale przejmującego wołania „Alleluja”
rozpoczęli swój występ chórzyści z Zespołu „Vox Contabilis”
z północnoczeskiego miasteczka Jirkov, którzy jako drudzy
zaprezentowali swoje umiejętności. Niewielkim, dziesięcioosobowym
zespołem dyrygowała Sylvie Palkoskova. Chórzyści rzewnie wyśpiewali
modlitwę „Otcze nasz” A. Areńskiego, której fragmenty
wyrecytował jeden z członków zespołu. Wykonane zostały też utwory:
„Angieł wopijasze”, „Nynie otpuszczajeszi” i
„Blagosławi dusze maja Gospoda” nieznanych autorów oraz
„Dostojno jest” P. Czajkowskiego i „Bogorodice
Diewo radujsia” S. Rachmaninowa. Zespół jest oceniany w
kategorii: chóry amatorskie, świeckie.

Zespoł „Vox Contabilis”, Czech

Znakomita
wokalistka, szanowany pedagog – doktor Olga Popowicz, dyrygowała
Żeńskim Kameralnym Chórem „Namysto” z Przemyśla, który
rozpoczął swój występ od pieśni „Dostojno jest” i
„Czertoh twoj wyżdu Spase mój ukraszenyj” D.
Bortniańskiego. Chórzystki, które już wielokrotnie były nagradzane na
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, a także przez Polskie
Radio i Telewizję, wykonały utwory: „Otcze nasz” D. Kotko
oraz dwa utwory B. Filca. Szczególnie pięknie wyśpiewały ostatnią
pieśń – „Hospody Władyko nasz – Psalm 8”.
Kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki tego utworu, ich subtelna siła
zdumiała publiczność – tak jakby chórzystki chciały wyrazić
przez ten psalm całą swą wiarę i ufność. Zespół wystąpił w kategorii:
chóry amatorskie, świeckie.

Żeński Kameralny
Chór „Namysto”, Polska

Zupełnie
inne wrażenia wywołał występ kolejnego zespołu który pojawił się na
scenie filharmonii – Męskiego Chóru „Świętego Jakuba”
ze Słowacji, którym dyrygował ksiądz Peter Jakub. Chórzyści –
duchowni parafii greckokatolickiej i absolwenci Seminarium w
Preszowie, zachwycili głębokimi głosami podczas wykonywania m.in.
pieśni: „Angieł wopijasze” anonimowego autora i „Swite
tichij” M. Kastalskiego. Gdy śpiewali „Bogorodice Diewo”
S. Rachmaninowa, wydawało się, że nigdy nie brakuje im tchu w
piersiach, a podczas wykonania „He angi”, bez trudu można
było sobie wyobrazić, że jest się w położonej na pustkowiu świątyni.
Chór jest oceniany w kategorii: chóry parafialne.

Męski Chór „Świętego Jakuba”,
Słowacja

Znakomicie
poradzili sobie soliści Chóru Soboru Narodzenia Chrystusa z Rygi
(Łotwa) – Natalia Mudraja i Gunar Kukojs, którzy zachwycili
publiczność interpretacją pieśni „Niebiesnyj Ierusalim”
W. Mantynowa. Wrażenie to zostało wzmocnione przez wspaniały występ
całego zespołu, dyrygowanego właśnie przez Natalię Mudraja i Andriasa
Pujatsa. Chórzyści, którzy uczestniczą w najważniejszych
uroczystościach religijnych Republiki Łotwy, wyśmienicie wykonali
również „Otcze nasz” W. Lebiediewa, „Ot junosti
mojeja” Maksimowa, „O priesładkij i wsieszczedryj Isusie”
P. Czesnokowa”. Zespół jest oceniany w kategorii: chóry
parafialne.

Chór Soboru Narodzenia Chrystusa, Łotwa

Małgorzata
Banasińska – Barszcz dyrygowała Chórem Akademickim Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach, który wykonał podczas przesłuchania sześć
utworów. Młodzi ludzie – studenci kieleckich uczelni zachwycili
siłą głosu i podniosłym wykonaniem modlitwy „Otcze nasz”
R. Twardowskiego, pieśni „Miłost’ mira” P.
Czajkowskiego i „Dostojno jest” D. Bortniańskiego.
Chórzyście zakończyli swój występ mocnym akcentem – znakomicie
wyśpiewaną i zinterpretowaną pieśnią „Chwalitie Gospoda”
P. Czesnokowa.

Chór Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Polska

Jako
ostatni, podczas pierwszego dnia przesłuchań, wystąpił Chór Kameralny
Akademii Medycznej we Wrocławiu, którym dyrygowała laureatka licznych
konkursów – Agnieszka Franków – Żelazny. Stosunkowo młody chór,
który powstał zaledwie osiem lat temu i już sukcesywnie współpracuje
z Operą Dolnośląską, Filharmonią Częstochowską i Filharmonią
Wrocławską, na rozpoczęcie swojego występu wybrał chorał prawosławny
„Dostojno jest”. Następnie wyśpiewane zostały pieśni:
„Czaszu spasienia primu” M. Berezowskiego, „Błagosławi
dusze maja Gospoda” L. Diczko i „Chwalitie imia
Gospodnie” R. Twardowskiego. Podczas wykonywania dwóch
ostatnich miało się wrażenie, że donośne głosy młodych chórzystów
przekraczają granice sali i wypełniają całą okolicę.

Chór Kameralny Akademii Medycznej, Polska

Chóry obu
uczelni są oceniane w kategorii: chóry amatorskie, świeckie.

Występ
wrocławskiego chóru, choć zakończył pierwszy dzień przeglądu, nie był
ostatnim punktem atrakcji, przygotowanych przez organizatorów
festiwalu na czwartek. O godz. 20, w Sali Kameralnej Filharmonii
Podlaskiej rozpoczęła się projekcja filmu o festiwalu, m.in.
„Jutrznia” Krzysztofa Pendereckiego w Sankt Petersburgu.

Uroczyste dźwięki średniowiecznego, stworzonego jeszcze w XIII wieku, hymnu „Gaude Mater Polonia”zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęły w tym roku XXVII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008”–jedną z najbardziej znanych i najstarszych na świecie imprez poświęconych muzycznym tradycjom wschodniego chrześcijaństwa. Utwór wykonany został przez znakomity Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku prowadzony przez profesor Violettę Bielecką. Tuż po jego zakończeniu, w niejakiej odpowiedzi publiczność zgromadzona w sali koncertowej Filharmonii Podlaskiej, usłyszała równie piękny i nie mniej przejmujący hymn –Stichirę –„Ku czci świętych Ziemi Ruskiej”, wykonany przez wyborny Chór „Vilnius”pod dyr. profesora Povilasa Gylisa –laureata ubiegłorocznej edycji festiwalu.

