logo_misterne

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka


Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

 

 

 

 

logo2007 (1)

Pod Honorowym Patronatem
Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny
Krzysztof Penderecki

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XXVI edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2007”, która odbędzie się w dniach 6-13 maja 2007 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

        Zgodnie z ćwierćwieczną tradycją, uroczyste otwarcie Festiwalu (06.05) rozpoczniemy najstarszym polskim hymnem Gaude Mater Polonia, który w tym roku wykona laureat MFMC z 2005 r. – Chór Uniwersytetu w Białymstoku pod dyr. Edwarda Kulikowskiego. Jako siostrzana odpowiedź popłyną dźwięki średniowiecznego hymnu, Stichiry Ziemle russkaja, zaśpiewanej przez Chór “Dumka” z Kijowa pod dyr. Jewhena Sawczuka.

        Uroczyste otwarcie to również festiwalowy ukłon w stronę obchodów Roku Karola Szymanowskiego, bowiem w koncercie wykonanym tego dnia – stosownie do idei Muzycznego Dialogu Narodów – zabrzmi muzyka polska i rosyjska. Usłyszymy„Nynie otpuszczajeszi” Karola Szymanowskiego oraz arcydzieło Sergiusza Rachmaninowa – „Wsienoszcznoje bdienije”. Całość wykona artystyczny reprezentant ziemi ukraińskiej – miejsca narodzin K. Szymanowskiego – reprezentacyjny Narodowy Zasłużony Chór Akademicki Ukrainy „Dumka” pod dyr. prof. Jewhena Sawczuka, zespół stanowiący współczesną światową czołówkę chóralną. 

        Uroczystym koncertem oraz wykonywanym podczas przesłuchań konkursowych utworem „Nynie otpuszczajeszi” przypomnimy ważne rocznice związane z K. Szymanowskim – 125. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci najwybitniejszego polskiego kompozytora 1 połowy XX wieku i jednego z największych twórców europejskich swoich czasów. To niemal nieznane dzieło K. Szymanowskiego, będące znakomitym przykładem, iż twórca komponował również muzykę cerkiewną, staraliśmy się popularyzować wśród chórów całego świata już podczas minionej edycji Festiwalu. W tym roku jest utworem obowiązkowym dla chórów zawodowych. 

        Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 9.05., a zakończą 12.05. Zgodnie z tradycją, większość ich uczestników stanowić będą chóry nowe, dotychczas nie prezentujące się podczas Festiwalu. Tegoroczną imprezą poszerzamy również jej zasięg geograficzny. W roku ubiegłym muzyczna wspólnota wzbogaciła się o Kazachstan, zaś w tym do jej grona dołącza Iran. Będzie to już 35 kraj, którego chórzyści – przedstawiciele prawosławnego kościoła diaspory ormiańskiej – zostali zakwalifikowani do udziału w Festiwalu. Oznacza to przełamanie kolejnych barier – odległościowych, kulturowych … 

        W gronie wykonawców znajdą się reprezentanci kilkunastu innych narodów: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Kazachstanu i Serbii. Cieszy bogate grono przedstawicieli różnych wyznań. Muzyczne spotkanie chórzystów, którymi będą staroobrzędowcy, wierni kilku kościołów prawosławnych, grekokatolicy, katolicy, protestanci, muzułmanie i chóry świeckie, pozwala mówić o prawdziwie ekumenicznym charakterze Festiwalu. 

        Wspominając początki Festiwalu, gdy na scenie pojawiały się przede wszystkim amatorskie chóry parafialne, cieszymy się z ogromnego rozwoju wykonawczego muzyki cerkiewnej. Obecnie chęć uczestnictwa w MFMC zgłasza coraz więcej chórów parafialnych, ale już profesjonalnych, których chórzystami są zawodowi muzycy. Od kilku lat duże zainteresowanie muzyką cerkiewna i uczestnictwem w Festiwalu wykazują chóry wyższych szkół muzycznych. Efektem takiego stanu jest stworzenie dlań odrębnej kategorii.

        Znakomite grono chórów oceni profesjonalne międzynarodowe Jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Romuald Twardowski. Obok niego zasiądą również: dr Anna Derevjanikova (Słowacja), prof. Czesław Freund, Edward Kulikowski, ks. Jerzy Szurbak (Polska), Mykoła Gobdycz (Ukraina) oraz prof. Igor Rajewski (Rosja). Wszystkie nagrodzone przez nich chóry zaśpiewają podczasKoncertu Galowego w dniu 13.05.

         Część chórów zaprezentuje się również podczas koncertów, które tradycyjnie już towarzyszą Festiwalowi w różnych miastach Polski. W tym roku odbędą się one m.in. w Warszawie, gdzie imprezie patronuje Prezydent Miasta i Krakowie.

        Zgodnie z zapoczątkowaną w ubiegłym roku i entuzjastycznie przyjętą tradycją, w Białymstoku odbędzie się koncert „Na narodową nutę”, podczas którego wybrane chóry zaprezentują muzykę narodową swoich krajów.

 BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89 
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Drodzy wykonawcy, Jurorzy
Szanowna publiczności, goście
Witam serdecznie na tegorocznym XXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – “Hajnówka 2007”. Rozpoczynamy drugie ćwierćwiecze najstarszej w świecie imprezy propagującej muzykę cerkiewną. Ubiegłoroczny Jubileuszowy XXV Festiwal zakończyliśmy pełnym sukcesem wykonania “Jutrzni” – słynnego dzieła Krzysztofa Pendereckiego. Koncert miał miejsce dwukrotnie – najpierw w Białymstoku, a następnie w Sankt Petersburgu, które to wydarzenie było jednocześnie pierwszym pełnym rosyjskim wykonaniem dzieła. Dwukrotnie wspólnie wykonali go znakomici petersburscy soliści i chóry oraz orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyr. Marcina Nałęcz – Niesiołowskiegow obecności K. Pendereckiego. Zakończyły się ogromnym sukcesem artystycznym, organizacyjnym i medialnym. Zwłaszcza w Petersburgu, gdzie “Jutrznia” uświetniała obchody 80-lecia pracy Konsulatu RP w tym mieście. Koncerty to jakby spłacenie przez organizatorów długu za dzieło, które przez ponad 25 lat było dla nas wielką inspiracją. Wraz z istniejącą życzliwością i zainteresowaniem jej autora, które kilka lat temu przybrały formułę patronatu artystycznego nad naszą imprezą.
Tegoroczny Festiwal rozpoczniemy innym wielkim dziełem – kompozycją “Wsienoszcznoje bdienije” (“Całonocne czuwanie”) S. Rachmaninowa. Dzieło to, a zwłaszcza jego pierwsze w Polsce nagranie płytowe z lat siedemdziesiątych w wykonaniu chóru Polskiego Radia we Wrocławiu pod dyr. wielkiego przyjaciela Festiwalu Stanisława Krukowskiego, było dla mnie jednym z impulsów do decyzji o organizacji Festiwalu.
Wykonanie utworu poprzedzone zostanie przypomnieniem “Nynie otpuszczajeszi” (“Dzisiaj odpuszczając”) – fragmentu “Wsienoszcznogo bdienija” z muzyką Karola Szymanowskiego. To nasz kolejny wkład w propagowanie kompozytorów polskich tworzących muzykę cerkiewną. Tym razem w rocznicę i w obchodzonym w Polsce Roku Szymanowskiego.
Do wykonania tych dzieł zaprosiliśmy czołowy na Ukrainie chór, wielce zasłużoną dla kultury i utytułowaną “Dumkę” pod dyrekcją znakomitego dyrygenta prof. Jewhena Sawczuka.
To nie przypadek. Tak jak perła wymaga właściwej oprawy, tak wykonawcy tych dzieł są znakomici. To też nie przypadek. Wszak Karol Szymanowski pochodził z Ukrainy i nadal cieszy się wielkim szacunkiem w tym kraju.
W zainaugurowanym koncertem festiwalowym konkursie wystąpi około 30 chórów z Polski i zagranicy.
Program rozpoczynającej drugie dwudziestopięciolecie imprezy jest jak nigdy potwierdzeniem otwartości Festiwalu i uniwersalności muzyki cerkiewnej. Zabrzmi ona w kilkunastu językach w wykonaniu chórów, w których śpiewają prawosławni, katolicy, staroobrzędowcy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie. .. z kilkunastu krajów. Większość z nich, zgodnie z tradycją, uczestniczy w Festiwalu po raz pierwszy.
Chóry oceniane będą w następujących kategoriach:
chóry amatorskie parafialne
chóry amatorskie świeckie,
chóry uczelni muzycznych,
chóry zawodowe.

Dosprawiedliwej oceny zaprosiliśmy najlepszych, naszym zdaniem, nawców artyzmu i duchowości wykonywanej muzyki. Są to laureaci (niektórzy wielokrotni) Festiwalu – “Hajnówka”. Przewodniczy im po raz 25-ty prof. Romuald Twardowski.
Najlepsze chóry zostaną nagrodzone i wystąpią w Koncercie Galowym.
Czas Festiwalu jest zwieńczeniem rocznej pracy organizatorów, a także życzliwości i pomocy ludzi w kraju i za granicą. Serdecznie im za to dziękuję.
Dziękuję również wszystkim sponsorom – życzliwym ludziom wspierającym Festiwal indywidualnie lub pracujących w instytucjach dofinansowujących tę piękną imprezę.
Zapraszam do satysfakcjonującego uczestnictwa w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – “Hajnówka 2007”.

Mikołaj Buszko
Inicjator i Dyrektor
MFMC – „Hajnówka”

ZAKOŃCZENIE

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW – KONCERT GALOWY

      Festiwalowe
emocje miały swój finał w niedzielne popołudnie. Wtedy właśnie uroczyście
ogłoszono wyniki konkursu XXVI edycji imprezy. Najważniejsze,
pierwsze, miejsca jury przyznało: Dziecięcemu Chórowi Katedralnego Soboru
pw. Przemienienia Pańskiego z Ukrainy (kategoria chórów amatorskich parafialnych),
Akademickiej Kapeli Chóralnej Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy
“Politechnika Kijowska” z Ukrainy (kategoria chórów amatorskich świeckich),
Żeńskiemu Chórowi “Renaissance” Akademii Teatru i Sztuk Pięknych z Mołdawii
oraz Żeńskiemu Kameralnemu Chórowi “Elegia” z Białorusi (kategoria chórów
uczelni muzycznych), Chórowi “Vilnius” z Litwy oraz Kameralnemu Chórowi
“Niżnij Nowgorod” z Rosji (kategoria chórów zawodowych).


Ogłoszenie wynikówWojciech Straszyński, Dyrektor TVP Białystok,
odczytuje list od Prezesa Zarządu TVP S.A.


Wojciech Straszyński wręcza nagrodę Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej
S.A. w Warszawie
Chórowi „Renaissance” z Mołdawii


Małgorzata Dybowska, dyrektor Departamentu Sztuki, wręcza nagrodę MKiDN
Chórowi „Niżny Nowgorod” z Rosji

Laureaci XXVI MFMC

Uroczystość
podkreślił jeszcze jeden ważny akcent – wręczenie Mikołajowi Buszko
medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Odznaczenie to jest
przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
osobom szczególnie wyróżniającym się w świecie kultury.

 

Małgorzata
Dybowska, dyrektor Departamentu Sztuki MKiDN
wręcza medal Dyrektorowi Festiwalu


Publiczność

 


Druga część uroczystości tradycyjnie rozpoczęła się hymnem „Gaude Mater
Polonia” – tym razem w wykonaniu Chóru „Lutnia” pod dyr. Krzysztofa Wójtowicza.

