Nr 3 (11), maj 1997r.

 

Wacław Panek – Co my z tego mamy?

Śpiew trzeba rozumieć – rozmowa z dr Anną Derevjanikovą

Ks. Jerzy Szurbak – Chwalebna pieśń Stwórcy

Tamara Grykowska – Treszczotko – Stylowe wykonania muzyki cerkiewnej

L. Szumskaja, L. Kostenko (Nieżyn – Ukraina) – Odradzamy ukraińską spuściznę duchową

Alicja Stradczuk – Twardowska – Brawo Olsztyn!

Białostocka miłość – rozmowa z Bogdanem Makalem, solistą Zespołu Muzyki Dawnej „Consonanza”

Listy do redakcji

Gość w dom...

Ekumenizm w muzyce


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004