Nr 1 (9), maj 1997r.

 

Mikołaj Buszko -  Powitanie

Jadwiga Rudzińska – Patejuk – Powitanie

Sztuka modlitwy – rozmowa z Jego Eminencją Arcybiskupem Bazylim, Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i Całej Polski

Włodzimierz Wołosiuk – Nasz śpiew cerkiewny

Marcin Łukasz Mazur – Nowości wydawnicze: Kolędy prawosławne

Tamara Grykowska – Treszczotko – Jak śpiewać

Tony radosne i żałosne – rozmowa z Wiesławem Ochmanem, najsłynniejszym śpiewakiem polskim naszych czasów

Alicja Stradczuk – Twardowska – Festiwalowe emocje

Słownik wyrazów własnych Krzysztofa Bilicy

Wacław Panek – Ikona wyśpiewana

Tamara Grykowska – Treszczotko – Śpiew i badania

Wacław Panek – Z cyklu: Pieśni i piosenki – O, canto plebeo

Diakon Jucho Lampinen (Helsinki) – Muzyka cerkiewna w Finlandii

Wystawa: Tradycje szat liturgicznych prawosławnego duchowieństwa


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004