Get Adobe Flash player

ŁĄCZY NAS PUSZCZA I PIEŚŃ

„ŁĄCZY NAS PUSZCZA I PIEŚŃ” – PROGRAM ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNY UKAZUJĄCY DZIEDZICTWO REGIONU W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW POLSKI I BIAŁORUSI

Projekt „Łączy nas Puszcza i Pieśń” stanowił transgraniczne wieloaspektowe przedsięwzięcie, polegające na prezentacji i promocji muzycznego dziedzictwa Regionu oraz przybliżeniu mieszkańcom Polski i Białorusi twórczego natchnienia kompozytorów i poetów największym skarbem przyrody jakim jest Puszcza Białowieska.

Celem projektu była prezentacja nigdy tutaj lub w ogóle nie wykonywanych dotychczas utworów, jak również inspiracja twórców do tworzenia nowych dzieł. To również pró­ba najbardziej naturalnej – „na wprost” – wymiany kulturalnej pomiędzy lo­kalnymi grupami, realizowanej po obu stronach polskiej i białoruskiej, roz­dzielonej granicą, ale wciąż jednej i jedynej puszczy oraz krok w kierunku zacieśnienia wymiany kulturalnej, stworzenia stałej sieci współpracy pomiędzy obu regionami przygranicznymi i rozszerzenia idei spotkań transgranicznych wśród jak największej grupy odbiorców.

W ramach projektu odbyły się dwa polsko – białoruskie muzyczne spotkania: styczniowe koncerty „Pieśni o Puszczy”, których owocem jest wydawnictwo nutowe i CD oraz czerwcowe „Białowieskie spotkania z arią”.

Wspólne, polsko – białoruskie przedsięwzięcie udowodniło, że w obliczu artyzmu sztucznie ustalone granice stają się nieważne oraz że prawdziwa sztuka nie zna podziałów.