„Gaude Mater Polonia”

 

 

 

Prowadząca Koncert Galowy
Małgorzata Prokopiuk


Koncert Galowy rozpoczął jeden z najstarszych utworów wykonanych podczas
XXVI MFMC – „Hymn Rożdżestwu Bogorodzice” pochodzący z XIV-XV wieku.
Drugim utworem, jaki popłynął po Hymnie, było zaśpiewane w jezyku mołdawskim
„Christos woskresie”. Obydwa wykonał zwycięzca kategorii chórów uczelni
muzycznych – Żeński Chór „Renaissance”. Śpiewające w narodowych strojach
i ze świecami w dłoniach chórzystki wprowadziły publiczność w nastrojowy
klimat.


Żeński Chór „Renaissance”
Akademii Teatru i Sztuk Pięknych z Kiszyniowa (Mołdawia)
– dyr. Oksana Filip
– I miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych

 

Mołdawską modlitwę natychmiast podchwycił rosyjski chór „Błagowiest”.
Salę znów wypełniło – tym razem zaśpiewane w jezykach łacińskim, greckim i słowiańskim – radosne „Chrystos Woskresie”.

 


Zespół „Błagowiest”
Cerkwi pw. Św. Trójcy z Azowa (Rosja)
– dyr. Inna Zieziero
– II miejsce w kategorii chórów zawodowych


Chór Cerkwi pw. Św. Mikołaja
z Sortowały w Republice Karelii (Rosja)
– dyr. o. Antoni Radin
– III miejsce w kategorii chórów amatorskich parafialnych

 


Żeński Chór Kameralny
Pietrykowskiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Pietrykowa (Białoruś)
– dyr. Ełła Siemionowa

Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
im. Jana Orszulika ze Strumienia
– dyr. Krzysztof Wójtowicz
– II miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich


Kameralny Chór „Orfej” Państwowego Koledżu Muzycznego
im. Gniesinych z Moskwy (Rosja)
– dyr. Piotr Sawinkow
III miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych

 

Kameralny Chór Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu
z Krzywego Rogu (Ukraina)
– dyr. Wiktoria Siergiejewa
– II miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych

Żeński Chór „Renaissance”
Akademii Teatru i Sztuk Pięknych z Kiszyniowa (Mołdawia)
wykonuje „Aliłuja” R. Twardowskiego

Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury
„Grodzieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś)
– dyr. Łarisa Ikonnikowa
III miejsce w kategorii chórów zawodowych

 


Arcybiskupi Chór „Oranta” z Łucka (Ukraina)
– dyr. Wasyl Mojsijuk
– II miejsce w kategorii chórów zawodowych


Chór „Vilnius” z Wilna (Litwa)
– dyr. Povilas Gylis
– I miejsce w kategorii chórów zawodowych

Zespół „Błagowiest” Cerkwi pw. Św. Trójcy z Azowa (Rosja)

rozpoczyna drugą część koncertu modlitwą „Otcze nasz”
P. Czajkowskiego.

 

Żeński Zespół „Błagowiestije”
Cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy z Pomorja
(Bułgaria)
– dyr. Jordanka Pancziewa-Tudżarowa
– III miejsce w kategorii chórów amatorskich parafialnych


Chór Kameralny z Nisz (Serbia)
– dyr. Vladan Karadżow


Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Axion” z Legnicy
– dyr. Jarosław Lewków
– II miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich

 

Chór Kameralny Wojewódzkiej Filharmonii w Ternopolu
z Ternopola (Ukraina)
– dyr. Swiatosław Duniec
III miejsce w kategorii chórów zawodowych

 

Kameralny Chór Kazachskiej Akademii Narodowej z Astany (Kazchstan)
– dyr. Gulmira Kuttybadamowa
– III miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych

Chór Studentów Katedry Dyrygentury Chóralnej
Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych „ANIMA” z Kijowa (Ukraina)
– dyr. Natalia Krieczko
II miejsce w kategorii chórów uczelni muzycznych


Jako ostatni zaśpiewał zwycięzca kategorii chórów zawodowych oraz
wyróżniony za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego
“Nynie otpuszczajeszi”
rosyjski Chór „Niznij Nowgorod”. Dyrygowany przez Borisa Mokiejewa
zespół wykonał dwa utwory – dzieło Szymanowskiego i „Chwalitie gospoda
s niebies” N. Liebiediewa.Kameralny Chór „Niżnij Nowgorod”
z Niżnego Nowgorodu (Rosja)
– dyr. Boris Mokiejew
– I miejsce w kategorii chórów zawodowych


Zgodnie z wieloletnią tradycją Festiwalu, koncert zakończyło wykonanie
pieśni-życzenia „Mnogaja leta”.

 

Publiczność Festiwalu

 

 BIURO
ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

P R O T O K Ó Ł

Posiedzenia Jury XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – “Hajnówka 2007”
odbywającego się w dniach 6-13. 05. 2007 r. w Białymstoku
Jury w składzie:
1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
2. prof. Czesław Freund
3. Mykoła Gobdycz
4. dr Anna Derevjanikova
5. prof. Igor Rajewski
6. Edward Kulikowski
7. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 25 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące nagrody i miejsca:
Kategoria chórów amatorskich parafialnych
Wyróżnienie przyznano
· Zespołowi Staroobrzędowców “Kitież” z Jekabpiłs (Łotwa)
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
· Żeńskiemu Chórowi “Błagowiestije” Cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy z Pomorja (Bułgaria)
oraz
· Męskiemu Chórowi “Trynitas” Cerkwi pw. Św. Trójcy z Kałaraszu (Mołdawia)
II miejsce przyznano:
· Chórowi Cerkwi pw. Św. Mikołaja z Sortowały w Republice Karelii (Rosja)
I miejsce przyznano:
· Dziecięcemu Chórowi Katedralnego Soboru pw. Przemienienia Pańskiego w Winnicy (Ukraina)

Kategoria chórów amatorskich świeckich
Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi Mieszanemu Towarzystwa Śpiewaczego “Lutnia” im. Jana Orszulika w Strumieniu (Polska)
oraz
· Chórowi Kameralnemu Politechniki Wrocławskiej “Axion” z Legnicy (Polska)

I miejsce przyznano:
· Akademickiej Kapeli Chóralnej Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy “Politechnika Kijowska” z Kijowa (Ukraina)
Kategoria chórów uczelni muzycznych
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
· Kameralnemu Chórowi “Orfej” Państwowego Koledżu Muzycznego im. Gniesinych z Moskwy (Rosja)
oraz
· Kameralnemu Chórowi Kazachskiej Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi Studentów Katedry Dyrygentury Chóralnej Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych “ANIMA” z Kijowa (Ukraina)
oraz
· Kameralnemu Chórowi Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu (Ukraina)

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:
· Żeńskiemu Chórowi “Renaissance” Akademii Teatru i Sztuk Pięknych z Kiszyniowa (Mołdawia)
oraz
· Żeńskiemu Kameralnemu Chórowi “Elegia” z Mińska (Białoruś)
Kategoria chórów zawodowych
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi Kameralnemu Wojewódzkiej Filharmonii w Ternopolu (Ukraina)
oraz
· Kameralnemu Chórowi Państwowej Instytucji Kultury “Grodzieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś)
Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
· Arcybiskupiemu Chórowi “Oranta” z Łucka (Ukraina)
oraz
· Zespołowi “Błagowiest” Cerkwi pw. Św. Trójcy z Azowa (Rosja)

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi “Vilnius” z Wilna (Litwa)
oraz
· Kameralnemu Chórowi “Niżnij Nowgorod” z Niżnego Nowgorodu (Rosja)
Jury ponadto przyznało dwa wyróżnienia:
Pierwsze wyróżnienie – za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego “Nynie otpuszczajeszi” Kameralnemu Chórowi “Niżnij Nowgorod” z Niżnego Nowgorodu (Rosja)
Drugie wyróżnienie – dyrygentowi Chóru “Vilnius” z Wilna (Litwa), Panu Povilasovi Gylisovi jako wybitnemu dyrygentowi pracującemu w trudnych, specyficznych warunkach.

Jury z satysfakcją odnotowuje wysoki poziom tegorocznego Festiwalu, a zwłaszcza z radością wita pojawienie się nowej kategorii “chóry uczelni muzycznych”, reprezentujących bardzo wysoki i niezwykle wyrównany poziom artystyczny w prezentowanych programach.
Jury serdecznie dziękuje organizatorom za profesjonalną organizację Festiwalu, a w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – pani Irenie Parfieniuk.
We współczesnym świecie, zdominowanym przez konsumpcyjny styl życia, często niedoceniającym wyższe wartości duchowe, szczególnie miło nam zauważyć, że począwszy od najwyższych władz: państwowych, wojewódzkich i miejskich oraz radia, telewizji i prasy oraz innych instytucji, organizatorzy Festiwalu zyskali silne i życzliwe wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu.
BIAŁYSTOK, 12.05.2007 r

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

DZIEŃ
CZWARTY

      Pärt, Berezowski, Wedel, Bortniański i Hieromnich Makary
– ich utworami rozpoczął się ostatni, sobotni dzień przesłuchań. Chórem
„Axion”, który wykonał program, dyryguje Jarosław Lewków, absolwent Akademii
Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie, który swe pierwsze festiwalowe
kroki stawiał jeszcze w latach 80. XX wieku.
      Zespół wystąpił w kategorii chórów amatorskich świeckich.

      Kameralny Chór „Orfej” Państwowego Koledżu Muzycznego im. Gniesinych,
zamykający kategorię chórów uczelni muzycznych, śpiewa już od dwudziestu
lat. Jak stwierdza młody dyrygent, Piotr Sawinkow – choć program zespołu
jest bardzo zróżnicowany, chór najlepiej czuje się właśnie wykonując
m.in. rosyjską muzyką sakralną.
      – Śpiewając ten rodzaj muzyki – dodaje – można poczuć wszystko, od łez
do radości. Wszystkie uczucia, jakie kompozytor przelał w partyturę,
staramy się oddać słuchaczom. Jeżeli po smutnym utworze zostawiamy publiczność
płaczącą, a po radosnym wesołą, to oznacza, że do niej dotarliśmy.

      Kategorię chórów zawodowych otworzyła tego dnia „Grodzieńskaja Kapełła”
z Białorusi. Podobnie jak wszystkie zespoły profesjonalne, śpiewała „Nynie
otpuszczajeszi” Karola Szymanowskiego.
      – Wcześniej nie mieliśmy tego utworu w swoim programie – przyznaje dyrygentka,
Łarisa Ikonnikowa – Przygotowaliśmy go specjalnie na konkurs. To zachwycające
dzieło! Bardzo dobrze dobrany i poprowadzony dźwięk – widać, że autor głęboko
zrozumiał tekst.

      Podobnego zdania był dyrygent Arcybiskupiego Chóru „Oranta”, będącego
katedralnym chórem Soboru Świętej Trójcy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Kijowskiego.
      – Szymanowski bardzo dobrze poczuł ducha i harmonię tej muzyki – mówi
Wasyl Mojsijuk – Myślę, że będziemy wykonywać jego utwór na naszych służbach
w soborze.

      Następnie na scenie Filharmonii wystąpiły: litewski Chór „Vilnius”,
który tworzą przede wszystkim niewidomi lub niedowidzący chórzyści, Kameralny
Chór Wojewódzkiej Filharmonii z ukraińskiego Ternopola oraz Kameralny
Chór „Niżnij Nowgorod” z Rosji.

