LOGO MFMC 2017

ХХXVI Международный
Фестиваль Церковной Музыки
„Хайнувка 2017”
Белосток
Польша
24-28.05.2017 r.


 

PROGRAM FESTIWALU

 

XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017” w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

INAUGURACJA FESTIWALU

 

24 maja 2017. godz. 19.00
OTWARCIE FESTIWALU
KONCERT INAUGURACYJNY
„Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej”
w wykonaniu
Akademickiego Chóru Rosyjskiej Akademii Muzyki
Gniesinych z Moskwy
pod dyr. Dmitrija Oniegina

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 

25.05.2017 (czwartek) godz. 17.00
1. Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” – Moskwa (Rosja)
2. Chór „Nicolae Bogdan” – Sighisoara (Rumunia)
3. Dziecięcy Chór „Siem not radugi” – Klimowsk (Rosja)
4. Dziecięco-młodzież. Chór „Rapsodia” – Kiszyniów (Mołdawia)
5. Dziecięcy Wzorcowy Chór „Minskije zori” – Mińsk (Białoruś)
6. Dziecięcy Wzorcowy Chór „Raduga” – Baranowicze (Białoruś)
7. Dziecięcy Wzorcowy Chór „Kastalija” – Moskwa (Rosja)
 
26.05.2017 (piątek) godz. 17.00
1. Międzyparafialny Chór „Kamerton” – Giżycko (Polska)
2. Zespół Sztuki Śpiewu „Srietienije” – Mińsk (Białoruś)
3. Zespół Wokalny „Melizma” – Skopje (Macedonia)
4. Zespół Śpiewu Sakraln. „Preobrażenije” – Szczuczin (Białoruś)
5. Żeński Chór Akadem. „Melodia” – Iwano-Frankowsk (Ukraina)
6. Sopocki Chór Kameralny „Continuo” – Sopot (Polska)
7. Chór Winnickiej Uczelni Muzycznej – Winnica (Ukraina)
8. Chór Wojskowej Akademii Technicznej – Warszawa (Polska)
9. Męski Chór „Ąžuolų klubas“ – Wilno (Litwa)
10. Chór Uniwersytetu Kijowskiego „Dnipro” – Kijów (Ukraina)
27.05.2017 (sobota) godz. 15.00
1. Chór Konserwat. Uralskiego „Sogłasije” – Jekaterynburg (Rosja)
2.Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki – Żytomierz (Ukraina)
3. Żeński Chór „Mirum” Koledżu Muz. – Nowopołock (Białoruś)
4. Chór Państw. Akademii Muzyki – Dniepropietrowsk (Ukraina)
5. Wokalny Zespół „Acusto” – Kowno (Litwa)
6. Katedralny Chór „Znamiennia” – Równe (Ukraina)
7. Kameralny Chór „ Kapełła Mohylewa” – Mohylew (Białoruś)
8. Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” – Krasnojarsk (Rosja)
9. Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” – Kijów (Ukraina)

 

 

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

 

28.05.2017 (niedziela)
 
godz. 14.00  Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród
godz. 16.00  Koncert Galowy

 

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y!

 

FESTIVAL PROGRAM

 

FESTIVAL INAUGURATION

24 May 2017, 19.00

Podlasie Opera and Philharmonic, Białystok, Podleśna 2

FESTIVAL OPENING

INAUGURATION CONCERT

„Masterworks of Orthodox Church Music”

performed by

Academic Choir of Gnessis State Musical College from Moscow
under the direction of Dmitry Oniegin

COMPETITION AUDITIONS

Podlasie Opera and Philharmonic, Białystok, Podleśna 2

25.05.2017 (Thursday) at 17.00

26.05.2017 (Friday) at 17.00

27.05.2017 (Saturday) at 15.00

 

FESTIVAL CONCLUSION

Podlasie Opera and Philharmonic, Białystok, Podleśna 2

28.05.2017 (Sunday)

14.00 – Announcement of Jury’s verdict and award ceremony

16.00 – Gala Concert

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

 

ИНАУГУРАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

24 мая 2017 г. в 19.00

Опера и Филармония Подляска, Бялысток, ул. Подлесьна 2

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ИНАУГУРАЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ

«Шедевры Церковной Музыки»

в исполнении

Академического Хора Российской Академии музыки им. Гнесиных

из Москвы

под рук. Дмитрия Онегина

ПРОСЛУШИВАНИЯ

Опера и Филармония Подляска, Бялысток, ул. Подлесьна 2

25.05.2017 (четверг) в 17.00

26.05.2017 (пятница) в 17.00

27.05.2017 (суббота) в 15.00

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

 

Опера и Филармония Подляска, Бялысток, ул. Подлесьна 2

28.05.2017 (воскресенье)

14.00 – Объявление вердикта Жюри и церемония награждения

16.00 – Гала-концерт

Informacja o Festiwalu

      Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.
Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 811 chórów z 38 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk – wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.
Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.
W jury dotychczasowych edycji Festiwalu zasiadali między innymi: prof. R. Twardowski, prof. V. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, ks. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, ks. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Białoruś), prof. D. Dymitrow, ks. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), J. Dautow (Kazachstan), prof. P. Gylys (Litwa), A. Brandaws, dr J. Ustinskow (Łotwa), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I. Stepan (Mołdawia), ks. dr I. Moody (Portugalia), prof. G. Dmitrak, A. Kisielow, prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, o. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Sieliwanow, prof. B. Tewlin (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:

1. W kategorii chórów amatorskich:

a) parafialnych:
Chóry: „Saghmos” z Erewania (Armenia), Diecezji Australijsko-Nowozelandzkiej z Sydney (Australia), ze wsi Lachowicze, Parafii p.w. Ikony Matki Bożej „Pocieszycielki Wszystkich Strapionych” z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic, Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z Orszy, Kameralny „Prieobrażenije” Parafii p/w Bożego Narodzenia z Borisowa (Białoruś), „Vila” z Prijedor (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Koptyjski z Faisal – Gizy (Egipt), Cerkwi Św. Mikołaja z Tallina, „Supriadki” z Narvy (Estonia), Oulu, Tampere (Finlandia), Soboru Św. A. Newskiego z Paryża (Francja), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi, „Nekressi” z Lagodekhi (Gruzja), „Zumoro” Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), „Mokranjac” i Cerkwii Św. Arch. Gabriela z Belgradu (Jugosławia), Metropolitalny z Rygi, Staroobrzędowców z Daugavpils (Łotwa), „Św. Zlata Magleńska” i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru Św. Teodora z Kiszyniowa (Mołdawia), Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej z Berlina (Niemcy), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Dziecięcy, Młodzieżowy i Mieszany Soboru Św. Mikołaja oraz Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Soboru Św. Marii Magdaleny i Cerkwi Uspeńskiej z Warszawy, Białowieży, Fast, Hajnówki, Narewki, Lublina, Sanoka, Wrocławia i Zabłudowa (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu, Kondopogi, Swibłowa, Sortowały, Soboru Św. Apostoła Andrzeja z Kaliningradu, Zespół Solistów „Rostow-Don Art Music” Cerkwi pw. Św. Jerzego z Rostowa, „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska, „Simwoł Wiery” z Woroneża (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Jarabiny, Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Preszowa, „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja), „Sofia” ze Sztokholmu (Szwecja), Bracki Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Młodzieżowy „O czudiesie” Cerkwi Św. Mikołaja z Kijowa, Moszny, Dziecięcy Katedralny z Winnicy, z Zołotonoszy, Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina), Prawosławnego Soboru „Św. Tomasza” z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

b) świeckich:
Chóry: „Raduga” z Baranowicz, „Dietstwo” z Borisowa, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, „Dziannica” z Homla, „Mozaika” z Mohylewa, Kameralny z Nowopołocka, „Cantare” z Orszy, „Ranica”, Pałacu Kultury Związków Zawodowych , „Salutaris”, „Cantus Juwentae” i Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś), „Molitva” z Roosdaal (Belgia), „Dariali” z Tbilisi (Gruzja), „Na’ama” z Givat Ada, „Megiddo” z Megiddo (Izrael), „Pro musica” Uniwersytetu Wileńskiego, „Kamertonas” z Kowna (Litwa), „Accolada” z Rygi, Szkoły Muzycznej z Daugavpils (Łotwa), „Rustiko” ze Skopje (Macedonia), „Gloria” i „Lira” z Kiszyniowa (Mołdawia), Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej i Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Politechniki Częstochowskiej, „Kameralny” Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Gdańska, Politechniki z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Bel Canto” z Olsztyna, „Capella Musicae Antiqua Orientalis” z Poznania, „Słowiki 60” ze Szczecina, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki, Politechniki i Uniwersytetu z Warszawy, „Cansonanza”, „Cantilena”, „Gaudium”, Górniczy Politechniki i Kameralny Akademii Medycznej z Wrocławia (Polska), Państwowego Uniwersytetu z Omska, Akademicki Męski (MIFI) i Kameralny „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), „Capella Russian Male Chorus” z Nowego Yorku, „Romeiko” z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, „Orfeusz” i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, „Szkolnyje Gody” z Symferopola, Politechniki z Kijowa, ”Oriana” z Odessy (Ukraina).

c) dziecięco-młodzieżowych
Chóry: Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca i „Lira” z Mińska, (Białoruś), Radia i TV Litwy z Wilna (Litwa), Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska), Państwowego Konserwatorium z Rostowa, „Wiesnianka”, „Radost” i „Lel” z Moskwy, Dziecięcej Kapeli Chóralnej z Wielkiego Nowgorodu (Rosja), „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży i Chłopięcy Akademii Muzycznej Ukrainy z Kijowa, „Zorinka” z Ternopola (Ukraina).

2. W kategorii chórów uczelni muzycznych:

Chóry: Żeński College’u Muzycznego z Lidy, „Sonet” Szkoły Muzycznej z Grodna, „Elegia” i Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś), Narodowej Akademii Muzyki z Astany (Kazachstan), Uczelni Muzycznej im. S.Broka z Daugavpils (Łotwa), „Renaissance” Akademii Muzyki z Kiszyniowa (Mołdawia), Kameralny Akademii Muzycznej z Katowic (Polska), Studentów Sankt-Petersburskiego Konserwatorium i Żeński College’u Muzycznego z Sankt-Petersburga, Akademii Muzyki im. Gniesinych i Akademicki College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim z Moskwy (Rosja), „Collegium Musicum” Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia), Akademicki „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa, Uczelni Sztuk Pięknych z Czerniowców, Akademicki Uniwersytetu Narodowego z Łucka (Ukraina), „Schola Cantorum Budapestiensis” z Budapesztu (Węgry).

3. W kategorii chórów zawodowych:

Chóry: im. Ter-Oganisjana i „Avedis” z Erewania (Armenia), Kameralny i „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. R. Szyrmy, Akademii Muzycznej, Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michaiła, „Radziwiłły”, Cantemus, „Visson” i Państwowy Kameralny Republiki Białoruś z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, „Aliłuja” i „Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat” z Sofii (Bułgaria), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), „Kiedrowa” z Paryża (Francja), Bizantyjski „Drama’s Domestics” z Dramy (Grecja) „Orowela” z Tbilisi (Gruzja), „Musica Aeterna” z Jerozolimy (Izrael), Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, „Brevis”, „Vilnius” i „Muzyki Cerkiewnej” z Wilna (Litwa), „Muzyki Cerkiewnej” z Rygi (Łotwa), Akademii Muzyki Teatru i Sztuk Pięknych, Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej, „Credo”, Radia i Telewizji „Mołdowa” i „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa, Państwowy Naddniestrzański z Tiraspola (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, „Zespół Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej”, „Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej” ks. J. Szurbaka i „Modo Maiorum” z Warszawy, Filharmonii Wrocławskiej, „Collegium Cantorum” Filharmonii Częstochowskiej (Polska), „Drewnierusskij Raspiew”, Kameralny Miasta Kaługi, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego, Państwowy im. Świesznikowa, Państwowy Moskiewski „Kożewnikowa”, Państwowa Kapela Chóralna im. A. Jurłowa, „Wiwat” i Moskiewski Państwowy Akademicki Kameralny „Minina” z Moskwy, „Niżnij Nowgorod”, Uralski Państwowy Kameralny z Permu, „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa, Państwowa Kapela im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, Kameralny z Tambowa, Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu z Tomska, Męski Filharmonii Płn. Osetii z Władykaukazu, Akademicki Państwowej Filharmonii z Kostromy, Kameralny Państwowej Filharmonii z Czelabińska, (Rosja), „Corala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Narodowego Centrum Sztuki i Akademicki „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, „Kijów”, „Kredo”, „Krieszczatik”, Męska Kapela Chóralna im. L. Rewuckiego, „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy i Narodowego Radia Ukrainy im. P. Majborody z Kijowa, „Oreja” z Żytomierza, „Oranta” z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola, „Woskriesinnia” z Iwano – Frankowska, Akademicki im. D. Bortniańskiego z Czernihowa, (Ukraina), Bizantyjski „Św. Efraim” z Budapesztu (Węgry), „Eufone” z Turynu (Włochy).

