okładka strona

  

LOGO

XXXIII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2014”
20 — 25.05.2014 r.
Białystok

TAMPON_cd1

 

 

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego


ppl


Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Prezydenta Miasta Warszawy

 

Laureaci XXXIII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku

 

 

Zakończenie XXXIII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku

 

 

Organizatorem „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 726 chórów z 35 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki: Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin(Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaws (Łotwa), prof. Z. Zaprow(Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow, prof. G. Dmitrak, A. Kisielow (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina)oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

1. W kategorii chórów amatorskich:

a)parafialnych :

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere(Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, ”Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Soboru Św. Marii Magdaleny, Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów („Rostow-Don Art Music”)Cerkwi pw. św. Jerzego z Rostowa (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy (Ukraina).

b)świeckich:

Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borysowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Ranica”, „Cantus Juwentae”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych i „Salutaris” z Mińska, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka „Cantare” z Orszy (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal(Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego(Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki i Uniwersytetu z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki, i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska(Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa ,”Oriana” z Odessy (Ukraina).

c)dziecięcych:

Chóry: ”Lira” z Mińska (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka” z Moskwy, (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży, Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

Chóry: Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan)„Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), „Elegia” z Mińska, Żeński Koledżu Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna (Białoruś), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński Koledżu Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj strum” z Nikołajewa (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

3. W kategorii chórów zawodowych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała, „Radziwiłły” i „Cantemus” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw , „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina(Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja)„Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany(Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych, Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej” i „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka z Warszawy, Filharmonii Wrocławskiej (Polska), „Drewnierusskij raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa i „Wiwat” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Chór Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Chór Państwowej Filharmonii z Kostromy (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane” i „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik” i Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

Szanowni Państwo

1

Mam niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na wielkie chóralne święto „Śpiewającej duszy” z udziałem 27 chórów świata, czyli XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku.

Przed międzynarodowym Jury pod przewodnictwem wybitnego polskiego kompozytora prof. Romualda Twardowskiego wystąpi 25 chórów z dziewięciu państw dwóch kontynentów — europejskie chóry z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Rosji, Polski, Mołdawii, Białorusi, Rumunii i po raz pierwszy z Australii.

Program tegorocznej edycji Festiwalu akcentuje nasze spostrzeżenia dotyczące wyraźnej dominacji chórów ukraińskich w chóralistyce Europy Wschodniej. Zdecydowaliśmy o tym na długo przed wydarzeniami, które miały miejsce na kijowskim Majdanie.

Koncert Inauguracyjny Festiwalu pn. „Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy” wykona Kameralny Chór „Kijów” prezentując muzykę cerkiewną najwybitniejszych współczesnych kompozytorów: Łesi Dyczko, Myrosława Skoryka, Jewhena Stankowycza, Walentyna Sylwestrowa.

W czasie Festiwalu zostanie też wykonany najnowszy utwór Łesi Dyczko skomponowany na zamówienie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, realizującego Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zamówienia kompozytorskie”. Po raz pierwszy w historii tego ministerialnego programu zaakceptowany został projekt naszej Fundacji na nowy utwór muzyki cerkiewnej. Kompozycja zostanie zaprezentowana przez profesjonalny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy.

Łesia Dyczko, jedna z najwybitniejszych osobowości ukraińskiej muzyki, obchodzi w tym roku jubileusz 75. urodzin. Mnogaja leta!

Jednym z celów naszego Festiwalu jest propagowanie muzyki cerkiewnej oraz tworzących ją ludzi, dlatego chcielibyśmy przypomnieć o tych, którzy odeszli. W roku ubiegłym zabrakło wybitnego kompozytora angielskiego Sir Johna Tavenera (1944-2013) tworzącego również muzykę cerkiewną. W 2004 roku, renomowany Chór Moskiewskiego Konserwatorium pod dyrekcją Borysa Tewlina, z okazji obchodów 60-lecia kompozytora, za Jego wiedzą i zgodą, wykonał na naszym Festiwalu pełen autorski koncert muzyki cerkiewnej. W tym roku zaprezentujemy fragmenty Jego Prawosławnej „The Liturgy of St. John Chrysostom”. Wykona je chór, któremu ta muzyka będzie najbliższa, a mianowicie Chór z Australii, ale także Chór MDK z Białegostoku. W ubiegłym roku zabrakło także przyjaciela naszego Festiwalu, laureata i jurora, wybitnego dyrygenta ze Śląska — Czesława Freunda. Pamiętamy także o rocznicach innych twórców. Wybitnym kompozytorze Białorusi Mikole Kulikowiczu (1893-1969), Rosji Pawle Czesnokowie (1877-1944), a także o kompozytorach polskich, takich jak: Stanisław Moniuszko (1819-1872), Ludomir Michał Rogowski (1881-1954) czy Konstanty Gorski (1859-1924), których muzyka cerkiewna była wykonywana podczas naszego Festiwalu.

Tegorocznemu Festiwalowi towarzyszyć będą koncerty m.in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a także w Warszawie, Białowieży, Bielsku Podlaskim…

Wszystko to zdarzy się za sprawą organizatorów, ale przede wszystkim chórów biorących udział w tegorocznym wydarzeniu.

Festiwal to wynik całorocznej pracy organizatorów, wspartej życzliwością i pomocą wielu instytucji i ludzi. Imiennych i bezimiennych, wspierających nas organizacyjnie, finansowo i duchowo. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.

Życząc przyjemności w słuchaniu oraz wielu artystycznych i duchowych wrażeń, jeszcze raz zapraszam do wysłuchania festiwalowych koncertów.

Mikołaj Buszko
Pomysłodawca, inicjator i Dyrektor Festiwalu

Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku, Chór „Radost” z Moskwy i Młodzieżowy Chór „Visson” z Mińska, wspólnie znaleźli się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, aby zainaugurować Koncert Galowy XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku.

Utwory symbolizujące jedność kultur Wschodu i Zachodu, hymny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony — dwóch państw, z których wyłoniła się Rzeczpospolita Polska — „Gaude Mater Polonia” i „Ziemla Russkaja” wykonał chóry po kolei. Chór „Visson” odśpiewał radosny hymn Wielkanocy „Chrystos Uwaskros”.

Koncert Galowy prowadzili Magdalena Gołaszewska dziennikarka TVP Białystok oraz Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu. Powitano licznie przybyłe grono pasjonatów i słuchaczy muzyki cerkiewnej oraz zaproszonych gości, pośród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Renata Przygodzka Wiceprezydent Białegostoku, Kazimierz Dudziński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Kusak Przewodniczący Rady Miejskiej, Anna Pieciul Dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Miejskim, grono profesorów, rektorów, Władysław Prochowicz Prezes Polskiego Radia Białystok, Eugeniusz Wappa Prezes Białoruskiego Radio Racja i Redaktor Naczelny tygodnika „Niva”, przedstawiciele instytucji kulturalnych, Anna Kulbacka Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.

Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu podziękował także wszystkim sponsorom, współorganizatorom i przyjaciołom Fundacji Muzyka Cerkiewna. Ukłonił się także przed jurorami festiwalu, którym przewodniczy prof. Romulad Twardowski. Przypomniał, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Dyrektor Festiwalu zauważył także, że tegorocznym konkursowym zmaganiom chórów (w kategoriach zawodowych, uczelni muzycznych, amatorskich świeckich, parafialnych i dziecięco-młodzieżowych) towarzyszyły koncerty uczestników Festiwalu, ponownie odbywające się w kilku miejscach Polski. I tak 18 maja w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i 19 maja w Domu Kultury w Bielsku Podlaskim miały miejsce koncerty pn. „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” pod batutą Mykoły Gobdycza. A 23 maja Dziecięcy Chór „Łampada” wystąpił w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. Tego samego dnia 23 maja odbył się „XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej”, zorganizowany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. Św. Trójcy w Warszawie i odbywający się pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w którym wzięły udział chóry: Mieszany z Sydney, kameralny „Sofia”, męski „MIFI”, Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki. 24 maja natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim odbył się koncert Młodzieżowego Chóru „Visson”. I w dniach 23-24 maja miały już miejsce „IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej”, organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży, podczas których wystąpiły takie chóry, jak: „Sogłasije”, „Jubilate Deo”, „Łampada”, „Kamertonas”, „Basilica Cantans”, „Chrysostomos”, Ludowa Kapela Chóralna z Mińska.

Wymienione koncerty wzbudziły duże zainteresowanie. Licznie przybyła publiczność długotrwałymi owacjami na stojąco nagradzała wykonawców. A w Lusławicach, gospodarze Centrum, Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy nie szczędzili słów uznania chórowi „Kijów” i Mykołowi Gobdyczowi.

Dyrektor Festiwalu przedstawił następnie, zgromadzonej w filharmonii publiczności, werdykt festiwalowego jury, aby tuż po chwili zaprosić na scenę niekwestionowane gwiazdy tego koncertu — laureatów oraz uczestników XXXIII edycji Festiwalu.

Chór „Basilica Cantas” pod dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń wykonał „Tiebie pojem” Gawriiła Łomakina.

Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku dyrygowany przez Barbarę Kornacką zaśpiewał „Okom błagoutrobnym, Gospodi” kompozycję Iriny Denisowej.

Młodzieżowy Chór „Cantabile” z Kiszyniowa z dyrygentką Eleną Marian wykonał po mołdawsku „Wozobnowisi nowi Jerusalim” utwór Gawriiła Musicescu.

„Paschalnyj koncert” Iowa Charri wykonał Dziecięcy Chór „Łampada dyrygowany przez Rimmę Czertową.

Chwilę później „Tiebie pojem” Sergiusza Rachmaninowa zaprezentował Kowieński Chór Mieszany „Kamertonas” z dyrygentem Kestutisem Jakeliunasem.

Chóralny Zespół Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza z Czerniowców na Ukrainie prowadzony przez Walentynę Gordiej zaśpiewał kompozycję „Otcze nasz” Łesi Dyczko (przyp. red. kompozytorka zaszczyca swą osobą skład jury festiwalu już od wielu lat).

Chórzyści Kameralnego Chóru Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z dyrygentką Łarisą Ikonnikową zaprezentowali „Wiżd moju skorb i boleźń” kompozycję Aleksieja Astafiewa.

Utwór „Jedinorodnyj Synie” Wasilija Titowa wykonał Akademicki Męski Chór „MIFI” z Moskwy.

Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska dyrygowany przez Inessę Bodiako oczarował wykonaniem kompozycji Jurija Falika „Na wielicem powieczieri” i „Priczstiem” Mikoły Kulikowicza.

Pierwszą część Koncertu Galowego zakończył rumuński Akademicki Chór „Divina Armonie” prowadzony przez Cristiana Mariusa Firca. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy „Koncert nr 1” Gawriiła Musicescu i „Woskriesienije Christowo widiewsze” Sergiusza Rachmaninowa.

Drugą część Koncertu Galowego rozpoczął Chór Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca na Białorusi. Młodzi chórzyści pod batutą Anny Gruszewskiej zaśpiewali Palewski napiew… — „Pieśń Żyrowickiej Matki Bożej”.

Chwilę później na scenie godnie zaprezentował się Chór Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa na Ukrainie. Adepci teologii wykonali „Bog Gospod” Mykoły Leontowicza i „Dostojno jest” Iwana Niebiesnogo z solo dyrygentki Nadieżdy Kupczyńskiej. Na prośbę publiczności, spontanicznie chór wykonał także utwór „Oj ziszła zora” Mykoły Leontowicza.

Chór Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Za Granicą z Croydon, Sydney z Australii pod kierownictwem Andrieja Łaptiewa wykonał „Prokimien Paschalny” — This is the Day chich the Lord hath made — w kompozycji Nikołaja Kiedrowa (syna) i „Mnogoletije” Michaiła Konstantinowa (przyp. red. utwór wykonywany był przez chór poprzednio tylko na XXIII Reprezentacyjnym Koncercie Muzyki Cerkiewnej w Warszawie).

„Pokajanną molitwę o Rusi” Piotra Czajkowskiego usłyszeliśmy w wykonaniu Chóru „Radost” z Moskwy, z młodymi chórzystkami pracuje Tatiana Żdanowa.

Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku na Białorusi, którą prowadzi Aleksander Minienkow, wykonała „Jedinorodnyj Synie” Mikoły Kulikowicza i „Koncert paschalny Angieł wopijasze” Michała Werbickiego.

Nie zabrakło podczas tej gali również kompozycji przewodniczącego jury festiwalu prof. Romualda Twardowskiego. Jego kompozycję „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” wykonał Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa. Chórzyści pod dyrekcją Aleksieja Szamrickiego wykonali również „Wsie upowanije moje” Anny Hawrileć.

Koncert Galowy Festiwalu zamknął Chór Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. Piotra Czajkowskiego z Moskwy. Chórzyści wykonali Koncert „Priiditie wospoim, ludije” Dymitra Bortniańskiego (red. P. Czajkowski) i kompozycję dyrygenta chóru, Leonida Pawłowa, „Tiebie pojem”.

W „La grande finale” na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku stanęło obok siebie pięć chórów — laureaci pierwszych miejsc Festiwalu. Pod dyrekcją Leonida Pawłowa chóry wspólnie dwukrotnie wykonali Patriarsze „Mnogaja Leta”.

Następny Festiwal „Śpiewającej Duszy” już za rok. Zapraszamy!

A radości z odniesionych sukcesów było co niemiara…

Gala wręczenia nagród

Wielkie emocje towarzyszyły chórom i dyrygentom oczekującym na werdykt Jury XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014”. Było bardzo gorąco i nie aura panująca na zewnątrz budynku była tego powodem.

Publiczność zebrana w sali filharmonii przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu została poproszona o wykonanie pieśni — hymnów zawsze towarzyszących galom wręczenia laurów zwycięzcom tego Festiwalu. Najpierw pod dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń dyrygentki Chóru „Basilica Cantans” zabrzmiało „Gaude Mater Polonia”.

Następnie Tatiana Żdanowa dyrygentka Chóru „Radost” poprowadziła wykonanie stichiry „Ziemle Russkaja”.

Chwilę później Mikołaj Buszko dyrektor Festiwalu i przewodniczący Jury prof. Romuald Twardowski ogłosili werdykt. Honorowanie zwycięzców rozpoczęto od kategorii chórów parafialnych.

Wyróżnienie otrzymał chór „Basilica Cantans” z Wrocławia.

— Jesteśmy wzruszeni, nie spodziewaliśmy się, że komisja doceni nasz występ. — podkreślali zadowoleni chórzyści — Nie odczuwamy na festiwalu emocji związanych z rywalizacją, ale wspólnego ducha. To dla nas ważne przeżycie duchowe właśnie i możliwość spotkania z muzyką prawosławną.

Jury przyznało także ex aequo dwa trzecie miejsca. Otrzymał je Chór Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina) dyrygowany przez Nadieżdę Kupczyńską.

