Nr 1 (18), 21 maja 2000r.

 

Mikołaj Buszko – Powitanie

Anatol Ochryciuk – Festiwal w życie miasta wpisany na trwałe

Włodzimierz Pietroczuk – Zaprasza Ziemia Hajnowska

Ks. Jerzy Szurbak – Mistyka śpiewów cerkiewnych

Michał Bołtryk – Lisiczki z Łosinki, czyli o tym jak dzieci z Łosinki sięgają po laury

Dorota Wysocka – Pan Twardowski

Było, nie minęło. Ze wspomnień Romualda Twardowskiego

Jan Połowianiuk – Muzyka cerkiewna w repertuarze chóru świeckiego

Maria Feret – Muzyczne ścieżki Metropolity Bazylego

Włodzimierz Wołosiuk – Gdy chór synodalny podbijał Europę


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004