Get Adobe Flash player

Z cyklu:.. Rozmowy o … sztuce spotkanie z Władysławem Pietrukiem

   Władysław Pietruk – urodzony w 1952 roku w Narojkach koło Drohiczyna nad Bugiem – województwo podlaskie.
W latach 1968/73 uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia w Wyższej Szkole Grafiki i Grafiki Książkowej w Lipsku (Niemcy) u prof. Irmgard Horlbeck Kappler – stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1973/79 – dyplom grafika użytkowego – specjalność – grafika książkowa.

Dorobek artystyczny
W latach 1990-2010 wykonał ponad tysiąc rysunków, złożonych w wydawane teki, takie jak: Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski w rysunkach i akwareli, Białystok, Białystok i okolice, Cerkwie Białegostoku, Siemiatycze, Ciechanowiec i okolice, Diecezja Drohiczyńska, Białystok dawniej i dziś, Akademia Medyczna w Białymstoku, Puszcza Białowieska – szlak Królewskich Dębów, Augustów, Suwałki, Mielnik i okolice, Łomża, Kiermusy – Dworek nad Łąkami i Karczma Rzym, Suraż, Słoneczny Stok 30-lecie, Ciechocinek, Zabłudów i okolice, Suwałki, Suwałki w rysunkach i akwareli, Supraśl, Augustów, Choroszcz w rysunkach i akwareli, 500-lecie, Ełk, Podlaski Oddział Straży Granicznej – wczoraj i dziś, Uniwersytet w Białymstoku 10-lecie, Olsztyn, Gródek i okolice, Michałowo i okolice, Mielnik i okolice, Kapliczki i figury przydrożne Diecezji Drohiczyńskiej w rysunkach i akwareli oraz albumu Stare jest piękne – architektura Białostocczyzny w rysunkach.
Na zamówienie miasta Leimen koło Heildelbergu wykonał (w latach 1993-1996) 250 rysunków, które znalazły się w zbiorach miasta i zostały wydane w postaci teki 1200 lat Leimen. W 1999 roku stworzył ponad 60 rysunków do albumu miasta Rosbach koło Frankfurtu nad Menem. W Stanach Zjednoczonych wykonał 220 rysunków najstarszej części Chicago i współczesnego centrum miasta (2003-2004).
Artysta miał wystawy indywidualne: w Ilmenu (w ramach Festiwalu Artystycznego Studentów Polskich), Lipsku, Rostoku, Berlinie (2000), Leimen, Writzen koło Franfurtu nad Odrą (2001), na uniwersytecie Viadryna we Frankfurcie nad Odrą (2002), Pasewalk, w Chicago (2003), Białymstoku (1981, 1999, 2000, 2001 i 2006), Przasnyszu, Siemiatyczach (1983) oraz w Hajnówca (1999).
Był redaktorem graficznym Białostockiego Informatora Kulturalnego (1979-1980), oraz tygodnika „Niva” (1985-1991), kierownikiem Działu Wydawnictw i Poligrafii w Wojewódzkim Domu Kultury w Białymstoku (1980-1984) i kustoszem w Muzeum Regionalnym w Siemiatyczach (1983-1984). Praca w Niwie zaowocowała setkami rysunków, zamieszczanych na łamach pisma w ramach cyklu Radnyja krajawidy, przekształconego w Swojskija malunki. Jego rysunki zamieszczały i inne pisma wydawane w Białymstoku – Gazeta Współczesna, Kurier Podlaski, Czasopis. Jest autorem opracowania graficznego pierwszego folderu oraz dyplomu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”.
Potem swą zawodową aktywność związał artysta, jako kierownik, z wydawnictwami Uniwersytetu w Białymstoku (1992-1997) i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (1997-1998). Ten okres owocował przede wszystkim projektami okładek i bardzo często układów typograficznych książek. Projektował ilustracje do tomików poezji i prozy dla autorów związanych z Podlasiem takich, jak: Jan Leończuk, Zbigniew Ślączka, Mikołaj Samojlik, Krystyna Konecka, Mikołaj Hajduk, Elżbieta Daniszewska, Wiktor Szwed, Jerzy Wołkowycki, Michał Szachowicz, Krystyna Konecka, Melania Burzyńska, Ryszard Kornacki, Józef Karpiuk, Józef Grochowski, Franciszek Święcki, Stefania Matysiewicz, Zbigniew Wajdyk.
Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i muzeach w kraju i za granicą.

 

p0001