      – Jak było do przewidzenia – podsumował Romuald Twardowski, przewodniczący
Jury – był to najciekawszy i najbogatszy we wrażenia dzień. Przed publicznością
wystąpiły najlepsze, gdyż zawodowe, chóry. Osobiście zainteresował mnie
koncert słynnego moskiewskiego instytutu Gniesinych i widziałem , że
publiczność zareagowała podobnie. Bardzo wysoko oceniam również chór
z Wilna i Niżnego Nowgorodu. Myślę, że to poważni pretendenci do nagrody.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

DZIEŃ
TRZECI

Piątkowe przesłuchania zapewniły mnóstwo wrażeń – co do tego zgodni byli
wszyscy jurorzy.
– Chóry – ocenia Edward Kulikowski – śpiewały na poziomie profesjonalnym,
mimo ze reprezentowały inne kategorie. Dobór repertuaru – świetny. Piękne
frazowanie. Kunszt naprawdę do pozazdroszczenia.

Przesłuchania zainaugurował występ chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego
„Lutnia” ze Strumienia. Zespół dyrygowany od blisko 40 lat przez Krzysztofa
Wójtowicza – cenionego pedagoga i autora wielu aranżacji chóralnych i
instrumentalnych, zaśpiewał w kategorii chórów amatorskich świeckich.
– Chórzystów zafascynowała muzyka cerkiewna – mówi dyrygent – Niezależnie
od czasu, w którym powstawała, niesie ze sobą niesamowitą świeżość, koło
czego nie jest się w stanie przejść obojętnie.

Żeński Chór Kameralny Pietrykowskiej Szkoły Muzycznej starał się o uczestnictwo
w Festiwalu już od kilku lat. Wreszcie w tym roku chórzystki mogły
zaprezentować swoje umiejętności przed szacownym Jury.
– Przed przyjazdem musiałyśmy wykonać ogromną pracę – opowiada prowadząca
chór Ełła Siemionowa – Czujemy się tu jak u siebie, bo przecież Polacy
i Białorusini są niczym bracia. I niezależnie od wyników będziemy szczęśliwe,
ciesząc się z nagrody każdego chóru, który na nią zasłuży.


Kameralnego Chóru Kazachskiej Narodowej Akademii Muzyki na co dzień wykonuje
utwory światowej klasyki chóralnej.
– Na konkurs – mówi dyrygentka Gulmira Kuttybadamowa- staraliśmy się
wybrać perły muzyki.
W ten sposób w programie zespołu, który tworzą studenci Katedry Dyrygentury
Chóralnej, znalazły się dzieła P. Czajkowskiego, S. Rachmaninowa, G.
Swirydowa i K. Szymanowskiego.


Następnie na scenę wkraczały kolejni reprezentanci kategorii chórów uczelni
muzycznych: Żeński Kameralny Chór „Elegia” pod dyr. Jeleny Isajkiny
z Białorusi, Kameralny Chór Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krzywym Rogu pod dyr. Wiktorii Siergiejewoj z Ukrainy, Żeński Chór
„Renaissance” pod dyr. Oksany Filip z Mołdawii i – jako ostatni – Chór
Studentów Katedry Dyrygentury Chóralnej Narodowego Uniwersytetu Kultury
i sztuk Pięknych „ANIMA” pod dyr. Natalii Krieczko z Ukrainy.

 


Koncerty chórów uczelni muzycznych – podsumowuje Edward Kulikowski
– dały nam dowód na to, że szkolnictwo muzyczne na wschodzie
stoi na
bardzo wysokim poziomie. Kultura, jaką zaprezentowali chórzyści przyniesie
w przyszłości wspaniałe owoce. Ci ludzie są znakomitym zapleczem
dla przyszłych pokoleń. Oby takich chórów było jak najwięcej!

 

 

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

DZIEŃ
DRUGI

Czwartek upłynął pod znakiem chórów amatorskich parafialnych i świeckich.
Do konkursu stanęło pięć chórów

.

Dziecięcy Chór Soboru pw. Przemienienia Pańskiego w Winnicy prowadzony
przez matuszkę Natalię Kriemieniuk zachwycił swoim występem wszystkich
na sali. Chór rozpoczął program rozpoczął od Starinnogo napiewu „Nie
imamy inyja pomoszczi”. Potem popłynęły m.in. również inne napiewy ludowe
kanty, pastorałki …
– Najbardziej – mówią młodzi chórzyści – lubimy śpiewać Matce Bożej,
bo ona nam zawsze pomaga. A Bóg daje siły, żeby znosić ciężki trud.

Drugi wystąpił Żeński Chór „Błagowiestije” pod dyr. Jordanki Pancziewoj-Tudżarowoj
z bułgarskiego Pomorja. Był to jego pierwszy występ na dużej sali. Do
tej pory chórzystki śpiewały przede wszystkim w mniejszych lub większych
cerkwiach. Program prezentujący różne okresy rozwoju muzyki cerkiewnej
zakończyły trzy utwory napisane współcześnie, w tym dwa – przez dyrygentkę
zespołu.


Chór Cerkwi pw. Św. Mikołaja z Sortowały przyjechał na Festiwal pierwszy
raz, choć kilka lat wcześniej uczestniczył w nim dyrygent – jeszcze jako
chórzysta.
– Wtedy występ na Festiwalu z własnym chórem był jedynie marzeniem –
wspomina diakon Antoni Radin – które, dzięki niebiosom, mogło się ziścić.
Poza tym, będąc tutaj, dobrze jest zobaczyć, jak w dzisiejszym niespokojnym
świecie ludzie zbierają się dla przeżyć duchowych.
Chór powstał, gdy z miasta wyjechał duchowny prowadzący chór wyjechał
wraz z zespołem. Puste miejsce postanowił zapełnić o. Antoni Radin. Powstał
chór, który regularnie uczestniczy w nabożeństwach, koncertuje, a także
sam organizuje koncerty muzyki cerkiewnej, starając się wszystkim pokazać
jej bogactwo i piękno.

Z Serbii – kraju komponującego muzykę cerkiewną Stevena Mokranjaca –
wystąpił Chór Kameralny miasta Nisz. Jeden utwór kompozytora musiał więc
znaleźć się w programie – chórzyści rozpoczęli występ od „Tiebie Boga
chwalim” tego autora. Następnie zostały wykonane: Hilandarski Naumski
zapis oraz dzieła D. Golemovica, S. Rachmaninowa i P. Czajowskiego.

Jako ostatni na scenę filharmonii wkroczył studencki chór Narodowego
Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Politechnika Kijowska” – zespół
z 60-letnią tradycją, z którego grona wywodzi się wielu znakomitych
śpiewaków. Chór zaśpiewał utwory S. Rachmaninowa, J. Czmielowa, I.
Tyłyka, N. Dileckiego i P. Czesnokowa.
Drugi dzień przesłuchań dobiegł końca.

 

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

DZIEŃ
PIERWSZY

 


Pierwszy dzień przesłuchań wybrzmiał prawdziwą ekumenią – w muzyce cerkiewnej
zjednoczyli się staroobrzędowcy, prawosławni, ewangelicy, grekokatolicy
i katolicy. Śpiew połączył wszystkich chórzystów bez względu na wyznanie.Najpierw na scenę wkroczył parafialny Zespół Staroobrzędowy „Kitież”
pod dyr. o. Wsilija Wołkowa z łotewskiego Jekabpiłs. Cztery męskie
mocne głosy wypełniły sale Filharmonii. Chórzyści – reprezentanci odradzającej
się właśnie na Łotwie wspólnoty samorządowej przywieźli ze sobą aurę
XVII-wiecznej tradycji prawosławnej, którą chronią i która jest fundamentem
ich wiary. Wykonali modlitwy: Otcze nasz, Sława w wysznich Bogu, 9
pieśń iz kanona Paschi, …. oraz Da woskresniet Bog – Stichiry 5 głasa.

Od „Otcze nasz” rozpoczął również Zespół „Błagowiest” z Rosji. Występował
w kategorii chórów zawodowych. Dyrygowany przez Innę Zieziero sześcioosobowy
chór, poprowadził publiczność w przestrzenie Napiewów Zosimowej pustyni,
wałaamskiego monasteru, Greckich raspiewów i innych znakomitych kompozycji
Prawosławia.

Kameralny Zespół Wokalny Modo Mairoum do programu wybrał kompozycje
znakomitego twórcy muzyki cerkiewnej – Aleksandra Archangielskiego.
– Duchowym przewodnikiem w pracy nad repertuarem – mówi Danuta Kudrewicz,
chórzystka Modo Mairoum – był dla nas Michał Straszewski, nasz dyrygent,
sam będący wyznania prawosławnego. Do tej pory z muzyką cerkiewną miałam
do czynienie tylko jako słuchacz. Zawsze jednak wprawiała mnie w inny,
trudny do określenia, niezwyczajny stan. Bardzo się cieszę, że teraz
mogę ją przeżywać również z drugiej strony – jako śpiewająca.

Po zespole ewangelickim wystąpił drugi tego dnia chór reprezentujący
kategorię amatorskich parafialnych – Męski Zespół „Trynitas” z Kałaraszu
w Mołdawii. Dwa lata temu powstałą grupę prowadzi o. Witalijie Russu.
Festiwal – „Hajnówka 2007” jest pierwszym międzynarodowym konkursem poza
Mołdawią, w jakim chórzyści wzięli udział.

Chór Św. Cyryla i Metodego przy Grecko-katolickiej Katedrze pw. NMP
na co dzień muzykę cerkiewną wykonuje w swoim narodowym języku – słowackim.
Podczas festiwalu wszystkie pieśni wybrzmiały jednak w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.
Znalazły się wśród nich m.in. Nie imamy inyja pomoszczi A. Roznova, Christos
woskresie D. Bortniańskiego, czy S nami Bog Arcybiskupa Ionafana …

Środowy konkurs zamknął koncert Męskiego Chóru „Hasło” z Bydgoszczy.
Utwory, jakie przygotował do występu to jednocześnie pierwsze cerkiewne
kompozycje, jakie zespół wprowadził do swego programu. Wcześniej znajdował
się w nim jedynie „Swiatyj Boże” Piotra Czajkowskiego, który chór zaśpiewał
na początek swego wystąpienia.
– Zanim tu trafiliśmy – mówi dyrygent chóru Rafał Sójka – dużo słyszeliśmy
o Festiwalu. Przede wszystkim to, że prezentuje wysoki poziom oraz że
kładzie duży nacisk na duchowość wykonywania muzyki. Dzisiaj udało nam
się doświadczyć tego wszystkiego. I myślę, że tak powinno być również
na innych festiwalach – nie tylko chóralnych, ale w ogóle muzycznych.
Aby najważniejszym było nie zwycięstwo, ale sama radość śpiewania.

