PROMOTOR POLSKI


Organizator:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. T. Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000016891

tel. +48 85 682 20 89
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

Miejsce realizacji Festiwalu:
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
ul. Podleśna 2 

 

LOGO MFMC 2019

43 Międzynarodowy

Festiwal  Muzyki  Cerkiewnej

2024 w BIAŁYMSTOKU

43 th International  Festival

of    Orthodox    Church   Music

29.05-2.06.2024 r

 

 

Festiwal pamięci Romualda Twardowskiego.

Patronat Honorowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

ppl

Patronat Związku Kompozytorów Polskich


Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką cerkiewną w ramach 43 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2024” w Białymstoku. Tegoroczne spotkanie z Muzyką Śpiewającej Duszy będzie miało nieco inny charakter. Zapraszamy na spotkanie z naszymi dotychczasowymi laureatami. Swoje duchowe i artystyczne możliwości wykonawcze zaprezentują, nie jak dotychczas w kilkunastu minutowych programach ale w pełnych koncertach.
Gdy rozpoczynaliśmy prace organizacyjne nad tegoroczną edycją Festiwalu, nasz Wielki Przyjaciel ( niezmiennie od 41 lat Przewodniczący Jury i od ponad 20 lat Prezes Zarządu Fundacji „Muzyka Cerkiewna” organizującej Festiwal) Romuald Twardowski już chorował. Żyliśmy nadzieją, że to tylko chwilowa niedyspozycja, choroba z której się wychodzi. Niestety Maestro Twardowski odszedł od nas 13 stycznia bieżącego roku. Pełni smutku i żalu pożegnaliśmy Go w czasie pogrzebu w dniu 26 stycznia. Pogrzeb miał charakter państwowy. Mszę celebrowano w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli, z udziałem i ze słowami m.in. od Prezydenta RP, Ministra Kultury, Dyrektora Państwowych Wydawnictw Muzycznych, z udziałem Rektora i Pocztu sztandarowego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wybitnych kompozytorów, rodziny i wielu przyjaciół. Orkiestra Kameralna, instrumentaliści i soliści wykonali Jego i Jemu poświęcone kompozycje, w tym Pieśń „Z nad Wilii”. Kompozytor spoczął niedaleko grobu swojej ukochanej matki, na cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie, przy wykonanej na trąbce „Ciszy”, modlitwie „Wiecznaja pamiać” z Prawosławnej Panichidy i wojskowej salwie honorowej.
Festiwalowe przygotowania prowadziliśmy w kontakcie z kompozytorem. To On poddał myśl, aby w tak bardzo niespokojnym czasie wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, muzyka cerkiewna tegorocznego Festiwalu miała charakter modlitwy o pokój. Tak też się stanie, a tego pragnienia nic tak nie odzwierciedli jak „Ektenia Pokoju” z Prawosławnej Liturgii. Ektenia – Litania zabrzmi w czasie Festiwalu w kilku językach, zaś tegoroczny Festiwal poświęcony pamięci Profesora Twardowskiego wybrzmi jako „Chóralny wielogłos pokoju”. Jako wieloletni Przewodniczący Jury zaproponował również, aby najlepszych wykonawców tegorocznych koncertów uhonorować tytułem „Primus Inter Pares” czyli Pierwszy Wśród Równych.
W kilka dni po śmierci Romualda Twardowskiego doszła do nas wieść o kolejnej stracie w dziedzinie muzyki, w tym również muzyki cerkiewnej. Odszedł do „wiecznego muzykowania” Prawosławny Ks. dr Ivan Moody. Anglik, mieszkający ostatnio w Portugalii, wybitny kompozytor i dyrygent, wykładowca renomowanych uczelni m.in. w Finlandii, Anglii, Serbii i Portugalii, uczeń słynnego Johna Tavenera, twórca wielu dzieł w tym również muzyki cerkiewnej. W 2016 roku przyjął moje zaproszenie i uczestniczył w pracach Jury naszego Festiwalu. Był z nami w stałym kontakcie odnosząc się bardzo życzliwie do naszych działań. Pisywał do Gazety Festiwalowej i bardzo wysoko oceniał nasz Festiwal. Dotarliśmy do Jego rodziny, przyjaciół i twórczości. Postanowiliśmy aby kilka Jego utworów zostało wykonanych w tegorocznej edycji.
Utwory te, tak jak kompozycje wspomnianego już Sir Johna Tavenera i wybitnego polskiego międzywojennego kompozytora Ludomira Michała Rogowskiego będą miały wykonania premierowe, a w ramach prapremiery zabrzmią najnowsze kompozycje współczesnego polskiego kompozytora Pawła Łukaszewskiego, na co dzień Prorektora Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Znakomici wykonawcy wyśpiewają również kompozycje innych twórców, a wśród nich Eugeniusza Jewieca. Wiele lat temu odkryliśmy, iż ten znany i ceniony w środowiskach cerkiewnych Zachodu kompozytor i dyrygent, przedwojenny absolwent Konserwatorium w Warszawie, przez wiele lat dyrygujący chórem paryskiej Katedry prawosławnej, pochodzi z Podlasia, bowiem urodził się w podhajnowskich Dubinach.
Prezentowane w tym roku Liturgie prawosławne bądź ich fragmenty zabrzmią w językach: ormiańskim, mołdawskim, węgierskim, białoruskim, polskim, ukraińskim, a także w języku cerkiewno-słowiańskim z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Tegoroczny Festiwal to również koncerty dodatkowe m.in. 33 w Warszawie, a także najnowsze festiwalowe wydawnictwa – wśród nich płyta CD oraz najnowszy 50 numer ukazującej się nieprzerwanie od 1993 roku „Gazety Festiwalowej”.
Dziękując wszystkim za okazywaną nam pomoc, z nadzieją, że wymienione tutaj zamierzenia zadowolą wykonawców i publiczność, serdecznie zapraszam na festiwalowe koncerty.
Z wyrazami szacunku
Mikołaj Buszko