A także Grekokatolicki Katedralny Chór „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja) prowadzony przez Martina Skovierę (przyp. red. dyrygent jest profesorem matematyki Uniwersytetu w Bratysławie).

— Bardzo się cieszymy, że poziom festiwalu jest naprawdę wysoki, a publiczność ciepło nas przyjęła. — mówili zadowoleni studenci teologii

Drugie miejsce jury przyznało Dziecięcemu Chórowi „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska (Rosja).

— Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego wyróżnienia. — powiedziała dyrygentka Rimma Cziertowa. — Długo pracowaliśmy nad repertuarem, młodzież bardzo się starała podczas występu konkursowego. W wolnej chwili, w przerwie festiwalowego konkursu, odwiedziliśmy podlaskie prawosławne cerkwie. Interesowaliśmy się i dowiadywaliśmy się, jak żyją prawosławni na Podlasiu. — dodała

Pierwsze miejsce przyznano Chórowi Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia).

— Najważniejsze dla nas jest to, że mogliśmy się spotkać z innymi prawosławnymi chórzystami. — powiedział dyrygent Andriej Łaptiew — Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyróżnienia, nie znaliśmy poziomu innych chórów w naszej kategorii, więc pierwsza nagroda była dla nas sporą niespodzianką. — zauważył

Następnie przedstawiono laureatów kategorii chórów amatorskich świeckich. Równorzędne, dwa trzecie miejsca ex aequo przyznano Akademickiemu Męskiemu Chórowi Narodowego Uniwersytetu Badań Jądrowych „MIFI” z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Nadieżdy Malawinej i Kameralnemu Chórowi „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Iriny Timochinej.

— Festiwalowi towarzyszy wiele pozytywnych emocji i wrażeń. — mówiła dyrygentka Nadieżda Malawina — Poziom jest bardzo wysoki. Mam nadzieję, że kiedy przyjedziemy następnym razem, będziemy jeszcze lepsi. — dodała

— W trakcie trwania festiwalu byłyśmy w wielu miejscach, np. śpiewałyśmy w kościele w Białowieży (przyp. red.: w dniach 23-24.05.2014 r. odbyły się tam IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej). — mówiła dyrygentka Irina Timochina — To dla duże wyróżnienie. W takim składzie, wystąpiłyśmy na festiwalu, a istniejemy od dwóch lat. — dodała

Drugie miejsce przyznano Kowieńskiemu Chórowi Mieszanemu „Kamertonas” z Kowna (Litwa) prowadzonemu przez Kestutisa Jakeliunasa.

— Muzyka cerkiewna jest dla nas nowym doświadczeniem. — zaznaczył dyrygent — Cieszy nas to wyróżnienie.

Pierwsze miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich przypadło Ludowej Kapeli Chóralnej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś) dyrygowanej przez Aleksandra Minienkowa.

Kolejną kategorią, w której zwycięzców ogłoszono, była kategoria chórów uczelni muzycznych.

Trzecie miejsce przyznano Akademickiemu Chórowi Instytutu Sztuki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka (Ukraina) prowadzonemu przez dyrygenta Wasilija Mojsijuka.

Dwa drugie miejsca ex aequo zajęły: Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Inessy Bodiako

oraz Chóralny Zespół Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza z Czerniowców (Ukraina) z dyrygentką Walentyną Gordiej.

— Występowaliśmy po raz pierwszy na takim profesjonalnym festiwalu muzyki cerkiewnej. — powiedziała Walentyna Gordiej — Bardzo nas cieszy ta nagroda, ponieważ ciężko na nią pracowaliśmy.

Najlepszym w tej kategorii okazał się natomiast Chór Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego z Moskwy (Rosja) z dyrygentem Leonidem Pawłowem.

— Festiwal cechuje obiektywność i dobroć. — powiedział Leonid Pawłow (przyp. red. także kompozytor — dwa utwory kompozytora chór wykonał w konkursie) — Braliśmy udział w wielu konkursach i festiwalach, ale po raz pierwszy odczuwam tą dobroć wielkich muzykantów.

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych trzecie miejsce przyznano Chórowi Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca (Białoruś) z dyrygentką Anną Gruszewską.

Drugie miejsce zajął Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku dyrygowany przez Barbarę Kornacką.

— Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyróżnienia. — mówili chórzyści — Jest tu wysoki poziom, ale panuje przyjemna atmosfera, bez napiętej rywalizacji.

Pierwsze miejsce przyznano zaś Chórowi „Radost” z Moskwy (Rosja) pod batutą Tatiany Żdanowej.

— Sam udział w konkursie jest dla nas ważny. — mówiła dyrygentka — A jeszcze do tego zdobyłyśmy pierwsze miejsce! Bardzo się cieszymy.

Najniecierpliwiej jednak oczekiwane są informacje o przyznanych przez Jury Festiwalowe laurach w kategorii chórów zawodowych.

W tym roku zdecydowano o trzech trzecich miejsca ex aequo. Otrzymały je Młodzieżowy Chór „Visson” Republikańskiego Centrum Współczesnej Kultury Chrześcijańskiej „Błagowiest” z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Alony Wysockiej,

a także Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś) pod dyrekcją Łarisy Ikonnikowej

i Chór „Modo Maiorum” z Warszawy prowadzony przez Michała Straszewskiego.

Drugie miejsce przyznano Akademickiemu Chórowi „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia) z dyrygentem Cristianem Mariusem Fircą.

— Odczuwaliśmy wspaniałą atmosferę festiwalu, jesteśmy szczęśliwi — podkreślali wszyscy chórzyści — Dla nas to ważne doświadczenie.

Wszystkich w tej kategorii pokonał i zdobył tym pierwsze miejsce Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa prowadzony przez Aleksieja Szamrickiego.

— Nie spodziewaliśmy się pierwszej nagrody. — mówił wzruszony dyrygent — Jeszcze nie mogę do końca uwierzyć, że nasz nieliczny, kameralny chór zwyciężył w tej prestiżowej kategorii. Dziękuję swoim chórzystom, udowodnili, że są najlepsi.

Ponad to Jury XXXIII MFMC „Hajnówka 2014” oddzielnie wyróżniło Tatianę Żdanową dyrygentkę Chóru „Radost” oraz Aleksieja Szamrickiego dyrygenta Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy.

Spontaniczna radość, okrzyki i gromkie brawa jako dowód uznania zawsze towarzyszą werdyktowi.

Radość ze zwycięstwa została przypieczętowana muzycznymi gratulacjami „Sto lat!” odśpiewanymi po polsku i litewsku, i rumuńsku, i w wersji „Mnogaja leta” Sir Jhona Tavenera.

ProtokółPosiedzenia Jury XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — „Hajnówka 2014” odbywającego się w dniach 20-25.05.2014 r. w Białymstoku

Jury w składzie:

prof. Romuald Twardowski — przewodniczący
prof. Łesia Dyczko
Anatolij Kisielow
prof. Bożenna Sawicka
Ilona Stepan
ks. Jerzy Szurbak
po przesłuchaniu 24 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Wyróżnienie przyznano:

Chórowi „Basilica Cantans” z Wrocławia (Polska) pod dyr. Mirosławy Jury-Żegleń
Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

Chórowi Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Nadieżdy Kupczyńskiej
Grekokatolickiemu Katedralnemu Chórowi „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja) pod dyr. Martina Skoviery
II miejsce przyznano:

Dziecięcemu Chórowi „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska (Rosja) pod dyr. Rimmy Cziertowej
I miejsce przyznano:

Chórowi Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia) pod dyr. Andrieja Łaptiewa
Kategoria chórów amatorskich świeckich

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

Akademickiemu Męskiemu Chórowi Narodowego Uniwersytetu Badań Jądrowych „MIFI” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Nadieżdy Malawinej
Kameralnemu Chórowi „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja) pod dyr. Iriny Timochinej
II miejsce przyznano:

Kowieńskiemu Chórowi Mieszanemu „Kamertonas” z Kowna (Litwa) pod dyr. Kestutisa Jakeliunasa
I miejsce przyznano:

Ludowej Kapeli Chóralnej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś) pod dyr. Aleksandra Minienkowa
Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

Akademickiemu Chórowi Instytutu Sztuki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka (Ukraina) pod dyr. Wasilija Mojsijuka
Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

Chórowi Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Inessy Bodiako
Chóralnemu Zespołowi Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza z Czerniowców (Ukraina) pod dyr. Walentyny Gordiej
I miejsce przyznano:

Chórowi Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego z Moskwy (Rosja) pod dyr. Leonida Pawłowa
Kategoria chórów dziecięco-młodzieżowych

III miejsce przyznano:

Chórowi Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca (Białoruś) pod dyr. Anny Gruszewskiej
II miejsce przyznano:

Chórowi Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) pod dyr. Barbary Kornackiej
I miejsce przyznano:

Chórowi „Radost” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Tatiany Żdanowej
Kategoria chórów zawodowych

Trzy III miejsca ex aequo przyznano:

Młodzieżowemu Chórowi „Visson” Republikańskiego Centrum Współczesnej Kultury Chrześcijańskiej „Błagowiest” z Mińska (Białoruś) pod dyr. Alony Wysockiej
Kameralnemu Chórowi Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś) pod dyr. Łarisy Ikonnikowej
Chórowi „Modo Maiorum” z Warszawy (Polska) pod dyr. Michała Straszewskiego
II miejsce przyznano:

Akademickiemu Chórowi „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia) pod dyr. Cristiana Mariusa Fircy
I miejsce przyznano:

Kijowskiemu Kameralnemu Chórowi „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Aleksieja Szamrickiego
Ponadto Jury wyróżniło następujących dyrygentów:

Dyrygentkę Chóru „Radost” z Moskwy (Rosja) — Tatianę Żdanową
Dyrygenta Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa (Ukraina) — Aleksieja Szamrickiego
W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych. Świadczy to o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi — Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego — Pani Irenie Parfieniuk.

Miło nam, że XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — „Hajnówka 2014” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

Warto podkreślić, że Koncert Inauguracyjny zatytułowany „Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza zapoznał melomanów z twórczością takich kompozytorów, jak Myrosław Skoryk, Jewhen Stankowycz, Walentyn Sylwestrow i Łesia Dyczko. Ponadto podczas Festiwalu dokonano prawykonania Psalmu nr 1 z Symfonii Szewczenkiana tejże wybitnej kompozytorki.

Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

Jury

Przesłuchania festiwalowe — dzień trzeci

Minął kolejny dzień wielu pięknych wrażeń, gromkich owacji i muzycznych emocji.

W ostatnim dniu przesłuchań konkursowych XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku wystąpiło 9 chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Australii.

Pierwszy chór otrzymał olbrzymie brawa od publiczności. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zaprezentował się Chór Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą. Chór jest reprezentacją całej diaspory prawosławnej mieszkającej w Australii. Zmagał się w kategorii chórów parafialnych.

— Wszyscy śpiewamy w chórach cerkiewnych. — powiedział dyrygent Andriej Łaptiew. — Na tym festiwalu występujemy po raz pierwszy, ale w Australii bardzo często koncertujemy śpiewając cerkiewny repertuar. Staramy się upowszechniać trzy muzyczne kierunki: klasyków rosyjskich, zagranicznych kompozytorów i śpiew „partiesny”.

Chór wykonał m.in. „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Iwana Kolczina, „Chieruwimskaja pieśń” Michaiła Konstantinowa i po angielsku prokimien paschalny Nikołaja Kiedrowa (syna) i dwie kompozycje Johna Tavenera „Holy God” i „Mnogaja leta (w tym roku wspominamy 70. rocznicę urodzin kompozytora).

Chór Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego w Moskwie, będący muzyczną wizytówką jednej z najstarszych rosyjskich uczelni muzycznych, wystąpił jako drugi. Brał udział w konkursie w kategorii chórów uczelni muzycznych.

— Udział w festiwalu ma dla nas wielkie znaczenie. — powiedział dyrygent Leonid Pawłow — Codziennie na uczelni, zgłębiając tajniki śpiewu, mamy także do czynienia z kompozycjami cerkiewnymi. Zaprezentowaliśmy klasyków rosyjskich, ale też dwie moje kompozycje „Otcze nasz” i „Tiebie pojem”. — dodał — Aktywnie współpracujemy z kompozytorami rosyjskimi, m.in. z Metropolitą Hilarionem (Alfiejewem). W 2007 roku zaśpiewaliśmy „Oratorium Bożonarodzeniowe” Metropolity Hilariona w Waszyngtonie.

— Piękne wykonanie, znakomita intonacja i współbrzmienie. — określił występ członek jury, ks. Jerzy Szurbak — Wspaniała paleta muzyczna. Zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie.

Kolejnym chórem, który wystąpił w tej kategorii był Chóralny Zespół Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza w Czerniowcach na Ukrainie. Chór w swoim repertuarze ma utwory klasyków, pieśni ludowe i utwory współczesnych ukraińskich kompozytorów. Muzyka cerkiewna jest stałym elementem repertuaru — uwrażliwia studentów.

W wykonaniu chóru usłyszeliśmy m.in. „Bogorodice Diewo, radujsia” Rubena Tolmaczowa, „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” Romualda Twardowskiego czy „Tiebie Boga chwalim” Dymitra Bortnianskiego.

Występy w kategorii chórów uczelni muzycznych zakończył Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska.

— Pięknie zabrzmiałyśmy, bardzo się cieszymy z występu na festiwalu. — mówiły rozemocjonowane chórzystki.

— Jedna trzecia naszego repertuaru to muzyka sakralna. — powiedziała dyrygenta Inessa Bodiako (uczennica słynnego prof. Wiktora Rowdo). Muzyka cerkiewna jest mi bliska. Od kilkunastu lat dyryguję chórem cerkiewnym w jednej z parafii prawosławnych w Mińsku. Wielu studentów także śpiewa w cerkiewnych chórach. Cieszę się, że udało nam się wystąpić na tym festiwalu. Wystąpiliśmy na nim będąc jednocześnie w drodze na festiwal młodzieżowych chórów w Szwajcarii. — dodała Inessa Bodiako.

Kolejnym prezentującym się chórem (w kategorii chórów zawodowych) był warszawski Chór „Modo Maiorum”. Chór działa przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.

— Muzyka cerkiewna nie jest nam obca. — powiedział dyrygent Michał Straszewski. — Sam jestem wyznania prawosławnego i występujemy na festiwalu już po raz drugi. Śpiewamy nabożeństwa ekumeniczne i muzykę cerkiewną na różnych koncertach. Naszym celem jest wykonywanie utworów na jak najwyższym poziomie, chcemy pokazać, że Polacy nie-prawosławni również potrafią dobrze śpiewać muzykę cerkiewną.

Chór wykonał m.in. „Swietie tichij” Aleksandra Archangielskiego, „Błażen muż” kijewskiego raspiewu, „Bogorodice Diewo” Sergiusza Rachamaninowa.

Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy w Kijowie również wystąpił w kategorii chórów zawodowych.

— To znany festiwal. — podkreślił dyrygent Aleksiej Szamrickij. Wszystkie liczące się chóry występowały na tym festiwalu. Chcieliśmy się jak najlepiej zaprezentować. Specjalizujemy się w muzyce współczesnej, ale cerkiewne utwory także śpiewamy. Często wykorzystujemy kompozycje młodych autorów, nie tylko ukraińskich. — uzupełnił.

Podczas występu chóru „Sofia” usłyszeliśmy m.in. „Tiebie pojem” Sergiusza Rachmaninowa, kompozycję Anny Hawrileć „Wsie upowanije moje” i prapremierę Psalmu Nr 1, z Symfonii „Szewczenkiana” Łesi Dyczko. Utwór ten został skomponowany na zamówienie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, realizującego Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zamówienia kompozytorskie”. Po raz pierwszy w historii tego ministerialnego programu został zaakceptowany projekt Fundacji „Muzyka Cerkiewna” na nowy utwór muzyki cerkiewnej.

— Ciekawe wykonanie Psalmu Nr 1. — powiedział ks. Jerzy Szurbak. Czysto wyśpiewane „Tiebie pojem” Sergiusza Rachmaninowa.

Kolejnym chórem występującym w kategorii chórów zawodowych był Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna na Białorusi.

— Chórzyści dobrze zaśpiewali. — powiedziała dyrygentka Łarisa Ikonnikowa. — Jestem matuszką (żoną prawosławnego duchownego) i często występujemy w cerkwiach. W naszym repertuarze muzyka cerkiewna zajmuje ważne miejsce. Śpiewamy dużo utworów białoruskich kompozytorów. Grodno w tym roku jest kulturalną stolicą Białorusi i my wielokrotnie koncertujemy z cerkiewnym repertuarem. Śpiewamy także utwory muzyki klasycznej i ludowej. Udział w tego rodzaju wydarzeniu zawsze daje coś muzykom, można usłyszeć pięknie brzmiące głosy, wymienić się doświadczeniem. — zauważyła.

W wykonaniu chóru usłyszeliśmy m.in. „Priiditie, pokłonimsia” (z Liturii św. Jana Złotoustego) Romualda Twardowskiego, koncert „Tiebie Boga chwalim” Dymitra Bortniańskiego, „Dostojno jest” (z Liturgii św. Jana Złotoustego) ks. Andreja Bondarenko.

Chórem śpiewającym również w kategorii chórów zawodowych był Akademicki Chór „Divina Armonie” z Bukaresztu. W swoim założeniu zespół m.in. zajmuje się promowaniem tradycyjnej rumuńskiej muzyki chóralnej. W repertuarze posiada utwory muzyki cerkiewnej, klasycznej m.in. pieśni i opery.

— Jesteśmy chórem prawosławnym, spotykamy się w niedziele na nabożeństwach. — powiedziała chórzystka Natalia Godovaniuc.

— Często występujemy w operach i filharmoniach na różnych koncertach. Na takim festiwalu jesteśmy po raz pierwszy. Bardzo jesteśmy zadowoleni z występu. Wspaniała publiczność. — dodał dyrygent Cristian Marius Firca.

W trakcie występu wysłuchaliśmy m.in. Koncert nr 1 Gawriiła Musicescu, „Woskresienije Christowo widiewsze” Sergiusza Rachmaninowa oraz utwory rumuńskich kompozytorów — „Rugaciune” Martiana Negrea, „Toata suflarea sa laude te pre domnul” Alexandru Racu, „Total nostra” Irina Odagescu .

— Niesamowita paleta dynamiczna — od pianissimo do forte. — powiedział ks. Jerzy Szurbak.

Konkursowe zmagania ostatniego dnia festiwalu zakończył Akademicki Męski Chór Narodowego Uniwersytetu Badań Jądrowych „MIFI” z Moskwy w Rosji. Chór wykonuje arcydzieła rosyjskiej i zachodniej muzyki sakralnej oraz świeckiej, utwory współczesnych kompozytorów i pieśni ludowe.

— Występujemy na festiwalach muzyki cerkiewnej w Moskwie. — powiedziała dyrygentka Nadieżda Maliawina. — Zdziwiliśmy się, że w Polsce, gdzie w większości mieszkają katolicy, również odbywają się takie festiwale. W instytucie mamy swoją cerkiew. Śpiewamy tam na Wielkanoc, Boże Narodzenie i w czasie innych wielkich świąt, mimo, że chórzyści to nie muzycy, a fizycy. — dodała.

W wykonaniu chóru usłyszeliśmy m.in. „Jedinorodnyj Synie” Wasilija Titowa, „Iże Chieruwimy” Aleksandra Alabjewa, paschalne „Angieł wopijasze” Modesta Musorgskiego.

Wszystkie chóry z niecierpliwością czekają teraz na werdykt jury, który poznamy już jutro.

Przesłuchania festiwalowe — dzień drugi

Dwa chóry dziecięco-młodzieżowe, dwa amatorskie świeckie, dwa parafialne i chór zawodowy przedstawiły swój repertuar w trakcie drugiego dnia przesłuchań konkursowych XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku. W Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej publiczność powitał dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko, a część konkursową prowadziła Magdalena Gołaszewska — znana i ceniona prezenterka, dziennikarka TVP Białystok.

Drugi dzień festiwalowych zmagań rozpoczął Chór Dziecięcej Szkoły Sztuki w Kamieńcu na Białorusi, występujący w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Dowiedzieliśmy się od chórzystów, że wielu z nich śpiewa w chórze parafii prawosławnej w Kamieńcu, a w ich repertuarze muzyka cerkiewna ma ważne miejsce i znajdują się w nim utwory klasyków i współczesnych białoruskich kompozytorów. Chór wykonuje także muzykę liturgiczną według głasów.

— Dla naszych chórzystów występ na festiwalu to piękne doświadczenie. — powiedziała dyrygentka Anna Gruszewska. — Przyjechaliśmy z niewielkiego miasta. O festiwalu muzyki cerkiewnej (przyp. red. „Hajnówka”) słyszeliśmy już wcześniej. Cieszymy się, że udało nam się dobrze zaprezentować. — dodała.

W wykonaniu młodych chórzystów z Kamieńca usłyszeliśmy m.in. modlitwę „Otcze nasz” Fiodora Dubieńskiego, „Dostojno jest” bizantyjskiego napiewu z XV w., „Jedinorodnyj Synie” Dymitra Bortniańskiego, a także „Pieśń Żyrowickiej Matki Bożej” (poleskiego napiewu).

Drugim chórem występującym w wyżej wymienionej kategorii był Chór „Radost” z Moskwy. Repertuar chóru składa się z rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej muzyki klasycznej, sakralnej, także współczesnych kompozytorów. Ważne miejsce w tym repertuarze zajmuje muzyka cerkiewna.

— Lubimy śpiewać muzykę sakralną. — podkreśliła dyrygentka chóru Tatiana Żdanowa. — Często wykonujemy koncerty dla Patriarchy Moskwy i Całej Rusi. O tym festiwalu, muzyki cerkiewnej, słyszałyśmy już wcześniej. Przyjechałyśmy pierwszy raz i cieszymy się, że mogłyśmy się zaprezentować. Podłożem działalności chóru było Centrum Rozwoju Twórczego i Edukacji Muzycznej. Przychodzi do nas młodzież, którą my ukierunkowujemy. — uzupełniła.

— W tej znanej, na całym świecie, imprezie ważny jest dla nas udział, a nie zwycięstwo. — dodały chórzystki.

Chórem, występującym w kategorii chórów amatorskich świeckich był Młodzieżowy Chór „Cantabile” z Kiszyniowa w Mołdawii.

— Dla nas to zupełnie nowe doświadczenie. — powiedziała dyrygentka chóru Elena Marian. — Jesteśmy chórem amatorskim, dziewczyny nie mają wykształcenia muzycznego, ale kochamy muzykę. Na festiwalu muzyki cerkiewnej występujemy po raz pierwszy. Możemy „podpatrzeć” jak się prezentują inne chóry, wymienić się doświadczeniem. W naszym repertuarze są kompozycje narodowych kompozytorów tak, jak Gawriił Musicescu, ale też klasyka czy kompozytorzy współcześni. — uzupełniła. W repertuarze chóru przeważały utwory w ojczystym języku.

— Panie ciekawie się zaprezentowały. — powiedział o występie chóru członek jury ks. Jerzy Szurbak. — Zwróciłem szczególną uwagę na koncert Gawriiła Musicescu „Kto budiet podnimatsia” i „Wozobnowisi nowi Jerusalim”.

Połączenie modlitwy i artyzmu usłyszeliśmy w wykonaniu Ludowej Kapeli Chóralnej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska na Białorusi, który prezentował się w kategorii chórów amatorskie świeckie. W chórze śpiewają studenci z różnych wydziałów, absolwenci i pracownicy naukowi uniwersytetu i innych wyższych uczelni Mińska.

— Podstawą chóralistyki jest właśnie muzyka cerkiewna. — podkreślił dyrygent Aleksander Minienkow. — Utwory cerkiewne towarzyszą nam od początku istnienia chóru. Nasz repertuar składa się z muzyki różnych epok, stylów i gatunków. Wykonujemy utwory także narodowych kompozytorów takich, jak np. Mikołaj Kulikowicz. — uzupełnił.

— Podobał mi się występ Kapeli z Mińska. — zauważył ks. Jerzy Szurbak. — Świetna dykcja, rewelacyjna intonacja, wyważone proporcje głosów i dobrany repertuar.

— Pierwszą modlitwę cerkiewną „Iże Chieruwimy” dostaliśmy w latach 70. od francuzów i tak się zaczęła nasza przygoda z muzyką cerkiewną. — mówili chórzyści chóru „Basilica Cantas” z Wrocławia prowadzeni przez Mirosławę Jurę-Żegleń. Chór powstał przy wrocławskim Kościele Garnizonowym z inicjatywy dawnych chórzystów Akademickiego Chóru Górniczego Politechniki Wrocławskiej i wystąpił w kategorii chórów parafialnych.

— Dla nas muzyka cerkiewna to nie egzotyka. — przekonywali chórzyści. — Lubimy sięgać do muzyki cerkiewnej, jak śpiewamy koncerty religijne, zawsze dołączamy utwór cerkiewny. Na tym festiwalu jesteśmy po raz kolejny. Występowaliśmy w 1986 i 1987 roku w Hajnówce jako Chór Górniczy Politechniki Wrocławskiej. Cieszymy się, że mogliśmy znowu przyjechać, poczuć jeszcze raz nadzwyczajną atmosferę festiwalu. — uzupełnili.

Chór wykonał m.in. „Jedinorodnyj Synie” Stiepana Dawydowa, „Zastupnice usierdnaja” Pawła Czesnokowa i „Wieliczit dusza moja Gospoda” Frunza z partią solową dyrygentki Mirosławy Jury-Żegleń.

Kolejnym uczestnikiem przesłuchań konkursowych „Festiwalu Śpiewającej Duszy”, również w kategorii chórów parafialnych, był Grekokatolicki Katedralny Chór „Chrysostomos” z Bratysławy na Słowacji, którym kieruje Martin Śkoviera. Repertuar chóru obejmuje muzykę klasyczną, cerkiewną, utwory kompozytorów krajowych, melodie karpackiego raspiewu oraz własne aranżacje dyrygenta. W chórze śpiewają wyłącznie nieprofesjonalni wokaliści, także parafianie cerkwi.

— Duża doza zrozumienia tekstów i piękne wykonanie „Dogmatiku gł. 2” w kompozycji Grigorija Lwowskiego. — podsumował występ chóru ks. Jerzy Szurbak. — Zaciekawia również to, że chórem dyryguje nie zawodowy muzyk, a profesor matematyki Uniwersytetu w Bratysławie.

Drugi dzień przesłuchań konkursowych zamknął Młodzieżowy Chór „Visson” Republikańskiego Centrum Współczesnej Kultury Chrześcijańskiej „Błagowiest” z Mińska na Białorusi. Chór składa się z młodych profesjonalnych muzyków, a także z wielu innych utalentowanych osób. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy m.in. troparion „Kriestu” współczesnej ukraińskiej kompozytorki Wiktorii Polewaja, „Wonmi niebo” Ludmiły Nowosiełowoj, czy modlitwę „Usłyszy Hospodi” Wiktora Sacharuka.

— Łączy nas miłość do sakralnej muzyki. — powiedziała dyrygentka Alona Wysocka. — Wielu chórzystów śpiewa i dyryguje w mińskich chórach cerkiewnych. Staramy się łączyć utwory różnych stylów i epok, takich jak gruzińskie napiewy, z kompozycjami Aleha Zieletnioua czy Jewgienija Muraszko. — uzupełniła.

Był to dzień wspaniałych koncertów, wielu emocji, oklasków i bisów. Zapraszamy na trzeci dzień festiwalowych zmagań.

Przesłuchania festiwalowe — dzień pierwszy

„Ten kto śpiewa, modli się dwa razy” — te słowa najgłębiej określają nastrój pierwszego dnia przesłuchań konkursowych XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku. Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zaprezentowało się 8 chórów.

Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pierwszy odważnie rozpoczął swoją prezentację w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. W chórze śpiewają amatorzy, uczniowie gimnazjum, szkół średnich i wyższych.

— „Udział w Festiwalu to dla nas jedno z ważniejszych wydarzeń” — podsumowała dyrygentka Barbara Kornacka. — „Młodzieży spodobała się muzyka cerkiewna, chociaż barierą był język. Występujemy po raz pierwszy, mamy więc „świeży” cerkiewny repertuar”.

Młodzi gospodarze z Białegostoku z zaangażowaniem wykonali utwory m.in. Dymitra Bortniańskiego „Tiebie pojem”, Nikołaja Kiedrowa „Otcze nasz”, Sergiusza Rachmaninowa „Bogorodice Diewo”, modlitwę „Okom błagoutrobnym, Gospodi” Iriny Denisowej.

— „Miłe wrażenie zrobił na mnie Chór z MDK. — powiedział członek jury ks. Jerzy Szurbak. — „Widzieliśmy zakończone frazy melodyczne, ładne muzykowanie”.

Drugim chórem, występującym również w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, był Wzorcowy Chór Chłopięcy „Swietacz” ze szkoły średniej nr 3 im. W. M. Usowa w Grodnie na Białorusi. Mali i troszkę starsi chórzyści delikatnym brzmieniem dziecięco-chłopięcych głosów rozczulili białostocką publiczność. W wykonaniu młodych chórzystów usłyszeliśmy 5 utworów, w tym „Swiatyj Boże” Piotra Czajkowskiego, „Chwalitie Gospoda s niebies” Dymitra Bortnianskiego i utwory rodzimych kompozytorów, takich jak „Dostojno jest’” Mikoły Kulikowicza (kompozytor wspominany jest w trakcie festiwalu z okazji 45. rocznicy śmierci), czy „Wialik światy” w opracowaniu Hauryka Pichury i troparion Paschy „Chrystos Uwaskros” ze zbiorów A. Daraszkiewicza.

— „Muzyka cerkiewna zajmuje ważne miejsce w naszym repertuarze.” — powiedziała dyrygentka chóru Irina Jagowdik. — „Dyscyplinuje chłopców, przyłącza do tradycyjnej duchowości. Często występujemy z muzyką sakralną w świątyniach Grodna i jesteśmy jedynym chórem chłopięcym w regionie”. — dodała.

Paschalnym „Christos woskresie” Aleksandra Kastalskiego rozpoczął swój występ Kameralny Chóru „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej w Moskwie. Uczestnikami zespołu są miłośnicy śpiewu, studenci występujący w kategorii chórów amatorskich świeckich. W repertuarze chóru są rosyjskie i zagraniczne utwory klasyczne, muzyka cerkiewna, pieśni ludowe. Chór wykonał m.in. kompozycje Dymitra Bortniańskiego „Chwalitie Gospoda s niebies”, współczesnego kompozytora Jurija Falika „K Iwierskoj ikonie Preswiatoj Bogorodicy”, utwór Pawła Czesnokowa (70. rocznica śmierci kompozytora wspominana jest w trakcie festiwalu). Chór zakończył występ kompozycją Modesta Musorgskiego „Angieł wopijasze”.

— „Dobrze nam się śpiewało. Sala ma piękną akustykę. Widać zainteresowanie publiczności.” — mówiły rozemocjonowane chórzystki.

— „Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku to wielkie przeżycie i ogromny zaszczyt. To nasz pierwszy konkurs zagraniczny, a jest to najważniejszy festiwal muzyki cerkiewnej na świecie.” — powiedziała dyrygentka chóru, Zasłużona Działaczka Kultury Federacji Rosyjskiej Irina Timochina. — „Poza tym jest to doskonała okazja do spotkań i wymiany doświadczeń muzycznych.” — dodała.

Kolejnym uczestnikiem konkursowych przesłuchań był Kowieński Chór Mieszany „Kamertonas” z Litwy. Chór prowadzi Kestutis Jakeliunas, członek Związku Chórów oraz Muzyków Litewskich i Rady Artystycznej Kowieńskiej Filharmonii. Chór wystąpił w kategorii chórów amatorskich świeckich, z wielkim zaangażowaniem wykonał kompozycje, m.in. „Hosanna” Romualda Twardowskiego, „Tiebie pojem” Sergiusza Rachmaninowa, ”Swietie tichij” Wiktora Kalinnikowa.

— „Dobrze zaśpiewaliśmy.” — podsumował występ chóru dyrygent Kestutis Jakeliunas. — „Po raz pierwszy wykonywaliśmy muzykę cerkiewną na tak ważnym festiwalu. Przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, członkami chóru są śpiewacy amatorzy, przedstawiciele różnych zawodów. Wykonujemy różnorodny repertuar, ale muzyka cerkiewna też się spodobała chórzystom. To było wyzwanie dla mnie i dla chóru.” — dodał.

— „Chór z Kowna zadziwił nas wysoką kulturą muzyczną, czystością wokalu.” — zauważył członek jury ks. Jerzy Szurbak. „Zrobili dobre wrażenie”.

Kolejnym chórem występującym w kategorii chórów uczelni muzycznych był Akademicki Chór Instytutu Sztuki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka na Ukrainie. Śpiewają w nim studenci i wykładowcy Instytutu Sztuki, aktywni uczestnicy chóralnego życia w kraju. Chór pod dyrekcją Wasilija Mojsijuka rozpoczął swój występ koncertem chóralnym „Sława na nebi Bogu” Dymitra Bortnianskiego. Zaśpiewał także kompozycje współczesnych autorów ukraińskich takie, jak „Dostojno jest” Mykoły Leontowicza, „Boże mij, naszczo Ti mene pokinuw” Anny Hawrilec.

— „Moi chórzyści to młodzi studenci, nie mają jeszcze wielkiego doświadczenia.” — powiedział Wasilij Mojsijuk. — „Na międzynarodowym festiwalu śpiewamy pierwszy raz, czułem podczas występu tremę chórzystów.” — dodał.

Mimo to występ chóru był niezwykle interesujący.

Modlitewnie, lirycznie i z uczuciem zaprezentował się Dziecięcy Chór „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska w Rosji, występujący w kategorii chórów parafialnych. Podłożem powstania chóru była niedzielna szkoła funkcjonująca przy parafii. Chór swoim śpiewem uświetnia cerkiewne nabożeństwa.

— „Przygotowaliśmy utwory odpowiednie dla cerkiewnego chóru.” — mówiła dyrygentka Rimma Cziertowa. — „Przede wszystkim utwory klasycznych i współczesnych kompozytorów — Jurija Kostiuka, Sergiusza Rachmaninowa, Piotra Czajkowskigeo, Iowa Charri. Nasi chórzyści nie uczą się w szkole muzycznej, ale bardzo chcieli wystąpić podczas festiwalu”.

— „Chcieliśmy też zobaczyć jak żyją prawosławni w Polsce.” — dodał proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Kursku ks. Witalij Kirjew, który przybył wraz z chórzystami. — „Przyjechaliśmy, by wychwalać Boga śpiewem.” — dodał.

— „Chór zachwycił nas swoim profesjonalizmem.” — spostrzegł członek jury ks. Jerzy Szurbak. — „Było widać piękne muzykowanie i zaangażowaniem młodych chórzystów, to ciężka praca”.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest dostępny dla wszystkich chcących wykonywać muzykę cerkiewną. Możemy usłyszeć muzykę różnych narodów i ich wielokulturowość.

Panoramę cerkiewnego repertuaru zaprezentował chór „Jubilate Deo” działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mysłowicach. Pierwszy raz w historii festiwalu usłyszeliśmy także muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta w„Iże Chieruwimy”. Chór zaprezentował się w kategorii chórów parafialnych.

— „Po raz pierwszy wykonaliśmy muzykę cerkiewną.” — powiedziała dyrygentka Joanna Bliwert-Hoderny. — „Nasz chór to amatorski ekumeniczny zespół. W repertuarze mamy różne pieśni o charakterze religijnym, muzykę luterańską, gospel, muzykę hebrajską. Muzyką cerkiewną dopiero zaczynamy się interesować, ale cieszymy się z występu na festiwalu.” — dodała.

Przesłuchania zakończył występ Chóru Kijowskiej Akademii Teologicznej z Kijowa. Studenci akademii, przyszli kapłani, wykonali utwory kompozytorów Ukrainy, m.in. Mykoły Leontowicza „Oj ziszła zora”, Kiryła Stecenki „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Iwana Niebiesnaha „Dostojno jest”.

Pięknie zabrzmiała pieśń „Oj ziszła zora” z wyraziście wykonaną partią solową ks. protodiakona Wasyla Didora.

Chór reprezentował się w kategorii chórów parafialnych.

— „Chór przygotował utwory kompozytorów związanych ze Świato-Michałowskim Zołotowerchym Monasterem.” — powiedziała Nadieżda Kupczyńska dyrygentka chóru. — „Kompozytorzy Mykoła Leontowicz, Artemij Wedel czy Kirył Stecenko byli tam dyrygentami i pisali muzykę dla monasterskiego chóru”. — uzupełniła.

Przed nami kolejne dni festiwalowe i emocje związane z występami chórów w różnych kategoriach konkursowych.

Inauguracja Festiwalu

Utwory Łesi Dyczko, Myrosława Skoryka, Jewhena Stankowycza i Walentyna Sylwestrowa, czyli „Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy” zabrzmiały podczas koncertu wykonanego przez ukraiński Kameralny Chór „Kijów” pod batutą Mykoły Gobdycza, inaugurujący XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku.

Majowe święto „śpiewającej duszy” radośnie zawitało do Białegostoku.

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej tradycyjnie zabrzmiały „Gaude Mater Polonia” i stichira „Ziemle Russkaja”.

Pierwsze utwory wykonał laureat ubiegłorocznej edycji festiwalu, Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dyrygowany przez Wiolettę Miłkowską oraz Kameralny Chór „Kijów” z Ukrainy.

Festiwalową publiczność i gości przywitał prowadzący galę otwarcia festiwalu Marcin Tomkiel oraz jego twórca i dyrektor, Mikołaj Buszko.

— Chciałbym podziękować Chórowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku za 10 lat śpiewania. Gratulacjami, kwiatami dla dyrygentki i spontanicznym „Mnohaja lita” wykonanym przez Chór „Kijów” uczczono Jubileusz Jego 10.lecia.

Nasz festiwal — rozpoczął swoje powitanie Mikołaj Buszko — jest otwarty dla wszystkich wykonawców, popularyzuje muzykę cerkiewną i jej twórców. Stąd ich wielokrotna obecność. Przypominamy także kompozytorów, którzy odeszli, to m.in. Sir John Tavener, (którego cerkiewne kompozycje usłyszymy w wykonaniu chóru z Australii), Czesław Freund, Mikołaj Kulikowicz, Paweł Czesnokow, Stanisław Moniuszko, Ludomir Michał Rogowski czy Konstanty Gorski, których muzyka cerkiewna była wykonywana podczas naszego festiwalu. Na Festiwalu wystąpi 25 chórów z dziewięciu państw, Ukrainy, Słowacji, Litwy, Rosji, Polski, Mołdawii, Białorusi, Rumunii i po raz pierwszy z Australii. W czasie Festiwalu zostanie także wykonany najnowszy utwór Łesi Dyczko – kontynuował Mikołaj Buszko, jednej z najwybitniejszych osobowości ukraińskiej muzyki, skomponowany na zamówienie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, realizującego Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zamówienia kompozytorskie”. Po raz pierwszy w historii tego ministerialnego programu został zaakceptowany projekt naszej Fundacji na nowy utwór muzyki cerkiewnej (kompozycja zostanie zaprezentowana w sobotę przez Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy).

Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Patronatem Prezydenta Białegostoku.

Pracom jury Festiwalu przewodniczy prof. Romuald Twardowski, zaś Patronatem Artystycznym obejmuje prof. Krzysztof Penderecki.

Konkursowym zmaganiom w kategorii chóry parafialne, chóry amatorskie świeckie, chóry szkół muzycznych i chóry zawodowe towarzyszą ponadto koncerty m.in. w Lusławicach, Bielsku Podlaskim, Narwi, Warszawie i Białowieży.

Festiwal otworzył Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

— Chciałbym serdecznie wszystkich gości przywitać w Białymstoku. Spotykamy się w pięknym miesiącu maju – gdy przyroda ożywa, śpiewają ptaki i mamy możliwość pięknej „uczty duchowej”. Życzę Państwu wielu wrażeń artystycznych, a wszystkim chórom zwycięstwa.

Wśród publiczności znaleźli się gospodarze miasta i regionu m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Karol Pilecki, Wiceprezydent Białegostoku Renata Przygodzka, Sekretarz Miasta Białystok Krzysztof Karpieszuk, Przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Włodzimierz Kusak, Dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Miejskim Anna Pieciul, Poseł Damian Raczkowski, były Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Jerzy Nikitorowicz, były Rektor Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego Jan Górski, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Anatol Wap, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Andrzej Dyrdał, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Andrzej Rywiński, były pierwszy Burmistrz Hajnówki Mieczysław Gmiter i była wieloletnia Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce Halina Wojskowicz.

Niekwestionowaną gwiazdą tego wieczoru była jednak wybitna kompozytorka prof. Łesia Dyczko, która obchodzi w tym roku jubileusz 75.lecia urodzin.

Chwilę później w nastrój okresu paschalnego wprowadził nas Kameralny Chór „Kijów”, który radosnym „Christos Woskresie” rozpoczął Koncert Inauguracyjny „Muzyka współczesnej Ukrainy”. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy utwory współczesnych kompozytorów Ukrainy. Do głębi poruszał „Koncert Duchowny” Myrosława Skoryka, w czasie i przestrzeni przenieśliśmy się z Jewhenem Stankowyczem w utworze „Jak ukochane są Twoje przybytki”. Chór wielokrotnie zadziwił publiczność interpretacją „Psalmów Szewczenki” Walentyna Sylwestrowa. Usłyszeliśmy także fragmenty „Uroczystej Liturgii” („Święty Boże”, „Niech imię Pańskie będzie błogosławione”, „Wiele lat”) Łesi Dyczko.

Jubilatkę Łesię Dyczko serdecznymi życzeniami i bukietem niebiesko-żółtych kwiatów (w barwach Ukrainy) obdarował Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Karol Pilecki. Podkreślił wielonarodowość i wielokulturowość województwa podlaskiego, gdzie różnice nie dzielą tylko łączą. – Cytując Bethovena: dobra muzyka to taka, która rozpala żar w sercach mężczyzn i napełnia łzy w oczach kobiet. Takiego wam festiwalu życzę. – dodał.

Jubilatka Łesia Dyczko ze wzruszeniem przyjęła kwiaty i życzenia.

— Cieszę się niezmiernie, że jestem tu z Wami na inauguracji najpiękniejszego i najważniejszego festiwalu. Festiwal Muzyki Cerkiewnej jest niezmiernie ważny dla całego prawosławnego świata. Chciałabym podziękować twórcom i organizatorom festiwalu, prof. Twardowskiemu, Prezydentowi Białegostoku, Kameralnemu Chórowi „Kijów” za piękne wykonanie utworów naszych współczesnych kompozytorów, bohaterów Ukrainy. Dziękuję, że wspieracie nas w tych ciężkich dla narodu ukraińskiego dniach. Dziękuję Wam i na mnohaja lita!

Podczas koncertu Dyrektor Festiwalu Mikołaj Buszko podziękował także za wieloletnią współpracę, rozpoczynającym „nowy etap w życiowej karierze” Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce Halinie Wojskowicz i Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Andrzejowi Dyrdałowi.

Potem już tylko życzenia dla wszystkich zebranych „Mnohaja, mnohaja lita” z pełną mocą wykonał ukraiński Kameralny Chór „Kijów” dyrygowany przez Mykołę Gobdycza. Na pożegnanie chór zaśpiewał raz jeszcze „Christos Woskresie”.

Długotrwałymi owacjami na stojąco publiczność nagrodziła zachwycający, porywający i niebywały występ genialnego Kameralnego Chóru „Kijów” i jego Dyrygenta Mykoły Gobdycza.

 

Program

XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2014” w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2, Białystok

OTWARCIE FESTIWALU

20.05.2014 (wtorek) godz. 19.00

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod dyr. Wioletty Miłkowskiej
Kameralny Chór „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

KONCERT INAUGURACYJNY

Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy
w wykonaniu
Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

22.05.2014 (czwartek) godz. 17.00

Chór Młodzieżowego DK Białystok (Polska)
Chór Chłopięcy „Swietacz” Grodno (Białoruś)
Uniwersytecki Chór „Sogłasije” Moskwa (Rosja)
Kowieński Chór „Kamertonas” Kowno (Litwa)
Chór Uniwersytetu Narodowego Łuck (Ukraina)
Chór „Łampada” Kursk (Rosja)
Chór „Jubilate Deo” Mysłowice (Polska)
Chór Prawosławnej Akademii Teologicznej Kijów (Ukraina)

23.05.2014 (piątek) godz. 15.30

Dziecięcy Chór Szkoły Sztuki Kamieniec (Białoruś)
Dziecięcy Chór „Radost” Moskwa (Rosja)
Chór „Cantabile” Kiszyniów (Mołdawia)
Chór Państwowego Uniwersytetu Mińsk (Białoruś)
Chór „Basilica Cantans” Wrocław (Polska)
Chór „Chrysostomos” Bratysława (Słowacja)
Młodzieżowy Chór „Visson” Mińsk (Białoruś)

24.05.2014 (sobota) godz. 16.00

Chór Mieszany Sydney (Australia)
Kapela Chóralna „Oswita” Ternopol (Ukraina)
Chór College’u Muzycznego Konserwatorium Moskiewskiego Moskwa (Rosja)
Chór Uczelni Sztuk Pięknych Czerniowce (Ukraina)
Chór Białoruskiej Akademii Muzyki Mińsk (Białoruś)
Chór „Modo Maiorum” Warszawa (Polska)
Kijowski Chór Kameralny „Sofia” Kijów (Ukraina)
Chór „Grodnieńskaja Kapełła” Grodno (Białoruś)
Chór „Divina Armonie” Bukareszt (Rumunia)
Męski Chór Uniwersytetu „MIFI” Moskwa (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

25.05.2014 (niedziela)

godz. 14.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
godz. 16.00 Koncert Galowy

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

18.05.2014 (niedziela) godz. 19.00
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

19.05.2014 (poniedziałek) godz. 18.00
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski

23.05.2014 (sobota), godz. 12.00
Dziecięcy Chór „Łampada” z Kurska (Rosja)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, Narew

23.05.2014 (piątek) godz. 18.00
XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. Trójcy, Plac Małachowskiego 1, Warszawa

23-24.05.2014 (piątek-sobota) godz. 18.00
IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży

Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Park Dyrekcyjny 2

24 maja 2014 (sobota), godz. 12.00
Młodzieżowy Chór „Visson” z Mińska (Białoruś)

II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza, ul. Kopernika 4, Bielsk Podlaski

WARUNKI WSTĘPU

Koncert Inauguracyjny — 20.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): bezpłatne karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Przesłuchania konkursowe — 22-24.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): wstęp wolny

Koncert Galowy — 25.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” — 18.05.2014 (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach): bezpłatne karty wstępu — więcej informacji na www.penderecki-center.pl

Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” — 19.05.2014 (Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim): wstęp wolny

XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej — 23.05.2014 (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Plac Małachowskiego 1): wstęp wolny

Koncert Dziecięcego Chóru „Łampada” — 23.05.2014 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi): wstęp wolny

IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej — 23-24.05.2014 (Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży): wstęp wolny

Koncert Młodzieżowego Chóru „Visson” — 24.05.2014 (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim): wstęp wolny

Inauguracja Festiwalu

20 maja 2014. godz. 19.00

Opera i Filharmonia Podlaska

Otwarcie Festiwalu

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

pod dyr. Wioletty Miłkowskiej

Kameralny Chór „Kijów” z Kijowa (Ukraina)

pod dyr. Mykoły Gobdycza

Koncert Inauguracyjny

„Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy”

Koncert wykonuje:

Kameralny Chór „Kijów” z Kijowa (Ukraina)

pod dyr. Mykoły Gobdycza

Program Koncertu Inauguracyjnego

„Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy”

 1. Myrosław Skoryk — Duchownyj koncert — Koncert Duchowny
 2. Jewhen Stankowycz — Jaki lubi osieli Twoi — Jak ukochane są Twoje przybytki
 3. Walentyn Sylwestrow — Psałmy Szewczenka — Psalmy Szewczenki
 4. Łesia Dyczko — fragmenty Uroczystej Liturgii:— Swiatyj Boże — Święty Boże— Nechaj bude błagosłowenno — Niech Imię Pańskie będzie błogosławione— Mnohii lita — Wiele lat

Kameralny Chór „Kijów”

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Mykoła Godbycz

Kijowski Kameralny Chór „Kijów” został założony w 1990 r. przez Mykołę Godbycza. Członkowie chóru to profesjonalni śpiewacy, absolwenci Konserwatoriów i Uniwersytetów muzycznych Ukrainy. Chórem kieruje Mykoła Gobdycz, absolwent Kijowskiego Konserwatorium im. P. Czajkowskiego. W repertuarze chóru znajduje się krajowa i zagraniczna muzyka Średniowiecza, Renesansu, Baroku, Klasycyzmu, Romantyzmu i współczesna.

Największe osiągnięcia chóru to:

 • Złoty Dyplom na I Konkursie Roberta Schumana w Zwickau (Niemcy, 1992)
 • Pierwsza nagroda na XII MFMC „Hajnówka” (Polska, 1993)
 • Grand Prix na VI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Sligo (Irlandia, 1993)
 • Druga Nagroda na Międzynarodowy Festiwalu Muzycznym Eisteddfod w Langolen (Walia, 1994)
 • Grand Prix na XX MFMC „Hajnówka” (Polska 1996, 2001)

Chór uczestniczył dotychczas w:

 • I Międzynarodowym Festiwalu Awangardy w Monachium (Niemcy, 1993)
 • Festiwalu Muzycznym Cricklade w Canterbury (Anglia, 1995)
 • Festiwalu „Kopenhaga — Europejska Stolica Kultury ’96” (Dania, 1996)
 • 32 Festiwalu Muzyki i Sztuki „Wratislavia Cantans ’97” (Polska, 1997)
 • Festiwalu Wielkanocny w Innsbrucku (Austria, 2000)
 • Nabożeństwie ekumenicznym z Papieżem Janem Pawłem II, Rzym (Włochy, 2000)
 • Expo 2000, Hanower (Niemcy, 2000)
 • Międzynarodowy Kongresie „Św. Łukasza Ewangelisty”, Padwa (Włochy, 2000)
 • Dni Kultury Ukraińskiej w Niemczech, Berlin, Bonn (2000)
 • XV Festiwalu „Warszawskie spotkania muzyczne” (Polska, 2001)
 • XX Festiwalu muzyki sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (Polska, 2002)
 • IV Festiwalu w Pannonhalma (Węgry, 2007)
 • Moskiewskim Festiwalu Paschalnym (Rosja, 2007)
 • Festiwalu Chóralnym „Zołotowerchyj Kyiw” (Ukraina, 1997-2009)
 • Festiwalu „Salezjańskie Lato”, Przemyśl (Polska, 2010-2011)
 • Festiwalu „Stary Kraków” (Polska, 2011)

Kameralny Chór „Kijów” wykonał ponad 1000 koncertów na scenach 21 krajów świata w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Szkocji, Walii, Anglii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Danii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Polsce, Węgrzech, Białorusi, Rosji i Ukrainie.

Chór występował w Carnegie Hall (Nowy Jork), Narodowej Katedrze w Waszyngtonie, Sali Koncertowej Uniwersytetu George’a Masona; Sali Roy Thomson, Sali Weston Recital, Carnie Hall (Toronto), Bazylice Notre Dame (Montreal), Sali koncertowej BBC St. John Smith (Londyn); Espace Pierre Cardin, Eglise Saint Roch (Paryż); Notre Dame w Paryżu oraz Katedrach w: Rouen, Reims, Amien, Strasbourg, Chartre, Nancy, Le Havre, Lille, Dieppe, Metz, Paryżu; Salach Filharmonii w: Utrechcie, Rotterdamie, Amsterdamie (Concertgebouw), Berlinie, Mińsku, Kijowie; Berliner Dom; Long Gallery (Kilkenny); Sali Koncertowej Tivoli, Marmorkirke i Domkirke (København); teatrach w Mińsku i Kijowie; oraz w Sali Koncertowej „Rossija” w Moskwie.

Recenzje z koncertów Chóru ukazały się w: „The New York Times”, „The Washington Post”, „The Glasgow News”, „Normlandie”, „Nouvelles d’Alsacie”, „Der Tages Spiegel Berlin”, „Münchner Merkur”, „Kristeligt Dagblad” (Dania), „Holos Ukrainy”.

Chór dokonał nagrań 43 płyt z krajową i zagraniczną muzyką.

Na bazie Zespołu powstała „Biblioteka Chóru Kijów” — seria wydawnictw nutowych narodowych utworów chóralnych od średniowiecza do chwili obecnej. Biblioteka zawiera ponad 200 tytułów, z których 12 pełnych zbiorów ukraińskich twórców wydano po raz pierwszy.

Koncerty towarzyszące

LUSŁAWICE
18 maja 2014 (niedziela), godz. 19.00
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

BIELSK PODLASKI
19 maja 2014 (poniedziałek), godz. 18.00
Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza
Bielski Dom Kultury,
ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski

24 maja 2014 (sobota), godz. 12.00
Młodzieżowy Chór „Visson” z Mińska (Białoruś)
II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza,
ul. Kopernika 4, Bielsk Podlaski

NAREW
23 maja 2014 (sobota), godz. 12.00
Dziecięcy Chór „Łampada” z Kurska (Rosja)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

WARSZAWA
23 maja 2014 (piątek), godz. 18.00
XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. św. Trójcy,
Plac Małachowskiego 1, Warszawa

BIAŁOWIEŻA
23-24 maja 2014 (piątek-sobota), godz. 18.00
IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży
Kościół p.w. Świętej Teresy,
ul. Park Dyrekcyjny 2, Białowieża

Chóry

Dziecięcy Chór „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych

Kursk, Rosja

Dyryguje: Rimma Cziertowa

Chór powstał w 2008 r. na bazie niedzielnej szkoły przy Cerkwi Wszystkich Świętych w Kursku. Występy chóru charakteryzuje różnorodność repertuaru oraz zachowanie tradycji rosyjskiego cerkiewnego i ludowego śpiewu. W repertuarze chór ma rosyjską klasyczną muzykę cerkiewną, pieśni ludowe oraz utwory kompozytorów współczesnych. Zespół z powodzeniem uczestniczył i jest laureatem miejskich, wojewódzkich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali, m. in. w Moskwie, Petersburgu, Sewastopolu, Tule i Biełgorodzie. Jest stałym uczestnikiem regionalnych spotkań chóralnych w Kursku. Od 2012 r. chór należy do Federacji Dziecięcych Zespołów Chóralnych w Moskwie. Dyrygentka zespołu Rimma Cziertowa była wielokrotnie wyróżniana dyplomami „Najlepszego chórmistrza i dyrygenta” w rosyjskich i międzynarodowych konkursach.

Program:

 1. Jurij Kostiuk — Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
 2. Sergiusz Rachmaninow — Bogorodice Diewo
 3. Dymitr Bortniański — Dostojno jest’
 4. Piotr Czajkowski — Wieruju
 5. Władimir Kowaldżi — Pred dwiermi chrama Twojego
 6. Siostra Iulianija (Denisowa) — Okom błagoutrobnym
 7. Petar Dinew — Zadostojnik Paschi
 8. Iowa Charri — Paschalnyj koncert

Kategoria: Chóry parafialne

Chór „Jubilate Deo” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Mysłowice, Polska

Dyryguje: Joanna Bliwert-Hoderny

Chór jest amatorskim ekumenicznym zespołem działającym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. W 2013 r. świętował swoje 60-lecie istnienia. Od 1994 r. jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Otrzymał „Złotą Odznakę‘’ zasłużonego dla śpiewactwa śląskiego oraz „Różę Lutra‘’, honorową nagrodę Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W repertuarze ma różne pieśni o charakterze religijnym, w tym muzykę luterańską, gospel oraz muzykę hebrajską. W 2013 r. po raz pierwszy sięgnął po muzykę cerkiewną. Od 1987 r. chórem dyryguje Joanna Bliwert-Hoderny — nauczyciel, dyrektor ogniska muzycznego, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Ognisk Edukacyjno Artystycznych. Pełni funkcję dyrygenta okręgu mysłowickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Nagrodzona Srebrną Odznaką Sejmiku Śląskiego i Złotą Odznaką Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Program:

 1. Psalm 1 śpiew kijowski — Błażen muż
 2. Anonim — Swietie tichij
 3. Karol Szymanowski — Nynie otpuszczajeszi
 4. Dymitr Bortniański — Tiebie Boga chwalim
 5. Wolfgang Amadeusz Mozart (muzyka) — Chieruwimskaja pieśń
 6. Stefan Diegtiarew — Koncert cz. 2

Kategoria: Chóry parafialne

Chór Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Nadieżda Kupczyńska

Chór Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej składa się ze studentów — przyszłych kapłanów. Repertuar chóru jest różnorodny — zawiera stare utwory z XVI – XVII w., polifoniczne koncerty, monodie, tradycyjne melodie z różnych klasztorów, muzykę cerkiewną kompozytorów współczesnych oraz ukraińskie pieśni ludowe. Chór Akademii jest laureatem Wielkanocnego Festiwalu Chóralnego w Kijowie oraz Festiwalu „Wyszgorodzka Pokrowa” w Wyszgorodzie. Dyrygentka chóru — Nadieżda Kupczyńska laureatka międzynarodowych konkursów i festiwali jest absolwentką Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego.

Program:

 1. Kirył Stecenko — Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
 2. Nikołaj Kiedrow — Otcze nasz
 3. Artemij Wedel — Niechaj spowniatsia usta naszi
 4. Mykoła Leontowicz — Oj ziszła zora
 5. Aleksander Archangielski — Do Bogorodicy staranno
 6. Modest Musorgski — Angieł wopijasze
 7. Mykoła Leontowicz — Bog Gospod
 8. Iwan Niebiesnyj — Dostojno jest’

Kategoria: Chóry parafialne

Chór „Basilica Cantans”

Wrocław, Polska

Dyryguje: Mirosława Jura-Żegleń

Chór powstał w 2004 r. przy wrocławskim Kościele Garnizonowym z inicjatywy dawnych chórzystów Akademickiego Chóru Górniczego Politechniki Wrocławskiej, którego pierwszym dyrygentem był Bogdan Tabisz. Od 2007 r. dyrygentką i akompaniatorką chóru jest wykładowca Studium Organistowskiego przy Archidiecezji Wrocławskiej, prowadząca również Chór VOX ECCLESIAE — Mirosława Jura-Żegleń. Pod jej kierunkiem Chór prowadzi ożywioną działalność artystyczną. Od 2008 r. zespół przynależy do parafii p.w. św. Antoniego we Wrocławiu. W 2009 r. dyrygentka została uhonorowana Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, do którego od wielu lat należy „Basilica Cantans”. Chór uczestniczy w licznych inicjatywach Samorządu Miasta i Duszpasterstwa Wrocławia.

Program:

 1. Stiepan Dawydow — Jedinorodnyj Synie
 2. Gawriił Łomakin — Tiebie pojem
 3. Paweł Czesnokow — Zastupnice usierdnaja
 4. Konstantin Szwiedow — Nie imamy inyja pomoszczi
 5. A. Frunza — Wieliczit dusza moja Gospoda
 6. Romuald Twardowski — Chwalitie imia Gospodnie

Kategoria: Chóry parafialne

Grekokatolicki Katedralny Chór „Chrysostomos”

Bratysława, Słowacja

Dyryguje: Martin Skoviera

Chór powstał w parafii Podwyższenia Krzyża w Bratysławie na przełomie 1991/92 r. Repertuar obejmuje muzykę klasyczną, muzykę cerkiewną, utwory kompozytorów krajowych, melodie karpackiego raspiewu oraz aranżacje dyrygenta. W chórze śpiewają wyłącznie nieprofesjonalni wokaliści. Po utworzeniu Diecezji Bratysławskiej stał się chórem katedralnym. Od 1997 r. dyrygentem Chóru jest Martin Škoviera profesor matematyki Uniwersytetu w Bratysławie. Pod jego kierownictwem „Chrysostomos” stał się czołowym chórem religijnym Słowacji. Za zasługi dla rozwoju kultury chrześcijańskiej Chór został uhonorowany przez Episkopat Słowacji nagrodą „Fra Angelico”.

Program:

 1. Wiktor Kalinnikow — Trisagion
 2. Martin Škoviera — Gospodi wozwach gł. 4; — Stichira – Dażd’mi umilenie gł. 4; — Podobien – Dal jesi (znamennoje)
 3. Zvorygin — Plotiju usnuw — exapostilarion Paschi
 4. Mikołaj Rimski-Korsakow — Radujtiesia prawiednii No.2
 5. Martin Škoviera — Priczastien (w jęz. greckim)
 6. Petar Dinew — Bogorodice Diewo
 7. Grigorij Lwowski — Dogmatik gł.2
 8. Anatolij Ladow — Chwalitie Gospoda
 9. Martin Škoviera — Megalynarion Palmowej Niedzieli (w jęz. słowackim)
 10. Aleksander Kastalski — Nynie otpuszczajeszi (diemestwiennoje)
 11. Wiktor Kalinnikow — Wo carstwii twojem

Kategoria: Chóry parafialne

Chór Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą

Croydon, Sydney, Australia

Dyryguje: Andriej Łaptiew

Chór Diecezji Australijskiej jest reprezentacyjnym chórem całej prawosławnej Australii. Chóralne tradycje diecezji sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to do Australii napływali prawosławni, głównie z Europy po II Wojnie Światowej, i w latach 1950—1960 z Chin — głównie z Charbina i Szanghaju, gdzie istniały różnorodne tradycje chóralne na wysokim, profesjonalnym poziomie. Od lat 90. chórzyści tej bardzo rozproszonej diecezji regularnie prezentowali muzykę cerkiewną na konferencjach i koncertach. Chór kontynuuje tę działalność, gromadząc najbardziej doświadczonych chórzystów Kościoła Prawosławnego w Australii. Chór składa się z potomków emigrantów z połowy XX w. z Rosji, ale i z nierosyjskich środowisk, odzwierciedlających zróżnicowany charakter narodowościowy diecezji Australii i Nowej Zelandii. Dyrygent Chóru — Andriej Łaptiew to profesjonalny wokalista, chórmistrz i nauczyciel języka. Od 2007 r. pracuje w Chórze Opery Australijskiej, a także w profesjonalnych chórach: „Cantillation”, „The Australian Brandenburg Singers” oraz w Kameralnym Chórze Sydney i The Parsons Affayre. Andriej Łaptiew jest stałym wykonawcą muzyki barokowej i renesansowej, żywo interesuje się również chóralną rosyjską muzyką cerkiewną z XVII i XVIII w., poczynając od „partiesu” do Bortniańskiego. Odkrywa również i prezentuje kompozycje wielu chórmistrzów i kompozytorów emigracyjnych, którzy działali w rosyjskiej prawosławnej diasporze.

Program:

 1. John Tavener — Holy God
 2. Iwan Kolczin — Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
 3. Anonim z XVII w. — Swiatyj Boże
 4. Dymitr Bortniański — Kol wozlublenna sielenija Twoja, Gospodi
 5. Michaił Konstantinow — Chieruwimskaja pieśń
 6. Paweł Czesnokow — Duch Twoj błagij
 7. Nikołaj Kiedrow (syn)— Prokimien paschalny – This is the day which the Lord hath made (w języku angielskim)
 8. John Tavener — Mnogaja leta

Kategoria: Chóry parafialne

Kameralny Chór „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Irina Timochina

Kameralny Chór „Sogłasije” istnieje od 2007 r. Uczestnicy zespołu to miłośnicy śpiewu, studenci. W repertuarze chóru znajdują się rosyjskie i zagraniczne utwory klasyczne, muzyka cerkiewna, pieśni ludowe. Kameralny Chór „Sogłasije” jest laureatem kilku festiwali: w Sarowie, Moskwie, Wiedniu, Jarosławlu. Kierownikiem artystycznym chóru jest Zasłużony Działacz Kultury Federacji Rosyjskiej Irina Timochina. Chórmistrzem — Tatiana Biserowa. Koncertmistrzem — Nikołaj Osipowskij.

Program:

 1. Aleksander Kastalski — Christos woskresie
 2. Znamiennyj raspiew — Ot junosti mojeja
 3. Napiew Kremlowskiego Monasteru — Bogorodice Diewo
 4. Dymitr Bortniański — Chwalitie Gospoda s niebies
 5. Paweł Czesnokow — Błagoslowi, dusze moja, Gospoda; — Dostojno jest’
 6. Paweł Czesnokow — Chwalitie Imia Gospodnie
 7. Jurij Falik — K Iwierskoj ikonie Preswiatoj Bogorodicy
 8. Modest Musorgski — Angieł wopijasze

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Kowieński Chór Mieszany „Kamertonas”

Kowno, Litwa

Dyryguje: Kestutis Jakeliunas

Chór powstał w 1995 r. Członkami chóru są śpiewacy amatorzy — przedstawiciele różnych zawodów. W 1996 r. dyrygentem chóru został Algirdas Viesulas. Chór prowadzony przez niego często koncertował i brał udzial w festiwalach na Litwie oraz za granicą: w Austrii, Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Południowej Afryce, Czechach, Słowacji, Łotwie i Australii. Chór nagrał kasetę audio oraz cztery płyty CD. Od 2003 r. chórem dyryguje i kieruje Kestutis Jakeliunas — członek Związku Chórów oraz Muzyków Litewskich i Rady Artystycznej Kowieńskiej Filharmonii.

Program:

 1. Sergiusz Rachmaninow — Tiebie pojem
 2. Piotr Czajkowski — Otcze nasz
 3. Wiktor Kalinnikow — Swietie tichij
 4. Arvo Pärt — Bogorodice Diewo
 5. Romuald Twardowski — Hosanna

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Młodzieżowy Chór „Cantabile”

Kiszyniów, Mołdawia

Dyryguje: Elena Marian

Chór został założony 2009 r., przy Akademii Ekonomicznej w Mołdawii. W ciągu czterech lat swojego istnienia Chór występował wielokrotnie w Akademii oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach chóralnych, m. in. we Włoszech, Polsce, Czechach, Ukrainie i Rumunii, zdobywając tam wiele wyróżnień. Założycielka chóru, dyrygentka wielu chórów i manager kultury Elena Marian jest również dyrektorem Towarzystwa Muzyczno-Chóralnego — prestiżowej pozarządowej organizacji kulturalnej Mołdawii.

Program:

 1. Gawriił Musicescu — Koncert nr 1 Andante — Kto budiet podnimatsia…
 2. Gawriił Musicescu — Koncert nr 1 Adagio — Gospodi mój guby Ty…
 3. Władimir Ciolac — Chwalitie Gospoda s niebies
 4. Władimir Ciolac — Priiditie pomolimsia
 5. Gawriił Musicescu — Wozobnowisi nowi Jerusalim
 6. Bogdana Filc — Presławna Prisnodiewo Bogorodice
 7. Teodor Zgureanu — Otcze nasz

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu

Mińsk, Białoruś

Dyrygują: Olga Minienkowa i Aleksandr Minienkow

Chór został założony w 1946 r. Chórzyści to studenci różnych wydziałów, absolwenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu oraz innych wyższych uczelni Mińska. Repertuar chóru składa się z muzyki różnych epok, stylów i gatunków. Zespół regularnie bierze udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach Białorusi, a także w Austrii, Estonii, Serbii i Francji. Od 2006 r. pod patronatem władz swojej uczelni jest niezmiennym organizatorem i uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu „Paparać kwietka”. W 1959 r. chórowi przyznano tytuł „Ludowy” i „Akademicki”. Ich twórcze credo to: „Muzyka ponad polityką jednoczy wszystkich ludzi!”. Kierownikami artystycznymi i dyrygentami chóru są absolwenci Białoruskiej Akademii Muzyki, laureaci krajowych i zagranicznych konkursów Olga i Aleksandr Minienkow.

Program:

 1. Piotr Czajkowski — Wieruju z Liturgii św. Jana Złotoustego
 2. Wałaamski raspiew — Swietie tichij (harmonizacja S. Trubaczewa, oprac. I. Denisowej)
 3. Michał Werbicki — Koncert paschalny Angieł wopijasze
 4. Mikoła Kulikowicz — Jedinorodnyj Synie
 5. Wiktor Kalinnikow — Nynie otpuszczajeszi
 6. Romuald Twardowski — Alliłuja

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Akademicki Męski Chór Narodowego Uniwersytetu Badań Jądrowych „MIFI”

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Nadieżda Maliawina

Akademicki Męski Chór „MIFI” istnieje od 1956 r. W repertuarze chóru znajdują się arcydzieła rosyjskiej i zachodniej muzyki sakralnej i świeckiej, utwory współczesnych kompozytorów, pieśni ludowe. Chór wraz z czołowymi rosyjskimi orkiestrami uczestniczy w wykonaniach wokalno-symfonicznych utworów. Solowe koncerty chóru odbywają się w najlepszych salach filharmonii, muzeach i cerkwiach Moskwy i innych rosyjskich miast. W uznaniu wybitnej działalności artystycznej chór został uhonorowany wieloma tytułami i nagrodami m.in. tytułem „Ludowy zespół Rosji”. Jest również laureatem wielu rosyjskich i międzynarodowych konkursów. Po zdobyciu I miejsca i Grand Prix w konkursie chóralnym na Malcie w 1993 r., koncertował w Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Od 1987 r. dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem chóru jest absolwentka Konserwatorium Moskiewskiego, Zasłużona Artystka Rosji — Nadieżda Maliawina.

Program:

 1. Aleksander Nikolski — Gospod’ – proswieszczenije moje
 2. Konstantin Szwiedow — Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
 3. Wasilij Titow — Jedinorodnyj Synie
 4. Aleksiej Lwow — Wieczieri Twojeja tajnyja
 5. Aleksander Alabjew — Iże Chieruwimy z Liturgii dla chóru męskiego
 6. Modest Musorgski — Angieł wopijasze

Kategoria: Chóry amatorskie świeckie

Chór Młodzieżowego Domu Kultury

Białystok, Polska

Dyryguje: Barbara Kornacka

Chór powstał w 1999 r. jako chór żeński. W chórze śpiewają amatorzy, uczniowie gimnazjum, szkół średnich i wyższych. W repertuarze znajdują się utwory od średniowiecza do współczesności. Chór dużo koncertuje, uświetniając wiele uroczystości na terenie Białegostoku i województwa. Występował w wielu miastach Polski oraz na Litwie. Jest laureatem wielu wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Dyrygent Barbara Kornacka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Białymstoku oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku oprócz Chóru prowadzi również Zespół Muzyki Dawnej „Esperimento” oraz Dziecięcy Zespół Wokalny. Współpracuje także z grupami teatralnymi.

Program:

 1. Dymitr Bortniański — Tiebie pojem
 2. Aleksander Archangielski — Swietie tichij
 3. Nikołaj Kiedrow — Otcze nasz
 4. Sergiusz Rachmaninow — Bogorodice Diewo
 5. Irina Denisowa — Okom błagoutrobnym, Gospodi
 6. A. Denisow — Iże Chieruwimy
 7. Romuald Twardowski — Chwalitie Imia Gospodnie

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Wzorcowy Chór Chłopięcy „Swietacz” Szkoły Średniej nr 3 im. W. M. Usowa

Grodno, Białoruś

Dyryguje: Irina Jagowdik

Chór istnieje od 1983 r. Głównym celem jego działalności jest pobudzanie i rozwój twórczych talentów oraz rozwój smaku estetycznego. W repertuarze chóru znajdują się różne gatunki muzyki klasycznej, cerkiewnej i ludowej. Chór jest laureatem miejskich, regionalnych i wojewódzkich konkursów chóralnych dla dzieci. W 1987 r. zespołowi nadano tytuł „Wzorcowy”. Tytuł ten chór ponownie potwierdził w 2011 r. Chórem kierowali dotychczas Władimir Jelczaninow i Wiera Kuncewicz. Od 2013 r. chórem kieruje absolwentka Państwowej Uczelni Muzycznej w Lidzie i Uniwersytetu w Grodnie — Irina Jagowdik. Koncertmistrzem jest Olga Filipik.

Program:

 1. Piotr Czajkowski — Swiatyj Boże
 2. Oprac. Hauryk Pichura — Wialik światy
 3. Ze zbiorów A. Daraszkiewicza — Chrystos Uwaskros
 4. Dymitr Bortniański — Chwalitie Gospoda s niebies
 5. Wiktor Gulajew — Tiebie pojem
 6. Mikoła Kulikowicz — Dostojno jest’ nr. 1

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór Dziecięcej Szkoły Sztuki

Kamieniec, Białoruś

Dyryguje: Anna Gruszewska

Chór starszych klas Kamienieckiej Dziecięcej Szkoły Sztuki został założony w 1995 r. W repertuarze zespołu znajdują się utwory klasyków i współczesnych białoruskich kompozytorów. Szczególne miejsce zajmuje muzyka cerkiewna. Oprócz wielogłosowych utworów kompozytorów takich, jak D. Bortniański, A. Lwow, A. Kastalski, chór wykonuje również muzykę liturgiczną wg. głasów. Zespół wielokrotnie brał udział w festiwalach i konkursach. Jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Prawosławnego Śpiewu w Mińsku i Otwartego Konkursu Twórczości dziecięco-młodzieżowej „Złota lira – 2010” (Moskwa). Chórem kieruje jego założycielka, absolwentka Państwowej Uczelni Muzycznej w Brześciu — Anna Gruszewska. Od 2003 r. jest również dyrygentką Młodzieżowego Chóru Parafii Prawosławnej w Kamieńcu, w którym śpiewa wiele dzieci ze Szkoły Sztuki. Prowadzi także wokalny Zespół „Harmonia”.