INAUGURACJA

      Zgodnie
z wieloletnią tradycją, jako pierwsze wybrzmiały dźwięki “Gaude Mater
Polonia”. XIII-wieczną polską pieśń wykonał laureat Festiwalu – Chór
Uniwersytetu w Białymstoku pod dyr. Edwarda Kulikowskiego.
      Za chwilę publiczność mogła zasłuchać się
w Stichirę “Ziemle russkaja”, która popłynęła w odpowiedzi od ukraińskiego chóru
“Dumka” pod dyr. Jewhena Sawczuka.
      Tymi dwoma utworami rozpoczął się XXVI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej – “Hajnówka 2007” w Białymstoku – a tym samym drugie
ćwierćwiecze imprezy.
       Czas Festiwalu – mówił Mikołaj Buszko, inicjator
i Dyrektor imprezy – jest zwieńczeniem rocznej pracy organizatorów, a także życzliwości
i pomocy wielu ludzi w kraju i za granicą, za co im wszystkim serdecznie dziękuję.
Dziękuję również wszystkim sponsorom dofinansowującym tę piękną imprezę, a wszystkich
zapraszam do satysfakcjonującego uczestnictwa w imprezie.
      Ciepłe słowa w imieniu Marszałka Jarosława
Schabieńskiego przekazała organizatorom Katarzyna Zajkowska – Dyrektor Departamentu
Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał natomiast
Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski.
      Koncert Inauguracyjny – “Wsienoszcznoje bdienije”
Sergiusza Rachmaninowa – wykonał znakomity Narodowy Zasłużony Chór Akademicki
Ukrainy "Dumka" z Kijowa pod dyr. Jewhena Sawczuka – zespół z niemal
stuletnią tradycją. Wykonanie dzieła zostało poprzedzone jego fragmentem, “Nynie
otpuszczajeszi” z muzyką Karola Szymanowskiego.
      “Wsienoszczonje bdienije” – a zwłaszcza jego
pierwsze w Polsce nagranie płytowe z lat 70. W wykonaniu chóru Polskiego Radia
we Wrocławiu pod dyr. wielkiego przyjaciela Festiwalu Stanisława Krukowskiego,
było jednym z ważnych impulsów do decyzji o organizacji Festiwalu. Natomiast
poprzedzenie całości utworu modlitwą “Nynie otpuszczajeszi” stanowiło ukłon w
stronę roku Karola Szymanowskiego i kolejny wkład w propagowanie kompozytorów
polskich tworzących muzykę cerkiewną. Do koncertu – podkreślili Organizatorzy
– został zaproszony zespół stanowiący czołówkę światowej chóralistyki, gdyż dzieło
– podobnie jak perła – wymaga znakomitej oprawy.
      Reakcja festiwalowej publiczności po ostatnich
akordach utworu pokazała, że połączone tego wieczoru talenty – Rachmaninowa i
“Dumki” – poruszyły wszystkich na sali. Brawa, brawa, brawa ….
      Po koncercie był czas na jeszcze jedną niespodziankę
– na scenę zaproszono wieloletniego przyjaciela imprezy – ks. Jerzego Szurbaka.
Akurat tego dnia –według kalendarza juliańskiego – obchodzono bowiem imieniny
Jerzego. Jemu, a także wszystkim imiennikom, organizatorzy złożyli najserdeczniejsze
życzenia. Do życzeń dołączyła się Dumka trzykrotnie wykonując pieśń – życzenie
“Mnohaja lita”.

 

 

 

LAUREACI

P R O T O K Ó Ł

Posiedzenia Jury XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – “Hajnówka 2007”
odbywającego się w dniach 6-13. 05. 2007 r. w Białymstoku
Jury w składzie:
1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
2. prof. Czesław Freund
3. Mykoła Gobdycz
4. dr Anna Derevjanikova
5. prof. Igor Rajewski
6. Edward Kulikowski
7. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 25 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące nagrody i miejsca:
Kategoria chórów amatorskich parafialnych
Wyróżnienie przyznano
· Zespołowi Staroobrzędowców “Kitież” z Jekabpiłs (Łotwa)
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
· Żeńskiemu Chórowi “Błagowiestije” Cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy z Pomorja (Bułgaria)
oraz
· Męskiemu Chórowi “Trynitas” Cerkwi pw. Św. Trójcy z Kałaraszu (Mołdawia)
II miejsce przyznano:
· Chórowi Cerkwi pw. Św. Mikołaja z Sortowały w Republice Karelii (Rosja)
I miejsce przyznano:
· Dziecięcemu Chórowi Katedralnego Soboru pw. Przemienienia Pańskiego w Winnicy (Ukraina)

Kategoria chórów amatorskich świeckich
Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi Mieszanemu Towarzystwa Śpiewaczego “Lutnia” im. Jana Orszulika w Strumieniu (Polska)
oraz
· Chórowi Kameralnemu Politechniki Wrocławskiej “Axion” z Legnicy (Polska)

I miejsce przyznano:
· Akademickiej Kapeli Chóralnej Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy “Politechnika Kijowska” z Kijowa (Ukraina)
Kategoria chórów uczelni muzycznych
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
· Kameralnemu Chórowi “Orfej” Państwowego Koledżu Muzycznego im. Gniesinych z Moskwy (Rosja)
oraz
· Kameralnemu Chórowi Kazachskiej Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi Studentów Katedry Dyrygentury Chóralnej Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych “ANIMA” z Kijowa (Ukraina)
oraz
· Kameralnemu Chórowi Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu (Ukraina)

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:
· Żeńskiemu Chórowi “Renaissance” Akademii Teatru i Sztuk Pięknych z Kiszyniowa (Mołdawia)
oraz
· Żeńskiemu Kameralnemu Chórowi “Elegia” z Mińska (Białoruś)
Kategoria chórów zawodowych
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi Kameralnemu Wojewódzkiej Filharmonii w Ternopolu (Ukraina)
oraz
· Kameralnemu Chórowi Państwowej Instytucji Kultury “Grodzieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś)
Dwa II miejsca ex aequo przyznano:
· Arcybiskupiemu Chórowi “Oranta” z Łucka (Ukraina)
oraz
· Zespołowi “Błagowiest” Cerkwi pw. Św. Trójcy z Azowa (Rosja)

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:
· Chórowi “Vilnius” z Wilna (Litwa)
oraz
· Kameralnemu Chórowi “Niżnij Nowgorod” z Niżnego Nowgorodu (Rosja)
Jury ponadto przyznało dwa wyróżnienia:
Pierwsze wyróżnienie – za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego “Nynie otpuszczajeszi” Kameralnemu Chórowi “Niżnij Nowgorod” z Niżnego Nowgorodu (Rosja)
Drugie wyróżnienie – dyrygentowi Chóru “Vilnius” z Wilna (Litwa), Panu Povilasovi Gylisovi jako wybitnemu dyrygentowi pracującemu w trudnych, specyficznych warunkach.

Jury z satysfakcją odnotowuje wysoki poziom tegorocznego Festiwalu, a zwłaszcza z radością wita pojawienie się nowej kategorii “chóry uczelni muzycznych”, reprezentujących bardzo wysoki i niezwykle wyrównany poziom artystyczny w prezentowanych programach.
Jury serdecznie dziękuje organizatorom za profesjonalną organizację Festiwalu, a w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – pani Irenie Parfieniuk.
We współczesnym świecie, zdominowanym przez konsumpcyjny styl życia, często niedoceniającym wyższe wartości duchowe, szczególnie miło nam zauważyć, że począwszy od najwyższych władz: państwowych, wojewódzkich i miejskich oraz radia, telewizji i prasy oraz innych instytucji, organizatorzy Festiwalu zyskali silne i życzliwe wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu.
BIAŁYSTOK, 12.05.2007 r.

XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ
– “HAJNÓWKA 2007” W BIAŁYMSTOKU

Honorowy Patronat
Lecha Kaczyńskiego
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Honorowy Patronat
Michała Ujazdowskiego
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Patronat Artystyczny
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

PATRONI MEDIALNI:

PATRONAT TELEWIZYJNY
Telewizja Polska S.A. – Patronat korporacyjny
TVP 3 Białystok

PATRONAT RADIOWY
Polskie Radio – Program II
Polskie Radio Białystok S.A.

PATRONAT PRASOWY
Dziennik “Gazeta Współczesna”
Tygodnik “Niwa”

 

 

ORGANIZATOR
Fundacja “Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Współpraca
Opera i Filharmonia Podlaska

Konsultacje artystyczne:
prof. Romuald Twardowski (Polska)
Jelena Dichtijewskaja, Aleksander Gabiec, dr Łarisa Gustowa, prof.
Wiktor Rowdo (Białoruś), prof. Dymitr Dymitrow, ks. Aleksander Łaszkow
(Bułgaria), Vaclavos Augustinos (Litwa), Aleksander Brandaws, ks. Ioan
Szenrok, ks. Aleksiej Żiłko (Łotwa), Walery Pietrow, Zoja Tumanowa
(Estonia), o. Aleksander Kiedroff (Francja), prof. Zapro Zaprov (Macedonia),
prof. Walentyna Bołdurat, prof. Teodor Zgurianu (Mołdawia), Jerzan
Dautov (Kazachstan), Karl Kowol (Niemcy), ks. Jerzy Szurbak, Alicja
Twardowska, Marta Gredel, ks. Włodzimierz Nast i inni (Polska), prof.
Walerij Minin, Aleksiej Rudniewskij, prof. Borys Tewlin (Rosja), dr
Anna Derevjanikova, Maria Szandrowa (Słowacja), o. Dymitr Bołgarski,
prof. Łesia Diczko, Mykoła Gobdycz (Ukraina) i inni.

Dyrektor Festiwalu:
Mikołaj Buszko

Dyrektor Biura Organizacyjnego:
Irena Parfieniuk

Scenariusz i Reżyseria Festiwalu:
Mikołaj Buszko

Propozycja scenografii Festiwalu:
Mikołaj Malesza

Organizacja koncertów:
Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk

Prowadzenie koncertów:
Małgorzata Prokopiuk, Olgierd Łukaszewicz,
Marcin Tomkiel, Mikołaj Buszko


FESTIWAL FINANSUJE
Fundacja “Muzyka Cerkiewna”

DOFINANSOWANIE

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Prezydent Miasta Białegostoku

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Telewizja Polska S.A.

Bank BPH S.A.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Nadleśnictwo Rudka

“Gazeta Współczesna”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006

Darczyńcy 1% podatku od dochodów

PROGRAM FESTIWALU

INAUGURACJA FESTIWALU

2007.05.06 (niedziela), godz.18.00

Otwarcie Festiwalu
Koncert „Muzyczny Dialog Narodów”
Karol Szymanowski – Sergiusz Rachmaninow
Koncert w wykonaniu:
Narodowego Zasłużonego Chóru Akademickiego „Dumka” z Kijowa
pod dyr. Jewhena Sawczuka

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

2007.05.09 (środa), godz.15.30

Zespół Śpiewaków Staroobrzędowców „Kitież” – Jekabpiłs (Łotwa)
Mieszany Zespół Azow – (Rosja)
Zespół „Modo Maiorum” – Warszawa (Polska)
Męski Chór „Trynitas” – Kałarasz (Mołdawia)
Mieszany Chór – Koszyce (Słowacja)
Męski Chór „Hasło” – Bydgoszcz (Polska)
2007.05.10 (czwartek), godz.15.30

Dziecięcy Chór – Winnica (Ukraina)
Żeński Chór – Pomorje (Bułgaria)
Mieszany Chór – Sortowała (Rosja)
Chór „Komitas” – Isfahan (Iran)
Kameralny Chór – Nisz (Serbia)
Chór Politechniki Kijowskiej – (Ukraina)

2007.05.11 (piątek), godz.15.00
Chór Mieszany – Strumień (Polska)
Żeński Chór – Pietrykow (Białoruś)
Chór Akademii Muzyki – Astana (Kazachstan)
Żeński Chór „Elegia” – Mińsk (Białoruś)
Mieszany Chór Uniwersytetu Pedagogicznego – Krzywy Róg (Ukraina)
Chór „Renesans” Akademii Muzyki – Kiszyniów (Mołdawia)
Chór Uniwersytetu Muzyki – Kijów (Ukraina)

