Nr 3 (14), 31 maja 1998r.

 

Kronika Festiwalu

Ks. Jerzy Szurbak - Festiwal wysublimowanej sztuki

Dać pierwszeństwo innym – rozmowa z Dymitrem Tichoniukiem, regentem Młodzieżowego chóru Parafii Hagia Sofia w Białymstoku

Młodzież o muzyce cerkiewnej

Irena Matus – Powrócić do źródeł

Włodzimierz Wołosiuk – Śpiew chełmski

Łarysa Gustowa – Wokalne kształcenie na Ziemi Białoruskiej od zarania dziejów do XIX stulecia

Muzyka i śpiew w tradycji biblijnej

Guy Picarda (Anglia) – John Tavener


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004