logo1

 

XXXI Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2012”
15 — 19.05.2012 r.
Białystok

 

 

logo1XXXI Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2012”
15 – 19.05. 2012 r.
Białystok

 

Organizatorem „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal organizujemy w cyklu corocznym od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 677 chórów z 35 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki – Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, a od 2003 r. również pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

W jury dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. Aleksander Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. P. Gylis (Litwa), prof. N. Ossorguin (Francja), A. Brandaws (Łotwa), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu(Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Diczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

1. w kategorii chórów amatorskich:

 

– parafialnych :

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Lachowicz Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Metropolitalny z Rygi (Łotwa), Koptyjski z Gizy (Egipt), Tallina (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia),Soboru Św.A.Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi,”Nekresi”z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru „Św. Teodora” z Kiszyniowa (Mołdowa), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy) Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy, Białowieży, Fast, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu Kondopogi, Swibłowa, Sortowały (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa (Słowacja), Sztokholmu (Szwecja), Bracki Chór Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dzięcięcy Chór Katedralny z Winnicy, Zołotonoszy (Ukraina),

– świeckich:

Chóry: „Raduga” z Baranowicz, Młodzieżowy „Dietstwo” z Borysowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, Akademicki z Homla, „Ranica” i „Cantus Juwentae”, „Salutaris” z Mińska, Akademicki „Mozaika” z Mohylewa (Białoruś), Kameralny z Nowopołocka, Dziecięcy „Cantare” z Orszy , „Molitva” z Roosdaal (Belgia), , Pałacu Kultury Związków Zawodowych, Chłopięcy „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), Żeński „Na’ama” z Givat Ada (Izrael), Młodzieżowy Kameralny „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugapils (Łotwa), Żeński Studio „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” Republikańskiego Kolegium Muzycznego im St. Niagi i „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdowy z Kiszyniowa (Mołdowa), Akademickie: Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej; „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej – z Gdańska, Politechniki Śląskiej z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawy; „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki, Kameralny Akademii Medycznej – z Wrocławia (Polska), Akademicki Państwowego Uniwersytetu z Omska (Rosja), „Collegium Musicum” Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia i Czarnogóra), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa,”Oriana” (Ukraina),

– dziecięcych:

Chóry: ”Lira” z Mińska (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Państwowego Konserwatorium z Rostowa (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży z Kijowa (Ukraina),

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

 

Chóry: „Renaissance” Akademia Muzyki z Kiszyniowa (Mołdowa), „Elegia” z Mińska (Białoruś), Chór Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium im. N.Rimskiego-Korsakowa, Żeński Chór Państwowego Koledżu Muzycznego im. N.A. Rimskiego-Korsakowa z Sankt-Petersburga, Akademicki Rosyjskiej Akademii Muzyki im.Gniesinych z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuki z Belgradu (Serbia), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry),

3. W kategorii chórów zawodowych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. G. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała, „Radziwiłły”, „Cantemus” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, Kameralny „Aliłuja”, „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” – z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), Kameralny Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i Muzyki Cerkiewnej z Wilna (Litwa), Muzyki Cerkiewnej z Rygi (Łotwa), Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych, Kameralny Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej „Credo”, Chór Radia i Telewizji „Mołdowa”, „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa (Mołdowa), Polskiego Radia i TV z Krakowa, Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej, Zespół Muzyki Cerkiewnej ks. J. Szurbaka z Warszawy (Polska), „Drewnierusskij raspiew”, „Kameralny Miasta Kaługi”, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego, Państwowy Akademicki Rosyjski im. „Świesznikowa”, Państwowy Moskiewski Kożewnikowa, Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa i „Wiwat” – z Moskwy, „Niżnij Nowgorod” „Uralski Państwowy Kameralny” z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa Państwowa Kapella im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, „Kameralny im. S. Rachmaninowa” z Tambowa, „Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu” z Tomska (Rosja), „Corala Patriarhei Romana” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, Kameralny „Kijów”, Kameralny „Kredo”, , „Krieszczatik”, Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego z Kijowa, Kapella Chóralna „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola (Ukraina), „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry).

festiwal_mapa

 

 

 

 

Mikolaj Buszko dyrektor festiwalu

Mam zaszczyt zaprosić na kilkudniowe święto muzyki cerkiewnej czyli na XXXI edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012”,który odbędzie się w dniach 15 -19 maja 2012 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Swoje uznanie dla tegorocznego Festiwalu potwierdzili Patronatami: Prezydent RP, Minister Kultury RP, Krzysztof Penderecki, Prezydent Miasta Białegostoku, a także Telewizja Polska SA oraz Polskie Radio SA.

Imprezę będącą Muzycznym Forum Wschodu i Zachodu otworzymy 15 maja tradycyjnie symbolicznymi utworami. Hymnem „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej oraz Stichirą „Swiatym ziemle ruskoj” w wykonaniu Męskiej Kapeli Chóralnej im. L. Rewuckiego z Kijowa pod dyr. Jurija Kuracza. Wykonywane utwory to średniowieczne hymny Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiących Jedną Rzeczypospolitą na której tradycje powołujemy się w czasie imprezy, zaś oba wykonujące je chóry to dotychczasowi laureaci naszego Festiwalu. Po uroczystym otwarciu Festiwalu, goście z Kijowa w Koncercie Inauguracyjnym zaprezentują arcydzieła męskiej chóralistyki cerkiewnej.

W dniach 16,17 i 18 maja w konkursowych koncertach swój kunszt wykonawczy zaprezentują 24 chóry z Polski oraz Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Rumunii a także Gruzji i Izraela. Oceniać je będzie międzynarodowe Jury pod kierownictwem wybitnego kompozytora Romualda Twardowskiego, który w tym roku obchodzi festiwalowy Jubileusz, przewodnicząc komisji po raz trzydziesty. Chóry będą oceniane w następujących kategoriach: parafialne (prawosławne, staroobrzędowców, grekokatolickie), amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe oraz profesjonalne. Festiwal „Hajnówka” jest jedynym w świecie festiwalem w którym do konkursu stają w swojej kategorii chóry profesjonalne. W czasie przesłuchań konkursowych prezentowana będzie pełnia repertuarowa. Od utworów najstarszych, sprzed wieluset lat, po kompozycje współczesne wielu narodów. Na uwagę zasługują utwory kompozytorów polskich, w tym nowe kompozycje Romualda Twardowskiego, których premierowe wykonania odbędą się w trakcie Festiwalu.

Wyniki tegorocznego Festiwalu poznamy 19 maja. Tego samego dnia po ich ogłoszeniu i wręczeniu nagród, najlepsze chóry zaprezentują się w Koncercie Galowym.

Festiwal to nie tylko Białystok. Festiwalowe koncerty planowane są także w Warszawie, Krakowie oraz innych miastach kraju i Podlasia. W towarzyszących Festiwalowi szóstych już „Białowieskich Dniach Muzyki Sakralnej” w Białowieży oprócz cerkiewnej zabrzmi również muzyka innych konfesji Podlasia.

Tegoroczny Festiwal to także specjalny ukłon w stronę męskich tradycji wykonawczych. Wiadomo bowiem, że niemal do końca XIX wieku muzykę cerkiewną wykonywali wyłącznie chłopcy i mężczyźni. Dlatego też oprócz inaugurującej Festiwal Kijowskiej Męskiej Kapeli, jak nigdy dotychczas usłyszymy jeszcze 5 innych chórów męskich, w tym z dalekiego Kaukazu.

Tegoroczny Festiwal za sprawą wydawnictw audio i wideo, folderu, kolejnego już 37 numeru Gazety Festiwalowej, obecności w krajowych i zagranicznych mediach pozostawi po sobie trwały ślad.

W imieniu organizatorów i uczestników jeszcze raz serdecznie zapraszam

Mikołaj Buszko – Dyrektor Festiwalu

 

XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012” miał swoje zwieńczenie podczas uroczystego Koncertu Galowego, który odbył się w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Choć trudno jest zaskoczyć białostocką publiczność, która jak mało kto zna się aktualnie na śpiewie cerkiewnym, chóry-laureaci po raz kolejny udowodniły, że mistrzostwo w wykonaniach cerkiewnych jest w stanie wprowadzić publiczność w trans. Sztuka ta udała się przede wszystkim laureatom I miejsca w kategorii chórów profesjonalnych, chórowi „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu oraz Kameralnemu Chórowi ”Woskresinnia” z Iwano-Frankowska. Zapraszamy w podróż, która przypomni te wspaniałe emocje.


zdjecie

Dobre tradycje warto podtrzymywać. Po raz kolejny otwarcie Koncertu Galowego oznajmiły szczególne wykonania festiwalowych hymnów. „Gaude Mater Polonia” wykonały wspólnie Wyrzyski Chór Męski oraz Chór Żeński X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Znakomity laureat z Iwano-Frankowska wyśpiewał stichirę „Ziemle russkaja”, dumnie wychwalający prawosławie jako symbol bogatej, wręcz mistycznej kultury. Festiwal znakomicie wpisuje się w radosny czas paschalny, dlatego Kapela Chóralna Narodowego Uniwersytetu Technicznego z Mińska wykonała „Christos Anesti”, a pięknie zamknął moment otwarcia Chłopięcy Chór „Academia Campanelli” z Kiszyniowa wykonując „Otcze nasz” T. Zguraneu.


zdjecie

zdjecie

Koncert Galowy otworzyli wspólnie Marcin Tomkiel, prowadzący, dziennikarz Polskiego Radia Białystok oraz Dyrektor „Festiwalu Śpiewającej Duszy”, Mikołaj Buszko. Wspólnie powitali gości duchownych oraz świeckich, a wśród nich przedstawicieli patronów Festiwalu, przedstawicieli władz samorządowych, sponsorów, a w szczególności laureatów tegorocznej edycji oraz jedyną taką publiczność. Dyrektor Festiwalu przybliżył również przybyłym protokół jury tegorocznego festiwalu. Obok nagród przyznanym chórom i dyrygentom warto zauważyć szczególne wyróżnienie, które jury przyznało Kameralnemu Chórowi „Musica Aeterna” z Jerozolimy za propagowanie muzyki cerkiewnej w Izraelu.

Wysoki poziom artystyczny festiwalu zauważyło nie tylko jury, które oceniało skrupulatnie wykonawców, ale również publiczność zebrana podczas tegorocznej gali, która po raz kolejny, jak ujął to prowadzący, wybrała spotkanie z artystyczną ucztą zamiast wiosennych spacerów wśród zieleni. Nikt nie ma wątpliwości, że było warto. Potwierdził to już pierwszy wykonawca Koncertu Galowego, Zespół Kultury Staroobrzędowców „Supriadki” z Narvy w Estonii, który nie tylko poruszająco wykonał „Stich duszepolieznyj”, ale pozwolił poniekąd odczuć, z jakimi emocjami modlą się staroobrzędowcy, którzy z oddaniem dbają o zachowanie swojej kultury.


zdjecie

Kolejnym wykonawcą był Dziecięcy Chór Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego z Kiszyniowa, nie tylko nagrodzony jako wykonawca, ale również pod dyrekcją wyróżnionej werdyktem jury Fedory Burlac. Niezwykle radośnie zabrzmiała zaśpiewana przez młodych wykonawców kolęda, a publiczność równie radośnie gromkimi brawami nagrodziła mołdawską młodzież.


zdjecie

Utytułowana młoda białostocka dyrygentka, Anna Olszewska, poprowadziła Żeński Chór X LO w Białymstoku w kolejnym wykonaniu. „Dostojno jest” – melodia serbska ze starych nut zabrzmiała niezwykle dostojnie, jak przystało na laureata tego wymagającego Festiwalu. Żeński chór w tym roku, można by rzec obronił honor gospodarzy – wykonawców z Białegostoku.


zdjecie

Wyrzyski Chór Męski, który wspólnie z innymi chórami otwierał Koncert Galowy hymnem „Gaude Mater” podczas koncertu zaprezentował się ponownie w utworze „Sława Otcu i Synu” kompozycji samego dyrygenta, Piotra Jańczaka, którego pracę również dostrzegło jury festiwalowe.


zdjecie

Kolejnym laureatem, który wystąpił przed wspierającą festiwalową publicznością był chór „Moskowskije piewczije”, który przypomniał się w utworze N. Rimskiego-Korsakowa „Wzydie Bog”. Utworem skomponowanym jak mogło by się wydawać dla chóru anielskiego dyrygował Ilja Miakiszew, a publiczność szczerze podziękowała za to wykonanie.


zdjecie

Laureat II miejsca w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, traktowanych z niezwykłą powagą na MFMC „Hajnówka”, Chór Gimnazjum – College’u Sztuk Pieknych im. Achriemczyka wykonał podczas koncertu „Swiatyj Boże” Łesi Dyczko. Solo zaśpiewał Olga Worona, a chórem dyryguje Maria Lipnicka, dyrygentka, która profesji uczyła się od wybitnego przyjaciela Festiwalu, prof. Wiktora Rowdo. „Jestem pewien, że to wykonanie poruszyło nie tylko państwa, ale również niebiosa” – powiedział prowadzący Marcin Tomkiel, po ustaniu gromkich braw, jakimi publiczność podziękowała za to wykonanie.


zdjecie

Kolejny raz nie tylko Koncert Galowy, ale również cały Festiwal ubarwiły chóry prezentujące kulturę Kaukazu. Pierwszy z nich, Męski Zespół „Didgori” z Tbilisi w Gruzji, wywalczył III nagrodę w kategorii chórów profesjonalnych. Podczas koncertu wykonał utwór „Błagosłowi dusze moja Gospoda” (Akurtkhev Suli chemi). Piękne harmonie i niezwykła filozofia modlitewnych wykonań gruzińskiego chóru nie pozostawiła publiczności obojętną na tą prezentację. Chór zjednał też sobie publiczność poza salą koncertową wykonując ludowe utwory gruzińskie w podziękowaniu swoim festiwalowym opiekunom.


