Get Adobe Flash player

PERETOCZE 2021

 


Artyści:

 

Zespół Folklorystyczny „Ruczajok” – Białowieża

Zespół powstał w maju 2009 roku z inicjatywy kierownika i akompaniatora Zespołu – Marka Zubryckiego. Od początku istnienia Zespół działa przy Białowieskim Ośrodku Kultury w Białowieży. Zdecydowana większość repertuaru to ludowy białorusko-języczny folklor Podlasia, ale grupa wykonuje również utwory polskie, ukraińskie, rosyjskie. Członkowie grupy to mieszkańcy Białowieży i okolic. Zespół można określić jako rodzinny i dwupokoleniowy, gdyż śpiewają razem matki i córki, mężowie i żony. W 2013 roku „Ruczajok” wystąpił w programie TVP „Jaka to melodia” w odcinku poświęconym Lasom Państwowym, a w 2014 roku obchodził jubileusz 5-lecia istnienia. Z tej okazji została wydana pierwsza płyta CD. W 2019 roku grupa obchodziła kolejny jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji została wydana druga płyta zespołu. Zespół bierze udział w cyklicznych imprezach lokalnych, jak:Noc Kupały, Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze”, „Różnogłosie”, a także wojewódzkich: Piosenka białoruska, Przeglądy kolędnicze.

Kurpiowska Kapela „Miód na serce“ – Łomża

Kapela powstała w maju 2017 roku. W jej skład wchodzi trójka miłośników Kurpiowszczyzny. Wykonują głównie muzykę z Puszczy Zielonej bazując na archiwalnych nagraniach i zgromadzonych przez siebie materiałach. Większość instrumentarium zespołu zostało wykonane w warsztacie Pana Piotra Sikory, wiejskiego muzykanta i budowniczego instrumentów ludowych. Członkowie kapeli tworzą i realizują inicjatywy kulturalne i edukacyjne służące popularyzacji i zachowaniu dziedzictwa kultury ludowej, tradycji i folkloru Kurpi. Organizują między innymi otwarte warsztaty taneczne i muzyczno-śpiewacze, spotkania z wiejskimi muzykantami, potańcówki z muzyką wiejską na żywo. Kapela jest laureatem wielu nagród, w tym Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury.

Zespół Wokalny „Solatium“ – Dąbrowa Białostocka

Zespół powstał w sierpniu w 2016 r. Przez pierwsze lata istnienia wykonywał jedynie muzykę religijną i rozrywkową, stąd wzięła się nazwa „solatium“, która z języka łacińskiego oznacza
ukojenie. W 2018 r. Zespół wziął udział w projekcie ,,Słowiański zew na ziemi grodzieńskiej'', podczas którego poznał pieśni regionalne oraz nagrał płytę. To właśnie wtedy pokochał tradycyjną muzykę. Zespół bierze udział udział w festiwalach (reprezentował Polskę na Łotwie podczas dni Polonii), ma na swoim koncie wiele nagród (jest m.in. dwukrotnym laureatem i zdobywcą 1 miejsca na Festiwalu Piosenki Białoruskiej).

Zespół „Cahlinki“ – Lewkowo Stare

Zespół powstał w 1976 r.przy Zakładzie Ceramicznym w Lewkowie Starym z inicjatywy Konstantego Mojsieni, ówczesnego dyrektora.W roku 2016 Zespół świętował 40-lecie swego istnienia.Od 28 lat z Zespołem pracuje Mikołaj Miażenny z Grodna.Praca z nim przyniosła
"Cegiełkom" wiele sukcesów. Zespół między innymi dwa razy zdobył Grand Prix na ogólnopolskiej Senioradzie, wielokrotnie uczestniczył w Festiwalu Piosenki Białoruskiej, koncertował w kraju i za granicą. Repertuar Zespołu stanowią przede wszystkim ludowe piosenki białoruskie, ale również polskie, ukraińskie i rosyjskie.

Żydowski Zespół Pieśni i Tańca „Fajer Lech“ – Wilno

Zespół został założony w 1971 roku przez śpiewaka i muzyka Jacoba Magida. Jego nazwa w j. jidysz oznacza płomień. W 1973 dołączył do niego zespół taneczny. Celem było wsparcie niewielkiej liczby Żydów, którzy pozostali na Litwie. Zespół wykonywał pieśni w języku jidysz, wykonywano tańce typowe dla żydowskich miasteczek. Chociaż sowiecka propaganda usiłowała zburzyć u podstaw wszelkie inicjatywy środowisk narodowych, Zespół nadal istniał, a nawet koncertował zarówno w republikach Związku Radzieckiego, jak i za granicą. W ciągu 50 lat istnienia Zespołu cel pozostał niezmienny: poznanie i promocja żydowskiej kultury, tradycji i świąt. Zespół składa się z klezmerskich śpiewaków oraz grup tanecznych. Jest laureatem wielu festiwali, koncertował m.in. w Anglii, Rosji, Łotwie, Ukrainie, Polsce, Szwecji, Izraelu. Był wielokrotnie nagradzany za wkład w kulturę litewską. Repertuar to pełna treści i znaczeń opowieść o historii, życiu i tradycjach żydowskich miasteczek - sztetli. Od 22 lat zespołem kieruje Łarysa Wyszniauskienė.

