Get Adobe Flash player

PERETOCZE 2005

III BIAŁOWIESKIE INTEGRACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE „PERETOCZE 2005”
 

     III Białowieskie Integracyjne Spotkania Artystyczne „Peretocze 2005” odbyły się w dniach 29-30.05.2005 r. w Białowieży.
W ramach Spotkań zorganizowano prezentacje artystyczne, warsztaty taneczne oraz plenerową naukę i pokaz tańców regionalnych.
W imprezie wzięło udział 11 zespołów z Polski oraz Białorusi, Litwy i Rosji, prezentujących folklor polski, białoruski, litewski, ukraiński, łemkowski, żydowski, niemiecki, rosyjski. Były to: Folklorystyczny Zespół „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego; Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” oraz Zespół „Nadbiebrzańskie Nutki” z Goniądza; Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy; Chór Żydowski „Clil” z Warszawy; Orkiestra Dęta Mniejszości Niemieckiej z Łowkowic; Folklorystyczny Zespół „Kudmień” z Mińska, Wokalny Zespół „Katrynka” z Wysokiego oraz Taneczny Zespół „Nieposiedy” z Rasnej (Białoruś); Litewski Zespół „Metelys” z Lazdijaj (Litwa), a także Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Kazaczij Krug” z Rostowa n/Donem (Rosja) – gość specjalny Spotkań.
III Białowieskie Integracyjne Spotkania Artystyczne „Peretocze 2005” zostały zorganizowane przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieskim Ośrodkiem Kultury oraz Białowieskim Oddziałem PTTK pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Patronatach Medialnych: Telewizji Polskiej SA Oddział w Białymstoku, Telewizji Podlaskiej, Polskiego Radia Białystok SA i „Gazety Współczesnej”.
     Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej pod Patronatem Euroregionu „Puszcza Białowieska” i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

     Instytucjom i uczestnikom wymienionym powyżej, a także Pani Wójt Gminy Białowieża, Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Oddziałowi PTTK w Białowieży, Rejonowi Energetycznemu w Bielsku Podlaskim, Nadleśnictwu w Białowieży, Punktowi Gastronomicznemu „Irena”, Bankowi PKO SA w Hajnówce, Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Polbud” w Bielsku Podlaskim, Firmie Handlowej „Sukces” w Olsztynie, Sklepowi „Avans” w Hajnówce, PSS „Społem” w Hajnówce, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Hajnówce, Zakładowi Handlowo-Usługowemu Anatol Panasiuk w Hajnówce, Zakładowi Maszynowemu „HAMECH” w Hajnówce, Bankowi Spółdzielczemu w Hajnówce, „Domlux” Puc Michał w Hajnówce, „Arhelan” w Bielsku Podlaskim, Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Bołtromiuk w Hajnówce, „Terrazyt Okna i Drzwi” w Hajnówce, Biurze Turystyki „Ryś” w Białowieży, Biurze Usług Przewodnickich „Puszcza Białowieska”, PHU „TON” Kardasz i Wspólnicy w Hajnówce, Transport Międzynarodowy „Bojar” Grzegorz Kicel w Hajnówce oraz wszystkim ludziom i instytucjom wspierającym i uczestniczącym dotychczas w organizacji „Peretocza” serdecznie dziękujemy.

Zespoły

FOLKORYSTYCZNY ZESPÓŁ „ŻEMERWA”
 

To młodzieżowa grupa śpiewacza wykonująca białoruskie, autentyczne pieśni
folklorystyczne, jak najbardziej zbliżone do ich pierwotnego brzmienia.
Repertuar, który wykonuje zespół pochodzi z okolic Bielska Podlaskiego i
Hajnówki, gdzie po dziś dzień zachowało się wiele archaicznych pieśni i
obrzędów, wartych zachowania i popularyzowania w jak najczystszej formie.ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „BIEBRZA” (Goniądz)


 

Początek zespołu dała kapela ludowa w 1984 roku i folklorystyczny zespół
śpiewaczy założony przez Edwarda Szabata. Pierwszy raz zespół zatańczył
tańce podlaskie 8 marca 1986 roku.

WOKALNY ZESPÓŁ „KATRYNKA” (Wysokie – Białoruś) 

 

Zespół istnieje od 5 lat. „Katrynka” w swoim repertuarze wykorzystuje
folklor ziemi kamienieckiej. Oryginalne pieśni obrzędowe są zbierane i
opracowywane przez samych członków zespołu.

 

ZESPÓŁ „NADBIEBRZAŃSKIE NUTKI” (Goniądz)

Dziecięcy zespół wokalny założony przez Lucynę Drugowiec. Grupa występowała
m. in. w Urzędzie Rady Ministrów i TVP, w Grodnie, Lidzie i Kownie.

Zespół przerwał działalność w 1995 roku, reaktywował się 5 lat temu.


LITEWSKI ZESPÓŁ „METELYS” (Lazdijaj – Litwa)
 

Zespół powstał 12 lat temu, a tworzą go muzycy – amatorzy, pasjonaci
litewskiego folkloru. Nazwa zespołu pochodzi od jeziora znajdującego się w
ich rodzimej wsi Lazdijaj.

Przy zespole działa również grupa żeńska.


ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KYCZERA”
 

Zespół powstał w 1991 roku. Jego założycielem i kierownikiem artystycznym
jest Jerzy Starzyński, członkami – młodzi Łemkowie z terenu Dolnego Śląska,
głównie okolic Legnicy.


FOLKLORYSTYCZNY ZESPÓŁ „KUDMIEŃ”
 

Zespół powstał na fali młodobiałoruskich fascynacji folklorem na początku
lat 90 . ubiegłego wieku.

Repertuar zespołu to archaiczne poleskie pieśni i tańce, do których
akompaniuje kapela ludowa.

CHÓR ŻYDOWSKI „CLIL”
 

Chór jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie amatorskich
zespołów kontynuujących żydowską tradycję chóralną. Misją chóru jest
uratowanie od zapomnienia kultury żydowskiej i aktywny udział w dialogu
międzykulturowym w Polsce.

Chór tworzy obecnie ponad 50 osób – entuzjastów śpiewu chóralnego i muzyki
żydowskiej.


TANECZNY ZESPÓŁ „NIEPOSIEDY”
 

Dziecięcy zespół tańca estradowego jest uczestnikiem i laureatem wielu
festiwali (m. in. „Słowiański Bazar”) i koncertów okolicznościowych.

Istnieje od dziewięciu lat.


ORKIESTRA DĘTA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
 

Orkiestra powstała w 1926 roku. Liczy około 40 muzyków – w większości
młodzieży.

W tym roku wystąpiła na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w piosence Golec
uOrkiestry.


PAŃSTWOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KAZACZIJ KRUG”

Zespół działalność rozpoczął w 1991 roku. Celem powstania było uratowanie od
zapomnienia oraz propagowanie muzycznej i tanecznej tradycji dońskich
kozaków..

PROGRAM:

29.07.2005 (piątek)

godz. 18.00 – Prezentacje artystyczne:

Folklorystyczny Zespół „Żemerwa” (Bielsk Podlaski)

Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” (Goniądz)

Wokalny Zespół „Katrynka” (Wysokie – Białoruś)

Zespół „Nadbiebrzańskie Nutki” (Goniądz)

Litewski Zespół „Metelys” (Lazdijaj – Litwa)

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” (Legnica)

30.07.2005 (sobota)a)

godz. 12.00 – 15.00 – Warsztaty taneczne

godz. 18.00 – Prezentacje artystyczne:

Folklorystyczny Zespół „Kudmień” (Mińsk – Białoruś)

Chór Żydowski „Clil” (Warszawa, Łódź)

Plenerowa nauka i pokaz tańców regionalnych

Taneczny Zespół „Nieposiedy” (Rasna – Białoruś)

Orkiestra Dęta Mniejszości Niemieckiej (Łowkowice)

oraz gość specjalny „PERETOCZA 2005”

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Kazaczij Krug” (Rostów n/Donem –
Rosja)

Galeria