Информация о Фестивале

         Организатором Международного Фестиваля Церковной Музыки-„Хайнувка” является Фонд „Церковная Музыка” в Хайнувке – Польша.
Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувкa” организуем ежегодно с 1982 г. До настоящего времени участвовало в нем 811 хоров из 38 стран Европы, Азии, Северной Америки, Австралии и Африки: Австралии, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Италии, Израиля, Казахстана, Кипра, Кении, Кореи, Литвы, Латвии, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Югославии (Сербии и Черногории) и Соединённых Арабских Эмиратов.
       Целью Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувкa” является представление высоких артистических и душевных ценностей церковной музыки.
Формула фестиваля, создающая возможность для дискуссии, встреч, обмена опытом и завязывания дружбы между участниками разных сред – обогащает его характер в эстетические и воспитательные цели.
Фестиваль проходит под Патронатом: Президента Польши, Министра Культуры и под Художественным проф. Кжиштофа Пендерецкого.
       В жюри Фестиваля Церковной Музыки до настоящего времени заседали между прочим: проф. Р. Твардовски, проф. В. Белецка, проф. Р. Груча, проф. К. Гурски, М. Эригина, Е. Завиша, проф. С. Круковски, проф. Э. Куликовски, о. д-р М. Ленчевски, Я. Лукашевски, проф. В. Милковска, проф. Б. Савицка, проф. Ч. Фрэунд, o. Е. Шурбак, (Польша), д-р Д. Оикономоу, Г. Пикардо (Англия), проф. Л. Ефимова, проф. В. Ровдо, О. Янум (Беларусь), проф. Д. Димитров, о. А. Лашков, В. Николов, (Болгария), Е. Даутов (Казахстан), П. Гылис (Литва), А. Брандавс, д-р Е. Устинсков (Латвия), проф. В. Болдурат, проф. Т. Згуряну, И. Стэпан (Молдова), проф. З. Запров (Македония), о. д-р И. Мооды (Португалия), проф. Г. Дмитряк, A. Киселёв, проф. А. Кожевников, проф. В. Минин, о. Никифор, проф. И. Рaевский, проф. Б. Селиванов, проф. Б. Тэвлин (Россия), д-р А. Дэревяникова (Словакия), Н. Гобдыч, проф. Л. Дычко, Архиепископ Ионафан, И. Цыклиньский (Украина), проф. Н. Оссоргуин (Франция), П. Витовэц (Швейцария), и другие знатоки хоровой и церковной музыки.

Среди многих лауреатов находятся:

1.Среди любительских хоров:

а) приходских
Хоры: „Saghmos” из Еревани (Армения), Австралийско-Новозеландской Епархии – Сидней (Австралия), из деревни Ляховичи, Прихода в честь иконы Божий Матери „Всех Скорбящих Радости” из Минска, Минской Духовной Семинарии из Жирович, Собора Рождества Богородицы из Орши, Камерный «Преображение» Прихода Рождества Христова из Борисова (Беларусь), „Св. Петки” из Пловдив (Болгария), „Vila” из Приедора (Сербская Республика Боснии и Герцеговины), Болгарской Православной Церкви из Берлина (Германия), Церкви Св. Пантелеймона из Тбилиси, „Нэкресси” из Лягодехи (Грузия), Коптийский из Фаизал – Гиузы (Египет), „Zumoro” Православной Семинарии из Коттаям – Керала (Индия), Монастыря из Кыккос (Кипр), Митрополичий из Рыги, Cтаробрадческий из Даугавпилс (Латвия), „Св. Злата Магленска” и „Св. Климент Охридзкий” из Скопье, (Македония), Монастыря Св. Теодора из Кишинёва (Молдова), Православного Прихода из: Белостока, Варшавы, Вроцлава, Люблина, Санока, Хайнувки, Беловежы, Фаст, Наревки, Заблудова, Хрестианской Духовной Академии, Церкви Св. Марии Магдалены и Церкви Успенской из Варшавы, Духовенства Белостоцко-Гданьской Епархии, Детский, Юношеский и Смешанный Церкви Св. Николая, и Кафедралный „Carmen” из Белостока, Училища Псаломщиков из Хайнувки (Польша), Крутицкого Патриаршего Подворья и Новоспасского Монастыря из Москвы, Старообрядческий из Нижнего Новгорода, Женский из Новгорода, Санкт-Петербургской Духовной Академии, из Кондопоги, Сортавалы, Свиблова, Ансамбль солистов „Rostov-Don Art Music” Церкви Св. Георгия из Ростова, Детский „Лампада” из Курска, „Символ Веры” из Воронежа (Россия), Отделения Православной Теологии Университета из Иаси (Румыния), Яробины, Отделения Православной Теологии Университета из Прешова, Кафедральный „Хризостомос” из Братиславы (Словакия), Братский Киево – Печерской Лавры, из Мошны, Свято-Покровского Монастыря из Харькова, Детский Кафедральный из Винницы, из Золотоноши, Молодежный „O чудесе” Церкви Св. Николая из Киева, Киевской Православной Духовной Академии (Украина), из Оулу, Тампере (Финландия), Собора Св. А. Невского из Парижа (Франция), „Софиa” из Cтокгольма (Швеция), Церкви Св. Николая из Таллина, „Супрядки” из Нарвы (Эстония), „Мокраняц” и Церкви Св. Архангела Гавриила из Белграда (Югославия), Православного Собора «Св. Фома» из Дубая (Соединённые Арабские Эмираты).

б) светских:
Хоры: „Радуга” из Баранович, „Детство” из Борисова, Дворца Культуры Железнодорожников из Бреста, „Дзянница” из Гомеля, „Раница”, Республиканского Дворца Культуры Профсоюзов, „Salutaris”, „Cantus Juventae” и Народная Хоровая Капелла Белорусского Гос. Университета из Минска, „Мозайка” из Могилева, Камерный из Новополоцка, „Cantare” из Оршы (Беларусь), ”Моlitva” из Роосдаал (Бельгия), „Дариали” из Тбилиси (Грузия), „Na’ama” из Гиват Ада, „Megiddo” из Мегиддо (Израиль), „Pro musica” Виленьского Университета и Каунасский Смешанный „Kamertonas” (Литва), „Accolada” из Рыги, Музыкальной Школы из Даугавпилс (Латвия), „Рустико” из Скопье (Македония), „Глория” и „Лира” из Кишинева (Молдова), Медицинской Академии, Университета, Политехники и Областной Комендатуры Полиции из Белостока, Камерный из Быдгощы, Академический Учебных Заведений, Варшавского Университета и Политехники из Варшавы, „Cantilena”, „Cansonanza”, „Gaudium”, Шахтёрский Политехники и Медицинской Академии из Вроцлава, „Камерный”, Университета, Политехники и Медицинской Академии из Гданьска, Академический Гливицкой Политехники, „Psalmodia” Папской Теологической Академии из Кракова, Католического Люблиньского Университета, „Bel Canto” из Ольштына, „Капелла Музыкаэ Антиква Ориенталис” из Познани, им. З. Куровской из Слупска, Политехники из Ченстоховы, „Słowiki 60” из Шчецина (Польша), Гос. Университета из Омска, Академический Мужской Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФI» и Камерный „Согласие” Гос. Университета по Землеустройству из Москвы (Россия), „Collegium Musicum” Гос. Художественного Университета из Белграда (Сербия), „Capella Russian Male Chorus” из Ню Йорка, „Romeiko” из Филадельфии (США), „Видродження” из Кривого Рога, „Школьные Годы” из Симферополя, „Орфей” и Преподавателей Гос. Музыкального Училища из Львова, Капелла Киевского Политехнического Института и „Opиaна” из Одессы (Украина).

в) детских:
Хоры: Детской Школы Искусств из Каменца и ”Лира” из Минска (Беларусь), Радио и Телевидения Литвы из Вильнюса (Литва), Камерный Детской хоровой школы из Кишинёва (Молдова), Молодёжного Дома Культуры из Белостокa (Польша), Гос. Консерватории из Ростова, „Веснианка”, „Радость” и „Лель” из Москвы, Детской Хоровой Капеллы Великого Новгорода (Россия), „Вогнык” Дворца детей и юношества, Мальчиков и юношей Национальной Музыкальной Академии Украины из Киева, ”Зоринка” из Тернопола (Украина), ”Радуга” из Таллина (Эстония).

2.Среди хоров музыкальных учебных заведений:

Хоры: Женский Музыкального Колледжа из Лиды, ”Сонет” Музыкальной Школы из Гродна, „Элегиа” и Студенческий Белорусской Гос. Музыкальной Академии из Минска (Беларусь), „Schola Cantorum Budapestiensis” из Будапешта (Венгрия), Казахской Академии Музыки из Астаны (Казахстан), Академии Музыки им. С. Брока из Даугавпилса (Латвия), „Реннаиссансе” Академии Музыки из Кишинёва (Молдова), Камерный Музыкальной Академии из Катовиц (Польша), Студенческий – Гос. Консерватории и Женский Национального Музыкального Колледжа из Cт. Петербурга, Академии Музыки им. Гнесиных и Академического Музыкального Колледжа при Московской Консерватории из Москвы (Россия), „Collegium Musicum” Гос. Университета Искусств из Белграда (Сербия), ”Сонячный Струм” из Николаева, Национального Университета из Луцка и Областной Школы Искусств из Черновцов (Украина).

3.Среди профессиональных хоров

Хоры: им. Тер-Оганисиана и „Avedis” из Еревани (Армения), Филармонии из Гомеля, Камерный и «Гродненская капелла» из Гродна, Гос. Белорусского Радио и Телевидения, Гос. им. Р. Шырмы, Музыкальной Академии, Православного Брацтва „Архистратига Михаила”, „Радзивиллы”, „Cantemus”, „Visson” и Гос. Камерный Республики Беларусь из Минска (Беларусь), „Иван Спасов” и „Филипополис” из Пловдива, „Аллилуя” и „Иоан Кукузел-Ангелогласнят” из Софии (Болгария), Византийский „Św.Efraim” из Будапешта (Венгрия), Византийский „Drama’s Domestics” из Драмы (Грециа), „Оровэла” из Тбилиси (Грузия), „Мusice Aeterna” из Иерусалима (Израиль), „Еufoneе” из Турина (Италия), Национального Театра Оперы и Балета из Астаны (Казахстан), „Церковной Музыки” из Рыги (Латвия), „Аukuras” из Клайпеды, „Brevis”, „Vilnius” и „Церковной Музыки” из Вильнюса (Литва), Православной Митрополии, „Credo”, Национальной Филармонии, Академии Искусств, Капелла Радио и Телевидения „Моłdova” и „Гавриил Музическу” из Кишинёва, Приднестровский Гос. из Тираспола (Молдова), Польского Радио и Телевидения из Кракова, „Церковной Музыки” Варшавской Камерной Оперы, „Мужской Церковной Музыки” о. Е. Шурбака и „Modo Maiorum” из Варшавы, Филармонии из Вроцлава, „Collegium Cantorum” Филармонии г. Ченстохова (Польша), Камерный Города Калуга, „Виват”, „Древнерусский распев”, Гос. Академический Русский им. Свешникова, Гос. Московский Кожевникова, Камерный Московской Консерватории, Гос. Академическая Капелла России им. А. Юрлова и Московский Гос. Академический Камерный «Минина» из Москвы, „Нижний Новгород”, „Уральский Государственный” из Перми, Гос. Капелла им. М.И. Глинки из Санкт-Петербурга, „Саратовский Театр Хоровой Музыки”, „Светилен” Старо-черкасского Свято – Донского Монастыря из Ростова на Дону, Камерный им. С. Рахманинова из Тамбова, Капелла Томского Университета, Мужской Северо-Осетинской Госфилармонии из Владикавказа, Академический Госфилармонии из Костромы, Камерный Гос. Челябинской Филармонии (Россия), „Cоrala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Национального Центра Искусств Румынии и Академический „Divina Armonie” из Бухареста (Румыния), „Легенда” из Дрогобыча, Днепропетровской Филармонии, „Орея” из Житомера, „Воскресинниа” из Ивано–Франковска, „Киев”, „Кредо”, „Крещатик”, Мужская Хоровая Капелла им. Ревуцького, Камерный „София” Национального Союза Композиторов Украины и Национальный Радия Украины из Киева, „Оранта” из Луцка, „Таврический Благовест” из Симферополя, Академический им. Д. Бортнянского из Чернигова (Украина), „Кедрова” из Парижа (Франция), Национальный Мужской Эстонии из Таллина (Эстония).

Information about the Festival

         The organizer of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” is the “Orthodox Church Music” Foundation in Hajnówka.
We have held the Festival annually since 1982. So far, 811 choirs from 38 countries from Europe, Asia, North America, Africa and Australia have participated in the Festival. We hosted choirs from Armenia, Australia, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Italy, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Poland, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, the United Arab Emirates, the United States, and Yugoslavia (Serbia and Montenegro).
       The aim of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” is to present the great artistic and spiritual values of Orthodox Church music. Its program also creates opportunities for discussions, meetings, exchanges of experiences and forming new relationships between participants from different environments – thus enriching its aims with aesthetic and educational objectives.
The Festival takes place under the Patronage of the President of Poland as well as the Patronage of the Polish Ministry of Culture and the Artistic Patronage of prof. Krzysztof Penderecki.
        Jury members of the previous Festivals include such names as: prof. R. Twardowski, prof. W. Bielecka, M. Erigina, prof. Cz. Freund, prof. K. Górski, prof. R. Grucza, prof. S. Krukowski, prof. E. Kulikowski, rev. dr M. Lenczewski, prof. J. Łukaszewski, prof. B. Sawicka, rev. J. Szurbak, prof. W. Miłkowska, J. Zawisza (Poland), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo, O. Janum (Belarus), prof. D. Dymitrow, rev. A. Łaszkow, W. Nikołow (Bulgaria), dr D. Oikonomou, G. Picardo (England), prof. N. Ossorguin (France), J. Dautov (Kazakhstan), A. Brandaws, dr Y. Ustinskov (Latvia), prof. P. Gylys (Lithuania), prof. Z. Zaprow (Macedonia), prof. W. Bołdurat, prof. T. Zgurianu, I.Stepan (Moldova), Fr. dr Ivan Moody (Portugal), prof. A. Kożewnikow, prof. W. Minin, Fr. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, prof. B. Sieliwanow, prof. G. Dmitrak, A. Kiselow (Russia), dr A. Derevjanikowa (Slovakia), P. Vitovec (Switzerland), I.Cyklińskij, prof. Ł. Dyczko, M. Gobdycz, Archbishop Ionafan (Ukraine), and other experts in choral and orthodox church music.

Among the Festival’s award winners we find:

1. Amateur choirs:

a) parish choirs:
“Saghmos” from Erevan (Armenia), Diocese of the New Zealand-Australian from Sydney (Australia), from Lahovichi village, the of the Church of the Icon of the Mother of God „Joy of all in sorrow” from Minsk, Minsk Theological Seminary from Zhirovichy, Orthodox Church of the Nativity of the Most Holy Mother of God in Orsha, Chamber “Preobrażenije” Parish Christmas from Borisow (Belarus), “Vila” from Prijedor (Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina), of the Church St. Petka from Plovdiv (Bulgaria), Kykkos Monastery (Cyprus), Coptic from Faisal – Giza (Egypt), of the Church St. Nicholas from Tallin, “Supriadki” from Narva (Estonia), from Oulu, from Tampere (Finland), of the Church St. A. Newsky from Paris (France), of the Church of St. Panteleimon from Tbilisi, “Nekressi” from Lagodekhi (Georgia), Bulgarian Orthodox Church in Berlin (Germany), “Zumoro” Theological Seminary from Kottayam-Kerala (India), Metropolitan from Riga, Old Believer Choir from Daugavpils (Latvia), “St. Zlata Maglenska”, “St. Kliment Ohridski” from Skopje (Macedonia), of the Monastery of St. Teodor from Chisinau (Moldova), Priests of the Orthodox Białystok-Gdańsk Diocese, Children’s, Youth and Mixed of the Church St. Nicholas and “Carmen” Cathedral from Białystok, Orthodox Institute of Psalmists from Hajnówka, Christian Academy of Theology and of the Church St. Maria Magdalena of the Uspenska Church from Warsaw from Białowieża, Białystok, Fasty, Hajnówka, Narewka, Lublin, Sanok, Wrocław, and Zabłudów (Poland), Orthodox Church Clergy Academy from Sankt Petersburg, The Schools of Orthodox Church Chant of Kruticky Patriarch „Podworja” of Novospassky Monastery from Moscow, Church from Nizhnij Novgorod, Female from Novgorod, Sortowała, of the Church St. Apostle Andrew from Kaliningrad, “Rostov-Don Art Music” of the Church St. George from Rostov and “Lampada” Children’s from Kursk, “Simwoł Wiery” from Voronezh (Russia), of Orthodox Theology Faculty of The University from Iassi (Romania), „Mokranjac”, St. Arch. Gabriel’s Church from Belgrade (Serbia), Jarabina, of Orthodox Theology Faculty of The University from Presov, „Chrysostomos” Greco-Catholic Cathedral from Bratislava (Slovakia), “Sofia” from Stockholm (Sweden), from Kiev – Pieczerska Ławra, Youth Choir “O czudiesie” Orthodox Church St. Nicholas from Kiev, of Svyatopokrovsky Monastery from Kharkov, from Moshna, Children Cathedral from Winnica, from Zolotonosha, Kiev Orthodox Christian Academy (Ukraine), Orthodox church “St. Thomas” from Dubai (United Arab Emirates).

b) secular amateur choirs:
“Dietstwo” from Borysow, “Raduga” from Baranovichi, Railway Cultural Centre from Brest, “Dziannica” from Homel, Trade Union Cultural Centre ,“Ranica”, “Cantus Juventae”, Chamber “Salutaris”,Belarus National University Folk Choral Capella from Minsk, “Mozaika” from Mohylew, , Chamber from Novopolatsk, “Cantare” from Orsza, Ranica from Minsk (Belarus), „Molitva” from Roosdaal (Belgium), „Dariali” from Tibilisi (Georgia), “Na’ama” form Givat Ada, “Megiddo” from Megiddo (Israel), “Pro musica” Vilnius University, ”Kamertonas” from Kovno (Lithuania), “Accolada” from Riga, Music Academy from Daugavpils (Latvia), “Rustiko” from Skopje (Macedonia), “Gloria” and “Lira” from Chisinau (Moldova), Medical Academy, Academic of the University, Politechnical Institute, Provincial Police Command from Bialystok, Chamber from Bydgoszcz, Częstochowa Politechnical Institute, Medical Academy, Chamber University from Gdańsk, Politechnical Institute from Gliwice, “Psalmodia” of the Theological Academy from Krakow, Lublin Catholic University, “Bel Canto” from Olsztyn, “Capella Musicae Antique Orientalis” from Poznań, „Slowiki 60” from Szczecin, Zofia Kurowska Cameral from Słupsk, The Inter-University Academic of Warsaw, Politechnical Institute and Warsaw University, “Cansonanza”, “Cantilena”, “Gaudium”, Politechnical Institute Miners’ and Medical Academy from Wrocław (Poland), State University of Omsk, Academic Male (MIFI) and „Soglasije” Cameral of the Moscow National Agricultural University (Russia), “Collegium Musicum” of the State University of Arts from Belgrad (Serbia), “Capella Russian Male Chorus” from New York, “Romeiko” from Philadelphia (USA), “Widrodzennia” from Kriwyj Rih, “Orfeusz” and Lecturers’ from the State Musical Secondary School from Lviv, “Szkolnyje Gody” from Simferopol, Politechnical Institute from Kiev, “Oriana” from Odessa (Ukraine).

c) сhildren’s сhoirs:
Children’s Fine Arts School from Kamieniec, “Lira” from Minsk (Belarus), of Lithuanian Radio and TV from Vilnius (Lithuania), Youth Cultural House from Bialystok (Poland), State Conservatory from Rostov, “Wiesnianka”, „Radost” and “Lel” from Moscow, Children’s Choral Kapelle of Great Novgorod (Russia), “Wohnyk” Palace of Children and Youth, National Music Academy Boys’ from Kiev, “Zorinka” from Ternopol (Ukraine).

