logo_misterne Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”;
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka
Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Patronat Honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

                                         Patronat Artystyczny

                                          Krzysztof Penderecki

 

Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2006  organizowany przez obchodzącą w tym roku X-lecie Fundację „Muzyka Cerkiewna”, przy współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską, odbył się w dniach 9 – 17.05.2006 r. w Białymstoku.

Tegoroczny Festiwal odbył się pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego oraz, podobnie jak poprzednie, przy życzliwości i błogosławieństwie Jego Świętobliwości Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bortolomeusza I oraz z udziałem reprezentującego go  Bizantyjskiego Chóru „Drama’s Domestics” z  Grecji.

Festiwal upłynął pod znakiem Jubileuszu i koncertów większości jego dotychczasowych laureatów – znakomitych chórów występujących w ciągu lat istnienia MFMC, zespołów reprezentujących najwyższy poziom artystyczny. Pierwsze z nich wystąpiły już podczas Koncertu Inauguracyjnego i były nimi: Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej z Warszawy pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka oraz Kameralny Chór „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyrekcją Mykoły Gobdycza. Kolejnych zespołów można było wysłuchać podczas trwających od 10 do 13 maja przesłuchań konkursowych. W kategoriach chórów amatorskich świeckich, chórów parafialnych, oraz chórów zawodowych zaprezentowały się m.in. Kameralny Chór im. S. Rachmaninowa z Tambowa (Rosja), Chór Szkoły Muzycznej w Daugavpils (Łotwa), Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry) oraz znakomite cerkiewne chóry parafialne, m.in. Bracki Chór Kijewsko – Pieczerskiej Ławry z Kijowa (Ukraina), Chór Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt – Petersburga (Rosja), czy Prawosławny Chór Parafii p.w. Zaśnięcia Najświętszej Matki Bożej z Jarabiny (Słowacja).

Chórami nowymi, z krajów wcześniej dla Festiwalu nieodkrytych, były Chór „Eufone’” z Turynu (Włochy) oraz Kameralny Chór Narodowego Teatru Opery i Baletu im. K. Bajsieitowoj z Astany (Kazachstan). Chór z Kazachstanu, nagrodzony I nagrodą w kategorii chórów zawodowych, zachwycił zarówno jury, jak i publiczność i okazał się największym odkryciem XXV MFMC.

Koncerty zespołów pochodzących z różnych krajów świata, od Polski, Białorusi i Łotwy, przez Słowację, Ukrainę, Rosję, do Macedonii, Mołdawii, Bułgarii, Kazachstanu, Węgier, Włoch i Francji stanowiły kontynuację dotychczasowej formuły Festiwalu – Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu. Poza dialogiem dwóch wielkich kultur festiwal był pięknym przykładem ekumenii, gdyż przez cały tydzień na chwałę Pana wspólnie śpiewali prawosławni, grekokatolicy, katolicy i muzułmanie.

Wystąpienia oceniło znakomite międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.

Wszyscy laureaci XXV MFMC – Hajnówka zaśpiewali podczas koncertu galowego.

Część chórów zaprezentowała się podczas entuzjastycznie przyjętego przez białostoczan koncertu „Na narodową nutę”, podczas którego wystąpiła z repertuarem swoich krajów . W sali koncertowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury „Spodki” można było wysłuchać m.in. narodowych melodii kazachskich, mołdawskich, bułgarskich, ukraińskich i polskich.

Równolegle do Festiwalu odbywały się koncerty towarzyszące w różnych miastach Polski – w Krakowie i Częstochowie oraz w Warszawie, gdzie Koncert  Muzyki Cerkiewnej święcił swe XV-lecie i odbywał się pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

W dniach 14-17.05.2006 r. odbyło się Międzynarodowe Forum Kompozytorów i Dyrygentów – wydarzenie całkowicie nowe w historii MFMC, które zgromadziło wybitnych twórców i dyrygentów, m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Romualda Twardowskiego, ks. Jerzego Szurbaka, Bożennę Sawicką (Polska), Teodora Zgurianu (Mołdawia), Annę Karotkina (Białoruś) i ks. Aleksandra Łaszkowa (Bułgaria). Forum zorganizowano przy współpracy z Zakładem Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku i Operą i Filharmonią Podlaską.

Jubileuszowy XXV MFMC zakończył się koncertem „Jutrzni” Krzysztofa Pendereckiego. Było to wydarzenie szczególne z wielu powodów. Od samych początków organizacji Festiwalu „Jutrznia” była przysłowiowym „wiatrem w plecy” dla organizatorów. Koncert, będący kontynuacją działań Fundacji zmierzających do prezentacji wybitnych dzieł inspirowanych prawosławiem, ale nigdy wcześniej nie wykonywanych podczas Festiwalu, w Białymstoku, Polsce czy świecie, stanowił prawykonanie białostockie i był wielkim wydarzeniem artystycznym.

