Nr 1 (28), 25 maja 2004 r.

Mikołaj Buszko - Witam serdecznie na kolejnym XXIII Międzynarodowym Festiwalu...

Janusz Krzyżewski - Do uczestników XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

Szczegółowy program Festiwalu.

Po raz drugi w Filharmonii - Rozmowa z Ireną Parfieniuk, dyrektor Biura Organizacyjnego Festiwalu.

Anna Danilewicz – Buddyjska mandala i śpiew cerkiewny

Koncerty Festiwalowe poza Białymstokiem.

John Tavener - duchowy pielgrzym.

Marek Dyżewski - Stanisław Krukowski - uczył nie tylko sztuki.

 Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004

Przygotowanie „Gazety Festiwalowej” w wersji drukarskiej i HTML Aleksander Maksymiuk