zdjecie

Dziecięcy Chór „Wesnianka” z Moskwy okazał się bezkonkurencyjny w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Również podczas tego koncertu Liubow Ałdakowa poprowadziła swoich podopiecznych w szczególnie emocjonalny sposób, a anonim z XVII wieku „Kto nie razłuczit” wywołał falę gromkich braw i zachwyt publiczności.


zdjecie

Misja MFMC „Hajnówka” to szerzenie kultury muzycznej prawosławia na całym świecie, dlatego też chóry występujące podczas Festiwalu są częścią tego ambitnego planu. Niektóre mają szczególnie trudne zadanie śpiewając przepiękne utwory cerkiewne w krajach, gdzie stanowi ona zupełną niszę. Dlatego też jury postanowiło wyróżnić chór „Musica Aeterna” z Jerozolimy za jego szczególne zaangażowanie w szerzenie dorobku prawosławia w dziedzinie śpiewu cerkiewnego. Chór pod kierunkiem Ilji Płotkina wykonał „Sowiet priewiecznyj” Pawła Czesnokowa, a solo zaśpiewała Khilma Digilow.


zdjecie

Tuż za chórem izraelskim na scenie pojawili się kolejni goście z Białorusi. Młodzieżowy Chór „Brevis”, nagrodzony II miejscem w kategorii chórów amatorskich świeckim. Wykonał utwór J. Falika „Molitwosłowije Swiaszczennomuczenniku Mitropolitu Wieniaminu”.


zdjecie

Chór „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego znakomicie i przejmująco wykonał utwór S. Rachmaninowa „W molitwach neusypajuszczuju Bogorodicu”. Laureat I nagrody ex quo w kategorii chórów amatorskich świeckich zachwycił publiczność i pozwolił odczuć, że chóry w tej kategorii stanowią poważną konkurencję dla chórów profesjonalnych. Na dowód wykonał jeszcze „Bogorodice Diewo” A. Pärta.


zdjecie

Publiczność białostockiego Festiwalu, choć wykształcona w odbiorze muzyki cerkiewnej, dała się ponieść emocjom, a przed nimi już stał kolejny chór. Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu, laureat ex quo I miejsca w kategorii profesjonalistów po raz drugi (prapremiera miała miejsce podczas przesłuchań konkursowych) wykonał doskonałą kompozycję Romualda Twardowskiego „Wospojtie Gospodiewi pieśń nowu”. Przepiękne wykonanie pod kierunkiem Voicu Enachescu wywołało spontaniczne reakcje wśród widzów i gromkie nieustające brawa, najlepsze podziękowania za ten wspaniały muzyczny prezent, ale koncert musiał się toczyć dalej.


zdjecie

W pięknych narodowych kostiumach na scenie zaprezentował się Męski Chór Państwowej Filharmonii Republiki PŁn. Osetii – Ałanii z Władykaukazu. Choć wywalczył drugą nagrodę wśród profesjonalistów to z pokazał, że w pełni zasłużył na to wyróżnienie. Melodia ludowa „Nikkolaji zar” (Swiatoj Nikołaj) może nie była w najwyższym stopniu skomplikowana, ale chór i solista Jurij Bajew przenieśli słuchaczy na kilka minut w górski krajobraz Kaukazu. To także niezwykła wartość festiwalowych wykonań. Chór nie pozostawił publiczność obojętną, a o poziom jego wykonania zadbała wyróżniona dyrygentka Olga Dżanajewa.


zdjecie

Jedynie 2,5 roku pracuje Kameralny Chór „Woskresinnia”, a na co dzień dba o oprawę nabożeństw liturgicznych. To ich pierwszy konkurs za granicą i zakończony olbrzymim sukcesem. Chór z Iwano-Frankowska pokazał niezwykły kunszt wykonań i potwierdził słuszność decyzji jury, które przyznało mu ex quo I nagrodę. „Nie otwierżi mienie wo wremia starosti” P. Czesnokowa z solo Wołodymyra Dutczaka przeniosło publiczność w inny świat, z którego wybudziły wszystkich okrzyki zachwytu z Sali.


zdjecie

Ta żywiołowość odbioru publiczności świadczy o niezwykłej wartości festiwalowych wykonań. Dusza śpiewała publiczności także razem z ostatnim wykonaniem laureata – „Wo Carstwii Twoim” M. Leontowicz, w którym solo zaśpiewał Roman Rudnicki.

Niezwykłe emocje podsumował występ finałowy tegorocznych laureatów. Na scenie wspólnie stanęły chóry „Woskresinnia”, „Preludiu”, „Pro Musica”, „Didgori”, oraz filharmonicy z Płn. Osetii. Każdy wykonał w swoim narodowym języku podziękowania „Sto lat”.


zdjecie
 


zdjecie

Jest to niezwykle piękne zakończenie Festiwalu, które przede wszystkim publiczności pozwala poczuć się ważną i wartościową, nie tylko w trakcie finału, ale podczas każdego dnia przesłuchań. Zwieńczenie to rodzi potrzebę powrotu na ten znakomity Festiwal za rok.

Po przesłuchaniu 22 chórów z 12 państw przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych wykonawców konkursu XXXI MFMC „Hajnówka 2012” w Białymstoku.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęto wspólnym wykonaniem, przez wszystkie zebrane w sali OiFP chóry (uczestniczące w tegorocznym festiwalu), hymnu „Gaude Mater Polonia” oraz Stichiry „Ziemle Russkaja”. Wykonaniem tych utworów dyrygowali jak się później okazało laureaci tegorocznego festiwalu Piotr Jańczak (Wyrzyski Chór Męski) oraz Wołodymyr Rudnicki (Kameralny Chór „Woskriesinnia”)


zdjecie
 


zdjecie

Wyniki przedstawił znakomicie dobrany i od lat sprawdzony duet dyrektora Festiwalu Mikołaja Buszko oraz przewodniczącego jury prof. Romualda Twardowskiego. Jako pierwsze wręczone zostały nagrody w kategorii chórów parafialnych. Trzecie miejsce przyznano Chórowi Cerkiewnemu „Błahowist” z Kamieńca Podolskiego (Ukraina) pod dyr. Zinowija Jaropuda


zdjecie

Drugie miejsce w kategorii chórów parafialnych otrzymał Dziecięcy Chór Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego z Kiszyniowa (Mołdawia) pod dyr. Fedory Burlac. Ogromną radość chórzystów, a przede wszystkim dyrygentki, która liczy na to, że występ w XXXI MFMC i II nagroda będzie motywacją do dalszego rozwoju artystycznego dzieci, z którymi pracuje, wyrażają jej słowa:.

– To doskonały początek w naszej karierze, ponieważ jesteśmy po raz pierwszy na jakimkolwiek międzynarodowym festiwalu.


zdjecie

Kiedy napięcie w sali ciągle rosło prof. Twardowski ogłosił zwycięzcę kategorii chórów parafialnych. Pierwsza nagroda przypadła w udziale doskonałemu, z niesamowitymi solistkami, Chórowi Serbskiego Prawosławnego Towarzystwa Śpiewaczego „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny) pod dyr. Aljośy Novakovića.


zdjecie

Podczas gali wręczenia nagród, kiedy ogłaszani są kolejni laureaci, chóry reagują tak żywiołowo i radośnie, że odnosi się wrażenie jakby to wszyscy jednocześnie otrzymywali nagrody. Udziela się niesamowita atmosfera współprzeżywania. Emocje jakie towarzyszą temu wydarzeniu oddziałują zarówno na uczestników, gości, widzów czy dziennikarzy, na twarzach których naprzemiennie malowało się napięcie, zachwyt i radość. W tej części gali wręczenia nagród najbardziej podekscytowani byli wykonawcy z chórów amatorskich świeckich.


zdjecie

Jury w tej kategorii przyznało dwa trzecie miejsca ex aequo

Chórowi „Daugava” z Daugavpils (Łotwa) pod dyr. Jevgenijsa Ustinskovsa


zdjecie

oraz Wyrzyskiemu Chórowi Męskiemu z Wyrzyska (Polska) pod dyr. Piotra Jańczaka


zdjecie

Drugie miejsce XXXI MFMC w kategorii chórów amatorskich świeckich zdobył Młodzieżowy Chór „Brevis” z Mińska (Białoruś) pod dyr. Swietłany Kuncewicz


zdjecie

W tej kategorii ex aequo przyznano również dwa I miejsca:

Chórowi „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego z Wilna (Litwa) pod dyr. Rasy Gelgotiene


zdjecie

oraz Chórowi Akademickiemu Politechniki Warszawskiej z Warszawy (Polska) pod dyr. Dariusza Zimnickiego


zdjecie

W drżącej od emocji, oklasków i okrzyków radości sali Opery i Filharmonii Podlaskiej prof. Twardowski wraz z dyrektorem Buszko kontynuowali uroczystość wręczenia nagród. Kolejną kategorią, w której wręczono nagrody była kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych. Trzecie miejsce jury przyznało Żeńskiemu Chórowi X Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku (Polska) pod dyr. Anny Olszewskiej

Drugie miejsce tegorocznego “Festiwalu Śpiewającej Duszy” zdobył Chór Gimnazjum – College`u Sztuk Pięknych im. Achriemczyka z Mińska (Białoruś) pod dyr. Marii Lipnickiej, która wynik przyjęła z ulgą, ale ambicje nie pozwalają spocząć na laurach i chór już zapowiada powrót na MFMC “Hajnówka” w Białymstoku, aby zawalczyć o najwyższe miejsce.


zdjecie

Kiedy emocje sięgały zenitu, a pozostali wykonawcy mrużąc oczy zaciskali kciuki w nadziei, że usłysza nazwę swojego chóru prof. Twardowski rozwiał wszelkie watpliwości, pierwszą nagrodę przynano Dziecięcemu Chórowi „Wiesnianka” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Liubow Ałdakowej, która ze sceny wyraziła ogromne wyrazy szacunku dla organizatorów festiwalu. Dyregentka wraz z seredecznymi podziękowaniami, wręczyła również prezent (ceramiczny talerz z wizerunkiem Matki Boskiej Kazańskiej) dyrektorowi festiwalu Mikołajowi Buszko, którego nazwała “duszą festiwalu”.


zdjecie

Warto też wspomnieć o pracy jury festiwalu, które jak zdradził nam ks. Jerzy Szurbak, wypracowało pewien model działania, który pozwala na profesjonalną i obiektywną ocenę

– Najpierw każdy z członków jury samodzielnie ocenia chóry nanosząc oceny na formularzu, później te propozycje jurorów są konfrontowane, a wybory są popierane uwagami merytorycznymi i dopiero następuje głosowanie – tłumaczył członek jury ks. Jerzy Szurbak


zdjecie

Wielkie światowe święto muzyki cerkiewnej nieubłagalnie zbliżało się ku końcowi, ale z pewnością myśli wykonawców chórów profesjonalnych były zajęte czym innym. Prof. Twardowski nie pozwolił długo czekać na informację, która dla niektórych chórów stała się najlepszą nowiną w historii ich działalności.

Trzecie miejsce przyznano:

Gruzińskiemu Męskiemu Zespołowi „Didgori” z Tbilisi (Gruzja) pod dyr. Nikołoza Iwanaszwili


zdjecie

Drugie miejsce przyznano:

Męskiemu Chórowi Państwowej Filharmonii Republiki Północnej Osetii – Ałanii z Władykaukazu (Rosja) pod dyr. Olgi Dżanajewej


zdjecie

Kiedy prowadzący doszli do punktu kulminacyjnego, nadzieje w sali na pewno wzrosły, gdyż jury zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc. Prof. Twardowski i dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wręczyli, istniejącemu zaledwie od dwóch i pół roku Kameralnemu Chórowi „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska (Ukraina) pod dyr. Wołodymyra Rudnickiego


zdjecie

zdjecie

oraz uznanemu w Europie i świecie Chórowi „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu (Rumunia) pod dyr. Voicu Enachescu


zdjecie

Pierwsze miejsca dowodzą tylko, że niewątpliwie tegoroczny MFMC „Hjanówka 2012” w Białymstoku, jak i poprzednie, wpisuje się złotymi zgłoskami w kulturę Białostocczyzny, Podlasia i całej Polski.