Wielkim sukcesem okazał się  koncert „Jutrzni” w Sankt – Petersburgu (Rosja), które to wykonanie było nie tylko pierwszym w tym mieście, ale w ogóle w Rosji. Wcześniej utwór został wykonany w Rosji tylko raz, ale wówczas zaprezentowano jedynie część dzieła. Dzięki działaniom Fundacji „Jutrznia” – również po raz pierwszy w historii – zabrzmiała w świątyni prawosławnej, słynnym Smolnym Soborze. Koncert ten odbył się w ramach projektu „Muzyczne Forum Wschodu i Zachodu – polskie arcydzieła muzyczne w Sankt Petersburgu”. Jednocześnie towarzyszył uroczystościom obchodów 80-lecia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu.

Obydwa koncerty – białostocki i sankt – petersburski – w obecności Mistrza Krzysztofa Pendereckiego i pod dyrekcją Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego wykonali wspólnie artyści polscy i rosyjscy: Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz chóry z Sankt – Petersburga – Chór Konserwatorium, Chór Smolnego Soboru, Chłopięcy Chór Uczelni Muzycznej im. M Glinki i rosyjscy soliści – Elena Antonienko (sopran), Olesia Pietrowa (mezzosopran), Stanisław Leontjew (tenor), Piotr Migunow (bas) i Władimir Miller (bas profundo).

Organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które wspomogły organizację Jubileuszowego XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2006.

Ogromnym sukcesem okazał się koncert „Jutrzni” Krzysztofa Pendereckiego zorganizowany przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce w dniu 20 czerwca 2006 r. w prestiżowej sali koncertowej Smolnego Soboru w Sankt Petersburgu.

Koncert zorganizowany przy współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską oraz Smolnym Soborem w Petersburgu przy ogromnej pomocy Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu – to realizacja projektu „Muzyczne Forum Wschód – Zachód. Prezentacja polskiego arcydzieła muzycznego w Sankt Petersburgu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Koncert swoją obecnością zaszczycił autor utworu – Krzysztof Penderecki, który na prośbę skierowaną do Fundacji przez Rektora Konserwatorium w Petersburgu, spotkał się również z władzami, wykładowcami i studentami tej renomowanej uczelni Rosji.

Wydarzenie artystyczne uświetniło 25-lecie Międzynarodowego Festiwali Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka, a także 80-lecie istnienia w Sankt Petersburgu Konsulatu RP.

Maestro Penderecki był honorowym gościem Konsula Generalnego RP w Petersburgu – Ministra Jarosława Drozda.

Prawykonanie „Jutrzni” w Petersburgu odbyło się przy gorącym aplauzie tysięcznej widowni, udziale władz miasta i regionu oraz ogromnym zainteresowaniem prasy, radia i pięciu (zauważonych przez organizatorów) stacji telewizyjnych.

Długo nie milknące brawa, kwiaty i gratulacje – tak się kończył ten nadzwyczajny koncert prowadzony przez Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego – Dyrektora Artystycznego i Generalnego Opery i Filharmonii Podlaskiej, w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii oraz chórów: Smolnego Soboru, Konserwatorium Petersburskiego, Chłopięcego Chóru Uczelni Muzycznej im. M. Glinki – przygotowanych i prowadzonych przez Zasłużonego Artystę Rosji – Władimira Bieglecowa,  z udziałem znakomitych solistów: Anny Woroniny (sopran), Olesi Pietrowej (Mezzosopran), Stanisława Leontjewa (tenor), Piotra Migunowa (bas) i Władimira Millera (bas profundo).

 

Organizatorzy – Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce serdecznie dziękują wszystkim ludziom i instytucjom wspomagających organizację koncertu, a w szczególności:

–         Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

–         Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku

–         Konsulowi Generalnemu – Ministrowi Jarosławowi Drozdowi i Pani Konsul – Beacie Turskiej

–         Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

–        Dyrektor Oldze Chomowej, Julii Diakonowej, Fiodorowi Romanowowi oraz wszystkim pracownikom Smolnego Soboru w Petersburgu

–         TVP 3 Białystok

 

„Muzyczne Forum Wschód – Zachód. Prezentacja polskiego arcydzieła muzycznego

w Sankt Petersburgu”

po_promocja_zagranica     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

1_2 2_2

Smolny Sobór w Sankt Petersburgu – miejsce koncertu

PRZED KONCERTEM

3_1

Publiczność 4_1

Wykonawcy

5_1

Powitanie Krzysztofa Pendereckiego

KONCERT

6_1 7_1 8_1 9_1 10_1 11_1

 

Publiczność

12_1

Dyrygent – Marcin Nałęcz – Niesiołowski

13_1

Goście – siedzą: H. Sapieżyńska – Wicekonsul Generalny RP, J. Drozd – Konsul Generalny RP, K. Penderecki,

B. Turska – Konsul RP, M. Buszko – inicjator i organizator koncertu – Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