2.Music Academies Choirs:

National Music Acadeny from Astany (Kazachstan)¸ Belarus National Music Academy Students’, „Elegia” from Minsk, „Visson” of the Republican Center of Contemporary Christian Culture, „Blagowiest” from Minsk, “Sonet” of the Grodno Music Academy, Lida Music College Female (Belarus), “Schola Cantorum Budapestiensis” from Budapest (Hungary), Academy of Music S. Brok from Daugavpils (Latvia), „Renaissance” of the Chisinau Music Academy (Moldova), Cameral Music’s Academy of Katowice (Poland) Student of the St. Petersburg Conservatory, Female of the St. Petersburg National Music College, Gnesinykh Music Academy, Music College of the Moscow Conservatory (Russia), “Collegium Musicum” of the National University of Fine Arts in Belgrade (Serbia), “Soniacznyj strum” Academic from Nikolayev, Worobkiewicz Provincial Fine Arts School from Czerniowce, Academic of the Institute of Fine Arts of the East European National University in Lutsk (Ukraine).

3.Professional Choirs:

“Ter-Oganisjan” and “Avedis” from Yerevan (Armenia), Chamber and „Grodnienskaja Kapella” from Grodno, Philharmonic from Homel, National Radion and TV from Belarus, R. Shirma National, Music Academy, Archstrategist Michael Orthodox Brotherhood, “Radziwiłła”, “Cantemus” and The State Chamber of the Republic of Belarus in Minsk (Belarus), “Ivan Spasov” and “Filopopolis” from Plovdiv, “Alleluia” and “Joan Kukuzel-Angeloglasniat” from Sofia (Bulgaria), Estonian Male National from Tallinn (Estonia), “Kiedrova” from Paris (France), “Orovela” from Tibilisi (Georgia), „Drama’s Domestics” Byzantine from Drama, (Greece) “Musica Aeterna” from Jerusalem (Israel), “St. Ephraim” Byzantine from Budapest (Hungary), “Eufone” from Turin (Italy), National Theatre of Opera and Ballet from Astana (Kazakhstan), “Orthodox Church Music” from Riga (Latvia), “Aukuras” from Klajpeda, “Brevis”, “Vilnius” and “Orthodox Music Ensemble” from Vilnius (Lithuania), Music Academy Theatre and Fine Arts, Moldova Republic National Philharmonic, “Credo” of the Orthodox Metropolis, „Moldova” of National Radio and TV, “Gavriil Musicescu” from Chisinau, National Transnistrian from Tiraspol (Moldova), Polish Radio and TV Broadcast from Kraków, Warsaw Chamber Opera “Orthodox Church Music” Cameral Ensemble, Szurbak Male of Church Music and „Modo Maiorum” from Warsaw, Wrocław Philharmonic, “Collegium Cantorum” Częstochowa Philharmonic (Poland), Chamber from Kaluga, “Niżnij Novgorod”, Ural National Chamber from Perm, “Svietilen” from Starocherkask Monastery from Rostov, M. Glinka National Capella from St Petersburg, “Saratov Theatre of Choral Music” from Saratov, Cameral from Tambow, Tomsk National University Choral Capella, North Ossetia’s Philharmonic Male from Vladikavkaz, National Kostroma Philharmonic Academic Chamber, Cameral National Philharmonic from Czelabinsk, Chamber National Conservatory, Svieshnikov National, “Kozevnikov” Moscow National, “Drevnierusski raspew”, Jurlov National Capella, „Vivat” and the State the Academic Chamber “Minina” from Moscow (Russia), “Corala Patriarhiei Romane”, “Preludiu” of the National Center of Arts and „Divina Armonie” from Bucharest (Romania), Dnitropietrowsk Philharmonic, “Legenda” from Drohobych, „Kiev” ,“Credo”, “Krieshtchatik”, Rewucky Men’s Choral Capella and “Sophia” of the National Composer Association from Kiev, “Oranta” from Lutsk, “Oreya” from Zhitomir, “Tawriczeskij Błagowiest” from Symferopol, “Woskriesinnia” from Ivano-Frankivsk, D. Bortnansky Academic from Chernihiv, of the National Radio of Ukraine from Kiev (Ukraine).

Regulamin

 1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” organizujemy corocznie w miesiącu maju od 1982 r.
 2. W Festiwalu mogą brać udział chóry: mieszane, męskie i żeńskie (do 35 wykonawców) w następujących kategoriach:
  1. chóry amatorskie:
  a) parafialne
  b) świeckie
  c) dziecięco-młodzieżowe
  2. chóry uczelni muzycznych
  3. chóry zawodowe
 3. Kategorię oraz autentyczność chóru amatorskiego potwierdza osobiście kierownik zespołu.
 4. Repertuar winien zawierać nie mniej niż pięć utworów muzyki cerkiewnej, a czas wykonania samej muzyki 18 – 20 minut.
  Zaleca się zróżnicowanie repertuaru w przekroju historycznym oraz skontrastowanie temp, dynamiki i form.
  Zmiany w repertuarze mogą być zgłaszane do 15.03.2017 r.
 5. Karty Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy wysłać na adres Biura Organizacyjnego do 15 grudnia 2016 r.
 6. O decyzji zakwalifikowania chóru organizatorzy poinformują do końca stycznia 2017 r.
 7. Chóry zakwalifikowane i zaproszone do udziału winne złożyć w terminie do końca lutego 2017 r. następujące dane dotyczące repertuaru:
  a) fonetyczne tytuły i czas wykonania poszczególnych utworów
  b) imiona i nazwiska kompozytorów
  c) po jednym egzemplarzu nut utworów składających się na program
 8. Przesłuchania konkursowe chórów będą oceniane przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.
  Kryteria oceny :
  a) dobór repertuaru
  b) interpretacja
  c) dyrygowanie
  d) wrażenia artystyczne
 9. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze zostaną nagrodzone. Chóry wytypowane przez jury festiwalu są zobowiązane do wzięcia udziału (w takim samym składzie jak w przesłuchaniach konkursowych) w Koncercie Galowym.
 10. Organizatorzy zapewniają noclegi i trzykrotne dzienne wyżywienie.
 11. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i dofinansowują swój pobyt w wysokości 20 € (lub równowartość w zł) od osoby – dziennie, które wpłacają po zakwalifikowaniu, na konto organizatora, do 15 lutego 2017 r.
 12. Pisemna rezygnacja z udziału w Festiwalu złożona organizatorom do 01.03.2017 r. stwarza możliwość zwrotu wniesionego dofinansowania.
 13. Oprócz udziału w Festiwalu organizatorzy przewidują udział chórów w koncertach towarzyszących (również z innym repertuarem).
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone prawo rejestracji i odtwarzania koncertów uczestniczących chórów różną techniką zapisu. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz za rozpowszechnianie nagrań dokonanych na Festiwalu, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.
 15. Wszystkie postanowienia Regulaminu będą bezwzględnie egzekwowane.
 16. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu przyjmuje oraz informacji udziela:
Biuro Organizacyjne
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”
ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka
Tel./ fax 85 682 20 89, 85 682 32 02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

