LOGO MFMC 2017

XXXVI International Festival
of Orthodox Church Music
„Hajnówka 2017”
in Białystok
Poland
24 – 28.05.2017 r.


 

 

okładka priditie wospojemludie str 1


LOGO MFMC 2016

XXXV International Festival
of Orthodox Church Music
„Hajnówka 2016”
in Białystok
Poland
17-22.05.2016 r.

 

Regulamin

 1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.

 2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:

1. chóry amatorskie :

a) parafialne

b) świeckie

c) dziecięco młodzieżowe

2. chóry uczelni muzycznych

3. chóry zawodowe

 1. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.

 2. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut.

Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym.

Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2016 r.

 1. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy kierować na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2015 r.

 2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć program i nagrania chóru.

 3. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2016 r.

 4. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2016 r. następujące dane dotyczące repertuaru:

a) fonetyczne tytuły i czas wykonania poszczególnych utworów

b) imiona i nazwiska kompozytorów

c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program

 1. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.

Kryteria oceny :

a) dobór repertuaru

b) interpretacja

c) dyrygowanie

d) wrażenia artystyczne

 1. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału (w takim samym składzie jak w przesłuchaniach konkursowych) w Koncercie Galowym.

 2. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.

 3. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 20 € od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu na konto organizatora do 15 lutego 2016 r.

 4. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2016 r. stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.

 5. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

 7. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.

 8. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:

 

Biuro Organizacyjne

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka

Tel./ fax 85 682 20 89, 85 682 32 02

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

   

 
 
Dyrektor Festiwalu

Mikołaj Buszko

KARTA ZGŁOSZENIA

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

1. Nazwa chóru, adres, nr telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Imię i nazwisko dyrygenta, adres, nr telefonu, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Instytucja patronująca (adres):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4.  Kategoria, w której chór zgłasza swój udział (wg regulaminu):

…………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Ilość uczestników (w tym kobiet i mężczyzn):

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Rodzaj transportu, którym chór przyjedzie:

…………………………………………………………………………………………………………….

7. Przyjmujemy warunki określone w Regulaminie.

8.Załączamy:
– informację o chórze
– życiorys artystyczny dyrygenta
– dobrej jakości zdjęcie chóru (format 9 x 14)
– nagranie dźwiękowe chóru
– inne materiały informacyjne i reklamowe o chórze.

 

……………………………………
Pieczęć i podpis
instytucji patronującej

 

…………………………………..
Podpis dyrygenta

Informacja o Festiwalu

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięły w nim dotychczas udział 776 chórów z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii : Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylis (Litwa), A. Brandaws, dr J. Ustinskow (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I,Stepan (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow, prof. G. Dmitrak, A. Kisielow (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

1. W kategorii chórów amatorskich:

a) parafialnych :

Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, ”Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Soboru Św. Marii Magdaleny i Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska, „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa, „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina).

b) świeckich:

Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borysowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska, „Ranica” z Mińska (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada, „Megiddo” z Megiddo (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego, „Kamertonas” z Kowna (Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki i Uniwersytetu z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki, i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska, Akademicki Męski („MIFI) i Kameralny „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy {Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa ,”Oriana” z Odessy (Ukraina).

c) dziecięco-młodzieżowych

Chóry: Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i ”Lira” z Mińska, (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka”, „Radost” i „Lel” z Moskwy (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

Chóry: Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Żeński College’u Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic (Polska), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński College’u Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj strum” z Nikołajewa, Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

3. W kategorii chórów zawodowych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”,„Cantemus i „Visson” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw , „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych , Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy , Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” z Częstochowy (Polska), „Drewnierusskij raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa i „Wiwat” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Chór Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Chór Państwowej Filharmonii z Kostromy, Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane” , „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik”, Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego i „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa, Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

 

Regulations

 1. We have organized the International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka” every year in May since 1982.
 2. Mixed, male and female choirs (max. 35 singers in choir) both from Poland and from abroad participate in the Festival in the following categories:

1. amateur choirs:

a) parish choirs

b) secular choirs

c) children’s choirs

2. music academies choirs

3. professional choirs

 1. The category and the authenticity of each amateur choir should be confirmed by its artistic manager.

 2. The repertoire should contain no less than five Orthodox Church music pieces, while the time to perform them should be about 18-20 minutes.

The organizers recommend selecting repertoire from different historical periods.

Any changes in the repertoire should be reported till March 15, 2016.

 1. Applications should be sent to the Organizers’ Office by 15 December 2015.

 2. The applications should be supplemented by program and records (audio or video) of the choir.

 3. The organizers will inform choirs about the qualification to the Festival till the end of January 2016.

 4. Qualified choirs, invited to participate in the Festival, are requested to submit the following data till the end of February 2016. 

a) phonetic titles with duration time of each composition

b) full names of their composers

c) notes of all the compositions in the program.

 1. The performances of the choirs are estimated by the international jury presided by Prof. Romuald Twardowski on the basis of the following criteria:

a) choice of repertoire

b) interpretation

c) conducting

d) artistic impression

10. All participating choirs will be granted commemorative diplomas. The best choirs will be awarded prizes. The choirs appointed by the jury are obliged in the same composition as during the qualifying auditions. to take part in Gala Concert.

11. Organizers cover lodging and sustenance (3 meals a day).

12. Qualified participants cover their travel expenses and are to partly finance their visit by making the transfer of money (20 EURO per person – daily) onto the organizers’ bank account before 15 of February 2016.

13.The written resignation from the participation in the Festival before March 01, 2016, enables the possibility of the return of the carried funds.

14.During the Festival the choirs have an opportunity to give additional concerts (also with a different repertoire).

15.The organizers reserve unlimited right for recording, duplication and distribution of recorded concerts. The choirs and their conductors do not receive any fees for participation in the concerts or for eventual radio or TV recordings made during the Festival.

16.All decisions of the regulations are final. 

17.Applications and any additional information may be obtained from:

Managing Office

of International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka”

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17- 200 Hajnówka, Poland

tel./ fax. 0048 85 682 20 89 or 0048 85 682 32 02

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

Director  of the Festival           

Mikołaj Buszko           

APPLICATION FORM OF THE

INTERNATIONAL FESTIVAL OF ORTHODOX CHURCH MUSIC “HAJNÓWKA”

1. Name of a choir, address, phone number, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Name and surname of a conductor, address, phone number, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Patronating institution (address):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. The category in which the choir is going to perform (according to rules and regulations):

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Number of participants (man and women):

…………………………………………………………………………………………………………….

6. The sort of transport the choir is going to arrive:

 …………………………………………………………………………………………

7. We accept conditions of regulation.

8. Enclosures:
– information about choir
– artistic biography of conductor
– a good quality photo of the choir (format 9 x 14)
– recording of a choir
– other informational and advertising materials.

……………………………………
Patronating institution’s sign

 

…………………………………..
Conductor’s sign

Information about the Festival

The organizer of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” is the “Orthodox Church Music” Foundation in Hajnówka.

We have held the Festival annually ever since 1982. So far, 776 choirs from 36 countries from Europe, Asia, North America, Africa and Australia have participated in the Festival. We hosted choirs from Armenia, Australia, Belgium, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany Greece, , Hungary, Italy, India, Israel, Serbia , Kazakhstan, Kenya, Korea, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Germany, Poland, Russia, Romania, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, and the United States.

The aim of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” is to present the great artistic and spiritual values of Orthodox Church music. Its program also creates opportunities for discussions, meetings, exchanges of experiences and forming new relationships between participants from different environments – thus, it is equally enriched by its aesthetic and educational objectives.

So far, the Festival has taken place under the Patronage of the President of Poland as well as the Patronage of the Polish Ministry of Culture and under the Artistic Patronage of prof. K. Penderecki.

Among the members of the jury of the previous Festivals, one would find such names as: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, rev. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, rev. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Poland), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Belarus), prof. D. Dymitrow, rev. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bulgaria), dr D. Oikonomou, G. Picardo (England), prof. N. Ossorguin (France), J. Dautov (Kazakhstan), A. Brandaws, dr Y. Ustinskov (Latvia), prof. P. Gylis (Lithuania), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I.Stepan (Moldova), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, rev. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow, prof. G. Dmitrak, A. Kiselow (Russia), dr A. Derevjanikowa (Slovakia), P. Vitovec (Switzerland), I.Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Archbishop Ionafan (Ukraine), , and other experts in choral and orthodox church music.