14_1

Goście – siedzą: T. Grześ – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, I. Parfieniuk – koordynator projektu – Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, J. Wilczewska i L. Syty-Prokopiuk – Opera i Filharmonia Podlaska

PO KONCERCIE

15_1 16_1 17_1 18_1

M. Nałęcz – Niesiołowski, K. Penderecki, W. Bieglecow

19_1 20_1 21_1

Podziękowania solistom

22_1 23_1

Z GRATULACJAMI DO MAESTRO

24_1

 

I. Parfieniuk – Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

25_1

O. Chomowa – Smolny Sobór

26_1

J. Drozd – Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu

27_1

B. Turska – Konsul RP w Sankt Petersburgu

 

WYWIADY, WYWIADY …

28_1

P R O T O K Ó Ł

Posiedzenia Jury Jubileuszowego XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2006

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
 2. prof. Czesław Freund
 3. Mykoła Gobdycz
 4. ks. Aleksander Łaszkow
 5. prof. Igor Rajewski
 6. prof. Bożenna Sawicka
 7. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 23 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące nagrody  i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

 Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Katedralnemu Chórowi „Carmen” z Białegostoku

oraz

 • Prawosławnemu Chórowi Parafii p. w. Zaśnięcia Najświętszej Matki Bożej z Jarabiny (Słowacja)

 

Dwie I nagrody ex aequo otrzymują:

 • Chór Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej (Rosja)

oraz

 • Bracki Chór Kijowsko-Pieczerskiej Ławry (Ukraina)

Kategoria chórów amatorskich świeckich

 III miejsce otrzymuje

 • Męski Chór Młodzieżowy Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” w Warszawie

II miejsce otrzymuje

 • Chór Dziewczęcy „Ranica” z Mińska (Białoruś)

oraz  dwie I nagrody ex aequo przyznano:

 • Chórowi Akademickiemu Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”

oraz

 • Chórowi Szkoły Muzycznej w Daugavpils (Łotwa)

Kategoria chórów zawodowych kameralnych

 Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 •  Męskiemu Zespołowi „Radziwiłły” Cerkwi p. w. Ikony Matki Boskiej „Wsiech skorbiaszczich radost’” z Mińska (Białoruś)

oraz

 •   Męskiemu Chórowi „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa (Mołdawia)

II miejsce przyznano

 • Chórowi Kameralnemu Dniepropietrowskiej Filharmonii (Ukraina)

I nagrodę otrzymuje

 • Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry)

Kategoria chórów zawodowych

 III miejsce otrzymuje

 • Chór „Credo” z Kiszyniowa (Mołdawia)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Kameralnemu Filharmonii w Homlu (Białoruś)

oraz

 • Chórowi Kameralnemu im. S. Rachmaninowa w Tambowie (Rosja)

I nagrodę otrzymuje

 • Chór Kameralny Narodowego Teatru Opery i Baletu im. K. Bajsieitowej z Astany (Kazachstan)

Nagrodę specjalną otrzymuje Bizantyjski Chór „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) za kultywowanie i propagowanie tradycyjnego śpiewu bizantyjskiego Patriarchatu Ekumenicznego.

Ponadto Jury przyznało:

 • nagrodę specjalną twórcy i długoletniemu kierownikowi wiejskiego chóru parafialnego – Annie Derevianikowej  z Jarabiny (Słowacja)

oraz

 • dyplom honorowy Alessandro Ruo Rui z Turynu  za propagowanie muzyki cerkiewnej na terenie Italii i Europy Zachodniej

Jury z satysfakcją odnotowuje wysoki poziom artystyczny tegorocznej XXV Jubileuszowej edycji Festiwalu.

Na podkreślenie zasługuje sprawna organizacja przebiegu koncertów i przesłuchań, za co Jury składa z uznaniem podziękowanie dyrektorowi Mikołajowi Buszko i jego współpracownikom.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem wojewódzkich i miejskich władz samorządowych oraz innych instytucji za życzliwe wsparcie organizacji Festiwalu.

Godny odnotowania jest również liczny udział w koncertach festiwalowych publiczności, od początku do końca tłumnie wypełniającej sale koncertowe.

Stwierdzamy z satysfakcją, iż Festiwal – pierwszy i najważniejszy tej rangi w świecie – wpisał się na trwałe w kalendarz najbardziej znaczących wydarzeń artystycznych organizowanych w naszym kraju.

BIAŁYSTOK, 14 MAJA 2006 r.

