Nr 2 (25), 2 czerwca 2002 r.

 

Jerzy Chmielewski – Inaczej ale równie pięknie

Jerzy Chmielewski – Środa. Dzień pierwszy. Na początek muzyka dawna

Jerzy Chmielewski – Naturalna inspiracja

Radosław Romaniuk – To nie jest zwykły festiwal

Jerzy Chmielewski – Czwartek. Dzień drugi. Hindusi i Słowianie

Anna Milecka – Ukarano muzykę

Radosław Romaniuk – Mowa, w której języki milkną (dokończenie z poprzedniego numeru)

Jerzy Chmielewski –  Piątek. Dzień trzeci. Chóry amatorskie świeckie.

Jerzy Chmielewski – Sobota. Dzień czwarty. Profesjonaliści.

Ryszard Drobaczyński – Prof. Stanisław Krukowski (1924-1991)


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004