Program:

 1. Fiodor Dubieński — Otcze nasz
 2. Bizantyjski napiew XV w. — Dostojno jest’
 3. Paleski napiew… — Pieśń Żyrowickiej Matki Bożej
 4. Dymitr Bortniański — Jedinorodnyj Synie
 5. Paweł Czesnokow (harmonizacja) — Płotiju usnuw
 6. Mnogaja leta — Patriarsze

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Chór „Radost”

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Tatiana Żdanowa

Chór Centrum rozwoju twórczego i edukacji muzycznej „Radost” został założony w 1980 r. Od tego czasu stał się jednym z czołowych chórów Moskwy. Chór koncertował i jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali dziecięcych i młodzieżowych. Repertuar chóru zawiera rosyjską i zachodnioeuropejską muzykę klasyczną, sakralną i muzykę współczesnych kompozytorów. Ważną część repertuaru stanowią kompozycje a capella. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest laureatka wielu nagród, absolwentka Moskiewskiego Konserwatorium, Zasłużony Artysta Rosji, Zasłużony Pracownik Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego Tatiana Żdanowa. Chórmistrzem i akompaniatorem jest Zasłużony Pracownik Edukacji Rosji, Zasłużony Pracownik Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Laureat konkursu „Moscow grant” Jekaterina Dunajewa, zaś Chórmistrzem — Tatiana Chailowa.

Program:

 1. Aleksander Archangielski — Nynie otpuszczajeszi
 2. Anatolij Kisielow — Otcze nasz
 3. Anatolij Grinczenko — Radujsia wsi angieli
 4. Walerij Fadiejew — Radujtiesia, prawiedni
 5. Piotr Czajkowski — Pokajannaja molitwa o Rusi
 6. Aleksander Archangielski — K Bogorodice prileżno
 7. Dymitr Bortniański — Gospodi, siłoju Twojeju

Kategoria: Chóry dziecięco-młodzieżowe

Akademicki Chór Instytutu Sztuki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

Łuck, Ukraina

Dyryguje: Wasilij Mojsijuk

Akademicki Chór Instytutu Sztuki powstał w 1995 r. W chórze śpiewają studenci i wykładowcy Instytutu Sztuki. W repertuarze znajdują się najlepsze utwory ukraińskiej i światowej klasyki, chóralna muzyka religijna, kompozycje współczesne, a także opracowania ludowych pieśni. Chór jest aktywnym uczestnikiem chóralnego życia kraju. Uczestniczył i jest zwycięzcą wielu ukraińskich konkursów chóralnych. Od 2007 r. chórem kieruje absolwent Kijowskiego Konserwatorium, znakomity dyrygent świeckich i cerkiewnych chórów, pedagog, laureat wielu prestiżowych nagród, Zasłużony Działacz Sztuki Ukrainy — Wasilij Mojsijuk. Koncertmistrzem chóru jest Marina Smietanina.

Program:

 1. Dymitr Bortniański — koncert chóralny – Sława na nebi Bogu
 2. Mykoła Leontowicz — Dostojno jest’
 3. Romuald Twardowski — Priiditie pokłonimsia
 4. Anna Hawrileć — Boże mij, naszczo Ti mienie pokinuw
 5. Arvo Pärt — Bogorodice Diewo

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chóralna Kapela „Oswita”

Ternopol, Ukraina

Dyryguje: Anatolij Oronowski

Chóralna Kapela „Oswita” powstała w 1992 r. na bazie Wydziału Muzyczno-Pedagogicznego dla zapewnienia procesu kształcenia i popularyzacji sztuki chóralnej. Repertuar to muzyka XVI w., utwory narodowych i zagranicznych klasyków, dzieła współczesnych kompozytorów, opracowania pieśni ludowych, kompozycje sakralne XVI — XXI w. Zespół aktywnie koncertuje w Uniwersytecie, mieście, regionie i kraju. „Oswita” to zwycięzca wielu krajowych konkursów chóralnych wśród wyższych uczelni, a także uczestnik i laureat wielu krajowych i zagranicznych festiwali chóralnych. Chórem kieruje absolwent Konserwatorium we Lwowie (klasa laureata MFMC ”Hajnowka” — prof. Igora Cyklińskiego), pedagog, dyrygent, wokalista (tenor), Juror wielu konkursów chóralnych i wokalnych — Anatolij Oronowski.

Program:

 1. Michaił Wierbicki — Chwalitie Gospoda s niebies
 2. Kirył Stecenko — Anafora
 3. Arcybiskup Serafim — Błagosłowi, dusze moja, Gosopda
 4. Arvo Pärt — Bogorodice Diewo
 5. Romuald Twardowski — Wo carstwii Twojem
 6. Wiktor Stepurko — Spiwajtie Gospodiewi (Psalm nr 9)

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego

Moskwa, Rosja

Dyryguje: Leonid Pawłow

Chór jest muzyczną wizytówką jednej z najstarszych, bo powstałej w 1891 r., rosyjskiej uczelni muzycznej. W repertuarze chóru znajduje się muzyka cerkiewna i świecka rosyjskich oraz zachodnioeuropejskich klasyków, pieśni ludowe, kompozycje współczesne, a także formy oratoryjno-kantatowe. Uczestniczy i jest laureatem wielu znaczących międzynarodowych konkursów i festiwali w Rosji, we Włoszech, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Niemczech. Dokonuje wielu prawykonań, m.in. „Pasji wg. Św. Mateusza” i „Oratorium” Metropolity Hilariona. Chór prowadzi absolwent Konserwatorium Moskiewskiego, twórca i dyrygent wielu chórów, pedagog, kompozytor, Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej College’u, Zasłużony Artysta Rosji — Leonid Pawłow.

Program:

 1. Dymitr Bortniański, red. P.Czajkowski — Koncert Priiditie wospoim, ludije
 2. Piotr Czajkowski — Tiebie pojem z Liturgii Św. Jana Złotoustego, nr 10
 3. Piotr Czajkowski — Dostojno jest’ z Liturgii Św. Jana Złotoustego, nr 11
 4. Paweł Czesnokow — Chwalitie Gospoda s niebies z Liturgii Św. Jana Złotoustego, op. 42
 5. Leonid Pawłow — Otcze nasz
 6. Leonid Pawłow — Tiebie pojem

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chóralny Zespół Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza

Czerniowce, Ukraina

Dyryguje: Walentyna Gordiej

Zespół został założony ponad pół wieku temu. Od wielu lat uchodzi za wizytówkę artystyczną Wydziału Dyrygentury Chóralnej swojej uczelni. Wiek i młodzieńczy zapał chórzystów, mimo zmieniającego się corocznie składu Zespołu, pozwala na znakomite wykonawstwo różnorodnego repertuaru. Od 2001 r. zespołem kieruje absolwentka Państwowej Akademii Muzycznej w Odessie, wykładowca dyrygentury chóralnej Uczelni Walentyna Gordiej. Pod jej kierownictwem chór bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły, miasta i województwa. Uczestniczy również i jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali Ukrainy.

Program:

 1. Ruben Tolmaczow — Bogorodice Diewo, radujsia
 2. Łesia Dyczko — Otcze nasz
 3. Paweł Czesnokow — Swiatyj Boże
 4. Romuald Twardowski — Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
 5. Dymitr Bortniański — Tiebie Boga chwalim

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Inessa Bodiako

Chór powstał na bazie Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii. Niezmiennym Dyrektorem w latach 1962-2007 był prof. Wiktor Rowdo. Pod jego kierownictwem zespół wygrał wiele konkursów chóralnych w Mołdawii, Niemczech, Polsce, Białorusi. Chór jest wykonawcą wielu krajowych premier utworów Haendla, Gershwina, Sznitke, Palmeri. Chórzyści uczestniczą często w klasach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych zagranicznych dyrygentów. Chór jest laureatem wielu chóralnych konkursów w Rosji, Niemczech, Szwecji, Chinach. Od 2007 r. kierownikiem i dyrygentem jest kierująca Katedrą Dyrygentury Chóralnej Akademii, wieloletnia chórmistrzyni Chóru Radia i Telewizji Białorusi, wielokrotna zdobywczyni tytułu „Najlepsza dyrygentka”, jurorka renomowanych międzynarodowych festiwali, dyrygentka chórów cerkiewnych, Laureatka MFMC „Hajnówka” — Inessa Bodiako.

Program:

 1. Mikoła Kulikowicz — Priczastien
 2. Alfred Sznitke — Otcze nasz
 3. Jurij Falik — Na wielicem powieczieri
 4. Aleksander Litwinowski — Ach, moj Iisusie
 5. Sergiusz Rachmaninow — Chwalitie Imia Gospodnie
 6. Aleksiej Michnowicz — Mnohaja leta

Kategoria: Chóry uczelni muzycznych

Młodzieżowy Chór „Visson” Republikańskiego Centrum Współczesnej Kultury Chrześcijańskiej „Błagowiest”

Mińsk, Białoruś

Dyryguje: Alona Wysocka

Chór powstał w 2010 r. Nazwa chóru w jęz. słowiańskim oznacza szlachetną, cienką tkaninę, w tym wypadku „przędzę – muzyczne tkanie dźwięków”. Chór składa się z młodych profesjonalnych muzyków, a także innych utalentowanych muzycznie osób. Wielu z nich śpiewa i dyryguje w mińskich chórach cerkiewnych. Ważne miejsce w repertuarze chóru zajmuje cerkiewna muzyka liturgiczna oraz wykonywane w różnych językach chóralne utwory różnych stylów i epok. Kierownikiem artystycznym jest laureatka międzynarodowych konkursów, reżyser, nauczycielka, dyrygent chóru cerkiewnego — Alona Wysocka.

Program:

 1. Gruziński napiew – Alliluija
 2. Jekatierina Smirnowa (oprac.) — Triswiatoje
 3. Milija Bałakirew — Troparion Św. Jana Teologa (wałaamski napiew)
 4. Siostra Iulianija (Denisowa) — Kondakion z Akatystu „Wsiecarica”
 5. Ludmiła Nowosiełowa — Wonmi niebo
 6. Wiktoria Polewaja — Troparion „Kriestu…”
 7. Aleh Zieletniou — Chrystos uwaskros (w jęz. biał.)
 8. Wiktor Sacharuk — Usłyszi Gospodi (w jęz. biał.)
 9. Jewgienij Muraszko — Bogorodice Diewo
 10. Aleksander Kastalski — S nami Bog

Kategoria: Chóry zawodowe

Chór „Modo Maiorum”

Warszawa, Polska

Dyryguje: Michał Straszewski

Działający przy Parafii Ewangelicko Augsburskiej św. Trójcy Chór powstał w 2005 r. Główne założenie programowe to wykonywanie najwybitniejszych dzieł dawnych mistrzów renesansu i baroku w estetyce zbliżonej do oryginału. W swoim repertuarze posiada msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne. Występuje w swojej świątyni oraz innych warszawskich kościołach różnych wyznań. Swoim śpiewem uświetniał uroczystości Kościoła Ewangelicko — Augsburskiego takie, jak Synod Kościoła i ingres bpa Jerzego Samca oraz nabożeństwa ekumeniczne, w tym spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Od początku chórem kieruje doświadczony dyrygent i pedagog, znawca muzyki dawnej — Michał Straszewski, prowadzący również chór macierzystej Parafii św. Trójcy oraz Chór „Patrium Carmen” w Łomiankach.

Program:

 1. Aleksander Archangielski — Swietie tichij
 2. Dymitr Bortniański — Sława Otcu i Synu
 3. Staryj obichodnyj napiew — Iże Chieruwimy
 4. Kijewski raspiew — Błażen muż
 5. Sergiusz Rachmaninow — Bogorodice Diewo

Kategoria: Chóry zawodowe

Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

Kijów, Ukraina

Dyryguje: Aleksiej Szamrickij

Chóru powstał w 2007 r. Początkowo specjalizował się w muzyce dawnej zmieniając z czasem swój repertuar. W 2011 r. nagrał pierwszą płytę pt. „Liturgia” zawierającą najbardziej znane utwory Rachmaninowa, Czajkowskiego, Czesnokowa, Sznitke. W chórze śpiewają wysoko wykwalifikowani młodzi wokaliści, absolwenci i studenci. Repertuar chóru zawiera ponad 100 utworów różnych epok, od muzyki dawnej do współczesnej ukraińskiej, rosyjskiej i Zachodniej. Chór koncertuje w kraju i za granicą. Współpracuje z licznymi instytucjami. Od 2009 r. chórem kieruje laureat I miejsca Ukraińskiego konkursu dyrygentów chóralnych, wykładowca Akademii Muzycznej Ukrainy Aleksiej Szamrickij.

Program:

 1. Pietrowskij kant — Radujsia radost’ twoju wospiewajem
 2. Sergiusz Rachmaninow — Tiebie pojem
 3. Romuald Twardowski — Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
 4. Łesia Dyczko — Psalm nr 1, z Symfonii Szewczenkiana
 5. Tatiana Jaszwili — Otcze nasz
 6. Anna Hawrileć — Wsie upowanije moje

Kategoria: Chóry zawodowe

Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła”

Grodno, Białoruś

Dyryguje: Łarisa Ikonnikowa

Chór powstał w 1991 r. z inicjatywy i przy udziale kompozytora, obecnie duchownego Andreja Bondarenko. Ceniony na Białorusi chór koncertował w kraju i za granicą m.in. we Francji. Brał udział i jest laureatem wielu festiwali w Białorusi, Niemczech, Norwegii, Rosji i Polsce — Laureat MFMC. Wykonuje muzykę klasyczną, cerkiewną, ludową oraz instrumentalno-wokalną. W czasie XXXII MFMC z Orkiestrą Kameralną i solistami swojej instytucji po raz pierwszy w Polsce wykonał „Pasję wg. św. Mateusza” Metropolity Hilariona. Od początku istnienia chórem kieruje absolwentka Białoruskiej Akademii Muzyki, dyrygentka chóru i wykładowca College’u, pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu w Grodnie, Zasłużony Działacz Kultury Białorusi — Łarisa Ikonnikowa.