2007.05.12 (sobota), godz.15.00

Chór „Axion” – Legnica (Polska)
Kameralny Chór „ORFEJ” PKM im. Gniesinych – Moskwa (Rosja)
Chór „Grodzieńskaja Kapełła” – Grodno (Białoruś)
Chór „Oranta” – Łuck (Ukraina)
Chór „Vilnius” – Wilno (Litwa)
Chór Filharmonii w Ternopolu (Ukraina)
Miejski Chór Niżnego Nowgorodu (Rosja)

2007.05.13 (niedziela)

godz.14.30 – ogłoszenie werdyktu Jury
i wręczenie nagród
godz.16.00 – koncert Galowy

INAUGURACJA
FESTIWALU

 

2007. 05. 06 (niedziela), godz. 18.00
Opera i Filharmonia Podlaska

Otwarcie Festiwalu

Koncert Inauguracyjny

„Muzyczny Dialog Narodów”
Karol Szymanowski – Sergiusz Rachmaninow

Koncert w wykonaniu :

Narodowego Zasłużonego Chóru Akademickiego Ukrainy
"
Dumka" z Kijowa pod dyr. Jewhena Sawczuka

 

w programie koncertu:

1. Karol Szymanowski – "Nynie otpuszczajeszi"

2. Sergiusz Rachmaninow – "Wsienoszcznoje bdienije":

Priditie pokłonimsia – Przyjdźcie, pokłońmy się
Błagosłowi dusze moja Gospoda – Błogosław duszo moja
Błażen muż –Błogosławiony mąż
Swietie tichij – Cicha światłości
Nynie otpuszczajeszi – Teraz puszczasz
Woskresienije Christowo widiewsze – Widzieliśmy zmartwychwstanie Chrystusa
Wieliczit dusza moja Gospoda – Uwielbia dusza moja Pana
Sławosłowije wielikoje – Wielkie wysławianie
Bogorodice Diewo radujsia – Bogurodzico Dziewico raduj się
Sława w wysznich Bogu – Chwała na wysokościach Bogu
Chwalitie imia Gospodnie – Chwalcie imię Pańskie
Błagosłowien jesi Gospodi – Błogosławiony jesteś Panie
Tropar “Dnies’ spasienije miru” – Troparion “Dziś zbawienie światu”
Woskres’ iz groba – Troparion – Zmartwychwstał z grobu
Wzbrannoj wojewodie – Walecznej Hetmance

___________________________

Narodowy Zasłużony
Chór Akademicki Ukrainy "Dumka"
Kijów (Ukraina)

Dyryguje: Jewhen Sawczuk

       Narodowy Zasłużony Chór Akademicki Ukrainy „Dumka” powstał w 1919 roku
jako Państwowa Ukraińska Kapela Wędrowna. W różnych okresach czasu
kierowali nim znakomici dyrygenci ukraińscy – Nestor Horodowenko, Ołeksandr
Soroka, Pawło Murawśkyj, Mychajło Kreczko. Od roku 1984 kierownikiem
artystycznym zespołu jest profesor Jewhen Sawczuk – czołowy ukraiński
chórmistrz, Narodowy Artysta Ukrainy, członek Akademii Sztuki, laureat
Nagrody Państwowej im. Tarasa Szewczenki.
       Politykę repertuarową kształtowaną przez
Jewhena Sawczuka określają dwa zasadnicze kierunki. Pierwszym z nich jest muzyka
a capella – tu interpretacje
pieśni ludowych, tradycyjnie obecne w repertuarze chórów ukraińskich,
w programach koncertowych i licznych nagraniach «Dumki» sąsiadują z
muzyką zachodnioeuropejskiego Odrodzenia, zaś dzieła rodzimej spuścizny duchowej
(utwory M. Dyleckiego, M. Berezowskiego, A. Wedla, D. Bortniańskiego,
M.Łysenki, K. Stecenki, M. Leontowycza) – z muzyką romantyzmu rosyjskiego
(sakralne kompozycje P. Czajkowskiego, A. Archangielskiego, S. Rachmaninowa).
       Drugi kierunek to muzyka wokalno-symfoniczna. Dzieła takie jak: «Pasja
wg św. Mateusza» J. S. Bacha i «Prometeusz» A. Skriabina, Dziewiąta Symfonia
L. van Beethovena, «Credo» K. Pendereckiego, «Pory roku» J. Haidna, «Requiem»
G. Verdiego, kompozycje A. Vivaldiego, W. A. Mozarta, J. Brahmsa, A.
Borodina, G. Mahlera, S. Taniejewa, I. Strawińskiego, A. Sznitkego są
stale obecne w repertuarze «Dumki».
       Chór nie tylko dokonuje wzorcowych interpretacji znanych na świecie arcydzieł
klasycznych, ale występuje jako pierwszy – i nierzadko jedyny – wykonawca
licznych utworów współczesnych kompozytorów ukraińskich. Wśród ostatnich
premier «Dumki» są m.in. «Dyptych» oraz «Requiem dla Łarysy» W. Sylwestrowa,
«Babyn Jar», «Panachyda» oraz «Słowo o wyprawie Ihora» J. Stankowycza,
«Palimpsesty» J. Łaniuka.
       Dumka występowała w wielu krajach Europy, śpiewając na licznych scenach
najbardziej prestiżowych sal Polski, Austrii, Niemiec, Francji, Hiszpanii,
Belgii, Holandii, Włoch, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a także z wielkim
sukcesem koncertowała w USA i Kanadzie.
W ciągu ostatnich kilku lat «Dumka» nagrała prawie 30 płyt, które niezmiennie
cieszą się zainteresowaniem miłośników muzyki.

CHÓRY

Zespół „Błagowiest” Cerkwi pw. Św. Trójcy
Azow (Rosja)

Dyryguje: Inna Zieziero

W zespole, który istnieje od 1998 r., śpiewają wysokiej klasy muzycy
– absolwenci Państwowego Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Rostowie
– laureaci i dyplomanci międzynarodowych konkursów. Wykonali dotychczas
wiele koncertów w Rosji i na Cyprze.
„Błagowiest” jest laureatem festiwali muzycznych.
Zespół wyróżnia się osobliwą manierą wykonawczą, łącząc klasyczny wokal
z rosyjską tradycją śpiewu cerkiewnego. Repertuar zespołu stanowią miniatury
chóralne Renesansu, muzyka cerkiewna, opracowania pieśni ludowych, kompozycje
współczesne.
Zespołem dyryguje jego założycielka, Inna Zieziero.

Program:
1. Piotr Czajkowski – Otcze nasz
2. Napiew Zosimowej pustyni – Błażen muż
3. Napiew wałaamskiego monasteru – Swietie tichij
4. Siergiej Trubaczow – Sława w wysznich Bogu
5. Nikołaj Kiedrow (syn) – Dnieś spasienije miru byst’
6. Aleksander Archangielski – Priebłagosławiennaja jesi Bogorodice Diewo
7. Christos Woskriesie
8. Makarow – Angieł wopijasze, Swietisia
9. Grecki raspiew – Wzbrannoj wojewodie
10. Dymitr Bortniański – Tiebie Boga chwalim
11. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry zawodowe

***

Kameralny Zespół Wokalny Modo Maiorum
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy
Warszawa

Dyryguje: Michał Straszewski

Zespół powstał w 2005 r.. Wykonuje przede wszystkim muzykę związaną
z tradycją protestancką. W repertuarze Zespołu znajdują się utwory M.
Praetoriusa, M. Vulpiusa, J. Waltera, C. Gumpelzheimera, H. Schutza,
J. S. Bacha, C. Goudimeła, Wacława z Szamotuł, C. Bazylika.
Chór występował na nabożeństwach ekumenicznych w różnych świątyniach
Warszawy, śpiewał krótkie koncerty w macierzystym kościele, a także brał
udział w ekumenicznym spotkaniu z Papieżem Benedyktem XVI podczas jego
pielgrzymki do Polski w 2006 roku.
Chórem dyryguje jego założyciel i kierownik, Michał Straszewski – pracownik
Warszawskiej Opery Kameralnej, wieloletni śpiewak i dyrygent chóru Prawosławnej
Parafii p.w. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Program:
1. Aleksander Archangielski – Błażen muż
2. Aleksander Archangielski – Swietie tichij
3. Aleksander Archangielski – Nynie otpuszczajeszi
4. Aleksander Archangielski – Ot junosti mojeja
5. Aleksander Archangielski – Prieblagoslowienna jesi

KATEGORIA: chóry zawodowe

***

Męski Chór „Trynitas”
Cerkwi pw. Św. Trójcy
Kałarasz (Mołdawia)
Dyryguje: Witalije Russu

Parafialny chór „Trynitas” został założony w 2005 r.. W zespole śpiewa
kilkunastu mężczyzn, których oprócz wzajemnej przyjaźni i współpracy,
łączy zamiłowanie do muzyki cerkiewnej. Większość chórzystów posiada
wykształcenie muzyczne. Poza uczestnictwem w nabożeństwach chór prowadzi
działalność koncertową. W 2006 r. brał udział w Międzynarodowym Festiwalu
Chóralnym w Kiszyniowie.
Chór prowadzi jego założyciel, absolwent koledżu muzycznego i Kiszyniowskiego
Seminarium Duchownego, Witalije Russu.

Program:
1. Wiktor Zinowjew – S nami Bog
2. Piotr Turczaninow – Unule nascut
3. Nicolai Lungu – Żina Învierii
4. Paweł Czesnokow – Pokajanija otwierzi dwieri
5. Gieorgi Muzicescu – Înnoeştete, Naule Jerusalime
6. Ieromonach Roman – Kołokolnyj dzwon

KATEGORIA: chóry amatorskie parafialne

***

Chór Św. Cyryla i Metodego
przy Grecko-katolickiej Katedrze pw. NMP
Koszyce (Słowacja)

Dyryguje: Łucja Łowaszowa

Chór został założony przez ks. Wojciecha Bogacza w 1984 r., ale jego
tradycje sięgają 1851 r. Podstawę działalności od początku stanowią
liturgiczne i cerkiewne kompozycje, najpierw wykonywane w języku cerkiewno-słowiańskim,
a później po słowacku. Zespół bierze udział w nabożeństwach i różnych
uroczystościach, a także prowadzi aktywną działalność koncertową w
kraju i za granicą. Koncertował m.in. we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii,
Czechach, Hiszpanii, Grecji, Ukrainie i na Ziemi Świętej.
Od 1996 r. chórem dyryguje Łucja Łowaszowa, absolwentka szkoły muzycznej
w Koszycach.

Program:
1. A. Roznov – Nie imamy inyja pomoszczi
2. Dymitr Bortniański – Christos woskresie
3. Aleksander Lwowski – Iże Cheruwimy
4. Nikołaj Bałakirew – Angieł wopijasze
5. Aleksander Archangielski – Nynie otpuszczajeszi
6. Arcybiskup Ionafan (Jeleckich) – S nami Bog

KATEGORIA: chóry amatorskie parafialne

***

Stowarzyszenie Śpiewacze
Męski Chór „Hasło”
Bydgoszcz

Dyryguje: Rafał Sójka

Chór powstał w 1920 r. w środowisku bydgoskich kolejarzy. W swojej prawie
90-letniej historii zespół wystąpił z licznymi koncertami w kraju i za
granicą – m.in. w Austrii, Włoszech, Francji, Belgii, Rosji, Finlandii.
jest uczestnikiem i laureatem wielu festiwali chóralnych. Od 1997 r.
chór przyjął status stowarzyszenia.
Chórem dyryguje Rafał Sójka, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W 2003 r. otrzymał od Ministra Kultury stypendium artystyczne za wybitne
osiągnięcia.