Dyrektor Festiwalu
Mikołaj Buszko

Pегламент

 1. Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувка” организуем ежегодно в мае с 1982 г.
 2. В Фестивале могут принимать участие хоры смешанные, мужские и женские (не более 35 хористов) в следующих категориях:
  1. любительские хоры:
  а) приходские
  б) светские
  в) детско- молодежные
  2. хоры музыкальных учебных заведений
  3. профессиональные хоры
 3. Категорию и аутентичность любительского хора подтверждает лично руководитель хорового коллектива.
 4. Программа должна состоять не менее чем из пяти (5) произведений, исключительно православной, церковной музыки.
  Время исполнения самой музыки 18 – 20 минут. Рекомендуется дифференциацию репертуара в исторической перспективе, а также в контрастных темпах, динамике и формах. Изменения в программе возможны до 15.03.2017 г.
 5. „Заявление об участии” в Фестивале нужно отправлять по адресу организатора до 15 декабря 2016 г.
 6. O решении квалификации хора организатор сообщает к концу января 2017 г.
 7. Квалифицированные и приглашенные на Фестиваль хоры, должны прислать до конца февраля 2017 г. следующие данные:
  а) фонетические названия со временем исполнения каждого произведения
  б) имена и фамилии композиторов
  в) по одному экземпляру нот программных произведений
 8. Прослушивание хоров будет оценивать международное жюри под руководством проф. Ромуальда Твардовского.
  Критерии оценки:
  а) подбор репертуара,
  б) интерпретация,
  в) дирижирование,
  г) артистическое впечатление.
 9. Все хоры получают на память дипломы, а самые лучшие будут награждены. Xоры, выбранные жюри, в таком же составе, как во время конкурсных выступлений должны обязательно принять участие в Торжественным Концерте в конце Фестиваля.
 10. Организаторы обеспечивают участников ночлегами и трёхразовым питанием.
 11. Участники оплачивают путевые расходы и частично своё пребывание (20 € за человека в сутки), сумму необходимо вплатить после квалификации на счёт организатора до 15 февраля 2017.
 12. Письменный отказ от принятия участия в Фестивале, заявлен организаторам Фестиваля до 01 марта 2017 даёт возможность возврата дофинансирования.
 13.  Кроме участия в Фестивале организаторы предусматривают участие хоров в сопутствующих концертах (также с другой программой).
 14. Организаторы сохраняют за собой неограниченное право записи выступлений хоров и её распространение разными способами. Участие в концертах, запись на радио и телестудии, распространение записей, сделанных на Фестивале, организатором не оплачиваются. Хоры и дирижеры не получают гонорара.
 15. Все правила распорядка будут безусловно выполняться.
 16. Заявление о желании принять участие в Фестивале или получить о нем сведения можно по адресу:

Бюро Международного Фестиваля
Церковной Музыки „Хайнувка”
ул. Т. Солоневич 2,
17-200 Хайнувка, Польша
тел./факс 0048 85 682 20 89, 0048 85 682 32 02
email: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

 

Директор Фестиваля
Миколай Бушко

Regulations

 1. We have been organizing the International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka” annually, every May since 1982.
 2. Mixed, male and female choirs (max. 35 singers in choir) both from Poland and from abroad are able to participate in the Festival in the following categories:
  1. amateur choirs:
  a) parish choirs
  b) secular choirs
  c) children’s choirs
  2. music academy choirs
  3. professional choirs
 3. The category and the authenticity of each amateur choir should be personally confirmed by its artistic manager.
 4. The repertoire should contain no less than five Orthodox Church music pieces, while the time to perform them should be about 18-20 minutes.
  We recommend varying up the repertoire in its historical cross-section, as well as using contrasting tempos, dynamics, and forms.
  Any changes in the repertoire can be reported until 15 March 2017.
 5. Applications should be sent to the Organizer’s Office by 15 December 2016.
 6. The organizers will inform choirs whether they’ve qualified for the Festival by the end of January 2017.
 7. Choirs qualified and invited to participate in the Festival are requested to submit the following information by the end of February 2017.
  a) phonetic titles and performance times of each composition
  b) full names of their composers
  c) a single copy of notes for each of the compositions included in the program.
 8. The performances of the choirs are estimated by the international jury presided by Prof. Romuald Twardowski based on the following criteria:
  a) choice of repertoire
  b) interpretation
  c) conducting
  d) artistic impression
 9.  All participating choirs will receive commemorative diplomas. The best choirs will be awarded prizes. The choirs appointed by the jury are obliged to take part in the Gala Concert (in the same composition as during the qualifying auditions).
 10. The Organizers provide lodging and sustenance (3 meals a day).
 11. Participants cover their travel expenses and are to partly finance their visit through a money transfer (20 EURO per person per day) onto the organizers’ bank account to be made by 15 February 2017.
 12. A written resignation from the participation in the Festival before 1 March 2017 will allow the return of the transferred funds.
 13. Aside from participation in the Festival, the Organizers anticipate the choirs to perform in accompanying concerts (also using different repertoires).
 14. The organizers reserve unlimited right for recording, duplication and distribution of recorded concerts through various means. The choirs and their conductors do not receive any compensation for participation in the concerts or for eventual radio or TV recordings made during the Festival.
 15. All decisions of the regulations are final.
 16. Festival applications and any additional information may be obtained from:

Managing Office
of International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka”
ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17- 200 Hajnówka, Poland

tel./ fax. 0048 85 682 20 89 or 0048 85 682 32 02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

Director of the Festival
Mikołaj Buszko 

 

 

Заявление об участии в

Международном Фестивале Церковной Музыки

„Хайнувка”

1. Назва хора, адресса, номер телефона, email:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Имя и фамилия дирижёра, адресса, номер телефона, email:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3. Покровительственное учреждение (адресса):

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

4. Категория, в которой хор заявляет свое участие (согласно регламента):

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Количество участников (в этом мужчин и женщин):

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Вид транспорта на котором хор намечает приехать:

…………………………………………………………………………………………………………….

