logo_misterne

 XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003, organizowany przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” przy współpracy z Filharmonią Białostocką, odbył się w dniach 20-25.05.2003 r. w Białymstoku. Festiwal rozpoczęto uroczystym Koncertem Inauguracyjnym dedykowanym twórcy i popularyzatorowi muzyki cerkiewnej – Krzysztofowi Pendereckiemu – Patronowi Artystycznemu tegorocznej edycji Festiwalu – w roku Jego Jubileuszu 70-lecia. Obecny na Koncercie prof. Krzysztof Penderecki dyrygował Chórem Kameralnym Konserwatorium Moskiewskiego, wykonującym Jego utwór „Pieśń Cherubinów”. Chór ten pod dyr. prof. Borysa Tewlina wykonał inne utwory muzyki cerkiewnej kompozytorów rosyjskich, polskich i angielskich. Utwór Krzysztofa Pendereckiego „Hymn do Św. Daniela” – pod dyr. Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wykonały: Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” z Gdańska i Orkiestra Filharmonii Białostockiej.
W dniach 22-24.05.2003 r. przed międzynarodowym Jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego, w ramach przesłuchań konkursowych w Filharmonii Białostockiej i Pałacu Branickich wystąpiło 18 chórów z 12 krajów. Chóry koncertowały w kategoriach chórów: parafialnych, amatorskich świeckich, zawodowych chórów kameralnych i chórów zawodowych. Nagrody fundowali: Minister Kultury, Prezes Zarządu Polskiego S.A w Warszawie, Dyrektor Festiwalu, Redaktor naczelny :Gazety Współczesnej” i Fundacja „Muzyka Cerkiewna”.
Ogłoszenie wyników Festiwalu, wręczenie nagród i Koncert Galowy odbyły się w dniu 25.05.2003 r. w Filharmonii Białostockiej.
Zarówno Koncert Inauguracyjny, przesłuchania konkursowe, Koncert Galowy, jak i kilkanaście koncertów festiwalowych wykonanych w całym kraju, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.
Festiwal zaszczyciło swoją obecnością wielu gości. Obecni byli również Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, a także Przewodniczący Rady Miasta Białystok i Wiceprezydent    Miasta Białystok.
XXII Międzynarodowy festiwal Muzyki Cerkiewnej był organizowany pod Patronatem Prezydenta RP i Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego. Tradycyjny Patronat podtrzymał Minister Kultury oraz Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio S.A., Polskie Radio Białystok S.A., Telewizja Regionalna 3 w Warszawie, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku. Regionalny Patronat Prasowy sprawowała „Gazeta Współczesna” w Białymstoku. Reprezentacyjny Koncert Festiwalu w Warszawie w dniu 23.05.2003 r. odbył się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Tradycyjnie ukazały się 2 numery Gazety Festiwalowej: 26 i 27 z kolei.

Festiwal finansowała Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, a dofinansowali:

 

 1. Ministerstwo Kultury
 2. Polskie Radio S.A. w Warszawie
 3. Zarząd Miasta Białystok
 4. Zakład Energetyczny Białystok S. A.
 5. British American Tobacco Polska
 6. Krzysztof Penderecki

 

Wszystkim instytucjom i ludziom, którzy wspomogli organizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003, bardzo serdecznie dziękuję.

Mikołaj Buszko

Dyrektor Festiwalu

W Festiwalu wzięły dotychczas udział 473 chóry z 30 krajów Europy, Ameryki Płn., Azji i Afryki, a mianowicie: Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Jugosławii, Kenii, Korei Płn., Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, USA i Węgier.

festiwal_mapa

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89 
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl


P R O T O K Ó Ł
Posiedzenia Jury XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003 zorganizowanego w dniach 20-25.05. w Białymstoku
Jury w składzie:
prof. Romuald Twardowski – przewodniczący
Igor Cyklińskij
prof. Dymitr Dymitrow
Jan Łukaszewski
prof. Wiktor Rowdo
po przesłuchaniu 18 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii chórów parafialnych
I miejsce Chór Parafii p.w. Św. Zofii ze Sztokholmu (Szwecja)
II miejsce Chór „Sw. Zlata Magleńska” przy Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej ze Skopje (Macedonia)

w kategorii amatorskich świeckich
I miejsce Chór „Gloria” Republikańskiego Kolegium Muzycznego im. St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdawia)
II miejsce Chór „Collegium Musicum” Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra)
III miejsce Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

w kategorii chórów zawodowych kameralnych
I miejsce Chór Męski „Radziwiły” Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Wsiech Skorbiaszczich Radost'” ku Czci Ofiar Czarnobyla z Mińska (Białoruś).
II miejsce Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry)

w kategorii chórów zawodowych
Nagroda ufundowana przez Ministra Kultury RP.
I miejsce Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego w Moskwie (Rosja)
Nagroda ufundowana przez Prezesa Zarządu Polskiego Radia S. A. w Warszawie
II miejsce Kapela Chóralna „Oreja” w Żytomierzu (Ukraina)

Jury przyznało nagrody specjalne ufundowane przez Redaktora Naczelnego „Gazety Współczesnej” następującym dyrygentom, są nimi: Siergiej Adamienko, dyrygent Kapeli Chóralnej „Oreja” z Żytomierza; Margarita Krewszun, dyrygent Chóru Męskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Taganrogu (Rosja); Archimandryta Kiprian (Ognian) Kazandżijew, dyrygent Chóru Diecezjalnego „Św. Sofronij biskup Wraczański” z Wracy.

Ponadto Jury przyznało specjalną nagrodę ufundowaną przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” soliście Męskiego Chóru Kameralnego „Jantarnyj Skaz” w Kaliningradzie – Nikołajowi Gorłowowi.
Nagrody Dyrektora Festiwalu przyznano Chórowi Diecezjalnemu „Św. Sofronij biskup Wraczański” z Wracy oraz Zabrzańskiemu Chórowi Młodzieżowemu „Resonans con tutti” im. Norberta Grzegorza Kroczka z Zabrza.

Jury z satysfakcją odnotowuje bardzo wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji Festiwalu i sprawną organizację przebiegu koncertów i przesłuchań, za co składa podziękowanie dyrektorowi Mikołajowi Buszko i jego współpracownikom.
Godne odnotowania jest liczny udział w tegorocznym Festiwalu publiczności białostockiej, która od początku do końca tłumnie wypełniała sale koncertowe.
Obecność na Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego i objęcie przez niego patronatu artystycznego nadało Festiwalowi rangę wydarzenia o wymiarze światowym. Jury wyraża przekonanie, że za sprawą Festiwalu Białystok staje się miejscem europejskich spotkań chórów Wschodu i Zachodu.

Fotoreportaż z XXII MFMC

Dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko

Dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko

Inauguracja

Dyr.
Mikołaj Buszko wręcza pamiątkowy medalion
XXII MFMC Krzysztofowi Pendereckiemu

Jury

Jury XXII MFMC


Jury XXII MFMC
Od lewej: Prof. Romuald Twardowski, Jan Łukaszewski, Prof. Wiktor Rowdo, Igor Cyklińskij,
Prof. Dymitr Dymitrow


Laureaci

Ogłoszenie wyników XXII MFMC

p align=”center”>Ogłoszenie wyników
XXII MFMC.
Laureaci oraz przewodniczący Jury Prof. Romuald Twardowski i
Dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko

Chóry parafialne

Chór parafii p.w. Św. Zofii ze Sztokholmu

Chór "Św. Zlata Magleńska" przy Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej ze Skopje (Macedonia)

Chór parafii p.w. Św. Zofii ze
Sztokholmu.
Dyrygent: Arne Johansson
I miejsce w kategorii chórów parafialnych.
Chór „Św. Zlata Magleńska” przy Macedońskiej
Cerkwi
Prawosławnej ze Skopje (Macedonia)
Dyrygent: Letka Dimowska – Polizova
II miejce w kategorii chorów parafilnych

Chóry amatorskie świeckie

Chór "Gloria" Republikańskiego Kolegium Muzycznego im. St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdawia)

Chór "Collegium Musicum" Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra)

Chór „Gloria” Republikańskiego
Kolegium Muzycznego
im. St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdawia)
Dyrygent: Oleg Constantinov
I miejse w kategorii chórów amatorskich świeckich
Chór „Collegium Musicum” Państwowego
Uniwersytetu
Sztuk Pięknych w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra)
Dyrygent: Darinka Matic-Marovic
II miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskigo

Chór Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskigo
Dyrygent: Grzegorz Pecka
III miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich

Chóry zawodowe
kameralne

Chór Męski "Radziwiły" Parafii p.w. Ikony Matki Bożej "Wsiech Skorbiaszczich Radost'" ku Czci Ofiar Czarnobyla z Mińska (Białoruś)