Program:
1. Piotr Czajkowski (opr. Radosław Wilkiewicz) – Swiatyj Boże
2. Śpiew Wałaamski – Pomiłuj nas Gospodi
3. Nikołaj Kiedrow (ojciec) – Otcze nasz
4. Arvo Pärt (opr. Rafał Sójka) – Bogorodice Diewo
5. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

***

Dziecięcy Chór Katedralnego Soboru
pw. Przemienienia Pańskiego w Winnicy
Winnica (Ukraina)

Dyryguje: Natalia Kriemieniuk

 

Chór został założony w 1993 r. z błogosławieństwa Metropolity Winnickiego
i Podolskiego Makarego. Chór każdej niedzieli uczestniczy w arcybiskupich
nabożeństwach, a także w innych imprezach kulturalnych winnickiej diecezji.
Jest również laureatem konkursów i festiwali, m.in. w Dniepropietrowsku
i Kijowie na Ukrainie oraz w Pińczowie w Polsce. W jego repertuarze
znajduje się muzyka cerkiewna liturgiczna, ludowa i dziecięca oraz
kolędy i kanty.
Chórem od początku jego istnienia kieruje Natalia Kriemieniuk.

Program:
1. Starinny napiew – Nie imamy inyja pomoszczi
2. Znamiennyj napiew – Bogorodice Diewo radujsia
3. Napiew woskresienskiego monasteru – Bogorodice Diewo
4. Putiewoj napiew – Jedinorodnyj Synie
5. Grecki napiew– Czistaja Diewo, Władyczice
6. Ludowy kant – Oj, chto, chto Mikołaja lubit
7. Pastorałka – Oj, na rieczci, na Jordani
8. Anonim – S nami Bog
9. Christos woskresie
10. Anonim – Dni moi

KATEGORIA: chóry amatorskie parafialne

***

Żeński Chór „Błagowiestije”
Cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy
Pomorje (Bułgaria)

Dyryguje: Jordanka Pancziewa-Tudżarowa

Chór, składający się z kilkunastu chórzystek, powstał w 1999 r. Regularnie
uczestniczy w nabożeństwach oraz prowadzi działalność koncertową w mieście
i regionie. W repertuarze chóru są utwory rosyjskich i bułgarskich kompozytorów,
a wśród nich kompozycje dyrygentki.
Chór jest laureatem festiwali chóralnych Bułgarii, m.in. w Weliko Tyrnovie
i Sofii.
Chórem dyryguje laureatka wielu festiwali, pedagog i kompozytor – Jordanka
Pancziewa-Tudżarowa.

Program:
1. Ioan Kukuzeł – Sława Otcu
2. Grecki napiew – Tropar
3. Bułgarski anonim z XIV wieku – Polijelej Ps. 135
4. Nikołaj Bachmietiew – Błagosłowi dusze moja Gospoda
5. Wasilij Fatiejew – O priesładkij
6. Dobri Christov – Tiebie pojem
7. Gieorgi Popov – Kondak na Rożdżestwo Bogorodiczno
8. Jordanka Tudżarowa – Dostojno jest’
9. Jordanka Tudżarowa – Chieruwimskaja piesń

KATEGORIA: chóry amatorskie parafialne

***

Chór Cerkwi pw. Św. Mikołaja
Sortowała, Republika Karelia (Rosja)

Dyryguje: o. Antoni Radin

Chór powstał w 2003 r. jako chór parafialny. Jego główny cel to uczestnictwo
w nabożeństwach i prowadzenie działalności koncertowej. W skład chóru
wchodzą absolwenci średnich i wyższych szkół muzycznych. Każdego roku,
po święcie Piotra i Pawła, chór organizuje koncerty muzyki cerkiewnej,
w których poszukuje nowatorskich sposobów przekazu jej treści. Dążeniem
organizatorów jest ukazanie piękna muzyki cerkiewnej każdemu słuchaczowi.
W tym roku, w trakcie koncertów, wykonywano m.in. utwory z udziałem dzwonów.
Chór uczestniczy w religijnym życiu Republiki Karelii. Koncertował również
w Finlandii, w słynnym Nowowałaamskim monasterze.
Chór prowadzi jego założyciel, absolwent uczelni muzycznej i Seminarium
Duchownego, o. diakon Antoni Radin.

Program:
1. Władimir Lirin – Cariu niebiesnyj
2. Wiktor Kalincew – Nie wydaj Mienie Mati
3. Aleksiej Turienkow – Torżestwujtie dnieś
4. Grigorij Dawidowski – Triswiatoje
5. Siergiej Bogosłowskij – Kanon Eucharystyczny (wozgłas – o. Andriej
Baranow)
6. O. Antoni Radin – K Tiebie, Swiatoj Jekatierinie
7. Paweł Czesnokow – Odiejsia swietom, jako ryzoju

KATEGORIA: chóry amatorskie parafialne

***

Chór Kameralny z Nisz
Nisz (Serbia)

Dyryguje: Ivana Mirovic

Chór powstał w 1994 r. jako inicjatywa doświadczonych chórzystów Nisz.
Mimo, że jest to grupa amatorów, cechuje ich profesjonalne podejście
do śpiewu.
Chór brał udział w międzynarodowych festiwalach chóralnych w Serbii,
Bułgarii, Grecji i na Węgrzech. Wykonał wiele wspaniałych dzieł kompozytorów
światowych, brał udział w operach. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
wykonawcami. W swoim repertuarze posiada również muzykę ludową. Wydał
dotychczas dwie płyty CD, na których prezentuje najpiękniejsze utwory
serbskiej muzyki cerkiewnej. Nagrania jednej z płyt chór dokonał w słynnym
Graczanickim Monasterze w Kosowie.
Od 2000 r. chórem dyryguje Ivana Mirovic, uczennica prof. Darinki Matić
Marović, laureatki XXII MFMC – „Hajnówka 2003”.

Program:
1. Stevan Mokranjac – Tiebie Boga chwalim
2. Hilandarski Naumski zapis – Stichira (głas I)
3. Dmitrije O. Golemovic – Swietie tichij
4. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice diewo radujsia
5. Piotr Czajkowski – Chwalitie Gospoda s niebies
6. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

***

Akademicka Kapela Chóralna
Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy
„Politechnika Kijowska”
Kijów (Ukraina)

Dyryguje: Rusłan Bondar

Chór istnieje od 1947 roku. Chórzystami są rozmiłowani w muzyce studenci
– przyszli inżynierowie technicznych i ekonomicznych wydziałów. Bogaty
repertuar chóru obejmuje muzykę klasyczną, cerkiewną, ludową, popularną,
jazz ….
W ciągu 60 lat Kapela wykonała setki koncertów w prestiżowych salach
Kijowa i Ukrainy, a także uczestniczyła w wielu audycjach Radia i Telewizji
Ukrainy. Z jej grona wywodzą się znakomici śpiewacy i chórzyści.
W grudniu 2004 r. Kapela obroniła zdobyty w 1960 r. tytuł „Narodnaja”.
Chór jest uczestnikiem i laureatem wielu międzynarodowych festiwali chóralnych
Ukrainy. W 2003 r. reprezentowała swój kraj na Festiwalu w Ankarze (Turcja).
Od 1999 r. Kapelą kieruje Rusłan Bondar.

Program:
1. Sergiusz Rachmaninow – Tiebie pojem
2. Jakow Czmielow – Sława w wysznich Bogu
3. Igor Tyłyk – Pokajanije
4. Nikołaj Dilecki – Jedinorodnyj Synie
5. Paweł Czesnokow – Tiebie nieoborimuju stienu

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

***

Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
im. Jana Orszulika w Strumieniu
Strumień

Dyryguje: Krzysztof Wójtowicz

Chór został założony w 1918 r.. Jego zaplecze od 1932 r. stanowi dziecięcy
chór szkolny” Lutnia”. „Lutnia” skupia amatorów w różnym wieku i różnej
profesji. Repertuar zespołu obejmuje muzykę sakralną i świecką – od średniowiecza
do współczesności, a także muzykę ludową i rozrywkową. Chór koncertował
w kraju i za granicą – w Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Jest
laureatem wielu konkursów i festiwali.
Dyrygentem chóru od 35 lat jest Krzysztof Wójtowicz – ceniony pedagog,
instruktor muzyczny i autor dziesiątek aranżacji chóralnych i instrumentalnych.

Program:
1. Dymitr Bortniański – Dostojno jest’
2. Aleksander Archangielski – Nynie otpuszczajeszi
3. (opr.) Romuald Twardowski – Nynie, Adamie, wozwiesielisia
4. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo
5. Romuald Twardowski – Wo carstwii Twojem
6. Piotr Czajkowski – Swiatyj Boże

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

***

Żeński Chór Kameralny
Pietrykowskiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej
Pietrykow (Białoruś)

Dyryguje: Ełła Siemionowa

Żeński Chór Kameralny Dziecięcej Szkoły Muzycznej w Pietrykowie, reprezentujący
małe miasteczko Polesia, utworzono w 1996 r.. Skupia nauczycieli Dziecięcej
Szkoły Muzycznej, szkół ogólnokształcących, przedszkoli. Wszystkie chórzystki
ukończyły w dzieciństwie Szkołę Muzyczną w Pietrykowie. W repertuarze
chóru jest ojczysta i zagraniczna klasyka, opracowania muzyki ludowej,
kompozycje współczesnych twórców.
Chór jest laureatem republikańskich i międzynarodowych festiwali na Białorusi.
W 1997 r. w uznaniu wysokiego poziomu wykonawczego i profesjonalizmu
przyznano chórowi zaszczytny tytuł „Narodnyj”.
Od chwili powstania chórem kieruje Ełła Siemionowa – nauczyciel i dyrektor
Dziecięcej Szkoły Muzycznej w Pietrykowie.

Program:
1. Znamiennyj raspiew – Stiepienna Antyfona I
2. Paweł Czesnokow – Błagosłowi dusze moja Gospoda
3. Aleksander Archangielski – Chieruwimskaja
4. Ludmiła Szleg – Bogorodice diewo radujsia
5. Irina Denisova – Pod Twoju miłost’
6. Paweł Czesnokow – Dusze moja
7. Mikołaj Lwow – Wieczieri Twojeja tajnyja
8. Romuald Twardowski – Otcze nasz

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

***

Kameralny Chór Kazachskiej Narodowej Akademii Muzyki
Astana (Kazachstan)

Dyryguje: Gulmira Kuttybadamowa

Młody, założony w 2006 r. zespół, w którym śpiewają studenci Katedry
Dyrygentury Chóralnej.
W repertuarze chóru można znaleźć utwory kompozytorów kazachskich, opracowania
kazachskich narodowych pieśni i kjujew, rosyjską muzykę cerkiewną, a
także kompozycje zachodnioeuropejskich autorów.
Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest kierująca Wydziałem Dyrygentury
Akademii docent Gulmira Kuttybadamowa.

Program:
1. Piotr Czajkowski – Otcze nasz
2. Piotr Czajkowski – Dostojno jest
3. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo
4. Sergiusz Rachmaninow – Tiebie pojem
5. Gieorgij Swiridow – Swiatyj Boże
6. Gieorgij Swiridow – Rożdżestwienskaja piesń
7. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry uczelni muzycznych

***

Żeński Kameralny Chór „Elegia”
Mińsk (Białoruś)

Dyryguje: Jelena Isajkina

Chór został założony w 1997 r. przy Wydziale Muzyki Białoruskiego Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku. Zrzesza studentów i absolwentów
Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki oraz innych uczelni muzycznych.
Repertuar chóru obejmuje rosyjską i zachodnio-europejską muzykę sakralną,
od średniowiecznych raspiewów do kompozycji współczesnych. Wykonując
muzykę narodową i świecką, chór koncentruje się na śpiewie a capella,
chętnie eksperymentując z dźwiękiem i włączając doń elementy jazzowe.
„Elegia” jest uczestnikiem i laureatem wielu festiwali, m.in. na Białorusi,
w Polsce, Ukrainie, Włoszech.
Od roku 2004 chórem dyryguje Jelena Isajkina, absolwentka Wydziału Wokalu
i Dyrygentury Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki.

Program:
1. Paweł Czesnokow – Nie umołczim nikogda Bogorodice
2. Car Fiodor – Dostojno jest’
3. Anatolij Kisieliew – Fragmenty Liturgii: Triswiatoje, Cheruwimskaja
pieśń, Otcze nasz
4. Irina Denisowa – Kondak akatystu przed ikoną «Utoli moja pieczali»

KATEGORIA: chóry uczelni muzycznych

***

Kameralny Chór Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu
Krzywy Róg (Ukraina)

Dyryguje: Wiktoria Siergiejewa

Kameralny Chór Wydziału Sztuk Uniwersytetu Pedagogicznego powstał w 1967
r. W repertuarze chóru znajdują się utwory ukraińskiej i zagranicznej
klasyki, opracowania muzyki ludowej oraz muzyka cerkiewna. Chór jest
laureatem festiwali chóralnych w Odessie i Jałcie oraz Panczewa w Serbii.
W roku ubiegłym został laureatem I nagrody we Wszechukraińskim Konkursie
Chóralnym im. N. Leontowicza
W 2005 r. chórowi przyznano zaszczytny tytuł „Narodnyj”.
Od 2002 r. chórem kieruje i dyryguje absolwentka Państwowego Konserwatorium
w Odessie, pracownik naukowy Uniwersytetu – Wiktoria Siergiejewa.

Program:
1. Nikołaj Leontowicz- Liturgia cz.15 i 21
2. Dymitr Bortniański – Koncert Nr 28 (fuga)
3. Sergiusz Rachmaninow – Fragmenty Liturgii (Sława, Jedinorodnyj Synie)
4. Łesia Diczko – Dostojno jest’ z uroczystej Liturgii
5. Irina Szewczenko – Psalm

KATEGORIA: chóry uczelni muzycznych

***

Żeński Chór „Renaissance”
Akademii Teatru i Sztuk Pięknych
Kiszyniów (Mołdawia)

Dyryguje: Oksana Filip

Chór założony w 1998 r. i przez wiele lat kierowany przez pedagoga, dyrygenta
i kompozytora, prof. Teodora Zgurianu. Skupia studentów Wydziału Pedagogiki
Muzycznej Akademii.
Zespół, wykonujący muzykę polifoniczną od renesansu do współczesności,
muzykę religijną i folkową, gospel oraz dzieła współczesne i muzykę popularną,
jest swego rodzaju laboratorium muzycznym. W dorobku ma ponad 200 koncertów
w Mołdawii i za granicą oraz wiele nagrań dla Radia i Telewizji Mołdawii.
Jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali chóralnych, m.in. w Estonii,
Mołdawii, Bułgarii, na Węgrzech, w Niemczech, Francji.
Od 2001 r. dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest Oksana Filip.

Program:
1. Filotei Monahul (XIV-XV w.) – Hymn Rożdżestwu Bogorodice
2. Aleksander Archangielski – Gospodi usłyszi molitwu moju
3. Cwietan Dieniew – Molitwa
4. Romuald Twardowski – Otcze nasz
5. Teodor Zgurianu – Mila Pacii (Milost’ mira)
6. Paweł Czesnokow – Chwalitie Gospoda s niebies
7. Władimir Ciolak – Multi ani traiasca (Mnogaja leta)

KATEGORIA: chóry uczelni muzycznych

***

Chór Studentów Katedry Dyrygentury Chóralnej
Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych „ANIMA”
Kijów (Ukraina)

Dyryguje: Natalia Krieczko

Chór istnieje od 1968 r. – momentu utworzenia Katedry Dyrygentury Chóralnej.
Prowadzi aktywną działalność koncertową, wykonując w prestiżowych salach
Ukrainy programy a capella, a także z udziałem najlepszych orkiestr
symfonicznych. Wykonuje zarówno dzieła klasyków, jak i premiery utworów
kompozytorów współczesnych.
Chór jest laureatem międzynarodowych festiwali chóralnych Ukrainy i Polski.
Od 2005 roku kieruje nim doc. Natalia Krieczko – Zasłużona Artystka Ukrainy.

Program:
1. Walerij Kikta – My widieli swiet istinnyj
2. Walerij Kikta – Otcze nasz
3. Romuald Twardowski – Błagosłowi dusze moja Gospoda
4. Dymitr Bortniański – Da woskresniet Bog
5. Wiktoria Polewa – Cziestnomu i żiwotworiaszczemu Kriestu

KATEGORIA: chóry uczelni muzycznych

***

Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Axion”
Legnica
Dyryguje: Jarosław Lewków

Chór „Axion” istnieje od 1999 r. przy Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych
w Legnicy. Zespół tworzą legniccy licealiści, studenci oraz muzykalni
przedstawiciele różnych zawodów. Głównym celem ich działalności jest
poznawanie sztuki wokalnej i dzielenie się jej pięknem.
Zespół jest uczestnikiem konkursów i festiwali muzycznych, zdobywając
w nich czołowe nagrody
Od początku dyrygentem zespołu jest Jarosław Lewków, absolwent Akademii
Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie.

Program:
1. Arvo Pärt – Memento
2. Maksym Berezowski – Swiatyj Boże
3. Artemij Wedel – Iże Cheruwymy
5. Dymitr Bortniański – Koncert chóralny nr 6 „Sława wo wysznich Bogu”
6. Hieromnich Makary – Axion

KATEGORIA: chóry amatorskie świeckie

***

Kameralny Chór „ORFEJ”
Państwowego Koledżu Muzycznego im. Gniesinych
Moskwa (Rosja)
Dyryguje: Walery Kalinin

Kameralny Chór „Orfej” powstał w 1986 r. na bazie Państwowej Uczelni
Muzycznej im. Gniesinych. Inicjatorami powstania chóru byli wykładowcy
tej uczelni – Walerij Kalinin i Emma Kabakowa. W chórze śpiewają absolwenci
i studenci Koledżu.
W repertuarze chóru jest muzyka od epoki Odrodzenia, w tym chóralna klasyka
rosyjska i światowe utwory kompozytorów współczesnych, a także muzyka
cerkiewna.
Chór prowadzi aktywną działalność koncertową w Rosji i za granicą, m.in.
w Niemczech, Chorwacji, Macedonii i Polsce. Jest uczestnikiem i laureatem
wielu rosyjskich i zagranicznych festiwali.

Program:
1. Wiktor Astafjew – Nie umołczim nikogda Bogorodice
2. Wiktor Taniejew – Razbojnika Błagorazumnogo
3. Dymitr Bortniański – Gospodi, siłoju Twojeju”
4. Romuald Twardowski – K Tiebie, Władyko
5. Roman Ledieniow – Wzbrannoj wojewodie
6. Stefan Diegtiariow – Woskresni, Gospodi Boże mój
7. Paweł Czesnokow – Angieł wopijasze
8. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry uczelni muzycznych

***

Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury
„Grodzieńskaja Kapełła”
Grodno (Białoruś)

Dyryguje: Łarisa Ikonnikowa

Utworzona w 1992 r. Państwowa Instytucja Kultury „Grodzieńskaja Kapełła”
i jej chór są kontynuatorami XVIII-wiecznych tradycji sztuki muzycznej,
prowadzonej przez Podskarbiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Antoniego
Tyzenhauza.
W bogatym programie chóru można znaleźć utwory – od kameralnych do symfonicznych
i wokalno-instrumentalnych kompozytorów białoruskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich.
W czasie kilkunastu lat pracy chór wykonał ponad 500 koncertów w kraju
i za granicą. Jest uczestnikiem i laureatem wielu międzynarodowych festiwali
chóralnych Białorusi, Rosji, Norwegii, Łotwy, Niemiec i Polski, w tym
MFMC – „Hajnówka”.
Od początku istnienia chórem dyryguje zasłużona działaczka kultury Białorusi,
pracownik naukowy Łarisa Ikonnikowa.

Program:
1. Aleksander Bondarenko – Swietie tichij
2. Znamiennyj raspiew – Stiepienne
3. Dymitr Bortniański – koncert Nr 17
4. Bułgarski raspiew – Wsiech skorbieszczich radost’
5. Romuald Twardowski – Otcze nasz
6. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry zawodowe

***

Arcybiskupi Chór „Oranta”
Łuck (Ukraina)

Dyryguje: Wasyl Mojsijuk

Chór został założony w roku 1990 jako chór Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Odrodzonej Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Obecnie jest
katedralnym chórem Soboru Świętej Trójcy Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi
Patriarchatu Kijowskiego. Śpiewają w nim wykładowcy i studenci muzycznych
uczelni miasta.
Zespół posiada w swoim repertuarze ponad 300 arcydzieł ukraińskiej i zagranicznej
muzyki sakralnej i ludowej. Prowadzony przez Vasyla Mojsijuka – aktywnego działacza
koncertowego – jest uczestnikiem wielu festiwali w mieście, kraju i poza jego
granicami, m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Polsce. Laureat MFMC – „Hajnówka 1998”.

Program:
1. Anonim (XVI w.) – Sława, Jedinorodnyj Synie
2. Gieorgij Izwiekow – Chotiech sliezami omyti
3. Mikołaj Leontowicz – Dostojno jest’
4. Romuald Twardowski – K Tiebie, Władyko
5. Wiktor Timożyńskij – Swiatyj Boże
6. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry zawodowe

***

Chór „Vilnius”
Wilno (Litwa
)
Dyryguje : Povilas Gylis

Chór „Vilnius” założyło w 1970 r. litewskie Stowarzyszenie Niewidomych
i Niedowidzących. W ciągu 36 lat działalności zespół wykonał około 1500
koncertów, a w repertuarze posiada około 1000 utworów muzycznych różnych
gatunków oraz kilkaset nagrań dla litewskiego Radia i Telewizji. Znaczną
część repertuaru stanowią utwory kompozytorów litewskich, zarówno współczesnych
jak i klasyków, choć znajdują się w nim również takie dzieła jak „Requiem”
Cherubiniego, Schumana, Mozarta, „Msza” Brucknera, Dvoraka, Bethovena,
„Stabat Mater” Haidna i Rossiniego, „Mesjasz” Händla.
Chór występował na Litwie, w Danii, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, Hiszpanii,
na Kubie, w Czechach, Litwie, Estonii, Gruzji, Armenii, Rosji. Koncertował
z wybitnymi orkiestrami i współpracował z dyrygentami Litwy i zagranicy.

Program:
1. Artemij Wedel – Pokajanija
2. Piotr Czajkowski – Otcze nasz
3. Sergiusz Rachmaninow – W molitwach nieusypajuszczuju
4. Paweł Czesnokow – Jedinorodnyj Synie
5. Jurij Falik – K Smolenskoj Ikonie Preczistoj Bogorodzice
6. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry zawodowe

***

Chór Kameralny Wojewódzkiej Filharmonii
w Ternopolu
Ternopol (Ukraina)

Dyryguje: Swiatosław Duniec

W chórze założonym w 1998 roku śpiewają absolwenci ukraińskich uczelni
muzycznych.
Różnorodny repertuar chóru obejmuje ukraińską muzykę ludową w opracowaniu
klasyków ukraińskich, koncerty muzyki cerkiewnej Bortniańskiego, Archangielskiego
i klasyków świeckich, a także twórczość kompozytorów współczesnych. Chór
jest laureatem wielu narodowych festiwali. Koncertował na Ukrainie, w
Polsce, Niemczech, Francji i Belgii.
Chórem dyryguje Swiatosław Duniec, laureat Wszechukraińskich Konkursów
Dyrygentów Chóralnych.
Program:

1. Nikołaj Dilecki – Jedinorodnyj Synie
2. Aleksander Archangielski – Pomyszlaju dien strasznyj
3. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo
4. Kirył Stecenko – Psałom
5. Łesia Diczko – Wieruju (solo – Wasilij Banak)
6. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

 

KATEGORIA: chóry zawodowe

***

Kameralny Chór „Niżnij Nowgorod”
Niżnij Nowgorod (Rosja)
Dyryguje: Boris Mokiejew

Swój pierwszy koncert Chór „Niżnij Nowgorod”, uhonorowany dziś statusem
Miejskiej Instytucji Kultury, wykonał w 1973 r.. Tak jak i wówczas
śpiewają w nim absolwenci uczelni muzycznych.
Chór wykonuje kompozycje twórców niżnienowgorodzkich, dla których jest
rodzajem twórczego laboratorium. Ważnym kierunkiem jego działalności
są nie tylko prezentacje utworów współczesnych kompozytorów rosyjskich,
ale i odtwarzanie arcydzieł przeszłości: epoki Odrodzenia, czy zapomnianej
i nie wykonywanej wówczas w Rosji muzyki cerkiewnej. Chór był wykonawcą
telewizyjnych cykli muzycznych oraz muzyki do wielu filmów. Cały czas
prowadzi bogatą działalność koncertową w Rosji. Jest laureatem wielu
prestiżowych rosyjskich i zagranicznych festiwali chóralnych.
Od 2002 roku kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem zespołu jest
Boris Mokiejew.

Program:
1. Dymitr Bortniański – Tiebie Boga chwalim
2. Aleksiej Lwow – Wieczieri Twojeja tajnyja
3. Milij Bałakiriew – Swysze prorocy
4. Konstanty Szwedow – Nie imamy
5. Nikołaj Liebiediew – Chwalitie Gospoda s niebies
6. Alfred Sznitke – Otcze nasz
7. Karol Szymanowski – Nynie otpuszczajeszi

KATEGORIA: chóry zawodowe

KONCERTY
FESTIWALOWE

 

WARSZAWA
2007.05.11 (piątek), godz. 18.00

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. Trójcy, ul. Kredytowa 4
XVI Koncert Muzyki Cerkiewnej
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Wystąpią:

Chór „Grodzieńskaja Kapełła”
Grodno (Białoruś)

Chór „Vilno”
Wilno (Litwa)

Katedralny Chór „Oranta”
Łuck (Ukraina)

Miejski Chór Niżnego Nowgorodu
(Rosja)

_________________________________________

Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury
„Grodzieńskaja Kapełła”
Grodno (Białoruś)
Dyryguje: Łarisa Ikonnikowa

Utworzona w 1992 r. Państwowa Instytucja Kultury „Grodzieńskaja Kapełła”
i jej chór są kontynuatorami XVIII-wiecznych tradycji sztuki muzycznej,
prowadzonej przez Podskarbiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Antoniego
Tyzenhauza.
W bogatym programie chóru można znaleźć utwory – od kameralnych do symfonicznych
i wokalno-instrumentalnych kompozytorów białoruskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich.
W czasie kilkunastu lat pracy chór wykonał ponad 500 koncertów w kraju
i za granicą. Jest uczestnikiem i laureatem wielu międzynarodowych festiwali
chóralnych Białorusi, Rosji, Norwegii, Łotwy, Niemiec i Polski, w tym
MFMC – „Hajnówka”.
Od początku istnienia chórem dyryguje zasłużona działaczka kultury Białorusi,
pracownik naukowy Łarisa Ikonnikowa.

***
Chór „Vilnius”
Wilno (Litwa)
Dyryguje : Povilas Gylis

Chór „Vilnius” założyło w 1970 r. litewskie Stowarzyszenie Niewidomych
i Niedowidzących. W ciągu 36 lat działalności zespół wykonał około 1500
koncertów, a w repertuarze posiada około 1000 utworów muzycznych różnych
gatunków oraz kilkaset nagrań dla litewskiego Radia i Telewizji. Znaczną
część repertuaru stanowią utwory kompozytorów litewskich, zarówno współczesnych
jak i klasyków, choć znajdują się w nim również takie dzieła jak „Requiem”
Cherubiniego, Schumana, Mozarta, „Msza” Brucknera, Dvoraka, Bethovena,
„Stabat Mater” Haidna i Rossiniego, „Mesjasz” Händla.
Chór występował na Litwie, w Danii, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, Hiszpanii,
na Kubie, w Czechach, Litwie, Estonii, Gruzji, Armenii, Rosji. Koncertował
z wybitnymi orkiestrami i współpracował z dyrygentami Litwy i zagranicy.

***

Arcybiskupi Chór „Oranta”
Łuck (Ukraina)

Dyryguje: Wasyl Mojsijuk

Chór został założony w roku 1990 jako chór Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego Odrodzonej Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej.
Obecnie jest katedralnym chórem Soboru Świętej Trójcy Ukraińskiej Prawosławnej
Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego. Śpiewają w nim wykładowcy i studenci
muzycznych uczelni miasta.
Zespół posiada w swoim repertuarze ponad 300 arcydzieł ukraińskiej i
zagranicznej muzyki sakralnej i ludowej. Prowadzony przez Vasyla Mojsijuka
– aktywnego działacza koncertowego – jest uczestnikiem wielu festiwali
w mieście, kraju i poza jego granicami, m.in. w Hiszpanii, Włoszech i
Polsce. Laureat MFMC – „Hajnówka 1998”.

***

Kameralny Chór „Niżnij Nowgorod”
Niżnij Nowgorod (Rosja)

Dyryguje: Boris Mokiejew

Swój pierwszy koncert Chór „Niżnij Nowgorod”, uhonorowany dziś statusem
Miejskiej Instytucji Kultury, wykonał w 1973 r.. Tak jak i wówczas śpiewają
w nim absolwenci uczelni muzycznych.
Chór wykonuje kompozycje twórców niżnienowgorodzkich, dla których jest
rodzajem twórczego laboratorium. Ważnym kierunkiem jego działalności
są nie tylko prezentacje utworów współczesnych kompozytorów rosyjskich,
ale i odtwarzanie arcydzieł przeszłości: epoki Odrodzenia, czy zapomnianej
i nie wykonywanej wówczas w Rosji muzyki cerkiewnej. Chór był wykonawcą
telewizyjnych cykli muzycznych oraz muzyki do wielu filmów. Cały czas
prowadzi bogatą działalność koncertową w Rosji. Jest laureatem wielu
prestiżowych rosyjskich i zagranicznych festiwali chóralnych. Od 2002
roku kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem zespołu jest Boris
Mokiejew.

_________________________________________

KRAKÓW

2007.05.07 (poniedziałek), godz. 20.30
Kościół OO Dominikanów, ul. Stolarska

Wystąpi:

Chór Św. Cyryla i Metodego
przy Greko-katolickiej Katedrze pw. NMP
Koszyce (Słowacja)

Dyryguje: Łucja Łowaszowa

Chór został założony przez ks. Wojciecha Bogacza w 1984 r., ale jego
tradycje sięgają 1851 r. Podstawę działalności od początku stanowią liturgiczne
i cerkiewne kompozycje, najpierw wykonywane w języku cerkiewno-słowiańskim,
a później po słowacku. Zespół bierze udział w nabożeństwach i różnych
uroczystościach, a także prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju
i za granicą. Koncertował m.in. we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii,
Czechach, Hiszpanii, Grecji, Ukrainie i na Ziemi Świętej.
Od 1996 r. chórem dyryguje Łucja Łowaszowa, absolwentka szkoły muzycznej
w Koszycach.

___________________________________________

KRAKÓW
2007.05.08 (wtorek), godz.20.00

Bazylika OO Franciszkanów, ul. Franciszkańska

Wystąpi:

Chór Kameralny z Nisz
Nisz (Serbia)

Dyryguje: Ivana Mirovic

Chór powstał w 1994 r. jako inicjatywa doświadczonych chórzystów Nisz.
Mimo, że jest to grupa amatorów, cechuje ich profesjonalne podejście
do śpiewu.
Chór brał udział w międzynarodowych festiwalach chóralnych w Serbii,
Bułgarii, Grecji i na Węgrzech. Wykonał wiele wspaniałych dzieł kompozytorów
światowych, brał udział w operach. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
wykonawcami. W swoim repertuarze posiada również muzykę ludową. Wydał
dotychczas dwie płyty CD, na których prezentuje najpiękniejsze utwory
serbskiej muzyki cerkiewnej. Nagrania jednej z płyt chór dokonał w słynnym
Graczanickim Monasterze w Kosowie.
Od 2000 r. chórem dyryguje Ivana Mirovic, uczennica prof. Darinki Matić
Marović, laureatki XXII MFMC – „Hajnówka 2003”.

Festiwal w mediach

XXVI MFMC to nie tylko sale koncertowe i wnętrza świątyń. Pięknych głosów chórzystów kilkunastu krajów świata, rozmów z organizatorami i jurorami będziemy mogli wysłuchać również na antenie radiowej i w audycjach telewizyjnych. Telewizja, poza relacjami z bieżących wydarzeń, przygotowała inną niespodziankę – przypomni wszystkim ubiegłoroczne koncerty, a także przeniesie w czasie i przypomni, jak rodziła się impreza.
Zapraszamy do odbiorników radiowych i telewizyjnych!

TVP Białystok
· 27 kwietnia – 13 maja
– zapowiedzi Festiwalu w audycji „Warto tam być”
· 3 maja o godz. 19:20
– reportaż pt. „Festiwal duszy”
· 4 maja o godz. 16:45 i 22:05
– audycja „Gość Dnia”
· 5 maja o godz. 18:30
– Koncert Galowy „Hajnówka 2006”
· 8 maja br. o godz. 19:00
– reportaż pt. „XXV lat MFMC – „Hajnówka 2006”
· Zapraszamy również do oglądania magazynu „Obiektyw”, audycji mniejszościowych oraz programu „Przystanek Kultura”

Polskie Radio Białystok
· 6 maja o godz. 9:00 – audycja „Trochę kultury”
· 6 maja o godz. 21:10 – retransmisja Koncertu Inauguracyjnego
· 9,10,11,12 maja o godz. 7:40 – Serwis kulturalny
· 9,10,11 maja o godz. 19:45 – audycja „Wieczór inny niż wszystkie” (powtórki o godz. 22.40)
· 13 maja o godz. 21.10 – retransmisja Koncertu Galowego

1

2

3

4


Copyright © Fundacja „Muzyka Cerkiewna”