Nr 2 (29), 30 maja 2004 r.

Aleksander Maksymiuk - Muzyczne Forum Wschodu i Zachodu

Powiedzieli dla „Gazety Festiwalowej”...

Radosław Romaniuk - „Ave verum Corpus” Wolfganga Amadeusa Mozarta

Radosław Romaniuk - „Liturgia domestica” Aleksandra Greczaninowa

Wspomnienie o Ś. P. Metropolicie Bazylim

Nagrodzone chóry — protokół posiedzenia Jury XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004

 



Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004

Przygotowanie „Gazety Festiwalowej” w wersji drukarskiej i HTML Aleksander Maksymiuk