Get Adobe Flash player

KONCERTY „PIEŚNI O PUSZCZY”

KONCERTY „PIEŚNI O PUSZCZY”

21 stycznia w Białowieży i 22 stycznia 2006 r. w Kamieńcu (Republika Białoruś) odbyły się koncerty „Pieśni o Puszczy”. Muzyka chóralna inspirowana pięknem Puszczy Białowieskiej zabrzmiała najpierw w murach białowieskiego Kościoła p.w. Św. Teresy, a następnie w sali kamienieckiego Domu Kultury.

Celem polsko – białoruskiego przedsięwzięcia była nie tylko prezentacja nigdy w tych miejscach, albo w ogóle niewykonywanych utworów, ale również inspiracja współczesnych twórców do nowych dzieł.

Koncert rozpoczęto „Rotą” – najbardziej znanym utworem Feliksa Nowowiejskiego. Po niej popłynęły dźwięki bardzo popularnej w Białorusi pieśni pt. „Bieławieżskaja Puszcza”, wykonanej do muzyki znakomitej rosyjskiej kompozytorki Aleksandry Pachmutowej. Chociaż kompozycję tę wielokrotnie wykonywali piosenkarze Rosji, Białoru­si oraz USA, zespoły estradowe i chóry, nigdy jeszcze nie została zaśpiewana w języku polskim. Białowieskie wykonanie zapisało się w ten sposób jako krajowa premiera. Podobne znaczenie miało wykonanie kolejnych kompozycji – „Teki Białowieskiej” Feliksa Nowowiejskiego i „Ech Białowieży” Romualda Twardowskiego – po białorusku. Nigdy do tej pory żaden z kompozytorów nie był wykonywany w tym języku.

„Echa Białowieży” – utwór trzyczęściowy – powstały właśnie z inspiracji podjętym przez nas przedsięwzięciem. Romuald Twardowski, od lat związany z Puszczą przez Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka, już wcześniej skomponował muzykę do wiersza Czesława Miłosza „W mojej ojczyźnie”, zaś ostatnio, na potrzeby projektu, napisał i dołączył doń jeszcze dwa utwory: „Kali łaska – bardzo proszę” oraz „Zieloną świątynię Białowieżę” do słów białoruskich poetów Wiktora Szweda i Alesia Barskiego. Drugi z wierszy powstał również specjalnie na okoliczność projektu.

Wiktor Szwed był również tłumaczem wszystkich utworów – z języka polskiego na białoruski i odwrotnie. Dzięki niemu właśnie wszystkie pieśni mogły zostać wykonane w obu bliskich sobie językach.

Tak znakomite utwory mogły zaśpiewać jednak tylko równie dobre chóry. Po stronie polskiej zadania podjął się Chór Akademii Medycznej z Białegostoku pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej. Dłużej trwało natomiast znalezienie odpowiedniego chóru białoruskiego – tu kilka chórów, ze względu na wysoki stopień trudności wybranych utworów, nie zdecydowało się na udział w projekcie. Wreszcie wyzwanie przyjął Chór „Grodzieńskaja Kapełła” z Grodna pod dyr. Łarisy Ikonnikowej – zespół wchodzący w skład instytucji kultury o tej samej nazwie, nawiązującej do tradycji arty­stycznych, zapoczątkowanych przez Antoniego Tyzenhauza – podskar­biego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zarządzającego przez wiele lat Puszczą Białowieską.

Owocem wspólnego koncertu stały się nowe wydawnictwa – płyta „Pieśni o Puszczy” oraz towarzyszące jej wydawnictwo nutowe i nagranie DVD.

w26 w27

 

 

 

 

Zarówno płyta, jak i cały projekt są przykładem na to, że Puszcza Białowieska przez wieki stanowiła natchnienie ludzi wielkich, artystów, którzy zawsze mają bardziej delikatne i skomplikowane osobowości. Są dowodem niezwykłości i krokiem w batalii o być albo nie być Puszczy. Przypominają również, jak wiele łączy Polaków i Białorusinów, i że kiedyś Grodno i Białystok stanowiły jeden region.

***

Organizatorem koncertu była Fundacja „Muzyka Cerkiewna” przy współpracy z Rejonowym Wydziałem Kultury w Kamieńcu, Białowieskim Ośrodkiem Kultury i Białowieskim Parkiem Narodowym – w roku 85-lecia BPN.

Honorowy patronat nad koncertem objął Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Krzyżewski.

Patronat medialny sprawowały – Telewizja Polska Oddziału w Białymstoku, Polskie Radio Białystok SA oraz dziennik „Gazeta Współczesna”.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej pod Patronatem Euroregionu „Puszcza Białowieska” i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szczególne podziękowania – za możliwość prezentacji utworów – składamy twórcom i ich spadkobiercom.

Galeria: