Nr 1 (5), maj 1995r.

 

Mikołaj Buszko – Powitanie

Jadwiga Rudzińska – Patejuk – Powitanie

Michał Jagiełło – Spotkanie Wschodu i Zachodu

Anna Radziukiewicz – Bizancjum na skraju Puszczy

Obok Warszawskiej Jesieni – rozmowa z Mikołajem Buszko, dyrektorem MFMC w Hajnówce

Hajnówka znakiem firmowym centrum muzycznego

Michał Bołtryk – Dyrygenci mówią

Vesselin Nikolov – Muzyka bułgarskiego średniowiecza

Od jazzu do muzyki cerkiewnej – rozmowa z Vesselinem Nikolovem, dyrektorem Bułgarskiego Instytutu kultury w Warszawie

Matka Taisa – O obowiązkach chórzysty


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004