JUTRZNIA

   W obecności patrona artystycznego Festiwalu, samego autora niezwykłego dzieła – mistrza Krzysztofa Pendereckiego zabrzmiał Koncert Jubileuszowy MFMC – Hajnówka 2006. Wykonanie „Jutrzni” – utworu inspirowanego wydarzeniami prawosławnego Wielkiego Tygodnia, odbyło się we wnętrzach białostockiej Bazyliki Katedralnej, co po raz kolejny dało świadectwo ekumenicznemu charakterowi Festiwalu.
DSC_04702
calosc2_2
Miłośników muzyki cerkiewnej przywitał – za pośrednictwem odczytującej jego list dyrektor z Kancelarii Prezydenta, Bożeny Opioła – Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej na stałe wpisał się do kalendarza najcenniejszych imprez kulturalnych w Polsce. Już od ćwierćwiecza festiwalowe dni są prawdziwą ucztą duchową dla licznych melomanów z kraju i zza granicy – przekazywała słowa Prezydenta Bożena Opioła – Cieszę się, że po raz kolejny Podlasie, ze swym bogactwem wielokulturowego dziedzictwa stało się miejscem tych niezwykłych międzynarodowych spotkań w świecie wspaniałej cerkiewnej muzyki. Serdecznie gratuluję Organizatorom Festiwalu tego znakomitego artystycznego i ekumenicznego przedsięwzięcia, cieszącego się zasłużonym międzynarodowym prestiżem.
prezydent2_2
 Koncert zaszczycili swą obecnością Arcybiskup Wojciech Ziemba – Metropolita Białostocki, Biskup Edward Ozorowski, Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński, oraz Wice Prezydent Białegostoku Ryszard Zimnoch.
publicznosc2_2
 Białostocka publiczność miała okazję wysłuchać „Jutrzni” w wykonaniu znakomitych artystów. Byli to rosyjscy soliści:  Żanna Afanasjewa – sopran, Olesia Pietrowa – mezzosopran, Stanisław Leontjew – tenor, Piotr Migunow – bas, Władimir Miller – bas profundo, chóry z Sankt Petersburga: Chór Konserwatorium, Chór Smolnego Soboru i Chłopięcy Chór Uczelni Muzycznej im. M Glinki oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego.
bok_2 chor_2 kontrabasy_ok2_2 maly_2 nalecz_1 skrzypce_ok3_2 solisci_ok_2

 

 „Jutrznia” nie była wykonywana już od dawna – powiedział po koncercie Krzysztof Penderecki – To jest karkołomne dzieło, chyba najtrudniejszy utwór na chór, jaki kiedykolwiek powstał, a dyrygenci raczej unikają tak trudnych utworów. Po kilkudziesięciu latach od napisania jest równie trudny jak był. Dzisiejsi  wykonawcy spisali się jednak znakomicie.

KP_MB_chor_2

Pod ogromnym wrażeniem dzieła byli również wysłuchujący go melomani, którzy zaraz po koncercie podzielili się z nami swoimi odczuciami:

 

Barbara Zawadzka: To był koncert, który od początku do końca chłonęłam bez chwili oddechu. Podczas niektórych koncertów jest miejsce na oderwanie się, zamyślenie nad czymś innym. Tu absolutnie nie było o tym mowy. Dzieło roztoczyło tak oszałamiającą przestrzeń, że czułam się jak wewnątrz jakiegoś  spektaklu, widowiska. Miałam wrażenie uczestnictwa w bardzo ważnym wydarzeniu. Pierwsza część utworu – bardzo przenikliwa, zjawiskowa; druga – monumentalna, sprawiająca wrażenie wielkiego rabanu w piekle, że Jezus zmartwychwstał, a jednocześnie radującej się tym faktem gawiedzi.

Odbiór dzieła odbywa się całym ciałem. Niesamowity utwór!

Żywiołową radością wybuchła sala Filharmonii podczas niedzielnego koncertu galowego. Christos Woskres! Christos Anesti! – śpiewały zgodnie, „niczym zastępy Aniołów”, zjednoczone w sławieniu Najwyższego chóry z różnych stron świata – laureaci XXV MFMC – Hajnówka.

Koncert tradycyjnie rozpoczął się pieśnią „Gaude Mater Polonia” – Wwtym roku wykonaną przez Collegium Cantorum” Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej, zdobywcę I nagrody Festiwalu w kategorii chórów amatorskich świeckich. Następnie siły swe połączyli przedstawiciele dwóch najważniejszych ośrodków prawosławnego Wschodu – Chór Sankt Petersburskiej Akademii Duchownej oraz Bracki Chór Kijewo – Pieczerskiej Ławry. W ich wykonaniu publiczność usłyszała Stichirę „Ziemle Russkaja” – hymn ku czci prawosławnych świętych.

W pełni modlitewny nastrój wprowadził do filharmonii dyrygowany przez Annę Derevjanikovą chór parafialny ze słowackiej Jarabiny. Po sali rozniosło się bliskie wszystkim chrześcijanom „Otcze nasz” …

Pierwszą część koncertu galowego zamknęło trzykrotne wykonanie „Christos Woskresie” – najpierw zaśpiewali je w języku greckim członkowie Bizantyjskiego Chóru „Drama’s Do-mestics” – zespołu reprezentującego Patriarchę Konstantynopola. Greckie „Christos Anesti” kontynuowali przez moment bracia z Chóru Kijewo – Pieczerskiej Ławry, którzy później znów zmienili język pieśni na cerkiewno – słowiański. Po raz trzeci, już z typowym ludowym napiewem, zaśpiewał zespół z Jarabiny.

