Nr1(26), 20 maja 2003 r.

 

Mikołaj Buszko – Powitanie

Aniela Łabanow – Inauguracja

Aniela Łabanow – Chór Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego

Aniela Łabanow – Schola Cantorum Gedanensis

Eugeniusz Kabatc – Fundacja Muzyki Cerkiewnej nie może pozostać osamotniona

Aniela Łabanow - Hajnowski Festiwal w Białymstoku

Festiwal otwarty na wszystkich – rozmowa z Mikołajem Buszko, dyrektorem MFMC – Hajnówka

Inessa Bodiako – Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez śpiew cerkiewny

Jan Połowianiuk – Prawidłowa technika wokalna jako jeden z elementów powodzenia wykonawstwa muzyki chóralnej


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004