Nr 2 (8), maj 1996r.

 

Michał Bołtryk – Wchodzenie na górę Tabor

Michał Bołtryk – Muzyka małych ojczyzn

Ks. Jerzy Szurbak – Profesorowie śpiewają

Michał Bołtryk – Towarzyszą festiwalowi – Cerkwie pana pułkownika

Michał Bołtryk – Towarzyszą festiwalowi – Pastele Anny Trojanowskiej

Michał Bołtryk – Na okrasę – chór z Belgradu

Michał Bołtryk – Z dalekiej Afryki

Michał Bołtryk – Tysiąc lat muzyki

Michał Bołtryk – Gwiazdorski głos

Michał Bołtryk – Dyrygent

Michał Bołtryk – Jak w najlepszej sali koncertowej

Halina Dzisiak – Sztuka śpiewania. Michał Glinka i rosyjska szkoła wokalna.

Halina Dzisiak – Skąd się wzięła kapela imienia Glinki

Guy Picarda – Białoruska muzyka duchowa

Jiři Karpowicz – Janaček i Msza Głagolska

Michał Bołtryk – Wysoki poziom

Michał Bołtryk – Śpiew niech zawsze będzie modlitwą

Michał Bołtryk – Fundacja „Muzyka Cerkiewna”


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004