Nr 2 (22), 29 maja 2001r.

 

Michał Bołtryk – Dusza naszej wiary. Inauguracja XX Jubileuszowego MFMC – Hajnówka 2001

To był mój pomysł – rozmowa z Mikołajem Buszko, dyrektorem Festiwalu

Jadwiga Rudzińska – Patejuk – XX lat Festiwalu. Nie było to łatwe.

Alicja Twardowska – 20 lat minęło

Romuald Twardowski – Bilans dokonań 

Michał Bołtryk – Od wesela do Festiwalu

Łarysa Gustowa – Tematyka liturgiczna w twórczości współczesnych kompozytorów białoruskich

 


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004