Nr 1 (7), maj 1996r.

 

Bortolomeusz I – Błogosławieństwo Patriarchy

Mikołaj Buszko – Powitanie

Jadwiga Rudzińska – Patejuk – Powitanie

Michał Bołtryk – Chronić jak Puszczę Białowieską

Jestem niewolnikiem Festiwalu – Rozmowa z Mikołajem Buszko, dyrektorem MFMC – Hajnówka

Michał Bołtryk – Piętnaście lat

Dorota Wysocka – I jeśli naoliwią drzwi

Daleko od szkoły

Dyrygenci piszą

Ks. Jerzy Mackiewicz – Z Bartnego rodem. O życiu i twórczości Dymitra Bortniańskiego

Guy Picarda – Prezbiterianin w Cerkwi. O muzyce Johna Tavenera

Michał Bołtryk – Festiwal na kompakcie

Sponsor i kultura


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004