logo_misterne

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2005”;

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2005” organizowany przez hajnowską Fundację „Muzyka Cerkiewna” przy współpracy z Filharmonią Białostocką, odbył się w dniach 24-29 maja 2005 r. w Białymstoku.

Zeszłoroczna edycja Festiwalu była kontynuacją formuły Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu z podkreśleniem znaczenia muzyki cerkiewnej jako wielkiego dorobku dziedzictwa narodowego. Podkreślił to udział chórów z krajów tworzących w przeszłości Rzeczypospolitą wielu narodów.

Ponadto, oprócz chórów z krajów o wielkich tradycjach wykonawczych muzyki cerkiewnej, zgodnie z głównym zadaniem Festiwalu jakim jest jej popularyzacja, wystąpili wykonawcy z krajów, w których ta muzyka jest mniej znana.

Mimo międzynarodowej formuły imprezy stworzyliśmy w zeszłym roku większą możliwość uczestnictwa wielu znakomitym chórom z Polski.

Prezentowane były różne rodzaje muzyki cerkiewnej – od najstarszych po kompozycje współczesne.

Zgodnie z wolą międzynarodowego Jury Festiwalu 2004, wykonawcy zaprezentowali utwory wybitnego kompozytora Romualda Twardowskiego. Zwracamy również uwagę na twórczość znakomitego Arvo Pärta – kompozytora estońskiego. Rok 2005 był bowiem rokiem Jubileuszy obu twórców.

Zgodnie z istniejącą tradycją zaprezentowaliśmy kolejne wybitne, aczkolwiek nie wykonywane dotąd w całości na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” dzieło jakim jest „Liturgia wg Św. Jana Chryzostoma” Piotra Czajkowskiego. Wykonamy ją w roku 165-lecia urodzin tego wielkiego rosyjskiego kompozytora.

Wzorem lat ubiegłych uczestnicy Festiwalu wykonali liczne koncerty muzyki cerkiewnej na terenie całego kraju.

Międzynarodowemu Jury przewodniczył prof. Romuald Twardowski.

PROGRAM XXVII MFMC – „HAJNÓWKA 2008”

Opera i Filharmonia Podlaska, Bialystok, ul. Podlesna 2

INAUGURACJA FESTIWALU

2008.05.20 (wtorek), godz. 18.00


Otwarcie Festiwalu


Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyr. prof. Violetty Bieleckiej
Chór „Vilnius” z Wilna (Litwa) pod dyr. prof. Povilasa Gylisa


Koncert Inauguracyjny


Krzysztof Penderecki – „Piesn Cherubinów”
Aleksander Archangielski – „Calonocne czuwanie”


Koncert w wykonaniu:


Chóru „Vilnius” z Wilna (Litwa) pod dyr. prof. Povilasa Gylisa
22 maja 2008 r., godz. 20.00, Sala Kameralna Filharmonii Podlaskiej
Projekcja Filmów o Festiwalu m.in. „Jutrznia” K. Pendereckiego w Sankt Petersburgu

PRZESLUCHANIA KONKURSOWE

2008.05.22 (czwartek), godz. 17.00


Dzieciecy Chór „Otrokowicy” – Kolkia (Estonia)
Zespól Cerkwi p.w. Wniebowstapienia – Gerwajs (USA)
Zenski Chór „Elegia” – Lobnia (Rosja)
Zespól „Vox Cantabilis” – Jirkov (Czechy)
Zenski Chór „Namysto” – Przemysl (Polska)
Akademicki Chór Politechniki Swietokrzyskiej – Kielce (Polska)
Kameralny Chór Akademii Medycznej – Wroclaw (Polska)
Mieszany Chór – Ryga (Lotwa)
Meski Chór „Swietego Romana Slodkopiewcy” – Preszow (Slowacja)


2008.05.23 (piatek), godz. 15.00


Dzieciecy Chór „Komitas” Cerkwi p.w. Wszystkich Swietych – Isfahan (Iran)
Zespól Spiewaków Cerkiewnych – Moskwa (Rosja)
Chór Mieszany – Kiszyniow (Moldawia)
Meski Zespól – Tbilisi (Gruzja)
Dzieciecy Chór „Lira” – Minsk (Bialorus)
Mieszany Chór „Zemgale” – Jelgawa (Lotwa)
Meski Chór Uniwersytetu – Witebsk (Bialorus)
Studencki Chór Uniwersytetu – Charkow (Ukraina)


2008.05.24 (sobota), godz. 17.00


Zenski Zespól Chóralny „Saratowska Polonia” – Saratow (Rosja)
Akademicki Chór „Mozaika” – Mohylew (Bialorus)
Akademicki Chór „Bel Canto” – Olsztyn (Polska)
Wokalny Zespól Kameralny „Canzona” – Warszawa (Polska)
Chór Telewizji Ormianskiej „Avedis” – Erewan (Armenia)
Lipiecki Chór Kameralny – Lipieck (Rosja)
Galicyjski Chór Kameralny – Lwów (Ukraina)
Chór Radia i Telewizji Moldawii „Moldowa”– Kiszyniow (Moldawia)


2008.05.25 (niedziela)


godz. 14.30 – Ogloszenie Werdyktu Jury i wreczenie nagród


godz. 16.00 – Koncert Galowy

Fotoreportaż z XXIV MFMC

 

Filharmonia
Białostocka
Pałac
Branickich

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2005 odbył się w dniach 24-29 maja 2005 r. w Białymstoku w Filharmonii Białostockiej i Pałacu Branickich.

::
Rozpoczęcie ::

 

Akademicki
Chór „Bel Canto” z Olsztyna pod dyr. Jana Połowianiuka wykonuje hymn „Gaude Mater”
Kameralny Chór „Brevis” z Wilna (Litwa) pod dyr. Gintautasa Venislovasa
wykonuje Stichirę Swietym Ziemi Ruskiej

:: Wręczenie dyplomu ::

Waldemar
Rataj – Prezes Zarządu Fundacji „Pro Publico Bono” z Krakowa
wręcza Romualdowi Twardowskiemu – Prezesowi Zarządu Fundacji „Muzyka
Cerkiewna” dyplom wyróżnienia Kapituły konkursu na najlepszą inicjatywę
obywatelską PRO PUBLICO BONO w kategorii inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa
narodowego.


:: Otwarcie

::

 

Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu
Janusz Krzyżewski
Marszałek Województwa Podlaskiego

 

List od Krzysztofa Pendereckiego:

Pozdrawiam organizatorów, uczestników
i publiczność XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej –
Hajnówka 2005.

Gratuluję znakomitych wykonawców.

Pozdrawiam również Jubilata prof. Romualda Twardowskiego.

Postaram się choć przez chwilę być z Wami.

Krzysztof Penderecki

Kraków

::
Koncert Inauguracyjny ::


Kameralny Chór „Brevis” z Wilna (Litwa) i Akademicki Chór
„Bel Canto” z Olsztyna – dyrygują: Gintautas Venislovas i Jan Połowianiuk

Kameralny
Chór „Brevis” z Wilna (Litwa) i Akademicki Chór
„Bel Canto” z Olsztyna – dyryguje Gintautas Venislovas
Kameralny
Chór „Brevis” z Wilna (Litwa) i Akademicki Chór
„Bel Canto” z Olsztyna- dyryguje Jan Połowianiuk

 

Kameralny
Chór „Brevis” z Wilna (Litwa) i Akademicki Chór „Bel
Canto” z Olsztyna – dyrygują: Gintautas Venislovas i Jan Połowianiuk

:: Wystawa fotograficzna „Słońce” –
Wiktora Wołkowa ::


Wiktor Wołkow

Wiktor Wołkow i Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

 

::
Przesłuchania konkursowe ::


Żeński Chór „Na’ama” z Izraela – dyryguje Pnina Inbar

Greckokatolicki
Chór Parafii p. w. Błogosławionego Biskupa Piotra Pawła Gojdica z Vranov nad Toplou (Słowacja) – dyrygują: Maria Šandorova i Jana Višnovska

::
Jury ::

od
lewej: prof. Dymitr Dymitrow (Bułgaria); prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
Jury (Polska); Mykoła Godycz (Ukraina); prof. Bożenna Sawicka (Polska); ks.
Jerzy Szurbak (Polska)

::
Prowadzący koncerty ::

Ireneusz
Prokopiuk
Mikołaj
Buszko

Jubileuszowy Koncert Autorski „Wschód i
Zachód w muzyce Romualda Twardowskiego”

prof. Romuald
Twardowski – Jubilat

Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Białostockiej pod dyr. Mirosława Jacka Błaszczyka

 


Wykonawcy Koncertu Autorskiego:

Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Białostockiej

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Leonard Andrzej Mróz – bas

prof.
Romuald Twardowski i Marcin Nałęcz-Niesiołowski

prof. Romuald Twardowski i Mirosław Jacek Błaszczyk

od
prawej: Wioletta Bielecka – dyrygent Białostockiego Chóru Kameralnego
„Cantica Cantamus”; Leonard Andrzej Mróz – bas; prof.
Romuald Twardowski i Mikołaj Buszko

:: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
::


prof. Romuald Twardowski – przewodniczący Jury i Mikołaj Buszko – Dyrektor
Festiwalu ogłaszają werdykt Jury

Laureaci
XXIV MFMC
Laureaci
XXIV MFMCElżbieta Gryń-Stasik wręcza nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A.


Radość nagrodzonych

:: Laureaci ::

w kategorii chórów

parafialnych:


Greckokatolicki Chór Parafii p. w. Błogosławionego Biskupa Piotra Pawła
Gojdica z Vranov nad Toplou (Słowacja)

dyrygują: Maria Šandorova i Jana Višnovska

III miejsce

Śpiewacy
Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi (Gruzja)

Dyryguje Badri Dżimszelejszwili

II miejsce

Chór
Monasteru Św. Teodora Tiron z Kiszyniowa (Mołdawia)

dyryguje Swietłana Mocpan

II miejsce

Chór
Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria)

dyryguje Giergana Luckanowa – Pietrowa

I miejsce

w kategorii chórów
amatorskich świeckich:

Chór
Kameralny im. Zofii Kurowskiej ze Słupska

dyryguje Roman I. Drozd

III miejsce


Młodzieżowy Chór „Accolada” z Rygi (Łotwa)

dyryguje Oksana Czerkasowa

III miejsce


Żenski Chór „Na’ama” z Givat Ada (Izrael)

dyryguje Pnina Inbar

II miejsce


Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku

dyryguje Edward Kulikowski

II miejsce


Chór „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu (Ukraina)

dyrygują: Ludmiła Krasilnikowa i Wiktor Zawolgin

I miejsce


Akademicki Chór Państwowego Uniwersytetu w Omsku (Rosja)

dyryguje Łarisa Sabitowa

I miejsce

w kategorii chórów

zawodowych:


Kameralny Chór „Iwan Spasow” z Płowdiw (Bułgaria)

dyryguje Giergana Luckanowa – Pietrowa

III miejsce


Uralski Państwowy Chór Kameralny z Permu (Rosja)

dyryguje prof. Władysław Nowik

III miejsce

Kameralny
Chór Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii z Kiszyniowa

dyryguje Ilona Stepan

II miejsce

Kameralny
Chór „Kredo” z Kijowa (Ukraina)

dyryguje Bogdan Plisz

I miejsce

:: Laureaci wyróżnień ::


Męski Chór Prawosławnego Bractwa ku czci Arcystratega Michała z Mińska
(Bialoruś)

dyryguje Jelena Dichtijewskaja

wyróżnienie Dyrektora Festiwalu


Badri Dżimszelejszwili – solista Zespołu Śpiewaków Soboru Św. Pantelejmona
z Tbilisi (Gruzja)

dyplom Jury


Nezabravka Nigohosyan – solistka Kameralnego Chóru „Iwan
Spasow” z Płowdiw (Bułgaria)

dyplom Jury


Natalia Kuzina – dyrygentka Dziecięcego Chóru „Raduga”
z Tallina (Estonia)

dyplom Jury

:: Zakończenie Koncertu Galowego dedykowanego Romualdowi Twardowskiemu
::


prof. Romuald Twardowski – Jubilat


Gratulacje i życzenia od ukraińskich środowisk muzycznych składa Igor Cykliński
z Drohobycza


Gratulacje i życzenia składa dyrygent najlepszego chóru zawodowego Bogdan
Plisz z Kijowa


„Mnogaje leta” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kredo”
z Kijowa

Życzenia
w imieniu Śpiewaków Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi (Gruzja) składa
Badri Dżimszelejszwili

Gruzińskie
„Sto lat” – „Mrawalżamier”

Życzenia
i pieśń od Żenskiego Chóru „Na’ama” z Izraela


„Mnogaja leta” i życzenia od Uralskiego Państwowego Chóru
Kameralnego z Permu (Rosja)

Mołdawskie
„Sto lat” od Kameralnego Chóru Filharmonii Narodowej Republiki
Mołdawii z Kiszyniowa


Życzenia od Dyrekcji Festiwalu


Wspólne międzynarodowe „Mnogaja leta”

::Festiwalowa
publiczność::

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka

tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89

e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

P R O T O K Ó L

Posiedzenia Jury XXIV Miedzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2005
zorganizowanego w dniach 24-29. 05. 2005 r. w Bialymstoku

Jury w skladzie:
1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczacy
2. prof. Dymitr Dymitrow
3. Mykola Gobdycz
4. prof. Bozenna Sawicka
5. ks. Jerzy Szurbak

po przesluchaniu 24 chórów zgloszonych do konkursu przyznalo nastepujace nagrody i wyróznienia:

w kategorii chórów parafialnych

III miejsce Greckokatolickiemu Cerkiewnemu Chórowi Parafii p. w. Blogoslawionego Biskupa Piotra Pawla Gojdica z Vranov nad Toplou (Slowacja).
Dwa II miejsca ex equo Spiewakom Soboru Sw. Pantelejmona z Tbilisi (Gruzja) i Chórowi Monasteru Sw. Meczennika Teodora Tiron z Kiszyniowa (Moldawia).
I miejsce Chórowi Cerkwi Sw. Pietki z Plowdiw (Bulgaria).
w kategorii chórów amatorskich swieckich

Dwa III miejsca ex equo Chórowi Kameralnemu im. Zofii Kurowskiej ze Slupska i Mlodziezowemu Chórowi Kameralnemu „Accolada” z Rygi (Lotwa).
Dwa II miejsca ex equo Zenskiemu Chórowi „Na’ama” z Givat Ada (Izrael) i Chórowi Akademickiemu Uniwersytetu w Bialymstoku.
Dwa I miejsca ex equo Chórowi „Widrodzennia” z Kriwoho Rihu (Ukraina) i Akademickiemu Chórowi Panstwowego Uniwersytetu w Omsku (Rosja).

w kategorii chórów zawodowych

Dwa III miejsca ex equo Kameralnemu Chórowi „Iwan Spasow” z Plowdiw (Bulgaria) i Uralskiemu Panstwowemu Chórowi Kameralnemu z Permu (Rosja).
II miejsce Kameralnemu Chórowi Filharmonii Narodowej Republiki Moldawii z Kiszyniowa.
I miejsce Kameralnemu Chórowi „Kredo” z Kijowa (Ukraina).

Wyróznienie specjalne Dyrektora Festiwalu Meskiemu Chórowi Prawoslawnego Bractwa ku czci Arcystratega Michala z Minska (Bialorus).

Ponadto Jury przyznalo dyplomy wyróznienia solistom: Badriemu Dzimszelejszwili z Zespolu Spiewaków Soboru Sw. Pantelejmona z Tbilisi (Gruzja) i Nezabravka Nigohosyan z Kameralnego Chóru „Iwan Spasow” z Plowdiw (Bulgaria) oraz Natalii Kuzinej – dyrygentce Dzieciecego Chóru „Raduga” z Tallina (Estonia) za wieloletnia prace i wychowanie mlodziezy.

Jury z satysfakcja odnotowuje wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji Festiwalu i sprawna organizacje przebiegu koncertów i przesluchan, za co sklada podziekowanie dyrektorowi Mikolajowi Buszko i jego wspólpracownikom.
Serdeczne podziekowanie Jury kieruje pod adresem wojewódzkich i miejskich wladz samorzadowych oraz innych instytucji Bialegostoku za zyczliwe wsparcie organizacji Festiwalu.
Godny odnotowania jest równiez liczny udzial w koncertach festiwalowych publicznosci od poczatku do konca tlumnie wypelniajacej sale koncertowe.
Stwierdzamy z satysfakcja, iz Festiwal stal sie jedna z najwazniejszych imprez artystycznych Bialegostoku i Podlasia. Rokuje to dobrze na przebieg kolejnej XXV Jubileuszowej edycji Festiwalu – imprezy która mozna zaliczyc do jednej z najwazniejszych odbywajacych sie na terenie Bialegostoku i calej Polski.

BIALYSTOK, 29 MAJA 2005 r.

XXIV
INTERNATIONAL FESTIVAL
OF ORTHODOX CHURCH MUSIC

MINISTERSTWO KULTURY
w Warszawie

XXIV
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI CERKIEWNEJ
HAJNÓWKA 2005

stały
Patronat
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Patronat Artystyczny
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

FESTIWAL FINANSUJE
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

DOFINANSOWANIE
1. Ministerstwo Kultury
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
3. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy
4. Zarząd Miasta Białystok
5. Telewizja Polska SA
6. Zarząd Polskiego Radia SA w Warszawie
7. Bank BPH SA
8. Dofinansowanie uczestnictwa Chóru z Izraela – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela
9. Zakład Energetyczny Białystok SA
10. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
11. „Kresy BO” Spółka z o. o.

PATRONAT TELEWIZYJNY
Patronat Telewizja Polska SA
Telewizja Polska SA Oddział w Białymstoku

PATRONAT RADIOWY
Polskie Radio SA
Polskie Radio Białystok SA

REGIONALNY PATRONAT PRASOWY
Dziennik „Gazeta Współczesna”
Tygodnik „Niwa”

Opracowanie programu:
Mikołaj Buszko, Anna Katarzyna Jakimiuk
Projekt okładki: Jarosław Wrażeń (agencja reklamowa ADMIS)
Skład i druk: Orthdruk Spółka z o. o.
ISBN 83-907893-1-0

Wydawca:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
Nr konta:
Bank BPH SA Oddział w Hajnówce
Nr 10 1060 0076 0000 4011 7000 0650
ORGANIZATOR:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

WSPÓŁPRACA:
Filharmonia Białostocka

Konsultacje artystyczne:
prof. Romuald Twardowski (Polska)
prof. Dawid Kazarjan (Armenia), dr Łarisa Gustowa, prof. Wiktor Rowdo (Białoruś), prof. Dymitr Dymitrow (Bułgaria), Levko Dowhowycz (Czechy), Walery Pietrow, Zoja Tumanowa, Igor Wrona (Estonia), prof. Nicolai Ossorguin (Francja), Aharon Kidron (Izrael), Gintautas Venislovas (Litwa), Aleksander Brandaws (Łotwa), prof. Zapro Zaprov (Macedonia), Ilona Stepan (Mołdawia), Karl Kowol (Niemcy), prof. Czesław Freund, dr Jan Połowianiuk, prof. Bożenna Sawicka, ks. Jerzy Szurbak, Alicja Twardowska (Polska), prof. Walerij Minin, Aleksiej Rudniewskij, prof. Borys Tewlin (Rosja), prof. Łesia Diczko, arcybiskup Ionafan, Mykoła Gobdycz (Ukraina) i inni.

Dyrektor Festiwalu:
Mikołaj Buszko

Dyrektor Biura Organizacyjnego:
Irena Parfieniuk
Biuro Organizacyjne Festiwalu:
ul. Białostocka 2 a, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 20 89; 0048 85 682 32 02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl
Scenariusz i Reżyseria Festiwalu:
Mikołaj Buszko
Organizacja koncertów:
Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk
Prowadzenie koncertów:
Małgorzata Prokopiuk, Mikołaj Buszko, Wacław Panek, Ireneusz Prokopiuk

JURY FESTIWALU

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
– kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie

2. prof. Dymitr Dymitrow
– dyrygent Chórów: Soboru św. Aleksandra Newskiego w Sofii i „Joan Kukuzeł – Angiełogłasniat”, wykładowca muzyki cerkiewnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego, laureat MFMC – Sofia (Bułgaria)

3. Mykoła Gobdycz
– dyrygent Kameralnego Chóru „Kijów”, laureat MFMC – Kijów (Ukraina)

4. prof. Bożenna Sawicka
– dyrygent Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku, prodziekan Wydziału Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku, laureat MFMC – Białystok

5. ks. Jerzy Szurbak
– dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, laureat MFMC – Warszawa

RADA
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
MUZYKI CERKIEWNEJ

1. prof. Romuald Twardowski – kompozytor – Warszawa
2. prof. Aleksander Barszczewski – filolog, poeta – Warszawa
3. Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu – Hajnówka
4. prof. Czesław Freund – Akademia Muzyczna – Katowice
5. Mykoła Gobdycz – dyrygent Kameralnego Chóru „Kijów” – Kijów (Ukraina)
6. Eugeniusz Kabatc – literat – Warszawa
7. Karl Kowol – animator kultury – Aachen (Niemcy)
8. Jarosław Lewków – dyrygent – Legnica
9. Marcin Nałęcz – Niesiołowski – Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Białostockiej – Białystok
10. Wacław Panek – muzykolog – Warszawa
11. Irena Parfieniuk – Dyrektor Biura Organizacyjnego Festiwalu
12. Jadwiga Rudzińska – Patejuk – b. Burmistrz Hajnówki, radna
samorządu miejskiego
13. dr Jan Połowianiuk – chórmistrz, adiunkt Katedry Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Olsztyn
14. prof. Bożenna Sawicka – dyrygent, prodziekan Akademii Muzycznej
– Białystok
15. ks. Jerzy Szurbak – dyrygent – Warszawa
16. dr Alan Urbanek – dyrygent – Wrocław

Tegoroczny XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej utrwali się w pamięci słuchaczy jako wydarzenie bogate w występy całej plejady znakomitych chórów pochodzących z różnych stron Europy – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii i innych krajów, a nawet Gruzji i Izraela. Zapowiedziany jest również przyjazd z rekomendacji Patriarchy Konstantynopola chóru z Grecji.
Bardzo ciekawie przedstawia się również reprezentacja Polski – będziemy świadkami występów doskonałych zespołów z Poznania, Lublina, Słupska, Białegostoku, Mielca i Łodzi.
Kontynuując świeżą tradycję prezentowania w ramach Koncertu Inauguracyjnego wielkich form muzyki cerkiewnej, proponujemy w tym roku wysłuchanie słynnej Liturgii wg św. Jana Złotoustego Piotra Czajkowskiego. Skomponowana w 1878 r. doczekała się licznych wykonań koncertowych, na całym świecie wzbudzając powszechny zachwyt swą melodyjnością i głębią wyrazu. W takiej właśnie wersji usłyszymy ją w wykonaniu połączonych chórów z Wilna i Olsztyna.
W programie sobotniego koncertu symfonicznego w Filharmonii Białostockiej zabrzmią też dzieła Romualda Twardowskiego, wieloletniego przewodniczącego Jury Festiwalu, obchodzącego obecnie swoje 75-lecie. Ponadto zespoły uczestniczące w przesłuchaniach koncertowych zaprezentują dorobek Jubilata w dziedzinie muzyki cerkiewnej a capella.
W tegorocznym Jury, któremu tradycyjnie od 23 przewodniczył będzie Romuald Twardowski, zasiądą wybitni dyrygenci – laureaci Festiwalu „Hajnówka”. Po kilku latach wymuszonej nieobecności swoją wiedzą i doświadczeniem ponownie dzielić się będzie w Jury ks. Jerzy Szurbak, niestrudzony propagator muzyki cerkiewnej, którego nazwisko jest w Polsce jej synonimem
Obecność na Festiwalu znakomitych przedstawicieli muzyki światowej podkreśli wysoką rangę białostockiego Festiwalu jako miejsca spotkań ludzi różnych narodowości i wyznań.

ORGANIZATORZY

INAUGURACJA FESTIWALU

2005. 05. 24 (wtorek), godz. 18.00
Filharmonia Białostocka

Otwarcie Festiwalu

Otwarcie wystawy fotograficznej „Słońce” – Wiktora Wołkowa

Koncert Inauguracyjny

„Wielcy kompozytorzy Wschodu w duchowym i artystycznym dziedzictwie Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Piotr Czajkowski – „Liturgia wg św. Jana Złotoustego” op. 41
– wersja koncertowa
polskie prawykonanie

Koncert w wykonaniu laureatów MFMC:

Chóru Kameralnego „Brevis” z Wilna (Litwa)
pod dyr. Gintautasa Venislovasa

Akademickiego Chóru „Bel Canto” z Olsztyna
pod dyr. Jana Polowianiuka

Kameralny Chór „Brevis”
Wilno (Litwa)

Zdjęcie chóru

Zdjęcie dyrygenta

Dyryguje: Gintautas Venislovas

Utworzony w 1990 r. Kameralny Chór „Brevis” jest jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych chórów na Litwie. Skupiając około 30 młodych śpiewaków, wygrał dziesiątki nagród na najlepszych europejskich konkursach chóralnych, włączając nagrody Grand Prix.
Chór brał udział w licznych prestiżowych międzynarodowych festiwalach chóralnych – w Arezzo we Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Słowenii, a po otrzymaniu europejskiego Grand Prix w konkursie w Tours we Francji został okrzyknięty w 2003 r. najlepszym chórem Europy.
Chór prowadzony przez dyrektora artystycznego z dużą inicjatywą i pomysłowością prezentuje w ciągu roku wiele oryginalnych programów i bierze udział w różnych muzycznych projektach, od festiwali muzyki barokowej i religijnej do musicali i oper rockowych.
Życie artystyczne chóru jest bogate i intensywne. Tradycyjnie „Brevis” wykonuje dużo muzyki religijnej od renesansu i baroku po muzykę klasyczną i współczesną.
Młodzi muzycy chętnie wykorzystują każdą możliwość uczestniczenia w znanych muzycznych eksperymentach. W 2000 r, Chór przedstawiał „Lux Aeterna” – koncert-instalację składający się z kombinacji muzyki, monumentalnego malarstwa i architektury, w 2001 r. zorganizował, po raz pierwszy na Litwie, kurs interpretacji muzyki z Filipin, brał również udział w Festiwalach Rosyjskiej Muzyki Religijnej (2001 i 2002 r.), jak też w Festiwalu Kultury Latynoamerykańskiej w 2004 r.
Chór występował w wielu programach telewizyjnych i innych artystycznych projektach. Koncertował w wielu krajach europejskich, występował z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi Litwy, takimi jak: Litewska Państwowa Orkiestra Narodowa, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, czy Kameralna Orkiestra Św. Krzysztofa. Chór wydał ponad 10 płyt CD z kompozycjami z różnych epok i styli.
Od 1993 r. dyrektorem artystycznym jest Gintautas Venislovas – absolwent Litewskiej Akademii Muzycznej, gdzie obecnie naucza dyrygentury chóralnej. Jest laureatem wielu nagród na międzynarodowych festiwalach, pracuje także w Jury licznych prestiżowych europejskich konkursów chóralnych. W 1998 r. amerykański wydawca – Laurendale Associates – przedstawił kolekcję najpopularniejszych litewskich utworów chóralnych pod tytułem „Seria Chóralna Gintautasa Venislovasa”.
Venislovas jest także kompozytorem, napisał wiele piosenek dla dzieci i utworów na chór mieszany włączając „Missa brevis”, aranżuje również wiele kompozycji na chór i orkiestrę (musicale, opery rockowe).

Akademicki Chór „Bel Canto”
Olsztyn (Polska)

Zdjęcie Chóru

Zdjęcie dyrygenta

Dyryguje: Jan Połowianiuk

Akademicki Chór „Bel Canto” Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie powstał w 1996 roku.
Repertuar zespołu stanowi typowa literatura chóralna od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po kompozycje współczesne. Jest to muzyka zarówno religijna, jak i świecka, w większości pieśni a cappella. W swym dotychczasowym dorobku koncertowym chór posiada również wielkie dzieła muzyki wokalno – instrumentalnej: IX Symfonia – L. van Beethovena, „Stabat Mater” oraz balet „Harnasie” K. Szymanowskiego, „Tosca” G. Puciniego, „Traviata” G. Verdiego, „West side story” L. Bernsteina, „My fair lady” F. Loewego i inne. Kompozycje te chór wykonywał w ramach stałej współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej.
Chór „Bel Canto” dotychczas wystąpił na ponad 100 koncertach w kraju i za granicą. Najważniejsze z nich, to wykonanie na Jasnej Górze w Częstochowie razem z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej oratorium Feliksa Nowowiejskiego „Znalezienie św. Krzyża”, występ w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. F, Chopina w Warszawie w cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej”, a także prawykonanie „Stabat Mater” Miłosza Bembinowa. Ważnym wydarzeniem w historii chóru było zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Rosyjskiej Muzyki Religijnej na Litwę. Chór „Bel Canto” dotychczas wystąpił w 10 konkursach chóralnych zdobywając w sumie 13 nagród laureata, m.in.: I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 1997, I miejsce i nagroda im. H. Karlińskiego na turnieju chóralnym „Legnica Cantat” w 1999 r., Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Myślenice 2000, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Łapskie Te Deum” 2004 oraz Grand Prix tego festiwalu zdobyta w kwietniu 2005 roku.
Chór „Bel Canto” razem z olsztyńskim zespołem „Czerwony tulipan” wydał płytę pt. „Kolędy”. Nagrania chóru znalazły się również na 3 płytach wydawanych przez Fundację „Muzyka Cerkiewna”
Jan Połowianiuk – założyciel i dyrygent Chóru – jest absolwentem wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a także Podyplomowych Studiów Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 1997 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Jest dwukrotnym laureatem nagrody dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka. W kwietniu 2005 roku otrzymał również miano najlepszego dyrygenta na VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Łapskie Te Deum”. Jest pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, organizatorem i przewodniczącym Jury makroregionalnych eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek z finałem w Będzinie, zasiada też w radzie artystyczno – programowej MFMC. Jest znanym i cenionym konferansjerem, zajmuje się również aranżacją.
Program Koncertu Inauguracyjnego:

Piotr Czajkowski – „Liturgia wg św. Jana Złotoustego” op. 41 na chór mieszany a capella:

1. Amiń. Gospodi pomiłuj. (Amen. Panie, zmiłuj się)
2. Sława Otcu i Synu (Chwała Ojcu i Synu)
3. Priiditie, pokłonimsia (Przyjdźcie z pokłonem)
4. Chieruwimskaja (Pieśń Cherubinów)
5. Wieruju (Wierzę)
6. Miłost? mira (Łaska pokoju)
7. Tiebie pojem (Tobie śpiewamy)
8. Dostojno jest? (Godne zaprawdę)
9. Otcze nasz (Ojcze nasz)
10. Chwalitie Gospoda (Chwalcie Pana)
11. Błagosłowien griadyj (Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie)

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

2005. 05. 25 (środa), godz. 17.00
Filharmonia Białostocka

1. „Kwartet Poznański” – Poznań (Polska)
2. Chór Mieszany „Akord” – Mielec (Polska)
3. Akademicki Chór Akademii Medycznej w Lublinie
– Lublin (Polska)
4. Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” – Łódź (Polska)
5. Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej – Słupsk (Polska)
6. Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
– Białystok (Polska)

2005. 05. 26 (czwartek), godz. 17.00
Filharmonia Białostocka

1. Żeński Chór „Na?ama” – Givat Ada (Izrael)
2. Dziecięcy Chór „Raduga” – Tallin (Estonia)
3. Chór Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia”
– Białystok (Polska)
4. Chór „Widrodżennia” – Kriwyj Rih (Ukraina)
5. Akademicki Chór Państwowego Uniwersytetu w Omsku (Rosja)

2005. 05. 27 (piątek), godz. 17.00
Aula Wielka b. Pałacu Branickich

1. Zespół psalmistów Staroobrzędowców „Kiteż” – Jekabpiłs (Łotwa)

2. Chór Cerkwi Św. Mikołaja – Lwów (Ukraina)

3. Chór Cerkwi Św. Pietki – Płowdiw (Bułgaria)

4. Chór Parafii Greckokatolickiej – Vranov nad Topluou (Słowacja)

5. Śpiewacy Soboru Św. Pantelejmona – Tbilisi (Gruzja)

6. Chór Monasteru Św. Teodora – Kiszyniów (Mołdawia)

7. Chór „Św. Simeon Bogoprimac”
– Smedrevska Palanka (Serbia i Czarnogóra)

2005. 05. 28 (sobota)
Filharmonia Białostocka

godz. 17.00

Jubileuszowy Koncert Autorski
„Wschód i Zachód w muzyce Romualda Twardowskiego”

Program:

1. Trzy Freski na orkiestrę
Chrystus Pantokrator na górze Atos
Święta Trójca wg Rublowa
Prorok Eliasz na wozie ognistym z klasztoru w Ryle
2. Tryptyk Mariacki na orkiestrę smyczkową
Stajenka betlejemska
Taniec I
Złożenie do grobu
Taniec II
Zmartwychwstanie

3. Mała Liturgia Prawosławna na bas solo, chór i orkiestrę
Litania
Interludium I
Antyfona
Interludium II
Jednorodzony Synu
Interludium III
Pieśń Cherubinów

Wykonawcy:

Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Białostockiej

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Leonard Andrzej Mróz – bas

godz. 18.00 – Przesłuchania

1. Młodzieżowy Chór Kameralny „Accolada” – Ryga (Łotwa)
2. Kameralny Chór „Iwan Spasow” – Płowdiw(Bułgaria)
3. Męski Chór Prawosławnego Bractwa ku czci Arcystratega Michała
– Mińsk (Białoruś)
4. Kameralny Chór „Kredo” – Kijów (Ukraina)
5. Uralski Państwowy Chór Kameralny – Perm (Rosja)
6. Kameralny Chór Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii
– Kiszyniów (Mołdawia)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

2005. 05. 29 (niedziela)
Filharmonia Białostocka

godz. 14.30

ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00

Koncert Galowy

KONCERTY FESTIWALOWE

2005.05.27 (piątek)
Kościół Ewangelicko – Augsburski p. w. św. Trójcy
ul. Kredytowa 4, WARSZAWA
pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

2005. 05. 25 (środa)
Kościół O. O. Dominikanów
ul. Stolarska 12, KRAKÓW

2005.05.26 (czwartek)
Kościół Ewangelicko – Augsburski
WROCŁAW
Koncert pamięci prof. Stanisława Krukowskiego
pod Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

2005.05.27 (piątek)
Kościół św. Katarzyny
ul. Augustiańska 7, KRAKÓW

2005.05.27 (piątek)
Ratusz Staromiejski
TORUŃ

2005.05.28 (sobota)
b. Synagoga
TYKOCIN

2005.05.30 (poniedziałek)
BIAŁOWIEŻA

CHÓRY AMATORSKIE ŚWIECKIE

Zespół Wokalny „Kwartet Poznański”
Poznań (Polska)

Dyryguje: Maciej Kościelski

Zespół Wokalny „Kwartet Poznański” założony został w listopadzie 2004 r. przez czwórkę poznańczyków i do tej pory ma na swoim koncie koncert pieśni myśliwskich oraz koncerty kolęd.
Pomysłodawcą Zespołu, a zarazem jego dyrygentem jest Maciej Kościelski – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Stefana Stuligrosza. W czasie 35 lat swojej pracy artystycznej z sukcesami dyrygował wieloma chórami, m. in.: Chórem Męskim „Hasło” w Poznaniu czy Chórem Męskim Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” w Gnieźnie.

Program:
1. Gawriił Łomakin – Tiebie pojem (chorał)
2. Dymitr Bortniański – Czertog Twoj wiżdu (chorał)
3. Iwan Ławrieskij – Usłyszi, Gospodi, głas moj (psalm)
4. Aleksander Greczaninow – Wo carstii Twojem
5. Aleksander Archangielski – Molitwu proliju
6. Dymitr Bortniański – Iże Chieruwimy
Chór Mieszany „Akord”
Związku Nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu (Polska)

Dyryguje: Paweł Lis

Chór Mieszany „Akord” powstał w 1969 r. i od tej pory aktywnie włącza się w działalność kulturalną miasta i regionu, koncertując podczas wielu uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i uroczystości środowiskowych.
Bierze z powodzeniem udział w wielu festiwalach i konkursach w kraju jak również za granicą.
Dyrygent Chóru – Paweł Lis – jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest nauczyciele muzyki i dyrygentem. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień państwowych i resortowych przyznawanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Mielca.

Program:
1. Aleksander Archangielski – Cicha światłość
2. Dymitr Bortniański – Tiebie pojem
3. Smirnow Dmitrij Aleksiejewicz – Chwalitie Imia Gospodnie
4. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia
5. opr. Tania B. Schcott – Dostojno jest?

Akademicki Chór Akademii Medycznej w Lublinie
Lublin (Polska)

Dyryguje: Monika Mielko

Akademicki Chór Akademii Medycznej w Lublinie powstał w 1973 r. i działał do 1990 r. Po trzech latach został reaktywowany przez obecną dyrygentkę. Tworzą go obecnie studenci i pracownicy Akademii oraz innych uczelni Lublina. Repertuar Chóru stanowią kompozycje muzyki religijnej i świeckiej, ludowej, rozrywkowej, dawnej i współczesnej, utwory a?capella i wokalno-instrumentalne. Chór koncertuje oraz uczestniczy w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą.
Od 1993 r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Monika Mielko – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Podyplomowego Studium Metodyki Wychowania Muzycznego przy Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Program:
1. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
2. Maksym Berezowski – Swiatyj Boże
3. Dymitr Bortniański – Tiebie pojem
4. Piotr Czajkowski – Otcze nasz
5. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia
6. Romuald Twardowski – Alliłuja
Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”
Łódź (Polska)

Dyryguje: Jerzy Rachubiński

Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” powstało w 1886 r. Jego repertuar obejmuje muzykę sakralną i świecką różnych epok i stylów. Chór wykonuje pieśni a capella oraz muzykę oratoryjną – współpracuje z Orkiestrami Symfonicznymi wielu ośrodków.
W swoim bogatym dorobku artystycznym Chór ma udział w wielu znakomitych festiwalach w kraju (Międzyzdroje, Katowice, Łódź, Legnica), jak i za granicą (Grecja, Niemcy, Anglia). Każdego roku Chór daje około 20 koncertów krajowych i zagranicznych.
Od 1991 r. dyrygentem Chóru jest Jerzy Rachubiński – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowego Studium przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współpracuje z wieloma zespołami, a szczególnie ceni sobie przygotowanie i poprowadzenie łódzkiej premiery „Messa di Requiem” Gaetano Donizettiego z udziałem czołowych polskich solistów.

Program:
1. Dymitr Bortniański – Dostojno jest?
2. Piotr Czajkowski – Miłost? mira
3. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia
4. Paweł Czesnokow – Sowiet priewiecznyj
5. G. Szumiłow – Pomiłuj mia, Boże
Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej
Słupsk (Polska)

Dyryguje: Roman I. Drozd

Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej powstał w 1997 r. z inicjatywy członków chóru „Kantele”. Po śmierci swojej pierwszej dyrygentki i założycieli przyjął jej imię.
Od 1999 r. Chór działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku skupiając młodzież ze słupskich szkół średnich i uczelni wyższych.
Chór koncertuje oraz z powodzeniem uczestniczy w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą.
Dyrygentem Chóru jest Roman I. Drozd.
Chór jest Laureatem XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2002.

Program:
1. Kijowski śpiew Ławry Peczorskiej – Swiatyj Boże
2. Dymitr Bortniański – Na tja, Hospodi, upowach
(Koncert Nr 20, cz. 4)
3. Piotr Czajkowski – Iże Chieruwimy
4. Nikołaj Kiedrow – Wieruju
5. Roman I. Drozd – Christos Woskresie
6. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
Białystok (Polska)

Dyryguje: Edward Kulikowski

Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku powstał w 1976 r., a tworzą go studenci i absolwenci tej uczelni. Początkowo Chór specjalizował się w wykonywaniu literatury muzycznej a capella. Następnie rozszerzył repertuar o dzieła oratoryjne – jednocześnie rozpoczynając współpracę z Filharmonią Białostocką oraz wieloma innymi znakomitymi orkiestrami krajowymi i zagranicznymi.
Chór regularnie koncertuje w kraju i za granicą, uczestniczy z powodzeniem w krajowych i zagranicznych koncertach, dokonuje nagrań radiowych i telewizyjnych. Wydał dwie płyty CD.
Od 1977 r. Chórem dyryguje Edward Kulikowski – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Animator społecznego ruchu muzycznego, autor wielu opracowań chóralnych.

Program:
1. Aleksiej Lwowskij – Hospodi pomiłuj
2. A. Łabinski – Tiebie pojem
3. Romuald Twardowski – Alliłuja
4. Gawriił Łomakin – Iże Chieruwimy
5. Aleksander Archangielski – Pomyszlaju dien strasznyj
Żeński Chór „Na?ama”
Givat Ada (Izrael)

Dyryguje: Pnina Inbar

Żeński Chór „Na?ama” został utworzony w 1989 r. i jest obecnie jedną z czołowych grup wokalnych w Izraelu.
Repertuar Chóru stanowi muzyka klasyczna, sakralna i etniczna, a capella i na orkiestrę.
Chór koncertuje oraz z powodzeniem bierze udział w wielu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą (Niemcy, Chiny, Włochy).
Pnina Inbar – dyrygentka i założycielka Chóru – przez 5 lat dzieciństwa mieszkała w Łodzi, skąd w 1957 roku wyjechała do Izraela. Jest absolwentką College?u Nauczycieli Muzyki w Tel Aviv?ie. Obecnie jest nauczycielką głosu i aranżerem muzyki. Jest laureatką nagród na licznych konkurach.

Program:
1. Paweł Czesnokow – Priiditie ubłażim Josifa
2. Piotr Czajkowski – Chieruwimskaja piesn
3. Maksym Berezowski – W pamiat? wiecznuju budiet prawiednik
4. Modlitwa gruzińska – Shen Khar Venakhi
5. Bizantyjska modlitwa dziękczynna – Atarifu lerabbi
(w języku arabskim)
6. Ormiańska modlitwa z Jerozolimy – Oorakh ler
7. Romuald Twardowski – Alliłuja
8. Wiktor Kalinnikow – Tiebie pojem
9. Konstantyn Szwedow – Swiatyj Boże
Dziecięcy Chór „Raduga”
Tallin (Estonia)

Dyryguje: Natalia Kuzina

Dziecięce Studio Chóralne „Raduga” („Tęcza”) działające przy Tallińskim Centrum Twórców „Kullo” istnieje od 35 lat. W pięciu chórach studia śpiewa obecnie ponad 200 chórzystów. Od niedawna działa również grupa wychowania chóralnego dla dzieci w wieku 1,5-3 lat. Chór Dziecięcy „Raduga” jest stałym uczestnikiem estońskich festiwali chóralnych oraz uroczystych nabożeństw odprawianych w Soborze Aleksandra Newskiego w Tallinie, Monasterze w Pjuchticach i Pskowo-Pieczerskiej Ławrze. Uczestniczył również w nabożeństwie celebrowanym przez Aleksija II Patriarchę Wszechrusi w czasie Jego wizyty w Estonii. Jako chór I kategorii patronuje wszystkim chórom szkolnym Estonii, będąc laureatem znaczących festiwali chóralnych: Łotwy, Rosji, Węgier, Niemiec, Grecji i Włoch. Koncertował również w czeskiej Pradze i Krakowie. Każdego roku Chór Dziecięcy „Raduga” dokonuje wielu nagrań dla Radia i Telewizji Estonii. Wydano dotychczas wiele kaset audio i video, a także płyt CD.
Kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem Chóru jest założycielka Studia „Raduga”, absolwentka Sanktpetersburskiego Konserwatorium i Estońskiej Akademii Muzycznej – Natalia Kuzina.
Program:
1. Błagosłowi, dusze moja (antyfona z Liturgii)
2. Wałaamski raspiew – Angieł wopijasze
3. Znamiennyj raspiew – Triswiatoje
4. Napiew Poczajewskiej Ławry – Błażen muż
5. Napiew Poczajewskiej Ławry – Bogorodice, Diewo, radujsia
6. wałaamski raspiew – Swietie Tichij
7. Napiew Kijewo-Pieczerskiej Ławry
– Kondak Akatysta Uspienija Matki Bożej
Chór Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia”
Białystok (Polska)

Dyryguje: dr Andrzej Tokajuk

Chór Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia” powstał w 2002 r. z inicjatywy Rektora oraz grupy pracowników macierzystej uczelni. Tworzą go pracownicy, studenci i absolwenci Politechniki Białostockiej.
Repertuar Chóru stanowią utwory muzyki klasycznej, cerkiewnej i ludowej. Chór chętnie sięga po jedno- i wielogłosowe śpiewy bizantyjskie, kijowskie, fragmenty XVI-wiecznego irmołogionu supraskiego.
Chór koncertuje w kraju oraz za granicą, bierze udział w krajowych i zagranicznych konkursach oraz festiwalach. Ma w swoim dorobku cztery płyty CD.
Chórem kieruje adiunkt Politechniki Białostockiej, muzyk i architekt – dr Andrzej Tokaju.

Program:
1. Sergiusz Bogosłowski – Jedinorodnyj Synie
2. Piotr Czajkowski – Angiel wopijasze
3. Peter Dinev – Wo carstwi Twojem
4. Fragment irmołogionu supraskiego – Wkusitie i widitie
(stich zapryczastnyj)
5. Wiktor Zinowiew – Razbojnika błagorazumnago
6. Sergiusz Rachmaninow – Woskresienije Christowo
Chór „Widrodżennia”
Kriwyj Rih (Ukraina)

Dyrygują: Ludmiła Krasilnikowa, Wiktor Zawolgin

Chór „Widrodżennia” tworzą studenci Szkoły Muzycznej w Kriwym Rihu. W repertuarze Chóru znajdują się kompozycje ukraińskich i europejskich klasyków, muzyka sakralna, aranżacje ukraińskich pieśni narodowych oraz utwory współczesnych kompozytorów. Chór z powodzeniem koncertuje na Ukrainie jak i za granicą: Czechy, Polska, Anglia, Niemcy. Chór jest laureatem wielu konkursów ukraińskich, m.in.: Wszechukraińskiego Konkursu im. D. Siczinskiego w Iwano-Frankowsku czy Regionalnego Konkursu im. S. Sapruna w Drohobyczy oraz konkursów za granicą, m.in.: XX Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Niszu (Serbia i Czarnogóra).
Chór od 1986 r. prowadzą: Ludmiła Krasilnikowa i Wiktor Zawolgin – wykładowcy Szkoły Muzycznej w Kriwom Rogu.

Program:
1. Kiriło Wargin – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
(fragment Liturgii wg. Św. Jana Złotoustego)
2. Jurij Falik – Na wielicem powieczerii
3. Kiryło Stecenko – Miłost spokoju
4. Gieorgij Swiridow – Nieizriecziennoje czudo (Nr 5 i 6)
5. Romuald Twardowski – Alliłuja

Chór Kameralny Państwowego Uniwersytetu w Omsku
Omsk (Rosja)

Dyryguje: Łarisa Sabitowa

Chór powstał w 2000 r. na bazie istniejącego od 1990 r. i kierowanego przez obecną dyrygentkę Żeńskiego Akademickiego Chóru Katedry Dyrygentury Uniwersytetu w Omsku.
Poprzez aktywne uczestnictwo w życiu miasta chór w krótkim czasie stał się artystyczną wizytówką Omska. Wspólnie z Omską Orkiestrą Symfoniczną i Orkiestrą Kameralną wykonał m.in. takie utwory jak: „Glorię” Vivaldiego, „Stabat Mater” Pergolesiego, „Missę brevis” Brittena.
Chór zrealizował wiele nagrań radiowych i telewizyjnych. Nagrał również płytę CD. Uczestniczył w wielu regionalnych i międzynarodowych festiwalach chóralnych w Rosji, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Od początku chórem kieruje docent Katedry Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu w Omsku – Łarisa Sabitowa.

Program:
1. Dymitr Bortniański – Priiditie, wospoim, ludije
– Koncert Nr 15 (cześć 1)
2. Paweł Czesnokow – Zastupnice usierdnaja
3. Sergiusz Rachmaninow – Bogorodice Diewo, radujsia
4. Alfred Sznitke – Otcze nasz
5. Romuald Twardowski – Alliłuja
Młodzieżowy Chór Kameralny „Accolada”
Ryga (Łotwa)

Dyryguje: Oksana Czerkasowa

Chór „Accolada” powstał w 1988 r. Koncertuje oraz bierze udział w konkursach i festiwalach na Łotwie i za granicą (Szwajcaria, Włochy, Rosja, Ukraina).
Repertuar Chóru stanowią kompozycje świeckie i sakralne różnych styli i epok, a szczególne wśród nich stanowi muzyka cerkiewna – dzięki błogosławieństwu Jego Świątobliwości Metropolity Ryskiego i całej Łotwy Chór śpiewa w licznych cerkwiach Rygi i Łotwy.
Dyrygentką i założycielką Chóru jest Oksana Czerkasowa – absolwentka Łotewskiego Państwowego Konserwatorium w klasie dyrygentury chóralnej. W swoim dorobku ma także prowadzenie Ryskiego Metropolitarnego Chóru oraz Chóru „Błagowiest”.

Program:
1. Wiktor Głagolew – Christos Woskriesie
2. Aleksiej Korolew – Kondak (O wsiepietnaja Mati)
3. Konstantyn Szwedow – Gospodi, spasi błagoczectiwyja
(fragment Liturgii)
4. Aleksander Archangielski – Z wysznich priziraja, ubogija prijemlja
5. Wiktor Głagolew – Kriestu Twojemu
6. Stepan Diechtiariow – Dnieś wsiaka twar
CHÓRY PARAFIALNE

Zespół psalmistów Staroobrzędowców „Kiteż”
Jekabpiłs (Łotwa)

Dyryguje: Siergiej Piczugin, Wasilij Wołkow

Zespół psalmistów łotewskich wspólnot staroobrzędowców specjalizujący się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej monodycznej tzw. „znamiennego raspiewu” powstał w 2002 r..
W 2003 r. uświetniał Jubileusz wspólnoty staroobrzędowców w Jekabpiłs. W 2004 r. uczestniczył w Międzynarodowym Zjeździe wykonawców znamiennego raspiewu w Moskwie. W roku bieżącym uczestniczył w VIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Prawosławnej w Mińsku (Białoruś).
Zespołem kierują o. Siergiej Piczugin i o. Wasilij Wołkow – „gołowszcziki” wspólnot staroobrzędowców w Rydze i Jekabpiłsie.

Program:
1. Stichira 8 głasa – Dnieś ad stonia wopijet
2. Stichira Paschy 6 głasa – Woskriesienije Twoje Christie Spasie
3. Ipakoj Paschy 4 głasa – Priedwarisza utro jaże s Marijeju
4. Kondak Paschy 8 głasa – Aszcze i wo grob snidie Biezsmiertnie
5. Ikos Paschy 8 głasa – Iże preżdie sołnca sołncu zasziedszy
inogda wo grob
6. Swietilen Paschy – Płotiju usnuw, jako miertw
7. Stichira Paschy – Woskriesienija dień…
8. Christos Woskries – 5 głasa
9. Zadostojnik Paschy 1 głasa – Swietisia, swietisia nowyj Ijerusalimie
Chór Cerkwi Św. Mikołaja
Lwów (Ukraina)

Dyryguje: Jewhenij Karpowicz

Cerkiew Książęca Św. Mikołaja jest najstarszą świątynią prawosławną Lwowa.
Chór w obecnym składzie powstał z inicjatywy o. Władimira Chreptaka w 1990 r. Uczestniczy w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach. Wielka odpowiedzialność i twórcze nastawienie chórzystów pozwoliło przygotować w krótkim czasie różnorodny i bogaty repertuar. Poza nabożeństwami w cerkwi Św. Mikołaja Chór uczestniczy w nabożeństwach w innych cerkwiach Lwowa i regionu. Wykonuje również wiele koncertów, a w 2003 r. uczestniczył w V Lwowskim Festiwalu Cerkiewnej Muzyki Chóralnej.

Program:
1. Aleksander Archangielski – K Bogorodice prileżno
2. Kiryło Stecenko – Pierwsza Antyfona
3. Petro Gonczarow – Kriestu Twojemu
4. Mykoła Leontowycz – Otcze nasz
5. Mychajło Werbyckij – Chwalitie Gospoda
6. Mychajło Werbyckij – Aliłuja
7. Stepan Diechtiariow – Priiditie wirni
8. Romuald Twardowski – K Tiebie Władyko
Chór Cerkwi Św. Pietki
Płowdiw (Bułgaria)

Dyryguje: Giergana Luckanowa-Pietrowa

Chór Cerkwi Św. Pietki w Płowdiw powstał w 1936 r. Od chwili powstania do 2002 r. istniał jako chór żeński. Od 2003 r. Chór stał się mieszanym. W chórze śpiewają ludzie różnych zawodów. Jednoczy ich wiara i „magia” śpiewu cerkiewnego. Chór regularnie uczestniczy we wszystkich nabożeństwach cerkiewnych, prowadzi również działalność koncertową, zyskując uznanie wśród publiczności i znawców muzyki, którzy podkreślają wysoką technikę wokalną i muzykalność wykonawców.
W 2003 r. Chór nagrał i wydał swoją pierwszą płytę CD. W 2004 r. uczestniczył w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej w mieście Pomorje, uzyskując dyplom za wysokie osiągnięcia wykonawcze i popularyzację muzyki prawosławnej.

Program:
1. Dobri Christow – Błogosławi dusze moja Gospoda
2. Dymitr Bortniański – Dostojno jest?
3. Dimitar Demiron – Otcze nasz
4. Petar Dinev – Angieł wopijasze
5. Apostał Nikołajew-Strumski- Błagosłowi dusze moja Gospoda
6. Aleksander Archangielski – Utoli bolezni
Greckokatolicki Cerkiewny Chór Parafii
p.w. Błogosławionego Biskupa Piotra Pawła Gojdiča
Vranon nad Toplou (Słowacja)

Dyryguje: Maria Šandorova i Jana Višňovska

Początki Chóru sięgają 1990 r. W repertuarze Chóru znajdują się starosłowiańskie chorały, śpiewy liturgiczne i pieśni kościelne.
Chór koncertuje i uczestniczy w festiwalach w kraju i za granicą (Austria, Niemcy, Polska, Włochy, Czechy). Nagrywa również dla radia i telewizji. W roku ubiegłym nagrał płytę CD.
Maria Šandorova i Jana Višňovska – prowadzą wspólnie Chór od 15 lat, obie ukończyły Wyższe Studia Pedagogiczne.
Program:
1. Ladižinsky – W naczale bje słowo
2. Drewny napiew – Triswiatoje
3. Slonov – Iże Chieruwimy
4. Stefan Mokranjac – Tiebie pojem
5. Nikołaj Kiedrow – Błagosłowi dusze
6. Mychajło Werbyckij – Sława Otcu, Jedinorodnyj

Śpiewacy Soboru Św. Pantelejmona
Tbilisi (Gruzja)

Dyryguje: Badri Dżimszelejszwili

Zespół Cerkwi p. w. Św. Pantelejmona powstał w 1994 r. Tworzy go 4 profesjonalnych muzyków, absolwentów Konserwatorium w Tbilisi.
W repertuarze Zespołu znajdują się kompozycje muzyki cerkiewnej, jak również pieśni ludowe. Kwartet koncertował w Anglii, Niemczech, a wydane 3 płyty kompaktowe zapewniły mu popularność w Gruzji, jak i za granicą.
Dyrygent Zespołu – Badri Dżimszelejszwili – jest absolwentem katedry dyrygentury w Konserwatorium w Tbilisi. W latach 90-tych przysługiwał w licznych cerkwiach, należał również do grupy folkowej, z którą w 1990 r. odwiedzil Polskę.

Program:
1. Shen Khar Venakhi – Tyś jest winoroślą
2. Movedit Takvani Vcet – Przyszli złożyć pokłon Panu
3. Shen Khar Venakhi – Tyś jest winoroślą
– napiew zachodnio gruziński
4. Tsminda Ninos Kondaki – Pieśń o św. Ninie
5. Aliło – kolęda
6. Upalo Ieso Kriste – Modlitwa „Boże Isus Christos”
7. Mrawalżamier – Uroczysta pieśń – życzenia

Chór Monasteru Św. Męczennika Teodora Tiron
Kiszyniów (Mołdawia)

Dyryguje: Swietłana Mocpan

Chór w Monasterze Św. Męczennika Teodora Tiron powstał w 2002 r. Jego założycielem i dyrygentem był o. Feodor Roszka. Od ubiegłego roku chórem , w którym śpiewa młodzież – głównie studenci – dyryguje absolwentka Akademii Muzyki w Kiszyniowie, wykładowca dyrygentury w Szkole Muzycznej – Swietłana Mocpan.
Chór uczestniczy w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach. Wykonuje wyłącznie muzykę cerkiewną – monasterskie napiewy, a także kompozycje rosyjskich kompozytorów.

Program:
1. Aleksander Turczaninow – Jedinorodnyj Synie
2. Nikołaj Gołowanow – Triswiatoje
3. D. Sołowjew – Pokajanie otwierzi
4. Maksym Berezowski – Tiebie pojem
5. A. Popowicz – Dostojno jest?

Chór „Św. Simeon Bogoprimac”
Smedrevska Palanka (Serbia i Czarnogóra)

Dyryguje: Aleksandar Mitrovic

Chór „Św. Simeon Bogoprimac” utworzono w 1995 r. z błogosławieństwa Ś. P. Biskupa Sawy, któremu dedykowano drugą płytę nagraną przez Chór.
Popularność pierwszej płyty oraz wysoki poziom występów artystycznych pozwoliło Chórowi na wzięcie udziału w wielu krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach.
Dyrygent i założyciel Chóru – Aleksandar Mitrovic – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Nis. Jego pierwszy utwór „Liturgia wg Św. Jana Chryzostoma” znalazł się na drugiej płycie Chóru, a część tej kompozycji została po raz pierwszy wykonana w 1991 r. w Polsce.
Program:
1. Stefan Mokraniac – Swiatyj Boże
2. Stefan Mokraniac – Chieruwimskaja
3. Stefan Mokraniac – Tiebie pojem
4. Sergiusz Rachmaninow – Tiebie pojem
5. Kornelije Stankovic – Dostojno jest?
6. Josif Marinkovic – Otcze nasz

CHÓRY ZAWODOWE

Kameralny Chór ” Iwan Spasow”
Płowdiw (Bułgaria)

Dyryguje: Giergana Luckanowa-Pietrowa

Kameralny Chór „Iwan Spasow” założony został jako chór młodzieżowy z inicjatywy dyrygenta Nikolaje Lipowa w 1979 r. W 1999 r. za zgodą Fundacji prof. Iwana Spasowa nadano mu imię tej wybitnej osoby zasłużonej dla kultury Bułgarii.
Chór rozpoczął działalność jako chór amatorski uzyskując w krótkim czasie wysoki profesjonalizm porównywany do najlepszych zespołów kameralnych. Chór uczestniczy w wielu koncertach i ważnych festiwalach muzycznych Bułgarii i Europy, zdobywając wiele nagród.
Program:
1. Dobri Christow – Jewłogitaryj
2. Paweł Czesnokow – Dostojno jest?
3. Dobri Christow – Swietie tichij
4. Apostoł Nikołajew-Strumski – Otcze nasz
5. Mikołaj Ippolitow-Iwanow – Błażen muż
6. Apostoł Nikołajew-Strumski – Chwalitie Imia Gospodnie
7. Romuald Twardowski – Carice moja

Męski Chór Prawosławnego Bractwa
ku czci Arcystratega Michała
Mińsk (Białoruś)

Dyryguje: Jelena Dichtijewskaja

Męski Chór Bractwa powstał spośród śpiewaków stale uczestniczących w nabożeństwach budowanej przez Bractwo Cerkwi p. w. Przenajświętszej Bogurodzicy w Mińsku. Regularne uczestnictwo w nabożeństwach pozwala chórzystom i dyrygentce poznać i przedstawić słuchaczom modlitewność muzyki cerkiewnej. Chór regularnie koncertuje na imprezach organizowanych przez Bractwo w Państwowej Filharmonii, muzeach i wyższych uczelniach. Do chwili obecnej Chór wydał 4 płyty CD i liczne nagrania video. W Chórze śpiewają absolwenci i studenci wyższych uczelni muzycznych Białorusi.
Dyrygentka Chóru – Jelena Dichtijewskaja – jest na co dzień dyrygentką Chóru Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, a także docentem Wydziału Muzyczno-Pedagogicznego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku. Laureatka MFMC 2004. Dyrygując mieszanym Chórem Bractwa — zdobyła I nagrodę Festiwalu w kategorii chórów profesjonalnych.
Program:
1. Napiew kijewo-pieczerskiej Ławry (opr. Fatiejewa) – Błażen muż
2. Mikołaj Ippolitow-Iwanow – Sie nynie błagosłowitie Gospoda
3. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
4. Kartalino-kachetyński raspiew – Bogorodice Diewo
5. Paweł Czesnokow – Nynie otpuszczajeszi
(solista Andriej Kulinkowicz)
6. opr. diakon Siergiej Fiodorow – Pod Twoju miłost
7. Dobri Christow – Wo carstwii Twojem (solista Jewgienij Jermakow)
8. Raspiew kijewo-pieczerskiej Ławry – Wzbrannoj wojewodie
Kameralny Chór „Kredo”
Kijów (Ukraina)

Dyryguje: Bogdan Plisz

Chór Kameralny „Kredo” powstał w 2002 r. Tworzą go profesjonaliści z wyższym muzycznym wykształceniem – wykładowcy i studenci Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego oraz Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych. Jednym z głównych celów chóru jest zapoznawanie publiczności z rzadko wykonywanymi, lecz godnymi uwagi świeckimi i sakralnymi kompozycjami. Chór jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali i konkursów na Ukrainie.
Założycielem i dyrygentem Chóru jest Bogdan Plisz – absolwent Narodowej Akademii Muzyczne Ukrainy w klasie dyrygentury chóralnej prof. L. Wenediktowa oraz w klasie dyrygentury operowo-symfonicznej prof. R. Kofmana.
Program:
1. Mikołaj Dilecki – Woskriesienskij kanon (pieśń I, VII, IX)
2. Maksym Berezowski – Błażenni jaże izbrał (Priczastnyj stich)
3. Nikołaj Kiedrow – Swiatyj Boże, (solistka Jelena Sljusar)
4. Romuald Twardowski – Błażen muż
5. Maksym Kuczmiet – Chieruwimskaja piesń
6. Łesia Diczko – Nechaj powni budut? usta naszy
(z uroczystej Liturgii)
Uralski Państwowy Chór Kameralny
Perm (Rosja)

Dyryguje: prof. Władysław Nowik

Uralski Państwowy Chór Kameralny – artystyczna wizytówka Permu i Uralu, jeden z najlepszych chórów Rosji – powstał w 1975 r.
Zasadniczym kierunkiem artystycznej działalności Chóru jest wykonawstwo muzyki rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i jej cyklicznych świąt, skomponowanych przez twórców moskiewskiej szkoły XIX i XX wieku, takich jak: Kastalski, Nikowski, Greczaninow, Czesnokow, Rachmaninow. Wykonuje ponadto utwory innych kompozytorów współczesnych, m.in. Swiridowa. W repertuarze Chóru są również romanse, także świecka i ludowa muzyka rosyjska. W ciągu 30 lat Chór koncertował w większości znaczących ośrodków b. ZSSR i jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali chóralnych w Rosji, Armenii, Gruzji, Niemczech i we Włoszech. Koncertował również w Danii i Francji. Dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych w Rosji i za granicą, m.in. we Francji, gdzie ukazało się 8 płyt CD nagranych przez Chór.
Od 1979 r. Chórem kieruje Zasłużony Działacz Sztuki Rosji i Ludowy Artysta Rosji – prof. Władysław Nowik.
Program:
1. Dymitr Bortniański – Wozwiedoch oczi moi w gory – Koncert Nr 24
2. Aleksander Kastalski – Wielikoje sławosłowije
3. Alfred Sznitke – Otcze nasz
4. Igor Strawiński – Simwoł wiery
5. Romuald Twardowski – Wsiakoje dychanije
6. Paweł Rieczkunow – Siej dien
Kameralny Chór Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii
Kiszyniów (Mołdawia)

Dyryguje: Ilona Stepan

Chór Kameralny Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii powstał w 2002 r. Z powodzeniem uczestniczy w wielu koncertach i konkursach w Mołdawii i za granicą, m.in. w: Międzynarodowym Konkursie „Europe and its songs” w Barcelonie, Międzynarodowym Konkursie „Villa de Aviles” w Vigo (Hiszpania).
Od ponad 2 lat dyrygentką Chóru jest Ilona Stepan – absolwentka Akademii Muzycznej w Kiszyniowie, której katedrą dyrygentury chóralnej kierowała przez 7 lat. Prowadzi również chór tej uczelni, z którym w 2004 r. zdobyła II nagrodę w kategorii chórów profesjonalnych XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2004.
Za sprawą dyrygentki repertuar Chóru wzbogacany jest o utwory kompozytorów m.in.: hiszpańskich, rosyjskich, rumuńskich.

Program:
1. Władisław Uspienskij – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda
(fragment Liturgii wg Św. Jana Złotoustego)
2. Nikołaj Gołowanow – Nynie sily niebiesnyja
3. Romuald Twardowski – Chwali dusze moja
4. Gieorgij Dima – Woskriesnyj Irmos
5. Paweł Czesnokow – Da isprawitsia molitwa moja
6. Aleksander Greczaninow – Wnuszi, Boże, molitwu moju

Zrealizowano przy pomocy finansowej

MINISTERSTWA KULTURY

Zrealizowano przy pomocy finansowej

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zrealizowano przy pomocy finansowej

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

1

2

3

4


Copyright © Fundacja „Muzyka Cerkiewna”