Офис Фестиваля:

 

ul. T. Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka, Польша

Tel./ fax 0048 85 682-20-89, 0048 85 682-32-02

e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl

e-mail festiwal-hajnowka@wp.pl

Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

 Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce

Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487