Nr 2 (29), 30 maja 2004 r.

Protokół

Posiedzenia Jury XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004 zorganizowanego w dniach 25-30.05. w Białymstoku

Jury w składzie:

  1. prof. Romuald Twardowski — przewodniczący

  2. Aleksander Brandaws

  3. prof. Dymitr Dymitrow

  4. prof. Czesław Freund

  5. Mykoła Gobdycz

  6. prof. Bożenna Sawicka

  7. prof. Borys Tewlin

po przesłuchaniu 19 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące miejsca:

w kategorii chórów parafialnych

III miejsce Chórowi Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego „Podworja” z Moskwy (Rosja).
II miejsce Chórowi Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).
I miejsce Chórowi Cerkwi Św. Mikołaja w Tallinie (Estonia).

w kategorii chórów amatorskich świeckich

Dwa III miejsca ex equo Chórowi Politechniki Gdańskiej z Gdańska (Polska) oraz Zespołowi Wokalnemu „Molitva” z Roosdaal (Belgia).
Dwa II miejsca ex equo Chórowi Politechniki Białostockiej z Białegostoku (Polska) i Wzorcowemu Chórowi „Cantare” Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych z Orszy (Białoruś).
I miejsce Chórowi „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Polska).

w kategorii chórów zawodowych kameralnych

Dwa III miejsca ex equo Kameralnemu Chórowi Miasta Kaługi (Rosja) oraz Chórowi Kameralnemu „Aliłuja” z Sofii (Bułgaria).
I miejsce Chórowi Kameralnemu „Legenda” z Drohobycza” (Ukraina).

w kategorii chórów zawodowych

Dwa III miejsca ex equo Mieszanemu Chórowi „Aukuras” Centrum Muzycznego w Kłajpedzie (Litwa) i Kapeli Chóralnej Państwowego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja).
II miejsce Chórowi Mieszanemu Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych w Kiszyniowie (Mołdawia).
I miejsce Chórowi Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała w Mińsku (Białoruś).

Ponadto Jury przyznało dyplom prof. Witaliju Sotnikowu dyrygentowi Kapeli Chóralnej Państwowego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja) oraz dyplom Lubomirowi Trifunovskiemu dyrygentowi Chóru Mieszanego „Stiv Naumov” z Bitoli (Macedonia).

Jury z satysfakcją odnotowuje wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji Festiwalu i sprawną organizację przebiegu koncertów i przesłuchań, za co składa podziękowanie dyrektorowi Mikołajowi Buszko i jego współpracownikom.

Serdeczne podziękowanie Jury kieruje pod adresem władz wojewódzkich i samorządowych Białegostoku za życzliwe wsparcie organizacji Festiwalu.

Godny odnotowania jest również liczny udział w koncertach festiwalowych publiczności, od początku do końca tłumnie wypełniającej sale koncertowe.

Stwierdzamy zatem, iż Festiwal stał się najważniejszą imprezą artystyczną Białegostoku i Podlasia.

 

BIAŁYSTOK, 30 MAJA 2004 r.

wstecz
 

Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004