Among the Festival’s award winners we find:

1. Amateur choirs:

a) parish choirs:

Saghmos” Choir from Erevan (Armenia), Diocese of the Russian Orthodox Church Abroad Choir from Croydon– Sydney (Australia), from Lahovichi village, the Choir of the Church of the Icon of the Mother of God „Joy of all in sorrow” from Minsk, Minsk Theological Seminary Choir from Zhirovichy (Belarus), “Vila” from Prijedor (Bosnia and Herzegovina), of the Church St. Petka from Plovdiv (Bulgaria), Kykkos Monastery Choir (Cyprus), Coptic from Faisal – Giza (Egypt), of the Church St. Nicholas from Tallin, “Supriadki” from Narva (Estonia), from Oulu, from Tampere (Finland), of the Church St. A. Newsky from Paris (France), of the Church of St. Panteleimon from Tbilisi, “Nekressi” from Lagodekhi (Georgia), Bulgarian Orthodox Church Choir in Berlin (Germany), “Zumoro” Theological Seminary from Kottayam-Kerala (India), Metropolitan from Riga, Old Believer Choir from Daugavpils (Latvia), “St. Zlata Maglenska”, “St. Kliment Ohridski” from Skopje (Macedonia), of the Monastery of St. Teodor from Chisinau (Moldova), Priests of the Orthodox Białystok-Gdańsk Diocese Choir, Children’s, Youth and Mixed Choirs of the Church St. Nicholas and “Carmen” Cathedral Choir from Białystok, Orthodox Institute of Psalmists Choir from Hajnówka, Christian Academy of Theology and of the Church St. Maria Magdalena of the Uspenska Church Choir from Warsaw from Białowieża, Białystok, Fasty, Hajnówka, Narewka, Lublin, Sanok, Wrocław, and Zabłudów (Poland), Orthodox Church Clergy Academy Choir from Sankt Petersburg, The Schools of Orthodox Church Chant of Kruticky Patriarch „Podworja” Choir of Novospassky Monastery from Moscow, Church Choir from Nizhnij Novgorod, Female Choir from Novgorod, Sortowała, of the Church St. Apostle Andrew from Kaliningrad, “Rostov-Don Art Music” of the Church St. George from Rostov and “Lampada” Children’s Choir from Kursk, “Simwoł Wiery” from Voronezh (Russia), of Orthodox Theology Faculty of The University from Iassi (Romania), „Mokranjac”, St. Arch. Gabriel’s Church from Belgrade ( Serbia), Jarabina, of Orthodox Theology Faculty of The University from Presov , „Chrysostomos” Greco-Catholic Cathedral Choir from Bratislava (Slovakia), “Sofia” from Stockholm (Sweden), Choir from Kiev – Pieczerska Ławra, Youth Choir “O czudiesie” Orthodox Church St. Nicholas from Kiev, of Svyatopokrovsky Monastery from Kharkov, from Moshna, Children Cathedral from Winnica, from Zolotonosha, Kiev Orthodox Christian Academy Choir (Ukraine).

b) secular amateur choirs:

Dietstwo” from Borysow, “Raduga” from Baranovichi, Railway Cultural Centre from Brest, “Dziannica” from Homel, Trade Union Cultural Centre ,“Ranica”, “Cantus Juventae”, Chamber Choir “Salutaris”,Belarus National University Folk Choral Capella from Minsk “Mozaika” from Mohylew, , Chamber from Novopolatsk, “Cantare” from Orsza, Ranica from Minsk (Belarus), „Molitva” from Roosdaal (Belgium), „Dariali” from Tibilisi (Georgia), “Na’ama” form Givat Ada, “Megiddo” from Megiddo (Israel), “Pro musica” Vilnius University Choir, ”Kamertonas” from Kovno (Lithuania), “Accolada” from Riga, Music Academy from Daugavpils (Latvia), “Rustiko” from Skopje (Macedonia), “Gloria” and “Lira” from Chisinau (Moldova); Medical Academy, Academic of the University, Politechnical Institute, Provincial Police Command from Bialystok, Chamber from Bydgoszcz, Częstochowa Politechnical Institute, Medical Academy, Chamber University from Gdańsk, Politechnical Institute from Gliwice, “Psalmodia” Choir of the Theological Academy from Krakow, Lublin Catholic University Choir, “Bel Canto” from Olsztyn, “Capella Musicae Antique Orientalis” from Poznań, „Slowiki 60” from Szczecin, Zofia Kurowska Cameral Choir from Słupsk, The Inter-University Academic Choit of Warsaw, Politechnical Institute and Warsaw University, “Cansonanza”, “Cantilena”, “Gaudium”, Politechnical Institute Miners’ Choir and Medical Academy Choir from Wrocław (Poland), State University of Omsk Choir, Academic Male Choir (MIFI) and „Soglasije” Cameral Choir of the Moscow National Agricultural University (Russia), “Collegium Musicum” of the State University of Arts from Belgrad (Serbia), “Capella Russian Male Chorus” from New York, “Romeiko” from Philadelphia (USA), “Widrodzennia” Choir from Kriwyj Rih, “Orfeusz” Choir and Lecturers’ Choir from the State Musical Secondary School from Lviv, “Szkolnyje Gody” Choir from Simferopol, Politechnical Institute from Kiev, Oriana” Choir from Odessa (Ukraine).

c) сhildren’s сhoirs:

Children’s Fine Arts School Choirs from Kamieniec, “Lira” Choir from Minsk (Belarus), Choir of Lithuanian Radio and TV from Vilnius (Lithuania), Youth Cultural House Choir from Bialystok (Poland), State Conservatory Choir from Rostov, “Wiesnianka”, „Radost” and “Lel” from Moscow (Russia), “Wohnyk” Palace of Children and Youth Choir, National Music Academy Boys’ Choir from Kiev, “Zorinka” from Ternopol (Ukraine).

 1. Music Academies Choirs:

National Music Acadeny Choir from Astany (Kazachstan)¸ Belarus National Music Academy Students’ Choir, „Elegia” Choir from Minsk, „Visson” Choir of the Republican Center of Contemporary Christian Culture, „Blagowiest” from Minsk, “Sonet” Choir of the Grodno Music Academy, Lida Music College Female Choir (Belarus), “Schola Cantorum Budapestiensis” from Budapest (Hungary), „Renaissance” Choir of the Chisinau Music Academy (Moldova), Cameral Music’s Academy of Katowice (Poland) Student Choir of the St. Petersburg Conservatory, Female Choir of the St. Petersburg National Music College, Gnesinykh Music Academy Choir, Music College Choir of the Moscow Conservatory (Russia), “Collegium Musicum” Choir of the National University of Fine Arts in Belgrade (Serbia), “Soniacznyj strum” Academic Choir from Nikolayev, Worobkiewicz Provincial Fine Arts School Choir from Czerniowce, Academic Choir of the Institute of Fine Arts of the East European National University in Lutsk (Ukraine).


 1. Professional Choirs:

Ter-Oganisjan” Choir and “Avedis” Choir from Yerevan (Armenia), Chamber Choir and „Grodnienskaja Kapella” Choir from Grodno, Philharmonic Choir from Homel, National Radion and TV Choir from Belarus, R. Shirma National Choir, Music Academy Choir, Archstrategist Michael Orthodox Brotherhood Choir, “Radziwiłła” Choir and “Cantemus” Choir from Minsk (Belarus), “Ivan Spasov” Choir and “Filopopolis” Choir from Plovdiv, “Alleluia” Choir and “Joan Kukuzel-Angeloglasniat” Choir from Sofia (Bulgaria), Estonian Male National Choir from Tallinn (Estonia), “Kiedrova” Choir from Paris (France), “Orovela” from Tibilisi (Georgia), „Drama’s Domestics” Byzantine Choir from Drama, (Greece) “Musica Aeterna” from Jerusalem (Israel), “St. Ephraim” Byzantine Choir from Budapest (Hungary), “Eufone” from Turin (Italy), National Theatre of Opera and Ballet Choir from Astana (Kazakhstan), “Orthodox Church Music” Choir from Riga (Latvia), “Aukuras” from Klajpeda, “Brevis”, “Vilnius” and “Orthodox Music Ensemble” choirs from Vilnius (Lithuania), Music Academy Theatre and Fine Arts Choir, Moldova Republic National Philharmonic Choir, “Credo” Choir of the Orthodox Metropolis, „Moldova” Choir of National Radio and TV, “Gavriil Musicescu” from Chisinau, National Transnistrian Choir from Tiraspol (Moldova), Polish Radio and TV Broadcast Choir from Kraków,, “ Warsaw Chamber Opera Orthodox Church Music Cameral Ensemble”, Szurbak Male Choir of Church Music, „Modo Maiorum” from Warsaw, Wrocław Philharmonic Choir, Częstochowa Philharmonic Choir “Collegium Cantorum” (Poland), Chamber Choir from Kaluga, Chamber Choir of the Moscow National Conservatory, Svieshnikov National Choir, “Kozevnikov” Moscow National Choir, Jurlov National Capella Choir and „Vivat” Choir from Moscow, “Drevnierusski raspew” from Moscow, “Niżnij Novgorod” Choir, Ural National Chamber Choir from Perm, “Svietilen” Choir from Starocherkask Monastery from Rostov, M. Glinka National Capella from St Petersburg, “Saratov Theatre of Choral Music” from Saratov, Cameral Choir from Tambow, Tomsk National University Choral Capella, North Ossetia’s Philharmonic Male Choir from Vladikavkaz, National Kostroma Philharmonic Academic Chamber Choir, Cameral National Philharmonic Choir from Czelabińsk (Russia), “Corala Patriarhiei Romane” Choir, “Preludiu” Choir of the National Center of Arts and „Divina Armonie” Choir from Bucharest (Romania), Dnitropietrowsk Philharmonic Choir, “Legenda” Choir from Drohobych, „Kiev” ,“Credo”, “Krieshtchatik”, Rewucky Men’s Choral Capella and “Sophia” Choir of the National Composer Association from Kiev, “Oranta” from Lutsk, “Oreya” from Zhitomir, “Tawriczeskij Błagowiest” from Symferopol, “Woskriesinnia” from Ivano-Frankivsk, D. Bortnansky Academic Choir from Chernihiv, Choir of the National Radio of Ukraine from Kiev (Ukraine).

Pегламент

 1. Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувка” организуем ежегодно в мае с 1982 г.

 2. В Фестивале могут принимать участие хоры смешаные, мужские и женские (не более 35 хористов) в следующих категориях:

1. любительские хоры:

а) приходские

б) светские

в) детские

2. музыкальных учебных заведений

3. профессиональные хоры

 1. Категорию и аутентичность любительского хора подтверждает лично руководитель хорового коллектива.

 2. Программа должна состоять не менее чем из пяти (5) произведений, исключительно из православной, церковной музыки.

Время исполнения самой музыки 18 – 20 минут. Желательно, чтобы репертуар хора был богат, программа разнообразная с исторической точки зрения. Изменения в программе возможны до 15.03.2016 г.

 1. Заявление об участии” в Фестивале нужно отправлять по адресу организатора до 15 декавря 2015 г.

 2. К заявке нужно приложить программу и запись хора.

 3. pOешении квалификации хора организатор сообщает к концу января 2016 г.

 4. Заквалифицированные и приглашенные на Фестиваль хоры, должны прислать до конца февраля 2016 г. следующие данные:

а) фонетические названия со временем исполнения каждого произведения

б) имена и фамилии композиторов

в) ноты программных произведений (по одному экземпляру)

 1. Прослушивание хоров будет оценивать международнoе жюри под руководством проф. Ромуальда Твардовского.

Критерии оценки:

а) подбор репертуара,

б) интерпретация,

в) дирижирование,

г) артистическое впечатление.

10. Все хоры получают на память дипломы, а самые лучшие будут награждены. Xоры,выбранные жюри, в таком же составе, как во время конкурсных выступлений должны обязательно принять участие в Торжественным Концерте в конце Фестиваля.

11. Организаторы обеспечивают участников ночлегами и трёх разовым питанием.

12. Участники оплачивют путевые расходы и частично своё пребывание (20 € за человека в сутки), сумму необходимо вплатить на счёт организатора до 15 февраля 2016 после квалификации.

13. Письменный отказ от принятия участия в Фестивале, заявлен организаторам Фестиваля до 01 марта 2016 даёт возможность возврата дофинансирования.

14. Кроме участия в Фестивале организаторы предусматривают участие хоров в сопутствующих концертах (также с другой программой).

15. Организаторы сохраняют за собой неограниченное право записи выступлений хоров и её распространение разными способами.Участие в концертах, запись на радио и телестудии, распостранение записей, сделанных на Фестивале организатором не оплачиваются. Хоры и дирижеры не получают гонорара.

16. Все правила распорядка будут безусловно выполняться.

17. Заявление о желании принять участие в Фестивале или получить о нем сведения можно по адресу:

Бюро

Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувка”

ул. Т. Солоневич 2,

17-200 Хайнувка, Польша

тел./факс 0048 85 682 20 89, 0048 85 682 32 02

email: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

www.festiwal-hajnowka.pl

Директор Фестиваля          

Миколай Бушко          

Заявление об участии в

Международном Фестивале Церковной Музыки

„Хайнувка”

1. Назва хора, адресса, номер телефона, email:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Имя и фамилия дирижёра, адресса, номер телефона, email:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3. Покровительственное учреждение (адресса):

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

4. Категория, в которой хор заявляет свое участие (согласно регламента):

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Количество участников (в этом мужчин и женщин):

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Вид транспорта на котором хор намечает приехать:

…………………………………………………………………………………………………………….

