Get Adobe Flash player

PERETOCZE 2019 
Artyści

Białoruski Dziecięcy Zespół Taneczny „Padlaski Wianok”
Białystok, Polska

„Padlaski Wianok” to pierwszy i na razie jedyny w Polsce dziecięcy białoruski zespół taneczny. Powstał w październiku 2015 roku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA przy Szkole Podstawowej nr 4 imienia Sybiraków w Białymstoku. W ciągu 4 lat istnienia zespół uczestniczył w wielu koncertach w kraju i za granicą zdobywając liczne nagrody. Kierownikiem artystycznym jest choreografka Oksana Prus, instruktorka baletu i białoruskiego tańca ludowego. Od 2017 roku zespół składa się z dwóch grup wiekowych, młodszej i starszej.


Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”

Bielsk Podlaski, Polska

„Podlaskie Kukułki” to najbardziej rozpoznawalny w regionie zespół folklorystyczny, czerpiący do swojego repertuaru wiedzę z rozległego bogactwa ludowych piosenek, obrzędów, tańców i przyśpiewek. Szeroki wachlarz propozycji zespołu pozwala zachwycać się majestatycznym polonezem, dystyngowanym mazurem, spokojnym i nastrojowym kujawiakiem, aż po pełne wigoru polki, krakowiaki i oberki. Dzięki różnorodności repertuaru, Podlaskie Kukułki zdobyły serca Podlasian oraz uznanie mieszkańców wielu regionów Polski i Europy. W czerwcu 2017 roku Zespół obchodził swój „Jubileusz 45-letniej działalności artystycznej”. Przez te lata popularyzował i propagował kulturę ludową naszego kraju, a w szczególności kulturę, zwyczaje i obrzędy regionu podlaskiego, reprezentując szkołę, miasto i powiat bielski. Występował na różnych imprezach, uroczystościach, festiwalach na terenie miasta, powiatu, województwa i całego kraju. Ponadto brał udział w festiwalach w całej Europie i w Turcji. Zespół nagrywał audycje radiowe i telewizyjne dla PR oraz film reklamujący kulturę Polski dla potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
Aktualnie Zespół liczy ponad 40 tancerzy w większości absolwentów i uczniów bielskich szkół. W swojej garderobie posiada ponad 250 kompletów strojów ludowych, różniących się nie tylko pochodzeniem i regionem, ale też bogactwem zdobień i materiałami, z których są wykonane. Kierownikiem Zespołu jest Mikołaj Turkowicz.


Chór Żydowski CLIL
Warszawa, Polska

Chór Żydowski CLIL („clil” to z hebrajskiego „dźwięk”) funkcjonuje od 15 lat w Warszawie i Łodzi, reprezentuje zatem dwa ośrodki ważne dla historii Żydów polskich. Od rozpoczęcia działalności korzysta z patronatu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, cieszy się życzliwością Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, współpracował m.in. z Muzeum Żydów Polskich POLIN (chórzyści występowali podczas uroczystości otwarcia Muzeum). Statutowym celem Chóru jest prezentowanie kultury żydowskiej zachowanej w pieśniach Żydów polskich. Repertuar stanowią utwory sakralne (psalmy modlitewne), pieśni związane ze świętami (Szabat, Chanuka, Purim), muzykę świecką wywodzącą się ze sztetli, czyli miasteczek żydowskich, a także pieśni skomponowane przez Żydów z getta łódzkiego (Chór nagrał je na płycie CD). Chór śpiewa w języku jidisz, hebrajskim i ladino — a capella, niekiedy też z niewielkim składem klezmerskim. Obecnie Chór przygotowuje się do nagrania kolejnej płyty, na której pojawią się pieśni pochodzące ze sztetli. Dyrygentem Chóru jest Wojciech Pławner – studiował grę na skrzypcach, laureat krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, jako skrzypek i muzyk orkiestrowy współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi orkiestrami. Jest również absolwentem dyrygentury symfoniczno-operowej i chóralnej, laureatem konkursów dyrygenckich. Od 2014 roku prowadzi Chór Żydowski.


Huculska Kapela „Serpanok”
Pieczeniżyn/Kołomyja, Ukraina

Zespół powstał w 2009 r. przy Domu Kultury w Pieczeniżynie. Podczas swojej działalności wielokrotnie uczestniczył w krajowych i zagranicznych festiwalach zdobywając liczne nagrody. Kierownikiem Zespołu jest Iwan Jawdoszniak.


Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
Kraków, Polska

Zespół jest powstałym w 1959 r. reprezentacyjnym zespołem artystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W latach 1972 – 2013 Zespołem kierował Henryk Wolff – Zdzienicki. Od 2014 roku Zespołem kieruje Marta Wolff-Zdzienicka. Członkami Zespołu są studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich wyższych uczelni. Zespół „Słowianki” ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe – krakowiaka, kujawiaka, mazura, oberka i poloneza, a także tańce i pieśni ludowe z regionów krakowskiego, kurpiowskiego, lubelskiego, łowickiego,  rzeszowskiego, sądeckiego, śląskiego oraz Pienin. „Słowianki” pozostają wierne swej pierwotnej idei i nadal popularyzują również pieśni, tańce i melodie innych narodów słowiańskich. Zespół prezentuje swój program występując w oryginalnych polskich, bułgarskich, macedońskich, słoweńskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, rosyjskich i ukraińskich strojach ludowych. Zespół wielokrotnie reprezentował Polskę i jest laureatem renomowanych międzynarodowych festiwali folklorystycznych, m.in.  Europie, Afryce, Kanadzie i Ameryce Środkowej. Zespół ma w swoim dorobku dwie płyty analogowe i dwie płyty CD – wydane w Polsce, płytę CD wydaną w Japonii, nagrania płytowe we Francji i we Włoszech, specjalne programy telewizyjne i radiowe.


Zespół Muzyki Słowiańskiej „Gaj”
Białystok, Polska

 


Zespół Folklorystyczny „Ruczajok”
Białowieża, Polska

Zespół folklorystyczny „Ruczajok” powstał w maju 2009 roku z inicjatywy akompaniatora i kierownika zespołu – Marka Zubryckiego. Od początku swego istnienia zespół działa przy Białowieskim Ośrodku Kultury w Białowieży. Repertuar stanowi regionalna muzyka ludowa z Podlasia oraz białoruskiego Polesia, śpiewana w języku białoruskim lub dialekcie nawiązującym do języka białoruskiego. Zespół wykonuje także pieśni w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Członkowie grupy to mieszkańcy Białowieży i okolic.W 2013 roku „Ruczajok” wystąpił w programie TVP „Jaka to melodia?” w odcinku poświęconym Lasom Państwowym, a w 2014 roku obchodził jubileusz 5-lecia istnienia. Z tej okazji została wydana pierwsza płyta CD z pieśniami w języku białoruskim. W obecnym roku zespół obchodzi 10-lecie istnienia i planowana jest do wydania 2 płyta zespołu. Zespół rokrocznie występuje w cyklicznych imprezach organizowanych w Białowieży takich, jak: Noc Kupały, Białowieskie Integracje Artystyczne Peretocze, koncerty z cyklu Różnogłosie. Ponadto grupa bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej, przeglądach i konkursach kolędniczych, imprezach okolicznościowych.


Zespół „Cygańskie serca”
Igryły, Polska

Zespół „Cygańskie Serca” został założony w 2012 roku na potrzeby stowarzyszenia Dziedzictwo Kulturowe Igrył, którego głównym założeniem jest ocalić od zapomnienia obecną między nami, a ginącą już kulturę Romską. Zespół gra muzykę cygańską tradycyjną, śpiewaną w trzech językach polskim, rosyjskim i romskim. Tworzy również utwory własne, które zostały zapisane na płycie wydanej w 2014 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kierownikiem Zespołu jest Wojciech Januszkiewicz.


Zespół „Omorfos”
Siemiatycze, Polska

„Omorfos” to ośmioosobowa formacja wokalna stanowiąca artystyczną wizytówkę Miasta Siemiatycze. Powstała w 2010 roku przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury, który umożliwia twórcze rozwijaniewłasnego potencjału kulturalnego. Zespół współorganizuje wspiera przestrzeń kulturową, integruje środowisko, daje przykład na aktywne zaangażowanie w życie małego miasta. Zespół wykonuje repertuarsięgający do folkowych, ludowych i sakralnych tradycji śpiewaczych różnorodnego narodowościowo regionu siemiatyckiego jak i wykonań muzyki współczesnej i rozrywkowej; są to utwory polskich i białoruskichkompozytorów, autorskie aranżacje utworów ludowych oraz własne kompozycje. Repertuar zespołu jest odzwierciedleniem potrzeb naszego wielokulturowego regionu. Zespół koncertuje na regionalnych festynach, imprezach muzycznych, imprezach kulturalnych i uroczystościach, bierze udział w przeglądach i konkursach muzycznych. Śpiewa w małych wsiach i miasteczkach oraz w wielkich salach koncertowych takich jak Opera Podlaska w Białymstoku, Teatr w Mińsku na Białorusi. Kierownikem Zespołu jest Helena Szczygoł.


Zespół „Rada”
Grodno, Białoruś


Kapela „Klumpė”
Puńsk, Polska

Kapela działa od 1966 r. i prowadzi bardzo aktywne życie kulturalne. Co roku odbywa około 20 koncertów w Polsce i na Litwie. Dwukrotnie brała udział w Przeglądzie Muzyki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą. W 1998 r. odbyła tournee po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kapela jest laureatem konkursów,ma na koncie 5 płyt CD. Kierownikiem Kapeli jest Antanas Maziliauskas.


Państwowy Białoruski Zespół Muzyki Ludowej „Swiata”
Mińsk, Białoruś

„Swiata” to słowo-symbol Słowian, świętość, światło duszy. Swiata (w tłumaczeniu: „święto”) to świętowanie połączone z duchowym życiem ludzi, ich kulturą i tradycją, a także codziennymi zajęciami ukazane za pomocą muzyki ludowej, pieśni i tańca. Zespół „Swiata” to pierwszy na Białorusi profesjonalny zespół muzyki białoruskiej kultywujący jej dziedzictwo. Powstał w 1984 r., a od 2001 r. dyrektorem artystycznym jest Zasłużony Artysta Białorusi – Anatol Kasztalapau. Do Zespołu należą instrumentaliści, chórzyści oraz tancerze. Wszystkie utwory wykonywane są przy akompaniamencie dawnych instrumentów ludowych. Zespół koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet w Etopii, Indiach, Wenezueli, Korei, Laosie, Chinach i Kanadzie. Repertuar Zespołu stanowią utwory wokalne, instrumentalne oraz tańce z elementami ludowych tradycji Białorusi.


Zespół „Niemoralna propozycja”
Białystok, Polska

Zespół muzyczny powstał w sierpniu 2016 r. Inicjatywą powołania nowej kapeli, była chęć grania muzyki rockowej. Zespół oprócz ostrego brzmienia mocno nawiązuje do białoruskiego, ukraińskiego oraz rosyjskiego folkloru, jak i polskich piosenek sprzed lat. Powstała w ten sposób stylistyczna mieszanka mocno wzbogaciła repertuar formacji oraz stała się znakiem rozpoznawalnym zespołu. Oprócz znanych i lubianych melodii, chłopaki tworzą również własne kompozycje, które można usłyszeć na koncertach. Przełom 2016 i 2017 roku, to liczne koncerty w regionie oraz zdobywanie publiczności. Początek 2017 roku, to także intensywny czas pracy nad repertuarem, pierwszym autorskim singlem zespołu, nagraniem teledysku oraz wydaniem autorskiej płyty z muzyką białoruską, ukraińską, rosyjską. Kierownikiem Zespołu jest Dawid Krot.

Program