Program:

 1. Romuald Twardowski — Priidite, pokłonimsia z Liturgii św. Jana Złotoustego
 2. Dymitr Bortniański — Koncert – Tiebie Boga chwalim
 3. Ks. Andrej Bondarenko — Dostojno jest’ z Liturgii św. Jana Złotoustego
 4. Aleksiej Astafiew — Wiżd moju skorb i bolezń, solista: Aleksandr Kazakiewicz
 5. Piotr Czajkowski — Chwalitie Gospoda s niebies

Kategoria: Chóry zawodowe

Akademicki Chór „Divina Armonie”

Bukareszt, Rumunia

Dyryguje: Cristian Marius Firca

Chór powstał w 1997 r. jako chór Cerkwi św. Jerzego (Sf. Gheorhe Nou) w Bukareszcie. Później do chóru dołączyli absolwenci Uniwersytetu Muzycznego i Teologicznego. Celem chóru jest promowanie tradycji muzycznej sztuki chóralnej Rumunii. W repertuarze znajduje się muzyka cerkiewna, klasyczna, poważna, utwory wykonywane po raz pierwszy, znane pieśni i opery. Od 2009 r. chór koncertuje również z orkiestrą symfoniczną ANGELY’S Fundacji „Dacian Knights”. Uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych na największych scenach kraju. Koncertował i odniósł wiele sukcesów w krajowych i zagranicznych festiwalach m.in.: w Grecji, Turcji, Bułgarii, Słowenii, Austrii. Nagrał 10 albumów płytowych. Od 2000 r. chórem dyryguje członek Stowarzyszenia Kompozytorów Rumunii, prowadzący aktywną działalność muzyczną, radiową i telewizyjną w kraju i za granicą prof. Cristian Marius Firca.

Program:

 1. Gawriił Musicescu — Koncert nr 1 (cz. I-II)
 2. Sergiusz Rachmaninow — Woskresienije Christowo widiewsze
 3. Martian Negrea — Rugaciune (Modlitwa)
 4. Alexandru Racu — Toata suflarea sa laude pre domnul
 5. Irina Odagescu — Tatal nostra (Otcze nasz)

Kategoria: Chóry zawodowe

Jury Festiwalu

prof. Romuald Twardowski — Przewodniczący Jury; kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie — Warszawa.

prof. Łesia Dyczko — kompozytor, Zasłużona Artystka Ukrainy, profesor Ukraińskiej Akademii Muzycznej, Sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy — Kijów (Ukraina).

Anatolij Kisielow — kompozytor, Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, sekretarz Związku Kompozytorów Rosji, Laureat i juror międzynarodowych konkursów — Moskwa (Rosja).

prof. Bożenna Sawicka — dyrygent, Dziekan wydziału instrumentalno-pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, dwukrotna Laureatka MFMC „Hajnówka” — Białystok.

Ilona Stepan — Laureatka MFMC. Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Mołdawskiej Akademii Muzyki. Założycielka Narodowego Chóru Kameralnego Mołdawii i wokalnego bandu „UniVox”. Kieruje Chórem Mołdawskiej Akademii Muzyki i Akademicką Kapelą Chóralną „Doina” — Kiszyniów (Mołdawia).

ks. Jerzy Szurbak — dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny Laureat MFMC „Hajnówka” — Warszawa.

Organizatorzy i sponsorzy

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Współpraca: Stołeczna Estrada w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Dyrektor Biura Organizacyjnego: Irena Parfieniuk

Konsultacje artystyczne: prof. R. Twardowski, (Polska), prof. D. Kazarian (Armenia), S. Skarabahatau, L. Dubawiec, K. Nasajew, W. Bormatow, Ł. Hustawa, N. Gromik i inni (Białoruś), prof. D. Dymitrow (Bułgaria), prof. M. Koleno (Czechy), Z. Tumanowa, W. Warunin (Estonia), A. Tskwitinidze, B. Dżimszelejszwili (Gruzja), E. Plotkin (Izrael), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaus (Łotwa) prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. T. Zgurianu, I. Stepan (Mołdawia), K. Kowol (Niemcy), W. Panek, ks. J. Szurbak, A. Twardowska, M. Mróz i inni (Polska), doc. N. Denisow, prof. W. Minin, A. Pietrienko, O. A. Radin, I. Rojewski, prof. A. Rudniewskij, prof. W. Uspieński (Rosja), prof. Ł. Dyczko, prof. J. Sawczuk i inni (Ukraina), dr T. Bubno (Węgry).

Konsultacje inne: A. Twardowska, M. Bołtromiuk, N. Gierasimiuk

Festiwal finansuje: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Dofinansowanie:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Białegostoku
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Telewizja Polska S.A.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Lotto
Darczyńcy 1% od podatku i inni
Patronat:

Związek Kompozytorów Polskich
Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny
Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny
Dziennik „Metro”
Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok
Polskie Radio Białystok S.A.
Tygodnik „Niwa”
Tygodnik „Nasze słowo”
Radio Racja
Radio JARD 89,2 FM Białystok
TV JARD Białystok
TVK Hajnówka
TV Podlasie

Patronaty

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny

Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny

Dziennik „Metro”

Regionalne patronaty medialne:

TVP Białystok

Polskie Radio Białystok S.A.

Tygodnik „Niwa”

Tygodnik „Nasze słowo”

Radio Racja

Radio JARD 89,2 FM Białystok

TV JARD Białystok

TVK Hajnówka

TV Podlasie

Regulamin

1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.
2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:
1. chóry amatorskie :
a) parafialne
b) świeckie
c) dziecięce
2. chóry uczelni muzycznych
3. chóry zawodowe
3. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.
4. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania 18 – 20 minut.
Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym.
Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2014 r.
5. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy kierować na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2013r.
6. Do karty zgłoszenia należy dołączyć program i nagrania chóru.
7. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2014r.
8. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2014 r. następujące dane dotyczące repertuaru:
a) fonetyczne tytuły i czas wykonania poszczególnych utworów
b) imiona i nazwiska kompozytorów
c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program
9. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.
Kryteria oceny :
a) dobór repertuaru
b) interpretacja
c) dyrygowanie
d) wrażenia artystyczne
10. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału w Koncercie Galowym.
11. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.
12. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 18 euro od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu na konto organizatora do 15 lutego 2014 r.
13. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2014r stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.
14. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).
15. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.
16. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.
17. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:
Biuro organizacyjne
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”
ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka
Tel./ fax 0048 85 682-20-89, 0048 85 682-32-02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

Dyrektor Festiwalu
Mikołaj Buszko


Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów, mam niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na wielkie święto muzyki cerkiewnej. Chóralne święto „Śpiewającej duszy” z udziałem 27 chórów ze świata, czyli XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku, odbędzie się w dniach 20-25 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2. Inauguracja Festiwalu, przesłuchania konkursowe, ogłoszenie wyników i Koncert Galowy będą miały tam miejsce. Festiwal zaistnieje również w innych miejscowościach Polski.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej od lat jest indykatorem stanu chóralistyki europejskiej. Z festiwalowych zmagań ostatnimi laty wynika, iż w chóralistyce Europy Wschodniej wyraźnie dominują chóry ukraińskie. Zdecydowaliśmy (na długo przed wydarzeniami na kijowskim Majdanie), że w tegorocznym Festiwalu zaakcentujemy to pozytywne zjawisko. Dlatego Koncert Inauguracyjny Festiwalu organizujemy pod hasłem „Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy”, a najlepsze kompozycje muzyki cerkiewnej najwybitniejszych obecnie kompozytorów Ukrainy zaprezentuje jeden z niezrównanych chórów ukraińskich słynny Chór „Kijów” — wielokrotny laureat naszej imprezy. W koncercie — autorskim programie — dyrygenta Chóru Mykoły Gobdycza, który jako nasz laureat wielokrotnie zasiadał w Jury Festiwalu, zabrzmi również utwór tegorocznej Jubilatki Łesi Dyczko. Obchodząca w tym roku 75 lecie i obecna na koncercie twórczyni, jest pierwszą na Ukrainie kobietą, która po Rewolucji Październikowej, odważyła się tworzyć muzykę cerkiewną. Oprócz jubileuszu będzie miała jeszcze inny powód do satysfakcji. Po raz pierwszy bowiem w historii Programu Ministra Kultury RP „Kolekcje — Zamówienia kompozytorskie” zaakceptowany został projekt naszej Fundacji i realizujący program Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zamówił u Niej nową kompozycję muzyki cerkiewnej. Kompozycja ta zabrzmi podczas Festiwalu. Zostanie zaprezentowana przez profesjonalny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa.

Jednym z celów naszego Festiwalu jest propagowanie muzyki cerkiewnej oraz tworzących ją ludzi. Mamy na myśli przede wszystkim kompozytorów. Stąd ich wielokrotna obecność na festiwalach, ale także pamięć o tych którzy odeszli. W roku ubiegłym zabrakło wybitnego kompozytora angielskiego Sir Johna Tavenera (1944-2013) tworzącego również muzykę cerkiewną. W 2004 roku, renomowany Chór Moskiewskiego Konserwatorium pod dyrekcją Borysa Tewlina, z okazji obchodów 60-lecia kompozytora, za Jego wiedzą i zgodą, wykonał na naszym festiwalu pełen autorski koncert muzyki cerkiewnej. W tym roku zaprezentujemy fragmenty Prawosławnej „The Liturgy of St. John Chrysostom” Sir Johna Tavenera. Wykona je chór, któremu ta muzyka będzie najbliższa, a mianowicie Chór z Australii, ale także Chór MDK z Białegostoku.

Pamiętamy również o Rocznicach innych twórców. Wybitnym kompozytorze Białorusi Mikole Kulikowiczu (1893-1969), Rosji Pawle Czesnokowie (1877-1944), także o kompozytorach polskich, takich jak: Stanisław Moniuszko (1819-1872), Ludomir Michał Rogowski (1881-1954) czy Konstanty Gorski (1859-1924), których muzyka cerkiewna była wykonywana podczas różnych odsłon naszego Festiwalu. Wszystko to zdarzy się za sprawą organizatorów, ale przede wszystkich chórów biorących udział w tegorocznym wydarzeniu.

Festiwal to wynik całorocznej pracy organizatorów, wspartej życzliwością i pomocą wielu instytucji i ludzi. Imiennych i bezimiennych, wspierających nas organizacyjnie, finansowo i duchowo. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.

Ostateczny kształt Festiwali jest wynikiem wyobrażeń organizatorów, zweryfikowanych otaczającą ich rzeczywistością. Pragniemy, aby i tegoroczny Festiwal Śpiewającej Duszy, tak jak dotychczasowe, był otwarty na wszystkich wykonawców złączonych pięknem, duchowością, uniwersalizmem i wyjątkowością muzyki cerkiewnej. Cieszymy się, że wśród naszych gości są chóry prawosławne, katolickie, greckokatolickie, protestanckie i świeckie, a w kategoriach konkursowych zmagań wezmą udział chóry parafialne, amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe, uczelni muzycznych i (nieobecne, w konkursach innych festiwali) chóry zawodowe. W Festiwalu wezmą udział chóry mistrzowskie.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w Programie Festiwalu wybrane i zaproszone chóry, które potwierdziły swój udział, oprą się wszelkim przeciwnościom organizacyjnym, finansowym i politycznym i sprawią nam wspaniałą duchową i artystyczną ucztę, której tak bardzo oczekujemy.

Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam.

Mikołaj Buszko
Pomysłodawca, inicjator i Dyrektor Festiwalu


Program XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

„Hajnówka 2014” w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2, Białystok

OTWARCIE FESTIWALU

20.05.2014 (wtorek) godz. 19.00


Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

pod dyr. Wioletty Miłkowskiej

Kameralny Chór „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

KONCERT INAUGURACYJNY

Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy

w wykonaniu

Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

22.05.2014 (czwartek) godz. 17.00

Chór Młodzieżowego DK Białystok (Polska)

Chór Chłopięcy „Swietacz” Grodno (Białoruś)

Uniwersytecki Chór „Sogłasije” Moskwa (Rosja)

Kowieński Chór „Kamertonas” Kowno (Litwa)

Chór Uniwersytetu Narodowego Łuck (Ukraina)

Chór „Łampada” Kursk (Rosja)

Chór „Jubilate Deo” Mysłowice (Polska)

Chór Prawosławnej Akademii Teologicznej Kijów (Ukraina)

23.05.2014 (piątek) godz. 15.30

Dziecięcy Chór Szkoły Sztuki Kamieniec (Białoruś)

Dziecięcy Chór „Radost” Moskwa (Rosja)

Chór „Cantabile” Kiszyniów (Mołdawia)

Chór Państwowego Uniwersytetu Mińsk (Białoruś)

Chór „Basilica Cantans” Wrocław (Polska)

Chór „Chrysostomos” Bratysława (Słowacja)

Młodzieżowy Chór „Visson” Mińsk (Białoruś)

24.05.2014 (sobota) godz. 16.00

Chór Mieszany Sydney (Australia)

Kapela Chóralna „Oswita” Ternopol (Ukraina)

Chór College’u Muzycznego Konserwatorium Moskiewskiego Moskwa (Rosja)

Chór Uczelni Sztuk Pięknych Czerniowce (Ukraina)

Chór Białoruskiej Akademii Muzyki Mińsk (Białoruś)

Chór „Modo Maiorum” Warszawa (Polska)

Kijowski Chór Kameralny „Sofia” Kijów (Ukraina)

Chór „Grodnieńskaja Kapełła” Grodno (Białoruś)

Chór „Divina Armonie” Bukareszt (Rumunia)

Męski Chór Uniwersytetu „MIFI” Moskwa (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

25.05.2014 (niedziela)

godz. 14.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

godz. 16.00 Koncert Galowy

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

18.05.2014 (niedziela) godz. 19.00

Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

19.05.2014 (poniedziałek) godz. 18.00

Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza

Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski

23.05.2014 (sobota), godz. 12.00

Dziecięcy Chór „Łampada” z Kurska (Rosja)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, Narew

23.05.2014 (piątek) godz. 18.00

XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. Trójcy, Plac Małachowskiego 1, Warszawa

23-24.05.2014 (piątek-sobota) godz. 18.00

IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży

Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Park Dyrekcyjny 2

24 maja 2014 (sobota), godz. 12.00

Młodzieżowy Chór „Visson” z Mińska (Białoruś)

II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza, ul. Kopernika 4, Bielsk Podlaski

WARUNKI WSTĘPU

Koncert Inauguracyjny — 20.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): bezpłatne karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Przesłuchania konkursowe — 22-24.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): wstęp wolny

Koncert Galowy — 25.05.2014 (Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2): karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” — 18.05.2014 (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach): bezpłatne karty wstępu — więcej informacji na www.penderecki-center.pl

Koncert „Muzyka cerkiewna Ukrainy” — 19.05.2014 (Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim): wstęp wolny

XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej — 23.05.2014 (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Plac Małachowskiego 1): wstęp wolny

Koncert Dziecięcego Chóru „Łampada” — 23.05.2014 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi): wstęp wolny

IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej — 23-24.05.2014 (Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży): wstęp wolny

Koncert Młodzieżowego Chóru „Visson” — 24.05.2014 (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim): wstęp wolny