Get Adobe Flash player

PERETOCZE 2005

III BIAŁOWIESKIE INTEGRACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE „PERETOCZE 2005”
 

     III Białowieskie Integracyjne Spotkania Artystyczne „Peretocze 2005” odbyły się w dniach 29-30.05.2005 r. w Białowieży.
W ramach Spotkań zorganizowano prezentacje artystyczne, warsztaty taneczne oraz plenerową naukę i pokaz tańców regionalnych.
W imprezie wzięło udział 11 zespołów z Polski oraz Białorusi, Litwy i Rosji, prezentujących folklor polski, białoruski, litewski, ukraiński, łemkowski, żydowski, niemiecki, rosyjski. Były to: Folklorystyczny Zespół „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego; Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” oraz Zespół „Nadbiebrzańskie Nutki” z Goniądza; Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy; Chór Żydowski „Clil” z Warszawy; Orkiestra Dęta Mniejszości Niemieckiej z Łowkowic; Folklorystyczny Zespół „Kudmień” z Mińska, Wokalny Zespół „Katrynka” z Wysokiego oraz Taneczny Zespół „Nieposiedy” z Rasnej (Białoruś); Litewski Zespół „Metelys” z Lazdijaj (Litwa), a także Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Kazaczij Krug” z Rostowa n/Donem (Rosja) – gość specjalny Spotkań.
III Białowieskie Integracyjne Spotkania Artystyczne „Peretocze 2005” zostały zorganizowane przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieskim Ośrodkiem Kultury oraz Białowieskim Oddziałem PTTK pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Patronatach Medialnych: Telewizji Polskiej SA Oddział w Białymstoku, Telewizji Podlaskiej, Polskiego Radia Białystok SA i „Gazety Współczesnej”.
     Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej pod Patronatem Euroregionu „Puszcza Białowieska” i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

     Instytucjom i uczestnikom wymienionym powyżej, a także Pani Wójt Gminy Białowieża, Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Oddziałowi PTTK w Białowieży, Rejonowi Energetycznemu w Bielsku Podlaskim, Nadleśnictwu w Białowieży, Punktowi Gastronomicznemu „Irena”, Bankowi PKO SA w Hajnówce, Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Polbud” w Bielsku Podlaskim, Firmie Handlowej „Sukces” w Olsztynie, Sklepowi „Avans” w Hajnówce, PSS „Społem” w Hajnówce, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Hajnówce, Zakładowi Handlowo-Usługowemu Anatol Panasiuk w Hajnówce, Zakładowi Maszynowemu „HAMECH” w Hajnówce, Bankowi Spółdzielczemu w Hajnówce, „Domlux” Puc Michał w Hajnówce, „Arhelan” w Bielsku Podlaskim, Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Bołtromiuk w Hajnówce, „Terrazyt Okna i Drzwi” w Hajnówce, Biurze Turystyki „Ryś” w Białowieży, Biurze Usług Przewodnickich „Puszcza Białowieska”, PHU „TON” Kardasz i Wspólnicy w Hajnówce, Transport Międzynarodowy „Bojar” Grzegorz Kicel w Hajnówce oraz wszystkim ludziom i instytucjom wspierającym i uczestniczącym dotychczas w organizacji „Peretocza” serdecznie dziękujemy.

Zespoły

Galeria