Zespół Pieśni Białoruskiej „Małanka“ – Bielsk Podlaski

„Małanka“ (z j. białoruskiego – błyskawica) to jeden z najpopularniejszych zespołów białoruskich na Białostocczyźnie. Istnieje od 1990 r. i działa przy Bielskim Domu Kultury. Założycielem i od samego początku kierownikiem artystycznym jest były Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Sergiusz Łukaszuk. Przez okres 30 letniej działalności Zespół dał ponad 620 koncertów w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Białoruś, Rosja), jest laureatem wielu festiwali. W 2010 r. z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności uhonorowany został dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Honorową Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej", zaś w 2015 r. z okazji 25-lecia działalności Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał „Honorową Odznakę Zasłużony dla Województwa Podlaskiego”. Wielu członków Zespołu za aktywną i wieloletnią działalność w Zespole otrzymała odznaczenia państwowe, nagrody i dyplomy honorowe. Zespół ma na koncie 6 płyt CD, jest częstym gościem Radia i Telewizji Białystok oraz Radia Racja. Patronat nad Zespołem sprawuje Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, zaś jego działalność wspiera Finansowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Burmistrz Miasta Bielski Podlaski.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera“ – Legnica

Zespół powstał w 1991 r. Jego założycielem i dyrektorem artystycznym jest Jerzy Starzyński. Zespół propaguje unikalny folklor łemkowski zarówno w formie autentycznej jak i stylizowanej. Występował na międzynarodowych festiwalach w Europie oraz Meksyku, Iraku, Gruzji, Chinach, Peru, Indonezji, Indiach, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ma również na swoim koncie występy w Parlamencie Europejskim. Wiele pozycji z repertuaru Zespołu zostało zarejestrowanych przez telewizję i radio. Zespół jest laureatem nagród na wielu prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą. Za całokształt działalności został uhonorowany m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga i nagrodą Pro Publico Bono. Przy Zespole (nie odwrotnie!) działa jedyne na Dolnym Śląsku regionalne centrum kultury łemkowskiej. Zespół zajmuje się także prowadzeniem badań terenowych, organizacją konferencji naukowych, wydaje książki. Największym przedsięwzięciem kulturalnym realizowanym przez Zespół jest Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą“, w którym udział biorą zespoły mniejszości narodowych i etnicznych z całego świata.

Litewska Kapela „Minge“ – Kłajpeda

Zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2000 roku. Przez lata stał się znany nie tylko na Litwie, ale także za granicą. Koncertował m.in. na Łotwie, w Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Belgii. Zespół jest stałym uczestnikiem programów Litewskiego Radia i Telewizji. Prezentuje nie tylko muzykę ludową, ale także uczy litewskich tańców ludowych. Repertuar składa się w przeważającej części z utworów o morzu, gdyż Kłajpeda, to miasto portowe.

 

 

 


Grupa Wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – Białystok

Zespół działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, rozpoczął swoją działalność w 1953 r. To jedna z najstarszych – nie tylko w województwie, ale też w Polsce – grup prezentujących folklor w formach stylizowanych i scenicznych. Od samego początku repertuar Zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Kurpi Zielonych i Kurpi Białych oraz Podlasia. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też z innych części Polski (Mazury, Suwalszczyzna, Podkarpacie, Spisz, Orawa, Żywiecczyzna, Ziemia Sądecka, Beskid Niski). Jednym z założeń Zespołu jest także ukazanie różnorodności, wielokulturowości otaz wieloetniczności Podlasia oraz Polski. Ponadto, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, oferta repertuarowa została ponownie wzbogacona o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych do muzyki z dzieł kompozytora oraz utwory wokalno-taneczne inspirowane jego twórczością. Obecnie Zespół liczy ponad stu członków – są osoby nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego. Oprócz grup dorosłych – tanecznych, wokalnej oraz zespołu muzycznego – funkcjonują też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce. Zespół sięga do kultury ludowej i narodowej, przenosząc ją do kontekstów scenicznych, oraz nieustannie szuka nowych inspiracji w szeroko rozumianym folkorze, zarówno tradycyjnym, jak i współczesnym, przełamując stereotypy i zaskakując świeżością spojrzenia. W swoim reperturze ma przede wszystkim pieśni ludowe z Podlasia, Suwalszczyzny i Kurpi zarówno w opracowaniach chóralnych jak i w formach tradycyjnych. Instruktorem grupy jest Marta Szałkiewicz.

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny „Buńczuk” - Białystok

Swoją działalność rozpoczął w marcu 1999 roku. Buńczuk oznacza symbol władzy w wojsku tatarskim — drzewiec zakończony półksiężycem i pękami włosia końskiego. Stał się oto wtedy symbolem Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego. Artystyczna praca Zespołu pod kierownictwem Marii Chazbijewicz oparta jest przede wszystkim na pielęgnacji kultury tanecznej, muzycznej oraz wokalnej Tatarów – przodków społeczności tatarskiej, skupionej w większości na Podlasiu. W swoim repertuarze Zespół ma oryginalne pieśni oraz tańce tatarskie z regionów Krymu i Tatarstanu oraz utwory poetyckie w języku polskim autorstwa poetów tatarskich oraz polskich, piszących o Tatarach. Rozwija też sztukę teatralną poprzez spektakle oparte na twórczości tatarskich klasyków, aktywnie promujemy kulturę tatarską w kraju i za granicą, promując jednocześnie wielokulturowość i wielobarwność regionu, którego są mieszkańcami – Podlasie. Do Zespołu należą wyłącznie przedstawiciele społeczności tatarskiej, co jest istotnym wyznacznikiem jego unikalności. Zespół jest laureatem wielu nagród.

Dzień pierwszy


Dzień drugi