Druga część koncertu galowego dała wszystkim obecnym na sali możliwość ponownego wysłuchania śpiewu innych tegorocznych laureatów. Na scenie tradycyjnie pokazały się również pozostałe nagrodzone zespoły: Mieszany Chór „Rodna Pesen”, Chór Młodzieżowy Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”, Katedralny Chór „Carmen”, Miejski Mieszany Chór „Vardar”, Grupa Wokalna Eufone’, Bracki Chór Kijewo-Pieczerskiej Ławry – Kijów, Kameralny Chór Dniepropietrowskiej Filharmonii, Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim”, Chór „Credo”, Męski Chór „Gavriil Musicescu”, „Collegium Cantorum” Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej, Bizantyjski Chór „Drama’s Domestics”, Chór Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej, Kameralny Chór im. S. Rachmaninowa – Tambow oraz Kameralny Chór Filharmonii z Homla.

Najbardziej wyczekiwanym koncertem był jednak występ Kameralnego Chóru Narodowego Teatru Opery i Baletu im. K. Bajsieitowoj  z Astany. Grupa młodych chórzystów z Kazachstanu zdobyła serca członków jury i festiwalowej publiczności i … najwyższą nagrodę – I miejsce w kategorii chórów zawodowych. Wyróżnienie tym większe, że chór przyjechał na Festiwal po raz pierwszy, a stanął od razu w konkury z najlepszymi z najlepszych, dotychczasowymi laureatami MFMC – Hajnówka. „Objawienie! Wielkie odkrycie!” – takie entuzjastyczne określenia stały się w niedzielę niemal synonimem nazwy zespołu.

Sala, na której tego dnia zabrakło miejsca dla wszystkich melomanów, co chwilę rozbrzmiewała gromkimi brawami – publiczność wyraźnie dawała znać o ponoszących ją emocjach. Taka uczta duchowa zdarza się tylko raz na dwadzieścia pięć lat!

1_2

Collegium Cantorum” Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej wykonuje hymn „Gaude Mater”

2_2

Chór Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej wykonuje Stichirę „Ziemle Russkaja”

3_2

Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

4_2

Małgorzata Prokopiuk-Kępka – prowadząca koncert

5_2

Prawosławny Chór Parafii p. w. Zaśnięcia Najświętszej Matki Bożej  – Jarabina (Słowacja)   

– dyr. Anna Derevjanikowa  

6_2

Mieszany Chór „Rodna Pesen” – Burgas (Bułgaria) – dyr. Nikołaj Merdzanow

7_2

Chór Młodzieżowy Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” – Warszawa

–  dyr. Jan Wiącek

8_2

Katedralny Chór „Carmen” – Białystok – dyr. Bożena Bojaryn – Przybyła

9_2Miejski Mieszany Chór „Vardar” – Skopje (Macedonia)

10_2

 Grupa Wokalna Eufone’ – Turyn (Włochy) – dyr. Alessandro Ruo Rui

11_2

Bracki Chór Kijewko-Pieczerskiej Ławry – Kijów (Ukraina)  – dyr. Herodiakon Gierontij (Borisewicz)

12_2

Kameralny Chór Dniepropietrowskiej Filharmonii – Dniepropietrowsk (Ukraina)  – dyr. Olga Puczkowa

13_2

Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” – Budapeszt (Węgry) – dyr. Tomas Bubno

14_2

Chór „Credo” – Kiszyniów (Mołdawia) – dyr. Walentyna Bołdurat

15_2

Męski Chór „Gavriil Musicescu” – Kiszyniów (Mołdawia) – dyr. Emilia Moraru

16_2

„Collegium Cantorum” Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej   – dyr. Janusz Siadlak

17_2

Bizantyjski Chór „Drama’s Domestics” – Drama (Grecja)  – dyr. Grigoris i Petros Papaemmanouil

18_2

Chór Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej  – Sankt-Petersburg (Rosja)

 – dyr. Irina Chmielewska

19_2

Kameralny Chór im. S. Rachmaninowa – Tambow (Rosja) – dyr. Władimir Kozliakow

20_2

Kameralny Chór Filharmonii z Homla (Białoruś) – dyr. Jelena Sokołowa

20_2

Kameralny Chór Narodowego Teatru Opery i Baletu im. K. Bajsieitowoj  – Astana (Kazachstan)

– dyr. Jerzan Dautow

22_2 23_2

Sobota była w całości poświęconym chórom zawodowym. Jako pierwszy na scenie Filharmonii wystąpił ostatni z chórów profesjonalnych kameralnych – węgierski Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” kierowany przez Tomasa Bubno, znawcę tradycji muzycznych węgierskiego grekokatolicyzmu.

