Get Adobe Flash player

Inne projekty … Zakup wyposażenia …

Projekt:

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności pozarządowej instytucji kultury w jej siedzibie „Czerlonka” w Hajnówce”

Termin realizacji projektu: 19.01.2015 r. – 30.09.2015 r.

Realizator projektu: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Cele projektu:

1. Podwyższenie standardu i jakości działań kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności oraz działań międzynarodowych prowadzonych przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” w budynku „Czerlonki”.

2. Aktywizacja mieszkańców Hajnówki w zakresie większego udziału w oferowanych propozycjach kulturalnych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

3. Poprawa sytuacji finansowej Fundacji, poprzez oszczędności związane z wykorzystaniem własnego sprzętu i zmniejszeniem zakupu usług zewnętrznych.

W ramach projektu zakupiono sprzęt i wyposażenie:

Kserokopiarkę kolorową, komputer stacjonarny i laptopy (szt.2) z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, ścianki wystawowe (szt. 9), wyświetlacz graficzny LED.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „ Rozwój infrastruktury kultury”.

mkidn_01_cmyk