2011-05-24_kp

2009-12-11_kpprezydentmarszalek

2008-05-20_prp

list03

2007-05-13_tvp

2006-01-02_kp

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami.

Miłość moja niech będzie z Wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
Amen (1 Kon. 16 rozdz. 23,24 wers)
Łaska i pokój od Boga.

Mnohaja leta, Mnohaja leta, Mnohaja leta! Z ojcowskimi pełnymi błogosławieństwa Bożego życzeniami. Nieustający w modlitwie o Was do Boga

Bartolomeusz Patriarcha Konstantynopolitański
Boże Narodzenie 2002

Gratulacje i wielkie podziękowania za CD. Szczęśliwego Nowego 2003 roku!

pismo2

Szanowny Pan Mikołaj Buszko, Dyrektor Prawosławnego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.
Łaska i pokój od Boga.

Niniejszym przesyłamy Panu nasze gratulacje w związku z organizowanym przez pana Międzynarodowym Festiwalem Prawosławnej Muzyki Cerkiewnej, który już przez dwadzieścia lat przynosi cieszące się rozgłosem owoce. Poprzez Festiwal prezentowana jest światu i jest kultywowana muzyka, którą Cerkiew Prawosławna używa w swoim kulcie. Muzyka ta upiększa Jej hymny i psalmy, naród zaś Boży jednoczy się w harmonijnym wychwalaniu Boga wraz ze światem anielskim.

W związku z powyższym przesyłamy nasze ojcowskie życzenia i nasze Patriasze błogosławieństwo, życząc wszelkich kolejnych sukcesów.

30.05.2001
+ Konstantynopola Bortolomeusz

pismo

Bartolomeusz

+ Konstantynopola Bortolomeusz

l2

l3

l4

l1

l11

l13

l9

1999-05-23_pakp

l10

1998-05-19_pakp_full

l12