Nr 2 (16), 26 maja 1999r.

 

Dorota Wysocka – Śpiewem złączeni

Anna Radziukiewicz – Architektura Podlasia w rysunkach Władysława Pietruka

Dorota Wysocka – Irmołogion Supraski na swojej ziemi

Dorota Wysocka – Śpiewają młodzi

Borys Somerschaf – Dymitr Bortniański. Mistrz koncertu chóralnego

Doroteusz Fionik – Archaiczna muzyka ludowa i śpiew cerkiewny

Ta muzyka przenika mnie na wskroś


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004