7. Принимаем условия указаные в Регламенте.

8. Прилагаем:

–   информации о хоре

–   артистическую биографию дирижёра,

–   цветную фотографию хора (формат 9х14),

–   звукозапись хора,

–   другие информационные и рекламные материалы о хоре.

……………………………………
Печать и подпись покровительственного

 

…………………………………..

Подпись дирижёра

                       учреждения

 

Информация о Фестивале

Организатором Международного Фестиваля Церковной Музыки-„Хайнувка” является Фонд „Церковная Музыка” в Хайнувке – Польша.

Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувкa”организуем ежегодно с 1982 г. До настоящего времени участвовали в нем 776 хоров из 36 стран Европы, Азии, Северной Америки, Австралии и Африки : Австралии, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Босни иХерцеговины, Венгрии, Германии, Греции,Грузии, Египта, Индии, Ирана, Италии, Израиля, Казахстана, Кипра, Кении, Кореи,Литвы, Латвии, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии , Словакии, США, Украины, Финландии, Франции, Чехии, Швейцарии,Швеции, Эстонии.

Целью Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувкa” является представление высоких артистических и душевных ценностей церковной музыки.

Формула фестиваля, создающая возможность для дискусии, встреч, обмены опыта и завязывания дружбы между участниками разных сред – обогощает его характер в эстетические и воспитательные цели.

Фестиваль проходит под Патронатом: Президента Польши, Министра Культуры и под Художественным проф. К. Пендерецкого.

В жюри Фестиваля Церковной Музыки до настоящего времени заседали между прочим: проф. Р. Твардовски, проф. В. Белецка, проф. Р. Груча, проф. К. Гурски, М. Эригина, Е. Завиша, проф. С. Круковски, проф. Э. Куликовски, о. доктор М. Ленчевски, Я. Лукашевски, проф. В. Милковска, проф. Б. Савицка, проф. Ч. Фрэунд, o. Е. Шурбак, (Польша), др. Д. Оикономоу, Г. Пикардо (Англия), проф. Л. Ефимова, проф. В. Ровдо, О. Янум (Беларусь), проф. Д. Димитров, о. А. Лашков, В. Николов, (Болгария), Е. Даутов (Казахстан), П. Гилис (Литва), А. Брандавс, др. Е. Устинсков (Латвия), проф. В. Болдурат, проф. Т. Згуряну, И. Степан (Молдова), проф. З. Запров (Македония), проф. А. Кожевников, проф. В. Минин, о. Никифор, проф. И. Рaевский, проф. Б. Тэвлин, проф. Б. Селиванов A. Киселёв (Россия), др. А. Деревяникова (Словакия), Н. Гобдыч, проф. Л. Дычко, Архиепископ Ионафан, И. Цыклиньский (Украина), проф. Н. Оссоргуин (Франция), П. Витовец (Швейцария), и другие знатоки хоровой и церковной музыки.

Среди многих лауреатов находятся:

 1. Среди любительских хоров:

