Get Adobe Flash player

Z cyklu rozmowy z:… wybitnymi Ludźmi Regionu z prof. Michałem Kondratiukiem

Z cyklu rozmowy z:… wybitnymi Ludźmi Regionu
z prof. Michałem Kondratiukiem

20 grudnia 2013 r. w godzinach popołudniowych w Centrum Promocji Regionu „Czerlonka” odbyło się spotkanie „Z cyklu:… rozmowy z wybitnymi Ludźmi Regionu”, które rozpoczął Pan Mikołaj Buszko przedstawiając przybyłych Gości — prof. Michała Kondratiuka i Radosława Dąbrowskiego — oraz zapraszając na projekcję filmu biograficznego pt. „Strażnik języka”.

Michał Kondratiuk — ur. w Dubinach k. Hajnówki. Prof. zwycz. dr hab. — pracownik naukowy Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku; znawca zagadnień w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i bałtyckiego, badania gwar wschodniosłowiańskich i polskich oraz onomastyki na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim w północno-wschodniej Polsce i na Białorusi.

W drugiej części spotkania Pan Prof. Michał Kondratiuk opowiadał o swojej pracy językoznawcy, dzielił się z publicznością różnego rodzaju ciekawostkami związanymi z gromadzeniem materiałów i prowadzeniem badań dotyczących gwar wschodniosłowiańskich. Publiczność chętnie zadawała pytania odnośnie nazw okolicznych miejscowości, wzbogacając tym samym wiedzę na temat własnego regionu.

Ponadto wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapytania twórcy filmu — Radosława Dąbrowskiego o ideę i proces realizacji tego projektu filmowego.

Na zakończenie gospodarz i organizator spotkania Pan Mikołaj Buszko serdecznie podziękował Gościom, wręczając im płytę z muzyką cerkiewną z XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2013” w Białymstoku.

Wszyscy uczestnicy spotkania również otrzymali upominek w postaci takiej płyty.

Tekst i foto Justyna Perestret