Nr 1 (15), 23 maja 1999r.

 

Mikołaj Buszko – Powitanie

Arcybiskup Sawa – Przywołujcie Boże błogosławieństwo

O kulturze i pieniądzach – rozmowa z Mikołajem Buszko, Dyrektorem MFMC – Hajnówka

Festiwal a promocja Hajnówki

Niezbędna stabilność finansowa

Źródło świeżej wody – rozmowa z prof. Romualdem Twardowskim, przewodniczącym jury MFMC – Hajnówka

Festiwal jest znakiem bogactwa tej ziemi

Włodzimierz Wołosiuk – Krótka historia na ziemiach Polski śpiewu cerkiewnego

Zostałem urzeczony

Promowanie kultury to nasz obowiązek

Anna Radziukiewicz – Powrót triumfalny Supraskiego Irmołogionu

Halina Dzisiak – Rozśpiewywanie. Rady dla śpiewaków.

Ten Festiwal i mojej duszy stał się wyznaniem


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004