Jury tegorocznego festiwalu wyróżniło również dyrygentów:

Annę Olszewską, dyrygentkę Żeńskiego Chóru X Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku


zdjecie

Olgę Dżanajewą, dyrygentkę Męskiego Chóru Państwowej Filharmonii Republiki Północnej Osetii – Ałanii z Władykaukazu (Rosja)


zdjecie

Fedorę Burlac, dyrygentkę Dziecięcego Chóru Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego z Kiszyniowa (Mołdawia)


zdjecie

Piotra Jańczaka, dyrygenta Wyrzyskiego Chóru Męskiego z Wyrzyska


zdjecie

Jury przyznało również dyplom szczególnego uznania za propagowanie muzyki cerkiewnej w Izraelu Kameralnemu Chórowi „Musica Aeterna” z Jerozolimy pod dyr. Ilji Płotkina.


zdjecie

– Festiwal jest płaszczyzną doskonałego porozumienia ludzi różnych wyznań, kultur, narodowości, prawdziwe forum wschodu i zachodu – podsumowywał po zakończeniu gali rozdania nagród ks. Szurbak.- Jak mówił znakomity krytyk muzyczny Jerzy Waldorf, muzyka łagodzi obyczaje i łączy narody. Muzyka jak ptak przelatuje ponad granicami, jest to absolutnie język międzynarodowy. Można nie rozumieć tekstu, słów, ale współbrzmienia, akordy, niuanse dynamiczne, wszystko to w znakomity sposób oddziałuje na ludzką psychikę. To jest piękne.


zdjecie

PROTOKÓŁ
Posiedzenia Jury XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej –
„Hajnówka 2012”
odbywającego się w dniach 15 – 19.05.2012 r. w Białymstoku

Jury w składzie:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
2. Jerżan Dautow
3. prof. Łesia Dyczko
4. prof. Povilas Gylys
5. dr hab. Wioletta Miłkowska
6. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 22 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące nagrody i miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

III miejsce przyznano:

Chórowi Cerkiewnemu „Błahowist” z Kamieńca Podolskiego (Ukraina) pod dyr. Zinowija Jaropuda

II miejsce przyznano:

Dziecięcemu Chórowi Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego z Kiszyniowa (Mołdawia) pod dyr. Fedory Burlac

I miejsce przyznano:

Chórowi Serbskiego Prawosławnego Towarzystwa Śpiewaczego „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny) pod dyr. Aljośy Novakovića

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

Chórowi „Daugava” z Daugavpils (Łotwa) pod dyr. Jevgenijsa Ustinskovsa

Wyrzyskiemu Chórowi Męskiemu z Wyrzyska (Polska) pod dyr. Piotra Jańczaka

II miejsce przyznano:

Młodzieżowemu Chórowi „Brevis” z Mińska (Białoruś) pod dyr. Swietłany Kuncewicz

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

Chórowi „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego z Wilna (Litwa) pod dyr. Rasy Gelgotiene

Chórowi Akademickiemu Politechniki Warszawskiej z Warszawy (Polska) pod dyr. Dariusza Zimnickiego

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych

III miejsce przyznano:

Żeńskiemu Chórowi X Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku (Polska) pod dyr. Anny Olszewskiej

II miejsce przyznano:

Chórowi Gimnazjum – College`u Sztuk Pięknych im. Achriemczyka z Mińska (Białoruś) pod dyr. Marii Lipnickiej

I miejsce przyznano:

Dziecięcemu Chórowi „Wiesnianka” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Liubow Ałdakowej

Kategoria chórów profesjonalnych

III miejsce przyznano:

Gruzińskiemu Męskiemu Zespołowi „Didgori” z Tbilisi (Gruzja) pod dyr. Nikołoza Iwanaszwili

II miejsce przyznano:

Męskiemu Chórowi Państwowej Filharmonii Republiki Północnej Osetii – Ałanii z Władykaukazu (Rosja) pod dyr. Olgi Dżanajewej

Dwa I miejsca przyznano:

Kameralnemu Chórowi „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska (Ukraina) pod dyr. Wołodymyra Rudnickiego

Chórowi „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki z Bukaresztu (Rumunia) pod dyr. Voicu Enachescu

Ponadto Jury wyróżniło i przyznało nagrody następującym dyrygentom:

Annie Olszewskiej, dyrygentce Żeńskiego Chóru X Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku

Oldze Dżanajewej, dyrygentce Męskiego Chóru Państwowej Filharmonii Republiki Północnej Osetii – Ałanii z Władykaukazu (Rosja)

Fedorze Burlac, dyrygentce Dziecięcego Chóru Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego z Kiszyniowa (Mołdawia)

Piotrowi Jańczakowi, dyrygentowi Wyrzyskiego Chóru Męskiego z Wyrzyska

Dyplom szczególnego uznania za propagowanie muzyki cerkiewnej w Izraelu, Jury przyznaje Kameralnemu Chórowi „Musica Aeterna” z Jerozolimy pod dyr. Ilji Płotkina.

W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu jest bardzo wysoki. Niezwykle zadowalająca jest różnorodność zespołów w nim uczestniczących. Repertuar muzyki cerkiewnej jest popularny zarówno wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych. Świadczy to o niezwykle ważnej roli Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za niezwykły wysiłek włożony w realizację kolejnej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego – Pani Irenie Parfieniuk.

Miło nam, że XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2012” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

 

Przesłuchania. Dzień trzeci 18.05.2012

Ostatni dzień przesłuchań konkursowych XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012” w Białymstoku przyciągnął pełną salę publiczności.

Gdyby szukać w świecie instrumentów muzycznych porównania do żeńskiego chóru to można by było go porównać z kameralną orkiestrą. Jako pierwszy trzeciego dnia festiwalowych przesłuchań wystąpił Młodzieżowy Chór „Brevis“. W zespole śpiewają dziewczęta – uczennice Państwowego College’u Sztuki, które w przyszłości zdobędą dyplomy dyrygentów. Oprócz występów w salach koncertowych i na licznych scenach festiwalowych chór swoimi działaniami artystycznymi, wspiera szereg akcji charytatywnych, w szczególności na rzecz sierot i domów dziecka.

zdjecie

Podczas przesłuchań wykonał różnorodny program. Brzmiały utwory klasyka P. Czesnokowa, utwory białoruskich kompozytorów jak A. Bondarenko czy współczesne dzieła rosyjskiego kompozytora J. Falika.

zdjecie

– Żyje w nas pragnienie nowych kompozycji, zazwyczaj na podobnych festiwalach czy konkursach wykonuje się klasyków, utwory często się powtarzają. Natomiast teksty, do których J.Falik napisał muzykę, bardzo rzadko wykorzystywane są w cerkwi, co nas jeszcze bardziej natchnęło do ich śpiewania – przyznaje dyrygentka Świetłana Kuncewicz

zdjecie

Kolejni festiwalowi wykonawcy to goście z Izraela. Do Białegostoku przyjechała żeńska część chóru „Musica Aeterna”.

zdjecie

Zespół rozpoczął swoją działalność piętnaście lat temu od rosyjskiej muzyki liturgicznej.

– W tamtym okresie to była rzadkość w Jerozolimie – wspomina dyrygent Ilja Płotkin.

Wykonywali głównie utwory swoich ulubionych kompozytorów: Czajkowskiego, Bortniańskiego, Kastalskiego.

zdjecie

– Teraz te nazwiska są znane nie tylko w Jerozolimie, ale w całym Izraelu – mówi Ilja Płotkin. – Oczywiście w naszym repertuarze mamy też innych kompozytorów, dużo śpiewamy z Mozarta, Verdiego, dużo zachodnich kompozycji i oczywiście izraelskich, ale jeżeli muzyka nie przenika duszy to nie jest przez nas akceptowana, nie wyobrażamy sobie wykonania utworu czysto technicznie, równo i poprawnie, ale bez zaangażowania duszy. Wtedy to już nie jest muzyka Aeterny. Być może właśnie dlatego na naszych koncertach jest zawsze komplet. – dodaje dyrygent.

zdjecie

Kolejni uczestnicy konkursowych przesłuchań MFMC „Hajnówka 2012”obcowanie z muzyką cerkiewną rozpoczęli stosunkowo niedawno.

– Trzon repertuaru naszego chóru to muzyka sakralna, więc zdecydowaliśmy się poszerzyć krąg naszych zainteresowań o muzykę cerkiewną – mówi dyrygent Męskiego Chóru Lira z Warszawy, Marcin Cmiel.

zdjecie

– Muzyka cerkiewna brzmi szczególnie pięknie w wykonaniu męskich chórów – kontynuuje Jakub Kowalczyk, wiceprezes towarzystwa śpiewaczego Lira – To bardzo piękna i wymagająca muzyka, zarówno od słuchacza jak i wykonawcy, więc zmierzenie się z takim wyzwaniem daje wiele satysfakcji.

zdjecie

Warszawski chór niedawno przechodził niewielkie zmiany organizacyjne, poza tym, jak mówią chórzyści, są jeszcze młodym zespołem jeżeli chodzi o doświadczenie, więc i kompozycje wykonane podczas przesłuchań MFMC były wybrane tak, aby nie przekraczały możliwości technicznych chóru, żeby jakością wykonania zbytnio nie odbiegać od innych uczestników.

zdjecie

Kolejnym męskim chórem był „Dedgori” z Gruzji. Wykonawcy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w Festiwalu.

zdjecie

– Śpiewamy w cerkwi od około 10 lat, więc znamy mnóstwo utworów cerkiewnych, pewnie około 150. Wybraliśmy do programu kilka, w których najlepiej się czujemy. Nasze utwory cerkiewne na pewno różnią się od innych, wykonywanych na MFMC, charakteryzuje je inna harmonia – mówi dyrygent Nikołoz Iwanaszwili.

zdjecie

Goście z Tibilisi kultywują gruzińskie tradycje wokalne i popularyzują je wśród młodych pokoleń.

– Mężczyźni podczas występu ustawili się w jednym półokręgu, jak równi pośród równych – komentuje dyrygent – to gruzińska tradycja. Przed chórem nie ma dyrygenta, zarówno jeżeli chodzi o zespoły ludowe jak i cerkiewne. Nasz występ jest modlitwą, łączymy się ze sobą duchowo, słuchamy wzajemnie i przeżywamy go wspólnie, więc nie potrzebujemy kogoś, kto będzie nami kierować w trakcie modlitwy.

zdjecie

Kameralny Chór „Woskriesinnia”, Iwano – Frankowsk

zdjecie

Chór „Woskriesinnia” wykonuje głównie muzykę cerkiewną. Szczególną uwagę przywiązuje do utworów ukraińskich kompozytorów muzyki sakralnej, takich jak Bortniański, Berezowski, Wedel, ale wykonują także utwory z folkloru Ukrainy i dość często sięgają do rosyjskiego romantyzmu.

– Staramy się tez sięgać do współczesnych kompozytorów. Nie można ograniczać się tylko do klasyki, która oczywiście jest fundamentem na bazie jakiego współczesna muzyka może się rozwijać – mówił dyrygent Wołodymyr Rudnicki – Jestem przekonany, że powinno się wykonywać różne utwory. Kiedyś nie poważano Rachmaninowa, a teraz jest uznawany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów swojej epoki.

zdjecie

– Muzyka cerkiewna to wielkie emocje, ogromne duchowe przeżycie, a przede wszystkim modlitwa. To bezapelacyjnie najwyższy poziom doznań – kontynuował Wołodymyr Rudnicki.

zdjecie

Na tegorocznym MFMC „Hajnówka 2012” w Białymstoku, w kategorii chórów profesjonalnych, Rumunię dzielnie reprezentował bukaresztański „Preludiu” pod dyrekcją Voicu Enachescu. Wykonali 6 utworów, zarówno kompozytorów rumuńskich (Seceveanu, Constantinescu), jak i „Alliłuja” Wasiliewa czy „Wospojtie Gospodiewi pieśń nowu” prof. R. Twardowskiego. Jakość wykonań utworów nie pozostawia wątpliwości, że wykonawcy reprezentują światowy poziom.

zdjecie

Chór o dużych tradycjach, powstał jeszcze w 1972 roku jako amatorski. Do dziś wykonał 1500 koncertów na znaczących scenach europejskich stolic czy Nowego Jorku.

zdjecie

Jako ostatni w przesłuchaniach konkursowych wystąpił Męski Chór Państwowej Filharmonii Republiki Płn. Osetii.

zdjecie

W muzycznej tradycji Osetyjczyków istnieje ogromna liczba utworów o charakterze pochwalnym. Są to hymny sławiące wojowników, bohaterów narodowych, postacie historyczne. Charakterystyczną ich cechą są odwołania narodu do czystości ducha czy sprawiedliwości. W kulturze Osetyjczyków żywe są mocne tradycje duchowe.

– Naturalnym jest więc to, że w naszym repertuarze znaczące miejsce zajmują utwory religijne – mówili chórzyści.

zdjecie

Mężczyznami dyrygowała charyzmatyczna dyrygent, laureatka wielu konkursów, Olga Dżanajewa.

zdjecie

Występem chóru z Płn. Osetii zakończyły się nie tylko zmagania konkursowe profesjonalistów, ale wszystkich uczestników. Teraz wszystko w gestii szacownego i niezwykle wnikliwego jury.

 

Emocje i ekscytujące doznania drugiego dnia przesłuchań XXXI MFMC „Hajnówka 2012„ za nami. Jako pierwszy wystąpił Chłopięcy Chór „Academia Campanelli” z Mołdawii.

zdjecie

-Z dziećmi pracuje się bardzo ciężko, w tym przypadku jest jeszcze trudniej ponieważ są to mali chłopcy. Chodzi zarówno o głos, ponieważ przechodzą mutację , ale też o organizację pracy ponieważ są bardzo „energiczni” – mówi dyrygent Elena Gulpac.

zdjecie

Chór zdradził nam swój sposób na opanowanie stresu, o którym sporo mówiła prowadząca przesłuchania festiwalowe Dorota Sawicka, zapraszając na scenę wykonawców z Kiszyniowa.

– Zawsze przed wyjściem na scenę śpiewamy „Otcze nasz”, później zapadamy w ciszę, co pozwala nam się skoncentrować. Nawet nie trzeba dzieciom o tym przypominać, one same inicjują modlitwę, ponieważ czują, że im pomaga – dodaje dyrygentka.

zdjecie

Również w trakcie występu chór zaśpiewał „Otcze nasz” T. Zgureanu. Przed rozpoczęciem utworu chłopcy odłożyli nuty i złożyli ręce do modlitwy. Widok ten podziałał niezwykle emocjonująco na publiczność. Utwory były śpiewane w języku mołdawskim, a kultura wykonania pozostawała na wysokim poziomie. Warto zaznaczyć, że w skład chóru wchodzą chłopcy w wieku od zaledwie 7 do 15 lat.

zdjecie

Nie tylko sroga dyscyplina charakteryzuje Dziecięcy Chór „Wiesnianka” z Moskwy, ale także bogactwo głosów i czystość dźwięku. Niewątpliwie na uwagę zasługuje wykonanie utworu „K Iwierskoj Ikonie Preswiatoj Bogorodicy” współczesnego kompozytora J. Falika.

zdjecie

– Bardzo emocjonalne było również wykonanie „Kto ny razłuczit”. Jest to fragment listu św. Apostoła Pawła do Rzymian mówiący o tym, że nic nie jest w stanie pozbawić nas miłości Bożej jeżeli rzeczywiście Boga kochamy – tłumaczy ks. Jerzy Szurbak

zdjecie

Moskiewski chór przyjechał do nas w niepełnym składzie (33 osoby).

– Całość liczy 90 osób, ale występ za granicą w takiej liczbie jest praktycznie niemożliwy – mówi dyrygent Liubow Ałdakowa.

zdjecie

Chór Gimnazjum – College’u Sztuk Pieknych im. Achriemczyka z Mińska, osiem lat oczekiwał w kolejce na występ w MFMC Hajnówka w Białymstoku.

-Wykonujemy nie tyle skomplikowane technicznie utwory, ale o złożonej, głębokiej treści. Rozwój duchowy ma najważniejsze znaczenie dla naszego chóru. Szkoda tylko, że specyfiką chórów młodzieżowych jest to, że uczestnicy dorastając odchodzą. W naszym chórze spędzają maksymalnie do sześciu lat – przyznaje dyrygentka chóru, Maria Lipnicka.

zdjecie

Zapewne utrzymanie poziomu artystycznego w chórze, w którym rok rocznie następuje wymiana części składu to nie lada wyzwanie dla dyrygenta, ale – jak powiedziała Maria Lipnicka – na szczęście można liczyć na starszych chórzystów, którzy zawsze służą pomocą tym, którzy dopiero zaczynają.

zdjecie

Chór z Mińska wykonał między innymi „Światyj Boże” Ł.Dyczko, która – jak powiedziała po koncercie – była bardzo wdzięczna i poruszona wykonaniem utworu, tym bardziej, że utwór został wykonany w języku ukraińskim.

zdjecie

Kolejnym wykonawcą w kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych był Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku.

zdjecie

– Śpiewanie muzyki cerkiewnej wiąże się z wielką modlitwą, niezależnie od tego czy śpiewamy w cerkwi, kościele czy sali koncertowej – mówiła dyrygent Anna Olszewska

– Najznakomitszy festiwal w całej Polsce, mówię to z pełnym przekonaniem – dodała Anna Olszewska. – Uczestniczyłam w wielu konkursach i festiwalach, więc mam porównanie. Festiwal w Białymstoku jest szczególny pod kilkoma względami, ma bardzo modlitewny repertuar, a co za tym idzie – atmosferę. Kolejnym atutem jest niewiarygodny poziom artystyczny festiwalu, faktycznie nie zdarza się, aby taka liczba znakomitych chórów przyjeżdżała do jednego miasta – powiedziała dyrygent.

zdjecie

Chór „Pro musica” Wilno

W rozmowie po koncercie dyrygent Rasa Gelgotiene powiedziała:

-Bardzo dobrze się czujemy na festiwalu, bo bardzo często wykonujemy muzykę cerkiewną. Warto też dodać, że chór prawie w stu procentach składa się z katolików i mamy ogromne problemy z czytaniem cyrylicy, dlatego teksty były przepisywane na alfabet łaciński.

zdjecie

zdjecie

Problemy z czytaniem cyrylicy z pewnością nie wpłynęły na jakość wykonania prezentowanych utworów. Przez wiele osób z publiczności był określany jako rewelacja wieczoru. 22 panie i 17 panów dostarczyły ogromnej dawki muzycznych emocji i duchowych przeżyć. Poziom jaki reprezentuje chór „Pro musica” w dużym stopniu jest zasługą znakomitej dyrygentki, która jest laureatką licznych krajowych i międzynarodowych nagród.

zdjecie

Chór „Daugava” z Łotwy miał niezwykle trudne zadanie wchodząc na scenę filharmonii zaraz po chórze z Litwy. Na początek wykonali w języku greckim „Dostojno jest”, a zakończyli „Nynie otpuszczajeszi” R. Twardowskiego, który słyszeliśmy już pierwszego dnia przesłuchań konkursowych w wykonaniu chóru Politechniki Warszawskiej.

Chórzyści przyjechali z miasta, w którym również odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej. Chór jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych chórów na Łotwie, ale również zdobył uznanie w konkursach europejskich.

zdjecie

Do Białegostoku przyjeżdżają przede wszystkim na spotkanie z muzyką cerkiewną.

– Największą przyjemnością jest słuchanie innych chórów, które tą muzykę wykonują – powiedział dyrygent Jevgienijs Ustinskovs, który kilka lat temu wygrał MFMC występując z Chórem Szkoły Muzycznej.

zdjecie

„Moskowskije piewczije” z wielką radością wystąpili w sali OiFP, która zrobiła na nich ogromne wrażenie. Chór spodobał się festiwalowej publiczności, która nagrodziła go gromkimi brawami.

zdjecie

zdjecie

Dyrygent Ilja Miakiszew występował na festiwalu dwukrotnie dyrygując innymi chórami. „Moskowskije piewczije” wystąpili po raz pierwszy, ale już zapowiadają, że z wielką przyjemnością odwiedza Festiwal w przyszłości.

Chór po raz pierwszy wykonał fragmenty nowego utworu-koncertu prof. R. Twardowskiego, na przygotowanie której mieli dokładnie miesiąc. Jak oceni wykonanie utworu i występu przewodniczący jury prof. Twardowski dowiemy się już w sobotę.

zdjecie

Inżynierowie nie tylko projektują i budują, ale również śpiewają na wysokim poziomie. Znakomitym przykładem jest Kapela Chóralna Narodowego Uniwersytetu Technicznego z Mińska. Chór wystąpił jako ostatni pierwszego dnia przesłuchań.

zdjecie

zdjecie

Jechaliśmy z pragnieniem zagłębienia się w atmosferę Festiwalu i cerkiewnego śpiewu- powiedziała dyrygent Jelena Isajkina laureatka MFMC

Prowadząca chór, jako kolejna z uczestników Festiwalu zwróciła uwagę na doskonałą akustykę sali, w której odbywają się przesłuchania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012” w Białymstoku.

Jeszcze w piątek (trzeci dzień przesłuchań konkursowych) i w sobotę (koncert galowy) będziemy mogli się o tym przekonać.

Emocje i ekscytujące doznania drugiego dnia przesłuchań XXXI MFMC „Hajnówka 2012„ za nami. Jako pierwszy wystąpił Chłopięcy Chór „Academia Campanelli” z Mołdawii.

zdjecie

-Z dziećmi pracuje się bardzo ciężko, w tym przypadku jest jeszcze trudniej ponieważ są to mali chłopcy. Chodzi zarówno o głos, ponieważ przechodzą mutację , ale też o organizację pracy ponieważ są bardzo „energiczni” – mówi dyrygent Elena Gulpac.

zdjecie

Chór zdradził nam swój sposób na opanowanie stresu, o którym sporo mówiła prowadząca przesłuchania festiwalowe Dorota Sawicka, zapraszając na scenę wykonawców z Kiszyniowa.

– Zawsze przed wyjściem na scenę śpiewamy „Otcze nasz”, później zapadamy w ciszę, co pozwala nam się skoncentrować. Nawet nie trzeba dzieciom o tym przypominać, one same inicjują modlitwę, ponieważ czują, że im pomaga – dodaje dyrygentka.

zdjecie

Również w trakcie występu chór zaśpiewał „Otcze nasz” T. Zgureanu. Przed rozpoczęciem utworu chłopcy odłożyli nuty i złożyli ręce do modlitwy. Widok ten podziałał niezwykle emocjonująco na publiczność. Utwory były śpiewane w języku mołdawskim, a kultura wykonania pozostawała na wysokim poziomie. Warto zaznaczyć, że w skład chóru wchodzą chłopcy w wieku od zaledwie 7 do 15 lat.

zdjecie

Nie tylko sroga dyscyplina charakteryzuje Dziecięcy Chór „Wiesnianka” z Moskwy, ale także bogactwo głosów i czystość dźwięku. Niewątpliwie na uwagę zasługuje wykonanie utworu „K Iwierskoj Ikonie Preswiatoj Bogorodicy” współczesnego kompozytora J. Falika.

zdjecie

– Bardzo emocjonalne było również wykonanie „Kto ny razłuczit”. Jest to fragment listu św. Apostoła Pawła do Rzymian mówiący o tym, że nic nie jest w stanie pozbawić nas miłości Bożej jeżeli rzeczywiście Boga kochamy – tłumaczy ks. Jerzy Szurbak

zdjecie

Moskiewski chór przyjechał do nas w niepełnym składzie (33 osoby).

– Całość liczy 90 osób, ale występ za granicą w takiej liczbie jest praktycznie niemożliwy – mówi dyrygent Liubow Ałdakowa.

zdjecie

Chór Gimnazjum – College’u Sztuk Pieknych im. Achriemczyka z Mińska, osiem lat oczekiwał w kolejce na występ w MFMC Hajnówka w Białymstoku.

-Wykonujemy nie tyle skomplikowane technicznie utwory, ale o złożonej, głębokiej treści. Rozwój duchowy ma najważniejsze znaczenie dla naszego chóru. Szkoda tylko, że specyfiką chórów młodzieżowych jest to, że uczestnicy dorastając odchodzą. W naszym chórze spędzają maksymalnie do sześciu lat – przyznaje dyrygentka chóru, Maria Lipnicka.

zdjecie

Zapewne utrzymanie poziomu artystycznego w chórze, w którym rok rocznie następuje wymiana części składu to nie lada wyzwanie dla dyrygenta, ale – jak powiedziała Maria Lipnicka – na szczęście można liczyć na starszych chórzystów, którzy zawsze służą pomocą tym, którzy dopiero zaczynają.

zdjecie

Chór z Mińska wykonał między innymi „Światyj Boże” Ł.Dyczko, która – jak powiedziała po koncercie – była bardzo wdzięczna i poruszona wykonaniem utworu, tym bardziej, że utwór został wykonany w języku ukraińskim.

zdjecie

Kolejnym wykonawcą w kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych był Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku.

zdjecie

– Śpiewanie muzyki cerkiewnej wiąże się z wielką modlitwą, niezależnie od tego czy śpiewamy w cerkwi, kościele czy sali koncertowej – mówiła dyrygent Anna Olszewska

– Najznakomitszy festiwal w całej Polsce, mówię to z pełnym przekonaniem – dodała Anna Olszewska. – Uczestniczyłam w wielu konkursach i festiwalach, więc mam porównanie. Festiwal w Białymstoku jest szczególny pod kilkoma względami, ma bardzo modlitewny repertuar, a co za tym idzie – atmosferę. Kolejnym atutem jest niewiarygodny poziom artystyczny festiwalu, faktycznie nie zdarza się, aby taka liczba znakomitych chórów przyjeżdżała do jednego miasta – powiedziała dyrygent.

zdjecie

Chór „Pro musica” Wilno

W rozmowie po koncercie dyrygent Rasa Gelgotiene powiedziała:

-Bardzo dobrze się czujemy na festiwalu, bo bardzo często wykonujemy muzykę cerkiewną. Warto też dodać, że chór prawie w stu procentach składa się z katolików i mamy ogromne problemy z czytaniem cyrylicy, dlatego teksty były przepisywane na alfabet łaciński.

zdjecie

zdjecie

Problemy z czytaniem cyrylicy z pewnością nie wpłynęły na jakość wykonania prezentowanych utworów. Przez wiele osób z publiczności był określany jako rewelacja wieczoru. 22 panie i 17 panów dostarczyły ogromnej dawki muzycznych emocji i duchowych przeżyć. Poziom jaki reprezentuje chór „Pro musica” w dużym stopniu jest zasługą znakomitej dyrygentki, która jest laureatką licznych krajowych i międzynarodowych nagród.

zdjecie

Chór „Daugava” z Łotwy miał niezwykle trudne zadanie wchodząc na scenę filharmonii zaraz po chórze z Litwy. Na początek wykonali w języku greckim „Dostojno jest”, a zakończyli „Nynie otpuszczajeszi” R. Twardowskiego, który słyszeliśmy już pierwszego dnia przesłuchań konkursowych w wykonaniu chóru Politechniki Warszawskiej.

Chórzyści przyjechali z miasta, w którym również odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej. Chór jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych chórów na Łotwie, ale również zdobył uznanie w konkursach europejskich.

zdjecie

Do Białegostoku przyjeżdżają przede wszystkim na spotkanie z muzyką cerkiewną.

– Największą przyjemnością jest słuchanie innych chórów, które tą muzykę wykonują – powiedział dyrygent Jevgienijs Ustinskovs, który kilka lat temu wygrał MFMC występując z Chórem Szkoły Muzycznej.

zdjecie

„Moskowskije piewczije” z wielką radością wystąpili w sali OiFP, która zrobiła na nich ogromne wrażenie. Chór spodobał się festiwalowej publiczności, która nagrodziła go gromkimi brawami.

zdjecie

zdjecie

Dyrygent Ilja Miakiszew występował na festiwalu dwukrotnie dyrygując innymi chórami. „Moskowskije piewczije” wystąpili po raz pierwszy, ale już zapowiadają, że z wielką przyjemnością odwiedza Festiwal w przyszłości.

Chór po raz pierwszy wykonał fragmenty nowego utworu-koncertu prof. R. Twardowskiego, na przygotowanie której mieli dokładnie miesiąc. Jak oceni wykonanie utworu i występu przewodniczący jury prof. Twardowski dowiemy się już w sobotę.

zdjecie

Inżynierowie nie tylko projektują i budują, ale również śpiewają na wysokim poziomie. Znakomitym przykładem jest Kapela Chóralna Narodowego Uniwersytetu Technicznego z Mińska. Chór wystąpił jako ostatni pierwszego dnia przesłuchań.

zdjecie

zdjecie

Jechaliśmy z pragnieniem zagłębienia się w atmosferę Festiwalu i cerkiewnego śpiewu- powiedziała dyrygent Jelena Isajkina laureatka MFMC

Prowadząca chór, jako kolejna z uczestników Festiwalu zwróciła uwagę na doskonałą akustykę sali, w której odbywają się przesłuchania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012” w Białymstoku.

Jeszcze w piątek (trzeci dzień przesłuchań konkursowych) i w sobotę (koncert galowy) będziemy mogli się o tym przekonać.

 


Pierwszy dzień MFMC za nami, dzień bardzo szczęśliwy i dla wykonawców i słuchaczy powiedział ks Jerzy Szurbak członek jury i wielokrotny laureat Festiwalu.

Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się nietypowo, bo z utworów utrzymanych w ludowej konwencji. Zespół Kultury Staroobrzędowców „Supriadki” z Narvy w Estonii zaśpiewał utwory zebrane podczas wypraw etnograficznych. Jak powiedziała dyrygent Marina Kuwajcewa, zespół wykonuje głównie ludową muzykę cerkiewną, a nie autorską.

zdjecie

Nikt oprócz nas „duchownych stichow” nie wykonuje, więc ciężko nas porównać z innymi, tym bardziej że nie korzystamy z opracowań kompozytorów, śpiewamy je dokładnie tak jak śpiewają je kobiety we wsiach gdzie te utwory zostały zarejstrowane.

zdjecie

Zespół Cerkiewny „Omofor” jako drugi pojawił się na scenie OiFP. Jest to sześcioosobowy chór z Niewielkiej miejscowości na Białorusi Nowyje Zasimowiczy, gdzie wkrótce zostanie zakończona budowa cerkwi, „więc powstanie chóru było naturalna potrzebą” – powiedziała Świetłana Maszkała. ks J.Szurbak, ocenił chór jako śpiewający w stylu typowo cerkiewnym, leciutko, cichutko, modlitewnie.

zdjecie

– Festiwalowa publiczność wystąpień słucha bardzo uważnie i z ogromnym zainteresowaniem. Jest to budujące, ale zarazem stresujące ponieważ czuje się ogromną odpowiedzialność przed taką publicznością – powiedziała dyrygent Natalia Korsaniuk

zdjecie

Kolejnym wykonawcą w kategorii chórów parafialnych był Chór Dziecięcy Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego z Mołdawii.

W chórze śpiewają osoby od 8-9 do 18 lat, i są to uczniowie szkół muzycznych z Kiszyniowa. Jest to przykład jak młodzież angażuje się w bardzo piękne zjawisko jakim jest muzyka cerkiewna. Zdaniem ks J. Szurbaka chór pokazał absolutną klasę wykonując utwory: „Tropar Rożdżestwa Chrystowa” G. Świridowa, „Gospodi, ustie moje otwierzieszi” G. Muziczesku. Na zakończenie wykonali utwór Mołdawskiego kompozytora V. Ciolaka „Jedinorodnyj Synie”, do słów modlitwy Cesarza Justyniana.

zdjecie

 

zdjecie

„Błahowist” z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie.

zdjecie

Jak przystało na Ukraińskich patriotów wszystkie utwory zostały wykonane w języku ojczystym.

Chór po raz pierwszy występował na tak ważnej imprezie, dlatego – jak powiedział dyrygent Zinowij Jaropud – podczas występu, czuło się twórcze napięcie.

Utworu „Boże Wełykij, Jedynyj”, który jest religijnym hymnem ukraińskim, publiczność zgromadzona w OiFP wysłuchała stojąc.

Występ możemy ocenić jako dobry. Warte podkreślenia jest też wykonanie pieśni na cześć Matki Boskiej Poczajowskiej „Oj ziszła zora”. Jest to muzyczna opowieść dotycząca 1675 roku, kiedy Turcy i Tatarzy napadli na klasztor w Poczajowie. Po modlitwach o wstawiennictwo Matki Boskiej został on cudownie ocalony – przypomina ks J. Szurbak.

zdjecie

Chór Serbskiego Prawosławnego Towarzystwa Śpiewaczego „Vila” z niedużego miasta Prijedor Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny. Jak powiedział dyrygent Aljośa Novaković, udział w festiwalu to ogromne przeżycie, kiedy słyszy się tyle cudownych słów o tej imprezie, pragnienie uczestnictwa w niej staje się większe z każdym dniem oczekiwania na występ.

zdjecie

Wykonawcy absolutnie zachwycili wizualnie, ale przede wszystkim śpiewem, rozpoczynając bizantyjskim napiewem „Sławitie Gospoda” ze wspaniałym solo w wykonaniu Milici Stijepić.

zdjecie

Na uwagę zasługuje również bardzo piękne wykonanie Rachmaninowa „Bogorodice Diewo” oraz kończący występ chóru „Alliłuja” Z. Zaprowa (laureata i konsultanta Festiwalu), którym chwalili Pana na wszelkie sposoby, na wiele głosów, w różnych tonacjach, w różnej dynamice. Cześć i chwała Serbom za to wykonanie – mówił po koncercie członek jury ks. Jerzy Szurbak.

zdjecie

Następna kategoria, pierwszego dnia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2012 w Białymstoku, w której zaprezentowały się dwa zespoły to: chóry amatorskie świeckie. Jako pierwsi na scenę wyszli panowie z Wyrzyskiego Chóru Męskiego z dyrygentem Piotrem Jańczakiem. Chór wykonał 3 klasyczne utwory (P. Czajkowskiego i P. Czerepnina) oraz dwa autorstwa dyrygenta „Sława Otcu i Synu” oraz „Cheruwimskaja pieśń”. Utwory te to dosyć odważna, współczesna interpretacja.

zdjecie

– Wykorzystałem współczesne środki techniczne. Jednak tworzyłem te utwory tak, aby melodyka przeważała nad stroną charakteryzującą współczesne brzmienia – mówił dyrygent.

zdjecie

Absolutna gwiazda wieczoru, tak komentowała występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego, festiwalowa publiczność. Niewątpliwie utrzymać poziom zespołu, pozwalają liczne koncerty, których rocznie wykonuje około 30 biorąc udział w prestiżowych projektach muzycznych i na zaproszenia krajowych filharmonii.

zdjecie

– Bardzo ciekawy i zróżnicowany program. Doskonałe wykonanie prezentowanych utworów. Warte podkreślenia jest to, że chórzyści jak i dyrygent śpiewali bez nut – powiedział ks. Jerzy Szurbak z jury.

zdjecie

Chór wykonał utwory, Wedla, Czajkowskiego, Denisowej, Czesnokowa, Rachmaninowa, a na zakończenie prapremierę kompozycji prof. R. Twardowskiego „Nynie otpuszczajeszi”.

zdjecie

Przed nami kolejne chóry, kolejne emocje i kolejne dni duchowej uczty. Zapraszamy do Opery i Filharmonii Podlaskiej na Festiwal Śpiewającej Duszy.

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

 

zdjecie

Publiczność Festiwalu Śpiewającej Duszy ponownie wypełniła salę Opery i Filharmonii Podlaskiej. Liczba gości odwiedzających imprezę niewątpliwie świadczy o niesłabnącej popularności „Festiwalu Śpiewającej Duszy”, a jego najwyższy poziom artystyczny potwierdzają liczne patronaty i zainteresowanie najwyższej klasy chórów z całego świata.

Uroczystości rozpoczynał znakomity konferansjer i dziennikarz Polskiego Radia Białystok Marcin Tomkiel oraz dyrektor Festiwalu Mikołaj Buszko, który przeczytał list gratulacyjny od senatora Tadeusza Arłukowicza.

Na początek koncertu inauguracyjnego, publiczność wysłuchała hymn „Gaude Mater Polonia” oraz Stichirę „Ziemle Russkaja”. W tym roku utwory te wykonali Chór Politechniki Białostockiej pod dyr. Wioletty Miłkowskiej oraz Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego pod dyr. Jurija Kuracza.

zdjecie

Goście z Kijowa wykonali również „Arcydzieła męskiej chóralistyki cerkiewnej” czym zjednali sobie publiczność inauguracyjnego koncertu XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2012 w Białymstoku.

Mistrzostwo, coś niesamowitego, niepowtarzalne wrażenia, to niektóre z wypowiedzi jakie słyszało się w foyer OiFP tuż po zakończeniu Inauguracyjnego koncertu tegorocznego Festiwalu.

zdjecie

Pod wrażeniem występu Kijowskiej Męskiej Kapeli Chóralnej był również przewodniczący jury prof. Romuald Twardowski, który dyr. Jurija Kuracza nazwał mistrzem wolnych temp

– Jurij Kuracz, robi z utworu, który jest utrzymany w przeciętnym tempie coś co nabiera wymiaru mistycznego poematu.

zdjecie

W tegorocznych przesłuchaniach udział wezmą 22 chóry z 12 krajów świata.

Na uroczystości otwarcia XXXI MFMC Hajnówka 2012 przybyły władze samorządowe w osobach Marszałka Jacka Piorunka oraz Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, którzy uroczyście otworzyli Festiwal.

zdjecie
zdjecie

Obecny był także Wojewoda Wojciech Dzierzgowski wyraził uznanie dla dyrektora Festiwalu Mikołaja Buszko i Fundacji Muzyka Cerkiewna za wieloletnią pracę organizacyjną. Zaznaczył też, że Festiwal doskonale oddaje charakter wielonarodowego i wieloreligijnego Podlasia, które poprzez swoją różnorodność łączy mieszkańców regionu.

PROGRAM
XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2012” 

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok

OTWARCIE FESTIWALU
15.05.2012 (wtorek) godz. 18.00

Chór Politechniki Białostockiej pod dyr. Wioletty Miłkowskiej
Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego pod dyr. Jurija Kuracza

KONCERT INAUGURACYJNY
„Arcydzieła męskiej chóralistyki cerkiewnej” 
wykonuje

Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego pod dyr. Jurija Kuracza

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

16.05.2012 (środa) godz. 17.00

Zespół Kultury Staroobrzędowców „Suprjadki” – Narva (Estonia)
Zespół „Omofor” – Nowyje Zasimowiczi (Białoruś)
Dziecięcy Chór Cerkiewny – Kiszyniów (Mołdawia)
Chór Cerkiewny „Błahowist” – Kamieniec Podolski (Ukraina)
Chór „Vila” – Prijedor (Republika Serbska – Bośnia i Hercegowina)
Wyrzyski Chór Męski – Wyrzysk (Polska)
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej – Polska

17.05.2012 (czwartek) godz.17.00

Chłopięcy Chór „Academia Campanelli” – Kiszyniów (Mołdawia)
Dziecięcy Chór „Wiesnianka” – Moskwa (Rosja)
Chór Gimnazjum im. I. Achriemczyka – Mińsk (Białoruś)
Chór Żeński X LO w Białymstoku – Polska
Chór „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego – Wilno (Litwa)
Chór „Daugava” – Daugavpils (Łotwa)
Kameralny Chór „Moskowskije piewczije” – Moskwa (Rosja)
Kapela Chóralna Narodowego Uniwersytetu Technicznego Białorusi – Mińsk (Białoruś)

18.05.2012 (piątek) godz. 17.00

Chór „Brevis” – Mińsk (Białoruś)
Akademicki Chór „Divine Harmony” – Bukareszt (Rumunia)
Kameralny Chór „Musica Aeterna” – Jerozolima (Izrael)
Męski Zespół „Didgori” – Tbilisi (Gruzja)
Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” – Warszawa (Polska)
Kameralny Chór „Woskriesinnia” – Iwano – Frankowsk (Ukraina)
Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki – Bukareszt (Rumunia)
Męski Chór Państwowej Filharmonii Północnej Osetii – Ałanii – Władykaukaz (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
19.05.2012 (sobota)

godz. 14.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
godz. 16.00 Koncert Galowy

WARUNKI WSTĘPU :

• Koncert Inauguracyjny – 15.05.2012 (Opera i Filharmonia Podlaska): bezpłatne karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej

• Przesłuchania konkursowe – 16 – 18.05.2012 (Opera i Filharmonia Podlaska): wstęp wolny

• Koncert Galowy – 19.05.2012 (Opera i Filharmonia Podlaska): karty wstępu do nabycia w kasach Opery i Filharmonii Podlaskiej

• Koncert „Arcydzieła ukraińskiej chóralistyki męskiej” – 14.05.2012 (Sala Koncertowa Galerii Porczyńskich w Warszawie): bilety do nabycia w kasach Eventim, w centrach handlowych: Targówek,Reduta, Klif, w salonach Empik oraz przed koncertem, sprzedaż internetowa: www.eventim.ploraz www.ebilet.pl

• XXI Koncert Muzyki Cerkiewnej – 17.05.2012 (Kościół Ewangelicko – Augsburski w Warszawie): bilety do nabycia w kasach Eventim, w centrach handlowych: Targówek,Reduta, Klif, w salonach Empik oraz przed koncertem, sprzedaż internetowa: www.eventim.pl oraz www.ebilet.pl

• VII Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej – 18.05.2012 (Parafia Rzymskokatolicka w Białowieży): wstęp wolny

INAUGURACJA FESTIWALU

15 maja 2012, godz. 18.00

Opera i Filharmonia Podlaska

Otwarcie Festiwalu

Chór Politechniki Białostockiej

pod dyr. Wioletty Miłkowskiej

Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego

pod dyr. Jurija Kuracza

Koncert Inauguracyjny

„Arcydzieła męskiej chóralistyki cerkiewnej”

Koncert wykonuje:

Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego

pod dyr. Jurija Kuracza

 

Program Koncertu Inauguracyjnego

„Arcydzieła męskiej chóralistyki cerkiewnej”

 

 

1. Raspiew Kijewo – Pieczerskoj Ławry Swiatym Ziemle Russkaja
2. R. Twardowski Otcze nasz
3. O. Tarasenko Pod Twoju miłost solo: Wadim Mitriajew
4. K. Stecenko Błagosłowi, dusze, moja Gospoda
5. Protojerej G. Izwekow Utoli bolizni solo: Walentina Iwanienko
6. D. Bortniański Kto Bog wiełyj solo: Wasil Pudczenko
7. Kijowskij raspiew Czertog Twoj
8. Ze starego Irmołogionu Tiło Christowe
9. W. Kalinnikow Chieruwimskaja pisń
10. P. Czesnokow Angieł wopijasze solo: Walentina Iwanienko
11. Raspiew Kijewo – Pieczerskoj Ławry Błagosłowi, dusze, moja Gospoda
12. Raspiew Widubickogo Monastyra Prositielna Jektienija solo: Wasil Pudczenko
13. Raspiew Sarowskoj pustini Akafist Prieswiatij Bogorodicy solo: Walentina Iwanienko, Wadim Mitriajew
14. R. Twardowski Alliłuja
15. D. Bortniański Priewozniesu Tiebie Gospodi

Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego

Kijów (Ukraina)

dyryguje: Jurij Kuracz

kap

Kapela została założona w 1969 roku, a od 1977 roku nosi imię słynnego kompozytora
ukraińskiego i działacza muzycznego – Lwa Rewuckiego. Od 1984 do maja 2009 roku
Chórem kierował narodowy artysta Ukrainy – Zinowij Bondar Antkiw, aktywny popularyzator
śpiewu chóralnego na Ukrainie i za granicą. W maju 2009 roku dyrektorem artystycznym
i dyrygentem Chóru został zasłużony artysta Ukrainy – Jurij Kuracz.

Kapela jest zespołem ukraińskiego duchowego, muzycznego i kulturowego odrodzenia.
Chór odnajduje i wykonuje zapomnianą ukraińską chóralną muzykę: kolędy, pieśni historyczne,
pieśni kozackie, stare pieśni i melodie Kijowsko – Pieczerskiej Ławry, oraz wiele
dzieł ukraińskich kompozytorów. W repertuarze Chóru oprócz muzyki ukraińskiej znaleźć
można także przykłady słowiańskiej i zagranicznej cerkiewnej i klasycznej chóralistyki,
wykonywanej a capella, jak i z orkiestrą symfoniczną.

Chór występuje z renomowanymi orkiestrami symfonicznymi w najlepszych salach koncertowych
w Europie. Koncertuje również w radiu i telewizji, wydał kilka płyt (20 na Ukrainie,
3 w Belgii, 3 w Kanadzie, 1 w Austrii i 4 w Wielkiej Brytanii). Jest laureatem I
miejsca MFMC „Hajnówka 2010” w kategorii chórów profesjonalnych.

WARSZAWA

14 maja 2012 (poniedziałek), godz. 18.00 – Koncert „Arcydzieła ukraińskiej chóralistyki męskiej”
Kijowska Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego Kijów (Ukraina)
– Sala Koncertowa Galerii Porczyńskich, Plac Bankowy 1

17 maja 2012 (czwartek), godz. 18.00 – Koncert
XXI Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej
– Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. Św. Trójcy, Plac Małachowskiego 1

NAREW

17 maja 2012 (czwartek) godz.19.00 – Koncert
Zespół „Supriadki” Narva (Estonia)
– Narwiański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 105

BIAŁOWIEŻA

18 maja 2012 (piątek) godz.19.00 – koncert muzyki sakralnej
VII Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej – Kościół p.w. Świętej Teresy, ul. Park Dyrekcyjny 2

19 maja 2012 (sobota) godz.22.00
Męski Zespół Państwowej Filharmonii Rep. Płn. Osetii – Ałanii Władykaukaz (Rosja)
– Muzeum Przyrodniczo Leśne BPN

TYKOCIN

19 maja 2012 (sobota) godz.22.00
Chór „Musica Aeterna” Jerozolima (Izrael)
– Synagoga, ul. Kozia 2

MICHAŁOWO

18 maja 2012 (piątek) godz.19.00
Chór „Moskowskije piewczije” Moskwa (Rosja)
– Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Białostocka 19

Zespół Kultury Staroobrzędowców „Supriadki”

Narva – Estonia

dyryguje: Marina Kuwajcewa

zdjecie  Zespół Kultury Staroobrzędowców „Supriadki”

Zespół „Supriadki” powstał w 1984 roku. Od 1999 r. prowadzi badania nad tradycyjną
kulturą (w tym muzyką religijną) rosyjskich staroobrzędowców Estonii. Zespół prezentuje
stary rosyjski i estoński kalendarz tradycyjnych rytuałów. Utwory do występów gromadzone
są podczas wypraw folklorystyczno – etnograficznych. Zespół bierze udział w wielu
krajowych i międzynarodowych festiwalach, seminariach i konferencjach, wielokrotnie
nagradzany za podtrzymywanie i popularyzację tradycyjnej kultury.

Zespołem kieruje Marina Kuwajcewa, absolwentka Wydziału dyrygentury chóralnej Państwowego
Moskiewskiego Instytutu Kultury, wykładowca Uniwersytetu w Tallinie, autorka wielu
spektakli muzycznych, prowadząca wykłady z rosyjskiego folkloru oraz master-classy,
Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za ochronę i popularyzację kultury narodów
pogranicza.

Program:

1. Stich o Josafie Carewicze

2. Stich o junom pustynnikie

3. Stich o Awwakumie i siemie w izgnanii

4. Stich o posledniem wremieni

5. Stich duszepolieznyj

Kategoria: chóry parafialne

Zespół Cerkiewny „Omofor”

Nowyje Zasimowiczi – Białoruś

dyryguje: Natalia Korsaniuk

zdjecie Zespół Cerkiewny „Omofor”

Zespół został założony w 2002 r. przy Parafii Najświętszej Marii Panny w Rudnikach.
Na przestrzeni lat aktywnie uczestniczy w nabożeństwach cerkiewnych.

Uczestniczył w licznych chóralnych konkursach otrzymując wiele dyplomów i nagród.
Często koncertuje w placówkach kultury, świątyniach i szkołach.

Kierownikiem Zespołu jest Natalia Korsaniuk – absolwentka Szkoły dyrygentów przy
Seminarium Duchownym w Mińsku.

Program:

1. N. Ozierow – Sporucznice griesznych (tropar ikony Matki Bożej)

2. P. Diniew – Dostojno jest

3. A. Kaszpur – Daj dobry Boża

4. Wielikij Prokimien – Kto Bog wielij

5. greczeskij raspiew – Chwalitie Imia Gospodnie solo: Swietłana Maszkało

6. Koncert – Bog Bogow

7. Łampada tieplitsia pried obrazom swiatym

8. Mnogoletie

Kategoria: chóry parafialne

Dziecięcy Chór Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego

Kiszyniów – Mołdawia

dyryguje: Fedora Burlac

zdjecie Dziecięcy Chór Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego

Dziecięcy Chór Soboru p.w. Narodzenia Pańskiego w Kiszyniowie został założony w
2003 r. pod patronatem Metropolity Kiszyniowa i całej Mołdawii. Zadaniem Chóru jest
popularyzacja i rozwijanie w młodym pokoleniu zamiłowania do cerkiewnej sztuki chóralnej.
W skład Chóru wchodzą uczniowie szkół muzycznych Kiszyniowa. Chór bierze udział
w wielu koncertach muzyki sakralnej w kraju i za granicą, nagrał 2 płyty.

W repertuarze znajdują się dzieła kompozytorów mołdawskich rosyjskich, rumuńskich,
a także aranżacje dla chóru i dzieła anonimowe.

Dyrygentem Chóru jest Fedora Burlac, doktorantka Akademii Muzyki w Kiszyniowie.

Program:

1. I. Flegmienko – Błagosłowi dusze moja Gospoda

2. D. Bortniański – Dostojno jest

3. P. Czajkowski – Legenda

4. G. Swiridow – Rożdżestwienskaja pieśń

5. I. Iszin – Wsie upowanije moje

6. G. Muziczesku – Gospodi, ustie moje otwierzieszi

7. I. Chirescu – Plugushorul (kolęda)

8. V. Ciolac – Jedinorodnyj Synie

Kategoria: chóry parafialne

Chór Cerkiewny „Błahowist”

Kamieniec Podolski – Ukraina

dyryguje: Zinowij Jaropud

zdjecie Chór Cerkiewny „Błahowist”

Chór „Błahowist” Greko-katolickiej Parafii p.w. Matki Bożej Poczajewskiej powstał
w 2007 r. Chórzyści to wierni parafii – ludzie różnych profesji, których łączy nie
tylko miłość do śpiewu chóralnego, ale także promowanie ukraińskiego dziedzictwa
duchowego.

Repertuar stanowią podolskie pieśni ludowe, kolędy, pieśni należące do arcydzieł
ukraińskiej muzyki sakralnej. Chór koncertuje i bierze udział w festiwalach muzyki
religijnej oraz w artystycznych jubileuszach Kamieńca i regionu.

Dyrygent Chóru Zinowij Jaropud kieruje Katedrą Wychowania Muzycznego, Śpiewu chóralnego
i Dyrygentury na Narodowym Uniwersytecie w Kamieńcu. Oprócz prowadzenia chóru i
pracy dydaktycznej zajmuje się zbieraniem i opracowywaniem pieśni ludowych Podola.

Program:

1. M. Leontowicz – Otcze nasz

2. M. Leontowicz – Dostojno jest

3. P. Czajkowski – Molitwa

4. M. Leontowicz – Switie tichij

5. M. Leontowicz – Potop solo: Olesia Krochmał

6. A. Wedel – Nechaj połni budut usta naszi

7. M. Łysenko, aranż. O. Koszyc – Boże Wełykij, Jedynyj

Kategoria: chóry parafialne

Chór Serbskiego Prawosławnego Towarzystwa Śpiewaczego „Vila”

Prijedor – Republika Serbska Bośni i Hercegowiny

dyryguje: Aljośa Novaković

zdjecie Chór Serbskiego Prawosławnego Towarzystwa Śpiewaczego „Vila”

Prawosławne Serbskie Towarzystwo Śpiewacze „Vila” zostało założone w 1885 r. i jest
jednym z najstarszych towarzystw śpiewaczych w Republice Serbskiej. „Vila” odgrywa
wielką rolę w zachowaniu tradycji ludności serbskiej, kulturowej i duchowej tożsamości
regionu Prijedor.

Działalność „Vila” została odnowiona w 2001 r. Chór „Vila” działa pod patronatem
Cerkwi Świętej Trójcy w Prijedor. Chór uczestniczy w wielu znaczących imprezach
kulturalnych oraz w festiwalach w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród i
medali.

Dyrygentem Chóru jest Aljośa Novaković, laureat wielu nagród i wyróżnień, wykładowca
Szkoły Muzycznej w Prijedor.

Program:

1. bizantyjski napiew – Sławitie Gospoda solo: Milica Stijepić – sopran

2. J. Marinković – Otcze nasz

3. anonim – Carska Jektenija solo: Aneta Makanjić – sopran, Mladen Prodan
– tenor

4. R. Ledieniew – Wzbrannoj wojewodie

5. S. Rachmaninow – Bogorodice Diewo

6. Z. Zaprow – Alliłuja solo: Milica Stijepić – sopran

Kategoria: chóry parafialne

Wyrzyski Chór Męski

Wyrzysk – Polska

dyryguje: Piotr Jańczak

zdjecie Wyrzyski Chór Męski

Wyrzyski Chór Męski powstał w 1999 r. W czasie dotychczasowej działalności zdobył
około 40 nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Prowadzi
szeroką działalność koncertową w kraju i za granicą. Prezesem Chóru jest Adam Nowak.

Założycielem i dyrygentem zespołu jest Piotr Jańczak – dyrygent, kompozytor, pianista,
absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego
tej uczelni. W 2009 r. uzyskał tytuł Doktora Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej
– dyrygentura. Piotr Jańczak jest laureatem wielu nagród posiadaczem wielu odznaczeń.
Jego kompozycje chóralne zyskały uznanie stając się często utworami obowiązkowymi
wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

Program:

1. P. Czajkowski – Otcze nasz

2. P. Czerepnin – Sława Jedinorodnyj Synie

3. P. Czajkowski – Swiatyj Boże

4. P. Jańczak – Sława Otcu i Synu

5. P. Jańczak – Cheruwimskaja pieśń

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

Warszawa – Polska

dyryguje: Dariusz Zimnicki

zdjecie Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

Chór tworzą w większości studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej. Działalność
Chóru to przede wszystkim nieustanne doskonalenie warsztatu wykonawczego przebogatej
skarbnicy muzyki a cappella. Chór wykonuje dzieła mistrzów epok renesansu i romantyzmu,
a także wielkie formy wokalno – instrumentalne klasycyzmu. W ciągu 11 lat swojej
działalności wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konkursach
i festiwalach chóralnych zdobywając liczne nagrody. Rocznie wykonuje około 30 koncertów
biorąc udział w prestiżowych projektach, oraz koncertach na zaproszenie krajowych
filharmonii, a także występach w przedsięwzięciach medialnych .Jest organizatorem
Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia.

Od 2004 r. dyrygentem Chóru jest Dariusz Zimnicki. Kształceniem techniki wokalnej
chórzystów zajmuje się Joanna Morawska.

Program:

1. A. Wedel – Cariu niebiesnyj

2. P. Czajkowski – Miłost mira

3. I. Denisowa – Iże Chieruwimy

4. P. Czesnokow – Jedinorodnyj Synie

5. S. Rachmaninow – Swiatyj Boże

6. R. Twardowski – Nynie otpuszczajeszi

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego

Wilno – Litwa

dyryguje: Rasa Gelgotiene

zdjecie Chór „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego

Chór został założony w 2004 r. Każdego roku przygotowuje nowe koncerty pogłębiając
swoją wiedzę na temat różnych stylów muzycznych.

Na repertuar Chóru składają się utwory renesansu, baroku, a także utwory współczesnych
kompozytorów europejskich, amerykańskich i oczywiście litewskich. Oprócz tak wielkich
dzieł jak „Requiem” Verdiego (koncerty w Niemczech i Danii), „Requiem” Mozarta (koncerty
w USA) oraz „Liturgia Św. Jana Chryzostoma” Czajkowskiego (koncert na Litwie i w
Rosji), Chór wykonuje również utwory mało znane i rzadko wykonywane.

Dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem Chóru jest laureatka wielu międzynarodowych
nagród, absolwentka i wykładowca Litewskiej Akademii Muzycznej, Przewodnicząca Związku
Chórów Litewskich – Rasa Gelgotiene.

Program:

1. D. Bortniański – Błażen muż

2. S. Rachmaninow – W molitwach neusypajuszczuju Bogorodicu

3. P. Czesnokow – Gospodi spasi błagoczestiwyja

4. G. Swiridow – Pomiłuj nas Gospodi

5. A. Pärt – Bogorodice Diewo

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór „Daugava”

Daugavpils – Łotwa

dyryguje: Jevgenijs Ustinskovs

zdjecie  Chór „Daugava”

Chór “Daugava” został założony przez Stanisława Broksa. W repertuarze obecne są
różnorodne style, od Renesansu po muzykę współczesną XXI wieku. Bardzo ważne miejsce
zajmuje w nim ludowa i sakralna muzyka. Chór aktywnie współpracuje z solistami,
orkiestrami oraz różnymi zespołami. “Daugava” jest jednym z najbardziej znanych
zespołów na Łotwie. Chór jest zdobywcą wielu nagród na licznych konkursach i festiwalach
Europy.

Dyrygentem chóru jest Jevgienijs Ustinskovs – kompozytor i pedagog, autor wielu
publikacji naukowych, absolwent Łotewskiej Akademii Muzycznej, dyrektor artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Silver Bells”. Jest także członkiem
jury w chóralnych i wokalnych konkursach na Łotwie, Litwie , Białorusi i w Rosji.

Program:

1. molebnoje – Dostojno jest

2. M. Ippolitow – Iwanow – Błagosłowi dusze moja Gospoda

3. G. Swiridow – Sława Prieswiatoj Trojce

4. G. Swiridow – Pomiłuj nas Gospodi

5. R. Twardowski – Nynie otpuszczajeszi

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór Kameralny „Moskowskije piewczije”

Moskwa – Rosja

dyryguje: Ilja Miakiszew

zdjecie Chór Kameralny „Moskowskije piewczije”

Repertuar Chóru stanowi rosyjska i zagraniczna klasyka, współczesna muzyka chóralna,
pieśni rodzimych kompozytorów XX wieku. Wiele z programów koncertowych Chóru staje
się swoistą próbą rekonstrukcji brzmienia minionych epok. Programy są regularnie
wykonywane w muzeach i salach koncertowych Moskwy oraz innych miast. Przez ponad
10 lat swojego istnienia Chór uczestniczył w wielu rosyjskich i międzynarodowych
festiwalach.

Kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest Ilja Miakiszew – absolwent Państwowego
Konserwatorium Moskiewskiego (klasa prof. Tewlina). W latach 1993-1998 pracował
jako dyrygent Chóru im. Jurłowa Wykłada w Wyższej Szkole Muzycznej przy Moskiewskim
Konserwatorium. Jest autorem książek, publikacji i artykułów na temat historii i
współczesnej sztuki chóralnej.

Program:

1. D. Bortniański – Da woskriesniet Bog

2. M. Bałakiriew – Swysze prorocy

3. N. Rimski – Korsakow – Wzydie Bog

4. A. Archangielski – Pomyszliaju dień strasznyj

5. R. Ledieniew – Wzbrannoj wojewodie

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Kapela Chóralna Narodowego Uniwersytetu Technicznego

Mińsk – Białoruś

dyryguje: Jelena Isajkina

zdjecie Kapela Chóralna Narodowego Uniwersytetu Technicznego

Chór został założony w 1980 r. przez profesora Wydziału dyrygentury chóralnej Państwowego
Konserwatorium Białorusi – Łarissę Romanowną. Większość chórzystów to studenci i
absolwenci białoruskiego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku.

Repertuar Chóru to muzyka różnych epok, w konwencji zarówno duchownej jak i świeckiej.
Od średniowiecznych do współczesnych kompozycji białoruskich, rosyjskich i zachodnich
autorów europejskich, a także afroamerykański spiritual, chóralny pop, nowoczesny
folk, jazz oraz aranżacje utworów z akompaniamentem.

Chór uczestniczył w wielu wydarzeniach artystycznych Białorusi, a także na festiwalach,
zdobywając wysokie nagrody.

Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Jelena Isajkina.

Program:

1. greko – łacino – słowiański napiew – Christos Woskriesie

2. R. Twardowski – Nynie otpuszczajeszi

3. wałaamski raspiew – Priiditie pokłonimsia

4. M. Strokin – Radujutsia wsi angieły

5. A. Kisielow – Bogorodice Diewo radujsia

6. M. Partschaładze – Płaczut swieczi

7. W. Warabiow – Pryniasi Ty, Boża

8. I. Denisowa – Dni moi

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Młodzieżowy Chór „Brevis”

Mińsk – Białoruś

dyryguje: Swietłana Kuncewicz

zdjecie Młodzieżowy Chór „Brevis”

Chór „Brevis” został utworzony w 2001 r. przy Mińskim Państwowym College`u Sztuki.

Repertuar Chóru obejmuje utwory z zakresu muzyki sakralnej i świeckiej, opracowania
pieśni ludowych oraz utwory współczesnych kompozytorów.

W swojej działalności Chór niejednokrotnie uczestniczył w różnych krajowych i międzynarodowych
festiwalach oraz konkursach, gdzie otrzymywał liczne nagrody.

Od września 2010 r. dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru jest Swietłana
Kuncewicz, absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej.

Program:

1. N. Rawieński – Dostojno jest

2. znamiennyj raspiew 5 głasa – Stichira Litii na Rożdżestwo Christowo

3. P. Czesnokow – W pamiat wiecznuju budiet Prawiednik

4. A. Bondarenko – Tropar Muczenniku mładieńcu Gawriiłu Biełostokskomu

5. J. Falik – Molitwosłowije Swiaszczennomuczenniku Mitropolitu Wieniaminu

6. J. Falik – Molitwosłowije Andrieju Rublowu ikonopiscu

7. A. Kastalski – Christos Woskriesie

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chór Męski „Lira”

Warszawa – Polska

dyryguje: Marcin Cmiel

zdjecie  Chór Męski „Lira”

Chór Męski „Lira” został założony w 1990 r. przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
Św. Augustyna w Warszawie przez nauczyciela muzyki Jana Wiącka, dyrektora artystycznego
Towarzystwa Śpiewaczego w latach 1996 – 2009.

W 1996 r. śpiewacy Chóru Męskiego razem z dyrygentem powołali Towarzystwo Śpiewacze
„Lira” nadając mu imię Stefana Wasiaka – pedagoga muzycznego, krzewiciela polskiej
kultury i żołnierza Armii Krajowej. W Chórze śpiewają warszawscy uczniowie i studenci
– w większości wychowankowie chóru chłopięcego „Lira”. Zespół koncertował i brał
udział w wielu konkursach w kraju i za granicą. Dyrygentem Chóru jest Marcin Cmiel
– jeden z założycieli Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” w Warszawie, absolwent Uniwersytetu
Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Współpracował z wieloma warszawskimi chórami.
Juror międzynarodowych konkursów chóralnych w St. Petersburgu, Warszawie i Krakowie.

Program:

1. M. Bałakiriew – Pieśń Cherubinów

2. R. Twardowski – Otcze nasz

3. M. Bierezowski – Radujtiesia prawiednii

4. A. Nikolski – Razbojnika błagorazumnago

5. R. Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

Kategoria: chóry amatorskie świeckie

Chłopięcy Chór „Academia Campanelli”

Kiszyniów – Mołdawia

dyryguje: Elena Gulpac

zdjecie Chłopięcy Chór „Academia Campanelli”

Chór Chłopięcy „Academia Campanelli” należy do Centrum Edukacji „Lăstărel” utworzonego
na bazie Akademii Muzycznej, Teatru i Sztuk Plastycznych. Chór został założony z
inicjatywy profesora Teodora Zgurianu – kompozytora, wykładowcy Uniwersytetu, Ludowego
Artysty Mołdawii.

Chór bierze udział w różnych konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody.
Repertuar stanowi muzyka od czasów średniowiecza do słynnych dzieł współczesnych
autorów.

Zarejestrowane Koncerty chór znajdują się w zbiorach Państwowej Teleradiokompanii
Mołdawii. Dyrygentem Chóru jest Gulpac Elena – profesorka Akademii Muzyki w Kiszyniowie.

Program:

1. T. Popowicz – Tri pastyria

2. T. Zgureanu – Otcze nasz

3. W. Stanczu – Prichoditie niewiestki na błagodarienije

4. chorał gregoriański z IX w. – Sabodiszo

5. G. Kuku – Wstawajtie bojarie! Chwatit spat!

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Dziecięcy Chór „Wiesnianka”

Moskwa – Rosja

dyryguje: Liubow Ałdakowa

zdjecie Dziecięcy Chór „Wiesnianka”

Dziecięcy Chór „Wiesnianka” jest najstarszym i najbardziej znanym zespołem chóralnym
Moskwy i Rosji. Studio „Wiesnianka”, w skład którego wchodzi 5 chórów, w tym jeden
o takiej samej nazwie, zostało założone w 1961 r. Każdego roku prowadzi kursy master-class
dla nauczycieli – dyrygentów Rosji.

Chór „Wiesnianka” występuje w najsłynniejszych salach koncertowych w Rosji i za
granicą. Śpiewa w prawosławnych i katolickich świątyniach, daje koncerty charytatywne,
a także uczestniczy i jest licznych festiwalach i konkursach.

Kierownikiem Studia i dyrygentem Chóru „Wesnianka” jest zasłużona artystka Rosji
– Liubow Ałdakowa, absolwentka Rosyjskiej Akademii Muzycznej im. Gniesinych, wiceprezes
Stowarzyszenia Moskiewskich Chórów, zasłużona działaczka Rosyjskiego Towarzystwa
Muzycznego, wokalno – chóralny kurator okręgu moskiewskiego.

Program:

1. znamiennyj raspiew – Woskriesienije Twoje

2. średniowieczna bułgarska pieśń – Tiebie pojem

3. anonim XVII w. – Kto ny razłuczit

4. J. Falik – K Iwierskoj Ikonie Preswiatoj Bogorodicy

5. Anonim – Pieśń Św. Mikołaja

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Chór Gimnazjum – College`u Sztuk Pięknych im. Achriemczyka

Mińsk – Białoruś

dyryguje: Maria Lipnicka

zdjecie Chór Gimnazjum – College`u Sztuk Pięknych im. Achriemczyka

Chór Gimnazjum – College`u Sztuk Pięknych im. Achriemczyka, jeden z najlepszych
chórów młodzieżowych Białorusi, założony został w 1968 r.

Chór posiada wysokie umiejętności wokalne i doskonałe umiejętności techniczne. Mimo
młodego wieku chórzystów zespół wykonuje utwory charakteryzujące się artystyczną
głębią i wysokim stopniem złożoności wokalnej i technicznej. W repertuarze Chóru
prezentowana jest muzyka Europy Zachodniej epoki renesansu, baroku, klasycyzmu,
a także rosyjska klasyka, muzyka sakralna oraz utwory kompozytorów XX-XXI wieku
różnych krajowych szkół.

Od 2006 r. Chórem kieruje Maria Lipnicka, absolwentka Państwowej Akademii Muzyki
(klasa prof. Rowdo).

Program:

1. W. Grigorienko – Cariu niebiesnyj

2. Car Fiodor – Dostojno jest

3. Alliłuja – Wialikaje Biełaruskaje

4. P. Czesnokow – Sowiet prewiecznyj

5. Ł. Dyczko – Swiatyj Boże

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego

Białystok – Polska

dyryguje: Anna Olszewska

zdjecie Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego

Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego powstał w 2004 r. z inicjatywy Marii Heller
– wicedyrektora szkoły oraz dr Anny Olszewskiej – dyrygenta Chóru.

Chór koncertuje na terenie miasta i kraju, uczestniczy w konkursach i festiwalach
muzycznych zdobywając liczne nagrody.

W repertuarze Chóru znajdują się utwory a cappella różnych epok i stylów muzycznych,
a także utwory wokalno-instrumentalne.

Dyrygentem Chóru jest Anna Olszewska – adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. Jest założycielem
i dyrygentem Chóru Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku.

Program:

1. S. Rachmaninow – Jedinorodnyj Synie

2. P. Łukaszewski – Żeny mironosicy

3. R. Twardowski – Alliłuja

4. melodia serbska ze starych nut – Dostojno jest

5. I. Denisowa – Pod Twoju miłost

Kategoria: chóry dziecięco – młodzieżowe

Akademicki Chór „Divine Harmony”

Bukareszt – Rumunia

dyryguje: Marius Firca

Akademicki Chór „Divine Harmony”

Chór „Divine Harmony” powstał w 1997 r. jako chór parafialny Cerkwi Św. Georghe w Bukareszcie. Później jego szeregi zasilone zostały przez absolwentów Państwowego Uniwersytetu Muzycznego, Uniwersytetu „Spiru Haret” oraz Szkoły Teologicznej. Chór zdobył szerokie uznanie wykonując muzykę sakralną, folklor, muzykę klasyczną i nowoczesną, a także opery. Celem chóru jest przede wszystkim promocja muzyki sakralnej oraz podtrzymanie tradycji i popularyzacja rumuńskiej i zagranicznej chóralistyki. Chór jest artystyczną wizytówką Fundacji „Rycerze Dacii”, której celem jest promocja zarówno rumuńskich jak i międzynarodowych wartości kulturalnych. Występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Rumunii, a także za granicą. Koncertował w wielu stacjach radiowych i telewizyjnych. Nagrał 10 albumów z muzyką sakralną i ludową.

Od 2000 r. dyrygentem chóru jest prof. Marius Firca – absolwent Narodowego Uniwersytetu Muzycznego, zdobywca wielu nagród, członek Stowarzyszenia Kompozytorów Rumunii.

Program:

1. G. Muziczesku – Koncert nr 1

2. G. Popescu – Privegheati si va rugati (Czuwajcie i módlcie się) solo: Alexandra Tarniceru – sopran

3. M. Negrea – Rugaciune (Modlitwa)

4. N. Lungu – Stihirea A II-a

5. A. Racu – Toata suflarea sa laude pre Domnul (Wsiakoje dychanije)

Kategoria: chóry profesjonalne

Kameralny Chór „Musica Aeterna”

Jerozolima – Izrael

dyryguje: Ilia Płotkin

zdjecie Kameralny Chór „Musica Aeterna”

Chór „Musica Aeterna” założony w 1996 r. przez dotychczasowego dyrygenta Ilję Płotkina
natychmiast zdobył uznanie wielbicieli muzyki w Izraelu. Chór to przykład unikalnej
syntezy wspaniałych głosów, najwyższej muzycznej erudycji, kultury i profesjonalizmu.
Dzięki energii, talentowi oraz wspaniałej technice dyrygenta, Chór stał się jednym
z wiodących w kraju. Wirtuozeria intonacji i różnorodność to cechy, które stanowią
o wyjątkowości Chóru, który wykonał dotychczas ponad 600 koncertów w całym kraju,
w tym w radio i telewizji

Założyciel i dyrygent – Ilja Płotkin jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Gniesinych
w Moskwie. Od 1992 r. mieszka w Izraelu, gdzie za swój wkład w rozwój kultury otrzymał
honorowe odznaczenie Miasta Jerozolimy. W 2009 r. został laureatem krajowej nagrody
im. Szterna.

Program:

1. P. Czajkowski – Dostojno jest

2. A. Kastalski – Miłost mira

3. A. Kastalski – Bogorodice

4. P. Czesnokow – Chwalitie Imia Gospodnie

5. D. Bortniański – Chieruwimskaja piesn

6. P. Czesnokow – Sowiet priewiecznyj

7. R. Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie

Kategoria: chóry profesjonalne

Męski Zespół “Didgori”

Tbilisi – Gruzja

dyryguje: Nikołoz Iwanaszwili

zdjecie Męski Zespół “Didgori”

Męski Zespół „Didgori” został założony w 2003 r. Nazwa „Didgori” nawiązuje do bitwy
w 1121 r., która rozpoczęła zjednoczenie kraju i okres rozwoju kultury i sztuki
Gruzji..Członkowie Zespołu swoją działalnością przyczyniają się do zachowania dziedzictwa
kulturowego Gruzji. Poprzez mistrzowskie opanowanie i popularyzację gruzińskich
pieśni pragną kontynuować tradycję swoich przodków z nadzieję, że podejmowany przez
nich trud stanie się inspiracją dla przyszłych pokoleń.

Nikołoz Iwanaszwili, absolwent gruzińskiej szkoły śpiewu i dyrygentury śpiewa w
Zespole od 2003 r. , a od 2007 r. jest jego dyrygentem.

Program:

1. Saghmrtosa saxmilavsa (Na Bożestwiennej strażi)

2. Dghes saghmrtoman madlman (Dnieś Błagodat Swiatago Ducha)

3. Shen khar venakhi (Ty jest łoza)

4. Sikvarulman mogikvana (Stichira Łazariewoj Suboty)

5. Maghlit gardamokhed (S wysoty snizszeł jesi)

6. Ghmrtis mshobelo kaltsulo (Bogorodice Diewo)

7. Dideba maghalta shina ghmertsa(Małoje Sławosłowije Sława wo wysznich)

8. Akurtkhev suli chemi (Błagosłowi dusze moja Gospoda)

Kategoria: chóry profesjonalne

Kameralny Chór „Woskriesinnia”

Iwano – Frankowsk – Ukraina

dyryguje: Wołodymyr Rudnicki

zdjecie  Kameralny Chór „Woskriesinnia”

Kameralny Chór „Woskriesinnia” powstał w 2009 r. przy Soborze Zmartwychwstania Chrystusa
w Iwano-Frankowsku, gdzie uczestniczy w nabożeństwach liturgicznych. Członkowie
chóru to młodzi, utalentowani muzycy, studenci i absolwenci uczelni wyższych na
Ukrainie.

Głównym celem Chóru jest odrodzenie i popularyzacja ukraińskiej muzyki sakralnej
oraz innych bezcennych skarbów kultury chóralnej, która była zakazana w czasach
sowieckich i nawet dzisiaj jest mało znana. Oprócz dzieł muzyki sakralnej, ważną
rolę w repertuarze Chóru odgrywa także muzyka świecka oraz aranżacje piosenek ludowych.
Chór wziął udział w wielu festiwalach muzyki sakralnej.

Dyrygentem Chóru jest Wołodymyr Rudnicki – absolwent Akademii Muzycznej im. Mykoły
Łysenko.

Program:

1. A. Wedel – Ty moja kripost, Gospodi kwintet: Wołodymyr Dutczak, Roman
Rudnicki, Iryna Kuriliak, Olga Jałowienko, Nadia Wiwczaruk

2. P. Czesnokow – Nie otwierżi mienie wo wremia starosti solo: Wołodymyr
Dutczak

3. K. Stecenko – Błagosłowi dusze moja Gospoda

4. M. Leontowicz – W Carstwii Twoim solo: Roman Rudnicki

5. M. Skorik – Alliłuja

Kategoria: chóry profesjonalne

Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki

Bukareszt – Rumunia

dyryguje: Voicu Enachescu

 Chór „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki

Pierwszy koncert amatorskiego wówczas chóru miał miejsce w Bukareszcie w 1972 r.

Repertuar Chóru zawiera dzieła muzyki klasycznej, romantycznej i współczesnej. Kompozycje
rumuńskie i zagraniczne wykonywane są w językach narodowych.

Chór wykonał dotychczas ponad 1500 koncertów na znaczących scenach w Rumunii, ale
także Nowego Jorku, Paryża, Rzymu (Watykan), Sztokholmu, Hiszpanii i Niemiec.

Kierujący Chórem Voicu Enachescu jest absolwentem Akademii Muzycznej w Bukareszcie,
przewodniczył Narodowemu Towarzystwu Chóralnemu Rumunii, a także był członkiem Rady
Nadzorczej RiTV Rumunii. Kawaler wielu odznaczeń, juror konkursów i festiwali.

Program:

1. D. Suceveanu – Doxa Patri (Chwała Ojcu)

2. Wasiliew – Alliłuja

3. P. Constantinescu – Rugaciune (Modlitwa)

4. D. Dediu – Axion

5. R. Twardowski – Wospojtie Gospodiewi pieśń nowu

Kategoria: chóry profesjonalne

Męski Chór Państwowej Filharmonii Płn. Osetii – Ałanii

Władykaukaz – Rosja

dyryguje: Olga Dżanajewa

Męski Chór Państwowej Filharmonii Płn. Osetii - Ałanii

Cechą charakterystyczną kultury muzycznej Osetii – Ałanii jest męski śpiew. Tradycja
ta pochodzi od starożytnych hymnów wojskowych, pieśni religijnych i legend o bohaterach.

Dla zachowania tego dziedzictwa w 1998 r. powstał Narodowy Chór Męski przekształcony
w 2000 r. w Męski Chór Narodowej Filharmonii.

Repertuar Chóru to osetyjskie pieśni ludowe, historyczne, religijne, a także współczesne
kompozycje rodzimych kompozytorów. Chór prowadzi również prace badawcze nagrywając
i rozszyfrowując dawne pieśni.

Chór koncertuje w swojej Republice oraz innych krajach Północnego Kaukazu, bierze
udział w licznych festiwalach chóralnych.

Laureatka wielu konkursów, dyrygująca również innymi chórami, Olga Dżanajewa jest
absolwentką Moskiewskiej Akademii Pedagogicznej. Pracę z Chórem łączy z działalnością
pedagogiczną oraz aktywną działalnością społeczną.

Program:

1. melodia ludowa – aranż. O. Dżanajewa – Czirishty rajgash (Christos Woskriesie)

2. melodia ludowa – Shtir Hutsauan kuwd (Molitwa Wsiewyszniemu Bogu)

3. melodia ludowa – Nikkolaji zar (Swiatoj Nikołaj)

4. R. Twardowski – Mah Fid (Otcze nasz)

5. W. Tuajew – Kuwd (Molitwa)

Kategoria: chóry profesjonalne

JURY FESTIWALU:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący Jury MFMC, kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. (Warszawa)

2. Jerżan Dautow – dyrygent Chóru Narodowego Teatru, Opery i Baletu, Zasłużony Działacz Republiki Kazachstanu, dwukrotny Laureat MFMC – „Hajnówka”. (Astana)

3. prof. Łesia Dyczko – kompozytor, profesor Ukraińskiej Akademii Muzycznej, sekretarz Związku Kompozytorów Ukrainy ( Kijów)

4. prof. Povilas Gylis – dyrygent, Prorektor Litewskiej Akademii Muzyki, laureat MFMC – „Hajnówka”. (Wilno)

5. dr hab. Wioletta Miłkowska – profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, dyrygentka Chóru Politechniki Białostockiej, Laureatka MFMC – „Hajnówka”. (Białystok)

6. ks. Jerzy Szurbak – dyrygent i kierownik artystyczny Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej, wielokrotny Laureat MFMC – „Hajnówka”. (Warszawa)


Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
Współpraca: Stołeczna Estrada w Warszawie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko
Dyrektor Biura Organizacyjnego: Irena Parfieniuk

Konsultacje artystyczne: prof. R. Twardowski (Polska), prof. D. Kazarian (Armenia), J. Dubawiec, A. Gabiec, O. Janum, K. Nasajew i inni (Białoruś), prof. D. Dymitrow, (Bułgaria), prof. M. Koleno (Czechy), prof. K. Areng, prof. T. Kapten, W. Pietrow, W. Warunin (Estonia), A. Tskwitinidze, B. Dżimszelejszwili (Gruzja), E. Płotkin (Izrael), prof. P. Gylis (Litwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. T. Zgurianu, I. Stepan (Mołdawia), K. Kowol (Niemcy), W. Panek, ks. J. Szurbak, A. Twardowska i inni (Polska), doc. N. Denisow, G. Dmitriak, prof. W. Minin, A. Pietrienko, prof. W. Polański, prof. A. Ponomariow, doc. A. Rudniewskij, prof. W. Uspienski (Rosja), prof. Ł. Dyczko, prof. J. Sawczuk i inni (Ukraina), dr T. Bubno (Węgry).
Konsultacje inne: M. Bołtromiuk, E. Wiszniewska, J. Rejt (Polska)

Festiwal finansuje: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Dofinansowanie:
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Urząd Miasta Białegostoku
3. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5. Telewizja Polska SA
6. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w Warszawie
7. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
oraz
darczyńcy 1% od podatku
PSS „Społem” Hajnówka
Zarząd Związków Pracowników Przemysłu Drzewnego w Hajnówce
Maria Złotkowska
Wanda Dunin – Szpotańska
Katarzyna Maleszko
i inni

Patronat medialny:
Telewizja Polska SA – Patronat korporacyjny
Polskie Radio SA Warszawa – PR 2
Metro
Patronat mediany regionalny:
TVP Białystok
Polskie Radio Białystok SA

Tygodnik „Niwa”
Tygodnik „Nasze słowo”
TVK Hajnówka
TV Białystok

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

Patronat

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat lokalny – Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat lokalny – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patronaty medialne

Telewizja Polska S.A. – Patronat korporacyjny

Polskie Radio Program 2
Metro
Telewizja Polska Białystok
Polskie Radio Białystok
Tygodnik „Niwa”
Nasze Słowo

logo sponsora logo sponsora
logo sponsora
logo sponsora

Regulamin Festiwalu

1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie od 1982 r. w miesiącu maju.

2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie w następujących kategoriach:

1. chóry amatorskie :

a) parafialne

b) świeckie

c) dziecięce

2 . chóry uczelni muzycznych

3 . chóry zawodowe

3. Autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.

4. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania nie może przekraczać 20 minut.

Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu wykonywanego repertuaru.

Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2012 r.

5. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy kierować na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2011 r.

6. Do karty zgłoszenia należy dołączyć program i nagrania chóru.

7. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2012 r.

8. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2012 r. następujące dane dotyczące repertuaru:

a) fonetyczne nazwy utworów

b) imiona i nazwiska kompozytorów

c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program

9. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.

Kryteria oceny :

a) dobór repertuaru

b) interpretacja

c) dyrygowanie

d) wrażenia artystyczne

10. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone.

Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału w
Koncertach Galowych.

11. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród nastąpi przed Koncertem Galowym.

12. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.

13. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 18
euro od osoby – dziennie , które wpłacają po zakwalifikowaniu na konto organizatora
do 15 lutego 2012 r.

14. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 1.03.2012 r stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.

15. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem) .

16. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

17. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.

18. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela :

Biuro organizacyjne

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka

Tel./ fax 0048 85 682-20-89, 0048 85 682-32-02

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

e-mail: festiwal-hajnowka@wp.pl

Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Dyrektor Festiwalu

Mikołaj Buszko