XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” w Białymstoku rozpoczęty! Gości zgromadzonych na sali Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku powitał Mikołaj Buszko – inicjator i dyrektor Festiwalu. Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof.Bożenny Sawickiej odśpiewał „Gaude Mater Polonia”, natomiast przepiękny koncert „Muzyk cerkiewna – od źródeł do współczesności” dał Chór Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody dyrygowany przez Julię Tkacz. To była prawdziwa uczta dla duszy! Specjalnie dla Przewodniczącego Jury Festiwalu, prof. Romualda Twardowskiego, zabrzmiał utwór jego autorstwa. Było też tradycyjne „Mnohaja leta” – dla Festiwalu oczywiście.

Dyrektor Festiwalu Mikołaj Buszko

Koncert inauguracyjny

Chór Narodowego Radia Ukrainy z Kijowa