Bizantyjski Zespół Męski "Św. Efraim" z Budapesztu (Węgry)

Chór Męski
„Radziwiły” Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Wsiech
Skorbiaszczich Radost'” ku Czci Ofiar Czarnobyla
z Mińska (Białoruś)
Dyrygent: Olga Janum
I miejsce w kategorii chórów zawodowych kameralnych
Bizantyjski Zespół Męski „Św.
Efraim” z Budapesztu (Węgry)
Dyrygent: Tomas Bubno
II miejsce w kategorii chórów zawodowych kameralnych

Chóry zawodowe

Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego w Moskwie (Rosja)

Kapela Chóralna "Oreja" z Żytomierza (Ukraina)

Chór Kameralny Konserwatorium
Moskiewskiego
im. P.
Czajkowskiego w Moskwie (Rosja)
Dyrygent: Borys Tewlin
I miejsce w kategorii chórów zawodowych
Kapela Chóralna „Oreja” z Żytomierza
(Ukraina)
Dyrygent: Siergiej Adamienko
II miejsce w kategorii chórów zawodowych


Nagroda Dyrektora Festiwalu

Zabrzański Chór Młodzieżowy "Resonans Con Tutti" im. N.G. Kroczka z Zabrza

Chór Diecezjalny "Św. Sofronij biskup Wraczański" z Wracy (Bułgaria)

Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans
Con Tutti”
im. N.G. Kroczka z Zabrza
Dyrygent: Waldemar Gałązka
Nagroda Dyrektora Festiwalu

Chór Diecezjalny „Św. Sofronij biskup
Wraczański”z Wracy (Bułgaria)
Dyrygent: Archimandryta Kiprian (Ognian) Kazandżijew


Specjalne wyróżnienie

Chór Młodzieżowy "Dietstwo" z Borysowa (Białoruś)

Chór Młodzieżowy „Dietstwo”
z Borysowa (Białoruś)
Dyrygent: Elzara Wojtko
Specjalne wyróżnienie

Migawki festiwalowe

Do Księgi Pamiątkowej
wpisują się:

Wojewoda Podlaski – Marek Strzaliński
Marszałek Woj. Podlaskiego Janusz Krzyżewski

Festiwalowa publicznośćPatron artystyczny festiwalu Krzysztof Penderecki
z wizytą w biurze organizacyjnym.

Osobowości festiwalu

Ojciec Aleksiej Żiłko z Daugavpilis (Łotwa)

Letka Dimowska-Polizowa ze Skopje (Macedonia)

Tomas Bubno – Budapeszt (Węgry)

Prof. Wiktor Rowdo – Mińsk (Białoruś)

Prof. Darinka Matic-Marovic – Belgrad (Serbia i Czarnogóra)

Marcin Nałęcz-Niesiołowski i Prof. Romuald Twardowski

Archimandryta Kiprian (Ognian) Kazandżijew z Wracy (Bułgaria)

 Prowadzący koncerty

Paweł Straszewski

Małgorzata Prokopiuk

Mikołaj Buszko

Wieczorne spotkania


BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

W PRZESŁUCHANIACH KONKURSOWYCH WYSTĄPIĄ CHÓRY

2003. 05. 22 (czwartek), godz. 17.00
Filharmonia Białostocka

1. Chór Młodzieżowy „Dietstwo” – Borysow (Białoruś)
2. Chór Kameralny „Anastasis” – Timisoara (Rumunia)
3. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” – Zabrze (Polska)
4. Gruziński Męski Zespół „Łomisi” – Moskwa (Rosja)
5. Dziecięcy Chór „Drużnaja piesnia” – Sliwen (Bułgaria)
6. Chór Męski Państwowego Instytutu Pedagogicznego – Taganrog (Rosja)

2003. 05. 23 (piątek), godz. 17.00
Aula Wielka Akademii Medycznej b. Pałacu Branickich

1. Chór Staroobrzędowej Cerkwi Łotwy – Daugavpilis (Łotwa)
2. Chór Parafii p.w. Św. Zofii – Sztokholm (Szwecja)
3. Chór „Św. Zlata Magleńska” – Skopje (Macedonia)
4. Chór Mieszany – Wraca (Bułgaria)
5. Bizantyjski Zespół Męski „Św. Efraim” – Budapeszt (Węgry)
6. Chór Męski „Radziwiły” – Mińsk (Białoruś)
7. Chór Męski „Jantarnyj skaz” – Kaliningrad (Rosja)
2003. 05. 24 (sobota), godz. 16.00
Filharmonia Białostocka