Kategorię zespołów profesjonalnych otworzył chór, który piękno muzyki cerkiewnej zaczął zgłębiać dopiero przygotowując się do Festiwalu. Pochodząca z kraju, w którym prawosławie jest bardzo mało znane włoska Grupa Wokalna Eufone’ jest drugim – po chórze z Astany – nowym zespołem prezentującym się podczas tegorocznego majowego spotkania. Jak przyznaje dyrygent chóru – Alessandro Ruo Rui – największą barierą podczas przygotowań był sam język. W pokonywaniu trudności i poznawaniu tekstów pomagała im jednak koleżanka z zespołu, będąca Rosjanką z pochodzenia. Przed festiwalową publicznością Eufone’ zaśpiewała trzy utwory S. Rachmaninowa, oraz po jednym – P. Czajkowskiego i R. Twardowskiego.

 

Dalej kolejno wystąpiły: kierowany przez braci Grigorisa i Petrosa Papaemmanouil Bizantyjski Chór „Drama’s Domestics” z Grecji, , prowadzony przez Jelenę Sokołową Kameralny Chór Filharmonii z Homla na Białorusi, występujący pod okiem Walentyny Bołdurat mołdawski Chór „Credo” oraz Kameralny Chór im. S. Rachmaninowa z Rosji dyrygowany przez Włodzimierza Kozliakowa. Zespoły przedstawiły bogaty, różnorodny repertuar, dzięki czemu można było poczuć  ducha dawnego Bizancjum, wysłuchać XVIII-wiecznych białoruskich kant duchownych, a także utworów W. Czołaka, P. Czesnokowa, A. Łarina i kompozycji wielu innych znakomitych twórców.

A dobrze dobrany repertuar – jak zaznacza Mykoła Gobdycz – to połowa sukcesu:

– Jeśli zespoły przyjeżdżają uczestniczyć w konkursie i chciałyby w nim zwyciężyć, lub zająć któreś z czołowych miejsc, to na pewno muszą mieć piękne głosy i dobrą intonację, ale najważniejszy jest program! – mówi członek festiwalowego jury –  Odpowiedni program to minimum 50-60 % sukcesu. Jeśli brakuje w nim pięknych, zachwycających i dramatycznych utworów, nie ma też szans na zwycięstwo, choćby się najpiękniej śpiewało. Dlatego dobrze, gdy zespoły kładą nań duży nacisk.

100_15572 100_15702 100_15802 100_15842 100_16192 100_16382

      Piątkowe przesłuchania upłynęły pod znakiem chórów amatorskich świeckich, w której to kategorii przed jury i białostocką publicznością zaśpiewały: Miejski Mieszany Chór „Vardar” ze Skopje w Macedonii, Mieszany Chór „Rodna Pesen” z Burgas w Bułgarii, Męski Zespół „Orfej” Politechniki Lwowskiej z Lwowa na Ukrainie oraz polski Chór „Collegium Cantorum” z Częstochowy. Tym samym zakończyły się przesłuchania w tej kategorii.

Od razu po koncertach zapytaliśmy o wrażenia profesora Czesław Freuda, wykładowcę Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i członka festiwalowego jury, o wrażenia tego popołudnia:

– Wrażeń w ogóle jest cały czas bardzo dużo – powiedział profesor Freund – Interesujący jest ogrom muzyki cerkiewnej, bardzo różnorodnej i niosącej ze sobą silne emocje, czego najlepszym dowodem są reakcje publiczności, czasem nie wytrzymującej i nagle „zakłócającej” brawami ciszę potrzebną do całkowitego wybrzmienia utworów. Ciekawe, choć i trudne jest nasze zadanie jako jury, gdyż słuchając występującego w danej chwili zespołu, musimy jednocześnie odnosić się do tego, co wykonano wcześniej i nie wiedząc, co jeszcze usłyszymy później.

Numerem jeden środowych przesłuchań okazał się – występujący już w całkiem innej kategorii i goszczący na Festiwalu po raz pierwszy – profesjonalny Kameralny Chór Narodowego Teatru Opery i Baletu im. K. Bajsieitowoj, który przyjechał do Białegostoku z odległego miasta Astana w Kazachstanie. Młodziutki – zarówno stażem zespołu, jak i średnią wieku uczestników – wykonał piękny koncert, w którym znalazły się kolejno utwory: Sława Jedinorodnyj Synie, Otcze nasz, Wieczieri Twojeja, Pomyszlaju dzień strasznyj, Sławosłowije wielikoje, oraz często kończące wystąpienia również innych chórówMnogaja leta.

astana2 collegium_cantorum2 orfej2 rodna_pesen2 vardar2

 