PATRONATY

 


 

 

logo 2008

 

Honorowy
Patronat

Lecha Kaczyńskiego

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Honorowy Patronat

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Patronat Artystyczny

KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

PATRONI
MEDIALNI:

PATRONAT TELEWIZYJNY

Telewizja
Polska S.A. – Patronat korporacyjny

TVP
Białystok

TVP
Białoruś

PATRONAT RADIOWY

Polskie
Radio S.A. – Patronat korporacyjny

Polskie
Radio Białystok S.A.

PATRONAT PRASOWY

Dziennik
„Gazeta Współczesna”

Tygodnik
„Niwa”


ORGANIZATOR
FESTIWALU:

Fundacja
„Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Współpraca:

Opera
i Filharmonia Podlaska,

Zarząd
Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Stołeczna Estrada

Konsultacje
artystyczne:

prof.
R. Twardowski (Polska)

prof.
D. Kazarian (Armenia), doc. J. Dichtijewskaja, A. Gabiec, dr Ł.
Gustowa i inni (Białoruś),prof. D. Dymitrow i inni (Bułgaria), prof.
M. Koleno (Czechy), W. Pietrow, P. Warunin (Estonia), prof. P. Gylis
(Litwa), A. Brandaws,O. Wołkow, ks. I. Szenrok, J. Ustinskow (Łotwa),
prof. T. Zgurianu (Mołdawia), K. Kowol (Niemcy), ks. J. Szurbak, A.
Twardowska, prof. R. Grucza i inni (Polska), prof. W. Minin, prof.
S. Tarakonow, A. Rudniewskij i inni (Rosja), dr A. Derevjanikowa, M.
Szandrowa (Słowacja), prof. Ł. Diczko, M. Gobdycz i inni (Ukraina).

Dyrektor
Festiwalu:

Mikołaj Buszko

Dyrektor
Biura Organizacyjnego:

Irena
Parfieniuk

Scenariusz i Reżyseria Festiwalu:
Mikołaj
Buszko

Propozycja scenografii Festiwalu:
Mikołaj
Malesza

Organizacja koncertów:
Mikołaj
Buszko, Irena Parfieniuk

Prowadzenie koncertów:
Olgierd
Łukaszewicz, Marcin Tomkiel, Mikołaj Buszko

FESTIWAL
FINANSUJE:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Organizacja Pożytku Publicznego


DOFINANSOWANIE:


Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
Urząd Miasta Białegostoku
Telewizja
Polska S.A.
Wydawnictwo Prasa Podlaska

Bank
Pekao S.A.

Zakład Energetyczny
Białystok S.A.

Zakład Gazowniczy Białystok

. Bank
Spółdzielczy w Brańsku

Bank Spółdzielczy w Szumowie

Bank
Spółdzielczy w Zambrowie

Bank Spółdzielczy w Sejnach

PPUH
Kombinat Budowlany w Białymstoku

Darczyńcy 1% podatku od dochodów


PROGRAM FESTIWALU

INAUGURACJA FESTIWALU

2008.05.20 (wtorek), godz. 18.00

Otwarcie Festiwalu

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

pod dyr. prof. Violetty Bieleckiej

Chór „Vilnius” z Wilna (Litwa)
pod dyr. prof. Povilasa Gylisa

Koncert Inauguracyjny

Krzysztof Penderecki – „Pieśń Cherubinów”
Aleksander Archangielski – „Całonocne czuwanie”

Koncert wykonuje:
Chór „Vilnius” z Wilna (Litwa) pod dyr. prof. Povilasa Gylisa

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

2008.05.22 (czwartek), godz. 17.00
Dziecięcy Chór „Otrokowicy” – Kolkia (Estonia)
Żeński Chór „Elegia” –Łobnia (Rosja)
Zespół „Vox Cantabilis” –Jirkov (Czechy)
Żeński Chór „Namysto” –Przemyśl (Polska)
Męski Chór „Świętego Jakuba” –Preszow (Słowacja)
Mieszany Chór –Ryga (Łotwa)
Akademicki Chór Politechniki Świętokrzyskiej –Kielce (Polska)
Kameralny Chór Akademii Medycznej –Wrocław (Polska)

2008.05.23 (piątek), godz. 15.00
Dziecięcy Chór „Komitas” Cerkwi p.w. Wszystkich Świętych Isfahan (Iran)
Zespół Śpiewaków Cerkiewnych –Moskwa (Rosja)
Chór Mieszany –Kiszyniow (Mołdawia)
Męski Zespół –Tbilisi (Gruzja)
Dziecięcy Chór „Lira” –Mińsk (Białoruś)
Mieszany Chór „Zemgale” –Jełgawa (Łotwa)
Męski Chór Uniwersytetu –Witebsk (Białoruś)
Studencki Chór Uniwersytetu –Charkow (Ukraina)

2008.05.24 (sobota), godz. 17.00
Żeński Zespół Chóralny „Saratowska Polonia” – Saratow (Rosja)
Akademicki Chór „Bel Canto” –Olsztyn (Polska)
Akademicki Chór „Mozaika” –Mohylew (Białoruś)
Wokalny Zespół Kameralny „Canzona” –Warszawa (Polska)
Chór Telewizji Ormiańskiej „Avedis” –Erewań (Armenia)
Lipiecki Chór Kameralny –Lipieck (Rosja)
Galicyjski Chór Kameralny –Lwów (Ukraina)
Chór Radia i Telewizji Mołdawii „Mołdowa”–Kiszyniow (Mołdawia)
2008.05.25 (niedziela)
godz. 14.30 – Ogłoszenie Werdyktu Jury i wręczenie nagród
godz. 16.00 – Koncert Galowy

Koncert Inauguracyjny
Krzysztof Penderecki – „Pieśń Cherubinów”
Aleksander Archangielski – „Całonocne czuwanie”

Koncert wykonuje:
Chór „Vilnius” z Wilna (Litwa) pod dyr. prof. Povilasa Gylis

Chór „Vilnius”

Jeden z najwybitniejszych obecnie zawodowych zespołów Litwy – Chór „Vilnius” założyło w 1970 r. litewskie Stowarzyszenie Niewidomych i Niedowidzących. W ciągu 36 lat działalności zespół wykonał około 1500 koncertów, a w repertuarze posiada około 1000 utworów muzycznych różnych gatunków oraz kilkaset nagrań dla litewskiego Radia i Telewizji.
Znaczną część repertuaru stanowią utwory kompozytorów litewskich, zarówno współczesnych jak i klasyków, choć znajdują się w nim również takie dzieła jak: „Requiem” Cherubiniego, Schumana, Mozarta, „Msza” Brucknera, Dvoraka, Bethovena, „Stabat Mater” Haidna i Rossiniego, „Mesjasz” Händla.
Chór występował na Litwie, w Danii, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, Hiszpanii, na Kubie, w Czechach, Estonii, Gruzji, Armenii, Rosji. Koncertował z wybitnymi orkiestrami i współpracował z dyrygentami Litwy i zagranicy.
Jest laureatem licznych litewskich i międzynarodowych festiwali, w tym I nagrody XXVI Miedzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2007”. Wydał dotychczas 10 płyt winylowych i 8 CD.
Od 2001 r. Chórem kieruje prof. Povilas Gylis – absolwent Litewskiej Akademii Muzycznej, Konserwatorium w Sankt Petersburgu i Wiedeńskiej Akademii Muzycznej. Dyrygent wielu znakomitych chórów min. Wileńskiego Uniwersytetu, Radia i Telewizji Litwy, Studium Chóralnego Akademii Muzyki i Teatru. Przez wiele lat Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej. Od 2005 r. Prorektor Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Jest również kierownikiem artystycznym i głównym reżyserem Święta Pieśni Litwinów Świata oraz Święta Pieśni Krajów Nadbałtyckich „Gaudeamus”.

Program Koncertu Inauguracyjnego:
Krzysztof Penderecki – „Pieśń Cherubinów” (Iże Chieruwimy)
Aleksander Archangielski – „Całonocne czuwanie”
(Wsienoszcznoje bdienije):
Błagosłowi dusze moja Gospoda – Błogosław duszo moja Pana
Wielikaja jektenija – Wielka litania
Błażen muż – Błogosławiony mąż
Małaja jektenija – Mała litania
Swietie tichij – Cicha Światłości
Prokimien – Graduał
Sugubaja jektenija – Litania żarliwa
Prositielnaja jektenija – Litania błagalna
Nynie otpuszczajeszi – Teraz uwalniasz o Panie
Bogorodice Diewo, radujsia – Bogurodzico Dziewico
Budi Imia Gospodnie – Niechaj Imię Pańskie…
Wielikaja jektenija – Wielka litania
Na kafizurach – Podczas recytacji psalmów
Chwalitie imia Gospodnie – Chwalcie Imię Pańskie
Tropari woskriesnyje – Tropariony niedzielne
Ot junosti mojeja – Od dni mojej młodości
Pri czteni Jewangielija – Przy czytaniu Ewangelii
Woskresienije Christowo widewszie – Zmartwychwstanie Chrystusa ujrzeliśmy
Posle „Spasi Boże” – Po „Zbaw, o Boże”
Wieliczit dusza moja Gospoda – Uwielbia dusza moja Pana
Swjat Gospod Bog nasz – Święty jest nasz Pan
Priebłagosławiennaja jesi – Wielce błogosławioną jesteś
Wielikoje sławosłowije – Wielka doksologia
Sugubaja jektenija – Litania żarliwa
Otpust – Rozesłanie
Wzbrannoj Wojewodie – Walecznej Hetmance
Zakluczitielnoje „Gospodi pomiłuj” – Na zakończenie

JURY FESTIWALU
1. prof. Romuald Twardowski –przewodniczący
– kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie

2. prof. Violetta Bielecka
dyrygentka, Prodziekan Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku – Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
3. Mykoła Gobdycz
dyrygent Kameralnego Chóru „ Kijów”,
wielokrotny laureat MFMC – Kijów (Ukraina)

4. prof. Roman Grucza
– wykładowca Wydziału Dyrygentury Akademii Muzycznej w Gdańsku, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
5. prof. Povilas Gylis
dyrygent, Prorektor Litewskiej Akademii Muzyki,
laureat MFMC – Wilno (Litwa)

6. ks. Jerzy Szurbak
– dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki
Cerkiewnej, wielokrotny laureat MFMC – Warszawa

Dziecięcy
Zespół „Otrokowicy”

Kolki (Estonia)

Dyryguje: Marina Awdiejewa

Dziecięcy Chór
„Otrokowicy” został założony w latach dziewięć
dziesiątych przez Marinę Awdiejewą nauczycielkę muzyki miejscowego
gimnazjum, skąd wywodzą się chórzystki. Kolkia to liczącą 500
mieszkańców siedziba starostwa, na terenie którego zamieszkuje około
5tyś. mieszkańców w 98% staroobrzędowcy. Obecność staroobrzędowców
datuje się tutaj na 500 lat, chociaż najwięcej osiedliło się w XVII
wieku po reformie Rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Zespół wiele
koncertuje uświetniając uroczystości swojej społeczności.
Specjalizuje się w prezentacji tradycyjnej poezji religijnej tzw.
„duchowych stichów”.

Program:

 1. Anonim –
  Awakum i jego siemja w iznanii

 2. Anonim –
  Stich o Zachieje

 3. Anonim –
  Christos i samarjanka

 4. Anonim – Był
  u Christa mładienca sad

 5. Anonim –
  Stich duszepoleznyj

KATEGORIA: chóry
amatorskie świeckie

Żeńska Kapełła Chóralna „Elegia”

Łobnia (Rosja)

Dyryguje: Swietłana Bojcowa

Kapełła
Chóralna „Elegia” została założona w 1987 r. W
repertuarze Chóru oprócz klasycznych opracowań rosyjskich pieśni
ludowych znajduje się również muzyka chóralna, świecka i duchowna
rosyjskich i zagranicznych kompozytorów od muzyki klasycznej po
kompozycje współczesne. „Elegia” koncertuje często w
swoim rodzinnym mieście a także w innych miastach Rosji. Uczestniczy
również w duchownych i świeckich festiwalach chóralnych. Od 1999 r.
Chórem kieruje absolwentka Moskiewskiej Akademii Chóralnej im. A.
Swiesznikowa wokalistka i kompozytor – Swietłana Bojcowa.

Program:

 1. D. Bortniański
  Sława i nynie

 2. G. Łomakin –
  Tiebie pojem

 3. P. Czajkowski
  Dostojno jest

 4. P. Czesnokow –
  Swietie tichij

 5. P. Czesnokow –
  Wzbrannoj Wojewodie

KATEGORIA: chóry
amatorskie świeckie

Zespół „Vox Cantabilis”

Jirkov (Republika Czech)

Dyryguje: Sylvie Palkoskova

Pochodzący
z północnoczeskiego miasteczka Jirkov, zespół „Vox Cantabilis”
powstał w 1997 r. W repertuarze zespołu przeważa muzyka świecka i
sakralna epoki Baroku i Renesansu ale wykonywane są również utwory
kompozytorów współczesnych. Chórzyści wiele koncertują. Uczestniczą i
są laureatami krajowych i międzynarodowych festiwali, min. w Pilznie,
Ołomoncu, Pradze. Zespołem kieruje Sylvie Palkoskova.

Program:

 1. Chorał gruziński –
  Alleluja

 2. A. Areński –
  Otcze nasz

 3. Autor nieznany
  Angieł wopijasze

 4. P.
  Czajkowski
  Dostojno jest

 5. Autor nieznany
  Nynie otpuszczajeszi

 6. Autor nieznany
  Blagosławi dusze maja Gospoda

 7. S. Rachmaninow –
  Bogorodice Diewo radujsia

KATEGORIA: chóry
amatorskie świeckie

Żeński Kameralny Chór „Namysto”

Przemyśl (Polska)

Dyryguje: Olga Popowicz

Chór „Namysto”
powstał w 1989 r. na bazie wokalno – instrumentalnego zespołu
„Bandura”. Repertuar chóru to muzyka cerkiewna, klasyka
ukraińska, kompozycje współczesne i pieśni ludowe, kolędy i
szczedriwki. Chór koncertuje w Polsce i za granicą. Bierze udział i
jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych Festiwali w Polsce
i Ukrainie. Koncerty Chóru były wielokrotnie nagrywane przez Polskie
Radio i Telewizję. Chór w 1999 nagrał kasetę audio, a jego trzy
utwory znalazły się na wydanej w 2001 r. CD pt. „Barka” z
koncertu z okazji Dnia Papieskiego. Chórem dyryguje absolwentka
Akademii Muzycznej w Krakowie, wokalistka, pedagog, dyrygent wielu
chórów i zespołów –dr Olga Popowicz.

Program:

 1. D. Bortniański –
  Dostojno jest

 2. D. Bortniański –
  Czertoh twoj wyżdu Spase mój ukraszenyj

 3. D. Kotko –
  Otcze nasz

 4. B. Filc –
  Presławna Prysnodiwo Bohorodyce

 5. B. Filc
  Hospody Władyko nasz– Psalm 8

KATEGORIA:
chóry amatorskie świeckie

Chór Soboru Narodzenia Chrystusa

Ryga (Republika Łotwa)

Dyrygują: Natalia
Mudraja, Andrias Pujats

Sobór
Narodzenia Chrystusa w Rydze, przy którym działa Chór to jedna z
najwspanialszych prawosławnych świątyń w krajach bałtyckich. Został
zbudowany w latach 1876 – 1884 wg projektu wybitnego
łotewskiego architekta R. Pfługa. Świątynia jest Katedrą Metropolity
Rygi i całej Łotwy, Jego Eminencji Aleksandra. Chór Soboru kierowany
od roku 1995 przez Natalię Mudrą jest chórem pontyfikalnym,
uczestniczącym w nabożeństwach celebrowanych przez Jego Eminencję
Metropolitę Aleksandra. Uczestniczy również w najważniejszych
uroczystościach religijnych Republiki Łotwy. W 2006 r. Chór wydał CD
z cerkiewną muzyką paschalną.

Program:

 1. Maksimow –
  Ot junosti mojeja

 2. P. Czesnokow –
  O priesładkij i wsieszczedryj Isusie

 3. oprac. M. Popowa –
  Płatonowa –
  Wsiech skorbiaszczich
  Radostie

 4. W. Lebiediew –
  Otcze nasz

 5. W. Martynow –
  Niebiesnyj Ierusalim, soliści:
  Natalia Mudraja (sopran)

Gunar Kukojs (tenor)

KATEGORIA: chóry parafialne

Męski Chór „Świętego Jakuba”

Preszow (Słowacja)

Dyryguje: ks. Peter
Jakub

Chór, w
którym śpiewają księża parafii greckokatolickich Słowacji powstał w
2002 roku. Księża są absolwentami Seminarium w Preszowie,
wieloletnimi śpiewakami Chóru Św. Romana Słodkopiewca. Pracujący w
odległych od siebie parafiach spotykają się na próbach dwa razy w
miesiącu. Zasadniczym zadaniem Chóru jest prezentacja Liturgii
Wschodniej wg Św. Jakuba. Uczestniczą w nabożeństwach i
uroczystościach religijnych.

Program:

 1. Anonim
  Angieł wopijasze

 2. M. Kastalski –
  Swite tichij

 3. S. Rachmaninow –
  Bogorodice Diewo

 4. M. Verbickij
  Otcze nasz

 5. Anonim –
  Se żenich

 6. Napiew
  Św.
  Góry Atos – He
  agni

KATEGORIA: chóry amatorskie
parafialne

Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej

w Kielcach

Dyryguje: Małgorzata Banasińska – Barszcz

Chór Akademicki
Politechniki Świętokrzyskiej powstał w 1998 roku. W chórze śpiewają
studenci Politechniki Świętokrzyskiej i innych kieleckich uczelni.
Repertuar Chóru stanowi muzyka sakralna i świecka różnych epok. Ważne
miejsce zajmują utwory polskich kompozytorów. Chór chętnie sięga po
opracowania muzyki rozrywkowej a także muzykę ludową. Kilkakrotnie
występował w Filharmonii Świętokrzyskiej towarzysząc solistom i
orkiestrze w programach operowych i operetkowych Chór Akademicki
Politechniki Świętokrzyskiej zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w
Konkursach i Festiwalach Chóralnych. Często uczestniczy w koncertach
i imprezach organizowanych przez Miasto Kielce. Chórem dyryguje
Małgorzata Banasińska – Barszcz..

Program:

 1. A. Turenkow –
  Torżestwujtie dnieś

 2. D. Bortiański
  – Dostojno jest

 3. grecki raspiew –
  Błagosławi dusze moja

  Psalm 103

 4. R. Twardowski –
  Otcze nasz

 5. P. Czajkowski –
  Miłost’ mira

 6. P. Czesnokow
  Chwalitie Gospoda

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

Chór Kameralny Akademii Medycznej

we Wrocławiu

Dyryguje: Agnieszka Franków – Żelazny

Chór Kameralny Akademii Medycznej
powstał w 2000 roku. Śpiewają w nim studenci i absolwenci Akademii
Medycznej oraz innych uczelni Wrocławia. W repertuarze Chóru znajdują
się dzieła wokalne a także wokalno – instrumentalne: w tym
utwory polskich kompozytorów, między innymi: K. Szymanowskiego. Chór
koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą: w Słowacji, Grecji,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Finlandii i Rosji
biorąc również udział w konkursach. i zdobywając liczne nagrody.
Sukcesywnie współpracuje z Operą Dolnośląską, Filharmonią
Częstochowską i Filharmonią Wrocławską. Dyrygentką Chóru jest
Agnieszka Franków – Żelazny – laureatka konkursów
dyrygentów chóralnych.

Program:

 1. Chorał prawosławny
  – Dostojno jest

 2. M. Berezowski –
  Czaszu spasienia primu

 3. P.G. Czesnokow
  Zastupnice usierdnaja

 4. L. Diczko –
  Błagosławi dusze maja Gospoda

 5. R. Twardowski –
  Chwalitie imia Gospodnie

KATEGORIA: chóry
amatorskie świeckie

Dziecięcy Chór „Komitas”

Cerkwi p.w. Wszystkich Świętych

Isfahan (Iran)

Dyryguje: Armen Amirchanian

Dziecięcy Chór „Komitas”
Ormiańskiej Cerkwi Katedralnej w Isfahanie w Irańskiej Republice
Islamskiej został założony w 2005 roku decyzją Rady Ormiańskiej
Wspólnoty. Chór uczestniczy aktywnie we wszystkich wydarzeniach
wspólnoty ormiańskiej. W czasie nabożeństw wykonuje „Patarag”
– Liturgię ormiańską. Cieszy się dużą popularnością ormiańskiej
diaspory Iranu koncertując w wielu miastach kraju. Dyrygujący od
początku istnienia chórem Armen Amirchanian jest absolwentem
Państwowego konserwatorium Armenii. Dyrygował wieloma chórami
cerkiewnymi i świeckimi, w tym słynnym chórem im. Ter Oganisjana,
który. kierowany przez prof. Emmę Caturian był laureatem Festiwalu
„Hajnówka”. Armen Amirchanian jest także autorem cennego
wydawnictwa „Ormiańskie duchowne utwory chóralne”.

Program:

 1. K. Vardapet
  Qristos I Mej Mer Haytnetsav

 2. St. Babatorosyan–
  Astvatsatsin Yerknayin

 3. K.
  Vardapet

  Jrorhnyats
  Sharakanner

 4. M.
  Mashtots –
  Apashkharutean
  Sharakan

 5. N.
  Slmorhali –
  Aravot
  Lusoy

KATEGORIA:
chóry amatorskie parafialne

Chór przy Nikoło – Piererwińkim Monasterze

Patriarszego „Podworja”

Moskwa (Rosja)

Dyryguje: Daria Bondarjewa

Chór istnieje od 1994 r.
Śpiewają w nim studenci Prawosławnego Piererwińskiego Seminarium oraz
wierni parafii monasterskiej. Chór uczestniczy w nabożeństwach w
Monasterze i okolicznych świątyniach. Wykonują muzykę cerkiewną
różnych stylów znamiennego raspiewu a także kompozycje. Koncertował w
świątyniach św. Góry Atos, Rzymu i Finlandii. W 2007 r. uczestniczył
w Festiwalu w Bułgarii. Chórem dyryguje absolwentka Rosyjskiej
Akademii Muzyki i Państwowego Konserwatorium w Moskwie –
Daria Bondarjewa

Program:

 1. Raspiew
  Kremlowskiego Wozniesieleńskiego Monasteru

  Bogorodice Diewo

 2. Raspiew
  Krasnogórskiego Monasteru
  – Kondak ku
  czci Św. Nikołaja

 3. W carstwii
  Twojem

 4. Gruziński raspiew
  – Trisiwtoje

 5. S. Trubacziew
  – Chieruwimskaja pieśń

 6. S. Trubacziew
  – Miłost mira

 7. Bizantyjski
  raspiew
  – O Tiebie radujetsia

 8. W. Kowaldzi
  – Ot Swiatyje ikony Twojeja

 9. Hymn do Św.
  Niektarija Agni Partenia

 10. W. Kikta
  Mnogaja leta

KATEGORIA: chóry parafialne

Chór Parafii Prawosławnej p.w. Św. Męczennika
Dmitra

Kiszyniow (Mołdawia)

Dyryguje: Diana Dreguce

Chór został założony w
1990r. z inicjatywy ks. Pawła Borszczewskiego – proboszcza
parafii. Zaczynano od chóru dziecięcego, który z biegiem czasu
przeistoczył się w chór młodzieżowy i dorosły. Chór w chwili obecnej
składa się ze studentów różnych uczelni i młodzieży pracującej. Poza
stałym uczestnictwem w nabożeństwach Chór często koncertuje w innych
świątyniach a także w salach koncertowych. Uczestniczy również w
Festiwalach muzyki cerkiewnej. W 2007r. Chór nagrał i wydał płytę CD.
Od 1990r. Chórem dyryguje absolwentka Akademii Teologicznej a obecnie
studentka Kiszyniowskiej Akademii Muzyki – Diana Dreguce.

Program:

 1. Ymperate czeresk
  Cariu niebiesnyj


 2. Nynie otpuszczajeszi


 3. S wysznich prieziraja

 4. Kemara Ta –
  Czertog Twoj


 5. Woskriesienije Christowo

 6. Ynżieruł a strigat
  Angieł wopijasze

KATEGORIA: chóry amatorskie
parafialne

Chór Szawnawadzkiego Monasteru Św. Jerzego

Tbilisi (Gruzja)

Dyryguje: Bekar Ruszadze

Chór
Monasteru Św. Jerzego w Tbilisi powstał na początku ubiegłego roku z
błogosławieństwa Namiestnika Monasteru o. Szio. Specjalizuje się w
wykonawstwie gruzińskiej monasterskiej muzyki cerkiewnej. Oprócz
uczestnictwa w nabożeństwach wiele koncertuje. Brał udział i został
bardzo życzliwie przyjęty na Festiwalu Prawosławnej Muzyki Cerkiewnej
„Głas Pieczerskij” w Kijowie. Chórem dyryguje absolwent
tbiliskich szkół muzycznych, solista – Bekar Ruszadze.

Program:

 1. Gospodi wozwach

 2. Oswiatiś
  oswiatiś

 3. Prjiediem pijem

 4. Slawa w
  wysznich Bogu

 5. Angieł
  wopijasze

 6. Christos
  woskres

 7. Tropar
  Oswjaszczenij

 8. Akafist Bożej
  Matieri

 9. Paschalnyj
  napiew

KATEGORIA:
chóry parafialne

Dziecięcy Wzorcowy Chór „Lira”

Mińsk (Białoruś)

Dyryguje : Jelena Łacapniewa

Dziecięco –
młodzieżowy Chór „Lira” istnieje od 1998 r. Już po roku
pracy, w uznaniu wysokiego poziom artystycznego otrzymał tytuł
„wzorcowy”. Wiele koncertuje. Jest inicjatorem akcji
charytatywnej: „Dzieci – dzieciom”. Uczestniczył i
jest laureatem wielu międzynarodowych Festiwali chóralnych min. W
Mińsku (Białoruś), Pjarnu (Estonia), Kłajpedzie (Litwa), Dawgawpils
(Łotwa). W 2007 r. został laureatem Hajnowskich Dni Muzyki
Cerkiewnej. Dyrygentem Chóru od chwili jego założenia jest laureatka
wielu nagród i wyróżnień, absolwentka Białoruskiej Akademii Muzycznej
w Mińsku – Jelena Łacapniewa.

Program:

 1. A. Kisielew –
  Otcze nasz

 2. A. Kisielew –
  Dostojno jest

 3. A. Kisielew
  Angieł wopijasze

 4. P.
  Czesnokow
  Priiditie ubłażim Iosifa

 5. I.
  Denisowa
  Utoli moja pieczali

 6. R. Twardowski –
  Wo Carstwii Twojem

KATEGORIA:
chóry amatorskie świeckie

Chór „Zemgale”

Jełgawa (Łotwa)

Dyrygują: Meri Ajgars, Smiłga Laura

Chór został założony w
1961 roku. Pod kierownictwem założyciela chóru wybitnego łotewskiego
dyrygenta Imanta Kokarsa. Chór uczestniczył w wielu Festiwalach
zarówno w kraju jak i zagranicą. Również z obecnie kierującymi Chórem
dyrygentami Ajgarsem Meri i Laurą Smiłgą Chór realizuje wiele
znaczących wokalnych i wokalno – instrumentalnych projektów,
autorstwa rodzimych i zagranicznych kompozytorów. Chór współpracuje z
wieloma chórami i orkiestrami symfonicznymi. Kierujący Chórem od 2001
r. Ajgars Meri prowadzi również Chór „Waniema” a także
Chór Narodowej Opery Łotwy.

Program:

 1. P. Czesnokow –
  Wo dni brani

 2. G. Pielecis –
  Molitwa swiaszczennomuczenika Ioannu

 3. A. Sznitke
  Gospodi Isusie Christie

(2
części z cyklu „Tri duchownych Chora” )

 1. A. Pärt –
  Bogorodice Diewo radujsia

KATEGORIA: chóry amatorskie
świeckie

Męski Chór Państwowego Uniwersytetu

w Witebsku (Białoruś)

Dyryguje: Tatiana Zacharowa

Męski Chór Uniwersytetu w
Witebsku został założony w 2000 r. przez obecną dyrygentkę. Śpiewają
w nim studenci i wykładowcy dziecięciu wydziałów uczelni a także inni
mieszkańcy Witebska. Wykonują muzykę klasyczną, cerkiewną, ludową,
utwory patriotyczne. Chór prowadzi działalność koncertową i
oświatową. Jest laureatem sakralnych i świeckich festiwali
chóralnych. W 2003 r. otrzymał zaszczytny tytuł „Narodnyj”.
Od początku istnienia Chórem kieruje absolwentka Uczelni Muzycznej
Kaliningradu, Witebskiego Seminarium Prawosławnego i Państwowego
Konserwatorium Białorusi w Mińsku, dyrygentka znaczących chórów
cerkiewnych i świeckich, laureatka wielu nagród i wyróżnień pedagog –
doc. Tatiana Zacharowa.

Program:

 1. P. Reczkunow –
  Swietie tichij, opr.
  T. Zacharowa

 2. Znamiennyj raspiew
  Chwalitie Imia Gospodnie

 3. A. Sytnikow
  Chwalitie Imia Gospodnie

 4. S. Trubacziew
  – Małoje Sławosłowije

 5. Grecki raspiew
  Wzbrannoj Wojewodie,
  harm. S. Trubacziew

 6. M. Pokrowskij
  Blażeny,
  opr. T. Zacharowa

 7. A. Rożnow –
  Nie imamy inyja pomoszczi

 8. I.
  Denisowa – Okom błagoutrobnym,
  opr. T.
  Zacharowa

 9. I.
  Denisowa – Kondak Swiatomu Cariu i strastotierpcu Nikołaju

Wtoromu, opr. T. Zacharowa

KATEGORIA: chóry amatorskie
świeckie

Chór Studentów Narodowego Uniwersytetu im.
Karazina

w Charkowie (Ukraina)

Dyryguje: Andriej Sirotienko

Tradycje
chóralne Charkowskiego Uniwersytetu sięgają 1854 r. kiedy to z
inicjatywy Arcybiskupa Inokientija powstał wydział Śpiewu Cerkiewnego
a na jego bazie istniejący do początków XX wieku znakomity Chór.
Wydział chóralny (już świecki) i 90 osobowy chór utworzono ponownie w
1934 roku. Od 1946 istniał chór dziewczęcy uznawany wówczas za
najlepszy studencki chór Ukrainy. W 2004 r. z okazji 200 lecia
istnienia Uniwersytetu założony został mieszany Chór Studentów. Chór
prowadzi aktywną działalność koncertowa. Jest laureatem
Ogólnoukraińskiego Festiwalu Chóralnego. Chórem dyryguje laureat
konkursów dyrygenckich, wykładowca dyrygentury chóralnej Państwowego
Uniwersytetu Sztuk w Charkowie, kompozytor – Andriej Sirotienko

Program:

 1. M. Leontowicz –
  U Carstwi Twoim

 2. K. Stecenko –
  Swite tichyj

 3. A. Sirotenko –
  Nowa radist

 4. Ł. Diczko
  Cheruwimśka

 5. R. Twardowski –
  Chwalitie imia Gospodnie

 6. I. Sachno
  – Alliłuja

KATEGORIA:
chóry amatorskie świeckie

Żeński Zespół Chóralny „Saratovska Polonia”