а) приходских

Хоры: „Saghmos” из Еревани (Армения), Австралийской Епархии Русской Православной Церкви за границей из Кройдон – Сидней (Австралия) из деревни Ляховичи, Прихода в честь иконы Божей Матери „Всех скорбящих Радости” из Минска, Минской Духовной Семинарии из Жирович (Беларусь), „Св. Петки” из Пловдив (Болгария), „Vila” из Приедора (Босния и Герцеговина), Болгарской Православной Церкви из Берлина (Германия), Церкви Св. Пантелеймона из Тбилиси, „Нэкресси” из Лягодехи (Грузия), Коптийский из Фаизал – Гиузы (Египт), „Zumoro” Православной Семинарии из Коттаям – Керала (Индия), Монастыря из Кыккос (Кипр), Митрополичий из Рыги, Cтаробрадческий из Даугавпилс (Латвия), „Св. Злата Магленска” и „Св. Климент Охридзкий” из Скопье, (Македония), Монастыря Св. Теодора из Кишинёва (Молдова), Православного Прихода из: Белостока, Варшавы, Вроцлава, Люблина, Санока, Хайнувки, Беловежы, Фаст, Наревки, Заблудова, Хрестианской Духовной Академии, Церкви Св. Марии Магдалены и Церкви Успенскей из Варшавы, Духовенства Белостоцко-Гданьской Епархии, Детский, Юноший и Смешаный Церкви Св. Николая, и Кафедралный „Carmen” из Белостока, Училища Псаломщиков из Хайнувки (Польша), Крутицкого Патриаршего Подвория и Новоспасского Монастыря из Москвы, Старообрядческий из Нижнего Новгорода, Женский из Новгорода, Санкт-Петерсбургской Духовной Академии, из Кондопоги, Сортовалы, Свиблова, Асамбль солистов „RostovDon Art Music” Церкви Св. Георгия из Ростова Детский „Лампада” из Курска, „Символ Веры” из Воронежа (Россия), Отделения Православной Теологии Университета в Иаси (Румыния), Яробины, Отделения Православной Теологии Университета из Прешова, Кафедральный „Хризостомос” из Братиславы (Словакия), Братский Киево – Печерской Лавры, из Мошны, Святопокровского Монастыра из Харкова, Детский Кафедралный из Винницы, из Золотоношы, Молодежный хор „O чудесе” Церкви Св. Николая из Киева, Киевской Православной Духовной Академии (Украина), из Оулу, Тампэрэ (Финландия), Собора Св.А.Невского из Парижа (Франция), „Софиa” из Cтокгольма (Швеция), Церкви Св. Николая из Таллина, „Супрядки” из Нарвы (Эстония), „Мокраняц” и Церкви Св. Архангела Гавриила из Белграда (Югославия).

б) светских:

Хоры: „Радуга” из Баранович, „Детство” из Борисова, Дворца Культуры Железнодорожников из Бреста, „Дзянница” из Гомеля, „Раница”, Републиканского Дворца Культуры Профсоюзовб „Salutaris”б „Cantus Juventae” и Народная Хоровая Капелла Белорусского Государственного Университета из Минска, „Мозайка” из Могилева, Камерный из Новополоцка, „Cantare” из Оршы, Раница из Минска (Беларусь), ”Моlitva” из Роосдаал (Белгия), „Дариали” из Тбилиси (Грузия), „Naama” из Гиват Ада, „Megiddo” из Мегиддо (Израил), Pro musica” Виленъского Университета u Каунасский Смешанный Kamertonas (Литва), „Accolada” из Рыги, Хор Музыкальной Школы из Даугавпилс (Латвия), „Рустико” из Скопье (Македония), „Глория” и „Лира” из Кишинева (Молдова), „Cantilena”, „Cansonanza”, „Gaudium”, Шахтёрский Политехники и Медыцыньской Академии из Вроцлава, „Капелла Музыка Антиква Ориенталис” из Познани, Академический Учебных Заведений, Варшавскoго Университета и Политехники из Варшавы, Камерный”, Университета, Политехники и Медицинской Академии из Гданьска, „Bel Canto” из Ольштына, Камерный из Быдгощы, Медыцыньской Академии, Университета, Политехникии и Хор Областной Комендантуры Полиции из Белостока , Академический Гливицкой Политехники, Политехники из Ченстоховы, Католического Люблиньского Университета, „Psalmodia” Папской Теологической Академии из Кракова, „Słowiki 60” из Шчецина, им. З. Куровской из Слупска (Польша), Государственного Университета из Омска, Академический Мужской Национального исследовательского ядерного университета «МИФI» u Камерный „Согласие” Государственного университета по земпеустройству из Москвы (Россия), „Collegium Musicum” Государственного Художественного Университета из Белграда (Сербия), „Capella Russian Male Chorus” из Ню Йорка, „Romeiko” из Филадельфии (США), „Видродження” из Кривого Ригу, „Школьные Годы” из Симферополя, „Орфей” и Препадавателей государственного музыкального училища из Львова, Капелла Киевского Политехнического Унститута и „Opиaна” из Одессы (Украина).

в) детских:

Хоры: Детской Школы Искусств из Каменцa и ”Лира” из Минска (Беларусь), Хор Pадио и Tелевидения Литвы из Вильнюса (Литва), Камерный хор Детской хоровой школы из Кишынёва (Молдова), Молодёжного Дома Культуры из Белостокa (Польша), Гос. Консерватории из Ростова, „Веснианка”, „Радость” и „Лель” из Москвы, (Россия), „Вогнык” Дворца детей и юношества, Мальчиков и юношей Национальной Музыкальной Академии Украины из Киева, ”Зоринка” из Тернопола (Украина), ”Радуга” из Таллина (Эстония)

 1. Среди хоров музыкальных учебных заведений:

Хоры: „Элегиа” из Минска, Женский Хор Музыкального Колледжа из Лиды, ”Сонет” Музыкальной Школы из Гродна u Студенческий Белорусской Государственной Музыкальной Академии из Минска (Беларусь), Schola Cantorum Budapestiensis” из Будапеста (Венгрия), Казахской Академии Музыки из Астаны (Казахстан), „Реннаиссансе” Академии Музыки из Кишынёва (Молдова), Камерный Музукальной Академии в Катовицах (Польша), Студенческий – Государственной Консерватории и Женский Хор Национального Музыкального Колледжа из Cт. Петербурга, Академии Музыки им. Гнесиных из Москвы u Хор Академического Музыкального Колледжа при Московской Консерватории (Россия), Collegium Musicum” Гос. Университета Искусств из Белграда (Сербия), ”Сонячный струм” из Николаева Академический Института Искусств Национального Университета из Луцка u Областной Школы Искусств из Черновцив (Украина).

 1. Среди профессиональных хоров

Хоры: им. Тер-Оганисиана и „Avedis” из Еревани (Армения), Филармонии из Гомеля, Камерный и «Гродненская капелла» из Гродна, Государственнй Беларусского Радио и Телевидения, Государственный им. Р. Шырмы, Музыкальной Академии, Православного Брацтва „Архистратига Михаила”, „Радзивиллы”, „Cantemus”, „Visson из Минска (Беларусь), „Иван Спасов” и „Филипополис” из Пловдива, „Аллилуя” и „Иоан Кукузел-Ангелогласнят” из Софии (Болгария), Византийский „Św.Efraim” из Будапешта (Венгрия), Византийский „Dramas Domestics из Драма (Грециа), „Оровэла” из Тбилиси (Грузия), „Мusice Aeterna” из Иерусалима (Израиль), „Еufoneе” из Турина (Италия), Национального Театра Оперы и Балета из Астаны (Казахстан), „Церковной Музыки” из Рыги (Латвия), „Аukuras” из Клайпеды, „Brevis” и „Vilnius” из Вильнюса (Литва), Православной Митрополии, „Credo”, Национальной Филармонии, Академии Искусств, Капелла Радио и Телевидения „Моłdova” и „Гавриил Музическу” из Кишинёва, Приднестровский Государственный Хор из Тираспола (Молдова), Польского Радио и Телевидения из Кракова, „Церковной Музыки” Варшавской Камерной Оперы , „Мужской Церковной Музыки” о. Е. Шурбака uModo Maiorum из Варшавы, Филармонии из Вроцлавя, Филармонии г. Ченстохова „Collegium Cantorum(Польша), Камерный Города Калуга, „Виват”, „Древнерусский распев”, „Государственный Академический Русский им. Свешникова, Государственный Московский Кожевникова, Камерный Московской Консерватории и Гос. Академическая Капелла Росии им. А. Юрлова из Москвы, „Нижний Новгород”, „Уралъский Государственный” из Перми, Государственная Капелла им. М.И. Глинки из Санкт-Петерсбурга, „Саратовский Театр Хоровой Музыки”, „Светилен” Старочеркасского Свято – Доньского Монастыра из Ростова на Дону, Камерный им. С. Рахманинова из Тамбова, Капэлла Томского Университета, Мужской хор Северо-Осетинской Госфилармонии из Владикавказа, Академический Хор Государственной Фильгармонии из Костромы, Камерный Государственной Челябинской Филармонии (Россия), „Cоrala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Националъного Центра Исскуств Румынии u Академический „Divina Armonie из Бухареста (Румыниа), „Киев”, „Кредо”, „Крещатик”, Мужская Хоровая Капелла им. Ревуцького u Камерный „София” Национального Союза Композиторов Украины из Киева, „Орея” из Житомера, „Оранта” из Луцка, „Таврический Благовест” из Симферополя, „Легенда” из Дрогобыча, Днепропетровской Филармонии, „Воскресинниа” из Ивано – Франковска, Академический им. Д. Бортнянского из Чернигова, Национальный Радия Украины из Киева (Украина), „Кедрова” из Парижа (Франция), Националъный Мужской Естонии из Таллина (Эстония).