Drugi dzień przesłuchań dobiegł końca. Koncerty chórów parafialnych i zawodowych kameralnych przyciągnęły wielu pasjonatów muzyki cerkiewnej – sala filharmonii była pełna. I zapewne nie pożałował nikt, kto się na niej zjawił, gdyż czwartek okazał się dniem bardzo różnorodnym i ciekawym. Mile zaskoczony był nawet przewodniczący jury Romuald Twardowski: – Ten dzień był na pewno atrakcyjną niespodzianką, choć muszę powiedzieć, że bardziej spodziewałem się tego po wczorajszych wystąpieniach, gdy gościliśmy przecież chóry znane, mające już jakieś osiągnięcia, skupiające wiele osób stale związanych z muzyką. Dziś natomiast przede wszystkim chóry parafialne – mogłoby się wydawać, że to będzie jakaś taryfa ulgowa, ale nie! Nastąpiło całkowite zaskoczenie. Wysłuchaliśmy pięknych repertuarów w dobrych wykonaniach! Bardzo ciekawy dzień!

 

W kategorii chórów parafialnych zaprezentowały się cztery zespoły – Chór Parafii p.w. Zaśnięcia Najświętszej Matki Bożej z Jarabiny na Słowacji, Chór Soboru Św. Aleksandra Newskiego z Prużany na Białorusi, Bracki Chór Kijewo – Pieczerskiej Ławry z Kijowa na Ukrainie oraz Chór Sankt – Petersburskiej Prawosławnej Akademii Duchownej.

 

Stylem wykonania wyraźnie wyróżniał się, znakomicie już znany miłośnikom Festiwalu, Chór z Jarabiny  prowadzony przez Annę Derevjanikową. Nieco góralski zaśpiew oraz piękne kwieciste ludowe stroje jego uczestniczek wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i już na początek stanowiły miły akcent. A że każdy kolejny zespół był zupełnie inny, emocje utrzymywały się na tym samym, dość wysokim poziomie.

 

Na zakończenie dnia wystąpił Męski Chór „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa i Kameralny Chór Dniepropietrowskiej Filharmonii z Dniepropietrowska na Ukrainie. Obydwa, choć bardzo jeszcze młode, kilkuletnie, dały świadectwo swoich wysokich dużych możliwości. W każdym z ich koncertów pojawił się także nowy utwór prof. Romualda Twardowskiego. Pierwszy zespół, pod kierownictwem Emilii Moraru, zaśpiewał Ojcze nasz – fragment nowej Liturgii prawosławnej, tzw. kijowskiej. Dniepropietrowski zespół Olgi Puczkowej wykonał natomiast Miłost’ mira – również z nowej Liturgii przewodniczącego jury.

 

– Obydwa miałem okazję słyszeć po raz pierwszy – mówi Romuald Twardowski – Była to dla mnie miła niespodzianka.

jarabina2

CHÓR PARAFII P.W. ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MATKI BOŻEJ Z JARABINY (SŁOWACJA)

pruzany2

CHÓR SOBORU ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO Z PRUŻANY (BIAŁORUŚ)

bracki_chor2

BRACKI CHÓR KIJEWO – PIECZERSKIEJ ŁAWRY Z KIJOWA (UKRAINA)

sankt_petersburg2

CHÓR SANKT – PETERSBURSKIEJ AKADEMII DUCHOWNEJ Z SANKT PETERSBURGA (ROSJA)

gavriil2

MĘSKI CHÓR „GAVRIIL MUSICESCU” Z KISZYNIOWA (MOŁDAWIA)

dniepropietrowsk2

KAMERALNY CHÓR DNIEPROPIETROWSKIEJ FILHARMONII Z DNIEPROPIETROWSKA (UKRAINA)

gawriil_publicznosc2

Drugi dzień przesłuchań cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

Na scenę Filharmonii wychodzi kolejno, jeden za drugim, trzydziestu młodych mężczyzn, uczniów i studentów warszawskich szkół i uczelni. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to charakterystyczne, przyciągające wzrok, czerwone kamizelki. Jako pierwszy podczas festiwalowych przesłuchań prezentuje swoje umiejętności Chór Młodzieżowy Męski Towarzystwa Śpiewaczego „LIRA”. Kategoria: chóry amatorskie świeckie.

100_11832

Koncert rozpoczęty!

Śpiewają katolicy. Repertuar ambitny – kolejno słychać anonimowe Jedinorodnyj synie, później kompozycje M. Berezowskiego, N. Czerepina i dwa utwory Romualda Twardowskiego.
Utwory ostatniego kompozytora wykonywane są podczas Festiwalu dość często i ich przedstawienie musi chyba wymagać od uczestników dość dużej odwagi – w końcu ich autor przewodniczy festiwalowemu jury i ocenia je osobiście.
Alleluja prof. Twardowskiego włączył do swego repertuaru także drugi z występujących chórów – Dziewczęcy chór „Ranica” z Mińska w Białorusi. Poza tym słychać W. Liryna, L. Diczko, S. Rachmaninowa i Ojcza nasz S. Moniuszki, ale – ciekawostka (!) – wykonywane w języku białoruskim. Na MFMC – Hajnówka dziewczęta występują po raz drugi, wcześniej śpiewały w roku 1998, jeszcze w Soborze p.w. Św. Trójcy.