7. Прилагаем:

–   информации о хоре

–   артистическую биографию дирижёра,

–   цветную фотографию хора (формат 9х14),

–   звукозапись хора,

–   другие информационные и рекламные материалы о хоре.

8. Принимаем условия указаные в Регламенте.

……………………………………
Печать и подпись покровительственного

 

…………………………………..

Подпись дирижёра

                       учреждения

 

Pегламент

 1. Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувка” организуем ежегодно в мае с 1982 г.
 2. В Фестивале могут принимать участие хоры смешанные, мужские и женские (не более 35 хористов) в следующих категориях:
  1. любительские хоры:
  а) приходские
  б) светские
  в) детско- молодежные
  2. хоры музыкальных учебных заведений
  3. профессиональные хоры
 3. Категорию и аутентичность любительского хора подтверждает лично руководитель хорового коллектива.
 4. Программа должна состоять не менее чем из пяти (5) произведений, исключительно православной, церковной музыки.
  Время исполнения самой музыки 18 – 20 минут. Рекомендуется дифференциацию репертуара в исторической перспективе, а также в контрастных темпах, динамике и формах. Изменения в программе возможны до 15.03.2017 г.
 5. „Заявление об участии” в Фестивале нужно отправлять по адресу организатора до 15 декабря 2016 г.
 6. O решении квалификации хора организатор сообщает к концу января 2017 г.
 7. Квалифицированные и приглашенные на Фестиваль хоры, должны прислать до конца февраля 2017 г. следующие данные:
  а) фонетические названия со временем исполнения каждого произведения
  б) имена и фамилии композиторов
  в) по одному экземпляру нот программных произведений
 8. Прослушивание хоров будет оценивать международное жюри под руководством проф. Ромуальда Твардовского.
  Критерии оценки:
  а) подбор репертуара,
  б) интерпретация,
  в) дирижирование,
  г) артистическое впечатление.
 9. Все хоры получают на память дипломы, а самые лучшие будут награждены. Xоры, выбранные жюри, в таком же составе, как во время конкурсных выступлений должны обязательно принять участие в Торжественным Концерте в конце Фестиваля.
 10. Организаторы обеспечивают участников ночлегами и трёхразовым питанием.
 11. Участники оплачивают путевые расходы и частично своё пребывание (20 € за человека в сутки), сумму необходимо вплатить после квалификации на счёт организатора до 15 февраля 2017.
 12. Письменный отказ от принятия участия в Фестивале, заявлен организаторам Фестиваля до 01 марта 2017 даёт возможность возврата дофинансирования.
 13.  Кроме участия в Фестивале организаторы предусматривают участие хоров в сопутствующих концертах (также с другой программой).
 14. Организаторы сохраняют за собой неограниченное право записи выступлений хоров и её распространение разными способами. Участие в концертах, запись на радио и телестудии, распространение записей, сделанных на Фестивале, организатором не оплачиваются. Хоры и дирижеры не получают гонорара.
 15. Все правила распорядка будут безусловно выполняться.
 16. Заявление о желании принять участие в Фестивале или получить о нем сведения можно по адресу:

Бюро Международного Фестиваля
Церковной Музыки „Хайнувка”
ул. Т. Солоневич 2,
17-200 Хайнувка, Польша
тел./факс 0048 85 682 20 89, 0048 85 682 32 02
email: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

 

Директор Фестиваля
Миколай Бушко

Regulations

 1. We have been organizing the International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka” annually, every May since 1982.
 2. Mixed, male and female choirs (max. 35 singers in choir) both from Poland and from abroad are able to participate in the Festival in the following categories:
  1. amateur choirs:
  a) parish choirs
  b) secular choirs
  c) children’s choirs
  2. music academy choirs
  3. professional choirs
 3. The category and the authenticity of each amateur choir should be personally confirmed by its artistic manager.
 4. The repertoire should contain no less than five Orthodox Church music pieces, while the time to perform them should be about 18-20 minutes.
  We recommend varying up the repertoire in its historical cross-section, as well as using contrasting tempos, dynamics, and forms.
  Any changes in the repertoire can be reported until 15 March 2017.
 5. Applications should be sent to the Organizer’s Office by 15 December 2016.
 6. The organizers will inform choirs whether they’ve qualified for the Festival by the end of January 2017.
 7. Choirs qualified and invited to participate in the Festival are requested to submit the following information by the end of February 2017.
  a) phonetic titles and performance times of each composition
  b) full names of their composers
  c) a single copy of notes for each of the compositions included in the program.
 8. The performances of the choirs are estimated by the international jury presided by Prof. Romuald Twardowski based on the following criteria:
  a) choice of repertoire
  b) interpretation
  c) conducting
  d) artistic impression
 9.  All participating choirs will receive commemorative diplomas. The best choirs will be awarded prizes. The choirs appointed by the jury are obliged to take part in the Gala Concert (in the same composition as during the qualifying auditions).
 10. The Organizers provide lodging and sustenance (3 meals a day).
 11. Participants cover their travel expenses and are to partly finance their visit through a money transfer (20 EURO per person per day) onto the organizers’ bank account to be made by 15 February 2017.
 12. A written resignation from the participation in the Festival before 1 March 2017 will allow the return of the transferred funds.
 13. Aside from participation in the Festival, the Organizers anticipate the choirs to perform in accompanying concerts (also using different repertoires).
 14. The organizers reserve unlimited right for recording, duplication and distribution of recorded concerts through various means. The choirs and their conductors do not receive any compensation for participation in the concerts or for eventual radio or TV recordings made during the Festival.
 15. All decisions of the regulations are final.
 16. Festival applications and any additional information may be obtained from:

Managing Office
of International Festival of Orthodox Church Music „Hajnówka”
ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17- 200 Hajnówka, Poland

tel./ fax. 0048 85 682 20 89 or 0048 85 682 32 02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

Director of the Festival
Mikołaj Buszko