Get Adobe Flash player

Cykl Spotkań … Ludzie i media Spotkanie z Alicją Pietruczuk

p0001

         Alicja Pietruczuk urodziła się w Hajnówce. Ukończyła Liceum z Białoruskim Językiem nauczania a następnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczynała w 1992 r. w Hajnowskim Domu Kultury. W latach 1997-2001 prowadziła przesłuchania konkursowe Festiwalu w Hajnówce oraz kilkakrotnie koncerty festiwalowe w czasie Festiwalu „Hajnówka – bis” realizowanego przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” w Cerkwi Św. Ducha w Białymstoku. Od 1993 roku jest dziennikarzem Radia Białystok. Wielokrotnie realizowała reportaże, audycje i retransmisje Koncertów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Obecnie jest publicystą. Jest też kierownikiem redakcji mniejszości narodowych. Zajmuje się głównie problematyką społeczną m.in. sprawami osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach na reportaż radiowy, w tym tak prestiżowych jak: “Polska i Czas”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czy “Człowiek w Zagrożeniu”, jest laureatką nagrody Premios Ondas w Barcelonie. Kilkukrotnie zdobyła także nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.