1. „Gloria” Chór Republikańskiego Kolegium Muzycznego im. St. Niagi
– Kiszyniów (Mołdawia)
2. Rosyjska Kapela Chóralna – Tallin (Estonia)
3. Chór „Collegium Musicum” Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych
– Belgrad (Serbia i Czarnogóra)
4. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin (Polska)
5. Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej – Warszawa (Polska)
6. Kapela Chóralna „Oreja” – Żytomierz (Ukraina)
7. Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego – Moskwa (Rosja)

1

2

3

4


Copyright © Fundacja „Muzyka Cerkiewna”


 

logo_misterne

 XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003, organizowany przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” przy współpracy z Filharmonią Białostocką, odbył się w dniach 20-25.05.2003 r. w Białymstoku. Festiwal rozpoczęto uroczystym Koncertem Inauguracyjnym dedykowanym twórcy i popularyzatorowi muzyki cerkiewnej – Krzysztofowi Pendereckiemu – Patronowi Artystycznemu tegorocznej edycji Festiwalu – w roku Jego Jubileuszu 70-lecia. Obecny na Koncercie prof. Krzysztof Penderecki dyrygował Chórem Kameralnym Konserwatorium Moskiewskiego, wykonującym Jego utwór „Pieśń Cherubinów”. Chór ten pod dyr. prof. Borysa Tewlina wykonał inne utwory muzyki cerkiewnej kompozytorów rosyjskich, polskich i angielskich. Utwór Krzysztofa Pendereckiego „Hymn do Św. Daniela” – pod dyr. Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wykonały: Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” z Gdańska i Orkiestra Filharmonii Białostockiej.
W dniach 22-24.05.2003 r. przed międzynarodowym Jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego, w ramach przesłuchań konkursowych w Filharmonii Białostockiej i Pałacu Branickich wystąpiło 18 chórów z 12 krajów. Chóry koncertowały w kategoriach chórów: parafialnych, amatorskich świeckich, zawodowych chórów kameralnych i chórów zawodowych. Nagrody fundowali: Minister Kultury, Prezes Zarządu Polskiego S.A w Warszawie, Dyrektor Festiwalu, Redaktor naczelny :Gazety Współczesnej” i Fundacja „Muzyka Cerkiewna”.
Ogłoszenie wyników Festiwalu, wręczenie nagród i Koncert Galowy odbyły się w dniu 25.05.2003 r. w Filharmonii Białostockiej.
Zarówno Koncert Inauguracyjny, przesłuchania konkursowe, Koncert Galowy, jak i kilkanaście koncertów festiwalowych wykonanych w całym kraju, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.
Festiwal zaszczyciło swoją obecnością wielu gości. Obecni byli również Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, a także Przewodniczący Rady Miasta Białystok i Wiceprezydent    Miasta Białystok.
XXII Międzynarodowy festiwal Muzyki Cerkiewnej był organizowany pod Patronatem Prezydenta RP i Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego. Tradycyjny Patronat podtrzymał Minister Kultury oraz Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio S.A., Polskie Radio Białystok S.A., Telewizja Regionalna 3 w Warszawie, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku. Regionalny Patronat Prasowy sprawowała „Gazeta Współczesna” w Białymstoku. Reprezentacyjny Koncert Festiwalu w Warszawie w dniu 23.05.2003 r. odbył się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Tradycyjnie ukazały się 2 numery Gazety Festiwalowej: 26 i 27 z kolei.

Festiwal finansowała Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, a dofinansowali:

 

 1. Ministerstwo Kultury
 2. Polskie Radio S.A. w Warszawie
 3. Zarząd Miasta Białystok
 4. Zakład Energetyczny Białystok S. A.
 5. British American Tobacco Polska
 6. Krzysztof Penderecki

 

Wszystkim instytucjom i ludziom, którzy wspomogli organizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2003, bardzo serdecznie dziękuję.

 Mikołaj Buszko

 Dyrektor Festiwalu

W Festiwalu wzięły dotychczas udział 473 chóry z 30 krajów Europy, Ameryki Płn., Azji i Afryki, a mianowicie: Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Jugosławii, Kenii, Korei Płn., Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, USA i Węgier.

festiwal_mapa

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89 
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl