Nr 1(31), 9 maja 2006 r.

 

Mikołaj Buszko - Powitanie

 List Związku Kompozytorów Polskich do Dyrektora MFMC

 Jan Krzyżewski - Do uczestników XXV MFMC

Maria Bołtromiuk - Rozważania wiernej słuchaczki MFMC

Romuald Twardowski - Chlubne dwudziestopięciolecie

Ks. Jerzy Szurbak - Doksologiczny charakter muzyki cerkiewnej

Joanna Chaniło - Inny świat

Jan Połowianiuk - W oczekiwaniu na Mesjasza muzyki cerkiewnej?

Jadwiga Rudzińska – Patejuk - To proste. Bierze się blok marmuru ...

Alicja Twardowska - Sztuka wzbogaca wiarę i modlitwę

Joanna Chaniło - Nieuporządkowany i wybiórczy alfabet Biura Festiwalowego, czyli ....


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004

Przygotowanie „Gazety Festiwalowej” w wersji drukarskiej i HTML Aleksander Maksymiuk