Saratow (Rosja)

Dyryguje: Margarita Głazunowa

Zespół
Chóralny powstał w 1999 roku z inicjatywy chórzystów polskiego
pochodzenia. Repertuar Chóru stanowi zarówno katolicka jak i
prawosławna muzyka religijna, utwory współczesnych kompozytorów
polskich, a także polskie i rosyjskie piosenki ludowe. W uznaniu
profesjonalizmu i mistrzostwa artystycznego w roku 2006 przyznano
zespołowi tytuł „Narodnyj”. Chór bierze udział w
krajowych i międzynarodowych festiwalach chóralnych, zdobywając
liczne nagrody i wyróżnienia. Uczestniczy również w mszach
świątecznych kościoła katolickiego w Saratowie, a także we wszystkich
imprezach mniejszości narodowych Obwodu Saratowskiego. Chórem
dyryguje Margarita Głazunowa.
Program:

 1. M. Balakirew –
  Swysze prorocy

 2. N. Sokołow –
  Wieczieri Twojeja tajnyja

 3. M. Ippolitow –
  Iwanow – Błagosławi
  dusze mojej Gospoda

 4. A. Worobjow –
  Prieswiataja Marija

 5. D. Bortniańskij
  – Sława Otcu i synu

 6. P. Czesnokow –
  Christos woskresie

 7. A. Riaboszkapow –
  Tiebie pojem

KATEGORIA:
chóry amatorskie świeckie

Akademicki Chór „Bel Canto”

Wyższej Szkoły Informatyki i
Ekonomii TWP w Olsztynie

Dyryguje: Jan Połowianiuk

Chór
„Bel Canto” powstał w 1996 roku. Jego założycielem i
dyrygentem jest – Jan Połowianiuk, adiunkt w Katedrze Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Repertuar
Chóru stanowi muzyka zarówno religijna, jak i świecka. „Bel
Canto” wykonuje pieśni wybitnych polskich i zagranicznych
kompozytorów epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Większość
repertuaru zajmują pieśni a cappella. Chór współpracuje z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie.
Uczestniczył dotychczas w 17 konkursach i festiwalach chóralnych
zdobywając liczne nagrody, wśród których – I miejsce w
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka
1997”.

Program:

 1. Kanon rożdiestwa,
  pieśń 1
  – Christos rażdajetsia

 2. D. Bortniański –
  Błażen muż bojajsia Gospoda

 3. A. Lwow
  Wieczery Twojeja tajnyja

 4. P. Czajkowski –
  Dostojno jest z
  Liturgii św. Jana Złotoustego op.41

 5. S. Rachmaninow –
  Błahosłowien jesi Hospodi
  fragm.
  Wsienszcznogo bdenija

KATEGORIA:
chóry amatorskie świeckie

Akademicki Chór „Mozaika”

Państwowej Uczelni Muzycznej

Mohylew (Białoruś)

Dyryguje: Żanetta Jełfimowa

Zespól
chóralny „Mozaika” istnieje od 1989 roku. Jest typowym
chórem studenckim uzupełniającym każdego roku swój skład o 1/3
uczestników. Chór w swoim repertuarze posiada muzykę świecką i
sakralną kompozytorów białoruskich i zagranicznych, od kompozycji
klasycznych po współczesne. Wykonuje również opracowania pieśni
ludowych. W 2003 roku Chór uzyskał tytuł „Ludowy Akademicki”.
„Mozaika” wiele koncertuje. Uczestniczy i jest laureatem
wielu Festiwali min. Festiwalu „Mahutny Boża” w
Mohylewie. Od 1989 r. Chórem kieruje pedagog i dyrygent, laureatka
wielu nagród – Żanetta Jełfimowa.

Program:

 1. Znamiennyj raspiew
  Cariu niebiesnyj

 2. S. Rachmaninow –
  W molitwach nieusypajuszczuju

 3. A. Turienkow –
  Torzestwujtie dnieś

 4. N. Kulikowicz –
  Płotiju usnuw

 5. K. Szwedow –
  Gospodi spasi błagoczestiwyja

 6. P. Czesnokow –
  Zastupnice usierdnaja

 7. I. Denisowa –
  Kondak Akafista Św. Jakatierinie

KATEGORIA:
chóry amatorskie świeckie

Wokalny Zespól Kameralny „Canzona”

Warszawa

Dyryguje: Maciej Cegielski

Zespół „Canzona”
powstał w 2002 roku. Działa pod patronatem Warszawskiego Oddziału
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W repertuarze Wokalnego
Zespołu Kameralnego znajdują się utwory klasyki światowej, polskie i
ukraińskie pieśni bożonarodzeniowe a także polskie pieśni
patriotyczne. Wykonuje również muzykę łemkowską. Zespół koncertuje
zarówno w stolicy jak i poza nią, odnosząc liczne sukcesy. „Canzona”
wydała płytę CD. Dyrygentem Chóru jest Maciej Cegielski –
wieloletni chórmistrz i kierownik Chóru Teatru Wielkiego w
Warszawie, obecnie kierownik Chóru Opery na Zamku w Szczecinie.

Program:

 1. A. Gnatyszyn –
  Wieruju

 2. M. Berezowskij –
  Dostojno jest, soliści:
  Ludmiła Lewicka (alt), Feliks Gałecki (tenor), Jerzy Ostapiuk (bas),
  Elżbieta Hijewska (sopran)

 3. S. Rachmaninow –
  Bogorodzice Diewo

 4. S. Rachmaninow –
  Tiebie pojem, solistka:
  Elżbieta Hijewska (sopran)

 5. R. Twardowski –
  Alliłuja

KATEGORIA: chóry zawodowe

Chór
„Avedis”

Telewizji Ormiańskiej „Avedis”

Dyrygują: Niery Bardakian, Karlen Alexanian

Chór został założony w 2004 roku przez Dr Levona Bardakiana

założyciela i dyrektora telewizji „Avedis”. Głównym celem
chóru „Avedis” jest przedstawienie światu bogactwa
ormiańskiej kultury chóralnej ze szczególnym uwzględnieniem
ormiańskiej muzyki cerkiewnej. Wykonuje również muzykę cerkiewną
innych narodów, a także muzykę świecką wybitnych kompozytorów
ormiańskich i światowych. Śpiewa w języku ormiańskim, rosyjskim,
francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, arabskim i gruzińskim.
Współpracuje z Państwowa Kameralną Orkiestrą Armenii. Chór „Avedis”wiele
koncertuje w Armenii i za granicą. W 2005r. odbył tournee po Syrii i Libanie.
Uczestniczy w programach telewizyjnych. Wydał płytę
CD i DVD.

Program:

 1. Jekmalian
  – Amen, Hayr
  surp

 2. Komitas
  Erg
  Votnlvayi; Sirt im sasani

 3. Komitas
  Surp, Surp

 4. Komitas
  Erg
  gisherayin jamu

 5. Komitas
  Kristos
  Patarageal

 6. Komitas
  Ter
  voghormea

KATEGORIA:
chóry zawodowe

Lipiecki Municypalny Kameralny Chór

Lipieck (Rosja)

Dyryguje: Igor Cilin

Chór
powstał w 1994 roku z inicjatywy władz kulturalnych i
administracyjnych miasta Lipieck. W Chórze śpiewają wysokiej klasy
profesjonaliści. Zespół jest w chwili obecnej uważany za jeden z
najlepszych chórów Rosji. W repertuarze Chóru znajduje się ponad 200
różnorodnych utworów, od miniatur chóralnych do oper i oratoriów,
rosyjska i światowa klasyka, dawna i współczesna muzyka sakralna,
rosyjskie pieśni ludowe a nawet muzyka estradowa. Szczególną uwagę
artyści zwracają na interpretację rosyjskiej muzyki cerkiewnej. Przy
Chórze działa dziecięce Studio Chóralne Od 1995 r. Chórem dyryguje
absolwent Państwowego Konserwatorium w Kazaniu, kompozytor, Zasłużony
Artysta Rosji – Igor Cilin.

Program:

 1. P. Czajkowski –
  Jedinorodnyj Synie

 2. P. Czajkowski –
  Otcze nasz

 3. A. Archangielski –
  S wysznich prieziraja

 4. D. Bortniański
  – Wozniesu tia Boże

 5. S. Rachmaninow
  – Bogorodice Diewo, radujsia

 6. A. Sznitke–
  Otcze nasz

KATEGORIA:
chóry zawodowe

Galicyjski Chór Kameralny

Lwów (Ukraina)

Dyryguje: Wasyl Jacyniak

Początki Chóru sięgają
1990 roku, kiedy to kierownictwo Chóru Politechniki Lwowskiej
powierzono Wasylowi Jacyniakowi. Poziom artystyczny uzyskany przez
Chór pod jego kierownictwem pozwolił na uzyskanie statusu chóru
państwowego i nadania nazwy „Galicyjski Chór Kameralny”.
Chór specjalizuje się w prezentacji arcydzieł sakralnej i świeckiej
muzyki kompozytorów ukraińskich. Chętnie wykonuje również klasykę
europejską, pieśni ludowe i kompozycje współczesne. Wiele koncertują
w kraju i za granicą min: w Polsce, Szwajcarii, we Francji i
Niemczech. Galicyjski Chór Kameralny jest laureatem międzynarodowych
festiwali chóralnych Ukrainy, Łotwy, Włoch. Chórem kieruje jego
twórca – zasłużony działacz kultury Ukrainy – Wasyl
Jacyniak.

Program:

 1. M. Skoryk –
  Psalom 53

 2. M. Verbyckyj –
  Anhel wopijasze

 3. P. Grebenszczikow
  Bogorodica

 4. E. Stankowycz
  – Jaki Lubi osieli Twoi, Hospody

 5. R.
  Twardowski – Alleluja

KATEGORIA:
chóry zawodowe

Chór Radia i Telewizji Mołdawii

Capella „Mołdowa”

Dyryguje: Walentin Budilewski

(fotografia)

Capella
„Mołdowa” istnieje od 1944 r. przy Narodowym Radiu
Mołdawii. Zadaniem Chóru jest popularyzacja muzyki chóralnej
mołdawskich kompozytorów. W archiwach radiowych Mołdawii znajduje się
kilka tysięcy utworów skomponowanych przez kompozytorów mołdawskich i
wykonanych przez Capellę. Od 1944r. oprócz mołdawskiej i światowej
muzyki świeckiej Chór z powodzeniem wykonuje muzykę cerkiewną, a
także opracowania pieśni ludowych. Capella wiele koncertuje w kraju i
poza granicami: w Rumunii, we Włoszech, Rosji i Ukrainie. Od 1987 r.
Chórem dyryguje W. Budilewski.

Program:

 1. D. Vlahul
  (XV–XVIw.) – Pharul mantuirii –
  Czasza
  iskuplenija

 2. A. Flechtenmacher
  – Ingerul a strigat
  – Angieł
  wopijasze

 3. M. Berezowski
  (harm.) – Laudati numele Domnului –

Chwalitie
Imia Gospodnie

 1. D. Stauceanu –
  Tatal nostru –
  Otcze nasz

 2. I.
  Chirescu (harm.)
  Steua sus rasare –
  Zwiezda na niebie wzoszła –
  kolęda

 3. N. Lungu –
  Cu noi este Dumnezeu
  S
  nami Bog

KATEGORIA:
chóry zawodowe

KONCERTY FESTIWALOWE

KONCERTY TOWARZYSZĄCE W BIAŁYMSTOKU

„Na narodową nutę”
23 i 24 maja 2008r. od godz.19.00 –„Spodki”WOAK, ul. Św. Rocha 14

KONCERTY FESTIWALOWE

KRAKÓW
2008 r. 05. 21. godz. 19.30
Kościół OO Pijarów – ul. Pijarska
Chór „Avedis”

Telewizji Ormiańskiej „Avedis”
2008 r. 05. 23. godz. 20.00
Kościół OO Franciszkanów – Plac Wszystkich Świętych,
Chór Radia i Telewizji Mołdawii
Capella „Mołdowa”
WARSZAWA
2008 r. 05. 23. godz. 18.00
Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Kredytowa 4

Lipiecki Municypalny Kameralny Chór

Lipieck (Rosja)

Galicyjski Chór Kameralny

Lwów (Ukraina)

Akademicki Chór „Mozaika”Państwowej Uczelni Muzycznej

Mohylew (Białoruś)

Chór Radia i Telewizji Mołdawii Capella „Mołdowa”

Kiszyniow (Mołdawia)

22 maja 2008 r., godz. 20.00
Sala Kameralna Filharmonii Podlaskiej
Projekcja Filmów o Festiwalu
m.in. „Jutrznia”K. Pendereckiego w Sankt Petersburgu

 

1

2

3

4


Copyright © Fundacja „Muzyka Cerkiewna”