100_11972

Jako trzeci pojawia się Chór Daugavpilskiej Szkoły Muzycznej z Daugavpils. Kierujacy łotewskim zespołem Jewgienij Ustinskov, jest z nim związany od jedenastu lat. W Ukłon w stronę jury i publiczności, głęboki oddech i już sala rozbrzmiewa muzyką. Dłonie dyrygenta zamieniają się w czarodziejskie pałeczki – kreśli w powietrzu znaki zupełnie niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, a sprawiające, że z ust chórzystów płyną pieśni sławiące Niebiosa. Sława Otcu i Synu i Swiatomu Duchu… śpiewają wspólnym głosem młodzi ludzie, zaś nad całością wyraźnie góruje kobiecy głos.
daugavpils2

Za chwilę na scenie pojawia się kolejny chór dający świadectwo ekumenicznemu charakterowi imprezy – katolicki Katedralny Chór „Carmen” z Białegostoku, na co dzień śpiewający przede wszystkim pieśni kościelne na cały rok liturgiczny oraz utwory świeckie, ludowe i patriotyczne. Część uczestników chóru zetknęła się z muzyką cerkiewną dopiero gdy Bożena Bojaryn – Przybyła, dyrygentka, zdecydowała się włączyć ją do repertuaru

Koncert białostockiego chóru kończy przesłuchania w kategorii chórów amatorskich świeckich. Po piętnastominutowej przerwie rozpoczynają się te z „wyższej półki” – chórów zawodowych kameralnych.
Pojawienie się na scenie Zespołu Kiedrowa z Paryża oznacza nagłą zmianę atmosfery. Mimo, ze wszystkie zespoły wykonują muzykę cerkiewną, ten sprawia, że publiczność może poczuć się niczym w cerkwi. Cztery długie czarne sutanny, cztery silne męskie głosy i siedem pieśni cerkiewnych, przez które zespół – jak podkreśla kierujący nim ks. Protodiakon Aleksander Kiedrow – ma dawać wszystkim świadectwo o prawosławiu.

radziwilly2

 

Nie oznaczało to oczywiście końca środowych emocji. Od dziś jury rozpoczęło obrady, a chóry z niecierpliwością będą czekały na ich wyniki.

100_11912

Święto muzyki i duszy rozpoczęło się! Wypełnioną po brzegi salę koncertową Opery i Filharmonii Podlaskiej tradycyjnie przywitało wykonanie Gaude Mater Polonia i Stichiry Ziemle russkaja.

stichira2

– Cieszymy się, że właśnie tutaj – na Podlasiu, w Polsce – udało się stworzyć pierwszą i tej rangi imprezę skierowaną do wszystkich wykonawców i słuchaczy wrażliwych na piękno muzyki cerkiewnej – bez wzglądu na światopogląd, konfesję, narodowość i rasę – mówił  Mikołaj Buszko, pomysłodawca i dyrektor MFMC – Cieszymy się, że przez te wszystkie lata imprezę udało się doprowadzić na wyżyny artystyczne i organizacyjne. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca wielu ludzi oddanych mu całym sercem, za co chcę im wszystkim przy okazji Jubileuszu najserdeczniej podziękować.

dyrektor2

Koncert rozpoczął chór dyrygowany przez księdza Jerzego Szurbaka. Tak jak przed dwudziestu pięciu laty uświetniał parafialne I Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, tak teraz rozpoczął Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka w Białymstoku. Wówczas jednak ksiądz prowadził Zespół Muzyki Cerkiewnej działający przy Warszawskiej Operze Kameralnej, a podczas inauguracji wystąpił z Męskim Zespołem Muzyki Cerkiewnej. Poza tym jednak nic się nie zmieniło  – dyrygent tryskał taką samą jak przed laty, niespożytą energią, a występ jego chóru dostarczył słuchaczom tylu samu przeżyć i wzruszeń.

3szurbak2

 Radosne Christos woskresie przewijało się  również między wszystkimi utworami Kameralnego Chóru „Kijów”. Radosna paschalna atmosfera udzieliła się publiczności, która na każde pozdrowienie odpowiadała – także chóralnie – Woistino woskresie.

gobdycz2

 

   Dyrygowany przez znakomitego Mykołę Gobdycza „Kijów”, zaprezentował tego wieczoru, m.in, śpiew kijowski Woskresienije Twoje, Christie Spasie, staroukraińską monodię cerkiewną Kyrie elejsonKoncert chóralny nr 3 A Wedela, Śpiewy liturgiczne W. Sylwestrowa i Woskresienskij kanon M. Dileckiego.

publicznosc2

 

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl