Informacja o Festiwalu

   Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.
   Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 895 chórów z 41 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Ghany, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
   Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.
   W Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, staroobrzędowcy, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Otwartość Festiwalu, prezentowana różnorodność repertuarowa i kulturowa — to przykład wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę imprezy jako Muzycznego  Forum Wschodu i Zachodu.
   Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.
   W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. V. Bielecka, A. Dyrdał, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, W. Panek, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo,  A. Stricha, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylys (Litwa), A. Brandaws, dr J. Ustinskow (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I. Stepan (Mołdawia), ks. dr I. Moody (Portugalia), prof. G. Dmitrak, A. Kisielow, prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Sieliwanow, prof. B. Tewlin (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

 
 1. W kategorii chórów amatorskich:
 
a) parafialnych:
   „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic, Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy, Kameralny „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia z Borisowa, Cerkwi p.w. Iwierskiej Ikony Matki Bożej z Homla (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, „Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Soboru Św. Marii Magdaleny i Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa, Chór Archikatedry Warszawskiej z Warszawy (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. Św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska, „Simwoł Wiery” z Woroneża, Katedralnego Soboru Zaśnięcia N.M.P. z Włodzimierza, Żeński Sankt Petersburskiej Metropolii Prawosławnej z Sankt Petersburga, Smoleńskiej Uczelni Prawosławnej ze Smoleńska (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa, „Chrysostomos” z Bratysławy, Męskiemu Grekokatolickiej Diecezji z Koszyc (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa, Kadedralny „Znamiennia” z Równego,  (Ukraina), Koptyjski „St. Kyrel” z Londynu (Wielka Brytania), Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).
b) świeckich:
    „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borisowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka, „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska, „Biełaja Wieża” z Brześcia (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada, „Megiddo” z Megiddo (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego, „Kamertonas” z Kowna (Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils, „Stars” Gwardii Narodowej Republiki Łotwy z Rygi (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki, Uniwersytetu i Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia, „Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia, Międzyuczelniany z Warszawy, Chór „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego z Wrocławia, Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska, Akademicki Męski (MIFI) i Kameralny „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy, Akademickiemu Municypalnego Autonomicznego Ośrodka Kultury z Wielkiego Nowgorodu (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki i Uniwersytetu Kijowskiego „Dnipro” z Kijowa, ”Oriana” z Odessy (Ukraina).
c) dziecięco-młodzieżowych
   Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i „Lira” z Mińska, Chłopięco-Młodzieżowу Gimnazjum – Koledżu przy Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Sofijski Chór Chłopięcy z Sofii (Bułgaria), Radia i TV Litwy z Wilna, Chłopięco – Młodzieżowemu „Ąžuoliukas” z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska), Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka”, „Radost”, „Lel” i „Kastalija” z Moskwy, Dziecięcej Kapeli Chóralnej z Wielkiego Nowgorodu,  „Annino” z Moskwy (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola, Chłopięco-Młodzieżowemu Municypalnej Akademickiej Kapeli Chóralnej im. L. Rewuckiego z Kijowa (Ukraina).
 1. W kategorii chórów uczelni muzycznych:
   Żeński College’u Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska, Koncertowy Mińskiego Państwowego Koledżu Muzycznego im. M. Glinki z Mińska (Białoruś), Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), Uczelni Muzycznej im. S.Broka z Daugavpils (Łotwa), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic (Polska), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński College’u Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy,  Państwowego Krasnodarskiego Uniwersytetu Kultury z Krasnodaru, Szkoły Chóralnej z Konakowa, Chór Akademickiej Uczelni Muzycznej przy Państwowym Konserwatorium im. Czajkowskiego z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa, Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka, Państwowej Akademii Muzyki z Dniepropietrowska, Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. A. W. Nieżdanowej z Odessy (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).
 
 1. W kategorii chórów zawodowych:
   Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”, Cantemus, „Visson” i Państwowy Kameralny Republiki Białoruś z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Chór „Harmonious” z Akry (Ghana), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), Prawosławy „Theotokos” z Bejrutu (Liban), „Aukuras” z Kłajpedy – 2-krotnie, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych, Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola – 2-krotnie (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy, Filharmonii Wrocławskiej, „Collegium Cantorum” Filharmonii Częstochowskiej, Męski Kameralny „Partes” z Poznania (Polska), „Drewnierusskij Raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa, „Wiwat” i Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny „Minina” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Państwowej Filharmonii z Kostromy, Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska, „Tiebie pojem” z Krasnojarska, Akademicki Chór „Młada” z Permu (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik”, Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego, „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy i Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa, Kameralnemu „Sofia” z Kijowa – 2-krotnie, Akademicki Chór Kameralny Filharmonii z Czerniowców (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

REGULAMIN

 

 

 1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.

 

 1. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:
a) parafialne
b) świeckie
c) dziecięco-młodzieżowe
d) chóry uczelni muzycznych
e) chóry zawodowe

 

 1. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.

 

 1. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut. Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym oraz skontrastowanie temp, dynamiki i form. Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2020 r.

 

 1. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy wysłać na adres Biura Organizacyjnego do 31 grudnia 2019 r.

 

 1. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2020 r.

 

 1. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2020 r. następujące dane dotyczące repertuaru:
a) tytuły (również w j. angielskim) i czas wykonania poszczególnych utworów
b) imiona i nazwiska kompozytorów
c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program

 

 1. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.Kryteria oceny :
a) dobór repertuaru
b) interpretacja
c) dyrygowanie
d) wrażenia artystyczne
 1. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury Festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału (w takim samym składzie jak w przesłuchaniach konkursowych) w Koncercie Galowym.

 

 1. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.

 

 1. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 20 € (lub równowartość w zł) od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu, na konto organizatora, do 15 lutego 2020 r.

 

 1. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2020 r. stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.

 

 1. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

 

 1. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.

 

 1. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:

 

Biuro Organizacyjne
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”
Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka
Tel./00 48/ 85 682 20 89, 85 682 32 02
 
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
www.festiwal-hajnowka.pl